dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Partnerstwo w logistyce E-logistyka Korzyści z zielonej logistyki Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia pracowników Aktualne oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Ostrowska Zespół redakcyjny Anna Duda Agata Łukaszewska Patrycja Predko Jakub Szpon Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, marzec 2013 Marcowy numer Informatora ZmianyNaTAK.pl poświęciliśmy kolejnemu, ważnemu obszarowi funkcjonowania niejednej firmy, czyli logistyce. Naszym celem było pokazanie, jakie korzyści mogą przynieść zmiany przeprowadzone na tak ważnym dla przedsiębiorstwa obszarze. Logistyka spełnia bowiem niebagatelną rolę w strukturze organizacyjnej firm, ma znaczenie dla ich konkurencyjności i wpływa na ich skuteczne działania na rynku. Z tego względu jednym z głównych tematów, jakie znaleźć możecie Państwo w tym wydaniu magazynu, jest zielona logistyka. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie bowiem sprawę, że prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony zwiększa ich przewagę na rynku, ponieważ dzięki temu efektywniej wykorzystują własne zasoby. Przedsiębiorcy obserwując trędy płynące z innych europejskich krajów zaczynają wprowadzać zmiany w procesie logistycznym, uwzględniające potrzeby środowiska oraz pozwalające na budowę dobrych relacji z otoczeniem. Zgodnie z założeniami zielonej logistyki dbają m.in. o to, aby emisja zanieczyszczeń i zużycie energii było jak najniższe. Wiedzą, że swoim działaniem nie tylko budują pozytywny wizerunek, ale także obniżają koszty, zdobywają przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do ochrony środowiska. W trzecim w tym roku Informatorze ZmianyNaTAK.pl postanowiliśmy pokazać, że swoje procesy logistyczne muszą ulepszać także te przedsiębiorstwa, dla których stanowią one rdzeń biznesu. Są nimi m.in. firmy przewozowe. Mamy nadzieję przekonać Państwa, że zmiany wprowadzane przez przedsiębiorstwa z tego sektora, z pozytywnym skutkiem odbiją się także na Państwa biznesie (jeśli korzystacie z ich usług). W tym numerze Informatora chcieliśmy również udowodnić, że przeprowadzenie zmian w firmie, jeśli chodzi o obszar logistyki, nie jest ani trudne, ani czasochłonne, ani kosztowne, jeśli korzysta się z odpowiedniego wsparcia. W ofercie szkoleniowej mogą Państwo znaleźć szkolenia i kursy finansowane z funduszy unijnych. W określeniu rozwiązań, które sprawdzą się w Państwa przedsiębiorstwie, pomogą Państwu profesjonalne instytucje doradcze (informacje o nich znajdą Państwo w tym wydaniu magazynu). Jeśli będą potrzebowali Państwo dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę na której znajduje się codziennie aktualizowana baza szkoleń z województwa zachodniopomorskiego dla przedsiębiorców i ich pracowników, również z zakresu logistyki. Na niej dostępna jest także elektroniczna wersja pisma. Życzymy przyjemnej lektury! Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu Spis treści W numerze: 3 Partnerstwo w logistyce 4 E-logistyka 5 Korzyści z zielonej logistyki 6 Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia pracowników 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu logistyki 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 9 marzec 2013

3 Partnerstwo w logistyce Logistyka najczęściej kojarzy się z dostawą i transportem, tymczasem nowoczesne koncepcje logistyczne zakładają budowanie szerokich relacji pomiędzy kooperantami, obejmujące czasem całe gałęzie gospodarki, a nawet organizacje krajów. Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci logistyka w przedsiębiorstwie stopniowo rozszerza swój zakres, przede wszystkim integrując wszystkie procesy związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją przepływu zasobów w jeden spójny system zarządzania tj. planowania, organizowania i kontroli. Całkowicie naturalną tendencją stało się również łączenie przedsiębiorstw w tzw. łańcuchy dostaw (supplychain) 1, tj. pionowo powiązaneze sobą podmioty, ściśle współpracujące na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej. W sferze gospodarki, w ciągu ostatnich lat występują procesy integracji czego przykładem może być Unia Europejska. Zjawisko konsolidacji wywiera również istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie logistyki wyznaczając jej nowe zadania o charakterze ogólnoświatowym 2. Dlatego współcześnie rozumiana logistyka ma bardzo szerokie ujęcie, nie ograniczając się tylko do pojedynczego przedsiębiorstwa, ale wychodząc dużo szerzej, tj. w zakres mezo-, met-, i makroekonomii, obejmując wręcz całe gałęzie gospodarki czy organizacje krajów 3. Zakres od- działywania logistyki jest bardzo obszerny i kompleksowy, a w prostym ujęciu sprowadza się do koncepcyjnego i całościowego zarządzania ruchem zasobów materialnych (np. surowców, zapasów produkcji w toku czy wyrobów gotowych) oraz niematerialnych (np. informacji). Właściwe zarządzanie relacjami pomiędzy kooperantami jest w tym ujęciu kluczem do sukcesu. Dlatego bardzo ważna jest w tym kontekście budowa właściwych relacji, tj. szeroko rozumianych powiązań pomiędzy dostawcą a odbiorcą, czyli budowa relacji partnerskich. Nowoczesne koncepcje logistyczne np. ECR (Efficient Consumer Respons Efektywna Strategia Obsługi Klienta) zakładają, że w celu poprawy efektywności funkcjonowania zintegrowanego łańcucha dostaw należy tworzyć tzw. alianse gospodarcze, w których rywalizacje i konfrontacyjny charakter relacji należy zastąpić współpracą opierającą się na tzw. partnerstwie. Kooperacja przedsiębiorstw powinna mieć charakter strategiczny, mocno łącząc kooperujące ze sobą ogniwa łańcucha dostaw. dr inż. Jakub Szpon, pracownik naukowo-dydaktyczny WSIE, p. o.kierownika AIP ZUT, specjalista z zakresu logistyki oraz projektów UE, właściciel przedsiębiorstwa twórz i kontroluj proces rozwoju partnerstwa, traktuj uczestników łańcucha jak klientów, traktuj pośrednika jak niezależny podmiot, planuj razem z partnerem, wprowadzaj innowacje wspólnie z partnerem, zmniejszaj koszty całego łańcucha dostaw, koordynuj operacje z myślą o ostatecznym kliencie i swojej pozycji na rynku, sprzedawaj pakiet produktów i usług, bądź konsekwentny. Zbudowanie układów partnerskich pomiędzy dostawcą a odbiorcą pozwoli na kształtowanie i poprawianie poziomu jakości współpracy. Efektem końcowym będzie zawsze zadowolony klient, jako końcowe (ostatnie) ogniwo w łańcuchu dostaw. Jednakże jakość jest kosztowna i należy przestrzegać zasady maksymalizacji poziomu jakości przy optymalizowaniu ponoszonych kosztów związanych z funkcjonującą współpracą. Podejście konfrontacyjne a podejście partnerskie Podejście konfrontacyjne myślenie o teraźniejszości operacyjny obszar działań najważniejsze są cechy produktu podejście wygrany przegrany konflikt interesów, celów mała rola systemu łączności sporadyczny kontakt ograniczony do złożenia zamówienia i wymiany monolog segmentacja klientów brak zaufania umowa zawierana za każdym razem koncentracja na pojedynczej transakcji 1 zob. Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie wybrane zagadnienia, red. nauk. J. Szpon, Economicus, Szczecin 2010, s Poradnik z programem stażu dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w kierunku logistycznym, red. nauk. I współautorstwo J. Szpon, WSIE, Szczecin 2012, s Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. J. Szpona, Economicus, Szczecin 2009, s. 92. Podejście partnerskie jedność celów stały, on-line kontakt dialog wysoki stopień zaufania długoterminowe umowy koncentracja na więzi, relacji myślenie strategiczne, o przyszłości operacyjny i strategiczny obszar działań najważniejsze są wzajemne korzyści podejście wygrany wygrany bardzo ważna wzajemna komunikacja indywidualizacja podejścia do klientów Podstawy Logistyki, J. Szpon, I. Dembińska-Cyran, A. Wiktorowska-Jasik, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2006, s Budowa dobrego partnerstwa nie jest łatwa i jest procesem złożonym. W pewnym sensie jest tożsama z partnerstwem społecznym, gdyż powinna opierać się na jasnych i twardych zasadach (przykazaniach), takich jak 4 : szanuj swojego partnera, 4 zob. Relacje z klientem. Marketing partnerski, I. H. Gordon, PWE, Warszawa 2001, s Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, praca zbior. pod red. J. Szpona, Economicus, Szczecin 2009, s Istotą przestrzegania tej zasady jest znalezienie tzw. punktu kompromisu. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie przyjętego modelu współpracy, gdzie osiągnięta jakość i wysokość kosztów w pełni odpowiadają kooperującym ze sobą przedsiębiorstwom. W logistyce wewnętrzna i zewnętrzna integracja wszystkich działań jest kluczem do sukcesu. Budowa ścisłych relacji i więzi partnerskich pozwala lepiej planować i sterować przepływami zasobów, przyczyniając się do poprawy jakości obsługi klienta, ostatecznie pozwalając przedsiębiorstwu na osiągnięcie wyższej efektywności ekonomicznej połączonej z większą sprawnością jego działania. Jakub Szpon 3

4 E-logistyka Logistyka to stale rozwijająca się branża, która podąża z duchem czasu. Rozwój systemów elektronicznych, ich stosowanie na szeroką skalę w codziennym życiu przyczyniło się do powstania e-logistyki, która jest niczym innym, jak działem logistyki wykorzystującym globalną sieć do planowania, koordynowania, nadzorowania działań mających na celu przepływ produktów i szeroko rozumianych informacji. Czym zajmuje się e-logistyka? Logistyka kojarzy się przede wszystkim z transportem, tymczasem jest to tylko jedno z działań, którego koordynacją się zajmuje. Z punktu widzenia logistyki istotny jest nie tylko przewóz z miejsca na miejsce, ale również to, czy dystrybuowany towar jest właściwy, zgodny z oczekiwaniami kontrahenta. W dzisiejszych czasach logistyka skupia się na wyeliminowaniu czynników, które spowalniają cały ten proces, usprawnieniu go i wykorzystaniu w tym celu Internetu. E-logistyka zajmuje się zaopatrywaniem przedsiębiorstw w niezbędne im produkty, materiały, jak również magazynowaniem towarów i ich rozprowadzaniem do odbiorców konsumentów. Ponadto również promocją danego asortymentu, pozyskiwaniem kontrahentów, nowych dostawców i klientów, sprawami związanymi z płatnościami za zamówienia. Wszystko to realizowane jest niezwykle sprawnie dzięki dostępnym rozwiązaniom technologicznym, za pośrednictwem Internetu. Towary nie krążą z miejsca na miejsce, samochody ciężarowe nie pokonują kilka razy tej samej drogi, bowiem produkty omijają większość magazynów i trafiają szybko do rąk klientów. E-logistyka w przedsiębiorstwie Upowszechnienie się e-logistyki nastąpiło wraz z rozwojem e-biznesu, bowiem wiele przedsiębiorstw postanowiło zaistnieć online czy też nawet przenieść swoją działalność do Internetu. Powstała konieczność szybszego reagowania, przekazywania niezbędnych informacji jaki towar, w jakiej ilości, na kiedy i gdzie ma być dostarczony. Zastosowanie tzw. systemu zarządzania łańcuchami dostaw (z angielskiego SCM Supply Chain Management) umożliwiło przedsiębiorcom bardziej efektywne oddziaływanie na dostawców oraz odbiorców, realizowanie kolejnych jego etapów. Sprawnie działający system elektroniczny zapewnia szybki przepływ danych między kontrahentami, oddziałami, dzięki czemu produkty zaraz po złożonym zamówieniu są przygotowywane dla odbiorcy i wysyłane. Wykorzystanie e-logistyki w przedsiębiorstwach przyczynia się do zmniejszenia kosztów, w tym również kapitału, który zamrożony jest w produktach, zredukowania ilości powierzchni potrzebnej do ich magazynowania. Oczywiście miejsce do przechowywania towarów w przypadku firm transportowych jest nieodzowne, jednakże warto wiedzieć, że istnieje możliwość zwiększenia wydajności funkcjonowania procesów logistycznych wystarczy mieć na uwadze to, by wszystko było dostarczane dokładnie na czas. Kierowanie się zasadą just-in-time pozwoli na oszczędność czasu, miejsca, a tym samym pieniędzy. Od złożenia zamówienia do odbioru produktu E-logistyka umożliwia szybki przepływ informacji niezależnie od produktu. Konsument składa zamówienie, które już po chwili znajduje się w systemie i po przejściu weryfikacji, w tym również dokonaniu płatności, produkt jest nadawany. Często od producenta przemierza drogę do głównego oddziału, magazynu, gdzie łącznie z innymi przesyłkami jest transportowany do danego rejonu kraju. Najważniejsze, że towar jest przekazywany zazwyczaj bezpośrednio od producenta do konsumenta, jedynie przy elektronicznym udziale pośrednika, czyli sprzedającego. Korzyści dla klienta szybsza przesyłka, dla przedsiębiorcy wykorzystującego proces e-logistyki niższe koszty, większe zyski. Istotnym jest również fakt, że osoba zamawiająca dany produkt może go cały czas widzieć, czyli śledzić online. Informacja o tym, gdzie w danym miejscu się znajduje, dostępna jest w Internecie, tym samym o każdej porze dnia i nocy można dowiedzieć się, gdzie jest konkretna przesyłka, wystarczy znać chociażby numer listu przewozowego czy inny identyfikator. Korzyści płynące z e-logistyki Rozwiązania e-logistyczne wykorzystywane są w wielu przedsiębiorstwach, w tym również w bankach. Wdrożenie całego procesu obsługi klientów online nie jest rzeczą tanią. Oprogramowanie, specjalne szkolenia, zespół osób koordynujących i sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem systemu to ogromne koszty, jednakże rozwiązania te przyniosą w przyszłości oczekiwane zyski finansowe. Niewiele przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, czyli ERP (Enterprise Resource Planning) właśnie z powodu wysokich kosztów, choć za pośrednictwem tego oprogramowania możliwe jest zdobycie wielu cennych informacji dotyczących chociażby zmian popytu na rynku, dystrybucji czy produkcji, jak też wyeliminowanie błędów w dokumentach poprzez wprowadzenie jednej bazy danych. W relacjach z dostawcami pomocne może okazać się oprogramowanie SRM (Supplier Relationship Management), za pomocą którego możliwe jest łatwiejsze dokonywanie analizy pracy dostawców czy też zarządzanie zamówieniami i dostawami. E-logistyka wykorzystuje również system CRM (Customer Relationship Management), który opiera się na strategii zarządzania mającej na celu wspieranie działań marketingowych, sprzedaży, pogłębianie relacji z klientami. CRM ukierunkowany jest na potrzeby, oczekiwania konsumenta, które powinny być jak najlepiej zaspokajane przez dany produkt. Oczywiście możliwe jest osiągnięcie dobrych rezultatów nawet jeśli rozwiązania te nie będą wprowadzone w przedsiębiorstwie na szeroką skalę. E-logistyka wykorzystuje tradycyjne założenia logistyczne przy zastosowaniu najnowszych technologii, co pozwala optymalnie wykorzystać czas oraz skrócić przepływ informacji i w rezultacie przebieg całego procesu, czyli ograniczyć tzw. łańcuchy dostaw chociażby poprzez redukcję niektórych pośredników. Patrycja Predko 4 NR 9 marzec 2013

5 Korzyści z zielonej logistyki Zielona logistyka to kosztowny trend, który warto przeczekać czy strategia, którą warto wdrożyć w firmie ze względu na wiele korzyści, które może wnieść do biznesu? Pod wpływem obserwacji innych europejskich krajów, a także propagowania przez Unię Europejską idei zrównoważonego rozwoju oraz poszukiwania nowych rozwiązań z zakresu logistyki przez Stany Zjednoczone, polskie firmy zaczęły już stosować wytyczne ekologistyki. Ten trend jest jeszcze mało widoczny, ponieważ wdrażanie zielonych innowacji na tym obszarze wiąże się z kosztami. Czy mimo to proekologiczne działania na tym polu mogą przynieść firmom, w których procesy logistyczne stanowią główny trzon biznesu lub ważną, choć poboczną jego część, znaczne korzyści? Co to jest zielona logistyka? Ekologistyka czy zielona logistyka to pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem, czyli korzystaniem z własnych zasobów w jak najbardziej efektywny i ekologiczny sposób. Tendencja ta zrodziła się z potrzeby dbania o globalne środowisko, które boryka się ze wzrostem ilości odpadów i zużycia energii, wzrostem emisji gazów cieplarnianych oraz gwałtownie rosnącym korzystaniem z Internetu i powstawaniem ogromnych ilości produktów elektronicznych. Trend wywołany przez kryzys i ekologię Koncepcję zrównoważonego rozwoju można zastosować na każdym polu funkcjonowania przedsiębiorstwa dotyczy to także procesów logistycznych. Zaobserwowano bowiem, że zaprowadzając na obszarze logistyki odpowiednie zmiany, można zadbać o niższą emisję zanieczyszczeń czy mniejsze zużycie energii. Poza tym kryzys przebiegający inaczej w poszczególnych krajach spowodował znaczne zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw, ze względu na osłabienie lub nawet zanik niektórych ogniw. Chęć oddalenia ryzyka wzrostu załamania się dotychczasowych systemów procesów logistycznych doprowadziła do kurczenia się łańcuchów dostaw oraz powrotu do działań, nad którymi łatwiej było sprawować kontrolę (czyli bardziej lokalnych). Rynek nasiąknął trendami ekologicznymi i ideą zrównoważonego rozwoju. Konsumenci zaczęli traktować je jako wytyczne dla biznesu i kryterium decydujące o wyborze produktów i usług. Coraz więcej firm zaczęło zdawać sobie sprawę, że lepsze wykorzystanie własnych zasobów da im przewagę konkurencyjną. W związku z tym coraz większa liczba przedsiębiorców zaczęła wchodzić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie konsumentów, którzy zaczęli zwracać uwagę na takie aspekty działalności firmy, jak zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy swoim pracownikom, a także działalność na rzecz środowiska i wykazywanie inicjatyw społecznych. Branża logistyczna i firmy, w których logistyka odgrywa ważną rolę, stanęły przed dużymi wyzwaniami. Transport towarów i przewóz osób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju Zgodnie z wytycznymi zielonej logistyki, przedsiębiorstwa, które działają w obszarze logistyki, swoimi działaniami powinny przede wszystkim obniżać emisję CO2. Cel ten mogą spełnić na przykład poprzez optymalizację użytkowania samochodów, którymi dysponują, ograniczając tzw. puste przebiegi, a także stopniowo modernizując floty pojazdów oraz używać ulepszonych paliw; zwiększając jeśli to możliwe stopień wykorzystania przewozów bardziej ekologicznych (np. kolejowych) czy szkoląc pracowników z tzw. eko-jazdy (eco-driving). Wszystkie te działania mają doprowadzić do zmniejszenia ilości spalanego paliwa. Poza tym firmy mogą wprowadzić także regularną ocenę swoich pracowników-przewoźników oraz firm przewozowych, będących ich podwykonawcami, np. za pomocą audytów. Mogą też korzystać z doradztwa, oferowanego przez wiele organizacji i instytucji, które mierzą emisję CO2, wskazują możliwości ograniczenia zanieczyszczeń czy sposoby usprawnienia łańcuchów dostaw na bardziej przyjazne środowisku w przypadku zarówno pojedynczej przesyłki, jak i całego łańcucha dostaw. Niewielkie usprawnienia, wdrożenie nowych technologii i nowe praktyki, mogą przynieść widoczne efekty, jeśli chodzi o środowisko, a także zwrot poniesionych inwestycji. Korzyści z ekologistyki Z wprowadzenia wytycznych zielonej logistyki do własnego biznesu korzyści może być sporo. Można podzielić je na trzy grupy: społeczne, biznesowe i ekologiczne. Działanie na rzecz środowiska i dobrych relacji społecznych dodaje znacznej wartości organizacji. Wzmacnia jej wizerunek i pozycję na rynku. To przekłada się na konkretne korzyści rynkowe. Jak widać, rozwiązania zgodne z logistycznymi koncepcjami zrównoważonego rozwoju nie są krótkoterminowe. Są uzasadnione ekonomicznie choć ich wdrożenie łączy się z kosztami, inwestycje w nie zwrócą się na wielu polach. Tak samo jak w przypadku innych dóbr, większa świadomość konsumentów i zmiana ich wartości, a także potrzeby dbania o środowisko i ochrony klimatu, przyczyniają się do wzrostu popytu na produkty i usługi wytwarzane/oferowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przyjazne nastawienie dla środowiska naturalnego staje się głównym kryterium wyboru dostawcy. Ta tendencja nie mija już od kilku lat zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania rośnie. Dlatego także przedsiębiorstwa, których logistyka jest częścią, powinny zmienić swoją strategię działania, aby służyły one ludziom i środowisku. Anna Duda 5

6 Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia pracowników Pracownikom i właścicielom firm przewozowych odpowiednie szkolenia mogą pomóc przystosować się do innowacyjnych zmian, które wprowadzają w celu przekształcenia procesów logistycznych w swoich przedsiębiorstwach. Firma przewozowa kontra wymagający konsumenci Przewoźnicy, tak jak wszyscy przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach, muszą walczyć o zaufanie klientów (zarówno indywidualnych, jak i biznesowych). Muszą być konkurencyjni na rynku i odpowiadać na potrzeby wymagających, świadomych konsumentów współcześni odbiorcy usług transportowych oczekują wiele: wysokiej jakości realizowanych dostaw/kursów, punktualności i elastycznej współpracy, a do tego atrakcyjnych cen. Na szczęście rośnie też świadomość firm przewozowych coraz więcej z nich wie, że nie wystarczy posiadanie świetnej oferty i wykwalifikowanej, doświadczonej kadry. Aby być atrakcyjnymi na rynku, muszą budować swój wizerunek na każdym poziomie działalności i prowadzić racjonalną politykę kosztów. Często jednak na drodze do ich sukcesu staje logistyka. Logistyka w firmie przewozowej najczęstsze problemy Częstym błędem popełnianym przez firmy przewozowe, jeśli chodzi o procesy logistyczne, jest brak długoterminowego planowania zleceń i skupianie się na bieżącej działalności. Wiele z nich realizuje zamówienia często i pośpiesznie (mowa tu o przewoźnikach drogowych). Przedsiębiorstwo przewozowe bazując na tego typu zleceniach, nie jest w stanie utrzymywać kosztów transportowych na racjonalnym poziomie. Wynika to z tego, że częste i szybkie realizowanie przewozów/dostaw wymaga zaangażowania większej ilości floty i pracowników. To może doprowadzić do chaosu w zarządzaniu i spadku średniej prędkości poruszania się na drodze oraz wydłużenia czasu realizacji dostaw/kursów. Najbardziej cierpi na tym poziom obsługi klienta. Ponadto realizacja małych zleceń jest często nieopłacalna. Zdarza się, że wraz z rosnącym popytem na usługi przewozowe przewoźnicy zwiększają swoje stawki, aby utrzymać się na rynku jeśli określą je w sposób nieprzemyślany, klienci wybiorą konkurencję, oferującą korzystniejszą ofertę. Innym problemem, z którym musi poradzić sobie firma przewozowa, jeśli chodzi o logistykę, są tzw. puste przebiegi czy przestoje (niedostateczne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej). Procesy logistyczne polepszą innowacyjne strategie Struktura firmy przewozowej jest złożona, a procesy logistyczne są jej ważną częścią. Jeśli przewoźnik chce wprowadzić zmiany w swoim biznesie, musi zacząć racjonalnie zarządzać kosztami logistycznymi, a dokładniej redukować wydatki w tym obszarze. Tylko wtedy polepszy efektywność swoich działań i zwiększy konkurencyjność na rynku. Firmy przewozowe muszą sobie uświadomić, że od logistyki zależy, jak będą postrzegane przez klientów (zarówno w przypadku B2B, jak i B2C). Gdy to zrobią, mogą przystąpić do optymalizacji procesów logistycznych. Przewoźnicy, którzy chcą się rozwijać i działać efektywnie i płynnie, a nie tylko osiągać zysk w stosunkowo krótkim czasie, powinni poszukiwać alternatywnych strategii, jeśli chodzi o procesy transportowe. Dobre rezultaty przynosi wdrożenie koncepcji bazującej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W ramach tej koncepcji firmy przewozowe działają w oparciu o klasyczne podejście, ale współpracują z firmami przewozowymi w danym regionie w zakresie organizacji wybranych procesów logistycznych i przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Koncepcja współpracy zakłada, iż przedsiębiorstwa przewozowe bliskie sobie terytorialnie, wymieniają się informacjami na temat planowanych realizacji a dokładniej ich wielkości i lokalizacji pierwotnych i docelowych. Obieg informacji umożliwić im mogą dostępne na rynku platformy wymiany informacji. Celem koordynacji procesów transportowych dzięki łączeniu tras w taki sposób, aby maksymalizować wielkość ładunku/ilość pasażerów wiezionego/-ych w danym kierunku lub sprowadzanego/przywożonych z danego regionu, jest lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni transportowej/ładunkowej taboru. Pozwala to na uzyskanie korzystniejszych stawek zarówno dla odbiorców, jak i dostawców usług. Umożliwia też zleceniodawcom śledzenie produktów w łańcuchu dostaw (jeśli przewoźnik pracuje na zasadzie outsourcingu) i likwiduje ryzyko pojawienia się przestojów. Korzyści z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla firmy przewozowej są ogromne: następuje spadek kosztów transportu, pokonanych kilometrów i liczby indywidualnych przewozów, a także skraca się czas wykonywanych zadań. Szkolenia dla innowacyjnych firm przewozowych Aby możliwe było przeprowadzenie przez przewoźnika zmian na polu logistyki, konieczne jest wsparcie, np. w postaci szkoleń. W zakresie monitoringu działań czy obsługi systemu wymiany informacji firmy mogą liczyć na odpowiednie przeszkolenie przez producentów/dostawców oprogramowania. Chcąc wprowadzić inne zmiany w zakresie procesów logistycznych, mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleń z zakresu ustawowo-prawnego (np. Pracownik-kierowca, omówienie zmian w polskich przepisach prawnych, Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów ), umiejętności praktycznych (np. Szkolenie CPC ; Szkolenie TIR ) i osobistych ( Branżowy język angielski ) czy kadrowych ( Czas jazdy, przerw i odpoczynku kierowców ). Anna Duda 6 NR 9 marzec 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa z zakresu logistyki Jeśli planują Państwo poprawę efektywności systemu logistycznego we własnej firmie, to zachęcamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia. Poniżej znajdą Państwo oferty doradców logistycznych, a także informacje o szkoleniach zawodowych specjalistycznych i podstawowych z zakresu logistyki, transportu i spedycji dla firm przewozowych i innych. Kurs Specjalista ds. logistyki Opis Kurs Specjalista ds. logistyki umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu logistyki i przygotowuje do efektywnego jej wykorzystania w praktyce. Dobór problematyki poruszanej w kursie uwzględnia standardy Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA). Na kursie poznaje się system informacyjny i strategie logistyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Zdobywa się także wiedzę z zakresu jak istotną rolę w pracy logistyka odgrywa odpowiednie planowanie i zarządzanie ludźmi, a także jakie korzyści przynosi odpowiednie magazynowanie towarów. Cena od 78,40 zł Miejsce e-learning Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego ul. Forteczna 17a, Poznań, Kontakt Dodatkowe informacje kursanci otrzymują zeszyty z lekcjami i opiekę nauczyciela Kurs Specjalista ds. transportu i spedycji Opis Kurs Specjalista ds. transportu i spedycji kompleksowo omawia wszystkie obszary działalności transportowospedycyjnej. Umożliwia zapoznanie się z logistycznym aspektem działalności przedsiębiorstwa spedycyjnego, przedstawia zarządzanie magazynem i zapasami, a także łańcuchem dostaw. Dostarcza wiedzy na temat właściwego doboru środków transportu i podstaw ich eksploatacji. Zawiera również informacje dotyczące przygotowania dokumentacji transportowej czy umowy spedycji. W kursie poruszono przydatne w pracy specjalisty ds. transportu i spedycji zagadnienia z zakresu podstaw marketingu, rachunkowości zarządczej oraz negocjacji. Cena od 78,40 zł Miejsce e-learning Organizator Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego ul. Forteczna 17a, Poznań, Kontakt Dodatkowe informacje kursanci otrzymują zeszyty z lekcjami i opiekę nauczyciela Eksploatacja tankowców, chemikaliowców i gazowców podstawowy Opis Podstawowy kurs eksploatacji wyspecjalizowanych statków do przewozu towarów: tankowców, chemikaliowców i gazowców przez wody morskie. Termin r. Cena 300 zł Miejsce Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, ul. Ludowa 7/8, Szczecin Organizator Akademia Morska w Szczecinie, Kontakt tel , harmonogram-i-polowa-2013.pdf Logistyka, czyli jak można zoptymalizować łańcuch dostaw! Opis Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej produkcją i dystrybucją wyrobów, pracowników wyższego i średniego szczebla, planistów, kierowników centrów dystrybucyjnych i magazynów regionalnych. Jego celem jest przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody zarządzania ograniczeniami i w sposób twórczy doskonalić zarządzanie dystrybucją w firmie. Do przeprowadzenia szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody: warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków i symulacje., szkolenie trwa: 3 dni + 2 dni Cena od 388 zł Miejsce Stargard Szczeciński, Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin; Biuro projektu: ul. Jana Styki 16/3, Szczecin Organizator VENTO Consulting, ul. Mickiewicza 28, Poznań, Kontakt tel , ograniczen_toc/logistyka.php Dodatkowe informacje w sytuacji zebrania 10 zgłoszeń na szkolenie, które w chwili obecnej nie widnieje w harmonogramie, zostaje utworzony kolejny termin pod konkretne szkolenie Efektywna logistyka w małym i średnim przedsiębiorstwie Opis Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat roli, jaką spełnia logistyka w strukturze organizacyjnej firmy, jej wpływu na konkurencyjność oraz skuteczność działania na rynku. Kurs podzielony jest na sześć modułów: I. Logistyka podstawowe pojęcia 7

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Czy zabraknie magazynów? Raport powierzchni magazynowych

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Czy zabraknie magazynów? Raport powierzchni magazynowych wrzesień 9/2012 (28) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży spożywczej Rewolucja w przewozach ponadgabarytowych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce?

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce? styczeń 1/2013 (32) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży farmaceutycznej Czy warto jeździć na magnesie?

Bardziej szczegółowo