Członkowie Komisji spośród siebie wybrali jednogłośnie Przewodniczącego Komisji Dariusza Skibę oraz Sekretarza Komisji Renatę Skorupę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Członkowie Komisji spośród siebie wybrali jednogłośnie Przewodniczącego Komisji Dariusza Skibę oraz Sekretarza Komisji Renatę Skorupę."

Transkrypt

1 Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej rozpoczęło się o godz w siedzibie Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (pl.ks.e.waresiaka 7, Milicz). Do oceny merytorycznej zostało przekazanych 23 wnioski. Komisja obradowała w składzie : Ewa Baran przedstawiciel Lokalnej Organizacji Grantowej Kraina Łęgów Odrzańskich, Anna Lorek przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra, Renata Skorupa dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przygodziczkach Dariusz Skiba - przedstawiciel instytucji kultury, współpracujący z licznymi stowarzyszeniami z obszaru Doliny Baryczy, Inga Demianiuk-Ozga przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Wszyscy członkowie Komisji podpisali załącznik 9 do Umowy nr 51/DL8-ODL/2014 oraz załącznik nr 1 do regulaminu pracy Lokalnej Komisji Grantowej Działaj Lokalnie. Członkowie Komisji spośród siebie wybrali jednogłośnie Przewodniczącego Komisji Dariusza Skibę oraz Sekretarza Komisji Renatę Skorupę. Głos zabrała Ewa Baran, która jako przedstawiciel Lokalnej Organizacji Grantowej Kraina Łęgów Odrzańskich podzieliła się doświadczeniami oraz uwagami odnośnie złożonych wniosków i pracy komisji. Następnie Przewodniczący Komisji przypomniał o zasadach jakimi kierować się powinna komisja przy wyborze projektów czyli: w pierwszej kolejności organizacje młode, starające się po raz pierwszy o dotację, wnioski mają być nastawione na możliwie dużą aktywizację lokalnych społeczności, nie bez znaczenia jest jakość projektów, spójność, wewnętrzna logika, racjonalność wydatków. Następnie Lokalna Komisja Grantowa przeszła do oceny merytorycznej wniosków. Tytuł projektu: Integrujmy się - ja, ty, my - razem możemy zrobić więcej Wnioskodawca: Realizator: Razem możemy więcej Inicjatywa DL - zaangażowanie społeczności lokalnej - projekt wynika z potrzeby mieszkańców - zaangażowanie wolontariuszy - zakup aparatu, zbyt duży koszt (brak uzasadnienia) - brak partnerów projektu - brak wykorzystania narzędzi promocji - brak kosztów ogrodzenia ujętych w budżecie Projekt został doceniony za planowane działania inicjujące zaangażowanie mieszkańców. Uwagą do projektu jest brak partnerów i zbyt wysoki koszt zakupu aparatu, obsługi finansowej. Komisja proponuje wypożyczenie namiotu ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Wnioskowana kwota: 3770,00 zł Budżet pomniejszony o : 1000,00 zł (poz.5), 400,00 zł (poz.12), 150,00 zł (poz.11), 1350,00 zł (poz.9) Przyznana kwota dotacji : 870,00 zł 1

2 Tytuł projektu: Milickie bombki - ludzie, pasja, tradycja Wnioskodawca: Fundacja KOM - dobra promocja projektu - ciekawy pomysł - działania zgodne z przyjętymi celami - projekt nawiązuje do lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego - 99% wkład własny - małe zaangażowanie społeczności - pozycja produkcji materiałów promocyjnych zbyt uogólniona Projekt doceniony za 99% wkład własny, bardzo dobrze dobrane narzędzia do promocji projektu. Głównymi zarzutami jest mała liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt, słabe zaangażowanie społeczności i trwałość projektu. Wnioskowana kwota: 4000,00 zł Budżet pomniejszony o: 1000,00 zł (poz.3) Przyznana kwota dotacji: 3000,00 zł Tytuł projektu: POMOGĘ TOBIE - POMOGĘ SOBIE Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Granowcu - dobry pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa - działania zgodne z przyjętymi celami - małe zaangażowanie społeczności lokalnej - słaba promocja - projekt za bardzo rozciągnięty w czasie - małe zaangażowanie partnerów - koszty wynagrodzeń poz.1 stanowią blisko 50% wnioskowanej kwoty - brak informacji ile osób spoza OSP planuje się przeszkolić Uwagą Komisji jest słabe zaangażowanie społeczności lokalnej, a podniesienie kwalifikacji określonej grupy zawodowej strażaków, bardzo słabe zaangażowanie partnerów, koszty zaświadczeń o odbyciu kursu pierwszej pomocy powinny być kosztami związanymi ściśle z wynagrodzeniem szkoleniowca. Wnioskowana kwota: 5280,00 zł Tytuł projektu: "Wolność - to lubię" Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE "ZIELONY BAZYLISZEK" - dobra promocja projektu - projekt porusza istotny dla społeczności temat, akcentuje wartości obywatelskie - przewiduje interesujące działania - angażuje wielu partnerów - interesująca tematyka - budżet nie jest spójny 2

3 - mały wkład własny - zakup aparatu fotograficznego jest zbędny - nie jest jasne w jaki sposób w projekt zostaną zaangażowani partnerzy Projekt akcentuje wartości obywatelskie, jako jedyny ze wszystkich złożonych projektów zaprasza do zaangażowania się w obchody 25-lecia odzyskania wolności. Wątpliwość Komisji budzi zakup aparatu fotograficznego nieuzasadniony we wniosku oraz 3 szt. trójwymiarowych ścianek informacyjnoprezentacyjnych. Wnioskowana kwota: 5835,00 zł Budżet pomniejszony o : 1540,00 zł (poz.7) Przyznana kwota dotacji: 4295,00 zł Tytuł projektu: Sekrety Starego Młyna - tradycja nie musi być nudna Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka - propagowanie tradycji regionalnych - ciekawy pomysł na wioskę tematyczną - budowanie oferty wsi - wysoki wkład własny, w tym finansowy: 48% - małe zaangażowanie mieszkańców w projekt - słaba promocja - wysokie koszty księgowości - art. spożywcze powinny być zakupione w ramach wkładu własnego Projekt został doceniony za propagowanie tradycji regionalnych oraz za ciekawy pomysł na wioskę tematyczną co w konsekwencji prowadzi do budowania oferty wsi. Uwagą Komisji są zbyt wysokie koszty księgowości, zakupu materiałów plastycznych, reklamowych, słabe zaangażowanie mieszkańców w projekt. Wnioskowana kwota: 4250,00 zł Budżet pomniejszony o : 300,00 zł (poz.10), 300,00 zł (poz.20), 100,00 zł (poz.22), 200,00 zł (poz.17) Przyznana kwota dotacji: 3350,00 zł Tytuł projektu: Akademia Makrobiotyki " Jak z jedzenia uczynić lekarstwo " Wnioskodawca: Fundacja dla Kobiet Dobra Dusza - dobry pomysł na działania w zakresie zdrowia - projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, dotyczy istotnego problemu - słaby plan działania i promocji projektu - mała liczba osób zaangażowanych w projekt - zbyt duży koszt wynagrodzenia wykładowców zbyt małe koszty warsztatów - kontynuacja wcześniejszych działań Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy. Projekt dotyczy istotnego problemu, odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej za co został doceniony. Wnioskowana kwota: 5710,00 zł Budżet pomniejszony o : 2400,00 zł (poz.1), 300,00 zł (poz.7), 210,00 zł (poz.9), 200,00zł (poz.11), 300,00zł (poz.12) Przyznana kwota dotacji: 2300,00 zł 3

4 Tytuł projektu: ZIELARSKIM TROPEM Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Aktywne Łazy" - ciekawy pomysł na aktywność lokalną - działania projektowe spójne z koncepcją wioski tematycznej - promocja miejscowości - zdefiniowana grupa odbiorców -projekt nie przewiduje wkładu własnego samorządu lokalnego - wysokie koszty wynagrodzeń - kontynuacja działań Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy, zbyt wysokie koszty wynagrodzeń dla prowadzących warsztaty. Projekt jest doceniony za działania projektowe spójne z koncepcją wioski tematycznej. Wnioskowana kwota: 6000,00 zł Budżet pomniejszony o : 200,00 zł (poz.21), 60,00 zł (poz.20), 120,00 zł (poz.19), 360,00 zł (poz.14), 500,00 zł (poz.8), 500,00 zł (poz.1), 660,00 zł (poz.9) Przyznana kwota dotacji: 3600,00 zł Tytuł projektu: "Radziądz od nowa" Wnioskodawca: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego - dobry plan finansowy - udział społeczności w działaniach projektowych - integracja wsi - bogata oferta imprez dla dzieci i młodzieży - diagnoza potrzeb społeczeństwa - zbyt wysokie koszty przeznaczone na poczęstunek - taka sama grupa odbiorców od kilku lat Główną wątpliwość projektu wzbudza diagnoza potrzeb społeczeństwa i zbyt wysokie koszty przeznaczone na poczęstunek. Pozycja 17 w budżecie jest źle zakwalifikowana w koszty zarządzania i administracyjne, powinna się ona znajdować w kosztach operacyjnych. Wnioskowana kwota: 4380,00 zł Budżet pomniejszony o : 150,00 zł (poz.17), 200,00 zł (poz.7), 300,00 zł (poz.14), 150,00 zł (poz.10), 200,00 zł (poz.16), Przyznana kwota dotacji: 3380,00 zł Tytuł projektu: Podjąć wyzwanie... Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej - projekt posiada aspekt integracyjny - projekt odpowiada na potrzeby społeczności - ciekawe rozwiązanie kosztów wynagrodzeń (filmy instruktażowe z internetu) - budżet i promocja projektu - brak odzwierciedlenia użyczenia środków transportu w budżecie jako wkład niefinansowy - wyjazd na termy niepowiązany z tematyką projektu oraz nieuzasadniony 4

5 Projekt doceniony za aspekt integracyjny oraz za odpowiadanie na potrzeby społeczności, bardzo ciekawe rozwiązanie kosztów wynagrodzeń. Uwagą Komisji jest wyjazd na termy niepowiązany z tematyką projektu, pozycja ta nie jest uzasadniona. Wnioskowana kwota: 5992,00 zł Budżet pomniejszony o : 2000,00 zł (poz.8), 300,00 zł (poz.11), 80,00 zł (poz.12) Przyznana kwota dotacji : 3612,00 zł Tytuł projektu: "Koszyk smaków" z końskiej wsi Wnioskodawca: stowarzyszenie "Brapoja" - duża aktywność społeczności lokalnej - współpraca z samorządem - dobrze zdiagnozowana potrzeba społeczności - projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców - konsekwencję w budowaniu oferty wsi tematycznej - niespójność budżetu z planem działań - mało wykorzystanych narzędzi promocyjnych - od kilku lat taka sama grupa odbiorców Projekt doceniony za dobrze zdiagnozowaną potrzebę społeczności i wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców. Uwagą Komisji jest niespójność budżetu z planem działań oraz wątpliwość realności pozyskania wkładu własnego finansowego.. Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy. Wnioskowana kwota: 1750,40 zł Budżet pomniejszony o : 50,40 zł (poz.3) Przyznana kwota dotacji: 1700,00 zł Tytuł projektu: Na swojską nutę - powrót do tradycji Wnioskodawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze Realizator: Twórczy Tandem - dobra promocja projektu - integracja międzypokoleniowa - duża liczba odbiorców projektu - korzystanie z lokalnego potencjału - brak wsparcia finansowego przez samorząd - zbyt wysokie koszty zakupu nagród - zbyt wysokie koszty wynagrodzeń - brak odzwierciedlenia poz.17b wsparcia partnerów projektu w budżecie - trwałość projektu Projekt doceniony za nacisk na integrację międzypokoleniową oraz dużą liczbę odbiorców projektu, wykorzystanie potencjału lokalnego. W porównaniu do innych złożonych projektów jest bardzo niski wkład własny finansowy, zbyt wysokie koszty zakupu nagród oraz wynagrodzeń, znikoma trwałość projektu. Komisja proponuje zmniejszenie wynagrodzenia (poz.1) do 30 zł za godzinę. Wnioskowana kwota: 5490,00 zł Budżet pomniejszony o : 240,00 zł (poz.2), 1000,00 zł (poz.10), 300,00 zł (poz.1), Przyznana kwota dotacji: 3950,00 zł 5

6 Tytuł projektu: "Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców Doliny Baryczy" Wnioskodawca: Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach - wykorzystanie potencjału Doliny Baryczy - powielenie pomysłu z wcześniejszego projektu - zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu oraz wynagrodzenia księgowego - brak diagnozy potrzeb społeczności lokalnej - brak zaangażowania mieszkańców w projekt Wnioskodawca kilkukrotnie korzystał ze wsparcia w ramach programu, zakres projektu jest podobny do poprzednich projektów wnioskodawcy., znikoma trwałość projektu, zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu oraz wynagrodzenia księgowego i prowadzącego warsztaty. Docenione zostało wykorzystanie potencjału Doliny Baryczy w warsztatach związanych z fotografowaniem natury. Wnioskowana kwota: 6000,00 zł Budżet pomniejszony o : 2500,00 zł (poz.4), 1500,00 zł (poz.5), 680,00 zł (poz.10), 60,00 zł (poz.11) Przyznana kwota dotacji: 1260,00 zł Tytuł projektu: Żyjmy zdrowo i kolorowo Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica - zaangażowanie partnerów w projekt - duża pożyteczność społeczna projektu - brak informacji o czasie trwania spotkań z dietetykiem (wysokie koszty wynagrodzenia) - wysokie koszty wynagrodzenia trenera nordic walking - wysokie koszty zakupu atr.spożywczych Wnioskodawca sięga po grant po raz pierwszy, angażuje wielu partnerów w działania projektu. W wątpliwość zostały poddane pozycje związane z kosztami wynagrodzeń dietetyka i trenera nordic walking zbyt wysoki koszt wynagrodzeń. Wnioskowana kwota: 6000,00 zł Budżet pomniejszony o : 300,00 zł (poz.12), 500,00zł (poz.1), 600,00zł (poz.4),300,00zł (poz.5) Przyznana dotacja : 4300,00 zł Tytuł projektu: Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w Dziadkowie wsi "leśnych dziadów" Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE "LEŚNE DZIADY" - konsekwencja w budowaniu oferty wsi - zaangażowanie partnerów - nieuzasadnione pojawienie się 3 osób do koordynacji projektu: logistyk, administrator, koordynator - niespójny cel ( budowa ścieżki dydaktycznej) z opisem w projekcie - nie jest jasne co jest celem projektu, chaotycznie zaplanowane działania Wątpliwość Komisji wzbudziło nieuzasadnione we wniosku rozbicie koordynatora projektu na administratora oraz logistyka w celu wygenerowania wysokiego wkładu własnego, chaotycznie zaplanowane działania, nie jest jasne co jest celem projektu, niespójny jest założony cel z opisem projektu. Komisja proponuje kwotę dotacji w wysokości 4000,00 zł z zachowaniem wszystkich pozycji z budżetu. 6

7 Wnioskowana kwota: 5998,50 zł Budżet pomniejszony o : 1998,50 zł Przyznana kwota dotacji: 4000,00 zł Tytuł projektu: EKOPARK - miejsce integracji społeczności wiejskiej Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ekologiczna Wieś w Korzeńsku - konsekwencja w kontynuacji podjętych wcześniej działań - brak zaangażowanych wolontariuszy - niespójność planu działań z założonym czasem trwaniem projektu - brak aktywizacji mieszkańców Uwagą Komisji do projektu jest brak aktywizacji mieszkańców i zaangażowania wolontariuszy, niespójność planu działań z założonym czasem trwania projektu. Projekt polega głównie na zakupach i uzupełnieniu infrastruktury parku, a nie na działaniach aktywizujących mieszkańców. Przy planowaniu projektu należy zwrócić szczególną uwagę na wspólne planowanie działań z partnerami, z określeniem ich zadań. Wnioskowana kwota: 4500,00 zł Tytuł projektu: "Zintegrowane Centrum" Wnioskodawca: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie Realizator: Gminno - Miejskie Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie - pomoc osobom niepełnosprawnym - ciekawe warsztaty - integracja - społeczna pożyteczność projektu - brak dobrej promocji - nieuzasadniony zakup aparatu fotograficznego - słabe zaangażowanie partnerów Projekt doceniony za społeczną użyteczność, pomoc osobom niepełnosprawnym i integrację ze społeczeństwem lokalnym. Wątpliwość Komisji wzbudziła słaba promocja projektu, nieuzasadniony zakup aparatu fotograficznego oraz słabe zaangażowanie partnerów w projekt, które nie wynika z zaplanowanych działań. Brak zaangażowania odbiorców spoza ośrodka. Wnioskowana kwota: 2550,00 zł Budżet pomniejszony o :700,00 zł (poz.7), 150,00 zł (poz.11), 100,00 zł (poz.10) Przyznana kwota dotacji : 1600,00 zł Tytuł projektu: "Integrujemy się w działaniu i w zabawie" Wnioskodawca: Realizator: "Pozytywnie zakręceni" - projekt stara się zwrócić uwagę mieszkańców na działania dla dobra wsi - w budżecie dominuje zakup art. spożywczych - brak identyfikacji i zaangażowania partnerów - brak dobrej promocji - zbyt duży koszt przeprowadzenia biwaku Uwagą Komisji do projektu jest brak zaplanowanych działań gwarantujących trwałość rezultatów projektu. 7

8 Wnioskowana kwota: 4440,00 zł Tytuł projektu: "Smak lasu zamknięty w słoiku" Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GRANOWCA "GRANOWIEC 300" - integracja międzypokoleniowa - kontynuacja działań związanych z ofertą wsi tematycznej - projekt promuje zdrowy styl życia - szczegółowo rozpisany budżet - wykorzystanie lokalnych zasobów - promocja miejscowości oraz wzmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami - brak dobrej promocji - nieuzasadniony koszt zakupu namiotu - brak partnerów projektu Projekt doceniony za integrację międzypokoleniową, kontynuację działań związanych z ofertą wsi tematycznej, promocję zdrowego stylu życia. Nieuzasadniony jest koszt zakupu namiotu potrzebnego do zorganizowania jednego wydarzenia w ramach projektu. Komisja proponuje wypożyczenie namiotu od Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Wnioskowana kwota: 5440,00 zł Budżet pomniejszony o : 200,00 zł (poz.19), 2000,00 zł (poz.9) Przyznana kwota dotacji: 3240,00 zł Tytuł projektu: Dolina Baryczy nieznana Dolina Baryczy poznana. Cz. II - Wielkopolska Wnioskodawca: Gminny Zespół Kultury i Bibliotek Realizator: Rada Sołecka Bukowice II - dobry pomysł na wymianę doświadczeń kulinarnych - projekt stawia na rozwój społeczności - projekt ma walor edukacyjny - trwałość projektu - brak dobrej promocji - wysokie koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia - budżet n Projekt doceniony za stawianie na rozwój społeczności i za charakter edukacyjny, za integrację między sołecką i wymianę doświadczeń kulinarnych. Nieuzasadnione są koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących warsztaty,nieadekwatny do planowanych działań Wnioskowana kwota: 5700,00 zł Budżet pomniejszony o : 300,00 zł (poz.7), 250,00 zł (poz.8), 800,00 zł (poz.2), 500,00 zł (poz.6) Przyznana kwota dotacji: 3850,00 zł Tytuł projektu: Stumilowy las - Utworzenie ogrodu publicznego i warsztaty integracyjne - przełamywanie izolacji społecznych Wnioskodawca: Fundacja Mobilni Polacy Realizator: Ogrodnicy ze "Stumilowego Lasu" - integracja mieszkańców miasta - szeroka promocja - ciekawa oferta dla mieszkańców miasta 8

9 - małe zaangażowanie partnerów projektu - mała wartość wkładu własnego Projekt doceniony za stworzenie ciekawej oferty dla mieszkańców miasta i ich integracji. Uwagą Komisji jest słabe zaangażowanie partnerów w projekt. Wnioskowana kwota: 4700,00 zł Budżet pomniejszony o : 1000,00zł (poz.5) Przyznana kwota dotacji: 3700,00 zł Tytuł projektu: "Papierowe skarby" Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja" sołectwa Janków Przygodzki - dobrze zdiagnozowana potrzeba społeczna - dobra promocja projektu - zbyt wysokie koszty prowadzącego zajęcia oraz materiałów - godziny warsztatów nieadekwatne do planu działań Projekt doceniony za dobrze zdiagnozowaną potrzebę społeczną. Uwagą Komisji są zbyt wysokie koszty wynagrodzeń prowadzącego warsztaty oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć. Wnioskowana kwota: 3200,00 zł Budżet pomniejszony o : 600,00 zł (poz.1),500,00 zł (poz.4) Przyznana kwota dotacji : 2100,00 zł Tytuł projektu: Rodzinna nauka pływania w zakresie podstawowym Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy "CZEMPION" przy Gimnazjum w Świecy - promuje zdrowy styl życia - brak narzędzi promocyjnych - koszt wynagrodzenia instruktora pływania stanowi 50% wnioskowanej kwoty - bardzo słabe zaangażowanie społeczności lokalnej - nie ma podanej liczby zajęć - nie ma podanej liczby odbiorców Projekt doceniony za promowanie zdrowego stylu życia. Uwagą Komisjijest bardzo słabe zaangażowanie społeczności lokalnej, koszty wynagrodzenia instruktora pływania stanowią blisko połowę kosztów wnioskowanej kwoty dotacji. Wnioskowana kwota: 6000,00zł Tytuł projektu:,,owocowe smaki Miłosławic" Wnioskodawca: Stowarzyszenie,,Nad Baryczą" - budowanie oferty wsi tematycznej - dobry rezultat projektu w postaci książki kucharskiej - integracja mieszkańców wsi - brak narzędzi promocyjnych - brak wspólpracy międzysektorowej 9

10 - nie podano ilości odbiorców projektu Projekt doceniony za podjęcie działań w budowaniu oferty wsi tematycznej, integrację mieszkańców. Uwagą Komisji jest brak współpracy międzysektorowej, słabo opisane narzędzia promocyjne oraz brak ilości odbiorców projektu. Wnioskowana kwota: 4800,00 zł Budżet pomniejszony o : 1000,00 zł (poz.6), Przyznana kwota dotacji: 3800,00 zł Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej zakończyło się o godz Załączniki: Załącznik 1 lista obecności Załącznik 2 lista rankingowa wniosków Protokół sporządziła: Przewodniczący Posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej Sekretarz Posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej 10

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN:

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: Miejsce na logotyp ODL Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu

Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki fot. Budynek GOK i GBP Gmina Mircze jest terenem rolniczym, nieskażonym przemysłem

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO RAPORT SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO organizowanego w ramach projektu Radom siła współpracy w dn. 5-6 czerwca 2014 r. w Turnie - Brzeźcach k/białobrzegów Radomskich WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Raport desk research przygotowany w ramach projektu TECHNOLOGIE DLA TRZECIEGO SEKTORA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo