Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce www.educacion.es/exterior/pl/"

Transkrypt

1 Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Warszawa, 2010

2 Serdeczne pozdrowienia z Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce Pracujemy na rzecz promowania, rozpowszechniania i wspierania nauczania oraz znajomości języka i kultury hiszpańskiej w ramach systemu oświaty Consejería de Educación de España en Polonia 2

3 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Prezentacja Biura Radcy ds. Edukacji Biuro Radcy ds. Edukacji w Polsce jest delegaturą hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji działającą w ramach struktur Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Ponadto koordynuje działalność delegatur na Słowacji, w Czechach oraz w Rosji. Consejería de Educación de España en Polonia 3

4 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Prezentacja Biura Radcy ds. Edukacji Zadania szczegółowe działalności edukacyjnej wpisują się w szerszą działalność na rzecz promowania kultury i języka hiszpańskiego oraz współpracy międzynarodowej Consejería de Educación de España en Polonia 4

5 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Prezentacja Biura Radcy ds. Edukacji Harmonizuje swoją działalność z działalnością podejmowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy, Ministerstwo Kultury i Instytut Cervantesa. Radca ds. Edukacji i Konsul Ambasady Hiszpanii w Polsce Consejería de Educación de España en Polonia 5

6 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Zadania szczegółowe działalności edukacyjnej: - Wspieranie stosunków dwustronnych oraz w ramach Unii Europejskiej między instytucjami edukacyjnymi Polski i Hiszpanii - Pomoc dla instytucji hiszpańskich prowadzących nauczanie na odległość. Consejería de Educación de España en Polonia 6

7 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Zadania szczegółowe działalności edukacyjnej: Promowanie nauczania języka hiszpańskiego w ramach systemu oświaty poprzez: -Program Sekcji Dwujęzycznych z językiem hiszpańskim. Consejería de Educación de España en Polonia 7

8 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Zadania szczegółowe działalności edukacyjnej: -Organizowanie kursów kształcenia początkowego i ustawicznego nauczycieli języka hiszpańskiego. -Inicjowanie i nadzorowanie kontaktów między uniwersytetami polskimi i hiszpańskimi. Consejería de Educación de España en Polonia 8

9 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Program kształcenia nauczycieli: zapowiedzi na rok szkolny 2009/ kursy w ciągu roku: w listopadzie: skierowany głównie do nauczycieli hiszpańskiego z Sekcji Dwujęzycznych Na wiosnę: Skierowany do wszystkich nauczycieli języka hiszpańskiego. Consejería de Educación de España en Polonia 9

10 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Kurs doskonalący na poziomie C1 i C2 (lipiec 2010) prowadzony przez nauczycieli z Instytutu Cervantesa skierowany do osób, które ukończyły: Program Europrof stacjonarny (15 miejsc) Program Europrof na odległość (15 miejsc) Współpraca w ramach kursów organizowanych przez Instytut Cervantesa. Spotkanie nauczycieli w Instytucie Cervantesa w Krakowie 7-8 maja Darmowe warsztaty dla nauczycieli hiszpańskiego jako obcego w Warszawie, czerwiec Consejería de Educación de España en Polonia 10

11 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Program EUROPROF. Współpraca z Instytutem Cervantesa i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Kierownictwo programu EUROPROF Consejería de Educación de España en Polonia 11

12 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Program EUROPROF. Rok szkolny : 45 nowych nauczycieli na poziomie początkującym. 30 nauczycieli kończy w czerwcu lata kształcenia. Zdanie egzaminów DELE Inicial" i DELE Intermedio" po ukończeniu pierwszego i drugiego roku. Koszty nauki pokryte prawie w całości. Rok szkolny : 30 nowych miejsc w programie na odległość. Consejería de Educación de España en Polonia 12

13 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce EUROPROF stacjonarny : Kraków. 15 nauczycieli licealnych i gimnazjalnych, najlepiej nauczycieli przedmiotów takich jak Biologia, Fizyka, Geografia Powszechna, Historia Powszechna, Matematyka, Chemia." Po ukończeniu programu powinni prowadzić część swojego przedmiotu po hiszpańsku, w ramach nauczania dwujęzycznego. Wyjątkowo zostaną przyjęci nauczyciele innych języków obcych. Consejería de Educación de España en Polonia 13

14 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Zobowiązanie ze strony dyrekcji szkoły do utworzenia Sekcji Dwujęzycznej po ukończeniu trzyletniego programu Sekcja Dwujęzyczna z językiem hiszpańskim (według prawa polskiego) musi zapewnić: 2 przedmioty niejęzykowe nauczane dwujęzycznie po hiszpańsku. Nauczanie hiszpańskiego jako obcego na poziomie dwujęzycznym. Consejería de Educación de España en Polonia 14

15 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce EUROPROF na odległość : Program AVE i nauczyciele z Instytutu Cervantesa. Czas trwania: 3 lata. 150 godzin nauki rocznie. Na odległość i dwie sesje stacjonarne: Weekend w styczniu. Kurs 60 godzinny: koniec czerwca lub początek lipca. Consejería de Educación de España en Polonia 15

16 Program kształcenia skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce EUROPROF na odległość : Kandydaci: podobny profilu kandydatów jak w przypadku kursu stacjonarnego. 39 nauczycieli polskich uczestniczyło w roku szkolnym Zachęć swoją szkołę do udziału! Consejería de Educación de España en Polonia 16

17 Stypendia: Programy edukacyjnokulturalne skierowane do uczniów języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Obóz Językowy. Organizowany przez polskie i hiszpańskie Ministerstwo Edukacji pod protektoratem UNESCO. Lato Uczestnictwo nauczycieli hiszpańskich. Dla uczniów hiszpańskiego ze szkół średnich: Uczniowie z Sekcji Dwujęzycznej z hiszpańskim: podanie > Biuro Radcy ds. Edukacji Pozostali uczniowie: Podanie przez polskie Ministerstwo Edukacji. Consejería de Educación de España en Polonia 17

18 Stypendia: Programy edukacyjnokulturalne skierowane do uczniów języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Program ratowania i wykorzystania opuszczonych wiosek Dwa tygodnie w okresie letnim w miejscowościach Granadilla (Cáceres) i Umbralejo (Guadalajara). Program jest darmowy, poza kosztami podroży. Uczniowie ze szkół średnich (między innymi), prezentujący dobry poziom języka hiszpańskiego. Więcej informacji na stronie internetowej Biura Radcy ds. Edukacji. Consejería de Educación de España en Polonia 18

19 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Zadania szczegółowe działalności edukacyjnej: - Wydawanie publikacji oraz rozpowszechnianie i wypożyczanie materiałów związanych z nauczaniem hiszpańskiego i rozpowszechnianie kultury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej Consejería de Educación de España en Polonia 19

20 Programy edukacyjno- kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Publikacje: Czasopismo ENLACE: biuletyn Biura Radcy ds. Edukacji. Jest wydawany co dwa miesiące. Paralelo 50: rocznik poświęcony kwestiom akademickim. Broszury: rozpowszechnianie hiszpańskiego, informacje na temat realizowanych programów. Przewidziane na 2010 r.: plakaty i materiały do rozpowszechniania hiszpańskiego. Consejería de Educación de España en Polonia 20

21 Programy edukacyjno- kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Biblioteka specjalistyczna oferująca materiały do nauczania języka hiszpańskiego: Ponad 5000 woluminów. Literatura i kultura Hiszpanii. Nauczanie hiszpańskiego. Filmy po hiszpańsku. Consejería de Educación de España en Polonia 21

22 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Biblioteka: Wypożyczanie- osobiście lub drogą pocztową. Więcej informacji na stronie internetowej Biura Radcy ds. Edukacji. Centro de recursos W planach> Klub dyskusyjny: Hiszpański przy kawie raz w miesiącu lub raz na dwa tygodnie. Consejería de Educación de España en Polonia 22

23 Promowanie języka i kultury hiszpańskiej Zadania szczegółowe działalności edukacyjnej: - Informowanie na temat studiów i stypendiów w Hiszpanii jak również przyjmowanie podań. - Przygotowywanie raportów na temat systemu oświaty i nauczania hiszpańskiego w Polsce. Consejería de Educación de España en Polonia 23

24 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Stypendia dla polskich nauczycieli języka hiszpańskiego. 22 stypendia na kursy dla nauczycieli polskich na Uniwersytetach hiszpańskich. Czas trwania: 2 lub 3 tygodnie. Stypendium obejmuje: Koszt kursu, zakwaterowanie, Utrzymanie i dodatkowe zajęcia. 3 stypendia dla dyrektorów szkół. Czas nadsyłania podań: maj Consejería de Educación de España en Polonia 24

25 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE).Wizyty w różnych regionach Informowanie o działalności Biura Radcy ds. Edukacji oraz o prowadzonych programach Doradztwo i spotkania z nauczycielami języka hiszpańskiego jako obcego Utrzymywanie kontaktów z instytucjami szkolnictwa wyższego Consejería de Educación de España en Polonia 25

26 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Wizyty w różnych regionach w celu propagowania nauczania języka hiszpańskiego w publicznych szkołach podstawowych, średnich w Polsce. Wizyta w Gdańsku z okazji spotkania nauczycieli i konkursu kultury Consejería de Educación de España en Polonia 26

27 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Konkurs kultury hiszpańskiej. Obecność i współpraca Biura Radcy ds. Edukacji. Konkursy odbędą się w różnych miastach Polski: W Gdańsku, Rzeszowie, Katowicach, Warszawie. Skierowany do uczniów hiszpańskiego (ELE) Zwycięzcy z Gdańska Consejería de Educación de España en Polonia 27

28 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce W Planach (II połowa 2010): Konkurs na logo na przyszłą olimpiadę języka hiszpańskiego. W planach: Pierwsza Olimpiada Języka hiszpańskiego: rok szkolny Prawdopodobni organizatorzy: Dr Małgorzata Spychała i Polskie Towarzystwo Neofilogiczne PTN Więcej informacji: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Consejería de Educación de España en Polonia 28

29 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Konkurs na szkołę roku z językiem hiszpańskim. Dossier (działalność i Inicjatywy związane z hiszpańskim). Jury odwiedzi 3 szkoły zakwalifikowane do finału. Atrakcyjne nagrody: Dla zwycięzcy i pierwszego finalisty. Consejería de Educación de España en Polonia 29

30 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego (ELE) Konkurs na szkołę roku z hiszpańskim. Konkurs odbywa się raz w roku, jest skierowany do szkół w Polsce, które nauczają hiszpańskiego jako pierwszego lub drugiego języka obcego. Kryteria: Wprowadzenie nauczania hiszpańskiego jako obcego w szkole. Innowacyjne podejście do nauczania hiszpańskiego. Zajęcia pozalekcyjne związane z hiszpańskim. Zastosowanie nowych technologii na lekcjach hiszpańskiego. Stosunki międzynarodowe szkoły. Consejería de Educación de España en Polonia 30

31 Programy edukacyjno-kulturalne skierowany do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Konkurs na pracę fotograficzną, rok poświęcony przewodnictwu Hiszpanii w Unii Europejskiej. - Skierowany do uczniów - z Sekcji Dwujęzycznych - z hiszpańskim w 4 - krajach. W planach na przyszły rok szkolny rozszerzenie konkursy tak aby mogli w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie hiszpańskiego z Polski. Consejería de Educación de España en Polonia 31

32 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Konkurs na plakaty na konkurs teatru szkolnego w języku hiszpańskim uczestników w listopadzie 2009: uczniowie Gimnazjów i Liceów polskich, którzy uczą się polskiego. Format: DVD / CD. Zgłoszenia przez cały rok. Nagroda w 2009: odtwarzacz DVD i materiały do nauki hiszpańskiego. Consejería de Educación de España en Polonia 32

33 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do uczniów i nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) Krajowy konkurs teatru i międzynarodowy festiwal teatrów (dla uczniów z Sekcji Dwujęzycznych) - Teatr po hiszpańsku: Na publiczności mogą zasiadać uczniowie języka hiszpańskiego jako obcego. Grupa SD z Wrocławia Międzynarodowy festiwal teatrów szkolnych w Pradze, wiosna Consejería de Educación de España en Polonia 33

34 Programy edukacyjno- kulturalne skierowany do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce W Planach na rok szkolny : Konkurs blogów po hiszpańsku. Skierowany do nauczycieli hiszpańskiego i innych przedmiotów po hiszpańsku. Skierowany do nauczycieli z Polski, nie tylko z Sekcji Dwujęzycznych. Consejería de Educación de España en Polonia 34

35 Programy edukacyjno-kulturalne skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce W planach na rok szkolny : Konkurs na piosenkę po hiszpańsku. Podstawa: Wybór kandydatów: dwie pierwsze osoby zakwalifikowane w każdym konkursie regionalnym lub wybór na podstawie nadesłanych nagrań. Zgłoszenia przez cały rok. Maksymalnie: Jedna kandydatura na szkołę. Kandydaci: Uczniowie hiszpańskiego (ELE) z gimnazjów i z liceów z całej Polski. Występ w teatrze w Warszawie. Consejería de Educación de España en Polonia 35

36 Programy edukacyjno kulturalne skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Doradztwo ze strony Biura Radcy ds. Edukacji odnośnie uczestnictwa w Projekcie Europejskim. Consejería de Educación de España en Polonia 36

37 Programy edukacyjno kulturalne skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego (ELE) w Polsce Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Nauczycieli i Przyjaciół Języka Hiszpańskiego PROF-ES Ul. Tatrzańska, 35 ( Gdynia) Przewodniczący: Franjo Bernal Consejería de Educación de España en Polonia 37

38 Programy edukacyjno kulturalne skierowane do nauczycieli języka hiszpańskiego jak obcego (ELE) w Polsce Dodatkowe informacje: Kongres hispanistów W październiku lub w listopoadzie We współpracy z Biurem Radcy ds. Edukacji. Dziękujemy za uwagę. Consejería de Educación de España en Polonia 38

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus

Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus Sprawozdanie z wizyty na Uniwersytecie im. Tomáša Garrigue Masaryka w Brnie w ramach Programu Erasmus W terminie 20-24 kwietnia 2009 roku odbyłam wizytę na Uniwersytecie im. Tomasa Masaryka w Brnie w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo