INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług"

Transkrypt

1 INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Redakcja Grażyna Szpor Wojciech R. Wiewiórowski sieci e-dokumenty rejestry publiczne domeny rejestry publiczne e-usługi dane osobowe e-administracja portale serwisy społecznościowe bezpieczeństwo anonimowość

2 INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług

3 INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Problems of Net, Portals and e-services Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen Redakcja: prof. n. dr hab. Gra yna Szpor i dr Wojciech R. Wiewiórowski Autorzy: Dorota Chromicka, Michał Chrzanowski, Kamil Czaplicki, Michał Czerniawski, Mariusz Czmok, prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski, prof. dr hab. in. Piotr Gawrysiak, prof. dr hab. Jacek Gołaczyƒski, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dr in. Agnieszka Gryszczyƒska, dr Adam Har a, dr in. Andrzej Kaczmarek, dr in. Maciej Kiedrowicz, Beata Konieczna, dr Sylwia Kotecka, Monika Krasiƒska, dr in. Tomasz Jordan Kruk, Justyna Kurek, dr Paweł Litwiƒski, Paweł Makowski, Bartłomiej Michalak, prof. n. dr hab. Anna Młynarska Sobaczewska, prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha- -Matlak, Stanisław Radowicki, Magdalena Ràczaszek, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr Krzysztof Siewicz, dr Rafał Stankiewicz, prof. dr hab. Bolesław Szafraƒski, prof. n. dr hab. Gra yna Szpor, dr Marek Âwierczyƒski, prof. dr Marie-Therese Tinnefeld, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Wojciech R. Wiewiórowski, dr in. Kajetan Wojsyk, prof. n. dr hab. Teresa Wyka, dr Marcin Z. Zieliƒski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012

4 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz Ilustracja na okładce: Łukasz Sarapata Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy. Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

5 Spis treści Autorzy... IX Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Rozdział 1 Internet aktualne problemy stanowienia i stosowania prawa... 1 Jak Internet zmienia prawne ramy prywatności? How the Internet changes the Legal Framework of Privacy? (Marie-Therese Tinnefeld)... 3 Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności Privacy by Design as a paradigm for privacy protection (Wojciech R. Wiewiórowski) Propozycje zmiany Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dokumentów elektronicznych Proposed amendments to the Civil Code and to the Code of Civil Procedure on electronic documents (Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka) Internet a nowe prawo prywatne międzynarodowe Internet and new private international law (Marek Świerczyński) Rola Kodeksu pracy w systemie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownika Labour Code in the system of protection of employees personal data (Teresa Wyka) Problemy administracyjnoprawne związane z ekspansją Internetu Administrative and legal problems associated with the expansion of the Internet (Grażyna Szpor) Rozdział 2 Sieci i portale internetowe Bezpieczeństwo systemu nazw domenowych Security of the Domain Name System (Michał Chrzanowski, Tomasz Jordan Kruk) V

6 Spis treści Obowiązki przedsiębiorcy administratora w sieci The responsibilities of an entreprenteur as a data controller online (Anna Młynarska-Sobaczewska) Regulacja wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług hostingowych Hosting provider s disclaimer (Marcin Z. Zieliński) Ochrona informacji problemy nie tylko projektowe Data security: not only design problems (Bolesław Szafrański) Funkcjonowanie portali internetowych wybrane problemy prawne Functioning of Internet portals selected legal issues (Paweł Fajgielski) Portale internetowe zagrożenia realne i pozorne Portals real and perceived risks (Piotr Gawrysiak) Analiza internetowych sieci społecznościowych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji Analysis of Internet Social Networks as a threat to organization s security (Jerzy Gołuchowski, Mariusz Czmok) Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych zarys problemu Social networks and the right to protection of personal data an outline of the problem (Michał Czerniawski) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych Consent for processing of personal data in social networks (Paweł Makowski) Prywatność w serwisach społecznościowych. Nowe wyzwania dla ruchu wolnego oprogramowania Privacy in the social networks new challenges for the free software movement (Krzysztof Siewicz) Dane osobowe w systemach monitoringu stan aktualny i kierunki zmian Personal data in monitoring systems current status and trends (Andrzej Kaczmarek, Monika Krasińska) Anonimowość w sieci. Zagadnienia udostępniania danych osobowych Internet anonymity: sharing of personal data (Paweł Litwiński) VI

7 Spis treści Rozdział 3 Publiczne systemy informacyjne i e-usługi Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych Public information resources as a basis for creating integration platforms (Maciej Kiedrowicz) Podpis osobisty jako metoda identyfikacji w publicznych systemach informatycznych Personal signature as a method of identification in public information systems (Kamil Czaplicki) Udostępnianie informacji publicznej elektroniczny wniosek i stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego Access to public information electronic applications and the Code of Administrative Procedure (Dorota Chromicka) Rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej komunikacji organu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego The electronic inbox in secure communications between a party and an authority (Adam Haręża) Informacja o prawie jako szczególny rodzaj informacji publicznej Information about a law as an example of public information (Justyna Kurek) Elektroniczny dostęp do Nowej Księgi Wieczystej i Krajowego Rejestru Sądowego Digital access to the New Mortgage Register and the National Register of Companies (Agnieszka Gryszczyńska) Informatyzacja Krajowego Rejestru Karnego zmiany regulacji Computerization of the National Criminal Register changes of regulation (Magdalena Rączaszek) System informacji oświatowej Education Information System (Marlena Sakowska-Baryła) Prawna problematyka obrotu detalicznego produktami leczniczymi w Internecie Legal issues in online retail of medical products (Marek Wierzbowski, Stanisław Radowicki, Rafał Stankiewicz) Zakres i jawność danych rejestrów lekarskich Basic functions of medical registries (Bartłomiej Michalak) VII

8 Spis treści Edukacyjno-informacyjny portal e-zdrowie Educational and informational e-health portal (Kajetan Wojsyk) Systemy Advanced Passenger Information oraz Passenger Name Record: e-usługi Advanced Passenger Information and Passenger Name Record Systems: e-services (Beata Konieczna) E-learning w administracji publicznej E-learning in Public Administration (Aleksandra Monarcha-Matlak) Indeks rzeczowy VIII

9 Autorzy Dorota Chromicka Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Michał Chrzanowski Dyrektor, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Kamil Czaplicki Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Michał Czerniawski Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Mariusz Czmok Katedra Inżynierii Wiedzy, Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski Kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie IX

10 Autorzy Dr Adam Haręża Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechnika Wrocławska Dr inż. Andrzej Kaczmarek Dyrektor, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr inż. Maciej Kiedrowicz Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Beata Konieczna Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dr Sylwia Kotecka Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Monika Krasińska Dyrektor, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr inż. Tomasz Jordan Kruk Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska Justyna Kurek Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Partner w Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. Paweł Makowski Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Bartłomiej Michalak Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne Prof. n. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska Zakład Polskiego Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki Prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński Stanisław Radowicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Magdalena Rączaszek Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Ministerstwo Sprawiedliwości Dr Marlena Sakowska-Baryła Radca Prawny, Urząd Miasta Łodzi X

11 Autorzy Dr Krzysztof Siewicz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Dr Rafał Stankiewicz Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Bolesław Szafrański Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Prof. n. dr hab. Grażyna Szpor Kierownik Katedry Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezes Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego Dr Marek Świerczyński Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. dr Marie-Therese Tinnefeld Instytut Informatyki i Matematyki, Hochschule München Prof. dr hab. Marek Wierzbowski Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Dr Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pracownia Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Dr inż. Kajetan Wojsyk Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Prof. n. dr hab. Teresa Wyka Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Dr Marcin Z. Zieliński Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Biuro Trybunału Konstytucyjnego XI

12

13 Wstęp Określenie portal internetowy jest przykładem dobrze zaadaptowanego do nowych potrzeb terminu, używanego od setek lat na określenie części budowli, przez którą uzyskujemy dostęp do całego jej wnętrza. Portal internetowy jest serwisem umożliwiającym internaucie dostęp do szerokiego zasobu informacji umieszczonego w sieci bez względu na tematykę, miejsce fizycznego przechowywania informacji, a nawet język, w którym została utrwalona. W klasycznym portalu internetowym, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 90. ubiegłego wieku, do realizacji tego celu służyły zawsze rozmaite: wyszukiwarki, katalogi linków, skróty, encyklopedie lub tezaurusy. Gdy mówimy o klasycznym portalu, do listy usług, które powinien oferować, dodajemy zazwyczaj fora dyskusyjne, czaty, usługi poczty elektronicznej, aukcje i blogi. Obecnie pojęcie portalu można jednak rozciągnąć na serwisy internetowe inne od tych, jakimi dla polskiego internauty były zawsze Onet, Wirtualna Polska czy Interia. Bramą do dzisiejszego Internetu, będącą de facto stroną startową dla wszystkich usług internetowych, może być sama wyszukiwarka ( Kogo nie ma w Google ach, ten nie istnieje ) czy serwis społecznościowy ( Facebook moim oknem na świat ). Te globalne serwisy okazują się dla milionów ludzi użyteczne w poszukiwaniu chleba i igrzysk, lecz także rodzą nowego, wspólnego dla mieszkańców wszystkich kontynentów wielkiego brata. Refleksja nad aktualnymi problemami Internetu jest potrzebna inżynierom tworzącym infrastrukturę sieciową i e-usługi, prawnikom próbującym dostosować klasyczne rozwiązania cywilno-, karno- i administracyjnoprawne do nowej rzeczywistości, a także obywatelom internautom, którzy uczestniczą w jej kształtowaniu. Skłania to wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i wielu ośrodków naukowych do współpracy w ramach Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie, której kolejnym efektem jest ta książka, ukazująca się dzięki wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Mamy XIII

14 Wstęp nadzieję, że zawarte w tej publikacji rozważania nad informacją gromadzoną w zasobach sieciowych i usługami zbudowanymi wokół przetwarzania danych, a także nad swobodą i bezpieczeństwem podmiotów prywatnych i publicznych, które e-usługi świadczą oraz z nich korzystają, okażą się pomocne dla zmniejszania niepewności związanej z e-inkluzją. Grażyna Szpor Wojciech Wiewiórowski XIV

15 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB... niemiecki Kodeks cywilny (Burgerliches Gesetzbuch, BGBl.I S. 42, 2909) DMCA... Digital Millenium Copyright Act z 1998 r. DostInfPublU... ustawa z r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.) decyzja ramowa 2009/315/WSiSW... decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz.Urz. UE L 93 z r., s. 23) dyrektywa 95/46/WE... dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281 z r., s. 31, ze zm.) dyrektywa 2002/58/WE... dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz Urz. WE L 201 z r., s. 37, ze zm.) dyrektywa 2000/31/WE... dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie niektórych XV

16 Wykaz skrótów aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z r., s. 1) dyrektywa 2004/82/WE... dyrektywa Rady 2004/82/WE z r. w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów (Dz.Urz. UE L 261 z r., s. 24) decyzja ECRIS... decyzja Rady 2009/316/WSiSW z r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW (Dz.Urz. UE L 93 z r., s. 33) EKPC... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKPP... Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z r. (Dz.Urz. UE C 303 z 2007 r., s. 1, ze zm.) FundInwestU... ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) IzbyLekU... ustawa z r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA... ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrRejKU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) XVI

17 Wykaz skrótów KWU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) nowelizacja ustawy o informatyzacji... ustawa z r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230) OchrDanOsobU... ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrFarm... ustawa z r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrPostSAdm... ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) PrPrywM z 1965 r.... ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrywM z 2011 r.... ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) RULR... rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich (Dz.U. Nr 130, poz. 884) rozporządzenie Rzym I... rozporządzenie (WE) Nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ( Rzym I ) (Dz.Urz. UE L 177 z r., s. 6 ze zm.) rozporządzenie Rzym II.. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II ) (Dz.Urz. UE L 199 z r., s. 40) ŚwiadUsłElektrU... ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) ustawa o informatyzacji... ustawa z r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) XVII

18 2. Czasopisma i publikacje Wykaz skrótów CBOSA... Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) DuD... Datenschultz und Datensicherheit GSP... Gdańskie Studia Prawnicze KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP... Monitor Prawniczy ONSAiWSA... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sadów administracyjnych OSNAPiUS... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal.... Palestra PiP... Państwo i Prawo Pr. Sp.... Prawo Spółek PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zb. Orz.... Zbiór Orzeczeń ZNUJ... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne ACL... access control list API... Advenced Passanger Information ASS... analiza sieci społecznych CIPPIC... Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic CRL... Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej CRS... Computer Reservation System DNS... Domain Name System DNSSEC... DNS Security Extensions EIOD... Europejski Inspektor Ochrony Danych ESP... Elektroniczna Skrzynka Podawcza ETS... Europejski Trybunał Sprawiedliwości FTK... Federalny Trybunał Konstytucyjny XVIII

19 Wykaz skrótów GDS... Global Distribution System GIODO... Generalny Inspektor Danych Osobowych GUS... Główny Urząd Statystyczny IANA... Internet Assigned Numbers Authority ICANN... The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers IETF... Internet Engineering Task Force ISAP... Internetowy System Aktów Prawnych ISP... intermediary service provaders KKPC... Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego KRK... Krajowy Rejestr Karny MPiPS... Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr... numer NSA... Naczelny Sąd Administracyjny PIPEDA... Protection and Electronic Documents Act poz.... pozycja PNR... Passanger Name Rekord RNCS... Registre National du Commerce et des Societes RNIPP... Repertoire national d identification des personnes physiques RFC... Request For Comment s.... strona SaaS... software as a service SKO... Samorządowe Kolegium Odwoławcze SS... sieć społeczna UOKIK... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK... Trybunał Konstytucyjny WSA... Wojewódzki Sąd Administracyjny z.... zeszyt zob.... zobacz ZUS... Zakład Ubezpieczeń Społecznych XIX

20

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ GOŹDZIASZEK PRAWO BLOGOSFERY Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA Marcin Z. Zieliński Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ DOSTAWCÓW USŁUG SIECIOWYCH ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW Daria Katarzyna Gęsicka Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Stan prawny na 2 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO INTERNETU. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie dr Przemysław Polański

EDYCJA SĄDOWA PRAWO INTERNETU. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie dr Przemysław Polański EDYCJA SĄDOWA PRAWO INTERNETU Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie dr Przemysław Polański EDYCJA SĄDOWA Prawo Internetu Polecamy w serii: KK, KPK, KKW, KSKU, wyd. 22 Wprowadzenie A. Szajkowski KSH, KRSU,

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych NR 158 Piotr Ślęzak Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Wydanie drugie (poprawione

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE E-HAZARD STUDIUM Z KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ MARIA MAGDALENA LEWANDOWICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA MAGDALENA LEWANDOWICZ E-HAZARD STUDIUM Z KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo