DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO ROK 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO ROK 2004"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO ROK 2004

2 Skor orowidz alfabety betyczn czny do Dziennika Urzêdo êdowego o Wy sz y szego o Urzêdu Górniczego Rok 2004 (nry 1 9) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, r. p. WUG regulamin pracy Wyższego Urzędu Górniczego, Z. zarządzenie, zm. r. o. OUG i UGBKUE zmianę regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, zm. r. o. WUG zmianę regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, zm. r. p. WUG zmianę regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.) A Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej Podległość. D. ( 2 ust. 2) Nr 4, poz. 22. Audyt wewnętrzny Badania Zasady wykonywania audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. Nr 8, poz. 36. Patrz: Stanowisko do Spraw Audytu Wewnę trznego B Badania powypadkowe. Z. ( 1 pkt 4 i 5 zm. r. o. OUG i UGBKUE) Nr 5, poz. 25. Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 9 r. p. WUG) Patrz: Komisja Bezpieczeń stwa i Higieny Pracy w urzę dach górniczych Bezpośredni przełożony Objaśnienie pojęcia (Wyższy Urząd Górniczy). D. ( 2 pkt 4 r. p. WUG) Biura w Wyższym Urzędzie Górniczym 1. Biuro Kadr i Szkolenia Zakres działania. Z. ( 1 pkt 10 zm. r. o. WUG) Nr 5, 2. Biuro Administracyjno-Budżetowe Zakres działania. Z. ( 1 pkt 11 zm. r. o. WUG) Nr 5, Czas pracy C Czas pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 5 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 3 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Norma dobowa i tygodniowa czasu pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 15 ust. 3 r. p. WUG) Okres rozliczeniowy. D. ( 15 ust. 3 5 r. p. WUG) Polecenie wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 15 ust. 11 oraz załącznik nr 2 do r. p. WUG) Nr 3, poz. 18. Potwierdzenie wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 15 ust. 11 oraz załącznik nr 3 do r. p. WUG) RCP (elektroniczny system rejestracji czasu pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym). D. ( 16 ust. 1 pkt 1 oraz 17 ust. 4 i 10 r. p. WUG) Czas kontaktowy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 17 ust. 2 i 3 oraz 42 ust. 1 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18. Kontrola w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników w RCP w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 17 ust. 10 r. p. WUG)

3 4 D Departamenty w Wyższym Urzędzie Górniczym 1. Przepisy wspólne Sposób realizacji zadań Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 1, 2 i 5 zm. r. o. WUG) Nr 5, 2. Departament Prawny i Integracji Europejskiej Zakres działania. Z. ( 1 pkt 2 zm. r. o. WUG) Nr 5, 3. Departament Górnictwa Zakres działania. Z. ( 1 pkt 6 zm. r. o. WUG) Nr 5, 4. Departament Energomechaniczny Zakres działania. Z. ( 1 pkt 1 i 7 zm. r. o. WUG) Nr 5, 5. Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Zakres działania. Z. ( 1 pkt 8 zm. r. o. WUG) Nr 5, 6. Departament Warunków Pracy Zakres działania. Z. ( 1 pkt 9 zm. r. o. WUG) Nr 5, Dokumentacja mierniczo-geologiczna Patrz: Archiwum Dokumentacji Mierniczo- Geologicznej Dopuszczanie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych Zadania Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 1 zm. r. o. WUG) Nr 5, Sposób realizacji zadań Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 1 i 5 zm. r. o. WUG) Nr 5, Zakresy działania departamentów w Wyższym Urzędzie Górniczym. Z. ( 1 pkt 1, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b i pkt 9 lit. b zm. r. o. WUG) Nr 5, Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego Patrz: Osoby kierownictwa Wyż szego Urzę du Górniczego Dyscyplina pracy Dyscyplina pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 10 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 7 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Elektroniczny system rejestracji czasu pracy Patrz: Czas pracy Ewidencje E Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Wyższego Urzędu Górniczego. D. ( 16 r. p. WUG) Ewidencja delegacji służbowych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego. D. ( 43 ust. 4 r. p. WUG) Ewidencja zezwoleń na kierowanie służbowym samochodem osobowym przez pracowników niebędących kierowcami zawodowymi. Z. ( 4 ust. 6) Nr 7, poz. 35. Ewidencja zezwoleń na udostępnienie służbowego samochodu osobowego pracownikom urzędów górniczych do celów prywatnych. Z. ( 10 ust. 3) Nr 7, poz. 35. Ewidencja miesięcznych oświadczeń pracowników urzędów górniczych, którzy otrzymali zezwolenie na udostępnienie służbowego samochodu osobowego do celów prywatnych, określających ilość przejechanych kilometrów. Z. ( 10 ust. 5) Nr 7, poz. 35. Ewidencja zweryfikowanych kart drogowych dotyczących rozliczenia paliwa, trasy przejazdu i użytkowników oraz miesięcznych kart eksploatacyjnych. Z. ( 25) Nr 7, poz. 35. Formularze Fundusze F Formularz polecenia wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (załącznik nr 2 do r. p. WUG) Formularz potwierdzenia wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (załącznik nr 3 do r. p. WUG) Nr 3, poz. 18. Patrz: Wzory Patrz: Zakł adowy Fundusz Ś wiadczeń Socjalnych G Gospodarka remontowo-konserwacyjna Prowadzenie gospodarki remontowo-konserwacyjnej. Z. ( 1 pkt 11 lit. b zm. r. o. WUG) Nr 5,

4 5 H K Higiena pracy Inspekcje Patrz: Bezpieczeń stwo i higiena pracy I Cele inspekcji przeprowadzanych przez pracowników inspekcyjno-technicznych Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 14 lit. a zm. r. o. WUG) Nr 5, Przeprowadzanie inspekcji przez pracowników inspekcyjno-technicznych Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt zm. r. o. WUG) Nr 5, Patrz: Notatki sł u ż bowe, Wzory Inspektor do spraw transportu Zadania, obowiązki i uprawnienia Inspektora do spraw transportu. Z. ( 6 pkt 1, 10 ust. 3 i 5, 15 ust. 2, 18 pkt 1, 21 pkt 1, 24 pkt 1, 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit. a oraz 32 ust. 3 pkt 2) Nr 7, poz. 35. Inwentaryzacja Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych. Z. ( 1 pkt 11 lit. a zm. r. o. WUG) Nr 5, Inwestycje Jakość Prowadzenie działalności inwestycyjnej. Z. ( 1 pkt 11 lit. b zm. r. o. WUG) Nr 5, J Wprowadzenie w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością. D. Nr 6, poz. 31. Powołanie Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. Nr 6, poz. 32. Wprowadzenie do stosowania Księgi Jakości Wyższego Urzędu Górniczego. D. Nr 6, poz. 33. Powołanie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. Nr 6, poz. 34. Karty pracy Karta pracy pracownika inspekcyjno-technicznego. Z. ( 1 pkt 15 zm. r. o. WUG) Nr 5, Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych. D. Nr 1, poz. 10. Obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych. D. ( 5) Nr 1, poz. 10. Komisja do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym Patrz: Zamówienia publiczne Komisje egzaminacyjne Uzupełnienie składu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych. D. Nr 2, poz. 16. Obsługa Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych. Z. ( 1 pkt 10 zm. r. o. WUG) Nr 5, Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych. D. Nr 5, poz. 26. Komisje organy opiniodawcze i doradcze Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 1. Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie. D. Nr 1, poz. 9. Obsługa prac Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie. D. ( 6) Nr 1, poz. 9. Zmiana składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie. D. Nr 4, poz. 19. Obsługa administracyjna Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie. D. ( 1 pkt 9 lit. a zm. r. o. WUG) Nr 5, 2. Komisja do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych Powołanie Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych. D. Nr 5, poz. 28.

5 6 Komisje specjalne organy opiniodawczo-doradcze Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 1. Komisja do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych. D. Nr 1, poz. 1. Obsługa prac Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych. D. ( 6) Nr 1, poz. 1. Zmiana składu osobowego Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych. D. Nr 2, poz Komisja do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi Powołanie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi. D. Nr 1, poz. 2. Obsługa prac Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi. D. ( 6) Nr 1, poz Komisja do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny Powołanie Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny. D. Nr 1, poz. 3. Obsługa prac Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny. D. ( 6) Nr 1, poz Komisja do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami Powołanie Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami. D. Nr 1, poz. 4. Obsługa prac Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami. D. ( 6) Nr 1, poz Komisja do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych. D. Nr 1, poz. 5. Obsługa prac Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych. D. ( 6) Nr 1, poz Komisja do spraw Zagrożeń Wodnych Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych. D. Nr 1, poz. 6. Obsługa prac Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych. D. ( 6) Nr 1, poz Komisja do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem Powołanie Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem. D. Nr 1, poz. 7. Obsługa prac Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem. D. ( 6) Nr 1, poz Komisja do spraw Ochrony Powierzchni Powołanie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni. D. Nr 1, poz. 8. Obsługa administracyjna i biurowa Komisji do spraw Ochrony Powierzchni. D. ( 19) Nr 1, poz. 8; Z. ( 1 pkt 8 zm. r. o. WUG) Nr 5, Wysokość stawek należności za udział w posiedzeniach dla członków Komisji do spraw Ochrony Powierzchni. D. Nr 2, poz Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Powołanie przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. D. Nr 2, poz. 14. Obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. D. ( 4) Nr 2, poz. 14. Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. D. Nr 4, poz. 20. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. D. Nr 5, poz. 27. Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu Pracownicy upoważnieni w Wyższym Urzędzie Górniczym. Z. ( 1 pkt 1 zm. r. o. WUG) Nr 5, Zadania Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 1 zm. r. o. WUG) Nr 5, Sposób realizacji zadań Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 1 zm. r. o. WUG) Nr 5, Sposób przeprowadzania kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu. Z. ( 1 pkt 17 i 20 zm. r. o. WUG) Nr 5,

6 7 Działania podejmowane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych. Z. ( 1 pkt 1, 2 i 5 zm. r. o. OUG i UGBKUE) Nr 5, poz. 25. Ochrona pracy kobiet O Patrz: Wzory Limity paliwa Mobbing L Patrz: Sł u ż bowe samochody osobowe M Przeciwdziałanie mobbingowi. D. ( 14 r. p. WUG) Nadzór rynku N Patrz: Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 11 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 8 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Normy przydziału Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 4 ust. 2 oraz załącznik nr 1 do r. p. WUG) Normy zużycia paliwa Patrz: Sł u ż bowe samochody osobowe Notatki służbowe Notatka służbowa z przebiegu inspekcji w zakładzie górniczym. Z. ( 1 pkt 14 lit. b, pkt 18 i 19 oraz załącznik nr 1 do zm. r. o. WUG) Nr 5, Notatka służbowa z przebiegu inspekcji w zakładzie górniczym, przeprowadzonej wspólnie z inspektorem właściwego okręgowego urzędu górniczego lub specjalistycznego urzędu górniczego. Z. ( 1 pkt 14 lit. c i pkt 18 oraz załącznik nr 2 do zm. r. o. WUG) Nr 5, Patrz: Wzory Ochrona pracy kobiet w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 15 ust. 12 oraz rozdział 8 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18. Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 9 r. p. WUG) Odpowiedzialność dyscyplinarna Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników Wyższego Urzędu Górniczego. D. (rozdział 12 r. p. WUG) Okręgowe urzędy górnicze Sposób realizacji zadań okręgowych urzędów górniczych. Z. ( 1 pkt 1 zm. r. o. OUG i UGBKUE) Nr 5, poz. 25. Patrz: Badania, Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu Organy opiniodawcze i doradcze Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Patrz: Komisje organy opiniodawcze i doradcze Prezesa Wyż szego Urzę du Górniczego, Komisje specjalne organy opiniodawczo-doradcze Prezesa Wyż szego Urzę du Górniczego, Zespoł y organy opiniodawcze i doradcze Prezesa Wyż szego Urzę du Górniczego Osoby kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Podpisywanie dokumentów i pism przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 4 zm. r. o. WUG) Nr 5, Wystawianie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Z. ( 1 pkt 12 zm. r. o. WUG) Nr 5, Wystawianie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego upoważnień do przeprowadzania kontroli finansowej. Z. ( 1 pkt 13 zm. r. o. WUG) Nr 5, 2. Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego Rozdział zadań pomiędzy wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego. D. Nr 4, poz. 22.

7 8 Zadania i kompetencje wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 3 zm. r. o. WUG) Nr 5, 3. Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego Wystawianie przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Z. ( 1 pkt 12 zm. r. o. WUG) Nr 5, Wystawianie przez Dyrektora Generalnego Urzędu Górniczego upoważnień do przeprowadzania kontroli finansowej. Z. ( 1 pkt 13 zm. r. o. WUG) Nr 5, P Podpisywanie dokumentów i pism Patrz: Osoby kierownictwa Wyż szego Urzę du Górniczego, Wyż szy Urzą d Górniczy Pogotowie techniczne Dyżury pogotowia technicznego w specjalistycznym urzędzie górniczym. Z. ( 1 pkt 6 zm. r. o. OUG i UGBKUE) Nr 5, poz. 25. Pracodawca Objaśnienie pojęcia (Wyższy Urząd Górniczy). D. ( 2 pkt 2 r. p. WUG) Obowiązki pracodawcy (Wyższy Urząd Górniczy). D. (rozdział 2 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 2 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Patrz: Regulaminy pracy Pracownik Objaśnienie pojęcia (Wyższy Urząd Górniczy). D. ( 2 pkt 1 r. p. WUG) Skargi i wnioski pracowników (Wyższy Urząd Górniczy). D. ( 5 r. p. WUG) Obowiązki pracowników (Wyższy Urząd Górniczy). D. (rozdział 3 r. p. WUG) Pracownicy inspekcyjno-techniczni (Wyższy Urząd Górniczy). Z. ( 1 pkt 1 zm. r. o. WUG) Nr 5, Patrz: Formularze, Regulaminy pracy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Patrz: Osoby kierownictwa Wyż szego Urzę du Górniczego Przełożony Objaśnienie pojęcia (Wyższy Urząd Górniczy). D. ( 2 pkt 3 r. p. WUG) Regulaminy organizacyjne R Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego. Z. Nr 5, Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Z. Nr 5, poz. 25. Regulaminy pracy Rejestry Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego. D. Zmiana decyzji w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego. D. Nr 8, poz. 37. Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. K. Nr 2, poz. 17; O. Nr 4, poz. 23; K. Nr 5, poz. 29 i 30; O. Nr 9, poz. 38. Rodzicielstwo Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. D. ( 15 ust. 12, 27 i rozdział 8 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 6 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego 1. Jednostki naukowe Aktualizacja danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. K. Nr 2, poz. 17; K. Nr 5, poz. 29. Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. K. Nr 5, poz. 30. Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. O. (załącznik nr 1) Nr 9, poz Osoby fizyczne Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego. O. Nr 4, poz. 23; O. (załącznik nr 2) Nr 9, poz. 38. Patrz: Rejestry

8 9 S T Służbowe samochody osobowe Służbowe samochody osobowe w urzędach górniczych. Z. Nr 7, poz. 35. Zadania, uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności w zakresie służbowych samochodów osobowych. Z. ( 2 10) Nr 7, poz. 35. Właściwość w zakresie określenia sposobu i trybu uiszczania opłaty za udostępnienie służbowego samochodu osobowego pracownikowi urzędu górniczego do celów prywatnych. Z. ( 10 ust. 7) Nr 7, poz. 35. Dyżurny służbowy samochód osobowy. Z. (rozdział 2) Nr 7, poz. 35. Zamawianie służbowego samochodu osobowego w Wyższym Urzędzie Górniczym. Z. (rozdział 3 oraz załącznik nr 1) Nr 7, poz. 35. Karta drogowa dotycząca rozliczenia paliwa, trasy przejazdu i użytkowników. Z. ( 17 pkt 1, 18 21, 24 i 25 oraz załącznik nr 2) Nr 7, poz. 35. Miesięczna karta eksploatacyjna. Z. ( 17 pkt 2, 18 i oraz załącznik nr 3) Nr 7, poz. 35. Właściwość w zakresie określenia normy zużycia paliwa. Z. ( 22 pkt 4) Nr 7, poz. 35. Zakup oraz rozliczenie paliwa. Z. (rozdział 5) Nr 7, poz. 35. Właściwość w zakresie określenia miesięcznych limitów paliwa. Z. ( 26 ust. 1) Nr 7, poz. 35. Parkowanie i garażowanie służbowych samochodów osobowych. Z. (rozdział 6) Nr 7, poz. 35. Patrz: Inspektor do spraw transportu, Wzory Specjalistyczne urzędy górnicze Patrz: Urzą d Górniczy do Badań Kontrolnych Urzą dzeń Energomechanicznych Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego Zakres działania. Z. ( 1 pkt 12 zm. r. o. WUG) Nr 5, Patrz: Audyt Wewnę trzny Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej Zakres działania. Z. ( 1 pkt 13 zm. r. o. WUG) Nr 5, Transport Urlop Patrz: Inspektor do spraw transportu, S ł u ż bowe samochody osobowe, Wzory U Urlopy i zwolnienia od pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 7 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 5 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Urlop wypoczynkowy. D. ( 21 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18; D. ( 1 pkt 4 zm. r. p. WUG) Nr 8, poz. 37. Urlop bezpłatny. D. ( 22 r. p. WUG) Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych Zakres przedmiotowy badań kontrolnych rocznych. Z. ( 1 pkt 3 zm. r. o. OUG i UGBKUE) Nr 5, poz. 25. Uznawanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych (górniczych zawodów regulowanych) Zadania Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 2 zm. r. o. WUG) Nr 5, Sposób realizacji zadań Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 2 zm. r. o. WUG) Nr 5, Zakresy działania departamentów w Wyższym Urzędzie Górniczym. Z. ( 1 pkt 2 zm. r. o. WUG) Nr 5, W Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego Patrz: Osoby kierownictwa Wyż szego Urzę du Górniczego Wynagrodzenie Wypłata wynagrodzenia w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. (rozdział 6 r. p. WUG) Wyższy Urząd Górniczy Zadania Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 1 i 2 zm. r. o. WUG) Nr 5, Kierowanie działalnością Wyższego Urzędu Górniczego. Z. ( 1 pkt 3 zm. r. o. WUG) Nr 5,

9 10 Wzory Podpisywanie dokumentów i pism w Wyższym Urzędzie Górniczym. Z. ( 1 pkt 4 zm. r. o. WUG) Nr 5, Wzór notatki służbowej z przebiegu inspekcji w zakładzie górniczym. Z. (załącznik nr 1 do zm. r. o. WUG) Nr 5, Wzór notatki służbowej z przebiegu inspekcji w zakładzie górniczym, przeprowadzonej wspólnie z inspektorem właściwego okręgowego urzędu górniczego lub specjalistycznego urzędu górniczego. Z. (załącznik nr 2 do zm. r. o. WUG) Nr 5, Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli wyrobów. Z. (załącznik nr 3 do zm. r. o. WUG) Nr 5, Wzór protokołu kontroli wyrobu. Z. (załącznik nr 4 do zm. r. o. WUG) Nr 5, Wzór formularza dla sporządzenia zamówienia na służbowy samochód osobowy w Wyższym Urzędzie Górniczym. Z. (załącznik nr 1) Nr 7, poz. 35. Wzór formularza dla sporządzenia karty drogowej dotyczącej rozliczenia paliwa, trasy przejazdu i użytkowników. Z. (załącznik nr 2) Nr 7, poz. 35. Wzór formularza dla sporządzenia miesięcznej karty eksploatacyjnej. Z. (załącznik nr 3) Nr 7, poz. 35. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. ( 49 r. p. WUG) Nr 3, poz. 18. Zamówienia publiczne Powołanie Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym. D. Nr 4, poz. 21. Zaopatrzenie Zaopatrzenie materiałowe jednostek organizacyjnych. Z. ( 1 pkt 11 lit. b zm. r. o. WUG) Nr 5, Zatrudnienie Równe traktowanie w zatrudnieniu. D. ( 9 13 r. p. WUG) Zespoły działające w ramach organizacyjnych komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego Patrz: Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu Zespoły organy opiniodawcze i doradcze Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Powołanie Zespołu do spraw komputeryzacji. D. Nr 2, poz. 11. Zespoły powoływane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, niebędące jego organami opiniodawczymi i doradczymi Utworzenie Zespołu do spraw oceny ryzyka zawodowego w urzędach górniczych. D. Nr 2, poz. 15.

10 11

11 12 Wydawca: Wyższy Urząd Górniczy Redakcja: Departament Prawny i Integracji Europejskiej Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, Katowice, tel.: do 4 w. 131 Skład i druk: Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddział Poligrafii, ul. Mikołowska 100A, Katowice, tel.: , Rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Budżetowe Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, Katowice, tel.: do 4 w. 121 Tłoczono z polecenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddział Poligrafii ul. Mikołowska 100A, Katowice, tel.: , ISSN Cena brutto 9,30 zł

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 lipca 2006 r. Nr 13 OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2006 r. Nr 13 OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 lipca 2006 r. Nr 13 TREŒÆ: Poz.: OBWIESZCZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 71 z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie rejestru rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne: 1) Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU Załącznik do zarządzenia Nr 011-12/2011 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 30 marca 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2003

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2003 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2003 Skorowidz al fa be tycz ny do Dziennika Urzêdowego Wy szego Urzê du Gór ni cze go Rok 2003 (nry 1 6) Skróty oznaczają: D. decyzję, O. obwieszczenie,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

3) Trzeci Oddział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji pkt: 1b, 4, 5. ;

3) Trzeci Oddział Kontroli Wewnętrznej i Przeciwdziałania Korupcji pkt: 1b, 4, 5. ; Załącznik do zarządzenia Nr 66/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA KADR I ORGANIZACJI Zatwierdzam Halina Stachura Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 5 maja 2015 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY BIURA KADR

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2009 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2009 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 14 * ) DECYZJA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 14 * ) DECYZJA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 14 * ) TREŒÆ: Poz.: DECYZJA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 52 nr 28 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie Komisji Likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

16 DECYZJA NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

16 DECYZJA NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 2 63 Poz. 15, 16 16 DECYZJA NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Usługi wiertnicze 2016/S 017-026650

Polska-Katowice: Usługi wiertnicze 2016/S 017-026650 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:26650-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Usługi wiertnicze 2016/S 017-026650 Kompania Węglowa S.A., ul. Powstańców 30,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417

Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417 PS-III.9514.10.2015.TB Gdańsk, dnia 14 lipca 2015 r. Protokół kontroli okresowej JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk REGON 771283417 Kontrolę, w dniu 29 czerwca 2015 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne Regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/24/III/2012 Zarządu Kopalni Soli Wieliczka S.A. z dnia 13 marca 2012 r. Zasady stwierdzania przygotowania i doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 1093 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w latach w 2006-2008 Lp. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT Złącznik do Uchwały Nr XIX/124/2013 Rady Gminy Lubomino z dnia 14 lutego 2013r Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 58/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Załącznik nr 1 do Ramowych wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY. Komendy Głównej Policji Nr 14 423 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 23 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY. Komendy Głównej Policji Nr 14 423 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 23 października 2009 r. DZIENNIK URZĘDOWY 423 Poz. 67 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 23 października 2009 r., Nr 14,, TRESC: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C J I 67 Nr 1260 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu

Zarządzenie Nr 1 /2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu Zarządzenie Nr 1 /2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu z dnia 07 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.68.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.68.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.68.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo