PROJEKT WYMIANY ODTWORZENIOWEJ CENTRALNE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYMIANY ODTWORZENIOWEJ CENTRALNE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU."

Transkrypt

1 PROJEKT WYMIANY OTWORZENIOWEJ CENTRANE- GO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZBUOWYWANĄ CZĘ- ŚCIĄ BUYNKU OCOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU. INWESTOR: Gmina Raciechowice, Raciechowice 277. ARES INWESTYCJI: Raciechowice, Czasław 51. ZESPÓŁ mgr inż. eszek Chmielewski PROJEKTOWY: Upr.Nr 95/2001 mgr inż. Wojciech Przeździecki mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 BRANŻA: GRZEWCZA FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUOWANY Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 1/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

2 METRYKA PROJEKTU INWESTOR GMINA RACIECOWICE RACIECOWICE 277. ARES INWESTYCJI Raciechowice, Czasław 51. OBIEKT INSTAACJA SOARNA BRANŻA GRZEWCZA TYTUŁ STAIUM PROJEKTU ATA PROJEKTU PROJEKT WYMIANY OTWORZENIOWEJ CENTRANEGO OGRZEWANIA WRAZ Z ROZ- BUOWYWANĄ CZĘŚCIĄ BUYNKU OCOT- NICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZASŁAWIU. PROJEKT BUOWANY ipiec 2012r. Projektant Opracowanie ZESPÓŁ PROJEKTOWY Imię i nazwisko Mgr inż. eszek Chmielewski Upr. Nr 95/2001 mgr inż. Wojciech Przeździecki Pieczęć i podpis Sprawdzający mgr inż. Marek Kulesza Nr upr.: MAP/0218/POOS/09 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 2/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

3 SPIS ZAWARTOŚCI 1. okumenty formalno - prawne 2. Opis techniczny 3. Część obliczeniowa 4. Karty katalogowe 5. Część rysunkowa Nr Tytuł rysunku Skala T-1 INSTAACJA C.O. RZUT PARTERU 1:100 T-2 INSTAACJA C.O. RZUT PIĘTRA 1:100 T-3 INSTAACJA C.O. ROZWINIĘCIE 1:100 T-4 SCEMAT KOTŁOWNI --- T-5 INSTAACJA SOARNA RZUT ACU 1 : 100 Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 3/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

4 OPIS TECNICZNY 1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej Opracowanie powstało na zlecenie Inwestora. W trakcie prac projektowych wykorzystano udostępnione przez Inwestora następujące dokumentacje: 1. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z r. Autorstwa mgr inż. Janusza Mikołajewskiego z kwietnia 2011r. 2. Projekt Budowlany Rozbudowy budynku strażnicy OSP w Czasławiu o pomieszczenie garażu dla samochodu bojowego pomieszczeń socjalnych na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych w poddaszu - autorstwa Wandy Wąsowskiej, Jerzy Bochenek, Tadeusz Małek, Juliusz Zegan z grudnia 2009r. Przy opracowywaniu projektu kierowano się zasadami i wytycznymi zawartymi w: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z.u. nr 75 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 2. Polskich Normach. 3. iteraturze przedmiotu. 4. Katalogach i wytycznych producentów urządzeń. 2. Charakterystyka obiektu Budynek strażnicy OSP w Czasławiu jest budynkiem istniejącym i składa się z 2 konstrukcji. Część strażnicy użytkowana dotychczas, oraz segment rozbudowywany zgodnie z projektem budowlanym wymienionym na wstępie. Powierzchnia zabudowy wynosi 388,6 m2. Budynek składa się z 2 kondygnacji. W opracowaniu przyjęto program funkcjonalny zgodnie z projektem budowlanym rozbudowy jako rozwiązanie docelowe. W starszej części budynku znajduje się istniejąca kotłownia olejowa nie będąca przedmiotem niniejszego opracowania. W przypadku rozbudowy budynku o przełożenie dachu i dobudowanie kondygnacji poddasza istniejąca kotłownia jest nie wystarczająca i musi być poddana modernizacji. W budynku działa wentylacja grawitacyjna, wspomagana miejscowo wentylatorami wywiewnymi. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 4/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

5 3. Przyjęte rozwiązania W obliczeniach uwzględniono zakres prac termomodernizacyjnych wykazanych zarówno w audycie energetycznym, jak i w projekcie rozbudowy. Założono ocieplenie ścian osłonowych warstwą styropianu o grubości o grubości 14 cm o współczynniku lambda nie większym niż λ = 0,040 [W/(m*K)], ocieplenie stropu poddasza do czasu realizacji nadbudowy, oraz ocieplenie stropu garaży styropianem o grubości 6,0 cm zgodnie z projektem budowlanym. W założeniach przyjęto także wymianę w całości starej stolarki otworowej, na spełniającą kryteria WT2008. Instalację dobrano tak by wykorzystać istniejące grzejniki płytowe nowego typu. W kotłowni dobrano zasobnik pozwalający na współprace z kotłem po przeprowadzeniu modernizacji. 4. Roboty demontażowe Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. o demontażu jest cała instalacja grzewcza, grzejniki, oraz elementy kotłowni. Zdemontowane grzejniki płytowe należy zinwentaryzować i po odczyszczeniu zamontować na nowo w miejscach zgodnych z projektem. o składowania tymczasowego materiałów należy wyznaczyć plac zabezpieczony przed obecnością osób niepowołanych. emontaż rurociągów stalowych należy prowadzić za pomocą szlifierek, lub ręcznie bez użycia palnika. Po wykonaniu prac demontażowych należy dokonać naprawy tynków, oraz powierzchnie odmalować. Niepotrzebna przejścia przez przegrody należy zamurować tak by nie zmieniać ogniochronności przegrody. Wypełnianie przestrzeni pianką poliuretanową rozprężną jest niedopuszczalne. 4. Instalacja centralnego ogrzewania Centralne ogrzewanie dobrano do pracy istniejącego kotła olejowego na parametry pracy 80/60 o C. Instalacja prowadzona jest od rozdzielaczy zlokalizowanych w kotłowni. Rozdzielacz należy wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu o minimalnej średnicy N80, zakończonej dennicami, lub użyć gotowych rozdzielaczy ze stali ocynkowanej. Na rurociągach powrotnych przewidziano zawory równoważące typu hydrocontrol firmy Oventrop. Z rozdzielacza wychodzi dodatkowy króciec do przyszłego ogrzewania projektowanego poddasza. Na zasilaniu zawory kulowe gwintowane z kurkiem spustowym. Rurociągi prowadzone są pod sufitem poziomu 0. Te fragmenty instalacji, oraz piony bezwarunkowo muszą być zaizolowane. Przyjęto otulinę z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia 0,038 [W/m 2 K]. Zestawienie izolacji w części obliczeniowej. Należy zwrócić uwagę by izolacyjność spełniała kryteria WT załącznik nr 2. Rurociągi należy prowadzić z zastosowaniem punktów stałych, oraz przesuwnych, tak by kompensować wydłużenia li- Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 5/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

6 niowe. Sposób prowadzenia instalacji przewiduje kompensację naturalną rurociągów. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Jako materiał przyjęto rurociągi ze stali czarnej, spawane. la mniejszych średnic przyjęto rurociągi miedziane łączone poprzez kształtki zaciskowe, lub lutowane. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki płytowe o wysokości 60, oraz grzejniki typu łazienkowego. W projekcie zastosowano zarówno boczno jak i dolno zasilane. Grzejniki zaopatrzone w termostaty cieczowe. Preferowany producent to Schloosser. Grzejniki z instalacją należy połączyć przez armaturę przyłączeniową. Na najwyższych grzejnikach należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w wykonaniu kątowym na grzejnikach i prostym na rurociągach. Przejścia przez przegrody stref ogniowych (kotłownia) należy wykonać za pomocą dopuszczonych zabezpieczeń np z wełny mineralnej np systemu ilti. Przejścia p-poż. należy oznakować tabliczką znamionową. 5. Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalację ciepłej i zimnej wody należy wykonać zgodnie z opracowaniem autorstwa p. Tadeusza Małka stanowiącym część dokumentacji pt. Projekt Budowlany Rozbudowy budynku strażnicy OSP w Czasławiu o pomieszczenie garażu dla samochodu bojowego pomieszczeń socjalnych na I piętrze oraz pomieszczeń administracyjnych w poddaszu. Zmiana w stosunku do wymienionego opracowania polega na montażu zasobnika solarnego o pojemności 500 dm 3 dobranego na potrzeby instalacji solarnej. o czasu modernizacji kotłowni jako drugie źródło podgrzewu wody należy zastosować grzałkę elektryczną. Obwód elektryczny musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo - prądowym. Istniejąca automatyka kotła nie pozwala na jego współpracę z zasobnikiem, a jej modernizacja jest nieopłacalna dla istniejącego kotła. o istniejącej instalacji ciepłej wody przewidziano trójdrogowy zawór antypoparzeniowy, połączony z układem wody zimnej. Zawór ma zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury na instalacji od strony użytkownika szczególnie w okresie letnim. 6. Kolektory słoneczne Zapotrzebowanie na ciepłą wodę charakteryzuje nierównomierny rozbiór wynikający z charakteru użytkowania obiektu. o obliczeń przyjęto 12 użytkowników, zwiększając pojemność zasobnika by kumulować pozyskane ciepło słoneczne. obrano zestaw trzech kolektorów płaskich meandrycznych ES2V/2,65B kolektor anodowany w kolorze ciemny brąz o powierzchni całkowitej 2,65 2 m produkcji Ensol. Kolektory te wyróżniają się na Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 6/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

7 rynku dobrymi parametrami sprawności. Kolektory posiadają aktualny certyfikat Solar Keymark nr S1556 F. Sprawność optyczna ηo % 82,4. Wsp. a1=2,9054 [W/(m2K)], wsp. a2=0,0298 [W/(m2K2)]. Modernizacja zapewni oszczędności eksploatacyjne systemu grzewczego a także obniżenie emisji CO 2 co przedstawiono w części obliczeniowej. o wykonania prac instalacyjnych należy użyć rur miedzianych twardych lutowanych na twardo, a do doprowadzenia glikolu do kolektorów rur z miedzi miękkiej. Całość instalacji winna być zaizolowana. la średnic do 22mm grubość izolacji (materia ł 0,035 [W/(m*K)] minimum 20mm, a powyżej średnicy 22mm 30mm. o izolowania rur instalacji glikolowej należy użyć materiałów ze spienionego kauczuku. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym spust medium a w najniższych punktach należy zamontować zawory spustowe. Od zaworu bezpieczeństwa przy solarnej grupie pompowej należy przeprowadzić rurociąg spustowy do zbiornika glikolu. Przewód ten może być w wykonaniu pół-elastycznym, jednakże nie może zawężać użytkowej średnicy spustu. Kolektor zlokalizowany na półpłaskim dachu budynku z zastosowaniem stelażu dla uzyskania optymalnego nachylenia. Konstrukcję wykonaną w całości z blachy chromoniklowej należy zamawiać jako komplet dla trzech kolektorów. Instalacja kolektorów winna być skutecznie odpowietrzona, napełniona płynem o znanych parametrach dopuszczonym do stosowania w budownictwie i przez producenta kolektorów. Próby ciśnienia należy wykonywać wyłącznie wymienionym płynem, lub powietrzem. Ciśnienie w naczyniu przeponowym należy uzupełnić azotem Pr=(1,5+0,1h) = 2,75 [bar]. 7. Wykonanie i odbiór robót Całość robót należy powierzyć firmie przeszkolonej w zastosowanych technologiach i posiadającej wymagane certyfikaty i uprawnienia. Zastosowane kolektory słoneczne spełniają kryteria określone przez NFOŚiGW w programie priorytetowym dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkie zaprojektowane elementy spełniają kryteria kosztów kwalifikowanych tamże określonych. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wyznaczony personel obiektu w obsłudze urządzeń. W miejscu montażu regulatora winien być zawieszony schemat instalacji, oraz instrukcja obsługi wraz z określeniem dokonanych nastaw regulatora. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 1. okumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi zmianami jako dokumentacja powykonawcza. Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 7/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

8 3. Atesty i świadectwa jakości na zastosowane w wykonanych instalacjach materiały dopuszczające je do stosowania wydane przez producentów lub dystrybutorów. 4. Świadectwa z badań UT, dla zamontowanych urządzeń ciśnieniowych. 5. Protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony przez kierownika budowy. 6. Oświadczenie wykonawcy o kompletności i poprawności wykonanych prac. 7. Akceptację jednostki projektowej na dokonane zmiany jeśli takowe były. 8. Instrukcje obsługi. 9. Wypełnione karty gwarancyjne. Jednostka Projektowa nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez pisemnej zgody projektujących. Opracowanie jest chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (z.u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 8. Normy związane 1. PN-70/B Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 2. PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu. 3. PN EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 4. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 5. PN-EN ISO Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania 6. PN-EN A1:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne. 7. PN -91 /B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 8. PN-M-35350:1993 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe -Wymagania i badania. 9. PN-82/B Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 10. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 11. PN-81/M Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa 12. PN-82/M Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania. 13. PN-84/B Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 14. PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 15. PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zielonki, marzec Termico Spółka Jawna Zielonki, ul. Grillowa 1 8/8PAKA Projekt wymiany odtworzeniowej centralnego ogrzewania wraz z rozbudowywaną częścią budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu.

9 Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: OSP Czasław Miejscowość: Raciechowice Adres: , Projektant: Termico S.J. ata obliczeń: Poniedziałek 23 ipca :08 ata utworzenia projektu: Poniedziałek 23 ipca :08 Plik danych: :\ocuments and Settings\B\Pulpit\Raciechow Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-B ane klimatyczne: Strefa klimatyczna: III Projektowa temperatura zewnętrzna θ e : -20 C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θ m,e : 7,6 C Stacja meteorologiczna: Kraków Stacja aktynometryczna: Chorzów Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku A h : 613,8 m 2 Kubatura ogrzewana budynku V h : 2161,4 m 3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ T : W Projektowa wentylacyjna strata ciepła Φ V : W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: W Nadwyżka mocy cieplnej Φ R : 9821 W Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ : W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik Φ odniesiony do powierzchni φ,a : 101,6 W/m 2 Wskaźnik Φ odniesiony do kubatury φ,v : 28,9 W/m 3 Wyniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące V infv : 209,8 m 3 /h Powietrze dodatkowo infiltrujące V m.infv : m 3 /h Wymagane powietrze nawiewane mech. V su,min : m 3 /h Powietrze nawiewane mech. V su : m 3 /h Wymagane powietrze usuwane mech. V ex,min : m 3 /h Powietrze usuwane mech. V ex : m 3 /h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,8 opływające powietrze wentylacyjne V v : 1793,3 m 3 /h Średnia temperatura dopływającego powietrza θ v : -20,0 C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynku Stacja meteorologiczna: Kraków Stacja aktynometryczna: Chorzów iczba mieszkańców budynku: 0 iczba mieszkań o powierzchni F < 50 m 2 0 szt. iczba mieszkań o powierzchni 50 F 100 m 2 0 szt. iczba mieszkań o powierzchni F > 100 m 2 0 szt. iczba mieszkań z dziećmi 0 szt. Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h : 380,90 GJ/rok Strona 1 OVENTROP OZC SANKOM Sp. z o.o.

10 Wyniki - Ogólne Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q h : kwh/rok Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 620,5 MJ/(m 2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 172,4 kwh/(m 2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 176,2 MJ/(m 3 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 49,0 kwh/(m 3 rok) Parametry obliczeń projektu: Obliczanie przenikania ciepła przy min. θ min : 4,0 K Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do θ j,u Minimalna temperatura dyżurna θ j,u : 16 C Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Tak Tak Nie omyślne dane do obliczeń: Typ budynku: Inny niemieszkalny Typ konstrukcji budynku: Średnia Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne Osłabienie ogrzewania: Z osłabieniem Czas potrzebny do nagrzania pomieszczeń T h : 2,0 h Obniżenie temperatury podczas osłabienia θ i,o : 2,0 K Współczynnik nagrzewania f R : 16,0 W/m 2 Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg. Stopień szczelności obudowy budynku: Średni Krotność wymiany powietrza wewn. n 50 : 3,5 1/h Klasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie omyślne dane dotyczące wentylacji: System wentylacji: Naturalna Temperatura powietrza nawiewanego θ su : C Temperatura powietrza kompensacyjnego θ c : 20,0 C omyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji: Temperatura dopływającego powietrza θ ex,rec : 20,0 C Projektowa sprawność rekuperacji η recup : 70,0 % Sezonowa sprawność rekuperacji η E,recup : 49,0 % Projektowy stopień recyrkulacji η recir : % Sezonowy stopień recyrkulacji η E,recir : % Geometria budynku: Rzędna poziomu terenu: omyślna rzędna podłogi f : Rzędna wody gruntowej: omyślna wysokość kondygnacji : 0,00 m 0,00 m -2,00 m 3,95 m omyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów i : 3,20 m Pole powierzchni podłogi na gruncie A g : 329,35 m 2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. P g : 82,16 m Obrót budynku: Bez obrotu omyślne zyski ciepła do obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną E: Zyski ciepła od mieszkańca: 65 W Zyski ciepła od ciepłej wody na mieszkańca: 15 W omyślne średnie strumienie bytowych zysków ciepła przypadające na Strona 2

11 Wyniki - Ogólne mieszkanie [W]: Typ mieszkania Ciepła woda Gotowa- Oświe- Urządz. użytkowa nie tlenie elektr. Mieszkanie o pow. F < 50 m Mieszkanie o pow. 50 F 100 m Mieszkanie o pow. F > 100 m zieci - dodatkowe oświetlenie: 45 W Statystyka budynku: iczba kondygnacji: 5 iczba stref budynku: iczba grup pomieszczeń: iczba pomieszczeń: 28 Strona 3

12 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 38 Łączna liczba działek 197 Łączna liczba rozdzielaczy 0 Łączna liczba pomp 1 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] Łączna dekl. moc innych elementów [W] 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym [W] Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Kocioł: "k", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] 0,6 Temperatura zasilania i powrotu [ C] 80,0 56,1 Moc całkowita [W] Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz [W] Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop [W] 0 Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie [W] 2104 Niewykorzystane straty ciepła działek [W] 4330 Straty ogrzewań płaszczyznowych na zewnątrz [W] 0 Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] (patrz tabela pomp) Spadek ciśnienia na trasie krytycznej [kpa] 18,6 Opór własny odbiornika krytycznego [kpa] 0,1 Opór własny źrodła [kpa] 0,0 Przepływ w źródle [kg/h] 2397,5 Odbiornik krytyczny G 111_b ługość trasy odb. krytycznego [m] 70,1 Tabela pomp Przepływ [kg/h] 2397,5 Ciśnienie [kpa] 18,2 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 397,3-1 -

13 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Odbiorniki Kondygnacja: 0 Jednostka budynku: 01 PARTER Symbol odb. Symbol pomiesz. θi [ C] Φdane [W] Φdobr [W] Φzysk [W] G [kg/h] θz [ C] θp [ C] Typ grzejnika A'/A [%] G: ,8 76,2 59,7 C G: 002_a ,3 76,8 54,1 C G: 002_b ,5 76,9 54,3 C G: 003_a ,6 79,1 58,8 C G: 003_b ,7 79,2 58,8 C G: ,7 75,9 35,2 POC G: ,2 76,8 51,6 C G: 006_a ,6 76,8 24,7 C G: 006_b ,5 75,4 24,2 C G: 006_c ,4 75,3 17,7 C G: ,6 79,1 57,6 C G: ,6 79,4 54,9 C G: ,9 78,3 40,4 C G: ,0 79,0 54,7 C G: ,7 76,4 37,9 C G: ,3 75,1 53,0 C G: ,5 77,7 60,7 C G: ,4 78,3 57,0 C G: ,6 76,7 53,2 CV Symbol Symbol pomiesz. Typ Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 45_a 001 [Zawór term prosty] 15 7,14 2,0 0,39 2,00 47_a 001 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,15 3, Zawór term prosty 15 9,51 2,0 0,52 2, [Zawór term prosty] 15 9,50 2,0 0,52 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,13 3, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,15 3, Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 4, Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,58 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,58 4, Zawór term prosty 15 13,94 2,0 0,76 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,05 2, Zawór term prosty 15 2,51 2,0 0,14 3, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 4,65 2,00 33_a 006 Zawór term prosty 15 14,99 2,0 0,82 1,00 35_a 006 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,14 2, Zawór term prosty 15 14,81 2,0 0,81 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,15 2, Zawór term prosty 15 7,16 2,0 0,39 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,07 2, Zawór term prosty 15 4,43 2,0 0,24 5, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,59 3, Zawór term prosty 15 7,35 2,0 0,40 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,41 5, Zawór term prosty 15 15,01 2,0 0,82 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,28 2, Zawór term prosty 15 8,28 2,0 0,45 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,06 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,27 2, [Zawór term prosty] 15 13,56 2,0 0,74 1,00 6_a 013 [Zawór term prosty] 15 13,56 2,0 0,74 1,00 8_a 013 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 0,38 2, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 4,03 2, [Zawór term prosty] 15 9,75 2,0 0,54 2, [Zawór term prosty] 15 9,48 2,0 0,52 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,13 4,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 10,20 2,0 0,56 2,00 Kondygnacja: 1 PIĘTRO - 1 -

14 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Jednostka budynku: 02 PIĘTRO Symbol odb. Symbol pomiesz. θi [ C] Φdane [W] Φdobr [W] Φzysk [W] G [kg/h] θz [ C] θp [ C] Typ grzejnika A'/A [%] G: 101_a ,8 79,2 59,1 C G: 101_b ,7 79,0 57,5 C G: 101_c ,0 79,2 57,7 C G: 101_d ,9 79,3 57,7 C G: 101_e ,9 79,3 57,7 C G: 102_a ,6 79,4 58,0 C G: 102_b ,6 78,7 58,5 C G: 102_c ,5 79,2 58,2 C G: 102_d ,8 79,3 58,1 C G: 102_e ,7 77,9 59,2 C G: 102_f ,6 78,3 58,9 C G: ,3 78,3 59,6 CV G: ,5 79,1 64,3 CV G: ,6 77,9 60,7 CV G: ,3 78,0 54,1 C G: ,4 77,0 59,1 C G: ,6 79,2 37,2 CV G: 111_a ,8 78,5 51,1 C G: 111_b ,6 77,7 50,5 C Symbol Symbol pomiesz. Typ Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 29_a 101 Zawór term prosty 15 10,13 2,0 0,56 2,00 31_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 5,38 3,00 32_a 101 Zawór term prosty 15 9,80 2,0 0,54 3,00 34_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 5,38 3,00 36_a 101 Zawór term prosty 15 4,92 2,0 0,27 5,00 38_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,20 3,00 58_a 101 Zawór term prosty 15 3,96 2,0 0,22 5,00 60_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 10,13 3,00 63_a 101 Zawór term prosty 15 10,54 2,0 0,58 5,00 65_a 101 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,26 4,00 47_a 102 Zawór term prosty 15 6,10 2,0 0,33 6,00 48_a 102 Zawór term prosty 15 6,58 2,0 0,36 6,00 49_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,57 4,00 50_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,30 4, Zawór term prosty 15 4,23 2,0 0,23 6, Zawór term prosty 15 4,22 2,0 0,23 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,77 4, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,80 4,00 72_a 102 Zawór term prosty 15 6,89 2,0 0,38 6,00 73_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 3,05 4,00 73_a 102 Zawór term prosty 15 8,06 2,0 0,44 5,00 74_a 102 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 2,71 4,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,12 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 15,12 2,0 0,83 2,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,12 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 9,78 2,0 0,54 3,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,15 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 13,60 2,0 0,75 3, Zawór term prosty 15 12,82 2,0 0,70 1, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 1,33 2,00 14_a 109 [Zawór term kątowy] 15 11,62 2,0 0,64 2,00 16_a 109 [Zawór powrotny 6013 kątowy niklowany] 15 2,46 2,00 G: Armatura podłączeniowa grz. dolnozas. 0,02 G: Oventrop - wkładka zaworowa G 9,92 2,0 0,54 2, Zawór term prosty 15 2,35 2,0 0,13 5,00 21_a 111 Zawór term prosty 15 2,00 2,0 0,11 6, [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 6,56 3,00 23_a 111 [Zawór powrotny 6013 prosty niklowany] 15 6,33 3,00-2 -

15 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: Zestawienie grzejników RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact - 1 -

16 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. C szt. RETTIG Purmo Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Compact C szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. RETTIG Purmo Ventil Compact Grzejniki - RETTIG Purmo Ventil Compact CV szt. CV szt. CV szt

17 Numer projektu: 1 Rev.: Projektant: Termico Spółka Jawna ata: TERMA TECNOOGIE łaz. Grzejniki - TERMA TECNOOGIE łaz. C szt. C szt. POC szt

18 obór kolektorów słonecznych KAKUACJA OBORU KOEKTORÓW SŁONECZNYC NA POTRZEBY C.W.U. ilość osób ilość c.w.u. na osobę ilość c.w.u. Na dobę temperatura c.w.u. temperatura z.w. Zużycie energii na przygotowanie c.w.u. Zapotrzebowanie na energię roczne (podstawa do wymiarowania wielkości kolektorów) 12 osoby 30 l/os * doba 360 l/dobę 45 o C 10 o C 19,316 GJ/rok 5 365,6 kwh/rok 14,70 kwh/dobę 5 365,6 kwh/rok wsp. pokrycia / wsp. sprawności S S N typowe inst. dla c.w.u. w domkach 1,2-rodz kwh/m2 rok - średnie promieniowanie słoneczne Założenia wstępne dla systemu solarnego założony solarny wsp.pokrycia S [udział en. z kolektorów / calkowitego zap. na energię] Efektywność roczna 60% % natężenie promieniowania słońca wg KE [I=863 W/m2] 1150,00 kwh/m 2 rok Założona sprawność wymiany ciepła i przesyłu (glikol/woda) 75% % obór powierzchni kolektorów Sprawność kolektora wg danych KEYMARK PŁASKIE ES1V.2,0 PŁASKIE ES1V/2,65 PŁASKIE ES2V/2,65 49,8% 52,9% 56,9% powierzchnia kolektorów obliczeniowa [m2] 7,50 7,10 6,60 powierzchnia apertury kolektora [m2] 1,85 2,45 2,44 obliczeniowa ilość kolektorów [szt] 4,1 2,9 2,8 dobrana ilość kolektorów [szt] 5,0 3,0 3,0 powierzchnia dobranych kolektorów [m2] 9,25 7,35 7,32 obór pojemności zasobników wskaźnik zasobnikowości minimalna poj. zasobnika (zasobników) 60 dm 3 /m 2 pow. kol ,2 strona 3 / 10

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny

Wyniki - Ogólne. Budynek dydaktyczny Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Zagroda garncarza Budynek dydaktyczny Miejscowość: Kłóbka Adres: dz. nr 162 Projektant: mgr inż. Janusz Mospinek Data obliczeń: Czwartek 12 Sierpnia 2010 9:42 Data

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla modernizacji instalacji grzewczej Miejscowość: Wrocław Adres: ul. Horbaczewskiego 61 Projektant: Rafał Piernikarczyk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy Rozdział 3 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy System regulacji R str. 49 R str. 43 R3 str. 436 Regulator nakotłowy R3 48 Katalog techniczny 0 rozdział 3 System

Bardziej szczegółowo

Dane instalacji grzewczej

Dane instalacji grzewczej - 1 - Data: 211-1-27 Uwaga: Opracował: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła Nr. Typ 1 2 3 4 5 6 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Pompa ciepła / tprim=1 C Moc [w kw] 125 198 zawartość wody [w lit.] Rura

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Wyniki - Ogólne. Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obcienia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowo: Adres: Projektant: Data oblicze: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Data utworzenia projektu: roda 18 Stycznia 2012 10:00 Plik danych: D:\_PRACA\CHORZELE-PRZEWIZKA\PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Układ/sieć suma

1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy Układ/sieć suma Data: 204-08-04 Opracował(a): mgr inż. Grzegorz Knap Uwagi: Dane instalacji grzewczej Źródło ciepła nr Typ Moc [w kw] Pojemność wodna [w litrach] Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 00 270 2 Kocioł stalowy/palnik

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE - INSTALACJA C.O. Ulica: SZPITALNA 7 Kod i miasto: 64-000 KOŚCIAN Inwestor Nazwa: SAMODZIELNY

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: BUYNEK PRZESZKOA Ulica: Kod i miasto: ORUCÓW Telefon: Kraj: Fax: WWW: E-mail: Instal-therm CR 4.8.7-19.0 InstalSoft

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Remont budynku kuchni Ulica: Łagiewniki, dz. nr ew. 312/1 Kod i miasto: 26-020 Chmielnik Kraj: P Inwestor Nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne. Temperatura zasilania i powrotu [ C] 75 56,9. Moc całkowita [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0

Wyniki ogólne. Temperatura zasilania i powrotu [ C] 75 56,9. Moc całkowita [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Wyniki ogólne Łączna dekl. strata pom. Φ 160172 Łączna dekl. moc innych elementów 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym 160172 Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN 442-2 Źródło: "Węzeł", Zastosowanie: Ogrzewnictwo,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Budynek biurowy Miejscowość: Węgrów Adres: ul. śeromskiego 4a, dz. nr ew. 3529/1 Projektant: mgr inŝ. Bartosz Mikulski Data obliczeń: Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Instal-therm CR 4.12.R12-8.0 InstalSoft 1996-2013 - 1 - Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 163 Łączna liczba działek 663 Łączna liczba rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: LOKAL BIUROWY W BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWYM Ulica: Wojska Polskiego 23, dz. nr 1/3, obr 474 Kod i miasto: 85-825 Bydgoszcz Inwestor Nazwa: SKARB

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Od Redakcji 11 Recenzja 12 1. Wykaz oznaczeń 13 2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 16 2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 16 2.1.1. Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CO. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji co w modernizowanym budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA CO. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji co w modernizowanym budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str co1-co5 2. Rysunki: Instalacja co rzut piwnicy Rys nr-co1 Instalacja co rzut parteru Rys nr-co2 Instalacja co rzut 1 piętra Rys nr-co3 Instalacja co

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zasobniki buforowe reflex do instalacji grzewczych i chłodniczych

Zasobniki buforowe reflex do instalacji grzewczych i chłodniczych Zasobniki buforowe reflex do instalacji grzewczych i chłodniczych Inwestycja w przyszłość Z roku na rok zasoby paliw kopalnych są coraz mniejsze, a koszty energii - coraz wyższe. Dlatego konieczna jest

Bardziej szczegółowo