SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE"

Transkrypt

1 SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE Ważny od aja PL Zastrzegay sobie prawo do zian technicznych Budownictwo Motoryzacja Przeysł

2 spis treści Strona Renowacja Zakres obowiązywania / nory produktowe / obszary zastosowań Materiał Oznakowanie Projektowanie i układanie instalacji Obszar zastosowań Projektowanie Układanie instalacji Progra dostaw rury i kształtki Serwis

3 1 renowacja Szybko bezwykopowo ekonoicznie Renowacji starych, zniszczonych rurociągów ożna dokonywać za poocą sprawdzonej i niezawodnej techniki bezwykopowej RAULINER, która pozwala uniknąć utrudnień w kounikacji drogowej. Po prawidłowo przeprowadzonej renowacji, we wnętrzu uszkodzonego rurociągu znajduje się fabrycznie nowy przewód rurowy, który w wytrzyałości i długości okresu eksploatacji w żadny stopniu nie ustępuje iejsca rurociągo układany w sposób tradycyjny. Wyagania: - bezwykopowa renowacja instalacji, wodociągowych, kanalizacyjnych i przeysłowych - unikanie zakłóceń w użytkowaniu instalacji - krótki czas układania - czas eksploatacji tak sao długi, jak w przypadku rurociągów układanych w sposób tradycyjny - zachowanie dotychczasowego poziou ciśnienia roboczego - inialne zniejszenie średnicy wewnętrznej rury - dopuszczenie systeu do zastosowania w instalacjach wodociągowych - odporność na ścieranie - ożliwość płukania wysokociśnieniowego Rozwiązania: Renowacja rur za poocą systeów polierowych uożliwia: - bezwykopowy ontaż nowych rur - dopuszczenie do zastosowania w instalacjach wodociągowych - długie pojedyncze odcinki rur, a ty say niej punktów połączeń - specjalne ateriały wyróżniające się wysoką odpornością na uderzenia i na ścieranie - technologia CLOSE-FIT inializująca zniejszenie średnicy wewnętrznej rury. Syste: Rura RAULINER jest wykonana z bardzo wytrzyałego polietylenu RAU-PE 100 lub w przypadku RAULINER Sewer PVC ze zodyfikowanego PVC. W specjalny teroechaniczny procesie forowania rura przybiera swój charakterystyczny kształt litery U, a ty say zniejsza się jej przekrój poprzeczny. W zależności od średnicy rury, na bęben ożna nawinąć nawet do 600 rur i przewieźć je na iejsce ontażu. Za poocą wciągarki odwija się rurę z bębna i wprowadza do starego rurociągu. Dzięki przekrojowi poprzeczneu w kształcie litery U potrzebna jest do tego stosunkowo niewielka siła. Po przeciągnięciu i zaślepieniu końców bosych, rurę RAULINER poddaje się procesowi odforowania, który polega na ogrzewaniu rury sprężoną parą wodną i aktywowaniu szczególnej właściwości ateriału, tzw. efektu paięci kształtu. Rura RAULINER przyjuje swoją pierwotną forę o przekroju okrągły i ściśle przylega do ścianek starego rurociągu zgodnie z technologią CLOSE-FIT. Zalety systeu REHAU: - ożliwość renowacji długich odcinków pojedynczyi rurai (bez połączeń) - bezwykopowe prace pod powierzchnią ziei - rura renowacyjna o takiej saej jakości jak rury nowe, układane w sposób tradycyjny - dodatkowa korzyść dzięki ruro wielowarstwowy - optyalne paraetry hydrauliczne Dodatkowe korzyści dzięki technologii CLOSE-FIT: - efektywne rozwiązanie systeowe - inialne zniejszenie średnicy wewnętrznej rury - idealne dopasowanie do istniejącego rurociągu - szybki i łatwy ontaż 3

4 1 Renowacja NOWA RURA RAULINER SEWER AC Z WARSTWĄ ADHEZYJNĄ Dotychczas w przypadku renowacji kanalizacji grawitacyjnej wykładzinai ciasnopasowanyi z polietylenu PE renowacja przykanalików stanowiła proble. Teraz, dzięki zastosowaniu nowej rury RAULINER Sewer AC, ożliwe jest niezawodne i ekonoiczne bezwykopowe podłączanie przykanalików. Nowa rura RAULINER Sewer AC (adhesive connection połączenie klejone) jest wykonana z PE i posiada wewnętrzną warstwę podatną na klejenie. Pracochłonna, droga i w dodatku zawodna technika zgrzewania, należy już do przeszłości. Wykorzystaj w renowacji rurociągów grawitacyjnych nowy, kopletny syste rur RAULINER Sewer AC! Rura RAULINER Sewer AC z warstwą adhezyjną gwarancją szczelności przykanalików. Przyczepność warstwy wewnętrznej do rury betonowej została potwierdzona wieloa testai zgodnie z wytycznyi nory PN-EN Przyczepność na pozioie 3 N/ 2 jest przynajniej dwukrotnie większa niż w przypadku porównywalnych połączeń klejonych do powierzchni betonowych. 3 Przegląd zalet: - rura RAULINER Sewer PE z warstwą adhezyjną - ożliwość zastosowania sprawdzonych w praktyce i powszechnie stosowanych technik wykonywania podłączeń za poocą kapelusza nasączanego żywicą, - szczelność zg. z PN-EN 1610 sprawdzona i potwierdzona przez instytut IKT - płukanie wysokociśnieniowe wg DIN 19523, procedura 2, sprawdzone i potwierdzone przez IKT - bazowa rura ciasnopasowana produkowana zgodnie z PN-EN , 2,5 2 1,5 1 0,5 0 beton RAULINER Sewer AC 4

5 1 Renowacja RAULINER SEWER PVC - EKSPRESOWA RENOWACJA RAULINER Sewer PVC charakteryzuje się szczególnie krótki czase układania. Rurę RAULINER Sewer PVC należy na budowie przed wciągnięcie wstępnie rozgrzać. Wprowadzenie wykładziny RAULINER oraz rozparowanie i ścisłe dopasowanie do ścian wewnętrznych starego kanału trwa aksyalnie ok. 3 do 4 godzin. Dzięki tak krótkieu czasowi ontażu zredukowano do iniu uciążliwości, jakie ponoszą ieszkańcy podczas robót renowacyjnych. Istotny czynnikie jest niezakłócony ruch pojazdów podczas instalacji rury RAULINER. Zależnie od warunków na budowie ożliwe jest układanie do 3 trzech odcinków, tzw. parowań, dziennie. Elastyczny Rury betonowe oraz kaionkowe po latach eksploatacji wykazują duże odchyłki w średnicy wewnętrznej sięgające nawet różnicy jednej wartości w typoszeregu rur. RAULINER Sewer PVC jest dla takich przypadków idealny rozwiązanie. Materiał rury pozwala na jego ekspansję nawet o 20% i dzięki teu na dokładne dopasowanie się do kanału. Średnica zewnętrzna rury RAULINER Sewer PVC została tak dobrana, że nawet najniejsze średnice kanałów ogą zostać poddane renowacji. W przypadku większych średnic RAULINER Sewer PVC dostosowuje się do danej średnicy wewnętrznej kanału. W ten sposób we wszystkich średnicach rur poddawanych renowacji ożliwe jest idealne dopasowanie rur RAULINER Sewer PVC. Ekonoiczne podłączenie przykanalika Uszczelnienie przykanalika oże odbyć się albo przez syste dociskowy lub przez kapelusz saouszczelniający. Materiał, jaki jest PVC, oferuje dodatkowo istotną zaletę związaną ze szczelnością: ianowicie wytrzyałość na rozciąganie oraz podatność na klejenie. W przypadku techniki odciskania używane są żywice epoksydowe oraz poliuretanowe. Technologię kapeluszy saouszczelniających zaleca się szczególnie w przypadku zagrożenia wysoki pozioe wody gruntowej. Kapelusz saouszczelniający jest przyklejany żywicą do wewnętrznej ścianki rury RAULINER Sewer PVC oraz pozycjonowany poprzez odpowiedni syste osadzania kapelusza. Kapelusz uszczelniający jest uszczelniany i wzacniany przez żywicę. Łatwe rozpoznanie i podłączenie przykanalika Kolor ateriału, z jakiego wykonano rury RAULINER, uożliwia łatwe rozpoznanie iejsc podłączenia przykanalika oraz rozgałęzień na sieci. RAULINER Sewer PVC w iejscach, gdzie znajdują się przyłącza wybrzusza się, uożliwiając łatwe rozpoznanie iejsca, w który należy wykonać otwór. Wykonanie otworu odbywa się za poocą specjalnego robota z wiertłe. Sztywność obwodowa SN8 Rury RAULINER Sewer PVC posiadają wysoką sztywność obwodową SN8 (8 8 kn 2 ). Sztywność ta jest gwarantowana w stadiu po zainstalowaniu, co wyróżnia ten syste na rynku. 5

6 2 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA / NORMY PRODUKTOWE / OBSZARY ZASTOSOWAŃ Rury RAULINER należą do grupy technologii renowacji bezwykopowej etodą ciasnopasowaną CLOSE-FIT. Charakterystyczny przekrój poprzeczny w kształcie litery U uożliwia dostarczanie dużych ilości rur o średnicach do DN 500 nawiniętych na bęben stalowy. Na placu budowy konieczne jest wykonanie niewielkiego zakresu prac przygotowawczych przed ontaże rur. Rury RAULINER są wprowadzane przez wykopy lub otwory rewizyjne o szerokości in. 1. W przypadku sieci kanalizacyjnych ożna wykorzystywać istniejące studnie rewizyjne. Wprowadzanie rury ożna rozpocząć po inspekcji i wyczyszczeniu starego rurociągu. Po wprowadzeniu i zaślepieniu końców bosych rury RAULINER, poddaje się ją procesowi odkształcenia, podczas którego rura jest ogrzewana sprężoną parą wodną. W ten sposób aktywowana jest jej szczególna właściwość - efekt paięci kształtu. Rura RAULINER odzyskuje swój pierwotny kształt o przekroju okrągły i ściśle dopasowuje się do wewnętrznych ścianek naprawianego rurociągu. Po schłodzeniu rura RAULINER tworzy w stary przewodzie wykładzinę CLOSE-FIT. Na koniec wykonuje się ponownie przyłącza oraz połączenie rury RAULINER z istniejący rurociągie. Najwyższa jakość Właściwości ateriałowe rur są i nadawane już w procesie produkcji i podlegają wewnętrznej kontroli zakładowej. Produkcja rury RAULINER odbywa się w oparciu o udokuentowane wytyczne jakościowe. - Wszystkie właściwości są nadawane ruro przed ich ontaże i dzięki teu ożliwa jest ich pełna kontrola - Przeysłowa produkcja rur RAULINER, dzięki stały i powtarzalny paraetro, wyróżnia się bezpieczeństwe na najwyższy pozioie - Świadectwo odbioru jest dla klienta potwierdzenie gwarantowanych paraetrów rur RAULINER. Rura RAULINER Aqua W instalacjach wodociągowych stosowane są wyłącznie ateriały, które zostały dopuszczone do takich zastosowań w dany kraju i ogą być użyte w określonych warunkach. Syste RAULINER Aqua posiada opinię techniczną GIG z dn , uzyskał Atest Higieniczny PZH HK/W/0122/01/2004 oraz spełnia wyagania nory PN-EN 14409, część 1 i 3. Rury RAULINER Aqua posiadają certyfikaty DVGW zgodnie z GW 335 A2 i podlegają stałej kontroli przez akredytowane instytucje. Rury RAULINER Aqua, które pełnią funkcję rurociągu pierwotnego, wytrzyują ciśnienie robocze do 10 bar. W przypadku wyższych wartości ciśnienia roboczego i teperatury, rury RAULINER pełnią funkcję wykładziny współnośnej i chronią rurociąg przed korozją wewnętrzną i inkrustacją. Jeśli rurociąg jest uszkodzony tylko w niewielki stopniu (np. występują nieszczelności w ufach), wówczas ożna zastosować rury RAULINER Aqua o cieńszych ściankach, które są dostępne na zapytanie. Zastosowanie Rury REHAU RAULINER ożna stosować w następujących obszarach: Renowacja rurociągu wodociągowego Zastosowanie rur: RAULINER Aqua Kolor rury: czarny z niebieskii paskai Rura RAULINER Sewer: Systey RAULINER Sewer do renowacji rurociągów kanalizacyjnych spełniają wyagania nory PN-EN 13566, część 1 i 3. Ponadto systey RAULINER Sewer posiadają opinię techniczną GIG z dn dopuszczającą je do stosowania na terenach objętych wpływai eksploatacji górniczej. kanalizacyjnego przeysłowego RAULINER Sewer PVC RAULINER Sewer RAUSISTO RAULINER Sewer AC RAULINER Industry szary czarny z brązową warstwą wewnętrzną czarny z przezroczystą warstwą adhezyjną czarny z brązowyi paskai 6

7 3 ateriał Rury RAULINER Aqua i Industry są wykonane z przyjaznego dla środowiska ateriału RAU-PE 100. Dobra zgrzewalność tego ateriału jest wykorzystywana w technice połączeń. Ponadto ateriał wyróżnia się wysoką odpornością na cheikalia. Zagwarantowane jest spełnienie wyagań DVGW 335-A2. - MRS 10 - ożliwość łączenia kształtkai elektrooporowyi - odporność na działanie czynników atosferycznych - surowiec zgodny z listą ateriałową PZW/KRV/DVGW. Solidna struktura o pełnej ściance rur RAULINER Aqua i Industry gwarantuje długookresową trwałość i po profesjonalny ontażu uożliwia okres użytkowania nawet do 100 lat zgodnie z dyrektywą LAWA. Rury RAULINER Sewer RAUSISTO i RAULINER Sewer AC są produkowane z ateriału RAU-PE 80 w kolorze czarny, ze współwytłaczaną warstwą wewnętrzną. Materiał RAU-PE 80 zapewnia długotrwałą wytrzyałość rury przy jej wysokiej elastyczności. Materiał spełnia wszystkie wyagania PN-EN 13566, część 1 i 3. W przypadku RAULINER Sewer brązowa warstwa wewnętrzna gwarantuje spełnienie wyagań dotyczących wytrzyałości na ścieranie, płukanie wysokociśnieniowe i wysokiej odporności na cheikalia. Warstwa wewnętrzna zapewnia również optyalne warunki podczas kontroli sprzęte rewizyjny do przewodów kanalizacyjnych. Warstwa wewnętrzna rur RAULINER Sewer AC gwarantuje niezawodne i ekonoiczne połączenie klejone - szczególnie w przypadku wykonywania przykanalików. Pracochłonna, droga i w dodatku niepewna technika zgrzewania należy już do przeszłości. Wykorzystaj w renowacji rurociągów grawitacyjnych nowy, kopletny syste rur RAULINER Sewer AC. Rury RAULINER Sewer PVC są produkowane ze zodyfikowanego PVC. Materiał spełnia wyagania nory PN-EN 13566, część 3. Rury RAULINER Sewer PVC posiadają wysoką sztywność obwodową SN8 (8 8 kn 2 ). Sztywność ta jest gwarantowana w stadiu po zainstalowaniu, co wyróżnia ten syste na rynku 7

8 4 Oznakowanie Rury RAULINER są znakowane w odstępach 1 zgodnie z poniższą tabelą: Producent REHAU Nuer patentu np. US PT nr Właściciel patentu Produkt Obszar zastosowania np. PRS np. RAULINER Aqua np. woda Noinalna średnica zewnętrzna x noinalna grubość ścianki np. 240 x 15,6 SDR np. SDR 17 Materiał np. PE 100 Maszyna np. M12 Data np Dopuszczenie np. DVGW-AU 2145 Dopuszczalne aksyalne ciśnienie robocze np. 4 bar etr bieżący np Kolory rur RAULINER Aqua Rura: RAL 9004 Paski: RAL 5005 Industry Rura: RAL 9004 Paski: RAL 8023 Sewer i Sewer AC Rura: RAL 9005 Warstwa wewnętrzna: naturalny Sewer PVC Rura: szary 8

9 5 PROJEKTOWANIE I UKŁADANIE 5.1 Obszary zastosowań Syste RAULINER jest przeznaczony do renowacji bezwykopowej - rur ciśnieniowych stalowych lub żeliwnych - przewodów kanalizacyjnych wykonanych z betonu, żelbetu, kaionki, polierobetonu, żeliwa, GRP, PVC-U i PE-HD. Syste RAULINER stosuje się, gdy istniejąca instalacja przestała spełniać wyagania hydrauliczne i statyczne, gdy trzeba zlikwidować nieszczelności w rurociągu i chronić go przed zanieczyszczenie, a także gdy konieczne jest przedłużenie okresu użytkowania instalacji. Renowacja bezwykopowa jest etodą szczególnie korzystną w przypadku utrudnionego dostępu do rurociągu, dużego natężenia ruchu drogowego lub pracochłonnych i kosztownych prac instalacyjnych i budowlanych związanych z wyianą instalacji. Rachunek ekonoiczny, poza kosztai ateriałów, usi obejować również wszystkie inne czynniki związane z ontaże łącznie z przepisai kounikacyjnyi i o ochronie środowiska, np.: - ochrona terenu poprzez aksyalną redukcję prac ontażowych - ochrona drzewostanu i historycznych eleentów budowlanych - brak zakłóceń w ruchu drogowy podczas prac ontażowych - ożliwie niewielkie zakłócanie funkcjonowania ieszkańców - zapobieganie eisji niebezpiecznych substancji do atosfery i wód gruntowych. 5.2 Projektowanie Średnicę zewnętrzną rury RAULINER należy dobrać przynajniej o 1,5 % niejszą niż średnica w najwęższy punkcie rurociągu poddawanego renowacji. Za poocą kalibratora ożna zlokalizować punkty krytyczne i zlikwidować je z zastosowanie odpowiedniego sprzętu. Poiar grubości ścianek odbywa się zgodnie z wytycznyi DIN Minialne zniejszenie przekroju poprzecznego rurociągu o grubość ścianki rury RAULINER jest kopensowane przez zlikwidowanie przeszkód w odpływie spowodowanych np. wrastanie korzeni, inkrustacją oraz przez poprawę jakości powierzchni wewnętrznej rurociągu (wartość współczynnika k rury z PE wynosi 0,01 ). W większości przypadków renowacja prowadzi nawet do poprawy paraetrów hydraulicznych przepływu, a także do efektu saooczyszczania. W porównaniu z rurai układanyi w sposób tradycyjny, obciążenia działające na rury RAULINER są niejsze, ponieważ ich ontaż nie zakłóca równowagi iędzy rurociągie pierwotny a otaczający go podłoże. Projektowanie odbywa się zgodnie z etodai obliczeń opisanyi w wytycznych ATV M 127 Obliczenia statyki przy renowacji kanałów i przewodów kanalizacyjnych ze sposobe ontażu i układania, część 2 uzupełniająca do wytycznych ATV-DVWK-A 127. Szczegółowo opisane są poszczególne rodzaje obciążeń: np. obciążenia terenowe i kounikacyjne, parcie wody gruntowej, wzocnienie za poocą rurociągu pierwotnego (zależnie od efektu dopasowania CLOSE-FIT). Rury RAULINER ogą funkcjonować zarówno jako przewody saonośne, przejujące wszystkie obciążenia, jak również jako wykładziny współnośne o zniejszonej grubości ścianek, przejujące np. ewentualne obciążenia podstawowe. Projektowanie leży w kopetencji projektanta lub wykonawcy i usi być przeprowadzone przez fachowy personel. REHAU nie ponosi odpowiedzialności za nieprofesjonalne i nieprawidłowe usługi projektowe oraz za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego zaprojektowania instalacji 9

10 5.3 Układanie instalacji Montaż wykonywany jest przez specjalistyczne firy. Gwarantuje to wysoką jakość wykonanych prac i ich zgodność z obowiązującyi przepisai. Do czynników decydujących o ożliwości ontażu rur RAULINER należy dostępność iejsca na ustawienie generatora pary, wózka bębnowego, podnośnika oraz kopresora. Prace wstępne sprowadzają się do wykonania wykopu w punkcie wprowadzania rury i zakończenia wprowadzonego odcinka oraz wyczyszczenia rurociągu. W przypadku sieci kanalizacyjnych używane są istniejące studnie. Rury RAULINER są odwijane z bębna i wprowadzane bezpośrednio do rurociągu. Nie a konieczności wcześniejszego rozkładania rurociągu i zgrzewania doczołowego. Dzięki teu oszczędza się iejsce i czas w porównaniu z innyi etodai układania, np. relining. Podczas wciągania rury nie ogą być przekroczone aksyalne wartości sił ciągnących wg GW W kontrolowany i udokuentowany procesie układania rurociągu ożna ułożyć do 600 rur dziennie, co gwarantuje niezwykle krótkie czasy układania. 10

11 6 progra dostaw rury Rury ciśnieniowe RAULINER Aqua DN SDR Materiał Dopuszczalne ciśn. robocze bar Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,0 2, PE ,2 2, PE ,2 2, PE ,2 2, PE ,2 2,15 Przewody kanalizacyjne RAULINER Sewer RAUSISTO DN SDR Materiał Sztywność obwodowa kn / 2 Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,2 2, PE 80 4, ,2 2, ,25 PE ,2 2, ,25 PE ,2 2,15 Przewody kanalizacyjne RAULINER Sewer AC DN SDR Materiał Sztywność obwodowa kn / 2 Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,0 2, PE 80 4, ,2 2, PE 80 4, ,2 2, ,25 PE ,2 2, ,25 PE ,2 2,15 Przewody kanalizacyjne RAULINER Sewer PVC DN SDR Materiał Sztywność obwodowa kn / 2 Długość zwoju Średnica zewn. bębna Szerokość bębna PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2, PVC ,20 2,15 Długości specjalne na zapytanie 11

12 6 progra dostaw - kształtki Połączenie RAULINER Aqua z rurociągie Do połączenia odforowanych rur Rauliner z rurociągie ciśnieniowy PE ay do dyspozycji 2 rodzaje kształtek elektrooporowych. Dla średnic DN 100, 150 i 300 stosuje się kształtki elektrooporowe przeznaczone do technologii przewiertów, których wewnętrzna średnica odpowiada średnicy noinalnej rur RAULINER. W przypadku pozostałych średnic, tj. DN 125, 200, 250, 350 oraz 400 do połączenia z innyi rurociągai należy stosować standardowe ufy elektrooporowe do rur ciśnieniowych PE, przy czy końcówki rurociągu RAULINER foruje się przy poocy specjalnie dopasowanych tulei rozpierających. Dzięki zastosowaniu tulei rozpierających ożliwe jest również wykonanie połączenia rur RAULINER z przy poocy kształtek wyposażonych w echaniczny syste uszczelniający. Do ontowania tulei oraz oraz dogrzewania uf do reliningu zastosowane oże być również specjalny ekspander REHAU. Ekspander oferowany jest w trzech średnicach DN 80, DN , DN Wykonywanie przyłączy na rurociągach ciśnieniowych Podejścia na rurociągach ciśnieniowych wykonuje się technikai stosowanyi w tradycyjnych systeach rur PE, tj. dogrzewanyi elektrooporowo kształtkai z nawiertką siodłową. Uszczelnienie grawitacyjnych przyłączy kanalizacyjnych Do wykonywania przykanalików wykorzystywana jest nowoczesna technika. Jeżeli sae przykanaliki nie wyagają renowacji zarówno otwarcie, jak i uszczelnienie iejsca włączenia przykanalika w kolektor wykonywane jest z zastosowanie robotów. Uszczelnienie połączenia ze studnią kanalizacyjną Uszczelnienie wykładziny RAULINER na wejściu do studni kanalizacyjnej wykonuje się przy poocy uszczelki typu O-Ring. Uszczelki dopasowane są do średnicy rurociągu i ontowane są na rurze przed odforowanie. Dzięki dokładneu dopasowaniu wykładziny RAULINER w wyniku procesu odforowania uszczelka dociskana jest do wewnętrznej ścianki naprawianego rurociągu i w ten sposób następuje uszczelnienie. 12

13 7 serwis Od dobrego produktu należy oczekiwać więcej Akadeia REHAU Seinaria dotyczące nowoczesnych etod renowacji bezwykopowej. Z prezentacjai i wiedzą praktyczną. Wyposażenie Własna wytwornica pary do rozparowania rury, przeciągania i podłączania rurociągów oraz specjalne stanowisko do pobierania próbek. Wsparcie na iejscu budowy W razie potrzeby Dział Techniczny REHAU służy wsparcie i poradą zarówno w teatyce projektowania, jak i ontażu bezpośrednio na budowie. 13

14 Statyka Prowadziy badania dotyczące obciążeń statycznych oraz średnic rur zgodnie z ATV 127 część 2, szczególnie przy nietypowych rozwiązaniach oraz dla niestandardowych średnic. Logistyka Obok standardowych rozwiązań oferujey dla poszczególnych obiektów specjalne wielkości bębnów i długości rur. Na życzenie klienta ożey koordynować transport bębnów na budowę i z powrote. Rozwój W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oraz życzenia klientów ciągle rozwijay i optyalizujey nasze produkty. Dzięki teu stawiay kolejne kroki ilowe w zakresie funkcjonowania i wyglądu naszych produktów. W przypadku nietypowej renowacji bezwykopowej przygotujey rozwiązanie skrojone na iarę w ścisłej współpracy z kliente. 14

15

16 Dostawa i fakturowanie odbywają się zgodnie ze znanyi Państwu warunkai dostaw i płatności REHAU. W razie konieczności ogą one zostać Państwu dostarczone. Wszelkie wyiary i wagi są wartościai przybliżonyi. Zastrzegay sobie prawo do zian technicznych. Jeżeli przewidziany jest inny cel zastosowania niż opisane w niniejszej Inforacji technicznej, użytkownik usi porozuieć się z firą REHAU i przed użycie uzyskać jej piseną zgodę. Jeżeli zostanie to poinięte, dane zastosowanie leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności użytkownika. Zastosowanie i wykonanie inwestycji z udziałe naszych wyrobów odbywa się poza zasięgie naszych ożliwości kontroli i dlatego to właśnie Państwo ponosicie ostateczną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wartości dostarczonego przez nas i zastosowanego przez Państwa wyrobu. Roszczenia z tytułu udzielanych gwarancji nie będą uwzględniane, jeżeli zastosowanie produktów REHAU jest inne, niż to opisano w naszych Inforacjach technicznych. Niniejszy dokuent jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa, w szczególności prawo do tłuaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotoechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych w forie elektronicznej są zastrzeżone. Biura Handlowo-Techniczne REHAU Gliwice: Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel fax Poznań: Przeźierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel fax Warszawa: Warszawa - ul. Wenecka 12 - tel fax REHAU Sp. z o.o. - NIP Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł REHAU PL

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA Instalacji kanalizacji zewnętrznej z PVC-U Instalacji kanalizacji wewnętrznej z PP Instalacji sieci wodociągowych z PVC-U POLIPLAST Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica Spalice

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat tel.: +48.32. 639 04 50 fax:

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego renowacji sieci kanalizacji sanitarnej φ 200 metodą bezwykopową w pasie drogowym ulicy Solickiej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe. Wszechstronne systemy wodociągowo-kanalizacyjne

Technologie bezwykopowe. Wszechstronne systemy wodociągowo-kanalizacyjne Technologie bezwykopowe Wszechstronne systemy wodociągowo-kanalizacyjne Spis treści: Wstęp 03 01 Horyzontalny przewiert sterowany (HDD) Faza 1: przewiert pilotażowy 04 Faza 2: powiększenie otworu pilotażowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH Tiem Meijering Teppfa SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WSTĘP Systemy rurowe o ściankach strukturalnych zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY 1 MAJA W LUBARTOWIE

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY 1 MAJA W LUBARTOWIE Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU SANITARNEGO METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY 1 MAJA W LUBARTOWIE Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 21-100 Lubartów Ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa i adres zamawiającego OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/12/2015 na Modernizację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 w ul. Armii Kraków w Biłgoraju Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1) Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji.

Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. Inżynieria ścieków. Podręcznik projektowania instalacji. rubriken Przybliżony sposób postępowania przy wykonywaniu obliczeń dla instalacji ściekowych z uwzględnieniem wytycznych normatywnych. PN EN 12056

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy

Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta Bydgoszczy Inżynieria i Ochrona Środowiska 2012, t. 15, nr 4, s. 373-386 Joanna CHWIAŁKOWSKA Politechnika Poznańska e-mail: okretjoanna@wp.pl Bezwykopowe metody renowacji sieci wodociągowej na przykładzie miasta

Bardziej szczegółowo