Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Łęgska 29/ Włocławek Tel (+48) Fax (+48) S-10 S-11

2 Spis treści Spis treści Strona 3-18 PL 1. Ważne informacje 2. Szybki przegląd 3. Skróty, znaki i symbole 4. Funkcja 5. Bezpieczeństwo 6. Opakowanie 7. Uruchomienie, obsługa 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu 9. Konserwacja, wyposażenie 10. Wykrywanie i usuwanie usterek 11. Przechowywanie i usuwanie PL 2 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

3 1. Ważne informacje / 2. Szybki przegląd PL 1. Ważne informacje Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przetwornika ciśnienia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję należy trzymać w miejscu łatwodostępnym przez cały czas dla wszystkich użytkowników. Poniższe instrukcje instalacji i obsługi zostały napisane ze szczególną uwagą, jednak uwzględnienie wszystkich zastosowań nie jest możliwe. Niniejsza instrukcja instalacji i obsługi powinna spełniać potrzeby większości zastosowań pomiarów ciśnienia. W przypadku pytań dotyczących konkretnych zastosowań, szczegółowe informacje można uzyskać: Na stronie internetowej / Z karty katalogowej produktu o numerze PE Kontaktując się z firmą WIKA, aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne (+48) W przypadku numerów modeli specjalnych, np. S lub S-11000, należy zanotować specyfikację na dowodzie dostawy. Jeżeli numer seryjny i/lub kod 2D na nakrętce sześciokątnej stanie się nieczytelny (np. w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub malowania), nie będzie możliwe zidentyfikowanie przyrządu. Przetworniki ciśnienia firmy WIKA zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane przy zastosowaniu najnowszych technologii. Wszystkie części składowe przed zamontowaniem przechodzą ścisłą kontrolę jakościową i środowiskową, a każde urządzenie przed wysyłką jest dokładnie testowane. Nasz system zarządzania środowiskowego jest zgodny z DIN EN ISO Zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem: Przetwornik ciśnienia służy do przetworzenia ciśnienia na sygnał elektryczny. Wymagana wiedza Przetwornik ciśnienia należy instalować i uruchamiać jedynie po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami i dyrektywami obowiązującymi w kraju użytkowania i pod warunkiem, że użytkownik posiada wymagane kwalifikacje. Użytkownik musi znać zasady i przepisy dotyczące technologii pomiarowej i kontrolnej oraz obwodów elektrycznych, ponieważ, jak określa norma EN 50178, przetwornik ciśnienia stanowi sprzęt elektryczny. W zależności od warunków roboczych danego zastosowania, należy posiadać odpowiednią wiedzę, np. odnośnie mediów agresywnych. 2. Szybki przegląd Szybki przegląd można uzyskać po przeczytaniu rozdziałów 3, 5, 7 i 11. Znajduje sie tam kilka krótkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz ważne informacje odnośnie produktu i jego uruchomienia. Należy przeczytać te rozdziały w każdym przypadku. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 3

4 3. Skróty, znaki i symbole / 4. Funkcja PL 3. Skróty, znaki i symbole! Ostrzeżenie Ostrzeżenie Uwaga Potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich urazów. Potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich urazów z powodu wyrzucanych części. Gorące powierzchnie stwarzają potencjalne ryzyko poparzenia. Uwaga, ważna informacja, awaria. 2-przew. Dwie linie podłączenia przeznaczone do zasilania elektrycznego. Prąd zasilania jest sygnałem pomiarowym. 3-przew. Dwie linie podłączenia przeznaczone do zasilania elektrycznego. Jedna linia podłączenia służy jako sygnał pomiarowy. U+ Podłączenie zasilania dodatniego U- Podłączenie zasilania ujemnego S+ Dodatnie przyłącze pomiarowe Produkt jest zgodny z odnośnymi dyrektywami europejskimi. CSA Canadian Standard Association Produkt został przetestowany i certyfikowany przez firmę CSA International. Jest zgodny z obowiązującymi normami kanadyjskimi dotyczącymi bezpieczeństwa. 4. Funkcja S-10: S-11: Przyłącze ciśnieniowe z wewnętrzną membraną (wersja standardowa) Przyłącze ciśnieniowe z membraną czołową do mediów o dużej lepkości, bądź z zawartością ciał stałych, które mogą zatkać gniazdo ciśnienia. Funkcja Ciśnienie panujące w systemie jest przekształcane w znormalizowany sygnał elektryczny poprzez ugięcie membrany, która działa na element sensora za pomocą zasilania elektrycznego podłączonego do przetwornika. Sygnał elektryczny zmienia się proporcjonalnie do ciśnienia i może być odpowiednio oszacowany. 4 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

5 5. Bezpieczeństwo 5. Bezpieczeństwo! Ostrzeżenie Przed zainstalowaniem i uruchomieniem aparatu należy wybrać odpowiedni przetwornik ciśnienia, w odniesieniu do zakresu skali, wydajności i określonych warunków pomiarowych. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych (np.en50178) oraz odnośnych norm i dyrektyw dotyczących specjalnych zastosowań (np. z mediami niebezpiecznymi, takimi jak acetylen, palne gazy lub płyny i toksyczne gazy lub płyny oraz z użyciem chłodni lub sprężarek). W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich przepisów mogą wystąpić poważne uszkodzenia i/lub zniszczenia! Przyłącza ciśnieniowe należy otwierać wyłącznie po dekompresji systemu! Należy upewnić się, że przetwornik ciśnienia cały czas stosowany jest wyłącznie przy zachowaniu wartości progowych przeciążenia! Należy zwrócić uwagę na warunki otoczenia i pracy podane w rozdziale 7. Dane techniczne. Należy zwrócić uwagę na dane techniczne dotyczące stosowania przetwornika ciśnienia w połączeniu z mediami agresywnymi/żrącymi oraz unikania zagrożeń mechanicznych. Należy upewnić się, że przetwornik ciśnienia jest obsługiwany jedynie zgodnie z przepisami, czyli tak, jak podano w niniejszej instrukcji. Nie należy zakłócać, ani zmieniać pracy przetwornika ciśnienia w inny sposób, niż opisano w niniejszych instrukcjach obsługi. Jeżeli przetwornik ciśnienia został uszkodzony lub stał się niebezpieczny w obsłudze, należy go wycofać z eksploatacji i oznaczyć, aby zapobiec przypadkowemu użyciu Należy podjąć środki ostrożności w odniesieniu do pozostałych mediów w usuniętym przetworniku. Media pozostające w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Przed usunięciem przyłącza/pokrywy należy otworzyć obwód. PL Informacje dotyczące konsystencji materiału przeciwdziałającego korozji i dyfuzji można znaleźć w podręczniku firmy WIKA Pomiar ciśnienia i temperatury (Pressure and Temperature Measurement). Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 5

6 6. Opakowanie / 7. Uruchomienie, obsługa PL 6. Opakowanie Czy zostały dostarczone wszystkie części? Należy sprawdzić zakres dostawy: Całkowicie zmontowany przetwornik ciśnienia. W wersji z membraną czołową (S-11), z wcześniej zamontowanymi uszczelkami i zatyczką. Sprawdzić, czy przetwornik ciśnienia nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli występują widoczne uszkodzenia, należy bezzwłocznie poinformować firmę transportową i firmę WIKA. Zachować opakowanie, ponieważ zapewnia optymalną ochronę podczas transportu (np. podczas zmiany miejsca instalacji, wysyłki do naprawy). Upewnić się, że gwint przyłącza ciśnieniowego i styki podłączenia nie są uszkodzone. W celu ochrony membrany, przyłącza ciśnieniowe urządzenia S-11 są wyposażone w specjalną ochronną zatyczkę. Zatyczkę ochronną należy wyjąć ręcznie bezpośrednio przed instalacją przetwornika ciśnienia, aby zapobiec uszkodzeniu membrany lub gwintu. Zachować zatyczkę ochronną gwintu przyłącza ciśnieniowego i membrany na wypadek późniejszego przechowywania lub transportu. Zamontować zatyczkę ochronną podczas wyjmowania i transportowania przyrządu. 7. Uruchomienie, obsługa Wymagane narzędzia: Klucz (płaski 27), śrubokręt Test membrany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Przed uruchomieniem przetwornika ciśnienia konieczne jest sprawdzenie wizualne membrany, gdyż jest to element odpowiadający za bezpieczeństwo. Zwrócić uwagę na wszelkie przecieki płynu, gdyż wskazuje to na uszkodzenie! Warning membrany. Wzrokowo sprawdzić membranę, czy nie jest uszkodzona (S-11). Przetwornik ciśnienia można stosować jedynie, gdy nie jest uszkodzona membrana. Przetwornik ciśnienia można stosować jedynie, gdy nie jest uszkodzony, gdyż chodzi o właściwości dotyczące bezpieczeństwa. 6 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

7 7. Uruchomienie, obsługa PL Przyłącze mechaniczne Etykieta produktu (przykład) maks. 50 Nm Uszczelka Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 S # P # Sygnał Zasilanie elektryczne Nr seryjny Nr produktu Przyporządk. PIN Zakod. data produkcji Zasadniczo obowiązuje numer seryjny podany na etykiecie. Jeżeli na etykiecie produktu nie został podany numer seryjny, należy zastosować numer z nakrętki sześciokątnej. Bezpośrednio przed instalacją ręcznie wyjąć zatyczkę ochronną i bezwzględnie unikać wszelkiego uszkodzenia membrany (S-11), również podczas instalacji. W przypadku modelu S-10 użytkownik musi dostarczyć element uszczelniający; wyjątkiem są urządzenia z gwintami samouszczelniającymi (np. gwint NPT).W przypadku modelu S-11 pierścień uszczelniający jest dołączony do dostawy. Jeżeli chodzi o informacje szczegółowe dotyczące uszczelnień należy odnieść się do karty katalogowej Uszczelnienia manometra AC w katalogu produktów firmy WIKA Pomiar ciśnienia i temperatury lub do naszej strony internetowej Podczas montażu przyrządu należy upewnić się, że uszczelnione powierzchnie urządzenia i punkt pomiarowy są czyste i nieuszkodzone. Urządzenie przykręcać lub odkręcać jedynie płaskimi kluczami, stosując odpowiednie narzędzia i podany moment obrotowy. Właściwy moment obrotowy zależy od wymiaru przyłącza ciśnienia i od stosowanego elementu uszczelniającego (kształt/materiał).nie należy stosować obudowy jako powierzchni roboczej do przykręcania lub odkręcania przyrządu. Podczas przykręcania przetwornika, się upewnić, że gwinty nie są zapchane. Informacje dotyczące otworów stożkowych i gniazd wspawanych znajdują się w informacji technicznej IN 00.14, którą można pobrać ze strony internetowej - Pobierz. 7

8 7. Uruchomienie, obsługa PL Połączenie elektryczne Uziemić urządzenie za pomocą przyłącza ciśnieniowego. Przetwornik z napięciowym sygnałem wyjściowym: Jeżeli przewód jest dłuższy niż 30 m lub jeżeli przebiega na zewnątrz budynku, obsługiwać przetwornik ciśnienia z przewodem ekranowanym i uziemieniem ekranu przynajmniej z jednej strony przewodu. Ameryka Płn.: Połączenie może być wykonane do Obwodów klasy 2 lub Zasilaczy klasy 2 zgodnie z CEC (Kanadyjskie Normy Elektryczne) lub NEC (Krajowe Normy Elektryczne). Ochrona obudowy, zgodnie z IEC (klasy ochrony obudowy są podane jedynie, gdy przetwornik ciśnienia jest podłączony podłączeniami wewnętrznymi zapewniającymi odpowiednią ochronę obudowy). Upewnić się, że wybrana średnica kabla pasuje do dławika kabla i łącznika. Należy upewnić się, że dławik przewodu zamontowanego złącza jest prawidłowo umieszczony, oraz że uszczelki są dostępne i nieuszkodzone. W celu zapewnienia ochrony obudowy IP, należy dokręcić przyłącze gwintowane i sprawdzić prawidłową pozycję uszczelek. Upewnić się, że końce kabli ze swobodnymi końcówkami nie pozwalają na wniknięcie wilgoci. 8 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

9 7. Uruchomienie, obsługa PL Podłączenia elektryczne Złącze L DIN A Wtyczkaokrągła M12x1 Wolne przewody z 1.5 m przewodem 2-przewod. U+ = 1 U- = 2 U+ = 1 U- = 3 U+ = brąz U- = zielony 3-przewod. U+ = 1 U- = 2 S+ = 3 U+ = 1 U- = 3 S+ = 4 U+ = brąz U- = zielony S+ = biały Przewód ekranowany Przekrój poprzeczny przewodu Średnica kabla Stopień ochrony wg IEC grey maks. do 1,5mm2-0,5 mm2 (AWG 20) 6-8 mm (aprobata dla przemysłu stoczniowego:10-14 mm) - 6,8 mm IP 65 IP 67 IP 67 lub IP 68 Wyspecyfikowana klasa ochrony obowiązuje jedynie wtedy, gdy przetwornik ciśnienia jest podłączony przyłączem żeńskim zapewniającym odpowiednią klasę ochrony. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 9

10 7. Uruchomienie, obsługa PL Montaż złącza L DIN EN Kształt A (D) Otwór mocujący (2) (3) (4) (1) (5) Wtyczka wewnętrzna 1. Poluzować śrubę (1). 2. Poluzować dławik kabla (2). 3. Pociągnąć za kwadratową obudowę (5) z zespołem listew zaciskowych (6) wewnątrz i wyciągnąć ją poza przyrząd.. 4. W otworze mocującym (D) za pomocą główki małego śrubokręta należy podważyć zespół listew zaciskowych (6) poza obudową kwadratową (5). Aby nie uszkodzić uszczelnienia obudowy kwadratowej nie należy próbować dociskać zespołu listew zaciskowych (6) przez otwór na śrubę (1) lub dławik kabla (2). 5. Należy upewnić się, że średnica zewnętrzna wybranego przewodu pasuje do dławika kabla obudowy kwadratowej. Przeciągnąć przewód przez nakrętkę dławika kabla (2), podkładkę (3), uszczelkę dławika (4) i obudowę kwadratową (5). 6. Podłączyć wolne kable do zacisków śrubowych na zespole listew zaciskowych (6) zgodnie ze schematem przyporządkowania pinów. 7. Wcisnąć zespół listew zaciskowych (6) do obudowy kwadratowej (5). 8. Zacisnąć dławik przewodu (2) wokół przewodu. Należy upewnić się, że uszczelnienie nie jest uszkodzone oraz że dławik kabla i uszczelki są poprawnie zamontowane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. 9. Umieścić klucz płaski i kwadratową uszczelkę ponad pinami poączeniowymi na górze obudowy urządzenia. 10. Nasunąć zespół listew zaciskowych (6) na sworznie. 11. Przymocować obudowę kwadratową (5) i zespół listew zaciskowych (6) do urządzenia za 10 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 (6) Uszczelnienie Nakrętka zaciskowa, wtyczka zewnętrzna, obudowa z przyłączem ciśnieniowym

11 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Zakresy ciśnień bar 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2, Dopuszczalne przeciążenie bar Ciśnienie niszczące bar 2 2 2,4 2,4 4, , Zakresy ciśnień bar ) Dopuszczalne przeciążenie bar Ciśnienie niszczące bar ) ) 3000 Zakresy ciśnień psi 50 INWC 100 INWC Dopuszczalne przeciążenie psi Ciśnienie niszczące psi Zakresy ciśnień psi Dopuszczalne przeciążenie psi Ciśnienie niszczące psi ,600 14,500 Zakresy ciśnień psi ,000 1) 15,000 1) Dopuszczalne przeciążenie psi ,600 17,400 17,400 21,750 Ciśnienie niszczące psi 17,400 24,650 2) 34,800 2) 34,800 43,500 2) Dla modelu S-11: Wartość podana w tabeli dotyczy jedynie, gdy uszczelnienie jest wykonane za pomocą pierścienia uszczelniającego pod śrubą sześciokątną. Inaczej Specyfikacja Model stosuje się S-10, maks. S bar/ psi Materiały Części zanurzane Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 (inne materiały, patrz do programu uszczelnień membranowych WIKA)»» Przyłącznik ciśnienia 316 Ti, S-11:O-ring:NBR 3) {FPM/FKM}»» Czujnik ciśnienia 316 Ti (od 40 bar / 600 psi 13-8 PH) Obudowa Wewnętrzny płyn transmisyjny 4) {dostępne są: podciśnienie, ciśnienie przyrządu, zakresy kombinowane, ciśnienie absolutne} 1) Jedynie dla modelu S-10. Stal nierdzewna Olej syntetyczny 3) O-ring z FPM/FKM {EPDM} w modelu S-11 ze zintegr. elementem chłodzącym. 4) Nie do stosowania w modelu S-10 w zakresie ciśnień > 25 barów/ 300 psi 11

12 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Power supply U+ UB w VDC 10 < U+ 30 (14 30 z wyjściem sygnału 0 10 V) Signal output and RA w Ohm 4 20 ma, 2-przew. RA (U+ 10 V) / 0,02 A maximum ohmic load RA 0 20 ma, 3-przew. RA (U+ 3 V) / 0,02 A 0 5 V, 3-przew. RA > V, 3-przew. RA > {inne wyjścia sygnału na życzenie} Dopasowanie zero/zakres % ± 5 przy użyciu potencjometrów wewnątrz urządzenia Czas reakcji ( %) ms Napięcie izolacji VDC 500 5) 1( 10 ms przy temperaturze medium poniżej <-30 C (-22 F) w zakresie ciśnienia do 25 barów/300 psi lub z membraną czołową) 5) Używać zasilacza NEC klasa 02 (niskie napięcie i mały prąd maks. 100 VA nawet przy wystąpieniu usterki) Accuracy % zakresu 0,25 {0,125} 6) (BFSL) 0,5 7) 6) 7) {0,25} 6) Dokładność { } w zakresach ciśnień >0,25 barów (100 INWC). 12 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 7) Obejmuje nieliniowość, histerezę, punkt zerowy i błąd skalowania (odpowiedni dla błędu pomiaru zgodnie z IEC ). Wyregulowany w pozycji pionowej z dolnym podłączeniem ciśnieniowym. Non-linearity % zakresu 0,2 (BFSL) zgodnie z IEC Non-repeatability % zakresu 0,1 zgodnie z IEC year stability % zakresu 0,2 ((w warunkach odniesienia) Dopuszczalna temperatura Medium C F { C} { F}»» S-11 z el. chłodniczym { C} { F} Otoczenia C F»» S-11 z el. chłodniczym C F

13 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Przechowywania C F»» S-11 z el. chłodniczym C F Znamionowy zakres temperatur C F Współczynniki temperatury w zakresie temperatury znamionowanej Średnia TC zero % zakresu 0,2 / 10 K (< 0,4 w zakresach ciśnień 0,25 bar (100 INWC)) Średnia TC zakresu % zakresu 0,2 / 10 K Zgodność CE Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN emisja (Grupa 1, Klasa B) i odporność (lokalizacje przemysłowe) Odporność na uderzenia g 1000 zgodnie z IEC (uderzenie mechaniczne) Odporność na drgania g 20 zgodnie z IEC (drgania rezonansowe) Ochrona przewodów Odporność na zwarcie S+ w kierunku U- Ochrona przed zwarciem biegunów Masa U+ w kierunku U- { } Pozycje w nawiasach klamrowych stanowią opcje za dodatkową opłatą. kg Ok. 0,2 (ok. 0,4 funta) Ok. 0,3 z opcjonalną dokładnością 0,25% dzięki dłuższej obudowie Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 13

14 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Wersja tlenowa modelu S-10 Zakresy ciśnień bar Od ,1 / 50 INWC Typ ciśnienia Ciśnienie manometryczne Materiały Części zanurzane 316 Ti (do 40 bar / 600 psi F 1058) Wewnętrzny płyn transmisyjny 1) Olej z fluorowcopochodnych węglowodorów 1) Nie do stosowania w modelu w zakresie ciśnień > 25 barów/ 300 psi Dopuszczalna temperatura Medium C F Podczas projektowania zakładu należy wziąć pod uwagę, że określone wartości (np. ciśnienie niszczące, dopuszczalne przeciążenie) należy stosować w zależności od rodzaju materiału, gwintu i uszczelnienia. Test funkcjonalny Sygnał wyjściowy musi być proporcjonalny do ciśnienia. Jeżeli nie jest, może to wskazywać na uszkodzenie membrany. W takim przypadku, patrz rozdział 10. Wykrywanie i usuwanie usterek. Ostrzeżenie Uwaga Przyłącza ciśnieniowe można otworzyć wyłącznie po dekompresji systemu! Przestrzegać warunków otoczenia i pracy podanych w rozdziale 7. Dane techniczne. Upewnić się, że przetwornik ciśnienia jest przez cały czas stosowany tylko w ramach progu przeciążenia. Podczas dotykania przetwornika ciśnienia należy pamiętać o tym, że części przyrządu mogą nagrzewać się podczas pracy. 14 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

15 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu PL 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu (tylko dla przetworników z nakrętką zaci- Nie jest zalecane regulowanie potencjometru zakresu. Przyrząd jest przeznaczony do regulowania w miejscu produkcji (przez producenta) i nie powinien być regulowany samodzielnie, chyba że użytkownik posiada odpowiedni sprzęt do kalibracji (o przynajmniej trzykrotnie większej dokładności od testowanego urządzenia). Należy upewnić się, że przewody nie są przecięte ani ściśnięte podczas montażu i demontażu podłączenia. Usunąć wtyczkę wewnętrzną. Otworzyć przetwornik ciśnienia, zdejmując nakrętkę zaciskową (patrz rys. A ). Ostrożnie usunąć wtyczkę zewnętrzną z obudowy. Wyregulować punkt zerowy (Z) (patrz rys. B ) wytwarzając dolny limit zakresu ciśnień. Wyregulować zakres (S) tworząc górny limit zakresu ciśnień. Sprawdzić punkt zerowy. Jeżeli punkt zerowy jest nieprawidłowy, należy powtórzyć procedurę, zgodnie z wymaganiami. Ostrożnie ponownie zmontować urządzenie. Należy upewnić się, że wszystkie uszczelnienia i o-ringi są nieuszkodzone i poprawnie zainstalowane, aby zapewnić znamionowy stopień ochrony przed wilgocią. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 Wtyczka wewnętrzna Uszczelka Nakrętka zaciskowa Wtyczka zewnętrzna Uszczelka Obudowa z przyłączem ciśnieniowym S = Zakres Zalecany cykl rekalibracji: rok Więcej informacji (+48) A B Z = Zero 15

16 9. Konserwacja, wyposażenie /10. Wykrywanie i usuwanie usterek PL 9. Konserwacja, wyposażenie Przetworniki ciśnienia firmy WIKA nie wymagają konserwacji! Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Akcesoria Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia (np. przyłącza), należy zapoznać się z cennikiem firmy WIKA, katalogiem produktów na CD lub skontaktować się z naszym działem sprzedaży. 10. Wykrywanie i usuwanie usterek Przyłącza ciśnieniowe można otworzyć wyłącznie po dekompresji systemu! Ostrzeżenie! Ostrzeżenie Podjąć środki ostrożności w odniesieniu do mediów pozostałych w usuniętym przetworniku. Media pozostałe w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Jeżeli przetwornik ciśnienia został uszkodzony lub jest niebezpieczny w obsłudze, należy go usunąć i oznaczyć, aby zapobiec przypadkowemu użyciu. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Przy czyszczeniu nie należy wkładać żadnych ostrych lub twardych przedmiotów do gniazda ciśnieniowego, aby zapobiec uszkodzeniu membrany przyłącza ciśnieniowego. Wcześniej należy sprawdzić, czy doprowadzono ciśnienie (otwarte zawory/zawory kulkowe, itp.) i czy zostało wybrane odpowiednie zasilanie elektryczne i typ oprzewodowania (2-przewodowy/ 3-przewodowy). 16 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

17 10. Wykrywanie i usuwanie usterek PL Usterka Możliwa przyczyna Procedura Brak sygnału wyjściowego Uszkodzony przewód Sprawdzić podłączenia i przewody Brak/błędny sygnał wyjściowy Sygnał wyjściowy niezmieniony po zmianie ciśnienia Słabnący/zbyt mały zakres sygnału Błędny zakres sygnału/nieprawidłowy Nieprawidłowy sygnał punktu zerowego Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 Brak/nieprawidłowy napięcie lub krótki impuls elektryczny Nieprawidłowo założona instalacja elektryczna (np. przyłączona jako układ 2-przewodowy zamiast 3-przewodowy) Przeciążenie mechaniczne przez nadciśnienie Przeciążenie mechaniczne przez nadciśnienie Membrana jest uszkodzona, np. przez uderzenie, żrące/agresywne media, korozję membrany/przyłącza ciśnieniowego, brak płynu transmisyjnego. Uszczelka/powierzchnia uszczelniana uszkodzona/zanieczyszczona, uszczelka zamontowana nieprawidłowo, skrzyżowane gwinty W pobliżu znajduje się źródło zakłóceń elektromagnetycznych, np. napęd falownika Zbyt wysoka/zbyt niska temperatura robocza Przyrząd nie jest uziemiony Gwałtowne zmiany ciśnienia medium procesowego Zbyt wysoka/zbyt niska temperatura robocza Nieprawidłowa pozycja mocowania Przekroczone granice przeciążenia Wyregulować napięcie zasilania, aby było zgodne z Instrukcją obsługi*) Postępować zgodnie z układem wtyków złącza (patrz Etykieta przyrządu / Instrukcja obsługi) Wymienić urządzenie; jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy skonsultować się z producentem *) Wymienić urządzenie; jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy skonsultować się z producentem *) Należy skontaktować się z producentem i wymienić przyrząd Oczyścić uszczelkę/powierzchnię uszczelnianą, być może wymienić uszczelkę. Osłonić urządzenie; osłonić przewody; usunąć źródło zakłóceń. Zapewnić dopuszczalną temperaturę, która podana jest w instrukcji obsługi Uziemić przyrząd W przypadku nieuzasadnionej reklamacji firma WIKA obciąża użytkownika kosztami manipulacyjnymi reklamacji. Tłumienie; skontaktować się z producentem Zapewnić dopuszczalną temperaturę, która podana jest w instrukcji obsługi Skorygować punkt zerowy potencjometrem Zapewnić, aby wartości graniczne dopuszczalnego przeciążenia były zachowane (patrz Instrukcje obsługi)*). *) Należy upewnić się, że jednostka po regulacji działa poprawnie. Jeżeli usterki występują w dalszym ciągu, urządzenie należy przesłać do naprawy (lub wymienić). 17

18 10. Wykrywanie i usuwanie usterek / 11. Przechowywanie, usuwanie PL Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. USA, Kanada Jeżeli problem się utrzymuje, należy skontaktować się z firmą WIKA lub autoryzowanym przedstawicielem. Jeżeli przetwornik ciśnienia musi zostać zwrócony, użytkownik może uzyskać RMA (return material authorization upoważnienie do zwrotu materiałów), z numerem i instrukcjami dotyczącymi wysyłki z miejsca zakupu. Należy upewnić się, że do przesyłki dołączone są informacje z opisem problemu. Przetworniki ciśnienia otrzymane przez firmę WIKA bez ważnego upoważnienia RMA nie będą przyjęte. Certyfikat surowca (Deklarowany poziom zanieczyszczeń w zwracanych towarach) Przed zwrotem zdemontowane przyrządy należy przepłukać / oczyścić, aby ochronić naszych pracowników i środowisko przed zagrożeniami spowodowanymi przez przylegające pozostałe media. Serwis przyrządów odbywa się wyłącznie wtedy, po przedłożeniu całkowicie wypełnionego formularza zwrotu produktu. Formularz zwrotu zawiera informacje dotyczące wszystkich materiałów, z którymi urządzenie miało kontakt podczas instalacji, stosowania testowego czy czyszczenia. Formularz zwrotu produktów można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.wikapolska.pl / 11. Przechowywanie, usuwanie Podczas przechowywania lub usuwania przetworników ciśnienia, należy podjąć! Ostrzeżenie środki ostrożności, względem mediów pozostałych w usuwanych przetwornikach ciśnienia.zalecamy odpowiednie i ostrożne czyszczenie przetwornika. Media pozostałe w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Przechowywanie Podczas przechowywania przetwornika ciśnienia należy zamontować zatyczkę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniom membrany (S-11). Usuwanie Części składowe urządzenia i materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i usuwania odpadów obowiązującymi w regionie lub kraju, do którego dostarczono przyrząd. Firma WIKA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych specyfikacji technicznych. 18 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

19 Uwagi Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 19

20 WIKA na świecie Argentyna Australia Austria WIKA Argentina S.A. Tel.: (+54) 11/ WIKA Australia Pty. Ltd. Tel.: (+61) WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH & Co. KG Tel.: (+43) 1/ Beneluks WIKA Benelux Holandia Tel.: (+31) 4 75/ Brazylia Kanada Chiny Francja Niemcy Indie Włochy WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda. Tel.: (+55) WIKA Instruments Ltd. Tel.: (+1) 780/ WIKA International Trading (Shanghai) Co., Ltd. Tel.: (+86) WIKA Instruments s.a.r.l. Tel.: (+33) 1/ WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Tel.: (+49) 93 72/ WIKA Instruments India Pvt. Ltd. Tel.: (+91) 20/ WIKA Italiana SRL Tel.: (+39) 02/ Japonia WIKA JAPAN K. K. Tel.: (+81) 3/ Korea Malezja Polska Rosja Singapur Płd. Afryka Hiszpania Szwajcaria Tajwan Ukraina WIKA Korea Ltd. Tel.: (+82) 2/ WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd. Tel.: (+60) / WIKA Polska Tel.: (+48) ZAO WIKA MERA Tel.: (+7) WIKA Instrumentation Pte. Ltd. Tel.: (+65) WIKA Instruments (Pty.) Ltd. Tel.: (+27) 11/ Instrumentos WIKA S.A. Tel.: (+34) MANOMETER AG Phone: (+41) 41/ WIKA Instrumentation Taiwan Ltd. Tel.: (+886) WIKA Pribor GmbH Tel.: (+38) Zjednoczone WIKA Middle East FZE Emiraty Arabskie Tel.: (+971) 4/ Wielka Brytania U.S.A. WIKA Instruments Ltd Tel.: (+44) WIKA Instrument Corporation Tel.: (+1) 770 / Inne oddziały firmy WIKA można znaleźć na stronie

OT-1. Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej

OT-1. Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Instrukcja obsługi OT-1 Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg Niemcy Telefon (+49) 9372/132-0 Faks

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model S-10, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model S-10, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.01 Zastosowanie Inżynieria mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na...

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na... Instrukcje obsługi HP-1 / HP-2 Przetwornik ciśnienia PL Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na... HP-1 / HP-2 Instrukcje obsługi www.wika.de Przetwornik ciśnienia WIKA Alexander

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Miernik ciśnienia

Instrukcja obsługi. Miernik ciśnienia Instrukcja obsługi Miernik ciśnienia PL Miernik ciśnienia Instrukcja obsługi Spis treści PL Spis treści Strony 3-13 PL 1. WaŜne informacje 2. Szybki przegląd 3. Skróty, znaki, symbole 4. Funkcje i akcesoria

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 Zastosowania Budowa maszyn Obrabiarki Technologia pomiarowa i kontrolna

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia dla chłodnictwa i klimatyzacji Model R-1, z hermetycznie spawaną cienkowarstwową komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.45 Zastosowanie Kompresory

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2

Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia OEM w technologii cienkowarstwowej Dla ruchomej hydrauliki Model MH-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.37 Zastosowanie Monitoring obciążenia Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Elektroniczny Pomiar Ciśnienia Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa WIKA PE 81.50 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Przełącznik ciśnienia

Przełącznik ciśnienia Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na... PSD-30 Instrukcja obsługi www.wikapolska.pl Przełącznik ciśnienia WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Separator membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Separator membranowy Separator membranowy ze sterylnym przyłączem procesowym dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego Modele 990.22, 990.52 i 990.53, przyłącze Karta katalogowa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do zastosowań w ruchomej hydraulice Z sygnałami wyjściowymi CANopen i J1939

Przetwornik ciśnienia do zastosowań w ruchomej hydraulice Z sygnałami wyjściowymi CANopen i J1939 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do zastosowań w ruchomej hydraulice Z sygnałami wyjściowymi CNopen i J1939 Model MHC-1 Karta katalogowa WIK PE 81.49 Zastosowanie Maszyny budowlane

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-20

Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-20 Elektroniczny pomiar ciśnienia Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia Do ogólnych zastosowań przemysłowych Model S-20 Karta katalogowa WIKA PE 81.61 Zastosowanie Krytyczne aplikacje przemysłowe Wymagające

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15

Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Kontroler temperatury bezpieczeństwa Model SW15 Karta katalogowa WIKA TV 28.04 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik ciśnienia Model PSD-30, wersja standardowa Model PSD-31, z membraną czołową

Elektroniczny przełącznik ciśnienia Model PSD-30, wersja standardowa Model PSD-31, z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia Model PSD-30, wersja standardowa Model PSD-31, z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.67 Zastosowanie Obrabiarki Hydraulika i

Bardziej szczegółowo

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21

Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Mechatroniczny pomiar ciśnienia Manometr z rurką Bourdona z jednym lub dwoma ustalonymi kontaktami, obudowa ze stali nierdzewnej Model PGS21 Karta katalogowa WIKA PV 21.02 inne aprobaty patrz strona 3

Bardziej szczegółowo

Zanurzalny przetwornik ciśnienia model LS-10

Zanurzalny przetwornik ciśnienia model LS-10 Instrukcja obsługi Zanurzalny przetwornik ciśnienia model LS-10 Instrukcja obsługi Zanurzalny przetwornik ciśnienia, model LS-10 Instrukcja obsługi model LS-10 Strona 3-16 2013 WIKA Alexander Wiegand SE

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Elektroniczny pomiar ciśnienia Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa WIKA PE 81.50 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Magnetyczne przełączniki pływakowe model RSM i HIF. Rys. lewy: model RSM, rys. prawy: model HIF

Instrukcja obsługi. Magnetyczne przełączniki pływakowe model RSM i HIF. Rys. lewy: model RSM, rys. prawy: model HIF Instrukcja obsługi Magnetyczne przełączniki pływakowe model RSM i HIF PL Magnetyczne przełączniki pływakowe Rys. lewy: model RSM, rys. prawy: model HIF PL Instrukcja obsługi magnetycznych przełączników

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Separator membranowy Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Karta katalogowa WIKA DS 99.27 Więcej informacji dotyczących aprobat na stronie 3 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de. Instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1

Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de. Instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1 Obowiązują aktualne warunki zakupu i dostawy. Szczegóły są dostępne na stronie www.wika.de Instrukcje obsługi Instrukcje obsługi WIKA DG-10 1 Spis treści PL Spis treści Strony 3-17 PL 1. WaŜne informacje

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Karta katalogowa WIKA TV 15.01 Zastosowanie Twin-Temp Budowa maszyn,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik temperatury z wyświetlaczem Model TSD-30

Elektroniczny przełącznik temperatury z wyświetlaczem Model TSD-30 Elektryczny pomiar temperatury Elektroniczny przełącznik temperatury z wyświetlaczem Model TSD-30 Karta katalogowa WIKA TE 67.03 Zastosowanie Obrabiarki Hydraulika Systemy chłodzenia i smarowania Budowa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Do aplikacji sanitarnych Model PSA-31

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Do aplikacji sanitarnych Model PSA-31 Elektroniczny pomiar ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Do aplikacji sanitarnych Model PSA-31 Karta katalogowa WIKA PE 81.85 Zastosowanie Przemysł spożywczy Przemysł farmaceutyczny

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Bezpieczny ogranicznik temperatury Model SB15

Termometr rozszerzalnościowy Bezpieczny ogranicznik temperatury Model SB15 Mechatroniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Bezpieczny ogranicznik temperatury Model SB15 Karta katalogowa WIKA TV 28.03 więcej aprobat patrz strona 5 Zastosowanie Monitoring temperatury

Bardziej szczegółowo

Czujniki różnicy ciśnienia

Czujniki różnicy ciśnienia 1 920 1920P01 Czujniki różnicy ciśnienia do neutralnych i lekko korozyjnych cieczy i gazów QBE63-DP... Czujniki do pomiaru dodatnich i ujemnych ciśnień oraz różnic ciśnienia czynników ciekłych i gazowych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia USB Z adapterem USB i oprogramowaniem Model CPT2500

Przetwornik ciśnienia USB Z adapterem USB i oprogramowaniem Model CPT2500 Technologia kalibracji Przetwornik ciśnienia USB Z adapterem USB i oprogramowaniem Model CPT2500 Karta katalogowa WIKA CT 05.01 Zastosowanie Firmy oferujące usługi kalibracji oraz przemysł usługowy Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700. Instrukcja obsługi Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.02 PL PL Instrukcja obsługi Modeli 700.01 i 700.02 str. 1-8 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V

Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V Mechaniczny pomiar temperatury Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V Karta katalogowa WIKA TM 32.02 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Uniwersalne zastosowanie Budowa maszyn Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach.

Zastosowania - przemysł spożywczy - do zastosowań w mleczarniach, przy produkcji produktów mleczarskich oraz w browarach. Sterylne połączenia procesowe, separatory membranowe dla przemysłu spożywczego, biochemicznego i farmaceutycznego, modele przykręcane śrubami 990.18...990.21 Karta danych WIKA DS 99.40 Zastosowania - przemysł

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe przetworniki ciśnienia Model IPT-10, wersja standardowa Model IPT-11, wersja z membraną czołową

Przemysłowe przetworniki ciśnienia Model IPT-10, wersja standardowa Model IPT-11, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przemysłowe przetworniki ciśnienia Model IPT-10, wersja standardowa Model IPT-11, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 86.11 Zastosowanie Technologia procesowa

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 do zastosowań przemysłowych

Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 do zastosowań przemysłowych Przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 do zastosowań przemysłowych Przeznaczony do użytku w trudnych warunkach przemysłowych Temperatura medium i otoczenia: do 125 C Dostępne wszystkie standardowe sygnały

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Separator Membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Separator Membranowy. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Separator Membranowy Separator membranowy ze sterylnym przyłączem procesowym dla przemysłu spożywczego, biochemicznego i farmaceutycznego modele 990.18... 990.21 Karta katalogowa WIKA DS 99.40 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy czujnik rezystancyjny Dla procesów sterylnych Model TR21-C, z przyspawanym przyłączem kołnierzowym

Miniaturowy czujnik rezystancyjny Dla procesów sterylnych Model TR21-C, z przyspawanym przyłączem kołnierzowym Elektryczny pomiar temperatury Miniaturowy czujnik rezystancyjny Dla procesów sterylnych Model TR21-C, z przyspawanym przyłączem kołnierzowym Karta katalogowa WIKA TE 60.28 74-05 Zastosowanie Sterylne

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S26. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Właściwości. Korzyści dla Klienta. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S26. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Właściwości. Korzyści dla Klienta. Karta katalogowa 40. +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.2090 Strona 1 /8 JUMO MAERA S26 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy 1 w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Do aplikacji sanitarnych Model PSA-31

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Do aplikacji sanitarnych Model PSA-31 Elektroniczny pomiar ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Do aplikacji sanitarnych Model PSA-31 Karta katalogowa WIKA PE 81.85 Zastosowanie Przemysł spożywczy Przemysł farmaceutyczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-10

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-10 Elektroniczny Pomiar Ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.13 Zastosowanie Aplikacje hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Termometr do wkręcenia z przewodem przyłączeniowym Model TF37

Termometr do wkręcenia z przewodem przyłączeniowym Model TF37 Elektryczny pomiar temperatury Termometr do wkręcenia z przewodem przyłączeniowym Model TF37 Karta katalogowa WIKA TE 67.12 Zastosowanie Ruchoma hydraulika Budowa maszyn Kompresory Przemysł automobilowy

Bardziej szczegółowo

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa

Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Mostki stykowe z kablem. Broszura katalogowa Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe Broszura katalogowa 2 Techniki połączeń elektrycznych Mostki stykowe zasterowanie: przez kabel (końcówki żyły ocynowane) ilość cewek elektromagnetycznych:

Bardziej szczegółowo

SILNA GRUPA WSPOMAGA TWÓJ SUKCES.

SILNA GRUPA WSPOMAGA TWÓJ SUKCES. SILNA GRUPA WSPOMAGA TWÓJ SUKCES. TWOJE PROCESY ZASŁUGUJĄ NA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA. MY OFERUJEMY TAKIE ROZWIĄZANIA. Wstęp 4 Globalnie Jesteśmy na całym świecie blisko naszych klientów 6 Industrial Najwyższa

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG

Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Pomiar poziomu Czujniki poziomu Magnetostrykcyjna, wysokorozdzielcza metoda pomiaru Model FFG Karta katalogowa WIKA LM 20.01 Zastosowanie Pomiar poziomu prawie wszystkich płynnych mediów, o wysokiej dokładności

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Karta katalogowa 90.2523 Strona 1/7 Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Dla temperatur od -30 do +80 o C (200 o C) Do uŝytku w HVAC Indeksy ochrony

Bardziej szczegółowo

Osłony termometryczne

Osłony termometryczne Instrukcja obsługi Osłony termometryczne Przykłady Instrukcja obsługi osłon termometrycznych Strona 3-18 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 2012 Prior to starting any work, read the operating instructions!

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczne pompy testowe

Hydrauliczne pompy testowe Technologia kalibracji Hydrauliczne pompy testowe Model CPP1000-M i CPP1000-L Model CPP1000-X i CPP1600-X Model CPP3000-X, CPP5000-X i CPP7000-X Karta katalogowa WIKA CT 91.05 Zastosowanie Proste wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Termometr maszynowy, model 32

Termometr maszynowy, model 32 Instrukcja obsługi Termometr maszynowy, model 32 Termometr maszynowy, model 32 Instrukcja obsługi modelu 32 Strona 3-19 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 Seria EV220B 15 50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem.

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA F27. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA F27. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.4391 Strona 1 /8 JUMO MAERA F27 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy 1 woda

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik ciśnieniowy Picostat

Wyłącznik ciśnieniowy Picostat Wyłącznik ciśnieniowy Picostat Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. Model 9K4 z serii Picostat

Bardziej szczegółowo

Przetwornik do procesu Model UPT-20, z portem ciśnieniowym Model UPT-21, z membraną czołową

Przetwornik do procesu Model UPT-20, z portem ciśnieniowym Model UPT-21, z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik do procesu Model UPT-20, z portem ciśnieniowym Model UPT-21, z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 86.05 Zastosowanie Technologia procesu Budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

Zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki

Zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki Elektroniczny pomiar ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-10 Karta danych WIKA PE 81.13 Zastosowanie Zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia.

! OSTROŻ NIE! Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 4033 PL z 7 służy do sterowania temperaturą, wyświetlania i monitorowania procesów chłodzenia i podgrzewania, jak również do zapobiegania przegrzaniu układów maszyn. Regulatory stosowane są w hydraulice

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo