Członkowie Komisji spośród siebie wybrali jednogłośnie Przewodniczącego Komisji Dariusza Skibę oraz Sekretarza Komisji Renatę Skorupę.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Członkowie Komisji spośród siebie wybrali jednogłośnie Przewodniczącego Komisji Dariusza Skibę oraz Sekretarza Komisji Renatę Skorupę."

Transkrypt

1 Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej rozpoczęło się o godz w siedzibie Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (pl.ks.e.waresiaka 7, Milicz). Do oceny merytorycznej zostało przekazanych 23 wnioski. Komisja obradowała w składzie : Ewa Baran przedstawiciel Lokalnej Organizacji Grantowej Kraina Łęgów Odrzańskich, Anna Lorek przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, Renata Skorupa dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przygodziczkach Dariusz Skiba - przedstawiciel instytucji kultury, współpracujący z licznymi stowarzyszeniami z obszaru Doliny Baryczy, Inga Demianiuk-Ozga przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Wszyscy członkowie Komisji podpisali załącznik 9 do Umowy nr 51/DL8-ODL/2014 oraz załącznik nr 1 do regulaminu pracy Lokalnej Komisji Grantowej Działaj Lokalnie. Członkowie Komisji spośród siebie wybrali jednogłośnie Przewodniczącego Komisji Dariusza Skibę oraz Sekretarza Komisji Renatę Skorupę. Głos zabrała Ewa Baran, która jako przedstawiciel Lokalnej Organizacji Grantowej Kraina Łęgów Odrzańskich podzieliła się doświadczeniami oraz uwagami odnośnie złożonych wniosków i pracy komisji. Następnie Przewodniczący Komisji przypomniał o zasadach jakimi kierować się powinna komisja przy wyborze projektów czyli: w pierwszej kolejności organizacje młode, starające się po raz pierwszy o dotację, wnioski mają być nastawione na możliwie dużą aktywizację lokalnych społeczności, nie bez znaczenia jest jakość projektów, spójność, wewnętrzna logika, racjonalność wydatków. Następnie Lokalna Komisja Grantowa przeszła do oceny merytorycznej wniosków. Tytuł projektu: Integrujmy się - ja, ty, my - razem możemy zrobić więcej Wnioskodawca: Realizator: Razem możemy więcej Inicjatywa DL - zaangażowanie społeczności lokalnej - projekt wynika z potrzeby mieszkańców - zaangażowanie wolontariuszy - zakup aparatu, zbyt duży koszt (brak uzasadnienia) - brak partnerów projektu - brak wykorzystania narzędzi promocji - brak kosztów ogrodzenia ujętych w budżecie Projekt został doceniony za planowane działania inicjujące zaangażowanie mieszkańców. Uwagą do projektu jest brak partnerów i zbyt wysoki koszt zakupu aparatu, obsługi finansowej. Komisja proponuje wypożyczenie namiotu ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Wnioskowana kwota: 3770,00 zł Budżet pomniejszony o : 1000,00 zł (poz.5), 400,00 zł (poz.12), 150,00 zł (poz.11), 1350,00 zł (poz.9) Przyznana kwota dotacji : 870,00 zł 1

2 Tytuł projektu: Milickie bombki - ludzie, pasja, tradycja Wnioskodawca: Fundacja KOM - dobra promocja projektu - ciekawy pomysł - działania zgodne z przyjętymi celami - projekt nawiązuje do lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego - 99% wkład własny - małe zaangażowanie społeczności - pozycja produkcji materiałów promocyjnych zbyt uogólniona Projekt doceniony za 99% wkład własny, bardzo dobrze dobrane narzędzia do promocji projektu. Głównymi zarzutami jest mała liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt, słabe zaangażowanie społeczności i trwałość projektu. Wnioskowana kwota: 4000,00 zł Budżet pomniejszony o: 1000,00 zł (poz.3) Przyznana kwota dotacji: 3000,00 zł Tytuł projektu: POMOGĘ TOBIE - POMOGĘ SOBIE Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Granowcu - dobry pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa - działania zgodne z przyjętymi celami - małe zaangażowanie społeczności lokalnej - słaba promocja - projekt za bardzo rozciągnięty w czasie - małe zaangażowanie partnerów - koszty wynagrodzeń poz.1 stanowią blisko 50% wnioskowanej kwoty - brak informacji ile osób spoza OSP planuje się przeszkolić Uwagą Komisji jest słabe zaangażowanie społeczności lokalnej, a podniesienie kwalifikacji określonej grupy zawodowej strażaków, bardzo słabe zaangażowanie partnerów, koszty zaświadczeń o odbyciu kursu pierwszej pomocy powinny być kosztami związanymi ściśle z wynagrodzeniem szkoleniowca. Wnioskowana kwota: 5280,00 zł Tytuł projektu: "Wolność - to lubię" Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE "ZIELONY BAZYLISZEK" - dobra promocja projektu - projekt porusza istotny dla społeczności temat, akcentuje wartości obywatelskie - przewiduje interesujące działania - angażuje wielu partnerów - interesująca tematyka - budżet nie jest spójny 2

3 - mały wkład własny - zakup aparatu fotograficznego jest zbędny - nie jest jasne w jaki sposób w projekt zostaną zaangażowani partnerzy Projekt akcentuje wartości obywatelskie, jako jedyny ze wszystkich złożonych projektów zaprasza do zaangażowania się w obchody 25-lecia odzyskania wolności. Wątpliwość Komisji budzi zakup aparatu fotograficznego nieuzasadniony we wniosku oraz 3 szt. trójwymiarowych ścianek informacyjnoprezentacyjnych. Wnioskowana kwota: 5835,00 zł Budżet pomniejszony o : 1540,00 zł (poz.7) Przyznana kwota dotacji: 4295,00 zł Tytuł projektu: Sekrety Starego Młyna - tradycja nie musi być nudna Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka - propagowanie tradycji regionalnych - ciekawy pomysł na wioskę tematyczną - budowanie oferty wsi - wysoki wkład własny, w tym finansowy: 48% - małe zaangażowanie mieszkańców w projekt - słaba promocja - wysokie koszty księgowości - art. spożywcze powinny być zakupione w ramach wkładu własnego Projekt został doceniony za propagowanie tradycji regionalnych oraz za ciekawy pomysł na wioskę tematyczną co w konsekwencji prowadzi do budowania oferty wsi. Uwagą Komisji są zbyt wysokie koszty księgowości, zakupu materiałów plastycznych, reklamowych, słabe zaangażowanie mieszkańców w projekt. Wnioskowana kwota: 4250,00 zł Budżet pomniejszony o : 300,00 zł (poz.10), 300,00 zł (poz.20), 100,00 zł (poz.22), 200,00 zł (poz.17) Przyznana kwota dotacji: 3350,00 zł Tytuł projektu: Akademia Makrobiotyki " Jak z jedzenia uczynić lekarstwo " Wnioskodawca: Fundacja dla Kobiet Dobra Dusza - dobry pomysł na działania w zakresie zdrowia - projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, dotyczy istotnego problemu - słaby plan działania i promocji projektu - mała liczba osób zaangażowanych w projekt - zbyt duży koszt wynagrodzenia wykładowców zbyt małe koszty warsztatów - kontynuacja wcześniejszych działań Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy. Projekt dotyczy istotnego problemu, odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej za co został doceniony. Wnioskowana kwota: 5710,00 zł Budżet pomniejszony o : 2400,00 zł (poz.1), 300,00 zł (poz.7), 210,00 zł (poz.9), 200,00zł (poz.11), 300,00zł (poz.12) Przyznana kwota dotacji: 2300,00 zł 3

4 Tytuł projektu: ZIELARSKIM TROPEM Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Aktywne Łazy" - ciekawy pomysł na aktywność lokalną - działania projektowe spójne z koncepcją wioski tematycznej - promocja miejscowości - zdefiniowana grupa odbiorców -projekt nie przewiduje wkładu własnego samorządu lokalnego - wysokie koszty wynagrodzeń - kontynuacja działań Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy, zbyt wysokie koszty wynagrodzeń dla prowadzących warsztaty. Projekt jest doceniony za działania projektowe spójne z koncepcją wioski tematycznej. Wnioskowana kwota: 6000,00 zł Budżet pomniejszony o : 200,00 zł (poz.21), 60,00 zł (poz.20), 120,00 zł (poz.19), 360,00 zł (poz.14), 500,00 zł (poz.8), 500,00 zł (poz.1), 660,00 zł (poz.9) Przyznana kwota dotacji: 3600,00 zł Tytuł projektu: "Radziądz od nowa" Wnioskodawca: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego - dobry plan finansowy - udział społeczności w działaniach projektowych - integracja wsi - bogata oferta imprez dla dzieci i młodzieży - diagnoza potrzeb społeczeństwa - zbyt wysokie koszty przeznaczone na poczęstunek - taka sama grupa odbiorców od kilku lat Główną wątpliwość projektu wzbudza diagnoza potrzeb społeczeństwa i zbyt wysokie koszty przeznaczone na poczęstunek. Pozycja 17 w budżecie jest źle zakwalifikowana w koszty zarządzania i administracyjne, powinna się ona znajdować w kosztach operacyjnych. Wnioskowana kwota: 4380,00 zł Budżet pomniejszony o : 150,00 zł (poz.17), 200,00 zł (poz.7), 300,00 zł (poz.14), 150,00 zł (poz.10), 200,00 zł (poz.16), Przyznana kwota dotacji: 3380,00 zł Tytuł projektu: Podjąć wyzwanie... Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej - projekt posiada aspekt integracyjny - projekt odpowiada na potrzeby społeczności - ciekawe rozwiązanie kosztów wynagrodzeń (filmy instruktażowe z internetu) - budżet i promocja projektu - brak odzwierciedlenia użyczenia środków transportu w budżecie jako wkład niefinansowy - wyjazd na termy niepowiązany z tematyką projektu oraz nieuzasadniony 4

5 Projekt doceniony za aspekt integracyjny oraz za odpowiadanie na potrzeby społeczności, bardzo ciekawe rozwiązanie kosztów wynagrodzeń. Uwagą Komisji jest wyjazd na termy niepowiązany z tematyką projektu, pozycja ta nie jest uzasadniona. Wnioskowana kwota: 5992,00 zł Budżet pomniejszony o : 2000,00 zł (poz.8), 300,00 zł (poz.11), 80,00 zł (poz.12) Przyznana kwota dotacji : 3612,00 zł Tytuł projektu: "Koszyk smaków" z końskiej wsi Wnioskodawca: stowarzyszenie "Brapoja" - duża aktywność społeczności lokalnej - współpraca z samorządem - dobrze zdiagnozowana potrzeba społeczności - projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców - konsekwencję w budowaniu oferty wsi tematycznej - niespójność budżetu z planem działań - mało wykorzystanych narzędzi promocyjnych - od kilku lat taka sama grupa odbiorców Projekt doceniony za dobrze zdiagnozowaną potrzebę społeczności i wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców. Uwagą Komisji jest niespójność budżetu z planem działań oraz wątpliwość realności pozyskania wkładu własnego finansowego.. Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy. Wnioskowana kwota: 1750,40 zł Budżet pomniejszony o : 50,40 zł (poz.3) Przyznana kwota dotacji: 1700,00 zł Tytuł projektu: Na swojską nutę - powrót do tradycji Wnioskodawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze Realizator: Twórczy Tandem - dobra promocja projektu - integracja międzypokoleniowa - duża liczba odbiorców projektu - korzystanie z lokalnego potencjału - brak wsparcia finansowego przez samorząd - zbyt wysokie koszty zakupu nagród - zbyt wysokie koszty wynagrodzeń - brak odzwierciedlenia poz.17b wsparcia partnerów projektu w budżecie - trwałość projektu Projekt doceniony za nacisk na integrację międzypokoleniową oraz dużą liczbę odbiorców projektu, wykorzystanie potencjału lokalnego. W porównaniu do innych złożonych projektów jest bardzo niski wkład własny finansowy, zbyt wysokie koszty zakupu nagród oraz wynagrodzeń, znikoma trwałość projektu. Komisja proponuje zmniejszenie wynagrodzenia (poz.1) do 30 zł za godzinę. Wnioskowana kwota: 5490,00 zł Budżet pomniejszony o : 240,00 zł (poz.2), 1000,00 zł (poz.10), 300,00 zł (poz.1), Przyznana kwota dotacji: 3950,00 zł 5

6 Tytuł projektu: "Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców Doliny Baryczy" Wnioskodawca: Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach - wykorzystanie potencjału Doliny Baryczy - powielenie pomysłu z wcześniejszego projektu - zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu oraz wynagrodzenia księgowego - brak diagnozy potrzeb społeczności lokalnej - brak zaangażowania mieszkańców w projekt Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy., znikoma trwałość projektu, zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu oraz wynagrodzenia księgowego i prowadzącego warsztaty. Docenione zostało wykorzystanie potencjału Doliny Baryczy w warsztatach związanych z fotografowaniem natury. Wnioskowana kwota: 6000,00 zł Budżet pomniejszony o : 2500,00 zł (poz.4), 1500,00 zł (poz.5), 680,00 zł (poz.10), 60,00 zł (poz.11) Przyznana kwota dotacji: 1260,00 zł Tytuł projektu: Żyjmy zdrowo i kolorowo Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica - zaangażowanie partnerów w projekt - duża pożyteczność społeczna projektu - brak informacji o czasie trwania spotkań z dietetykiem (wysokie koszty wynagrodzenia) - wysokie koszty wynagrodzenia trenera nordic walking - wysokie koszty zakupu atr.spożywczych Wnioskodawca sięga po grant po raz pierwszy, angażuje wielu partnerów w działania projektu. W wątpliwość zostały poddane pozycje związane z kosztami wynagrodzeń dietetyka i trenera nordic walking zbyt wysoki koszt wynagrodzeń. Wnioskowana kwota: 6000,00 zł Budżet pomniejszony o : 300,00 zł (poz.12), 500,00zł (poz.1), 600,00zł (poz.4),300,00zł (poz.5) Przyznana dotacja : 4300,00 zł Tytuł projektu: Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w Dziadkowie wsi "leśnych dziadów" Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE "LEŚNE DZIADY" - konsekwencja w budowaniu oferty wsi - zaangażowanie partnerów - nieuzasadnione pojawienie się 3 osób do koordynacji projektu: logistyk, administrator, koordynator - niespójny cel ( budowa ścieżki dydaktycznej) z opisem w projekcie - nie jest jasne co jest celem projektu, chaotycznie zaplanowane działania Wątpliwość Komisji wzbudziło nieuzasadnione we wniosku rozbicie koordynatora projektu na administratora oraz logistyka w celu wygenerowania wysokiego wkładu własnego, chaotycznie zaplanowane działania, nie jest jasne co jest celem projektu, niespójny jest założony cel z opisem projektu. Komisja proponuje kwotę dotacji w wysokości 4000,00 zł z zachowaniem wszystkich pozycji z budżetu. 6

7 Wnioskowana kwota: 5998,50 zł Budżet pomniejszony o : 1998,50 zł Przyznana kwota dotacji: 4000,00 zł Tytuł projektu: EKOPARK - miejsce integracji społeczności wiejskiej Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś w Korzeńsku - konsekwencja w kontynuacji podjętych wcześniej działań - brak zaangażowanych wolontariuszy - niespójność planu działań z założonym czasem trwaniem projektu - brak aktywizacji mieszkańców Uwagą Komisji do projektu jest brak aktywizacji mieszkańców i zaangażowania wolontariuszy, niespójność planu działań z założonym czasem trwania projektu. Projekt polega głównie na zakupach i uzupełnieniu infrastruktury parku, a nie na działaniach aktywizujących mieszkańców. Przy planowaniu projektu należy zwrócić szczególną uwagę na wspólne planowanie działań z partnerami, z określeniem ich zadań. Wnioskowana kwota: 4500,00 zł Tytuł projektu: "Zintegrowane Centrum" Wnioskodawca: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie Realizator: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie - pomoc osobom niepełnosprawnym - ciekawe warsztaty - integracja - społeczna pożyteczność projektu - brak dobrej promocji - nieuzasadniony zakup aparatu fotograficznego - słabe zaangażowanie partnerów Projekt doceniony za społeczną użyteczność, pomoc osobom niepełnosprawnym i integrację ze społeczeństwem lokalnym. Wątpliwość Komisji wzbudziła słaba promocja projektu, nieuzasadniony zakup aparatu fotograficznego oraz słabe zaangażowanie partnerów w projekt, które nie wynika z zaplanowanych działań. Brak zaangażowania odbiorców spoza ośrodka. Wnioskowana kwota: 2550,00 zł Budżet pomniejszony o :700,00 zł (poz.7), 150,00 zł (poz.11), 100,00 zł (poz.10) Przyznana kwota dotacji : 1600,00 zł Tytuł projektu: "Integrujemy się w działaniu i w zabawie" Wnioskodawca: Realizator: "Pozytywnie zakręceni" - projekt stara się zwrócić uwagę mieszkańców na działania dla dobra wsi - w budżecie dominuje zakup art. spożywczych - brak identyfikacji i zaangażowania partnerów - brak dobrej promocji - zbyt duży koszt przeprowadzenia biwaku Uwagą Komisji do projektu jest brak zaplanowanych działań gwarantujących trwałość rezultatów projektu. 7

8 Wnioskowana kwota: 4440,00 zł Tytuł projektu: "Smak lasu zamknięty w słoiku" Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRANOWCA "GRANOWIEC 300" - integracja międzypokoleniowa - kontynuacja działań związanych z ofertą wsi tematycznej - projekt promuje zdrowy styl życia - szczegółowo rozpisany budżet - wykorzystanie lokalnych zasobów - promocja miejscowości oraz wzmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami - brak dobrej promocji - nieuzasadniony koszt zakupu namiotu - brak partnerów projektu Projekt doceniony za integrację międzypokoleniową, kontynuację działań związanych z ofertą wsi tematycznej, promocję zdrowego stylu życia. Nieuzasadniony jest koszt zakupu namiotu potrzebnego do zorganizowania jednego wydarzenia w ramach projektu. Komisja proponuje wypożyczenie namiotu od Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Wnioskowana kwota: 5440,00 zł Budżet pomniejszony o : 200,00 zł (poz.19), 2000,00 zł (poz.9) Przyznana kwota dotacji: 3240,00 zł Tytuł projektu: Dolina Baryczy nieznana Dolina Baryczy poznana. Cz. II - Wielkopolska Wnioskodawca: Gminny Zespół Kultury i Bibliotek Realizator: Rada Sołecka Bukowice II - dobry pomysł na wymianę doświadczeń kulinarnych - projekt stawia na rozwój społeczności - projekt ma walor edukacyjny - trwałość projektu - brak dobrej promocji - wysokie koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia - budżet n Projekt doceniony za stawianie na rozwój społeczności i za charakter edukacyjny, za integrację między sołecką i wymianę doświadczeń kulinarnych. Nieuzasadnione są koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących warsztaty,nieadekwatny do planowanych działań Wnioskowana kwota: 5700,00 zł Budżet pomniejszony o : 300,00 zł (poz.7), 250,00 zł (poz.8), 800,00 zł (poz.2), 500,00 zł (poz.6) Przyznana kwota dotacji: 3850,00 zł Tytuł projektu: Stumilowy las - Utworzenie ogrodu publicznego i warsztaty integracyjne - przełamywanie izolacji społecznych Wnioskodawca: Fundacja Mobilni Polacy Realizator: Ogrodnicy ze "Stumilowego Lasu" - integracja mieszkańców miasta - szeroka promocja - ciekawa oferta dla mieszkańców miasta 8

9 - małe zaangażowanie partnerów projektu - mała wartość wkładu własnego Projekt doceniony za stworzenie ciekawej oferty dla mieszkańców miasta i ich integracji. Uwagą Komisji jest słabe zaangażowanie partnerów w projekt. Wnioskowana kwota: 4700,00 zł Budżet pomniejszony o : 1000,00zł (poz.5) Przyznana kwota dotacji: 3700,00 zł Tytuł projektu: "Papierowe skarby" Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja" sołectwa Janków Przygodzki - dobrze zdiagnozowana potrzeba społeczna - dobra promocja projektu - zbyt wysokie koszty prowadzącego zajęcia oraz materiałów - godziny warsztatów nieadekwatne do planu działań Projekt doceniony za dobrze zdiagnozowaną potrzebę społeczną. Uwagą Komisji są zbyt wysokie koszty wynagrodzeń prowadzącego warsztaty oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć. Wnioskowana kwota: 3200,00 zł Budżet pomniejszony o : 600,00 zł (poz.1),500,00 zł (poz.4) Przyznana kwota dotacji : 2100,00 zł Tytuł projektu: Rodzinna nauka pływania w zakresie podstawowym Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" przy Gimnazjum w Świecy - promuje zdrowy styl życia - brak narzędzi promocyjnych - koszt wynagrodzenia instruktora pływania stanowi 50% wnioskowanej kwoty - bardzo słabe zaangażowanie społeczności lokalnej - nie ma podanej liczby zajęć - nie ma podanej liczby odbiorców Projekt doceniony za promowanie zdrowego stylu życia. Uwagą Komisjijest bardzo słabe zaangażowanie społeczności lokalnej, koszty wynagrodzenia instruktora pływania stanowią blisko połowę kosztów wnioskowanej kwoty dotacji. Wnioskowana kwota: 6000,00zł Tytuł projektu:,,owocowe smaki Miłosławic" Wnioskodawca: Stowarzyszenie,,Nad Baryczą" - budowanie oferty wsi tematycznej - dobry rezultat projektu w postaci książki kucharskiej - integracja mieszkańców wsi - brak narzędzi promocyjnych - brak wspólpracy międzysektorowej 9

10 - nie podano ilości odbiorców projektu Projekt doceniony za podjęcie działań w budowaniu oferty wsi tematycznej, integrację mieszkańców. Uwagą Komisji jest brak współpracy międzysektorowej, słabo opisane narzędzia promocyjne oraz brak ilości odbiorców projektu. Wnioskowana kwota: 4800,00 zł Budżet pomniejszony o : 1000,00 zł (poz.6), Przyznana kwota dotacji: 3800,00 zł Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej zakończyło się o godz Załączniki: Załącznik 1 lista obecności Załącznik 2 lista rankingowa wniosków Protokół sporządziła: Przewodniczący Posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej Sekretarz Posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej 10

W posiedzeniu wzięła również udział koordynator Programu Działaj Lokalnie IX w Dolinie Baryczy Joanna Kołodziej.

W posiedzeniu wzięła również udział koordynator Programu Działaj Lokalnie IX w Dolinie Baryczy Joanna Kołodziej. Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej rozpoczęło się o godz. w 9:40 Skład Lokalnej Komisji Grantowej w jednogłośnym głosowaniu ukonstytuował się w następujący sposób: Przewodnicząca - Grażyna Krajewska

Bardziej szczegółowo

"Działajmy Lokalnie"- działania kulturalnorekreacyjne. Baryczy. "Wyjdź z domu- czyli baw i ucz się z nami harcerzami"

Działajmy Lokalnie- działania kulturalnorekreacyjne. Baryczy. Wyjdź z domu- czyli baw i ucz się z nami harcerzami WYNIKI OCENY FORMALNEJ - PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE VII W DOLINIE BARYCZY L.p. WNIOSKI PRZEKAZANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ Nazwa grupy Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł wniosku nieformalnej 1 I/2012/DL/1 2

Bardziej szczegółowo

Nazwa grupy realizującej projekt Tytuł Projektu Wnioskowana kwota Uwagi. Ziemia Odolanowska - kraina nad Baryczą

Nazwa grupy realizującej projekt Tytuł Projektu Wnioskowana kwota Uwagi. Ziemia Odolanowska - kraina nad Baryczą Nr Wniosku W001 Nazwa Wnioskodawcy Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Publicznego nr1 im. M. Konopnickiej w Górze Nazwa grupy realizującej projekt Tytuł Projektu Wnioskowana kwota Uwagi Tańczymy krakowiaka

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu wzięła również udział koordynator Programu Działaj Lokalnie IX w Dolinie Baryczy Joanna Kołodziej.

W posiedzeniu wzięła również udział koordynator Programu Działaj Lokalnie IX w Dolinie Baryczy Joanna Kołodziej. Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej rozpoczęło się o godz. 9:20 Skład Lokalnej Komisji Grantowej w jednogłośnym głosowaniu ukonstytuował się w następujący sposób: Przewodnicząca - Grażyna Krajewska

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Program "Działaj Lokalnie" VIII w Dolinie Baryczy.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Program Działaj Lokalnie VIII w Dolinie Baryczy. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Program "Działaj Lokalnie" VIII w Dolinie Baryczy. Dnia 27 maja 2013 roku, w siedzibie Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Bardziej szczegółowo

Wnioski zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, rekomendowane do finansowania

Wnioski zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, rekomendowane do finansowania Załącznik do uchwały nr VII/38/10 z dnia 17 Wnioski zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, rekomendowane do finansowania Nr na liście rankingowej Oznaczenie wniosku w LGD Wnioskodawca 1 II/2010/413_MP/26

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie aktywnych sołectw Doliny Baryczy

Spotkanie aktywnych sołectw Doliny Baryczy Spotkanie aktywnych sołectw Doliny Baryczy Milicz, 16.02.2015 Program spotkania Podsumowanie 5 lat konkursu na Najaktywniejsze Sołectwo Oferta dla sołectw w roku 2015 Szkolenie z redagowania serwisu www.aktywni.barycz.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: CIESZKÓW, KROŚNICE, MILICZ, ODOLANÓW, PRZYGODZICE, SOŚNIE, TWARDOGÓRA, ŻMIGRÓD

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: CIESZKÓW, KROŚNICE, MILICZ, ODOLANÓW, PRZYGODZICE, SOŚNIE, TWARDOGÓRA, ŻMIGRÓD Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Nazwa wnioskodawcy :.. Tytuł działania aktywizującego : Ilość otrzymanych punktów :. KRYTERIA FORMALNE 1. Czy wniosek został złożony we wskazanym terminie? 2. Czy wniosek został złożony na obowiązującym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE w ramach partnerstwa z Lokalną Grupą Działania -,, Powiatu Świdwińskiego

WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE w ramach partnerstwa z Lokalną Grupą Działania -,, Powiatu Świdwińskiego . (pieczęć potwierdzająca wpływ wniosku do LGD) WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE w ramach partnerstwa z Lokalną Grupą Działania -,, Powiatu Świdwińskiego UWAGI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH: I. Działania aktywizujące

Bardziej szczegółowo

Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu

Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Okres realizacji: listopad 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA FUNDUSZ DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. DOTACJE I POŻYCZKI jest częścią programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego

Bardziej szczegółowo

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO 1 CEL KONKURSU Konkurs Grantowy Animator Dobra Wspólnego (Konkurs), jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY

Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY Dolina Baryczy BLISKO PRZYRODY "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" Dolina Baryczy Obszar Natura 2000 budowanie trwałych zmian "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" największy i jeden z najstarszych kompleksów

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN

Na dobry początek. konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN Na dobry początek konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego powołana została w 2005r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Działaj Lokalnie. Wypełniamy wniosek!

Program Działaj Lokalnie. Wypełniamy wniosek! Program Działaj Lokalnie Wypełniamy wniosek! Cel Zapoznanie się z wymogami konkursu i skuteczne wypełnienie wniosku o grant Regulamin Założenia i cel konkursu Kto może się ubiegać Sposób wyłaniania grantobiorców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015

DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015 DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015 ZAŁOŻENIA DZIAŁAJ LOKALNIE CO TO JEST DZIAŁAJ LOKALNIE PROGRAM Którego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego Dalekosiężnym

Bardziej szczegółowo

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO 1 CEL KONKURSU Konkurs Grantowy Animator Dobra Wspólnego (Konkurs), jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Fundusz Naturalnej Energii

Fundusz Naturalnej Energii Fundusz Naturalnej Energii VII edycja 2 Fundusz Naturalnej Energii VII edycja Organizator Konkursu: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Partner Konkursu: Fundacja Nasza Ziemia Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AKTYWNI MIESZKAŃCY 2015 REALIZOWANY PRZEZ CZARNKOWSKO TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

REGULAMIN KONKURSU AKTYWNI MIESZKAŃCY 2015 REALIZOWANY PRZEZ CZARNKOWSKO TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA REGULAMIN KONKURSU AKTYWNI MIESZKAŃCY 2015 REALIZOWANY PRZEZ CZARNKOWSKO TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPARCIA ODNOWY WSI

SYSTEM WSPARCIA ODNOWY WSI SYSTEM WSPARCIA DLA ODNOWY WSI Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 2020 Konferencja regionalna Tomasz Paluch Poznań, 3 grudnia 2013 r. JAKIE MACIE POTRZEBY? Jakie macie problemy? System wsparcia Składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel.:22 59 65 735, www.fundacja-steczkowskiego.

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel.:22 59 65 735, www.fundacja-steczkowskiego. Na dobry początek konkurs o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego powołana została w 2005r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Raport z Oceny Ofert

Raport z Oceny Ofert Raport z Oceny Ofert Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dotacji: 5 000 zł WNIOSEK O DOTACJĘ

Maksymalna wysokość dotacji: 5 000 zł WNIOSEK O DOTACJĘ Równać Szanse 2013 Działajmy razem Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) Termin składania wniosków: 3 kwietnia 2014 r. g. 12.00 na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM KONKURS GRANTOWY EDYCJA 2015 REGULAMIN

Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM KONKURS GRANTOWY EDYCJA 2015 REGULAMIN Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM KONKURS GRANTOWY EDYCJA 2015 REGULAMIN 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12 m. 5. www.naszaziemia.pl

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Obraz gmin wiejskich z perspektywy Programu Integracji Społecznej Ewa Gliwicka Koordynator Programu Integracji

Bardziej szczegółowo

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie

Program Grantowy Aktywni na Ziemi Średzkiej jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Program Grantowy jako mechanizm wspierający społeczności wiejskie Geneza powstania Sytuacja wyjściowa : Mała aktywność mieszkańców Słaba integracja mieszkańców Brak aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: Postomino, Sławno, Darłowo, m. Sławno, m. Darłowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: Postomino, Sławno, Darłowo, m. Sławno, m. Darłowo WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: Postomino, Sławno, Darłowo, m. Sławno, m. Darłowo numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

V Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

V Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego V Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego V Walny Zjazd Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego Podsumowanie pierwszego roku działalności Porozumienia Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Wynik głosowania Ilość głosujących 14 Głosy za 13 Głosy przeciw 0 Wstrzymujące się 1

Wynik głosowania Ilość głosujących 14 Głosy za 13 Głosy przeciw 0 Wstrzymujące się 1 Porządek obrad: 1) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, do których wpłynęły odwołania 2) Dyskusja oraz podjęcie uchwał o wyborze operacji wybranych do dofinansowania STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2014"

WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE 2014 WNIOSEK O DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2014" numer wniosku: 45/2014/33 Tytuł projektu: Okres realizacji projektu: - Wnioskowana kwota dotacji: 0,00 1 >>CZĘŚĆ I - INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie IX. konkurs 2015

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie IX. konkurs 2015 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie IX konkurs 2015 Program realizowany przez: Cel Programu W programie Działaj Lokalnie wspierane są projekty, które inicjują współpracę

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Wspólne działania wspólne korzyści

Wspólne działania wspólne korzyści Wspólne działania wspólne korzyści Projekt realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Partnerzy lokalni: 1. Koło Gospodyń

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE

WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE .. (pieczęć potwierdzająca wpływ wniosku do MLGR) WNIOSEK NA DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem UWAGI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH: 1) Działania aktywizujące muszą być realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Lato w teatrze 2016

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Lato w teatrze 2016 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH finansowanych przez Instytut Teatralny Lp. Rodzaj kosztu 1. Honoraria/wynagrodzenia za działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w pkt 1 została zaznaczona opcja 2 (grupa nieformalna/samopomocowa samodzielnie) proszę wpisać pełną nazwę organizacji

Jeżeli w pkt 1 została zaznaczona opcja 2 (grupa nieformalna/samopomocowa samodzielnie) proszę wpisać pełną nazwę organizacji INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Oceniając projekt, patrzymy na niego jako na całość, przez pryzmat zarówno jego celów i odbiorców, jak i jego wpływu na lokalną społeczność czy też bezpośrednie otoczenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy 2/GKR/2013 4 000,00 7/GKR/2013 4 000,00 10/GKR/2013 1 500,00 11/GKR/2013 2 500,00 12/GKR/2013 4 000,00 13/GKR/2013 4 000,00

Oznaczenie sprawy 2/GKR/2013 4 000,00 7/GKR/2013 4 000,00 10/GKR/2013 1 500,00 11/GKR/2013 2 500,00 12/GKR/2013 4 000,00 13/GKR/2013 4 000,00 L.p. Data złożenia wniosku Wnioskodawca Oznaczenie sprawy Wnioskowana kwota pomocy zł Tytuł operacji GMINA BIAŁA RAWSKA 1 19.04.2013 Pożarna w Chodnowie 2/GKR/2013 4 000,00 i poprawa jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: CZERWIONKA-LESZCZYNY, LYSKI, GASZOWICE,JEJKOWICE, ŚWIERKALNY.

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: CZERWIONKA-LESZCZYNY, LYSKI, GASZOWICE,JEJKOWICE, ŚWIERKALNY. Rozwoju filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny Ramża WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: CZERWIONKA-LESZCZYNY, LYSKI, GASZOWICE,JEJKOWICE, ŚWIERKALNY. Program Polsko-Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę formalną* w ramach Programu Działaj Lokalnie IX

Lista wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę formalną* w ramach Programu Działaj Lokalnie IX L.p. Numer wniosku Tytuł projektu Gmina Typ wnioskowania Wnioskodawca Realizator Wnioskowana kwota w zł 1 688/2015/6 Razem na rzecz dobra wspólnego w Brodnie Środa Śląska grupa nieformalna Dom Kultury

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Informacja o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Informacja o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje Informacja o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej - w latach 2008 2010 Projekt: Koalicja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie RO Burmistrza Ornety z dnia r.

Zarządzenie RO Burmistrza Ornety z dnia r. Zarządzenie RO.0050.57.2015 Burmistrza Ornety w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i przyznanych dotacji z budżetu Gminy Orneta na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU GRANTOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU GRANTOWEGO . (pieczęć potwierdzająca wpływ wniosku do UM) Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Grantowego WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU GRANTOWEGO UWAGI DLA WYPEŁNIAJĄCYCH: I. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu "Działaj Lokalnie" IX po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 27 maja 2015 r.

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu Działaj Lokalnie IX po posiedzeniu Lokalnej Komisji Grantowej w dniu 27 maja 2015 r. Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Gmina 1 1119/2015/6 Rabat na uśmiech. 2 665/2015/6 Rodzinna Edukacja PROJEKTY DOFINANSOWANE Wińsku Stowarzyszenie "Aktywny Dziewin" Kabaret Blade

Bardziej szczegółowo

LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU LITERACKI BUDŻET OBYWATELSKI PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin IX edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin IX edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 4 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 4 stycznia 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik

Poznań 16 grudnia 2014 r. Lesław Czernik System wsparcia sołectw przystępujących do odnowy wsi na Dolnym Poznań 16 grudnia 2014 r. Program został wprowadzony na Dolnym w 2009 roku. Celem zainicjowania programu regionalnego była konieczność podjęcia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Okres realizacji projektu 1 : Wnioskowana kwota dotacji:

Tytuł projektu: Okres realizacji projektu 1 : Wnioskowana kwota dotacji: WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DLA GMIN: Białowieża, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, miasto Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla numer wniosku: data

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Ornety z dnia 27.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Ornety z dnia 27.03.2012 r. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Ornety z dnia 27.03.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych i kontrolującej przyznane

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii Załącznik nr 4 Wzór wniosku o przyznanie dotacji WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii I PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY: Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29

Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 WOLONTARIAT Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873. Wolontariusz

Bardziej szczegółowo

Mała architektura, duża sprawa

Mała architektura, duża sprawa Regulamin Programu Grantowego Mała architektura, duża sprawa 1 Program Grantowy Mała architektura, duża sprawa jest realizowany przy współpracy z przedsiębiorstwem Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Zwycięstwa 36 44-100 Gliwice Tel. (32) 230-48-79 Gliwice, 28.11.2013 r. Karina śliwa Aktywni po 60 tce! Projekt realizowany i współfinansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Akademia Aktywnych Obywateli Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Program spotkania O programie FIO i projekcie Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Doświadczenia edycji 2014 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r.

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie 1 INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 Dariusz Młynarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Złotów, 03 marca 2016 r. Uczestnicy ponad 1700

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85 LISTA RANKINGOWA Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu NFOSiGW nr z dnia.. wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach II konkursu 2014 wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ W KONKURSIE REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU DIALOG

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ W KONKURSIE REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU DIALOG Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ W KONKURSIE REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU DIALOG TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: DATA WPŁYWU WNIOSKU: NUMER REJESTRACYJNY WNIOSKU:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie IX. konkurs 2015

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie IX. konkurs 2015 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców Działaj Lokalnie IX konkurs 2015 Program realizowany przez: Cel Programu W IX edycji Programu Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA I NABÓR WNIOSKÓW W ROKU 2015 W RAMACH PROJEKTU OdDOLNY ŚLĄSK

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA I NABÓR WNIOSKÓW W ROKU 2015 W RAMACH PROJEKTU OdDOLNY ŚLĄSK WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA I NABÓR WNIOSKÓW W ROKU 2015 W RAMACH PROJEKTU OdDOLNY ŚLĄSK LP. NUMER WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY ŚREDNIA OCEN KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące realizacji operacji w ramach małych projektów z zakresu organizacji szkoleń i imprez

Pytanie dotyczące realizacji operacji w ramach małych projektów z zakresu organizacji szkoleń i imprez Pytanie dotyczące realizacji operacji w ramach małych projektów z zakresu organizacji szkoleń i imprez PYTANIE Czy koszt wydarzeń promocyjnych oznacza, że można zorganizować imprezy promocyjne? Jeśli celem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Założenia do opracowania gminnego programu profilaktyki uzależnień

Założenia do opracowania gminnego programu profilaktyki uzależnień Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Orońsku Założenia do opracowania gminnego programu profilaktyki uzależnień Jarosław Molenda Orońsko, 26 września 2016

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku 2016 Budujemy jeździeckie regiony Konkurs ofert na dofinansowanie w 2016 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu ORGANIZATOR 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą Program Małych Grantów, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem są: a) Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ. 4. Koordynator - osoba odpowiedzialna za realizację projektu (tel., e-mail) ta sama, którą wpisano w kroku pierwszym.

WNIOSEK O DOTACJĘ. 4. Koordynator - osoba odpowiedzialna za realizację projektu (tel., e-mail) ta sama, którą wpisano w kroku pierwszym. Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy Termin składania wniosków: do 10 października 2012 r. Zasady konkursu i formularz wniosku oraz informacje

Bardziej szczegółowo

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego Stworzenie pakietu komplementarnych projektów transgranicznych dla placówek kulturalnych powiatów: Krasnostawskiego i Łuckiego Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012

R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012 R E G U L A M I N PROGRAMU GRANTOWEGO DANONE Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! VIII edycja: 2012 I. Organizatorem Programu Grantowego Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! jest Danone sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo