Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec"

Transkrypt

1 Zamawiający: Adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja systemów podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach, z zastosowaniem instalacji solarnych, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu przy ul. Grunwaldzka 48 projekt i wykonanie. Adres obiektu budowlanego: ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Kod zamówienia według CPV: Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty izolacyjne Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej Roboty instalacyjne w budynkach Prace budowlane Konstrukcje dachowe Instalacje wodne Kolektory słoneczne do produkcji ciepła Zawartość opracowania: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna Autor opracowania: mgr inż. Zuzanna Maleska mgr inż. Robert Wielgosz Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r.

2 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec SPIS TREŚCI: 1. Zakres i podstawa opracowania Cześć opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Rozwiązania architektoniczno-budowlane Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Założenia do projektowania Wymagania jakościowe dotyczące materiałów Przedmiot technologia wykonania instalacji Przedmiot wykonania robót budowlanych Wykończenia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Przekazanie placu budowy Realizacja robót Część informacyjna Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami Inne informacje przydatne do projektowania Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 1

3 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 1. Zakres i podstawa opracowania Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy modernizacji źródeł ciepła z zastosowaniem instalacji solarnej dla obiektów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu. Obiekty podlegające zakresowi zadania zlokalizowane są na terenie Szpitala i są to: Szary Męski Biały Męski Sądówka + Pawilon G Pawilon E Pawilon F Szary Żeński Pralnia Kuchnia Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wybudować instalacje solarną wraz z całą armaturą towarzyszącą i współpracującą oraz połączeniem tego w jeden układ technologiczny (dla każdego budynku), przy współpracy z istniejącymi źródłami ciepła. Podstawą do opracowania są: - Zalecenie i umowa z Inwestorem. - Uzgodnienia z Inwestorem. - Wizja lokalna. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami). - Dokumentacja budowlana instalacji wymienników ciepła dla rozpatrywanych budynków wykonana przez EXTERM Sp. z o. o. z Gliwic; sierpień Projekt podstawowy budynków Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu opracowanie wydane przez P.U.B.P. Dynamika z Gliwic; marzec Inwentaryzacja budowlana Budynku Laboratorium wykonana przez inż. Tadeusza Sajewskiego (UPR. Nr 1505/61); kwiecień 2009 r. - Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalacji solarnych. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 2

4 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 2. Cześć opisowa 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej posadowionej na dachach obiektów Szpitala, przeznaczonej do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej w średniej ilości: Szary Męski Biały Męski Sądówka + Pawilon G Pawilon E Pawilon F Szary Żeński Pralnia Kuchnia 2,47 m 3 /dobę 4,77 m 3 /dobę 8,45 m 3 /dobę 8,78 m 3 /dobę 8,68 m 3 /dobę 6,15 m 3 /dobę 1,64 m 3 /dobę 8,55 m 3 /dobę w mieście Lubliniec (woj. śląskie), na terenie WSN im. dr Emila Cyrana, przy ul. Grunwaldzka 48. Należy zastosować kolektory słoneczne cieczowe płaskie. Zamówienie obejmuje: 1) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U nr 130 poz. 1389). 3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: - wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, - wykonanie robót budowlanych w budynkach Szpitala związanych z modernizacją podgrzewania cieplej wody użytkowej, Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 3

5 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec - wykonanie robót budowlanych na dachach budynków Szpitala związanych z montażem systemu solarnego. 4) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 5) Montaż urządzeń elektrycznych, w tym: montaż układów automatyki dla instalacji solarnej, połączenie układu automatyki istniejącego węzła ze sterowaniem instalacji solarnej, montaż instalacji elektrycznej zasilania pomp obiegowych instalacji solarnej Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych A. Budynek Szary męski tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 37, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne m 2 37, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki solarne i c.w.u., naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 37, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 37,68 Budynek Szary męski zużywa średniodobowo 2,47 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 2,47 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 37,68 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 48% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 4

6 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Schemat technologiczny instalacji stanowią dwa obwody grzewcze (układ kaskadowy) przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory zbiornik(i) wstępny(e) ciepłej wody. Obwód nr 2 obieg ciepłej wody w układzie wstępny zbiornik ciepłej wody zasobnik(i) ciepłej wody użytkowej (istniejące zasobniki l). B. Budynek Biały męski tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 65, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne m 2 65, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 65, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 65,94 Budynek Biały męski zużywa średniodobowo 4,77 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 4,77 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 65,94 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 34% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 5

7 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). C. Budynek Sądówka + Pawilon G tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Sądówka + Pawilon G zużywa średniodobowo 8,45 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,45 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 40% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 6

8 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec D. Budynek Pawilon E tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Pawilon E zużywa średniodobowo 8,78 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,78 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 39% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 7

9 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec E. Budynek Pawilon F tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Pawilon F zużywa średniodobowo 8,68 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,68 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 39% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 8

10 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec F. Budynek Szary żeński tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 94, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 94, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki buforowe, zbiorniki c.w.u., wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 94, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 94,20 Budynek Szary żeński zużywa średniodobowo 6,15 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 6,15 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 94,20 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 37% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejące zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 9

11 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec G. Budynek Pralnia tabeli: Planowane parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia zestawiono w poniższej Lp. Podstawa Ilość Wsp koryg. Opis jm jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 28, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne m 2 28, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki solarne i c.w.u., naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 28, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 28,26 Budynek Pralnia zużywa średniodobowo 1,64 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 1,64 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 28,26 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 49% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią dwa obwody grzewcze (układ kaskadowy) przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory zbiornik(i) wstępny(e) ciepłej wody. Obwód nr 2 obieg ciepłej wody w układzie wstępny zbiornik ciepłej wody zasobnik ciepłej wody użytkowej (istniejący zasobnik 630 l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 10

12 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec H. Budynek Kuchnia Lp. Podstawa Wsp koryg. Opis jm Ilość jednostek n i wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty przygotowawcze m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne, konstrukcja stalowa m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Montaż paneli słonecznych wraz z systemem mocowania i połączeń, płyn solarny, zbiorniki solarne i c.w.u., naczynia przeponowe, pompy obiegowe, automatyka, instalacja elektryczna, orurowanie i armatura m 2 141, wg wcześniejszych realizacji 1,0 Roboty wykończeniowe m.in. płukanie, próby, uruchomienie i oddanie do użytku. m 2 141,30 Budynek Kuchnia zużywa średniodobowo 8,55 m 3 ciepłej wody użytkowej. Do wspomagania podgrzewu 8,55 m 3 c.w.u. należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o łącznej powierzchni absorpcji min. 141,30 m 2. Wskazana wielkość instalacji solarnej ma zapewnić średniorocznie nie mniej niż 39% pokrycia dobowego zapotrzebowania rzeczywistego na ciepło do podgrzewu c.w.u. Schemat technologiczny instalacji stanowią trzy obwody grzewcze przekazujące ciepło promieniowania słonecznego do wody użytkowej: Obwód nr 1 obieg zamknięty czynnika grzejnego (czynnik solarny) w układzie kolektory wymiennik płytowy. Obwód nr 2 obieg zamknięty czynnika grzejnego (woda uzdatniona) w układzie wymiennik płytowy I zasobniki ciepła (bufory) wymiennik płytowy II. Obwód nr 3 obieg wody użytkowej w układzie wymiennik płytowy II zasobnik CW i C.W.U. (istniejący zasobniki l). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 11

13 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia A. Budynek Szary męski Budynek posiada wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 315 kw, na c.w.u. = 60 kw. Wymiana ciepła na cele c.o. pawilonu szarego i kręgielni odbywa się we wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Na przewodzie sieciowym powrotnym zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Wymiana ciepła na cele c.w.u. pawilonu szarego i kręgielni odbywa się jednostopniowo w wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Stała wartość temperatury c.w.u. jest utrzymywana przez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Zawór zabudowany jest na przewodzie powrotnym. Ciepła woda gromadzona jest w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności 750 dm 3 każdy. Układ połączeń zasobników umożliwia tak szeregową jak i równoległą ich pracę. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. B. Budynek Biały męski Budynek posiada wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 295 kw, na c.w.u. = 60 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Szary męski, pojemność zasobników c.w.u. identyczna. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. C. Budynek Sądówka + Pawilon G Budynki posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 420 kw, na c.w.u. = 130 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Szary męski. Ciepła woda gromadzona jest w trzech zasobnikach pionowych o pojemności dm 3 każdy. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. D. Budynek Pawilon E Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 290 kw, na c.w.u. = 110 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Szary męski. Ciepła woda gromadzona jest w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności dm 3 każdy. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 12

14 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. E. Budynek Pawilon F Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 290 kw, na c.w.u. = 110 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest identyczna jak dla budynku Pawilon E. Ciepła woda gromadzona jest w dwóch zasobnikach pionowych o pojemności dm 3 każdy. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. F. Budynek Szary żeński Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 385 kw, na c.w.u. = 120 kw. Technologia wymiany ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest podobna jak dla budynku Szary męski. Dodatkowo tutaj wymiennik ciepła c.o. pełni funkcje wymiany ciepła na cele wentylacji mechanicznej (60 kw). Ciepła woda gromadzona jest w trzech zasobnikach pionowych o pojemności 750 dm 3 każdy. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. G. Budynek Pralnia Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o.=160 kw, na c.w.u.=90 kw, na wentylacje = 340 kw. Wymiana ciepła na cele c.o. oraz wentylacji mechanicznej obieg I pawilonu pralni odbywa się we wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Na przewodzie sieciowym powrotnym zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Dwa odrębne układy obiegowe pomp, tzn. dla instalacji c.o. i instalacji nagrzewnic wentylacji obiegu I. wymian ciepła dla instalacji wentylacji mechanicznej obiegu II odbywa się w wymienniku płytowym lutowanym drugim typu CB (Alfa Laval). Na przewodzie sieciowym powrotnym zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Wymiana ciepła na cele c.w.u. pawilonu pralni odbywa się w wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Stała wartość temperatury c.w.u. jest utrzymywana przez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Zawór zabudowany jest na przewodzie zasilającym wysokoparametrowym. Ciepła woda gromadzona jest w zasobniku poziomym o pojemności 630 dm 3. Dodatkowym czynnikiem grzewczym jest para o ciśnieniu 2,5 bar pochodząca z rozprężacza parowego (patrz projekt kotłowni parowej oraz projekt instalacji Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 13

15 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec pary technologicznej). Para ta doprowadzana jest do wężownicy podgrzewacza pojemnościowego. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła. H. Budynek Kuchni Budynek posiada jedną wymiennikownie cieplną dwufunkcyjną, zasilaną ciepłem z FORTUM, taryfa L1B. Zapotrzebowanie na c.o. = 385 kw, na c.w.u. = 40 kw. Wymiana ciepła na cele c.o. pawilonu kuchni odbywa się we wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Dostawa energii jest regulowana przez sterownik programowalny typu Excel 50. Elementem wykonawczym jest zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Wymiana ciepła na cele c.w.u. pawilonu kuchni odbywa się jednostopniowo w wymienniku płytowym lutowanym typu CB (Alfa Laval). Stała wartość temperatury c.w.u. jest utrzymywana przez zawór regulacyjny z siłownikiem elektrycznym. Zawór zabudowany jest na przewodzie zasilającym. Węzeł c.w.u. zaprojektowano jako bezzasobnikowy, wyposażony w dwa stabilizatory temperatury STAB. Ciepła woda gromadzona jest w zasobniku poziomym o pojemności 750 dm 3. Układ jest opomiarowana zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepła Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne uwzględniającą lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 14

16 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Ponadto cześć budynków, na których przewidziano zamontowanie baterii słonecznych, znajduje się w ewidencji zabytków, są to: Pawilon Biały męski Pawilon Szary żeński Pawilon Szary męski Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Opracowanie obejmuje koncepcję instalacji. Rozwiązania techniczne powinny zapewniać utrzymanie następujących parametrów: temperatura ciepłej wody użytkowej w punktach czerpalnych: 45 C i nie wyższa niż 60 C, Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 C i nie wyższej niż 80 C Rozwiązania architektoniczno-budowlane Przed przystąpieniem do projektowania, należy dokonać wizji lokalnej w celu uszczegółowienia niezbędnych prac konstrukcyjno-budowlanych w zależności od zaplanowanych urządzeń. Przed zamontowaniem kolektorów słonecznych na dachach należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcyjną dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącą dokumentacją techniczną. Pomieszczenie wymiennikowni solarnej należy dostosować w zakresie niezbędnym dla zabudowy nowych urządzeń, w standardzie nie gorszym niż istniejące węzły cieplne Instalacja solarna ciepłej wody użytkowej Należy przewidzieć modernizację centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w obrębie węzłów cieplnych. Należy zapewnić dostarczanie ciepłej wody użytkowej o temperaturze 45 C. Podstawowe parametry techniczno-funkcjonalne dotyczące kolektorów słonecznych: Kolektory słoneczne cieczowe płaskie. Powierzchnia apertury jednostkowa kolektora słonecznego 4,71 m 2 ( ±10% ). Łączna powierzchnia apertury na wszystkich budynkach: min. 791,28 m 2. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 15

17 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Materiał obudowy zbiorczej powinien być wykonany z materiałów niekorodujących, np. z aluminium lakierowanego proszkowo, aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej. System zamocowań kolektorów (uchwyty, rama montażowa) powinien być wykonany z materiałów niekorodujących, np. aluminium, stal nierdzewna. Przykrycie absorbera: szkło solarne o grubości min. 3,2 mm. Połączenia kolektorów słonecznych w bateriach muszą zapewniać kompensacje naprężeń termicznych. Konstrukcja rur absorbera: struktura meandryczna. Rura meandryczna o średnicy umożliwiającej montaż nawet do 47 m2 powierzchni apertury w jednym polu kolektorów. Izolacja zespołu zbiorczego i boczna musi być wykonana z wełny mineralnej odgazowanej lub z pianki z żywicy melaminowej. Współczynnik strat liniowych ciepła a 1 odniesiony do powierzchni apertury nie większy niż 3,40 W/(m 2 K) potwierdzony certyfikatem jakościowym wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Współczynnik strat nieliniowych ciepła a 2 odniesiony do powierzchni apertury nie większy niż 0,03 W/(m 2 K 2 ) potwierdzony certyfikatem jakościowym wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Sprawności optyczna kolektora słonecznego η 0 odnosząca się do powierzchni apertury nie mniejsza niż 82% potwierdzona certyfikatem jakościowym wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oferowane kolektory słoneczne muszą posiadać wysoko selektywny absorber promieniowania słonecznego np. TiNOX lub SUNSELECT o parametrach nie gorszych niż: - współczynniku absorpcji nie mniejszym niż 95% ± 2% - współczynniku emisji absorbera nie większym niż 5% ± 2%. W celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymaga się od Wykonawców załączenia do oferty: deklaracji zgodności oferowanych kolektorów słonecznych, certyfikat wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą potwierdzający spełnienia wymagań zawartych minimum w normach PN-EN , PN-EN , sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora słonecznego, na zgodność z normą PN EN wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat potwierdzający zgodność z powyższą normą (np. Solar Keymark wraz z załącznikiem stanowiącym wyniki z badań lub równoważny). Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 16

18 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Podstawowe dane dotyczące uzbrojenia instalacji solarnej: Zbiorniki buforowe o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż dm 3, z wysokosprawną izolacją termiczną płaszcza wodnego Całkowita pojemność zasobników buforowych nie mniejsza niż: - Sądówka + Pawilon G dm 3 - Pawilon E dm 3 - Pawilon F dm 3 - Szary żeński dm 3 - Kuchnia dm 3 - Biały męski dm 3 Podgrzewacze przedwstępne o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 500 dm 3 Całkowita pojemność podgrzewaczy przedwstępnych nie mniejsza niż: - Szary męski dm 3 - Biały męski 750 dm 3 - Sądówka + Pawilon G dm 3 - Pawilon E dm 3 - Pawilon F dm 3 - Szary żeński dm 3 - Pralnia dm 3 - Kuchnia dm 3 Zasobniki c.w.u. istniejące o pojemnościach całkowitych nie mniejszych niż 630 dm 3, 750 dm 3, 1037 dm 3. Wymienniki ciepła płytowe lutowane lub skręcane z profilowanych płyt z kwasoodpornej stali szlachetnej AISI 316 z izolacją. Pompy obiegowe wysokosprawne pompy obiegowe klasy A. Instalacja solarna zbiorcza na zewnątrz budynku z rurą przewodną miedzianą lub stalową, izolacja termiczna, płaszcz z HDPE. Instalacja solarna zbiorcza wewnątrz budynku z rurą przewodną miedzianą lub stalową, izolacja termiczna. Izolacja termiczna dla rur obiegu solarnego, o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę min. 175 C, dla pozostałych obiegów izolacje o par ametrach jak dla instalacji grzewczych tradycyjnych. Napełnianie instalacji czynnikiem grzejnym (mieszanina wody i płynu solarnego na bazie glikolu propylenowego o stężeniu 45%, co odpowiada mrozoodporności do temperatury -28 C) oraz rozruch urządzeń wykonać wg szczegółowej instrukcji wytwórcy kolektorów. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 17

19 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec Po wykonaniu montażu kolektorów, w przypadku braku odbioru ciepła, kolektory słoneczne należy zasłonić folią maskującą odbijającą promieniowanie słoneczne. Wszystkie elementy składające się na projektowaną technologię należy zlokalizować w istniejących pomieszczeniach węzłów cieplnych i dodatkowych pomieszczeniach wytypowanym przez Inwestora. Podstawowe dane dotyczące instalacji elektrycznej, sterowania i automatyki dla instalacji solarnej: Projekt instalacji elektrycznej powinien obejmować doprowadzenie instalacji zasilającej do urządzeń układu solarnego, wykonanie rozdzielni zawierającej układ sterowania instalacji solarnej oraz elementy zabezpieczająco-przepięciowe. Instalację wyrównania potencjału. Instalację odgromową. Zastosowany system sterowania powinien: kontrolować proces przekazywania energii solarnej z kolektorów do zbiorników magazynowych buforowych, ciepłej wody i ciepłej wody użytkowej, sterować wszystkimi pompami, odczytywać temperatury na wszystkich obiegach, mieć możliwość pomiaru energii wyprodukowanej przez system solarny od momentu uruchomienia instalacji słonecznej, posiadać możliwość przerwania procesu transportu ciepła w przypadku niebezpieczeństwa przegrzania zbiorników buforowych ciepłej wody i ciepłej wody użytkowej, posiadać procedurę wychładzania instalacji solarnej do temp. poniżej 120 C opierać się o sterownik swobodnie programowalny z oprogramowaniem odpowiednio dobranym do układu grzewczego na danym obiekcie, mieć możliwość sterowania poszczególnymi urządzeniami w trybie 0/Aut/Man. W celu zabezpieczenia instalacji przed występowaniem bakterii Legionella w zasobniku c.w. i c.w.u. należy zaprojektować układ wygrzewania zasobnika. W ramach zaproponowanych rozwiązań projekt powinien obejmować wszelkie pozostałe prace pośrednio lub bezpośrednio związane z instalacjami jak np. uszczelnienia dachu, fundamenty pod zbiorniki, itd. Projektowane rozwiązania powinny uwzględniać zastosowanie urządzeń i wyposażenia ograniczającego zużycie ciepła, w tym układu automatyki ograniczającej zużycie ciepła oraz dostosowującą pracę instalacji do godzin użytkowania obiektów. Podstawowym źródłem ciepła dla podgrzewania c.w.u. w okresie letnim będzie układ kolektorów słonecznych współpracujących z istniejącymi węzłami cieplnymi. Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 18

20 Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec 2.2. Pozostałe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Pola kolektorów słonecznych należy posadowić na dachach obiektów, na połaciach południowych lub południowo-zachodnich (kąt pochylenia baterii do połaci dachu). Kolektory słoneczne zamontować na uchwytach montażowych dostarczanych przez producenta kolektorów. W przypadku dachów płaskich kolektory słoneczne należy zamontować na specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach wsporczych; konstrukcje wsporczą stalową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Kolektory słoneczne powinny być ukierunkowane na południe. Dopuszcza się max. odchylenie od południa o ±10. W przypadku większych odchyleń należy powierzchnie kolektorów zwiększyć proporcjonalnie do odchylenia. Kolektory należy połączyć w symetryczne baterie, po 2-10 szt. kolektorów w jednej baterii. Jeżeli będzie wymagany projekt konstrukcji wsporczej kolektorów powinien zawierać wszelkie rysunki, rzuty oraz obliczenia w celu ustawienia baterii kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem. Opracowanie to powinno opierać się na wcześniej wykonanych inwentaryzacjach i ekspertyzach konstrukcyjnych dachów. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązanie sposobu kotwienia konstrukcji do dachu Założenia do projektowania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową instalacji solarnej wraz z opisem wyposażenia i działania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku wykonawcy o decyzje administracyjną zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również: - uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, - opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich Aktualizacja AT GROUP S.A. marzec 2012 r. 19

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI. Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI. Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia Załącznik do SIWZ nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY WYKONANIA MODERNIZACJI KOTŁOWNI Szczegółowy opis do przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno użytkowy Program funkcjonalno użytkowy Projektu pn.: Budowa Systemu Energii Odnawialnej Kolektory Słoneczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Niniejsze opracowanie obejmuje dobór urządzeń instalacji solarnej pozyskującej energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W GMINIE MIELNIK

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W GMINIE MIELNIK ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mielnik, 17.10.2014 Przedmiot zamówienia: Numer nadany przez Zamawiającego: DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SYSTEMU SOLARNYCH INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana kotłów gazowych w istniejącej kotłowni wbudowanej dla budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI

Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI Przedsibiorstwo Inynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Pikna 13, 85-303 Bydgoszcz NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI GNIEWOSZÓW, UL. LUBELSKA 39 NR EWID. DZIAŁEK: 780/1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Formularz nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Formularz nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nr referencyjny : DI-381003 /2011 Oferta na wykonanie zamówienia publicznego Zainstalowanie kolektorów słonecznych -zadanie I, wykonanie ocieplenia budynku D- zadanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Obiekt: Budynek Biurowy Adres: Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego Paweł Dyrcz Cele 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo