Strategia zabezpieczenia pozycji walutowej dla importerów USDPLN na okres roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia zabezpieczenia pozycji walutowej dla importerów USDPLN na okres 04-06.2015 roku"

Transkrypt

1 Strategia zabezpieczenia pozycji walutowej dla importerów USDPLN na okres roku Wstęp Ze względu na obecną sytuację rynkową, prezentujemy strategię mającą za zadanie uchronić importerów dolarowych przed dalszą aprecjacją dolara amerykańskiego. W celu otrzymania pełnego obrazu aktualnie panującej sytuacji rynkowej, w niniejszej strategii dokonano zarówno analizy technicznej jak i fundamentalnej, dzięki czemu zaproponowane rozwiązania uwzględniają oczekiwania co do dalszego kształtowania się kursu dolara wobec złotego. Sytuacja techniczna EURUSD Wykres 1. Wykres EURUSD w skali dziennej. Źródło: TMS Direct.

2 Notowania EURUSD poruszają się obecnie wewnątrz korekcyjnej formacji trójkąta. Jego ograniczenie znajduje się na oporze wynikającym ze zniesienia 50 proc. ostatniej fali spadkowej oraz zniesienia zewnętrznego 127,2 proc. poprzedniej korekty wzrostowej. Warto zauważyć, że owa poprzednia korekta również zawarta była w formacji trójkąta i wybicie z niej zapoczątkowało większy ruch spadkowy. Tym razem powinno być podobnie, ale warunkiem rozwinięcia się spadków po ewentualnym wybiciu z trójkąta jest zejście poniżej 1,0700. Na tym poziomie znajduje się wsparcie wynikające z ostatnich dołków oraz zniesienia 61,8 proc. całej wzrostowej korekty. Jego przebicie powinno szybko sprowadzić notowania do minimów na 1,0500, a docelowo na jeszcze niższe poziomy. Najpierw jednak prawdopodobnie czeka nas kolejny test górnego ograniczenia formacji na 1,1000. Jednak nawet jego naruszenie nie zachwieje spadkowym scenariuszem, o ile utrzymany zostanie poziom 1,1150. Jest on istotnym wsparciem wynikającym z poziomu dołków w ostatniej korekcie oraz zniesienia 61,8 proc. ostatniej fali spadkowej. Przetestowanie tego poziomu powinno wręcz nadać większą dynamikę przyszłym spadkom, jako że prawdopodobnie w miejscu tym nastąpi bardziej zdecydowana aktywacja podaży. Dodatkowym sygnałem, który wskazuje na możliwość wybicia się dołem z wspomnianego trójkąta jest dywergencja z histogramem wskaźnika MACD, sugerująca wyczerpanie się ruchu wzrostowego. Fundamenty w zgodzie z techniką? Po silnym spadku EUR/USD o ponad 20 proc. od połowy 2014 r. rynek dopraszał się o jakąś formę zatrzymania. Uważamy jednak, że to jeszcze nie koniec, gdyż istnieją siły, które chcą euro niżej, a w przestrzeni walut G10 fundamenty USD w dalszym ciągu są najsilniejsze.

3 Wspomnianą siłą jest Europejski Bank Centralny, którego polityka skupu aktywów w wysokości 60 mld EUR/miesięcznie jest nastawiona na osłabianie waluty zarówno dla ożywienia gospodarki, jak i podbicia inflacji i oczekiwań inflacyjnych. Szczególnie ta ostatnia część gorąco interesuje ECB i choć wstępnie widać pierwsze korzystne efekty dla trendów cenowych, tak nie utrzymają się one trwale, jeśli nie pójdą za nimi zmiany na innych płaszczyznach gospodarki (ekspansja gospodarcza, spadek bezrobocia, pobudzenie akcji kredytowej). Na takie zmiany ECB może liczyć dopiero za kilka kwartałów i dlatego szanse na wcześniejsze zakończenie programu skupu aktywów są nikłe, a bardziej prawdopodobne jest, że program zostanie wydłużony poza pierwotnie wskazywany termin (wrzesień 2016 r.). Euro będzie tracić na wartości i choć prawdopodobnie pod koniec roku lepsze dane ze strefy euro dotyczące wzrostu/inflacji mogą wspierać unijną walutę, odwrót trendu będzie trudny do wypracowania. Zatrzymanie spadków EUR/USD nie mogłoby nastąpić bez ostudzenia oczekiwań zwianych z tempem podwyżek stóp procentowych w USA. W marcu Fed usunął z komunikatu frazę o cierpliwości w normalizacji polityki monetarnej, jednakże rewizja w dół prognoz wzrostu, inflacji i oczekiwanej ścieżki podwyżek wyhamowała rajd aprecjacyjny USD. Dolar utracił wsparcie w danych makro z gospodarki USA, które w ostatnim czasie wyraźnie rozczarowują, co osłabiło pewność co do terminu pierwszej podwyżki nie tylko wśród uczestników rynku, ale i w samym FOMC. I nawet jeśli faktyczny stan gospodarki może być lepszy niż pokazują ostatnie dane makro (w dużym stopniu zaburzone przez efekty pogodowe), to bez namacalnego dowodu przejściowego charakteru słabości aktywności gospodarczej będzie trudno na powrót dyskontować dywergencję polityki monetarnej na korzyść USD. Z drugiej jednak strony Fed pozostaje pierwszym bankiem centralnym w przestrzeni G10 (a nawet w G20), który będzie podnosił stopy procentowe, podczas gdy reszta instytucji nie schodzi ze ścieżki ekspansji monetarnej. Fundamentalnie USD nadal prezentuje się lepiej niż EUR, ale średnioterminowa aprecjacja USD nie będzie jednostajna i można oczekiwać dużych

4 wahań przy kolejnych odczytach danych makro z USA. Mając na uwadze, że słabe odczyty za luty stanowią niską bazę dla danych za marzec, w naszej ocenie próg dla pozytywnych zaskoczeń w kolejnych tygodniach jest relatywnie niski, oferując szansę na powrót oczekiwań szybszego zacieśniania Fed, a w konsekwencji podsycając aprecjację USD. Grexit? Niezerowym ryzykiem, które może istotnie zaważyć na perspektywach EUR/USD jest wyjście Grecji ze strefy euro. Nie jest to jednak nasz bazowy scenariusz, gdyż Grexit jest kosztownym rozwiązaniem przede wszystkim dla Grecji, ale tez dla UE. Po ogłoszeniu upadłości przez Grecję i wystąpieniu z unii walutowej, kraj wciąż pozostanie z wysokim deficytem publicznym, a dodatkowo utraci wszelkie wsparcie z programów rozwojowych UE (ok. 3 proc. PKB Grecji). Rząd w Atenach będzie zmuszony jeszcze bardziej zacisnąć pasa, niż obecnie wymaga tego UE, co dla Greków oznacza pogorszenie warunków bytu. Nawet jeśli rząd będzie drukował własny pieniądz do finansowania wydatków publicznych, rekapitalizacji banków (których zobowiązania są obecnie denominowane w euro), pogrążenie Grecji w recesji jest nieuniknione, co przy załamaniu aktywności gospodarczej i wzroście bezrobocia oznacza dalszą deteriorację finansów publicznych. Gdyby jednak doszło do Grexitu, EUR/USD we wstępnej reakcji może spadać o ok. 2-3 proc., co z perspektywy bieżącego rynku oznacza utrzymanie kursu powyżej parytetu. Silniejszy odpływ kapitału od EUR wydaje się mało prawdopodobny, gdyż tzw. ryzyko zarażenia związane z paniczną ucieczką inwestorów z europejskiego rynku długu będzie w pełni równoważone przez Europejski Bank Centralny, który posiada już aktywny program skupu aktywów. Podwyższona zmienność będzie obecna na rynku przez okres do dwóch tygodni (bazując na zachowaniu rynku podczas wcześniejszych szoków związanych z kryzysem zadłużenia), ale gdy kurz opadnie można oczekiwać częściowego odreagowania.

5 Fundamentalnie wartość euro obniży się, gdyż mimo że strefa euro pozbędzie się zgniłego jaja, bankructwo Grecji oznacza straty finansowe dla państw strefy euro na poziomie ok. 260 mld EUR, nie mówiąc o inwestycjach sektora prywatnego w Grecji (ponad 130 mld EUR). Jednak dla strefy euro największe ryzyko leży po polityczne stronie, gdyż Grexit będzie oznaczał silny spadek zaufania do pomysłu unii walutowej, podsycając nastroje anty-zjednoczeniowe i wzmacniając poparcie dla antyeuropejskich partii. Propozycja zabezpieczenia kursu USDPLN dla importerów Syntetyczna opcja call instrument ten polega na kupnie dolarów na termin (kontrakt terminowy forward) oraz jednoczesnym kupnie na ten sam okres opcji put z wybranym strikiem o nominale zgodnym z nominałem uprzednio zawartego kontraktu terminowego forward. Scenariusz 01: W przypadku gdy kursu spot znajdzie się ponad poziomem zawarcia transakcji kupna kontraktu terminowego forward, Przedsiębiorca korzysta z zabezpieczenia w postaci kontraktu terminowego forward. Zakupiona opcja put wygasa. Scenariusz 02: W przypadku gdy kurs spot znajduje się pomiędzy ceną kontraktu terminowego forward a ceną strike opcji put, wówczas Przedsiębiorca jest zobowiązany do kupna waluty po kursie kontaktu terminowego forward. Zakupiona opcja put wygasa. Scenariusz 03: W przypadku gdy kurs spot znajdzie się poniżej ceny strike opcji put, wówczas Przedsiębiorca jest zobowiązany do zakupu waluty w ramach zawartego kontraktu terminowego forward, jednocześnie mając możliwość sprzedania tej waluty, korzystając z kupionej opcji put. Natomiast zapotrzebowanie walutowe przedsiębiorcy jest realizowane w oparciu o transakcję spot. Przedsiębiorca może kupić walutę po kursie rynkowym niższym niż kurs forwardowy.

6 Założenie Celem niniejszej strategii jest zabezpieczenie kursu USDPLN przed dalszymi wzrostami, dla importerów dolarowych. Wycena instrumentów finansowych do propozycji zabezpieczenia kursu USDPLN dla importerów Data (dzieńmiesiąc-rok) Kurs kontraktu terminowego forward Strike kupionej opcji put Premia za kupioną opcję put wyrażona w pipsach Premia za kupioną opcję put wyrażona w PLN dla nominału USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabela 1. Wycena z dnia 10 kwietnia 2015 roku przy cenie spot USDPLN 3, Źródło: Bloomberg.

7 Wykres 2. Wykres USDPLN w skali 4 godzinowej z dnia 10 kwietnia 2015 roku. Źródło: TMS Direct. Podsumowanie Zaprezentowane rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie kursu w obie strony. Na wpadek wzrostu kursu jak również na wypadek znaczącego spadku kursu, pozwalając przedsiębiorcy skorzystać z rynku. Zastrzegamy konieczność skonsultowania powyższej strategii (przed jej wdrożeniem) z Opiekunem przydzielonym Przedsiębiorcy z ramienia Domu Maklerskiego TMS Brokers, w celu dostosowania powyższej strategii do indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy. Powyższe ceny instrumentów pochodnych typu forward i opcja put (opcja sprzedaży) są możliwe do uzyskania na platformie TMS Direct.

8 Godziny pracy: 8:00-17:00 Departament Doradztwa Korporacyjnego Tel.: Tel.: Strategia nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy. W szczególności nie opiera się na analizie indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej Klienta. Prezentowana strategia jest wynikiem analiz prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. i choć sporządzona została na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, TMS Brokers nie gwarantuje kompletności, dokładności i poprawności danych w niej zawartych. Dystrybucja strategii ogranicza się do klientów, z którymi TMS Brokers podpisał odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów informacyjnych, w tym serwisów internetowych udostępnianych przez TMS Brokers. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i jakichkolwiek informacji zawartych w prezentowanej strategii o ile przy jej przygotowaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności. Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych w części Disclaimer". Transakcje na instrumentach pochodnych są ryzykowne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG /2004).

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK USD EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD NOK SEK PLN W 2015 r. tematem wiodącym dla rynku walutowego pozostanie szerokie umocnienie dolara pod dyktando normalizacji polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers

Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers Frank szwajcarski w ostatnim okresie okazał się najbardziej zagadkową walutą. Kurs EUR/CHF w pierwszej połowie czerwca zbliżył się do poziomu 1,20 i tym

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH. Akcje. 03 października 2011 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH. Akcje. 03 października 2011 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH 0 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH Dominik Gaworecki Marcin Grotek Radosław Lipiński Tomasz Żurko zarządzający, akcje zarządzający, obligacje zarządzający, portfele funduszowe starszy analityk

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo