SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI SPORZĄDZONE ZA OKRES r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2007 r. 30.06.2007 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI SPORZĄDZONE ZA OKRES r r. 1

2 WSTĘP Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. działa w oparciu o wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Gino Rossi jest liderem na polskim rynku obuwniczym w segmencie ekskluzywnego obuwia klasy wyższej i średniej. Podstawową działalnością Spółki jest dystrybucja markowego obuwia produkcji własnej oraz pochodzącego z importu, poprzez sieć salonów firmowych Gino Rossi. Oferta Spółki obejmuje wysokiej jakości obuwie wizytowe, weekendowe i codzienne oraz akcesoria i galanterię. Obuwie dostępne w ofercie Spółki sygnowane jest markami: Gino Rossi i G&R. Dzięki umiejętnej budowie wizerunku marki Gino Rossi, cieszy się ona wysoką rozpoznawalnością wśród dostępnych na polskim rynku marek obuwia. Obuwie marki Gino Rossi skierowane jest do wymagających klientów skłonnych za wysoką jakość produktu zapłacić wyższą cenę. G&R jest marką stosunkowo nową, która została wprowadzona na rynek pod koniec 2004 roku. Obuwie G&R plasowane jest w średnim segmencie cenowym i skierowane jest do mniej zamożnych klientów, którzy dokonując zakupów kierują się wysoką jakością produktu i jego modnym wzornictwem. Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej jest również generalnym przedstawicielem w Polsce włoskiej marki obuwia Geox z oddychającą podeszwą i pochłaniającą wilgoć podpodeszwą. Obuwie marki Geox dostępne jest w sieci salonów Gino Rossi oraz w salonach Geox. Sieć sprzedaży Grupy obejmowała na dzień roku 148 salony firmowe (w tym 24 za granicą między innymi w Niemczech, Czechach, Rosji, Danii i na Litwie). W Polsce istnieje 124 salonów firmowych zlokalizowanych we wszystkich dużych i w większości średnich miast. W ramach Grupy Kapitałowej działa Spółka Simple Creative Products. Na koniec okresu sprawozdawczego posiadała w kraju 31 salonów firmowych oraz 6 stoisk w salonach Royal Collection. Spółka SIMPLE zajmuje się projektowaniem i sprzedażą odzieży damskiej. Produkcja odzieży jest całkowicie outsourcowana. Posiadana przez Grupę sieć sprzedaży jest w segmencie obuwia klasy wyższej, największą siecią w Polsce. Równolegle Grupa Kapitałowa prowadzi sprzedaż do wybranych sklepów multibrandowych w Polsce oraz w mniejszym zakresie również sprzedaż hurtową. Źródła zaopatrzenia Grupy Kapitałowej są zdywersyfikowane. Grupa Kapitałowa prowadzi własną produkcję wysokiej jakości obuwia, zaopatruje się także wzorem największych globalnych producentów obuwia importując obuwie z kraju będącego kolebką wzornictwa i wysokiej jakości technologii z Włoch. Działalność produkcyjna nie jest uzależniona od żadnego z dostawców obuwia, a w procesie produkcji wykorzystuje się komponenty wysokiej klasy. Obuwie oferowane w salonach pochodzi zarówno z własnej fabryki, jak i od producentów zagranicznych. Produkcja obuwia odbywa się w głównej mierze we własnym zakładzie w Słupsku, przy czym pewne etapy najbardziej pracochłonnych prac produkcyjnych są częściowo zlecane do wykonania w kooperacji. Produkcja we współpracy z innymi podmiotami z branży obuwniczej odbywa się na elastycznych zasadach i w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia produkcji skala lub zakres współpracy mogą zostać rozszerzone. 2

3 Grupa Kapitałowa Schemat i charakterystyka Spółek Grupy Kapitałowej Gino Rossi przedstawione są poniżej. Wszystkie Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną. Konsolidacja nie obejmowała w okresie sprawozdawczym: - Gino Rossi Russia - Gino Rossi Denmark - Gino Rossi Pty Austalia - Gino Rossi s.r.o. Czechy oraz LIDO Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Słupsku. Schemat Grupy Kapitałowej GINO ROSSI na dzień r.: GINO ROSSI S.A. (jednostka dominująca) Simple Creative Products Sp. z o.o. 100% 47,17% Lido Sp. z o.o. w likwidacji Garda Sp. z o.o. 100% 100% Lugano GmbH Niemcy MWM Gino Rossi Sp. z o.o. 100% 100% Gino Rossi Denmark ApS MB Shops Sp.z o.o. Como Sp. z o..o. Gino Rossi s.r.o. Czechy 100% 100% 70% 100% 100% Gino Rossi Russia Sp. z o.o. Gino Rossi Pty Ltd Australia SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów posiada Gino Rossi SA) prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży damskiej w sklepach firmowych SIMPLE. MWM Gino Rossi Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (100% udziałów Gino Rossi SA) prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych na terenie Warszawy. 3. Garda Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (100% udziałów Gino Rossi SA) produkuje w zakładzie w Elblągu galanterię skórzaną (torebki, teczki itp.), głównie na potrzeby sieci sklepów gino rossi. 3

4 4. COMO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (100% udziałów posiada Gino Rossi S.A.) prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi na terenie Dolnego i Górnego Śląska. 5. Gino Rossi s.r.o. z siedzibą w Pradze prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi w Czechach (100% udziałów posiada COMO Sp. z o.o.). 6. MB Shops Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (100% udziałów Gino Rossi SA) prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych gino rossi w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim Lugano Gmbh z siedzibą w Berlinie (100% udziałów posiada Gino Rossi S.A. ) prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną w sklepach firmowych gino rossi w Niemczech. Gino Rossi Russia (70% udziałów posiada Gino Rossi SA). Prowadzi sprzedaż obuwia gino rossi w Rosji. Gino Rossi DENMARK (100 % udziałów posiada Gino Rossi SA). Prowadzi sprzedaż obuwia gino rossi w Danii. Gino Rossi Pty (100 % udziałów posiada Gino Rossi SA). Prowadzi sprzedaż obuwia gino rossi w Australii. ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I ZARZĄDY SPÓŁEK ZALEŻNYCH Zarząd jednostki dominującej - Gino Rossi S.A. - w składzie: Maciej Fedorowicz Jan Banaszkiewicz Paweł Kapłon Jan Szczurko Stanisław Węgrzyn - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu pełnił swoje obowiązki w ciągu minionego okresu sprawozdawczego r r. w niezmienionym składzie. Zarząd Spółki SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o.: 1. Paweł Kapłon Prezes Zarządu 2. Lidia Iwona Kalita Członek Zarządu 3. Marzena Anna Palma Członek Zarządu Zarząd Spółki COMO Sp. z o.o. : 1. Jacek Falkowski Prezes Zarządu 2. Ewa Falkowska Członek Zarządu 4

5 Zarząd Spółki MB Shops Sp. z o.o. : 1.Stanisław Węgrzyn Prezes Zarządu Zarząd Spółki Garda Sp. z o.o.: 1.Małgorzata Sieńko Prezes Zarządu 2. Agnieszka Mierzwińska V-ce Prezes Zarządu Zarząd Spółki MWM-Gino Rossi Sp. z o.o. : 1. Stanisław Węgrzyn Członek Zarządu 2. Tomasz Malicki Członek Zarządu 3. Jan Szczurko Członek Zarządu Zarząd Gino Rossi Russia 1. Dyrektor Generalny Jarosław Grucki Zarząd Gino Rossi Denmark 1. Wojciech Fedorowicz Prezes Zarządu Zarząd Gino Rossi Pty 1. Wojciech Fedorowicz Prezes Zarządu Zarząd Spółki Lugano GmbH : 1. Wojciech Fedorowicz Prezes Zarządu RADA NADZORCZA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. pracowała od początku okresu sprawozdawczego w następującym składzie: 1. Gherardo Iannelli Przewodniczący Rady 2. Dorota Fedorowicz V-ce Przewodnicząca Rady 3. Arkadiusz Rynkiewicz Sekretarz Rady 4. Massimo Suggelli Członek Rady 5. Gianpiero Luzzi Członek Rady 6, Kazimierz Stępniak V-ce Przewodniczący Rady 7. Mariusz Babral Członek Rady 8. Rafał Abratański Członek Rady Rada Nadzorcza Spółki pełniła swe obowiązki zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych. KAPITAŁ I MAJĄTEK GRUPY Kapitał podstawowy Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. na dzień r. wynosił ,0 tys. zł. 5

6 Kapitał własny Grupy Kapitałowej wynosił ,0 tys. zł, obejmujący wynik finansowy za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe. Jednostka dominująca jest udziałowcem wiodącym w następujących podmiotach gospodarczych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem (stan na r.):, MWM-Gino Rossi Sp. z o.o. Słupsk - 100% GARDA Sp. z o.o. Słupsk - 100% COMO Sp. z o.o. Katowice - 100% MB Shops Sp. z o.o. Słupsk 100% LUGANO GmbH Niemcy - 100% SIMPLE CREATIVE PRODUCTS Sp. z o.o. w Warszawie 100% W oparciu o Ustawę o rachunkowości art ze sprawozdania skonsolidowanego wyłączono Spółkę Gino Rossi Russia, Gino Rossi Denmark, Gino Rossi Pty, Spółkę Lido ( w likwidacji ) oraz Gino Rossi s.r.o. (Czechy). Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy wyniósł 2.554,0 tys. zł. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ Czynniki ryzyka oraz występujące zagrożenia związane z Grupą Kapitałową GINO ROSSI można podzielić na dwie grupy: 1. Ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej: Ryzyko związane z nasileniem konkurencji, Ryzyko związane z tendencjami rynkowymi, Ryzyko związane z tendencjami w modzie, Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży, Ryzyko związane z międzynarodową rejestracją znaków towarowych GINO ROSSI Ryzyko nietrafionej lokalizacji salonu, Ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków związanych z ochroną bazy danych osobowych klientów. 2. Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność: Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski, Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, Ryzyko wprowadzenia regulacji celnych i importowych, Ryzyko wahań kursów walutowych. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej wskazują na systematyczny wzrost wartości sprzedaży. Wysoka jakość produktów i pozycjonowanie ich w segmencie premium pozwalały Spółce dynamicznie zwiększać sprzedaż i udział w rynku w ciągu ostatnich 3 lat. 6

7 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi: Wyszczególnienie (w tys. zł) I pół.2007 I pół.2006 Przychody ze sprzedaży EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) EBIT (wynik operacyjny) Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przyp. Jedn. Dominującej Aktywa razem Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przyp. Jedn. Dominującej Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Gino Rossi: Wyszczególnienie I półrocze 2007 I półrocze 2006 Rentowność brutto na sprzedaży (marża brutto na sprzedaży / przychody netto) 42,42 % 40,18 % Rentowność działalności operacyjnej (zysk z dział. Operacyjnej / przychody netto) 5,90 % 9,23 % Rentowność EBITDA (EBITDA/ przychody netto) 7,80 % 11,20 % Rentowność sprzedaży netto ROS (zysk netto / przychody netto) 3,28 % 4,92 % Rentowność aktywów ogółem ROA (zysk netto / aktywa ogółem) 1,68 % 3,93 % Rentowność kapitału własnego ROE (zysk netto / kapitał własny) 3,65 % 19,26 % INWESTYCJE W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa przeznaczyła na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych kwotę 7 946,0 tys. zł. Główne nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Gino Rossi dotyczyły budowy Centrum Logistycznego w Słupsku, zakupów urządzeń technicznych i maszyn do produkcji obuwia oraz wyposażenia salonów firmowych. Kolejną istotną grupą są wydatki związane z komputeryzacją, obejmujące zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (w tym: licencji na oprogramowanie). 7

8 ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie łączne w Grupie kapitałowej na dzień r. wynosiło 621 osób, w tym: 1. Gino Rossi S.A MWM-Gino Rossi Sp.z o.o COMO Sp. z o.o Garda Sp. z o.o MB Shops Sp. z o.o Simple Creative 82 Products Sp. z o.o. 7. Lugano GmbH 11 SPRAWY ORGANIZACYJNE W okresie sprawozdawczym otwarte zostały następujące sklepy firmowe: GINO ROSSI Miejsce Nazwa centrum handlowego Warszawa ZŁOTE TARASY Legnica C.H. FERIO Sankt Petersburg- Rosja MEGA Poznań C.H. TATRY Wrocław PASAŻ GRUNWALDZKI Aarhus- Dania BRUUN'S GALLERI Gliwice C.H FORUM VANITA Poznań C. H. MARCELIN SIMPLE Warszawa ZŁOTE TARASY Gliwice FOCUS Wrocław PASAŻ GRUNWALDZKI Lublin PLAZA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Model biznesowy oraz strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Gino Rossi oparte są na zarządzaniu portfelem marek (brandów). Siła marek i ich pozycjonowanie jest mocno związane z cechami produktów danej marki. Są to design, jakość, prestiż, trwałość oraz serwis (warunki sprzedaży) w sklepach firmowych. Oferta Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. obejmuje wysokiej jakości obuwie wizytowe, weekendowe i codzienne oraz akcesoria i galanterię. Obuwie dostępne w ofercie Grupy Kapitałowej sygnowane jest markami Gino Rossi, VANITA, G&R oraz 8

9 Geox. Dzięki umiejętnej budowie wizerunku marki Gino Rossi, cieszy się ona wysoką rozpoznawalnością wśród dostępnych na polskim rynku marek obuwia. Obuwie marki Gino Rossi skierowane jest do wymagających klientów skłonnych za wysoką jakość produktu zapłacić wyższą cenę. Odzież marki SIMPLE obejmuje pełną i kompletną ofertę odzieży damskiej (bluzki, sweterki, spódnice, kostiumy, spodnie, żakiety, płaszcze, kurtki, futra itp.) oraz dodatki w postaci obuwia, galanterii skórzanej oraz biżuterii. Odzież ta pozycjonowana jest bardzo wysoko i sprzedawana wyłącznie w salonach firmowych w największych polskich miastach. Działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Gino Rossi można podzielić na następujące etapy: 1. Zbieranie informacji marketingowych do projektu kolekcji. 2. Projektowanie kolekcji oraz jej prezentacja w celu zebrania zamówień i sporządzenia budżetu sprzedaży. 3. Proces produkcji: obuwie Zakład w Słupsku oraz kooperacja - Zakupy u producentów włoskich galanteria Zakład w Elblągu (Spółka GARDA) i odzież skórzana zakupy u producentów włoskich odzież damska specjalistyczne zakłady w Polsce. 4. Sprzedaż w salonach firmowych (Gino Rossi, Vanita, SIMPLE) Sprzedaż do multibrandów (marka G&R i Geox) 5. Bieżąca analiza sprzedaży realizacja domówień i uzupełnienia kolekcji. STRATEGIA I PLANY ROZWOJU Strategia działania Grupy Kapitałowej ma na celu stabilny i dynamiczny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Rozwój będzie dokonywał się poprzez wzrost sprzedaży oraz wzrost rentowności. Sukces Grupy Kapitałowej ma być oparty na sprawdzonych modelach biznesowych w segmencie firm odzieżowych oraz obuwniczych i skórzanych. Wzrost sprzedaży związany jest z rozwojem sieci dystrybucji, zwiększonym eksportem, umacnianiem się marki Gino Rossi na rynku, wprowadzaniem nowych marek, poprawą koniunktury gospodarczej oraz zamożności społeczeństwa. Grupa Kapitałowa planuje, że w latach nastąpi dalszy intensywny rozwój salonów firmowych Gino Rossi (przynajmniej 30 salonów firmowych w Polsce i 15 poza granicami Polski). Wzrost rentowności będzie osiągany dzięki zmianom profilu działalności. Proces przekształceń przebiega bardziej w kierunku Spółki handlowej niż produkcyjnej wykorzystującej tańsze źródła zaopatrzenia w wysokiej jakości wyroby. Najbardziej praco- i kosztochłonne etapy produkcji w miarę możliwości będą zlecane także krajowym podmiotom zewnętrznym. Outsourcowanie usług zmniejszy ryzyko ponoszenia wysokich kosztów stałych w przypadku ewentualnego załamania na rynku. Równolegle z tendencją dotyczącą outsourcowania produkcji, dokonuje się również poprzez proces odchodzenia od modelu tradycyjnego przedsiębiorstwa, w kierunku modelu przedsiębiorstw zarządzających markami. 9

10 Działalność Grupy Kapitałowej jest poddana również ryzykom, na które należy zwrócić uwagę. Wśród tych ryzyk należy wymienić m. in. ryzyko rosnącej konkurencji na rynku, ryzyko związane z tendencjami w modzie, sezonowość sprzedaży czy ryzyko walutowe. Grupa Kapitałowa nieustannie dąży do ograniczenia wpływu tych ryzyk na jej działalność. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej nie wyklucza również zawarcia w przyszłości aliansów bądź inwestycji kapitałowych z podmiotami, które umożliwiłyby Spółce uzyskanie efektów synergii i zwiększenie wartości dla jej akcjonariuszy. Zarząd Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej Gino Rossi : Prezes Zarządu - Maciej Fedorowicz V-ce Prezes Zarządu - Jan Banaszkiewicz V-ce Prezes Zarządu - Jan Szczurko V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Węgrzyn V-ce Prezes Zarządu Paweł Kapłon Słupsk, 31 październik 2007 r. 10

SPRAWOZDANIE ZARZ Z DZIAŁALNO

SPRAWOZDANIE ZARZ Z DZIAŁALNO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA SŁUPSK UL. OWOCOWA 24 SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2006 r. 30.06.2006 r. WSTĘP Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. 1 stycznia 2007-31 grudnia 2007 Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. Stan prawny i charakterystyka PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA 1. Informacje ogólne 2. Forma prawna 3.

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku Łódź, 30 sierpnia 2013 roku 1. Działalność Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. w pierwszym półroczu 2013 r....

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011-31.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 Strona 1 Spis treści 1. Informacje Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo