Łańcuch dostaw a strategia firmy. Cel zarządzania łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw pełni integracyjną rolę w firmie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łańcuch dostaw a strategia firmy. Cel zarządzania łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw pełni integracyjną rolę w firmie"

Transkrypt

1 Agenda Istota strategii (Understand the importance of strategic planning and know the basic outline for a strategic plan, including implementation, evaluation and control. Describe the elements of the strategy plan. Learn how to develop/construct company strategy. Explain and demonstrate the basics of Strategic Planning. Get you started on the process.) Przetrwanie firmy Przewaga konkurencyjna (Identify sources of competitive advantage) Globalne marki Analiza strategiczna (Explain the components of a strategic analysis) Koncepcja łańcucha wartości Łańcuch dostaw a strategia firmy. Cel zarządzania łańcuchem dostaw Łańcuch dostaw pełni integracyjną rolę w firmie Osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez łańcuch dostaw Podsumowanie /dyskusja (Discussion based on questions Discuss strategies of leadings firms) Zarządzanie strategiczne Pytania i Odpowiedzi Strategic Management

2 Zasoby Planning Strategic Management Journal Long Range Planning Planning is the process of anticipating future events and determining strategies to achieve organizational objectives in the future. Planning is an process that can be improved with each planning cycle. Purpose of planning process is to improve performance, manage change proactively. The real value in planning is in the process, not the output. (?) Planning is a continuous process, not an activity to be completed one time at year. Uncertainty and risk are the reason for planning, not an excuse for not planning. Strategic Planning is the process of creating and maintaining a fit between the organization s objectives and effective allocation of limited resources, it is an integral part of management. Strategic planning deals with the future impact of current decisions. Strategic Planning is a philosophy, an attitude, a way of life. Podstawowe pojęcia Zasoby Planowanie Strategia Konkurencyjność organizacji Przewaga konkurencyjna (competitive advantage) Łańcuch wartości (value chain) W. Chan Kim, Renée Mauborgne: Blue ocean strategy. How to create uncontested market space and make the competition irrelevant, Harvard Business School Press Jeanne G. Harris, Roland J. Burgman, Chains, Shops, and Networks: The Logic of Organizational Value, Accenture, Institute for High Performance Business, May 2005, Research Report Neville Lake, Planowanie strategiczne w firmie, Onepress, Gliwice Aberdeen Group, How Supply Chain Leaders Protect Their Brands, September

3 Zasoby pod red. Mieczysława Moszkowicza: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005 Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Peter Navarro: Report of The China Price Project, Meraga School of Business, University of California-Irvine, January, 2007, Piotr Majewski: Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007 S.Sudarsanam. Fuzje i przejęcia. WIG PRESS, Warszawa 1998 Strategor. Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1995 Z. Pierścionek. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003 Strategia Strategia pochodzenie wojskowe sztuka wygrywania wojen Strategos przywódcę, wódź, kierownik Stratos armia Agein przewodzić Planning Common vision Commitment Focus (goals) Gather information, analyze, prepare plans Communication (goals, plans) Action Coordination Monitor implementation, flexibility. Change management Zasoby M.Romanowska, red: Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004 M.Romanowska. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004 Michael E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, 2000 Michael E. Porter: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, ONE Press, 2006, 89zł, s 664 Michael E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, 2006 Obłój, Krzysztof: Strategia przetrwania organizacji, PWM, Warszawa, 1987 K.Obłój. Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998 K.Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002

4 Zasoby Konkurencyjność Hartmut Kreikebaum: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1996 Ivo J. Bozon, Waren J. Campbell, Mats Lindstrand: Global Trends in Energy, McKinsey, 2007 January, J. Kay: Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996 J.Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005 Jan Krzysztof Solarz: Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997 Krystyna Fabianska, Jerzy Rokita: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 1986 M.Rajzer. Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2001 M.Romanowska. Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997 Konkurencyjność państw wynika z konkurencyjności ich gospodarek, ich firm Konkurencyjność w Unii Europejskiej (miejsce w rankingu w 2006r oraz punkty) Miejsc Punkty e 1 Finlandia 166,1 x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 Luksemburg 165,9 x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 Słowenia 86,2 x x x x x x x x x 17 Grecja 81,1 x x x x x x x x 21 Węgry 65,6 x x x x x x x 22 Czechy 63,9 x x x x x x 23 Słowacja 63,9 x x x x x x 24 Polska 61,3 x x x x x x 25 Estonia 49,4 x x x x x 26 Litwa 45,7 x x x x x 27 Łotwa 42,7 x x x x Źródło: European Competitivness Index , Rzeczpospolita, r. Zasoby A formal strategic planning system links the three major types of organizational plans: Long-range Strategic Plans Medium-range Programs Short-range Budgets and Operating Plans A.H. Toffler: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i Ska, Poznań, 1996 Bogdan Wawrzyniak: Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa, 1987 Bogdan Wawrzyniak, Grażyna Gierszewska : Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa Boston Consulting Group polski oddział C.K.Prahalad, V.Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005 Ciesław Rybinski Geffrey C. Shuman, John J. Shaw, Gerald Sussman: Strategic Planning in Smaller Rapid Growth Companies, Long Range Planning, 1985, Vol 18 No 6, s E. Skawińska: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, PWN, Warszawa 2002 H. Igor Ansoff: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa, 1985

5 Konkurencyjność w okresie zmian Where can you learn more about strategic management? Wzrost - Personalizacji produktów; - Segmentacji klientów; - Szybkości starzenia się produktów, skracanie cyklu życia produktu; - Substytucji produktów Skrócenie: - czasu wprowadzania nowych produktów na rynek; - czasu chwilowego monopolu w którym dany produkt jest na rynku; Konkurencyjność Tematy do dyskusji Wizja rozwoju kraju a konkurencyjność firm Japonia - Ministerstwo przemysłu i handlu Jaka będzie polska gospodarka w 2020 roku* Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest jednym z priorytetowych celów firmy. * Rzeczpospolita, 23 lutego 2007r, Zobacz, Ciesław Rybinski List your top 3 reasons why you believe planning is of value to your company. Explain why measurement and control of the strategic plan implementation are necessary. Jak najlepsze praktyki w zakresie produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw mogą pozytywnie wpłynąć na firmę? Jak najlepsze praktyki w zakresie strategii mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki firmy? W jaki sposób zróżnicować oferowane przez firmę produkty i usługi od konkurencji?

6 Narzędzia (oprogramowanie) SWOT Expert Strategy2Act TARGIT Model trzech C (ang. customers, competitors, company) Ten model ilustruje powiązania między klientami, konkurentami i firmą*. Klienci Wartość użytkowa za rozsądną cenę Wartość Wartość Firma Kosztowe zróżnicowanie Efektywne Efektywne wykorzystanie wykorzystanie zasobów zasobów Rzeczywiste koszty jednostkowe Konkurenci * Źródło: K.Ohmae: The Mind of the Strategist, Penguin Books, 1983 Wyzwania w zakresie marki Defekty produktów, zanieczyszczenia produktów mogą być zagrożeniem dla żywotności firmy McDonalds choroba szalonych krów, mięso wołowe Dell - baterie dla komputerów przenośnych Sony Zgodność z wymaganiami regulującymi 65% (bezpieczeństwo, zużycie energii, emisja pól elektromagnetycznych); Wymagania konsumentów, partnerów handlowych 55% (opakowania zbiorcze, RFID); Szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek 45%; Zwiększone bezpieczeństwo produktów 45%; Podróbki znanych marek 20% Frank J. DiPietro: How Supply Chain Leaders Protect Their Brands, Aberdeen Group, September 2004, Transforming Vision Into Action Lots of applications - workshops

7 And there are more Jeżeli firmy nie stosują koncepcji zarządzania strategicznego poniosą tego konsekwencje. Niepodjęcie właściwej decyzji we właściwym czasie może zdecydować o przyszłości firmy. Najlepsza teoria, jeżeli nie jest poparta przez instrumentarium w postaci metod, technologii, narzędzia informatyczne będzie miała małe zastosowanie w praktyce. Lack of strategy - the ways to ruin a business... And there are more Analiza przewagi konkurencyjnej Względny charakter Określona w stosunku do konkurenta Rodzaje przewagi typ A wewnętrzna wynika z produktu; zewnętrzna wynika z pozycji firmy Rodzaje przewagi typ B (Three types of competitive advantage) Cost, Product/service differentiation Niche strategies Przewaga konkurencyjna Fuzhou Jieh Chueng Automobile Fitting Co., Ltd Pozycja trwałej wyższości nad konkurentami, która jest postrzegana przez klientów. The set of unique features of a company and its products that are perceived by the target market as significant and superior to the competition. Company can exceed its rivals in attracting and maintaining its targeted customers, competing successfully and providing superior value to customers. Zdolność firmy do wyróżnienia się (zróżnicowania) w stosunku do konkurentów, która jest pozytywnie oceniana przez klienta Dobre produkty nie sprzedają się same, klient musi się dowiedzieć o ich funkcjonalności i i wyższości w stosunku do produktów konkurencji Szybkość zmian, sukces produktu, zaawansowana technologia dzisiaj, jutro może być zjawiskiem powszechnym towar masowy (ang. Commodity) cykl życia produktu ulega skróceniu (Nikon D40, Nikon D40X - czas między wypuszczenie nowego modelu 6 miesięcy) Wdrażanie systemu kontroli jakości oraz systemu informatycznego, który kwalifikuje do uczestniczenia w łańcuchu dostaw międzynarodowych firm

8 Transport rzeczny Analiza przewagi konkurencyjnej Transport rzeczny emituje 5 razy mniej CO 2 niż transport samochodowy. Statek rzeczny z 1 litra paliwa przetransportuje 1 ton ładunków na 500km, samochód ciężarowy na 100km. Transport rzeczny kosztuje od 2 do 7 razy taniej niż transport samochodowy. We Francji 3,1% transport ładunków dokonuje się drogą rzeczną, w Holandii 31,2%. Jedna barka rzeczna może zastąpić pod względem wolumenu 250 TIRów. W regionie Ile-de-France 17% towarów transportowanych drogą rzeczną stanowią odpady: komunalne, przemysłowe... W rzekach nie ma korków! Analiza przewagi konkurencyjnej Rezygnacja z rynku 1,4 efektywność (koszty jednostkowe w % w stosunku do głównego konkurenta) + 1,3 + 1,2 + 1,1 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1, siła rynkowa (maksymalna akceptowalna cena w % w stosunku do głównego konkurenta + 0,9 IDEALNA POZYCJA + 0,8 wartość marki się przekłada na elastyczność cenową Michael Porter s Five Forces Model Dell Computers: doskonałość w łańcuchu dostaw elementem przewagi konkurencyjnej - Monitory, drukarki dostarczane bezpośrednio do klienta a nie do Dell skracanie łańcucha dostaw, eliminacja operacji magazynowych, redukcja kosztów - Płatność do dostawców po 45 dniach. 36g czas od zapłaty złożonego przez klienta zamówienia do wyprodukowania i przetestowania zestawu 1994r. Dell rezygnuje ze sprzedaży poprzez siec firm detalicznych konflikty w kanałach dystrybucji kanał sprzedaży detalicznej kanał sprzedaży za pośrednictwem Internetu W 1997r zapasy wyrobów gotowych wystarczają na 11 dni sprzedaży* * Wheatley, Malcolm: Less means more, Logistics Europe, January 1998, s

9 Dell Computers: doskonałość w łańcuchu dostaw elementem przewagi konkurencyjnej - zysk z oferowanego zestawu, którego klient nie będzie po zakupie rozbudowywał zabieranie rynku firmom, które zajmują się rozbudową zakupionych zestawów, - konfigurator zestawu pozwała informować klienta o wpływie każdej opcji na ostateczną cenę - gwarancja brak problemów związanych z koniecznością otwarcia obudowy w celu rozbudowy sprzętu bezpośrednio po zakupie - zapłata bezpośrednio po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia (firma nie musi czekać na zapłaty od dealerów) - Just-in-Time modelowa firma, standardy czasowe w łańcuchu dostaw - Większość komponentów ma być dostarczona do zakładów produkcyjnych w ciągu 15 minut wymóg lokalizacji dostawców blisko zakładów produkcyjnych (klaster! efekt synergii) - Redukcja liczby dostawców z 204 w 1992r do 47 - Limerick (Irlandia) 40% komponentów JIT, 45% komponentów w magazynach dostawców Wielkość produkcji - koszty produkcji Zależność między wielkości produkcji a kosztów Koszty produkcji Wielkość produkcji Analiza przewagi konkurencyjnej Dell Computers: doskonałość w łańcuchu dostaw elementem przewagi konkurencyjnej Dostawcy Konkurenci w sektorze 1 2 SUBSTYTUTY 1 Siła przetargowa dostawców 2 Siła przetargowa nabywców 3 Wejście nowych konkurentów na rynek 4 Zagrożenie wejścia na rynek produktów substytutów Potencjalni wchodzący 3 4 Nabywcy Założyciel: Michael Dell Rok założenia: 1983 Wykupywanie ze sklepów przestarzałych mikrokomputerów klasy IBM PC, ich rozbudowa i sprzedaż Łańcuch wartości - Analiza wszystkich operacji w celu minimalizacji kosztów, eliminacji czynności, które nie przynoszą wartości - 80% kosztów mikrokomputera koszty komponentów - szybko spadające ceny komponentów (Prawo Moora,...Prawo...); - zmiany w technologii mogą uczynić przestarzałe gotowe wyroby - montowanie mikrokomputerów na zamówienie - minimalizacja zapasów wyrobów gotowych; - wyrób który odpowiada potrzebom użytkownika;

10 Budowy wirtualnych sieci telefonii komórkowej Nowi operatorzy telefonii komórkowej - Sieci supermarketów - MBank klientów - Avon klientów - Polsat - Gadu-Gadu Źródła przewagi konkurencyjnej Trwałe niższe w stosunku do konkurencji, koszty funkcjonowania, prowadzą do większej rentowności (Low cost leadership - sustainable overall cost advantage over rivals, not just manufacturing.) Low cost labor - most imitated sources of lower costs in the international market. Quickly copied by competitors Niższe koszty badania i rozwoju poprzez stosowanie wirtualnych modeli urządzeń (Cisco) ekonomika skali, krzywa doświadczenia; Produkcja w krajach o niskich kosztach (Low Cost Cuntries) (The chinese government is now urging (popędza) some of China s biggest companies to sell branded products abroad* Produkcja na zlecenie (Original-Equipment manufacturer (OEM) branża komputerowa, Acer, Lite-On, Tyan płyty do serwerów) Nike obuwie) * Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Źródła przewagi konkurencyjnej Cisco Wiedza, know-how przekładająca się na: lojalni wobec firmy klienci (loyal customers) zróżnicowanie na tle konkurencji spostrzeganie w społeczeństwie wizerunek marki, reputacja, płaci się za markę wartość użytkowa produktu, korzyści, stosunek wartość użytkowa produktu / cena sprzedaży system dostawy produktu (usługi na przykład za pośrednictwem Internetu) łańcuch dostaw, skrócenie cyklu realizacji zamówień klientów dodatkowe usługi (finansowanie, pomoc techniczna); sposób obsługi klienta (przypominanie o wymianie produktu drukarki laserowe) zaangażowanie pracowników firmy Od Produkcja -> sprzedaż w kierunku Produkcja -> wynajem Projekt wynajmu sprzętu w Polsce i Czechach - ABC Data partnerów handlowych - Cisco Capital (Bank BPH) - Co 2 lata wymiana sprzętu - 10zł miesięcznie na port przełącznika sieciowego - rynek docelowy (firm pracowników) podmiotów gospodarczych w Polsce klientów (do lipca kolejne klientów) - konkurenci 3Com, D-Link, Huawei (Dialog, Netia - P4) - Wartość polskiego rynku przełączników sieciowych 400 mln zł (2005r.) źródło: Cisco stawia na wynajem sprzętu, Rzeczpospolita,

11 Modele dystrybucji leków Źródła przewagi konkurencyjnej Pfizer w Wielkiej Brytanii omija hurtownie farmaceutyczne i dostarcza swoje leki bezpośrednio do aptek. Firma Unichem będzie operatorem logistycznym. Przychody 51,3 mlrd $ w 2005r Zysk Netto 8,1 mlrd $ w 2005r Zatrudnienie osób w 2005r ( r.!!!) Cele nowego modelu dystrybucji - lepsze kontakty z bezpośrednimi dystrybutorami (aptekami) - walka z podróbkami - walka z importem równoległym W Polsce Według IMS Poland 30% aptek nie płaci w terminie (hurtownie spełniają rolę instytucji finansującej działalności aptek) Firmy logistyczne przymierzające się do świadczenia usług logistycznych dla branży farmaceutycznej /DHD Polska, FM Logistics/ źródło: Chomątowska, Beata: Pfizer szykuje rewolucję, Rzeczpospolita, Łańcuch dostaw rozwój współpracy między firmami, tworzenie struktur wirtualnych sieciowych, klastrów*. W Polsce klaster przemysłu lotniczego Podkarpackie, kalseter motoryzacyjny Górny Sląsk** integracja pionowa fuzje i przejęcia dostawców podzespołów, elementów i dystrybutorów Wniosek proste wykorzystywanie partnera przerzucanie na niego kosztów jest dobre w krótkim okresie, ale w okresie dłuższej perspektywy nie prowadzi do budowy przewagi konkurencyjnej. * Słownik Języka Polskiego, PWN: «skupisko powiązanych ze sobą firm lub instytucji naukowo-badawczych o określonym profilu, działających na jakimś terenie» ** Zobacz Źródła przewagi konkurencyjnej Modele dystrybucji leków Optymalizacja kluczowych procesów, innowacje w zakresie procesów biznesowych Koncentracja na kluczowych umiejętności ( core business ) co firma potrafi wykonać najlepiej, co nas wyróżnia na tle pozostałych graczy rynkowych? Elastyczność, zwinność (agile enterprise) sposobność szybko dostosować się, przewidzieć kierunek zmian. Lepsze dostosowanie produktów do lokalnych wymogów i upodobań konsumentów. Wprowadzenie elastycznych struktur organizacyjnych, które są zainteresowane efektem innowacji (spinn-off, joint-ventures, Google 20% czasu na własne pomysły) 3M. Tradycyjny model dystrybucji produktów farmaceutycznych IMPORTER HURTOWNIA APTEKA PRODUCENT HURTOWNIA APTEKA HURTOWNIA APTEKA Procesy - Magazynowanie - Przyjmowanie zamówień - Dostarczanie do aptek Model dystrybucji produktów farmaceutycznych firmy Pfizer w Wielkiej Brytanii PRODUCENT OPERATOR LOGISTYCZNY APTEKA

12 Strategia w obszarze HR Przewaga konkurencyjna Świadczenia pozapłacowe (łatwość kopiowania, naśladowania przez konkurencję) Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne; Wakacje za granicę; Kursy podnoszenia kwalifikacji za granicę; Służbowy samochód, telefon komórkowy, notebook,...; Udział w zysku, akcje,... Elastyczny czas pracy Wiedza o strategii firmy W szybko rozwijających się firmach, 84% pracowników zna strategię firmy* * Antoni Bielewicz: Czas na nową rewolucję, Computerworld, , s Poziom obsługi klienta. Poziom obsługi klienta, to następny czynnik dyferencjacji (zróżnicowania) firmy i wzmocnienia marki. Zarządzanie wiedzą Jakie specyficzne zasoby, kompetencje decydują o przewagę konkurencyjną firmy? Co nas wyróżnia (zasoby, umiejętności, wartości, kultura, procesy...)? Wizerunek firmy, Tradycja i umiejętność uczenia się Źródła przewagi konkurencyjnej Strategia w obszarze HR Posiadanie informacji o konkurencji i właściwe jej wykorzystanie do działania Ochrona patentowa (prawa własności) Okres ochrony patentowej Naśladować najlepszych w branży - oszczędność w zakresie Badania i Rozwoju -> uruchomienie własnych ośrodków badań -> określenie czym różnią się od liderów Etat kontrola nad pracownikiem Offshoring lokalizacja usługi poza granicami Polski (UE) (Citibank -> Bank Handlowy IT) centrum wsparcia oraz rozwoju oprogramowania Outsourcing Wyspecjalizowane firmy Jednoosobowe firmy (samozatrudnienie) wolni strzelcy praca kontraktowa Sprowadzenie specjalistów spoza Unii Europejskiej (Rosja, Ukraina) Kształcenie własnych specjalistów (szkoła, technikum, uczelnia) patronat, stypendia, studia zaoczne

13 Strategia w obszarze HR Planowanie sukcesu (ścieżki rozwoju) Określenie specjalistów o jakich kwalifikacji poszukujemy (opis stanowiska czego firma oczekuje od kandydata) Rekrutacja / Pozyskiwanie; Kształcenie, podnoszenie kwalifikacji, współdzielenie się wiedzą; Bardziej skomplikowana praca, większa potrzeba współpracy, współdziałania, współdzielenia się wiedzą Zatrzymywanie; Efektywne wykorzystywanie Ocena pracownika Klarowne mechanizmy awansu Przepracowanie, nadgodziny ograniczenie -> Elastyczny czas pracy Strategia skoncentrowania się na obsługi małego segmentu rynku a przewaga konkurencyjna Niche Competitive Advantage The advantage achieved when a firm effectively serve a small segment of the market. This strategy is good for smaller companies with limited resources. Examples Geographic niche - restaurants Co przeszkadza w osigania przewagi konkurencyjnej (zjawiska negatywne) Zróżnicowanie na tle konkurencji Zmniejszenie siły marki Produkty masowe (produkt sieci sklepów) Zmniejszenie różnic technologicznych Konsumenci kupują produkt, który jest dostępny na półce przy produktach o porównywalnych cechach Kanibalizacja produktów zakup przez klientów z wyższego segmentu, produktów dla niższego segmentu klientów (klientów o niższych dochodach) Strategia w obszarze HR Zarządzanie Zmianami Kultura Firmy Strategia Zarządzania Wiedzy Strategia Rekrutacji Strategia Outsourcingu

14 Przykłady strategii Galanz producent kuchenek mikrofalowych produkuje jako OEM dla wszystkich wiodących firm. Galanz powstał w 1978r jako firma w branży tekstylnej z 200 pracowników. W 1992r. zaczyna produkować kuchenki mikrofalowe i teraz produkuje 70% kuchni w Chinach oraz 30% światowej produkcji. 80 kontraktów jako OEM, roczna produkcja sięgająca 15 milionów kuchni*. * Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Globalne marki Największe globalne marki chińskie Marka Branża Haier elektronika Lenovo komputery China Mobile telefonia komórkowa Tsingtao Brewery browary Ping An finanse Bank of China bankowość CCTV telewizja Air China linie lotnicze Huawei telekomunikacja Sohu.com internet Źródło: Financial Times Globalne marki B2B rynek usług, outsourcing Przykłady strategii Samsung miliard USD na reklamę, sponsor igrzysk olimpijskich w 1990r, 5% (7 miliarda $) na badania i rozwój między r, firma badająca marek Interbrand umieściła w 2003r. Samsunga na 25 miejscu z wartością marki ocenianą na 10,8 miliardów USD*. B2C rynek * Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003

15 Strategia jakości Przykłady strategii Strategie optymalizacji podatkowej (antypodatkowe rozwiązania, zróżnicowanie skali podatkowej w UE, warunki wspierające tworzenie i rozwój firm (klimat rozwoju przedsiębiorczości) Nie myśl nigdy o owocach swojej pracy moje pieniądze bo to są nasze pieniądze. Twoje będzie to, co ci zostawimy * Strategie outsourcingu /informatyczny,... Ekologiczny/ Strategie migracji gałęzi, które zużywają dużo zasobów energetycznych bliżej źródeł energii * Europejskie puzzle podatkowe, Manager magazin, 2005 nr 8 p. 99 Globalne marki Rosyjskie globalne marki (Russia top 10 firms) Company Business Gazprom OAO Fossil fuels Lukoil holdings Fossil fuels Sukhoi Comapny Aerospace Severstal Steel Rusal Nonferrous metals MMC Norilsk Nickel Group Nonferrous metals Mobil Telesystems Telecommunication services Unified Energy Systems Energy "NCompaniya "Rosneft" Fossil fuels Savings bank of the Russion Federation Sberbank Finance OJSC Surgutneftegas Fossil fuels Globalne marki Indyjskie globalne marki Marka Branża Tata Consultancy Services technologie informatyczne INFOSYS technologie informatyczne Sankhya Mittal Oberois Birlas Cobra Beer Murjani Group AV Birla group Mahindra ciągniki Wipro Możliwe strategie Strategia zaskoczenia Małe prawdopodobieństwo i dlatego zjawiska tego nie brano pod uwagę, a jednak wystąpiło (AWACS) Skala Czas przewagi wynikający z zastosowania tej strategii

16 Możliwe strategie Lider Rynkowy Kosztowy (Low cost leadership). Under-price and gain market share Earn higher profits R & D Naśladowca (drugiego) Czasie (Historia lubi się powtarzać, Nowe zapomniane stare) Przestrzeni (Co jest dobre na jdenym rynku powinno się sprawdzić na inne rynki?) Franszyza w: Handel Usługi Bankowóść Telekomunikację Firma Procent sprzedaży wiodących chińskich firm Sprzedaż w 2002r (miliardy USD) Udział eksportu w 2002r (%) Sprzedaż w 2006r. Udział eksportu w 2006r (%) Produkty SVA 3,2 33% Telewizory, LCD ekrany Midea 1,3 27% Haier 8,6 11% Gree 0,9 9% Lenovo 2,6 6% Konka 1,1 5% Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Udział chińskich firm w światowej produkcji Udział chińskich firm w światowej produkcji Branża, produkty Udział w światowej produkcji DVD 70% Zabawki 70% Rowery >50% Aparaty cyfrowe >50% Obuwie >50% Telefony komórkowe >50% Klimatyzatory >33% Monitory dla mikrokomputerów >33% Peter Navarro: Report of The China Price Project, Meraga School of Business, University of California-Irvine, January, 2007 Innowacje w logistyki CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment VMI - Vendor Managed Inventory - zarządzanie zapasami klienta przez dostawcę SMI - Supplier-managed inventory zarządzanie przez odbiorcę zapasami od dostawcy RFID

17 Wymagania w stosunku do łańcucha dostaw Jak to może być wykonane w sposób efektywny, przy najniższych kosztów? Strategia chińskich firm ukierunkowana na budowę globalnych marek Produkty markowe są droższe, przynoszą większe zyski, niż te OEM; Rynek wewnętrzny jest rynkiem o bardzo ostrej konkurencji; Rynek międzynarodowy stwarza wymagania wobec produktów aby były one innowacyjne. Budowanie marki w krajach rozwijających się oraz wschodzących (rozwijających się) rynków (emerging markets) (domowa elektronika masowa (consumer elektronic), motocykle, Haier producent AGD cel 10% amerykańskiego rynku lodówek w 2005r, co oznacza sprzedaż szt, 80% z zakładu w Południowej Karolinie. Legend drugi producent komputerów w Chinach wykreowaną markę Lenovo w celu ekspansji na rynki międzynarodowe. W celu upowszechnienia marki telefonów komórkowych produkowanych przez firmę Kejian, rozpoczęła ona sponsorować drużynę piłkarską Everton w Wielkiej Brytanii. SVA producent telewizorów o płaskim ekranie sprzedaje pod własną marką w USA. Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Forbes lista 2007 Struktura % wg wartości majątku Ile Wartość do 1,5 osób majątku mlrd USD Struktura % wg ilości osób do 1,5 mlrd USD Obywatelstwo Asia total 36 43,8 12,48 12,72 Europe Emerging markets 36 43,6 12,42 12,72 * Forbes 2007r Wymagania w stosunku do łańcucha dostaw Firmy szukają, potrzebują łańcucha dostaw, który: - tworzy trwałą wartość, przewagę konkurencyjną; - dodaje nowe wartości do produktów i usług; - zwiększa szybkość reagowania na zmiany w otoczeniu; - zwiększa przejrzystość procesów biznesowych; - umożliwia zarządzanie zmianami; - Poprawa, doskonalenie możliwości śledzenia miejsca gdzie się znajduje produkt w danym momencie w łańcuchu dostaw; - Współpraca z klientami, partnerami i agencjami regulującymi. Frank J. DiPietro: How Supply Chain Leaders Protect Their Brands, Aberdeen Group, September 2004

18 Łańcuch dostaw często decyduje o przewagi konkurencyjnej Firmy realizują wzrost poprzez: rozszerzenie bazy klientów, wprowadzenie nowych produktów zwiększenie efektywności funkcjonowania redukcję zapasów przeniesienie produkcji do krajów o taniej siły roboczej; zmiany w sieci dystrybucji zmiany dostawców wdrożenie nowych systemów IT Wszystkie te działania wymagają sprawnego łańcucha dostaw. Strategia chińskich firm ukierunkowana na budowę globalnych marek Oferowanie produktów przez niezależnych dystrybutorów i sieci sklepów dyskontowych, którzy zajmują się promocją marki, obsługą serwisową (SVA panele LCD, telewizory o płaskim ekranie przez D&H Distributing). Chińskie firmy nie są w stanie jeszcze spełnić standardów logistycznych, serwisowych, w dziedzinie promocji największych sieci sklepów takich jak Wal-Mart i Best Buy. Dystrybutorzy niezależni, mniejsze sieci są zadowoleni ponieważ są w stanie oferować konsumentom tanie produkty i mogą konkurować z hypermarketami typu Wal-Mart i Best Buy. Konsumenci, którzy chcą oszczędzać na technologii (technology-savvy customers), są wrażliwi na temat cen (price-sensitive customers) są również zadowoleni. Recesja stwarza warunki do pojawienia się nowych marek i zniknięcia starych marek, ponieważ konsumenci są wrażliwi na cenę produktów (Grunding). Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Strategia chińskich firm ukierunkowana na budowę globalnych marek Marka reprezentuje funkcjonalność i wartość i większość konsumentów w rozwiniętych krajach preferuje te marki, które zna, posiada. Przejście od dostawcy original-equipment manufacturer (OEM) konkurencyjne cenowo, dobrej jakości artykuły do oferowania produktów pod własną markę strategia pozycjonowania na rynku: wartość za pieniądze (value-for-money positioning). (przykład Japonii, Korei Południowej). Strategia dostawcy OEM nie wymaga inwestycji w marketing. Sprowadza się ona do przewodzenie w zakresie kosztów i jakości oraz możliwości wsparcia kilku globalnych klientów, aby firma nie była zależna tylko od jednego odbiorcy i osiągnęła efekt skali. Brak sieci dystrybucji i serwisowej (standard serwisu); Przepływ dóbr może wystąpić tylko wtedy gdy poprzedza go przepływ informacji. Kreowanie popytu a synchronizację z fizyczną dystrybucją towarów Brak koordynacji prowadzi do rezygnacji klientów z zakupu danego towaru i... przejścia do konkurencji. Procesy logistyczne obejmuje całą organizację od procesu badania i rozwoju, zakupu i wytwarzania, sieci dystrybucyjnej, aż po finalnego klienta.

19 Logistyka w łańcuchu dostaw Logistykę w łańcuchu dostaw interesują: - przepływ materiału - od dostawcy do odbiorcy (strumień dóbr); - Przepływ informacji od odbiorcy do dostawcy; - Przepływ finansowy od odbiorcy do dostawcy; Strategia chińńskich firm ukierunkowana na budowę globalnych marek TCL International Holdings zakup w 2002r. za kwotę 8 milionów USD niemieckiego producenta telewizorów Schneider Electronics (marki Schneider i Dual)*. Joint-ventures ze znanymi firmami takimi jak Siemens i Sony Budowa zakładów produkcyjnych (montażowych) poza Chinami w celu szybkiej reakcji na zmianę gustu, upodobania konsumentów (przykład Haier zakłady w USA) Rezygnacja z produkcji wyrobów przeznaczonych dla najniższego segmentu rynku, na którym produkcja markowa nie jest w stanie konkurować cenowo z produktów OEM (SVA (www.sva-usa.com). * Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Strategia chińskich firm ukierunkowana na budowę globalnych marek Oferowanie produktów przez serwisy aukcyjne i sklepy internetowe (Amazon.com, Buy.com, Cotsco, Office Depot); Strategia krok-po-kroku wejście na rynek. (ang. Step-by-step) Budowa lokalnych oddziałów, które się zajmują marketingiem i dystrybucją (SVA zatrudnia byłych dyrektorów ds. produkcji firmy Sony) sprzedaż w USA w 2003r 80 milionów USD) Zakup istniejącej firmy z ugruntowaną pozycją marki - przeniesienie produkcji do Chin w celu korzystania z niskich kosztów produkcji, wykorzystanie zbudowanej sieci dystrybucji (D Long International Strategic Investment zakup w 2000r. amerykańskiego producenta rowerów firmy Murray. Przewidziana sprzedaż w 2005r na rynku amerykańskim 700 milionów USD)* * Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu: Can Chinese brands make it abroad? McKinsey Special Edition, Global directions, McKinsey 2003 Konkurencja obecnie przybiera formę konkurencji pomiędzy poszczególnymi łańcuchami dostaw, a nie konkurencja między pojedynczymi firmami.

20 Fazy w rozwoju Logistyki Lata 50 i 60 - faza dystrybucji towarów - fizyczna dystrybucja, droga dotarcia do klienta, Zapasy Wyrobów Gotowych Lata logistyka utrzymania systemów technicznych, systemach globalnych, logistyka wojskowa, faza produkcji i zaopatrzenia. Lata 80-do czasów obecnych faza łańcuchów dostaw. Dlaczego warto analizować podstawy konkurencyjności chińskich firm? Jakie elementy decydują o konkurencyjności chińskich firm? To pozwoli lepiej zrozumieć ich strukturę kosztów. Co jest podstawą ich przewagi, co możemy przeciwstawić? Szukanie drogi do konkurencyjności. Co możemy zastosować w naszych warunkach? Jak amerykańskie firmy walczą z konkurencją ze strony chińskich firm? Jakie czynniki mogą zdecydować o konkurencyjności polskich firm? Jakie przewagi możemy mieć? Jak dokonać outsourcing / joint-venture /... Dlaczego warto analizować podstawy konkurencyjności chińskich firm? What is stunning (pol. oszałamiające) about China is that for the first time we have a huge (pol. ogromna), poor country that can compete both with very low wages (pol. place) and in high tech. Combine the two, and America has a problem*. The China Price. They are the three scariest (pol. panika, strach) words in U.S. industry. Cut your price at least 30% or lose your customers** * Peter Navarro: Report of The China Price Project, Meraga School of Business, University of California-Irvine, January, 2007, p. 6 ** Peter Navarro: Report of The China Price Project, Meraga School of Business, University of California-Irvine, January, 2007, p. 4 Wolność, kreatywność Właściwy poziom podejmowania decyzji tam gdzie dysponujemy informacją, stopień ingerencji kierownika w procesie podejmowania decyzji uprawnienia, odpowiedziałność i ograniczenia w procesie podejmowania decyzji (podejmowanie wszystkich decyzji przez kierownika, podejmowanie kluczowych decyzji przez kierownika, akceptacja wszystkich (kluczowych) decyzji, informacja o odchyleniach alert). Czas niezbędny do podejmowania decyzji a sprawne funkcjonowanie firmy. Podejmowanie nowych wyzwań, wykorzystywanie nowych możliwości (nisze rynkowe, sektory, technologie).

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2)

Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2) Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2) Definicja branży 2 Definicja branży Branżę zdefiniować można na wiele sposobów: Grupa firm wytwarzających podobne produkty lub wykorzystujących podobny zestaw procesów

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 25 26 lipca 2016r., Warszawa, Centrum Konferencyjne BusinessRoom Łańcuch dostaw Mechanizmy funkcjonowania łancuchów dostaw, zasady tworzenia, konstrukcja Modele łańcuchów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar praktyka firm polskich i zagranicznych 01-02 października 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012

Open innovation. It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time. Pinelli, Ernst & Young, 2012 Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012 Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Rozwój koncepcji zrządzania Koncepcja przedsiębiorstwa Koncepcja funkcjonalna Koncepcja marketingowa Koncepcja zarządzania strategicznego Strategia Dział sztuki wojennej

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny smak sukcesu.

Ekologiczny smak sukcesu. www.ecropolis.eu Ekologiczny smak sukcesu. Walory sensoryczne i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku żywności ekologicznej. Dr inż. Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa

SPIS TREŚCI. Przedmowa SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Identyfikacja organizacji w ujęciu wielowymiarowym 1.2. Charakterystyka szkół w naukach o zarządzaniu 1.3. Zakres analizy organizacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Instrument MŚP

Horyzont 2020 Instrument MŚP Horyzont 2020 Instrument MŚP Agnieszka Stasiakowska EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych I Średnich Przedsiębiorstw Horyzont 2020 -MŚP Horyzont 2020: Zintegrowane wsparcie dla MŚP 20 % budżetu LEITs & SC

Bardziej szczegółowo

Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na. Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na. Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na świecie przegląd dobrych praktyk Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 25 listopada 2010 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Klaster lotniczy w stanie Washington, USA 100 lat produkcji lotniczej największy na świecie klaster

Bardziej szczegółowo