LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH w ramachprogramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka MIKROPROJEKTY - I NABÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH w ramachprogramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 MIKROPROJEKTY - I NABÓR"

Transkrypt

1 LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH w ramachprogramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka MIKROPROJEKTY - I NABÓR L.p Numer Projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania z EFRR Nazwa partnera (partnerów) w projekcie / dane teleadresowe Partner/partnerzy krajowi Partner/partnerzy zagraniczni Opis projektu PL-SK/KAR/IPP/I/75 PL-SK/KAR/IPP/I/85 Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Szopena 51/302, Rzeszów Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie; ul. Kolejowa 1; Krosno "Turystyka transgraniczna - wspólnym szlakiem sukcesu" "Portal artkarpaty.eu - w poszukiwaniu twórców pogranicza" , , , ,15 Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia ul. Chodkiewicza Rzeszów Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, Krosno Karpatský Euroregión Slovensko-Sever (Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ) Duchnovičovo námestie č Prešov Hornošarišské osvetové stredisko BARDEJOV, Rhodyho č. 6, Bardejov Celem ogólnym projektu jest rozwój i intensyfikacja współpracy w zakresie turystyki pomiędzy organizacjami turystycznymi, lokalnymi samorządami oraz podmiotami związanymi z branżą turystyczną województwa podkarpackiego i Preszowskiego Kraju. Ponadto celem projektu jest wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społeczno gospodarczą mieszkańców regionów objętych projektem poprzez wspieranie podmiotów działających na rynku turystycznym. Głównym celem projektu jest promocja twórczości artystów zamieszkujących terytorium pogranicza polsko - słowackiego oraz stworzenie multimedialnej bazy danych o nich poprzez utworzenie i rozbudowę portalu internetowego artkarpaty.eu PL-SK/KAR/IPP/I/12 PL-SK/KAR/IPP/I/103 Rzeszowski Klub Narciarski "Sport Partner", ul. Klonowa 26/50, Rzeszów Gmina Komańcza, Komańcza 166 "Polsko - Słowacka Familiada Sportowa" "Rozwój współpracy przygranicznej poprzez transgraniczną trasę rowerową Moszczaniec- Kalinov" , , , ,00 Narciarski Klub Lysa Sabinov, Ul. Komehskieho 18, Sabinov Obec Kalinov, Kalinov 81, KALINOV Głównym celem projektu jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych rodzin poprzez realizację wspólnych obozów szkoleniowych i rywalizację w zawodach sportowych po obu stronach granicy. Nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Polską i Słowacją na płaszczyźnie zaprzyjaźnionych rodzin z miast partnerów projektu. Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości. Poszerzenie przyjaźni i znajomości. Integracja rodzinna i miedzy rodzinna. Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, które mają na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Miejscowości objęte projektem to Moszczaniec i Kalinov oraz cala trasa biegnąca pomiędzy tymi miejscowościami.

2 PL-SK/KAR/IPP/I/82 PL-SK/KAR/IPP/I/13 PL-SK/KAR/IPP/I/31 PL-SK/KAR/IPP/I/91 PL-SK/KAR/IPP/I/50 Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, Lesko "Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim" , ,36 Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, "Velo Carpathica" ul. 29 listopada 51/1, , , Ustrzyki Dolne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja", Trzebownisko 976 Automobilklub Małopolski Krosno; ul. Grodzka 20; Krosno Gmina Miasta Sanoka, Rynek 1, Sanok "Szlakiem Starego Wisłoka" , ,25 "Bezpieczne drogi" , ,50 Polsko Słowackie Forum Pianistyczne "Bieszczady bez granic 2010" , ,00 Komenda Miejska Policji w Krośnie, Lwowska 28, Krosno Miasto Snina, Stolarska 2060, Snina Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Baštová 31, Prešov Miasto Snina, Strojárska 2060/95, Snina Shark Tuning Club Svidnik, Duklianska 648/17, Śvidnik Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnych w rodzimych środowiskach, w ramach rozwoju inicjatyw obywatelskich. Nastąpi to poprzez organizację spotkań kulturalnych, które przyczynią się do zacieśnienia współpracy transgranicznej pomiędzy bliskimi sobie społecznościami lokalnymi oraz samorządami, które staną się zarazem motorem napędowym dla rozwoju środowiska lokalnego oraz podejmowania działań promocyjnych. Głównymi celami projektu są: 1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji szlaków rowerowych. 2. Przeprowadzenie warsztatów prowadzących do ujednolicenia oznakowania szlaków rowerowych na terenie Karpat. 3. Opracowanie podręcznika wytyczania, opracowywania oznakowywania szlaków rowerowych. 4. Organizacja międzynarodowego maratonu rowerowego, którego trasa przebiegać będzie przez tereny przygraniczne Polski i Słowacji. Głównym celem projektu jest rozwój systemów transgranicznych lokalnych produktów turystycznych w Euroregionie Karpackim. Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki osiągnięciu Głównym celem projektu jest rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami po obu stronach granicy poprzez realizację przedsięwzięcia z zakresu sportu motorowego oraz organizację konferencji Głównym celem projektu jest promowanie kultury polskiej i słowackiej oraz nawiązywanie transgranicznych kontaktów muzycznych i kulturalnych w obszarze polsko-słowackiego pogranicza. 10. PL-SK/KAR/IPP/I/21 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej, Trójczyce 40 "Szukanie wspólnych korzeni we wspólnej Europie" , ,00 Folklorystyczny Subor Chemlon Humenne, Sokołowska 11, Humenne Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw dla większych wspólnych projektów transgranicznych i ogólnie zachęcenie obywateli do angażowania się w programy współfinansowane przez UE. Obecny projekt ma służyć wymianie tradycji kulturowych i nawiązaniu długofalowej wieloletniej współpracy kulturalnej poprzez organizowanie cyklicznych imprez koncertów i spotkań folklorystycznych na terenie Powiatu Przemyskiego i Powiatu Humenne. Poznawanie codzienności swoich sąsiadów poprzez wspólne przedsięwzięcia kulturalne jest niezbędne do wzajemnego zrozumienia, budowania zaufania, znoszenia barier międzyludzkich i przyczyniania się walnie do stworzenia prawdziwie transgranicznego charakteru regionu. Po przystąpieniu obydwu krajów do Unii Europejskiej przedsięwzięcie wzmacnia kontakty typu people to people w regionie transgranicznym. Wzmocni proces budowy wspólnej Europy dla wszystkich jej mieszkańców.

3 PL-SK/KAR/IPP/I/69 PL-SK/KAR/IPP/I/77 Gminny Ośrodek Kulttury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy; Trzcinica 72; Przysieki Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25, Sanok "Młodzież - Kultura - Przyjaźń - Gmina Jasło i Lipany podbijają pogranicze" "Siatkówka ponad szczytami Karpat" , , , ,16 Gmina Jasło, Słowackiego 4, Jasło Klub Rekreacyjno Sportowy EKSTRIM- GORLICE, Ul. Pod lodownią 12, Gorlice Základná Umelecká škola v Lipanach, ul. Štúrova č. 29, Lipany Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy a jego partnerem po stronie słowackiej - Základná Umelecká škola v Lipanach, które chcą działać na rzecz rozwoju kultury i sztuki w obszarze transgranicznym. Bezpośrednia wymiana kontaktów pomiędzy partnerami projektu stanowić będzie najlepszy przykład istnienia wielowiekowego przenikania kultur pogranicza. Mestský športový klub Vranov nad Topľou, Ul. Głównym celem projektu jest tworzenie i wzmacnianie Dr. C. Daxnera 87, 093 bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi, 16 Vranov nad Topľou młodzieżowymi klubami sportowymi w obszarze pogranicza PL-SK/KAR/IPP/I/104 PL-SK/KAR/IPP/I/11 PL-SK/KAR/IPP/I/07 Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, Sanok Gmina Chorkówka ; Chorkówka 175 Gmina Haczów; Haczów 573 "Barwy pogranicza" , ,45 "Bliżej siebie poprzez kulturę, tradycję i sport" "Spotkania z kulturą i kuchnią pogranicza polsko - słowackiego" , , , ,25 Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Chorkówka 175, Chorkówka Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Haczów 95, Haczów 1)Obec Dlhé Klčovo, 13 Dlhé Klčovo, Dlhé Klčovo, 2) Obec Jasenovce, Holcikovce 9, Holcikovce, 3)Obec Davidov, Obec Davidov 182, Obec Davidov,4)Obec Sačurov, Osloboditel ov 385,094 13, Sacurov Gmina Brezovica, Brezovica 59, Brezovica Stowarzyszenie Mikroregionu Pod Duklou z Siedzibą w Krajn a Porubka, Głównym cele projektu jest wspieranie i rozwój wspólnej działalności transgranicznej w dziedzinie kultury, wzajemnej współpracy i rozwoju zasobów ludzkich tj.: - zacieśnianie współpracy polsko - słowackiej poprzez organizację licznych imprez kulturalnych i artystycznych, - zwiększenie zainteresowania kulturą słowacką po stronie polskiej, jak również kulturą polską po stronie słowackiej, - rozwój zasobów ludzkich i edukacja dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach - wymiana kulturalna dzieci i młodzieży, - zniwelowanie barier społeczności przygranicznych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, zapoczątkowanej w 2003 roku, mającej na celu rozwój kultury, tradycji i sportu. Głównym celem projektu jest podtrzymanie tradycji regionu haczowskiego i Krainy Porubka poprzez wzajemne poznanie i doświadczenie Krajn a Porubka 28, 090-lokalnych produktów kulinarnych, folklorystycznych i 05 Krajn a Porubka rękodzielniczych. 16. PL-SK/KAR/IPP/I/36 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"; ul. Szopena 51; Rzeszów "Rozwój i promocja transgranicznego polsko-słowackiego klastra lotniczego" , ,97 Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina Głównym celem projektu jest rozwój i promocja transgranicznego, polsko-słowackiego klastra lotniczego, integrującego działania firm i instytucji zlokalizowanych na terenie obszaru kwalifikowanego EWT. Cel ten realizowany będzie poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi firmami oraz instytucjami naukowobadawczymi, wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych oraz promocję idei innowacyjnych klastrów przemysłowych.

4 PL-SK/KAR/IPP/I/100 PL-SK/KAR/IPP/I/66 PL-SK/KAR/IPP/I/53 PL-SK/KAR/IPP/I/49 PL-SK/KAR/IPP/I/05 Stowarzyszenie B-4; ul. Sokoła 4a/2; Rzeszó Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul.bieszczadzka 2, Krosno Gmina Krzywcza; Krzywcza 36; Krzywcza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie; Rynek 1; Krosno Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach, Myczkowce 10, Uherce Mineralne "Polska i Słowacja zapraszają na wypoczynek. Wspólna reklama i promocja agroturystyki oraz produktów regionalnych i turystycznych" "Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna Udava- Solinka" "Przyjaciele dla przyjaciół" "Aktywność na całe Zycie" Polsko- Słowacka platforma kultury fizycznej i promocji zdrowia studentów "Transgraniczna wymiana dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Myczkowce, Mała Domasza" , , , , , , , , , ,00 Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, Przecławczyka 5, Strzyżów 1)Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, Cisna, 2)Nadleśnictwo Komańcza, Komańcza 125, Komańcza Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywieckiej, 35/5 Krzywcza, Krzywcza Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rejtana 16c, Rzeszów Głównym celem projektu jest podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce, oraz: -współpraca transgraniczna - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki na terenie Polski i Słowacji, STREDOEURÓPSKA -nawiązanie bezpośrednich kontaktów między rolnikami, AGENTÚRA PRE właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami ROZVOJOVÉ PROJEKTY organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się rozwojem Nazwa w języku turystyki oraz przedstawicielami administracji z terenu Polski i angielskim: The Central - Słowacji uczestniczących w projekcie, Europen Agency for Developement Pojects (CEADP), Čapajevova 21, Prešov -zapoczątkowanie współpracy pomiędzy Beneficjentami projektu, -znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych, -integracji społeczności zamieszkującej regiony objęte realizacją projektu, -pogłębienie tolerancji oraz przełamanie barier językowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie polsko-słowackiej LESY SR, š.p., OZ Vranov współpracy transgranicznej, rozwój regionów przygranicznych oraz n/t., Čemernianska 136, podniesienie jakości życia ich mieszkańców, lepsza dostępność Vranov n/t. terenów atrakcyjnych dla turystów. OBEC ZBOROV, Lesna 10, ZBOROV PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVIE, FAKULTA SPORTU, Ul. 17 novembra 13, PRESOV OBEC MALA DOMASA, OCU MALA DOMASA 106, , SLOVENSKA KAJNA Głównym celem projektu jest wzrost działalności transgranicznej związanej z turystyką poprzez ścisłą współpracę instytucji partnerskich i wypromowanie takich metod, struktur i narzędzi tej współpracy ( z wykorzystaniem między innymi nowych technologii), aby możliwe było jej prowadzenie również po zakończeniu okresu wsparcia. Transgraniczna współpraca w zakresie promocji i kreowania produktu turystycznego ma między innymi na celu wykorzystanie potencjału turystycznego i stworzenie nowych możliwości lokalnej i regionalnej gospodarki, a tym samym do polepszenia warunków bytowania mieszkańców poprzez prowadzenie przedsiębiorczości (agroturystyka, usługi, rękodzieło), organizację imprez promujących regiony pogranicza, nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami (wymiana kulturalna, gospodarcza, edukacyjna). Głównym celem projektu są wielokierunkowe działania skierowane do społeczności polsko-słowackiej polegające na stworzeniu systemu dbałości o zdrowie opartego o edukację zdrowotną, monitoring wybranych czynników choroby układu sercowonaczyniowego oraz utworzenie platformy internetowej służącej powyższym zadaniom i szeroko pojętym działaniom promocji zdrowia. Poprzez zacieśnianie współpracy naukowej i sportowej między regionami, uczelniami i instytucjami motywowanie studentów do zwiększania własnej aktywności fizycznej oraz kształtowanie nawyków jej utrzymania, inspirowanie władz uczelni do wdrażania programów zwiększania aktywności fizycznej studentów, profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Głównycelem Projektu jest rozwój i promocja dobro sąsiedzkich więzi i kontaktów z regionem Partnerskim ze Słowacji.

5 22. PL-SK/KAR/IPP/I/55 Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne; Rynek 6; Ustrzyki Dolne "Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich regionów nadgranicznych" , ,00 LESOPOLNOHSPODARS KY MAJETOK ULIC, STATNY PODNIK, Ulicz Głównym celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne a LESOPOLNOHSPODARSKY MAJETOK ULIC, STATNY PODNIK poprzez wspólne wypromowanie symbolu współpracy terenów nadgranicznych Polski i Słowacji w którego logo będzie wpisany symbol roślinny charakterystyczny dla obydwu krajów a mianowicie kłokoczka południowa. 23. PL-SK/KAR/IPP/I/23 Ośrodek kultury w Wiśniowej; Wiśniowa 136 "Przyjaźń w kolorach tęczy" , ,75 1)Obec Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou 232, p. Bystré, 2)Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, p. Vyšný Žipov Głównym celem projektu jest zacieśnienie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą Wiśniowa oraz Obec Čierne nad Topľou i Obec Vyšný Žipov poprzez wspólną czynną realizację 12 imprez po obydwu stronach granicy a także stworzenie podstaw do realizacji większych projektów w przyszłości. 24. PL-SK/KAR/IPP/I/28 Gmina miejska Jarosław; ul. Rynek 1; Jarosław "Przywracając dawną świetność - Jarmark Jarosławski na mapie kulturalno - gospodarczej Euroregionu Karpackiego" , ,00 1)Miasto Humenne, Kukorelliho 34, Humenné 2)Stowarzyszenie Głównym celem projektu jest rozwój turystyki w miastach Euroregion Karpacki Euroregiony Karpackiego w oparciu o opracowanie transgranicznej Słowacja Północ, koncepcji produktu turystycznego Jarmarki Miast Euroregiony Duchnovičovo námestie Karpackiego, będącej podstawą do zarządzania tradycyjnymi č. 1, Preszów imprezami targowymi w ramach Euroregiony Karpackiego. 25. PL-SK/KAR/IPP/I/88 Gmina Krosno; ul. Lwowska 28a; Krosno "Anioły pogranicza" , ,80 Głównym celem projektu jest aktywizacja i wzajemna integracja Miasto Svidnik, środowisk twórczych, mieszkańców oraz instytucji po obydwu Sovietskych hrdinov stronach granicy oraz promocja pogranicza na bazie jego specyfiki 200/33, Svidník kulturowej i tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia PL-SK/KAR/IPP/I/01 PL-SK/KAR/IPP/I/90 Województwo Podkarpackie ul. Grunwaldzka 15; Rzeszów I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie; ul. P.Skargi 2; Krosno "Transgraniczny produkt turystyczny - Zaklęte w drewnie" , ,50 "Projekt Kopernik" , ,00 Agencja Rozwoju Regionalnego, Mudr. Pribulu 1, Svidnik Gimnazium w Stropkovie, Konštantínova 64, Stropkov Głównym celem projektu jest zintegrowanie stosunkowo rozproszonych działań społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządu lokalnego, które mają na celu wypromowanie istniejących atrakcji turystycznych i stworzenie oferty turystycznej Zaklęte w drewnie oraz aktywizacja transgranicznej wymiany gospodarczej.projekt ten przyczyni się bezpośrednio do podniesienia wiedzy mieszkańców pogranicza oraz organizatorów turystycznych w zakresie zasobów turystycznych transregionu oraz możliwości efektywniejszego korzystanie z nich. Jednym z narzędzi promocyjno edukacyjnych zintegrowanej oferty turystycznej kierowanej do mieszkańców pogranicza oraz odbiorców z innych państw będzie wydawnictwo promocyjne opisujące szlaki architektury drewnianej wraz z jej atrakcjami, w językach: polski, słowacki, angielski. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności i jakości edukacji oraz poprawę jakości oferty turystycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających region. 28. PL-SK/KAR/IPP/I/06 Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej, Mały Rynek 8, Kraków "Transgraniczna wymiana kulturalno - turystyczna - Księża Jezuici w Starej Wsi i Gmina Drienica" , ,00 OBEC DRIENICA, OBEC DRIENICA 168, SABINOV Głównym celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości inicjatyw i podstaw do rozwoju i umacniania transgranicznej współpracy, zwiększania informacji, przekazu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz lokalnych atrakcji turystyczno - kulturowych;

6 29. PL-SK/KAR/IPP/I/98 Agroturystyka Bieszczadzkie Forum szansą na rozwój Europejskie; ul. polskich i Mickiewicza 17; słowackich terenów Lesko przygranicznych" , ,00 Gmina Baligród, Plac Wolności 13, Baligród MY NA HRANICI EURÓPY, 102, ULIČ Głównym celem projektu jest promocja agroturystyki jako alternatywnego źródła dochodów na obszarze polsko-słowackiego pogranicza poprzez bezpośrednie kontakty polskich i słowackich właścicieli gospodarstw rolnych. 30. PL-SK/KAR/IPP/I/32 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"; ul.grunwaldzka 15; Rzeszów "Polskie i Słowackie Aglomeracje Euroregionu Karpackiego - studium rozwoju" , ,50 1)Stowarzyszenie Gmin Ekotorysa, Lewocka 9, Presow 2)Karpatský Euroregión Slovensko-Sever, Głównym celem projektu jest rozpoczęcie i rozwój współpracy Duchnovičovo námestie pomiędzy obszarami i organizacjami terytorialnymi działającymi č. 1, Prešov wokół miast wojewódzkich Rzeszowa i Preszowa. 31. PL-SK/KAR/IPP/I/59 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; ul.szopena 51; Rzeszów "Poszerzając horyzontytransgraniczna promocja turystyki Podkarpacia i Kraju Preszowskiego" , ,13 Karpatský Euroregión Głównym cel projektu: stworzenie podstaw systemu współpracy Slovensko-Sever, strony polskiej i słowackiej Euroregionu Karpackiego w zakresie Duchnovičovo námestie wymiany informacji o ofertach turystycznych organizacji i instytucji č. 1, Prešov związanych z turystyką. 32. PL-SK/KAR/IPP/I/58 Gmina Zarszyn, Zarszyn 53, Zarszyn "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej" , ,00 Gmina Niżna Sitnica, 105, Niżna Sitnica Głównym celem projektu jest wykorzystanie wydarzeń historycznych, wspólnych kart historii do nawiązania nowych kontaktów oraz edukacja młodego pokolenia Polaków i Słowaków w zakresie dziedzictwa historycznego, wspólnych wydarzeń historycznych i kulturowych. Celem projektu jest zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych i jej bohaterach, o których dzisiaj już pamięta niewielu mieszkańców pogranicza. Pielęgnowanie pamięci o wspólnych kartach historii i walk o wolność, promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza będzie służyć umocnieniu tożsamości regionalnej i historycznej jego mieszkańców. Do innych celów zaliczyć należy ułatwienie dostępu do propozycji kulturalnych na terenie wiejskim, pobudzenie aktywności miejscowych bohaterów, uczestników wydarzeń historycznych w regionie. Na atrakcyjności zyska cały region i jest wielkie prawdopodobieństwo, że wzrośnie zainteresowanie regionem wśród turystów 33. PL-SK/KAR/IPP/I/47 Gmina Tryńcza; Tryńcza 127; Tryńcza "Kultura łączy narody, Polskosłowackie spotkania kulturowosportowe" , ,60 OBEC JBLONOV, C.165, JABLONOV Głównym celem projektu jest zacieśnianie oraz dalszy rozwój współpracy z gminą partnerską Obce Jablonov na Słowacji w dziedzinie samorządowej, społecznej, kulturowej, sportowej oraz w zakresie turystyki. Zaplanowane działania mają za zadanie wspólne popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji i zwyczajów regionalnych. Prezentacja dorobku kulturalnego będzie jedną z ważnych form zachowania odrębności tradycji, ale także stworzy warunki do bliższego poznania kultury obu narodów, będzie służyć nawiązaniu kontaktów między instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. Ponadto realizacja projektu wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obcowania z kulturą, rozrywką oraz rekreacją.innym celem projektu jest budowanie wspólnej pokojowej przyszłości, a także pogłębienie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi na płaszczyźnie loka

7 34. PL-SK/KAR/IPP/I/57 Powiat Rzeszowski; ul.grunwaldzka 15; Rzeszów Samorząd Polski i Słowacki - partnerstwo na rzecz rozwoju" , ,55 Preszowski Kraj Samorządowy, Nămestie mieru 2, Preszów Głównym celem projektu jest intensyfikacja działań Euroregionalnego Centrum Wspierania Transgranicznych Inicjatyw Samorządowych w Rzeszowie poprzez rozszerzenie zasięgu terytorialnego oraz zakresu prowadzonej działalności, włączenie do współpracy samorządu ze Słowacji z Preszowskiego Kraju Samorządowego, co przyczyni się do rozwijania sieci współpracy i efektywniejszego udziału w procesie integracji społeczności lokalnych i wspólnego aplikowania po dostępne środki PL-SK/KAR/IPP/I/70 PL-SK/KAR/IPP/I/17 Powiat Krośnieński; ul. Bieszczadzka 1; Krosno Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, Rzeszów "Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych" "Bezpieczne pogranicze" , , , ,12 Karpatský Euroregión Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy Slovensko-Sever, poprzez wsparcie transgranicznej przedsiębiorczości, w tym z Duchnovičovo námestie branży turystycznej na pograniczu polsko - słowackim w powiecie č. 1, Prešov krośnieńskim i okresie Presov. Komenda Wojewódzka Policji w Preszowie, Ul. Sturova 7, Presov Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenach przygranicznych Polski i Słowacji, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym PL-SK/KAR/IPP/I/76 PL-SK/KAR/IPP/I/10 PL-SK/KAR/IPP/I/38 "Piknik ekologiczny Gmina Żurawica, ul. - promocja ekologii Ojca Św. Jana Pawła II 1, i lokalnego Żurawica dziedzictwa przyrodniczego" "Polsko-słowacki Powiat Sanocki ul. projekt edukacyjno - Rynek 1; Sanok badawczy "Wspólne Karpaty" Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; ul. Kopernika 4; Ustrzyki Dolne "Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności" , , , , , ,52 1)Przedstawicielstwo Fundacji Zagranicznej w Heifer Project International w Polsce, Sandomierska 18/5 (Biuro: Nagórzany 5), Warszawa 2)Bieszczadzki Okręg Ligi Ochrony Przyrody, Kościuszki 12, Sanok Główny cel projektu rozwój współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska i promocji ekologii - wpisuje się cel główny ustalony dla programu. Działania ludzie dla ludzi, skoncentrowane są na bezpośrednich kontaktach partnerów po obu stronach granicy. Wspólne rozwiązywanie problemów pogranicza, poprzez cykl spotkań i konferencji, pozwalają lepiej poznać Obec Ladomirová, potrzeby i problemy mieszkańców tych terenów a także wspólnie Ladomirová 30, wypracować rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać Ladomirová niekorzystnym zjawiskom. Heifer Slovakia, n.o., Starý trh 53, Kežmarok Starý trh 53 Gymnazjum/Dukelska3 0, Giraltowce Głównym clem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat form ochrony przyrody w Karpatach miejsc objętych Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000 wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i Okresu Keźmerok Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój kontaktów oraz stworzenie bazy dla trwałych więzi transgranicznych pomiędzy społecznościami Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych w Polsce i Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji.

8 40. PL-SK/KAR/IPP/I/ PL-SK/KAR/IPP/I/ PL-SK/KAR/IPP/I/ PL-SK/KAR/IPP/I/61 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych; ul. Wyzwolenia 7; Ustrzyki Dolne "Terapia nie zna granic" , ,85 Muzeum Rzemiosła w "Dobre sąsiedztwo - Krośnie, ul. współpraca Piłsudskiego 19, kulturalna Krosna i Krosno Presova" 48000, ,00 Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne "Baszta", ul. Rynek 2/12, Lesko Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul.lewakowskiego 14, Krosno "Promocja twórczości rękodzielniczej" 41600, ,00 "Zbójnickim szlakiem przez Karpaty" 56764, ,40 1) Bieszczadzkie Stowarzyszenie "Bies" Lutowiska 74a Lutowiska 2) Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa Lesko Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów ul. 29 listopada 51/ Ustrzyki Dolne 1)Dom Opieki Społecznej Stropkov,Hlavná 80/50, Stropkov, 2)Dom opieki społecznej, Kalinov 64, Kalinov 3)Dom opieki społecznej, Główny cele projektu jest Współpraca Polsko Słowacka w imię Kukorelliho 17, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych zagrożonych Giraltovce wykluczeniem społecznym. Celem ogólnym projektu jest polepszenie stosunków sąsiedzkich poprzez wykreowanie nowej jakości kontaktów opartych na kulturze i tradycji Cele bezpośrednie projektu: - Wzrost znaczenia kultury jako czynnika przyczyniającego się do znoszenia barier w rozwoju społeczeństw pogranicza. - Odnowienie i podtrzymanie wspólnych tradycji regionalnych i kulturalnych. - Poprawa sytuacji w dziedzinie kultury poprzez stale aktualizowane informacje o wydarzeniach kulturalnych po obu stronach pogranicza. - Wzmocnienie i rozwój współpracy między instytucjami kultury Šarišska Galeria w Krosna i Prešova. Prešovie, Hlavna Organizacja wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 01 Prešov wzmacniających atrakcyjność regionu. Asociácia remeselníkov Karpát Východné Slovensko Gen. Svobodu n Sabinov Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny Stakčínska Snina Celem projektu jest stworzenie trwałych struktur współpracy organizacji z terenu pogranicza polsko - słowackiego zmierzających w swoich dążeniach do zrównowazonego rozwoju Euroregionu Karpackiego opartej na dziedzictwie kulturowym Karpat Wschodnich. W ramach projektu zbudowana zostanie sieć producentów wyrobów rękodzielniczych i zapoczatkowane zostaną działania umożliwiające rozwój małej przedsiębiorczości transgranicznej. Jednym z głównych celów jest wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości. Mieszkańcy pogranicza współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach. Po wejściu obu krajów do Porozumienia z Schengen stało się to jeszcze łatwiejsze. Partnerzy projektu pragną wykorzystaćmożliwości, jakie przed nimi stają dla poprawienia dotychczasowej sytuacji. Dodatkowymi celami projektu jest poprawa różnorodności usług turystycznych w regionie przygranicznym, a co za tym idzie jego korzystny wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców. Zarówno wschodnia Słowacja jak i południowo-wschodnia Polska to obszary będące na uboczu w stosunku do wielkich ośrodków przemysłowych. Oba są położone w regionach najuboższych w Unii Europejskiej. Ich wspólną szansą jest rozwój regionalny oparty na dziedzictwie kulturowym i wspieranie rozwoju turystyki, jako alternatywnego sposobu zarabiania dla mieszkańców.

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA STRATEGIA rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Czerwiec, 2014r. Strategia rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Zamawiający: Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Wnioskodawca projektu pt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo