Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln / Emmerthal Prüfzentrum für solarthermische Komponenten und Systeme Am Ohrberg 1. D Emmerthal Kollektorertragsnachweis Firma: KBB Kollektorbau GmbH Bruno-Bürgel-Weg D Berlin Prüfbericht-Nr.: Prüfbericht-Datum: 86-07/D Typ: K420-DH Nachweis-Nr.: Nachweis-Datum: Z-K Der Kollektorertragsnachweis beruht auf der Berechnung des Jahresenergieertrags des oben genannten Kollektors in einer Referenzanlage zur Brauchwassererwärmung. Die Referenzanlage ist definiert in der Empfehlung betreffend den Nachweis eines Kollektormindestertrags als Zuwendungsvoraussetzung zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft. Der Ertragsnachweis basiert auf einer angepassten Aperturfläche, für die sich am Standort Würzburg (meteorologische Daten des Testreferenzjahres Würzburg, Einstrahlung: 1212 kwh/m²a) ein solarer Deckungsanteil von 40 % ergibt. Kollektorkennwerte (Bezug: Aperturfläche) Konversionsfaktor effektiver Wärmedurchgangskoeffizient η 0 = a 1 = 3.65 W/m²K a 2 = W/m²K² Wärmekapazität 1) Einstrahlwinkelkorrekturfaktor c = 5.1 kj/m²k K θb (50 ) = 0.88 Berechnungsergebnis Der berechnete jährliche Kollektorertrag beträgt mehr als 525 kwh/m²a. Bemerkungen Der angegebene Ertrag gilt nur für diese Referenzanlage und für das oben beschriebene Berechnungsverfahren. Tatsächliche Erträge realer Anlagen können deutlich davon abweichen. 1) Die Wärmekapazität wurde nach dem in EN , Kapitel beschriebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Emmerthal, i. A. Dipl.-Ing. C. Lampe, Leiter Prüfstelle-EN

15 Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln / Emmerthal Test Center for Solar Thermal Components and Systems Am Ohrberg Emmerthal. Germany Certificate of Collector Yield Company: KBB Kollektorbau GmbH Bruno-Bürgel-Weg D Berlin Germany Test report no.: Date of report: 86-07/D Type: K420-DH Certificate no.: Date of certificate: Z-K This certificate is based on the calculation of the yearly yield of the collector mentioned above when installed into a reference solar domestic hot water system. The reference system is defined in the Empfehlung betreffend den Nachweis eines Kollektormindestertrags als Zuwendungsvoraussetzung zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Recommendation concerning the proof of minimum collector yield, as a prerequisite for subsidies for measures for using renewable energies) of the German Federal Ministry of Economy. The certificate of yield is based on an adopted aperture area, for which a solar fraction of 40 % will result for the location of Würzburg (meteorological data from the test reference year for Würzburg, total irradiation 1212 kwh/m²a onto collector plane). Collector parameters (related to the aperture area) Conversion factor Effective heat transfer coefficient η 0 = a 1 = 3.65 W/m²K a 2 = W/m²K² Thermal capacity (calculated) Incident angle modifier c = 5.1 kj/m²k K θb (50 ) = 0.88 Result The calculated yearly yield of the collector exceeds 525 kwh/m²a. Remarks The given yield applies only for this reference system and for the calculation procedure mentioned above. The actual yields of real systems can be markedly different from the result given here. Emmerthal, pp Dipl.-Ing. C. Lampe, Head of the test centre EN

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 GetSolar Professional Symulacja solarna - Projekt informacja Nazwa OEM K4 MULTI 605 Lokalizacja Polska Na&słonecz. globalne 1043,0 kwh/(m 2 rok) KBB K420DH 10,9 m 2 Powierzchnia brutto 45,0 Pochyłość 0,0 Azymut Zasobnik kombi litrów (CO + c.w.u.) c.w.u. 10,47 kwh/dzień = 200 litrów/dzień z 55 C Zapotrz. ciepła ogrzewania 20,00 MWh/rok Ogrzew. solarne przy T zewn. < 15 C Obieg grzewczy 55/40 C Energia elektryczna Wydajność 99% / 99% / 99% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem Wynik Zapotrzeb. ciepła C.W.U. ze stratami zasobnika 4070 kwh/rok Zapotrz. ciepła ogrzewania kwh/rok Ogólny kwh/rok Sprawność c.w.u. 51,8% Ogrzew. 5,1% Stopień pokrycia dla cwu i ogrzewania 13,0% Parametr Sprawność 28,7% Przeciętny roczny zysk kolektora 287 kwh/m 2 Powiązanie na powierzchnię brutto kolektora Zysk solarny c.w.u kwh/rok Ogrzew kwh/rok Ogólny 3125 kwh/rok Ekobilans Oszczędność energii 3156 kwh/rok CO 2 - mniej 2525 kg/rok Wyniki obliczone zostały przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski względnie oszczędności mogą się różnić na podstawie zmienności pogody, zapotrzebowania, zużycia i innych czynników. Powyższy schemat instalacji nie zastępuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych. Aby wynik symulacji był najbardziej wiarygodny należy dla każdej instalacji określić wszystkie parametry systemu. Odpowiedzialność za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo właścicielu budynku. GetSolar 2009 Axel Horn :50:58 - Strona 1

29 GetSolar Professional Bilans energetyczny symulacji - Projekt: OEM K4 MULTI 605 Lokalizacja: Polska szer. geogr.: 52,2 Kolektor: 9,82 m 2 (5 Szt.) KBB K420DH Charakterystyka: eta0 = 0,801 a1 = 3,650 W/(m 2. K) a2 = 0,0169 W/(m 2. K 2 ) [Solar Keymark] Pochyłość: 45,0 Azymut: 0,0 Typ instalacji: Instalacja grzewcza-solarna z zasobnikiem typu kombi Zasobnik kombi: litrów (CO + c.w.u.) max. 90 C / min. 45 C Połączenie obw.grzew.: Zasilanie ogrzewania z zasobnika, powrót warstwowany Zapotrzeb. ciepła: 10,47 kwh/dzień = 200 litrów/dzień z 10 C na 55 C 20,00 MWh/rok Zapotrz. ciepła ogrzewania Ogrzew. solarne: przy T zewn. < 15 C Obieg grzewczy: 55/40 C, 8 kw przy -16 C Miesiąc Zysk Solarne Napro- Energia Stopień pokrycia Sprawsolarny ogrzew.* mieniow. konwen. ** c.w.u. ogrzew. ność [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [%] [%] [%] Styczeń: Luty: Marzec: Kwiecień: Maj: Czerwiec: Lipiec: Sierpień: Wrzesień: Październik: Listopad: Grudzień: Suma: *: Część zysku solarnego **: tylko dla cwu Stopień pokrycia dla cwu i ogrzewania: 13.0% Przeciętny roczny zysk kolektora: 318 kwh/m2 100% 80% Sprawność Stopień pokrycia c.w.u. 60% 40% Stopień pokrycia ogólny 20% Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Przekrój roczny GetSolar 2009 Axel Horn :50:58 - Strona 2

30 GetSolar Professional Ekobilans - Projekt: OEM K4 MULTI 605 Lokalizacja: Polska szer. geogr.: 52,2 9,82 m 2 (5 Szt.) KBB K420DH Pochyłość: 45,0 Azymut: 0,0 Typ instalacji: Instalacja grzewcza-solarna z zasobnikiem typu kombi Zapotrzeb. ciepła: 10,47 kwh/dzień = 200 litrów/dzień z 10 C na 55 C Ogrzew. solarne: przy T zewn. < 15 C Obieg grzewczy: 55/40 C, 8 kw przy -16 C Energia konw.: Energia elektryczna 1 kwh el = 1,0 kwh Energia wykorzystana i 0,8 kg Emisje CO 2 Wydajność: 99% / 99% / 99% przy pracy w zimie / wiosną,jesienią / latem zima poniżej 5 C, Lato powyżej 15 C średniej temp. powietrza Miesiąc Zysk Oszczęd- CO 2- solarny ność Oszczędności [kwh] [kwh] [kg] Styczeń: 82,4 83,2 66,5 Luty: 114,0 115,1 92,1 Marzec: 226,6 228,9 183,1 Kwiecień: 398,4 402,4 321,9 Maj: 507,3 512,5 410,0 Czerwiec: 340,2 343,7 274,9 Lipiec: 356,4 360,0 288,0 Sierpień: 340,2 343,7 274,9 Wrzesień: 346,1 349,6 279,7 Październik: 285,6 288,5 230,8 Listopad: 80,5 81,3 65,0 Grudzień: 47,2 47,7 38,1 Suma: 3124,9 3156,5 2525,2 kwh 400 Zysk solarny 300 Oszczędność energii Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Przeciętne miesięczne GetSolar 2009 Axel Horn :50:58 - Strona 3

31

32

33 Cuggiono, 01/12/2012 Pre-assembled solar pump units Art. S001, S002, S003, S004, TAS001, TAS003, TAS004, TAS006. The present warranty certificate covers defects in construction materials and manufacturing process. The products must be received at the registered ICMA headquarter, or at other ICMA partners sites indicated on official documents, being not altered by persons not expressly authorized by ICMA. The guarantee does not apply if the product is affected by: - damage resulting from transportation, if transportation is organized by the customer. - failures due to improper electrical connections. - failures caused by applications not complying with the indicated thermal requirements. - failures due to incompatibility of the solar thermal fluid with the construction materials, excessive amount of sand residues, galvanic currents, unauthorized technical alterations, electrical and / or hydronic parameters that are not compatible with the product, inadequate electrical protection and deterioration caused by normal wear of the materials. - failures caused by insufficient or improper maintenance. - failures due to erroneous technical selection of the installed product. - damage resulting from installations that do not comply with the European standard regulations. The warranty does not apply to new products, never installed and sealed in their original packaging. Warranty application rules. The above mentioned ICMA products are warranted for a period of sixty (60) months from the production date indicated on the solar pump module. Electromechanical parts (such as circulatory pumps and electronic flow meters) are covered for a period of twenty-four months. Any faults must be reported to ICMA within eight days from the date such defect is detected. ICMA guarantee is applicable in case the materials are received at the registered ICMA office or indicated partners addresses, accompanied by copy of the valid documents clearly and unambiguously proving the purchased and delivered products. The guarantee is not applicable in the absence of fiscal documents proving the date of purchase. The supposedly defective material should be returned to ICMA address or its indicated partners offices. In case the warranty is approved and will apply, ICMA will promptly repair or replace the defective product. Warranty service rules do not entitle any customer to requests for direct or indirect damage compensation caused by ICMA products. Any matter relating to the guarantee policy shall not entitle the customers to suspend their contractual obligations

34 Gwarancja Cuggiono, 01/12/2012 Kompletne solarne grupy pompowe Art. S001, S002, S003, S004, TAS001, TAS003, TAS004, TAS006. Niniejszy certyfikat gwarancji obejmuje wady materiałów konstrukcyjnych i procesu produkcyjnego. Reklamowane produkty muszą być dostarczane do siedziby ICMA lub autoryzowanych partenrów ICMA podanych na oficjalnych dokumentach, które nie zostały zmodyfikowane przez osoby nieautoryzowane przez ICMA. Gwarancja nie obejmuje: - uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika nieodpowiednim transportem - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego połączenia elektrycznego -uszkodzeń wynikających z użytkowania grupy w warunkach przekraczających maksymalną, dopuszczalną temperaturę użytkowania. - uszkodzeń wynikających z użycia niewłaściwego rodzaju medium roboczego, pozostałości piasku w instalacji, przepięć elektrycznych, niedozwolonych przeróbek technicznych, elektrycznych i/lub hydraulicznych, które nie są zgodne z produktem, nieodpowiednich zabezpieczeń elektrycznych i z normalnego zużycia materialów - uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej lub niewłaściwej konserwacji - wadliwej pracy urządzenia spowodowanej błędnie dobranymi parametrami instalacji - uszkodzeń wynikających z instalacji, która nie jest zgodna z normą europejską Gwarancja nie ma zastosowania do produktów nowych, nigdy nie zamontowanych i zamkniętych w oryginalnym opakowaniu. Zasady gwarancji Wyżej wymienione produkty ICMA są objęte gwarancją przez okres sześćdziesięciu (60) miesięcy od daty produkcji, która jest podana na grupie pompowej. Elektromechaniczne części (tj. pompy obiegowe i elektroniczne przepływomierze) są objete gwarancją przez okres dwadziestu czterech miesiecy. Wszelkie usterki należy zgłaszać ICMA w ciągu ośmiu dni od dnia, wykrycia wady. Gwarancja ma zasosowania w przypadku towarów zakupionych w siedzibie ICMA lub punktach autoryzowanych dystrybutorów wskazanych na oficjalnych dokumentach ICMA wraz z kopią ważnego dowodu zakupu. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku braku dokumentów potwierdzających datę zakupu. Wadliwe produkty powinny być zwrócone na adres ICMA lub jego autoryzowanych dystrybutorów. W przypadku zaakceptowania gwarancji przez ICMA naprawa lub wymiana wadliwego produktu zostanie wykonana w możliwie krótkim terminie. Warunki gwarancji nie uprawniają klienta do wnioskowania o bezpośrednie lub pośrednie rekompensaty za szkody spowodowane przez produkty ICMA. Wszelkie roszczenia związane z gwarancją nie zwalniają odbiorcy z zobowiązań fnansowych wynikających z zakupu urządzeń ICMA. Z poważaniem Dyrektor techniczny Umberto Fracchia

35

36

37

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika monitora USB E1759FWU

Podręcznik użytkownika monitora USB E1759FWU Podręcznik użytkownika monitora USB E1759FWU www.aoc.com 2014 AOC.All Rights Reserved. Bezpieczeństwo... 2 Konwencje krajowe... 2 Instalacja... 3 Czyszczenie... 4 Inne... 5 Ustawienia... 6 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo