41BKOLEKTORY SŁONECZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "41BKOLEKTORY SŁONECZNE"

Transkrypt

1 41BKOLEKTORY SŁONECZNE dr inż. Adrian Trząski dr inż. Andrzej Wiszniewski 1

2 69B1. Kolektory słoneczne cieczowe 79B1.1 Zasada działania Cieczowe kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej, polegające na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Dzięki temu zjawisku energia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię kolektora słonecznego, jest wykorzystywana do podniesienia temperatury przepływającej przez absorber cieczy. W zależności od rodzaju instalacji pozyskane ciepło jest następnie wykorzystywane bezpośrednio lub za pośrednictwem wymiennika ciepła. Ciecz wykorzystywana do transportu ciepła nazywana jest czynnikiem roboczym. Ze względu na charakter występowania zapotrzebowania na ciepło i dostępności promieniowania słonecznego pozyskane ciepło jest zwykle magazynowane za pomocą zasobników ciepła. Kolektory cieczowe używane są obecnie głównie do podgrzewania wody przeznaczonej do celów sanitarnych. Ponadto są one używane do podgrzewania wody w basenach kąpielowych, mogą być również wykorzystywane do wspomagania systemów ogrzewania budynków. Ze względu na charakterystykę dostępności promieniowania słonecznego w większości przypadków kolektory muszą być wspomagane przez inne źródło ciepła jak np. kotły grzewcze lub pompy ciepła. Typowy zakres temperatur pracy kolektorów cieczowych wynosi od 40 do 60 C, choć w niektórych zastosowaniach czynnik roboczy podgrzewany jest do temperatur poniżej 30 C (np. w basenach kąpielowych) lub przekraczających 80 C lub nawet, w przypadku kolektorów skupiających, setek stopni Celsjusza (ciepło technologiczne). 89B1.2 Typy urządzeń, charakterystyczne parametry techniczne (moc zainstalowana, roczna produkcja ciepła) Kolektory cieczowe można podzielić na dwie podstawowe grupy, różniące się między sobą sposobem pozyskiwania energii słonecznej: 1. kolektory płaskie, 2. kolektory skupiające. Kolektory skupiające wykorzystują promieniowanie słoneczne padające na znacznie większą powierzchnię od powierzchni absorbera, co pozwala na uzyskanie znacznie wyższych temperatur w stosunku do klasycznych kolektorów płaskich. Ponieważ w przypadku podgrzewania wody na cele sanitarne, grzewcze lub w basenach kąpielowych wymagana temperatura nie przekracza zwykle 60 C, w zastosowaniach tych najczęściej wykorzystuje się kolektory płaskie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż termin płaskie odnosi się do kształtu absorbera, a nie do obudowy kolektora słonecznego. Kolektory płaskie, w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, mających na celu ograniczenie strat ciepła podczas ich eksploatacji można podzielić na: 1. kolektory odkryte, 2. kolektory zakryte, 3. kolektory próżniowe. Kolektory odkryte mają najprostszą konstrukcję, w której brakuje jakiejkolwiek izolacji termicznej absorbera, co sprawia że mają zastosowanie praktycznie jedynie w przypadku 2

3 podgrzewania wody do niewielkich temperatur (rzędu C) i eksploatowanych w korzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka temperatura powietrza zewnętrznego). Kolektory zakryte, wykorzystują przykrycie przeźroczyste, oraz boczną i spodnią izolację termiczną ograniczające straty ciepła do otoczenia, dzięki czemu możliwa jest eksploatacja kolektora w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych i uzyskanie temperatury wody powyżej 40 C. Kolektory próżniowe wykorzystują jako izolację termiczną wysoką próżnię utrzymywaną najczęściej wewnątrz rur szklanych, dlatego też nazywane są często kolektorami rurowymi. Wykorzystanie próżni pozwala na jeszcze skuteczniejsze ograniczenie strat ciepła, pozwalając na eksploatację kolektora nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Najważniejszą cechą charakteryzującą kolektor słoneczny jest sprawność decydująca o jego mocy w danych warunkach pracy, a co za tym idzie, ilości energii, jaką możemy za jego pośrednictwem uzyskać. Sprawność kolektora cieczowego zależy od warunków jego eksploatacji (natężenia promieniowania słonecznego oraz różnicy temperatury kolektora i otoczenia) i jest określana na podstawie następujących parametrów: 1. sprawność optyczna jest to najwyższa sprawność danego kolektora wynikająca z jego konstrukcji określana współczynnikiem η 0, 2. współczynniki strat k 1 i k 2 charakteryzujące wielkość strat wynikających z różnicy temperatury kolektora i otoczenia. Aby ujednolicić metodą obliczeniową i umożliwić porównywanie różnych kolektorów przyjęto, że sprawność optyczna i współczynniki strat wyznacza się w stosunku do powierzchni apertury (czynnej) kolektora. Powierzchnia ta jest wyznaczana w ściśle określony sposób zarówno dla kolektorów płaskich jak i próżniowych. Tabela 1 Podstawowe parametry płaskich kolektorów cieczowych Parametr Jednostka Typ kolektora odkryte zakryte próżniowe η 0-0,7-0,9 0,7-0,8 0,75-0,85 k 1 W/(m 2 K) ,5-6 1,3-2 k 2 W/(m 2 K 2 ) - 0,01-0,02 0,005-0,01 Możliwe do osiągnięcia za pośrednictwem kolektorów cieczowych zyski energetyczne zależą w głównej mierze od powierzchni absorbera zainstalowanych kolektorów słonecznych. Poniższa tabela przedstawia wpływ wielkości powierzchni absorbera na wydajności instalacji solarnej. 3

4 Tabela 2 Porównanie wydajności systemów wykorzystujących zakryte i próżniowe kolektory słoneczne stopień pokrycia zapotrzebowania Jednostka % Rodzaj kolektora Powierzchnia kolektorów /zapotrzebowanie dobowe m 2 /(100dm 3 /d) płaski 27% 46% 58% 64% 67% próżniowy 31% 53% 67% 73% 76% uzysk jednostkowy kwh/m 2 płaski próżniowy sprawność konwersji % płaski 54% 45% 38% 31% 26% próżniowy 60% 52% 44% 36% 30% Poza powierzchnią kolektora na jego wydajność wpływają również inne parametry takie jak: orientacja, pożądana temperatura wody, objętość zasobnika ciepła. Zasobnik solarny powinien pozwolić na zmagazynowanie ilości ciepła odpowiadającej co najmniej dobowemu zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową, dalsze zwiększanie jego pojemności wpływa w niewielkim stopniu na wydajność instalacji solarnej (patrz poniższe tabele). W praktyce stosuje się zwykle zasobniki pozwalające na zmagazynowanie ciepłej wody w ilości od 1,5 do 2-krotnego dziennego zapotrzebowania. Tabela 3 Wpływ powierzchni kolektora słonecznego i pojemności zasobnika na wydajność kolektor zakryty Pojemność zasobnika/ Powierzchnia/zapotrzebowanie dobowe zapotrzebowanie dobowe m 2 /(dm 3 /d) dm 3 /(dm 3 /d) 1 1,5 2 2, ,58 0,80 0,97 1,11 1,23 1,25 0,59 0,81 0,99 1,13 1,25 1,5 0,60 0,82 1,00 1,15 1,27 1,75 0,60 0,83 1,01 1,16 1,28 2 0,61 0,83 1,02 1,17 1,30 Tabela 4 Wpływ powierzchni kolektora słonecznego i pojemności zasobnika na wydajność kolektor próżniowy Pojemność zasobnika/ zapotrzebowanie dobowe Powierzchnia/zapotrzebowanie dobowe m 2 /(dm 3 /d) 1 1,5 2 2, ,57 0,8 0,99 1,14 1,24 1,25 0,58 0,8 0,99 1,15 1,25 1,5 0,58 0,81 1,00 1,16 1,26 1,75 0,58 0,81 1,00 1,17 1,26 2 0,58 0,81 1,01 1,17 1,27 W przypadku eksploatacji całorocznej największe zyski energetyczne można osiągnąć dla kolektora zorientowanego w kierunku południowym nachylonym do powierzchni gruntu pod kątem o (patrz poniższe tabele). Większe nachylenie kolektora pozwala na zwiększenie uzysku energii w zimie, kosztem ograniczenia wydajności instalacji solarnej 4

5 w lecie. W przypadku instalacji eksploatowanych sezonowo (np. jedynie w lecie) korzystniejsze może być pochylenie kolektora pod kątem mniejszym od 30 o. Tabela 5 Wpływ orientacji i pochylenia kolektora słonecznego na jego wydajność kolektor zakryty Pochylenie Orientacja o S SW, SE E, W NW, NE N 0 0,90 0,90 0,90 0,90 0, ,97 0,95 0,89 0,83 0, ,01 0,98 0,88 0,75 0, ,00 0,97 0,85 0,67 0, ,95 0,92 0,80 0,6 0, ,85 0,83 0,73 0,53 0, ,71 0,71 0,63 0,46 0,33 Tabela 6 Wpływ orientacji i pochylenia kolektora słonecznego na jego wydajność kolektor próżniowy Pochylenie Orientacja o S SW, SE E, W NW, NE N 0 0,90 0,90 0,90 0,90 0, ,97 0,95 0,89 0,83 0, ,00 0,97 0,88 0,75 0, ,00 0,97 0,86 0,68 0, ,96 0,93 0,81 0,62 0, ,87 0,85 0,75 0,56 0, ,75 0,75 0,66 0,49 0,38 Pożądana wartość temperatury wody użytkowej wpływa na wielkość strat z kolektora słonecznego w wyniku wymiany ciepła absorbera z otoczeniem. Ograniczenie temperatury podgrzewanej wody pozwala na podniesienie wydajności systemu solarnego (patrz poniższa tabela). W przypadku kolektorów próżniowych, ze względu na ich lepszą izolacyjność termiczną wpływ tej jest znacznie mniejszy, co pozwala na uzyskanie wody o wyższej temperaturze. Tabela 7 Wpływ pożądanej temperatury wody użytkowej na wydajność kolektora Rodzaj Temperatura cwu [ C] kolektora zakryty 1,08 1,05 1,03 1 0,98 0,95 0,93 0,9 próżniowy 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,96 0,95 W przypadku wykorzystania kolektorów cieczowych do przygotowania wody basenowej, możliwe jest pozyskanie większych ilości energii niż w przypadku przygotowania c.w.u. ze względu na znacznie niższą wymaganą temperaturę wody (rzędu 30 o C) oraz dużą pojemność cieplną basenu pływackiego. 5

6 Tabela 8 Jednostkowy uzysk ciepła z kolektorów słonecznych przy podgrzewie wody basenowej Rodzaj kolektora Jednostkowy uzysk Temperatura wody basenowej [ C] płaski kwh/m próżniowy kwh/m W zależności od przeznaczenia instalacji, zmienia się charakter zapotrzebowania na ciepło dlatego też wielkość powierzchni czynnej (apertury) kolektorów słonecznych, powinna być określana na podstawie obliczeń energetycznych wykonywanych dla konkretnych przypadków. Orientacyjne powierzchnie apertury dla typowych obiektów przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 9 Typowe wielkości powierzchni apertury dla przykładowych instalacji solarnych Wymagana powierzchnia apertury Przeznaczenie Jednostka kolektor zakryty kolektor próżniowy przygotowanie c.w.u. (55%) dom jednorodzinny m 2 /os. 1,2-1,5 1,0-1,2 przygotowanie c.w.u. (55%) dom wielorodzinny m 2 /os. 0,9-1,2 0,7-0,9 przygotowanie c.w.u. (55%) biuro m 2 /os. 0,2-0,3 0,2-0,25 pływalnia kryta (t w = 24 o C) z przykryciem ( = 12h) 1) pływalnia kryta (t w = 24 o C) bez przykrycia ( = 12h) 1) pływalnia otwarta (t w = 22 o C) z przykryciem ( = 12h) 1) pływalnia otwarta (t w = 22 o C) bez przykrycia ( = 12h) 1) m 2 /m 2 pow. niecki m 2 /m 2 pow. niecki m 2 /m 2 pow. niecki m 2 /m 2 pow. niecki 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5 0,9 0,7 9B1.3 Systemy i ich schematy technologiczne, wykaz urządzeń i instalacji pomocniczych 01B Ciepła woda użytkowa Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem kolektorów cieczowych jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Podstawowe elementy solarnego systemu przygotowania wody użytkowej mogą być skonfigurowane na szereg różnych sposobów. Poniższy rysunek przedstawia przykład układu z wymuszonym obiegiem czynnika roboczego wykorzystującym dodatkową grzałkę elektryczną. W układzie tym obieg czynnika roboczego wymuszony jest za pomocą pompy cyrkulacyjnej, a dodatkowa energia niezbędna do zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło, dostarczana jest za pośrednictwem grzałki elektrycznej. Ze względu na możliwość zamarzania czynnika w okresie ujemnych temperatur, niezbędne jest wykorzystanie czynnika niezamarzającego (roztworu glikolu), w obiegu wydzielonym za pomocą wymiennika ciepła (np. wężownicy umieszczonej w zasobniku ciepła). 6

7 Rysunek 1 Układ z wymuszonym obiegiem czynnika roboczego z zasobnikiem ciepła wyposażonym w dodatkową grzałkę elektryczną: (1) kolektor słoneczny, (2) regulator solarny, (3) układ pompy cyrkulacyjnej, (4) zasobnik ciepła z podgrzewaczem solarnym, (5) grzałka elektryczna. Wykorzystanie energii elektrycznej nie jest efektywne ekonomicznie, z tego powodu w większości przypadków jako dodatkowe źródło ciepła wykorzystuje się kocioł gazowy/olejowy/węglowy lub sieć ciepłowniczą. Przykładowy schemat przedstawiający system wykorzystujący kocioł przedstawiono na poniższym schemacie. Rysunek 2 System solarnego przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujący kocioł gazowy: (1) kolektor słoneczny, (2) regulator solarny, (3) układ pompy cyrkulacyjnej, (4) zasobnik ciepłej wody z podgrzewaczem solarnym i wężownicą kotła, (5) grzałka elektryczna, (6) kocioł, (7) regulator kotła, (8) instalacja grzewcza budynku. 7

8 Wykorzystanie biwalentnego zasobnika ciepłej wody pozwala na redukcję kosztów inwestycyjnych, oraz wymaganej przestrzeni w przypadku nowych instalacji. W przypadku instalacji modernizowanych często wykorzystuje się istniejący zasobnik ciepłej wody oraz dodatkowy wymiennik ciepła lub zasobnik ciepła. Rysunek 3 Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujący solarny wymiennik ciepła: (1) kolektor słoneczny, (2) regulator solarny, (3) układ pompy cyrkulacyjnej, (4) wymiennik ciepła, (5) zasobnik ciepłej wody z wężownicą dodatkowego źródła ciepła, (6) kocioł, (7) regulator kotła, (8) instalacja grzewcza budynku. Rysunek 4 Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujący solarny wymiennik ciepła: (1) kolektor słoneczny, (2) regulator solarny, (3) układ pompy cyrkulacyjnej, (4) solarny zasobnik ciepła, (5) zasobnik ciepłej wody z wężownicą dodatkowego źródła ciepła, (6) kocioł, (7) regulator kotła, (8) instalacja grzewcza budynku. 8

9 101B1.3.2 Podgrzewanie wody basenowej Innym zastosowaniem dla cieczowych kolektorów słonecznych jest podgrzewanie wody w basenach kąpielowych. Poniższy rysunek przedstawia prosty system solarnego przygotowania wody basenowej, w którym woda podgrzewana jest za pośrednictwem wymiennika ciepła. Rysunek 5 System podgrzewania wody basenowej: (1) kolektor słoneczny, (2) regulator solarny, (3) układ pompy cyrkulacyjnej, (4) wymiennik ciepła, (5) basen kąpielowy. Ponieważ energia słoneczna może być często niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej temperatury wody w basenie, wymagane jest zastosowanie dodatkowego źródła ciepła. Poniższy rysunek przedstawia przykładową instalację wykorzystującą jako dodatkowe źródło ciepła kocioł, oraz wykorzystującą kolektory słoneczne do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rysunek 6 System przygotowania wody basenowej oraz użytkowej wykorzystujący kocioł: (1) kolektor słoneczny, (2) regulator solarny, (3) układ pompy cyrkulacyjnej, (4) zasobnik ciepłej wody, (5) kocioł, (6) regulator kotła, (7) instalacja grzewcza budynku, (8, 9) basenowy wymiennik ciepła, (10) basen kąpielowy. 9

10 201B1.4. Koszty inwestycyjne Tabela 10 Przykładowe koszty instalacji kolektorów cieczowych zakrytych L.p. Liczba osób Zapotrzebowanie dobowe Powierzchnia kolektora Koszt - - dm 3 /dobę m 2 PLN , , , , , , , , Tabela 11 Przykładowe koszty instalacji kolektorów cieczowych próżniowych L.p. Liczba osób Zapotrzebowanie dobowe Powierzchnia kolektora Koszt - - dm 3 /dobę m 2 PLN , , , , , , , , B1.5. Producenci i dostawcy na rynku krajowym Na rynku krajowym można znaleźć produkty takich firm jak: Hewalex, Viessmann, Polska Ekologia, Paradigma, EcoJura sp. z o.o. 401B2. Kolektory słoneczne powietrzne 501B2.1 Zasada działania Powietrzne kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej, polegające na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Dzięki temu zjawisku energia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię kolektora słonecznego, jest wykorzystywana do podniesienia temperatury przepływającego powietrza. W instalacjach tego typu nie wykorzystuje się magazynowania ciepła i pozyskiwane ciepło jest wykorzystywane na bieżąco. Kolektory powietrzne używane są obecnie głównie do suszenia płodów rolnych oraz do ogrzewania szklarni, budynków szklonych, budynków mieszkalnych, hal, magazynów. W porównaniu z kolektorami cieczowymi kolektory powietrzne mają szereg zalet: przede wszystkim są od nich tańsze, a ponadto nie występują w nich problemy wynikające z korozji części metalowych oraz z wrzenia lub zamarzania czynnika roboczego. Wadami kolektorów powietrznych są natomiast: hałas wytwarzany przez wentylatory oraz niższa sprawność spowodowana małą wartością współczynnika przejmowania ciepła powietrza, co powoduje 10

11 wyższą temperaturę absorbera i większe straty ciepła w porównaniu ze stratami z kolektorów cieczowych. Kolektory powietrzne produkowane mogą być zarówno jako kolektory płaskie, w których zastosowano szereg rozwiązań intensyfikujących wymianę ciepła, jak i jako tanie kolektory foliowe, możliwe do wykonania sposobem gospodarczym. Ponadto energia promieniowania słonecznego może być wykorzystana do ogrzewania budynków przy zastosowaniu całego szeregu biernych i hybrydowych instalacji grzewczych. Wykorzystanie energii słonecznej nie daje możliwości całkowitego opłacalnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, w związku z czym instalacje biernego ogrzewania muszą być wspomagane przez konwencjonalne instalacje grzewcze o małej bezwładności cieplnej. Spośród biernych instalacji grzewczych największe znaczenie praktyczne mają następujące: 1. kolektor (ściana) Trombe a wykorzystuje fakt, że dzienna suma bezpośredniego promieniowania słonecznego na płaszczyźnie pionowej zwróconej w kierunku południowym osiąga maksimum wiosną i jesienią, zimą zachowuje znaczną wartość i maleje do minimum latem. Zasada działania ściany Tromble a polega na absorbowaniu promieniowania słonecznego na zewnętrznej powierzchni ściany magazynującej ciepło i podgrzewaniu powietrza znajdującego się w szczelinie wentylacyjnej, 2. przestrzeń oszklona (zintegrowana szklarnia) zasada działania polega na wykorzystywaniu ciepła przewodzonego przez ścianę i podgrzewaniu powietrza w przestrzeni oszklonej, 3. system zysków bezpośrednich polega na wykorzystaniu do ogrzewania promieniowania słonecznego padającego do wnętrza budynku przez okna. Ze względu na charakterystykę dostępności promieniowania słonecznego oraz brak możliwości magazynowania pozyskanego ciepła w większości przypadków kolektory muszą być wspomagane przez inne źródło ciepła jak np. kotły grzewcze lub pompy ciepła. 601B2.2 Typy urządzeń, charakterystyczne parametry techniczne (moc zainstalowana, roczna produkcja ciepła) Kolektory składają się z: absorbera, przykrycia przeźroczystego (może nie występować w niektórych rozwiązaniach), obudowy i ewentualnie izolacji cieplnej. Najważniejszym elementem kolektora jest absorber. Absorber pochłania padające promieniowanie słoneczne i zamienia na energię cieplną, którą następnie przekazuje przepływającemu czynnikowi, ogrzewając go. Absorbery wykonuje się przeważnie z metalu. Spotykane są również absorbery wykonane z tworzyw, jak PP czy EPDM, albo też połączeń tworzyw z innymi materiałami. W celu powiększenia kontaktu cieplnego absorbera z przepływającym powietrzem stosuje się różne rozwiązania konstrukcyjne zwiększające powierzchnię absorbera. Najprostsze absorbery mają powierzchnię w postaci falowanej lub trapezoidalnej. Kolektory bardziej wydajne zbudowane są z szeregu równoległych kanałów. W ten sposób zwiększona powierzchnia wpływa również na zwiększoną turbulencję przepływającego powietrza, która z kolei poprawia współczynnik przenoszenia ciepła. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie wypełnienia przestrzeni między absorberem, a obudową materiałem porowatym, tzw. kolektor z rozwiniętym absorberem. Materiałem wypełniającym mogą być metalowe wióry pomalowane na czarno matowe. Sprawność tak rozwiniętego absorbera może być nawet dwukrotnie większa niż kolektora płaskiego. Absorber tego typu charakteryzuje się znacznie większymi oporami przepływu powietrza. 11

12 Zupełnie inną koncepcją działania charakteryzuje się kolejna konstrukcja absorbera tzw. absorber perforowany. Posiada on na swej powierzchni dużą liczbę niewielkich dziurek, przez które zasysane jest powietrze. Takie rozwiązanie zapewnia dobry kontakt powietrza z absorberem oraz podnosi jego sprawność. Kolejnym elementem kolektora jest obudowa, która pełni funkcję nośną, oraz zapewnia szczelność kolektora przed stratami ciepła i dostępem wilgoci. Obudowy wykonuje się z metalu, drewna, tworzyw sztucznych. Najbardziej popularne są obudowy wykonane z metalu, choć pojawiają się też z plastiku. Izolacja termiczna wykonana jest najczęściej z wełny mineralnej bądź szklanej, ale również styropianu. W celu zmniejszenia strat energii przez konwekcję ciepła z powierzchni absorbera stosuje się przykrycia przeźroczyste. Przykrycie chroni absorber przed działaniem deszczu, wiatru, kurzu, jak też mechanicznych obciążeń. Do tego celu nadaje się szkło i tworzywo sztuczne. a) b) Rysunek 7 Przykładowa konstrukcje kolektorów powietrznych a) ze ścianą perforowaną, b) o konstrukcji żeberkowej Rysunek 8 Zasada wykorzystania powietrznego kolektora słonecznego do ogrzewania pomieszczeń Kolektory powietrzne mogą współpracować z instalacją wentylacyjną budynku, lub stanowić urządzenia działające autonomicznie, wyposażone są wówczas w wentylator zapewniający obieg powietrza a czasem również w autonomiczny system zasilania opierający się na ogniwach PV. Wydajność kolektorów powietrznych zależy od ilości promieniowania słonecznego dostępnego w sezonie grzewczym dla danej orientacji. 12

13 Tabela 12 Wartość sezonowego napromieniowania na płaszczyznę poziomą oraz pionową na daną orientację dla Warszawy Orientacja Napromieniowanie kwh/m 2 SR SR N SR NE SR E SR SE SR S SR SW SR W SR NW Kolektory komercyjne dostępne na rynku wykonane są z różnych materiałów i charakteryzują się odmienną zasadą działania. Możliwe do osiągnięcia przyrosty temperatury powietrza, oraz osiągane sprawności zależą głównie od prędkości przepływu powietrza odniesionej do powierzchni absorbera. Przyrosty temperatur powietrza, szczególnie dla małych natężeń przepływu powietrza, osiągają nawet powyżej 30 C (dla 25 m 3 /h), dla natężeń przepływu ok. 100 m 3 /h przyrosty rzędu 15 C (na 1 m 2 kolektora). Sprawność kolektorów słonecznych dostępnych na rynku zmienia się w szerokim zakresie od ok. 25% do 50% - dla małych natężeń przepływu, aż do blisko 70% dla ok. 100 m 3 /m 2 h. Przykładowo dla kolektora o współczynniku absorpcji promieniowania równym 85%, w zależności od natężenia przepływu powietrza, dla orientacji południowej, można osiągnąć następujące wydajności: 25 m 3 /m 2 h 25% - 94,5 kwh/m 2, 60 m 3 /m 2 h 50% kwh/m 2, 100 m 3 /m 2 h 70% - 242,2 kwh/m B2.3 Koszty inwestycyjne Koszty inwestycyjne zmieniają się w bardzo szerokim zakresie w zależności od zastosowanej technologii, urządzeń dodatkowych (takich jak wentylatory, systemy PV, przewody rozprowadzające) oraz wielkości instalacji. Przykładową zależność jednostkowych kosztów inwestycyjnych w zależności od wielkości instalacji przedstawiono na wykresie PLN/m Rysunek 9 Przykładowa zależność jednostkowych kosztów inwestycyjnych w zależności od powierzchni kolektorów powietrznych [m 2 ] 13

14 801B2.4 Producenci i dostawcy na rynku krajowym Na rynku polskim można znaleźć następujących producentów i dostawców: 1. producenci krajowi: EcoJura, Masa Therm Polska, 2. producenci zagraniczni: SolarVenti, SolarWall, 3. dystrybutorzy: Ekonomiczne Systemy Grzewcze, Trend-EKO. 901B3. Opłacalność stosowania instalacji zasilanych cieczowymi kolektorami słonecznymi 3.1 Wstęp Cieczowe kolektory słoneczne to elementy instalacji pośredniczące w zamianie energii słonecznej w cieplną, wykorzystywaną na potrzeby grzewcze - w Polsce najczęściej do przygotowania ciepłej wody i podgrzewania wody w basenach, rzadziej do ogrzewania budynków. W naszej strefie klimatycznej największe zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze przypada na okres od października do maja, podczas gdy najbardziej korzystny do pozyskiwania energii słonecznej jest czas od marca do października. Instalacje solarne charakteryzują się wysokim kosztem inwestycyjnym. Obejmuje on: absorbery cieczowe, konstrukcje wsporcze, wymienniki i zasobniki ciepła, rurociągi, armaturę, pompy oraz urządzenia sterujące. Jest to wydatek rzędu 1500 do 5000 zł za każdy metr kwadratowy absorbera. Przy czym jednostkowe koszty instalacji większych (co najmniej kilkaset metrów kwadratowych), wyposażonych w kolektory płaskie, zbliżone są do dolnej granicy, zaś koszty instalacji dla domków jednorodzinnych (przeciętnie ok.6 metrów kwadratowych) z kolektorami próżniowymi, oscylują wokół górnej granicy. Ponadto jest to koszt dodatkowy, gdyż kolektory słoneczne nie zastępują w bilansie zapotrzebowania na moc cieplną, współpracujących z nimi, konwencjonalnych źródeł ciepła Warunkiem opłacalności stosowania instalacji solarnych jest uzyskanie odpowiednio dużych oszczędności eksploatacyjnych, na które składają się obniżenie kosztu paliwa konwencjonalnego oraz dodatkowy efekt w postaci kosztu uniknietej emisji związanej z zaoszczędzeniem paliwa konwencjonalnego. Dla wyznaczenia efektu ekonomicznego zastosowania instalacji solarnej należy wyznaczyć następujące wielkości: 1. Uzysk słoneczny ilość ciepła użytecznego pozyskanego w ciągu całego roku z instalacji solarnej na jednostkę powierzchni absorbera; 2. Ilość i koszt zaoszczędzonego paliwa konwencjonalnego; 3. Ilość oraz koszt uniknietej emisji CO Uzysk słoneczny Ilość energii słonecznej, która dociera do powierzchni Ziemi, zależy od pogody, zachmurzenia na danym terenie, szerokości geograficznej, czyli kąta padania promieni słonecznych i zanieczyszczenia powietrza. Im więcej jest dni pochmurnych, im dalej od równika i im bliżej wielkich miast, tym mniej energii słonecznej dociera do powierzchni Ziemi. 14

15 Uzysk słoneczny [ kwh/m2/rok] Zatem jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na wartość uzysku słonecznego ma lokalizacja, orientacja oraz sposób zabudowy absorberów. Bardzo ważne przy montażu kolektorów jest zachowanie odpowiedniego - zapewniającego maksymalne pochłanianie energii słonecznej - kąta nachylenia do powierzchni Ziemi. W Polsce latem najbardziej efektywny jest kąt 30, zimą Kolektor, z którego będzie się korzystać wyłącznie latem, trzeba zamontować pod katem 30 do powierzchni Ziemi, kolektor używany przez cały rok - pod kątem Kolektory najlepiej jest montować na połaci dachu lub jako wolno stojące od strony południowej. Drugim z czynników jest typ (sprawność) kolektora. Kolektory próżniowe umożliwiają pozyskanie istotnie większej ilości energii słonecznej niż kolektory płaskie. Istotny wpływ na uzysk słoneczny mają również parametry (temperatura nominalna) instalacji odbiorczej oraz udział ciepła pozyskanego z instalacji solarnej w pokryciu jej całkowitych potrzeb. Im wyższa wymagana temperatura odbiornika oraz udział w pokryciu potrzeb tym niższy uzysk słoneczny. Na rysunku 1 zilustrowano wpływ lokalizacji oraz stopnia pokrycia potrzeb na wielkość uzysku słonecznego na przykładzie standardowej instalacji solarnej z kolektorami płaskimi pracującej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Temperatura zasilania ciepłej wody to 55 C, kolektory zorientowane na południe, zamontowane na stałe i nachylone pod kątem 35. W podanym przykładzie różnica w uzysku słonecznym dla identycznej instalacji zlokalizowanej w Warszawie i pd-zach. Niemczech wynosi około 30%, zatem nie można automatycznie przenosić doświadczeń z innych krajów na warunki polskie. Kolektory płaskie Standardowa instalacja cwu, południowozachodnie Niemcy Standardowa instalacja cwu, Warszawa ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Stopień pokrycia potrzeb [-] Rys.1 Wpływ lokalizacji na wartość uzysku słonecznego (Obliczenia wykonano programem GetSolar) Z kolei na rysunku 2 przedstawiono wpływ rodzaju kolektora oraz parametrów instalacji na wielkość uzysku słonecznego. Zdecydowanie lepsze parametry mają kolektory próżniowe, uzysk słoneczny jest w tym przypadku ok.30% wyższy niż z kolektorów płaskich niezależnie od rodzaju instalacji odbiorczej. Analizując wpływ rodzaju (parametrów) instalacji odbiorczej, różnica ta jest zmienna, silnie zależna od stopnia pokrycia potrzeb. 15

16 Usysk słoneczny [kwh/m 2 /rok] Lokalizacja: Warszawa Ciepła woda - standardowy kolektor płaski Ciepła woda - dobry kolektor próżniowy Basen - standardowy kolektor płaski Basen - wysokiej klasy kolektor próżniowy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Stopień pokrycia potrzeb [-] Rys.2 Wpływ typu kolektorów oraz parametrów instalacji odbiorczej na wartość uzysku słonecznego (Obliczenia wykonano programem GetSolar) Podane wyżej zależności są jedynie ilustracją omawianych zjawisk dla konkretnych typów kolektorów oraz wybranej lokalizacji oraz orientacji absorberów. Dla wyliczenia uzysku słonecznego dla konkretnej instalacji należy wykonać obliczenia uzysku słonecznego wykorzystując dedykowane dla tego celu oprogramowanie uniwersalne np. GetSolar, RetScreen lub programy dedykowane poszczególnych producentów instalacji solarnych. 01B3.3 Oszczędności eksploatacyjne Ciepło pozyskane z instalacji solarnej zastępuje energię konwencjonalną, którą trzeba by było wyprodukować w głównym źródle ciepła dla budynku. Koszt zaoszczędzonej energii lub paliwa jest w zasadzie jedynym składnikiem oszczędności eksploatacyjnych. Im droższa energia konwencjonalna tym wyższe oszczędności eksploatacyjne. Na rysunku 3 przedstawiono zależność jednostkowych oszczedności eksploatacyjnych od ceny jednostkowej energii konwencjonalnej oraz uzysku słonecznego. Przy czynnikach sieciowych, takich jak ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego czy gaz ziemny, należy brać pod uwagę jedynie składniki zmienne ceny nośnika, zależne od zużycia, gdyż opłaty stałe pozostają bez zmian instalacja solarna nie obniża mocy zamówionej. 16

17 Oszcędności eksploatacyjne [zł/m 2 /rok] Uzysk słoneczny [kwh/m2/rok] Rys.3 Zależność jednostkowych oszczędności eksploatacyjnych od jednostkowych kosztów energii konwencjonalnej i uzysku solarnego. 3.4 Emisja uniknięta Jednostkowy koszt energii konwencjonalnej [zł/gj] Ciepło pozyskane z instalacji solarnej nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, zatem każda ilość wykorzystanej energii słonecznej powoduje uniknięcie emisji jaka spowodowałoby wykorzystanie paliwa konwencjonalnego. Na rysunku 4 przedstawiono ilość unikniętej emisji na jednostkę powierzchni absorbera w zależności od uzysku solarnego oraz rodzaju energii konwencjonalnej zastępowanej przez energię słoneczną. Zdecydowanie największe korzyści ekologiczne przynosi stosowanie instalacji solarnych współpracujących z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, przy współpracy z kotłownią gazową korzyści te są dużo mniejsze. 17

18 Uniknięta emisja CO2 (kg/m2/rok] Energia konwencjonalna Olej opałowy Energia elektryczna Kotłownia węglowa Ciepłownia - węgiel EC - węgiel Kotłownia gazowa Uzysk słoneczny [kwh/m2/rok] Rys.4 Zależność jednostkowej oszczędności eksploatacyjnych od uzysku solarnego i rodzaju energii konwencjonalnej. Dyrektywa WE/32/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych zobowiązuje Państwa Członkowskie do zapewnienia efektywności końcowego wykorzystania energii w sektorze publicznym, który odgrywa w tej dziedzinie rolę wzorcową. Wdrożenie tej Dyrektywy w Polsce ma doprowadzić do monitorowania i rejestracji wzrostu efektywności energetycznej oraz rejestracji redukcji emisji w budownictwie. W efekcie każde ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery będzie miało wymierną wartość, nawet w małej skali. Planowane jest wprowadzenie białych certyfikatów, które dokumentować będą osiągniętą redukcję emisji i staną się przedmiotem obrotu rynkowego. Przewidywana wartość takiego certyfikatu wobec konieczności realizacji Pakietu Energetyczno-Klimatycznego będzie wynosić 30 50EURO/Mg redukcji emisji CO 2. Stanie się to dodatkowym źródłem przychodów zwiększających efektywność stosowania instalacji solarnych. Na rysunku 5 przedstawiono przewidywane przychody związane z unikniętą emisją w zależności od wielkości redukcji oraz przewidywanych kosztów białych certyfikatów. 18

19 Wartość unikniętej emisji [zł/m2/rok] Jednostkowy koszt emisji CO2 [ /Mg] Uniknięta emisja CO2 [kg/m 2 /rok] Rys. 5 Zależność wartości unikniętej emisji od ilości unikniętej emisji oraz przewidywanej wartości białych certyfikatów 1B3.5. Przykład Określenie prostego czasu zwrotu dla instalacji solarnej zlokalizowanej w Warszawie, pokrywającej 32% potrzeb produkcji ciepłej wody użytkowej o temperaturze 55 o C. Absorbery o nachyleniu 35 o zamontowane są nieruchomo i zorientowane na południe. Kolektory płaskie lub próżniowe współpracują z konwencjonalną instalacją zasilaną gazem ziemnym lub energią elektryczną. Lp Wyszczególnienie Źródło danych Jednostka 1 Energia konwencjonalna założenie Kolektory próżniowe gaz ziemny energia el. Kolektory płaskie gaz ziemny energia el. 2 Stopień pokrycia potrzeb założenie 32% 32% 32% 32% 3 Koszt inwestycyjny założenie zł/m Koszt energii konwencjonalnej założenie zł/gj Jednostkowy koszt emisji założenie EURO/Mg Uzysk słoneczny Rys.2 kwh/m2/rok Oszczędności eksploatacyjne Rys.3 zł/m2/rok SPBT bez emisji w.3 / w.7 lata Uniknięta emisja Rys.4 Mg/m2/rok Wartość unikniętej emisji Rys.5 zł/m2/rok Oszczędności eksploatacyjne z emisją SPBT z uwzględnieniem emisji w.7 + w.10 zł/m2/rok w.3 /w.11 lata

20 3.6 Podsumowanie Instalacje solarne dla przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzują się niską efektywnością ekonomiczną. W przypadku współpracy z kotłownią gazową lub siecią ciepłowniczą czas zwrotu nakładów może przekroczyć techniczny czas życia inwestycji Takich skojarzeń nośników energii należy unikać. Umiarkowaną efektywność można uzyskać jedynie zastępując energią słoneczną elektryczne podgrzewacze wody. Instalacje solarne dla basenów mają wyższą rentowność lecz aby była ona satysfakcjonująca wymagane są subwencje. Uwzględnienie dodatkowych korzyści związanych z ograniczeniem emisji może poprawić efektywność, ale nie na tyle, aby inwestycja w instalację solarną stała się atrakcyjna ekonomicznie. Jedyną drogą zwiększenia atrakcyjności tych inwestycji jest zdecydowana obniżenie nakładów inwestycyjnych, na przykład poprzez system subwencji. Subwencja w wysokości 1000zł/m2 absorbera zwiększyłaby atrakcyjność inwestycji. Taki system pomocy stosowała Fundacja EkoFundusz ale tylko dla dużych instalacji wg skomplikowanej i kosztownej procedury. Inwestorzy indywidualni nie mogą liczyć w chwili obecnej na żadną pomoc finansową, a jest to największa potencjalnie grupa inwestorów zainteresowanych energią słoneczną. To, że powierzchnia instalowanych cieczowych kolektorów słonecznych systematycznie rośnie należy przypisać wysokiej świadomości społecznej inwestorów lub raczej, co jest bardziej prawdopodobne, ich snobizmowi i próżności. Bibliografia 1. A.Wiszniewski i in. Modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych, Wyd. Dom Przyjazny 2006r GetSolar program do symulacji pracy instalacji z kolektorami słonecznymi 3. RetScreen pakiet programów do oceny projektów Czystej Energii, 20

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego.

Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego. Porównanie kolektora płaskiego i próżniowego. Z jaką sprawnością mogą pracować kolektory słoneczne? Czy każdy kolektor próżniowy gwarantuje większe uzyski ciepła? Porównanie popularnych na rynku typów

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej wymaga starannego doboru systemu dla uzyskania jak najwyższego komfortu cieplnego oczekiwanego przez

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna Kolektory

Energia słoneczna Kolektory Energia słoneczna Kolektory Uwarunkowania, zalety i wady Wybór i opracowanie : Dr inż. Grzegorz Misztal Zasoby energii słonecznej Energia użyteczna W przekroju rocznym napromieniowanie w Polsce odpowiada

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Kolektory słoneczne Niewyczerpalnym i czystym ekologicznie

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń

Bardziej szczegółowo

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na Instalacje Solarne Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, ta może byd wprost wykorzystana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO W POLSCE

Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO W POLSCE NAPROMIENIOWANIE A ZYSK SOLARNY Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO W POLSCE Napromieniowanie całkowite na terenie Polski. Na zamieszczonej obok mapie Polski zaznaczone zostały obszary o różnych sumach rocznego napromieniowania

Bardziej szczegółowo

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Solarne wspomaganie ogrzewania domu Solarne wspomaganie ogrzewania domu Koszty ogrzewania domu stanowią największe obciążenie budżetu domowego. W zależności od standardu energetycznego budynku mogą one stanowić przeciętnie od 60 do 80% całkowitych

Bardziej szczegółowo

Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych

Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych W ostatnim czasie wiele dyskusji budzą nowe zasady dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych. Więcej w tym głosów krytyki.

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześd województwa lubelskiego. Centralna częśd Polski,

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne

Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Odnawialne źródła energii dla budynków Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne Energia Słońca docierająca do Ziemi Słońce jest kulą gorącej materii o średnicy około 1,4 miliona

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie Energooszczędność w budownictwie Jerzy Żurawski* ) cz. 8 Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu grzewczego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych

Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych Zastanawiałeś się kiedyś, czy instalacja kolektorów słonecznych kiedykolwiek się zwróci, a jeśli tak, kiedy to nastąpi?

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne

Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Odnawialne źródła energii dla budynków Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne Energia Słońca docierająca do Ziemi Słońce jest kulą gorącej materii o średnicy około 1,4 miliona

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Porównanie płaskich kolektorów słonecznych

Porównanie płaskich kolektorów słonecznych Porównanie płaskich kolektorów słonecznych Poglądowe porównanie płaskich kolektorów słonecznych oferowanych przez producentów techniki grzewczej i producenta kolektorów Tendencje na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU

Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Politechnika Warszawska Filia w Płocku Instytut Inżynierii Mechanicznej dr inż. Mariusz Szreder Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU Według badania rynku przeprowadzonego przez PORT

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ. Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne

PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ. Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE ŹRÓDŁA ENERGII CIEPLNEJ Instalacje Pomp Ciepła Instalacje Solarne INSTALACJE POMP CIEPŁA powietrznych pomp ciepła Pompy Ciepła w Polsce - STATYSTYKI RYNKU Polski rynek

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Sunroof technika solarna

Systemy solarne Sunroof technika solarna Systemy solarne Sunroof technika solarna Energia z dachu Dynamiczny wzrost kosztów energii to efekt wyczerpujących się światowych zasobów gazu i ropy naftowej. Energia słoneczna jest bezpłatna, przyjazna

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym z najszybciej

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI

KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ - EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI Streszczenie W pracy podjęto problematykę wykorzystywania instalacji słonecznej w jednym z typowych wiejskich domów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII SOLARNYCH I POMP CIEPŁA W INWESTYCJACH W BUDOWNICTWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII SOLARNYCH I POMP CIEPŁA W INWESTYCJACH W BUDOWNICTWIE W dobie dużego zużycia energii dla potrzeb gospodarczych i bytowych, rosnących kosztów paliw oraz dużej degradacji środowiska, społeczność coraz częściej sięga po odnawialne (lub niekonwencjonalne) źródła

Bardziej szczegółowo

Systemy hybrydowe PVT

Systemy hybrydowe PVT Systemy hybrydowe Pompa ciepła kolektory słoneczne PVT System 1 równoległy (powszechnie oferowany przez producentów pomp ciepła i/lub kolektorów słonecznych takich jak Viessmann, Vaillant, Nibe, Bosch,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zainstalować kolektory słoneczne?

Dlaczego warto zainstalować kolektory słoneczne? Dlaczego warto zainstalować kolektory słoneczne? niezależność od drożejących i będących na wyczerpaniu konwencjonalnych źródeł energii, dbanie o środowisko naturalne przyczynianie się do zmniejszenia emisji

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 www.swind.pl Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk PROSUMENT najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk Grudzień 2014 Urząd Miasta Józefów wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce

POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/2016 Produkujemy w Polsce POMPY CIEPŁA ulotka 03/p/06 Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl klasa energetyczna A 60 POMPA CIEPŁA W SYSTEMIE POWIETRZE WODA DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - spectra Wartość współczynnika COP: 4,4. Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Odnawialne źródła energii INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE Informacje podstawowe - nasłonecznienie

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki Pompy ciepła Rickenbacher w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. to nowoczesne i przyjazne

Bardziej szczegółowo

Sprawność kolektora słonecznego

Sprawność kolektora słonecznego Sprawność kolektora słonecznego Jaką sprawność może uzyskiwać kolektor słoneczny? Czym jest sprawność optyczna kolektora słonecznego? Od jakich czynników zależy chwilowa sprawność kolektora słonecznego?

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Spis treści

Kolektory słoneczne. Spis treści Kolektory słoneczne Spis treści 1. Informacje podstawowe 1.1. Energia użyteczna 1.2. Wpływ orientacji i nachylenia na uzysk energii 1.3. Optymalizacja całości systemu 2. Tabele obrazujące uzyski z montażu

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA"

P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - AGATKA P R Z E W I D Y W A N A C H A R A K T E R Y S T Y K A E K O N O M I C Z N O - E N E R G E T Y C Z N A Dla projektu budynku jednorodzinnego - "AGATKA" Częśd 1. Obliczenia ekonomiczno-energetyczne dla zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? 05/2010 Argumenty PC Folia 1 Pompa ciepła Kocioł na biomasę Kolektory słoneczne Fotowoltaika Energetyka wiatrowa Cele pakietu energetyczno-klimatycznego Unii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap

ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap ANKIETA Nr.. dla potrzeb realizacji projektu: Eco Energia w Gminie Ostrówek II Etap Uprzejmie informujemy, że gmina Ostrówek zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo