Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL. Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych"

Transkrypt

1 Strategia dla transportu intermodalnego w grupie CTL Konferencja prasowa, Warszawa

2 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 2

3 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 3

4 Rynek przewozów w intermodalnych do tej pory rósł dynamicznie. CTL chce być uczestnikiem wzrostów w na tym rynku Założenia strategii intermodalnej CTL Logistics Konieczna budowa pozycji CTL Logistics na rynku przewozów intermodalnych, który posiada znaczny potencjał rozwoju. Najbardziej perspektywiczne przewozy z portów niemieckich do Polski Centralnej i Południowej Przy obecnej sytuacji rynkowej dobry moment na przygotowanie strategicznych partnerstw z portami, terminalami intermodalnymi oraz przewoźnikami i spedytorami bez konieczności inwestycji w infrastrukturę terminalową Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Możliwo liwość wzrostu przewozów w CTL przy wykorzystaniu własnego sprzętu Doświadczeni wiadczenie na rynku przewozów intermodalnych dającego możliwo liwość realizacji dużych projektów dla klientów przemysłowych Przy rozpoczęciu przewozów z portów niemieckich możliwe dalsze pozycjonowanie CTL jako wiodącego przewoźnika na osi Zachód-Wsch Wschód w szczególności Hamburg-Polska z perspektywą ARA i dalszego rozwoju do Rosji Źródło: CTL Logistics 4

5 CTL zdobył doświadczenie w transporcie intermodalnym i jest gotów na kolejny krok 1 krok CTL USŁUGA UGA TRAKCYJNA DLA OPERATORÓW I SPEDYTORÓW 2 krok CTL PRZEWOŹNIK I SPEDYTOR Regularna dedykowana usługa trakcyjna dla operatora kursującego na trasie: Hamburg - Frankfurt n. Odrą - Brzeg Dolny - Sławk awków Köln Hamburg Gdynia/Gda Gdańsk Frankfurt u O. Brzeg Dolny Puławy Regularny przewóz kontenerów z ZA Puławy do terminali w Trójmieście. CTL oferuje usługę trakcyjną, wagony i koordynację załadunków na terminalu Regularny serwis przewozowy (usługa trakcyjna i wagony) dla spedytora /operatora na trasie Frankfurt Oder (ECT) - Terminal Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sławk awków SZEKESEFEHERVAR 3 krok CTL OPERATOR Przewóz próbny kontenerów na trasie Gdynia - Sławków - Frankfurt n. Odrą- Kolonia. Wagony i obsługa trakcyjna CTL Kilkurazowy przewóz kontenerów z Węgier do Gdańska. CTL - przewóz i koordynacja załadunku na terminalach w Porcie 5

6 Zgodnie z nową strategią,, CTL będzie b łączy czył funkcje operatora i przewoźnika Pojedyncze przewozy realizowane w ramach indywidualnych projektów klientów Obsługa obcych przewozów operatorskich według rozkładu jazdy Własne przewozy operatorskie CTL jako przewoźnik CTL jako operator i przewoźnik 6

7 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 7

8 Kolej jest aktywnym przewoźnikiem kontenerów w w Polsce pozostałe jednostki ładunkowe są s zdominowane przez samochody cięż ężarowe Główne jednostki ładunkowe i środki transportu w obrocie intermodalnym w Polsce Rodzaje jednostek ładunkowych 1 2 kontener naczepa siodłowa nadwozie wymienne Główne środki transportu statek pociąg trak trak statek pociąg 1) Nadwozia wymienne, pojemnik transportowy wykorzystywane możliwość wykorzystania Źródło: CTL Logistics 8

9 Klientem przewoźnika intermodalnego może e być bezpośrednio nadawca ładunku, spedytor, operator lub inny przewoźnik Zlecenia przewozowe w intermodalnym łańcuchu wartości Organizacja transportu Spedytor Operator Intermodalny Przewoźnik (głównie armator) Nadawca Realizacja transportu Nadawca Armator Terminal morski Przewoźnik kolejowy Terminal kolejowy Przewoźnik samochodowy Odbiorca Zlecenie nie kolejowe Zlecenia kolejowe Źródło: CTL Logistics 9

10 Światowy obrót t kontenerowy będzie b rósł r w tempie 5,7% rocznie w latach Światowy i Europejsko Azjatycki obrót kontenerów drogą morską [ mln FEU ] Komentarz 28 9,2% ,7% ,7% Po spadku obrotu kontenerów w roku 2009, od roku 2010 powinien się rozpocząć powolny wzrost, co spowoduje w roku 2011 powrót t do wielkości z roku 2008 lub ich przekroczenie Wzrost obrotu kontenerów pomiędzy Azją a Europą spowoduje zwiększenie przewozów do i z portów oraz w relacjach lądowych Lata 2009 i 2010 powinny zostać wykorzystane przez operatorów transportu kombinowanego na przygotowanie się do zwiększonych przewozów w roku 2011 i latach kolejnych Źródło: MergeGlobal 10

11 Transport intermodalny w Polsce ma 2% udział w przewozach kolejowych czyli kilkakrotnie mniej niż w krajach UE % % Wielka Brytania % % Hiszpania % 23% % % % % % Belgia % % % % % Francja % % % % 74 39% % % % Dania % Niemcy % % % % % % Szwecja % % % Czechy % % % Austria % % % % % % Polska % % % Węgry % 2007 Komentarz Głównymi przyczynami małego udziału transportu intermodalnego w przewozach kolejąsą: -Niewystarczająca infrastruktura terminalowa - Wysokie koszty i niska jakośćtransportu koleją - Brak polityki rządowej wspierającej rozwój transportu intermodalnego (brak programu narodowego i wsparcia dla rozwoju terminali) -Niewielkie działania ania lobbingowe bingowe na rzecz transportu intermodalnego 2004 Włochy Źródło: Eurostat 11

12 Charakterystyka wymiany kontenerowej z portami Łącznie w obrocie na terenie Polski (import, eksport i tranzyt) znajduje się 1,5 miliona TEU rocznie. Obrót kontenerowy z Polską jest zdominowany przez porty północno - zachodnie 78% całej wymiany kontenerowej koleją. Kluczową rolę odgrywają tu porty niemieckie. Wolumen wożony koleją z portów niemieckich wynosi 124 tyś.. TEU rocznie i ma potencjał rozwoju, zwłaszcza w Bremerhaven. Na skutek kryzysu obroty Polski z portem w Hamburgu spadły o 21% - udział kolei pozostał bez zmian na poziomie 17% i posiada także duży potencjał wzrostu Przewozy kontenerów na trasie Hamburg Polska realizowane są głównie do centralnej Polski i na Śląsk sk. Przewozy kolejowe kontenerów na wschód są zdominowane przez zlecenia przemysłu samochodowego charakteryzuje duża zmienność wolumenów. 12

13 2 Lądowy transport kontenerów - potencja otencjał do przekierowania na kolej ma transport cięż ężarowy w obrocie z Niemcami,, ale problemem jest duże rozproszenie ładunk adunków Przewozy cięż ężarowe produktów przetworzonych 1) w obrocie z Polską,, 2008 [mln[ ton] Największe wolumeny 1,1 0,5 0,4 Największy obrót dotyczy wymiany z: Niemcami (10 mln t.) 0,5 0,8 1,1 0,3 5,0 0,6 4,7 0,6 0,7 1,1 1,4 0,5 0,3 Włochami (2,5 mln t.) Francją (2,4 mln t.) Czechami (2,2 mln t.) 0,6 1,1 1,0 0,4 0,5 0,5 Trudności w przeniesieniu ładunków na kolej 1,3 1,1 0,6 Triest Eksport Import Przewozy samochodowe mają charakter rozproszony Konieczne precyzyjne uchwycenie tras, głównych zakład adów produkcyjnych itp.. 1) Maszyny, urządzenia transportowe, produkty przetworzone, artykuły różne, wg klasyfikacji Eurostat Tranyzt Tranzyt Licencja przewozowa CTL Źródło: Eurostat 13

14 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 14

15 Prywatni przewoźni nicy mają coraz większe znaczenie - PKP Cargo traci udziały y rynkowe Przewozy kontenerów koleją w Polsce: lata [tys. TEU] CAGR = 29 % 708 1,6 % 0,4% 11% 547 1,7% 410 0,3% 4% 308 2% 87% 2% 94% 98% 98% Komentarz Dotychczas wzrost wszystkich graczy był możliwy bez konieczności przejmowania wolumenów konkurentów z uwagi na szybkie tempo rozwoju rynku (średnioroczny ( wzrost na poziomie 29%) W 2009 roku spodziewany spadek wolumenu przewozów to ok. 20%. 1 kont 20 = 1 TEU; 1 kont. 40 = 2 TEU PKP CARGO PCC CTL Pozostali Źródło: GUS, Prospekt emisyjny PCC Intermodal, POLZUG, Raport Roczny PKP, PKP Cargo, CTL Logistics 15

16 Spedytor i operator intermodalny mają czytelnie wydzieloną rolę w intermodalnym łańcuchu wartości Rodzaje podmiotów zaangażowanych w realizację i organizację transportu intermodalnego Spedytor Operator intermodalny Przewoźnik Zakres działalno alności Koncentruje wolumen Koordynuje przewoźników i operatorów intermodalnych Dostarcza klientom kompleksowe rozwiązania logistyczne Tworzy siatkę połączeń Tworzy sieć terminali Koordynuje przewoźników Realizuje przewóz Podmioty na rynku w Polsce Źródło: CTL Logistics 16

17 Głównym klientem przewoźnika kolejowego jest operator intermodalny, pozyskujący zlecenia od spedytorów Łańcuch wartości w zakresie organizacji transportu intermodalnego, 2008 Spedytor Operator intermodalny Przewoźnik kolejowy Nadawca Armator 6% Źródło: CTL Logistics 17

18 Rynek operatorów w intermodalnych jest rozdrobniony dominuje Polzug z 24% udziałem Udział operatorów / spedytorów intermodalnych na Polskim rynku, 2008 [tys. TEU] 708 Pozostali 1) 30% 24% Polzug CTL 0,3% ERS HUPAC 2% 4% Cargosped 5% Prokont 8% 15% Spedcont 12% PCC Intermodal 1) Pozycja obejmuje spedytorów (m.in. Polcont, tradetrans) oraz indywidualnych nadawców ładunków Źródło: GUS, Prospekt emisyjny PCC Intermodal, POLZUG, CTL Logistics 18

19 Obecny stan infrastruktury terminalowej jest niezadowalający istnieje co prawda wiele terminali ale są s one niewydajne i zamkni zamknięte te jedynie dla wybranych operatorów Sieć terminali intermodalnych w Polsce Szczecin Poznań Grabary Kobylnica Gądki Gdynia BCT Tczew GCT Konin GTK Gdańsk DCT Kutno Mława Warszawa Praga Warszawa Gł. T. Bruzgi Brześć Przyczyny wąskich gardeł Brak centrów logistycznych na głównych liniach kolejowych Przestarzały sprzęt t przeładunkowy Utrudniony dostępu kolejowy do terminali intermodalnych - zły stan głównych linii kolejowych Frankfurt/O Brzeg Dolny Wrocław Łódź Pruszków Piotrków Trybunalski Małaszewicze Spedcont PKP Cargo SA PCC Intermodal Polzug Sosnowiec Południowy PTK Holding SA Schavemaker Chałupki/ Bohumin Vrbice Gliwice Sławków Kraków Euro Terminal Żurawica-Medyka Wąskie gardła CTL Logistics Medyka- Mostiska Źródło: CTL Logistics 19

20 Pierwsza faza rozwoju siatki połą łącze czeń intermodalnych CTL skoncentrowana jest na przewozach Niemcy-Polska Polska Pierwsza faza połą łącze czeń Komentarz HAMBURG BREMERHAVEN KĄTY WROCŁAWSKIE WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SOSNOWIEC CTL uruchomi stałe połą łączenia dwa razy w tygodniu z Bremerhaven i Hamburga do terminali lądowych w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sosnowcu przez Kąty Wrocławskie oraz raz w tygodniu z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego. Poza usługą przewozu, usług na terminalach, odwozu do Klienta CTL oferuje również organizację odpraw celnych. 20

21 W drugiej fazie uruchomione zostaną także e połą łączenia krajowe Druga faza połą łącze czeń przewozy krajowe Komentarz DCT, GCT, BTDG, GTK WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KĄTY WROCŁAWSKIE SOSNOWIEC W drugiej fazie połączeń CTL uruchomi połączenia kilka razy w tygodniu pomiędzy terminalami portów Trójmiasta a Kątami Wrocławskimi oraz na linii Warszawa, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec. Termin uruchomienia uzależniony jest od sytuacji na rynku przewozów samochodowych. CTL jest już obecnie w pełni przygotowany do realizacji przewozów krajowych. 21

22 Docelowe możliwo liwości intermodalnej siatki połą łącze czeń CTL Logistics z portów ARA do terminali lądowych l w Polsce Druga faza połą łącze czeń przewozy międzynarodowe Komentarz AMSTERDAM ARA ROTTERDAM WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Docelowo CTL zaoferuje połączenia z portów ARA do terminali lądowych w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sosnowcu ANTWERPIA SOSNOWIEC 22

23 W wyniku wprowadzenia tych faz połą łącze czeń powstanie efektywna siatka połą łącze czeń intermodalnych na linii Niemcy, Holandia, Belgia - Polska DCT, GCT, BTDG, GTK HAMBURG BREMERHAVEN AMSTERDAM ROTTERDAM ANTWERPIA KĄTY WROCŁAWSKIE WARSZAWA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SOSNOWIEC 23

24 realizowane dzięki współpracy pracy z partnerami biznesowymi tj. Spedcont i Schavemaker Terminal Kontenerowy Piotrków Trybunalski Plac Przeładunkowy PKP ul. Towarowa 1 Piotrków Trybunalski Tel / Tel / Fax: / Piotr Chojnacki Paulina Gadula Terminal w Warszawie Warszawa Główna Towarowa ul. J. Ordona 2a Warszawa Tel / Fax / Terminal w Sosnowcu Sosnowiec Południowy Ul. Kościelna Sosnowiec Tel / Fax / Terminal w Kątach Wrocławskich ul. KS Jerzego Popiełuszki Kąty Wrocławskie Tel / Fax /

25 Trzecia faza koncentruje się na rozwoju połą łącze czeń na Wschód w oparciu o terminale CTL kontenery Kaliningrad Gdańsk Warszawa Piotrków Trybunalski Wilno Bruzgi Mińsk Kijów węgiel CTL Logistics przekracza swoimi pociągami granicę z Ukrainą i Białorusi orusią stając się tym samym pomostem logistycznym pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy. Dzięki budowie terminala w Bruzgach na terytorium Białorusi będziemy mieli możliwość przeładunku towarów masowych oraz kontenerów pomiędzy wagonami szerokotorowymi a wagonami normalnotorowymi CTL Logistics ukończył w Piotrkowie Trybunalskim realizację projektu budowy Terminala Kontenerowego, którego celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo drogowego w rejonie centralnej Polski. 25

26 CTL zainwestował w Terminal Kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim w centrum Polski, który jest już ukończony i gotowy do pełnej obsługi Dane techniczne Personel Oferowane usł usługi Status prawny Bezpieczeń Bezpieczeństwo Powierzchnia: Powierzchnia ok m kw. Pojemność Pojemność: ść ok FFE (w tym 6 szt. z możliwością kontrolowania temperatury Urzą Urządzenia - 1 szt firmy KONECRANES SMV 4531 max. Udźwig 45t. Możliwość przeł przeładunkowa ok. 8 FFE na 1h Możliwości operacyjne przy 1 urządzeniu 3 składy w tygodniu roboczym Możliwości operacyjne przy 2 urządzeniach 5 składów w tygodniu roboczym System pracy 2 zmianowy Spedytor: Spedytor 2 osoby Operator: Operator 2 osoby (docelowo 4) Przeładunki wagon - plac; plac samochód; samochód plac; plac wagon. Mycie i sprzątanie kontenerów Organizacja transportu drogowego Przeładunki kontener samochód Aranżacja odpraw celnych Miejsce Uznane przez Izbę Celna do wykonywania czynności związanych z procedurami celnymi pod nadzorem celnym. Skład Celny możliwość utworzenia składu celnego na potrzeby klienta w terminie do 30 dni od momentu złożenia wniosku do Izby Celnej. Ogrodzony, oświetlony, strzeżony całą dobę 26

27 Terminal Kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim JEST BYŁ BYŁO 27

28 Cele strategiczne dla przewozów w intermodalnych Potencjał rozwoju dla CTL na rynku intermodalnym Dotychczasowe doświadczenie CTL Rynek przewozów w intermodalnych Przyszła rola CTL na rynku przewozów w intermodalnych Konkurencja i podział ról na rynku intermodalnym Oferta CTL oraz etapy realizacji strategii Podsumowanie oferty CTL w roli operatora intermodalnego 28

29 Podsumowanie oferty CTL Logistics w roli operatora intermodalnego 1. Przewóz kolejowy Terminal morski Terminal lądowy /przewoźnik/ 2. Obsługa terminalowa na terminalach partnerskich i własnym /operator/ 3. Dowóz kontenera do finalnego klienta samochodem ciężarowym z terminala do klienta door to door 4. Wystawianie dokumentów celnych T1 5. Realizacja całej oferty przez nowe Biuro Obsługi Klienta Intermodalnego BOK we Wrocławiu 29

30 Dziękujemy za uwagę 30

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Jagiellońskiego

Raport Instytutu Jagiellońskiego Raport Instytutu Jagiellońskiego Co hamuje i napędza polską kolej? Część I. Przewoźnicy towarowi. Warszawa, 3 października 2013 roku Spis treści Cel opracowania... 3 Wstęp - informacje o rynku towarowych

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego wrzesień 2013 Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego Rozwój polskiej infrastruktury okołoportowej tworzy nowe możliwości optymalizacji łańcucha dostaw dla firm działających

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

BP FleetMove obniż koszty swojej firmy

BP FleetMove obniż koszty swojej firmy Koordynacja Kurierski transportu szczyt intermodalnego paczkowy s. 10 s. 38 Telematyka w transporcie s. 58 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 5 [35] październik listopad 2013 cena 20,00 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL. 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA. 4. Case studies. 5. Analizy finansowe, oferta

SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL. 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA. 4. Case studies. 5. Analizy finansowe, oferta www.suus.com SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA 4. Case studies 5. Analizy finansowe, oferta PREZENTACJA OGÓLNA KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie

Bardziej szczegółowo

Rusza budowa terminal w Poznaniu FRanowie str. 10-11 sonda biznes święta str. 3-22 str. 6 str. 23

Rusza budowa terminal w Poznaniu FRanowie str. 10-11 sonda biznes święta str. 3-22 str. 6 str. 23 Magazyn Pracowników PKP CARGO Nr 4 (18) 2012 kalendarzyk na 2013 r. w formie zakładki do książek! W środku: Rusza budowa terminalu w Poznaniu Franowie str. 10-11 sonda Wojciech Balczun: Przyszły rok nie

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 Podsumowanie W 2012 roku przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły poziom 63 974 (+2,2%). Wzrost zanotowano

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie kompleksowym operatorem logistycznym. Od ponad 25 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw.

KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie kompleksowym operatorem logistycznym. Od ponad 25 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. www.suus.com PREZENTACJA OGÓLNA KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie kompleksowym operatorem logistycznym. Od ponad 25 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. Jako jedyna firma logistyczna

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę OT Logistics S.A.

W drodze na giełdę OT Logistics S.A. W drodze na giełdę OT Logistics S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Działalność operacyjna Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną

Bardziej szczegółowo

Oferta pierwotna. Odratrans

Oferta pierwotna. Odratrans 9 czerwca 2005 Oferta pierwotna Nazwa BRE Bank Securities Transport Polska Cena bieżąca - Wycena Kapitalizacja* Kapitalizacja** Free float *** 84 PLN 107 mln PLN 139 mln PLN 69 mln PLN *przed emisją akcji,

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Centra logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Centra logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Centra logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Definicja i funkcje centrów logistycznych 2. Klasyfikacja centrów logistycznych 3. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2014 roku Data i miejsce publikacji: Szczecin, 01 września 2014 roku Spis treści 1. Informacje o Grupie Kapitałowej OT Logistics...

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011

CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011 CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011 Plan prezentacji 1. Centra logistyczne, czy centra magazynowe? Nazewnictwo.

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec

Zespół ekspercki: Piotr Rosik (kierownik zespołu) Prof. dr hab. Tomasz Komornicki Mgr Karol Kowalczyk Mgr Barbara Szejgiec Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OT LOGISTICS S.A. ZA ROK 2014 Szczecin, marzec 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA OT LOGISTICS... 5 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33)

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33) luty 2/2013 (33) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Nakład: 11

Bardziej szczegółowo