PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 KONSORCJUM PROJEKTU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU:"

Transkrypt

1 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość oraz za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji. PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 KONSORCJUM PROJEKTU:

2 Konsorcjum projektu: Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ), Polska Pontydysgu, Wielka Brytania EMMERCE EEIG, Szwecja Nowoczesna Firma (NF), Polska Autor: Maria Perifanou Współpraca: Marta Eichstaedt Graham Attwell Anna Jaruga Strona internetowa projektu: Projekt WebQuest for HRM został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. NUMER PROJEKTU: PL1-LEO

3 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMOWA WPROWADZENIE CZYM JEST WEBQUEST Defi nicja Webquest Struktura Webquest PLATFORMY DO TWORZENIA WEBQUESTÓW Platformy wiki Platformy blogowe Platformy społecznościowe NARZĘDZIA WEB 2.0 WARTE STOSOWANIA W WEBQUESTACH Tworzenie materiałów szkoleniowych Prezentacje i inne dokumenty Nagrywanie głosu Screencast Serwisy do udostępniania materiałów szkoleniowych Udostępnianie plików wideo Udostępnianie prezentacji Serwisy zakładek społecznościowych Udostępnianie zdjęć Współpraca Wirtualne pokoje SZKOLENIE: PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA WEBQUESTU Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok pierwszy Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok drugi Przygotowanie scenariusza Webquestu 2.0: krok trzeci ETAPY PRZYGOTOWANIA SCENARIUSZA WEBQUESTU Przygotowanie Webquestu 2.0: projekt 7 kręgów uczenia się Etap dzielenia się efektami pracy w trakcie Webquestu 2.0 ze społecznością trenerów EWALUACJA SCENARIUSZA WEBQUESTU Kryteria oceny Webquestu Sposoby użycia listy kryteriów oceny Webquestu SŁOWNICZEK BIBLIOGRAFIA

4 1. PRZEDMOWA Szybki rozwój technologii przekazywania informacji i komunikowania się otwiera nowe możliwości edukacyjne, jakie dawniej trudno byłoby sobie wyobrazić, w tym w szkoleniach i nauce w miejscu pracy. Narzędzia Web 2.0, takie jak blogi, wiki, podcasty, kanały RSS, social bookmarking (zakładki społecznościowe) czy wideokonferencje to jedne z najpopularniejszych środków komunikacji i wymiany informacji we współczesnym społeczeństwie, wykorzystywane do tworzenia bogatszego środowiska uczenia się. Internet w epoce Web 2.0 jest środowiskiem skoncentrowanym wokół użytkownika, społecznym, spersonalizowanym, interaktywnym i wymagającym aktywnego uczestnictwa. Użytkownik Internetu jest jego centralnym elementem, który tworzy treści i wymienia się nimi z innymi internautami (Liu et al., 2009). Wyzwaniem jest wykorzystanie nowych możliwości technologicznych w edukacji w najbardziej efektywny sposób, tak aby stworzyć skuteczne, złożone, autentyczne środowisko uczenia się i nauczania. Środowisko Web 2.0 wspiera trenerów w projektowaniu i rozwijaniu treści oraz generowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i udostępnianiu ich innym. Technologia wspierana przez innowacyjne podejście do edukacji może wzbogacić proces uczenia się i nauczania. Partnerstwo Niniejszy podręcznik został opracowany przez partnerów projektu Webquest for HRM z trzech krajów (Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji). Projekt Webquest for HRM jest częściowo fi nansowany przez program Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci. Jego celem jest nauczenie trenerów, jak tworzyć i opracowywać materiały do szkoleń e-learningowych z wykorzystaniem Webquestu 2.0 w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Naszym celem jest również zwiększenie świadomości na temat wykorzystania technologii w szkoleniach stacjonarnych, prowadzonych metodą blended learning oraz poprzez kursy on-line, po to aby ugruntować kulturę innowacyjności w MŚP. Celem niniejszego podręcznika jest wprowadzenie trenerów w zasady tworzenia 4

5 O dokumencie praktycznych, innowacyjnych szkoleń z wykorzystaniem Webquestów 2.0, z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pierwsze Webquesty (Web 1.0) oparte były na serii pytań zachęcających uczestników do poszukiwań i odkrywania nowych znaczeń oraz uzyskania głębszego zrozumienia zagadnienia przy pomocy narzędzi i zasobów internetowych. Choć Webquesty od pewnego czasu są stosowane w szkołach i na uczelniach, naszym celem było zaadaptowanie narzędzia jakim jest Webquest 2.0 do potrzeb uczestników szkoleń z małych i średnich przedsiębiorstw. Nauczanie poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania odbywa się w społecznościowym, interaktywnym, otwartym środowisku uczenia się (w kontakcie bezpośrednim i/lub on-line), przy użyciu narzędzi Web 2.0 i łączy naukę poprzez pracę w grupie z nauką samodzielną. Choć podręcznik dostosowano do potrzeb trenerów z dziedziny ZZL oraz dla szkół trenerów, mogą skorzystać z niego również pracownicy wsparcia ICT oraz menadżerowie ZZL. Celem niniejszego podręcznika jest wsparcie trenerów w ich rozwoju oraz zachęcenie do wykorzystywania Internetu oraz interaktywnych materiałów dostępnych online w czasie szkoleń prowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podręcznik zapewnia zarówno wsparcie praktyczne dla trenerów, którzy chcą zbierać praktyczne doświadczenia, jak i pomoc i informacje dla trenerów, którzy chcą po prostu poznać jedno z narzędzi e-learningu. Mamy nadzieję, że lektura podręcznika będzie przyjemna, a przede wszystkim, że znajdzie on praktyczne zastosowanie w Twojej pracy szkoleniowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i informacje o tym, jak możemy udoskonalić podręcznik. 5

6 2. WPROWADZENIE Grupa docelowa Niniejszy podręcznik napisano dla trenerów, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o e-learningu oraz eksperymentować z opracowywaniem materiałów e- learningowych i z nowymi technologiami w pracy szkoleniowej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla trenerów działających w MŚP, choć oczywiście może okazać się przydatny również dla osób pracujących dla innych klientów. Cel podręcznika Choć nowe technologie znajdują szerokie zastosowanie w nauczaniu w instytucjach edukacyjnych i w wielu dużych fi rmach, ich wykorzystanie w MŚP było dotąd ograniczone. Po części, jak sądzimy, jest to spowodowane brakiem infrastruktury i dostępnych materiałów, a po części - ograniczonym doświadczeniem i zaufaniem wielu trenerów do wykorzystania narzędzi IT w nauczaniu. Niniejszy podręcznik ma zapewniać pomoc w obu tych dziedzinach. Narzędzia informatyczne, które opisujemy, są dostępne cenowo dla trenerów i MŚP i służą do opracowania materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb pracowników. Podręcznik opisuje metodykę prowadzenia szkoleń za pomocą Webquestu 2.0 i narzędzia, które pomagają prowadzić takie zajęcia, zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, blended learningu oraz szkoleń on-line. Podręcznik składa się z siedmiu głównych rozdziałów wraz z Przedmową, Wprowadzeniem, Słowniczkiem i Bibliografi ą. W pierwszym rozdziale czytelnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Webquestu 2.0. Kolejny rozdział zawiera praktyczną prezentację platform i narzędzi Web 2.0 przydatnych przy opracowywaniu i przygotowywaniu scenariuszy szkoleniowych w ramach Webquestów 2.0. Dalej następuje opis etapów opracowywania scenariusza Webquestu 2.0. Na zakończenie przedstawiono różne podstawy pedagogiczne, które pomogą trenerom w przygotowaniu i wdrożeniu Webquestu

7 Podsumowując, jest to zarówno informator, jak i podręcznik praktyczny 1. Niektórzy trenerzy wykorzystają podręcznik do pogłębienia wiedzy o Webquestach 2.0 oraz e-learningu, inni zaangażują się w opracowywanie Webquestów 2.0 i materiałów szkoleniowych. Aby korzystać z podręcznika, nie trzeba być specjalistą od IT i Webquestów 2.0! Mamy nadzieję, że lektura podręcznika będzie przyjemna i okaże się przydatna w Twojej pracy. 1 Trenerom zainteresowanym teorią związaną z niniejszym podręcznikiem polecamy następującą stronę projektu gdzie można przeczytać i/lub pobrać dokument Collaborative Blended Learning Methodology (CBLM). 7

8 3. CZYM JEST WEBQUEST 2.0 CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Zdefi niować, czym jest Webquest 2.0 Krótko opisać strukturę Webquestu kręgów uczenia się 3.1 DEFINICJA WEBQUEST 2.0 Czym jest Webquest? Nazwa webquest składa się z dwóch części: a) web, czyli sieć, oznacza, że sieć WWW używana jest jako podstawowy zasób w stosowaniu, analizowaniu, syntezowaniu i ocenianiu informacji, natomiast b) quest, czyli poszukiwanie, oznacza, że w ramach webquestu postawione zostaje pytanie, które zachęca uczących się do poszukiwania nowych znaczeń i głębszego zrozumienia (Pelliccione & Craggs, 2007). Webquest 2.0 charakteryzuje się wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 i oparty jest o udoskonalony schemat, dostosowany do potrzeb trenerów. Webquest 2.0 to działanie zorientowane na poszukiwania, które odbywa się zasadniczo w społecznym, interaktywnym i otwartym środowisku uczenia się, wspieranym przez Web 2.0, gdzie uczestnik może decydować o własnej ścieżce nauki poprzez wybór narzędzi Web 2.0 i zasobów on-line, potrzebnych do uzyskania końcowego rezultatu Webquestu 2.0 (Perifanou, 2011). 3.2 STRUKTURA WEBQUEST 2.0 Struktura Webquest 2.0 Struktura Webquestu 2.0, jak pisaliśmy powyżej, osadzona jest w środowisku wykorzystującym narzędzia Web 2.0 i podzielona jest na siedem etapów, nazywanych kręgami uczenia się. Sześć z nich jest skierowanych do uczestników szkolenia, natomiast ostatni - do trenerów. Etapy Webquestu 2.0: 1. Rozgrzewka/Przygotowanie: Celem pierwszego Kręgu Uczenia się jest a) wprowadzenie uczestników do tematu szkolenia w kontekście wykorzystania 8

9 Webquestu 2.0; b) zbadanie potrzeb uczestników szkoleń i poziomu ich wiedzy; c) stworzenie przyjaznego środowiska uczenia opartego o współpracę Wstęp: Drugi etap Webquestu 2.0 ma na celu przedstawienie uczestnikom a) kontekstu Webquestu 2.0 oraz b) tematu i celu Webquestu 2.0. Zadanie (indywidualne/grupowe): Na tym etapie uczestnicy uzyskują informacje związane z indywidualnymi i grupowymi zadaniami, które wykonają w ramach Webquestu 2.0. Otrzymują również materiały, które pomogą im w realizacji tych zadań. Proces: W ramach Procesu dostarczane są uczestnikom instrukcje krok po kroku, które wspierają proces uczenia się i realizację zadań Webquestu 2.0. Ewaluacja otwarta i zamknięta: Tu zdefi niowane są strategie ewaluacji pracy uczestników Webquestu 2.0. Uczestnicy znajdą tu instrukcje dotyczące etapów i rodzajów ewaluacji. Proponujemy wykorzystanie dwóch typów ewaluacji: zamkniętą i otwartą. Ewaluacja zamknięta dotyczy informacji zwrotnych od uczestników projektu Webquest 2.0, natomiast ewaluacja otwarta dotyczy oceny na szerszym forum, w gronie osób, które nie były uczestnikami danego szkolenia. Uczestnicy są na tym etapie informowani, jakie narzędzia Web 2.0 mogą wykorzystać do stworzenia formularzy oceny. Wnioski: Ten etap Webquestu 2.0 polega na podsumowaniu wszystkich zrealizowanych prac. Ostateczne rezultaty powinny zostać powiązane z początkowymi celami nauki i ich ewaluacją. Poradnik trenera: Poradnik trenera zawiera informacje dla trenerów pomagające prowadzić szkolenie metodą Webquestu 2.0 oraz pomocne przy ponownym wykorzystaniu scenariusza Webquestu 2.0. ZADANIA Praca w grupie: Określ mocne i słabe strony poszczególnych etapów Webquestu 2.0 Kręgi Uczenia się - czy sądzisz, że zaproponowana struktura byłaby pomocna w twoim szkoleniu? 9

10 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Dodge, B., 1995a. Some thoughts about Webquests. Pozyskano ze strony: Dodge, B., The WebQuest Page. Pozyskano ze strony Wydziału Technologii Edukacyjnej Uniwersytetu Stanowego w San Diego, Pelliccione, D. L., & Craggs, G. J., WebQuests: an online learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking. Praca przedstawiona na Konferencji AARE, Perifanou M., Web New era of Internet tools in learning and teaching Italian as a foreign language - WebQuest 2.0 activities & CBLmodel. Proposals of blended learning. Nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet w Atenach. 10

11 4. PLATFORMY DO TWORZENIA WEBQUESTÓW 2.0 CELE NAUCZANIA Po lekturze niniejszego rozdziału będziesz w stanie: Wymienić platformy, które można wykorzystać do stworzenia struktury i zawartości Webquestu 2.0. Krótko wyjaśnić, jak można zastosować te platformy w praktyce. 4.1 PLATFORMY WIKI Czym jest platforma wiki? PLATFORMA WIKI: Platforma wiki to narzędzie autorskie do tworzenia treści (np. szkoleniowych) w Internecie bez potrzeby nauki języka HTML. Dwie najbardziej popularne platformy wiki dostępne na zasadzie SaaS (Software as a Service, czyli oprogramowanie dostępne w chmurze ) to: Pbworks 2 oraz Wikispaces 3. Platformę wiki można wykorzystać do utrwalania wiedzy, udostępniania plików i zarządzania projektami. Automatycznie rejestrowane są na niej wszystkie zmiany zawartości, a informacje o nich docierają do uczestników szkolenia i trenera. Dzięki temu wszyscy mają bieżące informacje. Istnieje również wiele serwisów udostępniających wiki na zasadzie chmury, co oznacza, że nie ma potrzeby pobierania i instalowania oprogramowania, ani utrzymywania własnego serwera. Platformę wiki można dostosować do swoich potrzeb, zarówno pod względem wyglądu, jak i nawigacji. DLACZEGO warto ją wykorzystać do opracowania Webquestu 2.0? Łatwość użycia: Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika poprowadzi trenera i uczestników szkolenia do wszystkich potrzebnych zasobów. Bogaty edytor tekstu: niektóre platformy wiki oferują zaawansowane funkcjonalności multimedialne i bogaty edytor teksu. Dzięki temu zapewniają możliwość opracowania bardziej kreatywnego i autentycznego scenariusza Webquestu

12 3. Współpraca przy tworzeniu treści: Uczestnicy mogą wspólnie pracować nad tą samą udostępnioną stroną wiki (choć w danym czasie tylko jedna osoba może edytować treść). 4. Śledzenie historii: Nic nie zostaje utracone. Możesz znaleźć każdy załadowany plik i każdą wersję opublikowanego tekstu, łącznie z informacją o tym, kiedy był edytowany i przez kogo. W ten sposób możesz śledzić pracę wszystkich uczestników szkolenia. 5. Organizacja plików i stron: Możesz organizować wszystkie pliki i strony według swoich potrzeb. 6. Dostęp dla użytkowników: Możesz przyznawać różne uprawnienia i dostęp do stron poszczególnym użytkownikom, a także nadać swojej wiki status dostępnej dla posiadaczy hasła lub otwartej. Możesz także pracować z uczestnikami szkolenia w zamkniętym środowisku i otworzyć je po zakończeniu pracy. 7. Brak ograniczeń czasowych i miejscowych: Możesz korzystać z platformy w każdym miejscu. Uczestnicy szkolenia mogą mieć do niej dostęp z komputera, telefonu i tabletu, w dowolnym czasie. 8. Komunikacja asynchroniczna/synchroniczna: Użytkownicy mogą wymieniać wiadomości prywatnie, zostawiać komentarze, a nawet wchodzić na czat. 9. Oprogramowanie otwarte (open source): Istnieje wiele bezpłatnych i otwartych platform wiki, które można skonfi gurować według własnych potrzeb. 10. Łatwość rozpowszechniania prac: Jako trener możesz opracować wiele scenariuszy Webquestów 2.0 i dzielić się nimi w swoim kręgu zawodowym. 11. Tanie rozwiązanie: Platformy wiki typu open source można za darmo zainstalować na serwerze. Hosting platform wiki posiadających podstawowe funkcje dla podmiotów edukacyjnych jest często darmowy. Dodatkowe funkcje bądź licencje do zastosowań komercyjnych są zazwyczaj płatne. JAK wykorzystać ją do opracowania Webquestu 2.0? Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Zarejestruj się, w razie potrzeby dokonaj miesięcznej opłaty i zaloguj się na platformie. Dostosuj platformę wiki do swoich potrzeb: Umieść swoje elementy grafi czne i nawigacyjne, aby stworzyć pasek boczny (sidebar) lub menu nawigacyjne. Pomogą one w dostępie i nawigacji po stronach wiki. W razie potrzeby zabezpiecz platformę hasłem i udostępniaj ją jedynie uczestnikom swojego Webquestu 2.0. Później możesz zawsze udostępnić ją publicznie. 12

13 Warto skopiować na główną stronę wiki formularz informacyjny (patrz strona 33) i dodać linki do podstron, na których umieścisz treść każdego z etapów Webquestu 2.0. Następnie możesz przystąpić do pracy nad kolejnymi etapami scenariusza Webquestu 2.0. Na jednej platformie wiki możesz zamieścić linki do różnych scenariuszy Webquestów 2.0. Jeżeli postanowisz pracować z uczestnikami szkolenia przede wszystkim on-line: Stwórz stronę dla każdej grupy oraz osobną stronę dla każdego członka grupy wraz z linkami do strony grupowej. Na tych stronach możesz umieszczać zadania i polecenia i poprosić członków każdej grupy o wzajemną pomoc lub ocenę swoich prac. W razie potrzeby zorganizuj dla uczestników sesje on-line na żywo, poprzez czat, konferencję audio lub wideo, bądź w wirtualnym pokoju (opis narzędzi w rozdziale 5). Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie wiki nie wymaga znajomości HTML. Ważne porady Nie zapomnij zapewnić uczestników, że będziesz wspierać ich w trakcie szkolenia on-line i w kontaktach bezpośrednich. Wielu dostawców platform wiki oferuje darmowe webinary, na których możesz nauczyć się korzystać z danej platformy wiki. ZADANIA Praca w grupie: Zapraszamy do odwiedzenia strony 4 projektu Webquest for HRM i zapoznania się z przykładami Webquestów 2.0. Platforma wiki wykorzystana we wszystkich przykładach działa w oparciu o PBWorks 5. Po zapoznaniu się z podręcznikiem użytkownika 6, przeanalizuj przykłady i stwórz własny scenariusz Webquestu 2.0 na platformie wiki, zaczynając od opracowania strony informacyjnej

14 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU PBworks: Podręcznik użytkownika PBworks: page/ /home Webinary PBworks Graeme, D., Wikis in Education. Na for Education. Pozyskano ze strony: nd.com/wwwtools/magazines.cfm?rid=25242 Wikispaces: Wsparcie Wikispaces :http://help.wikispaces.com/ Webinary Wikispaces: 4.2 PLATFORMY BLOGOWE Czym jest platforma blogowa? Blog to strona internetowa z wpisami umieszczanymi w porządku chronologicznym. Blogi można wykorzystywać do szeregu celów, od wspólnej czy też refl eksyjnej nauki on-line po komunikację wewnątrzfi rmową. Blogi są często wykorzystywane przez ekspertów w fi rmach do dzielenia się wiedzą. Dwie z najpopularniejszych platform blogowych dostępnych na zasadzie SaaS ( w chmurze ) to Blogger 7 i Wordpress 8. Najbardziej popularne platformy blogowe mają następujące cechy: 1. Łatwość użycia i uniwersalność: Z blogów może korzystać każdy - od zupełnego nowicjusza po zaawansowanego programistę. Blogi mogą być wykorzystywane jako platforma do stworzenia dowolnej strony, w tym prowadzenia portfolio on-line (Chapman, 2009). 2. Bogaty interfejs: Większość blogów ma bogaty edytor tekstu umożliwiający umieszczanie na stronach bloga treści multimedialnych. 3. Możliwość rozszerzenia: Społeczność blogerów zapewnia wiele wtyczek służących do rozszerzania funkcjonalności strony. 4. Platforma typu open source: Bezpłatna instalacja i użytkowanie

15 DLACZEGO warto ją wykorzystać do opracowania Webquestu 2.0? Poniżej umieściliśmy niektóre argumenty przemawiające za wykorzystaniem platformy blogowej do Webquestów 2.0: 1. Łatwa w użytkowaniu platforma z bogatym edytorem tekstowym: Trenerzy i uczestnicy szkoleń mogą łatwo tworzyć bogate treści, w tym multimedialne. 2. Wielu autorów: Blogi mogą mieć wielu użytkowników. 3. Niski koszt: Dostępne jest darmowe oprogramowanie blogowe typu open source, które można zainstalować na serwerze, oraz darmowe usługi hostingowe (choć te zwykle zawierają reklamy). 4. Szczegółowa kontrola dostępu: Pozwala określić różne poziomy dostępu do bloga. W ten sposób możesz pozwolić innym trenerom i/lub uczestnikom na dodawanie treści do twojego bloga, a także łatwo sprawdzić, co jest publikowane on-line i przez kogo. Możesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach poprzez lub RSS. Możesz również nadać blogowi status otwartego lub zamkniętego dla szerszego grona odbiorców. 5. Brak ograniczeń czasowych i miejscowych: Możesz korzystać z platformy w każdym miejscu. Uczestnicy szkolenia mogą mieć do niej dostęp z komputera, telefonu i tabletu, w dowolnym czasie. 6. Organizacja treści: Możesz organizować pracę przy pomocy kategorii i tagów. 7. Blogroll: Możesz stworzyć listę ulubionych blogów i zastosować aplikację RSS, aby czytelnicy bloga otrzymywali powiadomienia o aktualizacjach. 8. Komentarze: Możesz w łatwy sposób zapoczątkować dialog z uczestnikami dzięki funkcji komentarzy do publikowanych postów. 9. Komunikacja wewnętrzna: Niektóre usługi blogowe pozwalają na przesyłanie wiadomości użytkownikom poprzez wewnętrzną pocztę mailową lub powiadomienia. JAK wykorzystać blogi do opracowania Webquestu 2.0? Zarejestruj swoje konto i zaloguj się. Wybierz szablon odpowiedni dla Webquestu 2.0. Zalecamy wybór tematu prostego szablonu, który można dostosowywać i który pozwala na stworzenie indywidualnego menu, nagłówka, tła i dodania potrzebnych widgetów. Dostosuj blog do swoich potrzeb: W razie potrzeby zabezpiecz platformę hasłem i udostępnij ją jedynie uczestnikom twojego Webquestu 2.0. Później zawsze możesz ją udostępnić publicznie. 15

16 Ważne porady: Scenariusz Webquest 2.0: Możesz stworzyć stronę informacyjną (główną) jako stronę główną bloga i dodać podstrony, które będą odpowiadały każdemu kręgowi uczenia się. Uczestnicy pracują on-line: Jeżeli uczestnicy pracują na platformie on-line w sposób asynchroniczny, możesz także: stworzyć podstrony dla każdej grupy, na których uczestnicy zamieszczą swoje prace i będą dodawali swoje komentarze jako informacje zwrotne dla ciebie lub dla reszty grupy. zorganizować dla uczestników sesje on-line na żywo, poprzez czat, konferencję audio lub wideo, bądź w wirtualnym pokoju (opis narzędzi w rozdziale 5). Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie blogowej nie wymaga znajomości HTML. Baza danych Webquest 2.0: Stwórz listę scenariuszy Webquestów 2.0 i załóż osobny blog dla każdego Webquestu 2.0. Nie zapomnij zapewnić uczestników, że będziesz wspierać ich w trakcie szkolenia on-line i w kontaktach bezpośrednich. Wielu dostawców platform blogowych oferuje darmowe webinary, na których możesz nauczyć się korzystać z platformy. ZADANIA Praca w grupie dla 2 lub 3 uczestników szkolenia: Zapraszamy do obejrzenia 8- minutowego fi lmu szkoleniowego 9 oraz zapoznania się z samouczkiem Getting started with Wordpress (Początki z Wordpress) 10. Odwiedź stronę internetową Wordpress.com 11, zarejestruj się i sprawdź swoją skrzynkę w celu aktywacji konta oraz zakończ rejestrację poprzez wypełnienie i zapisanie formularza profi lu. Zaloguj się i zacznij korzystać z WordPress.com tworząc scenariusz Webquestu 2.0! Skopiuj i wklej wzór strony informacyjnej na stronę główną nowego bloga, po czym rozpocznij współpracę z uczestnikami szkolenia!

17 ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Wordpress: Początki z Wordpress: Chapman C., Ultimate Guide To Using WordPress For A Portfolio. Smashing Magazine, kwiecień Pozyskano ze strony: Blogger: Blogger - Podręcznik dla początkującego: 4.3 PLATFORMY SPOŁECZNOŚCIOWE Czym są platformy społecznościowe? Idea społeczności nie jest nową koncepcją. Nowe jest jednak przeniesienie jej do świata on-line. W sieci oferowane są różnorodne platformy, które wspierają budowanie internetowych społeczności. Niektóre z popularnych platform społecznościowych to: Grouply 12, Ning 13 i Mixxt 14. Platformy społecznościowe pozwalają tworzyć społeczności on-line i łączą najlepsze cechy znane z sieci społecznościowych i grup on-line. Grupy dają możliwość interaktywnej pracy, udostępniania mediów oraz oferują nowoczesną grafi kę i usability znane z takich serwisów jak Facebook. Można umieszczać tam ciekawe dyskusje, korzystać z popularnych programów mailowych oraz poznawać ludzi. Tradycyjną platformą systemową dla grup on-line jest na przykład Yahoo! Groups. Na wielu platformach możesz stworzyć nową grupę społecznościową bądź dołączyć do już istniejącej i nawiązać kontakt z osobami, które podzielają twoje zainteresowania i pasje

18 DLACZEGO warto wykorzystać ją do opracowania Webquestu 2.0? Najbardziej popularne platformy społecznościowe mają następujące cechy: 1. Interfejs przyjazny dla użytkownika: Bardzo łatwo można stworzyć grupę, dostosować interfejs lub dołączyć do grupy. 2. Personalizacja strony poprzez udostępnianie mediów: Ty oraz każdy uczestnik szkolenia możecie stworzyć własną stronę profi lową oraz zapisywać na niej pliki w różnych formatach (teksty, fi lmy, zdjęcia, itd.), aktualizować statusy, prowadzić blog i dzielić się wszystkimi materiałami i informacjami ze znajomymi i członkami grupy, którzy mogą przeglądać treści i dodawać komentarze. W ramach dodatkowego abonamentu niektóre platformy dają możliwość pracy w GoogleDocs. 3. Pulpit administracyjny: Jako trener możesz stworzyć nowe strony dedykowane dla każdej swojej grupy szkoleniowej i komunikować się ze wszystkimi uczestnikami przy pomocy tylko jednej platformy. Możesz w jednym miejscu weryfi kować i zatwierdzać członków oraz wiadomości dla wszystkich prowadzonych grup. 4. Zaawansowana prywatność strony: Masz możliwość nadawania uprawnień uczestnikom szkoleń do odwiedzania określonych lub wszystkich stron na platformie. Decyzja zależeć będzie każdorazowo od prowadzonego szkolenia. 5. Kompleksowy interfejs mailowy: Wszystkie treści można publikować i otrzymywać drogą mailową, co ułatwia komunikację, a ta z kolei wspiera współpracę w czasie szkolenia. 6. Powiadomienia o podejmowanych działaniach: Pozwalają automatycznie dzielić się aktualizacjami profi lu ze znajomymi i członkami grupy. 7. Analiza grupy: Jako trener możesz chcieć porównać pracę w różnych grupach szkoleniowych. Tabele i wykresy z wykazem najbardziej aktywnych uczestników, najbardziej popularnych tematów oraz aktywności uczestników pozwolą ci uzyskać przydatne informacje o pracy grupy. 8. Poznanie członków społeczności: Dostawcy platform społecznościowych ułatwiają kontakt z innymi grupami. Łatwo więc znajdziesz ciekawe grupy zawodowe, które dzielą z wami zainteresowania. To świetna okazja, by poprosić o informacje zwrotne, jeśli opublikujesz swoje Webquesty

19 9. Wsparcie: Możesz znaleźć przydatne instrukcje w wielu językach o tym, jak dostosować platformę i z niej korzystać. 10. Koszt: Niektóre platformy oferują darmowe usługi, inne wymagają niewysokich opłat licencyjnych. Dodatkowe usługi nie są drogie, a bywają bardzo przydatne. Wśród nich warto wymienić możliwość tworzenia dodatkowych stron www w ramach grupy, zaawansowane narzędzia dostosowania strony, zaawansowane aplikacje, możliwość usunięcia reklam lub wstawienia własnych reklam, określenie własnego adresu URL, itd. JAK używać platform społecznościowych do opracowania Webquestu 2.0? Jako trener możesz tworzyć Webquesty 2.0 przy użyciu różnych formatów (dokumenty Word, prezentacje PowerPoint, fi lmy, itd.) i zapisywać je na platformie społecznościowej. Platformy społecznościowe umożliwiają tworzenie więcej niż jednego Webquestu 2.0 w jednym miejscu. Możesz także stworzyć blog. Jeżeli postanowisz pracować z uczestnikami on-line, możesz skorzystać z narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej oferowanych przez platformę oraz wspólnych miejsc udostępniania dokumentów i plików, takich jak GoogleDocs, które pozwalają uczestnikom na jednoczesną edycję tekstu. Zachęcaj uczestników do korzystania z dodatkowych narzędzi wymienionych w rozdziale 5, służących do przygotowywania prezentacji i do współpracy. Większość działań na platformie społecznościowej nie wymaga znajomości HTML. Stworzony przez ciebie Webquest 2.0 można wykorzystywać jako źródło wiedzy w twojej organizacji lub sieci oraz rozpowszechnić go poprzez narzędzie Web 2.0, które najlepiej spełnia twoje potrzeby. 19

20 ZADANIA Praca indywidualna/w grupie: Poproś uczestników szkolenia, by odwiedzili stronę lub oraz dowiedzieli się więcej o tym, jak wykorzystać te platformy do pracy w grupie. Poproś, by założyli konto w wybranym serwisie, zarejestrowali się i stworzyli swój profi l. Kolejnym krokiem jest stworzenie własnych grup oraz przesłanie zaproszeń do osób, które mają zostać członkami grupy. W tym celu można skorzystać również z aplikacji webmail. Zadaniem uczestników jest umieszczenie swojego Webquestu 2.0 na blogu, a następnie poproszenie znajomych o informacje zwrotne. Zachęć uczestników do kreatywnego podejścia i wypróbowania nowych aplikacji! ŹRÓDŁA I LITERATURA PRZEDMIOTU Grouply: Grouply tours: Ning: Ning - Podręcznik dla początkującego: Mixxt: 20

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Konto Google: Gmail, YouTube.

Konto Google: Gmail, YouTube. Konto Google: Gmail, YouTube. Samouczek dla Pracowni Orange Samouczek powstał na potrzeby szkolenia Komunikacja i promocja z wykorzystaniem nowych technologii. Platforma internetowa dla Pracowni Orange,

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

Personalizowanie wirtualnych pokojów

Personalizowanie wirtualnych pokojów Personalizowanie wirtualnych pokojów www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak spersonalizować swój wirtualny pokój, stosując kolorystykę Twojej marki oraz dodając logo organizacji. Pokażemy Ci krok po kroku,

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Formularze Google. 1. Dostęp do dysku Google

Formularze Google. 1. Dostęp do dysku Google Formularze Google Formularz Google może być dobrym, darmowym narzędziem do zbierania informacji o kandydatach w wyborach. Są oczywiście inne, bardziej zaawansowane narzędzia, które możecie wykorzystać,

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Issuu publikowanie dokumentów w sieci

Issuu publikowanie dokumentów w sieci Issuu publikowanie dokumentów w sieci Issuu to bezpłatny serwis do zbierania, publikowania i udostępniania dokumentów, dostępny na stronie issuu.com. Jest wykorzystywany zarówno przez osoby prywatne, jak

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila.

Pamiętaj o aktywacji swojego konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który otrzymałeś na wprowadzonego maila. 1. Strona główna serwisu Telewizja Powszechna Polaków. Zarejestruj się na www.telewizjapowszechnapolaków.pl (zaznaczone na niebiesko) 2. Wypełnij wszystkie pola na stronie rejestracji i wprowadź kod znajdujący

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka

Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka Konferencja Szkolne Centra Multimedialne biblioteka centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 r. Przygotowanie: Bożena Boryczka organizacja spotkań, ustalenie zasad współpracy zrozumiałych dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Planowanie spotkania. Planowanie spotkania. www.clickmeeting.com

Planowanie spotkania. Planowanie spotkania. www.clickmeeting.com Planowanie spotkania www.clickmeeting.com 1 Z tego poradnika......dowiesz się, jak zaplanować spotkania i webinary, jak wysłać zaproszenia i komunikować się z uczestnikami Twoich wydarzeń tak, aby osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace

Pomoc krok-po-kroku. Jak korzystać z Twinspace Pomoc krok-po-kroku Jak korzystać z Twinspace Jak zaktualizowad swój profil... Error! Bookmark not defined.3 Jak dodawad nauczycieli i gości do swojej TwinSpace... 5 Jak zapraszad uczniów do swojej TwinSpace...

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika showtime

podręcznik użytkownika showtime podręcznik użytkownika showtime pokaż innym o czym mówisz dlaczego showtime? Z pewnością wiesz jak pożyteczne mogą być połączenia konferencyjne. A gdybyś mógł do nich dodać obrazy? Właśnie to umożliwia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po platformie LMS

Przewodnik po platformie LMS 2011-1-PL1-LEO05-19885 Przewodnik po platformie LMS Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU ALLEGRO ZAKUPIONEGO W PAKIECIE STANDARD, MAXI LUB VIP. SPIS TREŚCI 1. OTRZYMANE PLIKI.... 2 2. DODANIE SZABLONU DO SERWISU ALLEGRO ORAZ JEGO UŻYTKOWANIE.... 3 Sposób pierwszy....

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2

Spis treści. tel.: 782 580 850 e-mail: kontakt@e-zaplecze.pl 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Szybkie wystawienie aukcji w szablonie bez konieczności instalacji szablonu na koncie allegro... 4 3. Wystawianie aukcji w szablonie z instalacją szablonu na koncie allegro...

Bardziej szczegółowo

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Drogi uczniu celem naszej zabawy jest utworzenie własnej strony w internecie, na której będą się znajdowały wytwory twojej pracy z lekcji fizyki. Mam nadzieję, że nie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Nowa TwinSpace informacje ogólne

Nowa TwinSpace informacje ogólne Nowa TwinSpace informacje ogólne (uruchomiona we wrześniu 2014 r.) Przewodnik opracowano dla nauczycieli-administratorów. Zawiera informacje umożliwiające rozpoczęcie działań na nowej TwnSpace. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z ClickMeeting

Pierwsze kroki z ClickMeeting Pierwsze kroki z ClickMeeting www.clickmeeting.pl Celem tego przewodnika jest pokazanie, jak szybko możesz przygotować wirtualny pokój, w którym odbędzie się Twoje pierwsze spotkanie online. Podpowiemy

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW TABLET - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW Sposobów przygotowania materiałów i możliwości ich udostępniania jest całe mnóstwo. Nawet nie można podać jednej (najłatwiejszej) metody. Wszystko zależy od: wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta Microsoft Online - proste narzędzie dostępne bezpłatnie online przez przeglądarkę

Ankieta Microsoft Online - proste narzędzie dostępne bezpłatnie online przez przeglądarkę Ankieta Microsoft Online - proste narzędzie dostępne bezpłatnie online przez przeglądarkę internetową. Ankiety są częścią pakietu dokumentów online udostępnionych przez Microsoft za pośrednictwem dysku

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz

Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz Pierwsze kroki w nowych graficznych mediach społecznościowych. Pinterest. Michał Pałasz Pinterest i Instagram - podobieństwa serwisy społecznościowe oparte o treści graficzne bardzo popularne w wersji

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Blabberize mówiące zdjęcie

Blabberize mówiące zdjęcie Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Blabberize mówiące zdjęcie Szkoły coraz częściej dołączają do programu edukacyjnego etwinning, który promuje stosowanie

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Standardy zachowań w Internecie

Standardy zachowań w Internecie Standardy zachowań w Internecie Posiadasz konta w serwisach społecznościowych? Jeśli tak, poniższa instrukcja jest dla Ciebie. Pokażemy, jak skorzystać z ustawień prywatności, by publikowane przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

System MWTB to program, który stwarza warunki do prezentacji Waszej firmy.

System MWTB to program, który stwarza warunki do prezentacji Waszej firmy. Witamy Państwa na Międzynarodowych Wirtualnych Targach Budownictwa zorganizowanych przez grupę specjalistów związanych z branżą budowlano informatyczną. Doceniając rangę internetu we współczesnym świecie,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE 1. Przy pierwszym wejściu na stronę kalendarza, ustaw strefę czasową i skonfiguruj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Glogster multimedialne plakaty

Glogster multimedialne plakaty Glogster multimedialne plakaty Glogster.com to serwis online, w którym można tworzyć bezpłatne, interaktywne plakaty (technologia Flash) nazywane glogami. Można na nich umieszczać nie tylko grafikę i teksty,

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo