Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świętokrzyskie inwestuje w ludzi"

Transkrypt

1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1

2

3 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

4 Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim.

5 Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwu zarekomendować niniejsze wydawnictwo, przygotowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mówi się, że nic tak nie działa na wyobraźnię i nic nie stanowi równie skutecznej inspiracji do działania, jak dobry przykład. Kierując się właśnie tą regułą, ŚBRR zdecydowało się opublikować zestaw artykułów, prezentujących konkretne efekty wdrażania projektów Kapitału Ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Teksty te ukazywały się w prasie, wzbudzając często żywą reakcję Czytelników, pytających o możliwości sięgania po wsparcie z PO KL. Te możliwości wciąż istnieją. Warto z nich korzystać, bo jak pokazują chociażby historie, opisane w tej książce dzięki unijnemu dofinansowaniu można skutecznie poprawiać swoją pozycję na rynku pracy, podnosić kwalifikacje, uzupełniać wykształcenie, a także godzić przyjemne z pożytecznym, czyli realizować marzenia, tworząc przy okazji miejsca pracy. Mam nadzieję, że lektura artykułów, zawartych w tym wydawnictwie, stanie się dla Państwa zachętą do aktywnego korzystania z możliwości, jakie dają fundusze unijne, w tym zwłaszcza Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nie bez przyczyny naczelną zasadą PO KL jest przecież hasło Człowiek najlepsza inwestycja. Gorąco zachęcam więc do lektury i brania przykładu. Życzę Państwu wielu udanych pomysłów, które POKL z pożytkiem dla Was i dla Waszych środowisk pomoże wcielić w życie. Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 3

6

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Województwa Świętokrzyskiego W latach Polska jest największym odbiorcą unijnej pomocy pośród wszystkich państw członkowskich Wspólnoty. Trafi do nas łącznie ponad 67 mld euro. Ponad jedna siódma tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, który w Polsce jest wdrażany poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. POKL jest największym programem w całej historii EFS. Kapitał Ludzki to program szyty na miarę kwoty, jakie w jego ramach mogą wykorzystać poszczególne regiony, zależą od skali problemów społecznych. Województwo świętokrzyskie ma możliwość wykorzystania w latach rekordowo wysokiej kwoty na przedsięwzięcia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unia Europejska, wspomagana środkami z budżetu państwa, przydzieliła nam 317,5 miliona euro, czyli ponad 1,2 mld złotych. Na każdego z mieszkańców Kielecczyzny przypada w ramach PO KL blisko 250 euro najwięcej ze wszystkich polskich województw. Dzięki tym pieniądzom autorzy świętokrzyskich projektów PO KL mogą realizować przedsięwzięcia, które podnoszą wiedzę i umiejętności mieszkańców województwa, dają im szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, podniesienie kwalifikacji, zmianę zawodu, a tym najbardziej przedsiębiorczym pomagają założyć własną firmę. Program kierowany jest także do tych osób, którym z różnych względów może to być niepełnosprawność, sytuacja rodzinna, niskie kwalifikacje czy wiek trudno znaleźć zatrudnienie i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Udział w projektach PO KL pomaga im w pokonaniu barier, w wyzwoleniu posiadanego potencjału, a w efekcie daje szansę na pozytywne zmiany w życiu. Zadaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach jest m. in. organizowanie procesu naboru, oceny i realizacji tych projektów. Konkursy na dofinansowanie, ogłaszane co roku, pozwalają wybierać przedsięwzięcia najlepiej wpisujące się w cele Programu. Dotychczas z projektów Kapitału Ludzkiego skorzystało ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu. Album Świętokrzyskie inwestuje w ludzi pokazuje fragmenty tej niosącej pozytywne zmiany, kapitałowej rzeczywistości. 5

8

9 Spis treści I Wstęp II Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Województwa Świętokrzyskiego III Projekty: 1. Nasz najmłodszy kapitał 2. Gotowe na wszystko 3. Julka zaczęła chodzić 4. Najpierw zawód potem dyplom 5. Silna reprezentacja 6. Hobby z Kapitałem 7. Przełamali strach 8. Uczyć czy nauczyć? 9. Szczęśliwa Przebojowa kuchnia fusion 11. Zagląda w duszę zabytkom 12. Kapitał na przyszłość 13. Ulotna uroda mięśnia gładkiego 14. Uwierzyły w siebie 15. Jędrusie z robotami 16. Od przeszłości do przyszłości

10 Pierwsza w życiu przysięga. Od teraz każdy maluch ze Szczecna jest prawdziwym przedszkolakiem.

11 Nasz najmłodszy Kapitał Iwaniska, Szczecno, Solec Zdrój i kilka miejscowości w gminie Stopnica to pierwsze na mapie województwa świętokrzyskiego punkty, w których powstały placówki przedszkolne, sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs na projekty w ramach Poddziałania PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w pierwszej fazie umożliwił uzyskanie dofinansowania przez czterech wnioskodawców. W trakcie rozpatrywania są kolejne tego typu projekty. Zarówno to zainteresowanie, jak i pierwsze dotykalne już efekty w postaci utworzonych przedszkoli, pozwalają stwierdzić, że ten kierunek wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego jest bardzo potrzebny. Dość powiedzieć, że w woj. świętokrzyskim jedna trzecia gmin wciąż nie ma ani jednej placówki wychowania przedszkolnego. Na tej liście białych plam do niedawna były Iwaniska. Ostatnie przedszkole zlikwidowano tam siedem lat temu. W tym roku edukację przedszkolną rozpoczęło sześćdziesięcioro maluchów z całej gminy. Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat mówił, cytując Janusza Korczaka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, Wacław Słowik, podczas otwarcia przedszkola. I rzeczywiście śmiechu w Dzień Edukacji Narodowej w Iwaniskach nie brakowało. Obecność rozradowanych maluchów zmieniła oficjalne z założenia spotkanie w uroczystość pełną spontanicznej radości. Trzy szkolne klasy, zamienione w sale przedszkolne dla 3-, 4- i 5-latków, a także nowy plac zabaw, zostały wyposażone dzięki środkom z POKL. Dziękujemy autorom projektu, a także pracownikom Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, które zaowocowało powstaniem tego przedszkola mówił wójt Iwanisk, 9

12 Pierwsze publiczne wystąpienie. Przedszkolaki z Iwanisk podbiły serca publiczności.

13 Marek Staniek. Dla naszych najmłodszych to wielka szansa na wyrównanie szans z dziećmi z większych ośrodków. Zainteresowanie korzystaniem z możliwości, jakie daje Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej jest w naszym województwie ogromne. Do ŚBRR jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie dotarło kilkadziesiąt projektów, przewidujących tworzenie nowych bądź poszerzanie usług w już istniejących placówkach przedszkolnych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nie ulega wątpliwości, że kontakt z zorganizowaną formą edukacji na tym początkowym etapie życia ma duże, o ile nie decydujące znacznie dla dalszego rozwoju dziecka. Za stworzenie takich możliwości dziękowali podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka rodzice maluchów ze Szczecna. Uroczystość odbyła się 4 listopada. Od początku roku szkolnego dzieci zdążyły się już wiele nauczyć, co potwierdziły, prezentując zaproszonym gościom program artystyczny. Było dużo tremy, mnóstwo śmiechu, trochę łez, a na końcu gromkie oklaski. Dzieci ze Szczecna błyskawicznie podbiły serca licznej publiczności. Przykład tego przedszkola bardzo dobitnie pokazuje, że nieprawdziwy jest wypowiadany czasem pogląd, iż środki unijne są niezwykle trudne do zdobycia, a procedura aplikowania o nie bardzo skomplikowana skomentował uruchomienie kapitałowych przedszkoli Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Domagała. Oczywiście, nie obywa się czasem bez problemów, ale jak widać, choćby na przykładzie Szczecna, dla chcącego nic trudnego. Tekst i zdjęcia: Artur Potaczała Artykuł ukazał się w 2008 r. w kwartalniku Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Ludzie z Kapitałem Zakładanie nowych i rozwijanie oferty już istniejących przedszkoli umożliwia Poddziałanie PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach konkursów, ogłaszanych w latach , Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, które wdraża program Kapitał Ludzki w naszym województwie, przyznało dofinansowanie blisko 100 projektom, o łącznej wartości ponad 55 mln zł. Były one skierowane do 8 tysięcy dzieci, uczęszczających do blisko 270 przedszkoli, w większości nowo utworzonych. Znaczna cześć nowopowstałych przedszkoli kontynuuje działalność, odpowiedzialność za ich funkcjonowanie przejęły lokalne samorządy. 11

14 Rok po zdobyciu dofinansowania do pierwszego projektu, nauczycielki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach napisały kolejny i zdobyły 730 tys. zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Ta kwota była równa jednej trzeciej całego budżetu placówki w 2009 r. Gotowe na wszystko Czasami chciały wyrzucić projekt do kosza, ale jak jedna z nich miała go dość, inna kipiała energią. Trzy nauczycielki z Baranówka walczyły do końca. Zdobyły ćwierć miliona złotych na dodatkowe zajęcia dla swoich uczniów. Małgorzata Ogłoza-Fisiak uczy matematyki, Renata Długosz historii, Wiesława Herbergier polskiego. Są doświadczonymi dyplomowanymi nauczycielkami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26 na kieleckim Baranówku. Po lekcjach spotykają się na kawie. To było gdzieś na przełomie roku. Po burzy mózgów wspólnie stwierdziłyśmy, że wchodzimy mówią zgodnie. Zanim złożyły projekt do programu Kapitał Ludzki, przejrzały strony internetowe dotyczące pozyskiwania unijnych funduszy. Były w biurze pisania projektów na Czarnowie, poznawały priorytety polityki regionalnej UE, generatory wniosków, szkoliły się w Świętokrzyskim Biurze Roz-

15 woju Regionalnego. Trudno polonistce przyzwyczajonej do literatury pięknej przebrnąć przez te wszystkie pojęcia przyznaje Herbergier. Pisząc ten projekt, znienawidziłyśmy go, ale ile razy chciałam go wyrzucić do kosza, któraś z koleżanek mówiła: Uspokój się, damy radę opowiada Długosz. W trójkę zawsze jest łatwiej dodaje Ogłoza-Fisiak. Dyrektor szkoły nie wiedział o tych planach. 24 kwietnia tego roku nauczycielki złożyły swój Projekt równych szans. W wakacje były nad morzem. Z internetu dowiedziały się, że projekt przeszedł dalej, do negocjacji. ( ). Jesteśmy szczęśliwe, ale nie cieszymy się. Cieszyć się będziemy po zakończeniu realizacji projektu, w czerwcu przyszłego roku podkreślają nauczycielki. Do tego czasu uczniowie z Baranówka będą mieli 900 (!) godzin dodatkowych zajęć, m.in. z jęz. polskiego, angielskiego, matematyki i chemii. Będą nadrabiać na nich zaległości, rozwijać swoje pasje, przygotowywać się do egzaminów i konkursów przedmiotowych. Do szkoły przyjadą pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji na pogadanki wychowawcze. Doposażona zostanie pracownia chemiczna. Szkoła dostanie na ten cel 244 tys. zł. To więcej niż kielecki urząd miasta przeznacza na dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych dla wszystkich swoich uczniów. Skorzystają na tym też nauczyciele, którzy za każdą godzinę dodatkowych zajęć dostaną 70 zł brutto. Musimy jeszcze przeprowadzić kampanię wśród rodziców, żeby frekwencja dzieci była jak najwyższa mówią nauczycielki. Są dumne, że to właśnie ich szkoła jako pierwsza w Kielcach skorzysta z pieniędzy Kapitału Ludzkiego. Na pytanie, dlaczego im się chciało pokonywać te wszystkie przeszkody, żartują: Na pewno nie dla awansu. Trochę dla pieniędzy i sławy. To jest coś innego, coś ciekawego. Przyznają, że pierwszy projekt jest zawsze najtrudniejszy. Mówią, że teraz, po doświadczeniach, zrobiłyby go lepiej. W głowie mają już pomysły na kolejne projekty. Kapitał Ludzki jest do 2013 roku, a my jesteśmy gotowe na wszystko zapowiadają. Tekst: Piotr Burda, Zdjęcie: Jarosław Kubalski Agencja Gazeta Artykuł ukazał się w kieleckim wydaniu Gazety Wyborczej w październiku 2008 r. 13

16 Hipoterapia nie tylko poprawia sprawność ruchową osób niepełnosprawnych, ale dodaje im także pewności siebie. Dzieci, uczestniczące w projekcie Równi lecz różni, były dumne z tego, jak dobrze poradziły sobie podczas zajęć z koniem.

17 Julka zaczęła chodzić Zakończyły się zajęcia z hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci z powiatu kieleckiego oraz dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku. Hipoterapia prowadzona była od połowy czerwca do końca października 2009 roku, w ramach projektu Równi lecz różni, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. To był bardzo dobry pomysł. Nawet po tak krótkim okresie zajęć zaobserwowaliśmy poprawę u naszych podopiecznych. W zajęciach uczestniczył 10-letni Grześ, który nie chodził. Panicznie bał się schodów. Na ich widok reagował krzykiem. W czasie hipoterapii, aby dosiąść konia, dzieci korzystały właśnie z kilkustopniowych schodków. Grzesiu, który początkowo nawet nie chciał patrzeć w kierunku konia, tak w końcu pokochał jazdę na klaczy Madera, że zaczął sam wchodzić po tych schodach. Jego opiekunowie przyznali, że w ciągu trzech lat rehabilitacji, nie udało się im tak dużo osiągnąć, jak w ciągu tych kilku miesięcy hipoterapii w ramach projektu. Inna z uczestniczek terapii dwu i pół letnia Julka, która sama nie chodziła, nagle po powrocie z zajęć do domu, wstała i przeszła przez pokój. Jej tata ze łzami opowiadał nam później, że Julka zaczęła chodzić mówi Mirosława Kusztal-Musiał, prezes Stowarzyszenia Kobiet Zależy nam, które wygrało konkurs na prowadzenie hipoterapii w ramach projektu Równi lecz różni. Zadanie obejmowało prowadzenie zajęć hipoterapii łącznie 500 godzin, w okresie od czerwca do października 2009 roku, dla co najmniej 30 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej w powiecie kieleckim. Zajęcia z hipoterapii odbywały się w hali treningowej Stajni Elbara w miejscowości Kołomań w gminie Zagnańsk. W sumie z zajęć skorzystało 34 niepełnosprawnych dzieci. Najmłodsze miało półtora roku, a najstarsze 21 lat. W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci ćwiczyły na 15

18 Najbardziej wytrwałe w hipoterapii okazały się osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich.

19 koniu od 10 minut do pół godziny. Przyjeżdżały do nas dwa razy w tygodniu, a nawet częściej. Kiedy dzieci pracowały na koniu z hipoterapeutą, rodzice mogli się spotkać i porozmawiać z psychologiem, który też pracował w ramach projektu Równi lecz różni. Widać było, że dorośli bardzo potrzebowali takiego wsparcie psychicznego dodaje prezes Mirosława Kusztal-Musiał. Zajęcia prowadził instruktor hipoterapii Jacek Mosakowski, któremu towarzyszyły: prezes Mirosława Kusztal-Musiał oraz pedagog Lidia Pietrzyca. Największe efekty hipoterapii widać dopiero po dłuższym czasie. W niektórych przypadkach powinna być stosowana latami, często łączy się ją fizjoterapią. Dlatego cieszy mnie, że w trakcie trwania projektu, udało się nam tak dużo osiągnąć. W wielu przypadkach byłem mile zaskoczony. Udało się dotrzeć do dzieci z dużymi zaburzeniami. Oczywiście bardzo pomogła nam w tym klacz Madera. To wspaniały koń do hipoterapii, ma odpowiedni charakter i chód. Co jest bardzo istotne w czasie zajęć. Tam, gdzie ja nie mogłem dotrzeć, ona sobie poradziła. Dzieci ją uwielbiają. Koń bardzo pomaga osobom niepełnosprawnym. Nie tylko usprawnia je ruchowo, ale także dodaje im pewności siebie. Dzieci są dumne, że radzą sobie z koniem. Dzięki temu nawiązują kontakt z innymi przyznaje instruktor hipoterapii Jacek Mosakowski Na koniec zajęć z hipoterapii w ramach projektu Równi lecz różni wszyscy uczestnicy bawili się na wspaniałym ognisku integracyjnym. Było wspólne pieczenie kiełbasek i zabawy. Wielu rodziców podkreślało, jak ważna okazała się hipoterapia dla ich dzieci. Większość chciałaby, aby dzieci mogły dalej ćwiczyć. Rodzice bardzo żałują, że zajęcia w ramach projektu skończyły się. Niektórzy już zdecydowali się na prywatną terapię, ale wiele osób na to po prostu nie stać uważa Mirosława Kusztal-Musiał, prezes Stowarzyszenia Kobiet Zależy nam. W ramach projektu Równi lecz różni w zajęciach hipoterapii uczestniczyło również trzydziestu pięciu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku (mogli także korzystać z porad pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz terapii dźwiękiem). Najbardziej wytrwałe w hipoterapii okazały się osoby, które na co dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich. Zajęcia na koniu bardzo przypadły im do gustu. Staraliśmy się wykonywać bardzo różnorodne ćwiczenia. W czasie hipoterapii mam możliwość dotarcia do najbardziej ukrytych mięśni, w ten sposób możemy je usprawniać. Jedna z naszych podopiecznych Ania początkowo bała się nawet usiąść na koniu. Musieliśmy ją mocno podtrzymywać. Z czasem nauczyła się siedzieć samodzielnie, a nawet wykonywała skomplikowane ćwiczenia Jacek Mosakowski nie krył zadowolenia z efektów hipoterapii. Tekst: Martyna Głębocka, Zdjęcia: Archiwum projektu Artykuł ukazał się w całości w 2009 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 17

20 Aneta Kuśpiel i Aneta Lutwin od lat pracują w branży cukierniczej, ale dzięki projektowi PO KL udało im się formalnie potwierdzić posiadane kwalifikacje dzięki temu wiedzą, że wzrosła ich ich wartość jako pracowników.

21 Najpierw zawód potem dyplom Chociaż pracują, z własnej woli wrócili do szkolnych ław. Chcieli podnieść swoje wykształcenie albo uzyskać potwierdzenie kwalifikacji. Dzięki udziałowi w kursach, organizowanych w ramach projektu Mam zawód mam dyplom są prawdziwymi, dyplomowanymi zawodowcami. Najbardziej lubię robić ciasto francuskie mówi jedna z kursantek, Aneta Kuśpiel. Ta praca jest moją prawdziwą pasją. Mogłabym tak stać i wałkować ciasto godzinami. Potrzeba do tego dużo cierpliwości, wprawy i doświadczenia opowiada. Jako cukiernik pracuje od 10 lat, jednak dopiero teraz obroniła tytuł mistrza w swoim zawodzie. Takim samym dyplomem może pochwalić się jej koleżanka z pracy, Aneta Lutwin, która z wykształcenia jest technologiem żywności o specjalności ciastkarz-piekarz, a w cukierni pracuje od 9 lat. Zawsze lubiłam piec ciasta, a zwłaszcza te z kremem torty i rolady. W czasie kursu chciałam podnieść swoje umiejętności i dumna jestem, że mi się to udało mówi. Kiedy zobaczyłem plakat reklamujący darmowe szkolenie, pomyślałem, że to coś dla mnie mówi Arkadiusz Młynarczyk, który mimo że skończył zasadniczą szkołę zawodową o kierunku hydraulik, przez 10 lat pracował jako drukarz. Kurs usystematyzował moją wiedzę nie tylko z drukarstwa, ale całej poligrafii. To branża, która idzie z duchem czasu, staje się coraz bardziej zinformatyzowana i zawodu trzeba uczyć się przez całe życie. W projekcie wziął też udział Krzysztof Zalewa, który od 16 lat pracuje jako ślusarz-spawacz. Kurs ślusarski uzupełnił jego kwalifikacje. Skończyłem technikum o kierunku monter-spawacz, więc brakowało mi dyplomu ślusarza. Zajęcia dały mi szersze spojrzenie na to, co robię. Teraz jestem zarówno ślusarzem, jak i spawaczem z dyplomem mówi z zadowoleniem. 19

22 Po ukończeniu kursów, realizowanych w ramach projektu, uczestnicy mogli rozwinąć już posiadane umiejętności, a co ważniejsze uzyskać dyplom, który je oficjalnie potwierdza. Na świętokrzyskim rynku pracy wciąż brakuje fachowców w wielu zawodach mówi Małgorzata Szostkiewicz, kierownik projektu Mam zawód mam dyplom realizowanego przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Poszukiwani są piekarze, ślusarze, lakiernicy, rzeźnicy, pracownicy zawodów budowlanych. W szczególności brakuje pracowników wykwalifikowanych na niższych stanowiskach z konkretnym tytułem zawodowym. Dlatego stworzyliśmy projekt, który zakłada uzyskanie bezpłatnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych dodaje. W wyniku przeprowadzonych przez autorów projektu ankiet wśród pracowników oraz rozmów z pracodawcami okazało się, że osoby, które mają tytuły zawodowe, zajmują zazwyczaj wyższe i lepiej płatne stanowiska. Wśród ankietowanych były osoby, które mimo wykształcenia średniego, a nawet wyższego, chciały zdobyć świadectwo czeladnicze, ponieważ pracowały jako pomoc na najniższym stanowisku w zakładzie mówi Piotr Prędota z biura projektu. Z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzinie, ale brak im świadectwa dokumentującego umiejętności. Przez to nie mogą awansować i są gorzej opłacani. Również pracodawcy podkreślali, że chętniej zatrudniają osoby z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, czyli dyplomem mistrzowskim, świadectwem czeladniczym lub świadectwem uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego. Kursy zakładają zajęcia teoretyczne i praktyczne, z naciskiem na te pierwsze, bo praktykę kursanci mają na co dzień. Mimo tego szkolenia są dla nich ciekawe. Mnie najbardziej zainteresowała technologia robienia kuwertury, czyli czekoladowej polewy do ciast. Dowiedziałam się w jakiej temperaturze ją przechowywać, jaką powinna mieć konsystencję, co zrobić, żeby była błyszcząca i żeby nie pękała opowiada Aneta Kuśpiel. Podobały mi się lekcje, podczas których Poszukiwani z dyplomem Zawodowe szkolenia

23 poznawaliśmy receptury na lody. Podczas kursu przypomniałam też sobie zagadnienia, których uczyłam się w szkole, na przykład jak działa dzielarka do porcjowania ciasta mówi Aneta Lutwin. Arkadiusz Młynarczyk docenia, że podczas warsztatów mógł zobaczyć jak pracuje się na różnych maszynach drukarskich. W moim zakładzie nie ma takich dużych, nowoczesnych maszyn, które poznaliśmy na zajęciach praktycznych. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie mówi. Podobne wrażenia po kursie ma Krzysztof Zalewa. Poznałem budowę różnych przekładni, maszyn, uczyłem się metaloznawstwa i mierzenia przyrządami, których nie używamy w pracy. Przygotowując się do egzaminu korzystałem ze specjalistycznych książek technicznych, ponieważ niektórych rzeczy musiałem się douczyć mówi. Z myślą o przyszłości Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem na tytuł czeladnika lub mistrza. Mimo że kursanci pracują w zawodzie, z którego są egzaminowani, zawsze jest dużo emocji opowiada Małgorzata Szostkiewicz. Przeżyciem dla uczestników jest samo szkolenie. To dla wielu odskocznia od pracy, od codzienności. Zdobycie dyplomu jest też dla uczestników szkoleń swego rodzaju zabezpieczeniem. Wierzą, że będą bardziej cenionymi fachowcami na rynku pracy. Człowiek musi uczyć się całe życie. Choć teraz pracuję w cukierni, nie wiem co będzie za kilka lat. Z tytułem mistrza na pewno będą miała więcej możliwości. Będę mogła szkolić innych, a nawet założyć własną firmę mówi Aneta Kuśpiel. Tekst i zdjęcia: Magdalena Malecka Artykuł ukazał się w 2009 r. w kwartalniku Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Ludzie z Kapitałem Projekt realizowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach skierowany był do 200 osób pracujących, które nie posiadały dokumentów potwierdzających ich umiejętności zawodowe. Przedsięwzięcie zakończyło się w marcu 2011 r. Wartość dofinansowania, jakie projekt otrzymał w ramach Działania 9.3 PO KL Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, to blisko 800 tys. zł. 21

24 Mateusz Szaranek, Emilia Kępa i Jan Głowacki, trójka stypendystów z jednej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, które szczyci się bardzo zdolną matematycznie młodzieżą. Silna reprezentacja Dla zabawy rozwiązują razem z rodziną zadania matematyczne, wstają o 6 rano, by dojechać do oddalonej o kilkanaście kilometrów szkoły, ale przede wszystkim lubią przedmioty ścisłe stypendyści unijnego programu stypendialnego. Jan Głowacki i Emilia Kępa pokonali swoich kolegów. Jan jest laureatem i finalistą konkursów matematycznych i fizycznych. Rodzice nie dziwią się uzdolnieniom syna, bo on od zawsze, czyli od najmłodszych lat, interesował się naukami ścisłymi. Tak samo jak siostra Kasia, dzisiaj studentka elektroniki. Jasiek nie uważa, że uczy się dużo. Przy dobrej motywacji wiedza sama wchodzi do głowy. A wiadomo, że do konkursu trzeba się przygotować wyjaśnia. Niedawno brał udział w konkursie z fizyki i przyznaje, że było trudno, z chemii znacznie łatwiej. Ma świadomość, że może być lepszy, chociaż już teraz ma bardzo wysoką średnią. Każdy dzień ma dobrze zorganizowany, dojeżdża z Trzeszkowa kilkanaście kilometrów do szkoły. Pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Czy ma czas wolny? Oczywiście mówi. Trzeba się przecież wyluzować.

25 Biega więc z dwoma kolegami, czyta najchętniej fantastykę, a także gra na komputerze. W strzelanki. Na wagary nie chodzi. Nie opłaca się, bo potem trzeba nadrabiać zaległości mówi. Stypendium wykorzystał na kupno podręczników. Bo gdy chce się startować w konkursach, trzeba się przygotowywać do nich. Zmodernizowałem też swój komputer. Własnoręcznie dodaje. I to też nie dziwi, bo Jan chce studiować elektronikę, a może budownictwo. Teraz najważniejsza jest matura, co będę studiował, jeszcze nie zdecydowałem mówi. Systematyczna blondynka Dwój nie stawiam W tej samej klasie, co Jan, jest Emilka, blondynka, zadająca kłam wszystkim dowcipom o blondynkach. Z bardzo wysoką średnią i talentem do przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki. To po mamie i babci mówi. Mama jest krawcową, ale lubiła matmę, a babcia uczyła matematyki, więc może dlatego i mnie ona przychodzi bez trudu. Matematyki jest w stanie uczyć się sama. Kiedy kolega z III klasy liceum poprosił, by wytłumaczyła mu logarytmy, usiadła do książki, a potem wyłożyła. To nic trudnego śmieje się. Nauka fizyki i chemii kosztuje ją więcej wysiłku, ale bez przesady. Najważniejsza jest systematyczność mówi. Tak jak Jan pomaga rodzicom w gospodarstwie. Mieszkam w Modrzewiu, z pięknym widokiem na Góry Świętokrzyskie mówi zachwycona. Mamy truskawki, więc pracuję przy nich, latem dorabiam, zrywając wiśnie. A poza tym lubię potańczyć, wyjść z koleżankami, lubię muzykę i poezję śpiewaną. Emila wie, co chce robić w przyszłości zostanie architektem. Stypendium przeznaczyła na zakup książek i programów przydatnych do nauki tego zawodu. I na dojazdy. Miesięcznie wydaje na nie ponad 80 złotych. Elżbieta Wróbel, wychowawczyni obojga, ma w klasie matematyczno-fizycznej jeszcze jednego stypendystę Mateusza Szaranka. Na taką zdolną klasę trzeba sobie zasłużyć śmieje się. Uczy wychowania fizycznego i jest ulubioną psorką. Bo dwój nie stawiam wyjaśnia. Mateusz był dzieckiem wybitnie utalentowanym i nad wiek dojrzałym. W szkole podstawowej chciano go nawet przenieść do klasy wyżej, ale on nie chciał. Jego konik to fizyka, matematyka, chemia i biologia. Książki i filmy o tej problematyce chłonie, z sukcesami bierze udział w konkursach. Teraz uczy się grać na gitarze i idzie mu nieźle. Za stypendium kupił podręczniki akademickie z fizyki. Już chodzi na dodatkowe zajęcia, ale ciągle mu mało. Studia wybierze na pewno politechniczne, z jak największą porcją fizyki. Tekst: Lidia Cichocka, Zdjęcie: Łukasz Zarzycki Artykuł ukazał się w dzienniku Echo Dnia w 2009 roku Stypendia przyznawane są utalentowanym młodym ludziom w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa świętokrzyskiego, który realizuje Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Wsparcie otrzymują ci uczniowie, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów ścisłych. Do 2011 r., w ramach trzech edycji programu, blisko 600 uczniów otrzymało stypendia. 23

26 Bartosz Świtek, właściciel Mobilnego Centrum Wspinaczkowego Struktura : Dzięki unijnym funduszom na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogłem spełnić swoje marzenie i połączyć własny biznes i wspinaczkowe hobby.

27 Hobby z kapitałem Czy można mieć ciekawe hobby, założyć firmę, która jest z nim związana, otrzymać na nią dotację unijną i jeszcze zarabiać? Przeczytajcie opowieść o Bartku, dla którego góry i wspinaczka to sens życia. Gdy zdobywam kolejną górę, wspinam się na szczyt czuję, że pokonuję własne słabości mówi o swojej pasji kielczanin Bartosz Świtek. Po górach chodzi od małego. Działał w harcerstwie, organizował z przyjaciółmi wyprawy rowerowe i górskie, a kilka lat temu zainteresował się wspinaczką. Zawsze marzyłem o własnym biznesie, który byłby związany z moim hobby opowiada. Jednak założenie własnej firmy to nie lada wyzwanie dla młodego człowieka. Oprócz formalnych wymagań, potrzebne są środki finansowe, o które bardzo trudno na starcie. W mediach słyszałem o środkach z Unii Europejskich, kilkoro znajomych z nich skorzystało, więc postanowiłem, że także spróbuję mówi. Wspinaczka po fundusze Za bardzo nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Przez kilka dni wertowałem Internet, pytałem znajomych, dotarłem do punktu konsultacyjnego Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Tutaj dowiedziałem się z jakich programów mogę skorzystać mówi Bartosz Świtek. Już wcześniej miałem pomysł zrobienia mobilnej ścianki wspinaczkowej. Kilka lat temu pracowałem podczas wakacji w Anglii jako instruktor na podobnej ściance. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieciaków opowiada. Zrobił więc rozeznanie u nas. W regionie działa kilka ścianek wspinaczkowych. Takich mobilnych nie ma, a w Polsce jest ich zaledwie kilka. 25

28

29 Był już pomysł, należało jeszcze wybrać program i starać się o unijne fundusze. Bartosz ubiegał się o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najpierw napisał projekt, który został zakwalifikowany do unijnego programu, i wziął udział w szkoleniu, które dotyczyło pisania biznesplanów i prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotował liczący kilkanaście stron biznesplan, który został wysoko oceniony przez komisję, która weryfikowała projekty. Warto było spędzić kilka dni na pisaniu projektu mówi. Założył firmę Mobilne Centrum Wspinaczkowe Struktura. Mobilny gigant Otrzymał dotację, którą przeznaczył na wykonanie ścianki, które zlecił firmie z Gliwic według własnego projektu. W ten sposób stałem się właścicielem mobilnej ścianki wspinaczkowej. Mobilnej czyli takiej, którą można przetransportować samochodem na przyczepie w dowolne miejsce i rozłożyć do użytkowania w kilkanaście minut mówi Bartosz Świtek. Ścianka robi wrażenie. To ścianka o największej powierzchni w Polsce blisko 40 metrów kwadratowych, ma 6,4 metra wysokości (jedna z najwyższych w Polsce), jedyna na której mogą się wspinać jednocześnie cztery osoby. Waży 2250 kilogramów. Dzięki użytym materiałom i kolorystyce ścianka przypomina naturalne skały. Na ściance wyznaczyłem cztery drogi o różnym stopniu trudności, z których radość wspinania się będą czerpać doświadczeni miłośnicy wspinaczki i początkujący wspinacze, a nawet dzieci opowiada. To bezpieczny sport, gdyż asekurację zapewnia wykwalifikowany instruktor, który ukończył kurs operatora ściany. Wspinaczka to sport, który uczy odpowiedzialności, koncentracji, przełamywania własnych słabości. Staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. W naszym regionie jest mnóstwo jej miłośników, którzy wspinają się na świętokrzyskich skałkach mówi Bartosz Świtek. Mój pomysł polega na tym, aby z mobilną ścianką dotrzeć wszędzie tam gdzie ludzie chcą się powspinać opowiada. Zgłosiło się już kilka firm, które chciałyby wynająć ściankę mówi z uśmiechem. Tekst i zdjęcia: Łukasz Zarzycki Artykuł ukazał się w 2009 r. w dzienniku Echo Dnia Dotacja od Unii Bartosz Świtek założył firmę korzystając z dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach projektu: Mój własny biznes, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był on realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę IP2 dla PO KL w województwie świętokrzyskim. Dotacja wyniosła prawie 40 tysięcy złotych, a wartość wsparcia pomostowego 4200 złotych na pół roku. 27

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Raport z projektu Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Małe Przedszkola utworzone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola i wspierane w projekcie Nasze Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

RODZINNY BIZNES SUKCESEM WIELU POKOLEŃ

RODZINNY BIZNES SUKCESEM WIELU POKOLEŃ PRACUJĘ W MAGAZYN BEZPŁATNY WYDAWCA: SISPOLSKA ŁÓDŹ 2015 WWW.PRACUJEWLODZI.PL NR 2 POBIERZ NA TABLET MARDOM RODZINNY BIZNES SUKCESEM WIELU POKOLEŃ wywiad z Damianem Bińkiem str. 20 ŁÓDŹ i NCŁ TO DOBRE

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo