Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą"

Transkrypt

1 Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

2 Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w biznesie 9 Test pierwszego wrażenia 10 Budowanie zaufania 10 Decyzje etyczne 10 Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania 10 Współdziałanie w dochodzeniach 11 Szacunek 11 Przestrzeganie praw człowieka 11 Traktowanie innych z szacunkiem 11 Utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy 11 Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy 11 Ochrona prywatności i danych osobowych 12 Bezwzględna rzetelność 12 Rozsądne korzystanie z zasobów 12 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji 12 Unikanie konfliktu interesów 12 Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach 13 Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków. 13 Ochrona poufnych informacji 13 Przestrzeganie praw dotyczących produktów i handlu międzynarodowego 13 Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych 14 Oddanie naszym klientom 14 Wysoka jakość produktów i usług 14 Odpowiedzialność w działalności handlowej 14 Energiczna lecz uczciwa konkurencja 14 Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych 15 Odpowiedzialne obywatelstwo 15 Ochrona środowiska 15 Korzystanie z usług odpowiedzialnych dostawców. 15 Udzielanie wiarygodnych informacji inwestorom i mediom 15 Korzystanie z praw politycznych 15 Popieranie pracy społecznej w lokalnych społecznościach 20 Odnoszenie sukcesów właściwą drogą, każdego dnia

3 Od czasu gdy przed wielu laty Bill Hewlett i Dave Packard założyli naszą firmę, jest ona znana nie tylko z wytwarzanych produktów i oferowanych usług, ale także z wyznawanych przez nią wartości. Wyznawane wartości Oddanie naszym klientom Zaufanie i szacunek dla ludzi Osiągnięcia i współudział w nich Rezultaty poprzez pracę zespołową Szybkość i prężność Innowacyjność Bezwzględna rzetelność Nasze cele Lojalność klientów Zyski Rozwój Wiodąca pozycja na rynku Obowiązki względem pracowników Zdolności przywódcze Globalne obywatelstwo 3

4 Chcemy być firmą przodującą w dziedzinie etyki biznesowej firmą, z której pracownicy są dumni, z którą klienci, partnerzy handlowi i dostawcy chcą współpracować. 4

5 Zdobywamy zaufanie, traktując innych rzetelnie, z szacunkiem i sprawiedliwie. Musimy każdego dnia przestrzegać naszych wartości we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach. Zaufanie Rzetelność Szacunek Uczciwość 5

6 Wypowiedź Meg Whitman W HP sposób osiągania celów jest równie istotny jak same cele. Nasze postępowanie to sedno naszej kultury. Bazujemy dziś na tych samych wspólnych wartościach, które przyświecały założycielom firmy w 1939 r. Zasady postępowania w biznesie (HP Standards of Business Conduct SBC) wyznaczają standardy praktyk biznesowych oraz sposób naszej pracy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za chronienie i wzmacnianie reputacji HP jako firmy rzetelnej i uczciwej. Każda decyzja, jaką podejmujemy, ma przynosić wymierną korzyść ludziom, organizacjom, naszym społecznościom oraz światu. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania i ich konsekwencje oraz dumni z naszej pracy. Musimy konsekwentnie wyznawać nasze wartości i zdobywać sobie zaufanie innych. Meg Whitman Dyrektor generalny 6

7 Wypowiedź Ashley Watson Szanowni Pracownicy firmy Hewlett-Packard! Firma HP zbudowała swoją wyjątkową reputację przez prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Jakiekolwiek inne postępowanie mogłoby zburzyć dobre imię firmy i zagrozić jej działalności. Nasze zobowiązanie do etycznego postępowania traktujemy bardzo poważnie. Musimy wspólnie rozwiązywać wszelkie problemy powstające w kontekście Zasad postępowania w biznesie (SBC), jak również tych związanych z innymi zasadami oraz lokalnymi przepisami prawa. Kiedy stwierdzimy niewłaściwe postępowanie, reagujemy i pociągamy odpowiednie osoby do odpowiedzialności. Nie ma znaczenia ich staż w firmie, wydajność pracy ani postrzegana waga naruszenia zasad. Oczekujemy od pracowników informowania o tym, co wydaje się niewłaściwe, a dla tych, którzy mają pytania lub chcą wskazać niepokojące ich sprawy przewidzieliśmy różne mechanizmy zgłaszania problemów. Co najistotniejsze, nie tolerujemy odwetów na pracownikach, którzy w dobrej wierze zdecydowali się zgłosić problem. Zasady postępowania w biznesie (SBC) są przygotowane z rozmysłem i łatwe w użyciu. Opisane tam standardy i zasady pomocnicze określają oczekiwania i wytyczne względem pracowników, dotyczące postępowania w budzących wątpliwości sytuacjach. Dotyczą one wszystkich pracowników niezależnie od kraju w którym są zatrudnieni. Jeśli nie wiesz, jak postąpić, sięgnij do tych informacji i pytaj ktoś pomoże Ci znaleźć odpowiedź, a Ty postąpisz we właściwy sposób. Trwałość sukcesu HP opiera się na współpracy nas wszystkich oraz skutecznym konkurowaniu, ale zawsze w sposób uczciwy, rzetelny i z szacunkiem dla innych. Potrafimy osiągnąć sukces właściwą drogą. Ashley Watson Dyrektor Biura ds. Etyki i Postępowania 7

8 Stosowanie Zasad postępowania w biznesie HP nie toleruje żadnych restrykcji wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają problemy. Zasady postępowania w biznesie (Standards of Business Conduct SBC) to zbiór zasobów dla pracowników firmy Hewlett- Packard oraz wszystkich tych, którzy ją reprezentują. Wszyscy pracownicy, dyrektorzy i członkowie kadry zarządzającej mają obowiązek stosować się do zasad określonych w Zasadach postępowania w biznesie (SBC). 1 Dokument ten określa w sposób najbardziej ogólny obowiązujące zasady postępowania w biznesie (SBC). Opiera się na wyznawanych wartościach i celach korporacyjnych HP. Oprócz tego dokumentu obowiązują również inne reguły oraz bardziej konkretne zasady; HP wymaga przestrzegania także tych dodatkowych zasad. Jak zilustrowano na schemacie, dodatkowe informacje na temat tych reguł i zasad w tym odpowiednie zasady korporacyjne można znaleźć klikając łącza w dokumencie. Dostępne są również dodatkowe wytyczne w postaci kluczy do sukcesu, przestróg, pytań i odpowiedzi oraz scenariuszy. Ponieważ HP przywiązuje ogromną wagę do tego, aby działać w sposób właściwy, nieprzestrzeganie Zasad postępowania w biznesie (SBC) oraz innych obowiązujących zasad i reguł może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, do zwolnienia pracownika włącznie. W razie wątpliwości lub pytań najlepszą drogą jest na początek wyjaśnienie ich na poziomie lokalnym bezpośrednio z zainteresowanymi lub z przełożonym. Jeśli nie ma możliwości podniesienia lub rozwiązania sprawy u bezpośredniego przełożonego, należy skorzystać z zasad otwartych drzwi i skontaktować się z przedstawicielem wyższego kierownictwa, z działem kadr, z zespołem odpowiedzialnym za Zasady postępowania we własnej grupie biznesowej lub regionie, ewentualnie z Biurem ds. Etyki i Postępowania: Przez Telefonicznie: Z dowolnego miejsca na świecie możesz zadzwonić na numer interwencyjny przez 24 godziny na dobę, z możliwością tłumaczenia i zachowania anonimowości, chyba że anonimowe zgłoszenia nie są dozwolone przez lokalne prawo Klucze do sukcesu Scenariusze Wyznawane wartości i cele korporacyjne ZASADY POSTĘPOWANIA W BIZNESIE (SBC) Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady: Spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady: 1) Przejdź do numerów dostępowych AT&T 2) Odszukaj swój kraj na liście alfabetycznej 3) Zadzwoń na numer AT&T Direct Code 4) Po usłyszeniu komunikatu wybierz numer Pocztą: HP Ethics and Compliance Office 5400 Legacy Drive Plano, TX USA? Przestrogi Pytania i odpowiedzi Polityka Polityka Polityka Polityka Polityka 1 HP wyznacza także wysokie standardy dla osób i firm wykonujących usługi dla lub w imieniu HP. Standardy te opisano w Kodeksie postępowania partnerów, Kodeksie postępowania dostawców oraz Kodeksie postępowania pracowników zewnętrznych. 8

9 Test pierwszego wrażenia Masz wątpliwości, jaką podjąć decyzję lub jak postąpić? Rozważ następujące opcje: Sprawdź to Sprawdź to Sprawdź to Test pierwszego wrażenia to proste ale efektywne narzędzie służące do upewnienia się, że właściwie oceniamy trafność i rezultat naszych decyzji biznesowych. To jedno z najczęściej używanych przez kierownictwo narzędzi: Mam wątpliwości Nie Mam wątpliwości Nie Mam wątpliwości Czy to jest zgodne Czy inni pomyślą, że z wartościami jest to w porządku, Czy to jest legalne? Tak HP, zasadami Tak gdy przeczytają o Tak postępowania w biznesie i tym w serwisie zbiorami reguł? informacyjnym? Nie OK Nie rób tego Nie rób tego Nie rób tego Zanim podejmiesz decyzję, zastanów się, jakie wrażenie zrobi ona w serwisie informacyjnym Każdy powinien postawić sobie pytanie, jak zostanie ocenione nasze zachowanie, gdyby zostało ono ujawnione publicznie lub doszło do wiadomości kolegów, których szanujemy. Jeśli odpowiedź brzmi nie spodobałoby im się to nie rób tego! Skonsultuj się z: Swoim przełożonym Innym przełożonym Pracownikiem linii interwencyjnej Działem Prawnym Działem Kadr Twój lokalny zespół ds. zasad postępowania Przedstawiciel ds. zasad postępowania w Twojej jednostce biznesowej lub regionie Adres do korespondencji: 9

10 Budowanie zaufania Zdobywamy zaufanie, traktując innych rzetelnie, z szacunkiem i sprawiedliwie. Decyzje etyczne Kieruj się prawem i zasadami firmy HP. Szukaj wskazówek w zasadach postępowania w biznesie oraz w zasobach, do których się one odwołują. Porozmawiaj ze współpracownikami, przełożonym, innymi członkami kadry kierowniczej, którzy pomogą podjąć prawidłową decyzję. W sytuacji, gdy prawidłowy sposób postępowania nie jest oczywisty, odwołaj się do swego zdrowego rozsądku, wykonaj test pierwszego wrażenia wspomagający podejmowanie decyzji. Zgłaszając obawy i w ogóle stosując Zasady postępowania w biznesie ( SBC), zawsze działaj w dobrej wierze i z poszanowaniem dla innych osób. Przełożeni są zobowiązani udzielić podwładnemu odpowiednich wskazówek i podjąć odpowiednie działania, aby uchronić go przed fałszywym krokiem.» Globalne zasady HP Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania Każdy pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania wszelkich przypadków domniemanego niewłaściwego postępowania, w tym niewłaściwego postępowania partnerów i dostawców. Obawy należy zgłosić u przełożonego, postępując zgodnie z zasadami otwartych drzwi. Jeśli to nie przynosi efektu lub wydaje się być nieodpowiednie, skontaktuj się z innym członkiem kadry kierowniczej, z działem kadr, z lokalnym zespołem ds. zasad postępowania lub przedstawicielem ds. zasad postępowania w Twojej jednostce biznesowej lub regionie. W razie istnienia pytań lub obaw, których nie chcesz omawiać z bezpośrednimi przełożonymi, możesz skorzystać z pomocy Biura ds. Etyki i Postępowania. Powołuj się na wartości HP i bądź pewien, że osobę, która w dobrej wierze podnosi istniejący problem, nie spotka z tego tytułu żadna reperkusja ze strony HP.» Globalne zasady otwartych drzwi Współdziałanie w dochodzeniach Współpracuj przy wszystkich wewnętrznych procedurach sprawdzających i audytach. Współpracuj z Działem Prawnym HP w przypadku postępowania prowadzonego przez sąd lub inny organ państwowy. Mów całą prawdę podczas postępowania wyjaśniającego lub audytu Nigdy nie zmieniaj ani nie niszcz dokumentacji podczas lub na wypadek audytu lub innych postępowań. Nie omawiaj z innymi spraw związanych z postępowaniem wyjaśniającym, chyba ze na wyraźne polecenie prowadzącego postępowanie.» Polityka zarządzania dokumentacją.» Polityka w wypadku postępowań sądowych i kontrolnych.» Jak realizować zasady Budowania zaufania» P: Mam wątpliwości, których nie rozwiązują Zasady postępowania w biznesie (SBC). Czy to znaczy, że nie ma problemu?» Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania» Współdziałanie w dochodzeniach 10

11 Szacunek Traktujemy wszystkie osoby w firmie i poza nią uczciwie, z godnością i szacunkiem. Przestrzeganie praw człowieka Wspieraj przestrzeganie praw człowieka i upewnij się, że nasi partnerzy handlowi i dostawcy postępują tak samo. Pamiętaj, że w żadnych działaniach HP oraz naszych partnerów handlowych i dostawców nie można wykorzystywać pracy dzieci, skazanych ani pracy przymusowej; nie wolno też stosować kar cielesnych. Pamiętaj, ze HP uznaje prawo pracowników do organizowania w pracy związków zawodowych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.» Globalna polityka praw człowieka» Polityka globalnego obywatelstwa Traktowanie innych z szacunkiem Postępuj otwarcie i szczerze w stosunkach z innymi. Nie dopuszczaj do dyskryminacji przeciwko któremukolwiek pracownikowi lub kandydatowi na pracownika ze względu na jakąkolwiek cechę chronioną prawem. Chodzi tu o takie cechy jak płeć, kolor skóry, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowe, religia, wiek, stan cywilny, orientacja seksualna, identyfikacja płciowa lub sposób jej wyrażania, niepełnosprawność, ciąża, status weterana, chronione informacje genetyczne lub przynależność do grup politycznych. Zaakceptuj różnorodność wszystkich członków zespołu HP.» Globalne zasady HP» Globalne zasady niedyskryminowania w pomieszczeniach HP lub podczas wykonywania pracy dla HP.» Polityka zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska.» Globalne standardy bezpieczeństwa Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy Nie zachowuj się w sposób niegrzeczny, wrogi, agresywny. Nie zastraszaj i nie nękaj innych. Sprzyjaj powstawaniu przyjaznego środowiska pracy. Nie toleruj molestowania seksualnego, w tym niedopuszczalnych ofert seksualnych, żądania korzyści seksualnych lub innych słownych lub fizycznych aluzji natury seksualnej.» Globalne zasady HP» Polityka przyjaznego środowiska pracy. Ochrona prywatności i danych osobowych Zapewniaj przejrzystość działań HP, zapewniaj klientom wybór zgodny z ich preferencjami i szanuj te wybory. Chroń dane osobowe obecnych i byłych pracowników, członków kierownictwa, klientów, osób ubiegających się o pracę, użytkowników usług online, partnerów handlowych i dostawców. Pozyskuj i korzystaj z danych osobowych wyłącznie w uzasadnionym celu biznesowym i tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba.» Globalna polityka ochrony prywatności» Jak realizować zasady Szacunku» P: Różne kraje mają odmienne kultury i prawa. Czy nasze zasady SBC obowiązują na całym świecie?» Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy Utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy Przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Eliminuj i zgłaszaj wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie sprzedawaj, nie posiadaj ani nie używaj narkotyków. Nie stwarzaj zagrożenia bezpieczeństwa pozostając pod wpływem narkotyków lub alkoholu 11

12 Bezwzględna rzetelność W naszej działalności handlowej jesteśmy otwarci, uczciwi i postępujemy etycznie. Rozsądne korzystanie z zasobów Maksymalnie ograniczaj wykorzystywanie do prywatnych celów zasobów HP. Nie pozwalaj innym osobom, przyjaciołom, rodzinie, na korzystanie z zasobów HP. Nie używaj sprzętu ani systemów będących własnością HP do tworzenia, przechowywania lub wysyłania treści, które mogą być uznane za obraźliwe. Unikaj takiego korzystania ze sprzętu, który może prowadzić do jego utraty lub uszkodzenia, w tym zarażenia wirusami lub zagrożenia bezpieczeństwu systemów informatycznych. Zachowuj się odpowiedzialnie, aby chronić majątek HP.» Polityka dotycząca konfliktu interesów» Polityka IT Prawidłowe prowadzenie dokumentacji Prowadź dokładną dokumentację, która odzwierciedla prawdziwy stan transakcji lub zdarzeń. Podpisuj tylko dokumenty, w tym umowy, które masz prawo podpisać i które twoim zdaniem są precyzyjne i zgodne z prawdą. Pamiętaj, że wiadomości i inne przekazywane drogą elektroniczną mogą być dokumentem biznesowym. Unikaj w nich przesadnych lub obraźliwych sformułowań i innych wyrażeń, które mogą zostać wyrwane z kontekstu. Nie wolno ustanawiać żadnych niejawnych lub nieodnotowanych w księgach funduszy ani aktywów HP w jakimkolwiek celu. Nie wolno zawierać żadnych umów ani ustaleń nieoficjalnych ( na boku ). Przechowuj, chroń i usuwaj dokumenty zgodnie z zasadami.» Podręcznik księgowości i finansów» Polityka zarządzania dokumentacją. Unikanie konfliktu interesów Podejmuj decyzje najlepsze z punktu widzenia interesów HP. Omawiaj ze swoim przełożonym sytuacje, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów. Przewiduj sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktu interesów Twoich lub kogoś z członków rodziny z interesem HP.» Polityka dotycząca konfliktu interesów Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach Podarunki, posiłki, koszty podróży i imprezy można fundować tylko wtedy, gdy podarunek taki jest zgodny z globalną polityką dotyczącą prezentów, kosztów podróży i imprez. Podarunki, posiłki, koszty podróży oraz imprezy winny być stosowne do relacji biznesowej i mają na celu wyłącznie podkreślenie dobrego wizerunku HP, wypromowania marki produktów i usług lub nawiązania bliższych relacji. Podarunki, posiłki, koszty podróży i imprezy można przyjmować tylko wtedy, gdy odbywa się to zgodnie z globalną polityką dotyczącą prezentów, kosztów podróży i imprez. Wymiana prezentów, pokrywanie lub przyjmowanie pokrycia kosztów podróży oraz wzajemne fundowanie udziału w imprezach jest możliwe o ile o ile sprzyja to ociepleniu relacji biznesowych. Nigdy jednak nie należy oferować ani przyjmować upominków, posiłków, pokrycia kosztów podróży lub wstępów na imprezy, gdyby miało to powodować niewłaściwy wpływ na decyzje lub choćby pozory takiego wpływu. Nigdy nie należy przyjmować prezentów, posiłków, pokrycia kosztów podróży lub wstępów na imprezy w zamian za lub w ramach wdzięczności za uzyskane lub wyświadczone korzyści. Wręczaj prezenty, zapraszaj na posiłki oraz na imprezy rozrywkowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z zasadami obowiązującymi pracowników kontrahenta, jak również z zasadami HP. Nie wolno oferować prezentów, posiłków ani wstępów na imprezy urzędnikom państwowym, chyba że jest to zgodne z prawem i z zasadami HP. Nie zabiegaj o upominki, posiłki lub wstępy na imprezy. Wszelkie otrzymywane prezenty, posiłki lub wstępy na imprezy należy zgłaszać przełożonemu zgodnie z wymaganiami określonymi w globalnej polityce dotyczącej prezentów, kosztów podróży i imprez. Zanim zaoferujesz lub przyjmiesz prezent, posiłek, pokrycie kosztów podróży lub wstęp na imprezę, zapoznaj się z globalnymi zasadami dotyczącymi podarunków, kosztów podróży i imprez. Postępuj zgodnie z określonymi tam procesami zatwierdzania.» Polityka dotycząca konfliktu interesów» Polityka dotycząca prezentów, kosztów podróży i imprez.» Polityka regulująca drobne gratyfikacje» Amerykańska polityka dotycząca przyjmowania i otrzymywania prezentów i zaproszeń na imprezy rozrywkowe.» Jak realizować zasady rzetelności» P: Czy istnieją ograniczenia co do rodzajów upominków lub zaproszeń na imprezy, które można przekazać reprezentantowi klienta, partnerowi lub innej osobie w imieniu HP?» Rozsądne korzystanie z zasobów» Prawidłowe prowadzenie dokumentacji» Unikanie konfliktu interesów» Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach 12

13 Bezwzględna rzetelność (ciąg dalszy) W naszej działalności handlowej jesteśmy otwarci, uczciwi i postępujemy etycznie. Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków. Nie oferujemy ani nie przekazujemy łapówek ani innych niewłaściwych gratyfikacji bądź zachęt mających na celu zdobycie kontraktu lub wpłynięcie na decyzję biznesową gdziekolwiek i w jakiejkolwiek sprawie, nawet jeśli w krótkim okresie czasu miałoby to oznaczać utratę potencjalnego zysku. Nie żądamy ani nie przyjmujemy jakichkolwiek łapówek ani korzyści z nieuczciwych zysków. Wszelkie żądania lub oferty łapówek bądź korzyści w nieuczciwych zyskach należy zgłaszać przełożonemu. Nie wolno oferować drobnych gratyfikacji; wszelkie próby zdobycia drobnych gratyfikacji należy zgłaszać przełożonemu. Korzystaj z pośrednictwa agentów i dystrybutorów tylko po przeprowadzeniu z należytą starannością weryfikacji, czy udzielone im prowizje i upusty nie zostaną użyte przez nich jako łapówka dana w naszym imieniu.» Polityka dotycząca prezentów, kosztów podróży i imprez.» Postępowanie z pośrednikami biznesowymi» Polityka regulująca drobne gratyfikacje» Globalny serwis antykorupcyjny Ochrona poufnych informacji Korzystaj i ujawniaj poufne informacje firmy HP, klientów, partnerów handlowych i dostawców tylko w słusznym celu biznesowym. Korzystaj i ujawniaj poufne informacje firmy HP, klientów, partnerów handlowych i dostawców tylko w słusznym celu biznesowym. Udostępniaj poufne informacje na zewnątrz firmy HP tylko autoryzowanym stronom, które podpisały umowę o zachowaniu poufności. Stosuj się do procedur firmy HP dotyczących ponownego wykorzystania, rozmieszczania i zwrotu wszystkich narzędzi pracy. Zapoznaj się i przestrzegaj zasad HP w zakresie używania serwisów społecznościowych, w tym forów, blogów, czatów oraz list dyskusyjnych. Nigdy nie omawiaj w serwisach społecznościowych tematów dotyczących własności intelektualnej, tajemnic handlowych ani innych poufnych informacji HP.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Polityka dotycząca użytkowania serwisów społecznościowych i blogów Przestrzeganie praw dotyczących produktów i handlu międzynarodowego Pamiętaj, że wszystkie produkty i części oznakowane marką HP muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami w krajach, w których ich dostawa jest autoryzowana przez HP. Prowadź odpowiednią dokumentację i kontrolę importu, eksportu i klientów. Szukaj wskazówek w dziale handlu międzynarodowego (HP Global Trade), aby upewnić się co do zgodności z właściwym prawem przy międzynarodowej wymianie produktów, usług i informacji. Odpowiadaj na żądania bojkotu tylko wtedy, gdy takie działania są dozwolone przez zasady handlu międzynarodowego HP lub przez dział prawny HP. Każdy pracownik HP jest zobowiązany do przestrzegania przepisów imigracyjnych oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń ( w tym pozwoleń na pracę oraz wiz ) w krajach gdzie jest taki obowiązek.» Polityka handlu międzynarodowego.» Polityka mobilności w pracy» Standard HP 014-0: Produkty bezpieczne i legalne Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych Nie inwestuj w papiery wartościowe ani nie skłaniaj innych do takich inwestycji, używając wewnętrznych materiałów o HP. Nie inwestuj w papiery wartościowe ani nie skłaniaj innych do takich inwestycji, jeśli masz wiedzę o niepublicznych informacjach na temat danej spółki. Pamiętaj, że informacje niejawne to informacje, które nie zostały przekazane opinii publicznej, a które inwestor może uznać za ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie, sprzedaży lub zatrzymaniu papierów wartościowych. Pamiętaj, że wykorzystanie opcji może być rozumiane jako inwestowanie w papiery wartościowe. Zapoznaj się z polityką wykorzystywania poufnych informacji obowiązującą w HP, zwracając uwagę na ograniczenia kwartalne dotyczące wymiany papierów wartościowych.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Polityka wykorzystywania poufnych informacji» Jak realizować zasady rzetelności» Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków.» Ochrona poufnych informacji firmy» Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych 13

14 Oddanie naszym klientom Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Wysoka jakość produktów i usług Obiecuj tylko to, co możesz dostarczyć. Dostarczaj to, co obiecałeś. Pamiętaj, że produkty i usługi HP są synonimem jakości.» Zasady jakości usług korporacyjnych HP» Standard HP 014-0: Produkty bezpieczne i legalne Odpowiedzialność w działalności handlowej Prezentuj nasze produkty i usługi uczciwie, dokładnie i zgodnie z prawdą. W reklamach, marketingu, materiałach wspomagających sprzedaż i prezentacjach nie przedstawiaj informacji w sposób mogący wprowadzić w błąd. Chroń markę HP i jej symbole oraz korzystaj z nich wyłącznie po uzyskaniu właściwego zezwolenia. Dołóż należytej staranności w celu uniknięcia sytuacji prowadzących do handlu produktami HP w szarej strefie. Nie formułuj fałszywych lub sprzecznych z prawem twierdzeń o konkurencji, jej produktach lub usługach. Wybierając partnerów handlowych i dostawców, dołóż należytej staranności, aby upewnić się, że spełniają oni standardy wymagane przez HP.» Wytyczne i narzędzia dotyczące marki» Polityka marketingu i sprzedaży» Podstawy komunikacji zewnętrznej i lobbingu» Polityka weryfikacji klientów końcowych Nie zawieraj z konkurencją porozumień dotyczących ustalania cen, ograniczenia produkcji lub podziałów klientów, dostawców oraz rynku. Dotyczy to m.in. ustalania cen, ograniczania produkcji lub podziału klientów, dostawców albo rynków.» Serwis internetowy zawierający zasoby prawne dotyczące przepisów antymonopolowych i konkurencji Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych Szanuj zobowiązania pracowników do ochrony informacji poufnych dotyczących ich obecnych lub byłych pracodawców. Nigdy nie skłaniaj nikogo do naruszenia zobowiązania do zachowania poufności. Nie żądaj, nie przyjmuj, nie używaj ani nie udostępniaj poufnych informacji dotyczących konkurencji. Upewnij się, że osoby trzecie działające w naszym imieniu spełniają nasze standardy. Nie upubliczniaj niejawnych informacji o cenach stosowanych przez partnerów handlowych lub dostawców. Przyjmuj poufne informacje tylko wtedy, gdy kadra kierownicza HP oceni, że są nam potrzebne, i tylko na podstawie pisemnej umowy, która określa i ograniczą odpowiedzialność.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Jak realizować zasadę praca dla klienta» P: Aby móc lepiej pracować w firmie HP, zatrzymałem pewne dokumenty z mojej poprzedniej pracy opisujące różne stosowane tam procedury. Czy mogę korzystać z tych dokumentów w HP?» Energiczna lecz uczciwa konkurencja» Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych Energiczna lecz uczciwa konkurencja Nie korzystaj z silnej pozycji na rynku, aby wprowadzić restrykcyjne i osłabiające konkurencję praktyki bez rzetelnego biznesowego uzasadnienia lub korzyści dla użytkowników. 14

15 Odpowiedzialne obywatelstwo We wszystkich krajach i społecznościach, w których działamy, wnosimy korzyści ekonomiczne, intelektualne i społeczne. Ochrona środowiska Jeśli to możliwe, zmniejszaj zużycie energii, wody i innych zasobów. Projektuj i produkuj nasze wyroby tak, aby zwiększać możliwość ponownego wykorzystania surowców. Wspieraj zmniejszanie ilości odpadów oraz odzyskiwanie surowców w HP, w domach i naszych społecznościach.» Polityka globalnego obywatelstwa» Standard HP 011: ogólne wymogi dotyczące środowiska» Polityka zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Korzystanie z usług odpowiedzialnych dostawców. Kupuj jedynie od dostawców, którzy spełniają nasze standardy dotyczące jakości, dostaw, usług i cen, i którzy również wykasują obywatelską odpowiedzialność. Informuj o naszych standardach dotyczących etyki, praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska, których spełnienia oczekujemy też od dostawców. Zgłaszaj wszelkie obawy dotyczące naruszania naszych standardów przez dostawców. Zrezygnuj z zakupów u dostawców, którzy nie podejmują kroków naprawczych w celu usunięcia naruszeń naszych standardów. Dokumentuj wszystkie relacje z dostawcami odpowiednimi umowami pisemnymi.» Polityka globalnego zaopatrzenia» Polityka globalnego obywatelstwa» Kodeks postępowania partnerów» Kodeks postępowania dostawców» Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych Udzielanie wiarygodnych informacji inwestorom i mediom Wszelka komunikacja z inwestorami, analitykami lub mediami dotycząca działalności HP musi zostać wcześniej zatwierdzona przez Dział Relacji z Inwestorami, Dział Komunikacji Korporacyjnej lub odpowiednich specjalistów od komunikacji w HP. W prywatnej komunikacji lub podczas korzystania z serwisów społecznościowych w tym na forach użytkowników, w blogach, czatach i biuletynach nigdy nie sprawiaj wrażenia, że wypowiadasz się w imieniu HP.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Podstawy komunikacji zewnętrznej i lobbingu» Polityka dotycząca użytkowania serwisów społecznościowych i blogów Korzystanie z praw politycznych Postępuj tak, aby twoje poglądy polityczne i zachowania nie były uważane za tożsame z poglądami HP. Przed lobbowaniem w środowisku rządowym lub zaangażowaniem lobbysty uzyskaj aprobatę działu HP ds. kontaktów rządowych. Pamiętaj, że dział HP ds. kontaktów rządowych jest wyłącznie odpowiedzialny w imieniu HP za wszystkie darowizny produktów, usług, transportu lub urządzeń na cele związane z działalnością polityczną.» Zasady współuczestnictwa w działalności politycznej Popieranie pracy społecznej w lokalnych społecznościach Angażuj się w wysiłki zmierzające do poprawy funkcjonowania Twojej społeczności. Nie wywieraj nacisku na inne osoby, aby wspomagały lub włączyły się w preferowane akcje charytatywne, grupy lub działania polityczne. Nie włączaj się w decyzje HP dotyczące wspierania organizacji, w których działasz społecznie. Bez oficjalnej zgody HP nie wolno używać zasobów HP na rzecz preferowanych organizacji charytatywnych, grup bądź działań politycznych.» Zasady dotyczące pracy społecznej» Polityka wolontariatu.» Polityka dotycząca konfliktu interesów» Jak realizować zasadę obywatelska odpowiedzialność» P: Widziałem zachowania w HP mogące stanowić zagrożenia dla środowiska, ale nie chcę się do tego mieszać. Czy nie jest to najbezpieczniejsze wyjście?» Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami. 15

16 Budowanie zaufania Jak realizować zasady Budowania zaufania W działaniach biznesowych komunikuj się zawsze w sposób otwarty i rzetelny. Dotrzymuj obietnic pokazuj innym, że na Twoim słowie można polegać. Podejmuj słuszne decyzje z perspektywy HP, nawet jeśli nie są one najlepsze dla Twojego działu lub dla Ciebie. P: Mam wątpliwości, których nie rozwiązują Zasady postępowania w biznesie (SBC). Czy to znaczy, że nie ma problemu? O: Nie. Nie jest możliwe aby Zasady postępowania w biznesie (SBC) opisywały wszystkie potencjalne sytuacje lub dylematy etyczne. Jednakże zasady, wartości oraz inne standardy omawiane w Zasadach postępowania w biznesie ( SBC) w tym test pierwszego wrażenia mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Wszyscy jesteśmy zobowiązani postępować etycznie nawet w obszarach których nie regulują zasady HP. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z innym członkiem kadry kierowniczej, z działem kadr, z lokalnym zespołem ds. zasad postępowania lub przedstawicielem ds. zasad postępowania w Twojej grupie biznesowej lub regionie. Możesz także skontaktować się z Biurem ds. Etyki i Postępowania. Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania Świadomość problemu bez woli poinformowania o nim kogokolwiek. Inne traktowanie pracownika, który zgłosił problem lub obawę. Współdziałanie w dochodzeniach Ukrywanie stosownych dokumentów lub informacji przed osobami prowadzącymi dochodzenie lub audytorami. Udzielanie nieprawdziwych informacji lub niemówienie całej prawdy osobom prowadzącym dochodzenie lub audytorom. Usuwanie dokumentów lub informacji w związku z prowadzonym dochodzeniem lub audytem. Omawianie wewnętrznego dochodzenia z innymi bez zezwolenia ze strony zespołu prowadzącego dochodzenie (z wyjątkiem komunikacji z organami władz zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym). Szacunek Jak realizować zasady Szacunku Traktuj innych tak, jak Ty i oni chcielibyście być traktowani. Mów innym otwarcie, jeśli stawiają cię w niewygodnej sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić swoje obawy, skontaktuj się z innym członkiem kadry kierowniczej, z działem kadr, z lokalnym zespołem ds. zasad postępowania, przedstawicielem ds. zasad postępowania w Twojej grupie biznesowej lub regionie lub Biurem ds. Etyki i Postępowania. Zachowuj się profesjonalnie. Nie groź nikomu ani nie zastraszaj. P: Różne kraje mają odmienne kultury i prawa. Czy nasze zasady SBC obowiązują na całym świecie? O: Tak. Nasze Zasady postępowania w biznesie (SBC) określają sposób prowadzenia działalności w sposób ogólny dla całego HP bez względu na miejsce, w której działa konkretna placówka HP. Tam, gdzie ze względu na lokalne zwyczaje, kulturę lub przepisy istnieją różnice w zakresie pewnego aspektu, pracownicy mają stosować się do Zasad postępowania w biznesie (SBC) lub wymogów lokalnych, w zależności od tego, które z nich określają wyższy standard zachowań w danej sytuacji. Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy Lekceważąca postawa lub uwagi do zasad przeciwdziałania uprzedzeniom i molestowaniu Przedstawianie dręczyciela jako ofiary lub ofiary jako osoby mającej nieuzasadnione pretensje Niestosowne uwagi, gesty lub kontakt Pokazywanie obraźliwych obrazów, materiałów o tematyce seksualnej lub innych niestosownych Dowcipy lub uwagi o tematyce seksualnej lub w inny sposób niestosowne (jawnie lub w podtekście) Nękanie słowne Groźby lub szyderstwa Bezwzględna rzetelność Jak realizować zasady rzetelności Postępuj słusznie, niezależnie od nacisków. Podejmuj decyzje właściwe z punktu widzenia HP, a nie własnego czy innych. Chroń aktywa HP, pamiętając, że nasza reputacja jest wartością, którą najłatwiej stracić, a jej zachowanie jest dla nas najważniejsze. P: Czy istnieją ograniczenia co do rodzajów upominków lub zaproszeń na imprezy, które można przekazać reprezentantowi klienta, partnerowi lub innej osobie w imieniu HP? O: Tak. W HP obowiązują ograniczenia co do tego, jakie udogodnienia bądź gratyfikacje mogą być udzielane klientom, partnerom lub innym osobom trzecim, ponieważ niektóre udogodnienia stwarzają dla HP niepotrzebne ryzyko. Patrz Polityka dotycząca prezentów, kosztów podróży i imprez. Nigdy nie jest dozwolone udzielanie następujących udogodnień i gratyfikacji: Gotówka, pożyczki, akcje lub opcje giełdowe Podarunkowe karty gotówkowe, takie jak np. American Express, Visa czy MasterCard Dowolny podarunek lub wstęp na imprezę przekazany w zamian za wyświadczoną przysługę Dowolny przedmiot lub usługa o 16

17 charakterze nielegalnym lub seksualnym, związanym z hazardem lub w inny sposób naruszający nasze wartości lub Zasady postępowania w biznesie (SBC) Dowolny przedmiot lub usługa, które mogą sprawiać wrażenie niestosowności lub konfliktu interesów Dowolny przedmiot lub usługa wymieniane na etapie przetargu lub negocjacji umowy Przesadnie hojne, wystawne lub częste podarunki lub udział w imprezach Dowolny przedmiot lub usługa, które mogłyby naruszać zasady obowiązujące osobę obdarowywaną Gratyfikacje dla bezpośrednich członków rodziny lub dalszych krewnych, ewentualnie znajomych z sektora publicznego lub komercyjnego Bezwzględna rzetelność (ciąg dalszy) Rozsądne korzystanie z zasobów Współpracownicy, którzy nadmiernie chronią swoje komputery (ponieważ obawiają się, że niewłaściwe korzystanie przez nich z komputerów firmy HP lub innych jej zasobów może być odkryte przez innych) Mienie firmy HP, które nieużywane pozostaje niezabezpieczone Ci, którzy pozwalają innym pożyczać lub używać wyposażenia HP bez zgody Nieznane osoby przebywające bez stosownego upoważnienia w naszych pomieszczeniach Nadmierne korzystanie z zasobów firmy HP do celów prywatnych Używanie zasobów HP w celu uzyskiwania dostępu do niestosownych materiałów lub przechowywania ich Niewystarczające stosowanie się do procedur używania elektronicznych kart dostępu lub innych narzędzi umożliwiających dostęp do urządzeń firmy HP Udostępnianie haseł Prawidłowe prowadzenie dokumentacji Tworzenie niezarejestrowanych w księgach funduszy lub niejawnych albo nieodnotowanych aktywów lub zobowiązań Nieudokumentowane umowy z klientami, partnerami biznesowymi lub dostawcami Wsteczne datowanie umów i innych dokumentów Tworzenie pism lub umów, z pominięciem zwykłych procesów HP dotyczących zawierania umów Tworzenie fałszywych kontraktów lub innych dokumentów albo udział w związanych z nimi procederach Unikanie konfliktu interesów Zatrudnienie u zewnętrznego klienta, partnera biznesowego, dostawcy lub konkurencji, ewentualnie otrzymywanie wynagrodzeń z takich źródeł Znaczne udziały w firmie klienta, partnera handlowego, dostawcy lub konkurenta posiadane osobiście lub przez członka rodziny Prowadzenie interesów z partnerem biznesowym, dostawcą, partnerem handlowym lub klientem gdy ktoś z rodziny lub inna osoba, z którą masz bliskie relacje osobiste, pełni w takiej firmie istotną rolę Pełnienie służby w urzędzie lub instytucji publicznej, która odpowiada za regulacje dotyczące HP, albo która kupuje produkty/ usługi HP Bliskie relacje osobiste między pracownikami w ramach tej samej organizacji Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach Częste przekazywanie klientom, partnerom biznesowym albo dostawcom, ewentualnie otrzymywanie od nich upominków, poczęstunków, pokrycia kosztów podróży lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe Przekazywanie klientom, partnerom biznesowym albo dostawcom, ewentualnie otrzymywanie od nich upominków, poczęstunków, pokrycia kosztów podróży lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe na etapie przetargu, zawierania umowy lub negocjowania kontraktu Wystawne lub przesadne podarunki, poczęstunki, podróże lub udział w imprezach Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków. Żądanie przez przedstawiciela realizacji zapłaty w innym kraju, na rzecz osoby trzeciej lub w gotówce Oczekiwanie lub oferowanie pieniędzy lub przysług Wskazanie przez urzędnika państwowego, że określony przedstawiciel może ułatwić transakcję Przedstawiciel, który znany jest z wykonywania niedozwolonych płatności Przedstawiciel, który żąda stawek wyższych niż zwykłe rynkowe bez uzasadnienia Bliska osobista relacja między agentem/ przedstawicielem a urzędnikiem państwowym Prośba przedstawiciela o datek charytatywny lub przeznaczony na cel polityczny Przedstawiciel, który nie chce poddać się audytowi due dilligence ze strony HP Ochrona poufnych informacji firmy Nieoznaczenie informacji poufnych jako poufne lub zastrzeżone Wysyłanie informacji na nienadzorowane faksy lub drukarki Głośne lub otwarte omawianie informacji poufnych wtedy, gdy inni mogą słyszeć Dystrybuowanie materiałów chronionych prawem autorskim bez odpowiedniego oznaczenia tego stanu Dyskutowanie na temat informacji firmy HP z klientami lub dostawcami bez odpowiedniej aprobaty i bez poznania stanu tych informacji odnośnie do poufności lub braku poufności 17

18 Projekty poufnych materiałów i notatki, które nie są odpowiednio wyrzucone lub zniszczone w niszczarce, gdy nie są już potrzebne Używanie bezpłatnych lub prywatnie zakupionych usług hostingowych, współpracy lub chmury (cloud) w celu usprawnienia pracy Bezwzględna rzetelność (ciąg dalszy) Czerwone Flagi (ciąg dalszy): Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych Kiedy otrzymujesz zaproszenie do przyłączenia się do sieci eksperckiej, grupy branżowej, forum specjalistów lub innej grupy wymiany informacji, zwracaj uwagę na następujące zagrożenia: Sieci eksperckie sponsorowane przez firmy zarządzające inwestycjami na rynku inwestycyjnym Zaproszenia składane najwyraźniej bez wiedzy działu prawnego danej firmy Prośba o nieinformowanie HP o swoim udziale Prośby o informacje o ewentualnych przyszłych przedsięwzięciach HP Prośby o informacje lub materiały niepubliczne Oddanie naszym klientom Jak realizować zasadę praca dla klienta Zwracaj uwagę na uznawanie praw klienta. Konkuruj sprawiedliwie Wybieraj partnerów handlowych, dostawców i inne osoby, które będą godnie reprezentować HP. P: Aby móc lepiej pracować w firmie HP, zatrzymałem pewne dokumenty z mojej poprzedniej pracy opisujące różne stosowane tam procedury. Czy mogę korzystać z tych dokumentów w HP? O: To zależy. Jeśli dokumenty zawierają poufne lub zastrzeżone informacje Twojego dawnego pracodawcy, nie możesz ich używać ani udostępniać. HP oczekuje od wszystkich pracowników przestrzegania wszelkich ograniczeń co do użycia lub ujawniania poufnych informacji narzuconych przez byłych pracodawców lub inne podmioty. Nowi pracownicy są wręcz pouczani, aby nie wnosili takich informacji na teren obiektów HP. Jeśli nie masz pewności, nie korzystaj z takich informacji ani ich nie udostępniaj zanim nie skonsultujesz się z Działem Prawnym HP. Energiczna lecz uczciwa konkurencja Formalne lub nieformalne porozumienie z konkurencją dotyczące stabilizacji cen lub podziału terenu sprzedaży, linii produktów lub grup klientów Wymiana informacji na te tematy z konkurencją Umowy z klientami, partnerami handlowymi lub dostawcami, ustalające cenę odsprzedaży produktu lub usługi, ograniczające prawa klienta do sprzedaży produktu lub sprzedaży produktu lub usługi pod warunkiem zakupu innych produktów lub usług Ustalanie cen poniżej kosztów, szczególnie tam, gdzie mamy znaczący udział w rynku. Nierówne traktowanie podobnie sytuowanych klientów lub partnerów handlowych Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych Korzystanie z poufnych informacji należących do innych podmiotów bez odpowiednich zezwoleń Ubieganie się o informacje o cenach u konkurencji lub pozyskiwanie ich od klientów, partnerów biznesowych lub dostawców Naciskanie lub zachęcanie pracownika HP do rozmowy na poufne informacje jego poprzedniego pracodawcy Sugestie od osób trzecich dotyczące nowych produktów, funkcji produktów lub usług, gdy nie jest znane źródło tych oryginalnych pomysłów Pozyskiwanie informacji metodą, której później nie moglibyśmy w pełni ujawnić Poleganie bez sprawdzenia na twierdzeniach strony trzeciej, że dane informacje biznesowe zostały uzyskane w dozwolony sposób Odpowiedzialne obywatelstwo Jak realizować zasadę obywatelska odpowiedzialność Podejmując decyzję, bierz pod uwagę interes społeczny. Podejmuj decyzje w perspektywie długoterminowej. Pamiętaj, że ludzie na zewnątrz firmy HP oceniają nas wyłącznie na podstawie naszych czynów, ponieważ nie znają oni naszych procedur podejmowania decyzji. 18

19 Odpowiedzialne obywatelstwo (ciąg dalszy) P: Widziałem zachowania w HP mogące stanowić zagrożenia dla środowiska, ale nie chcę się do tego mieszać. Czy nie jest to najbezpieczniejsze wyjście? O: Nie. Podjęcie działania jest obowiązkiem każdego pracownika HP, który wie o potencjalnym naruszeniu Zasad postępowania w biznesie (SBC). Ten zakres odpowiedzialności obejmuje zgłaszanie znanych pracownikowi przypadków zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie tolerujemy odwetów na osobach, które w dobrej wierze zgłaszają swoje obawy. W razie wątpliwości lub pytań najlepszą drogą jest na początek wyjaśnienie ich na poziomie lokalnym bezpośrednio z zainteresowanymi lub z przełożonym. Jeśli nie ma możliwości podniesienia lub rozwiązania sprawy u bezpośredniego przełożonego, należy skorzystać z zasad otwartych drzwi i skontaktować się z przedstawicielem wyższego kierownictwa, z działem kadr, z zespołem odpowiedzialnym za Zasady postępowania we własnej grupie biznesowej lub regionie, ewentualnie z Biurem ds. Etyki i Postępowania: Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami. Używanie materiałów, które są szkodliwe dla środowiska Niedbałe traktowanie poufnych informacji dostawcy w taki sposób, że stają się one dostępne dla innych Tworzenie nieudokumentowanych umów z klientami, partnerami biznesowymi lub dostawcami Omawianie z przedstawicielem mediów interesów HP bez wiedzy Działu Komunikacji Korporacyjnej Wspieranie kandydatury politycznej lub celu charytatywnego przez nieuprawnione używanie zasobów HP Prowadzenie interesów z partnerami biznesowymi lub przedstawicielami znanymi z nieetycznego postępowania/ zachowania 19

20 Odnoszenie sukcesów właściwą drogą, każdego dnia Często spotykamy się z sytuacjami, w których nie zawsze jest oczywiste, jaką podjąć decyzję. Nasze Zasady postępowania w biznesie (SBC) wraz z pokrewnymi narzędziami, łączami i ścieżkami zgłaszania obaw pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji. Żeby odnosić sukcesy właściwą drogą, trzeba podejmować właściwe działania a to zależy od Ciebie. HP liczy na to, że każdy i każda z nas: Rozumie Zasady postępowania w biznesie (SBC) i przestrzega zamieszczonych tam wymagań Przyswoi podstawowe zasady stanowiące wskazówki w codziennej pracy Będzie stosować test pierwszego wrażenia i w ten sposób uzyskiwać odpowiedzi w sytuacjach wątpliwych etycznie Zaznajomi się z kluczami do sukcesu, tak że będzie potrafić modelować zachowania etyczne Nauczy się rozpoznawać zachowania i działania, które mogą być nie do przyjęcia Nauczy się korzystać z linków zawartych w Zasadach postępowania w biznesie (SBC), aby znajdować szczegóły dotyczące zasad oraz inne informacje Będzie wiedział, gdzie w razie pytań pójść i z kim się skontaktować Żeby firma HP wzmacniała swoją reputację organizacji, która dba o kulturę, rzetelność i etykę, wszyscy musimy współpracować i bazować na wspólnych wartościach. To pozwoli nam odnosić sukces właściwą drogą. Chcemy wzbudzać zaufanie klientów, partnerów handlowych, dostawców i współpracowników. Na każdym poziomie powinniśmy wyrażać nasze zaangażowanie w stosunku do innych, tak jak wskazują nasze Zasady postępowania w biznesie (SBC). Kontakt z Biurem ds. Etyki i Postępowania W razie pytań lub obaw dotyczących naruszeń Zasad postępowania w biznesie (SBC), najpierw należy skorzystać z Polityki otwartych drzwi i omówić sprawę z bezpośrednim kierownictwem. Jeśli z jakiegoś względu nie chcesz skorzystać z tej metody albo jeśli po rozmowie nie podjęto żadnych działań, możesz skontaktować się z działem kadr, lokalnym zespołem ds. zasad postępowania, z osobą odpowiedzialną za Zasady postępowania we własnej grupie biznesowej lub regionie, ewentualnie z Biurem ds. Etyki i Postępowania: Przez Telefonicznie: Z dowolnego miejsca na świecie możesz zadzwonić na numer interwencyjny przez 24 godziny na dobę, z możliwością tłumaczenia i zachowania anonimowości, chyba że anonimowe zgłoszenia nie są dozwolone przez lokalne prawo Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady: Spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady: 1) Przejdź do numerów dostępowych AT&T 2) Odszukaj swój kraj na liście alfabetycznej 3) Zadzwoń na numer AT&T Direct Code 4) Po usłyszeniu komunikatu wybierz numer Pocztą: HP Ethics and Compliance Office 5400 Legacy Drive Plano, TX USA Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie hp.com/hpinfo 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty HP i usługi są przedstawione wyłącznie w gwarancji dołączanej do tych produktów i usług. Żadnej z przedstawionych tu informacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy techniczne lub edytorskie lub pominięcia w podanych tu informacjach. Utworzono w czerwcu 2012 r.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k.

Kodeks etyczny. ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k. Kodeks etyczny ARRA Group Sp. z o.o. Sp. k. 1 Arra Group Sp. z o.o. Sp. k. przestrzega wartości etycznych i uznaje zobowiązania wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Odpowiedzialność,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW UCHWAŁA Nr 16/2003 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE Rzeczą niezbędną jest, aby pracownicy spółki Jones Lang LaSalle Incorporated (w tym również spółki LaSalle Investment Management oraz innych jej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności.

KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS. 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. KODEKS DOSTAWCOW KINGDOM SOLUTIONS 1. Należy przestrzegać wszelkich norm i przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju działalności. Dostawcy Kingdom Solutions przestrzegają wszelkich obowiązujących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo