Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świętokrzyskie inwestuje w ludzi"

Transkrypt

1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1

2

3 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

4 Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim.

5 Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwu zarekomendować niniejsze wydawnictwo, przygotowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mówi się, że nic tak nie działa na wyobraźnię i nic nie stanowi równie skutecznej inspiracji do działania, jak dobry przykład. Kierując się właśnie tą regułą, ŚBRR zdecydowało się opublikować zestaw artykułów, prezentujących konkretne efekty wdrażania projektów Kapitału Ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Teksty te ukazywały się w prasie, wzbudzając często żywą reakcję Czytelników, pytających o możliwości sięgania po wsparcie z PO KL. Te możliwości wciąż istnieją. Warto z nich korzystać, bo jak pokazują chociażby historie, opisane w tej książce dzięki unijnemu dofinansowaniu można skutecznie poprawiać swoją pozycję na rynku pracy, podnosić kwalifikacje, uzupełniać wykształcenie, a także godzić przyjemne z pożytecznym, czyli realizować marzenia, tworząc przy okazji miejsca pracy. Mam nadzieję, że lektura artykułów, zawartych w tym wydawnictwie, stanie się dla Państwa zachętą do aktywnego korzystania z możliwości, jakie dają fundusze unijne, w tym zwłaszcza Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nie bez przyczyny naczelną zasadą PO KL jest przecież hasło Człowiek najlepsza inwestycja. Gorąco zachęcam więc do lektury i brania przykładu. Życzę Państwu wielu udanych pomysłów, które POKL z pożytkiem dla Was i dla Waszych środowisk pomoże wcielić w życie. Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 3

6

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Województwa Świętokrzyskiego W latach Polska jest największym odbiorcą unijnej pomocy pośród wszystkich państw członkowskich Wspólnoty. Trafi do nas łącznie ponad 67 mld euro. Ponad jedna siódma tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, który w Polsce jest wdrażany poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. POKL jest największym programem w całej historii EFS. Kapitał Ludzki to program szyty na miarę kwoty, jakie w jego ramach mogą wykorzystać poszczególne regiony, zależą od skali problemów społecznych. Województwo świętokrzyskie ma możliwość wykorzystania w latach rekordowo wysokiej kwoty na przedsięwzięcia, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unia Europejska, wspomagana środkami z budżetu państwa, przydzieliła nam 317,5 miliona euro, czyli ponad 1,2 mld złotych. Na każdego z mieszkańców Kielecczyzny przypada w ramach PO KL blisko 250 euro najwięcej ze wszystkich polskich województw. Dzięki tym pieniądzom autorzy świętokrzyskich projektów PO KL mogą realizować przedsięwzięcia, które podnoszą wiedzę i umiejętności mieszkańców województwa, dają im szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, podniesienie kwalifikacji, zmianę zawodu, a tym najbardziej przedsiębiorczym pomagają założyć własną firmę. Program kierowany jest także do tych osób, którym z różnych względów może to być niepełnosprawność, sytuacja rodzinna, niskie kwalifikacje czy wiek trudno znaleźć zatrudnienie i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Udział w projektach PO KL pomaga im w pokonaniu barier, w wyzwoleniu posiadanego potencjału, a w efekcie daje szansę na pozytywne zmiany w życiu. Zadaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach jest m. in. organizowanie procesu naboru, oceny i realizacji tych projektów. Konkursy na dofinansowanie, ogłaszane co roku, pozwalają wybierać przedsięwzięcia najlepiej wpisujące się w cele Programu. Dotychczas z projektów Kapitału Ludzkiego skorzystało ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu. Album Świętokrzyskie inwestuje w ludzi pokazuje fragmenty tej niosącej pozytywne zmiany, kapitałowej rzeczywistości. 5

8

9 Spis treści I Wstęp II Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Województwa Świętokrzyskiego III Projekty: 1. Nasz najmłodszy kapitał 2. Gotowe na wszystko 3. Julka zaczęła chodzić 4. Najpierw zawód potem dyplom 5. Silna reprezentacja 6. Hobby z Kapitałem 7. Przełamali strach 8. Uczyć czy nauczyć? 9. Szczęśliwa Przebojowa kuchnia fusion 11. Zagląda w duszę zabytkom 12. Kapitał na przyszłość 13. Ulotna uroda mięśnia gładkiego 14. Uwierzyły w siebie 15. Jędrusie z robotami 16. Od przeszłości do przyszłości

10 Pierwsza w życiu przysięga. Od teraz każdy maluch ze Szczecna jest prawdziwym przedszkolakiem.

11 Nasz najmłodszy Kapitał Iwaniska, Szczecno, Solec Zdrój i kilka miejscowości w gminie Stopnica to pierwsze na mapie województwa świętokrzyskiego punkty, w których powstały placówki przedszkolne, sfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs na projekty w ramach Poddziałania PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w pierwszej fazie umożliwił uzyskanie dofinansowania przez czterech wnioskodawców. W trakcie rozpatrywania są kolejne tego typu projekty. Zarówno to zainteresowanie, jak i pierwsze dotykalne już efekty w postaci utworzonych przedszkoli, pozwalają stwierdzić, że ten kierunek wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego jest bardzo potrzebny. Dość powiedzieć, że w woj. świętokrzyskim jedna trzecia gmin wciąż nie ma ani jednej placówki wychowania przedszkolnego. Na tej liście białych plam do niedawna były Iwaniska. Ostatnie przedszkole zlikwidowano tam siedem lat temu. W tym roku edukację przedszkolną rozpoczęło sześćdziesięcioro maluchów z całej gminy. Kiedy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat mówił, cytując Janusza Korczaka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, Wacław Słowik, podczas otwarcia przedszkola. I rzeczywiście śmiechu w Dzień Edukacji Narodowej w Iwaniskach nie brakowało. Obecność rozradowanych maluchów zmieniła oficjalne z założenia spotkanie w uroczystość pełną spontanicznej radości. Trzy szkolne klasy, zamienione w sale przedszkolne dla 3-, 4- i 5-latków, a także nowy plac zabaw, zostały wyposażone dzięki środkom z POKL. Dziękujemy autorom projektu, a także pracownikom Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, które zaowocowało powstaniem tego przedszkola mówił wójt Iwanisk, 9

12 Pierwsze publiczne wystąpienie. Przedszkolaki z Iwanisk podbiły serca publiczności.

13 Marek Staniek. Dla naszych najmłodszych to wielka szansa na wyrównanie szans z dziećmi z większych ośrodków. Zainteresowanie korzystaniem z możliwości, jakie daje Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej jest w naszym województwie ogromne. Do ŚBRR jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie dotarło kilkadziesiąt projektów, przewidujących tworzenie nowych bądź poszerzanie usług w już istniejących placówkach przedszkolnych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nie ulega wątpliwości, że kontakt z zorganizowaną formą edukacji na tym początkowym etapie życia ma duże, o ile nie decydujące znacznie dla dalszego rozwoju dziecka. Za stworzenie takich możliwości dziękowali podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka rodzice maluchów ze Szczecna. Uroczystość odbyła się 4 listopada. Od początku roku szkolnego dzieci zdążyły się już wiele nauczyć, co potwierdziły, prezentując zaproszonym gościom program artystyczny. Było dużo tremy, mnóstwo śmiechu, trochę łez, a na końcu gromkie oklaski. Dzieci ze Szczecna błyskawicznie podbiły serca licznej publiczności. Przykład tego przedszkola bardzo dobitnie pokazuje, że nieprawdziwy jest wypowiadany czasem pogląd, iż środki unijne są niezwykle trudne do zdobycia, a procedura aplikowania o nie bardzo skomplikowana skomentował uruchomienie kapitałowych przedszkoli Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Domagała. Oczywiście, nie obywa się czasem bez problemów, ale jak widać, choćby na przykładzie Szczecna, dla chcącego nic trudnego. Tekst i zdjęcia: Artur Potaczała Artykuł ukazał się w 2008 r. w kwartalniku Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Ludzie z Kapitałem Zakładanie nowych i rozwijanie oferty już istniejących przedszkoli umożliwia Poddziałanie PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach konkursów, ogłaszanych w latach , Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, które wdraża program Kapitał Ludzki w naszym województwie, przyznało dofinansowanie blisko 100 projektom, o łącznej wartości ponad 55 mln zł. Były one skierowane do 8 tysięcy dzieci, uczęszczających do blisko 270 przedszkoli, w większości nowo utworzonych. Znaczna cześć nowopowstałych przedszkoli kontynuuje działalność, odpowiedzialność za ich funkcjonowanie przejęły lokalne samorządy. 11

14 Rok po zdobyciu dofinansowania do pierwszego projektu, nauczycielki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach napisały kolejny i zdobyły 730 tys. zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Ta kwota była równa jednej trzeciej całego budżetu placówki w 2009 r. Gotowe na wszystko Czasami chciały wyrzucić projekt do kosza, ale jak jedna z nich miała go dość, inna kipiała energią. Trzy nauczycielki z Baranówka walczyły do końca. Zdobyły ćwierć miliona złotych na dodatkowe zajęcia dla swoich uczniów. Małgorzata Ogłoza-Fisiak uczy matematyki, Renata Długosz historii, Wiesława Herbergier polskiego. Są doświadczonymi dyplomowanymi nauczycielkami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26 na kieleckim Baranówku. Po lekcjach spotykają się na kawie. To było gdzieś na przełomie roku. Po burzy mózgów wspólnie stwierdziłyśmy, że wchodzimy mówią zgodnie. Zanim złożyły projekt do programu Kapitał Ludzki, przejrzały strony internetowe dotyczące pozyskiwania unijnych funduszy. Były w biurze pisania projektów na Czarnowie, poznawały priorytety polityki regionalnej UE, generatory wniosków, szkoliły się w Świętokrzyskim Biurze Roz-

15 woju Regionalnego. Trudno polonistce przyzwyczajonej do literatury pięknej przebrnąć przez te wszystkie pojęcia przyznaje Herbergier. Pisząc ten projekt, znienawidziłyśmy go, ale ile razy chciałam go wyrzucić do kosza, któraś z koleżanek mówiła: Uspokój się, damy radę opowiada Długosz. W trójkę zawsze jest łatwiej dodaje Ogłoza-Fisiak. Dyrektor szkoły nie wiedział o tych planach. 24 kwietnia tego roku nauczycielki złożyły swój Projekt równych szans. W wakacje były nad morzem. Z internetu dowiedziały się, że projekt przeszedł dalej, do negocjacji. ( ). Jesteśmy szczęśliwe, ale nie cieszymy się. Cieszyć się będziemy po zakończeniu realizacji projektu, w czerwcu przyszłego roku podkreślają nauczycielki. Do tego czasu uczniowie z Baranówka będą mieli 900 (!) godzin dodatkowych zajęć, m.in. z jęz. polskiego, angielskiego, matematyki i chemii. Będą nadrabiać na nich zaległości, rozwijać swoje pasje, przygotowywać się do egzaminów i konkursów przedmiotowych. Do szkoły przyjadą pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji na pogadanki wychowawcze. Doposażona zostanie pracownia chemiczna. Szkoła dostanie na ten cel 244 tys. zł. To więcej niż kielecki urząd miasta przeznacza na dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych dla wszystkich swoich uczniów. Skorzystają na tym też nauczyciele, którzy za każdą godzinę dodatkowych zajęć dostaną 70 zł brutto. Musimy jeszcze przeprowadzić kampanię wśród rodziców, żeby frekwencja dzieci była jak najwyższa mówią nauczycielki. Są dumne, że to właśnie ich szkoła jako pierwsza w Kielcach skorzysta z pieniędzy Kapitału Ludzkiego. Na pytanie, dlaczego im się chciało pokonywać te wszystkie przeszkody, żartują: Na pewno nie dla awansu. Trochę dla pieniędzy i sławy. To jest coś innego, coś ciekawego. Przyznają, że pierwszy projekt jest zawsze najtrudniejszy. Mówią, że teraz, po doświadczeniach, zrobiłyby go lepiej. W głowie mają już pomysły na kolejne projekty. Kapitał Ludzki jest do 2013 roku, a my jesteśmy gotowe na wszystko zapowiadają. Tekst: Piotr Burda, Zdjęcie: Jarosław Kubalski Agencja Gazeta Artykuł ukazał się w kieleckim wydaniu Gazety Wyborczej w październiku 2008 r. 13

16 Hipoterapia nie tylko poprawia sprawność ruchową osób niepełnosprawnych, ale dodaje im także pewności siebie. Dzieci, uczestniczące w projekcie Równi lecz różni, były dumne z tego, jak dobrze poradziły sobie podczas zajęć z koniem.

17 Julka zaczęła chodzić Zakończyły się zajęcia z hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci z powiatu kieleckiego oraz dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku. Hipoterapia prowadzona była od połowy czerwca do końca października 2009 roku, w ramach projektu Równi lecz różni, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. To był bardzo dobry pomysł. Nawet po tak krótkim okresie zajęć zaobserwowaliśmy poprawę u naszych podopiecznych. W zajęciach uczestniczył 10-letni Grześ, który nie chodził. Panicznie bał się schodów. Na ich widok reagował krzykiem. W czasie hipoterapii, aby dosiąść konia, dzieci korzystały właśnie z kilkustopniowych schodków. Grzesiu, który początkowo nawet nie chciał patrzeć w kierunku konia, tak w końcu pokochał jazdę na klaczy Madera, że zaczął sam wchodzić po tych schodach. Jego opiekunowie przyznali, że w ciągu trzech lat rehabilitacji, nie udało się im tak dużo osiągnąć, jak w ciągu tych kilku miesięcy hipoterapii w ramach projektu. Inna z uczestniczek terapii dwu i pół letnia Julka, która sama nie chodziła, nagle po powrocie z zajęć do domu, wstała i przeszła przez pokój. Jej tata ze łzami opowiadał nam później, że Julka zaczęła chodzić mówi Mirosława Kusztal-Musiał, prezes Stowarzyszenia Kobiet Zależy nam, które wygrało konkurs na prowadzenie hipoterapii w ramach projektu Równi lecz różni. Zadanie obejmowało prowadzenie zajęć hipoterapii łącznie 500 godzin, w okresie od czerwca do października 2009 roku, dla co najmniej 30 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej w powiecie kieleckim. Zajęcia z hipoterapii odbywały się w hali treningowej Stajni Elbara w miejscowości Kołomań w gminie Zagnańsk. W sumie z zajęć skorzystało 34 niepełnosprawnych dzieci. Najmłodsze miało półtora roku, a najstarsze 21 lat. W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci ćwiczyły na 15

18 Najbardziej wytrwałe w hipoterapii okazały się osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich.

19 koniu od 10 minut do pół godziny. Przyjeżdżały do nas dwa razy w tygodniu, a nawet częściej. Kiedy dzieci pracowały na koniu z hipoterapeutą, rodzice mogli się spotkać i porozmawiać z psychologiem, który też pracował w ramach projektu Równi lecz różni. Widać było, że dorośli bardzo potrzebowali takiego wsparcie psychicznego dodaje prezes Mirosława Kusztal-Musiał. Zajęcia prowadził instruktor hipoterapii Jacek Mosakowski, któremu towarzyszyły: prezes Mirosława Kusztal-Musiał oraz pedagog Lidia Pietrzyca. Największe efekty hipoterapii widać dopiero po dłuższym czasie. W niektórych przypadkach powinna być stosowana latami, często łączy się ją fizjoterapią. Dlatego cieszy mnie, że w trakcie trwania projektu, udało się nam tak dużo osiągnąć. W wielu przypadkach byłem mile zaskoczony. Udało się dotrzeć do dzieci z dużymi zaburzeniami. Oczywiście bardzo pomogła nam w tym klacz Madera. To wspaniały koń do hipoterapii, ma odpowiedni charakter i chód. Co jest bardzo istotne w czasie zajęć. Tam, gdzie ja nie mogłem dotrzeć, ona sobie poradziła. Dzieci ją uwielbiają. Koń bardzo pomaga osobom niepełnosprawnym. Nie tylko usprawnia je ruchowo, ale także dodaje im pewności siebie. Dzieci są dumne, że radzą sobie z koniem. Dzięki temu nawiązują kontakt z innymi przyznaje instruktor hipoterapii Jacek Mosakowski Na koniec zajęć z hipoterapii w ramach projektu Równi lecz różni wszyscy uczestnicy bawili się na wspaniałym ognisku integracyjnym. Było wspólne pieczenie kiełbasek i zabawy. Wielu rodziców podkreślało, jak ważna okazała się hipoterapia dla ich dzieci. Większość chciałaby, aby dzieci mogły dalej ćwiczyć. Rodzice bardzo żałują, że zajęcia w ramach projektu skończyły się. Niektórzy już zdecydowali się na prywatną terapię, ale wiele osób na to po prostu nie stać uważa Mirosława Kusztal-Musiał, prezes Stowarzyszenia Kobiet Zależy nam. W ramach projektu Równi lecz różni w zajęciach hipoterapii uczestniczyło również trzydziestu pięciu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku (mogli także korzystać z porad pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz terapii dźwiękiem). Najbardziej wytrwałe w hipoterapii okazały się osoby, które na co dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich. Zajęcia na koniu bardzo przypadły im do gustu. Staraliśmy się wykonywać bardzo różnorodne ćwiczenia. W czasie hipoterapii mam możliwość dotarcia do najbardziej ukrytych mięśni, w ten sposób możemy je usprawniać. Jedna z naszych podopiecznych Ania początkowo bała się nawet usiąść na koniu. Musieliśmy ją mocno podtrzymywać. Z czasem nauczyła się siedzieć samodzielnie, a nawet wykonywała skomplikowane ćwiczenia Jacek Mosakowski nie krył zadowolenia z efektów hipoterapii. Tekst: Martyna Głębocka, Zdjęcia: Archiwum projektu Artykuł ukazał się w całości w 2009 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 17

20 Aneta Kuśpiel i Aneta Lutwin od lat pracują w branży cukierniczej, ale dzięki projektowi PO KL udało im się formalnie potwierdzić posiadane kwalifikacje dzięki temu wiedzą, że wzrosła ich ich wartość jako pracowników.

21 Najpierw zawód potem dyplom Chociaż pracują, z własnej woli wrócili do szkolnych ław. Chcieli podnieść swoje wykształcenie albo uzyskać potwierdzenie kwalifikacji. Dzięki udziałowi w kursach, organizowanych w ramach projektu Mam zawód mam dyplom są prawdziwymi, dyplomowanymi zawodowcami. Najbardziej lubię robić ciasto francuskie mówi jedna z kursantek, Aneta Kuśpiel. Ta praca jest moją prawdziwą pasją. Mogłabym tak stać i wałkować ciasto godzinami. Potrzeba do tego dużo cierpliwości, wprawy i doświadczenia opowiada. Jako cukiernik pracuje od 10 lat, jednak dopiero teraz obroniła tytuł mistrza w swoim zawodzie. Takim samym dyplomem może pochwalić się jej koleżanka z pracy, Aneta Lutwin, która z wykształcenia jest technologiem żywności o specjalności ciastkarz-piekarz, a w cukierni pracuje od 9 lat. Zawsze lubiłam piec ciasta, a zwłaszcza te z kremem torty i rolady. W czasie kursu chciałam podnieść swoje umiejętności i dumna jestem, że mi się to udało mówi. Kiedy zobaczyłem plakat reklamujący darmowe szkolenie, pomyślałem, że to coś dla mnie mówi Arkadiusz Młynarczyk, który mimo że skończył zasadniczą szkołę zawodową o kierunku hydraulik, przez 10 lat pracował jako drukarz. Kurs usystematyzował moją wiedzę nie tylko z drukarstwa, ale całej poligrafii. To branża, która idzie z duchem czasu, staje się coraz bardziej zinformatyzowana i zawodu trzeba uczyć się przez całe życie. W projekcie wziął też udział Krzysztof Zalewa, który od 16 lat pracuje jako ślusarz-spawacz. Kurs ślusarski uzupełnił jego kwalifikacje. Skończyłem technikum o kierunku monter-spawacz, więc brakowało mi dyplomu ślusarza. Zajęcia dały mi szersze spojrzenie na to, co robię. Teraz jestem zarówno ślusarzem, jak i spawaczem z dyplomem mówi z zadowoleniem. 19

22 Po ukończeniu kursów, realizowanych w ramach projektu, uczestnicy mogli rozwinąć już posiadane umiejętności, a co ważniejsze uzyskać dyplom, który je oficjalnie potwierdza. Na świętokrzyskim rynku pracy wciąż brakuje fachowców w wielu zawodach mówi Małgorzata Szostkiewicz, kierownik projektu Mam zawód mam dyplom realizowanego przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Poszukiwani są piekarze, ślusarze, lakiernicy, rzeźnicy, pracownicy zawodów budowlanych. W szczególności brakuje pracowników wykwalifikowanych na niższych stanowiskach z konkretnym tytułem zawodowym. Dlatego stworzyliśmy projekt, który zakłada uzyskanie bezpłatnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych dodaje. W wyniku przeprowadzonych przez autorów projektu ankiet wśród pracowników oraz rozmów z pracodawcami okazało się, że osoby, które mają tytuły zawodowe, zajmują zazwyczaj wyższe i lepiej płatne stanowiska. Wśród ankietowanych były osoby, które mimo wykształcenia średniego, a nawet wyższego, chciały zdobyć świadectwo czeladnicze, ponieważ pracowały jako pomoc na najniższym stanowisku w zakładzie mówi Piotr Prędota z biura projektu. Z czasem stają się specjalistami w swojej dziedzinie, ale brak im świadectwa dokumentującego umiejętności. Przez to nie mogą awansować i są gorzej opłacani. Również pracodawcy podkreślali, że chętniej zatrudniają osoby z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, czyli dyplomem mistrzowskim, świadectwem czeladniczym lub świadectwem uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego. Kursy zakładają zajęcia teoretyczne i praktyczne, z naciskiem na te pierwsze, bo praktykę kursanci mają na co dzień. Mimo tego szkolenia są dla nich ciekawe. Mnie najbardziej zainteresowała technologia robienia kuwertury, czyli czekoladowej polewy do ciast. Dowiedziałam się w jakiej temperaturze ją przechowywać, jaką powinna mieć konsystencję, co zrobić, żeby była błyszcząca i żeby nie pękała opowiada Aneta Kuśpiel. Podobały mi się lekcje, podczas których Poszukiwani z dyplomem Zawodowe szkolenia

23 poznawaliśmy receptury na lody. Podczas kursu przypomniałam też sobie zagadnienia, których uczyłam się w szkole, na przykład jak działa dzielarka do porcjowania ciasta mówi Aneta Lutwin. Arkadiusz Młynarczyk docenia, że podczas warsztatów mógł zobaczyć jak pracuje się na różnych maszynach drukarskich. W moim zakładzie nie ma takich dużych, nowoczesnych maszyn, które poznaliśmy na zajęciach praktycznych. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie mówi. Podobne wrażenia po kursie ma Krzysztof Zalewa. Poznałem budowę różnych przekładni, maszyn, uczyłem się metaloznawstwa i mierzenia przyrządami, których nie używamy w pracy. Przygotowując się do egzaminu korzystałem ze specjalistycznych książek technicznych, ponieważ niektórych rzeczy musiałem się douczyć mówi. Z myślą o przyszłości Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem na tytuł czeladnika lub mistrza. Mimo że kursanci pracują w zawodzie, z którego są egzaminowani, zawsze jest dużo emocji opowiada Małgorzata Szostkiewicz. Przeżyciem dla uczestników jest samo szkolenie. To dla wielu odskocznia od pracy, od codzienności. Zdobycie dyplomu jest też dla uczestników szkoleń swego rodzaju zabezpieczeniem. Wierzą, że będą bardziej cenionymi fachowcami na rynku pracy. Człowiek musi uczyć się całe życie. Choć teraz pracuję w cukierni, nie wiem co będzie za kilka lat. Z tytułem mistrza na pewno będą miała więcej możliwości. Będę mogła szkolić innych, a nawet założyć własną firmę mówi Aneta Kuśpiel. Tekst i zdjęcia: Magdalena Malecka Artykuł ukazał się w 2009 r. w kwartalniku Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Ludzie z Kapitałem Projekt realizowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach skierowany był do 200 osób pracujących, które nie posiadały dokumentów potwierdzających ich umiejętności zawodowe. Przedsięwzięcie zakończyło się w marcu 2011 r. Wartość dofinansowania, jakie projekt otrzymał w ramach Działania 9.3 PO KL Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, to blisko 800 tys. zł. 21

24 Mateusz Szaranek, Emilia Kępa i Jan Głowacki, trójka stypendystów z jednej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach, które szczyci się bardzo zdolną matematycznie młodzieżą. Silna reprezentacja Dla zabawy rozwiązują razem z rodziną zadania matematyczne, wstają o 6 rano, by dojechać do oddalonej o kilkanaście kilometrów szkoły, ale przede wszystkim lubią przedmioty ścisłe stypendyści unijnego programu stypendialnego. Jan Głowacki i Emilia Kępa pokonali swoich kolegów. Jan jest laureatem i finalistą konkursów matematycznych i fizycznych. Rodzice nie dziwią się uzdolnieniom syna, bo on od zawsze, czyli od najmłodszych lat, interesował się naukami ścisłymi. Tak samo jak siostra Kasia, dzisiaj studentka elektroniki. Jasiek nie uważa, że uczy się dużo. Przy dobrej motywacji wiedza sama wchodzi do głowy. A wiadomo, że do konkursu trzeba się przygotować wyjaśnia. Niedawno brał udział w konkursie z fizyki i przyznaje, że było trudno, z chemii znacznie łatwiej. Ma świadomość, że może być lepszy, chociaż już teraz ma bardzo wysoką średnią. Każdy dzień ma dobrze zorganizowany, dojeżdża z Trzeszkowa kilkanaście kilometrów do szkoły. Pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Czy ma czas wolny? Oczywiście mówi. Trzeba się przecież wyluzować.

25 Biega więc z dwoma kolegami, czyta najchętniej fantastykę, a także gra na komputerze. W strzelanki. Na wagary nie chodzi. Nie opłaca się, bo potem trzeba nadrabiać zaległości mówi. Stypendium wykorzystał na kupno podręczników. Bo gdy chce się startować w konkursach, trzeba się przygotowywać do nich. Zmodernizowałem też swój komputer. Własnoręcznie dodaje. I to też nie dziwi, bo Jan chce studiować elektronikę, a może budownictwo. Teraz najważniejsza jest matura, co będę studiował, jeszcze nie zdecydowałem mówi. Systematyczna blondynka Dwój nie stawiam W tej samej klasie, co Jan, jest Emilka, blondynka, zadająca kłam wszystkim dowcipom o blondynkach. Z bardzo wysoką średnią i talentem do przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki. To po mamie i babci mówi. Mama jest krawcową, ale lubiła matmę, a babcia uczyła matematyki, więc może dlatego i mnie ona przychodzi bez trudu. Matematyki jest w stanie uczyć się sama. Kiedy kolega z III klasy liceum poprosił, by wytłumaczyła mu logarytmy, usiadła do książki, a potem wyłożyła. To nic trudnego śmieje się. Nauka fizyki i chemii kosztuje ją więcej wysiłku, ale bez przesady. Najważniejsza jest systematyczność mówi. Tak jak Jan pomaga rodzicom w gospodarstwie. Mieszkam w Modrzewiu, z pięknym widokiem na Góry Świętokrzyskie mówi zachwycona. Mamy truskawki, więc pracuję przy nich, latem dorabiam, zrywając wiśnie. A poza tym lubię potańczyć, wyjść z koleżankami, lubię muzykę i poezję śpiewaną. Emila wie, co chce robić w przyszłości zostanie architektem. Stypendium przeznaczyła na zakup książek i programów przydatnych do nauki tego zawodu. I na dojazdy. Miesięcznie wydaje na nie ponad 80 złotych. Elżbieta Wróbel, wychowawczyni obojga, ma w klasie matematyczno-fizycznej jeszcze jednego stypendystę Mateusza Szaranka. Na taką zdolną klasę trzeba sobie zasłużyć śmieje się. Uczy wychowania fizycznego i jest ulubioną psorką. Bo dwój nie stawiam wyjaśnia. Mateusz był dzieckiem wybitnie utalentowanym i nad wiek dojrzałym. W szkole podstawowej chciano go nawet przenieść do klasy wyżej, ale on nie chciał. Jego konik to fizyka, matematyka, chemia i biologia. Książki i filmy o tej problematyce chłonie, z sukcesami bierze udział w konkursach. Teraz uczy się grać na gitarze i idzie mu nieźle. Za stypendium kupił podręczniki akademickie z fizyki. Już chodzi na dodatkowe zajęcia, ale ciągle mu mało. Studia wybierze na pewno politechniczne, z jak największą porcją fizyki. Tekst: Lidia Cichocka, Zdjęcie: Łukasz Zarzycki Artykuł ukazał się w dzienniku Echo Dnia w 2009 roku Stypendia przyznawane są utalentowanym młodym ludziom w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa świętokrzyskiego, który realizuje Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Wsparcie otrzymują ci uczniowie, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów ścisłych. Do 2011 r., w ramach trzech edycji programu, blisko 600 uczniów otrzymało stypendia. 23

26 Bartosz Świtek, właściciel Mobilnego Centrum Wspinaczkowego Struktura : Dzięki unijnym funduszom na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogłem spełnić swoje marzenie i połączyć własny biznes i wspinaczkowe hobby.

27 Hobby z kapitałem Czy można mieć ciekawe hobby, założyć firmę, która jest z nim związana, otrzymać na nią dotację unijną i jeszcze zarabiać? Przeczytajcie opowieść o Bartku, dla którego góry i wspinaczka to sens życia. Gdy zdobywam kolejną górę, wspinam się na szczyt czuję, że pokonuję własne słabości mówi o swojej pasji kielczanin Bartosz Świtek. Po górach chodzi od małego. Działał w harcerstwie, organizował z przyjaciółmi wyprawy rowerowe i górskie, a kilka lat temu zainteresował się wspinaczką. Zawsze marzyłem o własnym biznesie, który byłby związany z moim hobby opowiada. Jednak założenie własnej firmy to nie lada wyzwanie dla młodego człowieka. Oprócz formalnych wymagań, potrzebne są środki finansowe, o które bardzo trudno na starcie. W mediach słyszałem o środkach z Unii Europejskich, kilkoro znajomych z nich skorzystało, więc postanowiłem, że także spróbuję mówi. Wspinaczka po fundusze Za bardzo nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Przez kilka dni wertowałem Internet, pytałem znajomych, dotarłem do punktu konsultacyjnego Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Tutaj dowiedziałem się z jakich programów mogę skorzystać mówi Bartosz Świtek. Już wcześniej miałem pomysł zrobienia mobilnej ścianki wspinaczkowej. Kilka lat temu pracowałem podczas wakacji w Anglii jako instruktor na podobnej ściance. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieciaków opowiada. Zrobił więc rozeznanie u nas. W regionie działa kilka ścianek wspinaczkowych. Takich mobilnych nie ma, a w Polsce jest ich zaledwie kilka. 25

28

29 Był już pomysł, należało jeszcze wybrać program i starać się o unijne fundusze. Bartosz ubiegał się o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najpierw napisał projekt, który został zakwalifikowany do unijnego programu, i wziął udział w szkoleniu, które dotyczyło pisania biznesplanów i prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotował liczący kilkanaście stron biznesplan, który został wysoko oceniony przez komisję, która weryfikowała projekty. Warto było spędzić kilka dni na pisaniu projektu mówi. Założył firmę Mobilne Centrum Wspinaczkowe Struktura. Mobilny gigant Otrzymał dotację, którą przeznaczył na wykonanie ścianki, które zlecił firmie z Gliwic według własnego projektu. W ten sposób stałem się właścicielem mobilnej ścianki wspinaczkowej. Mobilnej czyli takiej, którą można przetransportować samochodem na przyczepie w dowolne miejsce i rozłożyć do użytkowania w kilkanaście minut mówi Bartosz Świtek. Ścianka robi wrażenie. To ścianka o największej powierzchni w Polsce blisko 40 metrów kwadratowych, ma 6,4 metra wysokości (jedna z najwyższych w Polsce), jedyna na której mogą się wspinać jednocześnie cztery osoby. Waży 2250 kilogramów. Dzięki użytym materiałom i kolorystyce ścianka przypomina naturalne skały. Na ściance wyznaczyłem cztery drogi o różnym stopniu trudności, z których radość wspinania się będą czerpać doświadczeni miłośnicy wspinaczki i początkujący wspinacze, a nawet dzieci opowiada. To bezpieczny sport, gdyż asekurację zapewnia wykwalifikowany instruktor, który ukończył kurs operatora ściany. Wspinaczka to sport, który uczy odpowiedzialności, koncentracji, przełamywania własnych słabości. Staje się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu. W naszym regionie jest mnóstwo jej miłośników, którzy wspinają się na świętokrzyskich skałkach mówi Bartosz Świtek. Mój pomysł polega na tym, aby z mobilną ścianką dotrzeć wszędzie tam gdzie ludzie chcą się powspinać opowiada. Zgłosiło się już kilka firm, które chciałyby wynająć ściankę mówi z uśmiechem. Tekst i zdjęcia: Łukasz Zarzycki Artykuł ukazał się w 2009 r. w dzienniku Echo Dnia Dotacja od Unii Bartosz Świtek założył firmę korzystając z dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach projektu: Mój własny biznes, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był on realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę IP2 dla PO KL w województwie świętokrzyskim. Dotacja wyniosła prawie 40 tysięcy złotych, a wartość wsparcia pomostowego 4200 złotych na pół roku. 27

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.4

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY ANKIETA rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY Szkoła i nauczyciele są bardzo życzliwi i pomagający, jestem zadowolona,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r.

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r. Informacja za rok 2013 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości. Martyna Mikunda

Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości. Martyna Mikunda Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Martyna Mikunda PROFIL DZIAŁALNOŚCI Zabiegi kosmetyczne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, Stylizacja paznokci, Makijaże Pomysł na studia Od

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!! Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA*

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA* WYPEŁNIA LOS Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy Zgłoszenie do udziału w projekcie DOBRY ZAWÓD NOWE PERSPEKTYWY Realizowanym w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA System oświaty w Finlandii Kształcenie w szkołach zawodowych Nabór do szkół zawodowych Baza technodydaktyczna System oceniania w szkole zawodowej Dokumentacja szkolna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.)

Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.) Mądrość rodzi się nie z wieku, lecz z duszy. (Źródłem mądrości jest wnętrze człowieka, niezależnie od jego wieku.) Przez trzy lata mieliśmy przyjemność wspólnie z Pawłem podążać ścieżkami nauki. Już od

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

Informacja za rok 2011 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie Gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE 2 2011-2013

REALIZACJA PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE 2 2011-2013 REALIZACJA PROJEKTU INWESTUJ W SIEBIE 2 2011-2013 W O Ś R O D K U S Z K O L N O - W Y C H O W A W C Z Y M D L A N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H R U C H O W O W B U S K U - Z D R O J U Projekt Inwestuj

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz BUSOLA System Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowała Beata Mordyńska System Szkolnego Doradztwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo