EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku"

Transkrypt

1 Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają się już faktem. EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku Artykuł prezentuje poszerzone podejście do wymagań stawianych systemom automatyzacji nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych, na przykładzie wybranych aspektów aplikacji w budownictwie indywidualnym. Początki idei budynku inteligentnego sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. W owym czasie dynamiczny rozwój technologii i nauk inżynieryjnych pozwolił na wprowadzenie nowych rozwiązań sterowniczych w celu osiągnięcia marketingowej przewagi producentów przez wpływ na emocje użytkowników. Definicja budynku inteligentnego podlegała i podlega ciągłym modyfikacjom. U zarania swojego istnienia uosobieniem tej idei były systemy IBS (Intelligent Building Systems) stanowiące pierwsze jaskółki wyposażenia sterowniczego budynków. To były czasy automatów oświetleniowych, zegarów sterujących czy pomp załączanych przez systemy czujników i styczników. Urządzenia te działały z reguły całkowicie niezależnie, chociaż ich kontrola była często realizowana z tej samej szafki rozdzielczej. Tego typu rozumienie struktury inteligentnego budynku jest jeszcze dominujące wśród inwestorów indywidualnych. Większość z nich zadowala się podwyższeniem prestiżu poprzez posiadanie instalacji automatyki możliwej do zbudowania na bazie struktur przekaźnikowych, modułach logicznych czy typowych sterownikach przemysłowych, których ceny, a przede wszystkim możliwości funkcjonalne nie są jednak adekwatne do wymagań obsługi obiektów infrastrukturalnych. W kolejnym kroku, inteligentnym budynkiem określano obiekt, który wyposażony był w układ kontroli instalacji odpowiedzianych za ogrzewanie, wentylację, klimatyzację oraz oświetlenie, a także za integrację układów sygnalizacji przeciwpożarowej, czy systemów antywłamaniowych. Z upływem czasu postrzeganie inteligentnego budynku zmieniło się po raz kolejny. O jego inteligencji nie stanowiła już mnogość instalacji, a integracja ich obsługi z wykorzystaniem możliwości reakcji na uwarunkowania zewnętrzne, w tym także ekonomiczne. Dzięki pełnej kontroli nad całością potrzeb i możliwości obiektu, możliwe stało się zarządzanie usługami, a nie tylko

2 urządzeniami jak dotychczas. Celem dzisiejszym jest pełna koordynacja systemów i świadczonego serwisu, a przez to sukcesywne zmniejszanie ponoszonych nakładów finansowych, przy czym istotnymi stały się aspekty osiągania pełnego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania przy optymalizacji kosztów i minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Podążając za sformułowaniami Europejskiej Grupy Inteligentnego Budownictwa i Intelligent Building Institute, aktualna definicja przedstawia się mniej więcej następująco: "Inteligentny budynek jest obiektem infrastrukturalnym, który integruje różne systemy, aby skutecznie, w sposób skoordynowany zarządzać zasobami, usługami i ich wzajemnymi korelacjami dla jak najlepszego zaspokajania zmieniających się potrzeb jego użytkowników, maksymalizowania oszczędności w zakresie inwestycji i kosztów operacyjnych oraz umożliwiania pełnej elastyczności eksploatacji przy stałym poszanowaniu środowiska naturalnego". Definicja, jak definicja. Wydawałoby się, że to wywód akademicki i już. Nic bardziej błędnego. Dzisiaj mianem Inteligentnego budynku nie określa się zbiorowiska regulatorów oświetlenia czy napędów do żaluzji albo czujników obecności czy napędów kontrolowanych przez systemy PLC. Definicja wyraźnie określa zupełnie inny charakter i cechy obiektów, których inteligencja polega na zapewnieniu komfortu dla użytkowników, poszanowani ich portfeli i przede wszystkim środowiska. Zatem inteligencja nie tkwi już w kabelkach, stykach, pokrętłach czy silnikach, lecz w formie kompleksowego wykorzystania wyposażenia dla osiągania celów daleko odbiegających od prostej techniki automatyzacji, a związanych z korzystaniem z baz wiedzy z różnych dziedzin nauki i doświadczenia ekologicznego. To diametralnie inne podejście. Proces transformacji wynikający ze zmiany definicji nie jest natychmiastowy, przez co na rynku pojawiają się różne rozwiązania, ale cel jest ten sam: integracja zarządzania, komfort użytkowania, bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów i minimalizacja wpływu na środowisko. Jednym słowem: SMART House w stylu EMEA GreenLife, czyli Energetyka Mechanika, Elektronika i Automatyka dla życia zgodnie z wymogami środowiska naturalnego. Dom naszych marzeń

3 Od czego zacząć Efektywność Wypoczynek Zdrowie Bezpieczeństwo Komfort Jak w każdej inwestycji, najlepiej zacząć od przemyślenia, czyli odpowiedzi na pytanie co, po co i dlaczego? W przypadku nowych inwestycji, odpowiedź jest w miarę prosta. Wystarczy podjąć trud zapoznania się z kosztami budowy i eksploatacji takiego samego obiektu bez uwzględniania rozwiązań oferowanych przez systemy automatyzacji oraz z wykorzystaniem kompleksowego nadzoru. Początkującym wychodzimy z pomocą. Poniżej prezentujemy wykaz właściwości, funkcji i zadań, które mogą realizować systemy gospodarowania zasobami budynku. Przykład obejmuje samodzielne gospodarstwo domowe, czyli dom z ogródkiem i ewentualnymi obiektami dodatkowymi, służącymi głównie rekreacji i podniesieniu komfortu wypoczynku. Na etapie budowy domu należy podjąć decyzje mające zasadniczy wpływ na strukturę zasilania budynku energią elektryczną i cieplną. Do dyspozycji są różne źródła, które mogą i powinny współpracować ze sobą. Stanowią one najczęściej komponenty integrowane z konstrukcją budynku na etapie jego powstawania, zatem ten etap powinien być szczególnie dobrze przemyślany /kominy, kanały wentylacyjne, rury CO, przewody grzewcze, kolektory słoneczne, płaszcze wodne, obiegi rekuperacyjne, panele PV, kotły, wiatraki, studnie pomp ciepła itp./. Aby opis miał cechy rzeczywiste i odnosił się do rozwiązań dostępnych na rynku, omówienia dokonamy na przykładzie systemu TECOMAT Foxtrot, który stanowi dobrą bazę dla realizacji współczesnych układów HMS/BMS. Kolektory słoneczne Panele fotowoltaiczne

4 Trochę o możliwościach, funkcjach i marzeniach Konfiguracja sterowania Inteligentnym domem /na przykładzie rezydencji/ obejmuje między innymi elementy, urządzenia i funkcje z poniższych grup: Oświetlenie pomieszczeń, symulacja obecności Piece grzewcze z grzejnikami konwencjonalnymi oraz systemami ogrzewania podłogowego, sufitowego i ściennego Urządzenia lokalnej regulacji klimatu /klimakonwektory, klimatyzatory, chillery/ Żaluzje, rolety zewnętrzne Kolektory słoneczne, baterie fotowoltaiczne, mini elektrownie wiatrowe Wkład kominkowy Systemy wentylacji, transformacji energii, rekuperacji, pompy ciepła /HVACR/ Nadzór nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków Pomiary temperatur Obsługa przewodowych i bezprzewodowych systemów wymiany danych Integracja systemów ogrzewania piecami gazowymi i innymi źródłami ciepła Mikrowentylacja, chłodzenie sufitowe Utrzymanie temperatury i filtracja wody w basenach przydomowych Podgrzewanie podjazdów do garaży Wypompowywanie wody z odwodnień Obsługa kamer, domofonów, interkomów, bram i furtek wejściowych Sterowanie bramami garażowymi Zapewnienie klimatu w ogrodach zimowych, przydomowych szklarniach i oranżeriach Domowa elektrownia wiatrowa Podlewanie trawników, nawadnianie roślin Oświetlenie zewnętrzne i parkowe Sterowanie ściemniaczami /LED, żarowe, wyładowcze/ Sterowanie terminowe wg kalendarza Nadzór nad akwariami, dozowanie pokarmów dla zwierząt Sterowanie standardowymi i magistralnymi aparatami elektrycznymi Obsługa aparatów natynkowych różnych producentów /ABB, Legrand, GIRA, Jung, LOGUS.../ Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny /czujniki ruchu, włamaniowe, stłuczeniowe,.../ Kontrola składu powietrza /wilgotność, gaz, CO2.../ Obsługa lokalnych stacji pogodowych wykorzystanie danych meteorologicznych /kierunek wiatru, deszcz, nasłonecznienie, oblodzenie / Monitoring pomp, studni, wycieków, zabezpieczenie przed zalaniem Sterowanie głosem Monitorowanie dostępu, czytniki linii papilarnych, klawiatury kodowe /ochrona zbiorów pamiątkowych i kolekcji/ Integracja aparatury elektroinstalacyjnej różnych dostawców Pomiar zużycia nośników energii i mediów /SMART Metering/ Obsługa urządzeń ułatwiających korzystanie z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne Pulpit SMART Mirror Wsparcie dozoru osób chorych i dzieci Dostosowanie procedur obsługi do indywidualnych potrzeb użytkowników Sterowanie i współpraca z urządzeniami gospodarstwa domowego Nadzór nad sprawnością urządzeń wyposażenia rekreacyjnego i sportowego

5 Sterowanie domowymi systemami audio-video Wizualizacja z wykorzystaniem WEB Serwera Integracja domowych systemów komputerowych Współpraca z odbiornikami TV /sterowanie domem przez TV/ Integracja z telefonami komórkowymi użytkowników Integracja sterowania zdalnego z ipod, ipad, iphone... Obsługa ekranami dotykowymi, w tym także SMART Mirror Zdalny dostęp przez Internet Przechowywanie danych na dodatkowych nośnikach /dyski, karty pamięci.../ Współpraca z domowymi instalacjami satelitarnymi Komunikacja , GSM, GPRS, WiFi, RFox, ETH, Dali, M-Bus, MP-Bus... Realizacja scen oświetleniowych /DMX512/ iridium mobile Integracja VoIP /np. Cisco/ Integracja systemów p.poż, oddymiania i tryskaczy Podtrzymanie zasilania UPS, monitoring zaniku napięcia, oświetlenie awaryjne Przechowywanie instrukcji obsługi i dokumentacji obsługiwanych urządzeń Selektywne powiadamianie /np. specjalistów serwisu naprawczego/ o wymaganych usługach oraz składanie zamówień np. na uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych Redukcja negatywnego oddziaływania obiektu infrastrukturalnego na środowisko /monitoring zagrożeń, wycieki, nieszczelności, realizacja przełączeń zastępczych / Integracja gospodarowania zasobami mechatronicznymi budynku /windy, platformy, schody ruchome/ Centrala wentylacyjna Koordynacja systemów teleinformatycznych Racjonalizacja gospodarowania energią Samouczenie potrzeb domowników z indywidualizacją obsługi /np. przypominanie o stałych terminach, porach przyjmowania leków i powiadamianie w przypadku potrzeb natychmiastowej pomocy/ Kontrola poboru energii z indywidualnych źródeł /bezpieczeństwo, oszczędność/ Powiadamianie alarmowe adekwatnych służb Sterowanie mikroelektrowniami domowymi /np. piece grzewcze z generatorami prądu/ Generowanie energii w systemie prosumenckim - współpraca z systemami SMART Grid Nadzór za pomocą systemu SCADA Zwykła wygoda konsumentów, czyli błogie oddawanie się innym uciechom życia, gdy inne zadania mogą być automatyzowane w sposób optymalnie korzystny... i co sobie ktoś wymarzy Przyznacie Państwo, że wykaz, choć czasami trudny do precyzyjnego zdefiniowania, jest imponujący. A to wcale jeszcze nie koniec. Wprawdzie niektóre możliwości dotyczą trochę zamożniejszych inwestorów np. wymagających dodatkowego nadzoru nad kosztownościami czy pamiątkami rodzinnymi, lecz to i tak mało w porównaniu z wymaganiami stawianymi halom przemysłowym, biurowcom, szkołom, szpitalom, bibliotekom, obiektom sportowym czy budynkom użyteczności publicznej. Tam, obsługa dużych skupisk ludzi i dostosowanie budynków do dynamicznej zmiany ilości i użytkowników, wyposażenia, materiałów, surowców, zapasów czy pojazdów oraz form wykorzystania obiektów jest bardzo rozbudowana. W grę wchodzą już znaczne kwoty opłat z tytułu błędnych szacunków zapotrzebowania na energię lub nieprawidłowego nią dysponowania.

6 Technologia Zmiana jakościowa podejścia do gospodarowania zasobami obiektów infrastrukturalnych określa wymogi, które powinny spełniać nowoczesne systemy sterowania HMS/BMS. Nie jest już wystarczające zautomatyzowane załączanie i wyłączanie odbiorników czy regulowanie parametrów. W tym zakresie budynek może być naszpikowany dowolną ilością gadżetów i nie stanowi to o jego nowoczesności. Granicę wyznaczającą zakres inteligencji budynku stanowi równowaga formy i treści, czyli umiejętność kompleksowego wykorzystania struktury technicznej do osiągania celów ilościowych i przede wszystkim jakościowych w sposób optymalny, w różnych aspektach funkcjonalnych, przy czym cele bezpieczeństwa, ekonomiczne i środowiskowe są stawiane na pierwszym planie. Sposób wyznaczania tej równowagi stanowi jedną z przesłanek pozwalających na ocenę czy budynek można traktować już jako inteligentny, czy jeszcze tylko bogato wyposażony. Takie rozumienie potrzeb nowoczesnych inwestorów jest wyzwaniem dla biur projektowych, firm inżynierskich i informatycznych oraz elektroinstalacyjnych. Dopiero wspólna praca wszystkich zespołów daje wymierne efekty i korzyści dla użytkowników. Zasadniczy postęp odbywa się na poziomie oprogramowania optymalizującego pracę systemu przy coraz bogatszej palecie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na: - Skuteczne wykorzystanie pełnego potencjału technicznego zainstalowanego w budynku - Racjonalizację wykorzystania systemów HVACR, które pobierają około 25-30% energii w budynkach biurowych, a nawet 50% energii w budynkach przemysłowych /najwięcej przez systemy chłodzenia/. Są obiekty, w których udział energii konsumowanej przez systemy HVACR jest jeszcze większy. Świadczy to dobitnie o kosztach eksploatacji takich budowli oraz o potencjale oszczędności, które może wyzwolić nowoczesny system kompleksowego sterowania. Aplikacje systemów automatyki do zapewnienia ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji systemów HVACR jest jednym z głównych działań prowadzących do redukcji kosztów utrzymania obiektów i redukcji emisji. - Ułatwienie korzystania z coraz bogatszego wyposażenia budynków /urządzenia gospodarcze pralki, lodówki, kuchenki; wyposażenie rekreacyjne sauny, baseny, gabinety odnowy, siłownie, studia AV, elementy struktury obiektów systemy grzewcze i utrzymania klimatu, rekuperatory, obiegi wentylacyjne; itp./ - Rozliczanie i minimalizację zużycia energii /pomiary zużycia nośników dla optymalizacji gospodarowania zasobami energetycznymi/ - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obiektu i użytkowników /mienia, ludzi, zwierząt, centralne wyłączanie, stany czuwania nad instalacją, alarmy pomiarowe i monitoring/ - Prowadzenie gospodarki zasobami infrastruktury z uwzględnieniem indywidualnych pomiarów meteorologicznych - Wyłączanie zbędnego poboru mocy /automatyczne rozpoznawanie stanów biernej konsumpcji energii przez urządzenia, które zbędne obciążają sieć w określonym czasie nawet do kilkunastu % oszczędności!/ - Nadawanie cech elegancji i wyższego komfortu korzystania z obiektów - Podatność na wybiórcze rozróżnianie potrzeb użytkowników /wakacje, wyjazd na urlop, bal, przyjęcie, choroba, rehabilitacja/

7 - Gospodarowanie indywidualnymi zasobnikami ciepła /baseny, akumulatory głębinowe, rekuperacja/ - Precyzyjny pobór różnego rodzaju mediów i nośników energii /gaz, ciepło, chłód, woda, energia elektryczna/. - Odzysk energii z układów systemów kanalizacji ściekowej - Odzysk energii emitowanej przez ludzi i zwierzęta /człowiek uwalnia do otoczenia energię w ilości około kJ/h w zależności od rodzaju aktywności, co odpowiada poborowi przez żarówkę o mocy od W/. Jeżeli wykorzystać choćby część tej energii, istnieje możliwość poprawy bilansu energetycznego obiektów. - Automatyczną redukcję cienia dla dogrzewania pomieszczeń światłem słonecznym - Korelację systemów IRC /Individual Room Control/ z kompleksowymi rozwiązaniami całego budynku - Bieżącą analizę termodynamiczną obiektu /wykorzystanie pojemności cieplnej, charakterystyk grzania i schładzania, gospodarowanie energią słoneczną, chłodem/ - Implementację standardów transmisji danych dla komponentów składowych systemu automatyki budynku - Realizację zdalnej kontroli i nadzoru z wykorzystaniem nowoczesnych środków multimedialnych iphone, ipod, ipad z systemem iridium oraz urządzeń AV z systemem Control4 - Uwzględniane potrzeb artystycznych podnoszących komfort i elegancję /sceny świetlne, współpraca z urządzeniami nagłaśniającymi i kinami domowymi, ogrody zimowe, oranżerie/ - Weryfikację uprawnień dostępu do określonych stref obiektów - Monitoring przepływów ludzkich przy wzrastającej swobodzie przemieszczania - Reakcję na wyniki pomiarów parametrów takich jak temperatura, wilgotność, natężenie oświetlenia, stężenie CO2 i innych gazów/ - Rozproszenie urządzeń w obiektach rozległych /lokalizacja modułów w węzłach sieciowych w bezpośrednio przy sterowanych obiektach takich jak rolety okienne, panele obsługi, oprawy oświetleniowe, agregaty klimatyzacyjne, kurtyny powietrzne, zawory grzejnikowe, czujniki pomiarowe, moduły kontroli dostępu, czujniki obecności,...itp./ - Integrację w ramach komputerowego systemu zarządzania dyspozytorskiego - Integrację gospodarowania zasobami /pojazdy, urządzenia, wyposażenie, pamiątki, kosztowności, dokumenty, markizy, podgrzewane podjazdy garażowe, pompowanie wód, podlewanie / - Wykorzystanie danych historycznych. Prowadzenie baz danych charakteryzujących kontrolowane obiekty dla realizacji optymalizacji gospodarowania i uczenia się sposobów reakcji na zmienne obciążenia czy potrzeby użytkowników. Zasoby danych i narzędzia do ich interpretacji stanowią istotną część nowoczesnego systemu kontroli budynku pozwalając na analizę, prognozowanie, generowanie trendów i alarmowanie wyprzedzające w przypadkach predykcji istotnych zagrożeń. - Podniesienie bezpieczeństwa i dynamiki obsługi większych grup użytkowników Control4

8 - Automatyzacja miejsc pracy - Osiąganie coraz lepszej efektywności energetycznej obiektów /główny cel kształtowania charakterystyk użytkowych wysokosprawnych budynków/ - Wykorzystanie okablowania strukturalnego, które służy nie tylko do obsługi komputerów, ale i urządzeń dodatkowych dla obsługi systemów wentylacji, klimatyzacji, osłon przeciwsłonecznych i przeciwwiatrowych czy instalacji elektrycznych i energetycznych. - Wykorzystanie mocy obliczeniowej dla przejmowania funkcji zarządzania budynkami, przez co wyręczają i wspierają osoby podejmujące decyzje - Otwartość na wymianę danych z zewnętrznymi źródłami informacji oraz podatność na wykorzystanie zewnętrznej mocy obliczeniowej i specjalistycznego oprogramowania wspierającego obsługiwane procesy /"cloud computing"/. - Stały dostęp do baz wiedzy pozwalający na szybkie serwisowanie urządzeń infrastruktury, także w trybie przedusterkowym. - Możliwość reakcji na wymagania sieci energetycznych /SMART Metering, SMART Grid, planowanie zużycia mediów energetycznych, kontrola kosztów, różnicowanie abonamentów, mikrogeneracja energii, białe certyfikaty/ Wizualizacja z WEB Serwerem - Swobodę w doborze dostawców i przełamywanie barier monopolistycznych w korzystaniu z aplikacji jakże często ograniczanych przez silne kapitałowo i marketingowo koncerny wymuszające zakupy produktów wyłącznie własnych lub od określonych dostawców. Takie rozwiązania, głównie z lat 90-tych ubiegłego wieku były stosowane, zwłaszcza w obrębie protokołów komunikacyjnych dzielących branżę automatyki infrastrukturalnej na obszary wpływów podobnie jak rozwiązania przemysłowe. Postęp w dziedzinie rozwoju procedur komunikacyjnych i wymiany danych skutecznie eliminuje takie podziały pozwalając klientom na swobodę wyboru rozwiązań i redukcję cen. - Monitorowanie zdalne instalacji przez tunel VPN - Przeniesienie funkcji kontrolnych z rozdzielnic piętrowych do inteligentnych nodów obiektowych w systemach dystrybucji energii elektrycznej - Łagodne sterowanie urządzeniami o dużych prądach rozruchowych przez stosowanie napędów falownikowych. - Podatność na łatwe rezerwowanie w trybie "hot standby", a w przypadkach szczególnie uzasadnionych w trybie redundancji dla zachowania ciągłości nadzoru. Na etapach oceny potrzeb inwestorów i wymagań stawianych rozwiązaniom technicznym, można dokonywać jeszcze wielu zmian, uzupełnień i wprowadzać dodatkowe pomysły. Niektóre z nich mogą wydawać się na wyrost, ale jeżeli weźmie się pod uwagę wyjątkowo dynamiczny postęp technologiczny i nieubłagane zmiany cen nośników energii /zwłaszcza w Polsce, gdy w krótkim czasie przewidywane są radykalne zmiany cen prądu elektrycznego, a jednocześnie oczekiwane są perturbacje z ich dostawą z uwagi na planowane wyłączenia zdekapitalizowanych elektrowni/, to łatwo dojść do przekonania, że nakłady na racjonalizację kosztów eksploatacji budynku są ważniejsze niż wydatki na różne dodatkowe błyskotki lub drogie wyposażenie, czyli "złote klamki i kryształowe wanny".

9 Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na podatność układu automatyki budynku na możliwość obejmowania wspólnym nadzorem kolejnych urządzeń, bądź rozwiązań dobudowywanych z biegiem lat. Wspomniany na wstępie system TECOMAT umożliwia dalszą, swobodną rozbudowę nawet po oddaniu instalacji do użytkowania. Związane jest to z nowoczesną konfiguracją magistral systemowych, które pozwalają na przedłużanie ich w ramach nawet bardzo rozległych budynków i umieszczanie modułów obiektowych w dowolnym miejscu. W systemie TECOMAT nie występuje konieczność centralizacji w obrębie jednej szafki sterowniczej czy skrzynki rozdzielczej, a pojemność adresowa na kolejne moduły jest praktycznie nieograniczona. Istotna jest także możliwość rozbudowy o elementy radiowe, co całkowicie uniezależnia system od dostępu do magistrali przewodowej. Budowa struktury gospodarowania zasobami budynku może być zatem prowadzona etapami i nie wymaga podejmowania wszystkich decyzji już na poziomie projektu. Na początku budowy wystarczające jest jedynie zainstalowanie jednostki centralnej, niezbędnych urządzeń obiektowych i połączenie ich magistralą systemową, czyli zwykłą skrętką TP. Standardowo są to żyły wchodzące w skład kabli sieci informatycznej budynku, zatem nakłady na połączenia komunikacyjne systemu sterowania mogą być znacznie zredukowane. Ale czy realizacja wspomnianych zadań technologicznych to jest już inteligencja, czy dalej tylko automatyzacja, to już niech rozstrzygają specjaliści od filozofii i definicji encyklopedycznych. Technika Urządzenia i rozwiązania kontrolne stosowane w systemach inteligentnego budynku omówimy na przykładzie wspomnianego systemu TECOMAT Foxtrot. Sterowniki Sterownik programowalny jest sercem systemu. Od jego struktury, podatności na współpracę z urządzeniami od różnych dostawców, swobody wymiany danych i podatności na programowanie zależą osiągane rezultaty. W systemie TECOMAT, poszczególne jednostki centralne posiadają konfiguracje dedykowane rozwiązaniom kompleksowym pozwalając na realizację specyficznych zadań technologicznych. Każdą z nich można rozbudowywać modułami obiektowymi dowolnie odległymi od CPU w granicach długości magistral wewnętrznych. Podstawowa rozpiętość skrajnych modułów włączonych bezpośrednio bez przedłużaczy światłowodowych, to około 1km. Orientacyjna liczba wejść/wyjść obsługiwanych przez najmniejsze nawet CPU, to ponad 4000 I/O. Jednostki centralne TECOMAT Foxtrot pozwalają na proste i naturalne przyłączanie kolejnych CPU do jednolitego systemu stanowiącego wspólną całość. Umożliwia to obsługę ogromnych instalacji z niezwykle sprawną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Konfiguracja połączeniowa do 32 CPU nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, a zakres adresowy powiększa się imponująco do TECOMAT Foxtrot 32*4000, czyli ponad wejść/wyjść. Rozwiązania zastosowane w każdej jednostce centralnej rodziny TECOMAT pozwalają na jednoczesną komunikację dwiema magistralami systemowymi o bardzo dużych prędkościach przesyłania danych. Magistrala CIB o pojemności adresowej ponad 4000 wejść/wyjść dwustanowych lub ponad 1200 wejść/wyjść analogowych przesyła dane z prędkością 153,6kbit/s, a magistrala TCL2 transmituje informacje z prędkością 345kbit/s, przy czym różne są długości transmitowanych telegramów. Różne są także czasy reakcji zwrotnej, co pozwala projektantom na optymalne dostosowanie konfiguracji do potrzeb procesów wolnozmiennych jak i bardzo dynamicznych.

10 Wszystkie jednostki centralne mają złącze Ethernet pozwalające na bezpośrednią komunikację w sieciach LAN oraz Internet, a zintegrowany WEB Serwer umożliwia implementację własnych stron www. Każde CPU występuje w kilku odmianach z wyświetlaczem, przyciskami i gniazdem anteny magistrali radiowej RFox. Dodatkowo, każde CPU ma zaimplementowany datalogger umożliwiający precyzyjne gromadzenie danych historycznych, co ma szczególne znaczenie przy dokonywaniu szacunków rozliczeniowych i dostosowywania strategii obsługi obiektu do jego parametrów rzeczywistych. Procesy wymagające ekstremalnie szybkiej reakcji korzystnie jest komunikować wzajemnie magistralą TCL2, zaś wolniejsze procedury, zadania regulacyjne i wymianę dużej ilości danych pomiarowych można prowadzić w łączności magistralą CIB. Wprawdzie obie magistrale są na tyle szybkie, że praktycznie nie wpływają one na czas reakcji systemu na sygnały obiektowe czy pomiarowe lub wykonawcze, jednak możliwość jednoczesnej koordynacji znacznej liczby obwodów regulacyjnych daje przewagę magistrali CIB w obsłudze procesów wolnozmiennych lub niekrytycznych czasowo. Obie magistrale sieciowe pozwalają na dołączanie modułów obiektowych w dowolnym miejscu dając jednocześnie pełen komfort montażu zwykłej linii dwuprzewodowej w formie klasycznej skrętki TP /Twisted Pair/. Producent oferuje szeroką gamę modułów obiektowych do obu magistral. W spektrum dostaw są zarówno uniwersalne pakiety rozszerzające w wykonaniu "przemysłowym" montowane na szynie 35mm w obudowach znanych z typowej aparatury elektroinstalacyjnej oraz dedykowane wybranym technologiom. Sieć CIB integruje moduły o tradycyjnej formie budowy z przeznaczeniem do montażu na szynie 35mm w szafach elektroinstalacyjnych oraz pastylkowe do zabudowy w puszkach rozgałęziających i podaparatowych, jak i w formie pozbawionej obudowy do montażu bezpośredniego na konektorach listew zaciskowych. Magistrala CIB daje projektantom i użytkownikom pełen komfort doboru aparatury elektroinstalcyjnej, pomiarowej, nastawczej i wykonawczej z uwzględnieniem jej funkcji, szczególnego wyglądu zewnętrznego o określonych liniach kształtów, kolorystyce i wyborze elementów dekoracyjnych. Moduły obiektowe mogą być montowane bezpośrednio przy czujnikach lub, jak np. w przypadku czujników pomiaru temperatury, bezpośrednio w głowicy przyłączeniowej. Ta istotna zaleta daje swobodę prowadzenia połączeń i radykalną redukcję ilości kabli rozprowadzanych po obiekcie skracając je do niezbędnego minimum. Stosowane mogą być czujniki o wyjściach dwuprzewodowych bez konieczności użycia dodatkowych przewodów służących kompensacji wpływów termicznych środowiska na wartości mierzone. Magistrala CIB pozwala na obsługę dużej ilości sygnałów analogowych dając komfort wykorzystania bogatych bibliotek programowych do obsługi układów regulacji urządzeniami obiektowymi.

11 Przykładowe jednostki centralne TECOMAT Foxtrot: CPU z serii CP-1000 dedykowane są obsłudze rozległych systemów infrastrukturalnych takich jak biurowce, hotele, apartamentowce, muzea, kina teatry, obiekty sportowe, hale widowiskowe, pływalnie, budowle historyczne, itp. Prowadzą koordynację zarządzania budynkami jako główne kontrolery BMS. Stanowią jednostki odpowiedzialne za zapewnienie komfortu cieplnego i świeżego powietrza. Nadzorują systemy personalizacji dostępu, monitoringu alarmowego, zasilania, UPS, racjonalizacji zużycia nośników energii oraz kontroli pożarowej. Kontrolery z serii CP-1004, to CPU do chętnie stosowane do obsługi domowych systemów automatyki, nadzoru nad zużyciem nośników energii elektrycznej i mediów, współpracy z odbiornikiem TV i iphonem, ipodem czy ipadem, nadzorem poprzez kamery i automatyzacją podlewania ogrodu. Zapewniają komfortowe sterowanie przy pomocy pilotów, poleceń SMS, z wykorzystaniem korespondencji i nowoczesnego oprogramowania iridium czy Control4. CPU serii CP-1006 są najbardziej popularnymi sterownikami z rodziny Foxtrot. Występują także w odmianie z dodatkową magistralą radiową RFox. Stosowane są do zadań uniwersalnych łączących wymagania stawiane urządzeniom mechatronicznym wyposażenia warsztatowego jak i aplikacjom nadzorującym systemy HVACR, oświetlenia, sceny, sygnalizację akustyczną i urządzenia nagłaśniające, a także zarządzanie obiektami zabytkowymi z transmisją radiową RFox. Stosowane są chętnie w do realizacji różnorodnych zadań, przy czym z uwagi na swoją wszechstronność pozwalają na łatwą unifikację struktury sterowania. Jednostki CP-1008, to kontrolery wykorzystywane w obiektach o dużych potrzebach regulacyjnych, węzłach cieplnych, pompowniach, basenach kąpielowych, rozległych systemach wodociągowych, systemach klimatyzacji i wentylacji. Aplikacje obejmują także ciągi chłodnicze, suszarnie i dystrybucję ciepła. Zasadnicze parametry techniczne: - Wejścia uniwersalne, które mogą być wykorzystywane zarówno jako dwustanowe jak i analogowe dla zakresów 0-20mA, 0-2V, 0-10V i podłączenia czujników Ni1000, PT100, Pt1000, OV1000, termopar J, K, R, S, T, N. - Wejścia analogowe o rozdzielczości do 10-16bit., wyjścia o rozdzielczości 8-16 bit. - Wyjścia tranzystorowe /24 VDC, 0,5A, lub 24 VDC, 2 A/, triakowe SSR /23VAC/0,7 A/ i przekaźnikowe /230 VAC/ 3A, 230VAC/5A oraz 230VAC/16A/. - Zintegrowany WEB Serwer. - Zintegrowany datalogger - Programowanie on-line, np. przez Internet /zmiana programu w locie bez zatrzymania CPU/. - Kanały dla transmisji szeregowej RS ,5kbit/s 15mb., RS-485 2Mbit/s 1750 mb., RS-422 2Mbit/s 1200 mb., Profibus DP Master 187,5 kbit/s, Profibus DP Slave 12 Mb., M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, CAN., LON Works, Wiegand, FSK Modem, EPSNET, EPSNET-F, EPSNET Multimaster, - Zintegrowany interfejs magistrali Ethernet 10/100 Mbps ze złącze RJ45. Protokoły: HTTP /Hypertext Transfer Protocol/, SMTP /Simple Mail Transfer Protocol/, TCP/IP /Transmission Control Protocol/Internet Protocol/, UDP/IP /User Datagram Protocol w modelu TCP/IP, BACnet /Building Automation and Control Networks/, MODBUS/TCP i MODBUS/UDP /Modbus Proctocol w modelu TCP/IP oraz UDP/IP/ - Zintegrowane magistrale systemowe CIB i TCL2 - Programowanie zgodne z IEC za pomocą programu narzędziowego MOSAIC. Istotnym jest fakt, iż kontrolery TECOMAT Foxtrot są nowoczesną konstrukcją uwzględniającą osiągnięcia wynikające z postępu technik komputerowych. W sterownikach PLC starszej generacji wymuszone jest rozdzielenie funkcji sterowniczych od funkcji wizualizacji procesów i obsługi operatorskiej. Do takich zadań służą

12 najczęściej także oddzielne narzędzia programistyczne, specjalne protokoły wymiany danych oraz dedykowane urządzenia HMI. TECOMAT Foxtrot pozwala na eliminację takich niedogodności. Wizualizacja obsługiwanego procesu technologicznego nie musi być realizowana przy pomocy specjalnych narzędzi czy kompletnych systemów software'owych. Struktura sterownika TECOMAT pozwala na wykorzystanie obiektów graficznych zgodnie z życzeniem odbiorcy, gdyż akceptowane są popularne formaty używające kompresji bezstratnej typu.gif, stratnej typu.jpg, czy wektorowej typu.swf. Jedyne co należy do zadań programistów, to powiązanie logiczne obiektu graficznego, bądź jego stanu /animacja/ do adekwatnych parametrów, stanów logicznych czy danych pomiarowych dostępnych w sterowniku. Jednostki centralne TECOMAT Foxtrot różnią się głównie wejściami/wyjściami zintegrowanymi w module CPU. Pozostałe parametry funkcjonalne są identyczne. W największych instalacjach obejmujących sterowanie hotelami, kompleksami handlowymi, dużymi obiektami użyteczności publicznej stosowane są sterowniki TECOMAT TC700, ale to już oddzielna dziedzina aplikacji, chociaż struktura systemu i programowanie są identyczne jak w przypadku sterowników TECOMAT Foxtrot. Telemetria Pozyskiwanie danych pomiarowych i ich gromadzenie do celów dalszej analizy i wnioskowania wynikowego to zadania stawiane systemom telemetrycznym. To dzięki precyzyjnym informacjom ze sterowanego obiektu można dokonywać analizy pozwalającej na optymalizację ponoszonych nakładów i racjonalizację zużycia energii. Rozwój systemów transmisji danych telemetrycznych pozwala na zmianę struktury układów automatyki, zwiększenie mobilności obsługi i natychmiastową reakcję na zaistniałe incydenty alarmowe i meldunki. Inaczej mówiąc, telemetria, to bezpośredni, zdalny dostęp do zasobów informacji ze sterowników, systemów pomiarowych, regulatorów, nastawników i innych komponentów nadzorujących procesy technologiczne. Pozyskiwane dane mogą być gromadzone lokalnie w pamięci dataloggerów i udostępniane przez zintegrowane WEB Serwery, bądź transmitowane cyklicznie lub zdarzeniowo do centrów hostingowych i udostępniane klientom przez dedykowany kanał informatyczny. Oba sposoby obsługi i przesyłu danych mają swoje zalety. Pierwszy z nich pozwala na zwiększenie roli sterowników lokalnych oraz precyzyjne gromadzenie i analizę informacji historycznych o kontrolowanych obiektach, drugi jest wykorzystywany dla dostępu do danych pomiarowych z obiektów "biernych", które nie są obsługiwane przez sterowniki lokalne. TECOMAT Foxtrot pozwala na aktywne korzystanie z możliwości obsługi obszernych zasobów danych pomiarowych, meldunków, alarmów, wyników obliczeń, nastaw i innych parametrów charakteryzujących prowadzone procesy technologiczne. Struktura informatyczna jednostki centralnej sterownika zapewnia dynamiczną obsługę zasobnej pamięci danych telemetrycznych /datalogger o pojemności do 32GB/ oraz organizację zbiorów danych w formatach bezpośrednio dostępnych z poziomu komputerów PC i popularnych programów, jak np. Excel. Ta forma obsługi wyników pomiarów i innych parametrów charakteryzujących obiekt sterowany umożliwia prowadzenie podstawowych analiz i statystyk bez konieczności wykorzystywania narzędzi sterowania nadrzędnego, w tym programów typu SCADA. To duża zaleta, gdyż zintegrowane w każdym CPU sterownika TECOMAT Foxtrot możliwości wizualizacji, prezentacji oscyloskopowej i obsługi danych masowych są często wystarczające dla prowadzenia pełnej gospodarki zarządzanymi obiektami. Każda jednostka centralna sterownika posiada wbudowany WEB Serwer dając użytkownikowi swobodę dostępu do zasobów danych sterownika z wykorzystaniem zwykłych przeglądarek internetowych z formą graficzną wizualizacji dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Sterowniki TECOMAT Foxtrot są standardowo wyposażone w port Ethernet umożliwiający transmisję danych przez sieć Internet po dołączeniu do najbliższego routera.

13 Datalogger i formy prezentacji graficznej zasobów i trendów W przypadku braku dostępu do sieci kablowej, dane mogą być przesyłane bezprzewodowo przez modemy pracujące w sieciach GSM /2G/, GPRS i EDGE /2,5G/, UMTS /3G/ czy będące w fazie rozwoju LTE i WiMAX /4G/. Wprawdzie transmisja danych w systemach 2,5G jest wystarczająca, tym niemniej w dobie rozwoju sieci komunikacyjnych, można spodziewać się szybkiego dostępu do systemów 4G, czyli technologii komutacji pakietów wykorzystującej protokół IP. Zasadniczą zaletą struktury oferowanej przez TECOMAT Foxtrot jest bezpośredni dostęp do źródeł danych pomiarowych, możliwość ich precyzyjnego pozyskiwania i kompleksowej obsługi informatycznej. To duża różnica w odniesieniu do systemów telemetrycznych przekazujących każdorazowo tylko wyniki pomiarów przez łącze komunikacyjne do systemów SCADA. Dokładne odwzorowanie stanów obiektów w systemach transmisji wyników pomiarowych do zewnętrznych serwerów wymusza ciągłą transmisję plików, a przez to wysoki abonament na usługi sieciowe. Alternatywą jest zmniejszenie dokładności pomiarów, co może mijać się z celami stawianymi systemom telemetrycznym instalacji rozległych takich jak sieci wodociągowe, ciepłownicze a przede wszystkim duże obiekty infrastrukturalne o wielorakim przeznaczeniu. Pozyskiwanie dokładnych danych z każdego elementu pomiarowego i przesyłanie ich do centralnego systemu SCADA powoduje konieczność stosowania rozbudowanych serwerowni z Analiza oscyloskopowa zmiennych wieloma portami jednoczesnego dostępu. Usterka takiej serwerowni może powodować poważne perturbacje funkcjonowania obiektów. Lokalne gromadzenie danych w sterownikach TECOMAT Foxtrot i udostępnianie ich w minimalnej, racjonalnie niezbędnej ilości do nadrzędnych systemów SCADA jest rozwiązaniem najbardziej pożądanym. Nie eliminuje ono możliwości analizy danych z poszczególnych węzłów technologicznych w przypadku zakłóceń pracy centralnego serwera, pozwalając jednocześnie na zachowanie pełnej kontroli nad obiektem sterowanym i zachowanie nadzoru w trybie rezerwowym prowadzonym bezpośrednio przez sterowniki obiektowe. Bardzo ważną cechą sterowników TECOMAT Foxtrot jest ich podatność komunikacyjna. Gromadzenie i transmisja danych telemetrycznych w

14 przypadku obiektów nadzorowanych przez urządzenia pochodzące od różnych producentów może nastręczać trudności. Najbardziej niekorzystne jest transmitowanie danych telemetrycznych oddzielnie z każdego czujnika obiektowego. TECOMAT Foxtrot skutecznie eliminuje także i takie niedogodności. Standardowo zaimplementowane możliwości transferu informacji pozwalają na skuteczną wymianę danych z systemami o różnych standardach komunikacyjnych wykorzystujących dedykowane protokoły charakterystyczne dla producentów różnych urządzeń obiektowych. Daje to możliwość jednoznacznej interpretacji wyników już na poziomie poszczególnych węzłów technologicznych bez konieczności stosowania indywidualnych modułów telemetrycznych dostosowywanych do obsługiwanych urządzeń. Odczyt informacji pomiarowych może odbywać się na drodze łączności magistralami systemowymi /TCL2, CIB/, sieciami przemysłowymi /np. Profibus, AS-I, CAN/, protokołami ogólnego przeznaczenia /np. Modbus/, elektroinstalacyjnymi /np. LON, BACnet/, dedykowanymi /np. M-bus, MP-bus, Opentherm, Wiegand/, własnymi użytkownika, telefonicznymi /np. FSK - Frequency Shift Keying/ oraz systemową magistralą bezprzewodową RFox /Radio Foxtrot/. Struktura połączeń LAN Ta ostatnia forma odczytu danych telemetrycznych jest szczególnie chętnie wykorzystywana w środowiskach trudnodostępnych lub uniemożliwiających prowadzenie tras kablowych. Mnogość odmian urządzeń peryferyjnych z systemem radiotransmisji magistralą RFox zachęca do jej stosowania. TECOMAT Foxtrot może działać zarówno w sieci publicznej, jak i prywatnej /APN/. Dla aplikacji bardziej wymagających możliwe jest wykorzystanie indywidualnego adresu IP zwiększającego bezpieczeństwo transmisji. Zachowanie jednoznaczności połączenia możliwe jest przez ustalenie dedykowanego kanału transmisji w trybie VPN /Virtual Private Network/ dającego możliwość realizacji połączenia w trybie kanału dzierżawionego, pomimo wykorzystania sieci publicznej do realizacji transmisji. Tunel VPN daje dodatkowo możliwość kompresji i szyfrowania danych, przez co nawet dla połączeń o słabszej jakości, zachowana jest wysoka wierność przekazu informacji.

15 Programowanie Software dla projektantów i użytkowników Systemy automatyki obiektów infrastrukturalnych są z reguły bardzo rozbudowane i obejmują swoim zasięgiem wiele obiektów o różnych konfiguracjach i różnym przeznaczeniu od instalacji grzewczych do kontroli dostępu, czy gospodarowania flotą do nadzoru usterkowego. Jest to szerokie spektrum zadań, których koordynacja informatyczna powinna być możliwie najprostsza i najłatwiejsza. Prezentowane przykładowo sterowniki TECOMAT obsługiwane są przez program MOSAIC, który jest kompleksowym narzędziem przeznaczonym dla inżynierów projektujących system inteligentnego budynku i przez program FoxTool, który jest zubożoną wersją programu MOSAIC dla dokonywania łatwej parametryzacji rozwiązań infrastrukturalnych przez użytkowników. Możliwe są także różne formy obsługi eksploatacyjnej całego systemu. Nastawy parametrów można dokonywać także z dowolnego komputera pracującego w sieci Internet lub pulpitów rozmieszczonych w budynku, bądź także, co jest nowością na rynku, przy pomocy zwykłego odbiornika telewizyjnego, iphone a czy tabletu PDA skomunikowanego ze sterownikiem. System o wdzięcznej nazwie Control4 generuje specjalny program telewizyjny pozwalający na ręczne zmiany nastaw parametrów układu sterowania analogicznie do ustawiania stacji telewizyjnych, jakości kolorów, ostrości, barwy dźwięku czy innych parametrów odbiornika telewizyjnego. Tyle, że w takim przypadku efekty zmian nastaw dotyczą systemu zarządzania inteligentną strukturą kontrolną budynku. Zachowany jest zatem pełen komfort zarządzania skomplikowanymi układami automatyki podczas relaksu, bez konieczności ruszania się z fotela. Bardziej wymagający mogą sterować domem za pomocą multimedialnych urządzeń przenośnych /ipad, ipod, iphone/, które wykorzystują system iridium mobile z indywidulaną grafiką GUI /Graphical User Interface/. Programowanie systemów sterowania, to trudna "sztuka tajemna" dla tych, którzy korzystają ze starszych rozwiązań dostępnych na rynku, gdyż nowoczesne systemy automatyzacji obiektów infrastrukturalnych stawiają coraz większe wymagania informatyczne. Właśnie na precyzji rozwiązań nadzorowanych przez procedury analizujące szczegółowo najdrobniejsze nawet aspekty wykorzystania bogatego wyposażenia budynku polega postęp. Jeszcze do niedawna praktycznie wystarczyło posiadanie tylko dwóch narzędzi. Jednego do opracowania programu interfejsowego /np. w formie struktury drabinkowej/, a drugiego do wizualizacji operatorskiej /np. dla zaprogramowania wyświetlaczy tekstowych/. Podstawową bolączką stała się stale rosnąca cena oprogramowania inżynierskiego, i to może nie przez sam jej wzrost, ile przez stałe zwiększanie ilości i odmian software niezbędnego do realizacji kompletnego projektu. Wiele znanych na rynku firm dostarczających układy PLC "zasypuje" wręcz odbiorców znaczną ilością programów niezbędnych do utworzenia pełnej struktury układu sterowania. Nierzadko spotkać się można z koniecznością zakupu odmiennych programów narzędziowych

16 do "małych", "średnich" czy "dużych" sterowników, pomimo że pochodzą one od tego samego producenta a co więcej, o nazwie sugerującej przynależność do tej samej rodziny wyrobów. Jeszcze gorzej jest, gdy w ramach projektowanego układu automatyzacji właśnie korzystamy jednocześnie z tych "małych" i "dużych" sterowników, to wtedy oprócz szaleńczych cen i kosztownych upgrade ów, dodatkowym wymaganiem dla prawidłowej obsługi instalacji jest umiejętność pracy z różnymi rodzajami software. Obraz jakże codzienny, ale wcale nie musi tak być. Omawiane przykładowo sterowniki TECOMAT programowane są tylko jednym pakietem software'owym MOSAIC realizującym wszystkie funkcje obsługi systemu automatyki, który jednocześnie eliminuje wspomniane powyżej niedogodności. Po pierwsze z uwagi na jego kompleksowość, a po drugie z uwagi na stałą dostępność wersji najbardziej aktualnej, którą po prostu można pobrać z sieci. MOSAIC pozwala na projektowanie rozwiązań sterowniczych nawet przez mniej doświadczonych automatyków, dając do dyspozycji bogate biblioteki procedur specjalistycznych, bloków technologicznych i gotowych komponentów graficznych o gwarantowanej jakości i sprawdzonej funkcjonalności. Co więcej, MOSAIC pozwala na przeprowadzenie weryfikacji oprogramowania bez konieczności fizycznej budowy systemu automatyki budynku. To dla obiektów dużych jest szczególnie przydatne, a wręcz konieczne wobec zarządzania np. przepływami ludzkimi. Do dyspozycji użytkowników systemu TECOMAT jest kilkaset gotowych i fabrycznie przetestowanych bloków programowych, których zbiór podzielony jest na kilka grup tematycznych. Wszystkie z nich są dostępne w narzędziu MOSAIC, więc nie są wymagane żadne dodatkowe nakłady inwestycyjne. Wystarczy z nich skorzystać wstawiając wybrane procedury na zasadzie "drag & drop" do struktury programu interfejsowego, dokonując parametryzacji przez aktualizowanie danych stosownie do symboliki używanej w projekcie, i to wszystko. Poprawność działania jest gwarantowana przez producenta. Wygodna jest zatem unifikacja zarządzania standardowymi procesami charakterystycznymi dla kontrolowanej nieruchomości. Struktura środowiska MOSAIC: - Project Manager - moduł kompleksowego zarządzania projektem, deklaracji składników i organizacji jego struktury - POU Viewer - moduł debagowania i monitorowania programu w PLC umożliwiający wymuszanie nastaw i wprowadzanie punktów kontrolnych - PLC Simulator - moduł programowej emulacji dowolnego sterownika TECOMAT dla przedaplikacyjnej symulacji programu użytkowego w dowolnej konfiguracji sieci komunikacyjnych z wykorzystaniem symulacji paneli operatorskich i systemu zarządzania nadrzędnego SCADA bez użycia rzeczywistej struktury PLC. - PanelMaker - moduł kreowania funkcjonalności wyświetlaczy i paneli obsługi operatorskiej, których PLCNetworker oprogramowanie jest częścią software użytkowego PLC

17 - PanelSim - moduł symulatora paneli obsługi operatorskiej do prowadzenia testów bez budowy rzeczywistej struktury układu automatyki - PIDMaker - moduł projektowania i debagowania pętli regulatorów PID - GraphMaker - moduł graficznej analizy i debagowania programu użytkownika z możliwością programowego śledzenia zadanych parametrów oraz funkcją 16-to kanałowego oscyloskopu prezentującego wybrane parametry - PLCNetworker - moduł kreowania struktur komunikacji wewnątrz systemu automatyzacji i połączeń sieciowych ze środowiskiem zewnętrznym Główne grupy programów bibliotecznych: - StdLib - biblioteka programów standardowych służących obsłudze liczników czasu i zdarzeń, wykonywaniu operacji na ciągach znaków /stringach/, konwersji formatów wyrażeń oraz prowadzeniu obliczeń arytmetycznych, trygonometrycznych i logarytmicznych. - SysLib - biblioteka programów obsługujących konfigurację sprzętową i magistralną sterownika, rejestrów i pamięci, adresów wewnętrznych, struktury programowej, zasad dostępu, ochrony wybranych obszarów przed nieuprawnionymi zmianami, pozwalających na kopiowanie wybranych obszarów danych, generowanie impulsów kontrolnych, ingerencję w czas cyklu pętli programowej, ustawianie i synchronizację czasu rzeczywistego, obsługę kalendarza i pór roku. - ToStringLib - biblioteka konwersji zmiennych typu Integer, Real, Time, Date, Byte, Word, itp. do postaci ciągu znaków /string/. Bloki funkcyjne biblioteki służą przede wszystkim do realizacji komunikatów tekstowych i korespondencji zawierającej wyniki pomiarów, dane, alarmy i inne informacje występujące w różnych formatach i formach interpretacyjnych. - RecDBXLib - biblioteka programów organizujących i interpretujących rekordy i dane baz danych DAT zgromadzonych w pamięci danych DBX. Biblioteka obsługuje receptury i dane dla prowadzenia procesów produkcyjnych różnych odmian asortymentowych. Zawiera procedury porównywania ciągów tekstowych, wyszukiwania danych i ich adresów. Biblioteka obsługuje także konwersję sygnałów przycisków pulpitów operatorskich do postaci kodów generowanych przez klawiatury telefonów komórkowych dla umożliwienia wysyłki ręcznie wprowadzonych komunikatów SMS. - FileLib - biblioteka zawiera programy niezbędne do prowadzenia operacji na plikach, ich katalogowania i nadawania nazw, podawania ścieżek dostępu, pobierania informacji o plikach, ich kasowania, informowania o sposobach Blok funkcyjny ich otwierania oraz udostępniania zintegrowanemu WEB Serwerowi. Programy biblioteki FileLib pozwalają na pobieranie i wpisywanie danych z/do plików oraz tworzenie katalogów, ich edytowanie i usuwanie a także na kontrolę zajętości przestrzeni pamięci przeznaczonej na pliki. - DataBoxLib - biblioteka zawiera procedury transferu danych z bloków danych do pamięci zmiennych - DebugComLib - biblioteka zawiera procedury transferu danych z pamięci zmiennych do bloków danych - FlashLib - biblioteka zawiera programy obsługujące zasoby wewnętrznej pamięci Flash. - SD/MMLib - biblioteka zawiera programy obsługujące kartę pamięci SD gromadzącą kompletne projekty, ekrany pulpitów operatorskich i komponenty wizualizacyjne, dane historyczne dataloggera oraz strony WWW dla WEB Serwera. - RexLib - biblioteka zawiera zestaw bloków funkcyjnych dla budowy złożonych układów regulacji PID (P,I, PI, PD, PID, PI+S) z wykorzystaniem funkcji autotunningu, odpowiedzi skokowych, nastaw ręcznych, doboru sprzężeń zwrotnych, modulacją szerokości impulsu, wpływem histerezy, zadawaniem i odczytem parametrów, regulacją trójdrożną serwozaworów oraz wysoką precyzją prowadzenia regulacji w procesach szybkozmiennych. - ModelLib - biblioteka funkcji matematycznych dla modelowania i symulacji procesów, które można opisać

18 funkcjami i równaniami różniczkowymi. Blok zawiera procedury obliczające przebiegi pierwszej i drugiej pochodnej, całki, funkcje generujące przebiegi sinusoidalne, trójkątne, zębowe i prostokątne, realizujące opóźnienia, symulujące zachowanie mas w ośrodkach z występującym tłumieniem i sprężystością, itp. - WebGraphLib - biblioteka zawiera zbiór programów odwzorowujących graficznie wybrane stany i zmienne w formie przebiegów w skalowalnych układach współrzędnych z możliwością jednoczesnej analizy wielu grup sygnałów wejściowych. Procedury pozwalają na archiwizację przebiegów w celu ich późniejszego wykorzystania. - RegoLib - biblioteka standardowych bloków regulacyjnych dla systemów HVACR (IRC - Intelligent Room Control), stacji pogodowych, urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę, itp. Zawiera bloki funkcyjne służące kaskadowaniu obwodów regulacji, nadzorujące poprawność przebiegu procesów, sygnalizujące błędy i gromadzące dane historyczne o występujących odchyleniach oraz organizujące terminarz realizacji określonych zadań technologicznych. - BuildingLib - biblioteka programów dla realizacji funkcji sterowania obiektami infrastrukturalnymi. Zawiera procedury regulacji jasności oświetlenia, załączania okresowego /tzw. automat schodowy/, obsługi termostatów jedno- i dwupoziomowych oraz różnicowych, regulację zaciemnienia /rolety, żaluzje/, zadawanie sygnałów o różnych współczynnikach wypełnienia impulsów wyjściowych, itp. - EnergyLib - biblioteka programów obsługujących Analiza dynamiki obiektów regulacji moduły pomiarowe pozwalające na odczyt liczników energii elektrycznej i innych mediów energetycznych. /SMART Metering/. - ServoLib - biblioteka zawiera bloki funkcyjne do obsługi serwonapędów. Procedury realizują zadania sterowania serwozaworami z utrzymaniem stałej prędkości w tym także bez zamykania pętli sprzężenia zwrotnego. Funkcje pozwalają na symulację serwonapędu oraz sterowanie czasem aktywizacji napędu z automatyczną eliminacją błędów pozycji skrajnych. - GSMLib - biblioteka procedur obsługi komunikacji siecią mobilną GSM. Bloki funkcyjne dla obsługi numerów abonenckich, kodów PIN, stringów treści SMS, budowy struktury kanałów komunikacyjnych, obsługi błędów połączeń. - ModbusRTULib - biblioteka zawiera procedury obsługi transmisji z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU w połączeniu przez porty komunikacji szeregowej RS-232,RS-485,RS-422. Protokół dostępny jest także przez port Ethernet w wersji Modbus TCP. Bloki funkcyjne organizują akwizycję danych oraz nadzorują prawidłowy przebieg procesu komunikacji. Wykorzystywane są także procedury pomocnicze z bibliotek ComLib i CrcLib. - BACNetLib - biblioteka zawiera bloki funkcyjne organizujące komunikację z wykorzystaniem protokołu BACnet. - PlcNetBasicLib - biblioteka zawiera bloki funkcyjne zaawansowanego systemu wymiany danych pomiędzy sterownikami PLC przez siec Ethernet - ComLib - biblioteka zawiera szereg procedur obsługi kanałów komunikacyjnych dostępnych w sterownikach TECOMAT. Bloki funkcyjne służą organizacji nawiązywania, prowadzenia i kontroli poprawności portami szeregowymi RS-232, RS-485, RS-422 oraz Ethernet. Procedury pozwalają na pobieranie adresów IP oraz MAC, korzystanie z protokołu dynamicznego konfigurowania węzłów /DHCP/, ustawianie trybów i parametrów pracy kanałów /PC, UNI, MPC, PLC, MDB, PFB, UPD, DPS, CAN, CAS, CAB/ i stabilizowanie łączności w trybie kanału VPN. - InternetLib - biblioteka zawiera bloki funkcyjne dla obsługi procedur komunikacyjnych dostępnych w sieci Internet. Wykorzystywane są także procedury z bibliotek FileLib i ComLib. Procedury obsługują zapytania do serwera DNS, identyfikację adresów IP i nazw domen, prowadzą synchronizację czasu ze wzorcem internetowym, realizują wysyłkę korespondencji protokołem SMTP i obsługę serwisów sieciowych protokołem HTTP. - CRCLib - biblioteka zawiera bloki funkcyjne dla kontroli poprawności połączeń komunikacyjnych i treści wymiany informacji. - TimeLib biblioteka programów obsługujących zdarzenia czasowe

19 Użytkownicy mogą opracowywać własne procedury i dodawać jest do zbioru programów dostępnych w całości struktury interfejsu. Oczywiście, wszystkie bloki programowe można przygotować w jednej z pięciu form prezentacji zgodnej z IEC /- LD - Ladder Diagram, - FBD - Functional Block Diagram, - ST - Structured Text, - IL - Instruction List, - CFC - Continuous Flow Chart, - SFC* - Sequential Function Chart* w opracowaniu/. Narzędzia dostępne w programie MOSAIC służą do obsługi zarówno tych najmniejszych jednostek centralnych (kilkanaście wejść/wyjść), jak i tych potężnych o zakresie adresowym obejmującym setki tysięcy obsługiwanych sygnałów, w tym także w strukturach redundantnych i wieloprocesorowych. Co więcej, oferowane rozwiązania pozwalają na wybranie najkorzystniejszej konfiguracji systemu automatyzacji przez wbudowane możliwości powiązania komunikacyjnego pomiędzy wyrobami o różnych standardach sieciowych. MOSAIC obsługuje wszystkie elementy struktury układu automatyki, a w tym, między innymi: - Konfigurację hardware pełnego systemu sterowania z uwzględnieniem komponentów komunikacyjnych, wizualizacyjnych i zasad hierarchii w układach wielosterownikowych i redundantnych - Obsługę nazewnictwa i opisów zmiennych, zbiorów danych i kompozycji aliasów symbolicznych dla pełnego zakresu adresowego obsługiwanej struktury sterowniczej - Definiowanie zawartości i zakresu funkcjonalnego graficznych paneli operatorskich i wyświetlaczy w trybach obsługi obrazów animowanych i tekstów wielojęzycznych z wykorzystaniem fontów regionalnych - Zestawianie struktury wymiany danych sieciami z protokołami firmowymi lub własnymi użytkownika - Transformację danych w jednoczesnej komunikacji wieloprotokołowej w różnych standardach elektrycznych (ETH, HTTP, SMTP, DHCP, NAT, NTP, TCP/IP, UDP/IP, BACnet, MODBUS/TCP, Profibus, LON, Wiegand, OpenTherm, M-Bus, Edytor CFC MP-Bus, CAN, AS-i, EPSNET, FSK, SMS, PPP, IP Voice Management - Cisco, RS232, RS422, RS485, sieci radiomodemowe, sieci energetyczne, kablowe sieci telewizyjne, podczerwień...) - Implementację rozproszonych układów obiektowych w strukturze obsługi przewodowymi magistralami systemowymi (CIB, TCL2), magistralą radiową (RFox) w paśmie ISM (Industrial, Science, Medical) oraz siecią Ethernet - Niezależną komunikację w obrębie wszystkich gałęzi magistral systemowych - Obsługę struktury komunikacji LAN i WAN z protokołami wymiany danych przez sieć Internet /DSL, ADSL/ z wykorzystaniem łączności w standardzie Ethernet i GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (=EGPRS-Enhanced GPRS), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), HSUPA (High Speed Uplink Packet Access)... - Zapewnienie kontrolowanej łączności w trybie VPN (Virtual Private Network) - Koordynację procesów w trybie czasu rzeczywistego z funkcją Timestampingu

20 - Udostępnianie gotowych rozwiązań technologicznych w formie zintegrowanych procedur bibliotecznych - Definiowanie skomplikowanych modeli matematycznych dla realizacji zadań technologicznych - Zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostępu do instalacji sterowniczej w trybie hierarchizowanym z zabezpieczeniem 10-cio poziomowym hasłem - Weryfikowanie oprogramowania w procesie kompilacji - Debagowanie programu w trybie online z monitorowaniem poprawności zapisanych funkcji - Weryfikację poprawności pracy urządzeń technologicznych w pracy krokowej z ustawionymi punktami przerwań kontrolnych - Kompleksowe archiwizowanie projektu ze wszystkimi jego komponentami pomocniczymi - Diagnostykę usterkową struktur sieciowych - Dokonywanie zmian w programie sterownika w trybie RUN z przechwytywaniem nowej wersji bez zatrzymywania obsługi procesu - Projektowanie stron www i akwizycję danych przez standardowo wbudowany WEB Serwer - Obsługę przeglądarek zintegrowanych z panelami operatorskimi - Bieżącą wizualizację i ingerencję operatorską w trybie zdalnym przez sieć Internet - Przekazywanie pełnego zakresu danych do mobilnych urządzeń komputerowych i telefonów komórkowych - Pozyskiwanie, gromadzenie i analizę danych telemetrycznych - Analizę przebiegu zmiennych procesowych w funkcji oscyloskopu szesnastokanałowego - Konfigurację do współpracy poziomu produkcji z poziomem zarządzania nadrzędnego oraz integracją z informatycznymi systemami organizacji przedsiębiorstwa - Obsługę zewnętrznych systemów zarządzania nadrzędnego, wizualizacji i kontroli operatorskiej - I co najważniejsze, pełną symulację dowolnej struktury sterowania bez konieczności dołączania elementów hardware!!! Komunikacja Wymiana informacji jest podstawą koordynacji wszystkich systemów w nowoczesnych strukturach "inteligentnych budynków". Począwszy od funkcji regulatora do indywidualnej kontroli układów ogrzewania, rekuperacji, chłodzenia i wentylacji, przez sterowanie oświetleniem, sterowniki służą kompleksowej obsłudze i wsparciu w administrowaniu domów mieszkalnych, budynków biurowych, hoteli, szpitali, klinik, centrów kongresowych i konferencyjnych, rezydencji, obiektów sportowych, systemów parkingowych, rozległych obiektów handlowych i hal magazynowych oraz pomieszczeń produkcyjnych. Dają on użytkownikom możliwość dozoru funkcji technologicznych zarówno w trybach zdalnej obsługi, jak i koordynacji z odległymi źródłami danych, procesorami dokonującymi analiz obliczeniowych czy weryfikującymi procedury i receptury. Przełomem w automatyce jest komunikacja łącząca obiekty technologiczne ze zdalnymi Standardy komunikacyjne CPU TECOMAT Foxtrot

21 centrami zarządzania czy ośrodkami opracowującymi nowe procesy technologiczne w trybie wirtualnego inżynieringu. Zagadnienia nieograniczonego, ale bezpiecznego dostępu do instalacji, wirtualnego modelowania, nadzorowania procesów i wykorzystywania rozproszonych baz wiedzy stanowią szczególne cechy wspomnianych systemów TECOMAT, sprzężonych sieci komunikacyjnych i oprogramowania narzędziowego. Komunikacja siecią Ethernet Internet jest z pewnością, podstawowym narzędziem realizacji odwiecznych marzeń o nieskrępowanej komunikacji i porozumiewaniu się bez barier. Wymiana informacji pozwalająca na natychmiastowe skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy oraz wykorzystanie umiejętności i doświadczeń empirycznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie, w powiązaniu z nowoczesnymi systemami realizacji procesów technologicznych pozwalają na dynamiczny ale jednocześnie optymalny rozwój potencjału wytwórczego. Rodzina kontrolerów TECOMAT stanowi także zasadniczy element będący węzłem łączącym sferę bezpośredniego nadzoru nad procesami technologicznymi i profesjonalistami tworzącymi wirtualne zespoły rozwojowe wspierające procesy wiedzą i możliwościami zdalnego projektowania. Struktura komunikacyjna sterowników TECOMAT pozwala na natychmiastowy dostęp do zasobów programowych nadzorujących prawidłowość przebiegu procesów technologicznych oraz na dokonywanie zdalnej ingerencji w celu optymalizacji realizowanych zadań. Wirtualny inżyniering stał się faktem łatwo dostępnym dla specjalistów, których jednostkowa wiedza i umiejętności mogą być wykorzystywane bez względu na miejsce ich aktualnego pobytu. Co więcej, personalizacja uprawnień dostępu do nadzorowanej instalacji pozwala specjalistom na ingerowanie tylko w obszarach informatycznych, do których zmian lub modyfikacji są oni powołani. Sterowniki TECOMAT dają użytkownikom swobodę wyboru rozwiązań inżynierskich będących kompilacją umiejętności różnych grup projektanckich o wiedzy precyzyjnie ukierunkowanej na specyficzne fragmenty nadzorowanych procesów. Powoli odmienia się sytuacja klientów, którzy w rozwiązaniach dotychczasowych byli skazani na wykorzystywanie doświadczeń, opracowań i produktów

22 pochodzących tylko od jednego lub niewielkiej grupy dostawców. Jakże często zdarzało się, że klienci musieli rezygnować ze znanych na świecie rozwiązań wyłącznie dlatego, że nie istniała możliwość ich swobodnego wykorzystania w takiej strukturze sterowania, która została przyjęta do realizacji funkcji kontrolnych w ich instalacjach technologicznych. Trudne, albo wręcz niemożliwe było zbudowanie układu automatyzacji, który wykorzystywałby wybrane wyroby lub procedury pochodzące z różnych źródeł. Home LAN - komunikacja z wyposażeniem AV TECOMAT pozwala na przełamanie tych barier dając większą swobodę projektowania instalacji bardziej optymalnych, których konfiguracja zapewnia szerszy dostęp do wyrobów i wiedzy oferowanych przez konkurencyjnych dostawców. Czasami jest to sposób na złamanie monopolu narzucanego przez potentatów, a czasami jest to skuteczna droga do zwiększenia jakości, a więc i konkurencyjności prowadzonych procesów technologicznych czy usług. Celem podstawowym stawianym dzisiaj przez klientów jest rzeczywista komunikacja bez barier, która daje swobodę kompozycji systemów automatyzacji w sposób optymalnie dostosowany do wymagań ilościowych i jakościowych nadzorowanych instalacji. To trochę tak, jak z porozumiewaniem się pomiędzy ludźmi. Kady z nas myśli i komunikuje się w języku swojego narodu czy grupy etnicznej, ale pomimo to, wymiana informacji podczas konwersacji pomiędzy grupami dokonuje się z pomocą tłumaczy symultanicznych, przy czym języki lokalne nie mają wpływu na przesył istoty i treści przekazu. Ważne jest, aby zapewniona była zrozumiała i pewna łączność pomiędzy nadawcą i odbiorcą, zaś procedury transmisyjne i tłumaczące merytoryczną zawartość przesyłanych treści mają już mniejsze znaczenie, byleby tylko należały do któregokolwiek zbioru obsługiwanego przez zespół tłumaczący. Sterowniki TECOMAT wychodzą naprzeciw potrzebom specjalistów. Poza wymianą informacji lokalnych zaimplementowanymi protokołami takimi jak Profibus, AS-i, LON Works, CAN, Wiegand, MODBUS, Opentherm, M-Bus, MP-Bus, FSK lub własnymi użytkownika /standardy

23 elektryczne RS485, RS422, RS232/, pozwalają na jednoczesną komunikację globalną z wykorzystaniem sieci Ethernet i protokołów HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, BACnet, MODBUS/TCP. Struktura wymiany informacji z układami automatyzacji została zatem wyjątkowo uproszczona i pozwala na zaimplementowanie urządzeń firm trzecich, które wykazują opisane powyżej zdolności komunikacyjne. Dalszą, istotną cechą pożądaną przez inwestorów jest możliwość realizowania wymiany informacji skróconych SMS lub pełnych, także redundantnych, z odległymi węzłami przy pomocy szerokiej gamy modemów, switch y, routerów w znanych typach i procedurach połączeń przewodowych i mobilnych wchodzących w skład sieci Internet (GSM-Global System for Mobile Communications/GPRS-General Packet Radio Service/EDGE-Enhanced GPRS, alokacja adresu przez DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol, znajdywanie adresu sprzętowego hosta ARP/Ping-Address Resolution Protocol, NAT-Network Address Translation, szyfrowanie IPsec-Internet Protocol Security, tunel dedykowany OpenVPN-OpenVirtual Private Network, gwarantowany czas dostępu NTP-Network Time Protocol, UMTS-Universal Mobile Telecommunications System/HSUPA-High Speed Uplink Packet Access i HSDPA-High Speed Downlink Packet Access, DynDNS-Dynamic Domain Name System, Dial-In/out-dla Serial Line Internet Protocol i PPP-Point to Point Protocol, ISDN-Integrated Services Digital Network, Powerline- transmisja siecią energetyczną-modemy PL-PowerLine/LL-LeasedLine, łączność lokalna Callback-oddzwanianie przez sieć publiczną z zaporą Firewall na granicy WAN/LAN, bezprzewodowe rozszerzenie sieci Ethernet WLAN-Wireless Local Area Network, komunikaty kontrolne ICMP-Internet Control Message Protocol-przesyłanie informacji zwrotnych o problemach z siecią, które uniemożliwiają dostarczenie pakietów do odbiorcy, adresowanie sprzętowe ARP-Address Resolution Protocol i wiele innych). Tak bogata gama możliwości komunikacyjnych pozwala na wykorzystanie wiedzy i urządzeń pochodzących od profesjonalnych dostawców, gwarantujących bardzo nowoczesne wyroby i rozwiązania procesowe. Możliwość zdalnego projektowania wspierana jest integracją transferu obrazu z systemów kamer kontrolujących poprawność zastosowanej technologii. Istotną cechą jest możliwość aplikacji rozwiązań meteringowych dla precyzyjnej kontroli zużycia mediów i nośników energii. Nie bez znaczenia jest możliwość sterowania głosem, co może być elementem zachowania dodatkowego kryterium bezpieczeństwa lub wygody obsługi instalacji Komponenty obiektowe magistrali RFox

24 A na co można liczyć w jednostce centralnej sterownika TECOMAT? Otóż na bardzo wiele. - Po pierwsze, na dwie /a nawet trzy/ wewnętrzne magistrale systemowe pozwalające na rzeczywiste rozproszenie struktury układu automatyzacji. Sterowniki o konstrukcjach z końca lat osiemdziesiątych czy początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku /a takich jest bardzo wiele oferowanych do dzisiaj/, dają w większości możliwość rozbudowy modułowej, przy czym moduły umieszczane są w kasetach wraz z jednostką centralną lub łączone są przewodami taśmowymi o długości kilku centymetrów, co w rezultacie daje i tak konfigurację scentralizowaną. Inaczej mówiąc, co z tego, że w sterowniku jest magistrala systemowa, jak jej rozbudowa na dalsze odległości jest praktycznie niemożliwa lub ograniczona do kilku czy kilkunastu metrów od CPU bez kolejnych wzmacniaczy czy dodatkowych modułów zmieniających formę transmisji. Sterowniki TECOMAT oferują w standardzie dwie magistrale systemowe, przy prędkość wymiany danych /153,6kbit/s i 345kbit/s/ i zasięgu do 400mb. - Po drugie, każda z wbudowanych magistrali systemowych pozwala na łączenie modułów rozszerzających sterownika w dowolnym miejscu. Swoboda umieszczania pakietów obiektowych dedykowanych procesom technologicznym nie jest ograniczana długością "wstążki" łączącej moduły, czy koniecznością stosowania wzmacniaczy już na niewielkich dystansach. - Po trzecie, magistrale systemowe są budowane w oparciu o zwykłą skrętkę /Twisted Pair/, czyli przewód ogólnodostępny i nie wymagają przewodów wstążkowych czy kabli o specjalnej konstrukcji żył. Zastosowane rozwiązania pozwalają na znaczną redukcję kosztów okablowania eliminując konieczność stosowania przewodów dedykowanych. To duża różnica. - Po czwarte, nawet najmniejsze CPU może jednocześnie obsługiwać moduły rozszerzające obu magistral systemowych, co daje możliwość znacznie bardziej precyzyjnego dopasowania układów automatyki do struktury kontrolowanych obiektów technologicznych. Komfortowo można rozdzielić zadania regulacyjne i procesowe od zadań wymagających szybkich reakcji, zliczania impulsów czy obsługi zdarzeń natychmiastowych. Magistrale pozwalają także na obsługę modułów komunikacyjnych z zaimplementowanymi protokołami jak np. MP-Bus /napędy Belimo/, OpenTherm /kotły/, DALI /Digital Addressable Lighting Interface/, M-bus /pomiary/, DMX512 /sceny świetlne/. - Po piąte, sterowniki TECOMAT oferują możliwość jednoczesnej komunikacji z wykorzystaniem trzeciej magistrali systemowej w formie sieci radiowej. Praca w paśmie 868,3+-50kH z modulacją przez kluczowanie częstotliwości FSK /Frequency-Shift Keying/, moc w antenie około 10mW i zasięg do m.b. w obszarze zabudowanym oraz do 150 m.b. w terenie otwartym, a z repeaterami do 4 razy większy. Struktura wymiany danych jest analogiczna do komunikacji skrętką TP, zaś moduły obiektowe mają zintegrowane anteny pozwalające na bezprzewodową komunikację w obrębie ciągu technologicznego czy systemu infrastrukturalnego. Aplikacje praktycznie eliminują potrzebę prowadzenia przewodowych sieci komunikacyjnych, co jest wyjątkowo korzystne w przypadku struktury o dużej liczbie czujników i elementów wykonawczych rozproszonych po instalacji oraz w przypadku budowy systemów automatyki infrastrukturalnej /zwłaszcza HVACR/, zwłaszcza w obiektach zabytkowych i historycznych - Po szóste, każda jednostka centralna posiada wbudowany port sieci Ethernet pozwalający na łatwą komunikację przewodową i bezprzewodową zarówno w obrębie sieci lokalnych /LAN/ jak i nieograniczoną z wykorzystaniem sieci rozległych /WAN/ i ogólnodostępnych /Internet/. Komunikacja siecią Ethernet umożliwia wymianę informacji w 6-ciu kanałach jednocześnie, co otwiera możliwości automatyzacji obiektów z wykorzystaniem różnych protokołów i trybów transmisyjnych oraz budowę złożonych systemów wielosterownikowych i redundantnych. CPU umożliwia przypisanie stałego adresu IP lub przydzielanego przez sieć DHCP /Dynamic Host Configuration Protocol/. W każdym sterowniku TECOMAT zaimplementowano protokoły TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, EPSNET, MODBUS TCP, MODBUS UDT (MODBUS RTU - MODICON 884) oraz BACnet. Wbudowany WEB Serwer umożliwia opracowanie własnych stron internetowych użytkownika zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

25 - Po siódme, każda jednostka centralna TECOMAT Foxtrot posiada interfejs komunikacji szeregowej w trybie RS232 /kanał 1 - CH1/ pozwalający na swobodne kształtowanie protokołów według potrzeb użytkownika lub wykorzystanie zaimplementowanych standardów np. do obsługi specjalistycznych modułów wymiany danych siecią M-Bus lub komunikacji GSM/SMS, GPRS albo obsługi sieci Profibus DP w trybie Master, sterowania napędami falownikowymi czy wymiany informacji wiązką podczerwieni IRED. - Po ósme, każde CPU ma wewnątrz swojej obudowy wolny slot na submoduł drugiego kanału komunikacyjnego /CH2/, który może jednocześnie z powyższymi obsługiwać transmisję w standardach RS232, RS422, RS485 lub zdefiniowanymi hardware'owo, z protokołami zaimplementowanymi przez użytkownika, bądź wybranymi z dostępnych w CPU /Profibus DP Master i Slave, CAN, CANopen, LON, M-Bus, Wiegand, FSK Modem/. Submoduły umożliwiają także podłączenie kilku sieci jednocześnie /np. 3xRS485/, co pozwala jednostce centralnej sterownika TECOMAT zarządzać np. trzema magistralami Profibus DP w trybie Master lub komunikować się np. z modułami kontroli sieci energetycznej SMM-33 wykorzystywanymi w strukturze racjonalizacji zużycia energii elektrycznej SMART Grid. Bardzo ważna jest możliwość obsługi układów napędowych pochodzących od różnych producentów stosujących odmienne protokoły wymiany informacji. - Po dziewiąte, sterowniki TECOMAT są wyjątkowo szybkimi jednostkami centralnymi do prowadzenia zadań kontrolnych w warunkach obsługi rozległych obiektów, wymagających dużej pojemności pamięci programu i kompletnego projektu, czy dla gromadzenia danych historycznych z systemów telemetrycznych. Dedykowany OPC Server umożliwia komfortowy dostęp do zasobów sterownika przez systemy zarządzania dyspozytorskiego SCADA. - Po dziesiąte, i to "najsmakowitsze", struktura komunikacyjna jest dostosowana do współpracy systemów regulacyjnych i mechatronicznych, co pozwala na bezproblemową obsługę nawet bardzo skomplikowanych instalacji infrastrukturalnych, które moją wbudowane także systemy bardziej przemysłowe takie jak schody ruchome, drzwi obrotowe czy inne urządzenia o dynamiczniejszym charakterze pracy. A do tego 3-letnia gwarancja i Hotline w trybie CS24h dają klientom pełen komfort i bezpieczeństwo korzystania z najnowszych osiągnięć wiedzy w dziedzinie automatyzacji procesów technologicznych. Aplikacje praktyczne TECOMAT obejmują regulacje temperatur, jakości powietrza, oświetlenia i poboru energii

26 SMART Metering i SMART Grid Konsumpcja energii jest wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. O potędze społeczeństw stanowi zużycie wody, energii elektrycznej, ciepła, gazu, wykorzystanie sił natury takich jak wiatr, siła fal morskich czy energii słonecznej. W sytuacji dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię coraz częściej pojawiają się potrzeby racjonalizacji jej zużycia zarówno dla zmniejszenia kosztów jej wykorzystania jak i ochrony środowiska. W czasach powszechnego stosowania systemów sterowania komputerowego dostępne są techniczne środki harmonijnego gospodarowania zasobami energii oraz prowadzenia zdalnego zarządzania jej rozpływem z podniesieniem poziomu niezawodności jej dystrybucji. Jednym z głównych rozwiązań, które narzucają się samoczynnie jest obniżenie kosztów odczytu stanu liczników zużycia nośników energetycznych. Mało kto się nad tym zastanawia, ale do systematycznego odczytu mierników zużycia wody, gazu, prądu czy ciepła konieczna jest potężna "armia" inkasentów wyposażonych w notesy i ołówki oraz pracowników biurowych przepisujących odczytane dane do dokumentów płatniczych. Sterowniki TECOMAT i systemy meteringowe radykalnie upraszczają zadania bieżącego monitoringu liczników energii pozwalając na automatyzację ich odczytu i przesył danych dedykowanym protokołem komunikacyjnym M-bus. To pierwszy etap struktury SMART Metering. W zasadzie, wyłącznie dla dokonania oszczędności samych kosztów Moduł SMM-33 odczytu liczników, na tym etapie można zakończyć już budowę systemu. Sterowniki TECOMAT pozwalają jednak na znacznie więcej, a głównie na łatwą automatyzację węzłów odbioru energii kontrolowanych przez dołączone liczniki. W rytm poleceń sterownika możliwa jest racjonalizacja bieżącego zużycia energii, przewidywanie i planowanie wystąpienia obciążeń szczytowych oraz synchronizacja jej zużycia w koordynacji z innymi odbiorcami. W tym zakresie wyjątkowo przydatne są także moduły SMM-33 lub C-IE-0100M prowadzące kompleksową analizę 3-fazowej lub 1-fazowej sieci elektrycznej zasilającej obsługiwane węzły. Sterowniki TECOMAT zapewniają jednocześnie archiwizację mierzonych wartości w formie zapisu ich w pamięci flash umieszczonej na miniaturowej karcie SD. Uzupełnieniem struktury jest program sterowania nadrzędnego i zarządzania dyspozytorskiego SCADA Reliance, który pozwala na prowadzenie kompleksowej "polityki" dystrybucji energii oraz racjonalizacji jej zużycia. Dobrym przykładem może być zarządzanie dystrybucją ciepła i sterowanie indywidualnych, ale zharmonizowanych we współdziałaniu węzłów wymiennikowych. Zastosowanie sterowników TECOMAT pozwala na synchronizację rozruchów systemów ciepłowniczych, ich stopniowanie i uruchomienia priorytetowe /szpitale, przedszkola, szkoły.../ z centralnej dyspozytorni, a także planowanie obiegów zastępczych w okresie remontów czy awarii oraz... zdalne odłączanie dłużników lub redukcję parametrów dostarczanego im czynnika. Sterowniki TECOMAT zapewniają dostęp operatorski do Moduł C-IE-0100M każdego węzła oraz wizualizację z dowolnego miejsca, w którym dostępna jest sieć Internet. Budowa podstawowej struktury SMART Meteringu z kompleksową automatyzacją pracy węzłów wymiennikowych w ramach całego systemu ciepłowniczego jest relatywnie beznakładowa, gdyż koszty inwestycyjne związane z nowoczesną automatyzacją szybko zwracają się w wyniku oszczędności nakładów przeznaczanych na działalność inkasencką i biurową oraz serwisową wymagającą zwiększonej obsady personalnej w okresach rozruchu i wyłączenia systemu. Zaskakującym swą skutecznością jest skutek "uboczny" zastosowania układów automatyki TECOMAT. Jako, że pozwalają one na indywidualną wizualizację zarówno bieżących, chwilowych stanów odczytywanych wartości pomiarowych jak również na prezentację graficzną gromadzonych danych historycznych, to ich odwzorowanie np. na domowym panelu lub odbiorniku TV, daje bieżącą kontrolę zużycia energii i powodując jednocześnie reakcję użytkownika w formie odruchu oszczędnościowego. Liczniki energii są montowane przeważnie w miejscach niewyeksoponowanych, a uświadomienie poziomu konsumpcji energii jej użytkownikom przynosi pozytywne nawyki racjonalizacji jej zużycia.

27 Dostępne są także rozwiązania pozwalające na samodzielne ingerowanie użytkownika w optymalizację zużycia energii bez konieczności zgłębiania tajników automatyki i zasad jej programowania /np. wspomniany Control4/. System odczytujący stany liczników /a mogą być także odczyty bezprzewodowe/ generuje własny "program telewizyjny", który może być "ustawiany" dokładnie tak samo jak reguluje się telewizor. Tym sposobem, nawet mniej doświadczony odbiorca może w bardzo łatwy sposób aktywnie korzystać z dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą połączenie idei SMART Meteringu z rzeczywistym układem sterowania TECOMAT pozwalającym na racjonalizację konsumpcji mediów, przyczynianie się aktywne do ochrony środowiska i optymalizację gospodarowania zasobami w strukturze SMART Grid. Sterownik TECOMAT Foxtrot jest podatny na wymianę informacji z systemami inteligentnych sieci energetycznych /SMART Grid Ready/. A to już tylko krok do realizacji kolejnych etapów budowy inteligentnych miast w ramach koncepcji SMART City niosącej ze sobą cechy globalnej odpowiedzialności przy aktywnym zaspokajaniu lokalnych potrzeb indywidualnych użytkowników. SMART Metering Peryferia Rzeczywiste rozmieszczenie elementów układu sterowania powinno ściśle odpowiadać konfiguracji obiektów technologicznych czy budowli infrastrukturalnych. Dotychczasowe układy automatyki bardzo często utrudniają optymalizację topografii systemu przez brak możliwości rzeczywistego rozmieszczenia modułów peryferyjnych adekwatnie do potrzeb sterowanych obiektów. Jakże często zachodzi obawa o wpływ długich przewodów przesyłających sygnały z czujników pomiarowych np. temperatury, które z powodu wymuszonej centralizacji sterowników są prowadzone na dystansach powodujących ich negatywny wpływ na wartości mierzonych sygnałów. Wprawdzie istnieją metody kompensacji oddziaływań negatywnych, jednak podnoszą one koszty rozwiązań i nie dają spodziewanych efektów w szerszym spektrum czynników zewnętrznych, np. wobec zakłóceń elektromagnetycznych czy przepięć. Transmisja sygnałów analogowych o wartościach użytecznych mogących ulegać zniekształceniom przez wpływ otoczenia wymusza na projektantach stosowanie dodatkowych zabezpieczeń lub dublujących się układów pomiarowych. Często mierzą one tą samą wielkość odmiennymi sposobami lub czujnikami o odmiennych charakterystykach /np. w pomiarach temperatur stosowanie czujników rezystancyjnych i termistorowych, albo stosowanie dodatkowych pomiarów dla kompensacji wpływu temperatury otoczenia na zmianę parametrów torów transmisyjnych/. Tym sposobem możliwe jest filtrowanie wybranych zakłóceń lub częściowe neutralizowanie wpływów środowiska. Sterowniki PLC od niektórych dostawców można rozbudowywać o dodatkowe struktury komunikacyjne pozwalające na wyniesienie modułów obiektowych na dalsze odległości, jednak w większości przypadków wymaga to nakładów na specjalne procesory sieciowe a czasem także i przewody o wymuszonym kształcie opony zewnętrznej. Takie rozwiązania są też z reguły dość ułomne, gdyż ograniczają rozpiętość połączeń przeważnie zaledwie do około 100mb. dystansu od sterownika PLC. Dalsze przedłużanie np. o następne 100mb. wymaga kolejnych inwestycji we wzmacniacze pośredniczące, przy czym efekt i tak jest niewielki w porównaniu z poniesionymi kosztami budowy takiej sieci. Standardowe rozwiązania komunikacyjne zaimplementowane w każdej jednostce centralnej rodziny TECOMAT pozwalają na budowę

28 rozproszonej konfiguracji systemu automatyzacji obiektów infrastrukturalnych o rozpiętości nawet do mb dwuprzewodowej /skrętka/ magistrali sieciowej. System pozwala zatem na bezpośrednią obsługę przestrzennych obiektów zapewniając komunikację sieciową pomiędzy odległymi modułami bez konieczności stosowania dodatkowych wzmacniaczy pośredniczących. W przypadku potrzeby obsługi bardziej odległych peryferiów do dyspozycji stoją łącza światłowodowe, których pojedyncze segmenty mogą przesyłać sygnały na odległość do 1750mb. Rozwiązania bazujące na sterownikach TECOMAT dają użytkownikom pełen komfort swobodnego montażu peryferiów sterownika w najdogodniejszych lokalizacjach w obrębie całej instalacji. Program obsługi obiektu może być także wyjątkowo rozbudowany, gdyż wielkość pamięci w CPU TECOMAT jest wielokrotnie /nawet kilkadziesięciokrotnie/ większa niż w innych kontrolerach dostępnych na rynku. System automatyzacji bazujący na sterownikach TECOMAT pozwala na racjonalizację rozmieszczenia i bezpośrednie posadowienie modułów w minimalnych odległościach od źródeł sygnałów lub załączanych odbiorników. Moduły peryferyjne Struktura systemu automatyki budynku Jak zaprojektować i zbudować instalację elektryczną w domu, to pytanie, które stawia sobie każdy inwestor. Najprostsza odpowiedź, to jak najtaniej. I tu zaczynają się schody. Niestety, większość hołduje jeszcze zasadzie, żeby okablować cały dom przewodem 1,5mm2 bez względu na przeznaczenie odbioru, jako że odbiorniki domowe z reguły nie stanowią obciążenia większego niż 2kW. To przecież wystarcza, a co najwyżej zróżnicowanie nastąpi w skrzynce z bezpiecznikami /da się 10A tam gdzie pralka czy piecyk, a 6A tam gdzie żyrandole/. Instalacja z pewnością zadziała, więc po co więcej. Dobrze, że świadomość inwestorów co do istoty decyzji o budowie systemu automatyki systematycznie wzrasta. Już coraz częściej zaczynają zastanawiać się nad pakowaniem

29 miedzi w żyrandole, czyli nad celowością stosowania przewodów 1,5mm2 w obwodach oświetleniowych, których moce przeważnie oscylują w granicach kilkudziesięciu do kilkuset Watów. Zmniejszenie przekrojów żył, to także dużo łatwiejszy montaż lamp, które są coraz bardziej miniaturowe i często nie dają komfortu wprowadzenia grubych kabli. Mniejsze przekroje kabli, to niższa cena. Kolejne pytania dotyczą już usprawnień, czyli rzeczywistych systemów automatyki. Jeżeli budujemy, to dobrze byłoby, aby było to w miarę nowocześnie, a więc aby można było skorzystać z racjonalizacji gospodarowania zasobami energetycznymi, zmniejszać koszty eksploatacji, a może nawet zacząć samemu produkować prąd? I to jest to podstawowe pytanie o strukturę systemu automatyki. Do tematu należy podejść z kalkulatorem i dokonać analizy kosztów inwestycyjnych i spodziewanych kosztów eksploatacji. Już przy pierwszej przymiarce do widać, że automatyzacja bez gadżetów podnoszących prestiż nie jest wcale taka droga. Znaczna redukcja ilości kabli, mniejsza rozdzielnia, możliwość wykorzystania wolnych par w skrętkach instalacji Internetowej, domofonowej, alarmowej itp., to już może w małym domu pokryć koszt jednostki centralnej sterownika systemu automatyki. Dalej, to koszt aparatury natynkowej /wyłączniki/. Zamiast upiększania ścian dużą ilością przełączników, można stosować wielofunkcyjne. Koszt sumaryczny jest bardzo podobny, bo płaci się za punkt, czyli np. za oprawioną puszkę, których np. w zamian za aparat ośmioklawiszowy trzeba zamontować co najmniej 4. Tak można wymieniać dalej. Ale zasadnicza różnica to kalkulowane oszczędności, które są głównym celem budowy nowoczesnych instalacji. A jak zdefiniować strukturę systemu. Omówienia dokonamy na przykładzie wspomnianych urządzeń z rodziny TECOMAT, którego konfiguracja jest nowoczesna i otwarta na wszelkie nowinki. Wystarczy wybrać dowolną jednostkę centralną z serii TECOMAT Foxtrot i już baza rozwiązania jest gotowa. Nawet, jeżeli jest to dom jednorodzinny, to i tak wystarczy najmniejsze CPU o symbolu CP Wszystko co potrzebne do konfiguracji systemu jest już standardowo zaimplementowane. Do dyspozycji są dwie magistrale systemowe pozwalające na rozmieszczenie modułów wykonawczych w dowolnej odległości od sterownika. Struktura układu komunikacji sterownika z czujnikami, przełącznikami, elementami wykonawczymi i pulpitami sygnalizacyjnymi oparta na zwykłej skrętce pozwala na swobodne kształtowanie topografii systemu. Można wykorzystać obie magistrale jednocześnie lub tylko jedną z nich. Wybór należy do projektanta. Różnica jest prosta. Moduły obiektowe, czyli wejścia, wyjścia dwustanowe, analogowe i specjalizowane, które łączy się do skrętki CIB można montować na szynach 35mm, w puszkach podtynkowych lub bezpośrednio na listwach zaciskowych. Te montowane na szynie 35mm mają obudowy w postaci pudełek prostopadłościennych, te montowane w puszkach podtynkowych są w postaci cienkich pastylek, te montowane na listwach zaciskowych są w formie podobnej do rolki plasteliny z wystającymi przewodami do przykręcenia bezpośrednio do zacisków

30 listew połączeniowych. Magistrala CIB jest dedykowana rozwiązaniom infrastrukturalnym o dużej ilości pomiarów i regulacji, zatem można do niej dołączyć bogatą gamę aparatury obsługującej cały budynek. W skład systemu wchodzą przyciski, przełączniki, czujniki i detektory o różnych formach wystroju, stosownie do potrzeb elegancji wyglądu wewnętrznego pomieszczeń. "Pstryczki naścienne" mogą być jedno, dwu, cztero lub ośmioklawiszowe z czujnikami ruchu, systemami rozpoznawania głosu, analizatorami składu powietrza, temperatury, natężenia oświetlenia, itp. Do tego dochodzą elementy wykonawcze pozwalające na automatyzację regulacji indywidulanych grzejników, kontrolę obecności, regulowanie oświetlenia żarowego i fluorescencyjnego, obsługę żaluzji czy sterowanie pilotami. Rozmieszczenie elementów obsługowych i wykonawczych nie odgrywa żadnej roli w konfiguracji systemu. Moduły łączone do magistrali systemowej TCL2 są głównie przeznaczone do obsługi urządzeń technicznych, napędów, schodów ruchomych i urządzeń technicznych, ale także mogą być także używane do kontroli instalacji wodociągowej, kotłowni, obsługi pomp ogrodowych, systemów HVACR, realizacji scen świetlnych i innych podobnych zadań, które nie wymagają "eleganckiego wyglądu" aparatów, przez co mogą być montowane w skrzynkach czy rozdzielniach elektroinstalacyjnych. Projektanci mają swobodę wyboru rozwiązania, a jednostka centralna "widzi" dołączone aparaty w identyczny sposób, bez rozróżniania ich formy budowy czy sposobu komunikacji. Moduły łączone do magistrali CIB mają jeszcze jedną, ale jakże ważną, cechę związaną z funkcjami kontroli bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Otóż, każda "pastylka" modułów do puszek podtynkowych posiada złącze miniaturowego czujnika temperatury. Służy on do nadzoru nad temperaturą wewnątrz puszki rozgałęźnej, co pozwala na zapobieganie Aparaty elektroinstalacyjne powstawaniu pożarów powodowanych najczęściej przez słabo kontaktujące połączenia wewnątrz puszek. To przecież jest główna przyczyna pożarów określanych mianem "zwarcia w instalacji elektrycznej", a kontrola temperatury pozwala na wyprzedzającą reakcję, zwłaszcza po dłuższym okresie eksploatacji instalacji, gdy przewody energetyczne tracą należyty kontakt na skutek utleniania materiału w miejscu ich połączenia /najczęściej na tzw. "skętkę"/. A zatem, strukturę systemu definiuje się przez określenie potrzeb funkcjonalnych i wskazanie rozmieszczenia wymaganych aparatów. Reszta, to tylko połączenie ich skrętką i doprowadzenie zasilania w miejsca poboru energii przez odbiorniki. To tyle, jeżeli chodzi o pracę instalatora urządzeń. Reszta, to zadanie dla programisty, który ożywi cały system zgodnie z wymogami inwestora. W tym momencie jest zauważalna różnica pomiędzy systemami tradycyjnymi i objętymi kontrolą przez sterowniki. W przypadku pierwszym, instalacja zadziała od razu po jej zbudowaniu. W przypadku drugim, efekt będzie widoczny dopiero w kolejnym kroku jej budowy, a więc po uruchomieniu programu. O tym należy pamiętać.

31 Efektywność energetyczna Jednym z przykładów aplikacji sterowników TECOMAT mogą być instalacje grzewcze integrujące różne źródła pozyskiwania energii, przez co pozwalające na zoptymalizowanie kosztów ogrzewania. Klasyczna kotłownia w budynku oparta jest o kocioł, w którym spalane jest paliwo, najczęściej węgiel, olej opałowy lub gaz. Sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynku jest dodanie kolejnych źródeł takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne. Integracja tych urządzeń w jeden wspólny system, to właśnie zadanie realizowane przez sterowniki TECOMAT. Zapewniają one optymalizację kosztów pozyskiwania energii i racjonalne wykorzystanie ciepła pochodzącego z rekuperacji. Jednocześnie pozwalają one na integrację domowych stacji pogodowych dla precyzyjnego dostosowania parametrów czynnika grzewczego i oferują gromadzenie danych historycznych w bardzo pojemnej pamięci dataloggera. Strukturę takiego systemu pokazuje rysunek, który jest jednocześnie zrzutem z ekranu przykładowego sposobu wizualizacji obiektu rzeczywistego przez sieć Internet. Przedstawiane powyżej rozwiązania techniczne służące poprawie efektywności energetycznej wynikają z zobowiązań Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zapisanych w dyrektywie 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącej jakości energetycznej budynków. Dyrektywa została wprowadzona w Polsce nowelizacją do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373) i wydaniem rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 2001, poz. 1240). Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy budynek oddawany do użytku oraz sprzedawany bądź wynajmowany musi mieć sporządzone świadectwo oceny charakterystyki energetycznej.

32 Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla właścicieli domów i mieszkań zamówienie świadectwa energetycznego oznacza możliwości poznania swojego budynku od strony energetycznej. Budynki o dobrej jakości energetycznej powinny stać się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupców lub najemców, bowiem dobra jakość energetyczna to oczywiście niższe koszty eksploatacji. Zasady określania charakterystyki energetycznej 1. Obliczenia dokonane w ramach oceny budynku, które dotyczą zapotrzebowania energii, czyli teoretycznej wielkości przewidywanego zużycia odniesionej do jednego roku. Ta wielkość stanowi obiektywną ocenę jakości energetycznej budynku i może się różnić od pomierzonej ilości zużytej energii, która to wielkość zależy także od sposobu użytkowania. Zapotrzebowanie ciepła oblicza się zakładając normatywne warunki użytkowe, czyli: temperatury w pomieszczeniach ustalone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, najniekorzystniejsze temperatury zewnętrzne ustalone dla danej strefy klimatycznej w normie PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, średnie miesięczne temperatury zewnętrzne i wielkości promieniowania słonecznego dla poszczególnych miesięcy - według średnich wieloletnich danych określonych dla najbliżej położonej stacji meteorologicznej, wielkość strumienia powietrza wentylacyjnego według normy PN-B/ Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 2. Obliczenia dotyczące zapotrzebowania energii, które obejmują: energię zużywaną na ogrzewanie i wentylację, energię zużywaną na przygotowanie ciepłej wody, energię zużywaną na chłodzenie (tam gdzie jest stosowane) a w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej także: energię na oświetlenie pomieszczeń.

33 3. Zapotrzebowanie energii oblicza się kolejno dla wielkości energii użytkowej (bezpośrednio wykorzystywanej), wielkości energii końcowej (dostarczonej do budynku, uwzględniającej straty wynikające ze sprawności systemów instalacyjnych) oraz wielkości energii pierwotnej (uwzględniającej straty przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii). 4. Ocenę wielkości zapotrzebowania energii użytkowej na cele ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, którą dokonuje się metodą bilansową miesięczną wg normy PN-EN ISO : Świadectwo energetyczne podaje dla ocenianego budynku lub lokalu wskaźnik EP, który stanowi syntezę informacji o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu. Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podany w kwh/m2/rok.wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii. Uzyskane małe wartości wskazują na wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. W przypadku budynków nowych ma to istotne znaczenie, gdyż nowe Warunki Techniczne zakładają możliwość spełnienia ich bądź na podstawie wartości U poszczególnych przegród bądź też właśnie na podstawie wartości EP. Niestety wartość EP nie jest w jakikolwiek sposób wartością informacyjną dla osób nieznających się na kwestiach efektywności energetycznej. Świadectwo zawiera także wskaźnik EK, wyrażony w kwh/m2/rok, który wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to

34 ilość energii bilansowana na granicy budynku, czyli ilość energii, która powinna być dostarczona do budynku, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Małe wartości EK sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. 6. Wartości porównawcze określa się w oparciu o dane geometryczne, które dotyczą budynku ocenianego obliczając zawarte w Warunkach Technicznych maksymalną dopuszczalna wartość wskaźnika EP dla nowego budynku. 7. Uzupełnieniem informacji widocznych na rysunku suwaka obrazowo umieszczonego na pierwszej stronie świadectwa jest przedstawienie danych dotyczących przeznaczenia, konstrukcji, powierzchni, kubatury, opisu instalacji zastosowanych w budynku, szczegółowych informacji dot. obliczeniowej wartości zapotrzebowania na energię końcową w podziale na źródło energii oraz zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną w podziale na ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę, urządzenia pomocnicze, czy też oświetlenie wbudowane, wentylację mechaniczną i nawilżanie oraz chłodzenie. Na podstawie tych danych możemy w prosty sposób zorientować się w kwestiach, który z elementów budynku zużywa najwięcej energii dzięki procentowemu przedstawieniu zapotrzebowania na energie pierwotną, końcową i użytkową, wiemy, jakie elementy spośród ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody użytkowej i urządzeń pomocniczych są najbardziej energochłonne, względem całego budynku. Pozwala to podjąć decyzję o działaniach zmierzających do ograniczenia zużycia energii. 8. Audytor wykonujący Świadectwo Energetyczne umieszcza w nim swoje uwagi w zakresie możliwych do zrealizowania zmian i rozwiązań odgrywających istotną role w dalszej eksploatacji jak również w planowanych dalszych modernizacjach. Uwagi te winny być wytycznymi i kierunkami działań modernizacyjnych zarówno w kwestiach osłony budynku, czyli przegród i okien i drzwi jak również w ramach instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacji. Odpowiednio przedstawione dane i sugerowane działania mogą być uwzględnione w oprogramowaniu systemu sterowania i w znaczący sposób mogą pomóc obniżyć poziom zużycia energii przez budynek. Pamiętać jednak należy, aby przed jakimikolwiek działaniami dokonać szczegółowej analizy budynku i konkretnych usprawnień pod względem zarówno poziomu oszczędności, jaki można uzyskać a jednocześnie opłacalnych i uzasadnionych ekonomicznie inwestycji. Takie szczegółowe opracowanie przedstawiające analizę ekonomiczną i optymalizację rozwiązań nazywa się audytem energetycznym. Audyt energetyczny jest opracowaniem, w którym dokonuje się oceny stanu istniejącego budynku z punktu widzenia jego cech wpływających na zużycie energii, a następnie określa się jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Ocenia się też na ile wprowadzenie tych zmian i ulepszeń jest opłacalne. Audyt stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcie decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.

35 Ustawa o efektywności energetycznej Uchwalona przez sejm 04 marca 2011roku ustawa (Dz.U. nr. 94 poz. 551) stanowi wdrożenie Dyrektywy 2006/32/WE (dyrektywa ESD) w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Wprowadzane są systemy białych certyfikatów, czyli przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz odbiorcom końcowym mają obowiązek corocznie przedstawiać prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej stanowiące dowód zrealizowania przedsięwzięć efektywnościowych w określonym zakresie lub zamiast tych świadectw wnosić opłatę zastępczą. Aby uzyskać świadectwa efektywności energetycznej przedsiębiorstwo może dokonać zmian we własnej działalności, ale głownie ma kupować świadectwa od innych jednostek, które zrealizują przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej takie jak izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, modernizacja oświetlenia, modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła i innych. W ustawie efektywność energetyczna jest definiowana jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, instalacji lub urządzenia technicznego, użytkowanego lub eksploatowanego w typowych warunkach, do ilości energii zużytej przez ten obiekt niezbędnej do uzyskania tego efektu. Ustawa o efektywności energetycznej (Uee) wprowadza dokładną wartość energii, jaką należy zaoszczędzić w 2016 roku. Obowiązek uzyskania oszczędności nałożono na dwie grupy: przedsiębiorstwa energetyczne produkujące, sprzedające lub dystrybuujące energię, ciepło lub gaz oraz na jednostki samorządów terytorialnych. Niestety zobowiązania te zostały rozłożone nierównomiernie. Budownictwo jest dziś głównym konsumentem i odbiorcą końcowym energii. Zużywa jej ponad 40 proc. i to w przeważającej części na ogrzewanie (ponad 80 proc. dla budynków mieszkalnych). Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy, działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej mają być realizowane u odbiorców końcowych, czyli m.in. w budynkach. W ustawie ustalane są specjalne zadania dla jednostek sektora publicznego dotyczące zaoszczędzenia zużycia energii, promocji efektywności energetycznej i prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. Wprowadza się nowy typ dokumentu audyt efektywności energetycznej i nowy zawód audytora efektywności energetycznej. Eksploatacja układów technologicznych służących zarówno wytwarzaniu energii elektrycznej, jak i jej przetwarzaniu w procesie przemysłowym, jest związana ze stratami energii. Straty te powinny być jednak pod stałym nadzorem. Okresowo prowadzone audyty energetyczne pozwalają na identyfikację nadmiernych strat energii i wskazują sposoby ich minimalizacji przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. Audytem może zostać objęty zarówno główny proces technologiczny lub produkcyjny, jak i procesy pomocnicze oraz poszczególne urządzenia wchodzące w skład ciągu technologicznego.

36 Audyt energetyczny jest dobrą praktyką inżynierską, której efekty przekładają się na poprawę działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak określono w Ustawie audyt efektywności energetycznej jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Skuteczna poprawa efektywności wytwarzania, przesyłu czy użytkowania energii wymaga wiedzy i świadomości potencjału działań proefektywnościowych w danym przedsiębiorstwie. Audyt energetyczny to narzędzie diagnostyczne, służące skutecznej identyfikacji tego potencjału. Wykaz i analiza przedsięwzięć zawarta w audycie może stanowić wytyczne również dla systemów automatyki analizowanego obiektu. Urządzenia i rozwiązania opisane na przykładzie systemu TECOMAT Foxtrot doskonale realizują cele określone w Ustawie o efektywności energetycznej, zapewniając optymalizację procesu sterowania i użytkowania w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów

Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. oferta wyrobów Kraków 2014 Spis treści 1) SYSTEMY INTELIGENTNEGO BUDYNKU... 5 a) System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie... 5 i) System Kontroli Dostępu...

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego?

Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego? Nr 83 1/ 2015 ISSN: 1507 3890 biuletyn.astor.com.pl Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego? (s. 26) Comodis otwarty i bezprzewodowy system BMS. Wywiad ze Stefanem Życzkowskim

Bardziej szczegółowo

76 (2/2013) ISSN 1507-3890

76 (2/2013) ISSN 1507-3890 76 (2/2013) ISSN 1507-3890 abis ARA CARBOAUTOMATYKA Control ProcesS it ControLtec El pak ENCO ENergotest J.T.C. MErcomp pia-zap softechnik Szczegóły na stronie 10 X X Technologiczny ASTOR Tour 2013 zakończony.

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting "To sprawa umysłu"

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting To sprawa umysłu tec News25 HARTING's Technology Newsletter Artykuł gościnny: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Bezpieczeństwo i ochrona w Industry 4.0 Wywiad: Robert Harting "To sprawa umysłu" Artykuł gościnny: Stefan Hoppe

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo