dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Partnerstwo w logistyce E-logistyka Korzyści z zielonej logistyki Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia pracowników Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Ostrowska Zespół redakcyjny Anna Duda Agata Łukaszewska Patrycja Predko Jakub Szpon Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, marzec 2013 Marcowy numer Informatora ZmianyNaTAK.pl poświęciliśmy kolejnemu, ważnemu obszarowi funkcjonowania niejednej firmy, czyli logistyce. Naszym celem było pokazanie, jakie korzyści mogą przynieść zmiany przeprowadzone na tak ważnym dla przedsiębiorstwa obszarze. Logistyka spełnia bowiem niebagatelną rolę w strukturze organizacyjnej firm, ma znaczenie dla ich konkurencyjności i wpływa na ich skuteczne działania na rynku. Z tego względu jednym z głównych tematów, jakie znaleźć możecie Państwo w tym wydaniu magazynu, jest zielona logistyka. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie bowiem sprawę, że prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony zwiększa ich przewagę na rynku, ponieważ dzięki temu efektywniej wykorzystują własne zasoby. Przedsiębiorcy obserwując trędy płynące z innych europejskich krajów zaczynają wprowadzać zmiany w procesie logistycznym, uwzględniające potrzeby środowiska oraz pozwalające na budowę dobrych relacji z otoczeniem. Zgodnie z założeniami zielonej logistyki dbają m.in. o to, aby emisja zanieczyszczeń i zużycie energii było jak najniższe. Wiedzą, że swoim działaniem nie tylko budują pozytywny wizerunek, ale także obniżają koszty, zdobywają przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do ochrony środowiska. W trzecim w tym roku Informatorze ZmianyNaTAK.pl postanowiliśmy pokazać, że swoje procesy logistyczne muszą ulepszać także te przedsiębiorstwa, dla których stanowią one rdzeń biznesu. Są nimi m.in. firmy przewozowe. Mamy nadzieję przekonać Państwa, że zmiany wprowadzane przez przedsiębiorstwa z tego sektora, z pozytywnym skutkiem odbiją się także na Państwa biznesie (jeśli korzystacie z ich usług). W tym numerze Informatora chcieliśmy również udowodnić, że przeprowadzenie zmian w firmie, jeśli chodzi o obszar logistyki, nie jest ani trudne, ani czasochłonne, ani kosztowne, jeśli korzysta się z odpowiedniego wsparcia. W ofercie szkoleniowej mogą Państwo znaleźć szkolenia i kursy finansowane z funduszy unijnych. W określeniu rozwiązań, które sprawdzą się w Państwa przedsiębiorstwie, pomogą Państwu profesjonalne instytucje doradcze (informacje o nich znajdą Państwo w tym wydaniu magazynu). Jeśli będą potrzebowali Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę na której znajduje się codziennie aktualizowana baza szkoleń z województwa zachodniopomorskiego dla przedsiębiorców i ich pracowników, również z zakresu logistyki. Na niej dostępna jest także elektroniczna wersja pisma. Życzymy przyjemnej lektury! Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu Spis treści W numerze: 3 Partnerstwo w logistyce 4 E-logistyka 5 Korzyści z zielonej logistyki 6 Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia pracowników 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu logistyki 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 9 marzec 2013

3 Partnerstwo w logistyce Logistyka najczęściej kojarzy się z dostawą i transportem, tymczasem nowoczesne koncepcje logistyczne zakładają budowanie szerokich relacji pomiędzy kooperantami, obejmujące czasem całe gałęzie gospodarki, a nawet organizacje krajów. Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci logistyka w przedsiębiorstwie stopniowo rozszerza swój zakres, przede wszystkim integrując wszystkie procesy związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją przepływu zasobów w jeden spójny system zarządzania tj. planowania, organizowania i kontroli. Całkowicie naturalną tendencją stało się również łączenie przedsiębiorstw w tzw. łańcuchy dostaw (supplychain) 1, tj. pionowo powiązaneze sobą podmioty, ściśle współpracujące na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej. W sferze gospodarki, w ciągu ostatnich lat występują procesy integracji czego przykładem może być Unia Europejska. Zjawisko konsolidacji wywiera również istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie logistyki wyznaczając jej nowe zadania o charakterze ogólnoświatowym 2. Dlatego współcześnie rozumiana logistyka ma bardzo szerokie ujęcie, nie ograniczając się tylko do pojedynczego przedsiębiorstwa, ale wychodząc dużo szerzej, tj. w zakres mezo-, met-, i makroekonomii, obejmując wręcz całe gałęzie gospodarki czy organizacje krajów 3. Zakres od- działywania logistyki jest bardzo obszerny i kompleksowy, a w prostym ujęciu sprowadza się do koncepcyjnego i całościowego zarządzania ruchem zasobów materialnych (np. surowców, zapasów produkcji w toku czy wyrobów gotowych) oraz niematerialnych (np. informacji). Właściwe zarządzanie relacjami pomiędzy kooperantami jest w tym ujęciu kluczem do sukcesu. Dlatego bardzo ważna jest w tym kontekście budowa właściwych relacji, tj. szeroko rozumianych powiązań pomiędzy dostawcą a odbiorcą, czyli budowa relacji partnerskich. Nowoczesne koncepcje logistyczne np. ECR (Efficient Consumer Respons Efektywna Strategia Obsługi Klienta) zakładają, że w celu poprawy efektywności funkcjonowania zintegrowanego łańcucha dostaw należy tworzyć tzw. alianse gospodarcze, w których rywalizacje i konfrontacyjny charakter relacji należy zastąpić współpracą opierającą się na tzw. partnerstwie. Kooperacja przedsiębiorstw powinna mieć charakter strategiczny, mocno łącząc kooperujące ze sobą ogniwa łańcucha dostaw. dr inż. Jakub Szpon, pracownik naukowo-dydaktyczny WSIE, p. o.kierownika AIP ZUT, specjalista z zakresu logistyki oraz projektów UE, właściciel przedsiębiorstwa twórz i kontroluj proces rozwoju partnerstwa, traktuj uczestników łańcucha jak klientów, traktuj pośrednika jak niezależny podmiot, planuj razem z partnerem, wprowadzaj innowacje wspólnie z partnerem, zmniejszaj koszty całego łańcucha dostaw, koordynuj operacje z myślą o ostatecznym kliencie i swojej pozycji na rynku, sprzedawaj pakiet produktów i usług, bądź konsekwentny. Zbudowanie układów partnerskich pomiędzy dostawcą a odbiorcą pozwoli na kształtowanie i poprawianie poziomu jakości współpracy. Efektem końcowym będzie zawsze zadowolony klient, jako końcowe (ostatnie) ogniwo w łańcuchu dostaw. Jednakże jakość jest kosztowna i należy przestrzegać zasady maksymalizacji poziomu jakości przy optymalizowaniu ponoszonych kosztów związanych z funkcjonującą współpracą. Podejście konfrontacyjne a podejście partnerskie Podejście konfrontacyjne myślenie o teraźniejszości operacyjny obszar działań najważniejsze są cechy produktu podejście wygrany przegrany konflikt interesów, celów mała rola systemu łączności sporadyczny kontakt ograniczony do złożenia zamówienia i wymiany monolog segmentacja klientów brak zaufania umowa zawierana za każdym razem koncentracja na pojedynczej transakcji 1 zob. Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie wybrane zagadnienia, red. nauk. J. Szpon, Economicus, Szczecin 2010, s Poradnik z programem stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w kierunku logistycznym, red. nauk. I współautorstwo J. Szpon, WSIE, Szczecin 2012, s Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. J. Szpona, Economicus, Szczecin 2009, s. 92. Podejście partnerskie jedność celów stały, on-line kontakt dialog wysoki stopień zaufania długoterminowe umowy koncentracja na więzi, relacji myślenie strategiczne, o przyszłości operacyjny i strategiczny obszar działań najważniejsze są wzajemne korzyści podejście wygrany wygrany bardzo ważna wzajemna komunikacja indywidualizacja podejścia do klientów Podstawy Logistyki, J. Szpon, I. Dembińska-Cyran, A. Wiktorowska-Jasik, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2006, s Budowa dobrego partnerstwa nie jest łatwa i jest procesem złożonym. W pewnym sensie jest tożsama z partnerstwem społecznym, gdyż powinna opierać się na jasnych i twardych zasadach (przykazaniach), takich jak 4 : szanuj swojego partnera, 4 zob. Relacje z klientem. Marketing partnerski, I. H. Gordon, PWE, Warszawa 2001, s Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. J. Szpona, Economicus, Szczecin 2009, s Istotą przestrzegania tej zasady jest znalezienie tzw. punktu kompromisu. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie przyjętego modelu współpracy, gdzie osiągnięta jakość i wysokość kosztów w pełni odpowiadają kooperującym ze sobą przedsiębiorstwom. W logistyce wewnętrzna i zewnętrzna integracja wszystkich działań jest kluczem do sukcesu. Budowa ścisłych relacji i więzi partnerskich pozwala lepiej planować i sterować przepływami zasobów, przyczyniając się do poprawy jakości obsługi klienta, ostatecznie pozwalając przedsiębiorstwu na osiągnięcie wyższej efektywności ekonomicznej połączonej z większą sprawnością jego działania. Jakub Szpon 3

4 E-logistyka Logistyka to stale rozwijająca się branża, która podąża z duchem czasu. Rozwój systemów elektronicznych, ich stosowanie na szeroką skalę w codziennym życiu przyczyniło się do powstania e-logistyki, która jest niczym innym, jak działem logistyki wykorzystującym globalną sieć do planowania, koordynowania, nadzorowania działań mających na celu przepływ produktów i szeroko rozumianych informacji. Czym zajmuje się e-logistyka? Logistyka kojarzy się przede wszystkim z transportem, tymczasem jest to tylko jedno z działań, którego koordynacją się zajmuje. Z punktu widzenia logistyki istotny jest nie tylko przewóz z miejsca na miejsce, ale również to, czy dystrybuowany towar jest właściwy, zgodny z oczekiwaniami kontrahenta. W dzisiejszych czasach logistyka skupia się na wyeliminowaniu czynników, które spowalniają cały ten proces, usprawnieniu go i wykorzystaniu w tym celu Internetu. E-logistyka zajmuje się zaopatrywaniem przedsiębiorstw w niezbędne im produkty, materiały, jak również magazynowaniem towarów i ich rozprowadzaniem do odbiorców konsumentów. Ponadto również promocją danego asortymentu, pozyskiwaniem kontrahentów, nowych dostawców i klientów, sprawami związanymi z płatnościami za zamówienia. Wszystko to realizowane jest niezwykle sprawnie dzięki dostępnym rozwiązaniom technologicznym, za pośrednictwem Internetu. Towary nie krążą z miejsca na miejsce, samochody ciężarowe nie pokonują kilka razy tej samej drogi, bowiem produkty omijają większość magazynów i trafiają szybko do rąk klientów. E-logistyka w przedsiębiorstwie Upowszechnienie się e-logistyki nastąpiło wraz z rozwojem e-biznesu, bowiem wiele przedsiębiorstw postanowiło zaistnieć online czy też nawet przenieść swoją działalność do Internetu. Powstała konieczność szybszego reagowania, przekazywania niezbędnych informacji jaki towar, w jakiej ilości, na kiedy i gdzie ma być dostarczony. Zastosowanie tzw. systemu zarządzania łańcuchami dostaw (z angielskiego SCM Supply Chain Management) umożliwiło przedsiębiorcom bardziej efektywne oddziaływanie na dostawców oraz odbiorców, realizowanie kolejnych jego etapów. Sprawnie działający system elektroniczny zapewnia szybki przepływ danych między kontrahentami, oddziałami, dzięki czemu produkty zaraz po złożonym zamówieniu są przygotowywane dla odbiorcy i wysyłane. Wykorzystanie e-logistyki w przedsiębiorstwach przyczynia się do zmniejszenia kosztów, w tym również kapitału, który zamrożony jest w produktach, zredukowania ilości powierzchni potrzebnej do ich magazynowania. Oczywiście miejsce do przechowywania towarów w przypadku firm transportowych jest nieodzowne, jednakże warto wiedzieć, że istnieje możliwość zwiększenia wydajności funkcjonowania procesów logistycznych wystarczy mieć na uwadze to, by wszystko było dostarczane dokładnie na czas. Kierowanie się zasadą just-in-time pozwoli na oszczędność czasu, miejsca, a tym samym pieniędzy. Od złożenia zamówienia do odbioru produktu E-logistyka umożliwia szybki przepływ informacji niezależnie od produktu. Konsument składa zamówienie, które już po chwili znajduje się w systemie i po przejściu weryfikacji, w tym również dokonaniu płatności, produkt jest nadawany. Często od producenta przemierza drogę do głównego oddziału, magazynu, gdzie łącznie z innymi przesyłkami jest transportowany do danego rejonu kraju. Najważniejsze, że towar jest przekazywany zazwyczaj bezpośrednio od producenta do konsumenta, jedynie przy elektronicznym udziale pośrednika, czyli sprzedającego. Korzyści dla klienta szybsza przesyłka, dla przedsiębiorcy wykorzystującego proces e-logistyki niższe koszty, większe zyski. Istotnym jest również fakt, że osoba zamawiająca dany produkt może go cały czas widzieć, czyli śledzić online. Informacja o tym, gdzie w danym miejscu się znajduje, dostępna jest w Internecie, tym samym o każdej porze dnia i nocy można dowiedzieć się, gdzie jest konkretna przesyłka, wystarczy znać chociażby numer listu przewozowego czy inny identyfikator. Korzyści płynące z e-logistyki Rozwiązania e-logistyczne wykorzystywane są w wielu przedsiębiorstwach, w tym również w bankach. Wdrożenie całego procesu obsługi klientów online nie jest rzeczą tanią. Oprogramowanie, specjalne szkolenia, zespół osób koordynujących i sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem systemu to ogromne koszty, jednakże rozwiązania te przyniosą w przyszłości oczekiwane zyski finansowe. Niewiele przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, czyli ERP (Enterprise Resource Planning) właśnie z powodu wysokich kosztów, choć za pośrednictwem tego oprogramowania możliwe jest zdobycie wielu cennych informacji dotyczących chociażby zmian popytu na rynku, dystrybucji czy produkcji, jak też wyeliminowanie błędów w dokumentach poprzez wprowadzenie jednej bazy danych. W relacjach z dostawcami pomocne może okazać się oprogramowanie SRM (Supplier Relationship Management), za pomocą którego możliwe jest łatwiejsze dokonywanie analizy pracy dostawców czy też zarządzanie zamówieniami i dostawami. E-logistyka wykorzystuje również system CRM (Customer Relationship Management), który opiera się na strategii zarządzania mającej na celu wspieranie działań marketingowych, sprzedaży, pogłębianie relacji z klientami. CRM ukierunkowany jest na potrzeby, oczekiwania konsumenta, które powinny być jak najlepiej zaspokajane przez dany produkt. Oczywiście możliwe jest osiągnięcie dobrych rezultatów nawet jeśli rozwiązania te nie będą wprowadzone w przedsiębiorstwie na szeroką skalę. E-logistyka wykorzystuje tradycyjne założenia logistyczne przy zastosowaniu najnowszych technologii, co pozwala optymalnie wykorzystać czas oraz skrócić przepływ informacji i w rezultacie przebieg całego procesu, czyli ograniczyć tzw. łańcuchy dostaw chociażby poprzez redukcję niektórych pośredników. Patrycja Predko 4 NR 9 marzec 2013

5 Korzyści z zielonej logistyki Zielona logistyka to kosztowny trend, który warto przeczekać czy strategia, którą warto wdrożyć w firmie ze względu na wiele korzyści, które może wnieść do biznesu? Pod wpływem obserwacji innych europejskich krajów, a także propagowania przez Unię Europejską idei zrównoważonego rozwoju oraz poszukiwania nowych rozwiązań z zakresu logistyki przez Stany Zjednoczone, polskie firmy zaczęły już stosować wytyczne ekologistyki. Ten trend jest jeszcze mało widoczny, ponieważ wdrażanie zielonych innowacji na tym obszarze wiąże się z kosztami. Czy mimo to proekologiczne działania na tym polu mogą przynieść firmom, w których procesy logistyczne stanowią główny trzon biznesu lub ważną, choć poboczną jego część, znaczne korzyści? Co to jest zielona logistyka? Ekologistyka czy zielona logistyka to pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem, czyli korzystaniem z własnych zasobów w jak najbardziej efektywny i ekologiczny sposób. Tendencja ta zrodziła się z potrzeby dbania o globalne środowisko, które boryka się ze wzrostem ilości odpadów i zużycia energii, wzrostem emisji gazów cieplarnianych oraz gwałtownie rosnącym korzystaniem z Internetu i powstawaniem ogromnych ilości produktów elektronicznych. Trend wywołany przez kryzys i ekologię Koncepcję zrównoważonego rozwoju można zastosować na każdym polu funkcjonowania przedsiębiorstwa dotyczy to także procesów logistycznych. Zaobserwowano bowiem, że zaprowadzając na obszarze logistyki odpowiednie zmiany, można zadbać o niższą emisję zanieczyszczeń czy mniejsze zużycie energii. Poza tym kryzys przebiegający inaczej w poszczególnych krajach spowodował znaczne zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw, ze względu na osłabienie lub nawet zanik niektórych ogniw. Chęć oddalenia ryzyka wzrostu załamania się dotychczasowych systemów procesów logistycznych doprowadziła do kurczenia się łańcuchów dostaw oraz powrotu do działań, nad którymi łatwiej było sprawować kontrolę (czyli bardziej lokalnych). Rynek nasiąknął trendami ekologicznymi i ideą zrównoważonego rozwoju. Konsumenci zaczęli traktować je jako wytyczne dla biznesu i kryterium decydujące o wyborze produktów i usług. Coraz więcej firm zaczęło zdawać sobie sprawę, że lepsze wykorzystanie własnych zasobów da im przewagę konkurencyjną. W związku z tym coraz większa liczba przedsiębiorców zaczęła wchodzić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie konsumentów, którzy zaczęli zwracać uwagę na takie aspekty działalności firmy, jak zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom, a także działalność na rzecz środowiska i wykazywanie inicjatyw społecznych. Branża logistyczna i firmy, w których logistyka odgrywa ważną rolę, stanęły przed dużymi wyzwaniami. Transport towarów i przewóz osób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju Zgodnie z wytycznymi zielonej logistyki, przedsiębiorstwa, które działają w obszarze logistyki, swoimi działaniami powinny przede wszystkim obniżać emisję CO2. Cel ten mogą spełnić na przykład poprzez optymalizację użytkowania samochodów, którymi dysponują, ograniczając tzw. puste przebiegi, a także stopniowo modernizując floty pojazdów oraz używać ulepszonych paliw; zwiększając jeśli to możliwe stopień wykorzystania przewozów bardziej ekologicznych (np. kolejowych) czy szkoląc pracowników z tzw. eko-jazdy (eco-driving). Wszystkie te działania mają doprowadzić do zmniejszenia ilości spalanego paliwa. Poza tym firmy mogą wprowadzić także regularną ocenę swoich pracowników-przewoźników oraz firm przewozowych, będących ich podwykonawcami, np. za pomocą audytów. Mogą też korzystać z doradztwa, oferowanego przez wiele organizacji i instytucji, które mierzą emisję CO2, wskazują możliwości ograniczenia zanieczyszczeń czy sposoby usprawnienia łańcuchów dostaw na bardziej przyjazne środowisku w przypadku zarówno pojedynczej przesyłki, jak i całego łańcucha dostaw. Niewielkie usprawnienia, wdrożenie nowych technologii i nowe praktyki, mogą przynieść widoczne efekty, jeśli chodzi o środowisko, a także zwrot poniesionych inwestycji. Korzyści z ekologistyki Z wprowadzenia wytycznych zielonej logistyki do własnego biznesu korzyści może być sporo. Można podzielić je na trzy grupy: społeczne, biznesowe i ekologiczne. Działanie na rzecz środowiska i dobrych relacji społecznych dodaje znacznej wartości organizacji. Wzmacnia jej wizerunek i pozycję na rynku. To przekłada się na konkretne korzyści rynkowe. Jak widać, rozwiązania zgodne z logistycznymi koncepcjami zrównoważonego rozwoju nie są krótkoterminowe. Są uzasadnione ekonomicznie choć ich wdrożenie łączy się z kosztami, inwestycje w nie zwrócą się na wielu polach. Tak samo jak w przypadku innych dóbr, większa świadomość konsumentów i zmiana ich wartości, a także potrzeby dbania o środowisko i ochrony klimatu, przyczyniają się do wzrostu popytu na produkty i usługi wytwarzane/oferowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyjazne nastawienie dla środowiska naturalnego staje się głównym kryterium wyboru dostawcy. Ta tendencja nie mija już od kilku lat zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania rośnie. Dlatego także przedsiębiorstwa, których logistyka jest częścią, powinny zmienić swoją strategię działania, aby służyły one ludziom i środowisku. Anna Duda 5

6 Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia pracowników Pracownikom i właścicielom firm przewozowych odpowiednie szkolenia mogą pomóc przystosować się do innowacyjnych zmian, które wprowadzają w celu przekształcenia procesów logistycznych w swoich przedsiębiorstwach. Firma przewozowa kontra wymagający konsumenci Przewoźnicy, tak jak wszyscy przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach, muszą walczyć o zaufanie klientów (zarówno indywidualnych, jak i biznesowych). Muszą być konkurencyjni na rynku i odpowiadać na potrzeby wymagających, świadomych konsumentów współcześni odbiorcy usług transportowych oczekują wiele: wysokiej jakości realizowanych dostaw/kursów, punktualności i elastycznej współpracy, a do tego atrakcyjnych cen. Na szczęście rośnie też świadomość firm przewozowych coraz więcej z nich wie, że nie wystarczy posiadanie świetnej oferty i wykwalifikowanej, doświadczonej kadry. Aby być atrakcyjnymi na rynku, muszą budować swój wizerunek na każdym poziomie działalności i prowadzić racjonalną politykę kosztów. Często jednak na drodze do ich sukcesu staje logistyka. Logistyka w firmie przewozowej najczęstsze problemy Częstym błędem popełnianym przez firmy przewozowe, jeśli chodzi o procesy logistyczne, jest brak długoterminowego planowania zleceń i skupianie się na bieżącej działalności. Wiele z nich realizuje zamówienia często i pośpiesznie (mowa tu o przewoźnikach drogowych). Przedsiębiorstwo przewozowe bazując na tego typu zleceniach, nie jest w stanie utrzymywać kosztów transportowych na racjonalnym poziomie. Wynika to z tego, że częste i szybkie realizowanie przewozów/dostaw wymaga zaangażowania większej ilości floty i pracowników. To może doprowadzić do chaosu w zarządzaniu i spadku średniej prędkości poruszania się na drodze oraz wydłużenia czasu realizacji dostaw/kursów. Najbardziej cierpi na tym poziom obsługi klienta. Ponadto realizacja małych zleceń jest często nieopłacalna. Zdarza się, że wraz z rosnącym popytem na usługi przewozowe przewoźnicy zwiększają swoje stawki, aby utrzymać się na rynku jeśli określą je w sposób nieprzemyślany, klienci wybiorą konkurencję, oferującą korzystniejszą ofertę. Innym problemem, z którym musi poradzić sobie firma przewozowa, jeśli chodzi o logistykę, są tzw. puste przebiegi czy przestoje (niedostateczne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej). Procesy logistyczne polepszą innowacyjne strategie Struktura firmy przewozowej jest złożona, a procesy logistyczne są jej ważną częścią. Jeśli przewoźnik chce wprowadzić zmiany w swoim biznesie, musi zacząć racjonalnie zarządzać kosztami logistycznymi, a dokładniej redukować wydatki w tym obszarze. Tylko wtedy polepszy efektywność swoich działań i zwiększy konkurencyjność na rynku. Firmy przewozowe muszą sobie uświadomić, że od logistyki zależy, jak będą postrzegane przez klientów (zarówno w przypadku B2B, jak i B2C). Gdy to zrobią, mogą przystąpić do optymalizacji procesów logistycznych. Przewoźnicy, którzy chcą się rozwijać i działać efektywnie i płynnie, a nie tylko osiągać zysk w stosunkowo krótkim czasie, powinni poszukiwać alternatywnych strategii, jeśli chodzi o procesy transportowe. Dobre rezultaty przynosi wdrożenie koncepcji bazującej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W ramach tej koncepcji firmy przewozowe działają w oparciu o klasyczne podejście, ale współpracują z firmami przewozowymi w danym regionie w zakresie organizacji wybranych procesów logistycznych i przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Koncepcja współpracy zakłada, iż przedsiębiorstwa przewozowe bliskie sobie terytorialnie, wymieniają się informacjami na temat planowanych realizacji a dokładniej ich wielkości i lokalizacji pierwotnych i docelowych. Obieg informacji umożliwić im mogą dostępne na rynku platformy wymiany informacji. Celem koordynacji procesów transportowych dzięki łączeniu tras w taki sposób, aby maksymalizować wielkość ładunku/ilość pasażerów wiezionego/-ych w danym kierunku lub sprowadzanego/przywożonych z danego regionu, jest lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni transportowej/ładunkowej taboru. Pozwala to na uzyskanie korzystniejszych stawek zarówno dla odbiorców, jak i dostawców usług. Umożliwia też zleceniodawcom śledzenie produktów w łańcuchu dostaw (jeśli przewoźnik pracuje na zasadzie outsourcingu) i likwiduje ryzyko pojawienia się przestojów. Korzyści z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla firmy przewozowej są ogromne: następuje spadek kosztów transportu, pokonanych kilometrów i liczby indywidualnych przewozów, a także skraca się czas wykonywanych zadań. Szkolenia dla innowacyjnych firm przewozowych Aby możliwe było przeprowadzenie przez przewoźnika zmian na polu logistyki, konieczne jest wsparcie, np. w postaci szkoleń. W zakresie monitoringu działań czy obsługi systemu wymiany informacji firmy mogą liczyć na odpowiednie przeszkolenie przez producentów/dostawców oprogramowania. Chcąc wprowadzić inne zmiany w zakresie procesów logistycznych, mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleń z zakresu ustawowo-prawnego (np. Pracownik-kierowca, omówienie zmian w polskich przepisach prawnych, Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów ), umiejętności praktycznych (np. Szkolenie CPC ; Szkolenie TIR ) i osobistych ( Branżowy język angielski ) czy kadrowych ( Czas jazdy, przerw i odpoczynku kierowców ). Anna Duda 6 NR 9 marzec 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu logistyki Jeśli planują Państwo poprawę efektywności systemu logistycznego we własnej firmie, to zachęcamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia. Poniżej znajdą Państwo oferty doradców logistycznych, a także informacje o szkoleniach zawodowych specjalistycznych i podstawowych z zakresu logistyki, transportu i spedycji dla firm przewozowych i innych. Kurs Specjalista ds. logistyki Opis Kurs Specjalista ds. logistyki umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu logistyki i przygotowuje do efektywnego jej wykorzystania w praktyce. Dobór problematyki poruszanej w kursie uwzględnia standardy Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA). Na kursie poznaje się system informacyjny i strategie logistyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Zdobywa się także wiedzę z zakresu jak istotną rolę w pracy logistyka odgrywa odpowiednie planowanie i zarządzanie ludźmi, a także jakie korzyści przynosi odpowiednie magazynowanie towarów. Cena od 78,40 zł Miejsce e-learning Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego ul. Forteczna 17a, Poznań, Kontakt Dodatkowe informacje kursanci otrzymują zeszyty z lekcjami i opiekę nauczyciela Kurs Specjalista ds. transportu i spedycji Opis Kurs Specjalista ds. transportu i spedycji kompleksowo omawia wszystkie obszary działalności transportowospedycyjnej. Umożliwia zapoznanie się z logistycznym aspektem działalności przedsiębiorstwa spedycyjnego, przedstawia zarządzanie magazynem i zapasami, a także łańcuchem dostaw. Dostarcza wiedzy na temat właściwego doboru środków transportu i podstaw ich eksploatacji. Zawiera również informacje dotyczące przygotowania dokumentacji transportowej czy umowy spedycji. W kursie poruszono przydatne w pracy specjalisty ds. transportu i spedycji zagadnienia z zakresu podstaw marketingu, rachunkowości zarządczej oraz negocjacji. Cena od 78,40 zł Miejsce e-learning Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego ul. Forteczna 17a, Poznań, Kontakt Dodatkowe informacje kursanci otrzymują zeszyty z lekcjami i opiekę nauczyciela Eksploatacja tankowców, chemikaliowców i gazowców podstawowy Opis Podstawowy kurs eksploatacji wyspecjalizowanych statków do przewozu towarów: tankowców, chemikaliowców i gazowców przez wody morskie. Termin r. Cena 300 zł Miejsce Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, ul. Ludowa 7/8, Szczecin Organizator Akademia Morska w Szczecinie, Kontakt tel , harmonogram-i-polowa-2013.pdf Logistyka, czyli jak można zoptymalizować łańcuch dostaw! Opis Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej produkcją i dystrybucją wyrobów, pracowników wyższego i średniego szczebla, planistów, kierowników centrów dystrybucyjnych i magazynów regionalnych. Jego celem jest przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody zarządzania ograniczeniami i w sposób twórczy doskonalić zarządzanie dystrybucją w firmie. Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody: warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków i symulacje., szkolenie trwa: 3 dni + 2 dni Cena od 388 zł Miejsce Stargard Szczeciński, Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin; Biuro projektu: ul. Jana Styki 16/3, Szczecin Organizator VENTO Consulting, ul. Mickiewicza 28, Poznań, Kontakt tel , ograniczen_toc/logistyka.php Dodatkowe informacje w sytuacji zebrania 10 zgłoszeń na szkolenie, które w chwili obecnej nie widnieje w harmonogramie, zostaje utworzony kolejny termin pod konkretne szkolenie Efektywna logistyka w małym i średnim przedsiębiorstwie Opis Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat roli, jaką spełnia logistyka w strukturze organizacyjnej firmy, jej wpływu na konkurencyjność oraz skuteczność działania na rynku. Kurs podzielony jest na sześć modułów: I. Logistyka podstawowe pojęcia 7

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Komplet warsztatów z zarządzania odpadami ma na celu rozwój profesjonalnych zarządczych kompetencji dla właścicieli i kadry zarządzającej micro,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo