GetSolar 7.3 Podr?cznik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GetSolar 7.3 Podr?cznik"

Transkrypt

1 GetSolar 7.3 Podr?cznik Axel Horn

2 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Instalowanie GetSolar 7.3 Dziękujemy bardzo za Twoje zdecydowanie się na system GetSolar. System GetSolar zapewnia: - symulację numeryczną urządzeń termicznych korzystających z energii słonecznej (urządzeń słonecznych) - wspomaganie projektowania urządzeń słonecznych. System GetSolar jest łatwy w obsłudze i można go zastosować bez posiadania wiedzy wstępnej na temat techniki wykorzystywania energii słonecznej ze względu na fakt, że dysponuje on wszystkimi ważnymi danymi z omawianego zakresu. Obszerne teksty związane z kontekstem dostarczają użytkownikowi odpowiedniej pomocy. W przypadku posiadania przez użytkownika propozycji oraz inicjatyw w odniesieniu do systemu GetSolar lub odnośnie wykorzystania termicznej energii słonecznej, zapraszamy do wymiany poglądów z autorem programu (patrz Hotline). Na załączonej dyskietce zawarte są pliki konfiguracyjne programu symulacyjnego pakietu GetSolar, wersja 7.3. Umożliwiona została w ten sposób kompletna nowa instalacja GetSolar lub aktualizacja plików programowych w katalogu już istniejącej wersji GetSolar. Dyskietka instalacyjna GetSolar zabezpieczona jest przed zapisaniem. Prosimy o pozostawienie tego zabezpieczenia. GetSolar-Hotline W przypadku zapytań lub problemów w odniesieniu do instalacji albo programu prosimy skontaktować się z Hotline naszego serwisu. Można połączyć się z nami pod numerem telefonu lub faksem lub w Polsce pod numerem telefonu , fax Dalszą możliwość nawiązania kontaktu stwarza poczta elektroniczna na adres: lub

3 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Pierwsza instalacja GetSolar Celem zainstalowania systemu GetSolar 7.3 należy uruchomić programsetupa następnie kontynuować wskazania wyświetlane na ekranie. W przypadku nabycia pełnej wersji GetSolar omawiany program posiada numer seryjny. Numer ten należy wprowadzić do automatycznie aktywowanego okienka informacyjnego podczas pierwszego uruchamiania programu. Poprzez wprowadzenie poprawnego numeru seryjnego do okienka Info (punkt menu [Extra] [Info]) program uzyskuje, w stosunku do wersji demo, swą pełną funkcjonalność. Wskazówka: GetSolar 7.3 wymaga ok. 4 Mbajtów wolnej pamięci na dysku. Nie jest możliwa praca GetSolar z użyciem napędu zabezpieczonego przez zapisem. 1.2 Update do aktualnej wersji GetSolar Update do wersji DOS Należy zainstalować GetSolar do nowego katalogu. Jeżeli instalacja nastąpiła do istniejącego już katalogu wcześniej wersji DOS systemu GetSolar, wtedy ta stara wersja nie będzie nadal użyteczna Update do GetSolar 6.0, 6.1 lub 6.2 GetSolar 7.2 może w zasadzie wykorzystywać wszystkie pliki GetSolar 6.x. Prosimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że Orte.dat (plik miejscowości) wersji GetSolar 6.x nie zawiera jeszcze żadnych informacji odnośnie stopnia długości geograficznej i strefy klimatycznej; te dane muszą zostać więc jeszcze zmienione w sposób sensowny.

4 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Obowiązujący dla GetSolar 6.x numer seryjny nie powoduje zwolnienia wersji 7.x jako wersji pełnej. Należy wiec wprowadzić nowo nabyty numer seryjny (patrz wyżej). Update do starszej wersji 7.0, 7.1 oder 7.2 W przypadku konfigurowania od nowa w celu wprowadzenia jedynie aktualniejszego wydania system GetSolar pod Windows lub pewnych plików, należy tego dokonać poprzez wywołanie opcji konfiguracyjnej Użytkownik. Poniższy ekran stanowi przykład aktualizacji wyłącznie pliku programowego (.EXE). pliku pomocy oraz pliku informacyjnego Info.html: Istniejące pliki Koll.dat, Projekte.dat, Rohr.dat i Energie.dat. nie stają się przy tym nadpisane. Najnowsze Kollektordat stają się jak KollNeu. dat wstawione i pozwalaja się wczytać przez [ Extra ] [ Import]. Wskazówka : nim Państwo będą starszą wersję GetSolar Windows ( instalowane z programem setup przed lutym 2004) aktualizować, powinni Państwo przedtem podjąć nastepujące kroki zapisania aby nie utracić zapisanych projektów : 1. zabezpieczcie Państwo zawartość Państwa GetSolar- spisu roboczego, na przykład przez kopiowanie w tymczasowo przyłożony spis. 2. Odistalujcie Państwo GetSolar pod Windows. 3. Skopiujcie Państwo zabezpieczoną zawartość Państwa GetSolar- spisu roboczego znowu tam z powrotem. Przy późniejszych aktualizacjach z nowym programem instalacyjnym nie jest to już wymagane!

5 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Deinstalacja Wszystkie pliki GestSolar znajdują się w utworzonym podczas instalacji katalogu programów. Podczas instalacji oraz eksploatacji GetSolar nie nastąpi obciążanie instalacji Windows przez pliki biblioteki programów (pliki DDL). Do rejestru Windows nastąpią jedynie wpisy, mające na celu umożliwienie automatycznego odinstalowania. System GetSolar można odinstalować całkowicie. W tym celu należy najpierw usunąć automatycznie za pośrednictwem sterowania systemowego Windows (software, instalowanie / odinstalowanie) wpisy programowe, a następnie skasować katalog programów pozostałymi plikami. 1.4 Wymagania sprz?towe System GetSolar uruchamiać można na każdym PC-ie spełniającym następujące wymagania: - PC z zainstalowanym 32-bitowym systemem operacyjnym Windows 95/98/NT/XP; - monitor VF+GA; optymalna jest rozdzielczość 800 x 600 punktów, małe opisy; - drukarka z możliwością drukowania grafiki wydruków wyników kalkulacyjnych. 1.5 GetSolar - pliki W katalogu programów GetSolar znajdują się min. następujące pliki: GetSolar.exe Wykonalny plik programowy GetSolar.hlp Plik pomocy, zawiera teksty pomocy GetSolar.ini Plik INI dla przechowywania ustawie? programowych Kopf.txt Teksty nag?ówka dla wydruków Projekte.dat Plik projektowy Koll.dat Wykaz kolektorów Orte.dat Klimatyczne dane s?oneczne Energie.dat Wykaz form energii dla ogrzewania dodatkowego

6 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Profile.dat Shad.dat English.dat, Polski.dat u.a NxxxEyyy.wet Info.html Profile zu?ycia ciep?ej wody Plik obrazów siatki Zacienienie Plików języków dla wydruków oraz płaszczyzny użytkownika Wygenerowane przez GetSolar klimatyczne dane słoneczne Informacje ogólne z linkiem do stron internetowych systemu GetSolar

7 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Jak pracuje GetSolar? 2.1 Po co komputerowy program solarny Urządzenia do termicznego wykorzystywania energii słonecznej stanowią rozwiązania kompleksowe. Na ich osiągi techniczne oraz ekonomiczne wywiera wpływ wiele czynników. Z tego powodu procedury kalkulacyjne oraz programy komputerowe dotyczące wykorzystywania energii pochodzącej z kolektorów słonecznych towarzyszą od samego rozwojowi omawianej techniki oraz pomagają w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania: - Jak dalece niekorzystna jest oferta na północy (np. Gdańsk) w stosunku do oferty z południa (np. Wrocław lub Kraków)? - Jaki wpływ wywiera skierowanie dachu budynku w określoną stronę świata? - Jakie nachylenie kolektora jest optymalne? - Z jaką stratą uzysku należy liczyć się w przypadku, kiedy rzucają cień wysokościowiec, grzbiet góry lub drzewo? - Czy opłaci się rozszerzenie techniki systemowej dla wspomagania ogrzewania za pomocą energii słonecznej? Odpowiedzi intuicyjne są z reguły nie zadawalające. Zbyt drogie będą eksperymenty praktyczne prowadzone metodą prób i błędów. Instalacja kolektorowa musi być od samego początku zaprojektowana w taki sposób, by pracowała możliwie ekonomicznie oraz zapewniała żądaną wydajność. Z tego powodu wielkie znaczenie dla producentów takich instalacji, ich budowniczych oraz użytkowników posiada krytyczna analiza stopnia skuteczności poszczególnych komponentów urządzeń. Omawiane pytania można wyrazić za pomocą modeli matematycznych, przeliczyć je za pomocą komputera oraz porównać ze sobą otrzymane wyniki obliczeń wykorzystujących energię słoneczną dla wspomagania ogrzewania w różnych wykonaniach.

8 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Rachunek symulacyjny systemu GetSolar ustala za pomocą generatora danych promieniowania i temperatury WetSyn wartości godzinowe dla typowych przebiegów rocznych, opierając się przy tym o wartości średnie klimatów słonecznych występujących w danej miejscowości. W zależności od tego, czy zachowanie eksploatacyjne instalacji kolektorów słonecznych rozważane ma być w odniesieniu do jednego roku, czy też interesuje nas wynik bardziej uśredniony, rachunek symulacyjny realizowany będzie z wykorzystaniem jednego lub trzech rekordów danych rocznych. Rzeczywiste wyniki eksploatacyjne urządzenia słonecznego mogą w jednym roku mogą odbiegać, w zależności od warunków klimatycznych oraz obciążenia tej instalacji przez użytkownika, od wartości wyliczonych. Tak więc GetSolar wykorzystywać może w charakterze bazowych danych klimatycznych przeciętne wartości miesięczne z wielu lat, a pomimo to wykonywać zbliżona do rzeczywistości symulację z użyciem wartości godzinowych. Także indywidualne zużycie wywoływać może pewien rozrzut wyników rzeczywistych. System GestSolar dostarczany jest z profilem dziennego zużycia wody, który odpowiada przeciętnemu zużyciu normalnego, prywatnego gospodarstwa domowego. Dla innych zastosowań można wygenerować dalsze profile zużycia. Wprowadzone parametry urządzeń nie powinny zbyt silnie odbiegać od wartości sensownych z punktu widzenia technicznego. W rachunkach symulacyjnych, wykraczających poza sensowne specyfikacje, w pewnych okolicznościach wykorzystywane przez program krzywe charakterystyczne, jak również wprowadzone przez wytwórcę dane techniczne kolektorów, tracą swoją moc obowiązującą, a tym samym prowadzą do wyników niedokładnych lub nierealnych. Nie należy również lekceważyć wpływu, jaki wywiera także na uzysk energii słonecznej rzemieślnicze wykonanie rzeczywistych instalacji wykorzystujących energię słoneczną. Stan techniki z tego zakresu został dobrze scharakteryzowany za pomocą broszurki informacyjnej Niemieckiego Instytutu Miedzi: Instalacja termicznych urządzeń słonecznych spełniająca wymagania fachowe. W Internecie można otrzymać te informacje na stronie:

9 Ksi??ka obs?ugi GetSolar GetSolar oferuje dodatkowe okienko obliczeniowe dla: - mocy kolektorów w określonym okresie roku i dnia w wybranym miejscu montażu, - obliczeń stosownie do DIN wykonywanych według rozporządzenia o oszczędnościach energii (EnEV), - osobliwości geometrycznych przy montażu rur kolektorów (obracaniu rur), - poboru energii oraz wymaganej mocy grzewczej w przypadku zasobników wody ciepłej, - rozplanowania objętości i ciśnienia wstępnego naczyń rozszerzalnych. 2.2 Ograniczona gwarancja Biuro Inżynierskie solar energie information oraz mgr inż. (FH) Axel Horn jako wykonawca programu GetSolar gwarantują, że program ten wykonany został w oparciu o wieloletnią wiedzę i doświadczenie z zakresu wykorzystywania energii słonecznej oraz komputerów oraz że w głównych zarysach pracuje zgodnie z podręcznikiem względnie dokumentacją on-line. Całkowite odpowiedzialność wykonawcy programu oraz wyłączne roszczenie użytkownika polega, według wyboru wykonawcy programu, albo na zwrocie zapłaconej ceny, albo na naprawieniu programu. Wykonawca programu wyklucza wszelką dalszą odpowiedzialność gwarancyjną w odniesieniu do GetSolar. Wykonawca programu nie jest zobowiązany do naprawienia jakiejkolwiek szkody, jaka wyniknie z wykorzystywania programu GetSolar. W każdym przypadku odpowiedzialność wykonawcy programu ograniczona jest kwoty, jaką zapłacono za nabycie programu GetSolar. To wykluczenie nie odnosi się do szkód, jakie wynikną z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa wykonawcy programu, zachowane pozostanie także prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z bezwarunkowych przepisów prawnych odnośnie odpowiedzialności za produkty.

10 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Ogólne informacje o termice solarnej Dla przeprowadzenia rachunku symulacyjnego GetSolar wymaga wielu parametrów. Pomoc On-line dostarcza użytkownikowi niezbędnych informacji w odniesieniu do każdego pola wprowadzania lub pola wyboru. W przypadku braku znajomości i konieczności uzyskania wiedzy podstawowej o technice wykorzystania energii słonecznej, jaka jest konieczna dla sensownego wykorzystywania systemu GetSolar, niżej podanie zostanie skrót takich wiadomości. Wymiarowanie urządzenia wykorzystującego energię słoneczną rozpoczyna się od kolektora. Dla wyliczenia wartości wyjściowej dla urządzeń, które mają ogrzewać jedynie wodę użytkową, najlepiej będzie skorzystać a następującego wzoru empirycznego: 1,5 m 2 powierzchni kolektora na g?ow? mieszka?ca domu Przy głównych zastosowaniach techniki słonecznej kolektorów do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, taka powierzchnia będzie zupełnie wystarczająca. W odniesieniu do instalowanych tam urządzeń standardowych istnieją długoletnie doświadczenia eksploatacyjne. Typowa instalacja dla rodziny trzy- do czteroosobowej posiada z reguły następującą konfigurację: Obieg zamknięty łączy kolektor o powierzchni 6 m 2 ze zbiornikiem zasobnikowym ciepłej wody w piwnicy o pojemności 300 litrów. Wzór empiryczny mówi tu: 50 litrów na m 2 kolektora. Wartość ta odpowiada zaleceniu odnośnie buforowania w zasobniku 1,5 do 2-krotności zapotrzebowania dziennego.

11 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Stosownie do dewizy wiele pomaga wielu należałoby dobrać możliwie jak największą powierzchnię kolektora. Zakłada to jednak wykorzystywanie ciepła słonecznego nie tylko do ciepłej wody użytkowej, lecz także dla wspomagania ogrzewania. W przypadku takich połączonych urządzeń słonecznych zaleca się również przyjęcie za punkt wyjściowy całoroczne zapotrzebowanie na ciepła wodę użytkową, a więc ilość mieszkańców domu, jednak podwojenie powierzchni do: 2,5-3,5 m 2 powierzchni kolektora na głowę mieszkańca domu 2.4 Oferta energetyczna s?o?ca Poza atmosferą słonce promieniuje z mocą 1360 Watt na metr kwadratowy ziemi. Wynikająca z tego moc promieniowania, jaka pada na równą płaszczyznę ziemi nosi nazwę promieniowania globalnego. Waha się ono pomiędzy 0 W.m 2 i 1000 W/ m 2 (w południe przy bardzo czystym niebie). Tak więc energia słoneczna objawiać się może w dwóch postaciach: jako bezpośrednie światło słoneczne lub jako rozproszone promieniowanie nieba, wywołane przez odbicie światła słonecznego w atmosferze. Energia napromieniowania kolektora względnie płaszczyzn okien zależy od następujących parametrów:

12 Ksi??ka obs?ugi GetSolar szerokości geograficznej - wysokości miejsca montażu nad poziomem morza - kąta ustawienia powierzchni kolektora - odchylenia od kierunku południa powierzchni kolektora (kąta azymutu) - pory dnia i roku - klimatu miejsca montażu - lokalnego zacienienia. Wahania oferty energetycznej słońca wraz ze zmianą pór roku, wywoływane są przez zmieniający się kąt pomiędzy płaszczyzną padania promieni słonecznych a równikiem ziemskim. Dla rocznego przebiegu napromieniowania oraz temperatury powietrza postawiono do dyspozycji użytkownika dane klimatyczne pochodzące z wielkiej ilości stacji meteorologicznych. System GetSolar korzysta z następujących średnich wartości miesięcznych: - dziennego promieniowania globalnego na linię horyzontalną - średnią temperaturę dzienną. 2.5 Zacienienie

13 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Zdarza się. że stałe przeszkody rzucają cień na powierzchnie kolektorów, przykładowo grzbiety gór, wysokościowce, drzewa względnie graniczące budowle lub części budowli. Odległość oraz wielkość względna przeszkody od powierzchni absorbującej odgrywają bardzo ważną rolę przy uwzględnianiu zacienienia we wzorze. Duże i bardzo oddalone przeszkody zacieniają określony kąt wycinka nieba i dają opisać się w systemie GetSolar za pomocą rzutowania na raster kątowy (wzniesienia i azymutu). Gdy słońce znajdzie się polu rastra zaznaczonym jako zacienione, zostaje usunięte z obliczenia występujące teoretycznie bezpośrednie napromieniowanie. Tego typu tzw. zacienienie horyzontalne można także opisać za pomocą promienia. Leżące w bezpośrednim pobliżu kolektora niewielkie przeszkody, np. komin lub antena, rzucają mniejsze cień, który przesuwa się nad powierzchnią kolektora. Dla opisania tego zjawiska należałoby przedstawić kolektor oraz obiekt rzucający cień w sposób trójwymiarowy, co oznaczałoby zarówno dla użytkownika programu, jak i dla komputera duże nakłady pracy. Na szczęcie przy termicznym wykorzystywaniu energii słonecznej częściowe zacienienia niewielkich powierzchni kolektora nie odgrywają znaczącej roli (pod warunkiem prawidłowego ustawienia czujnika temperatury). System GetSolar rezygnuje więc ze skomplikowanych trójwymiarowych danych konstrukcyjnych, lecz oferuje możliwość przedstawiania w rastrze zacienionych wycinków półkuli nieba. W przeciwieństwie do powyższego, znaczenie ma jeszcze zacienienie przez części budowli w otoczeniu kolektora.

14 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Kolektory Typy kolektorów oraz obszary ich zastosowania Z pierwszych skrzynek gorąca w roku 1767 rozwinęły różne typy kolektorów. Najbardziej rozpowszechniony jest kolektor płaski z selektywnym absorberem, prostą przykrywą szklaną oraz izolacją termiczną po stronie spodniej kolektora. Z kolei dla wyłącznego ogrzewania basenu pływackiego sprawdził się nie zakryty przepływowy absorber z tworzywa sztucznego. W innym kierunku nastąpił rozwój, dla uzyskania wysokiej wydajności także przy wysokich temperaturach, próżniowe kolektory rurowe Kolektory rurowe Kolektory rurowe nadają się znakomicie ze względu na swą bardzo dobrą izolację termiczną w zastosowaniach, w których wymagane są bardzo wysokie temperatury (w urządzeniach klimatyzacyjnych). Na pytanie, czy ta specjalna technika nadaje się także do zwykłego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, można odpowiedzieć m.in. za pomocą rachunku symulacyjnego w systemie GetSolar. W przypadku kolektorów rurowych montowanych wzdłuż pochyłości dachowej należy zwracać uwagę na efekt, jaki daje obrót absorbera wzdłuż osi wzdłużnej rur. Następuje przy tym zmiana zorientowania na południe oraz rzeczywiste nachylenie absorbera w stosunku do ukierunkowania płaszczyzny kolektora. Przy dachach płaskich nachylonych w kierunku zachodu lub wschodu można w ten sposób wyraźnie polepszyć absorpcję. W przypadku silniejszych nachyleń dachów daje się jednak zaobserwować zakłócające oddziaływanie zacieniania powierzchni kolektora przez kalenicę dachu. Obracanie rurek można odtworzyć rachunkowo w systemie GetSolar (menu Ekstra-obrót absorbera).

15 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Stopie? skuteczno?ci kolektora Podobnie jak każde inne urządzenie techniczne do przekształcania energii, także kolektory słoneczne nie przekształcają w 100 procentach wchłoniętą energię słoneczną. Straty powstają wskutek: - odbicia od przykrycia i absorbera - konwekcyjnych strat cieplnych - strat wypromieniowania ciepła. Metoda pomiarowa względnie źródło danych znamionowych kolektora ma wpływ na: - wielkość znamionową modułu kolektora - maksymalny stopień skuteczności - wielkość współczynnika strat cieplnych. Z tego względu GestSolar zapamiętuje uwagę odnośnie pochodzenia wartości znamionowych. Wszystkie dane kolektorów znajdują się w pliku Koll.dat. Dane kolektorów można dowolnie przerabiać oraz uzupełniać. W przypadku występowania u użytkownika danych kolektorów, które nie są jeszcze objęte przez zakres dostawy systemu GetSolar, ucieszyłby nas bardzo krótka informacja zawierająca odpowiednie wartości, które zostaną uwzględnione w następnych wersjach systemu.

16 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Wschód-Zachód instalacja kolektorów W przypadku braku odpowiednio dużego dachu południowego lub w ogóle braku takiego dachu można instalować także kolektory na dachu, który jest bardziej zorientowany w kierunku wschodu lub zachodu. Powstanie jednak wtedy problem, że ciepło słoneczne ładowane będzie do bufora albo o bardzo wczesnej, albo o bardzo późnej porze dnia. Przy większych instalacjach do wykorzystywania energii słonecznej można osiągnąć kompromis poprzez podział kolektorów na dach wschodni i zachodni. Takiego podziału można również dokonać pomiędzy niewielki dach południowy oraz dach wschodni czy zachodni. Obwód słoneczny rzeczywistego urządzenia dla zorientowanych w sposób zróżnicowany powierzchni kolektorów winien wyposażony być każdorazowo we własną pompę lub przyporządkowany zawór przelotowy. Regulacja obwodu słonecznego następować będzie w sposób zorientowany na wydajność lepiej napromieniowanego pola kolektora. Pole o gorszym napromieniowaniu zostanie dołączane w taki sposób, że jego temperatura na wlocie odpowiadać będzie temperaturze kolektora wiodącego. Jeżeli napromieniowanie słoneczne nie będzie wystarczające, urządzenie pracować będzie korzystając tylko z jednego pola kolektora.w przypadku urządzeń kolektorowych wschód-zachód GetSolar wskazuje nie tylko jedną temperaturę i moc kolektora. Temperatura drugiego kolektora wyświetlana jestw wykresie dziennym,jeżeli odbiega od temperatury kolektora pierwszego. Zostają zsumowane moce obu pól kolektorów, a moc powierzchni drugiej przedstawiona indywidualnie. Okazuje się, że oba kolektory, pomimo że wykazują różną moc, pracują wspólnie od stosunkowo wczesnego punktu czasowego, jednak w popołudniu, wskutek wzrostu temperatury bufora, następuje stosunkowo wczesne wyłączenie kolektora pierwszego.

17 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Moce i temperatury kolektorów w przypadku instalacji wschód-zachód 2.7 Bufor Bufor słoneczny służy do skompensowania wahań napromieniowania słonecznego w poszczególnych porach dnia oraz dla przezwyciężenia okresów złej pogody. W jego dolnej połowie znajduje się wymiennik ciepła obwodu słonecznego, a w połowie górnej połączony z konwencjonalnym kotłem grzewczym wymiennik ciepła dogrzewania. W dobrych buforach słonecznych występuje rozwarstwienie temperatur. Ciepła woda jest lżejsza od zimnej i stanowi zły przewodnik temperatury. Z tego powodu nie miesza się z znajdującymi się niżej warstwami wody zimnej. Gdy z bufora pobrana zostanie u góry woda ciepła, wtedy woda zimna przesunie z dołu w górę i przepchnie przy tym leżące nad nią warstwy temperatur w stanie niezmienionym w daleko idącej mierze. Górna temperatura wody w buforze zmieni się dopiero wtedy, gdy nastąpi przemieszczenie w górę zimniejszych warstw wody, jednak nie wskutek wymieszania.

18 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Nienaruszone rozwarstwienie temperaturowe umożliwia niższą temperaturę w umieszczonym na dole wymienniku ciepła słonecznego, a tym samym zmniejsza starty cieplne w kompleksowym układzie kolektora. Podczas podgrzewania rozwarstwienie temperaturowe zależne jest od rodzaju zastosowanego wymiennika ciepła. W zamontowanym u dołu bufora, wewnętrznym wymienniku ciepła słonecznego podgrzana woda uzyskuje wypór i wywołuje w buforze przepływ konwekcyjny, który może zakłócić rozwarstwienie temperaturowe. Zależnie od grubości rozwarstwienia oraz mocy kolektora takie wymieszanie ograniczone pozostanie do dolnej połowy bufora. Wykorzystywany w systemie GestSolar model bufora wychodzi z podzielonego poziomo na dwie części zasobnika, w którego dwóch połowach, przy każdym przepływie energii (odpływie wody ciepłej, dopływie wody zimnej, ogrzewania słonecznym i kotłowym, odprowadzeniu nadmiaru ciepła do ogrzewania) nastąpi w każdej z połówek odpowiednie wyregulowanie temperatury mieszanej. W modelu symulacyjnym Urządzenia o dwóch buforach i układu kaskadowego oba bufory zostały podzielne w taki sposób na polowy. Model GetSolar Bufora kombi przedstawia dwa cylindryczne zbiorniki, sięgające na cała wysokość bufora, zewnętrzny zbiornik wody dla ogrzewania oraz wewnętrzny zbiornik wody użytkowej. Oba są podzielone w środku na połowę górną i dolną. Podobnie jak w przypadku zwykłych buforów słonecznych wzrasta ciepło (pochodzenia słonecznego) w górnej połowie, gdy połowa dolna jest wystarczająco ciepła. Wymiana temperatury pomiędzy zbiornikiem zewnętrznym i wewnętrznym następuje poprzez swobodny przepływ konwekcyjny wzdłuż ścianki zbiornika wody użytkowej spełniającej rolę powierzchni wymiennika ciepła.

19 Ksi??ka obs?ugi GetSolar W obu przedstawionych przypadkach nastąpi dogrzewanie górnej połowy bufora zarówno celem podgrzania wody użytkowej, jak również dla uzyskania odpowiedniej temperatury dopływu ogrzewania domu. W przeciwieństwie do przedstawionego wyżej rozwiązania, do buforu podłączony zostanie tylko powrót ogrzewania. Dopływ pośredni doprowadza ciepło słoneczne do kotła, a stamtąd dociera ono do podłączonych obwodów grzewczych Cyrkulacja Ze względu na fakt, że cyrkulacja wody użytkowej przy zwykłym trybie roboczym powoduje zarówno ogromne zużycie energii, jak również niszczy ważne dla eksploatacji urządzeń wykorzystujących energię słoneczną rozwarstwienie temperaturowe w buforze, system GestSolar odmawia wciągania do obliczeń takiej instalacji. Użytkownik winien spróbować pozbawić znaczenia z punktu widzenia energetycznego cyrkulacji poprzez zastosowanie odpowiedniej regulacji zegara elektronicznego sterującego z nastawami poniżej 5 minut, jak również sterowanego termostatem wyłączania przy wystarczającej temperaturze powrotu cyrkulacji. W innym przypadku należy podać podwyższone o 10 do 50 procent (!) zapotrzebowanie energetyczne wody ciepłej; jednak nie uwzględnione pozostaną dalej negatywne oddziaływania na rozwarstwienie temperaturowe z buforze Wymiennik ciep?a

20 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Dla ochrony przed zamarzaniem i uszkodzeniami wskutek korozji zostanie zastąpiony nośnik ciepła dla obiegu zamkniętego w kolektorach urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej, przez środek przeciw zamarzaniu. W tym celu konieczne będzie zastosowanie wymiennika ciepła (WT) w obiegu zamkniętym ciepłej wody użytkowej lub kotła. Istotny parametr wymiennika ciepła stanowi moc cieplna wyrażona w W/(m 2 x K). Według sprawdzonego wzoru empirycznego powierzchnia wymiany ciepła (w wymienniku z rurek żebrowanych) pozostaje w stałym stosunku do powierzchni kolektora: m² wymiennika ciepła = 1 : 5 m² kolektora W przypadku wymienników zbudowanych z rurek szklanych przyjmuje się jako stosunek optymalny 1 : 9. System GetSolar żąda podania mocy wymiennika ciepła w W/m 2, odnoszonej do powierzchni kolektora, gdy wielkość powierzchni wymiennika ciepła mogła ulec zmianie razem z nią bez konieczności dodatkowego wprowadzenia. Jeżeli wartość nie jest dokładnie znana, można przyjąć wartość 60 W/ (m 2 ). Oznacza to, że przy mocy kolektora 600 Watt / m 2, w wymienniku ciepła wystąpi średnia różnica temperatury 10 Kelvin dla przeniesienia tej mocy do bufora. W zależności od mocy wymiennika ciepła oraz przepustowości masowej powstanie z jednej strony w obiegu zamkniętym kolektora różnica temperatury pomiędzy dopływem a powrotem, z drugiej zaś różnica temperatury pomiędzy odpowiednią warstwą w buforze a powrotem kolektora. Ta ostatnia z kolei określa poziom temperatury w kolektorze, a tym samym stopień skuteczności.

21 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Zewnętrzne wymiennik ciepła wykorzystywane są do ogrzewania zasobników buforowych. Przy niezbyt rygorystycznym rozważaniu modelu urządzeń GetSolar wyniki uzyskane za pomocą tego systemu dadzą się także przenieść na urządzenia z zewnętrznymi wymiennikami ciepła. 2.8 Odbiornik Wielko?? pokrycia przez energi? s?oneczn? i stopie? skuteczno?ci Zdobyta przy pomocy urządzenia słonecznego energia może być doprowadzana do różnych urządzeń odbiorczych. Różnią się one pomiędzy sobą jakościowo czasowym profilem wykorzystania oraz poziomem wymaganej temperatury. Temperatury oraz zależne od pory roku rozdział zużycia determinują wybór zastosowanego typu kolektora; zużycie dzienne musi być skorelowane z magazynowaniem energii (buforowaniem).. Ilość energii słonecznej dla pokrycia zużycia energetycznego systemu określana jest mianem wielkości pokrycia słonecznego. Określą ono ilość energii wymaganej dla zużycia ciepłej wody oraz strat w magazynowaniu, która w tradycyjnych przypadkach pokrywana jest za pomocą oleju opałowego lub zużycia energii elektrycznej, a teraz dostarczana jest z kolektora słonecznego.

22 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Przy rozważaniu odciążenia środowiska oraz ekonomiczności należy jeszcze dodatkowo uwzględnić stopień wykorzystania konwencjonalnego wytwarzania energii: Uzysk energii słonecznej Słoneczna wielkość pokrycia = Zapotrzebowanie cieplne+ Straty w buforze Pod pojęciem uzysku energii słonecznej rozumieć przy tym należy wprowadzenie ciepła z obiegu zamkniętego kolektora do buforów lub urządzeń odbiorczych. W przypadku urządzeń wykorzystujących nadmiarową energię słoneczną np. dla celów grzewczych, całkowity uzysk energii słonecznej przekraczać zapotrzebowanie cieplne dla wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Odnoszona do tego ostatniego wielkość pokrycia często przekracza 100%. Poprzez zastosowanie instalacji kolektorów słonecznych może ulec znacznej poprawie roczny wskaźnik wykorzystania instalacji kotłowej, gdyż takie zastosowanie spowoduje znaczne skrócenie nieefektywnego czasu pracy obejmującego stosunkowo wysokie straty z tytułu wyłączenia z eksploatacji latem. Oszczędność energii = Uzysk energii słonecznej Stopień wykorzystania urządzenia Pod pojęciem stopnia wykorzystania urządzenia rozumie się w tym przypadku stopień wykorzystania konwencjonalnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Stopień ten w przypadku urządzeń z kotłem grzewczym oraz tero statycznie regulowanym podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej wynosi ok.60%, a latem częściowo nawet poniżej 50%.

23 Ksi??ka obs?ugi GetSolar Pogoń za możliwie dobrym stopniem wykorzystania instalacji słonecznej nie powinna doprowadzić do całkowitego stracenia z oczu punktu widzenia finansowego stopnia wykorzystania. Właśnie przy dokonywaniu wyboru pomiędzy kilkoma typami kolektorów winno uwzględniać się cenę metra kwadratowego, okres żywotności oraz koszty utrzymania urządzeń Ciep?a woda u?ytkowa Optymalna temperatura w punkcie poboru do bufora wody ciepłej wynosi o C. Wyższe temperatury wywołują problemy z osadzaniem się wapnia i powodują wzrost strat urządzenia, temperatury niższe stwarzają zagrożenie skażenia drobnoustrojami i rozdarowują część możliwych oszczędności energii przy wypieraniu prądu grzejnegonp. w zmywarkach, pralkach oraz podgrzewaczach wody. Przyjmuje się, zgodnie z wytycznymi, następujące dzienne zużycie na głowę w trzyosobowym gospodarstwie domowym: 80 l wody zimnej = 53 l wody ciepłej do 45 o C = 12 wody ciepłej powyżej 50 o C = a więc razem 0,0 kw 1,7 kw 0,6 kw 2,3 kw / dzień Powyższe zużycie nie jest rozdzielone równomiernie w ciągu dnia. Szczyty zużycia występują w południe i wieczorem, podczas gdy okres pomiędzy godziną 13 a 16 nie wykazuje w przeważającej ilości gospodarstw domowych żadnego zużycia. Mogą to oczywiście zmienić pralki korzystające ze sterowanego zegarem prądu taryfy nocnej oraz posiadające przyłącze ciepłej wody, praca zmianowa lub inne czynniki. System GetSolar uwzględnia te odchylenia czasowe w zużyciu wody ciepłej przez zastosowanie profili dziennych.

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1

Schematy instalacji solarnych. Schemat 1 Schematy instalacji solarnych Schemat 1 Układ ten jest stosowany, gdy użytkownik do ogrzewania używa kotła c.o. (może być węglowy bez regulacji temperatury. Na obiekcie nie ma zbiornika c.w.u., lub jeżeli

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

całkowite rozproszone

całkowite rozproszone Kierunek: Elektrotechnika, II stopień, semestr 1 Technika świetlna i elektrotermia Laboratorium Ćwiczenie nr 14 Temat: BADANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1. Wiadomości podstawowe W wyniku przemian jądrowych

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Program doboru urządzeń jest programem komputerowym służącym do doboru kotłów grzewczych, zasobników ciepłej wody użytkowej oraz osprzętu hydraulicznego marki Vaillant. Program

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej wymaga starannego doboru systemu dla uzyskania jak najwyższego komfortu cieplnego oczekiwanego przez

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza dot. instalacji kolektorów słonecznych

Instrukcja wypełniania formularza dot. instalacji kolektorów słonecznych Zanim zaczniesz Na pierwszej stronie oraz w stopce każdej strony raportu znajdują się dane firmy wykonującej raport oraz jej logo. Adres i logo firmy możesz wprowadzić w panelu administracyjnym SolarTest

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych

Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych Głos producentów i branży w sprawie dotacji do kolektorów słonecznych W ostatnim czasie wiele dyskusji budzą nowe zasady dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych. Więcej w tym głosów krytyki.

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE KOLEKTORY SŁONECZNE PODSTAWOWE INFORMACJE Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześd województwa lubelskiego. Centralna częśd Polski,

Bardziej szczegółowo

Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO W POLSCE

Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO W POLSCE NAPROMIENIOWANIE A ZYSK SOLARNY Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO W POLSCE Napromieniowanie całkowite na terenie Polski. Na zamieszczonej obok mapie Polski zaznaczone zostały obszary o różnych sumach rocznego napromieniowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu Coraz częściej decydujemy się na budowę domu w standardzie energooszczędnym wyróżniający się odpowiednią izolacją ścian, przegród zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo Energia Słońca Andrzej Jurkiewicz Czy wiecie, Ŝe: Energia za darmo 46% energii słońca to fale o długości 0,35-0,75 ηm a więc światła widzialnego 47% energii to emisja w zakresie światła ciepłego czyli

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych

Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Opłacalnośc instalacji Kolektorów Słonecznych Zastanawiałeś się kiedyś, czy instalacja kolektorów słonecznych kiedykolwiek się zwróci, a jeśli tak, kiedy to nastąpi?

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych

Plan prezentacji. Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej. Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Plan prezentacji Rodzaje urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej Korzyści płynące z zastosowania technologii solarnych Formy wsparcia w inwestycje solarne Opłacalność inwestycji w energie słoneczną

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym

Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Mała instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym Jak funkcjonuje typowa instalacja słoneczna w domu 1-rodzinnym? Dla jakich potrzeb może pracować mała instalacja słoneczna? Czy możliwe jest dodatkowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych

KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych KaMo-System Decentralne moduły mieszkaniowe dla domów wielorodzinnych Decentralne przygotowywanie świeżej, ciepłej wody użytkowej efektywne i energooszczędne ogrzewanie Niskie koszty ogrzewania dzięki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Sprawność kolektora słonecznego

Sprawność kolektora słonecznego Sprawność kolektora słonecznego Jaką sprawność może uzyskiwać kolektor słoneczny? Czym jest sprawność optyczna kolektora słonecznego? Od jakich czynników zależy chwilowa sprawność kolektora słonecznego?

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła

AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła AquaSystemy - układy solar wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła Aqua Systemy mają na celu oferowanie produktu dającego maksimum korzyści użytkownikowi przy założeniu optymalnej oszczędności energii oraz

Bardziej szczegółowo

Kontrola energii oddawanej do sieci w zakresie 0% - 100% Możliwe zastosowanie

Kontrola energii oddawanej do sieci w zakresie 0% - 100% Możliwe zastosowanie Kontrola energii oddawanej do sieci w zakresie 0% - 100% Możliwe zastosowanie Spis treści Zasada 0W 3 Zasada 0W 4 Schemat 5 Opcje 7 Moce instalacji W krajach, w których dostarczanie enrgii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u.

Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. Wymiarowanie powierzchni kolektorów słonecznych oraz wielkości podgrzewacza c.w.u. 1. Wymiarowanie dla domów jedno i dwurodzinnych 1.1. Instalacje do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej Ilość kolektorów

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny

Laboratorium z Konwersji Energii. Kolektor słoneczny Laboratorium z Konwersji Energii Kolektor słoneczny 1.0 WSTĘP Kolektor słoneczny to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Podział urządzeń

Bardziej szczegółowo

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u.

Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Energooszczędność budynku a ZUŻYCIE energii na przygotowanie c.w.u. Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Dyrektywa ErP nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła 2 Dyrektywa ErP Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Niniejsze opracowanie obejmuje dobór urządzeń instalacji solarnej pozyskującej energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na

Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na Instalacje Solarne Budowa kolektora Kolektor słoneczny jest urządzeniem wysokowydajnym, stosowanym, by przetworzyd energię słoneczną w niskopotencjalne ciepło, czyli na energię, ta może byd wprost wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła

Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Odnawialne źródła energii- kolektory słoneczne we współpracy z pompami ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Kolektory słoneczne Niewyczerpalnym i czystym ekologicznie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz

Dyrektywa ErP. Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła. Ciepło, które polubisz Dyrektywa ErP Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła Ciepło, które polubisz Przepisy Unii Europejskiej wprowadzają z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Sunroof technika solarna

Systemy solarne Sunroof technika solarna Systemy solarne Sunroof technika solarna Energia z dachu Dynamiczny wzrost kosztów energii to efekt wyczerpujących się światowych zasobów gazu i ropy naftowej. Energia słoneczna jest bezpłatna, przyjazna

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła Gmina Nieborów 21-22 kwietnia 2016r. PANEL FOTOWOLTAICZNY JAK TO DZIAŁA?

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

TopTechnika. Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi

TopTechnika. Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi TopTechnika Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi Skorzystaj z 45% dotacji z NFOŚiGW na kolektory słoneczne Instalacje kolektorów słonecznych idealnie nadają się do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH 1 2 ZARYS PROJEKTU Ò zmniejszenie wykorzystywania paliw tradycyjnych poprzez wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; Ò uzyskanie

Bardziej szczegółowo

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46

5 LAT ST-402. Typ. Sterownik solarny. Gwarancji * do , / 110 / 55 0,46 STERWNIKI SLARNE 5 LAT Gwarancji * STERWNIKI SLARNE ich zadaniem jest sterowanie pracą całego układu solarnego. Zestaw mikroprocesorów steruje całością instalacji, otrzymuje sygnały z czujników temperatury

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie tylko bardzo przemyślane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Typ projektów Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Jak poznać Wszechświat, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do każdej jego części? Ta trudność jest codziennością dla astronomii. Obiekty astronomiczne

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL

Pompy ciepła powietrze/woda c.o., c.w.u., centrala wentylacyjna LWZ 403 SOL 404 SOL LWZ 404 SOL Centrale grzewcze LWZ 40 / 404 SOL zostały skonstruowane przede wszystkim z myślą o budynkach energooszczędnych oraz pasywnych. Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego odbywa się w wymienniku

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Katalog

Kolektory słoneczne. Katalog Kolektory słoneczne Katalog KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce

>> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >> Wszędzie znajdzie swoje miejsce KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA INSTALACJE SOLARNE Kaliko TERMODYNAMICZNY PODGRZEWACZ WODY STANDARD Powietrze źródłem ciepła >> Wyjątkowo tanie wytwarzanie c.w.u. >> Pokrycie zapotrzebowania rodziny >>

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR

KOLEKTORY SŁONECZNE SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR KOLEKTORY SŁONECZNE 33-300 Nowy Sącz ul. Zielona 45 tel. 018 443 84 21 fax 018 442 15 62 e-mail: hejan@hejan.pl www.hejan.pl SŁOŃCE NIE WYSTAWIA FAKTUR PODARUNEK OD SŁOŃCA Przy przechodzeniu promieniowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

Zestaw kolektorów słonecznych

Zestaw kolektorów słonecznych Zestaw kolektorów słonecznych Nr art.: 417-031 W zestawie pakiet akcesoriów 417-032 i 417-033 KARTA PRODUKTU Produkty, dzięki którym obniżysz koszty energii! Możliwość dofinansowania z NFOŚiGW do 45% wartości

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 10KW W październiku 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję ustawy o odnawialnych źródłach (OZE). Zawarte w niej regulacje znacząco zmienią zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo