Tematyczny spis szkoleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyczny spis szkoleń"

Transkrypt

1 Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie 02. Systemowe rozumienie rodziny - część I podstawowa Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie 03. Terapia mał eństw i par w podejściu systemowym terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie dr n. med. Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii 04. Podstawy psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu 05. Warsztaty rozwoju kreatywnych technik pracy z grupą mgr Rachela Molicka Terminy szkolenia 14, 15 lutego , 15 marca , 19 kwietnia , 17 maja , 14 czerwca , 20 września , 11 pa dziernika , 22 listopada , 13 grudnia 2015 styczeń 2016 superwizja luty 2016 superwizja marzec 2016 superwizja kwiecień 2016 superwizja maj 2016 superwizja czerwiec , 12 kwietnia , 17 maja , 21 czerwca , 13 września , 4 pa dziernika , 15 listopada , 13 grudnia , 17 stycznia , 14 lutego , 13 marca , 10 kwietnia , 15 maja , 20 września , 11 pa dziernika , 15 listopada , 6 grudnia , 17 stycznia , 7 lutego , 27 września , 25 pa dziernika , 29 listopada , 13 grudnia , 19, 20 września , 10, 11 pa dziernika , 28, 29 listopada 2015

2 SZKOLENIA KRÓTKOTERMINOWE Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wy szym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Lp Temat szkolenia 01. Rodzice ródłem zmiany zachowania trudnego dzieckabehawioralno-poznawcze podejście w pracy z rodzicami Interwencja w sytuacjach traumatycznych indywidualnych i masowych W poszukiwaniu własnej to samości praca grupowa z adolescentami Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka /problem uzale nień, przemocy i szeroko rozumianej patologii/ Przemiany rozwojowe występujące u osób dorosłych pięć etapów poradnictwa psychologicznego Diagnoza, interwencja psychologiczna i prawna w sytuacji przemocy i wykorzystania seksualnego dzieci Diagnozowanie procesów motywacyjnych sprawców przestępstw Jeszcze nienawiść czy ju zgoda mo liwość terapii w sytuacji rozpadu związku Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem w kontekście kryzysów rodzinnych i rozwojowych Praktyczne i teoretyczne aspekty psychoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi w wieku 6-12 lat Praca z osobami w podeszłym wieku i ich rodzinami metody aktywizujące, terapeutyczne Uzale nienie od Internetu / gier komputerowych - perspektywa wielokontekstowa Formy pomocy i terapii stosowane wobec rodziny z identyfikowanym pacjentem uzale nionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych Ciemna i jasna strona stresu - jej odkrywanie w trakcie pracy terapeutycznej Zaburzenia nastroju u dzieci mgr Małgorzata żontarek 16, 17, 18 stycznia 2015 dr n. med. Jadwiga Piątek 23, 24, 25 stycznia 2015 mgr Kamila Becker mgr Anna Drewnowska mgr Anna Borucka mgr Violetta Pulwarska 7, 8 lutego 2015 mgr Joanna Rzymska dr Lidia Zabłocka- ytka 20, 21, 22, lutego 2015 mgr Maria Keller Hamela mgr Jolanta Zmarzlik 28 lutego, 1 marca 2015 dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz mgr Wanda Szaszkiewicz 21 marca 2015 mgr Julia AmarowiczPietrasiewicz mgr Kamila Becker mgr Julia AmarowiczPietrasiewicz mgr Kamila Becker mgr Marzena Paluch 21, 22 marca 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 18, 19 kwietnia 2015 mgr Andrzej Myśliński 25, 26 kwietnia 2015 dr hab. nauk społ. Irena Jelonkiewicz 16, 17 maja 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 23, 24 maja 2015 Systemowa terapia rodziny w miejscu jej zamieszkania Jak pomóc przejść przez trudy yciowych zdarzeń interwencja kryzysowa jako mgr Wanda Szaszkiewicz 23, 24 maja 2015 dr n. med. Jadwiga Piątek 29, 30, 31 maja Prowadzący szkolenie Termin szkolenia 13, 14, 15 lutego , 22 marca , 19 kwietnia , 19 kwietnia 2015

3 31. metoda wsparcia. al - odwet czy porozumienie - terapia pary w sytuacji zdrady Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny problemy kliniczne w pierwszych trzech latach ycia dziecka Psychoterapia poznawczo behawioralna - skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w ró nych obszarach zaburzeń Zaburzenia osobowości z perspektywy ró nych dysfunkcji psychopatologicznych - diagnoza kliniczna - interwencja psychologiczna Osobowość zale na w relacji z sobą i innymi lud mi - praca psychoterapeutyczna Jak radzić sobie z konfliktem pomiędzy rodzicami skonfliktowanych dzieci a nauczycielami na terenie placówek oświatowo wychowawczych wykorzystanie technik negocjacyjnych i mediacyjnych Diagnoza trudności rozwojowych i emocjonalnych oraz formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku w wieku przedszkolnym i jego rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem niedyrektywnej terapii zabawowej i wideotreningu komunikacji źlektroniczne formy agresji rówieśniczej (cyberbullying) - jak pracować z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy Budowanie równowagi pomiędzy poczuciem przynale ności a poczuciem autonomii w kontekście więzi rodzinnej Podstawy profilowania psychologicznego sprawców przestępstw osobowość sprawców przestępstw, psychiczne wyznaczniki zachowań przestępczych Zastosowanie psychorysunku w indywidualnej i grupowej pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi Zasady i metody sprawowania profesjonalnej opieki nad osobami dotkniętymi otępieniem starczym Odległe echa traumy z przeszłości perspektywa międzygeneracyjna w pracy z rodzinami W pułapce zaburzeń od ywiania 32. Terapia ofiar wykorzystania seksualnego 33. Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzeń nerwicowych mgr Wanda Szaszkiewicz 13, 14 czerwca 2015 dr hab. żra yna Kmita 13, 14 czerwca 2015 mgr Małgorzata żontarek 18, 19, 20, 21 czerwca 2015 dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 26, 27, 28 czerwca 2015 dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 4, 5, 6 września 2015 mgr Maria żlegoła Szczap 11, 12, 13 września 2015 dr Eliza Kiepura 12, 13 września 2015 prof. dr hab. Jacek Py alski 25, 26 września 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 26, 27 września 2015 dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz 9, 10, 11 pa dziernika 2015 mgr Joanna Rzymska dr Lidia Zabłocka- ytka 17, 18 pa dziernika 2015 mgr Marzena Paluch 17, 18 pa dziernika 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 24, 25 pa dziernika 2015 dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk mgr Maria Keller Hamela mgr Jolanta Zmarzlik dr n. med. Krzysztof Szwajca 6, 7, 8 listopada , 8 listopada , 22 listopada 2015

4 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów. Temat szkolenia 01. Diagnoza rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego pięcio / sześciolatka pod kątem dojrzałości szkolnej 02. Wywiad kliniczny i jego znaczenie dla diagnozy psychologicznej i dalszej strategii postępowania 03. Diagnoza kształtującej się osobowości dziecka - zasoby, kierunki i zagro enia rozwoju w oparciu o wyniki testu CAT i innych testów projekcyjnych 04. MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Prowadzący szkolenie Termin szkolenia dr Maria Kujawa 16, 17 maja 2015 dr Zuzanna Toeplitz 13, 14 czerwca 2015 dr Maria Kujawa 24, 25 pa dziernika 2015 mgr Marek Matkowski 6, 7 listopada 2015 NEUROPSYCHOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz studentów psychologii. Wyjątek stanowi szkolenie nr 1 adresowane równie do neurologopedów i logopedów posiadających podstawową wiedzę na temat chorób otępiennych oraz szkolenie nr 1, 3 i 5, które adresowane są tak e do lekarzy. Poni sze programy szkoleń zgodne są z programem specjalizacji psychologów klinicznych. Lp Temat szkolenia Zastosowanie skali Addenbrooke s Cognitive Examination-III (ACE-III) w diagnostyce funkcji poznawczych Przyłó kowa ocena funkcjonowania poznawczego Neuropsychologiczna diagnostyka ró nicowa zespołów otępiennych Żormułowanie opisu badania neuropsychologicznego oraz udzielanie informacji zwrotnych o jego wynikach Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej Diagnoza i terapia osób z chorobami neurozwyrodnieniowymi praca z pacjentem i jego rodziną Prowadzący szkolenie Termin szkolenia dr n. med. Emilia Sitek mgr Marta Kuklińska 24, 25 stycznia 2015 dr n. hum. Dariusz Wieczorek dr n. med. Emilia Sitek dr n. med. Emilia Sitek dr n. med. źwa Naro ańska dr n. hum. Dariusz Wieczorek dr n. med. Emilia Sitek 13, 14, 15 lutego 2015 dr n. hum. Dariusz Wieczorek dr n. med. Emilia Sitek mgr Marzena Paluch dr n. med. Emilia Sitek 25, 26, 27 września , 21, 22 listopada , 7, 8 marca , 25, 26 kwietnia 2015

5 Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu SUPERWIZJA Propozycja przeznaczona jest dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, którzy posiadają własne doświadczenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniem kompetencji pomagania; tak e terapeutów ubiegających się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat psychoterapeuty) lub licencję psychoterapeutyczną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizja prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Lp Temat 01. SUPERWIZJA w nurcie integratywnym Superwizję prowadzą mgr Danuta Łopalewska Termin zgłoszenia przyjmowane są na bie ąco

6 Systemowe rozumienie rodziny Część II zaawansowana Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia SIEMACHA oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis Edelman. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia. dr n. med. Krzysztof Szwajca Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z

7 Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy zawartej w części I o pracę nad konkretnymi problemami, z jakimi rodziny najczęściej zgłaszają się o pomoc. Forma zajęć Zajęcia w ramach części II prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniać będą elementy pracy własnej, obserwacji podczas sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych. Program obejmuje 1. Część edukacyjną - warsztaty i wykłady, w wymiarze 150 godzin edukacyjnych w ramach 10 comiesięcznych spotkań (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde. 2. Sesje superwizji grupowej - 5 terminów i są one ostatnimi spotkaniami zamykającymi szkolenie. Program szkolenia

8 I Kryzys w rodzinie praca z podsystemem małżeńskim i rodzicielskim oraz praca indywidualna z nastolatkiem 1. Kryzys adolescencji zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina wykład i ćwiczenia; rodzina z adolescentem kazuistyka i ćwiczenia; indywidualna praca z adolescentem w podejściu systemowym. 2. Kryzys małżeński - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska kazuistyka analiza sesji małżeńskiej zapisanej na taśmie video; kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie ćwiczenia; negocjacje rozwodowe. 3. Terapia małżeńska - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska II Terapia rodzin w praktyce klinicznej 4. Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska 5. Praca z rodziną z dzieckiem depresyjnym i lękowym - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska 6. ADHD i zaburzenia zachowania praca z dzieckiem i rodziną - zajęcia prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca 7. Praca z rodziną z problemem przemocy - zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski 8. Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz 9. Praca z rodziną pacjenta psychotycznego - zajęcia prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca 10. Leczenie zaburzeń odżywiania - zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik III Superwizja terapii rodzin Warsztat 11, 12, 13, 14, 15 Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.

9 Uwaga - warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w Części II zaawansowanej jest udokumentowanie ukończenia Części I podstawowej, realizowanej przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii lub przedstawienie zaświadczenia o zrealizowaniu minimum 150 godzin szkolenia podstawowego w innej placówce. Terminy zajęć I II III IV V VI VII VIII IX X 14, 15 lutego , 15 marca , 19 kwietnia , 17 maja , 14 czerwca , 20 września , 11 października , 22 listopada , 13 grudnia 2015 styczeń 2016 XI XII XIII XIV XV superwizja luty 2016 superwizja marzec 2016 superwizja kwiecień 2016 superwizja maj 2016 superwizja czerwiec 2016 Planowany harmonogram zajęć sobota niedziela 9:00-18:00 9:00-13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 7800,00 zł tj. nie mniej niż 520,00 zł za jedno spotkanie. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

10 Systemowe rozumienie rodziny Część I podstawowa Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia SIEMACHA oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis Edelman. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia. mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy

11 psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie nabywaniu wiedzy na temat funkcjonowania rodziny i terapii rodzinnej, umiejętności rozumienia problemu (symptomu) w kontekście systemu rodzinnego, zdobywaniu praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy z rodziną, rozumieniu i prowadzeniu procesu terapii rodzinnej. Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia konsultacji rodzinnej, reagowania na proces komunikacji zachodzący w czasie trwania sesji rodzinnej oraz osiągania porozumienia w relacji terapeutycznej. Forma zajęć Zajęcia w ramach części I prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniają elementy pracy własnej (genogram), obserwacji sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych. Program obejmuje 1. Część edukacyjną - warsztaty i wykłady, w wymiarze 120 godzin edukacyjnych w ramach 8 comiesięcznych spotkań (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde. 2. Zajęcia pracy własnej - 4 terminy i są one ostatnimi spotkaniami zamykającymi szkolenie. Program szkolenia I. Podstawy systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin. Klasyczne szkoły terapii rodzin 1. Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny - zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik rodzina jako system naturalny koncepcja Murraya Bowena; genogram jako narzędzie projekcyjne;. konstrukcja i interpretacja genogram; cykl życia rodzinnego; koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry. 2. Podejście transgeneracyjne - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy ego;

12 koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula; kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych. 3. Podejście strukturalne - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska Przedstawiciele, podstawowe pojęcia; zasady prowadzenia terapii; kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych; pierwsze spotkanie z rodziną rodzina symulowana. 4. Komunikacja w rodzinie - zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia; zasady prowadzenia terapii; kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych; praca z kamerą nagrywanie pracy własnej (rodzina symulowana) analiza nagrań. 5. Podejście strategiczne - zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik przedstawiciele, podstawowe pojęcia; zasady prowadzenia terapii; Szkoła mediolańska przedstawiciele, rozwój podejścia.. 6. Pierwszy wywiad z rodziną - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska technika pytań cyrkularnych;. kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych. II Współczesne modele terapii rodzin 7. Postmodernizm; konstrukcjonizm społeczny. Terapia narracyjna.- zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik 8. Konsultacja systemowa; team reflektujący - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz III Praca własna analiza genogramu rodziny pochodzenia 9, 10, 11, 12 Genogramy praca własna (w dwóch podgrupach). Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków; dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin zajęć I II III 11, 12 kwietnia , 17 maja , 21 czerwca 2015

13 IV V VI VII VIII IX X XI XII 12, 13 września , 4 października , 15 listopada , 13 grudnia , 17 stycznia , 14 lutego , 13 marca , 10 kwietnia , 15 maja 2016 Planowany harmonogram zajęć sobota 9:00-18:00 niedziela 9:00-13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 6240,00 zł tj. nie mniej niż 520,00 zł za jeden warsztat. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

14 Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą Kierownik naukowy kursu dr hab..n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia SIEMACHA oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis Edelman. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia. mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowodoradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i

15 Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Terapia małżeństw jest formą klinicznej i psychoterapeutycznej pomocy parom próbującym poprawić swoją relację. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu dynamiki tego typu terapii, co w konsekwencji ma pomóc terapeucie przeformułowywać problemy i proponować inne rozwiązania, niż te już wypróbowane i nieskuteczne oraz pomóc zachować neutralność i nie przejmowanie odpowiedzialności za zmiany w dynamice związku. Ponad to, poświęcone będzie diagnozie konfliktów i osobistych problemów partnerów oraz interwencji we wzorzec interakcji zachodzącej między nimi. Nastawione jest głównie na naukę praktycznych umiejętności terapeutycznych ale zawiera również część, badającą przydatność różnych koncepcji pracy z parami. Forma zajęć Szkolenie obejmuje 90 godzin dydaktycznych i składa się z sześciu dwudniowych spotkań po 15 godzin każdy. Realizowane jest w formie warsztatów oraz towarzyszącej im w trakcie zajęć superwizji. Program szkolenia 1. Koncepcje kryzysu małżeńskiego, pierwsze spotkanie z parą - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska omówienie koncepcji kryzysu małżeńskiego (normatywny, koluzyjny), rola terapeuty w pracy psychoterapeutycznej z parami, wskazania i przeciwwskazania do terapii par, pierwsze spotkanie z parą ćwiczenia w diagnozowaniu kryzysu oraz przeprowadzeniu konsultacji, techniki pracy terapeutycznej z parami omówienie i ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 2. Praca z parą w ostrym kryzysie - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz zagadnienia rozpadu związku, problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne, postępowanie terapeutyczne w sytuacji, kiedy jedna osoba chce utrzymać związek, a druga planuje rozstanie, praca z małżeństwem rozwodzącym się negocjacje rozwodowe, ćwiczenia w przeprowadzaniu konsultacji pary w ostrym kryzysie, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 3. Praca terapeutyczna z parą w sytuacji przemocy/choroby przewlekłej ich wpływ na relacje pary zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski praca terapeutyczna z parą w sytuacji choroby przewlekłej (somatycznej i psychicznej), w sytuacji uzależnienia od alkoholu lub innych substancji, problem przemocy w relacji małżeńskiej oraz sposoby pomocy psychologicznej i terapii, przeprowadzanie konsultacji pary z problemem przemocy, choroby przewlekłej i uzależnienia ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 4. Etapy rozwoju związku - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska

16 praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego, zastosowanie genogramu w terapii pary, różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci, para z małym dzieckiem, para z adolescentem, para w fazie pustego gniazda ) omówienie i ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 5. Podejście narracyjne, teoria przywiązania w terapii pary - zajęcia prowadzi dr hab. Barbara Józefik zastosowanie podejścia narracyjnego i teorii przywiązania w terapii pary - kazuistyka, ćwiczenia, praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady fazy procesu terapeutycznego kazuistyka, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 6. Para w sytuacji żałoby, kryzysu życiowego - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz praca terapeutyczna z parą w sytuacji żałoby, traumy, kryzysu życiowego omówienie i ćwiczenia, praca terapeutyczna z parą, w której jedna osoba lub oboje mają doświadczenie rozpadu poprzedniego małżeństwa omówienie i ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, lekarzy, terapeutów szkolących się z zakresu terapii rodzin i prowadzących terapię par. Uwaga Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie zrealizowanych minimum 50 godzin dydaktycznych szkolenia w zakresie podejścia systemowego w terapii rodzin. Termin zajęć I II III IV V VI 19, 20 września , 11 października , 15 listopada , 6 grudnia , 17 stycznia , 7 lutego 2016 Planowany harmonogram zajęć sobota 9:00 18:00 niedziela 9:00 13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 2940,00 zł, tj, nie mniej niż 490,00 zł za jeden warsztat. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

17 Podstawy psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu Szkolenie prowadzi dr n. med. Roman Ciesielski Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Oddziałem Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Specjalizuje się w psychiatrii wieku rozwojowego oraz psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. W swojej pracy rozwija teoretyczny i praktyczny model krótkoterminowej psychoterapii zintegrowanej, którego celem jest skrócenie czasu leczenia oraz podniesienie jego skuteczności. Od kilkunastu lat jest wykładowcą i nauczycielem psychoterapii. Charakter i zakres szkolenia Głównym mottem tego szkolenia jest parafraza sentencji Lao Tse Jak się uczyć aby się oduczyć - tego, czego nauczyliśmy się dotychczas?. Szkolenie to sprzyja kształtowaniu w terapeutach nowej zdrowej filozofii - jak leczyć aby nie szkodzić i jak współpracować aby nie zrywać sojuszu terapeutycznego. Inną ważną myślą, która będzie towarzyszyć uczestnikom niniejszego kursu są słowa Jay a Haley a Problem nie jest problemem, rozwiązanie problemu jest problemem. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie sesji warsztatowych skoncentrowanych na praktycznym zastosowaniu metod terapeutycznych w TSR. Program szkolenia I Jak nie naprawiać czegoś co się nie zepsuło? 1. Filozofia i praktyka TSR co skraca czas trwania terapii i co zwiększa jej skuteczność. 2. Pięć procesów definiujących terapię krótkoterminową opartą na zasobach. 3. Wyniki badań naukowych na temat psychoterapii krótko i długoterminowej omówienie. 4. Kontakt i kontrakt terapeutyczny - zastosowanie minimalizmu i indywidualizmu w praktyce. 5. Konstruowanie celów terapeutycznych zgodnych z potrzebami klienta. 6. Tworzenie mentalnej mapy rozwiązań sytuacji problemowej. 7. Kazuistyka, konsultacje, prezentacje sesji, ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń w grupie. II Jak nie powtarzać czegoś co nie działa? 1. Struktura pierwszej sesji terapeutycznej. 2. Wywiad motywujący czym jest i czemu służy. 3. Kierunki rozmowy sprzyjające szybkiej zmianie terapeutycznej. Dyrektywność i niedyrektywność - jak się nimi posługiwać w poszukiwaniu dobrych rozwiązań. 4. Typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą.

18 5. Podstawowe techniki terapeutyczne stosowane w TSR - interwencje wzmacniające zmianę sprzed pierwszej sesji, pytanie o cud, pytania o wyjątki, skalowanie, wzmacnianie interpersonalnego kontekstu zmiany. 6. Kazuistyka, konsultacje, prezentacje sesji, ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń w grupie. III Jak sięgać częściej po coś, co działa? 1. Interwencje terapeutyczne w dostrojeniu do procesu i typu relacji terapeutycznej. 2. Potencjalne obszary zmiany percepcji, działania, kontekstu w TSR. 3. Struktura procesu terapeutycznego w TSR. 4. Technologia EARS wydobywanie, rozwijanie, wzmacnianie, powracanie do początku. 5. Aktywności terapeutyczne między sesjami - typy zadań terapeutycznych i sposoby ich omawiania. 6. Moment i sposoby planowanego i nieplanowanego zakończenia psychoterapii. 7. Kazuistyka, konsultacje, prezentacje sesji, ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń w grupie. IV Jak utrwalić pozytywne efekty tego co działa? Jak sobie radzić z klientami trudnymi. Opór w rozumieniu TSR i sposoby jego omijania. Metody niedyrektywne i interwencje motywujące do zmiany. Progresja czasowa i utrwalanie pozytywnych zmian. Zastosowania TSR w terapii par i terapii rodzin. Kazuistyki, prezentacje własne przypadków. Superwizje i konsultacje. Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków; dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin szkolenia I II III IV 26, 27 września , 25 października , 29 listopada , 13 grudnia 2015 Szkolenie obejmuje 68 godzin dydaktycznych i składa się z czterech dwudniowych warsztatów, po 17 godzin każdy. Planowany harmonogram zajęć sobota 10:00 19:00 niedziela 9:00 14:30 Koszt szkolenia Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 1960,00 zł.

19 Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty. Każda z rat wynosić będzie 490,00 zł. Pierwsza rata płatna jest do Pozostałe raty płatne są każdorazowo na 10 dni przed zajęciami. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

20 Warsztaty rozwoju kreatywnych technik pracy z grupą Szkolenie prowadzi mgr Rachela Molicka Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Twórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne psychicznie, fizycznie i intelektualnie, młodzież, seniorzy itp.). Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych, od lat prowadząca warsztaty twórcze i kreatywne z wykorzystaniem różnych dziedzin artystycznych (teatr, film, literatura) dla różnych grup profesjonalistów pracujących z grupami. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji. Była kilkukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatr. Charakter i zakres szkolenia Warsztaty będą polegały na przejściu całego procesu twórczego, czyli szukaniu dróg rozwoju kreatywności w różnych obszarach i dziedzinach sztuki, dzięki czemu uczestnicy będą sami odkrywać w sobie twórczą energię, pozwalającą tworzyć i kreować. Umożliwi to nie tylko zapoznanie się uczestników, poprzez ich osobiste doświadczenie, z różnorodnymi technikami i ćwiczeniami pomagającymi w rozwoju kreatywności, ale przede wszystkim, na przejściu całego procesu intensywniej, doświadczając i eksplorując swój własny potencjał twórczy. To z kolei pozwoli na pozyskanie praktycznych narzędzi i zwiększenie kompetencji w prowadzeniu grup. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych, ośrodków opieki całodobowej, pracujących z różnymi grupami (pacjenci psychiatryczni, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomni, seniorzy itp.), mającymi charakter socjoterapeutyczny, rozwojowy czy terapeutyczny. Warsztaty przyniosą korzyści przede wszystkim osobom szukającym sposobów na zwiększenie kompetencji, sprawności i pewności w prowadzeniu różnego rodzaju grup i doświadczających wypalenia, poprzez posługiwanie się w prowadzeniu grup schematami i kliszami, polegającymi na żonglowaniu pewną ograniczoną ilością tych samych ćwiczeń i technik. Dzięki przejściu całego procesu twórczego uczestnik zdobędzie doświadczenie pozwalające na samodzielne tworzenie programów warsztatowych. Uwaga: Aby wziąć udział w zajęciach nie są wymagane od uczestników jakiekolwiek zdolności artystyczne! Forma zajęć Warsztaty będą prowadzone według autorskiego programu mgr Racheli Molickiej, opartego w dużej mierze o psychodramę wg Moreno, z wykorzystaniem różnorodnych technik kreatywnych z obszaru teatru, filmu, muzyki, literatury, a także pracy z ciałem i ruchu. Program szkolenia Inspiracją do twórczych poszukiwań będzie: słowo, tekst, dźwięk, ruch, cisza, fotografia, obraz, film, dotyk. Uczestnicy będą uruchamiać zmysły, kreatywność i spontaniczność, aby ruszyć w głąb siebie, we własnym tempie. Samodzielnie, w mniejszych grupach, w całej 1

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Daniel Bąk Pracownia Psychologiczna JA-TY, Warszawa Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ "Tęczówka", Warszawa SPRAWNIE CZY PRZYJEMNIE?

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Oferta szkoleń dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Następna strona» Spis treści Spis treści Informacje organizacyjne» Szkolenia na zamówienie klienta» Zakres tematyczny szkoleń i grupy odbiorców»»

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo