SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE"

Transkrypt

1 SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE Ważny od aja PL Zastrzegay sobie prawo do zian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przeysł

2 spis treści Strona Renowacja Zakres obowiązywania / nory produktowe / obszary zastosowań Materiał Oznakowanie Projektowanie i układanie instalacji Obszar zastosowań Projektowanie Układanie instalacji Progra dostaw rury i kształtki Serwis

3 1 renowacja Szybko bezwykopowo ekonoicznie Renowacji starych, zniszczonych rurociągów ożna dokonywać za poocą sprawdzonej i niezawodnej techniki bezwykopowej RAULINER, która pozwala uniknąć utrudnień w kounikacji drogowej. Po prawidłowo przeprowadzonej renowacji, we wnętrzu uszkodzonego rurociągu znajduje się fabrycznie nowy przewód rurowy, który w wytrzyałości i długości okresu eksploatacji w żadny stopniu nie ustępuje iejsca rurociągo układany w sposób tradycyjny. Wyagania: - bezwykopowa renowacja instalacji, wodociągowych, kanalizacyjnych i przeysłowych - unikanie zakłóceń w użytkowaniu instalacji - krótki czas układania - czas eksploatacji tak sao długi, jak w przypadku rurociągów układanych w sposób tradycyjny - zachowanie dotychczasowego poziou ciśnienia roboczego - inialne zniejszenie średnicy wewnętrznej rury - dopuszczenie systeu do zastosowania w instalacjach wodociągowych - odporność na ścieranie - ożliwość płukania wysokociśnieniowego Rozwiązania: Renowacja rur za poocą systeów polierowych uożliwia: - bezwykopowy ontaż nowych rur - dopuszczenie do zastosowania w instalacjach wodociągowych - długie pojedyncze odcinki rur, a ty say niej punktów połączeń - specjalne ateriały wyróżniające się wysoką odpornością na uderzenia i na ścieranie - technologia CLOSE-FIT inializująca zniejszenie średnicy wewnętrznej rury. Syste: Rura RAULINER jest wykonana z bardzo wytrzyałego polietylenu RAU-PE 100 lub w przypadku RAULINER Sewer PVC ze zodyfikowanego PVC. W specjalny teroechaniczny procesie forowania rura przybiera swój charakterystyczny kształt litery U, a ty say zniejsza się jej przekrój poprzeczny. W zależności od średnicy rury, na bęben ożna nawinąć nawet do 600 rur i przewieźć je na iejsce ontażu. Za poocą wciągarki odwija się rurę z bębna i wprowadza do starego rurociągu. Dzięki przekrojowi poprzeczneu w kształcie litery U potrzebna jest do tego stosunkowo niewielka siła. Po przeciągnięciu i zaślepieniu końców bosych, rurę RAULINER poddaje się procesowi odforowania, który polega na ogrzewaniu rury sprężoną parą wodną i aktywowaniu szczególnej właściwości ateriału, tzw. efektu paięci kształtu. Rura RAULINER przyjuje swoją pierwotną forę o przekroju okrągły i ściśle przylega do ścianek starego rurociągu zgodnie z technologią CLOSE-FIT. Zalety systeu REHAU: - ożliwość renowacji długich odcinków pojedynczyi rurai (bez połączeń) - bezwykopowe prace pod powierzchnią ziei - rura renowacyjna o takiej saej jakości jak rury nowe, układane w sposób tradycyjny - dodatkowa korzyść dzięki ruro wielowarstwowy - optyalne paraetry hydrauliczne Dodatkowe korzyści dzięki technologii CLOSE-FIT: - efektywne rozwiązanie systeowe - inialne zniejszenie średnicy wewnętrznej rury - idealne dopasowanie do istniejącego rurociągu - szybki i łatwy ontaż 3

4 1 Renowacja NOWA RURA RAULINER SEWER AC Z WARSTWĄ ADHEZYJNĄ Dotychczas w przypadku renowacji kanalizacji grawitacyjnej wykładzinai ciasnopasowanyi z polietylenu PE renowacja przykanalików stanowiła proble. Teraz, dzięki zastosowaniu nowej rury RAULINER Sewer AC, ożliwe jest niezawodne i ekonoiczne bezwykopowe podłączanie przykanalików. Nowa rura RAULINER Sewer AC (adhesive connection połączenie klejone) jest wykonana z PE i posiada wewnętrzną warstwę podatną na klejenie. Pracochłonna, droga i w dodatku zawodna technika zgrzewania, należy już do przeszłości. Wykorzystaj w renowacji rurociągów grawitacyjnych nowy, kopletny syste rur RAULINER Sewer AC! Rura RAULINER Sewer AC z warstwą adhezyjną gwarancją szczelności przykanalików. Przyczepność warstwy wewnętrznej do rury betonowej została potwierdzona wieloa testai zgodnie z wytycznyi nory PN-EN Przyczepność na pozioie 3 N/ 2 jest przynajniej dwukrotnie większa niż w przypadku porównywalnych połączeń klejonych do powierzchni betonowych. 3 Przegląd zalet: - rura RAULINER Sewer PE z warstwą adhezyjną - ożliwość zastosowania sprawdzonych w praktyce i powszechnie stosowanych technik wykonywania podłączeń za poocą kapelusza nasączanego żywicą, - szczelność zg. z PN-EN 1610 sprawdzona i potwierdzona przez instytut IKT - płukanie wysokociśnieniowe wg DIN 19523, procedura 2, sprawdzone i potwierdzone przez IKT - bazowa rura ciasnopasowana produkowana zgodnie z PN-EN , 2,5 2 1,5 1 0,5 0 beton RAULINER Sewer AC 4

5 1 Renowacja RAULINER SEWER PVC - EKSPRESOWA RENOWACJA RAULINER Sewer PVC charakteryzuje się szczególnie krótki czase układania. Rurę RAULINER Sewer PVC należy na budowie przed wciągnięcie wstępnie rozgrzać. Wprowadzenie wykładziny RAULINER oraz rozparowanie i ścisłe dopasowanie do ścian wewnętrznych starego kanału trwa aksyalnie ok. 3 do 4 godzin. Dzięki tak krótkieu czasowi ontażu zredukowano do iniu uciążliwości, jakie ponoszą ieszkańcy podczas robót renowacyjnych. Istotny czynnikie jest niezakłócony ruch pojazdów podczas instalacji rury RAULINER. Zależnie od warunków na budowie ożliwe jest układanie do 3 trzech odcinków, tzw. parowań, dziennie. Elastyczny Rury betonowe oraz kaionkowe po latach eksploatacji wykazują duże odchyłki w średnicy wewnętrznej sięgające nawet różnicy jednej wartości w typoszeregu rur. RAULINER Sewer PVC jest dla takich przypadków idealny rozwiązanie. Materiał rury pozwala na jego ekspansję nawet o 20% i dzięki teu na dokładne dopasowanie się do kanału. Średnica zewnętrzna rury RAULINER Sewer PVC została tak dobrana, że nawet najniejsze średnice kanałów ogą zostać poddane renowacji. W przypadku większych średnic RAULINER Sewer PVC dostosowuje się do danej średnicy wewnętrznej kanału. W ten sposób we wszystkich średnicach rur poddawanych renowacji ożliwe jest idealne dopasowanie rur RAULINER Sewer PVC. Ekonoiczne podłączenie przykanalika Uszczelnienie przykanalika oże odbyć się albo przez syste dociskowy lub przez kapelusz saouszczelniający. Materiał, jaki jest PVC, oferuje dodatkowo istotną zaletę związaną ze szczelnością: ianowicie wytrzyałość na rozciąganie oraz podatność na klejenie. W przypadku techniki odciskania używane są żywice epoksydowe oraz poliuretanowe. Technologię kapeluszy saouszczelniających zaleca się szczególnie w przypadku zagrożenia wysoki pozioe wody gruntowej. Kapelusz saouszczelniający jest przyklejany żywicą do wewnętrznej ścianki rury RAULINER Sewer PVC oraz pozycjonowany poprzez odpowiedni syste osadzania kapelusza. Kapelusz uszczelniający jest uszczelniany i wzacniany przez żywicę. Łatwe rozpoznanie i podłączenie przykanalika Kolor ateriału, z jakiego wykonano rury RAULINER, uożliwia łatwe rozpoznanie iejsc podłączenia przykanalika oraz rozgałęzień na sieci. RAULINER Sewer PVC w iejscach, gdzie znajdują się przyłącza wybrzusza się, uożliwiając łatwe rozpoznanie iejsca, w który należy wykonać otwór. Wykonanie otworu odbywa się za poocą specjalnego robota z wiertłe. Sztywność obwodowa SN8 Rury RAULINER Sewer PVC posiadają wysoką sztywność obwodową SN8 (8 8 kn 2 ). Sztywność ta jest gwarantowana w stadiu po zainstalowaniu, co wyróżnia ten syste na rynku. 5

6 2 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA / NORMY PRODUKTOWE / OBSZARY ZASTOSOWAŃ Rury RAULINER należą do grupy technologii renowacji bezwykopowej etodą ciasnopasowaną CLOSE-FIT. Charakterystyczny przekrój poprzeczny w kształcie litery U uożliwia dostarczanie dużych ilości rur o średnicach do DN 500 nawiniętych na bęben stalowy. Na placu budowy konieczne jest wykonanie niewielkiego zakresu prac przygotowawczych przed ontaże rur. Rury RAULINER są wprowadzane przez wykopy lub otwory rewizyjne o szerokości in. 1. W przypadku sieci kanalizacyjnych ożna wykorzystywać istniejące studnie rewizyjne. Wprowadzanie rury ożna rozpocząć po inspekcji i wyczyszczeniu starego rurociągu. Po wprowadzeniu i zaślepieniu końców bosych rury RAULINER, poddaje się ją procesowi odkształcenia, podczas którego rura jest ogrzewana sprężoną parą wodną. W ten sposób aktywowana jest jej szczególna właściwość - efekt paięci kształtu. Rura RAULINER odzyskuje swój pierwotny kształt o przekroju okrągły i ściśle dopasowuje się do wewnętrznych ścianek naprawianego rurociągu. Po schłodzeniu rura RAULINER tworzy w stary przewodzie wykładzinę CLOSE-FIT. Na koniec wykonuje się ponownie przyłącza oraz połączenie rury RAULINER z istniejący rurociągie. Najwyższa jakość Właściwości ateriałowe rur są i nadawane już w procesie produkcji i podlegają wewnętrznej kontroli zakładowej. Produkcja rury RAULINER odbywa się w oparciu o udokuentowane wytyczne jakościowe. - Wszystkie właściwości są nadawane ruro przed ich ontaże i dzięki teu ożliwa jest ich pełna kontrola - Przeysłowa produkcja rur RAULINER, dzięki stały i powtarzalny paraetro, wyróżnia się bezpieczeństwe na najwyższy pozioie - Świadectwo odbioru jest dla klienta potwierdzenie gwarantowanych paraetrów rur RAULINER. Rura RAULINER Aqua W instalacjach wodociągowych stosowane są wyłącznie ateriały, które zostały dopuszczone do takich zastosowań w dany kraju i ogą być użyte w określonych warunkach. Syste RAULINER Aqua posiada opinię techniczną GIG z dn , uzyskał Atest Higieniczny PZH HK/W/0122/01/2004 oraz spełnia wyagania nory PN-EN 14409, część 1 i 3. Rury RAULINER Aqua posiadają certyfikaty DVGW zgodnie z GW 335 A2 i podlegają stałej kontroli przez akredytowane instytucje. Rury RAULINER Aqua, które pełnią funkcję rurociągu pierwotnego, wytrzyują ciśnienie robocze do 10 bar. W przypadku wyższych wartości ciśnienia roboczego i teperatury, rury RAULINER pełnią funkcję wykładziny współnośnej i chronią rurociąg przed korozją wewnętrzną i inkrustacją. Jeśli rurociąg jest uszkodzony tylko w niewielki stopniu (np. występują nieszczelności w ufach), wówczas ożna zastosować rury RAULINER Aqua o cieńszych ściankach, które są dostępne na zapytanie. Zastosowanie Rury REHAU RAULINER ożna stosować w następujących obszarach: Renowacja rurociągu wodociągowego Zastosowanie rur: RAULINER Aqua Kolor rury: czarny z niebieskii paskai Rura RAULINER Sewer: Systey RAULINER Sewer do renowacji rurociągów kanalizacyjnych spełniają wyagania nory PN-EN 13566, część 1 i 3. Ponadto systey RAULINER Sewer posiadają opinię techniczną GIG z dn dopuszczającą je do stosowania na terenach objętych wpływai eksploatacji górniczej. kanalizacyjnego przeysłowego RAULINER Sewer PVC RAULINER Sewer RAUSISTO RAULINER Sewer AC RAULINER Industry szary czarny z brązową warstwą wewnętrzną czarny z przezroczystą warstwą adhezyjną czarny z brązowyi paskai 6

7 3 ateriał Rury RAULINER Aqua i Industry są wykonane z przyjaznego dla środowiska ateriału RAU-PE 100. Dobra zgrzewalność tego ateriału jest wykorzystywana w technice połączeń. Ponadto ateriał wyróżnia się wysoką odpornością na cheikalia. Zagwarantowane jest spełnienie wyagań DVGW 335-A2. - MRS 10 - ożliwość łączenia kształtkai elektrooporowyi - odporność na działanie czynników atosferycznych - surowiec zgodny z listą ateriałową PZW/KRV/DVGW. Solidna struktura o pełnej ściance rur RAULINER Aqua i Industry gwarantuje długookresową trwałość i po profesjonalny ontażu uożliwia okres użytkowania nawet do 100 lat zgodnie z dyrektywą LAWA. Rury RAULINER Sewer RAUSISTO i RAULINER Sewer AC są produkowane z ateriału RAU-PE 80 w kolorze czarny, ze współwytłaczaną warstwą wewnętrzną. Materiał RAU-PE 80 zapewnia długotrwałą wytrzyałość rury przy jej wysokiej elastyczności. Materiał spełnia wszystkie wyagania PN-EN 13566, część 1 i 3. W przypadku RAULINER Sewer brązowa warstwa wewnętrzna gwarantuje spełnienie wyagań dotyczących wytrzyałości na ścieranie, płukanie wysokociśnieniowe i wysokiej odporności na cheikalia. Warstwa wewnętrzna zapewnia również optyalne warunki podczas kontroli sprzęte rewizyjny do przewodów kanalizacyjnych. Warstwa wewnętrzna rur RAULINER Sewer AC gwarantuje niezawodne i ekonoiczne połączenie klejone - szczególnie w przypadku wykonywania przykanalików. Pracochłonna, droga i w dodatku niepewna technika zgrzewania należy już do przeszłości. Wykorzystaj w renowacji rurociągów grawitacyjnych nowy, kopletny syste rur RAULINER Sewer AC. Rury RAULINER Sewer PVC są produkowane ze zodyfikowanego PVC. Materiał spełnia wyagania nory PN-EN 13566, część 3. Rury RAULINER Sewer PVC posiadają wysoką sztywność obwodową SN8 (8 8 kn 2 ). Sztywność ta jest gwarantowana w stadiu po zainstalowaniu, co wyróżnia ten syste na rynku 7

8 4 Oznakowanie Rury RAULINER są znakowane w odstępach 1 zgodnie z poniższą tabelą: Producent REHAU Nuer patentu np. US PT nr Właściciel patentu Produkt Obszar zastosowania np. PRS np. RAULINER Aqua np. woda Noinalna średnica zewnętrzna x noinalna grubość ścianki np. 240 x 15,6 SDR np. SDR 17 Materiał np. PE 100 Maszyna np. M12 Data np Dopuszczenie np. DVGW-AU 2145 Dopuszczalne aksyalne ciśnienie robocze np. 4 bar etr bieżący np Kolory rur RAULINER Aqua Rura: RAL 9004 Paski: RAL 5005 Industry Rura: RAL 9004 Paski: RAL 8023 Sewer i Sewer AC Rura: RAL 9005 Warstwa wewnętrzna: naturalny Sewer PVC Rura: szary 8

9 5 PROJEKTOWANIE I UKŁADANIE 5.1 Obszary zastosowań Syste RAULINER jest przeznaczony do renowacji bezwykopowej - rur ciśnieniowych stalowych lub żeliwnych - przewodów kanalizacyjnych wykonanych z betonu, żelbetu, kaionki, polierobetonu, żeliwa, GRP, PVC-U i PE-HD. Syste RAULINER stosuje się, gdy istniejąca instalacja przestała spełniać wyagania hydrauliczne i statyczne, gdy trzeba zlikwidować nieszczelności w rurociągu i chronić go przed zanieczyszczenie, a także gdy konieczne jest przedłużenie okresu użytkowania instalacji. Renowacja bezwykopowa jest etodą szczególnie korzystną w przypadku utrudnionego dostępu do rurociągu, dużego natężenia ruchu drogowego lub pracochłonnych i kosztownych prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wyianą instalacji. Rachunek ekonoiczny, poza kosztai ateriałów, usi obejować również wszystkie inne czynniki związane z ontaże łącznie z przepisai kounikacyjnyi i o ochronie środowiska, np.: - ochrona terenu poprzez aksyalną redukcję prac ontażowych - ochrona drzewostanu i historycznych eleentów budowlanych - brak zakłóceń w ruchu drogowy podczas prac ontażowych - ożliwie niewielkie zakłócanie funkcjonowania ieszkańców - zapobieganie eisji niebezpiecznych substancji do atosfery i wód gruntowych. 5.2 Projektowanie Średnicę zewnętrzną rury RAULINER należy dobrać przynajniej o 1,5 % niejszą niż średnica w najwęższy punkcie rurociągu poddawanego renowacji. Za poocą kalibratora ożna zlokalizować punkty krytyczne i zlikwidować je z zastosowanie odpowiedniego sprzętu. Poiar grubości ścianek odbywa się zgodnie z wytycznyi DIN Minialne zniejszenie przekroju poprzecznego rurociągu o grubość ścianki rury RAULINER jest kopensowane przez zlikwidowanie przeszkód w odpływie spowodowanych np. wrastanie korzeni, inkrustacją oraz przez poprawę jakości powierzchni wewnętrznej rurociągu (wartość współczynnika k rury z PE wynosi 0,01 ). W większości przypadków renowacja prowadzi nawet do poprawy paraetrów hydraulicznych przepływu, a także do efektu saooczyszczania. W porównaniu z rurai układanyi w sposób tradycyjny, obciążenia działające na rury RAULINER są niejsze, ponieważ ich ontaż nie zakłóca równowagi iędzy rurociągie pierwotny a otaczający go podłoże. Projektowanie odbywa się zgodnie z etodai obliczeń opisanyi w wytycznych ATV M 127 Obliczenia statyki przy renowacji kanałów i przewodów kanalizacyjnych ze sposobe ontażu i układania, część 2 uzupełniająca do wytycznych ATV-DVWK-A 127. Szczegółowo opisane są poszczególne rodzaje obciążeń: np. obciążenia terenowe i kounikacyjne, parcie wody gruntowej, wzocnienie za poocą rurociągu pierwotnego (zależnie od efektu dopasowania CLOSE-FIT). Rury RAULINER ogą funkcjonować zarówno jako przewody saonośne, przejujące wszystkie obciążenia, jak również jako wykładziny współnośne o zniejszonej grubości ścianek, przejujące np. ewentualne obciążenia podstawowe. Projektowanie leży w kopetencji projektanta lub wykonawcy i usi być przeprowadzone przez fachowy personel. REHAU nie ponosi odpowiedzialności za nieprofesjonalne i nieprawidłowe usługi projektowe oraz za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego zaprojektowania instalacji 9

10 5.3 Układanie instalacji Montaż wykonywany jest przez specjalistyczne firy. Gwarantuje to wysoką jakość wykonanych prac i ich zgodność z obowiązującyi przepisai. Do czynników decydujących o ożliwości ontażu rur RAULINER należy dostępność iejsca na ustawienie generatora pary, wózka bębnowego, podnośnika oraz kopresora. Prace wstępne sprowadzają się do wykonania wykopu w punkcie wprowadzania rury i zakończenia wprowadzonego odcinka oraz wyczyszczenia rurociągu. W przypadku sieci kanalizacyjnych używane są istniejące studnie. Rury RAULINER są odwijane z bębna i wprowadzane bezpośrednio do rurociągu. Nie a konieczności wcześniejszego rozkładania rurociągu i zgrzewania doczołowego. Dzięki teu oszczędza się iejsce i czas w porównaniu z innyi etodai układania, np. relining. Podczas wciągania rury nie ogą być przekroczone aksyalne wartości sił ciągnących wg GW W kontrolowany i udokuentowany procesie układania rurociągu ożna ułożyć do 600 rur dziennie, co gwarantuje niezwykle krótkie czasy układania. 10

11 6 progra dostaw rury Rury ciśnieniowe RAULINER Aqua DN SDR Materiał Dopuszczalne ciśn. robocze bar Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,2 2, PE ,2 2, PE ,2 2, PE ,2 2,15 Przewody kanalizacyjne RAULINER Sewer RAUSISTO DN SDR Materiał Sztywność obwodowa kn / 2 Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,2 2, PE 80 4, ,2 2, ,25 PE ,2 2, ,25 PE ,2 2,15 Przewody kanalizacyjne RAULINER Sewer AC DN SDR Materiał Sztywność obwodowa kn / 2 Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,2 2, PE 80 4, ,2 2, ,25 PE ,2 2, ,25 PE ,2 2,15 Przewody kanalizacyjne RAULINER Sewer PVC DN SDR Materiał Sztywność obwodowa kn / 2 Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2,15 Długości specjalne na zapytanie 11

12 6 progra dostaw - kształtki Połączenie RAULINER Aqua z rurociągie Do połączenia odforowanych rur Rauliner z rurociągie ciśnieniowy PE ay do dyspozycji 2 rodzaje kształtek elektrooporowych. Dla średnic DN 100, 150 i 300 stosuje się kształtki elektrooporowe przeznaczone do technologii przewiertów, których wewnętrzna średnica odpowiada średnicy noinalnej rur RAULINER. W przypadku pozostałych średnic, tj. DN 125, 200, 250, 350 oraz 400 do połączenia z innyi rurociągai należy stosować standardowe ufy elektrooporowe do rur ciśnieniowych PE, przy czy końcówki rurociągu RAULINER foruje się przy poocy specjalnie dopasowanych tulei rozpierających. Dzięki zastosowaniu tulei rozpierających ożliwe jest również wykonanie połączenia rur RAULINER z przy poocy kształtek wyposażonych w echaniczny syste uszczelniający. Do ontowania tulei oraz oraz dogrzewania uf do reliningu zastosowane oże być również specjalny ekspander REHAU. Ekspander oferowany jest w trzech średnicach DN 80, DN , DN Wykonywanie przyłączy na rurociągach ciśnieniowych Podejścia na rurociągach ciśnieniowych wykonuje się technikai stosowanyi w tradycyjnych systeach rur PE, tj. dogrzewanyi elektrooporowo kształtkai z nawiertką siodłową. Uszczelnienie grawitacyjnych przyłączy kanalizacyjnych Do wykonywania przykanalików wykorzystywana jest nowoczesna technika. Jeżeli sae przykanaliki nie wyagają renowacji zarówno otwarcie, jak i uszczelnienie iejsca włączenia przykanalika w kolektor wykonywane jest z zastosowanie robotów. Uszczelnienie połączenia ze studnią kanalizacyjną Uszczelnienie wykładziny RAULINER na wejściu do studni kanalizacyjnej wykonuje się przy poocy uszczelki typu O-Ring. Uszczelki dopasowane są do średnicy rurociągu i ontowane są na rurze przed odforowanie. Dzięki dokładneu dopasowaniu wykładziny RAULINER w wyniku procesu odforowania uszczelka dociskana jest do wewnętrznej ścianki naprawianego rurociągu i w ten sposób następuje uszczelnienie. 12

13 7 serwis Od dobrego produktu należy oczekiwać więcej Akadeia REHAU Seinaria dotyczące nowoczesnych etod renowacji bezwykopowej. Z prezentacjai i wiedzą praktyczną. Wyposażenie Własna wytwornica pary do rozparowania rury, przeciągania i podłączania rurociągów oraz specjalne stanowisko do pobierania próbek. Wsparcie na iejscu budowy W razie potrzeby Dział Techniczny REHAU służy wsparcie i poradą zarówno w teatyce projektowania, jak i ontażu bezpośrednio na budowie. 13

14 Statyka Prowadziy badania dotyczące obciążeń statycznych oraz średnic rur zgodnie z ATV 127 część 2, szczególnie przy nietypowych rozwiązaniach oraz dla niestandardowych średnic. Logistyka Obok standardowych rozwiązań oferujey dla poszczególnych obiektów specjalne wielkości bębnów i długości rur. Na życzenie klienta ożey koordynować transport bębnów na budowę i z powrote. Rozwój W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oraz życzenia klientów ciągle rozwijay i optyalizujey nasze produkty. Dzięki teu stawiay kolejne kroki ilowe w zakresie funkcjonowania i wyglądu naszych produktów. W przypadku nietypowej renowacji bezwykopowej przygotujey rozwiązanie skrojone na iarę w ścisłej współpracy z kliente. 14

15

16 Dostawa i fakturowanie odbywają się zgodnie ze znanyi Państwu warunkai dostaw i płatności REHAU. W razie konieczności ogą one zostać Państwu dostarczone. Wszelkie wyiary i wagi są wartościai przybliżonyi. Zastrzegay sobie prawo do zian technicznych. Jeżeli przewidziany jest inny cel zastosowania niż opisane w niniejszej Inforacji technicznej, użytkownik usi porozuieć się z firą REHAU i przed użycie uzyskać jej piseną zgodę. Jeżeli zostanie to poinięte, dane zastosowanie leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności użytkownika. Zastosowanie i wykonanie inwestycji z udziałe naszych wyrobów odbywa się poza zasięgie naszych ożliwości kontroli i dlatego to właśnie Państwo ponosicie ostateczną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wartości dostarczonego przez nas i zastosowanego przez Państwa wyrobu. Roszczenia z tytułu udzielanych gwarancji nie będą uwzględniane, jeżeli zastosowanie produktów REHAU jest inne, niż to opisano w naszych Inforacjach technicznych. Niniejszy dokuent jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłuaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotoechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w forie elektronicznej są zastrzeżone. Biura Handlowo-Techniczne REHAU Gliwice: Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel fax Poznań: Przeźierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel fax Warszawa: Warszawa - ul. Wenecka 12 - tel fax REHAU Sp. z o.o. - NIP Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł REHAU PL

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów NOWOŚĆ WehoPipe RC Syste rur z PE100 Ø25-1600 do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów Techniki układania rur Techniki bezwykopowe coraz częściej zastępują tradycyjne etody wykopowe, ponieważ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł OPŁACALNOŚĆ WSKAZUJĄCA KIERUNKI ROZWOJU RAUFRIGO FIRMY REHAU OTWIERA NOWY WYMIAR W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41

128243-002 40 0,83 128013-002 50 1,06 128023-002 75 1,34 128033-002 110 1,71 128043-003 125 2,32 128053-003 160 2,41 HTEM rura odpływowa z kielichem wciskowym i uszczelką Artykuł DN Długość Jednostka dostawcza PLN/szt. mm 120833-020 40 150 20 1440 2,79 120843-020 40 250 20 960 3,75 120853-020 40 500 20 480 5,11 120873-020

Bardziej szczegółowo

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

RAUSIKKO -BoX SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA NOWEJ GENERACJI. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

RAUSIKKO -BoX SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA NOWEJ GENERACJI. Budownictwo Motoryzacja Przemysł RAUSIKKO -BoX SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA NOWEJ GENERACJI Katalog S07050 PL Ważny od 01.11.2006 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA

Bardziej szczegółowo

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37 Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU PROGRAM DOSTAW Rozbudowa sieci dużych prędkości przesyłu danych opartych na technice

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE 100 RURY PE 100 do videoinspekcji RURY PE 100 CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM. Budownictwo Motoryzacja Przemysł.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM. Budownictwo Motoryzacja Przemysł. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNY TRANSPORT CIEPŁA ZESTAW PODŁĄCZENIOWY RAUVITHERM www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEM TRANSPORTU CIEPŁA REHAU EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Rozdzielacz modułowy RAUGEO. instrukcja montażu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Rozdzielacz modułowy RAUGEO instrukcja montażu Ważna od grudnia 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Zestaw montażowy

Bardziej szczegółowo

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem.

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem. Kształtki segmentowe wytwarzane są w warunkach warsztatowych metodą zgrzewania doczołowego z segmentów rur polietylenowych. Najważniejszymi ich zaletami są: możliwość dostarczenia kolana w dowolnym kącie

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ

4. Technologia Shortlining i Burstlining KMR. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RCn i Wavin TSDOQ 4. Technologia EPIC P44, X725 marzec 2012 4. Technologia i Burstlining Renowacja kanałów metodą i bezwykopowa kanalizacyjne. Możliwe jest prowadzenie instalacji bez wymiana kanałów metodą Burstlining są

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 E Engineering GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA www.rehau.pl Ważny od 01.06.2013 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja

Bardziej szczegółowo

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. KOD WG CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Przedmiar robót. KOD WG CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna w Ginie Czarna - przebudowa i rozbudowa rurociągu tłocznego z przewierte sterowany pod dne Wisłoka ADRES INWESTYCJI : Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86

Dział sprzedaży email: marketing@instalplast.pl tel. +48 (43) 675-80 86 CENNIK 2 Obowiązuje od 15.06.2015 Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej PP 3 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PP InCor 6 Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC-U 12 Studnie kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł MIKROKANALIZACJA KABLOWA REHAU fibre to the X www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SYSTEMU TELEKOM ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA SIECI LAN I WAN Sieć rozdzielcza 1 Złączki wciskowe

Bardziej szczegółowo

SONDA RAUGEO PE NOWA GENERACJA SOND REHAU WYKONANYCH Z PE INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

SONDA RAUGEO PE NOWA GENERACJA SOND REHAU WYKONANYCH Z PE INSTRUKCJA MONTAŻU EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SONDA RAUGEO PE Ważna od grudnia 2008 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Montaż obciążnika sondy 12,5 kg lub 25 kg do sondy

Bardziej szczegółowo

Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND

Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle. Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Rurociągi PE produkcji KWH Pipe w MEW i przemyśle Paweł Pill Dział Przemysłu KWH PIPE POLAND Tak było na początku - lata pięćdziesiąte Kolejne lata - więcej, dalej i głębiej Pierwsza renowacja w Polsce1989

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki

Sie wodociągowa Rury z żeliw sferoidalnego, kształtki i łączniki Nowa norma EN 545:2010 Początek nowej ery Sieć wodociągowa Rury z żeliwa sferoidalnego, kształtki i łączniki Witamy EN 545:2010! Co to jest EN 545:2010? Jest to norma europejska wykorzystywana w ramach

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger WYDANIE 1/2014 KATALOG PRODUKTÓW Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych BR Banninger O firmie Firma Polymedium sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach kształtek i innych elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SZCZECIŃSKI

PRZEDMIAR ROBÓT SZCZECIŃSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALATOR UL. B. CHROBREGO 8 A/19 STARGARD SZCZECIŃSKI PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

miedziane rury przemysłowe tectube _cips, tectube _med

miedziane rury przemysłowe tectube _cips, tectube _med miedziane rury przemysłowe tectube _cips, tectube _med rury wykonane z wysokiej jakości gatunku cu-dhp znajdują szczególne zastosowanie w transporcie gazów technicznych, czynników chłodniczych oraz w produkcji

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo do domów pasywnych i energooszczędnych

Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo do domów pasywnych i energooszczędnych Gruntowy wymiennik ciepła do domów pasywnych i energooszczędnych Cennik 342300 PL Ważny od marzec 2006/Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Oferta produktowa dla domów jednorodzinnych Rura z

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Zbigniew Moroz ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Budowa i wymiary standardowych zespołów rurowych termoizolowanych ROSTER 4 5. Sposób montażu i łączenia 4 6. Określenie dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. Jesteśmy GWARANCJĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI CERTYFIKACJA ISO. rury warstwowe PE RC do wody i kanalziacji

KATALOG PRODUKTÓW. Jesteśmy GWARANCJĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI CERTYFIKACJA ISO. rury warstwowe PE RC do wody i kanalziacji Jesteśmy GWARANCJĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI KATALOG PRODUKTÓW rury PE do wody i kanalizacji rury warstwowe PE RC do wody i kanalziacji rury PE oraz PE RC do gazu rury osłonowe PE oraz do preizolacji rury PVC do

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16 KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN50-250 PN10 16 Zatwierdził do stosowania: Dyrektor Techniczno-Produkcyjny - mgr inż. Jan Jurasz KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Opracował T. Włoch

Bardziej szczegółowo

WOD-KAN-EKO 2013 Wrocław, 06-07.13.2013. Arkadiusz Kieda dział techniczny PAM

WOD-KAN-EKO 2013 Wrocław, 06-07.13.2013. Arkadiusz Kieda dział techniczny PAM WOD-KAN-EKO 2013 Wrocław, 06-07.13.2013 Arkadiusz Kieda dział techniczny PAM WOD-KAN-EKO 2013 Wrocław, 06-07.13.2013 BLUTOP Nowoczesny i bezpieczny system rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego do sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew dz. nr 10/7, 9/15, 8/11, 8/8, 8/15, 8/1, 7/9,

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI TYTUŁ PROJEKTU : BUDOWA KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA CZĘŚCI WSI WIELOPOLE SKRZ., BUDOWA 47 SZT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GOSPO- DARSTW POŁOśONYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Rury polimerobetonowe

Rury polimerobetonowe Rury polimerobetonowe Beton polimerowy jest połączeniem żywicy syntetycznej zapewniającej właściwości elastyczne z betonem gwarantującym wymaganą twardość materiału. Już od ponad 40 lat ten materiał znajduje

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

Ważny od SYSTEMY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ. Cennik - rury AWADUKT PP

Ważny od SYSTEMY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ. Cennik - rury AWADUKT PP Ważny od 15.03.2016 SYSTEMY KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Cennik - rury AWADUKT PP SPIS TREŚCI 1 AWADUKT HPP SN16/HPP SN16 blue 3 2 AWADUKT HPP SN16 OIL PROTECT 4 3 AWADUKT PP SN16 FUSION 5 4 AWADUKT PP SN10/PP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD

PRZEDMIAR ROBÓT. 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD BIURO PROJEKTÓW I USŁUG INWESTYCYJ- NYCH INSTAL STD 58-302 Wałbrzych, ul.parkowa 23/1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 Z.G.N. w Dzielnicy Wola.st. Warszawy Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul Chłodna 29 INWESTOR : ZGN w Dzielnicy Wola.st.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne BIURO PROJEKTOWE "KANET" ul. Gdańska 5B/, 4-00 Iława PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S Gorzów Wlkp., 28.09.2015r. W Y J A Ś N I E N I E Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

MIEDZIANE RURY PRZEMYSŁOWE. TECTUBE _cips, TECTUBE _med [PL] KME Germany AG & Co. KG. Member of the KME Group

MIEDZIANE RURY PRZEMYSŁOWE. TECTUBE _cips, TECTUBE _med [PL] KME Germany AG & Co. KG. Member of the KME Group MIEDZIANE RURY PRZEMYSŁOWE TECTUBE _cips KME Germany AG & Co. KG TECTUBE _cips, [PL] Member of the KME Group TECTUBE _cips Rury miedziane o najwyższej jakości, znajdujące zastosowanie w transporcie gazów

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DLA PAWILONU HANDLOWEGO "SPOŁEM" W ZASOLU Identyfikator koorysu: 2523I Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U. Cennik

Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U. Cennik Obowiązuje od 21.03.2011 Wersja: 21.03.2011 Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur gładkościennych PVC-U Cennik DLA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca CALPEX przyłącza niskoparametrowe system rurowy, który się opłaca jakość CALPEX Testowanie i monitorowanie Produkcja Nawijanie Rury CALPEX stosuje się przede wszystkim w sieciach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 70%

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 70% Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 1.1 Roboty ziene- sieć rozdzielcza 1 d.1.1 KNR 2-01 0205-02

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE WYROBÓW KAMIONKOWYCH GLAZUROWANYCH

DANE TECHNICZNE WYROBÓW KAMIONKOWYCH GLAZUROWANYCH DANE TECHNICZNE WYROBÓW KAMIONKOWYCH GLAZUROWANYCH WRZESIEŃ 2008 TEL: (0-22) 843-23-02 wew. 62, 63 TEL/FAX (0-22) 843-71-65 e-ail: cobrti@cobrti.internetdsl.pl e-ail: certyfikacja@cobrti.internetdsl.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

pl ZAWÓR KULOWY PE 100

pl ZAWÓR KULOWY PE 100 ZAWÓR KULOWY PE 100 pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH jest prężną, austriacką, rodzinną firmą produkcyjną działającą na ogólnoświatowym rynku. Jej działalność obejmuje produkcję

Bardziej szczegółowo

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012

Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne. Systemy rurowe Gamrat. Ceny obowiązują od 01.06.2012 Gazowe Wodociągowe ciśnieniowe kanalizacyjne Systemy rurowe Gamrat Ceny obowiązują od 01.06.2012 Hurtowa oferta cenowa 2012 SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe z PVC-U kielichowe 6 3 Kształtki ciśnieniowe z PVC-U

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie.

Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie. Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie. Sylwester Sykulski Marcin Filipiak HOBAS System Polska Sp. z o.o. Energetyka wodna Zarys historyczny Pierwsza

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209351 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385341 (51) Int.Cl. F16L 55/165 (2006.01) F16L 58/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Strona 12 KSZTAŁTKI POLIETYLENOWE

Strona 12 KSZTAŁTKI POLIETYLENOWE Strona 12 KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE ELGEF Plus Mufy elektrooporowe SYSTEM ELGEF Plus Mufy równoprzelotowe Mufy Mufy redukcyjne ELGEF Plus jest unikalnym systemem kształtek polietylenowych elektrooporowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Malinowski DATA OPRACOWANIA : 06. 2015 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ART PROJEKT K&M Sp. z.o.o. ul. Przeysłowa 7f, 84-300 Kościerzyna PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

kształtki, armatura, rury, węże ciśnieniowe z pvc

kształtki, armatura, rury, węże ciśnieniowe z pvc kształtki, armatura, rury, węże ciśnieniowe z pvc Przedstawione w rozdziale produkty są wybranymi przykładami z pełnej oferty, która dostępna jest w formie odrębnych katalogów. W pełnej ofercie szeroka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Sadowa Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO Do projektowanego obiektu: Rozbudowa Zespołu Szkół o sale gimnastyczną wraz z łącznikiem 1. Podstawa opracowania Projekt techniczny przyłącza wodociągowego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo