Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Łęgska 29/ Włocławek Tel (+48) Fax (+48) S-10 S-11

2 Spis treści Spis treści Strona 3-18 PL 1. Ważne informacje 2. Szybki przegląd 3. Skróty, znaki i symbole 4. Funkcja 5. Bezpieczeństwo 6. Opakowanie 7. Uruchomienie, obsługa 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu 9. Konserwacja, wyposażenie 10. Wykrywanie i usuwanie usterek 11. Przechowywanie i usuwanie PL 2 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

3 1. Ważne informacje / 2. Szybki przegląd PL 1. Ważne informacje Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przetwornika ciśnienia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję należy trzymać w miejscu łatwodostępnym przez cały czas dla wszystkich użytkowników. Poniższe instrukcje instalacji i obsługi zostały napisane ze szczególną uwagą, jednak uwzględnienie wszystkich zastosowań nie jest możliwe. Niniejsza instrukcja instalacji i obsługi powinna spełniać potrzeby większości zastosowań pomiarów ciśnienia. W przypadku pytań dotyczących konkretnych zastosowań, szczegółowe informacje można uzyskać: Na stronie internetowej / Z karty katalogowej produktu o numerze PE Kontaktując się z firmą WIKA, aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne (+48) W przypadku numerów modeli specjalnych, np. S lub S-11000, należy zanotować specyfikację na dowodzie dostawy. Jeżeli numer seryjny i/lub kod 2D na nakrętce sześciokątnej stanie się nieczytelny (np. w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub malowania), nie będzie możliwe zidentyfikowanie przyrządu. Przetworniki ciśnienia firmy WIKA zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane przy zastosowaniu najnowszych technologii. Wszystkie części składowe przed zamontowaniem przechodzą ścisłą kontrolę jakościową i środowiskową, a każde urządzenie przed wysyłką jest dokładnie testowane. Nasz system zarządzania środowiskowego jest zgodny z DIN EN ISO Zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem: Przetwornik ciśnienia służy do przetworzenia ciśnienia na sygnał elektryczny. Wymagana wiedza Przetwornik ciśnienia należy instalować i uruchamiać jedynie po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami i dyrektywami obowiązującymi w kraju użytkowania i pod warunkiem, że użytkownik posiada wymagane kwalifikacje. Użytkownik musi znać zasady i przepisy dotyczące technologii pomiarowej i kontrolnej oraz obwodów elektrycznych, ponieważ, jak określa norma EN 50178, przetwornik ciśnienia stanowi sprzęt elektryczny. W zależności od warunków roboczych danego zastosowania, należy posiadać odpowiednią wiedzę, np. odnośnie mediów agresywnych. 2. Szybki przegląd Szybki przegląd można uzyskać po przeczytaniu rozdziałów 3, 5, 7 i 11. Znajduje sie tam kilka krótkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz ważne informacje odnośnie produktu i jego uruchomienia. Należy przeczytać te rozdziały w każdym przypadku. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 3

4 3. Skróty, znaki i symbole / 4. Funkcja PL 3. Skróty, znaki i symbole! Ostrzeżenie Ostrzeżenie Uwaga Potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich urazów. Potencjalne zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich urazów z powodu wyrzucanych części. Gorące powierzchnie stwarzają potencjalne ryzyko poparzenia. Uwaga, ważna informacja, awaria. 2-przew. Dwie linie podłączenia przeznaczone do zasilania elektrycznego. Prąd zasilania jest sygnałem pomiarowym. 3-przew. Dwie linie podłączenia przeznaczone do zasilania elektrycznego. Jedna linia podłączenia służy jako sygnał pomiarowy. U+ Podłączenie zasilania dodatniego U- Podłączenie zasilania ujemnego S+ Dodatnie przyłącze pomiarowe Produkt jest zgodny z odnośnymi dyrektywami europejskimi. CSA Canadian Standard Association Produkt został przetestowany i certyfikowany przez firmę CSA International. Jest zgodny z obowiązującymi normami kanadyjskimi dotyczącymi bezpieczeństwa. 4. Funkcja S-10: S-11: Przyłącze ciśnieniowe z wewnętrzną membraną (wersja standardowa) Przyłącze ciśnieniowe z membraną czołową do mediów o dużej lepkości, bądź z zawartością ciał stałych, które mogą zatkać gniazdo ciśnienia. Funkcja Ciśnienie panujące w systemie jest przekształcane w znormalizowany sygnał elektryczny poprzez ugięcie membrany, która działa na element sensora za pomocą zasilania elektrycznego podłączonego do przetwornika. Sygnał elektryczny zmienia się proporcjonalnie do ciśnienia i może być odpowiednio oszacowany. 4 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

5 5. Bezpieczeństwo 5. Bezpieczeństwo! Ostrzeżenie Przed zainstalowaniem i uruchomieniem aparatu należy wybrać odpowiedni przetwornik ciśnienia, w odniesieniu do zakresu skali, wydajności i określonych warunków pomiarowych. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych (np.en50178) oraz odnośnych norm i dyrektyw dotyczących specjalnych zastosowań (np. z mediami niebezpiecznymi, takimi jak acetylen, palne gazy lub płyny i toksyczne gazy lub płyny oraz z użyciem chłodni lub sprężarek). W przypadku nieprzestrzegania odpowiednich przepisów mogą wystąpić poważne uszkodzenia i/lub zniszczenia! Przyłącza ciśnieniowe należy otwierać wyłącznie po dekompresji systemu! Należy upewnić się, że przetwornik ciśnienia cały czas stosowany jest wyłącznie przy zachowaniu wartości progowych przeciążenia! Należy zwrócić uwagę na warunki otoczenia i pracy podane w rozdziale 7. Dane techniczne. Należy zwrócić uwagę na dane techniczne dotyczące stosowania przetwornika ciśnienia w połączeniu z mediami agresywnymi/żrącymi oraz unikania zagrożeń mechanicznych. Należy upewnić się, że przetwornik ciśnienia jest obsługiwany jedynie zgodnie z przepisami, czyli tak, jak podano w niniejszej instrukcji. Nie należy zakłócać, ani zmieniać pracy przetwornika ciśnienia w inny sposób, niż opisano w niniejszych instrukcjach obsługi. Jeżeli przetwornik ciśnienia został uszkodzony lub stał się niebezpieczny w obsłudze, należy go wycofać z eksploatacji i oznaczyć, aby zapobiec przypadkowemu użyciu Należy podjąć środki ostrożności w odniesieniu do pozostałych mediów w usuniętym przetworniku. Media pozostające w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Przed usunięciem przyłącza/pokrywy należy otworzyć obwód. PL Informacje dotyczące konsystencji materiału przeciwdziałającego korozji i dyfuzji można znaleźć w podręczniku firmy WIKA Pomiar ciśnienia i temperatury (Pressure and Temperature Measurement). Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 5

6 6. Opakowanie / 7. Uruchomienie, obsługa PL 6. Opakowanie Czy zostały dostarczone wszystkie części? Należy sprawdzić zakres dostawy: Całkowicie zmontowany przetwornik ciśnienia. W wersji z membraną czołową (S-11), z wcześniej zamontowanymi uszczelkami i zatyczką. Sprawdzić, czy przetwornik ciśnienia nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli występują widoczne uszkodzenia, należy bezzwłocznie poinformować firmę transportową i firmę WIKA. Zachować opakowanie, ponieważ zapewnia optymalną ochronę podczas transportu (np. podczas zmiany miejsca instalacji, wysyłki do naprawy). Upewnić się, że gwint przyłącza ciśnieniowego i styki podłączenia nie są uszkodzone. W celu ochrony membrany, przyłącza ciśnieniowe urządzenia S-11 są wyposażone w specjalną ochronną zatyczkę. Zatyczkę ochronną należy wyjąć ręcznie bezpośrednio przed instalacją przetwornika ciśnienia, aby zapobiec uszkodzeniu membrany lub gwintu. Zachować zatyczkę ochronną gwintu przyłącza ciśnieniowego i membrany na wypadek późniejszego przechowywania lub transportu. Zamontować zatyczkę ochronną podczas wyjmowania i transportowania przyrządu. 7. Uruchomienie, obsługa Wymagane narzędzia: Klucz (płaski 27), śrubokręt Test membrany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Przed uruchomieniem przetwornika ciśnienia konieczne jest sprawdzenie wizualne membrany, gdyż jest to element odpowiadający za bezpieczeństwo. Zwrócić uwagę na wszelkie przecieki płynu, gdyż wskazuje to na uszkodzenie! Warning membrany. Wzrokowo sprawdzić membranę, czy nie jest uszkodzona (S-11). Przetwornik ciśnienia można stosować jedynie, gdy nie jest uszkodzona membrana. Przetwornik ciśnienia można stosować jedynie, gdy nie jest uszkodzony, gdyż chodzi o właściwości dotyczące bezpieczeństwa. 6 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

7 7. Uruchomienie, obsługa PL Przyłącze mechaniczne Etykieta produktu (przykład) maks. 50 Nm Uszczelka Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 S # P # Sygnał Zasilanie elektryczne Nr seryjny Nr produktu Przyporządk. PIN Zakod. data produkcji Zasadniczo obowiązuje numer seryjny podany na etykiecie. Jeżeli na etykiecie produktu nie został podany numer seryjny, należy zastosować numer z nakrętki sześciokątnej. Bezpośrednio przed instalacją ręcznie wyjąć zatyczkę ochronną i bezwzględnie unikać wszelkiego uszkodzenia membrany (S-11), również podczas instalacji. W przypadku modelu S-10 użytkownik musi dostarczyć element uszczelniający; wyjątkiem są urządzenia z gwintami samouszczelniającymi (np. gwint NPT).W przypadku modelu S-11 pierścień uszczelniający jest dołączony do dostawy. Jeżeli chodzi o informacje szczegółowe dotyczące uszczelnień należy odnieść się do karty katalogowej Uszczelnienia manometra AC w katalogu produktów firmy WIKA Pomiar ciśnienia i temperatury lub do naszej strony internetowej Podczas montażu przyrządu należy upewnić się, że uszczelnione powierzchnie urządzenia i punkt pomiarowy są czyste i nieuszkodzone. Urządzenie przykręcać lub odkręcać jedynie płaskimi kluczami, stosując odpowiednie narzędzia i podany moment obrotowy. Właściwy moment obrotowy zależy od wymiaru przyłącza ciśnienia i od stosowanego elementu uszczelniającego (kształt/materiał).nie należy stosować obudowy jako powierzchni roboczej do przykręcania lub odkręcania przyrządu. Podczas przykręcania przetwornika, się upewnić, że gwinty nie są zapchane. Informacje dotyczące otworów stożkowych i gniazd wspawanych znajdują się w informacji technicznej IN 00.14, którą można pobrać ze strony internetowej - Pobierz. 7

8 7. Uruchomienie, obsługa PL Połączenie elektryczne Uziemić urządzenie za pomocą przyłącza ciśnieniowego. Przetwornik z napięciowym sygnałem wyjściowym: Jeżeli przewód jest dłuższy niż 30 m lub jeżeli przebiega na zewnątrz budynku, obsługiwać przetwornik ciśnienia z przewodem ekranowanym i uziemieniem ekranu przynajmniej z jednej strony przewodu. Ameryka Płn.: Połączenie może być wykonane do Obwodów klasy 2 lub Zasilaczy klasy 2 zgodnie z CEC (Kanadyjskie Normy Elektryczne) lub NEC (Krajowe Normy Elektryczne). Ochrona obudowy, zgodnie z IEC (klasy ochrony obudowy są podane jedynie, gdy przetwornik ciśnienia jest podłączony podłączeniami wewnętrznymi zapewniającymi odpowiednią ochronę obudowy). Upewnić się, że wybrana średnica kabla pasuje do dławika kabla i łącznika. Należy upewnić się, że dławik przewodu zamontowanego złącza jest prawidłowo umieszczony, oraz że uszczelki są dostępne i nieuszkodzone. W celu zapewnienia ochrony obudowy IP, należy dokręcić przyłącze gwintowane i sprawdzić prawidłową pozycję uszczelek. Upewnić się, że końce kabli ze swobodnymi końcówkami nie pozwalają na wniknięcie wilgoci. 8 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

9 7. Uruchomienie, obsługa PL Podłączenia elektryczne Złącze L DIN A Wtyczkaokrągła M12x1 Wolne przewody z 1.5 m przewodem 2-przewod. U+ = 1 U- = 2 U+ = 1 U- = 3 U+ = brąz U- = zielony 3-przewod. U+ = 1 U- = 2 S+ = 3 U+ = 1 U- = 3 S+ = 4 U+ = brąz U- = zielony S+ = biały Przewód ekranowany Przekrój poprzeczny przewodu Średnica kabla Stopień ochrony wg IEC grey maks. do 1,5mm2-0,5 mm2 (AWG 20) 6-8 mm (aprobata dla przemysłu stoczniowego:10-14 mm) - 6,8 mm IP 65 IP 67 IP 67 lub IP 68 Wyspecyfikowana klasa ochrony obowiązuje jedynie wtedy, gdy przetwornik ciśnienia jest podłączony przyłączem żeńskim zapewniającym odpowiednią klasę ochrony. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 9

10 7. Uruchomienie, obsługa PL Montaż złącza L DIN EN Kształt A (D) Otwór mocujący (2) (3) (4) (1) (5) Wtyczka wewnętrzna 1. Poluzować śrubę (1). 2. Poluzować dławik kabla (2). 3. Pociągnąć za kwadratową obudowę (5) z zespołem listew zaciskowych (6) wewnątrz i wyciągnąć ją poza przyrząd.. 4. W otworze mocującym (D) za pomocą główki małego śrubokręta należy podważyć zespół listew zaciskowych (6) poza obudową kwadratową (5). Aby nie uszkodzić uszczelnienia obudowy kwadratowej nie należy próbować dociskać zespołu listew zaciskowych (6) przez otwór na śrubę (1) lub dławik kabla (2). 5. Należy upewnić się, że średnica zewnętrzna wybranego przewodu pasuje do dławika kabla obudowy kwadratowej. Przeciągnąć przewód przez nakrętkę dławika kabla (2), podkładkę (3), uszczelkę dławika (4) i obudowę kwadratową (5). 6. Podłączyć wolne kable do zacisków śrubowych na zespole listew zaciskowych (6) zgodnie ze schematem przyporządkowania pinów. 7. Wcisnąć zespół listew zaciskowych (6) do obudowy kwadratowej (5). 8. Zacisnąć dławik przewodu (2) wokół przewodu. Należy upewnić się, że uszczelnienie nie jest uszkodzone oraz że dławik kabla i uszczelki są poprawnie zamontowane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony. 9. Umieścić klucz płaski i kwadratową uszczelkę ponad pinami poączeniowymi na górze obudowy urządzenia. 10. Nasunąć zespół listew zaciskowych (6) na sworznie. 11. Przymocować obudowę kwadratową (5) i zespół listew zaciskowych (6) do urządzenia za 10 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 (6) Uszczelnienie Nakrętka zaciskowa, wtyczka zewnętrzna, obudowa z przyłączem ciśnieniowym

11 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Zakresy ciśnień bar 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2, Dopuszczalne przeciążenie bar Ciśnienie niszczące bar 2 2 2,4 2,4 4, , Zakresy ciśnień bar ) Dopuszczalne przeciążenie bar Ciśnienie niszczące bar ) ) 3000 Zakresy ciśnień psi 50 INWC 100 INWC Dopuszczalne przeciążenie psi Ciśnienie niszczące psi Zakresy ciśnień psi Dopuszczalne przeciążenie psi Ciśnienie niszczące psi ,600 14,500 Zakresy ciśnień psi ,000 1) 15,000 1) Dopuszczalne przeciążenie psi ,600 17,400 17,400 21,750 Ciśnienie niszczące psi 17,400 24,650 2) 34,800 2) 34,800 43,500 2) Dla modelu S-11: Wartość podana w tabeli dotyczy jedynie, gdy uszczelnienie jest wykonane za pomocą pierścienia uszczelniającego pod śrubą sześciokątną. Inaczej Specyfikacja Model stosuje się S-10, maks. S bar/ psi Materiały Części zanurzane Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 (inne materiały, patrz do programu uszczelnień membranowych WIKA)»» Przyłącznik ciśnienia 316 Ti, S-11:O-ring:NBR 3) {FPM/FKM}»» Czujnik ciśnienia 316 Ti (od 40 bar / 600 psi 13-8 PH) Obudowa Wewnętrzny płyn transmisyjny 4) {dostępne są: podciśnienie, ciśnienie przyrządu, zakresy kombinowane, ciśnienie absolutne} 1) Jedynie dla modelu S-10. Stal nierdzewna Olej syntetyczny 3) O-ring z FPM/FKM {EPDM} w modelu S-11 ze zintegr. elementem chłodzącym. 4) Nie do stosowania w modelu S-10 w zakresie ciśnień > 25 barów/ 300 psi 11

12 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Power supply U+ UB w VDC 10 < U+ 30 (14 30 z wyjściem sygnału 0 10 V) Signal output and RA w Ohm 4 20 ma, 2-przew. RA (U+ 10 V) / 0,02 A maximum ohmic load RA 0 20 ma, 3-przew. RA (U+ 3 V) / 0,02 A 0 5 V, 3-przew. RA > V, 3-przew. RA > {inne wyjścia sygnału na życzenie} Dopasowanie zero/zakres % ± 5 przy użyciu potencjometrów wewnątrz urządzenia Czas reakcji ( %) ms Napięcie izolacji VDC 500 5) 1( 10 ms przy temperaturze medium poniżej <-30 C (-22 F) w zakresie ciśnienia do 25 barów/300 psi lub z membraną czołową) 5) Używać zasilacza NEC klasa 02 (niskie napięcie i mały prąd maks. 100 VA nawet przy wystąpieniu usterki) Accuracy % zakresu 0,25 {0,125} 6) (BFSL) 0,5 7) 6) 7) {0,25} 6) Dokładność { } w zakresach ciśnień >0,25 barów (100 INWC). 12 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 7) Obejmuje nieliniowość, histerezę, punkt zerowy i błąd skalowania (odpowiedni dla błędu pomiaru zgodnie z IEC ). Wyregulowany w pozycji pionowej z dolnym podłączeniem ciśnieniowym. Non-linearity % zakresu 0,2 (BFSL) zgodnie z IEC Non-repeatability % zakresu 0,1 zgodnie z IEC year stability % zakresu 0,2 ((w warunkach odniesienia) Dopuszczalna temperatura Medium C F { C} { F}»» S-11 z el. chłodniczym { C} { F} Otoczenia C F»» S-11 z el. chłodniczym C F

13 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Model S-10, S-11 Przechowywania C F»» S-11 z el. chłodniczym C F Znamionowy zakres temperatur C F Współczynniki temperatury w zakresie temperatury znamionowanej Średnia TC zero % zakresu 0,2 / 10 K (< 0,4 w zakresach ciśnień 0,25 bar (100 INWC)) Średnia TC zakresu % zakresu 0,2 / 10 K Zgodność CE Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC Dyrektywa EMC 2004/108/EC, EN emisja (Grupa 1, Klasa B) i odporność (lokalizacje przemysłowe) Odporność na uderzenia g 1000 zgodnie z IEC (uderzenie mechaniczne) Odporność na drgania g 20 zgodnie z IEC (drgania rezonansowe) Ochrona przewodów Odporność na zwarcie S+ w kierunku U- Ochrona przed zwarciem biegunów Masa U+ w kierunku U- { } Pozycje w nawiasach klamrowych stanowią opcje za dodatkową opłatą. kg Ok. 0,2 (ok. 0,4 funta) Ok. 0,3 z opcjonalną dokładnością 0,25% dzięki dłuższej obudowie Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 13

14 7. Uruchomienie, obsługa PL Specyfikacja Wersja tlenowa modelu S-10 Zakresy ciśnień bar Od ,1 / 50 INWC Typ ciśnienia Ciśnienie manometryczne Materiały Części zanurzane 316 Ti (do 40 bar / 600 psi F 1058) Wewnętrzny płyn transmisyjny 1) Olej z fluorowcopochodnych węglowodorów 1) Nie do stosowania w modelu w zakresie ciśnień > 25 barów/ 300 psi Dopuszczalna temperatura Medium C F Podczas projektowania zakładu należy wziąć pod uwagę, że określone wartości (np. ciśnienie niszczące, dopuszczalne przeciążenie) należy stosować w zależności od rodzaju materiału, gwintu i uszczelnienia. Test funkcjonalny Sygnał wyjściowy musi być proporcjonalny do ciśnienia. Jeżeli nie jest, może to wskazywać na uszkodzenie membrany. W takim przypadku, patrz rozdział 10. Wykrywanie i usuwanie usterek. Ostrzeżenie Uwaga Przyłącza ciśnieniowe można otworzyć wyłącznie po dekompresji systemu! Przestrzegać warunków otoczenia i pracy podanych w rozdziale 7. Dane techniczne. Upewnić się, że przetwornik ciśnienia jest przez cały czas stosowany tylko w ramach progu przeciążenia. Podczas dotykania przetwornika ciśnienia należy pamiętać o tym, że części przyrządu mogą nagrzewać się podczas pracy. 14 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

15 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu PL 8. Regulacja punktu zerowego/zakresu (tylko dla przetworników z nakrętką zaci- Nie jest zalecane regulowanie potencjometru zakresu. Przyrząd jest przeznaczony do regulowania w miejscu produkcji (przez producenta) i nie powinien być regulowany samodzielnie, chyba że użytkownik posiada odpowiedni sprzęt do kalibracji (o przynajmniej trzykrotnie większej dokładności od testowanego urządzenia). Należy upewnić się, że przewody nie są przecięte ani ściśnięte podczas montażu i demontażu podłączenia. Usunąć wtyczkę wewnętrzną. Otworzyć przetwornik ciśnienia, zdejmując nakrętkę zaciskową (patrz rys. A ). Ostrożnie usunąć wtyczkę zewnętrzną z obudowy. Wyregulować punkt zerowy (Z) (patrz rys. B ) wytwarzając dolny limit zakresu ciśnień. Wyregulować zakres (S) tworząc górny limit zakresu ciśnień. Sprawdzić punkt zerowy. Jeżeli punkt zerowy jest nieprawidłowy, należy powtórzyć procedurę, zgodnie z wymaganiami. Ostrożnie ponownie zmontować urządzenie. Należy upewnić się, że wszystkie uszczelnienia i o-ringi są nieuszkodzone i poprawnie zainstalowane, aby zapewnić znamionowy stopień ochrony przed wilgocią. Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 Wtyczka wewnętrzna Uszczelka Nakrętka zaciskowa Wtyczka zewnętrzna Uszczelka Obudowa z przyłączem ciśnieniowym S = Zakres Zalecany cykl rekalibracji: rok Więcej informacji (+48) A B Z = Zero 15

16 9. Konserwacja, wyposażenie /10. Wykrywanie i usuwanie usterek PL 9. Konserwacja, wyposażenie Przetworniki ciśnienia firmy WIKA nie wymagają konserwacji! Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Akcesoria Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia (np. przyłącza), należy zapoznać się z cennikiem firmy WIKA, katalogiem produktów na CD lub skontaktować się z naszym działem sprzedaży. 10. Wykrywanie i usuwanie usterek Przyłącza ciśnieniowe można otworzyć wyłącznie po dekompresji systemu! Ostrzeżenie! Ostrzeżenie Podjąć środki ostrożności w odniesieniu do mediów pozostałych w usuniętym przetworniku. Media pozostałe w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Jeżeli przetwornik ciśnienia został uszkodzony lub jest niebezpieczny w obsłudze, należy go usunąć i oznaczyć, aby zapobiec przypadkowemu użyciu. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta. Przy czyszczeniu nie należy wkładać żadnych ostrych lub twardych przedmiotów do gniazda ciśnieniowego, aby zapobiec uszkodzeniu membrany przyłącza ciśnieniowego. Wcześniej należy sprawdzić, czy doprowadzono ciśnienie (otwarte zawory/zawory kulkowe, itp.) i czy zostało wybrane odpowiednie zasilanie elektryczne i typ oprzewodowania (2-przewodowy/ 3-przewodowy). 16 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

17 10. Wykrywanie i usuwanie usterek PL Usterka Możliwa przyczyna Procedura Brak sygnału wyjściowego Uszkodzony przewód Sprawdzić podłączenia i przewody Brak/błędny sygnał wyjściowy Sygnał wyjściowy niezmieniony po zmianie ciśnienia Słabnący/zbyt mały zakres sygnału Błędny zakres sygnału/nieprawidłowy Nieprawidłowy sygnał punktu zerowego Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 Brak/nieprawidłowy napięcie lub krótki impuls elektryczny Nieprawidłowo założona instalacja elektryczna (np. przyłączona jako układ 2-przewodowy zamiast 3-przewodowy) Przeciążenie mechaniczne przez nadciśnienie Przeciążenie mechaniczne przez nadciśnienie Membrana jest uszkodzona, np. przez uderzenie, żrące/agresywne media, korozję membrany/przyłącza ciśnieniowego, brak płynu transmisyjnego. Uszczelka/powierzchnia uszczelniana uszkodzona/zanieczyszczona, uszczelka zamontowana nieprawidłowo, skrzyżowane gwinty W pobliżu znajduje się źródło zakłóceń elektromagnetycznych, np. napęd falownika Zbyt wysoka/zbyt niska temperatura robocza Przyrząd nie jest uziemiony Gwałtowne zmiany ciśnienia medium procesowego Zbyt wysoka/zbyt niska temperatura robocza Nieprawidłowa pozycja mocowania Przekroczone granice przeciążenia Wyregulować napięcie zasilania, aby było zgodne z Instrukcją obsługi*) Postępować zgodnie z układem wtyków złącza (patrz Etykieta przyrządu / Instrukcja obsługi) Wymienić urządzenie; jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy skonsultować się z producentem *) Wymienić urządzenie; jeżeli usterka wystąpi ponownie, należy skonsultować się z producentem *) Należy skontaktować się z producentem i wymienić przyrząd Oczyścić uszczelkę/powierzchnię uszczelnianą, być może wymienić uszczelkę. Osłonić urządzenie; osłonić przewody; usunąć źródło zakłóceń. Zapewnić dopuszczalną temperaturę, która podana jest w instrukcji obsługi Uziemić przyrząd W przypadku nieuzasadnionej reklamacji firma WIKA obciąża użytkownika kosztami manipulacyjnymi reklamacji. Tłumienie; skontaktować się z producentem Zapewnić dopuszczalną temperaturę, która podana jest w instrukcji obsługi Skorygować punkt zerowy potencjometrem Zapewnić, aby wartości graniczne dopuszczalnego przeciążenia były zachowane (patrz Instrukcje obsługi)*). *) Należy upewnić się, że jednostka po regulacji działa poprawnie. Jeżeli usterki występują w dalszym ciągu, urządzenie należy przesłać do naprawy (lub wymienić). 17

18 10. Wykrywanie i usuwanie usterek / 11. Przechowywanie, usuwanie PL Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży. USA, Kanada Jeżeli problem się utrzymuje, należy skontaktować się z firmą WIKA lub autoryzowanym przedstawicielem. Jeżeli przetwornik ciśnienia musi zostać zwrócony, użytkownik może uzyskać RMA (return material authorization upoważnienie do zwrotu materiałów), z numerem i instrukcjami dotyczącymi wysyłki z miejsca zakupu. Należy upewnić się, że do przesyłki dołączone są informacje z opisem problemu. Przetworniki ciśnienia otrzymane przez firmę WIKA bez ważnego upoważnienia RMA nie będą przyjęte. Certyfikat surowca (Deklarowany poziom zanieczyszczeń w zwracanych towarach) Przed zwrotem zdemontowane przyrządy należy przepłukać / oczyścić, aby ochronić naszych pracowników i środowisko przed zagrożeniami spowodowanymi przez przylegające pozostałe media. Serwis przyrządów odbywa się wyłącznie wtedy, po przedłożeniu całkowicie wypełnionego formularza zwrotu produktu. Formularz zwrotu zawiera informacje dotyczące wszystkich materiałów, z którymi urządzenie miało kontakt podczas instalacji, stosowania testowego czy czyszczenia. Formularz zwrotu produktów można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.wikapolska.pl / 11. Przechowywanie, usuwanie Podczas przechowywania lub usuwania przetworników ciśnienia, należy podjąć! Ostrzeżenie środki ostrożności, względem mediów pozostałych w usuwanych przetwornikach ciśnienia.zalecamy odpowiednie i ostrożne czyszczenie przetwornika. Media pozostałe w gnieździe ciśnieniowym mogą być niebezpieczne lub toksyczne! Przechowywanie Podczas przechowywania przetwornika ciśnienia należy zamontować zatyczkę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniom membrany (S-11). Usuwanie Części składowe urządzenia i materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania i usuwania odpadów obowiązującymi w regionie lub kraju, do którego dostarczono przyrząd. Firma WIKA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych specyfikacji technicznych. 18 Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11

19 Uwagi Instrukcja obsługi WIKA S-10, S-11 19

20 WIKA na świecie Argentyna Australia Austria WIKA Argentina S.A. Tel.: (+54) 11/ WIKA Australia Pty. Ltd. Tel.: (+61) WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH & Co. KG Tel.: (+43) 1/ Beneluks WIKA Benelux Holandia Tel.: (+31) 4 75/ Brazylia Kanada Chiny Francja Niemcy Indie Włochy WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda. Tel.: (+55) WIKA Instruments Ltd. Tel.: (+1) 780/ WIKA International Trading (Shanghai) Co., Ltd. Tel.: (+86) WIKA Instruments s.a.r.l. Tel.: (+33) 1/ WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Tel.: (+49) 93 72/ WIKA Instruments India Pvt. Ltd. Tel.: (+91) 20/ WIKA Italiana SRL Tel.: (+39) 02/ Japonia WIKA JAPAN K. K. Tel.: (+81) 3/ Korea Malezja Polska Rosja Singapur Płd. Afryka Hiszpania Szwajcaria Tajwan Ukraina WIKA Korea Ltd. Tel.: (+82) 2/ WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd. Tel.: (+60) / WIKA Polska Tel.: (+48) ZAO WIKA MERA Tel.: (+7) WIKA Instrumentation Pte. Ltd. Tel.: (+65) WIKA Instruments (Pty.) Ltd. Tel.: (+27) 11/ Instrumentos WIKA S.A. Tel.: (+34) MANOMETER AG Phone: (+41) 41/ WIKA Instrumentation Taiwan Ltd. Tel.: (+886) WIKA Pribor GmbH Tel.: (+38) Zjednoczone WIKA Middle East FZE Emiraty Arabskie Tel.: (+971) 4/ Wielka Brytania U.S.A. WIKA Instruments Ltd Tel.: (+44) WIKA Instrument Corporation Tel.: (+1) 770 / Inne oddziały firmy WIKA można znaleźć na stronie

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10

Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do ogólnych zastosowań przemysłowych Model A-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.60 Zastosowania Budowa maszyn Obrabiarki Technologia pomiarowa i kontrolna

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Separatory membranowe Zastosowanie zasada działania - forma budowy

Separatory membranowe Zastosowanie zasada działania - forma budowy Informacja techniczna y membranowe Zastosowanie zasada działania - forma budowy Karta katalogowa WIKA IN 00.06 Definicja y membranowe, znane także jako separatory chemiczne lub separatory zdalne, stosowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo