Tematyczny spis szkoleń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematyczny spis szkoleń"

Transkrypt

1 Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie 02. Systemowe rozumienie rodziny - część I podstawowa Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie 03. Terapia mał eństw i par w podejściu systemowym terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracujący w Fundacji Rozwoju Psychoterapii w Krakowie dr n. med. Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii 04. Podstawy psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu 05. Warsztaty rozwoju kreatywnych technik pracy z grupą mgr Rachela Molicka Terminy szkolenia 14, 15 lutego , 15 marca , 19 kwietnia , 17 maja , 14 czerwca , 20 września , 11 pa dziernika , 22 listopada , 13 grudnia 2015 styczeń 2016 superwizja luty 2016 superwizja marzec 2016 superwizja kwiecień 2016 superwizja maj 2016 superwizja czerwiec , 12 kwietnia , 17 maja , 21 czerwca , 13 września , 4 pa dziernika , 15 listopada , 13 grudnia , 17 stycznia , 14 lutego , 13 marca , 10 kwietnia , 15 maja , 20 września , 11 pa dziernika , 15 listopada , 6 grudnia , 17 stycznia , 7 lutego , 27 września , 25 pa dziernika , 29 listopada , 13 grudnia , 19, 20 września , 10, 11 pa dziernika , 28, 29 listopada 2015

2 SZKOLENIA KRÓTKOTERMINOWE Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są do terapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, pracowników placówek oświatowych, studentów ostatnich lat tych kierunków, osób z wy szym akademickim wykształceniem pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem/pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Lp Temat szkolenia 01. Rodzice ródłem zmiany zachowania trudnego dzieckabehawioralno-poznawcze podejście w pracy z rodzicami Interwencja w sytuacjach traumatycznych indywidualnych i masowych W poszukiwaniu własnej to samości praca grupowa z adolescentami Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka /problem uzale nień, przemocy i szeroko rozumianej patologii/ Przemiany rozwojowe występujące u osób dorosłych pięć etapów poradnictwa psychologicznego Diagnoza, interwencja psychologiczna i prawna w sytuacji przemocy i wykorzystania seksualnego dzieci Diagnozowanie procesów motywacyjnych sprawców przestępstw Jeszcze nienawiść czy ju zgoda mo liwość terapii w sytuacji rozpadu związku Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem w kontekście kryzysów rodzinnych i rozwojowych Praktyczne i teoretyczne aspekty psychoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi w wieku 6-12 lat Praca z osobami w podeszłym wieku i ich rodzinami metody aktywizujące, terapeutyczne Uzale nienie od Internetu / gier komputerowych - perspektywa wielokontekstowa Formy pomocy i terapii stosowane wobec rodziny z identyfikowanym pacjentem uzale nionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych Ciemna i jasna strona stresu - jej odkrywanie w trakcie pracy terapeutycznej Zaburzenia nastroju u dzieci mgr Małgorzata żontarek 16, 17, 18 stycznia 2015 dr n. med. Jadwiga Piątek 23, 24, 25 stycznia 2015 mgr Kamila Becker mgr Anna Drewnowska mgr Anna Borucka mgr Violetta Pulwarska 7, 8 lutego 2015 mgr Joanna Rzymska dr Lidia Zabłocka- ytka 20, 21, 22, lutego 2015 mgr Maria Keller Hamela mgr Jolanta Zmarzlik 28 lutego, 1 marca 2015 dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz mgr Wanda Szaszkiewicz 21 marca 2015 mgr Julia AmarowiczPietrasiewicz mgr Kamila Becker mgr Julia AmarowiczPietrasiewicz mgr Kamila Becker mgr Marzena Paluch 21, 22 marca 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 18, 19 kwietnia 2015 mgr Andrzej Myśliński 25, 26 kwietnia 2015 dr hab. nauk społ. Irena Jelonkiewicz 16, 17 maja 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 23, 24 maja 2015 Systemowa terapia rodziny w miejscu jej zamieszkania Jak pomóc przejść przez trudy yciowych zdarzeń interwencja kryzysowa jako mgr Wanda Szaszkiewicz 23, 24 maja 2015 dr n. med. Jadwiga Piątek 29, 30, 31 maja Prowadzący szkolenie Termin szkolenia 13, 14, 15 lutego , 22 marca , 19 kwietnia , 19 kwietnia 2015

3 31. metoda wsparcia. al - odwet czy porozumienie - terapia pary w sytuacji zdrady Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny problemy kliniczne w pierwszych trzech latach ycia dziecka Psychoterapia poznawczo behawioralna - skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w ró nych obszarach zaburzeń Zaburzenia osobowości z perspektywy ró nych dysfunkcji psychopatologicznych - diagnoza kliniczna - interwencja psychologiczna Osobowość zale na w relacji z sobą i innymi lud mi - praca psychoterapeutyczna Jak radzić sobie z konfliktem pomiędzy rodzicami skonfliktowanych dzieci a nauczycielami na terenie placówek oświatowo wychowawczych wykorzystanie technik negocjacyjnych i mediacyjnych Diagnoza trudności rozwojowych i emocjonalnych oraz formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku w wieku przedszkolnym i jego rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem niedyrektywnej terapii zabawowej i wideotreningu komunikacji źlektroniczne formy agresji rówieśniczej (cyberbullying) - jak pracować z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy Budowanie równowagi pomiędzy poczuciem przynale ności a poczuciem autonomii w kontekście więzi rodzinnej Podstawy profilowania psychologicznego sprawców przestępstw osobowość sprawców przestępstw, psychiczne wyznaczniki zachowań przestępczych Zastosowanie psychorysunku w indywidualnej i grupowej pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi Zasady i metody sprawowania profesjonalnej opieki nad osobami dotkniętymi otępieniem starczym Odległe echa traumy z przeszłości perspektywa międzygeneracyjna w pracy z rodzinami W pułapce zaburzeń od ywiania 32. Terapia ofiar wykorzystania seksualnego 33. Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzeń nerwicowych mgr Wanda Szaszkiewicz 13, 14 czerwca 2015 dr hab. żra yna Kmita 13, 14 czerwca 2015 mgr Małgorzata żontarek 18, 19, 20, 21 czerwca 2015 dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 26, 27, 28 czerwca 2015 dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk 4, 5, 6 września 2015 mgr Maria żlegoła Szczap 11, 12, 13 września 2015 dr Eliza Kiepura 12, 13 września 2015 prof. dr hab. Jacek Py alski 25, 26 września 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 26, 27 września 2015 dr n. hum. Maciej Szaszkiewicz 9, 10, 11 pa dziernika 2015 mgr Joanna Rzymska dr Lidia Zabłocka- ytka 17, 18 pa dziernika 2015 mgr Marzena Paluch 17, 18 pa dziernika 2015 dr n. med. Krzysztof Szwajca 24, 25 pa dziernika 2015 dr hab. n. hum. Bernadetta Izydorczyk mgr Maria Keller Hamela mgr Jolanta Zmarzlik dr n. med. Krzysztof Szwajca 6, 7, 8 listopada , 8 listopada , 22 listopada 2015

4 DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną. W szkoleniach mogą również uczestniczyć studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, jednakże liczba miejsc przeznaczonych dla studentów pozostaje ograniczona. Szkolenia te nie są adresowane do innych specjalistów. Temat szkolenia 01. Diagnoza rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego pięcio / sześciolatka pod kątem dojrzałości szkolnej 02. Wywiad kliniczny i jego znaczenie dla diagnozy psychologicznej i dalszej strategii postępowania 03. Diagnoza kształtującej się osobowości dziecka - zasoby, kierunki i zagro enia rozwoju w oparciu o wyniki testu CAT i innych testów projekcyjnych 04. MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Prowadzący szkolenie Termin szkolenia dr Maria Kujawa 16, 17 maja 2015 dr Zuzanna Toeplitz 13, 14 czerwca 2015 dr Maria Kujawa 24, 25 pa dziernika 2015 mgr Marek Matkowski 6, 7 listopada 2015 NEUROPSYCHOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ Szkolenia zawarte w tym dziale skierowane są wyłącznie do psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz studentów psychologii. Wyjątek stanowi szkolenie nr 1 adresowane równie do neurologopedów i logopedów posiadających podstawową wiedzę na temat chorób otępiennych oraz szkolenie nr 1, 3 i 5, które adresowane są tak e do lekarzy. Poni sze programy szkoleń zgodne są z programem specjalizacji psychologów klinicznych. Lp Temat szkolenia Zastosowanie skali Addenbrooke s Cognitive Examination-III (ACE-III) w diagnostyce funkcji poznawczych Przyłó kowa ocena funkcjonowania poznawczego Neuropsychologiczna diagnostyka ró nicowa zespołów otępiennych Żormułowanie opisu badania neuropsychologicznego oraz udzielanie informacji zwrotnych o jego wynikach Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej Diagnoza i terapia osób z chorobami neurozwyrodnieniowymi praca z pacjentem i jego rodziną Prowadzący szkolenie Termin szkolenia dr n. med. Emilia Sitek mgr Marta Kuklińska 24, 25 stycznia 2015 dr n. hum. Dariusz Wieczorek dr n. med. Emilia Sitek dr n. med. Emilia Sitek dr n. med. źwa Naro ańska dr n. hum. Dariusz Wieczorek dr n. med. Emilia Sitek 13, 14, 15 lutego 2015 dr n. hum. Dariusz Wieczorek dr n. med. Emilia Sitek mgr Marzena Paluch dr n. med. Emilia Sitek 25, 26, 27 września , 21, 22 listopada , 7, 8 marca , 25, 26 kwietnia 2015

5 Szkolenia zawarte w tej ofercie odbywają się na terenie miasta Sopotu SUPERWIZJA Propozycja przeznaczona jest dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, którzy posiadają własne doświadczenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniem kompetencji pomagania; tak e terapeutów ubiegających się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat psychoterapeuty) lub licencję psychoterapeutyczną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizja prowadzona jest przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Lp Temat 01. SUPERWIZJA w nurcie integratywnym Superwizję prowadzą mgr Danuta Łopalewska Termin zgłoszenia przyjmowane są na bie ąco

6 Systemowe rozumienie rodziny Część II zaawansowana Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka programów szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia SIEMACHA oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis Edelman. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia. dr n. med. Krzysztof Szwajca Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z

7 Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy zawartej w części I o pracę nad konkretnymi problemami, z jakimi rodziny najczęściej zgłaszają się o pomoc. Forma zajęć Zajęcia w ramach części II prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniać będą elementy pracy własnej, obserwacji podczas sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych. Program obejmuje 1. Część edukacyjną - warsztaty i wykłady, w wymiarze 150 godzin edukacyjnych w ramach 10 comiesięcznych spotkań (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde. 2. Sesje superwizji grupowej - 5 terminów i są one ostatnimi spotkaniami zamykającymi szkolenie. Program szkolenia

8 I Kryzys w rodzinie praca z podsystemem małżeńskim i rodzicielskim oraz praca indywidualna z nastolatkiem 1. Kryzys adolescencji zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz koncepcja delegowania i wiązania Helma Stierlina wykład i ćwiczenia; rodzina z adolescentem kazuistyka i ćwiczenia; indywidualna praca z adolescentem w podejściu systemowym. 2. Kryzys małżeński - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska kazuistyka analiza sesji małżeńskiej zapisanej na taśmie video; kontakt terapeutyczny z małżeństwem w kryzysie ćwiczenia; negocjacje rozwodowe. 3. Terapia małżeńska - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska II Terapia rodzin w praktyce klinicznej 4. Praca z rodziną z dzieckiem adoptowanym - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska 5. Praca z rodziną z dzieckiem depresyjnym i lękowym - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska 6. ADHD i zaburzenia zachowania praca z dzieckiem i rodziną - zajęcia prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca 7. Praca z rodziną z problemem przemocy - zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski 8. Praca z rodziną z nadużyciem seksualnym - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz 9. Praca z rodziną pacjenta psychotycznego - zajęcia prowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca 10. Leczenie zaburzeń odżywiania - zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik III Superwizja terapii rodzin Warsztat 11, 12, 13, 14, 15 Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków. Dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia.

9 Uwaga - warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w Części II zaawansowanej jest udokumentowanie ukończenia Części I podstawowej, realizowanej przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii lub przedstawienie zaświadczenia o zrealizowaniu minimum 150 godzin szkolenia podstawowego w innej placówce. Terminy zajęć I II III IV V VI VII VIII IX X 14, 15 lutego , 15 marca , 19 kwietnia , 17 maja , 14 czerwca , 20 września , 11 października , 22 listopada , 13 grudnia 2015 styczeń 2016 XI XII XIII XIV XV superwizja luty 2016 superwizja marzec 2016 superwizja kwiecień 2016 superwizja maj 2016 superwizja czerwiec 2016 Planowany harmonogram zajęć sobota niedziela 9:00-18:00 9:00-13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 7800,00 zł tj. nie mniej niż 520,00 zł za jedno spotkanie. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

10 Systemowe rozumienie rodziny Część I podstawowa Patronat merytoryczny Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia SIEMACHA oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis Edelman. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia. mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy

11 psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie nabywaniu wiedzy na temat funkcjonowania rodziny i terapii rodzinnej, umiejętności rozumienia problemu (symptomu) w kontekście systemu rodzinnego, zdobywaniu praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy z rodziną, rozumieniu i prowadzeniu procesu terapii rodzinnej. Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia konsultacji rodzinnej, reagowania na proces komunikacji zachodzący w czasie trwania sesji rodzinnej oraz osiągania porozumienia w relacji terapeutycznej. Forma zajęć Zajęcia w ramach części I prowadzone będą w formie seminarium, warsztatu oraz wykładu. Uwzględniają elementy pracy własnej (genogram), obserwacji sesji terapii rodzin i superwizji oraz analizę materiałów audiowizualnych. Program obejmuje 1. Część edukacyjną - warsztaty i wykłady, w wymiarze 120 godzin edukacyjnych w ramach 8 comiesięcznych spotkań (z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień), po 15 godzin edukacyjnych każde. 2. Zajęcia pracy własnej - 4 terminy i są one ostatnimi spotkaniami zamykającymi szkolenie. Program szkolenia I. Podstawy systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin. Klasyczne szkoły terapii rodzin 1. Ogólna teoria systemów. Systemowe rozumienie rodziny - zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik rodzina jako system naturalny koncepcja Murraya Bowena; genogram jako narzędzie projekcyjne;. konstrukcja i interpretacja genogram; cykl życia rodzinnego; koncepcja mitu rodzinnego A. Fereiry. 2. Podejście transgeneracyjne - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska koncepcja ukrytych lojalności Ivana Boszormenyi-Nagy ego;

12 koncepcja nieukończonej żałoby Normana Paula; kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych. 3. Podejście strukturalne - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska Przedstawiciele, podstawowe pojęcia; zasady prowadzenia terapii; kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych; pierwsze spotkanie z rodziną rodzina symulowana. 4. Komunikacja w rodzinie - zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe pojęcia; zasady prowadzenia terapii; kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych; praca z kamerą nagrywanie pracy własnej (rodzina symulowana) analiza nagrań. 5. Podejście strategiczne - zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik przedstawiciele, podstawowe pojęcia; zasady prowadzenia terapii; Szkoła mediolańska przedstawiciele, rozwój podejścia.. 6. Pierwszy wywiad z rodziną - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska technika pytań cyrkularnych;. kazuistyka analiza sesji rodzinnej na podstawie nagrań audiowizualnych. II Współczesne modele terapii rodzin 7. Postmodernizm; konstrukcjonizm społeczny. Terapia narracyjna.- zajęcia prowadzi dr hab. n. hum. Barbara Józefik 8. Konsultacja systemowa; team reflektujący - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz III Praca własna analiza genogramu rodziny pochodzenia 9, 10, 11, 12 Genogramy praca własna (w dwóch podgrupach). Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków; dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin zajęć I II III 11, 12 kwietnia , 17 maja , 21 czerwca 2015

13 IV V VI VII VIII IX X XI XII 12, 13 września , 4 października , 15 listopada , 13 grudnia , 17 stycznia , 14 lutego , 13 marca , 10 kwietnia , 15 maja 2016 Planowany harmonogram zajęć sobota 9:00-18:00 niedziela 9:00-13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 6240,00 zł tj. nie mniej niż 520,00 zł za jeden warsztat. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

14 Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą Kierownik naukowy kursu dr hab..n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania. mgr Ryszard Izdebski Pedagog i psycholog kliniczny, psychoterapeuta i terapeuta rodzin. Posiada m.in. certyfikaty psychoterapeuty i superwizora SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Balintowskiego. Kierownik Zespołu Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Dyrektor zarządzający placówek terapeutycznych w strukturze stowarzyszenia SIEMACHA oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. Dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń psychoterapeutycznych. Uhonorowany nagrodą im. Aliny Margolis Edelman. mgr Wanda Szaszkiewicz Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Psychoterapia. mgr Roma Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowodoradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. mgr Małgorzata Wolska Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i

15 Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika "Psychoterapia" wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Terapia małżeństw jest formą klinicznej i psychoterapeutycznej pomocy parom próbującym poprawić swoją relację. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu dynamiki tego typu terapii, co w konsekwencji ma pomóc terapeucie przeformułowywać problemy i proponować inne rozwiązania, niż te już wypróbowane i nieskuteczne oraz pomóc zachować neutralność i nie przejmowanie odpowiedzialności za zmiany w dynamice związku. Ponad to, poświęcone będzie diagnozie konfliktów i osobistych problemów partnerów oraz interwencji we wzorzec interakcji zachodzącej między nimi. Nastawione jest głównie na naukę praktycznych umiejętności terapeutycznych ale zawiera również część, badającą przydatność różnych koncepcji pracy z parami. Forma zajęć Szkolenie obejmuje 90 godzin dydaktycznych i składa się z sześciu dwudniowych spotkań po 15 godzin każdy. Realizowane jest w formie warsztatów oraz towarzyszącej im w trakcie zajęć superwizji. Program szkolenia 1. Koncepcje kryzysu małżeńskiego, pierwsze spotkanie z parą - zajęcia prowadzi mgr Małgorzata Wolska omówienie koncepcji kryzysu małżeńskiego (normatywny, koluzyjny), rola terapeuty w pracy psychoterapeutycznej z parami, wskazania i przeciwwskazania do terapii par, pierwsze spotkanie z parą ćwiczenia w diagnozowaniu kryzysu oraz przeprowadzeniu konsultacji, techniki pracy terapeutycznej z parami omówienie i ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 2. Praca z parą w ostrym kryzysie - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz zagadnienia rozpadu związku, problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne, postępowanie terapeutyczne w sytuacji, kiedy jedna osoba chce utrzymać związek, a druga planuje rozstanie, praca z małżeństwem rozwodzącym się negocjacje rozwodowe, ćwiczenia w przeprowadzaniu konsultacji pary w ostrym kryzysie, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 3. Praca terapeutyczna z parą w sytuacji przemocy/choroby przewlekłej ich wpływ na relacje pary zajęcia prowadzi mgr Ryszard Izdebski praca terapeutyczna z parą w sytuacji choroby przewlekłej (somatycznej i psychicznej), w sytuacji uzależnienia od alkoholu lub innych substancji, problem przemocy w relacji małżeńskiej oraz sposoby pomocy psychologicznej i terapii, przeprowadzanie konsultacji pary z problemem przemocy, choroby przewlekłej i uzależnienia ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 4. Etapy rozwoju związku - zajęcia prowadzi mgr Roma Ulasińska

16 praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego, zastosowanie genogramu w terapii pary, różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci, para z małym dzieckiem, para z adolescentem, para w fazie pustego gniazda ) omówienie i ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 5. Podejście narracyjne, teoria przywiązania w terapii pary - zajęcia prowadzi dr hab. Barbara Józefik zastosowanie podejścia narracyjnego i teorii przywiązania w terapii pary - kazuistyka, ćwiczenia, praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady fazy procesu terapeutycznego kazuistyka, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. 6. Para w sytuacji żałoby, kryzysu życiowego - zajęcia prowadzi mgr Wanda Szaszkiewicz praca terapeutyczna z parą w sytuacji żałoby, traumy, kryzysu życiowego omówienie i ćwiczenia, praca terapeutyczna z parą, w której jedna osoba lub oboje mają doświadczenie rozpadu poprzedniego małżeństwa omówienie i ćwiczenia, superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, lekarzy, terapeutów szkolących się z zakresu terapii rodzin i prowadzących terapię par. Uwaga Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie zrealizowanych minimum 50 godzin dydaktycznych szkolenia w zakresie podejścia systemowego w terapii rodzin. Termin zajęć I II III IV V VI 19, 20 września , 11 października , 15 listopada , 6 grudnia , 17 stycznia , 7 lutego 2016 Planowany harmonogram zajęć sobota 9:00 18:00 niedziela 9:00 13:30 Koszt szkolenia Przewidywany całkowity koszt szkolenia wynosić będzie nie mniej niż 2940,00 zł, tj, nie mniej niż 490,00 zł za jeden warsztat. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

17 Podstawy psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu Szkolenie prowadzi dr n. med. Roman Ciesielski Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje Wrocławskim Instytutem Psychoterapii oraz Oddziałem Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Specjalizuje się w psychiatrii wieku rozwojowego oraz psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. W swojej pracy rozwija teoretyczny i praktyczny model krótkoterminowej psychoterapii zintegrowanej, którego celem jest skrócenie czasu leczenia oraz podniesienie jego skuteczności. Od kilkunastu lat jest wykładowcą i nauczycielem psychoterapii. Charakter i zakres szkolenia Głównym mottem tego szkolenia jest parafraza sentencji Lao Tse Jak się uczyć aby się oduczyć - tego, czego nauczyliśmy się dotychczas?. Szkolenie to sprzyja kształtowaniu w terapeutach nowej zdrowej filozofii - jak leczyć aby nie szkodzić i jak współpracować aby nie zrywać sojuszu terapeutycznego. Inną ważną myślą, która będzie towarzyszyć uczestnikom niniejszego kursu są słowa Jay a Haley a Problem nie jest problemem, rozwiązanie problemu jest problemem. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie sesji warsztatowych skoncentrowanych na praktycznym zastosowaniu metod terapeutycznych w TSR. Program szkolenia I Jak nie naprawiać czegoś co się nie zepsuło? 1. Filozofia i praktyka TSR co skraca czas trwania terapii i co zwiększa jej skuteczność. 2. Pięć procesów definiujących terapię krótkoterminową opartą na zasobach. 3. Wyniki badań naukowych na temat psychoterapii krótko i długoterminowej omówienie. 4. Kontakt i kontrakt terapeutyczny - zastosowanie minimalizmu i indywidualizmu w praktyce. 5. Konstruowanie celów terapeutycznych zgodnych z potrzebami klienta. 6. Tworzenie mentalnej mapy rozwiązań sytuacji problemowej. 7. Kazuistyka, konsultacje, prezentacje sesji, ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń w grupie. II Jak nie powtarzać czegoś co nie działa? 1. Struktura pierwszej sesji terapeutycznej. 2. Wywiad motywujący czym jest i czemu służy. 3. Kierunki rozmowy sprzyjające szybkiej zmianie terapeutycznej. Dyrektywność i niedyrektywność - jak się nimi posługiwać w poszukiwaniu dobrych rozwiązań. 4. Typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą.

18 5. Podstawowe techniki terapeutyczne stosowane w TSR - interwencje wzmacniające zmianę sprzed pierwszej sesji, pytanie o cud, pytania o wyjątki, skalowanie, wzmacnianie interpersonalnego kontekstu zmiany. 6. Kazuistyka, konsultacje, prezentacje sesji, ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń w grupie. III Jak sięgać częściej po coś, co działa? 1. Interwencje terapeutyczne w dostrojeniu do procesu i typu relacji terapeutycznej. 2. Potencjalne obszary zmiany percepcji, działania, kontekstu w TSR. 3. Struktura procesu terapeutycznego w TSR. 4. Technologia EARS wydobywanie, rozwijanie, wzmacnianie, powracanie do początku. 5. Aktywności terapeutyczne między sesjami - typy zadań terapeutycznych i sposoby ich omawiania. 6. Moment i sposoby planowanego i nieplanowanego zakończenia psychoterapii. 7. Kazuistyka, konsultacje, prezentacje sesji, ćwiczenia praktyczne i wymiana doświadczeń w grupie. IV Jak utrwalić pozytywne efekty tego co działa? Jak sobie radzić z klientami trudnymi. Opór w rozumieniu TSR i sposoby jego omijania. Metody niedyrektywne i interwencje motywujące do zmiany. Progresja czasowa i utrwalanie pozytywnych zmian. Zastosowania TSR w terapii par i terapii rodzin. Kazuistyki, prezentacje własne przypadków. Superwizje i konsultacje. Szkolenie przeznaczone jest dla Terapeutów, psychologów, lekarzy oraz studentów ostatnich lat tych kierunków; dla osób z wyższym akademickim wykształceniem, pracujących w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, których praca ma trwałe zastosowanie w zakresie ochrony oraz zachowania zdrowia. Termin szkolenia I II III IV 26, 27 września , 25 października , 29 listopada , 13 grudnia 2015 Szkolenie obejmuje 68 godzin dydaktycznych i składa się z czterech dwudniowych warsztatów, po 17 godzin każdy. Planowany harmonogram zajęć sobota 10:00 19:00 niedziela 9:00 14:30 Koszt szkolenia Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 1960,00 zł.

19 Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty. Każda z rat wynosić będzie 490,00 zł. Pierwsza rata płatna jest do Pozostałe raty płatne są każdorazowo na 10 dni przed zajęciami. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.

20 Warsztaty rozwoju kreatywnych technik pracy z grupą Szkolenie prowadzi mgr Rachela Molicka Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Twórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne psychicznie, fizycznie i intelektualnie, młodzież, seniorzy itp.). Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych, od lat prowadząca warsztaty twórcze i kreatywne z wykorzystaniem różnych dziedzin artystycznych (teatr, film, literatura) dla różnych grup profesjonalistów pracujących z grupami. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji. Była kilkukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatr. Charakter i zakres szkolenia Warsztaty będą polegały na przejściu całego procesu twórczego, czyli szukaniu dróg rozwoju kreatywności w różnych obszarach i dziedzinach sztuki, dzięki czemu uczestnicy będą sami odkrywać w sobie twórczą energię, pozwalającą tworzyć i kreować. Umożliwi to nie tylko zapoznanie się uczestników, poprzez ich osobiste doświadczenie, z różnorodnymi technikami i ćwiczeniami pomagającymi w rozwoju kreatywności, ale przede wszystkim, na przejściu całego procesu intensywniej, doświadczając i eksplorując swój własny potencjał twórczy. To z kolei pozwoli na pozyskanie praktycznych narzędzi i zwiększenie kompetencji w prowadzeniu grup. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych, ośrodków opieki całodobowej, pracujących z różnymi grupami (pacjenci psychiatryczni, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomni, seniorzy itp.), mającymi charakter socjoterapeutyczny, rozwojowy czy terapeutyczny. Warsztaty przyniosą korzyści przede wszystkim osobom szukającym sposobów na zwiększenie kompetencji, sprawności i pewności w prowadzeniu różnego rodzaju grup i doświadczających wypalenia, poprzez posługiwanie się w prowadzeniu grup schematami i kliszami, polegającymi na żonglowaniu pewną ograniczoną ilością tych samych ćwiczeń i technik. Dzięki przejściu całego procesu twórczego uczestnik zdobędzie doświadczenie pozwalające na samodzielne tworzenie programów warsztatowych. Uwaga: Aby wziąć udział w zajęciach nie są wymagane od uczestników jakiekolwiek zdolności artystyczne! Forma zajęć Warsztaty będą prowadzone według autorskiego programu mgr Racheli Molickiej, opartego w dużej mierze o psychodramę wg Moreno, z wykorzystaniem różnorodnych technik kreatywnych z obszaru teatru, filmu, muzyki, literatury, a także pracy z ciałem i ruchu. Program szkolenia Inspiracją do twórczych poszukiwań będzie: słowo, tekst, dźwięk, ruch, cisza, fotografia, obraz, film, dotyk. Uczestnicy będą uruchamiać zmysły, kreatywność i spontaniczność, aby ruszyć w głąb siebie, we własnym tempie. Samodzielnie, w mniejszych grupach, w całej 1

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II. ADRESAT STUDIÓW: Studia adresowane są przede wszystkim do osób z

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny 62 godziny

tryb niestacjonarny 62 godziny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny 62 godziny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Systemowa terapia par i rodzin teoria i praktyka kliniczna Zainteresowanie tematem

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGIII PRAKTYCZNEJJ W WARSZAWIE SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ. KURS

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW. BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI: RODZIC DZIECKO. Trening umiejętności wychowawczych. DORADZTWO RODZINNE. Rodzice z dziećmi do lat 18-stu

DLA RODZICÓW. BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI: RODZIC DZIECKO. Trening umiejętności wychowawczych. DORADZTWO RODZINNE. Rodzice z dziećmi do lat 18-stu DLA RODZICÓW BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI: RODZIC DZIECKO. Trening umiejętności wychowawczych. Zainteresowani rodzice Poszerzenie samoświadomości w zakresie relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Uczenie

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ SWPS kierowana przez dr A.Popiel i dr E.Pragłowską

SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ SWPS kierowana przez dr A.Popiel i dr E.Pragłowską Adresaci: Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się leczeniem zaburzeń psychicznych psychologów i lekarzy osób zorientowanych na zdobycie umiejętności i doskonalenie praktyki klinicznej w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Studium pracy z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia skuteczna profilaktyka i interwencja

Studium pracy z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia skuteczna profilaktyka i interwencja Studium pracy z dzieckiem doświadczającym krzywdzenia skuteczna profilaktyka i interwencja program i warunki organizacyjne Adresaci: pedagodzy szkolni, wychowawcy i nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW. Tytuł BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI RODZIC - DZIECKO Osoba/y prowadząca/e Małgorzata Jakubowska. Cykl 5 spotkań po 2 godziny.

DLA RODZICÓW. Tytuł BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI RODZIC - DZIECKO Osoba/y prowadząca/e Małgorzata Jakubowska. Cykl 5 spotkań po 2 godziny. DLA RODZICÓW BUDOWANIE TWÓRCZYCH RELACJI RODZIC - DZIECKO Małgorzata Jakubowska Rodzice Cykl 5 spotkań po 2 godziny. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doskonalenie kontaktu ze sobą i otoczeniem przez

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Dziecko niedostosowane społecznie. I dzień szkoleniowy

Program szkolenia Dziecko niedostosowane społecznie. I dzień szkoleniowy Program szkolenia Dziecko niedostosowane społecznie. I dzień 1. Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia Przedstawienie trenera Zebranie dokumentacji Krótka prezentacja programu Oczekiwania uczestników

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry)

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry) Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW. Zajęcia edukacyjno warsztatowe w grupie do 15 osób. Cykl 10 spotkań jeden raz w tygodniu po 3 godziny. Alina Dullek-Duda, Edyta Łuców

DLA RODZICÓW. Zajęcia edukacyjno warsztatowe w grupie do 15 osób. Cykl 10 spotkań jeden raz w tygodniu po 3 godziny. Alina Dullek-Duda, Edyta Łuców DLA RODZICÓW AKADEMIA DLA RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły zy Zainteresowani rodzice. Rola uczuć rodzica i dziecka we wzajemnym kontakcie. Granice, normy

Bardziej szczegółowo

Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego

Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru formalnych i psychologicznych aspektów rodzicielstwa zastępczego. Poszerzenie umiejętności promowania

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE SPECJALISTYCZNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNE Specjalistyczne praktyki psychologiczne to praktyki psychologiczne pogłębione o specjalistyczne szkolenie ułatwiające wejście do zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych)

FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) FUNDACJA FALOCHRON zaprasza na: Program STER (Szkolenie Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych) STER to kurs trenerski dla osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń w środowisku szkolnym. Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

VI edycja Studium Socjoterapii i Edukacji T wórczej

VI edycja Studium Socjoterapii i Edukacji T wórczej VI edycja Studium Socjoterapii i Edukacji T wórczej Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W DRUGIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

Szkolenia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu. Szkolenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu Ul. 3 Maja 33 Tel.32 266 24 34 41-200 Sosnowiec Zapraszamy Państwa na warsztat: Jak zamienić

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA WIOSNA 2016

STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA WIOSNA 2016 STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY - EDYCJA WIOSNA 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7281/1404 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 36,73 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska. w Słupsku. Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII

Akademia Pomorska. w Słupsku. Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki PODYPLOMOWE STUDIA SOCJOTERAPII I EDYCJA 2013/2014 Kierownik studiów: dr Grzegorz Piekarski Słupsk 2013 Podyplomowe Studia Socjoterapii Edycja I I. CZAS

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NOWOŚĆ Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Prowadzimy w Świdnicy Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM SZANSA PROGRAM PROGRAM Konferencja Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego 22.11.2013r. Białystok Sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.00-

Bardziej szczegółowo

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR.

Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Program potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR. Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR jest placówką szkoleniowo-rozwojową istniejącą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MOC WSPARCIA W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MOC WSPARCIA W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MOC WSPARCIA W 2014 ROKU Stowarzyszenie Moc Wsparcia: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 6, tel. 794 130 272, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, www.moc-wsparcia.pl konto:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb stacjonarny MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Adresaci modułu i cel zajęć Zjawiska w psychoterapii klinicznej praktyczne zastosowanie w pracy

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie Studium Psychologii Procesu (piętnasta edycja)

Dwuletnie Studium Psychologii Procesu (piętnasta edycja) Dwuletnie Studium Psychologii Procesu (piętnasta edycja) Joanna Dulińska, Michal Duda, Anna Gabryjelska-Basiuk, Zbigniew Miłuński, Małgorzata Szczepańska, Grzegorz Szczepański CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Cena: 120 zł od osoby (min 8 osób, max 20 osób), czas trwania: 1dzień. Edukacji w Kielcach, Termin: 11.04.2014 (9.00-16.

OFERTA SZKOLENIOWA. Cena: 120 zł od osoby (min 8 osób, max 20 osób), czas trwania: 1dzień. Edukacji w Kielcach, Termin: 11.04.2014 (9.00-16. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO OFERTA SZKOLENIOWA UZALEŻNIENIA: 1. SKUN - SKUTECZNE KONTROLE CZY UMIEJĘTNE NEGOCJACJE. SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RODZICE kierowani przez SĄD. najlepiej rokujące formy pomocy psychologicznej

RODZICE kierowani przez SĄD. najlepiej rokujące formy pomocy psychologicznej RODZICE kierowani przez SĄD najlepiej rokujące formy pomocy psychologicznej Rodzice - wspólni klienci sądu rodzinnego i poradni. Rodzice i partnerzy w ostrym konflikcie rozwodowym lub sporze o dziecko

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW. Rok szkolny 2013/14 OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW Szkolenia Rad Pedagogicznych Diagnoza zespołu klasowego jako podstawa skutecznej pracy wychowawcy. Podstawowe rodzaje diagnozy wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku?

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? ZAPROSZENIE Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w MIEJSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO SZKOLENIOWEJ Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? 2 października 2008 r. Górnośląskie Centrum Kultury pl. Sejmu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Praca z rodziną w ujęciu systemowym

Szkolenie Praca z rodziną w ujęciu systemowym Szkolenie Praca z rodziną w ujęciu systemowym Ramowy program szkolenia Praca z rodziną w ujęciu systemowym Część 1 Dzień 1 11.06.2008 Wyjazd z ul. Dawida / Joanitów (autokar oznaczony tablicą Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Asystent rodziny- podstawa wiedzy teoretycznej i metodyka pracy. Termin/Godzina: 29-30.11.2014 r./ sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30

Asystent rodziny- podstawa wiedzy teoretycznej i metodyka pracy. Termin/Godzina: 29-30.11.2014 r./ sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30 Asystent rodziny- podstawa wiedzy teoretycznej i metodyka pracy Termin/Godzina: 29-30.11.2014 r./ sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30 Koszt: 400zł Prowadzący: mgr Katarzyna Warmuz, mgr Wioletta Suzańska

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki"

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki" Wspólnie organizowana przez: Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty.

Najczęściej zamawiane szkolenia: Lp. Temat Liczba godzin. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci praca w szkole. 10 Wykłady i warsztaty. www.pracowniaterapeutyczna.pl kontakt telefoniczny 501 640 703 OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ Organizujemy szkolenia z naboru indywidualnego oraz przyjmujemy zamówienia dla grup. Realizacja szkoleń następuje po

Bardziej szczegółowo

mgr Monika Jarosławska

mgr Monika Jarosławska mgr Monika Jarosławska Psycholog, psychoteraputa, psychoonkolog. Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, obsesyjno - kompulsywnymi, osobowości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Oferta pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Zajęcia na terenie szkół i placówek Nr oferty Temat 1 2 I. Adresat Charakterystyka zajęć Prowadzący 3 4 5 klasa 0 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Pedagogika opiekuńcza z terapią (POzT) Studia magisterskie II stopnia dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich Praca po ukończeniu POzT związana jest z dziećmi i młodzieżą, które: wywodzą

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń Lp. Temat szkolenia Prowadzący szkolenie Termin Str. Krótkoterminowe cykle szkoleniowe JESIEŃ 2009 1. Dziecko przed sądem - podstawy opiniowania psychologicznego dzieci dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel XXI wieku I n f o r m a t o r 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Nauczyciel XXI wieku I n f o r m a t o r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Program edukacyjny Nauczyciel XXI wieku W A R S Z T A T Y D L A P R A C O W N I K Ó W O Ś W I A T Y N A U C Z Y C I E L I * P S Y C H O L O G Ó W * P E D A G O G Ó W I n f o r m a t o r 2 0 1 3 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze

Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze Usługi psychologiczne, pedagogiczne i doradcze W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010r. Psychologiczne Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne proponuje swoje usługi. Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Systemowa terapia rodzin./ Moduł 104..: Wybrane zagadnienia z psychoterapii. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Systemic family

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo