INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług"

Transkrypt

1 INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Redakcja Grażyna Szpor Wojciech R. Wiewiórowski sieci e-dokumenty rejestry publiczne domeny rejestry publiczne e-usługi dane osobowe e-administracja portale serwisy społecznościowe bezpieczeństwo anonimowość

2 INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

3 INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Problems of Net, Portals and e-services Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen Redakcja: prof. n. dr hab. Gra yna Szpor i dr Wojciech R. Wiewiórowski Autorzy: Dorota Chromicka, Michał Chrzanowski, Kamil Czaplicki, Michał Czerniawski, Mariusz Czmok, prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski, prof. dr hab. in. Piotr Gawrysiak, prof. dr hab. Jacek Gołaczyƒski, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dr in. Agnieszka Gryszczyƒska, dr Adam Har a, dr in. Andrzej Kaczmarek, dr in. Maciej Kiedrowicz, Beata Konieczna, dr Sylwia Kotecka, Monika Krasiƒska, dr in. Tomasz Jordan Kruk, Justyna Kurek, dr Paweł Litwiƒski, Paweł Makowski, Bartłomiej Michalak, prof. n. dr hab. Anna Młynarska Sobaczewska, prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha- -Matlak, Stanisław Radowicki, Magdalena Ràczaszek, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr Krzysztof Siewicz, dr Rafał Stankiewicz, prof. dr hab. Bolesław Szafraƒski, prof. n. dr hab. Gra yna Szpor, dr Marek Âwierczyƒski, prof. dr Marie-Therese Tinnefeld, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Wojciech R. Wiewiórowski, dr in. Kajetan Wojsyk, prof. n. dr hab. Teresa Wyka, dr Marcin Z. Zieliƒski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012

4 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz Ilustracja na okładce: Łukasz Sarapata Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy. Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

5 Spis treści Autorzy... IX Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Rozdział 1 Internet aktualne problemy stanowienia i stosowania prawa... 1 Jak Internet zmienia prawne ramy prywatności? How the Internet changes the Legal Framework of Privacy? (Marie-Therese Tinnefeld)... 3 Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności Privacy by Design as a paradigm for privacy protection (Wojciech R. Wiewiórowski) Propozycje zmiany Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dokumentów elektronicznych Proposed amendments to the Civil Code and to the Code of Civil Procedure on electronic documents (Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka) Internet a nowe prawo prywatne międzynarodowe Internet and new private international law (Marek Świerczyński) Rola Kodeksu pracy w systemie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownika Labour Code in the system of protection of employees personal data (Teresa Wyka) Problemy administracyjnoprawne związane z ekspansją Internetu Administrative and legal problems associated with the expansion of the Internet (Grażyna Szpor) Rozdział 2 Sieci i portale internetowe Bezpieczeństwo systemu nazw domenowych Security of the Domain Name System (Michał Chrzanowski, Tomasz Jordan Kruk) V

6 Spis treści Obowiązki przedsiębiorcy administratora w sieci The responsibilities of an entreprenteur as a data controller online (Anna Młynarska-Sobaczewska) Regulacja wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych Hosting provider s disclaimer (Marcin Z. Zieliński) Ochrona informacji problemy nie tylko projektowe Data security: not only design problems (Bolesław Szafrański) Funkcjonowanie portali internetowych wybrane problemy prawne Functioning of Internet portals selected legal issues (Paweł Fajgielski) Portale internetowe zagrożenia realne i pozorne Portals real and perceived risks (Piotr Gawrysiak) Analiza internetowych sieci społecznościowych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji Analysis of Internet Social Networks as a threat to organization s security (Jerzy Gołuchowski, Mariusz Czmok) Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych zarys problemu Social networks and the right to protection of personal data an outline of the problem (Michał Czerniawski) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych Consent for processing of personal data in social networks (Paweł Makowski) Prywatność w serwisach społecznościowych. Nowe wyzwania dla ruchu wolnego oprogramowania Privacy in the social networks new challenges for the free software movement (Krzysztof Siewicz) Dane osobowe w systemach monitoringu stan aktualny i kierunki zmian Personal data in monitoring systems current status and trends (Andrzej Kaczmarek, Monika Krasińska) Anonimowość w sieci. Zagadnienia udostępniania danych osobowych Internet anonymity: sharing of personal data (Paweł Litwiński) VI

7 Spis treści Rozdział 3 Publiczne systemy informacyjne i e-usługi Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych Public information resources as a basis for creating integration platforms (Maciej Kiedrowicz) Podpis osobisty jako metoda identyfikacji w publicznych systemach informatycznych Personal signature as a method of identification in public information systems (Kamil Czaplicki) Udostępnianie informacji publicznej elektroniczny wniosek i stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego Access to public information electronic applications and the Code of Administrative Procedure (Dorota Chromicka) Rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej komunikacji organu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego The electronic inbox in secure communications between a party and an authority (Adam Haręża) Informacja o prawie jako szczególny rodzaj informacji publicznej Information about a law as an example of public information (Justyna Kurek) Elektroniczny dostęp do Nowej Księgi Wieczystej i Krajowego Rejestru Sądowego Digital access to the New Mortgage Register and the National Register of Companies (Agnieszka Gryszczyńska) Informatyzacja Krajowego Rejestru Karnego zmiany regulacji Computerization of the National Criminal Register changes of regulation (Magdalena Rączaszek) System informacji oświatowej Education Information System (Marlena Sakowska-Baryła) Prawna problematyka obrotu detalicznego produktami leczniczymi w Internecie Legal issues in online retail of medical products (Marek Wierzbowski, Stanisław Radowicki, Rafał Stankiewicz) Zakres i jawność danych rejestrów lekarskich Basic functions of medical registries (Bartłomiej Michalak) VII

8 Spis treści Edukacyjno-informacyjny portal e-zdrowie Educational and informational e-health portal (Kajetan Wojsyk) Systemy Advanced Passenger Information oraz Passenger Name Record: e-usługi Advanced Passenger Information and Passenger Name Record Systems: e-services (Beata Konieczna) E-learning w administracji publicznej E-learning in Public Administration (Aleksandra Monarcha-Matlak) Indeks rzeczowy VIII

9 Autorzy Dorota Chromicka Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Michał Chrzanowski Dyrektor, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Kamil Czaplicki Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Michał Czerniawski Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Mariusz Czmok Katedra Inżynierii Wiedzy, Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski Kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie IX

10 Autorzy Dr Adam Haręża Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechnika Wrocławska Dr inż. Andrzej Kaczmarek Dyrektor, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr inż. Maciej Kiedrowicz Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Beata Konieczna Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dr Sylwia Kotecka Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Monika Krasińska Dyrektor, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr inż. Tomasz Jordan Kruk Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska Justyna Kurek Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Partner w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. Paweł Makowski Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Bartłomiej Michalak Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne Prof. n. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska Zakład Polskiego Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki Prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński Stanisław Radowicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Magdalena Rączaszek Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Ministerstwo Sprawiedliwości Dr Marlena Sakowska-Baryła Radca Prawny, Urząd Miasta Łodzi X

11 Autorzy Dr Krzysztof Siewicz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Dr Rafał Stankiewicz Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Bolesław Szafrański Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Prof. n. dr hab. Grażyna Szpor Kierownik Katedry Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezes Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego Dr Marek Świerczyński Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. dr Marie-Therese Tinnefeld Instytut Informatyki i Matematyki, Hochschule München Prof. dr hab. Marek Wierzbowski Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Dr Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pracownia Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Dr inż. Kajetan Wojsyk Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Prof. n. dr hab. Teresa Wyka Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Dr Marcin Z. Zieliński Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Biuro Trybunału Konstytucyjnego XI

12

13 Wstęp Określenie portal internetowy jest przykładem dobrze zaadaptowanego do nowych potrzeb terminu, używanego od setek lat na określenie części budowli, przez którą uzyskujemy dostęp do całego jej wnętrza. Portal internetowy jest serwisem umożliwiającym internaucie dostęp do szerokiego zasobu informacji umieszczonego w sieci bez względu na tematykę, miejsce fizycznego przechowywania informacji, a nawet język, w którym została utrwalona. W klasycznym portalu internetowym, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 90. ubiegłego wieku, do realizacji tego celu służyły zawsze rozmaite: wyszukiwarki, katalogi linków, skróty, encyklopedie lub tezaurusy. Gdy mówimy o klasycznym portalu, do listy usług, które powinien oferować, dodajemy zazwyczaj fora dyskusyjne, czaty, usługi poczty elektronicznej, aukcje i blogi. Obecnie pojęcie portalu można jednak rozciągnąć na serwisy internetowe inne od tych, jakimi dla polskiego internauty były zawsze Onet, Wirtualna Polska czy Interia. Bramą do dzisiejszego Internetu, będącą de facto stroną startową dla wszystkich usług internetowych, może być sama wyszukiwarka ( Kogo nie ma w Google ach, ten nie istnieje ) czy serwis społecznościowy ( Facebook moim oknem na świat ). Te globalne serwisy okazują się dla milionów ludzi użyteczne w poszukiwaniu chleba i igrzysk, lecz także rodzą nowego, wspólnego dla mieszkańców wszystkich kontynentów wielkiego brata. Refleksja nad aktualnymi problemami Internetu jest potrzebna inżynierom tworzącym infrastrukturę sieciową i e-usługi, prawnikom próbującym dostosować klasyczne rozwiązania cywilno-, karno- i administracyjnoprawne do nowej rzeczywistości, a także obywatelom internautom, którzy uczestniczą w jej kształtowaniu. Skłania to wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i wielu ośrodków naukowych do współpracy w ramach Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie, której kolejnym efektem jest ta książka, ukazująca się dzięki wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Mamy XIII

14 Wstęp nadzieję, że zawarte w tej publikacji rozważania nad informacją gromadzoną w zasobach sieciowych i usługami zbudowanymi wokół przetwarzania danych, a także nad swobodą i bezpieczeństwem podmiotów prywatnych i publicznych, które e-usługi świadczą oraz z nich korzystają, okażą się pomocne dla zmniejszania niepewności związanej z e-inkluzją. Grażyna Szpor Wojciech Wiewiórowski XIV

15 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB... niemiecki Kodeks cywilny (Burgerliches Gesetzbuch, BGBl.I S. 42, 2909) DMCA... Digital Millenium Copyright Act z 1998 r. DostInfPublU... ustawa z r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.) decyzja ramowa 2009/315/WSiSW... decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz.Urz. UE L 93 z r., s. 23) dyrektywa 95/46/WE... dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281 z r., s. 31, ze zm.) dyrektywa 2002/58/WE... dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz Urz. WE L 201 z r., s. 37, ze zm.) dyrektywa 2000/31/WE... dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie niektórych XV

16 Wykaz skrótów aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z r., s. 1) dyrektywa 2004/82/WE... dyrektywa Rady 2004/82/WE z r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów (Dz.Urz. UE L 261 z r., s. 24) decyzja ECRIS... decyzja Rady 2009/316/WSiSW z r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW (Dz.Urz. UE L 93 z r., s. 33) EKPC... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKPP... Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z r. (Dz.Urz. UE C 303 z 2007 r., s. 1, ze zm.) FundInwestU... ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) IzbyLekU... ustawa z r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrRejKU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) XVI

17 Wykaz skrótów KWU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) nowelizacja ustawy o informatyzacji... ustawa z r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230) OchrDanOsobU... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrFarm... ustawa z r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrPostSAdm... ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) PrPrywM z 1965 r.... ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrywM z 2011 r.... ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) RULR... rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich (Dz.U. Nr 130, poz. 884) rozporządzenie Rzym I... rozporządzenie (WE) Nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ( Rzym I ) (Dz.Urz. UE L 177 z r., s. 6 ze zm.) rozporządzenie Rzym II.. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II ) (Dz.Urz. UE L 199 z r., s. 40) ŚwiadUsłElektrU... ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) ustawa o informatyzacji... ustawa z r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) XVII

18 2. Czasopisma i publikacje Wykaz skrótów CBOSA... Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) DuD... Datenschultz und Datensicherheit GSP... Gdańskie Studia Prawnicze KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP... Monitor Prawniczy ONSAiWSA... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sadów administracyjnych OSNAPiUS... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal.... Palestra PiP... Państwo i Prawo Pr. Sp.... Prawo Spółek PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zb. Orz.... Zbiór Orzeczeń ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne ACL... access control list API... Advenced Passanger Information ASS... analiza sieci społecznych CIPPIC... Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic CRL... Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej CRS... Computer Reservation System DNS... Domain Name System DNSSEC... DNS Security Extensions EIOD... Europejski Inspektor Ochrony Danych ESP... Elektroniczna Skrzynka Podawcza ETS... Europejski Trybunał Sprawiedliwości FTK... Federalny Trybunał Konstytucyjny XVIII

19 Wykaz skrótów GDS... Global Distribution System GIODO... Generalny Inspektor Danych Osobowych GUS... Główny Urząd Statystyczny IANA... Internet Assigned Numbers Authority ICANN... The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers IETF... Internet Engineering Task Force ISAP... Internetowy System Aktów Prawnych ISP... intermediary service provaders KKPC... Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego KRK... Krajowy Rejestr Karny MPiPS... Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr... numer NSA... Naczelny Sąd Administracyjny PIPEDA... Protection and Electronic Documents Act poz.... pozycja PNR... Passanger Name Rekord RNCS... Registre National du Commerce et des Societes RNIPP... Repertoire national d identification des personnes physiques RFC... Request For Comment s.... strona SaaS... software as a service SKO... Samorządowe Kolegium Odwoławcze SS... sieć społeczna UOKIK... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK... Trybunał Konstytucyjny WSA... Wojewódzki Sąd Administracyjny z.... zeszyt zob.... zobacz ZUS... Zakład Ubezpieczeń Społecznych XIX

20

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

X-LECIE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia WROCŁAW 2012 ISBN 978-83-62832-01-9

X-LECIE. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia WROCŁAW 2012 ISBN 978-83-62832-01-9 X-LECIE Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego WROCŁAW 2012 ISBN

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN Dr Borys Budka

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) 30 września Warszawa Warsaw Trade Tower Chłodna 51 NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty informacji geoprzestrzennej

Prawne aspekty informacji geoprzestrzennej XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Warszawa, Biblioteka Narodowa, 5 7 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione

KODEKS PRACY KOMENTARZ. Praca zbiorowa pod redakcją dr. Janusza Żołyńskiego. Wydanie I uzupełnione Edyta Bielak-Jomaa Andrzej Jabłoński Joanna Jasiewicz Małgorzata Mędrala Paweł Pettke Piotr Prusinowski Ewa Wronikowska Marcin Wujczyk Janusz Żołyński KODEKS PRACY KOMENTARZ Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

INTERNET. Rapid elasticity. Broad network access. pay-as-you-go. Infrastructure as a service backup as a service. software as a service GaaS

INTERNET. Rapid elasticity. Broad network access. pay-as-you-go. Infrastructure as a service backup as a service. software as a service GaaS INTERNET Cloud computing Przetwarzanie w chmurach Redakcja Grażyna Szpor pay-as-you-go software as a service GaaS Infrastructure as a service backup as a service Rapid elasticity storage as a service On-demand

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI MONOGRAFIE PRAWNICZE NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANETA KAŹMIERCZYK NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców Krótkie Komentarze Becka Łukasz Prasołek Ustawa o czasie pracy kierowców Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o czasie pracy kierowców Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH TAJEMNICE ZAWODOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Mariusz Krzysztofek Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH PUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH PUBLICZNYCH redakcja naukowa GRAŻYNA SZPOR Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz Mariusz Madejczyk, Ewa Perłakowska, Bogdan Pękalski Kazimierz Schmidt, Grażyna Szpor DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA W PODMIOTACH

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych

Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych pod redakcją Andrzeja Batora Mariusza Jabłońskiego Marka Maciejewskiego Krzysztofa Wójtowicza Wrocław 2013 WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE OCHRONY WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA PODLASIU (PROBLEMY PRAWNE I FUNKCJONOWANIE) Pod redakcją CEZAREGO KOSIKOWSKIEGO Białystok 2009 Rada programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego # Honorowy Patronat Ministra Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz

Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń. Marek Rotkiewicz Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń Marek Rotkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe prawo pracy

Międzynarodowe prawo pracy Andrzej Marian Świątkowski Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Międzynarodowe prawo pracy W sprzedaży: T. Zieliński, L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 11 Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 SPIS TREŚCI nr 1(727) 2 Zawarcie umowy przyłączeniowej w ciepłownictwie / Katarzyna Franczak-Durczok 9 Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych:

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH

MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WZGLĘDEM WIERZYCIELI KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH KAROLINA PYZIO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KAROLINA PYZIO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

INTERNET. Ochrona wolnoêci, własnoêci i bezpieczeƒstwa. rejestry. znakowanie czasem. technologie informacyjno komunikacyjne

INTERNET. Ochrona wolnoêci, własnoêci i bezpieczeƒstwa. rejestry. znakowanie czasem. technologie informacyjno komunikacyjne INTERNET Ochrona wolnoêci, własnoêci i bezpieczeƒstwa Grażyna Szpor (red.) elektroniczne postępowanie upominawcze Sieci Peer-to-Peer informacja infrastruktura informacyjna wyszukiwarki internetowe rejestry

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Edycja limitowana J. Bieniak / M. Bieniak / G. Nita-Jagielski K. Oplustil / R. Pabis / A. Rachwał / M. Spyra G. Suliński / M. Tofel / R. Zawłocki Kodeks spółek handlowych Komentarz 2. wydanie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 7 (781) Warszawa Lipiec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Patent europejski o jednolitym skutku. Konsekwencje przyjêcia jednolitego

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy Przykłady Orzecznictwo

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy Przykłady Orzecznictwo Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych Przepisy Przykłady Orzecznictwo Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail:

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ZARYS PRAWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA DOROTA KARCZEWSKA, MONIKA NAMYSŁOWSKA, TADEUSZ SKOCZNY (red.) ZARYS PRAWA Ustawa o prawach konsumenta Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: K. Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym MONOGRAFIE PRAWNICZE Doręczenia w postępowaniu cywilnym Ireneusz Wolwiak Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IRENEUSZ WOLWIAK DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin. na doradc podatkowego KAZUSY. Mariusz Jab oƒski, Patryk P. Sm da. 5. wydanie

Egzamin. na doradc podatkowego KAZUSY. Mariusz Jab oƒski, Patryk P. Sm da. 5. wydanie Mariusz Jab oƒski, Patryk P. Sm da Egzamin na doradc podatkowego KAZUSY Zgodne z uchwa à Paƒstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 13.5.2014 r. 5. wydanie Egzamin na doradc podatkowego

Bardziej szczegółowo

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa 21 22 października 2015r. Ochrona danych osobowych w grupach kapitałowych aspekty prawne Najnowsze zmiany dotyczące ochrony danych osobowych Wymagana dokumentacja z zakresu danych osobowych w grupie kapitałowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA E- administracja szanse i zagrożenia Lublin, 24 maja 2013 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA E- administracja szanse i zagrożenia Lublin, 24 maja 2013 r. Instytut Administracji KUL Koło Naukowe Studentów Administracji KUL Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UJ Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych

Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych g Krajowa Konferencja Ochrony Danych Osobowych II. Human Resources 6. Wykorzystywanie technologii informatycznych w aspekcie globalizacji procesów zatrudniania prelegent Konrad Czaplicki 1 Globalne systemy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku

KOMENTARZ. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ewa Plesnarowcz-Durska. Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku KOMENTARZ Prawo o ustroju sądów administracyjnych Ewa Plesnarowcz-Durska W Y DA N I E 1 Stan prawny na 2 stycznia 2014 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Moim najdroższym Wiktorii i Kubie Polecamy równie : u Elektroniczna księga wieczysta A. Stefańska u Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne M.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce Wydawnictwo C.H. Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty. Adam Balicki

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty. Adam Balicki Niniejsza publikacja wyczerpująco omawia takie zagadnienia jak: regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące jednostki oświatowe, n rodzaje przetwarzanych danych osobowych, n wzory

Bardziej szczegółowo

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece T umaczenie The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Bardziej szczegółowo

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM MONOGRAFIE PRAWNICZE SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ŁUKASZ SZUSTER Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ SZUSTER SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo