Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA"

Transkrypt

1 Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1

2 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych promocyjne 1000 zł PAKIET Min kwota 1000 zł Konto Oszczędnościowe 50%/50% Lokata Inwestycyjna Max kwota środków oprocentowanych promocyjne zł Max kwota zł W ramach Pakietu Klient otwiera Lokatę Inwestycyjną i otrzymuje promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym. Skorzystanie z Pakietu jest możliwe, gdy przelew kapitału i odsetek po zapadalności lokaty zostanie ustanowiony na Konto Oszczędnościowe. Promocyjnym oprocentowaniem na Koncie Oszczędnościowym są objęte środki do wysokości środków na Lokacie Inwestycyjnej, jednak nie wyższej niż zł. Promocyjne oprocentowanie na Koncie obowiązuje przez okres 180 dni (6 miesięcy) od dnia otwarcia Lokaty. UWAGA: - Klient nie musi zapewnić środków na Koncie w dniu otwarcia Lokaty w Pakiecie. Może zasilić konto później, w ciągu 180 dni od dnia jej otwarcia. W tej sytuacji okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego skróci się o czas, kiedy konto nie było zasilone. - Klient nie musi również dopłacać dodatkowych środków, jeżeli na Koncie Oszczędnościowym jest już ulokowana kwota, którą chciałby zainwestować w ramach Pakietu. Wystarczy, że otworzy Lokatę Inwestycyjną. 2

3 Jakie jest oprocentowanie w ramach Pakietu? Konto Oszczędnościowe PAKIET Lokata Inwestycyjna 5% w skali roku 50%/50% zgodnie z Warunkami Promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym obowiązuje przez okres 180 dni (6 miesięcy) od dnia otwarcia Lokaty Inwestycyjnej, zgodnie z Cennikiem usług. Dla środków na Koncie Oszczędnościowym powyżej kwoty lokaty obowiązuje oprocentowanie standardowe, zgodne z Cennikiem usług. W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym zmienia się oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym z promocyjnego na standardowe od dnia zerwania lokaty. 3

4 Jak funkcjonuje Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna? Konto Oszczędnościowe Oprocentowanie promocyjne na Koncie Oszczędnościowym (180 dni) Oprocentowanie standardowe Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet Okres subskrypcji (4% p.a.) Okres inwestycji Początek subskrypcji Koniec subskrypcji Początek Inwestycji Data Ustalenia Wartości Początkowej Wypłata odsetek za okres subskrypcji na Konto Oszczędnościowe Data ostatniej obserwacji Koniec inwestycji (data zapadalności): przelew środków na Konto Oszczędnościowe ZERWANIE LOKATY w okresie subskrypcji: Lokata: utrata odsetek i zwrot kapitału Konto: zmiana na oprocentowanie standardowe od dnia zerwania lokaty ZERWANIE LOKATY w okresie inwestycji: Lokata: pobierana jest opłata manipulacyjna z ROR w wysokości 3% kwoty lokaty. Konto: zmiana na oprocentowanie standardowe od dnia zerwania lokaty 4

5 Dodatkowe informacje odnośnie Pakietu Klient w trakcie trwania Pakietu może swobodnie dysponować środkami na Koncie Oszczędnościowym (wypłacać/wpłacać). Limit promocyjnego oprocentowania jest niezmienny przez okres 180 dni i stanowi równowartość kwoty lokaty. Klient może posiadać tylko jeden aktywny Pakiet. Klient może otworzyć Pakiet, jeżeli nie korzysta z innej Promocji na Koncie Oszczędnościowym (Promocji Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym lub Promocji Konto Oszczędnościowe dla Nowych Klientów ). 5

6 Przykładowe scenariusze odnośnie Pakietu 1/2 I. SCENARIUSZ Klient chciałby zainwestować kwotę zł w Pakiecie. 1. LOKATA: Otwiera Lokatę Inwestycyjną na kwotę zł (zysk z lokaty zgodnie z Warunkami) 2. KONTO: Na Koncie posiada już kwotę zł, po otwarciu lokaty w Pakiecie oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym wygląda następująco: ,00% w skali roku przez okres 6 miesięcy ,80% w skali roku (oprocentowanie standardowe na Koncie Oszczędnościowym) II. SCENARIUSZ Klient chciałby zainwestować kwotę zł w Pakiecie. Obecnie na Koncie Oszczędnościowym ma kwotę zł. 1. LOKATA: Otwiera Lokatę Inwestycyjną na kwotę zł którą przelał z Konta Oszczędnościowego 2. KONTO: Na Koncie pozostała kwota zł. Oprocentowanie wygląda następująco: ,00% w skali roku przez okres 6 miesięcy 500-3,80% w skali roku (pomimo, że na Koncie Oszczędnościowym standardowo jest kwota minimalna w wysokości 1000 zł do naliczania odsetek, to w przypadku Pakietu jest brana łączna kwota, czyli zł) 6

7 Przykładowe scenariusze odnośnie Pakietu 2/2 III. SCENARIUSZ Klient chciałby zainwestować kwotę zł w Pakiecie. 1. LOKATA: Otwiera Lokatę Inwestycyjną na kwotę zł (zysk z lokaty zgodnie z Warunkami) 2. KONTO: Na Koncie posiada obecnie 5000 zł. Oprocentowanie wygląda następująco: ,00% w skali roku przez okres 6 miesięcy 3. KONTO: Klient po 2 miesiącach wpłaca na Konto Oszczędnościowe dodatkowe zł. Oprocentowanie wygląda następująco: ,00% w skali roku (UWAGA: 6 miesięczny okres oprocentowania promocyjnego obowiązuje od dnia otwarcia Lokaty Inwestycyjnej, zatem kwota zł jest jeszcze oprocentowana promocyjnie przez okres 4 miesięcy) IV. SCENARIUSZ Klient chciałby zainwestować kwotę zł w Pakiecie. 1. LOKATA: Otwiera Lokatę Inwestycyjną na kwotę zł (zysk z lokaty zgodnie z Warunkami) 2. KONTO: Obecnie na Koncie Oszczędnościowym ma kwotę 500 zł. Oprocentowanie wygląda następująco: 500-0% w skali roku (Klient nie posiada wymaganego minimum 1000 zł do naliczania odsetek) 3. KONTO: Klient po 1 miesiącu dopłaca 2000 zł do Konta. Oprocentowanie wygląda następująco: ,00% w skali roku (oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez okres 5 miesięcy) ,80% w skali roku (oprocentowanie standardowe) 7

8 Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet Lokata inwestycyjna powiązana z wartością indeksu grupującego niemieckie spółki PUBLIKACJA HANDLOWA 8

9 Koncepcja produktu Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I jest produktem, którego zysk uzależniony jest od kształtowania się wartości indeksu DAX. Produkt może wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu w krótkim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%. Formuła produktu opiera się o założenie, że wartości indeksu będącego podstawą inwestycji wzrośnie w trakcie okresu inwestycji. Jeżeli w dniu końcowej obserwacji wartość indeksu DAX będzie równą bądź wyższa od 120% wartości początkowej zostanie wypłacony kupon w wysokości 12% (7,9781% w skali roku). Okres inwestycji: 18 miesięcy Gwarancja kapitału - 100% gwarancji obowiązuje przez cały okres lokaty, ale zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 3% kwoty wpłaconej na lokatę Waluta lokaty: PLN 9

10 Aktualny kontekst inwestycyjny Dopływ nowego kapitału zapewni zwiększona od stycznia 2013 roku, do 85 mld USD miesięcznie, wartość programu luzowania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych (program QE3). Część globalnej nadpłynności pieniądza, zgodnie z uwarunkowaniami historycznymi, ma szansę być zainwestowana w rynki akcji. Mimo, iż na posiedzeniu w styczniu Europejski Bank Centralny dość nieoczekiwanie zrezygnował z zaprezentowanej w grudniu retoryki zakładającej możliwość obniżki stóp procentowych w 2013 roku, to w przypadku nasilenia kryzysu w strefie euro temat obniżki kosztu pieniądza może powrócić przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności giełdowych spółek. Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazało się w styczniu 2013 r. dużo lepsze niż oczekiwali ekonomiści - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wzrósł aż do 31,5 pkt. z 6,9 pkt. miesiąc wcześniej. Tymczasem rynkowy konsensus zakładał, że indeks znajdzie się na poziomie 12,0 pkt. Znaczny stopień wykupienia niemieckiego długu i związane z tym faktem rekordowo niskie rentowności papierów dłużnych, w tym ujemna dochodowość np. 2-letnich obligacji, ogranicza możliwość inwestycji w najbezpieczniejsze aktywa. W przypadku pierwszych oznak poprawy sytuacji gospodarczej na świecie kapitał ulokowany w obligacjach w szybkim tempie może zostać przeniesiony na ryzykowniejsze rynki, w szczególności akcje. Bundesbank obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego Niemiec na 2013 rok o ponad 1 punkt procentowy do 0,4% r/r. 10

11 Ryzyka związane z inwestycją Głównym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego Niemiec w 2013 roku, a przy tym wzrostowego trendu na niemieckiej giełdzie, pozostaną wydarzenia w strefie euro związane z kryzysem nadmiernego zadłużenia w państwach południa Eurolandu. Kryzys zadłużeniowy spowodował wejście strefy euro w recesję i spowolnienie wzrostu na całym świecie. Wciąż możliwe jest nasilenie się recesji w strefie euro bądź powrót obaw o konsolidację fiskalną w krajach południa Eurolandu. Wystąpienie tych problemów wsparłoby, kosztem rynków akcji, aktywa powszechnie uważane za najbezpieczniejsze tj. obligacje USA i Niemiec. Wzrostowy trend na rynkach akcji napędzany w znacznym stopniu przez postępująca nadpłynność rynku finansowego może zostać zatrzymany w przypadku gdyby amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała o zaprzestaniu programu QE, w ramach którego co miesiąc skupuje aktywa o wartości 85 mld USD. Krótkookresowym czynnikiem ryzyka pozostanie również sytuacja w USA związana z problemem podniesienia limitu zadłużenia. Przedłużające się negocjacje pomiędzy amerykańskimi politykami sprzyjają awersji do ryzyka. W przypadku braku porozumienia gospodarka USA pogrążyłaby się w stagnacji. Rynkowy poziom apetytu na ryzyko, odpowiedzialny za wzrost giełdowych indeksów, uzależniony jest również od stabilności politycznej. Tymczasem w najbliższych miesiącach w największych państwach strefy euro planowane są wybory parlamentarne, które mogą zmienić układ sił politycznych. 11

12 Wykres indeksu DAX Źródło: Bloomberg Wykres tygodniowy za okres 5 lat Niniejszy przykład ma na celu przedstawienie zasad działania mechanizmów, na których opiera się koncepcja produktu. Wszystkie dane i wartości mają charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie można ich traktować jako gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników. Nie stanowi on (ani zawarte w nim informacje) rekomendacji, doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych. 12

13 Dlaczego warto kupić Pakiet? Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet daje wiele korzyści: Ma Pan/i możliwość uzyskania atrakcyjnego zysku na Lokacie Inwestycyjnej Niemiecki Wzrost I Pakiet do 12% za okres inwestycji (7,9781% w skali roku). Możliwość zainwestowania na rynku walutowym bez ryzyka utraty kapitału. Oprocentowanie środków w okresie subskrypcji 4% w skali roku. Otrzymuje Pan/i gwarancje wysokiego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym, aż 5% w skali roku z pełnym dostępem do środków. Ma Pan/i możliwość wpłat i wypłat środków z Konta Oszczędnościowego bez utraty odsetek, co stanowi dużą wygodę. Dodatkowo gwarantujemy Panu/i promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym aż przez 6 miesięcy. Może Pan/i optymalne zarządzać własnymi oszczędnościami poprzez łączoną ofertę. Aby otworzyć Pakiet wystarczy Panu/i tylko 2000 zł. Duża dostępność lokaty - min. kwota lokaty to tylko 1000 zł. Zapewniamy Panu/i 100% gwarancji i bezpieczeństwa kapitału. Nie ponosi Pan/i żadnych kosztów i opłat związanych z otwarciem Pakietu. 13

14 Jak wyliczany jest zysk? Końcowa data obserwacji Wartość indeksu DAX na zamknięciu sesji na poziomie 120% wartości początkowej lub wyższym? TAK Wypłata 100% zainwestowanego kapitału + 12% zysku NIE Zwrot 100% zainwestowanego kapitału Należy pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji wpływ mogą mieć ewentualne obciążenia podatkowe. 14

15 Jak funkcjonuje Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I? W okresie subskrypcji możesz założyć lokatę. W przypadku zerwania umowy otrzymujesz wpłaconą kwotę bez odsetek. W okresie inwestycji w przypadku zerwania umowy otrzymujesz wpłaconą kwotę lokaty. UWAGA: Pobierana jest opłata manipulacyjna z ROR w wysokości 3% kwoty lokaty. Data ostatniej obserwacji Okres subskrypcji (4% p.a.) Okres Inwestycji Początek subskrypcji Koniec subskrypcji* Początek Inwestycji Data Ustalenia Wartości Początkowej Wypłata odsetek za okres subskrypcji Koniec Inwestycji (data zapadalności): przelew kapitału i ew. zysku na ROR * Okres subskrypcji może zostać skrócony w przypadku wyczerpania zdefiniowanej puli. 15

16 Przykładowy scenariusz 1/3 Założenia: Otwarcie lokaty inwestycyjnej na kwotę: PLN Wartość indeksu na Wartość początkowa indeksu DAX Wartość końcowa indeksu DAX zmiana procentowa wartości indeksu poziomie równym lub wyższym niż 120% wartości początkowej Wypłata % TAK Kapitał + 12% zysku Wartość końcowa indeksu na poziomie 120% wartości początkowej lub wyższym Klient otrzymuje zwrot 100% kapitału + 12% zysku Kwota w dniu zapadalności = PLN (1+12%)= PLN Należy pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji wpływ mogą mieć ewentualne obciążenia podatkowe. Niniejszy przykład ma na celu przedstawienie zasad działania mechanizmów, na których opiera się koncepcja produktu. Wszystkie dane i wartości mają charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie można ich traktować jako gwarancji przyszłych wyników Nie stanowi on (ani zawarte w nim informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. 16

17 Przykładowy scenariusz 2/3 Założenia: Otwarcie lokaty inwestycyjnej na kwotę: PLN Wartość indeksu na Wartość początkowa indeksu DAX Wartość końcowa indeksu DAX zmiana procentowa wartości indeksu poziomie równym lub wyższym niż 120% wartości początkowej Wypłata % NIE Kapitał Wartość końcowa indeksu jest poniżej 120% wartości początkowej Klient otrzymuje zwrot 100% kapitału Kwota w dniu zapadalności = PLN Należy pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji wpływ mogą mieć ewentualne obciążenia podatkowe. Niniejszy przykład ma na celu przedstawienie zasad działania mechanizmów, na których opiera się koncepcja produktu. Wszystkie dane i wartości mają charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie można ich traktować jako gwarancji przyszłych wyników Nie stanowi on (ani zawarte w nim informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. 17

18 Przykładowy scenariusz 3/3 Założenia: Otwarcie lokaty inwestycyjnej na kwotę: PLN Wartość indeksu na Wartość początkowa indeksu DAX Wartość końcowa indeksu DAX zmiana procentowa wartości indeksu poziomie równym lub wyższym niż 120% wartości początkowej Wypłata % NIE Kapitał Wartość końcowa indeksu jest poniżej 120% wartości początkowej Klient otrzymuje zwrot 100% kapitału Kwota w dniu zapadalności = PLN Należy pamiętać, że na ostateczny wynik inwestycji wpływ mogą mieć ewentualne obciążenia podatkowe. Niniejszy przykład ma na celu przedstawienie zasad działania mechanizmów, na których opiera się koncepcja produktu. Wszystkie dane i wartości mają charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie można ich traktować jako gwarancji przyszłych wyników Nie stanowi on (ani zawarte w nim informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. 18

19 Ryzyko związane z inwestowaniem Inwestycje w produkty strukturyzowane niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka, w szczególności może to być ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko korelacji, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko upływu czasu, ryzyko sprzedaży przed datą zapadalności, ryzyko polityczne, ryzyko klęsk żywiołowych. Ryzyko kredytowe - Klient ponosi ryzyko emitenta, nie ryzyko dystrybutora. Ryzyko rynkowe - zysk z produktu strukturyzowanego zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kursu waluty). Jeżeli przewidywania inwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego. Szczegółowe opisy ryzyka związanego z inwestowaniem w produkty strukturyzowane dostępne są w dokumencie Opis ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.. 19

20 Uwagi końcowe Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. ( Bank ) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi w Banku Millennium S.A 1), dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyka oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanym z nią ryzykiem oraz zaakceptował je. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót niektórymi instrumentami finansowymi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Środki złożone na Lokacie Inwestycyjnej /Koncie Oszczędnościowym są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Gwarancją objęte są w 100% środki do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków. Ochronie podlegają imienne depozyty osób fizycznych zgodnie z art. 2 pkt 1 tej ustawy. TeleMillennium

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Biuletyn Informacyjny Prestige nr 3 (16) maj czerwiec 2010 Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Czy duża liczba spółek w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo