Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Czerwiec Mała Giełda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Czerwiec 2002. Mała Giełda"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Czerwiec 2002 Mała Giełda Opis eksperymentu na zajęcia z Ekonomii Eksperymentalnej prowadzone przez dr Tomasza Kopczewskiego. Wykonali: Krzysztof Gajewski Paweł Grenda Kamil Łucznik Joanna Missala Katarzyna Rytowska Ewa Stelmaszczyk Piotr Trzeciak

2 Wstęp Celem naszego eksperymentu było zbadanie skłonności do ryzyka w zależności od różnych czynników. Dlatego umieściliśmy graczy na małej giełdzie, zaopatrzyliśmy w kapitał początkowy i zapoznaliśmy z regułami gry. Zanim jednak przejdziemy do opisu eksperymentu i podsumowania jego wyników chcielibyśmy przedstawić krótki wstęp teoretyczny dotyczący skłonności do ryzyka. Teoria Skłonność ludzi do ryzyka najlepiej tłumaczy Teoria Oczekiwanej Użyteczności. Jeżeli mamy dostępną określoną funkcję wypłat pieniężnych nazwijmy ją loterią P to użyteczność takiej loterii jest oczekiwaną użytecznością wypłat jakie ona przewiduje. W zależności od skłonności do ryzyka możemy wyróżnić trzy kategorie funkcji użyteczności: Risk neutral funkcja użyteczności osoby obojętnej na ryzyko. W tym przypadku jeżeli zagram w loterię (a więc podejmę ryzyko zysku lub straty) moja oczekiwana użyteczność z posiadanego kapitału równa się oczekiwanej użyteczności możliwych wypłat. U(P)=U(E(X)), gdzie P to wypłaty z loterii X to posiadany na początku kapitał Czyli jest tu wszystko jedno czy zagram w loterię czy nie. Takiej samej użyteczności spodziewam się z posiadanego kapitału jak i z gry. U(x) Kapitał X Risk lover funkcja użyteczności osoby lubiącej ryzyko. W tym przypadku jeżeli zagram w loterię to oczekiwana użyteczność możliwych wypłat jest większa od oczekiwanej użyteczności posiadanego kapitału. U(P) > U(E(X)), 2

3 Funkcja użyteczności jest teraz rosnąca i wypukła. Jej pierwsza i druga pochodna będą większe od zera. Osoba posiadająca taką funkcję użyteczności będzie skłonna zaryzykować i zagrać w loterię. U(X) U(P) U(E(X)) X Risk averse - funkcja użyteczności osoby z awersją do ryzyka. W tym przypadku jeżeli zagram w loterię to oczekiwana użyteczność możliwych wypłat jest mniejsza od oczekiwanej użyteczności posiadanego kapitału. U(P) < U(E(X)), U(X) U(E(X)) U(P) X Funkcja użyteczności w takim przypadku jest rosnąca i wklęsła. Jej pierwsza pochodna będzie większa od zera, natomiast druga będzie mniejsza. Osoba posiadająca taką funkcję użyteczności nie będzie skłonna zaryzykować i zagrać w loterię. Wzrost użyteczności w sytuacji powodzenia h 1 (zysk X 2 ) jest mniejszy niż spadek użyteczności w sytuacji niepowodzenia h 2 (strata X 1 ). U(X) h 1 h 2 X 1 X X 2 X 3

4 Opis eksperymentu Eksperyment, który przeprowadziliśmy polegał na znacznie uproszczonej grze na giełdzie. Gracze mieli do wyboru trzy aktywa, w które mogli zainwestować swój kapitał: bezpieczne przynosiło stały zwrot w wysokości 5%, lub 4% jeżeli więcej niż połowa graczy wybrała to aktywo; ryzykowne jego średni zwrot wynosił 3%, a wariancja 120; średnioryzykowne składające się w połowie z aktywa bezpiecznego i w połowie z ryzykownego. Uczestnicy rozegrali 50 rund w których mogli dokonać wyboru w co zainwestować. Inwestując cały czas w aktywa bezpieczne (B) można było osiągnąć od 610% do 940% zysku (w zależności od tego ile osób wybrało B w danej rundzie). Inwestując tylko w akcje średnioryzykowne (S) można było uzyskać 700% zysku. Natomiast inwestycje tylko w akcje ryzykowne (R) przynosiły 370% zysku. Co ciekawe grając przebiegle (znając funkcje wypłat ) można było uzyskać aż 5462% zysku. W eksperymencie giełdowym wzięło udział 43 osoby. Podzieliliśmy graczy na dwie grupy. Jednej z nich przyznaliśmy kapitał początkowy 200, a druga musiała sama zdobyć swój kapitał odpowiadając na dziesięć pytań z tabliczki mnożenia (przedział 1 do 23, każde pytanie dodawało do początkowych 100 dodatkowe dziesięć jednostek). Chcieliśmy w ten sposób przywiązać graczy do kapitału i sprawdzić czy będą grali ostrożniej. Dodatkowo połowie każdej z grup podaliśmy pewne pułapy, których przekroczenie gwarantowało otrzymanie określonej ilości dolarów ( $; $; $; $; $; 3001< 6$). Chcieliśmy w ten sposób sprawdzić czy po przekroczeniu danego pułapu gracze będą mniej skłonni do ryzyka. Przed przeprowadzeniem eksperymentu postawiliśmy sobie dwie zasadnicze hipotezy: gracze którzy musieli zdobyć kapitał początkowy będę mniej skłonni do ryzyka; gracze którzy znają pułapy gwarantujące określoną ilość dolarów będą grali ostrożniej po ich przekroczeniu. 4

5 Celem naszego eksperymentu było ich potwierdzenie lub zaprzeczenie. Dodatkowo chcieliśmy również sprawdzić czy kierunek studiów oraz płeć mają wpływ na osiągane wyniki i skłonność do ryzyka. Analiza Wyników Zaczniemy od prezentacji ogólnych wyników osiągniętych przez graczy. Oczywiście końcowe wyniki liczbowe każdego gracza zależą od jego kapitału początkowego, który może być różny. Dlatego aby można je było porównywać podajemy je jako procenty zysku. Średni zysk dla całej grupy wyniósł 643,49%. Maksymalny osiągnięty zysk to 1107,04%. Natomiast minimalny zysk wyniósł 318,41%. Najczęściej bo aż w 46% przypadków inwestowano w akcje ryzykowne. Akcje bezpieczne były wybierane w 36% inwestycji, natomiast akcje średnioryzykowne było najmniej lubiane (tylko 28%). Wyniki przedstawiają Wykres 1a i 1b. Jeżeli za kryterium podziału przyjmiemy płeć uzyskamy następujące wyniki: Kobiety Mężczyźni Średni zysk 638,65% 645,59% Max zysk 1107,04% 974,15% Min zysk 353,01% 318,41% Bezpieczne 33% 37% Średnioryzykowne 30% 24% Ryzykowne 37% 39% Jak widać kobiety uzyskały lepsze maksymalne i minimalne wyniki od mężczyzn, którzy okazali się lepsi w wartościach średnich. Można również zauważyć, że kobiety preferują bardziej zrównoważony budżet znacznie częściej wybierały akcje średnioryzykowne. Zestawienie wyników jest zaprezentowane na Wykresie 1a i 1b. 5

6 Zwrot, a płeć Zwrot 1200,00% 1000,00% 800,00% 600,00% 400,00% 200,00% 0,00% Wykres 1a. Mężczyźni Kobiety Ogólnie Udziały aktywów Maks. Średnio Min. udział % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mężczyźni Kobiety Ogólnie B S R Wykres 1b Jeżeli za kryterium podziału przyjmiemy kierunek studiów otrzymamy następujące wyniki: Finanse i Ekonomia Ekonomia Ekonomia Informatyka i Bankowość Międzynarodowa Przedsiębiorstwa Ogólna Ekonometria Średni zysk 681,49% 584,41% 716,21% 523,72% 666,48% Max zysk 1060,10% 974,15% 1107,04% 629,22% 795,91% Min zysk 506,44% 318,41% 336,18% 418,22% 491,54% Bezpieczne 44% 35% 33% 33% 40% Średnioryzykowne 18% 18% 33% 30% 25% Ryzykowne 37% 47% 34% 37% 35% Widać, że Ekonomia Przedsiębiorstwa poradziła sobie najlepiej z inwestycjami uzyskując najwyższy zarówno maksymalny jak i średni zysk. Średni portfel tej specjalizacji 6

7 był najbardziej zrównoważony (1/3 B, 1/3 S, 1/3 R). Natomiast Ekonomia Międzynarodowa wykazała się najwyższą skłonnością do ryzyka (R - 47%), znacznie odbiegając od pozostałych kierunków. Uzyskała także najniższy minimalny zysk. Finanse i Bankowość najczęściej inwestowały w akcje bezpieczne, wykazując najmniejszą skłonność do ryzyka, co nie przeszkodziło im uzyskać bardzo dobrych wyników. Ekonomia Ogólna miała portfel zrównoważony i stosunkowo niewielkie różnice w zyskach. Równie niewielkie różnice w zyskach zanotowała Informatyka i Ekonometria, ale zdecydowanie częściej niż Ekonomia Ogólna, inwestowali w akcje bezpieczne. Wyniki zbiorcze przedstawione na Wykresach 2a i 2b. Zwrot, a kierunek studiów Zwrot Wykres 2a 1200,00% 1000,00% 800,00% 600,00% 400,00% 200,00% 0,00% FIB EM EP EO IiE kierunek Udziały aktywów Maksymalnie Średnio Udział % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wykres 2b FIB EM EP EO IiE B S R 7

8 Po tych wstępnych obserwacjach przejdziemy do weryfikacji postawionych hipotez. Za kryterium podziału przyjmiemy przywiązanie do kapitału, czyli mamy dwie grupy badanych: jedną od początku posiadającą kapitał 200 i drugą zdobywającą kapitał wykonując zadania z tabliczki mnożenia. Początkowy kapitał dany Pocz. kapitał zdobywany tabliczką mnożenia Średni zysk 652,96% 632,60% Max zysk 1107,04% 974,15% Min zysk 336,18% 318,41% Bezpieczne 37% 35% Średnioryzykowne 23% 29% Ryzykowne 40% 36% Można zauważyć, iż grupa z danym kapitałem początkowym osiągnęła lepsze wyniki, zarówno w średnim, maksymalnym jak i minimalnym zysku. Ponadto zdecydowanie mniej chętnie inwestowali w akcje średnioryzykowne. Grupa ta wykazała się większą skłonnością do ryzyka, częściej inwestując w akcje ryzykowne. Można powiedzieć, że wyniki potwierdzają hipotezę o mniejszej skłonności do ryzyka wynikającej z przywiązania do kapitału. Wyniki są przedstawione na Wykresie 3a i 3b. Przywiązanie do kapitału, a zysk Zysk 1200,00% 1000,00% 800,00% 600,00% 400,00% 200,00% 0,00% bez tabliczki z tabliczką Maks. Średnio Min. Wykres 3a 8

9 Udział aktywów Udział % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% bez tabliczki z tabliczką B S R Wykres 3b Jako ostatnie kryterium podziału przyjęliśmy podanie bądź nie danej grupie pułapów gwarantujących określoną ilość dolarów. Zgodnie z drugą postawioną hipotezą oczekiwaliśmy mniejszej skłonności do ryzyka w grupie, która miała podane pułapy. Otrzymaliśmy następujące wyniki: Grupa z pułapami Grupa bez pułapów Średni zysk 623,82% 666,10% Max zysk 1107,04% 1060,10% Min zysk 318,41% 353,01% Bezpieczne 36% 36% Średnioryzykowne 23% 28% Ryzykowne 40% 36% Można zauważyć, że obecność pułapów nie wpłynęła ograniczająco na skłonność do ryzyka. Wręcz przeciwnie, grupa z określonym pułapem gwarantowanych wypłat wykazała o 4% większą skłonność do ryzyka. Widać więc, że nasza druga hipoteza okazała się nieprawdziwa. Wykresy 4a i 3b przedstawiają w sposób wyraźny otrzymane wyniki. 9

10 Pułap, a zysk Zysk 1200,00% 1000,00% 800,00% 600,00% 400,00% 200,00% 0,00% Pułap Bez pułapu Maks. Średnio min. Wykres 4a Udział aktywów udział % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pułap Bez pułapu B S R Wykres 4b Na koniec chcielibyśmy podać kilka dodatkowych informacji. Średni zwrot (na sesję) z poszczególnych aktywów wyniósł odpowiednio: Bezpieczne 4,73% Średnie 4,35% Ryzykowne 3,71% Natomiast zaobserwowany przez nas rozkład zysków w przybliżeniu przypomina krzywą Gaussowską (czego należało oczekiwać). Większość osób osiągnęła wyniki w granicach 500% -700 % zysku. Tylko cztery osoby osiągnęły zysk ponad 900%. 10

11 Rozkład zwrotów Ilość osób Zwrot Zwrot Warto również stwierdzić, iż nasze wyniki mogą być zafałszowane zbyt małą próbą losową. Może przy udziale większej liczby graczy otrzymalibyśmy bardziej wyraźne lub zupełnie inne wyniki. Tabela wypłat Aby wyliczyć dolarową wygraną każdego gracza pomnożyliśmy jego procentowy udział w całkowitym zysku przez 200 $, gdyż taka suma była dostępna do rozdysponowania. Otrzymaliśmy następujące przedziały: < 350% - 2$ % - 3$ % - 4$ % - 5$ % - 6$ % - 7$ >1000% - 8$ 11

12 Lp. Imię Zysk Wypłaty 1 Adam 840,58% 6 2 Pawel 491,54% 4 3 Mariusz 876,56% 6 4 Michał 619,07% 4 5 Michał 418,22% 3 6 Michał 924,96% 7 7 Marcin 414,63% 3 8 Michał 651,97% 5 9 Ewa 534,28% 4 10 Krzysztof 764,50% 6 11 Michał 676,83% 5 12 Krzysztof 676,17% 5 13 Łukasz 974,15% 7 14 Monika 387,61% 3 15 Tatiana 730,72% 5 16 Jakub 520,73% 4 17 Marcin 629,22% 5 18 Kamila 543,30% 4 19 Jakub 658,53% 5 20 Michał 318,41% 2 21 Sławomir 871,26% 6 22 Minh Phuong 1107,04% 8 23 Joanna 743,43% 5 24 Wojciech 701,66% 5 25 Grzegorz 717,34% 5 26 Michał 336,18% 2 27 Thuy 500,60% 4 28 Tomasz 739,16% 5 29 Paweł 507,64% 4 30 Grzegorz 503,72% 4 31 Mikołaj 599,53% 4 32 Olga 448,13% 3 33 Robert 767,62% 6 34 Jacek 809,65% 6 35 Kasia 795,91% 6 36 Piotr 506,44% 4 37 Artur 629,45% 5 38 Iza 1060,10% 8 39 Olga 627,14% 5 40 Karolina 471,19% 3 41 Jarosław 675,11% 5 42 Dieu Anh Linh 353,01% 3 43 Jacek 546,81% 4 12

13 Eksperyment Mała Giełda Tabela Wypłat 1 Ewa 4 2 Kamila 4 3 Tatiana 5 4 Robert 6 5 Mikołaj 4 6 Michał 7 7 Mariusz 6 8 Iza 8 9 Kasia 6 10 Jacek 6 11 Sławomir 6 12 Krzysztof 5 13 Tomasz 5 14 Olga 3 15 Adam 6 16 Karolina 3 17 Jakub 5 18 Michał 5 19 Monika 3 20 Paweł 4 21 Olga 5 22 Piotr 4 23 Jacek 4 24 Wojciech 5 25 Michał 2 26 Michał 3 27 Minh Phuong 8 28 Thuy 4 29 Jarosław 5 30 Łukasz 7 31 Pawel 4 32 Michał 5 33 Krzysztof 6 34 Michał 4 35 Marcin 5 36 Dieu Anh Linh 3 37 Joanna 5 38 Jakub 4 39 Michał 2 40 Marcin 3 41 Grzegorz 4 42 Grzegorz 5 43 Artur 5 13

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

13. JAK GRAĆ NA GIEŁDZIE?

13. JAK GRAĆ NA GIEŁDZIE? Statystyka procesów transportowych 13 165 13. JAK GRAĆ NA GIEŁDZIE? 13.1. Portfel papierów wartościowych Ceny papierów wartościowych notowanych na giełdzie zmieniają się w zależności od wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ

PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ DECYZJE nr 12 grudzień 2009 PUNKTY ODNIESIENIA SZERSZEJ SKALI KONTA MENTALNEGO UCZESTNIKÓW GRY GIEŁDOWEJ Elżbieta Kubińska* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Markiewicz** Szkoła Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rational expectations and speculative bubbles

Rational expectations and speculative bubbles Mikroekonomia III Ekonomia Eksperymentalna WNE UW Maciej Mizgier (mmizgier@poland.com) Jacek Fundowicz (jfundowicz@wp.pl) Łukasz Kolano Artur Strumnik Rational expectations and speculative bubbles Eksperyment

Bardziej szczegółowo

Poker gra szczęścia czy umiejętności?

Poker gra szczęścia czy umiejętności? Poker gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji MIKOŁAJ CZAJKOWSKI * Streszczenie Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli.

Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Polacy w świecie funduszy inwestycyjnych Spis treści: WSTĘP... 2 KLUCZOWE WNIOSKI... 3 TYPY INWESTORÓW... 5 I.

Bardziej szczegółowo

KONKURS MŁODY INWESTOR SZANSĄ NA POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODYCH WYNIKI BADAŃ

KONKURS MŁODY INWESTOR SZANSĄ NA POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODYCH WYNIKI BADAŃ Tomasz Bernat Marek Kunasz Uniwersytet Szczeciński Katedra Mikroekonomii KONKURS MŁODY INWESTOR SZANSĄ NA POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODYCH WYNIKI BADAŃ Jednym z zasadniczych celów każdej gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: APOT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W OKU 2008 2008 WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO

Bardziej szczegółowo

PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku

PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku 2010 PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) to: największa organizacja inwestorska w Polsce w rocznicę swoich 10. urodzin zrzesza 5500 członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH www.wise-institute.org.pl WARSZAWA, 2014 EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS MACIEJ BITNER WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY INWESTOWANIA INDYWIDUALNEGO

OSOBOWOŚCIOWE PREDYKTORY INWESTOWANIA INDYWIDUALNEGO Studia z Psychologii w KUL, tom 18 red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek ISBN 978-83-7702-726-4 Lublin, Wyd. KUL 2012, s. 27-46 Marta Maciejasz-Świątkiewicz 1 Wydział Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1 balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz analizujemy skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE NA PROCENTACH NIECO INNE INWESTYCJE zadyszka wuja sama? KTO ZDETRONIZUJE NAJWIĘKSZĄ POTĘGĘ

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo