CZŁONKOWIE. Kulczyk Tradex. Autotrading Polska BMW Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁONKOWIE. Kulczyk Tradex. Autotrading Polska http://autotrading.pl/ BMW Polska http://www1.bmw.pl/ http://www.mini.com.pl/"

Transkrypt

1 Okladki_ok.indd :29:52

2 CZŁONKOWIE Autotrading Polska BMW Polska Chrysler Polska Citroën Polska DAF Trucks Polska Mercedes-Benz Polska Ford Polska General Motors Poland Honda Poland Gruau Polska Yamaha Motor Polska Hyundai Motor Poland Iberia Motor Company Iveco Poland JLR Polska MAN STAR Trucks MMC Car Poland Nissan Sales Central& Eastern Europe Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Renault Trucks Polska Scania Polska Skoda Auto Polska SsangYong Poland Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska KIA Motors Polska Zipp Okladki_ok.indd 2 Kulczyk Tradex :3:28

3 Okladki_ok.indd :3:28

4 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Al. Niepodległości 69, Warszawa tel. (22) , fax (22) Okladki_ok.indd :3:32

5 Wprowadzenie. Foreword PAWEŁ KACPRZYK, Prezes PZPM. PAWEŁ KACPRZYK, President PZPM...4 Wspólna praca. Working together IVAN HODAC,. Sekretarz Generalny ACEA. By IVAN HODAC,. Secretary General of ACEA...5. POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO THE POLISH AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION 6. POLSKA POLAND samochody osobowe. PASSENGER CARS...8 Park samochodowy. Fleet...8 Produkcja samochodów osobowych. Production of passenger cars...1 Sprzedaż samochodów osobowych. Sales of passenger cars...12 SAMOCHODY CIĘŻAROWE. HEAVY VEHICLES...17 Park samochodowy. Fleet...17 Produkcja. Production...17 Sprzedaż samochodów ciężarowych. Truck sales...18 AUTOBUSY. Buses and Coaches... 2 Park autobusowy. Bus fleet...2 Produkcja autobusów. Bus production...2 Sprzedaż autobusów. Bus sales...22 JEDNOŚLADY. TWO-WHEELERS Park jednośladów. Two-wheeled fleet...23 Sprzedaż motocykli. Motorcycle sales...23 motoryzacja. auto and society...24 Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Road Safety...24 Ochrona środowiska. Environmental Protection...24 Paliwa. Fuel...24 Transport drogowy. Road Transport EUROPA EUROPE PARK SAMOCHODOWY. CAR FLEET... 3 Sprzedaż. Sales...3 Produkcja. Production...31 REGULACJE PRAWNE. LEGAL REGULATIONS Emisja CO 2. CO 2 Emission...32 Całościowe podejście. A Comprehensive Approach...35 CARS 21. CARS Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Road safety...36 Ochrona praw własności intelektualnej. Intellectual property rights...37 Badania i rozwój. Research and Development PODATKI TAXES REGULACJE. PRAWNO-PODATKOWE. TAX REGULATIONS... 4 Podatek akcyzowy. Excise Duty... 4 Podatek ekologiczny. Ecological Tax...41 Podatek od towarów i usług. Value Added Tax...42 Podatki dochodowe. Income Taxes...44 Zagadnienia quasi-podatkowe. Quasi-fiscal Issues...45 Podatkowe wpływy budżetowe. z branży motoryzacyjnej. Tax Revenues Generated. by the Automotive Industry EKONOMIA ECONOMY Sytuacja gospodarcza. polskiego przemysłu. motoryzacyjnego. Economic status. of Poland s Automotive. industry Znaczenie sektora motoryzacyjnego. dla polskiej gospodarki. Internal view:. Role within Poland s economy...49 Sprzedaż i dystrybucja. Sales and distribution...52 Finansowanie zakupu samochodów. Sales-related finance...53 Porównanie z innymi krajami Europy. Środkowo-Wschodniej. External view:. Comparison with CEE peers...56 Czy Polska straci wiodącą pozycję?. Poland is being taken over?...58 Ogólne tendencje w Polsce. General trends affecting Poland...62 W Raporcie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wykorzystano dane: Europejskiego Związku Producentów Pojazdów ACEA, GUS, INFOBUS JMK, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Autorami Raportu są: Baker & McKenzie (część podatkowa), The Boston Consulting Group (część ekonomiczna) oraz Robert Przybylski (Polska i Europa oraz redakcja całości). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. R a p o r t P Z P M 2 8 3_6_Wstep_Historia_ok.indd :42:46

6 Wprowadzenie Co dwudziesty wyprodukowany w Europie samochód osobowy pochodzi z polskiej fabryki. Rośnie park samochodowy, dynamiczne wzrasta sprzedaż samochodów nowych. Nawet w sytuacji dużego bezrobocia czy stagnacji na rynku pracy zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym zwiększało się. Co więcej, Polska jest największym producentem samochodowym oraz wiodącym producentem części zamiennych w regionie, a sukcesywnie rozwijający się przemysł motoryzacyjny stanowi jeden z kluczowych sektorów naszej gospodarki. Wartość samego eksportu samochodów i części zamiennych wyniosła w ubiegłym roku ponad 16,6 mld euro, co wystarczyłoby do pokrycia naszego deficytu budżetowego. To wszystko jest niewątpliwie prawdą i o tym traktuje przedstawiony Państwu Raport. Jego celem jest kompleksowa analiza obecnej sytuacji przemysłu motoryzacyjnego począwszy od produkcji pojazdów mechanicznych, sprzedaż i dystrybucję po usługi związane z finansowaniem sprzedaży czy obsługę posprzedażną. Niemniej jednak, obok danych wskazujących na dynamiczny rozwój branży, rosnącej liczbie fabryk koncernów motoryzacyjnych, rozszerzeniu ich linii produkcyjnych obecne są w nim również sygnały alarmujące nas do wzmożenia aktywności. Owszem, mamy doskonałe wyniki, a sam sektor ma potencjał, ale konkurencja za granicami nie śpi i podejmowane kilka lat temu działania nie będą nieustannie procentowały. Chcąc być atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów, warto zorientować się na nowe, interesujące dla nich obszary, takie jak rozwój ośrodków badawczo rozwojowych. Dodatkowo, w sytuacji rosnącego zainteresowania inwestorów zagranicznych Europą Wschodnią, znaczenia nabierają koszty pracy. Polski rynek pracy nie jest już rynkiem pracodawcy, lecz pracownika, który ma coraz większe roszczenia finansowe. To skutecznie może odstraszyć nowych inwestorów. Przykładem jest spółka Groclin Auto, która właśnie z uwagi na zbyt wysokie koszty pracy przeniosła produkcje foteli na Ukrainę. Jeśli dodamy do tego niezbyt sprzyjające inwestycjom warunki prawno podatkowe, a właściwie ograniczenie ich do Specjalnych Stref Ekonomicznych, to przyszłość polskiej motoryzacji nie prezentuje się tak kolorowo jakby to z danych statystycznych i oceny rozwoju ostatnich kilka lat mogło wynikać. Jednocześnie, chcąc utrzymać wysoką konkurencyjność, nie możemy zapominać o tym, co od dłuższego czasu ogniskuje uwagę konsumentów i branży motoryzacyjnej na świecie kwestie ekologiczne. Producenci podejmują szereg działań, wprowadzają innowacyjne rozwiązania szukając alternatywy dla ropy czy sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko naturalne. Ale te wysiłki pójdą na marne, jeśli nie będzie u nas odpowiedniej infrastruktury i sprzyjających rozwiązań. Wierzę, że tym samym niniejszy Raport stanie się nie tylko okazją do przyjrzenia się przez lupę poszczególnym aspektom polskiego przemysłu motoryzacyjnego, lecz skieruje naszą uwagę na punkty zapalne, a nawet pozwoli je szybko ugasić PAWEŁ KACPRZYK, prezes PZPM Foreword Every twentieth car manufactured in Europe is made in a Polish factory. The fleet is growing and sales of new vehicles are witnessing dramatic growth. Employment level in the automotive sector demonstrated an increase even amid high unemployment rate or serious economic downturn. Moreover, Poland has grown to become the biggest automotive manufacturer and the leading spare parts producer in the region while its progressively growing automotive sector has become one of the key branches of the national economy. The value of vehicle and spare parts export alone fetched over 16.6 million Euros last year - an amount sufficient to compensate for Poland s budgetary deficit. Such are hard facts which are presented in this report. Its goal is to provide a complex analysis of the current status of the automotive sector, including production of motor vehicles, sales and distribution as well as sales financing services and aftersales. In addition to facts and figures which testify to the dynamic growth of the sector, an increase in the number of automotive manufacturing sites, extension of their production lines, the report points out some alarming signals that encourage us to intensify our activities. It is true that we have excellent performance and that the sector itself demonstrates a potential, but overseas competitors are also on the move and initiatives undertaken several years ago will not generate returns forever. To remain attractive for foreign investors we ought to shift our focus to new areas of their interest, such as development of research and development centres. On the other hand, labour costs are becoming an essential factor, what is important in the context of intensified interest of foreign investors in Eastern Europe. The Polish market is no longer the employer s market it has become the market of employees with growing financial claims, what may effectively drive new investors away. A good example is Groclin Auto, which relocated its seat production to Ukraine as a result of exuberant labour costs. On the top of that, we operate within a legal and fiscal environment which is hardly investment-friendly, and such conditions are mainly limited to Special Economic Areas; in such circumstances the future of the Polish automotive sector does not seem as rosy as suggested by statistical data and review of developments of the past years. To maintain our competitive edge we have to keep an eye on environmental issues which have been capturing attention of worldwide consumers and the automotive sector for a long time. Manufacturers are launching various projects, introducing innovative solutions to seek for alternatives to oil or ways to curb the negative impact of the sector on the natural environment. All those initiatives will be ineffective without respective infrastructure and favourable solutions. I am convinced that this report will not only become an occasion to give an insight into particular problems of the Polish automotive industry, but will also put the spotlight on the most burning issues or even contribute to their swift resolution PAWEŁ KACPRZYK, president PZPM R a p o r t P Z P M 2 8 3_6_Wstep_Historia_ok.indd :42:48

7 Wspólna praca nad rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności Instytucje Unii Europejskiej zobowiązały się ustanowić ramy ustawodawcze, które umożliwią dalszy rozwój oraz realizację ważnej roli gospodarczej i społecznej branży motoryzacyjnej. Polska oraz inne państwa, w których produkuje się samochody, mogą znacznie przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jeśli podejmą decyzję o przyjęciu wspólnej linii w sprawie kształtowania tego procesu. Unia Europejska oczekuje globalnego przywództwa w dziedzinach, które będą wywierać największy wpływ na społeczeństwo oraz przemysł w przyszłych dziesięcioleciach. Są to: dostawy energii, bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatyczne. Niemniej ważne są miejsca pracy oraz rozwój, które są obecnie w centrum zainteresowania unijnej polityki. Będąc zarówno partnerem, jak i podmiotem tych procesów, branża motoryzacyjna jest żywotnie zainteresowana ich rozwojem. Motoryzacja jest podmiotem, ponieważ jest to sektor podlegający największym regulacjom w Europie. Dzieje się tak ze względu na kompleksowość technologii wykorzystywanych do produkcji samochodów oraz ich wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i mobilność. Obecnie jest około 8 unijnych dyrektyw oraz 115 norm UN/ECE, które odnoszą się do branży motoryzacyjnej. Lokomotywa Europy Branża jest także partnerem w rozwoju oraz realizacji polityki UE ze względu na potencjał badawczy. Europejska branża motoryzacyjna jest lokomotywą Europy. Zapewnia źródło utrzymania ponad 12 milionom rodzin, a różnorodność ich gamy produktowej sprawia, że samochody są przystępne cenowo. Producenci samochodów są także największymi prywatnymi inwestorami w dziedzinie badań i rozwoju w Unii Europejskiej i mają wiele dokonań w tak ważnych dla społeczeństwa obszarach, jak bezpieczeństwo ruchu drogowego czy ochrona środowiska. Dzięki pasom bezpieczeństwa, systemom ABS, ESP, poduszkom powietrznym oraz innym elementom wyposażenia, współczesne samochody są 3 lub 4 razy bardziej bezpieczne od modeli sprzed dwudziestu lat. W stosunku do aut z 1995 roku najnowsze mają mniejszą emisję CO 2 o ponad 14%, emisję NOx i cząstek stałych o ponad 95%, poziom hałasu o 9%. Aż 95% komponentów samochodów nadaje się do recyclingu. IVAN HODAC Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA Working together to strengthening growth and competitiveness The EU institutions have pledged to establish a regulatory framework in which the automotive industry can continue to thrive and fulfil its significant economic and societal role. Poland and the other automotive manufacturing countries can make a real difference when they decide to influence this process in a united manner. The EU is seeking global leadership in areas that will define society and industry in the coming decades: energy supply, energy security and climate change. Last but not least, facing rapid globalisation, the Union has put jobs and growth at the heart of its policies. The automotive industry is very much concerned by these developments, both as a partner and as a subject. The industry is a subject, because the sector is one of the most regulated in Europe. This is due to the technological complexity of the automotive product itself and because of the implications of the use of motor vehicles with regard to the environment, safety and mobility. Today, there are roughly 8 European directives and 115 UN/ECE pieces of legislation that concern automobiles. Engine of Europe The industry is a partner in the future development and policies of the EU, because of its capacity to help shape solutions. In short, the European auto industry is the engine of Europe. The European car manufacturers provide jobs to over 12 million families and, with its diversity in products, contributes to affordable mobility. The automobile manufacturers are also the largest private investors in research & development in the EU, and has a strong track record where it concerns important societal items such as road safety and the protection of the environment. Over the past decades, the auto manufacturers have ensured active and passive safety standards in our vehicles of the highest level: today, cars are 3 to 4 times safer than 2 years ago, thanks to seatbelts, ABS, ESP, airbags, and more. The auto industry has also reduced CO 2 emissions with over 14% since 1995, reduced NOx and particulate emissions by over 95%, limited noise levels by 9%, and ensured that vehicles can be Recycled by up to 95%. By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA R a p o r t P Z P M 2 8 3_6_Wstep_Historia_ok.indd :42:48

8 POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO Kim jesteśmy Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą 34 firmy: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych i motocykli w Polsce. Głównym celem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organem zapraszanym przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej, w tym na forum najważniejszych instytucji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Pracami Związku kieruje Zarząd - organ składający się z przedstawicieli zrzeszonych firm w randze prezesów lub dyrektorów generalnych. Zarząd bezpośrednio kształtuje politykę naszej organizacji i podejmuje strategiczne decyzje w najistotniejszych kwestiach. W Związku działają trzy sekcje: Sekcja pojazdów osobowych Sekcja pojazdów ciężarowych i autobusów Sekcja motocykli. W ramach sekcji działają tematyczne grupy robocze. Historia W 1992 roku grupa importerów nowych pojazdów powołała Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów (SOIS). Od początku istnienia Stowarzyszenie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu i porządkowaniu polskiego rynku motoryzacyjnego. Jego głównym celem było wspieranie działań i wysiłków podejmowanych przez prywatnych importerów. W 23 roku Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów zostało przekształcone w Związek Motoryzacyjny SOIS, organizację zrzeszającą podmioty gospodarcze, czyli firmy (importerów i producentów pojazdów) będące przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce. Związek Motoryzacyjny SOIS kontynuował idee i cele Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów i znacznie poszerzył zakres i rodzaj działalności, stanowiąc silną reprezentację branży motoryzacyjnej wobec mediów, rządu, parlamentu oraz innych organizacji pozarządowych. W 24 roku ZM SOIS został członkiem ACEA, organizacji zrzeszającej trzynastu europejskich producentów pojazdów, a także 21 organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W 26 roku, w związku z rozwojem naszej organizacji, w tym decyzją o wstąpieniu do Związku przedstawicieli producentów motocykli, decyzją Walnego Zgromadzenia nastąpiła zmiana nazwy na obecnie obowiązującą: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. THE POLISH AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION About Us The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive employers. Its 34 members include manufacturers as well as representatives of manufacturers of motor vehicles and motorcycles in Poland. The main goal of the Polish Automotive Industry Association is to represent the interests of its member organisations in relations with public administration bodies, the mass media, and the general public. The Polish Automotive Industry Association initiates legislative changes and supports activities aimed at development and promotion of the Polish automotive sector. It is invited by the government to present its opinion on the key legal acts relevant for the automotive industry and participates in the efforts of parliamentary and governmental commissions. Being a member of the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), the Polish Automotive Industry Association represents the interests of its member organisations in contacts with European Union bodies and advocates their perspective on the forum of EU s most important institutions the European Parliament and the European Commission. Works of the Association are overseen by its Management Board, a body made up by representatives of its member organisations in the rank of Presidents or CEO. The Board has immediate impact on the policy of our organisation and takes strategic decisions on key issues. The Association has three divisions: Passenger car division Truck and bus division Motorcycle division. Thematic working groups operate within each division. History In 1992, a group of importers of new vehicles founded the Association of Official Automotive Importers (SOIS). Since the beginning of its operations, the Association played a vital role in the modelling and structuring of the Polish automotive market. Its key goal was to support activities and efforts undertaken by private importers. In 23, the Association of Official Automotive Importers was transformed into SOIS Automotive Association, an organisation associating economic entities, that is, organisations (of importers and automotive manufacturers) which representated multinational automotive corporations in Poland. SOIS Automotive Association continued to pursue ideas and objectives of the Association of Official Automotive Importers and significantly expanded the scope and type of its activities to become the key representative of the automotive industry in relations with the media, government, parliament as well as other non-government organisations. In 24, SOIS Automotive Association became a member of ACEA, an organisation associating thirteen European automobile manufacturers as well as 21 organisations representing the automotive sector in the European Union Member States. As a result of growth of our organisation i.a. representatives of motorcycle manufacturers, in 26 the General Meeting took a decision on adoption of the current name of the Polish Automotive Industry Association. R a p o r t P Z P M 2 8 3_6_Wstep_Historia_ok.indd :42:48

9 samochody osobowe PASSENGER CARS... 8 SAMOCHODY CIĘŻAROWE HEAVY VEHICLES AUTOBUSY Buses and Coaches...2 JEDNOŚLADY TWO-WHEELERS...23 motoryzacja auto and society _29_39_47_Srodtytuly.indd :34:29

10 samochody osobowe Park samochodowy Auto na trzy osoby W Polsce szybko powiększa się park samochodowy, ale ilość nie idzie w parze z jakością auta są coraz starsze, przez to mniej bezpieczne i mało przyjazne dla środowiska. Każdego roku w Polsce rejestrowanych jest po raz pierwszy ponad milion aut osobowych. W ubiegłym roku ta liczba przekroczyła 1,25 miliona. Blisko milion z nich to samochody używane, z których co drugi miał powyżej dziesięciu lat. Na skutek dużego importu aut z drugiej ręki Polska szybko zbliża się do średniej europejskiej pod względem zmotoryzowania społeczeństwa. W 26 roku na 1 osób przypadało 351 samochodów, czyli nieco poniżej trzech osób na auto osobowe, gdy zaledwie 3 lata wcześniej średnia nie przekraczała 3 aut na 1 populacji. W Europie Zachodniej na jedno przypadają dwie osoby. Park samochodowy w Polsce w 26 roku powiększył się w porównaniu z 25 rokiem o 7,3 procent i w 27 roku wykazywał podobne tempo, chociaż danych ostatecznych w kwietniu 28 roku jeszcze nie było. Od 199 do 26 roku liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów zwiększyła się dwukrotnie z 9 do 18 mln pojazdów. W większości są to jednak samochody stare. Wśród modeli osobowych, których w 26 roku było 13,4 mln, co czwarty ma pomiędzy 6 i 1 lat, a dwie trzecie ma więcej niż 1 lat. Zaledwie co ósmy samochód osobowy ma mniej niż 5 lat. W 23 roku, przed wstąpieniem Polski do UE, gdy obowiązywały ograniczenia w przywozie starszych modeli, samochodów najnowszych, liczących do pięciu lat było ponad 18 procent. Łącznie samochodów w wieku od 11 do 3 lat było w 23 roku 53 procent. Trzy lata później ten odsetek przekroczył 59 procent. W 26 roku najliczniejszą grupą były auta mające od 11 do 15 lat. Stanowiły one 25,6 procent parku samochodów osobowych. Dominacja starych aut wynika z ubóstwa społeczeństwa, ktore ma od dwóch do trzech razy mniejszą siłę nabywczą od społeczeństw krajów Europy Zachodniej. Wschodnie regiony Polski należą do najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej. Pakowne i na benzynę W parku samochodowym dominują auta z silnikami o zapłonie iskrowym, spalające benzynę lub gaz. W 26 roku na 13,4 mln aut osobowych, ponad 11,7 mln miało taki właśnie silnik. Oszczędniejszych, ale droższych w zakupie modeli z dieslem było ponad 1,6 mln. Najpopularniejsze są samochody małolitrażowe, z silnikami o pojemności do 1399 cm 3, których było zarejestrowanych 7,1 mln stanowią ponad połowę wszystkich aut osobowych w Polsce. Modeli wyposażonych w silniki o pojemności od 1,4 do 2 litrów Pojazdy samochodowe w 26 roku Motor vehicles in 26 R a p o r t P Z P M 2 8 Park samochodowy w Polsce [w tys. szt.] Motor vehicles in Poland Pojazdy samochodowe W tym samochody osobowe Udział osobowych [%] Motor vehicles In this cars Share of cars [%] 74,2 2 71,7 73,4 71, 7,7 1835, 7,8 71,3 1671, , , , 14724, ,3 67,2 58, ,8 1 94, , , , ,1 1128, , , , , Polska Poland W tym samochody osobowe Cars Samochody ciężarowe Trucks Ciągniki samochodowe Tractors Autobusy Buses Motocykle Motorcycles Inne Others PASSENGER CARS One Car Per Three Inhabitants The Polish fleet is undergoing dramatic growth, which is not combined with improvement of its quality vehicles tend to be older, hence they are less safe and environmentfriendly. Annual new registrations in Poland account for over a million passenger cars, exceeding 1.25 million last year. Almost a million registrations accounted for secondhand vehicles with the average age of 1 years. As a result of imports of second-hand cars, Poland is swiftly bridging the gap between CEE and Western Europe and will soon achieve the average European motorisation rate. In 26, there were 351 cars per 1 inhabitants that is one car per three inhabitants, whereas three years earlier, the average figure stood at 3 vehicles per 1 inhabitants. There is one Źródło: GUS Source: GUS Źródło: GUS Source: GUS Fleet R y n e k car per two inhabitants in Western Europe. As compared to 25, the Polish fleet grew by 7.3 per cent in 26, and demonstrated a similar rate of growth in 27, although no conclusive data were available in April 28. The number of vehicles registered in Poland doubled from 9 million in 199 to 18 million in 26 and their overwhelming majority accounted for old cars. Out of 13.4 million passenger cars registered in 26, every fourth was between 6 to 1 years old, and two-thirds were over 1 years old. Only every eighth passenger car is less than 5 years old. When age limits were imposed on second-hand car imports in 23 prior to Poland s accession to the EU, over 18 per cent of imports included fairly new vehicles under five years of age. In 23, there were 53 per cent of 11 to 3 years old vehicles altogether, and three years later, the figure exceeded 59 per cent. In 26, the biggest group included year old vehicles, which accounted for 26 per cent of total passenger fleet. The fact that old cars make the majority of new registrations is related to poor material standing of the Polish society whose buying parity is twice or three times lower than in West European countries. Poland s eastern regions are one of the most disadvantaged areas in the European Union. Roomy and Petrol-fuelled The Polish fleet is dominated by vehicles fitted with petrol or gas spark ignition engines. In 26, over 11.7 million out of 13.4 million passenger cars featured spark ignition power units and over 1.6 million were the more economic but also more expensive with Diesel units. The most popular models are fitted with small engines with capacity up to 1399 cubic cm. With the registered number totalling 7.1 million vehicles, they account for a half of total passenger cars in Poland. Barely 5.6 million vehicles were fitted with litre engines, whereas 8_28_Polska.indd :36:34

11 M a r k e t Samochody osobowe z podziałem na rodzaj paliwa w 26 roku Cars by kind of fuel Samochody osobowe w Polsce w podziale na masę całkowitą Passenger cars split by gross vehicle weight Do 1399 kg < 1399 Do kg 1399 kg kg kg kg Olej napędowy Diesel Benzyna Petrol LPG Razem Total Samochody osobowe w Polsce w podziale na pojemność silnika Passenger cars split by cylinder capacity Diesel było niecałe 5,6 mln, natomiast z silnikami o pojemności powyżej 2 l jest w Polsce niecałe 7 tys. Większość aut z dużymi silnikami benzynowymi została przerobiona na spalanie gazu propan-butan. Według szacunków Polskiej Organizacji Gazu Płynnego takich samochodów jest ok. 2,1 mln i w ostatnich latach każdego roku przerabianych było ok. 2 tys. na zasilanie LPG. Polacy poszukują modeli uniwersalnych i oszczędnych, o czym Źródło: GUS świadczy podział samochodów Source: GUS pod względem masy własnej. Blisko 6,3 mln jeżdżących po Polsce samochodów ma masę do 1399 kg i jest to o 8 tys. mniej niż modeli z najmniejszymi silnikami. Cięższych, ważacych od 14 do 1645 kg jest 4,5 mln i dodatkowo 1,7 mln samochodów o masie od kg kg kg 165 do 1899 kg. Dwie ostatnie kategorie liczą łącznie 6,2 mln aut. Powyżej 19 kg > 19 Powyżej kg 19 kg Benzyna Źródło: GUS Source: GUS Aut ważących powyżej 19 kg jest blisko 9 tys, a wersji z 2- litrowymi silnikami lub większymi jest niecałe 7 tys, co potwierdza przypuszczenia, że Polacy poszukują dużych, pakownych pojazdów, ale wybierają wersje wyposażone w najtańsze i najoszczędniejsze małe silniki. only under 7, cars driven in Poland sport engine capacity exceeding 2 litres. The majority of vehicles powered by large petrol engines are LPG-compatible. According to recent estimates of the Polish Liquid Petroleum Organisation, there are currently about 2.1 million cars converted to LPG, and annual adaptations account for about 2, vehicles. Polish consumers seek universal and economic models, as may be seen in distribution of vehicles by weight. Almost 6.3 million cars in Poland weigh up to 1399 kg, which means that they are outnumbered by vehicles fitted with the smallest engines by 8, cars. 4.5 million registrations cover heavier vehicles weighting from 14 to 1645, whereas 1.7 million vehicles sport weight between 165 and 1899 kg. The two latter categories account for 6.2 million cars altogether. There are almost 9, cars weighing over 19 kg, and barely 7, vehicles fitted with 2 litre or bigger engines, which confirms that Polish consumers seek roomy and capacious models, but tend to choose versions fitted with the smallest and most economic power units Struktura wiekowa aut osobowych w 26 roku [%] Age structure of cars [%] 14,5% 6,6% 19,2% 4,9% 4,% 25,6% 25,2% Do 1399 cm3 Do < cm cm cm cmcm3 Powyżej 2 3 cm3 Powyżej > 2 cm2 3 cm3 Razem Total Źródło: GUS Source: GUS < 2 lat Do 2 lat Do 2 lat 3-5 lat lat lat lat lat 21-3 > Powyżej 31 lat 31 Powyżej 31 Źródło: GUS Source: GUS Pojazdy samochodowe przypadające na województwa i w przeliczeniu na 1 ludności w 26 roku Motor vehicles in voivodships and per 1 population in 26 Województwa Voivodships Ogółem Total [szt] Motocykle Samochody osobowe Cars Autobusy Buses Samochody ciężarowe Trucks Ciągniki rolnicze Tractors Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: GUS Source: GUS R a p o r t P Z P M 2 8 8_28_Polska.indd :36:36

12 R y n e k Najbogatsze i najbiedniejsze województwa Najbardziej zmotoryzowanym województwem w przeliczeniu na 1 mieszkańców jest Wielkopolska. Średnio przypadają tam 43 auta na 1 osób. Zaraz za nim jest woj. mazowieckie, mające średnią 42 samochody na 1 mieszkańców. W przypadku tego województwa średnią zawyża Warszawa, w której na 1,7 mln mieszkańców zarejestrowanych jest 1,1 mln aut. Wysoką średnią mają jeszcze województwa opolskie (385) i lubuskie (372). Nieco powyżej krajowej średniej, wynosząej 351 aut jest woj. pomorskie, które ma 354 samochody na 1 mieszkańców. Cała reszta województw, czyli 11, ma nasycenie aut poniżej krajowej średniej. Najmniej samochodów jest w woj. warmińsko-mazurskim (32) i zachodniopomorskim (3). Zwłaszcza pozycja tego ostatniego województwa jest zaskakująca, bo ma ono warunki gospodarcze lepsze od woj. lubuskiego, (duże miasto Szczecin, bliskość Berlina, port, przemysł chemiczny), a znacznie mniej od niego samochodów. The Most and the Least Affluent Voivodships With the average number of 43 cars per 1 inhabitants, Wielkopolska demonstrates the highest motorisation rate per 1 inhabitants. Ranking second is the Mazowsze voivodship with 42 cars per 1 inhabitants. The figure for this region has been largely overstated by Warsaw with 1.1 million cars per 1.7 million inhabitants. Equally high motorisation rate is declared by Opole (385) and Lubuskie voivodships (372). Pomorskie voivodship demonstrates higherthan-average rate (351) with 354 cars per 1 inhabitants. All the remaining eleven voivodships demonstrate motorisation rate below the country average. The smallest number of cars has been registered in Warmińsko-Mazurskie (32) and Zachodniopomorskie (3) voivodships. Low ranking position of the latter region seems to be rather surprising as this voivodship enjoys more favourable economic conditions than Lubuskie voivodship (large cities Szczecin, proximity of Berlin, a local port and well-developed chemical industry) but is home to a much smaller number of motor vehicles. 1 Samochody dostawcze 8 1 Samochody dostawcze Produkcja samochodów osobowych Bestsellery z Polski W 27 roku z pięciu działajacych Polish Bestsellers Przemysł samochodowy stał się w Polsce fabryk samochodów Producing modern vehicles and wizytówką polskiej gospodarki. osobowych i lekkich dostawczych, spare parts recognised for their Produkuje nowoczesne, uznanej według danych firmy Samar wy- quality, the automotive industry jakości samochody i części jechało prawie 87 tys. aut. To o 25 has become the hallmark of the zamienne. Co siódmy wyprodukowany procent więcej niż w poprzednim Polish economy. Every seventh w Europie autobus roku. Zakłady zawdzięczają ten bus and every twentieth passen- pochodzi z Polski i co dwudziesty rekordowy wynik rosnącej popularności ger car manufactured in Europe samochód osobowy. Położone wytwarzanych w Polsce is made in Poland. Production w Polsce fabryki produkują części modeli. Największy, ponad 2- facilities based in Poland supply dla wszystkich zachodnioeuropejskich procentowy wzrost wolumenu spare parts to all Western Europe- koncernów i ich zakupy uzyskała warszawska FSO, która an manufacturers, and their sales rosną w dwucyfrowym tempie. wyprodukowała ponad 1 tys. aut value is demonstrating two-digit Wartość eksportu samochodów więcej niż w 26 roku. Najpopularniejszym growth. The value of vehicle and i części przekroczyła w ub.r. 16,6 modelem żerańskiej spare parts export exceeded 16,6 mld euro. Ten przemysł zapewnia fabryki był Lanos, który cieszy się billion Euro last year. In addition, także utrzymanie kilkuset tysiącom coraz większym zainteresowaniem the industry provides a source of polskich rodzin. na Ukrainie. FSO jesienią w 27 income to several hundred thousands of Polish families. Samar s data indicate that in 27 Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce [w tys.] Production of cars and LCVs in Poland LCV five passenger car and light utility vehicle manufacturing sites in Samochody osobowe Poland produced almost 87, 1 cars Cars Samochody dostawcze vehicles altogether, that is 25 per Samochody dostawcze LCV LCV LCV cent more than the year before. Samochody osobowe This record-breaking Samochody osobowe performance cars 17,6 8 of factories carsis the outcome of the , , , ,9 298,2 33,7 Razem Total 554,9 392,6 333,6 359,6 591, ,3 869, , , Źródło: Samar Source: Samar Production of passenger cars growing popularity of models manufactured in Poland. The highest growth in production by over 2 per cent was demonstrated by Warsaw-based FSO factory, which manufactured over 1, vehicles more than in 26. The bestselling model of the Żerań site is Lanos, which is bestselling in Ukraine. In the fall of 27, FSO launched production of its successor, Chevrolet Aveo. With 4 per cent of share in the automotive production in Poland, Fiat s output went up by over 17 per cent as compared to 26. The manufacturing facility in Tychy is the producer of Panda, whose sales were soaring during the past several years, as well as the enthusiastically acclaimed Fiat 5. Located in Gliwice, Opel s factory maintained the same results as in 26, and is replacing the small Agila this fall with Astra III saloon. It is also one of the two European production sites assembling minivan Zafira. Poznań s Volkswagen facility sustained the production level of 26, and was mainly focused on light utility vehicles, such as Caddy (including the longer version, known as Caddy Maxi) and Transporter T5. Export Supports Factories Car production and sales are global activities which is also reflected by operations of automotive facilities based in Poland per cent (in terms of quantity) of last year s production of final assembly facilities was exported overseas, also to such distant destinations, as Japan, Chile, and Guadalupe. In 26, the share of export went up to 85.1 per cent. In 27, the value of passenger car export fetched 5.7 billion Euros, against 5.6 billion Euros the year before. Sales of domestic production on the local market shrunk by over 7 per cent, and by almost 3 per cent in case of light utility vehicles. 2.7 per cent of domestically produced passenger cars were sold in Poland, whereas the biggest, almost 99 per cent share in export 1 R a p o r t P Z P M 2 8 8_28_Polska.indd :36:36

13 M a r k e t Produkcja z rozbiciem na marki Production by brands Zmina [w %] Change Fiat Auto Poland ,36 Opel Polska ,24 FSO S.A ,52 Volkswagen Poznań ,23 Intrall Polska Razem ,57 Źródło: Samar Source: Samar Najwięksi producenci aut osobowych w Polsce w 27 The Biggest car manufacturers in Poland Fiat Auto Poland Opel Polska FSO S.A. VW Poznań Intrall Polska Źródło: Samar Source: Samar 27 roku rozpoczęła montaż jego następcy, Chevroleta Aveo. Także Fiat, który ma 4-procentowy udział w produkcji samochodów w Polsce wypuścił w stosunku do 26 roku o ponad 17 procent więcej aut. Tyska fabryka koncernu wytwarza m.in. cieszącą się od kilku lat niesłabnącą popularnością Pandę i entuzjastycznie przyjęty przez publiczność model 5. Gliwicki zakład Opla ilościowo utrzymał wynik z 26 roku, ale zamiast małej Agili montuje od jesieni Astrę III sedan. Jest też jednym z dwóch w Europie, które budują minivan Zafira. Poznańska fabryka Volkswagena utrzymała poziom produkcji z 26 roku, prodując lekkie dostawcze modele Caddy (w tym wydłużony Caddy Maxi) oraz Transporter T5. Eksport utrzymuje fabryki Produkcja i sprzedaż samochodów jest globalnym przedsięwzięciem i widać to także na przykładzie działających w Polsce fabryk motoryzacyjnych. Ubiegłoroczna produkcja z zakładów montażu finalnego w 87,6 procentach (ilościowo) trafiła do klientów poza Polską, w tym do tak dalekich krajów jak Japonia, Chile i Gwadelupa. W 26 roku odsetek eksportu wyniósł 85,1 procent. W 27 roku wartość eksportu aut osobowych doszła do 5,7 mld euro, gdy rok wcześniej wyniosła 5,6 mld euro. Sprzedaż modeli produkcji krajowej na lokalnym rynku zmniejszyła się o ponad 7 procent, natomiast w przypadku lekkich aut dostawczych spadek wyniósł niemal 3 procent. Z wyprodukowanych w Polsce aut osobowych zostało w kraju 2,7 procent. Najwyższy, 99-procentowy odsetek eksportu miała warszawska FSO. Pozostałe fabryki (za wyjątkiem Intralla) sprzedały za granicą do procent swojej produkcji. Z dostawczych samochodów na eksport wysłano 95 procent produkcji (93 procent w 26 roku). Największy odsetek eksportu miał VW Poznań (98 procent), a Intrall najniższy (95 procent produkcji trafiło na lokalny rynek). Części nową specjalnością Blisko co trzecie euro zarobione w eksporcie przemysłu motoryzacyjnego pochodzi ze sprzedaży części zamiennych. Jeżeli doliczymy do nich także silniki, to ze sprzedaży komponentów pochodzić będzie ponad połowa wpływów. W Polsce produkowane są m.in. skrzynie biegów, hamulce, poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, amortyzatory, układy paliwowe, mechanizmy kierownicze, fotele, a także wiele drobnych części w tym bardzo precyzyjne komponenty pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i systemów ABS. W ostatnich dwóch latach eksport części wzrastał w tempie ponad 25 procent. Największymi odbiorcami polskich produktów motoryzacyjnych są Niemcy i Włochy, na które przypada 45 procent eksportu. Polska zawdzięcza rozkwit produkcji podzespołów inwestycjom zachodnich koncernów takich jak Delphi, TRW, Bosch, Valeo, Faurecia i mniejszych firm, np Haering. Co siódmy wyprodukowany w Europie autobus pochodzi z Polski i co dwudziesty samochód osobowy. Every seventh bus and every twentieth passenger car manufactured in Europe is made in Poland. was held by Warsaw-based FSO. All the remaining manufacturing sites (except for Intrall) sold from 96 to 97 per cent of their production overseas. 95 per cent of delivery van production was sold abroad (93 per cent in 26). The biggest share in export was held by VW Poznań (98 per cent), and the lowest one by Intrall (95 per cent of its production was marketed on the domestic market). Spare Parts As a New Specialty Almost every third Euro in automotive export is generated by spare parts sales. If we add power units to that, then over a half of the revenue is generated on components sale. Poland is home Eksport samochodów osobowych i dostawczych Export of cars and LCV Rynek krajowy auta osobowe Domestic market cars Produkcja aut osobowych na eksport Cars for export Rynek krajowy auta dostawcze Domestic market LCV Produkcja aut dostawczych na eksport LCV for export to sites manufacturing gearboxes, brakes, airbags, safety belts, shock absorbers, fuel systems, steering mechanisms, seats as well as a broad variety of minor spare parts, including high-precision components of injection pumps, injectors, and ABS systems. Export of spare parts went up by over 25 per cent during the past two years. The biggest markets for Polish automotive products are Germany and Italy, which account for 45 per cent of total export. Investments of Western organisations, including Delphi, TRW, Bosch, Valeo, Faurecia or minor players, such as Haering, have largely contributed to the boom in production of subassemblies in Poland. Considering the keen interest of Western investors and Zmina [w %] Change , , , ,66 Źródło: Samar Source: Samar R a p o r t P Z P M _28_Polska.indd :36:37

14 R y n e k Biorąc pod uwagę duże zaintreresowanie zachodnich inwestorów i bieżace prace przy nowych i rozbudowywanych fabrykach, produkcja komponentów powinna wzrosnąć także w tym roku o ok. 1 procent. Produkcja opon należy co prawda do przemysłu gumowego,ale jest ściśle powiązana z przemysłem motoryzacyjnym. W Polsce działają trzy duże fabryki opon (Michelin w Olsztynie, GoodYear w Dębicy i Bridgestone pod Poznaniem. Produkują opony do aut osobowych, dostawczych, ciężarowych i traktorów. Ich eksport osiągnął w 27 roku wartość prawie 1,2 mld euro. ongoing green-field and site upgrading projects, it is expected that production of subassemblies will increase by about 1 per cent this year. Although tyre production is classified as rubber industry, it is in fact closely linked to the automotive sector. Poland is home to three major tyre factories (Michelin in Olsztyn, GoodYear in Dębica, and Bridgestone near Poznań), which manufacture tyres for passenger, delivery, heavy vehicles, and tractors. Their export in 27 was valued at almost 1.2 billion euro. Sprzedaż samochodów osobowych Sprzedaż nowych samochodów osobowych Rynek nowych samochodów wychodzi z zapaści, ale nadal sprzedaż nowych aut jest niewielka, bo konkurencją są sprowadzane w dużej ilości tańsze samochody używane. Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy, który w ub.r. osiągnął 6,5 procent, zachęcił klientów do Marka Make Sprzedaż Sales 27 Sztuki Units Zmiana Change [%] Alfa Romeo 86 12,73 Audi ,92 BMW ,25 Cadillac 43 7,5 Chevrolet ,74 Chrysler ,1 Citroen ,68 Corvette 3 2, Dacia ,48 Dodge ,3 Fiat ,9 Fiat PL ,31 Ford ,71 FSO ,81 Honda ,42 Hyundai ,35 Hummer 2 Intrall 36-85,31 Jaguar 232-8,3 Jeep ,44 Kia ,11 Lada 181-2,61 Lancia ,78 Land Rover ,58 zakupów samochodów. Według deklaracji producentów sprzedaż przekroczyła 293 tys. sztuk, czyli wzrosła w stosunku do 26 roku o 22,88 procent. Wartość zakupionych w ub.r samochodów osobowych wynosi ok. 21 mld zł. Popyt na nowe samochody od trzech lat rośnie, ale rynek nadal jest bardzo mały w stosunku do populacji. Sprzedaż w 27 roku Sprzedaż samochodów osobowych w podziale na produkcję krajową i import Passenger car sales split by local production and import Marka Make Sprzedaż Sales 27 Sztuki Units Zmiana Change [%] Lexus ,82 Maybach 1-66,67 Mercedes ,35 MINI ,55 Mitsubishi ,48 Nissan ,29 Opel ,68 Opel PL ,39 Peugeot ,96 Porsche ,64 Renault ,91 Saab 49 14,49 SEAT 8 4 7,55 Skoda ,53 Smart 13 4, Ssangyong ,9 Subaru ,4 Suzuki ,16 Toyota ,39 Volkswagen ,24 Volvo ,8 Razem Total Market ,88 Źródło: Samar Source: Samar Segmentacja rynku samochodów osobowych w latach Passenger car market segmentation in the years Segment Segment Mini Mini Małe Small Klasa Niższa Średnia Lower Medium Klasa Wyższa Średnia Upper Medium Klasa Wyższa I Luksusowe Executive and Luxury Vany MPV Sportowe Sport Terenowe Off-road & SUV Razem rynek Total market Sales of passenger cars Sales of New Passenger Vehicles The new vehicles market is experiencing an upturn, although sales of new vehicles remain scarce as a result of massive imports of cheaper second-hand vehicles. Estimated at 6.5 per cent last year, steady economic growth in Poland stimulated an increase in car sales. According to manufacturers declarations, sales exceeded 293, cars, what marks an increase by per cent against 26. The value of vehicles purchased last year accounts for approximately PLN 21 billion. Although the demand for new vehicles has been growing steadily for three years, the market remains to be disproportionably small compared to total population. With over 35, cars sold, sales in 27 were lower than in 23. The potential of the Polish market is at least three times bigger and businesses which have invested in sales and service networks in Poland hope that new vehicle sales in our country will fetch a million cars per year. Bestselling Compact Models The open market and unconstrained influx of massive quantities of used vehicles after 24 brought about a decline in authorised network sales as well as changes in the sales structure. Customers lost interest in the smallest models which were unable to compete with used vehicles. In 22, Polish consumers bought 38, vehicles from the Mini segment, whereas the figure for last year stood at barely Sales of compact vehicles remained stable over the past five years (85, and 88,6.), with a visible growth in sales of Sprzedaż w segmencie Ilość sztuk Segment sales Units Źródło: Samar Source: Samar 12 R a p o r t P Z P M 2 8 8_28_Polska.indd :36:38

15 M a r k e t Toyota była mniejsza niż w 23 roku, gdy nabywców znalazło ponad 35 tys. samochodów. Potencjał polskiego rynku jest przynajmniej trzykrotnie większy i przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w Polsce w sieć sprzedaży i obsługi oraz firmy produkujące samochody i części liczą, że nad Wisłą sprzedaż nowych aut będzie sięgała miliona sztuk rocznie. Najpopularniejsze są kompakty Otwarty rynek i swobodny napływ dużej liczby samochodów używanych spowodował po 24 roku nie tylko spadek sprzedaży w sieci autoryzowanych dealerów, ale także zmianę struktury zakupów. Klienci wyraźnie stracili zainteresowanie samochodami najmniejszymi, które zostały wyparte przez auta z drugiej ręki. Jeszcze w 22 roku Polacy kupili 38 tys. aut w segmencie mini, gdy w ub.r. tylko Kompakty zachowały w ostatnim pięcioleciu niezmieniony poziom 15 sprzedaży (85 tys. i 88,6 tys.), natomiast wyraźnie lepiej sprzedają 12 się modele droższe. Samochodów 15 klasy wyższej średniej zakupiono 9 44,5 tys. w 22 roku, natomiast 12 w ubiegłym 5,7 tys., aut typu 6 SUVi terenowych odpowiednio: 4,8 tys. i 18,6 tys., zaś minivanów 9 3 9,2 i 11,8 tysiąca. Najpopularniejsze na rynku 6 modele w 27 roku to samochody małe lub kompaktowe. 3 Na pierwszym miejscu jest Skoda Fabia (17 tys.), na drugim Skoda Octavia (12,5 tys.), na trzecim Toyota Yaris (12 tys.), następnie Ford Focus (1 tys.) i Fiat Panda (9 tys.). Panda jest najmniejszym autem i jedynym przedstawicielem segmentu mini plus w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych 35 modeli w Polsce Lepiej wyposażone 2 i droższe 15 Marki cieszące się w Polsce największym wzięciem 1 to Toyota, Skoda, Fiat, Opel, 5 Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroen i Honda. Czołówka jest od kilku lat bez zmian producenci japoński i czeski zastąpili Fiata i Daewoo, które do początku dekady walczyły o pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych marek. Skoda Opel Fiat Toyota Ford Skoda Volkswagen > 1.L > 1.L Opel Peugeot Najlepiej sprzedawane marki Ranking według wielkości sprzedaży Best selling brands Ranking by retail volume Sprzedaż Sales Marka Zmiana Make Change Sztuki Units Sztuki Units [%] 1 Toyota ,39 2 Skoda ,53 3 Fiat ,55 4 Opel ,3 5 Ford ,71 6 Volkswagen ,24 7 Peugeot ,96 8 Renault ,91 9 Citroen ,68 1 Honda ,42 11 Kia ,11 12 SEAT ,55 13 Nissan ,29 14 Suzuki ,16 15 Chevrolet ,74 16 Hyundai ,35 17 Mercedes ,35 18 Volvo ,8 19 Audi ,92 2 BMW ,25 Wielkość sprzedaży samochodów osobowych w 27 z uwzględnieniem pojemności silnika Passenger car sales 27 split by engine capacity 1. > 1.6L 1. > 1.6L Fiat Renault > 11 2.L > 2.L > 1.L 1 2. > 2.5L > 2.5L 1. > 1.6L > 3.L > 3.L > 3.L 1.6 > 2.L > 3.L > 2.5L > 3.L Źródło: Samar Source: Samar Silniki wysokoprężne Silniki benzynowe Petrol Silniki engines benzynowe Silniki wysokoprężne Diesel Silniki engines wysokoprężne Silniki benzynowe Ranking najpopularniejszych marek wśród firm w 27 roku The most popular brands in fleet sales in 27 Rejestracje ogółem Rejestracje ogółem firmowe 35 Total Rejestracje registrations ogółem Rejestracje firmowe Company registrations Rejestracje firmowe Citroen Ford Toyota Honda Volkswagen Skoda Peugeot Opel Renault Fiat Citroen Ford Honda Volkswagen Peugeot Renault 546 Citroen 2 84 > 3.L 598 Źródło: Samar Source: Samar Honda Źródło: Samar Source: Samar higher class models. 44,5 cars from the upper medium segment were purchased in 22 and 5,7 last year. Sales figures for 23 and 27 stand at 4,8 and 18,6 for SUVs and four-wheel drives, and 9,2 and 11,8 for minivans. Small and compact models were the bestselling cars in 27. Ranking first is Skoda Fabia (17,), Skoda Octavia comes second (12,5), Toyota Yaris third (12,), Ford Focus fourth (1,) and Fiat Panda fifth (9,). Panda is the smallest model and the sole representative of the Mini Plus segment among the top 2 of best selling models in Poland. Higher Equipment Levels and Prices The most popular brands in Poland include Toyota, Skoda, Fiat, Opel, Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroen, and Honda. The list of market leaders has been stable for several years Japanese and Czech producers conquered Fiat and Daewoo, which used to top the Silniki ranking wysokoprężne list of the most popular brands at the beginning of the decade. Silniki benzynowe Growing demand for bigger models is best reflected by the ranking of the most popular power units. Even consumers who buy more upmarket models appreciate economy, and thus tend to choose Diesel engines whose market share has recently exceeded 4 per cent. Barely four years earlier, Diesel power units held over 22 per cent of market share. The ranking of the most popular engines indicates that ranking second and third are Diesel units with capacity of: 1.6 to 2, l and 1. to 1.6 l, respectively. The most sought-after models are fitted with 1. l to 1.6 l petrol units. Looking for a new car, Polish consumers Rejestracje tend to ogółem choose bigger and more Rejestracje pricy models firmowe featuring higher trim levels, including airconditioning, additional airbags, and ESP electronic stability programme. The average price of a vehicle sold in Poland continues to grow and it exceeded PLN 73, in 27. Car sales in Poland are subject to visible seasonality. The peak season is observed in spring, when R a p o r t P Z P M _28_Polska.indd :36:39

16 R y n e k Szacunkowa wartość netto pojazdów przekazanych w leasing w latach 2-27 [w mln zł] Net worth of leased vehicles between Największe firmy na rynku leasingu pojazdów w 27 roku [w %] The biggest firms in motor vehicle leasing Inne 31,8% Fortis Lease 3,4% Volkswagen Leasing 3,6% Bankowy Fundusz Leasingowy 4,2% BPH Leasing 4,6% EFL 14,% ,8 27 Raiffeisen Leasing 11,6% BRE Leasing 9,2% Millenium Leasing 6,4% BZ WBK 5,6% VB Leasing 5,6% Źródło: ZPL Source: ZPL Inne Osobowe Szacunkowa wartość netto aut osobowych przekazanych w leasing Fortis Lease w latach 2-27 [w mln zł] Volkswagen Leasing 8 Bankowy 7 Fundusz Leasingowy 6 BPH Leasing 5 4 VB Leasing 3 2 BZ WBK 1 2 Millenium Leasing Źródło: ZPL Source: ZPL BRE Leasing Rodzaj i liczba leasingowanych pojazdów w 27 roku Number of leased vehicles Net worth of leased passenger cars between 2 and Inne Naczepy Autobusy Inne Ciężarowe Naczepy Inne Osobowe Osobowe Naczepy Cars Autobusy Inne Ciężarowe Autobusy Trucks Ciężarowe Naczepy Autobusy Ciężarowe Buses Osobowe Autobusy Inne Naczepy Osobowe Semitrailers Ciężarowe Naczepy Inne Other Osobowe Autobusy Inne Razem 17 Ciężarowe Naczepy 24 Total market Osobowe Autobusy Źródło: ZPL i szacunki własne Source: Ciężarowe ZPL 7311,8 27 Źródło: ZPL Source: ZPL Rosnące zainteresowanie większymi autami widać także w klasyfikacji najpopularniejszych silników. Nawet kupując duże modele, klienci poszukują oszczędnych aut i coraz częściej wybierają silniki wysokoprężne. Ich udział w rynku przekroczył 4 procent. Zaledwie 4 lata wcześniej wynosił ponad 22 procent. Na liście najpopularniejszych silników drugie i trzecie miejsce zajmują diesle o pojemności (odpowiednio): od 1,6 do 2, l i od 1, do 1,6 l. Największym popytem cieszyły się jednak samochody z silnikami benzynowymi o pojemności od 1, do 1,6 l. Kupując nowe auto Polacy nie tylko wybierają coraz większe i droższe modele, ale także lepiej wyposażone, w tym w klimatyzację, dodatkowe poduszki i system stabilizacji toru jazdy ESP. Stale rośnie średnia cena zakupionego w Polsce samochodu i w 27 roku przekroczyła 73 tys. zł. W Polsce występuje wyraźna sezonowość zakupu aut. Szczyt przypada na wiosnę i w tym okresie zakupy są robione głównie przez klientów indywidualnych. Firmy z kolei kupują samochody najczęściej pod koniec roku. Import używanych samochodów osobowych od 2 roku Import of second-hand vehicles Raiffeisen vehicles Leasing are mainly purchased by individual customers. Corporate clients tend to renew their fleets at EFL the end of the year Corporate Fleet According to PZPM statistics based on CEPiK data, there were Źródło: MF Source: MF 276, 475 new registrations in 27, of which were vehicles purchased by companies. Corporate clients often lease vehicles and exhibit growing interest in long-term lease. 65 per cent of the business fleet (valued at over PLN 7.3 billion) is the property of leasing and long-term lease companies. Data of the Polish Car Lease and Hire Association, with 13 member organisations from the sector, indicate that the market growth in 27 was higher by over 6 per cent as compared to the previous year. Since the majority of companies financing fleet procurement have their registered offices in Warsaw, over 61, vehicles were registered in the Mazowieckie voivodship. Toyota i the leader on the fleet market, but it is Ford, with over 14 R a p o r t P Z P M 2 8 8_28_Polska.indd :36:42

17 M a r k e t Samochody dla firm Do 4 lat is demonstrating visible changes. In 24, the share of the Struktura wiekowa importu używanych samochodów osobowych [w %] W 27 roku w Polsce zarejestrowano według statystyk PZPM przy- xxxx Age structure of second-hand vehicles imported to Poland Do 4 lat Od 4 do 1 lat newest vehicles, Do 44 lat years and gotowanych na podstawie danych < 4 lat 4 1 xxxx lat > 1 xxxxx lat under, stood Do 4 lat xxxx at 3.72 per cent <4 years 4 1 Od years 4 do 1 lat >1 Powyżej years 1 lat CEPiK nowych samochodów osobowych, z których 137 of total imports, Od 4 and do went 1 up lat xxxx xxxxx xxxx 3,72 4,99 Od 4 do 1 lat6,73 Powyżej 1 lat 9,36 to fetch 9.36 xxxxx per cent last year. 358 zakupiły firmy. Korzystają one 23,61 28,54 xxxxx 34,47 xxxx 4,2 This change Powyżej became evident 1 lat in chętnie z leasingu i coraz częściej Powyżej 1 lat 26. The share of 4 years old xxxx z długoterminowej dzierżawy. Spośród aut firmowych 65 procent (o xxxx 27 wartości ponad 24 7,3 mld zł) należy 25 do przedsiębiorstw leasingowych ,67 66,46 58,8 5,44 24i wynajmu 25 długoterminowego Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Źródło: MF Source: MF który zrzesza 13 firm z tej branży, w 27 roku rynek leasingu samochodów wzrósł o ponad 6 Najpopularniejsze marki wśród aut używanych sprowadzonych procent w stosunku do poprzedniego. Ponieważ większość firm w 27 roku The most popular second-hand cars finansujących zakupy ma siedzibę w Warszawie, ponad 61 tys. samochodów zostało zarejestrownych Volkswagen w województwie mazowieckim. Liderem rynku aut firmowych jest Opel Toyota, ale najwyższy odsetek tego typu klientów ma Ford, który Ford ponad dwie trzecie swoich aut Renault sprzedał przedsiębiorcom. Import aut używanych Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie granic dla swobodnego przepływu towarów spowodowało lawinowy wzrost importu aut używanych. Od maja do końca 24 roku przekraczał on 1 tys. sztuk miesięcznie, a w 25 roku i kolejnych latach zmniejszył się nieznacznie do 8-9 tys. na miesiąc. Chociaż import aut używanych utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak wyraźnie zmienia się jego struktura. W 24 roku udział aut najnowszych, mających do czterech lat, wyniósł w całości importu 3,72 procent, natomiast w ub.r wzrósł do 9,36 procent. Zmiana jest bardzo wyraźna w trakcie ostatniego roku. W styczniu udział aut nie starszych niż czteroletnie w całości importu wynosił 7,5 procent, natomiast w grudniu doszedł do 13,9 procent. Znacznie spadł udział samochodów najstarszych, mających powyżej 1 lat z 56,9 procent w styczniu do 41,8 procent w grudniu. Wynika z tego, że import samochodów używanych jest coraz większą konkurencją dla sieci sprzedających auta Audi Mercedes-Benz BMW Seat Peugeot Fiat Źródło: MF/Samar Source: MF/Samar nowe. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku samochodów z 27 roku, których średnia cena przekroczyła 154 tys. zł. Dwie trzecie Alf-Romeo, co drugie Audi, Chrysler i Jaguar z wyprodukowanych w latach i zarejestrowanych w Polsce było sprowadzonych jako samochody używane. Spadający wiek samochodów powoduje, że rośnie średnia deklarowana cena auta, która w 27 roku zbliżyła się do 6 tys. zł (5 935 zł). Dla najnowszych modeli, mających do czterech lat wyniosła ponad 25 tys. zł, natomiast dla najstarszych przekroczyła 13 zł. Średnia wysokość podatku akcyzotwo-thirds of its vehicles sold to businesses, which declares the highest per centage of fleet clients. Second-hand Vehicle Imports Poland s accession to the European Union, opening up borders and introduction of the free flow of goods triggered a dramatic increase in import of second-hand vehicles. Between May and the end of 24, its volume exceeded 1, per month, and went down slightly to 8,-9, a month in 25 and subsequent years. Although import of second-hand cars remains high, its structure and under cars stood at 7.5 per cent in January and reached 13.9 per cent in December. The share of the oldest cars, 1 years and more, fell dramatically from 56.9 per cent in January to 41.8 per cent in December, what indicates that second-hand car imports continue to effectively compete with networks marketing new vehicles. This trend is particularly visible in terms of cars sold in 27 whose average price exceeded PLN 154,. Every third Alfa-Romeo, every second Audi, Chrysler, and Jaguar produced between 26 and 27 and registered in Poland was a secondhand vehicle. Influx of increasingly younger models boosts the average declared price of the vehicle which stood at almost PLN 6 (PLN 5 935) in 27. The average price of the youngest models, 4 years and under, stood at over PLN 25,, and exceeded PLN 13 for the oldest ones. The average excise duty paid accounted for PLN Budgetary revenue on excise duty totalled over PLN 1 billion in 27. The most popular cars are brands manufactured in Germany: Volkswagen, Opel, and Ford, but it should be also noted that equally sought-after are luxury brands, such as Audi, Mercedes, and BMW, which outnumber Seats, Peugeots, and Fiats. The biggest number of secondhand vehicles is imported by residents of the Wielkopolska region (161 98), Mazowsze (16 468), and Silesia (9 639). A much smaller number of second-hand vehicles are brought to Podlaskie voivodship (22 64), Opolskie (26 355), and Warmińsko-mazurskie (34 353). The above statistics fail to indicate the size of imports of vehicles used to source spare parts. Such vehicles are not declared to customs authorities, and the volume of their imports is only indicated R a p o r t P Z P M _28_Polska.indd :36:43

18 R y n e k wego wyniosła 436,92 zł. W 27 roku do budżetu wpłynęło z tytułu zapłaconego podatku akcyzowego ponad 1 mld zł. 4 Największą popularnością cieszą się samochody wyprodukowane 3 w Niemczech: Volkswageny, Ople i Fordy. Zwraca uwagę wysoka pozycja luksusowych 2marek: Audi, Mercedesa i BMW, które wyprzedzają Seata, Peugeota i Fiata. Najwięcej samochodów 1 używanych sprowadzają mieszkańcy Wielkopolski (161 98), natępnie Mazowsza (16 468) i Śląska ( ). Natomiast najmniej używanych aut trafia do województwa podlaskiego (22 64), opolskiego (26 355) i warmińsko-mazurskiego (34 353). Powyższe statystyki nie obejmują samochodów sprowadzonych na części. Te auta nie są zgłaszane w izbach celnych i o ich napływie świadczy jedynie spadek sprzedaży części zamiennych w sklepach i hurtowniach oraz malejąca liczba kradzieży samochodów, która spadła z w 2 roku do w 26 roku i w kolejnym. Więcej umów, mniejsza składka Szybki wzrost parku samochodowego w Polsce spowodował nieznacznie powiększenie obrotów firm ubezpieczeniowych. Łącznie zebrana składka z polis OC i AC wzrosła zaledwie o,6 procent: z 9,77 mld zł w 25 roku do 9,84 mld zł w 26. W tym samym czasie park samochodowy zwiększył się o 7,3 procent. Oznacza to, że mimo wzrostu liczby umów ubezpieczeniowych, wysoość składki jest coraz mniejsza. Wynika to z dużego napływu i rejestracji samochodów starych, o niewielkiej wartości. Potwierdzeniem napływu starych aut używanych jest także spadek udziałów w całości składki polisy Auto Casco. W 1996 roku udział składki zebranej z tego ubezpieczenia w całości składki majątkowej wynosił 36 procent, natomiast w 26 roku spadł o ponad 1 punktów do 25,8 procent. Najszybciej, bo o 14,3 procent wrosła wysokość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, bo z 6,31 mld zł w 25 roku do 7,23 mld zł w 26 roku Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w całości składki ubezpieczeń majątkowych [w proc] Car insurance share in total property insurance market AC 4 OC OC AC AC Dilerzy Po okresie spadku sprzedaży aut i kurczenia się sieci sprzedaży, liczba dealerów powoli rośnie. W ub.r. sieć liczyła 144 autoryzowanych dealerów, natomiast rok wcześniej 1392 i 12 w 23 roku. W porównaniu z trudnym dla branży okresem przybyło ponad stu dealerów. Zwiększyła się także liczba punktów sprzedaży aut (dealerów głównych oraz filii) z 16 w 23 roku do 185 w 27 roku. Ostatnie dwa lata rosnącej sprzedaży wpłynęły na poprawę stanu finansowego dealerów i przedsiębiorcy nie planują zmiany branży, więc ponad 45 tys. miejsc pracy jest chwilowo bezpieczne. Niemniej jako zagrożenia dla własnej działalności wymieniają częste zmiany przepisów, import aut używanych oraz wejście dużych zachodnich sieci dealerskich. Dealerzy coraz częściej podejmują sprzedaż aut używanych, a rosnące obroty część chce zainwestować w nowe placówki. Taka forma ekspansji jest popularniejsza od przejęć, na które trzeba więcej pieniędzy. Branża dealerska jest bardzo rozdrobniona. 5 największych dealerów sprzedało jedną trzecią wszystkich nowych aut. Największym polskim dealerem jest PGD, który w ub.r. sprzedał ponad 1 tys. nowych aut w Polsce , ,8 OC Źródło: PIU Source: PIU by a visible slump in sales in spare parts shops and warehouses as well as a decrease in car theft, which went down from 68,62 in 2 to 3,529 in 26 and 21,284 in 27. More Contracts, Lower Premium Rapid growth in the size of the car fleet in Poland generated only a minor increase in turnover of insurance companies. The value of combined collected TPO and comprehensive premiums went up by barely.6 per cent from PLN 9.77 billion in 25 to PLN 9.84 billion in 26, whereas at the same time, the size of car fleet soared high by 7.3 per cent. This means that despite an increase in the number of insurance contracts, the amount of premium continues to slump. This is an outcome of a massive influx and common registrations of old vehicles of minor value. The impact of massive imports of old vehicles is also reflected by a decrease in the share of comprehensive insurance. The share of comprehensive premium in total property premiums in 1996 stood at 36 per cent, and slumped by over 1 per centage points down to 25.8 per cent in 26. The biggest rate of growth by 14.3 per cent was observed in the value of claims paid and gross payments which went up from PLN 6.31 billion in 25 to PLN 7.23 billion in 26. Dealers After a downturn in vehicle sales and downsizing of the sales network, dealership networks have now begun to continue their AC expansion. Last year, the network featured 144 dealerships as compared OC to 1392 the year before. As compared to years 24/25 which were extremely tough for the industry, there are over a hundred new dealers in the marketplace. The number of showrooms (operated by key dealers and their affiliates) has also grown from 16 in 23 to 185 in 27. Two years of growth in sales have contributed to an improvement in financial standing of the network. Dealers are no longer considering changing their business profile, thus assuring temporary security for over 45, jobs. Nevertheless, frequent changes in legal regulations, import of second-hand vehicles as well as major Western dealer networks launching their operations in Poland continue to be listed by dealers as key threats to their activities. It has now become a common practise for dealers to engage in sales of second-hand vehicles, and revenue from their growing turnover is frequently invested in new points of sale. Such expansion strategy is much more popular than mergers, which consume much more capital. Nevertheless, this sector continues to be highly dispersed. 5 leading dealers have sold one-third of all new cars. Poland s biggest dealer is PGD, whose last year s sales amounted to over 1, of new vehicles in Poland. 16 R a p o r t P Z P M 2 8 8_28_Polska.indd :36:44

19 M a r k e t SAMOCHODY CIĘŻAROWE Park samochodowy Ciężarówki najmłodsze Najmłodszymi samochodami w Polsce są samochody osobowociężarowe, ciężarowe i dostawcze, których jest 2,4 mln. Połowa z nich nie ma jeszcze dziesięciu lat, a pozostałe kategorie wiekowe liczą po kilkanaście procent całości parku. Flota samochodów ciężarowych została odmłodzona dzięki sporym inwestycjom ze środków prywatnych oraz unijnych, będących skutkiem dużego wzrostu zapotrzebowania na transport. W przypadku pierwszych rejestracji stosunek ciężarówek nowych do używanych nie dochodzi do dwóch, gdy dla aut osobowych oscyluje on około trzech-czterech. Działalność Inspekcji Transportu Drogowego, która kontroluje stan techniczny taboru, przyczyniła się do wycofania z eksploatacji najstarszych i najbardziej zużytych ciężarówek. Nadal blisko co tzeci samochód ciężarowy ma ponad 2 lat. W transporcie międzynarodowym, w którym wykorzystywana jest większość z zarejestrowanych w Polsce 15 tys. ciągników siodłowych, premiowane są przy pomocy zmniejszonych opłat za autostrady za granicą, nowe, ekologiczne samochody. Dzięki temu dwie trzecie ciężarówek jeżdżących w barwach polskich firm transportowych spełnia normy czystości Euro 3, Euro 4 lub Euro 5. Jest to jedna z najnowocześniejszych flot w Europie. Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i osobowo-ciężarowe w Polsce Trucks, road tractors and LCV in Poland Udział [%] Share [%] ,6 144, ,1 1354, ,3 2 13,4 1879,1 1979, ,9 2162,6 22 HEAVY VEHICLES Trucks Are the Youngest With their number estimated at 2.4 million, light commercial vehicles, trucks and delivery vehicles are the youngest vehicles in Poland. Half of them are under ten years old, and the remaining age groups account for over a dozen per cent of total fleet size. The truck fleet has been renewed as a result of major 14, , , ,3 2313,4 2391,6 234,5 2392,7 26 Źródło: GUS Source: GUS Fleet private investments and EU subsidies, granted in response to a substantial increase in demand for transport services. In terms of first registrations, the new to used truck ratio is lower than two, whereas the same figure for passenger cars ranges from three to four. Activities of the Road Transportation Inspectorate, which oversees the technical condition of the fleet, has largely contributed to withdrawal of the oldest and the most worn out trucks. Nevertheless, almost every third truck is over 2 years old. International transport, which uses the majority of 15, truck-tractors registered in Poland, benefits from lower toll charges on foreign motorways, and more favourable rates are applicable to new environmentally-friendly vehicles. That is why, two-thirds of trucks used by Polish transport companies are Euro 3, Euro 4 or even Euro 5 compliant, and form one of the most modern fleets in Europe. Park transportowy w 26 roku Transport parc Ciężarówki o ładowności powyżej 15 kg Trucks with payload above 15 kg Przyczepy Trailers Naczepy Semitrailers Ciężarówki i naczepy W ub.r. zakończył działalność lubelski zakład Intrall Polska, produkujący w małych ilościach dostawcze Lubliny i terenowe Honkery Produkcja Źródło: GUS Source: GUS W Niepołomicach pod Krakowem w drugiej połowie roku ruszyła produkcja ciężkich modeli MAN o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. Pod koniec roku zakład osiągnął zakładany poziom Struktura wiekowa samochodów ciężarowych w 26 roku [%] Age structure of trucks 12,3 8, 13,7 7,5 14,1 24,9 19,5 Production < 2 lat Do Do 2 lat lat <2 years 3-5 lat years 6-1 lat years lat years lat 16-2 years lat 21-3 years > 31 Powyżej Powyżej lat >31 years Źródło: GUS Source: GUS Trucks and Trailers Last year saw discontinuation of activities by Lublin-based Intrall Polska, which manufactured minor quantities of Lublin delivery vans and all-terrain Honkers. MAN launched a truck factory in Niepołomice near Kraków in mid-27. Heavy models which are assembled there have admissible total weight exceeding 16 tonnes. The facility reached target annual production R a p o r t P Z P M _28_Polska.indd :36:45

20 R y n e k rocznej produkcji 15 tys. pojazdów na jedną zmianę. W 27 roku wyprodukował 243 ciężarówek, z których 965 wyeksportowano. Krajowy producent podobnej klasy samochodów, Jelcz, wytwarza na zamówienie wojska po ok. 1-2 pojazdów rocznie (w 27 roku wyprodukował 13 sztuki). Rośnie natomiast produkcja naczep i przyczep. Popyt krajowy i eksport powodują, że polscy producenci naczep i przyczep jak Wielton, Zasław lub PrimBox Zremb szybko zwiększają produkcję. Największy w tej branzy Wielton, mający ok. 1 procent polskiego rynku, zbudował w ub.r. ok. 5 tys. naczep i powiększył przychody o niemal 4 procent. Co trzecią naczepę wysłał do zagranicznych odbiorców. Wartość eksportu naczep w 26 roku wyniosła 394,5 mln euro i przekroczyła pół mld euro w 27 roku. Także polscy producenci nadwozi jak KH Kipper, Skibicki lub Wawrzaszek korzystają z coraz większego popytu w Polsce i za granicą na swoje wyroby. Eksport nadwozi zwiększył się z niecałych 48 mln euro w 25 roku do 145 mln rok później i blisko 148 mln w 27 roku. volume of 15, vehicles per shift at the end of the year. Its production in 27 accounted for 243 trucks, out of which 965 were exported. Jelcz, the domestic producer of trucks demonstrating similar standards, manufactures approximately 1-2 vehicles per year on commission of the Polish army (13 vehicles in 27). The production of trailers is demonstrating an increase. Domestic demand and Eksport nadwozi zwiększył się z niecałych 48 mln euro w 25 roku do [...] blisko 148 mln w 27 roku. Export of bodies went up from barely 48 million Euro in 25 to almost 148 million in 27. export encourage Polish trailer manufacturers, including Wielton, Zasław, and PrimBox Zremb to dramatically expand their production volumes. Holding approximately 1 per cent in the Polish market, Wielton, the leader in the trailer sector, produced about 5, trailers last year, and increased its revenue by almost 4 per cent, with every third trailer sold to overseas clients. The value of trailer export in 26 stood at million Euro and exceeded 5, Euro in 27. In addition, Polish producers of bodies, including KH Kipper, Skibicki or Wawrzaszek, benefit from the growing demand for their products in Poland and overseas. Export of bodies went up from barely 48 million Euro in 25 to almost 148 million in 27. Sprzedaż samochodów ciężarowych Samochody dostawcze Rozwijające się firmy potrzebują w coraz większych ilościach samochodów dostawczych, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zakupy aut dostawczych pobiły w 27 roku kolejny rekord wzrosły o blisko 35 procent i przekroczyły 53,5 tys. samochodów. Przedsiębiorcy najchętniej wybierali Fiaty (1,5 tys.), Renault (7 tys.), Volkswageny (6,7 tys.), Peugeoty (4,6 tys.) i Citroeny (4,5 tys.). Sprzedaż najmniejszych aut dostawczych, wykorzystujących nadwozia samochodów osobowych, wzrosła o 1 procent do blisko 17 tys. Rozwijająca się gospodarka wchłonęła znacznie więcej niż w 26 roku średnich modeli dostawczych o dmc od 2,8 do 3,5 t. Ich sprzedaż zwiększyła się o ponad połowę do nieco ponad 36 tys. sztuk. Szybszy wzrost sprzedaży większych aut dostawczych spowodował znaczące zwiększenie średniej ceny auta z niecałych 8 do ponad 9 tys. zł. Najpopularniejsze są najcięższe modele Segment pojazdów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 6 t został zdominowany przez pojazdy klasy najcięższej, o dmc powyżej 16 ton. Na ciężarówki zakupione w 27 roku było najcięższych. To więcj niż w Holandii, kraju, który specjalizuje się w usługach transportowych dla całej Europy. Najcięższy segment bardzo szybko rósł w 24 roku takich samochodów polscy klienci kupili R a p o r t P Z P M 2 8 Sprzedaż samochodów dostawczych i ciężarowych w latach Commercial vehicles and trucks market in the years Delivery Vans Growing businesses express higher demand for delivery vans sporting admissible weight up to 3,5 tonnes. With an increase by almost 35 per cent and sales volume of over 53,5 cars, sales of delivery vans broke another record in 27. The most popular brands in this segment included Fiat (1,5), Renault (7,), Volkswagen (6,7), Peugeot (4,6), and Citroen (4,5). Sales of the smallest delivery vans Truck sales Źródło: Samar Source: Samar fitted with passenger platforms went up by almost 1 per cent to fetch almost 17, vehicles. The growing economy absorbed many more medium-sized delivery vans with DMC ranging from 2,8 to 3,5 tonnes than in 26. Their sales went up by almost 5 per cent to fetch slightly over 36,. Faster growth in sales of bigger utility vehicles brought about an increase in the average price of a vehicle from under PLN 8, to over PLN 9,. The Heaviest Models are the Most Popular The truck segment of vehicles with admissible total weight (DMC) of over 6 tonnes has been dominated by the heaviest models sporting admissible total weight of 16 tonnes and over. Out of trucks sold in 27, demonstrated the heaviest weight. This figure is much higher than in the Netherlands, a country which specialises in pan-european transportation services. The heaviest segment is now witnessing dramatic growth as Polish businesses purchased vehicles from this category in 24. Such high demand observed in 27 has come as a surprise to importers who are now 8_28_Polska.indd :36:46

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Warszawa, 5 września Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010 Rejestracje i sprzedaż MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w ZIE 2010 roku PZPM na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich W listopadzie 2010 roku zarejestrowano w Polsce 3 766 nowych i używanych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW do lipca 28 i sprzedaŝ do sierpnia 28 roku, na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich PZPM W ciągu siedmiu miesięcy 28 roku zarejestrowano w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów uŝytkowych we wrześniu: +16,3%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08.2013 GODZ. 0:01 Warszawa,6 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08.2013 GODZ. 0:01 Warszawa,6 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - w lipcu: -6%; styczeń lipiec: +1,4%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 08.11.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 listopada 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 08.11.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 listopada 2012 Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Rejestracje nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.04. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 kwietnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze miesiące roku były bardzo obiecujące dla sprzedających nowe jednoślady.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: kwiecień +26,7; styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 6.03. GODZ. 00:01 Warszawa, 5 marca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - w maju: +1,2%; styczeń maj: -2,8%.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 7.07. GODZ. 00:01 Warszawa, 6 lipca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2015 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W marcu zarejestrowano 5 583 jednoślady, czyli 2,7% (+149 szt.) więcej niż przed

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 9 lipca 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 9 lipca 2012 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W czerwcu 2012 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Sprzedaż nowych motocykli w czerwcu zamknęła się wynikiem 2 952 sztuki, czyli

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia 2014r. przepisów,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: czerwiec -25,2%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: październik +26,6; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Wrz. 2015 Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Wrz. 2015 Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +15,9%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W sierpniu zarejestrowano 2 172 nowe motocykle, czyli 74% więcej niż przed rokiem

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Cze. 2015 Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Cze. 2015 Cze Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: czerwiec +18,7%; styczeń czerwiec:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: grudzień -41,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lip. 2015 Lip

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lip. 2015 Lip Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: lipiec +14,8%; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 8.12. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 grudnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w MARCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w MARCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w MARCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W marcu 2016r. zarejestrowano 3 808 nowych jednośladów. Jest to już trzeci miesiąc b.r., który

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Sty. 2015 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Sty. 2015 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: styczeń+8,8% 2016r. pozytywnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.01.2013 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 stycznia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.01.2013 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 stycznia 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W grudniu roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 003 nowe i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LIPCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LIPCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LIPCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W lipcu 2016r. zarejestrowano 5 875 nowych jednośladów, 14,5% (999 sztuk) mniej niż w lipcu ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08. GODZ. 00:01 Warszawa, 6 sierpnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2014 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2014 Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t W październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: marzec -3,8%; styczeń marzec:

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2014 Cze Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2014 Cze Cze Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sie. 2014 Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sie. 2014 Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: sierpień +16,2%; styczeń sierpień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: luty+18,5%; styczeń luty: +13,6%

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2012 Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2012 Lis Warszawa, 3 grudnia Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +4,3%;

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +25,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Paź. 2015 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Paź. 2015 Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: październik +2,8%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce.

Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce. Aktualna sytuacja oraz prognozy produkcji i sprzedaży pojazdów ciężarowych w Polsce. Prelegent: Zbigniew Kołodziejek Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Sie. 2013 Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Sie. 2013 Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2012 Kwi. 2013 Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2012 Kwi. 2013 Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: kwiecień 0,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 06.12.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 5 grudnia 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 06.12.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 5 grudnia 2012 Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Rejestracje nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Gru. 2014 Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Gru. 2014 Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lis Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lis Lis Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +25,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +16,8%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

Raport branży motoryzacyjnej

Raport branży motoryzacyjnej pzpm okladka5mmgrzbiet.indd 1 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess Black 21-7-1 22:3:58 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lut. 2013 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lut. 2013 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia r. przepisów, które

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2014 Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2014 Lis Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2012 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2012 Paź Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: październik +20,6 %; styczeń październik:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: październik +8,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 04 luty 2011 Agenda prezentacji Analiza rynku Sprzedaż pojazdów nowych na rynku polskim Sprzedaż pojazdów nowych na rynkach europejskich

Bardziej szczegółowo

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Branża motoryzacyjna Automotive industry Branża motoryzacyjna Automotive industry Raport kwartalny PZPM i KPMG Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition /2016 KPMG.pl PZPM.org.pl KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze.

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Branża motoryzacyjna Automotive industry Branża motoryzacyjna Automotive industry Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition Q4/2016 KPMG.pl PZPM.org.pl KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)

Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition /2016 KPMG.pl PZPM.org.pl KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie. 2014 Sty

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie. 2014 Sty Pierwsze rejestracje przyczep i naczep w tym przyczepy lekkie i rolnicze styczeń 2014 roku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W poniższej analizie prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Branża motoryzacyjna Automotive industry Branża motoryzacyjna Automotive industry Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition /2015 KPMG.pl PZPM.org.pl KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2016 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2016 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: październik -0,3%; styczeń

Bardziej szczegółowo

RapoRt branży motoryzacyjnej

RapoRt branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie), Paweł Barański, Bartosz

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition Q2/2016. KPMG.pl PZPM.org.pl

Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition Q2/2016. KPMG.pl PZPM.org.pl Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót) Quarterly report by PZPM and KPMG (summary) Edycja Edition Q2/2016 KPMG.pl PZPM.org.pl KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42

01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 01_Okladki2009_v3.indd 1 2009-06-10 12:13:42 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Zbigniew Liptak,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Kwi. 2015 Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Kwi. 2015 Kwi Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: kwiecień+22,3%; styczeń kwiecień:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO SIERPNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO SIERPNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO SIERPNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Liczba pierwszych rejestracji nowych i uŝywanych jednośladów w sierpniu wyniosła

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE Mazowsze POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY RAPORT LIPIEC 2008 SAMOCHODY OSOBOWE Copyright IBRM Samar, Polska 2008 LIPIEC 2008 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Powyższy materiał służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Lista marek i modeli:

Lista marek i modeli: Lista marek i modeli dostępnych w ofercie " leasing z pełnym odliczeniem podatku VAT" na dzień 30.12.2013 opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Lista marek i modeli: Audi 1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Rejestracje: grudzień +25,3%; styczeń grudzień: +6,4%

Rejestracje: grudzień +25,3%; styczeń grudzień: +6,4% Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: grudzień +25,3%; styczeń grudzień:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 29.01.2014 GODZ. 0:01 Warszawa, 28 stycznia 2014

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 29.01.2014 GODZ. 0:01 Warszawa, 28 stycznia 2014 Pierwsze rejestracje przyczep i naczep w tym przyczepy lekkie w 2013 roku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Q3/2015. Edycja Edition

Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG. Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Q3/2015. Edycja Edition Branża motoryzacyjna Raport kwartalny PZPM i KPMG Automotive industry Quarterly report by PZPM and KPMG Edycja Edition /2015 (Podsumowanie Summary) kpmg.pl pzpm.org.pl Wstęp Introduction O raporcie About

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez Janusza Bulińskiego Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Opracowane przez Janusza Bulińskiego Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Przemysł samochodowy w Polsce Opracowane przez Janusza Bulińskiego Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa 2010 Przemysł samochodowy w Polsce

Bardziej szczegółowo