LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH w ramachprogramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka MIKROPROJEKTY - I NABÓR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH w ramachprogramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 MIKROPROJEKTY - I NABÓR"

Transkrypt

1 LISTA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH w ramachprogramu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka MIKROPROJEKTY - I NABÓR L.p Numer Projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania z EFRR Nazwa partnera (partnerów) w projekcie / dane teleadresowe Partner/partnerzy krajowi Partner/partnerzy zagraniczni Opis projektu PL-SK/KAR/IPP/I/75 PL-SK/KAR/IPP/I/85 Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Szopena 51/302, Rzeszów Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie; ul. Kolejowa 1; Krosno "Turystyka transgraniczna - wspólnym szlakiem sukcesu" "Portal artkarpaty.eu - w poszukiwaniu twórców pogranicza" , , , ,15 Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia ul. Chodkiewicza Rzeszów Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, Krosno Karpatský Euroregión Slovensko-Sever (Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ) Duchnovičovo námestie č Prešov Hornošarišské osvetové stredisko BARDEJOV, Rhodyho č. 6, Bardejov Celem ogólnym projektu jest rozwój i intensyfikacja współpracy w zakresie turystyki pomiędzy organizacjami turystycznymi, lokalnymi samorządami oraz podmiotami związanymi z branżą turystyczną województwa podkarpackiego i Preszowskiego Kraju. Ponadto celem projektu jest wywarcie korzystnego wpływu na sytuację społeczno gospodarczą mieszkańców regionów objętych projektem poprzez wspieranie podmiotów działających na rynku turystycznym. Głównym celem projektu jest promocja twórczości artystów zamieszkujących terytorium pogranicza polsko - słowackiego oraz stworzenie multimedialnej bazy danych o nich poprzez utworzenie i rozbudowę portalu internetowego artkarpaty.eu PL-SK/KAR/IPP/I/12 PL-SK/KAR/IPP/I/103 Rzeszowski Klub Narciarski "Sport Partner", ul. Klonowa 26/50, Rzeszów Gmina Komańcza, Komańcza 166 "Polsko - Słowacka Familiada Sportowa" "Rozwój współpracy przygranicznej poprzez transgraniczną trasę rowerową Moszczaniec- Kalinov" , , , ,00 Narciarski Klub Lysa Sabinov, Ul. Komehskieho 18, Sabinov Obec Kalinov, Kalinov 81, KALINOV Głównym celem projektu jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych rodzin poprzez realizację wspólnych obozów szkoleniowych i rywalizację w zawodach sportowych po obu stronach granicy. Nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Polską i Słowacją na płaszczyźnie zaprzyjaźnionych rodzin z miast partnerów projektu. Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości. Poszerzenie przyjaźni i znajomości. Integracja rodzinna i miedzy rodzinna. Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu sportu, turystyki i rekreacji, które mają na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Miejscowości objęte projektem to Moszczaniec i Kalinov oraz cala trasa biegnąca pomiędzy tymi miejscowościami.

2 PL-SK/KAR/IPP/I/82 PL-SK/KAR/IPP/I/13 PL-SK/KAR/IPP/I/31 PL-SK/KAR/IPP/I/91 PL-SK/KAR/IPP/I/50 Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, Lesko "Tworzenie platformy współpracy kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi w Euroregionie Karpackim" , ,36 Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, "Velo Carpathica" ul. 29 listopada 51/1, , , Ustrzyki Dolne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja", Trzebownisko 976 Automobilklub Małopolski Krosno; ul. Grodzka 20; Krosno Gmina Miasta Sanoka, Rynek 1, Sanok "Szlakiem Starego Wisłoka" , ,25 "Bezpieczne drogi" , ,50 Polsko Słowackie Forum Pianistyczne "Bieszczady bez granic 2010" , ,00 Komenda Miejska Policji w Krośnie, Lwowska 28, Krosno Miasto Snina, Stolarska 2060, Snina Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Baštová 31, Prešov Miasto Snina, Strojárska 2060/95, Snina Shark Tuning Club Svidnik, Duklianska 648/17, Śvidnik Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnych w rodzimych środowiskach, w ramach rozwoju inicjatyw obywatelskich. Nastąpi to poprzez organizację spotkań kulturalnych, które przyczynią się do zacieśnienia współpracy transgranicznej pomiędzy bliskimi sobie społecznościami lokalnymi oraz samorządami, które staną się zarazem motorem napędowym dla rozwoju środowiska lokalnego oraz podejmowania działań promocyjnych. Głównymi celami projektu są: 1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji szlaków rowerowych. 2. Przeprowadzenie warsztatów prowadzących do ujednolicenia oznakowania szlaków rowerowych na terenie Karpat. 3. Opracowanie podręcznika wytyczania, opracowywania oznakowywania szlaków rowerowych. 4. Organizacja międzynarodowego maratonu rowerowego, którego trasa przebiegać będzie przez tereny przygraniczne Polski i Słowacji. Głównym celem projektu jest rozwój systemów transgranicznych lokalnych produktów turystycznych w Euroregionie Karpackim. Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki osiągnięciu Głównym celem projektu jest rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami po obu stronach granicy poprzez realizację przedsięwzięcia z zakresu sportu motorowego oraz organizację konferencji Głównym celem projektu jest promowanie kultury polskiej i słowackiej oraz nawiązywanie transgranicznych kontaktów muzycznych i kulturalnych w obszarze polsko-słowackiego pogranicza. 10. PL-SK/KAR/IPP/I/21 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej, Trójczyce 40 "Szukanie wspólnych korzeni we wspólnej Europie" , ,00 Folklorystyczny Subor Chemlon Humenne, Sokołowska 11, Humenne Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw dla większych wspólnych projektów transgranicznych i ogólnie zachęcenie obywateli do angażowania się w programy współfinansowane przez UE. Obecny projekt ma służyć wymianie tradycji kulturowych i nawiązaniu długofalowej wieloletniej współpracy kulturalnej poprzez organizowanie cyklicznych imprez koncertów i spotkań folklorystycznych na terenie Powiatu Przemyskiego i Powiatu Humenne. Poznawanie codzienności swoich sąsiadów poprzez wspólne przedsięwzięcia kulturalne jest niezbędne do wzajemnego zrozumienia, budowania zaufania, znoszenia barier międzyludzkich i przyczyniania się walnie do stworzenia prawdziwie transgranicznego charakteru regionu. Po przystąpieniu obydwu krajów do Unii Europejskiej przedsięwzięcie wzmacnia kontakty typu people to people w regionie transgranicznym. Wzmocni proces budowy wspólnej Europy dla wszystkich jej mieszkańców.

3 PL-SK/KAR/IPP/I/69 PL-SK/KAR/IPP/I/77 Gminny Ośrodek Kulttury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy; Trzcinica 72; Przysieki Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka", ul. Kwiatowa 25, Sanok "Młodzież - Kultura - Przyjaźń - Gmina Jasło i Lipany podbijają pogranicze" "Siatkówka ponad szczytami Karpat" , , , ,16 Gmina Jasło, Słowackiego 4, Jasło Klub Rekreacyjno Sportowy EKSTRIM- GORLICE, Ul. Pod lodownią 12, Gorlice Základná Umelecká škola v Lipanach, ul. Štúrova č. 29, Lipany Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jaśle z siedzibą w Trzcinicy a jego partnerem po stronie słowackiej - Základná Umelecká škola v Lipanach, które chcą działać na rzecz rozwoju kultury i sztuki w obszarze transgranicznym. Bezpośrednia wymiana kontaktów pomiędzy partnerami projektu stanowić będzie najlepszy przykład istnienia wielowiekowego przenikania kultur pogranicza. Mestský športový klub Vranov nad Topľou, Ul. Głównym celem projektu jest tworzenie i wzmacnianie Dr. C. Daxnera 87, 093 bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi, 16 Vranov nad Topľou młodzieżowymi klubami sportowymi w obszarze pogranicza PL-SK/KAR/IPP/I/104 PL-SK/KAR/IPP/I/11 PL-SK/KAR/IPP/I/07 Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, Sanok Gmina Chorkówka ; Chorkówka 175 Gmina Haczów; Haczów 573 "Barwy pogranicza" , ,45 "Bliżej siebie poprzez kulturę, tradycję i sport" "Spotkania z kulturą i kuchnią pogranicza polsko - słowackiego" , , , ,25 Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Chorkówka 175, Chorkówka Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Haczów 95, Haczów 1)Obec Dlhé Klčovo, 13 Dlhé Klčovo, Dlhé Klčovo, 2) Obec Jasenovce, Holcikovce 9, Holcikovce, 3)Obec Davidov, Obec Davidov 182, Obec Davidov,4)Obec Sačurov, Osloboditel ov 385,094 13, Sacurov Gmina Brezovica, Brezovica 59, Brezovica Stowarzyszenie Mikroregionu Pod Duklou z Siedzibą w Krajn a Porubka, Głównym cele projektu jest wspieranie i rozwój wspólnej działalności transgranicznej w dziedzinie kultury, wzajemnej współpracy i rozwoju zasobów ludzkich tj.: - zacieśnianie współpracy polsko - słowackiej poprzez organizację licznych imprez kulturalnych i artystycznych, - zwiększenie zainteresowania kulturą słowacką po stronie polskiej, jak również kulturą polską po stronie słowackiej, - rozwój zasobów ludzkich i edukacja dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach - wymiana kulturalna dzieci i młodzieży, - zniwelowanie barier społeczności przygranicznych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, zapoczątkowanej w 2003 roku, mającej na celu rozwój kultury, tradycji i sportu. Głównym celem projektu jest podtrzymanie tradycji regionu haczowskiego i Krainy Porubka poprzez wzajemne poznanie i doświadczenie Krajn a Porubka 28, 090-lokalnych produktów kulinarnych, folklorystycznych i 05 Krajn a Porubka rękodzielniczych. 16. PL-SK/KAR/IPP/I/36 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"; ul. Szopena 51; Rzeszów "Rozwój i promocja transgranicznego polsko-słowackiego klastra lotniczego" , ,97 Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina Głównym celem projektu jest rozwój i promocja transgranicznego, polsko-słowackiego klastra lotniczego, integrującego działania firm i instytucji zlokalizowanych na terenie obszaru kwalifikowanego EWT. Cel ten realizowany będzie poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi firmami oraz instytucjami naukowobadawczymi, wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych oraz promocję idei innowacyjnych klastrów przemysłowych.

4 PL-SK/KAR/IPP/I/100 PL-SK/KAR/IPP/I/66 PL-SK/KAR/IPP/I/53 PL-SK/KAR/IPP/I/49 PL-SK/KAR/IPP/I/05 Stowarzyszenie B-4; ul. Sokoła 4a/2; Rzeszó Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul.bieszczadzka 2, Krosno Gmina Krzywcza; Krzywcza 36; Krzywcza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie; Rynek 1; Krosno Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach, Myczkowce 10, Uherce Mineralne "Polska i Słowacja zapraszają na wypoczynek. Wspólna reklama i promocja agroturystyki oraz produktów regionalnych i turystycznych" "Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna Udava- Solinka" "Przyjaciele dla przyjaciół" "Aktywność na całe Zycie" Polsko- Słowacka platforma kultury fizycznej i promocji zdrowia studentów "Transgraniczna wymiana dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Myczkowce, Mała Domasza" , , , , , , , , , ,00 Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, Przecławczyka 5, Strzyżów 1)Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, Cisna, 2)Nadleśnictwo Komańcza, Komańcza 125, Komańcza Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Krzywieckiej, 35/5 Krzywcza, Krzywcza Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rejtana 16c, Rzeszów Głównym celem projektu jest podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce, oraz: -współpraca transgraniczna - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki na terenie Polski i Słowacji, STREDOEURÓPSKA -nawiązanie bezpośrednich kontaktów między rolnikami, AGENTÚRA PRE właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami ROZVOJOVÉ PROJEKTY organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się rozwojem Nazwa w języku turystyki oraz przedstawicielami administracji z terenu Polski i angielskim: The Central - Słowacji uczestniczących w projekcie, Europen Agency for Developement Pojects (CEADP), Čapajevova 21, Prešov -zapoczątkowanie współpracy pomiędzy Beneficjentami projektu, -znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych, -integracji społeczności zamieszkującej regiony objęte realizacją projektu, -pogłębienie tolerancji oraz przełamanie barier językowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie polsko-słowackiej LESY SR, š.p., OZ Vranov współpracy transgranicznej, rozwój regionów przygranicznych oraz n/t., Čemernianska 136, podniesienie jakości życia ich mieszkańców, lepsza dostępność Vranov n/t. terenów atrakcyjnych dla turystów. OBEC ZBOROV, Lesna 10, ZBOROV PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVIE, FAKULTA SPORTU, Ul. 17 novembra 13, PRESOV OBEC MALA DOMASA, OCU MALA DOMASA 106, , SLOVENSKA KAJNA Głównym celem projektu jest wzrost działalności transgranicznej związanej z turystyką poprzez ścisłą współpracę instytucji partnerskich i wypromowanie takich metod, struktur i narzędzi tej współpracy ( z wykorzystaniem między innymi nowych technologii), aby możliwe było jej prowadzenie również po zakończeniu okresu wsparcia. Transgraniczna współpraca w zakresie promocji i kreowania produktu turystycznego ma między innymi na celu wykorzystanie potencjału turystycznego i stworzenie nowych możliwości lokalnej i regionalnej gospodarki, a tym samym do polepszenia warunków bytowania mieszkańców poprzez prowadzenie przedsiębiorczości (agroturystyka, usługi, rękodzieło), organizację imprez promujących regiony pogranicza, nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami (wymiana kulturalna, gospodarcza, edukacyjna). Głównym celem projektu są wielokierunkowe działania skierowane do społeczności polsko-słowackiej polegające na stworzeniu systemu dbałości o zdrowie opartego o edukację zdrowotną, monitoring wybranych czynników choroby układu sercowonaczyniowego oraz utworzenie platformy internetowej służącej powyższym zadaniom i szeroko pojętym działaniom promocji zdrowia. Poprzez zacieśnianie współpracy naukowej i sportowej między regionami, uczelniami i instytucjami motywowanie studentów do zwiększania własnej aktywności fizycznej oraz kształtowanie nawyków jej utrzymania, inspirowanie władz uczelni do wdrażania programów zwiększania aktywności fizycznej studentów, profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Głównycelem Projektu jest rozwój i promocja dobro sąsiedzkich więzi i kontaktów z regionem Partnerskim ze Słowacji.

5 22. PL-SK/KAR/IPP/I/55 Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne; Rynek 6; Ustrzyki Dolne "Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowackich regionów nadgranicznych" , ,00 LESOPOLNOHSPODARS KY MAJETOK ULIC, STATNY PODNIK, Ulicz Głównym celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne a LESOPOLNOHSPODARSKY MAJETOK ULIC, STATNY PODNIK poprzez wspólne wypromowanie symbolu współpracy terenów nadgranicznych Polski i Słowacji w którego logo będzie wpisany symbol roślinny charakterystyczny dla obydwu krajów a mianowicie kłokoczka południowa. 23. PL-SK/KAR/IPP/I/23 Ośrodek kultury w Wiśniowej; Wiśniowa 136 "Przyjaźń w kolorach tęczy" , ,75 1)Obec Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou 232, p. Bystré, 2)Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, p. Vyšný Žipov Głównym celem projektu jest zacieśnienie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą Wiśniowa oraz Obec Čierne nad Topľou i Obec Vyšný Žipov poprzez wspólną czynną realizację 12 imprez po obydwu stronach granicy a także stworzenie podstaw do realizacji większych projektów w przyszłości. 24. PL-SK/KAR/IPP/I/28 Gmina miejska Jarosław; ul. Rynek 1; Jarosław "Przywracając dawną świetność - Jarmark Jarosławski na mapie kulturalno - gospodarczej Euroregionu Karpackiego" , ,00 1)Miasto Humenne, Kukorelliho 34, Humenné 2)Stowarzyszenie Głównym celem projektu jest rozwój turystyki w miastach Euroregion Karpacki Euroregiony Karpackiego w oparciu o opracowanie transgranicznej Słowacja Północ, koncepcji produktu turystycznego Jarmarki Miast Euroregiony Duchnovičovo námestie Karpackiego, będącej podstawą do zarządzania tradycyjnymi č. 1, Preszów imprezami targowymi w ramach Euroregiony Karpackiego. 25. PL-SK/KAR/IPP/I/88 Gmina Krosno; ul. Lwowska 28a; Krosno "Anioły pogranicza" , ,80 Głównym celem projektu jest aktywizacja i wzajemna integracja Miasto Svidnik, środowisk twórczych, mieszkańców oraz instytucji po obydwu Sovietskych hrdinov stronach granicy oraz promocja pogranicza na bazie jego specyfiki 200/33, Svidník kulturowej i tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia PL-SK/KAR/IPP/I/01 PL-SK/KAR/IPP/I/90 Województwo Podkarpackie ul. Grunwaldzka 15; Rzeszów I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie; ul. P.Skargi 2; Krosno "Transgraniczny produkt turystyczny - Zaklęte w drewnie" , ,50 "Projekt Kopernik" , ,00 Agencja Rozwoju Regionalnego, Mudr. Pribulu 1, Svidnik Gimnazium w Stropkovie, Konštantínova 64, Stropkov Głównym celem projektu jest zintegrowanie stosunkowo rozproszonych działań społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządu lokalnego, które mają na celu wypromowanie istniejących atrakcji turystycznych i stworzenie oferty turystycznej Zaklęte w drewnie oraz aktywizacja transgranicznej wymiany gospodarczej.projekt ten przyczyni się bezpośrednio do podniesienia wiedzy mieszkańców pogranicza oraz organizatorów turystycznych w zakresie zasobów turystycznych transregionu oraz możliwości efektywniejszego korzystanie z nich. Jednym z narzędzi promocyjno edukacyjnych zintegrowanej oferty turystycznej kierowanej do mieszkańców pogranicza oraz odbiorców z innych państw będzie wydawnictwo promocyjne opisujące szlaki architektury drewnianej wraz z jej atrakcjami, w językach: polski, słowacki, angielski. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności i jakości edukacji oraz poprawę jakości oferty turystycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających region. 28. PL-SK/KAR/IPP/I/06 Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej, Mały Rynek 8, Kraków "Transgraniczna wymiana kulturalno - turystyczna - Księża Jezuici w Starej Wsi i Gmina Drienica" , ,00 OBEC DRIENICA, OBEC DRIENICA 168, SABINOV Głównym celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości inicjatyw i podstaw do rozwoju i umacniania transgranicznej współpracy, zwiększania informacji, przekazu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz lokalnych atrakcji turystyczno - kulturowych;

6 29. PL-SK/KAR/IPP/I/98 Agroturystyka Bieszczadzkie Forum szansą na rozwój Europejskie; ul. polskich i Mickiewicza 17; słowackich terenów Lesko przygranicznych" , ,00 Gmina Baligród, Plac Wolności 13, Baligród MY NA HRANICI EURÓPY, 102, ULIČ Głównym celem projektu jest promocja agroturystyki jako alternatywnego źródła dochodów na obszarze polsko-słowackiego pogranicza poprzez bezpośrednie kontakty polskich i słowackich właścicieli gospodarstw rolnych. 30. PL-SK/KAR/IPP/I/32 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"; ul.grunwaldzka 15; Rzeszów "Polskie i Słowackie Aglomeracje Euroregionu Karpackiego - studium rozwoju" , ,50 1)Stowarzyszenie Gmin Ekotorysa, Lewocka 9, Presow 2)Karpatský Euroregión Slovensko-Sever, Głównym celem projektu jest rozpoczęcie i rozwój współpracy Duchnovičovo námestie pomiędzy obszarami i organizacjami terytorialnymi działającymi č. 1, Prešov wokół miast wojewódzkich Rzeszowa i Preszowa. 31. PL-SK/KAR/IPP/I/59 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; ul.szopena 51; Rzeszów "Poszerzając horyzontytransgraniczna promocja turystyki Podkarpacia i Kraju Preszowskiego" , ,13 Karpatský Euroregión Głównym cel projektu: stworzenie podstaw systemu współpracy Slovensko-Sever, strony polskiej i słowackiej Euroregionu Karpackiego w zakresie Duchnovičovo námestie wymiany informacji o ofertach turystycznych organizacji i instytucji č. 1, Prešov związanych z turystyką. 32. PL-SK/KAR/IPP/I/58 Gmina Zarszyn, Zarszyn 53, Zarszyn "Wspólna historia podstawą przyjaźni polsko-słowackiej" , ,00 Gmina Niżna Sitnica, 105, Niżna Sitnica Głównym celem projektu jest wykorzystanie wydarzeń historycznych, wspólnych kart historii do nawiązania nowych kontaktów oraz edukacja młodego pokolenia Polaków i Słowaków w zakresie dziedzictwa historycznego, wspólnych wydarzeń historycznych i kulturowych. Celem projektu jest zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych i jej bohaterach, o których dzisiaj już pamięta niewielu mieszkańców pogranicza. Pielęgnowanie pamięci o wspólnych kartach historii i walk o wolność, promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza będzie służyć umocnieniu tożsamości regionalnej i historycznej jego mieszkańców. Do innych celów zaliczyć należy ułatwienie dostępu do propozycji kulturalnych na terenie wiejskim, pobudzenie aktywności miejscowych bohaterów, uczestników wydarzeń historycznych w regionie. Na atrakcyjności zyska cały region i jest wielkie prawdopodobieństwo, że wzrośnie zainteresowanie regionem wśród turystów 33. PL-SK/KAR/IPP/I/47 Gmina Tryńcza; Tryńcza 127; Tryńcza "Kultura łączy narody, Polskosłowackie spotkania kulturowosportowe" , ,60 OBEC JBLONOV, C.165, JABLONOV Głównym celem projektu jest zacieśnianie oraz dalszy rozwój współpracy z gminą partnerską Obce Jablonov na Słowacji w dziedzinie samorządowej, społecznej, kulturowej, sportowej oraz w zakresie turystyki. Zaplanowane działania mają za zadanie wspólne popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji i zwyczajów regionalnych. Prezentacja dorobku kulturalnego będzie jedną z ważnych form zachowania odrębności tradycji, ale także stworzy warunki do bliższego poznania kultury obu narodów, będzie służyć nawiązaniu kontaktów między instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. Ponadto realizacja projektu wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obcowania z kulturą, rozrywką oraz rekreacją.innym celem projektu jest budowanie wspólnej pokojowej przyszłości, a także pogłębienie przyjaźni i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi na płaszczyźnie loka

7 34. PL-SK/KAR/IPP/I/57 Powiat Rzeszowski; ul.grunwaldzka 15; Rzeszów Samorząd Polski i Słowacki - partnerstwo na rzecz rozwoju" , ,55 Preszowski Kraj Samorządowy, Nămestie mieru 2, Preszów Głównym celem projektu jest intensyfikacja działań Euroregionalnego Centrum Wspierania Transgranicznych Inicjatyw Samorządowych w Rzeszowie poprzez rozszerzenie zasięgu terytorialnego oraz zakresu prowadzonej działalności, włączenie do współpracy samorządu ze Słowacji z Preszowskiego Kraju Samorządowego, co przyczyni się do rozwijania sieci współpracy i efektywniejszego udziału w procesie integracji społeczności lokalnych i wspólnego aplikowania po dostępne środki PL-SK/KAR/IPP/I/70 PL-SK/KAR/IPP/I/17 Powiat Krośnieński; ul. Bieszczadzka 1; Krosno Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, Rzeszów "Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych" "Bezpieczne pogranicze" , , , ,12 Karpatský Euroregión Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy Slovensko-Sever, poprzez wsparcie transgranicznej przedsiębiorczości, w tym z Duchnovičovo námestie branży turystycznej na pograniczu polsko - słowackim w powiecie č. 1, Prešov krośnieńskim i okresie Presov. Komenda Wojewódzka Policji w Preszowie, Ul. Sturova 7, Presov Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenach przygranicznych Polski i Słowacji, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym PL-SK/KAR/IPP/I/76 PL-SK/KAR/IPP/I/10 PL-SK/KAR/IPP/I/38 "Piknik ekologiczny Gmina Żurawica, ul. - promocja ekologii Ojca Św. Jana Pawła II 1, i lokalnego Żurawica dziedzictwa przyrodniczego" "Polsko-słowacki Powiat Sanocki ul. projekt edukacyjno - Rynek 1; Sanok badawczy "Wspólne Karpaty" Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; ul. Kopernika 4; Ustrzyki Dolne "Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa - budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności" , , , , , ,52 1)Przedstawicielstwo Fundacji Zagranicznej w Heifer Project International w Polsce, Sandomierska 18/5 (Biuro: Nagórzany 5), Warszawa 2)Bieszczadzki Okręg Ligi Ochrony Przyrody, Kościuszki 12, Sanok Główny cel projektu rozwój współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska i promocji ekologii - wpisuje się cel główny ustalony dla programu. Działania ludzie dla ludzi, skoncentrowane są na bezpośrednich kontaktach partnerów po obu stronach granicy. Wspólne rozwiązywanie problemów pogranicza, poprzez cykl spotkań i konferencji, pozwalają lepiej poznać Obec Ladomirová, potrzeby i problemy mieszkańców tych terenów a także wspólnie Ladomirová 30, wypracować rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać Ladomirová niekorzystnym zjawiskom. Heifer Slovakia, n.o., Starý trh 53, Kežmarok Starý trh 53 Gymnazjum/Dukelska3 0, Giraltowce Głównym clem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat form ochrony przyrody w Karpatach miejsc objętych Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000 wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i Okresu Keźmerok Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój kontaktów oraz stworzenie bazy dla trwałych więzi transgranicznych pomiędzy społecznościami Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych w Polsce i Gimnazjum w Giraltowcach na Słowacji.

8 40. PL-SK/KAR/IPP/I/ PL-SK/KAR/IPP/I/ PL-SK/KAR/IPP/I/ PL-SK/KAR/IPP/I/61 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych; ul. Wyzwolenia 7; Ustrzyki Dolne "Terapia nie zna granic" , ,85 Muzeum Rzemiosła w "Dobre sąsiedztwo - Krośnie, ul. współpraca Piłsudskiego 19, kulturalna Krosna i Krosno Presova" 48000, ,00 Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne "Baszta", ul. Rynek 2/12, Lesko Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul.lewakowskiego 14, Krosno "Promocja twórczości rękodzielniczej" 41600, ,00 "Zbójnickim szlakiem przez Karpaty" 56764, ,40 1) Bieszczadzkie Stowarzyszenie "Bies" Lutowiska 74a Lutowiska 2) Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa Lesko Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów ul. 29 listopada 51/ Ustrzyki Dolne 1)Dom Opieki Społecznej Stropkov,Hlavná 80/50, Stropkov, 2)Dom opieki społecznej, Kalinov 64, Kalinov 3)Dom opieki społecznej, Główny cele projektu jest Współpraca Polsko Słowacka w imię Kukorelliho 17, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych zagrożonych Giraltovce wykluczeniem społecznym. Celem ogólnym projektu jest polepszenie stosunków sąsiedzkich poprzez wykreowanie nowej jakości kontaktów opartych na kulturze i tradycji Cele bezpośrednie projektu: - Wzrost znaczenia kultury jako czynnika przyczyniającego się do znoszenia barier w rozwoju społeczeństw pogranicza. - Odnowienie i podtrzymanie wspólnych tradycji regionalnych i kulturalnych. - Poprawa sytuacji w dziedzinie kultury poprzez stale aktualizowane informacje o wydarzeniach kulturalnych po obu stronach pogranicza. - Wzmocnienie i rozwój współpracy między instytucjami kultury Šarišska Galeria w Krosna i Prešova. Prešovie, Hlavna Organizacja wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 01 Prešov wzmacniających atrakcyjność regionu. Asociácia remeselníkov Karpát Východné Slovensko Gen. Svobodu n Sabinov Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny Stakčínska Snina Celem projektu jest stworzenie trwałych struktur współpracy organizacji z terenu pogranicza polsko - słowackiego zmierzających w swoich dążeniach do zrównowazonego rozwoju Euroregionu Karpackiego opartej na dziedzictwie kulturowym Karpat Wschodnich. W ramach projektu zbudowana zostanie sieć producentów wyrobów rękodzielniczych i zapoczatkowane zostaną działania umożliwiające rozwój małej przedsiębiorczości transgranicznej. Jednym z głównych celów jest wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości. Mieszkańcy pogranicza współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach. Po wejściu obu krajów do Porozumienia z Schengen stało się to jeszcze łatwiejsze. Partnerzy projektu pragną wykorzystaćmożliwości, jakie przed nimi stają dla poprawienia dotychczasowej sytuacji. Dodatkowymi celami projektu jest poprawa różnorodności usług turystycznych w regionie przygranicznym, a co za tym idzie jego korzystny wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców. Zarówno wschodnia Słowacja jak i południowo-wschodnia Polska to obszary będące na uboczu w stosunku do wielkich ośrodków przemysłowych. Oba są położone w regionach najuboższych w Unii Europejskiej. Ich wspólną szansą jest rozwój regionalny oparty na dziedzictwie kulturowym i wspieranie rozwoju turystyki, jako alternatywnego sposobu zarabiania dla mieszkańców.

Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 I NABÓR

Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 I NABÓR Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 I NABÓR l.p Numer projektu 1 PL-SK/KAR/IPP/I/01 2 PL-SK/KAR/IPP/I/02 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa - adres wnioskodawcy Tytuł projektu Data złożenia projektu

Nazwa - adres wnioskodawcy Tytuł projektu Data złożenia projektu Lista mikroprojektów złożonych w ramach III naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 w terminie 01.08.2012-28.02.2013 Kwota l.p Numer projektu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 II NABÓR

Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 II NABÓR Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 II NABÓR l.p/p or.č. Numer projektu/číslo projektu 1. PL-SK/KAR/IPP/II/01

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W MIKROPROJEKTACH

DOBRE PRAKTYKI W MIKROPROJEKTACH DOBRE PRAKTYKI W MIKROPROJEKTACH Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 RYTMY PRZYRODY. INNOWACYJNE PRODUKTY TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 II NABÓR

Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 II NABÓR Lista złożonych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 II NABÓR l.p Numer projektu 1. PL-SK/KAR/IPP/II/01 2. PL-SK/KAR/IPP/II/02

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom 2011 2016

Alpy Karpatom 2011 2016 Alpy Karpatom 2011 2016 GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013 NEWSLETTER 2011/2 www.plsk.eu PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013 SPIS TREŚCI pierwsze umowy o dofinansowanie projektów zatwierdzonych po II naborze wniosków

Bardziej szczegółowo

Razem bez granic -transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży. Łączy nas granica-projekt Integracji społeczności Gmin Ujsoły i Novot

Razem bez granic -transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży. Łączy nas granica-projekt Integracji społeczności Gmin Ujsoły i Novot LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGSRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIE REGION

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp.

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp. Wnioski zakwalifikowane do oceny technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 II nabór Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Konferencja pt. Łączą nas mikroprojekty, Nowy Targ, 01.10.2015 r. Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Made in Karpaty W RAMACH PROJEKTU ALPY KARPATOM

Made in Karpaty W RAMACH PROJEKTU ALPY KARPATOM GÓRSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Made in Karpaty W RAMACH PROJEKTU ALPY KARPATOM Wytyczne dla ubiegających się o dotacje Jolanta Szwarc-Burnatowska Górski Fundusz Przedsiębiorczości Made in Karpaty jest

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Wnioski złożone do SRB podczas II naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 do 15 października 2010 r. Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Stowarzyszeń Rejestrowych

Ewidencja Stowarzyszeń Rejestrowych Ewidencja Stowarzyszeń Rejestrowych 1 Edukacja i Rozwój Ul. W. Pola 1 2 Oddział Bieszczadzki Forum Edukacji Europejskiej i Współpracy European Hause Ul. Mickiewicza 25 3. Aeroklub Politechniki Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Historia finansowania współpracy na polsko słowackim pograniczu

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wartość dofinansowania: 794 163 CHF (2 645 350 PLN) www.fundacjakarpacka.org

Wartość dofinansowania: 794 163 CHF (2 645 350 PLN) www.fundacjakarpacka.org Projekt: Karpaty przyjazne ludziom otrzymał dofinasowanie w ramach priorytetu: Infrastruktura i środowisko, w ramach obszaru tematycznego: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Lista projektów zrealizowanych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC

Lista projektów zrealizowanych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC Lista projektów zrealizowanych w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 L.p Numer projektu Nazwa beneficjanta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1. Informacje ogólne. Szwajcarsko Polski Program współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck realizuje mikroprojekt 3,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck Prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w perspektywie finansowej Bielsko-Biała 9 grudnia 2013 r.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w perspektywie finansowej Bielsko-Biała 9 grudnia 2013 r. Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w perspektywie finansowej 2014-2020 Bielsko-Biała 9 grudnia 2013 r. Prace nad przygotowaniem polsko-słowackiego programu współpracy transgranicznej na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego regionu; Niski wskaźnik produktywności oraz konkurencyjności MŚP; Niska mobilność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Przemyski Klaster Turystyczny. Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji

Przemyski Klaster Turystyczny. Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji Przemyski Klaster Turystyczny Fundacja Kresowe Centrum nauki i Rozwoju Perła Galicji Geneza Działalność Fundacji Kresowe Centrum Edukacji i Rozwoju Perła Galicji Spotkanie w Urzędzie Miasta podsumowujące

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zrównoważony rozwój turystyki Oznacza gospodarowanie wszelkimi zasobami w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka w województwie małopolskim

Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka w województwie małopolskim Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka w województwie małopolskim Od INTERREG IIIA 2004 2006 do Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007 2013 Kraków, 20 czerwca 2007 r. Joanna Urbanowicz

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom

Alpy Karpatom Alpy Karpatom 2011 2016 opracowanie: Anita Rembiesa, Andrzej Michalak Projekt Alpy Karpatom jest finansowany z priorytetu nr 1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i Podejmowane Inicjatywy na szlaku Greenway Zielony Rower

Przedsiębiorczość i Podejmowane Inicjatywy na szlaku Greenway Zielony Rower Przedsiębiorczość i Podejmowane Inicjatywy na szlaku Greenway Zielony Rower Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Karpaty przyjazne ludziom

Projekt: Karpaty przyjazne ludziom Projekt: Karpaty przyjazne ludziom otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu: Infrastruktura i środowisko, w ramach obszaru tematycznego: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1. Postanowienia ogólne

PROJEKT. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Prószkowa z dnia 08.10.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10 LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10 Nazwa programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Termin składania wniosków: od 01.02.2011

Bardziej szczegółowo

Rozwój bez granic wzajemne wsparcie dla wzmocnienia regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

Rozwój bez granic wzajemne wsparcie dla wzmocnienia regionalnych produktów turystycznych i kulturowych Rozwój bez granic wzajemne wsparcie dla wzmocnienia regionalnych produktów turystycznych i kulturowych PL-SK/BES/IPP/II/24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2/12 Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

GMINA KOBYLNICA. Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

GMINA KOBYLNICA. Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA GMINA KOBYLNICA Gmina Kobylnica WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Gmina Kobylnica od dawna podejmuje różne inicjatywy w kierunku pozyskania partnerów do współpracy m.in. poprzez tworzenie związków lub stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo