Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą"

Transkrypt

1 Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

2 Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w biznesie 9 Test pierwszego wrażenia 10 Budowanie zaufania 10 Decyzje etyczne 10 Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania 10 Współdziałanie w dochodzeniach 11 Szacunek 11 Przestrzeganie praw człowieka 11 Traktowanie innych z szacunkiem 11 Utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy 11 Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy 11 Ochrona prywatności i danych osobowych 12 Bezwzględna rzetelność 12 Rozsądne korzystanie z zasobów 12 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji 12 Unikanie konfliktu interesów 12 Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach 13 Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków. 13 Ochrona poufnych informacji 13 Przestrzeganie praw dotyczących produktów i handlu międzynarodowego 13 Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych 14 Oddanie naszym klientom 14 Wysoka jakość produktów i usług 14 Odpowiedzialność w działalności handlowej 14 Energiczna lecz uczciwa konkurencja 14 Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych 15 Odpowiedzialne obywatelstwo 15 Ochrona środowiska 15 Korzystanie z usług odpowiedzialnych dostawców. 15 Udzielanie wiarygodnych informacji inwestorom i mediom 15 Korzystanie z praw politycznych 15 Popieranie pracy społecznej w lokalnych społecznościach 20 Odnoszenie sukcesów właściwą drogą, każdego dnia

3 Od czasu gdy przed wielu laty Bill Hewlett i Dave Packard założyli naszą firmę, jest ona znana nie tylko z wytwarzanych produktów i oferowanych usług, ale także z wyznawanych przez nią wartości. Wyznawane wartości Oddanie naszym klientom Zaufanie i szacunek dla ludzi Osiągnięcia i współudział w nich Rezultaty poprzez pracę zespołową Szybkość i prężność Innowacyjność Bezwzględna rzetelność Nasze cele Lojalność klientów Zyski Rozwój Wiodąca pozycja na rynku Obowiązki względem pracowników Zdolności przywódcze Globalne obywatelstwo 3

4 Chcemy być firmą przodującą w dziedzinie etyki biznesowej firmą, z której pracownicy są dumni, z którą klienci, partnerzy handlowi i dostawcy chcą współpracować. 4

5 Zdobywamy zaufanie, traktując innych rzetelnie, z szacunkiem i sprawiedliwie. Musimy każdego dnia przestrzegać naszych wartości we wszystkich realizowanych przedsięwzięciach. Zaufanie Rzetelność Szacunek Uczciwość 5

6 Wypowiedź Meg Whitman W HP sposób osiągania celów jest równie istotny jak same cele. Nasze postępowanie to sedno naszej kultury. Bazujemy dziś na tych samych wspólnych wartościach, które przyświecały założycielom firmy w 1939 r. Zasady postępowania w biznesie (HP Standards of Business Conduct SBC) wyznaczają standardy praktyk biznesowych oraz sposób naszej pracy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za chronienie i wzmacnianie reputacji HP jako firmy rzetelnej i uczciwej. Każda decyzja, jaką podejmujemy, ma przynosić wymierną korzyść ludziom, organizacjom, naszym społecznościom oraz światu. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania i ich konsekwencje oraz dumni z naszej pracy. Musimy konsekwentnie wyznawać nasze wartości i zdobywać sobie zaufanie innych. Meg Whitman Dyrektor generalny 6

7 Wypowiedź Ashley Watson Szanowni Pracownicy firmy Hewlett-Packard! Firma HP zbudowała swoją wyjątkową reputację przez prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Jakiekolwiek inne postępowanie mogłoby zburzyć dobre imię firmy i zagrozić jej działalności. Nasze zobowiązanie do etycznego postępowania traktujemy bardzo poważnie. Musimy wspólnie rozwiązywać wszelkie problemy powstające w kontekście Zasad postępowania w biznesie (SBC), jak również tych związanych z innymi zasadami oraz lokalnymi przepisami prawa. Kiedy stwierdzimy niewłaściwe postępowanie, reagujemy i pociągamy odpowiednie osoby do odpowiedzialności. Nie ma znaczenia ich staż w firmie, wydajność pracy ani postrzegana waga naruszenia zasad. Oczekujemy od pracowników informowania o tym, co wydaje się niewłaściwe, a dla tych, którzy mają pytania lub chcą wskazać niepokojące ich sprawy przewidzieliśmy różne mechanizmy zgłaszania problemów. Co najistotniejsze, nie tolerujemy odwetów na pracownikach, którzy w dobrej wierze zdecydowali się zgłosić problem. Zasady postępowania w biznesie (SBC) są przygotowane z rozmysłem i łatwe w użyciu. Opisane tam standardy i zasady pomocnicze określają oczekiwania i wytyczne względem pracowników, dotyczące postępowania w budzących wątpliwości sytuacjach. Dotyczą one wszystkich pracowników niezależnie od kraju w którym są zatrudnieni. Jeśli nie wiesz, jak postąpić, sięgnij do tych informacji i pytaj ktoś pomoże Ci znaleźć odpowiedź, a Ty postąpisz we właściwy sposób. Trwałość sukcesu HP opiera się na współpracy nas wszystkich oraz skutecznym konkurowaniu, ale zawsze w sposób uczciwy, rzetelny i z szacunkiem dla innych. Potrafimy osiągnąć sukces właściwą drogą. Ashley Watson Dyrektor Biura ds. Etyki i Postępowania 7

8 Stosowanie Zasad postępowania w biznesie HP nie toleruje żadnych restrykcji wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają problemy. Zasady postępowania w biznesie (Standards of Business Conduct SBC) to zbiór zasobów dla pracowników firmy Hewlett- Packard oraz wszystkich tych, którzy ją reprezentują. Wszyscy pracownicy, dyrektorzy i członkowie kadry zarządzającej mają obowiązek stosować się do zasad określonych w Zasadach postępowania w biznesie (SBC). 1 Dokument ten określa w sposób najbardziej ogólny obowiązujące zasady postępowania w biznesie (SBC). Opiera się na wyznawanych wartościach i celach korporacyjnych HP. Oprócz tego dokumentu obowiązują również inne reguły oraz bardziej konkretne zasady; HP wymaga przestrzegania także tych dodatkowych zasad. Jak zilustrowano na schemacie, dodatkowe informacje na temat tych reguł i zasad w tym odpowiednie zasady korporacyjne można znaleźć klikając łącza w dokumencie. Dostępne są również dodatkowe wytyczne w postaci kluczy do sukcesu, przestróg, pytań i odpowiedzi oraz scenariuszy. Ponieważ HP przywiązuje ogromną wagę do tego, aby działać w sposób właściwy, nieprzestrzeganie Zasad postępowania w biznesie (SBC) oraz innych obowiązujących zasad i reguł może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi, do zwolnienia pracownika włącznie. W razie wątpliwości lub pytań najlepszą drogą jest na początek wyjaśnienie ich na poziomie lokalnym bezpośrednio z zainteresowanymi lub z przełożonym. Jeśli nie ma możliwości podniesienia lub rozwiązania sprawy u bezpośredniego przełożonego, należy skorzystać z zasad otwartych drzwi i skontaktować się z przedstawicielem wyższego kierownictwa, z działem kadr, z zespołem odpowiedzialnym za Zasady postępowania we własnej grupie biznesowej lub regionie, ewentualnie z Biurem ds. Etyki i Postępowania: Przez Telefonicznie: Z dowolnego miejsca na świecie możesz zadzwonić na numer interwencyjny przez 24 godziny na dobę, z możliwością tłumaczenia i zachowania anonimowości, chyba że anonimowe zgłoszenia nie są dozwolone przez lokalne prawo Klucze do sukcesu Scenariusze Wyznawane wartości i cele korporacyjne ZASADY POSTĘPOWANIA W BIZNESIE (SBC) Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady: Spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady: 1) Przejdź do numerów dostępowych AT&T 2) Odszukaj swój kraj na liście alfabetycznej 3) Zadzwoń na numer AT&T Direct Code 4) Po usłyszeniu komunikatu wybierz numer Pocztą: HP Ethics and Compliance Office 5400 Legacy Drive Plano, TX USA? Przestrogi Pytania i odpowiedzi Polityka Polityka Polityka Polityka Polityka 1 HP wyznacza także wysokie standardy dla osób i firm wykonujących usługi dla lub w imieniu HP. Standardy te opisano w Kodeksie postępowania partnerów, Kodeksie postępowania dostawców oraz Kodeksie postępowania pracowników zewnętrznych. 8

9 Test pierwszego wrażenia Masz wątpliwości, jaką podjąć decyzję lub jak postąpić? Rozważ następujące opcje: Sprawdź to Sprawdź to Sprawdź to Test pierwszego wrażenia to proste ale efektywne narzędzie służące do upewnienia się, że właściwie oceniamy trafność i rezultat naszych decyzji biznesowych. To jedno z najczęściej używanych przez kierownictwo narzędzi: Mam wątpliwości Nie Mam wątpliwości Nie Mam wątpliwości Czy to jest zgodne Czy inni pomyślą, że z wartościami jest to w porządku, Czy to jest legalne? Tak HP, zasadami Tak gdy przeczytają o Tak postępowania w biznesie i tym w serwisie zbiorami reguł? informacyjnym? Nie OK Nie rób tego Nie rób tego Nie rób tego Zanim podejmiesz decyzję, zastanów się, jakie wrażenie zrobi ona w serwisie informacyjnym Każdy powinien postawić sobie pytanie, jak zostanie ocenione nasze zachowanie, gdyby zostało ono ujawnione publicznie lub doszło do wiadomości kolegów, których szanujemy. Jeśli odpowiedź brzmi nie spodobałoby im się to nie rób tego! Skonsultuj się z: Swoim przełożonym Innym przełożonym Pracownikiem linii interwencyjnej Działem Prawnym Działem Kadr Twój lokalny zespół ds. zasad postępowania Przedstawiciel ds. zasad postępowania w Twojej jednostce biznesowej lub regionie Adres do korespondencji: 9

10 Budowanie zaufania Zdobywamy zaufanie, traktując innych rzetelnie, z szacunkiem i sprawiedliwie. Decyzje etyczne Kieruj się prawem i zasadami firmy HP. Szukaj wskazówek w zasadach postępowania w biznesie oraz w zasobach, do których się one odwołują. Porozmawiaj ze współpracownikami, przełożonym, innymi członkami kadry kierowniczej, którzy pomogą podjąć prawidłową decyzję. W sytuacji, gdy prawidłowy sposób postępowania nie jest oczywisty, odwołaj się do swego zdrowego rozsądku, wykonaj test pierwszego wrażenia wspomagający podejmowanie decyzji. Zgłaszając obawy i w ogóle stosując Zasady postępowania w biznesie ( SBC), zawsze działaj w dobrej wierze i z poszanowaniem dla innych osób. Przełożeni są zobowiązani udzielić podwładnemu odpowiednich wskazówek i podjąć odpowiednie działania, aby uchronić go przed fałszywym krokiem.» Globalne zasady HP Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania Każdy pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania wszelkich przypadków domniemanego niewłaściwego postępowania, w tym niewłaściwego postępowania partnerów i dostawców. Obawy należy zgłosić u przełożonego, postępując zgodnie z zasadami otwartych drzwi. Jeśli to nie przynosi efektu lub wydaje się być nieodpowiednie, skontaktuj się z innym członkiem kadry kierowniczej, z działem kadr, z lokalnym zespołem ds. zasad postępowania lub przedstawicielem ds. zasad postępowania w Twojej jednostce biznesowej lub regionie. W razie istnienia pytań lub obaw, których nie chcesz omawiać z bezpośrednimi przełożonymi, możesz skorzystać z pomocy Biura ds. Etyki i Postępowania. Powołuj się na wartości HP i bądź pewien, że osobę, która w dobrej wierze podnosi istniejący problem, nie spotka z tego tytułu żadna reperkusja ze strony HP.» Globalne zasady otwartych drzwi Współdziałanie w dochodzeniach Współpracuj przy wszystkich wewnętrznych procedurach sprawdzających i audytach. Współpracuj z Działem Prawnym HP w przypadku postępowania prowadzonego przez sąd lub inny organ państwowy. Mów całą prawdę podczas postępowania wyjaśniającego lub audytu Nigdy nie zmieniaj ani nie niszcz dokumentacji podczas lub na wypadek audytu lub innych postępowań. Nie omawiaj z innymi spraw związanych z postępowaniem wyjaśniającym, chyba ze na wyraźne polecenie prowadzącego postępowanie.» Polityka zarządzania dokumentacją.» Polityka w wypadku postępowań sądowych i kontrolnych.» Jak realizować zasady Budowania zaufania» P: Mam wątpliwości, których nie rozwiązują Zasady postępowania w biznesie (SBC). Czy to znaczy, że nie ma problemu?» Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania» Współdziałanie w dochodzeniach 10

11 Szacunek Traktujemy wszystkie osoby w firmie i poza nią uczciwie, z godnością i szacunkiem. Przestrzeganie praw człowieka Wspieraj przestrzeganie praw człowieka i upewnij się, że nasi partnerzy handlowi i dostawcy postępują tak samo. Pamiętaj, że w żadnych działaniach HP oraz naszych partnerów handlowych i dostawców nie można wykorzystywać pracy dzieci, skazanych ani pracy przymusowej; nie wolno też stosować kar cielesnych. Pamiętaj, ze HP uznaje prawo pracowników do organizowania w pracy związków zawodowych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.» Globalna polityka praw człowieka» Polityka globalnego obywatelstwa Traktowanie innych z szacunkiem Postępuj otwarcie i szczerze w stosunkach z innymi. Nie dopuszczaj do dyskryminacji przeciwko któremukolwiek pracownikowi lub kandydatowi na pracownika ze względu na jakąkolwiek cechę chronioną prawem. Chodzi tu o takie cechy jak płeć, kolor skóry, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowe, religia, wiek, stan cywilny, orientacja seksualna, identyfikacja płciowa lub sposób jej wyrażania, niepełnosprawność, ciąża, status weterana, chronione informacje genetyczne lub przynależność do grup politycznych. Zaakceptuj różnorodność wszystkich członków zespołu HP.» Globalne zasady HP» Globalne zasady niedyskryminowania w pomieszczeniach HP lub podczas wykonywania pracy dla HP.» Polityka zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska.» Globalne standardy bezpieczeństwa Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy Nie zachowuj się w sposób niegrzeczny, wrogi, agresywny. Nie zastraszaj i nie nękaj innych. Sprzyjaj powstawaniu przyjaznego środowiska pracy. Nie toleruj molestowania seksualnego, w tym niedopuszczalnych ofert seksualnych, żądania korzyści seksualnych lub innych słownych lub fizycznych aluzji natury seksualnej.» Globalne zasady HP» Polityka przyjaznego środowiska pracy. Ochrona prywatności i danych osobowych Zapewniaj przejrzystość działań HP, zapewniaj klientom wybór zgodny z ich preferencjami i szanuj te wybory. Chroń dane osobowe obecnych i byłych pracowników, członków kierownictwa, klientów, osób ubiegających się o pracę, użytkowników usług online, partnerów handlowych i dostawców. Pozyskuj i korzystaj z danych osobowych wyłącznie w uzasadnionym celu biznesowym i tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba.» Globalna polityka ochrony prywatności» Jak realizować zasady Szacunku» P: Różne kraje mają odmienne kultury i prawa. Czy nasze zasady SBC obowiązują na całym świecie?» Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy Utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy Przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Eliminuj i zgłaszaj wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie sprzedawaj, nie posiadaj ani nie używaj narkotyków. Nie stwarzaj zagrożenia bezpieczeństwa pozostając pod wpływem narkotyków lub alkoholu 11

12 Bezwzględna rzetelność W naszej działalności handlowej jesteśmy otwarci, uczciwi i postępujemy etycznie. Rozsądne korzystanie z zasobów Maksymalnie ograniczaj wykorzystywanie do prywatnych celów zasobów HP. Nie pozwalaj innym osobom, przyjaciołom, rodzinie, na korzystanie z zasobów HP. Nie używaj sprzętu ani systemów będących własnością HP do tworzenia, przechowywania lub wysyłania treści, które mogą być uznane za obraźliwe. Unikaj takiego korzystania ze sprzętu, który może prowadzić do jego utraty lub uszkodzenia, w tym zarażenia wirusami lub zagrożenia bezpieczeństwu systemów informatycznych. Zachowuj się odpowiedzialnie, aby chronić majątek HP.» Polityka dotycząca konfliktu interesów» Polityka IT Prawidłowe prowadzenie dokumentacji Prowadź dokładną dokumentację, która odzwierciedla prawdziwy stan transakcji lub zdarzeń. Podpisuj tylko dokumenty, w tym umowy, które masz prawo podpisać i które twoim zdaniem są precyzyjne i zgodne z prawdą. Pamiętaj, że wiadomości i inne przekazywane drogą elektroniczną mogą być dokumentem biznesowym. Unikaj w nich przesadnych lub obraźliwych sformułowań i innych wyrażeń, które mogą zostać wyrwane z kontekstu. Nie wolno ustanawiać żadnych niejawnych lub nieodnotowanych w księgach funduszy ani aktywów HP w jakimkolwiek celu. Nie wolno zawierać żadnych umów ani ustaleń nieoficjalnych ( na boku ). Przechowuj, chroń i usuwaj dokumenty zgodnie z zasadami.» Podręcznik księgowości i finansów» Polityka zarządzania dokumentacją. Unikanie konfliktu interesów Podejmuj decyzje najlepsze z punktu widzenia interesów HP. Omawiaj ze swoim przełożonym sytuacje, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów. Przewiduj sytuacje, które mogą prowadzić do konfliktu interesów Twoich lub kogoś z członków rodziny z interesem HP.» Polityka dotycząca konfliktu interesów Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach Podarunki, posiłki, koszty podróży i imprezy można fundować tylko wtedy, gdy podarunek taki jest zgodny z globalną polityką dotyczącą prezentów, kosztów podróży i imprez. Podarunki, posiłki, koszty podróży oraz imprezy winny być stosowne do relacji biznesowej i mają na celu wyłącznie podkreślenie dobrego wizerunku HP, wypromowania marki produktów i usług lub nawiązania bliższych relacji. Podarunki, posiłki, koszty podróży i imprezy można przyjmować tylko wtedy, gdy odbywa się to zgodnie z globalną polityką dotyczącą prezentów, kosztów podróży i imprez. Wymiana prezentów, pokrywanie lub przyjmowanie pokrycia kosztów podróży oraz wzajemne fundowanie udziału w imprezach jest możliwe o ile o ile sprzyja to ociepleniu relacji biznesowych. Nigdy jednak nie należy oferować ani przyjmować upominków, posiłków, pokrycia kosztów podróży lub wstępów na imprezy, gdyby miało to powodować niewłaściwy wpływ na decyzje lub choćby pozory takiego wpływu. Nigdy nie należy przyjmować prezentów, posiłków, pokrycia kosztów podróży lub wstępów na imprezy w zamian za lub w ramach wdzięczności za uzyskane lub wyświadczone korzyści. Wręczaj prezenty, zapraszaj na posiłki oraz na imprezy rozrywkowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z zasadami obowiązującymi pracowników kontrahenta, jak również z zasadami HP. Nie wolno oferować prezentów, posiłków ani wstępów na imprezy urzędnikom państwowym, chyba że jest to zgodne z prawem i z zasadami HP. Nie zabiegaj o upominki, posiłki lub wstępy na imprezy. Wszelkie otrzymywane prezenty, posiłki lub wstępy na imprezy należy zgłaszać przełożonemu zgodnie z wymaganiami określonymi w globalnej polityce dotyczącej prezentów, kosztów podróży i imprez. Zanim zaoferujesz lub przyjmiesz prezent, posiłek, pokrycie kosztów podróży lub wstęp na imprezę, zapoznaj się z globalnymi zasadami dotyczącymi podarunków, kosztów podróży i imprez. Postępuj zgodnie z określonymi tam procesami zatwierdzania.» Polityka dotycząca konfliktu interesów» Polityka dotycząca prezentów, kosztów podróży i imprez.» Polityka regulująca drobne gratyfikacje» Amerykańska polityka dotycząca przyjmowania i otrzymywania prezentów i zaproszeń na imprezy rozrywkowe.» Jak realizować zasady rzetelności» P: Czy istnieją ograniczenia co do rodzajów upominków lub zaproszeń na imprezy, które można przekazać reprezentantowi klienta, partnerowi lub innej osobie w imieniu HP?» Rozsądne korzystanie z zasobów» Prawidłowe prowadzenie dokumentacji» Unikanie konfliktu interesów» Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach 12

13 Bezwzględna rzetelność (ciąg dalszy) W naszej działalności handlowej jesteśmy otwarci, uczciwi i postępujemy etycznie. Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków. Nie oferujemy ani nie przekazujemy łapówek ani innych niewłaściwych gratyfikacji bądź zachęt mających na celu zdobycie kontraktu lub wpłynięcie na decyzję biznesową gdziekolwiek i w jakiejkolwiek sprawie, nawet jeśli w krótkim okresie czasu miałoby to oznaczać utratę potencjalnego zysku. Nie żądamy ani nie przyjmujemy jakichkolwiek łapówek ani korzyści z nieuczciwych zysków. Wszelkie żądania lub oferty łapówek bądź korzyści w nieuczciwych zyskach należy zgłaszać przełożonemu. Nie wolno oferować drobnych gratyfikacji; wszelkie próby zdobycia drobnych gratyfikacji należy zgłaszać przełożonemu. Korzystaj z pośrednictwa agentów i dystrybutorów tylko po przeprowadzeniu z należytą starannością weryfikacji, czy udzielone im prowizje i upusty nie zostaną użyte przez nich jako łapówka dana w naszym imieniu.» Polityka dotycząca prezentów, kosztów podróży i imprez.» Postępowanie z pośrednikami biznesowymi» Polityka regulująca drobne gratyfikacje» Globalny serwis antykorupcyjny Ochrona poufnych informacji Korzystaj i ujawniaj poufne informacje firmy HP, klientów, partnerów handlowych i dostawców tylko w słusznym celu biznesowym. Korzystaj i ujawniaj poufne informacje firmy HP, klientów, partnerów handlowych i dostawców tylko w słusznym celu biznesowym. Udostępniaj poufne informacje na zewnątrz firmy HP tylko autoryzowanym stronom, które podpisały umowę o zachowaniu poufności. Stosuj się do procedur firmy HP dotyczących ponownego wykorzystania, rozmieszczania i zwrotu wszystkich narzędzi pracy. Zapoznaj się i przestrzegaj zasad HP w zakresie używania serwisów społecznościowych, w tym forów, blogów, czatów oraz list dyskusyjnych. Nigdy nie omawiaj w serwisach społecznościowych tematów dotyczących własności intelektualnej, tajemnic handlowych ani innych poufnych informacji HP.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Polityka dotycząca użytkowania serwisów społecznościowych i blogów Przestrzeganie praw dotyczących produktów i handlu międzynarodowego Pamiętaj, że wszystkie produkty i części oznakowane marką HP muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami w krajach, w których ich dostawa jest autoryzowana przez HP. Prowadź odpowiednią dokumentację i kontrolę importu, eksportu i klientów. Szukaj wskazówek w dziale handlu międzynarodowego (HP Global Trade), aby upewnić się co do zgodności z właściwym prawem przy międzynarodowej wymianie produktów, usług i informacji. Odpowiadaj na żądania bojkotu tylko wtedy, gdy takie działania są dozwolone przez zasady handlu międzynarodowego HP lub przez dział prawny HP. Każdy pracownik HP jest zobowiązany do przestrzegania przepisów imigracyjnych oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń ( w tym pozwoleń na pracę oraz wiz ) w krajach gdzie jest taki obowiązek.» Polityka handlu międzynarodowego.» Polityka mobilności w pracy» Standard HP 014-0: Produkty bezpieczne i legalne Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych Nie inwestuj w papiery wartościowe ani nie skłaniaj innych do takich inwestycji, używając wewnętrznych materiałów o HP. Nie inwestuj w papiery wartościowe ani nie skłaniaj innych do takich inwestycji, jeśli masz wiedzę o niepublicznych informacjach na temat danej spółki. Pamiętaj, że informacje niejawne to informacje, które nie zostały przekazane opinii publicznej, a które inwestor może uznać za ważne przy podejmowaniu decyzji o zakupie, sprzedaży lub zatrzymaniu papierów wartościowych. Pamiętaj, że wykorzystanie opcji może być rozumiane jako inwestowanie w papiery wartościowe. Zapoznaj się z polityką wykorzystywania poufnych informacji obowiązującą w HP, zwracając uwagę na ograniczenia kwartalne dotyczące wymiany papierów wartościowych.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Polityka wykorzystywania poufnych informacji» Jak realizować zasady rzetelności» Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków.» Ochrona poufnych informacji firmy» Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych 13

14 Oddanie naszym klientom Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Wysoka jakość produktów i usług Obiecuj tylko to, co możesz dostarczyć. Dostarczaj to, co obiecałeś. Pamiętaj, że produkty i usługi HP są synonimem jakości.» Zasady jakości usług korporacyjnych HP» Standard HP 014-0: Produkty bezpieczne i legalne Odpowiedzialność w działalności handlowej Prezentuj nasze produkty i usługi uczciwie, dokładnie i zgodnie z prawdą. W reklamach, marketingu, materiałach wspomagających sprzedaż i prezentacjach nie przedstawiaj informacji w sposób mogący wprowadzić w błąd. Chroń markę HP i jej symbole oraz korzystaj z nich wyłącznie po uzyskaniu właściwego zezwolenia. Dołóż należytej staranności w celu uniknięcia sytuacji prowadzących do handlu produktami HP w szarej strefie. Nie formułuj fałszywych lub sprzecznych z prawem twierdzeń o konkurencji, jej produktach lub usługach. Wybierając partnerów handlowych i dostawców, dołóż należytej staranności, aby upewnić się, że spełniają oni standardy wymagane przez HP.» Wytyczne i narzędzia dotyczące marki» Polityka marketingu i sprzedaży» Podstawy komunikacji zewnętrznej i lobbingu» Polityka weryfikacji klientów końcowych Nie zawieraj z konkurencją porozumień dotyczących ustalania cen, ograniczenia produkcji lub podziałów klientów, dostawców oraz rynku. Dotyczy to m.in. ustalania cen, ograniczania produkcji lub podziału klientów, dostawców albo rynków.» Serwis internetowy zawierający zasoby prawne dotyczące przepisów antymonopolowych i konkurencji Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych Szanuj zobowiązania pracowników do ochrony informacji poufnych dotyczących ich obecnych lub byłych pracodawców. Nigdy nie skłaniaj nikogo do naruszenia zobowiązania do zachowania poufności. Nie żądaj, nie przyjmuj, nie używaj ani nie udostępniaj poufnych informacji dotyczących konkurencji. Upewnij się, że osoby trzecie działające w naszym imieniu spełniają nasze standardy. Nie upubliczniaj niejawnych informacji o cenach stosowanych przez partnerów handlowych lub dostawców. Przyjmuj poufne informacje tylko wtedy, gdy kadra kierownicza HP oceni, że są nam potrzebne, i tylko na podstawie pisemnej umowy, która określa i ograniczą odpowiedzialność.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Jak realizować zasadę praca dla klienta» P: Aby móc lepiej pracować w firmie HP, zatrzymałem pewne dokumenty z mojej poprzedniej pracy opisujące różne stosowane tam procedury. Czy mogę korzystać z tych dokumentów w HP?» Energiczna lecz uczciwa konkurencja» Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych Energiczna lecz uczciwa konkurencja Nie korzystaj z silnej pozycji na rynku, aby wprowadzić restrykcyjne i osłabiające konkurencję praktyki bez rzetelnego biznesowego uzasadnienia lub korzyści dla użytkowników. 14

15 Odpowiedzialne obywatelstwo We wszystkich krajach i społecznościach, w których działamy, wnosimy korzyści ekonomiczne, intelektualne i społeczne. Ochrona środowiska Jeśli to możliwe, zmniejszaj zużycie energii, wody i innych zasobów. Projektuj i produkuj nasze wyroby tak, aby zwiększać możliwość ponownego wykorzystania surowców. Wspieraj zmniejszanie ilości odpadów oraz odzyskiwanie surowców w HP, w domach i naszych społecznościach.» Polityka globalnego obywatelstwa» Standard HP 011: ogólne wymogi dotyczące środowiska» Polityka zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Korzystanie z usług odpowiedzialnych dostawców. Kupuj jedynie od dostawców, którzy spełniają nasze standardy dotyczące jakości, dostaw, usług i cen, i którzy również wykasują obywatelską odpowiedzialność. Informuj o naszych standardach dotyczących etyki, praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska, których spełnienia oczekujemy też od dostawców. Zgłaszaj wszelkie obawy dotyczące naruszania naszych standardów przez dostawców. Zrezygnuj z zakupów u dostawców, którzy nie podejmują kroków naprawczych w celu usunięcia naruszeń naszych standardów. Dokumentuj wszystkie relacje z dostawcami odpowiednimi umowami pisemnymi.» Polityka globalnego zaopatrzenia» Polityka globalnego obywatelstwa» Kodeks postępowania partnerów» Kodeks postępowania dostawców» Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych Udzielanie wiarygodnych informacji inwestorom i mediom Wszelka komunikacja z inwestorami, analitykami lub mediami dotycząca działalności HP musi zostać wcześniej zatwierdzona przez Dział Relacji z Inwestorami, Dział Komunikacji Korporacyjnej lub odpowiednich specjalistów od komunikacji w HP. W prywatnej komunikacji lub podczas korzystania z serwisów społecznościowych w tym na forach użytkowników, w blogach, czatach i biuletynach nigdy nie sprawiaj wrażenia, że wypowiadasz się w imieniu HP.» Polityka dotycząca informacji poufnych» Podstawy komunikacji zewnętrznej i lobbingu» Polityka dotycząca użytkowania serwisów społecznościowych i blogów Korzystanie z praw politycznych Postępuj tak, aby twoje poglądy polityczne i zachowania nie były uważane za tożsame z poglądami HP. Przed lobbowaniem w środowisku rządowym lub zaangażowaniem lobbysty uzyskaj aprobatę działu HP ds. kontaktów rządowych. Pamiętaj, że dział HP ds. kontaktów rządowych jest wyłącznie odpowiedzialny w imieniu HP za wszystkie darowizny produktów, usług, transportu lub urządzeń na cele związane z działalnością polityczną.» Zasady współuczestnictwa w działalności politycznej Popieranie pracy społecznej w lokalnych społecznościach Angażuj się w wysiłki zmierzające do poprawy funkcjonowania Twojej społeczności. Nie wywieraj nacisku na inne osoby, aby wspomagały lub włączyły się w preferowane akcje charytatywne, grupy lub działania polityczne. Nie włączaj się w decyzje HP dotyczące wspierania organizacji, w których działasz społecznie. Bez oficjalnej zgody HP nie wolno używać zasobów HP na rzecz preferowanych organizacji charytatywnych, grup bądź działań politycznych.» Zasady dotyczące pracy społecznej» Polityka wolontariatu.» Polityka dotycząca konfliktu interesów» Jak realizować zasadę obywatelska odpowiedzialność» P: Widziałem zachowania w HP mogące stanowić zagrożenia dla środowiska, ale nie chcę się do tego mieszać. Czy nie jest to najbezpieczniejsze wyjście?» Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami. 15

16 Budowanie zaufania Jak realizować zasady Budowania zaufania W działaniach biznesowych komunikuj się zawsze w sposób otwarty i rzetelny. Dotrzymuj obietnic pokazuj innym, że na Twoim słowie można polegać. Podejmuj słuszne decyzje z perspektywy HP, nawet jeśli nie są one najlepsze dla Twojego działu lub dla Ciebie. P: Mam wątpliwości, których nie rozwiązują Zasady postępowania w biznesie (SBC). Czy to znaczy, że nie ma problemu? O: Nie. Nie jest możliwe aby Zasady postępowania w biznesie (SBC) opisywały wszystkie potencjalne sytuacje lub dylematy etyczne. Jednakże zasady, wartości oraz inne standardy omawiane w Zasadach postępowania w biznesie ( SBC) w tym test pierwszego wrażenia mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Wszyscy jesteśmy zobowiązani postępować etycznie nawet w obszarach których nie regulują zasady HP. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z innym członkiem kadry kierowniczej, z działem kadr, z lokalnym zespołem ds. zasad postępowania lub przedstawicielem ds. zasad postępowania w Twojej grupie biznesowej lub regionie. Możesz także skontaktować się z Biurem ds. Etyki i Postępowania. Działania w przypadku ujawnienia nieetycznego postępowania Świadomość problemu bez woli poinformowania o nim kogokolwiek. Inne traktowanie pracownika, który zgłosił problem lub obawę. Współdziałanie w dochodzeniach Ukrywanie stosownych dokumentów lub informacji przed osobami prowadzącymi dochodzenie lub audytorami. Udzielanie nieprawdziwych informacji lub niemówienie całej prawdy osobom prowadzącym dochodzenie lub audytorom. Usuwanie dokumentów lub informacji w związku z prowadzonym dochodzeniem lub audytem. Omawianie wewnętrznego dochodzenia z innymi bez zezwolenia ze strony zespołu prowadzącego dochodzenie (z wyjątkiem komunikacji z organami władz zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym). Szacunek Jak realizować zasady Szacunku Traktuj innych tak, jak Ty i oni chcielibyście być traktowani. Mów innym otwarcie, jeśli stawiają cię w niewygodnej sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić swoje obawy, skontaktuj się z innym członkiem kadry kierowniczej, z działem kadr, z lokalnym zespołem ds. zasad postępowania, przedstawicielem ds. zasad postępowania w Twojej grupie biznesowej lub regionie lub Biurem ds. Etyki i Postępowania. Zachowuj się profesjonalnie. Nie groź nikomu ani nie zastraszaj. P: Różne kraje mają odmienne kultury i prawa. Czy nasze zasady SBC obowiązują na całym świecie? O: Tak. Nasze Zasady postępowania w biznesie (SBC) określają sposób prowadzenia działalności w sposób ogólny dla całego HP bez względu na miejsce, w której działa konkretna placówka HP. Tam, gdzie ze względu na lokalne zwyczaje, kulturę lub przepisy istnieją różnice w zakresie pewnego aspektu, pracownicy mają stosować się do Zasad postępowania w biznesie (SBC) lub wymogów lokalnych, w zależności od tego, które z nich określają wyższy standard zachowań w danej sytuacji. Promowanie i zapewnianie przyjaznego środowiska pracy Lekceważąca postawa lub uwagi do zasad przeciwdziałania uprzedzeniom i molestowaniu Przedstawianie dręczyciela jako ofiary lub ofiary jako osoby mającej nieuzasadnione pretensje Niestosowne uwagi, gesty lub kontakt Pokazywanie obraźliwych obrazów, materiałów o tematyce seksualnej lub innych niestosownych Dowcipy lub uwagi o tematyce seksualnej lub w inny sposób niestosowne (jawnie lub w podtekście) Nękanie słowne Groźby lub szyderstwa Bezwzględna rzetelność Jak realizować zasady rzetelności Postępuj słusznie, niezależnie od nacisków. Podejmuj decyzje właściwe z punktu widzenia HP, a nie własnego czy innych. Chroń aktywa HP, pamiętając, że nasza reputacja jest wartością, którą najłatwiej stracić, a jej zachowanie jest dla nas najważniejsze. P: Czy istnieją ograniczenia co do rodzajów upominków lub zaproszeń na imprezy, które można przekazać reprezentantowi klienta, partnerowi lub innej osobie w imieniu HP? O: Tak. W HP obowiązują ograniczenia co do tego, jakie udogodnienia bądź gratyfikacje mogą być udzielane klientom, partnerom lub innym osobom trzecim, ponieważ niektóre udogodnienia stwarzają dla HP niepotrzebne ryzyko. Patrz Polityka dotycząca prezentów, kosztów podróży i imprez. Nigdy nie jest dozwolone udzielanie następujących udogodnień i gratyfikacji: Gotówka, pożyczki, akcje lub opcje giełdowe Podarunkowe karty gotówkowe, takie jak np. American Express, Visa czy MasterCard Dowolny podarunek lub wstęp na imprezę przekazany w zamian za wyświadczoną przysługę Dowolny przedmiot lub usługa o 16

17 charakterze nielegalnym lub seksualnym, związanym z hazardem lub w inny sposób naruszający nasze wartości lub Zasady postępowania w biznesie (SBC) Dowolny przedmiot lub usługa, które mogą sprawiać wrażenie niestosowności lub konfliktu interesów Dowolny przedmiot lub usługa wymieniane na etapie przetargu lub negocjacji umowy Przesadnie hojne, wystawne lub częste podarunki lub udział w imprezach Dowolny przedmiot lub usługa, które mogłyby naruszać zasady obowiązujące osobę obdarowywaną Gratyfikacje dla bezpośrednich członków rodziny lub dalszych krewnych, ewentualnie znajomych z sektora publicznego lub komercyjnego Bezwzględna rzetelność (ciąg dalszy) Rozsądne korzystanie z zasobów Współpracownicy, którzy nadmiernie chronią swoje komputery (ponieważ obawiają się, że niewłaściwe korzystanie przez nich z komputerów firmy HP lub innych jej zasobów może być odkryte przez innych) Mienie firmy HP, które nieużywane pozostaje niezabezpieczone Ci, którzy pozwalają innym pożyczać lub używać wyposażenia HP bez zgody Nieznane osoby przebywające bez stosownego upoważnienia w naszych pomieszczeniach Nadmierne korzystanie z zasobów firmy HP do celów prywatnych Używanie zasobów HP w celu uzyskiwania dostępu do niestosownych materiałów lub przechowywania ich Niewystarczające stosowanie się do procedur używania elektronicznych kart dostępu lub innych narzędzi umożliwiających dostęp do urządzeń firmy HP Udostępnianie haseł Prawidłowe prowadzenie dokumentacji Tworzenie niezarejestrowanych w księgach funduszy lub niejawnych albo nieodnotowanych aktywów lub zobowiązań Nieudokumentowane umowy z klientami, partnerami biznesowymi lub dostawcami Wsteczne datowanie umów i innych dokumentów Tworzenie pism lub umów, z pominięciem zwykłych procesów HP dotyczących zawierania umów Tworzenie fałszywych kontraktów lub innych dokumentów albo udział w związanych z nimi procederach Unikanie konfliktu interesów Zatrudnienie u zewnętrznego klienta, partnera biznesowego, dostawcy lub konkurencji, ewentualnie otrzymywanie wynagrodzeń z takich źródeł Znaczne udziały w firmie klienta, partnera handlowego, dostawcy lub konkurenta posiadane osobiście lub przez członka rodziny Prowadzenie interesów z partnerem biznesowym, dostawcą, partnerem handlowym lub klientem gdy ktoś z rodziny lub inna osoba, z którą masz bliskie relacje osobiste, pełni w takiej firmie istotną rolę Pełnienie służby w urzędzie lub instytucji publicznej, która odpowiada za regulacje dotyczące HP, albo która kupuje produkty/ usługi HP Bliskie relacje osobiste między pracownikami w ramach tej samej organizacji Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz zaproszeń na imprezy rozrywkowe tylko w uzasadnionych sytuacjach Częste przekazywanie klientom, partnerom biznesowym albo dostawcom, ewentualnie otrzymywanie od nich upominków, poczęstunków, pokrycia kosztów podróży lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe Przekazywanie klientom, partnerom biznesowym albo dostawcom, ewentualnie otrzymywanie od nich upominków, poczęstunków, pokrycia kosztów podróży lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe na etapie przetargu, zawierania umowy lub negocjowania kontraktu Wystawne lub przesadne podarunki, poczęstunki, podróże lub udział w imprezach Nigdy i nigdzie nie oferuj ani nie wręczaj łapówek oraz nie przyjmuj korzyści z nieuczciwych zysków. Żądanie przez przedstawiciela realizacji zapłaty w innym kraju, na rzecz osoby trzeciej lub w gotówce Oczekiwanie lub oferowanie pieniędzy lub przysług Wskazanie przez urzędnika państwowego, że określony przedstawiciel może ułatwić transakcję Przedstawiciel, który znany jest z wykonywania niedozwolonych płatności Przedstawiciel, który żąda stawek wyższych niż zwykłe rynkowe bez uzasadnienia Bliska osobista relacja między agentem/ przedstawicielem a urzędnikiem państwowym Prośba przedstawiciela o datek charytatywny lub przeznaczony na cel polityczny Przedstawiciel, który nie chce poddać się audytowi due dilligence ze strony HP Ochrona poufnych informacji firmy Nieoznaczenie informacji poufnych jako poufne lub zastrzeżone Wysyłanie informacji na nienadzorowane faksy lub drukarki Głośne lub otwarte omawianie informacji poufnych wtedy, gdy inni mogą słyszeć Dystrybuowanie materiałów chronionych prawem autorskim bez odpowiedniego oznaczenia tego stanu Dyskutowanie na temat informacji firmy HP z klientami lub dostawcami bez odpowiedniej aprobaty i bez poznania stanu tych informacji odnośnie do poufności lub braku poufności 17

18 Projekty poufnych materiałów i notatki, które nie są odpowiednio wyrzucone lub zniszczone w niszczarce, gdy nie są już potrzebne Używanie bezpłatnych lub prywatnie zakupionych usług hostingowych, współpracy lub chmury (cloud) w celu usprawnienia pracy Bezwzględna rzetelność (ciąg dalszy) Czerwone Flagi (ciąg dalszy): Niesprzedawanie i nieujawnianie informacji wewnętrznych Kiedy otrzymujesz zaproszenie do przyłączenia się do sieci eksperckiej, grupy branżowej, forum specjalistów lub innej grupy wymiany informacji, zwracaj uwagę na następujące zagrożenia: Sieci eksperckie sponsorowane przez firmy zarządzające inwestycjami na rynku inwestycyjnym Zaproszenia składane najwyraźniej bez wiedzy działu prawnego danej firmy Prośba o nieinformowanie HP o swoim udziale Prośby o informacje o ewentualnych przyszłych przedsięwzięciach HP Prośby o informacje lub materiały niepubliczne Oddanie naszym klientom Jak realizować zasadę praca dla klienta Zwracaj uwagę na uznawanie praw klienta. Konkuruj sprawiedliwie Wybieraj partnerów handlowych, dostawców i inne osoby, które będą godnie reprezentować HP. P: Aby móc lepiej pracować w firmie HP, zatrzymałem pewne dokumenty z mojej poprzedniej pracy opisujące różne stosowane tam procedury. Czy mogę korzystać z tych dokumentów w HP? O: To zależy. Jeśli dokumenty zawierają poufne lub zastrzeżone informacje Twojego dawnego pracodawcy, nie możesz ich używać ani udostępniać. HP oczekuje od wszystkich pracowników przestrzegania wszelkich ograniczeń co do użycia lub ujawniania poufnych informacji narzuconych przez byłych pracodawców lub inne podmioty. Nowi pracownicy są wręcz pouczani, aby nie wnosili takich informacji na teren obiektów HP. Jeśli nie masz pewności, nie korzystaj z takich informacji ani ich nie udostępniaj zanim nie skonsultujesz się z Działem Prawnym HP. Energiczna lecz uczciwa konkurencja Formalne lub nieformalne porozumienie z konkurencją dotyczące stabilizacji cen lub podziału terenu sprzedaży, linii produktów lub grup klientów Wymiana informacji na te tematy z konkurencją Umowy z klientami, partnerami handlowymi lub dostawcami, ustalające cenę odsprzedaży produktu lub usługi, ograniczające prawa klienta do sprzedaży produktu lub sprzedaży produktu lub usługi pod warunkiem zakupu innych produktów lub usług Ustalanie cen poniżej kosztów, szczególnie tam, gdzie mamy znaczący udział w rynku. Nierówne traktowanie podobnie sytuowanych klientów lub partnerów handlowych Właściwe pozyskiwanie informacji biznesowych Korzystanie z poufnych informacji należących do innych podmiotów bez odpowiednich zezwoleń Ubieganie się o informacje o cenach u konkurencji lub pozyskiwanie ich od klientów, partnerów biznesowych lub dostawców Naciskanie lub zachęcanie pracownika HP do rozmowy na poufne informacje jego poprzedniego pracodawcy Sugestie od osób trzecich dotyczące nowych produktów, funkcji produktów lub usług, gdy nie jest znane źródło tych oryginalnych pomysłów Pozyskiwanie informacji metodą, której później nie moglibyśmy w pełni ujawnić Poleganie bez sprawdzenia na twierdzeniach strony trzeciej, że dane informacje biznesowe zostały uzyskane w dozwolony sposób Odpowiedzialne obywatelstwo Jak realizować zasadę obywatelska odpowiedzialność Podejmując decyzję, bierz pod uwagę interes społeczny. Podejmuj decyzje w perspektywie długoterminowej. Pamiętaj, że ludzie na zewnątrz firmy HP oceniają nas wyłącznie na podstawie naszych czynów, ponieważ nie znają oni naszych procedur podejmowania decyzji. 18

19 Odpowiedzialne obywatelstwo (ciąg dalszy) P: Widziałem zachowania w HP mogące stanowić zagrożenia dla środowiska, ale nie chcę się do tego mieszać. Czy nie jest to najbezpieczniejsze wyjście? O: Nie. Podjęcie działania jest obowiązkiem każdego pracownika HP, który wie o potencjalnym naruszeniu Zasad postępowania w biznesie (SBC). Ten zakres odpowiedzialności obejmuje zgłaszanie znanych pracownikowi przypadków zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie tolerujemy odwetów na osobach, które w dobrej wierze zgłaszają swoje obawy. W razie wątpliwości lub pytań najlepszą drogą jest na początek wyjaśnienie ich na poziomie lokalnym bezpośrednio z zainteresowanymi lub z przełożonym. Jeśli nie ma możliwości podniesienia lub rozwiązania sprawy u bezpośredniego przełożonego, należy skorzystać z zasad otwartych drzwi i skontaktować się z przedstawicielem wyższego kierownictwa, z działem kadr, z zespołem odpowiedzialnym za Zasady postępowania we własnej grupie biznesowej lub regionie, ewentualnie z Biurem ds. Etyki i Postępowania: Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami. Używanie materiałów, które są szkodliwe dla środowiska Niedbałe traktowanie poufnych informacji dostawcy w taki sposób, że stają się one dostępne dla innych Tworzenie nieudokumentowanych umów z klientami, partnerami biznesowymi lub dostawcami Omawianie z przedstawicielem mediów interesów HP bez wiedzy Działu Komunikacji Korporacyjnej Wspieranie kandydatury politycznej lub celu charytatywnego przez nieuprawnione używanie zasobów HP Prowadzenie interesów z partnerami biznesowymi lub przedstawicielami znanymi z nieetycznego postępowania/ zachowania 19

20 Odnoszenie sukcesów właściwą drogą, każdego dnia Często spotykamy się z sytuacjami, w których nie zawsze jest oczywiste, jaką podjąć decyzję. Nasze Zasady postępowania w biznesie (SBC) wraz z pokrewnymi narzędziami, łączami i ścieżkami zgłaszania obaw pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji. Żeby odnosić sukcesy właściwą drogą, trzeba podejmować właściwe działania a to zależy od Ciebie. HP liczy na to, że każdy i każda z nas: Rozumie Zasady postępowania w biznesie (SBC) i przestrzega zamieszczonych tam wymagań Przyswoi podstawowe zasady stanowiące wskazówki w codziennej pracy Będzie stosować test pierwszego wrażenia i w ten sposób uzyskiwać odpowiedzi w sytuacjach wątpliwych etycznie Zaznajomi się z kluczami do sukcesu, tak że będzie potrafić modelować zachowania etyczne Nauczy się rozpoznawać zachowania i działania, które mogą być nie do przyjęcia Nauczy się korzystać z linków zawartych w Zasadach postępowania w biznesie (SBC), aby znajdować szczegóły dotyczące zasad oraz inne informacje Będzie wiedział, gdzie w razie pytań pójść i z kim się skontaktować Żeby firma HP wzmacniała swoją reputację organizacji, która dba o kulturę, rzetelność i etykę, wszyscy musimy współpracować i bazować na wspólnych wartościach. To pozwoli nam odnosić sukces właściwą drogą. Chcemy wzbudzać zaufanie klientów, partnerów handlowych, dostawców i współpracowników. Na każdym poziomie powinniśmy wyrażać nasze zaangażowanie w stosunku do innych, tak jak wskazują nasze Zasady postępowania w biznesie (SBC). Kontakt z Biurem ds. Etyki i Postępowania W razie pytań lub obaw dotyczących naruszeń Zasad postępowania w biznesie (SBC), najpierw należy skorzystać z Polityki otwartych drzwi i omówić sprawę z bezpośrednim kierownictwem. Jeśli z jakiegoś względu nie chcesz skorzystać z tej metody albo jeśli po rozmowie nie podjęto żadnych działań, możesz skontaktować się z działem kadr, lokalnym zespołem ds. zasad postępowania, z osobą odpowiedzialną za Zasady postępowania we własnej grupie biznesowej lub regionie, ewentualnie z Biurem ds. Etyki i Postępowania: Przez Telefonicznie: Z dowolnego miejsca na świecie możesz zadzwonić na numer interwencyjny przez 24 godziny na dobę, z możliwością tłumaczenia i zachowania anonimowości, chyba że anonimowe zgłoszenia nie są dozwolone przez lokalne prawo Ze Stanów Zjednoczonych i Kanady: Spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady: 1) Przejdź do numerów dostępowych AT&T 2) Odszukaj swój kraj na liście alfabetycznej 3) Zadzwoń na numer AT&T Direct Code 4) Po usłyszeniu komunikatu wybierz numer Pocztą: HP Ethics and Compliance Office 5400 Legacy Drive Plano, TX USA Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie hp.com/hpinfo 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty HP i usługi są przedstawione wyłącznie w gwarancji dołączanej do tych produktów i usług. Żadnej z przedstawionych tu informacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy techniczne lub edytorskie lub pominięcia w podanych tu informacjach. Utworzono w czerwcu 2012 r.

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY GEGENBAUER. Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY GEGENBAUER. Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer Kodeks postępowania Dla Grupy Gegenbauer 1 Kodeks postępowania dla Grupy Gegenbauer Nasze wartości Nasze działania... 3 Misja Grupy Gegenbauer... 6 Jesteśmy... 6 1. Kultura Korporacyjna... 7 1.1 Nasze

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo