Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski

2 Wprowadzenie Bretton Woods i jego upadek. Współczesny system kursów płynnych Powstanie rynków eurodolarowych Recycling petrodolarów Kryzys zadłużeniowy krajów rozwijających się 1980 Kryzysy rynków wschodzących lat Teoria zakażania Kryzys finansowy lat Nierównowagi międzynarodowe Próby reformowania międzynarodowej architektury finansowej.

3 System waluty złoto-dewizowej ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods. John Maynard Keynes Dolar wymienialny na złoto reszta krajów utrzymuje rezerwy w dolarze zamiast w kosztownym w przechowywaniu i transporcie złocie. Wojna w Wietnamie Nixona i Great Society Johnsona to olbrzymie wydatki rządowe Stanów Zjednoczonych, które powodują pierwszy w historii deficyt handlowy USA w 1971 i grzebią powiązanie dolara ze złotem.

4 Porozumienie Smithsoniańskie z 1971 r., które zakładało poszerzenie pasma wahań walut oraz próby ustanowienia analogicznego systemu tunelu wahań pomiędzy krajami europejskimi, opóźniły ostateczną śmierć Bretton Woods zaledwie o 2 lata. W 1973 r. całkowicie upłynniono dolara, w następstwie tego wydarzenia kolejne waluty upłynniano jeszcze w tym samym roku.

5 W celu zachowania jakiejkolwiek stabilności w światowym systemie finansowym MFW powołał Specjalne Prawa Ciągnienia (ang. Special Drawing Rights - SDR), jako alternatywa dla wcześniejszych rezerw złota. SDR stały się rezerwami banków centralnych, które mogły podlegać handlowi między nimi. Ilość SDR jest globalnie ustalana przez członków MFW, więc nie dotyczy ich paradoks Trifflina, który pogrzebał poprzedni system.

6 Współczesny system kursów płynnych został powołany Porozumieniami Jamajskimi z 1976 r., w których usankcjonowano brak interwencji banków centralnych najbardziej rozwiniętych krajów świata na rynkach walutowych. Skoordynowane interwencje miałyby mieć miejsce wyłącznie w razie poważnych kryzysów. W celu uniknięcia nadużywania tychże interwencji miałyby być one wykonywane wyłącznie pod mandatem MFW.

7 MFW postanowił nie nakładać na członków żadnych obowiązków w zakresie reżimów kursów walutowych, pozostawiając poszczególnym krajom całkowitą autonomię w zakresie polityki kursowej. Porozumienie z 1978 r. dodatkowo nakładało na członków MFW obowiązek odpowiedzialnego zachowania stabilności makroekonomicznej, co pozwoli uniknąć systemowi nadmiernych wahań. Były to płonne nadzieje. Dwie kolejne dekady zaowocowały serią poważnych kryzysów, których przynajmniej część była spowodowana nadmierną zmiennością na rynkach walutowych.

8 To ostatnie porozumienie od razu zostało poddane w wątpliwość przez jego strażnika - USA. W latach wyścig zbrojeń Ronalda Reagana zachwiał kursami walutowymi. W celu sfinansowania olbrzymich deficytów USA znacząco podniosła stopy procentowe, co spowodowało olbrzymią aprecjację dolara i deficyt handlowy trwający do dziś. W następstwie tego podpisywano szereg umów międzynarodowych, które próbowały koordynować światową polityką pieniężną, jednak bez skutku. Nieusuwalną cechą systemu kursów płynnych jest zatem ciągła zmienność i nawracające kryzysy.

9

10 W tym czasie na świecie rosły ceny ropy naftowej. Powołanie kartelu OPEC przyśpieszyło proces wzrostu cen ropy, który miał kulminacje w kryzysach naftowych w 1973 i 1979 roku. Wszystkie transakcje na rynku ropy naftowej dokonywano w dolarach. Konieczny był tzw. recycling petrodolarów. Wraz ze wzrostem cen rosła ilość dolarów konieczna do utrzymania handlu oraz ilość dolarów gromadzona w rezerwach krajów naftowych. Kraje naftowe jednak były niestabilne politycznie, były w znacznej mierze pustyniami lub krajami rolniczymi, w których ciężko było inwestować zarobione petrodolary. Kraje te zgromadziły olbrzymie rezerwy dolarowe, które mogły lokować wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

11 W latach Stany Zjednoczone są właściwie jedynym miejscem na świecie, gdzie można inwestować w dolarach. Rząd Stanów Zjednoczonych korzystał z tej pozycji w celu zarządzania własną polityką pieniężną i podatkową. I tak w latach wprowadzono: Dodatkowe obowiązkowe rezerwy od depozytów rezydentów zagranicznych, Dodatkowe podatki od depozytów rezydentów zagranicznych, Sztucznie obniżono stopy kredytów dla rezydentów krajowych, Wprowadzano oprocentowanie maksymalne depozytów, Zakaz wkraczania na rynek amerykański zagranicznych banków i inne ograniczenia konkurencji.

12 Co najważniejsze jednak, rząd Stanów Zjednoczonych wykorzystywał system finansowy do realizacji swojej polityki zagranicznej. Zarówno kraje komunistyczne, w tym ZSRR, dyktatorzy latynoamerykańscy i afrykańscy oraz kraje naftowe utrzymywały swoje rezerwy oraz zagrabione pieniądze w bankach amerykańskich. W razie konieczności rząd Stanów Zjednoczonych zamrażał bądź nacjonalizował te depozyty, co wywoływało niechęć do utrzymywania pieniędzy w tym kraju.

13 Europejczycy postanowili przejąć te pieniądze, gwarantując, że nie będą one nacjonalizowane oraz nie będą one podlegać restrykcyjnym regulacjom i podatkom amerykańskim. Olbrzymi napływ dolarów do Londynu, Frankfurtu i Zurichu spowodował, że w krótkim czasie powstał całkowicie pozbawiony regulacji rynek bankowości offshore oraz rynek eurodolarowy (nie mylić z parą walut euro-dolar). Na rynku tym handlowano depozytami eurodolarowymi. Depozyt eurodolarowy depozyt w walucie innej niż waluta danego centrum finansowego. Nie musi zatem to być ani depozyt w Europie, ani w dolarze, choć większość z tych depozytów faktycznie denominowana jest w dolarach.

14 Depozyty eurodolarowe Źródło: Bank for International Settlements

15

16 Duża ilość pieniędzy oraz uwolnienie kreacji dolara na rynkach eurodolarowych otworzyły nowe możliwości inwestowania i obniżyła to spready. Stopa procentowa Stopa depozytowa w USA Stopa kredytowa w Europie Stopa depozytowa w Europie Spread eurodolarowy Spread dolarowy Stopa depozytowa w USA 0 Na rynek weszły nowe kraje, które teraz mogły tanio pożyczać. Rezultatem tego były kryzysy zadłużeniowe lat 1980.

17 Co do zasady: Zadłużenie zagraniczne powinno wzmacniać rozwój gospodarczy poprzez umożliwienie inwestycji w infrastrukturę i dobra publiczne konieczne do rozwoju. Rozwiązanie w postaci zaciągnięcia długu jest łatwiejsze niż podwyższenie opodatkowania lub obniżenie wydatków. Swobodne przepływy kapitałowe powinny zwiększać zasoby w krajach rozwijających się i działać na rzecz przyspieszenia wzrostu gospodarczego i konwergencji.

18 W praktyce: Problemy zadłużenia każdego kraju mają najczęściej dość specyficzne przyczyny, najczęściej wykraczające daleko poza sferę ekonomii. Niemniej jednak praktycznie wszystkie kraje zadłużające się w latach 1970 przy ujemnej stopie realnej wywołanej napływem petrodolarów, w kolejnej dekadzie doświadczyły zapaści i kryzysów zadłużeniowych. Nieodpowiedzialna polityka konsumpcji, duża niestabilność bilansów finansowych i kapitałowych.

19 Ekonomia jest bardzo młodą dyscypliną nauki. Adam Smith wydał swoje Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów w roku Makroekonomia jest jeszcze młodsza. Charakterystyczne dla makroekonomii podejście do gospodarki, jako całości ukształtowało się dopiero w latach 30. XX w.

20 Grzech pierworodny brak rynków kapitałowych w krajach o niskim poziomie, powoduje, że muszą one pożyczać na świecie w innej walucie niż ich własna. Wówczas kryzys niczego nie rozwiązuje. Kryzys początku lat 1980 wywołany koniecznością zwalczania inflacji w Stanach Zjednoczonych spowodował, że kraje Ameryki Łacińskiej, Polska, niektóre kraje afrykańskie przestały spłacać długi. Polska zbankrutowała z powodu długów Gierka. Budina, et. al. (2004) stwierdza jednak w ponad połowie przypadków kryzysów walutowych kraje nimi dotknięte miały nadwyżki budżetowe.

21 Polska Rzeczpospolita Ludowa: 27 miliardów dolarów, tzw. długi Gierka na unowocześnienie polskiej gospodarki i budowę infrastruktury. Pieniądze w znacznej mierze przejedzono, a inwestycje zatrzymały się nieraz w połowie. Wymagały więcej walut do importu niż przynosiły zysków z eksportu. Dwie fazy wzrostu oraz kryzysu Zastosowanie w 1976 r. "manewru gospodarczego" nie przyniosło spodziewanego efektu, ze względu na panującą sytuację międzynarodową (kryzys naftowy, pogorszenie stosunków z krajami kapitalistycznymi) oraz słabość polskiej gospodarki wyrażającej się w wadach systemowych (niewydolność centralnego plaowania, niska efektywność gospodarowania, chybione inwestycje i powszechne marnotrawstwo).

22 W latach 1970 kraje latynoamerykańskie również tanio się zapożyczyły, niemniej jednak ciągła niestabilność polityczna doprowadziła do nagłych zwrotów w polityce gospodarczej tych państw. Kraje te dodatkowo przeżyły szereg zewnętrznych szoków związanych z kryzysami naftowymi oraz zwalczaniem inflacji w Stanach Zjednoczonych. Spowodowało to, że kraje te doświadczyły ogromnych wahań realnego kursu walutowego i bilansu obrotów bieżących, które zaowocowały 40 kryzysami walutowymi krajów latynoamerykańskich w latach

23

24 Kryzysy lat 1980 były wiązane z nieodpowiedzialną polityką makroekonomiczną, nieodpowiedzialnym zadłużaniem. Zupełnie inną perspektywę kryzysów walutowych unaoczniły kryzysy w Południowej Azji, Argentynie i Rosji. Kraje te miały niewielkie zadłużenie. Właśnie dokonały udanej industrializacji a następnie przechodziły do dużych wzrostów eksportu. Wysokie stopy oszczędności niektóre miały pokaźne nadwyżki bilansu płatniczego w wąskim rozumieniu, a niektóre nawet nadwyżki na rachunku obrotów bieżących.

25 Nie uchroniło to ich jednak przed problemami związanych z sektorem finansowym. Złe kredyty udzielane półprywatnym firmom państwowym zaważyły na aktywach banków, których zobowiązania denominowane były w jenach i dolarach. Niespodziewany atak spekulacyjny załamał sztywnymi kursami krajów regionu i doprowadził do ucieczki kapitału z banków. Budżety krajowe musiały sfinansować ucieczkę depozytów, co skutkowało kryzysem zadłużeniowym oprócz wcześniejszego bankowego i walutowego. Pomoc MFW nie wiadomo czy pomogła czy pogorszyła sprawę.

26 Co istotne nie wszystkie kraje dotknięte kryzysem rynków wschodzących w ogóle miały cokolwiek wspólnego z problemami tych krajów. Teoria zarażania jest to mechanizm transmisji kryzysów gospodarczych poprzez rynki finansowe pomiędzy gospodarkami. Duże przepływy kapitałowe oraz istnienie międzynarodowych banków, funduszy i firm wielonarodowych wspólnie powodują, że problemem danego kraju natychmiast dotknięte są inne. Powodem zarażania się nie są czynniki dotyczące realnej gospodarki, takie jak np. spadek handlu, lecz przepływy finansowe (np. Brazylia dotknięta kryzysem rosyjskim).

27 Choć kryzysy nawracały, to dla krajów rozwiniętych okres lat był wyjątkowo udany. W zasadzie poza niewielkimi recesjami lat 1991 oraz 2001 był to okres niskiej, stabilnej inflacji oraz nieprzerwanego wzrostu. Pozytywny szok podażowy wejście na rynek Chin oraz rewolucja informatyczna. Sektor finansowy znacznie się rozrósł, dokonano szeregu innowacji finansowych a na rynki finansowe trafiły olbrzymie oszczędności z krajów rozwijających się, które przerażone wcześniejszymi kryzysami zaczęły kompulsywnie gromadzić rezerwy.

28

29 Z tych powodów na świecie rosła nierównowaga pomiędzy krajami eksporterami oraz importerami. Postępująca liberalizacja usunęła bezpieczniki regulacyjne z bankowości inwestycyjnej. Niemniej jednak wcześniejsze lekcje z pękniętych baniek spekulacyjnych oraz niedawnych kryzysów zadłużeniowych zostały zapomniane i doszło do fali irracjonalnego optymizmu. Z tych też powodów, gdy w 2007 pojawiły się pierwsze oznaki spowolnienia nikt nie zakładał, że kryzys dotknie najbardziej kraje rozwinięte.

30 Rosnący nawis oszczędności obniżył stopy procentowe na świecie, a banki centralne bojące się deflacji obniżyły swoje stopy referencyjne.

31 Tym bardziej, że nadwyżki inwestowano w nieruchomości. Wcześniej 15 lat praktycznie nieprzerwanego wzrostu cen.

32 Co się działo w tym czasie z dochodem? Dochody w 90% rodzin nie wzrosły w latach Tzw. Jobless recovery lub wzrost bez zatrudnienia. Co się działo z liczbą ludności? Ludność w krajach rozwiniętych rosła bardzo wolno. W USA 0.883% rocznie Ilość substancji mieszkaniowej rosła o 6,6% rocznie Skąd przyrost cen o 20%? W niektórych krajach o %. Ogółem 5,3 bln dolarów kredytów hipotecznych udzielonych w latach prawie połowa PKB USA w roku 2001! Skoro dochody spadły, to miało miejsce obniżenie jakości kredytów.

33

34 Skokowy wzrost złych kredytów. Sekurytyzacja spowodowała, że nie wiadomo które aktywa były tymi złymi. Konieczność nacjonalizacji banków, za co zapłacili podatnicy.

35 Polityka zbyt dużych by upaść. Aktywa jednego banku są pasywami drugiego. Dodatkowo Credit Default Swap ubezpieczenie od bankructwa od trzeciej strony. Konieczność ratowania ubezpieczycieli.

36 Problemy kryzysu finansowego krajów rozwiniętych pokazały, że konieczne są reformy międzynarodowej architektury finansowej Konieczność zwiększenia nadzoru nad eurobankami. Konieczność ograniczenia działalności spółek specjalnego przeznaczenia inwestycyjnego, które prowadziły skrajnie ryzykowną działalność w imieniu banków. Konieczność korekty kursów walutowych pomiędzy Chinami a USA. Koordynacja światowej polityki pieniężnej. Konieczność unifikacji nadzoru bankowego w ramach ugrupowań integracyjnych, tzw. Unia Bankowa. Ograniczenie wielkości instytucji finansowych, tak, żeby było możliwe ich ratowanie przez pojedyncze państwo lub możliwy był ich upadek. Warunkowość i spójność pomocy MFW.

37

38 Dziękuję za uwagę.

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Ewa Bilewicz Katedra Handlu Zagranicznego i MSE Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ ROZDZIAŁ 22 Sprawdź, czy zrozumiałeś 22.1 1.a. Jest to pytanie mikroekonomiczne, ponieważ dotyczy decyzji podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie

Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie Rozdział 11. Wybrane kryzysy gospodarcze lat 90. i ich przenoszenie Krzysztof Piech Poniżej skrótowo opisane zostaną wybrane przypadki kryzysów gospodarczych, które wystąpiły w różnych krajach w latach

Bardziej szczegółowo

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Bank i Kredyt 40 (4), 2009, 5 30 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Adam Szyszka* Nadesłany: 10 marca 2009 r. Zaakceptowany: 9 czerwca 2009 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Anna Nosek, Anna Pietrzak EFEKT DOMINA CZYLI MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA KRYZYSÓW NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO.

Anna Nosek, Anna Pietrzak EFEKT DOMINA CZYLI MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA KRYZYSÓW NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO. Anna Nosek, Anna Pietrzak EFEKT DOMINA CZYLI MIĘDZYNARODOWA TRANSMISJA KRYZYSÓW NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO Wprowadzenie Gospodarka światowa nie znajduje się w kryzysie i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009

DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009 MKZZ TUAC GLOBAL UNIONS (Tłumaczenie nieoficjalne Biura Zagranicznego KK) OŚWIADCZENIE NA LONDYŃSKI SZCZYT G20 DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009 I. Wstęp i streszczenie 1. Światowa gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2013 Nr 3 (63) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Wiktor Szydło Globalny kryzys 2007 2009 w świetle podejścia ortodoksyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku walutowego w Polsce

Rozwój rynku walutowego w Polsce Krystian Zawadzki Rozwój rynku walutowego w Polsce 1. WSTĘP Rynek walutowy będący jednym z segmentów rynku finansowego jest w wąskim znaczeniu pojmowany jako miejsce, na którym dokonuje się transakcji

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona

Wartość rynku hipotecznego krajów Unii Europejskiej na koniec 2007 roku, mierzona zadłużeniem z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 6,1 biliona GŁÓWNE WNIOSKI z V Kongresu Finansowania Nieruchomości w Krajach Europy Środkowowschodniej, Warszawa, 4-5 Grudnia 2008r. Nie stać nas na tracenie czasu. Uczestnicy rynku, banki, deweloperzy, regulatorzy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo