Kodeks postępowania w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w biznesie"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania w biznesie

2 Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas jako pracownika AbbVie jest opieranie się na etycznych fundamentach naszej firmy i troska o rozwój naszej marki poprzez przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości, sprawiedliwości i etyki w pracy. Podejmowanie właściwych decyzji nie zawsze jest jednak proste i jednoznaczne. Właśnie dlatego opracowaliśmy Kodeks postępowania w biznesie. Jest to niezwykle ważny dokument, który w przystępny sposób opisuje oczekiwania naszego przedsiębiorstwa wobec każdego pracownika reprezentującego AbbVie. AbbVie opiera się na ponadstuletniej tradycji właściwego działania w biznesie. Tradycja ta sięga czasów doktora Wallace'a Abbotta, jednego z twórców etycznego przemysłu farmaceutycznego, który jako pierwszy ustanowił wysokie standardy bezpieczeństwa i skuteczności będące fundamentem współczesnej opieki zdrowotnej. Nasz Kodeks zbiera i podsumowuje te zasady, by umożliwić kontynuowanie tej tradycji w firmie AbbVie na całym świecie dziś i w przyszłości. Kodeks zawiera wskazówki i wyznacza kierunek naszych działań. Opisuje, w co wierzymy i co staramy się zapewnić tym, którym służymy: pacjentom, pracownikom służby zdrowia, akcjonariuszom, partnerom biznesowym i współpracownikom. Propaguje Wartości naszej firmy pionierstwo, osiąganie celów, troskę i wytrwałość które stanowią o naszej tożsamości. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stosowanie naszego Kodeksu i naszych Wartości w praktyce. W ten sposób wyróżnimy firmę AbbVie na tle konkurencji, zapewnimy sobie sukces, a docelowo także wpłyniemy na jakość życia osób, którym służymy. Nasz trwały sukces zależy od zaufania klientów i partnerów biznesowych, a także od zaufania do siebie nawzajem. Obowiązkiem każdego z nas jest uważne obserwowanie naszych działań biznesowych, zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości w dobrej wierze, bez obaw o odwet. Naruszenie Kodeksu naraża AbbVie i naszych pracowników na potencjalną odpowiedzialność karną lub cywilną, a także zagraża naszej reputacji i naszemu sukcesowi.

3 Pamiętaj zatem, by skorzystać z Kodeksu, gdy musisz podjąć trudną decyzję. Jeżeli nadal będziesz mieć wątpliwości, kierownictwo i pracownicy AbbVie, a szczególnie nasz Pion Prawny oraz Biuro ds. Etyki i Zgodności, zawsze z chęcią będą Ci służyć pomocą. Pozostałe pytania lub obawy możesz zgłosić także na Infolinii ds. etyki i zgodności bezpłatnie i przez całą dobę. Chciałbym podziękować Ci za przestrzeganie naszego Kodeksu i zawartych w nim podstawowych zasad. Dziękuję również za wszystko, co robisz dla rozwoju i dalszego powodzenia AbbVie. Richard A. Gonzalez Prezes Zarządu i dyrektor generalny TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4

5 Spis treści Nasze wartości strona 2 Nasze wartości w praktyce strona 4 Etyka, przestrzeganie przepisów i nasze wartości Kim jesteśmy i co robimy strona 4 Nasz Kodeks oraz przestrzeganie przepisów prawa na całym świecie strona 4 Uczciwy obrót strona 6 Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów strona 6 Korzystanie z infolinii i kontakt z Biurem ds. Etyki i Zgodności strona 8 Współpraca przy dochodzeniach i zapytaniach strona 10 Audyt i monitorowanie strona 12 Odpowiedzialność i dyscyplina strona 12 Podejmowanie właściwych decyzji strona 12 Poszukiwanie pomocy strona 14 Pacjenci są naszym priorytetem strona 16 Przestrzeganie przepisów dotyczących opieki zdrowotnej strona 16 Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów strona 18 Ochrona prywatności pacjentów i klientów strona 19 Prowadzenie badań naukowych i klinicznych strona 20 Kontakty z pracownikami opieki zdrowotnej i innymi klientami strona 22 Realizowanie wzajemnych zobowiązań strona 24 Współpraca i szacunek strona 24 Propagowanie równości szans strona 24 Dbałość o miejsce pracy wolne od napastowania strona 26 Propagowanie bezpieczeństwa oraz zdrowego środowiska pracy strona 28 Ochrona prywatności danych osobowych pracowników strona 30 Odpowiedzialność wobec akcjonariuszy, opinii publicznej i naszych partnerów biznesowych strona 32 Rozsądne korzystanie z aktywów firmy strona 32 Ochrona informacji poufnych strona 34 Właściwe korzystanie z mediów elektronicznych i społecznościowych strona 34 Komunikacja z opinią publiczną strona 36 Konflikty interesów strona 38 Prowadzenie dokładnych ksiąg i rejestrów strona 40 Zwalczanie łapownictwa i korupcji strona 42 Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i przepisów o ochronie konkurencji strona 44 Zapobieganie wykorzystaniu informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi strona 45 Wywiad gospodarczy strona 46 Przestrzeganie przepisów dotyczących handlu międzynarodowego strona 48 Nasze zobowiązania jako globalnego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie strona 50 Wkład w społeczności, w których żyjemy i pracujemy strona 52 Uczestnictwo w działalności politycznej i charytatywnej strona 52 Ochrona środowiska strona 53 Zwolnienia z obowiązku przestrzegania i zmiany Kodeksu strona 54 Indeks strona 56 Korzystanie z infolinii i kontakt z Biurem ds. Etyki i Zgodności strona 58 Certyfikacja strona 59 1

6 Nasze wartości Pionierstwo Czołowe osiągnięcia naukowe i ich komercjalizacja Jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań zaspokajających potrzeby ludzi poprzez pionierskie i nowatorskie sposoby leczenia i produkty, urządzenia medyczne ratujące życie oraz nowe podejścia do zarządzania zdrowiem. W AbbVie pionierstwo oznacza czołowe osiągnięcia naukowe i nowatorską realizację. Osiąganie celów Rezultaty ukierunkowane na klienta i realizacja na światowym poziomie Dążymy do osiągania znaczących wyników, wymagając dużo od siebie i innych, ponieważ nasza praca ma wpływ na ludzkie życie. Zależy nam na współpracy, której owocem są skuteczne i opłacalne rozwiązania. Koncentrując się na realizacji i współpracy, mamy pewność, że możemy dotrzymać obietnic złożonych sobie nawzajem i ludziom, którym służymy. Troska Zmienianie ludzkiego życia Troska jest podstawą pracy, którą wykonujemy, aby pomagać ludziom żyć zdrowiej. Czujemy ogromny szacunek dla życia każdego człowieka, na którego wpływa nasze przedsiębiorstwo, w tym dla życia naszych pracowników i klientów. Nasz szacunek do ludzi wyraża się w tym, co robimy i jak działamy. Wytrwałość Zaangażowanie i determinacja Wytrwałość oznacza zarówno wzgląd na naszą historię, jak i utrzymanie zaangażowania w budowanie przyszłości. Zawsze będziemy dbać o zdrowie ludzi. Dotrzymujemy obietnic, działając zgodnie z naszymi Wartościami. Rozwijamy się dzięki ciekawości świata i dążeniu do nieustannego zdobywania wiedzy oraz samodoskonalenia. 2

7 3

8 Nasze wartości w praktyce Etyka, przestrzeganie przepisów i nasze wartości kim jesteśmy i co robimy Każdego dnia mamy szansę podnosić jakość życia ludzi. Wysokiej jakości produkty i wiedza naukowa pozwalają nam pozytywnie wpływać na użytkowników naszych produktów, a także na tych, którzy je zalecają i przepisują. To naturalna cecha naszej pracy, która jest zarazem wielkim przywilejem, jak i ogromną odpowiedzialnością. Zobowiązują nas do tego ci, którzy ufają, że prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, przestrzegamy wszelkich przepisów prawa i dbamy o środowisko pracy zgodne z naszymi Wartościami. Oto nasze zobowiązanie: prowadzić działalność w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny, ze świadomością, że możemy dokonywać wspaniałych rzeczy, a jednocześnie służyć ludziom w dążeniu do zdrowego życia. Nasz Kodeks oraz przestrzeganie przepisów prawa na całym świecie Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie praktyk etycznego postępowania w każdym miejscu świata, w którym prowadzimy działalność. Zasada ta dotyczy także przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych na całym świecie. Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem globalnym, przepisy jednego kraju mogą dotyczyć sposobu naszej pracy w innych krajach. Niekiedy przepisy różnią się także w zależności od regionu. Przestrzegamy wówczas najsurowszych z obowiązujących standardów. Abyśmy mogli stosować niniejszy Kodeks w codziennej pracy i lepiej rozumieć, w jaki sposób przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązują w określonych sytuacjach, opracowaliśmy dodatkowe zasady polityki i procedury. Zasady polityki zawierają bardziej szczegółowe wymagania związane z przepisami i przestrzeganiem prawa. Z kolei procedury zawierają wskazówki dotyczące działania oraz szczegółowe procesy, zgodnie z którymi należy postępować. Nasze zasady polityki i procedury obejmują odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym przepisy dotyczące leków oraz rządowych programów opieki zdrowotnej. Takie zasady polityki i procedury są regularnie aktualizowane w związku z uwzględnianiem zmian przepisów, kodeksów branżowych i dobrych praktyk. 4

9 Nasz Kodeks, wspomagany przez zasady polityki i procedury, wzmacnia zaangażowanie AbbVie w etyczne działanie i przestrzeganie przepisów oraz wyraża oczekiwania etyczne wobec każdego z nas. Choć w Kodeksie nie sposób uwzględnić każdego problemu, który możemy napotkać, zawiera on wskazówki i zasoby przydatne w sytuacjach, gdy trudno może być nam podjąć właściwą decyzję i gdy możemy potrzebować dodatkowej pomocy. Kogo dotyczy Kodeks postępowania w biznesie? Kodeks zawiera wskazówki etyczne oraz oczekiwania związane z prowadzeniem interesów w imieniu AbbVie. Dotyczy wszystkich członków kierownictwa i pracowników AbbVie wszędzie tam, gdzie firma prowadzi działalność, w zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego. AbbVie oczekuje od swoich partnerów biznesowych, takich jak m.in. pracownicy zatrudnieni na zlecenie, sprzedawcy, dostawcy i doradcy, że podczas pracy w imieniu AbbVie będą przestrzegali zasad etycznych spójnych z duchem Kodeksu oraz wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. AbbVie pragnie współpracować z partnerami biznesowymi, których standardy są spójne z naszymi. Obowiązkiem pracowników, którzy nadzorują naszych partnerów biznesowych, jest zadbanie o to, by partnerzy rozumieli swoje zobowiązania. Jeżeli partner biznesowy nie przestrzega naszych wskazówek etycznych, nie spełnia naszych oczekiwań w tym zakresie i nie realizuje zobowiązań umownych, współpraca z nim może zostać zakończona. Niniejszy Kodeks nie jest jednak umową o pracę. 5

10 Uczciwy obrót Będziemy prowadzić działalność biznesową w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny. Dotyczy to także sprawiedliwego traktowania ludzi, niezależnie od tego, czy są to nasi klienci, dostawcy, konkurenci, pracownicy, czy inne osoby, z którymi współpracujemy. Pracując w imieniu AbbVie, nie będziemy uciekali się do kłamstwa, manipulacji, fałszywego przedstawiania istotnych faktów ani do innych nieuczciwych praktyk. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów Nasz trwały sukces zależy od zaufania klientów, partnerów biznesowych i zaufania do siebie nawzajem. Każdy z nas ma obowiązek dbać o to zaufanie. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów pomaga nam szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy. Naszym obowiązkiem jest odważne mówienie o potencjalnych nieetycznych zachowaniach i potencjalnych naruszeniach Kodeksu lub naszych zasad polityki oraz zgłaszanie takich zachowań i naruszeń. Firma zachęca do otwartego rozmawiania ze współpracownikami i przełożonymi na temat utrzymania atmosfery uczciwości, sprawiedliwości i etyki w codziennym działaniu. W tym celu można się kontaktować z przełożonymi, Działem Kadr, Biurem ds. Etyki i Zgodności oraz z Pionem Prawnym. Naszym obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich obaw, nawet jeśli nie mamy pewności, czy problem w ogóle występuje. Wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie i odpowiednio rozpatrywane w celu ustalenia koniecznych dalszych działań, w tym ewentualnego postępowania wyjaśniającego. Nie należy zakładać, że ktoś inny zgłosi problem. P: Jestem kierownikiem. Czy jeśli zaobserwuję nieodpowiednie postępowanie w obszarze niepodlegającym mojemu nadzorowi, powinienem zgłosić problem? O: Tak. Wszyscy pracownicy AbbVie mają obowiązek zgłaszania wszelkich potencjalnie niewłaściwych zachowań, o których się dowiedzą. 6

11 Sygnały ostrzegawcze dotyczące przestrzegania zasad i przepisów na co zwracać uwagę Jeśli usłyszysz stwierdzenia podobne do poniższych lub zaobserwujesz niestandardowe działania, które wydadzą ci się oszukańcze, wiedz, że możesz mieć do czynienia z niewłaściwym postępowaniem: Dopóki cię nie złapią, wszystko jest w porządku. I tak te wszystkie zasady są bez sensu. Jeśli nie będziesz zadawał pytań, nikt nie zarzuci ci, że o tym wiedziałeś. Nieważne jak, ale muszę zrealizować swój cel. Muszę to zrobić, bo to samo robią moi konkurenci. Przejrzystość to podstawa. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dane zachowanie jest odpowiednie, niezwłocznie porozmawiaj o tym z kierownictwem lub Biurem ds. Etyki i Zgodności. 7

12 Korzystanie z infolinii i kontakt z Biurem ds. Etyki i Zgodności Istnieje wiele sposobów na uzyskanie dodatkowych wskazówek lub zgłoszenie potencjalnych naruszeń Kodeksu lub naszych zasad polityki. Infolinia ds. etyki i zgodności jest dostępna przez całą dobę i siedem dni w tygodniu pod bezpłatnym numerem telefonu. Połączenia z infolinią są poufne i anonimowe, jeśli jest to dozwolone przepisami prawa lokalnego. Aby połączyć się z Infolinią: z terytorium Stanów Zjednoczonych, Portoryko lub Kanady wybierz numer ; we wszystkich pozostałych krajach skontaktuj się z centralą AT&T USADirect, a następnie wybierz numer lub poproś operatora centrali o wybranie numeru ; na stronie jsp znajdziesz numer telefonu do AT&T USADirect w swoim kraju; możesz także zadzwonić na numer za pośrednictwem swojego operatora i poprosić o przeniesienie kosztu połączenia na odbiorcę. 8

13 Oprócz tego możesz skontaktować się bezpośrednio z wiceprezesem, dyrektorem ds. etyki i zgodności pod następującymi adresami i numerami: Telefon: (dla podmiotów stowarzyszonych: ) Faks: (dla podmiotów stowarzyszonych: ) Adres do korespondencji: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Na kopercie należy umieścić dopisek: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Zapobieganie działaniom odwetowym W naszej firmie obowiązuje surowa polityka zakazująca działań odwetowych. Aby zdobyć i utrzymać zaufanie, powinniśmy wszyscy wiedzieć, że możemy podzielić się swoimi obawami w dobrej wierze bez obawy o odwet. AbbVie stara się utrzymać atmosferę otwartego dialogu, umożliwiającego identyfikację problemów i szybkie ich rozwiązanie. Poważnie podchodzimy do zarzutów dotyczących działań odwetowych. Wszystkie takie oskarżenia będą dokładnie badane, a jeśli okażą się uzasadnione, osoby dopuszczające się działań odwetowych mogą zostać poddane sankcjom dyscyplinarnym, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Jeżeli ktokolwiek z naszych pracowników uważa, że padł ofiarą działań odwetowych za zgłoszenie problemu, powinien zgłosić ten fakt Biuru ds. Etyki i Zgodności oraz Działowi Zgodności lub Działowi Kadr. 9

14 Współpraca przy dochodzeniach i zapytaniach AbbVie będzie niezwłocznie badała wszelkie doniesienia o niewłaściwym postępowaniu. Wyniki takich wewnętrznych postępowań dadzą nam możliwość wprowadzenia usprawnień. Dochodzenie może na przykład wykazać, że należy doprecyzować obowiązującą politykę, że konieczne jest opracowanie nowej polityki albo że potrzebne jest dodatkowe szkolenie. Podczas wewnętrznych postępowań wyjaśniających należy pamiętać, że: do prowadzenia postępowania zostaną powołane niezależne osoby posiadające odpowiednią fachową wiedzę; kierownicy i pracownicy nie powinni prowadzić postępowań wyjaśniających, o ile nie zostali do tego upoważnieni; zachowamy możliwie jak najdalej idącą poufność. Wszyscy pracownicy mają obowiązek udzielania wszelkich informacji na żądanie osób prowadzących postępowania wewnętrzne. Osób takich nie wolno wprowadzać w błąd, nie wolno zmieniać lub niszczyć dokumentów albo rejestrów w związku z przewidywanym postępowaniem lub w reakcji na jego wszczęcie, ani też przeszkadzać w postępowaniu lub w nie ingerować. Podjęcie któregokolwiek z wymienionych działań może skutkować nałożeniem sankcji dyscyplinarnych, z wypowiedzeniem stosunku pracy włącznie. P: Właśnie dowiedziałem się, że mój współpracownik został oskarżony o naruszenie zasad polityki i że zostało wszczęte postępowanie. Trudno mi w to uwierzyć, a ponadto uważam, że uczciwie byłoby uprzedzić o tym mojego współpracownika, by mógł się bronić. Czy nie powinienem mu o tym powiedzieć? O: Nie, nie powinieneś. Twój współpracownik będzie miał możliwość zareagowania na zarzuty, zaś AbbVie przeprowadzi sprawiedliwe i obiektywne postępowanie wyjaśniające. Zarzuty mogą mieć konsekwencje nie tylko dla osób zaangażowanych w sprawę, ale dla całego naszego przedsiębiorstwa. Uprzedzenie współpracownika może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu i narazić AbbVie na dodatkowe ryzyko. 10

15 Dochodzenia organów zewnętrznych Osoby trzecie, w tym urzędy państwowe, mogą nas wezwać do udzielenia informacji. Wszelkie żądania udzielenia informacji będziemy przekazywać Pionowi Prawnemu. Na tego rodzaju żądania będziemy odpowiadać w sposób uczciwy i terminowy. Nie będziemy nigdy wprowadzać osoby prowadzącej dochodzenie w błąd ani przeszkadzać w prowadzeniu dochodzenia. Będziemy współpracowali z osobą prowadzącą dochodzenie i zachowamy dokumenty, które mogą być przydatne, a także nie będziemy nigdy zmieniać lub niszczyć dokumentów albo rejestrów w związku z przewidywanym dochodzeniem lub w reakcji na jego wszczęcie. 11

16 Audyt i monitorowanie Wykorzystując zarówno zasoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przeprowadzamy rutynowe i nadzwyczajne przeglądy naszych praktyk biznesowych, mające na celu kontrolę przestrzegania Kodeksu, naszych zasad polityki i procedur oraz przepisów prawa. W razie potrzeby będziemy pomagać wyznaczonym audytorom. Kontrole procesów biznesowych pozwalają nam identyfikować obszary, w których możemy wprowadzić usprawnienia i skorygować potencjalne problemy, by mieć pewność, że właściwie prowadzimy naszą działalność. Odpowiedzialność i dyscyplina Wszyscy musimy ponosić odpowiedzialność za swoje zachowania i za wykonywanie swoich obowiązków. Naruszenie Kodeksu albo zachęcanie do tego innych naraża firmę i poszczególnych pracowników na potencjalne postępowanie karne lub odpowiedzialność cywilną, a ponadto naraża na szwank naszą reputację i zdolność do działania na rynku. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do przypadków naruszeń. Każdy, kto naruszy postanowienia Kodeksu, obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, nasze zasady polityki lub procedury będzie podlegał sankcjom dyscyplinarnym, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Zasada ta dotyczy także niewykrycia i niezgłoszenia naruszenia przez przełożonego (przełożonych) osoby, która dopuściła się naruszenia, jeśli niewykrycie lub niezgłoszenie wynika z nieodpowiedniego kierownictwa lub braku nadzoru. Podejmowanie właściwych decyzji Podjęcie właściwej decyzji nie zawsze jest proste. Czasem możemy nie być pewni, co powinniśmy zrobić. Należy zawsze pamiętać, że w sytuacji trudnego wyboru nie jesteśmy sami. Nasi współpracownicy i kierownictwo AbbVie są zawsze gotowi do pomocy dostępne są też inne zasoby, na przykład Biuro ds. Etyki i Zgodności czy Pion Prawny. 12

17 Stojąc przed trudną decyzją etyczną, warto zrobić krok w tył i zadać sobie poniższe pytania. Jeżeli choćby na jedno z nich odpowiedź brzmi może, należy rozważyć inny przebieg działań lub zwrócić się o pomoc. Czy moje działania byłyby niezgodne z prawem? Czy moje działania byłyby sprzeczne z literą i duchem Kodeksu, naszymi zasadami polityki lub procedurami? Czy byłbym zakłopotany, gdyby moje działanie zostało opisane przez lokalne media? Jakie są więc oczekiwania wobec nas? We wszystkich naszych działaniach biznesowych mamy postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny. Wszyscy mamy obowiązek: znać przepisy ustawowe i wykonawcze, a także obowiązujące w naszych lokalizacjach i odnoszące się do naszych obowiązków służbowych zasady polityki i procedury oraz ich przestrzegać; sugerować doprecyzowanie lub ulepszenia zasad polityki i procedur; traktować się nawzajem i naszych partnerów biznesowych z szacunkiem; mówić prawdę i brać odpowiedzialność za swoje działania; zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszeń i nie zakładać, że ktoś inny to zrobi; prosić o pomoc, gdy to konieczne. 13

18 Poszukiwanie pomocy Za każdym razem należy zacząć od zadania sobie pytania, czy można w ten sposób naruszyć przepisy prawa lub naszego Kodeksu bądź zasady polityki lub procedury AbbVie. Zastanów się nad konsekwencjami podjęcia proponowanego działania. Jeśli nie jesteś pewien, jaka odpowiedź jest poprawna albo w którym kierunku powinieneś podążyć, poproś o wskazówki swojego przełożonego albo skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem Działu Kadr. Możesz również zadzwonić na Infolinię ds. etyki i zgodności pod numerem konsultant odpowie na twoje pytania i pomoże ci rozwiązać ewentualne problemy. Ponadto AbbVie posiada wiele zasobów dotyczących określonych obszarów problemowych. W sprawach związanych z Kodeksem lub zasadami polityki i procedurami firmowymi należy kontaktować się z Biurem ds. Etyki i Zgodności. W innych sprawach należy kontaktować się z odpowiednimi działami: Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Środowiska, Dział Finansów, Globalne Służby Zakupowe, Dział Audytu Wewnętrznego, Pion Prawny, Dział ds. Jakości i Nadzoru. 14

19 15

20 Pacjenci są naszym priorytetem Przestrzeganie przepisów dotyczących opieki zdrowotnej Pacjenci są naszym priorytetem. Ufają, że będziemy dostarczać nowatorskie, bezpieczne i skuteczne produkty. Rządy na całym świecie opracowały przepisy ustawowe i wykonawcze, które regulują działalność naszego sektora, w tym badania, prace rozwojowe, produkcję, marketing, promocję i dystrybucję wyrobów farmaceutycznych. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na naszą codzienną pracę regulują nasze kontakty z pacjentami, pracownikami służby zdrowia, badaczami, klientami, nabywcami, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami. Rozumiemy, że przepisy dotyczące opieki zdrowotnej pomagają chronić ludzi, i z tego prostego powodu zależy nam na przestrzeganiu zarówno litery, jak i ducha tych przepisów wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność: przestrzegamy wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących dopuszczanie naszych produktów do obrotu i sposób ich wytwarzania; przestrzegamy wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących sposób naszej współpracy z różnymi instytucjami państwowymi i ich przedstawicielami w zakresie promocji i sprzedaży naszych produktów; przestrzegamy wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących wprowadzanie naszych produktów do obrotu; zależy nam na przekazywaniu uczciwych, wyważonych i dokładnych informacji, ponieważ pragniemy pomagać pacjentom i ich lekarzom w doborze najbardziej odpowiedniego sposobu leczenia

21 17

22 Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów Zaangażowanie w bezpieczeństwo użytkowników naszych produktów jest zawsze podstawą wszystkich naszych działań. Aby chronić pacjentów, musimy identyfikować, oceniać, minimalizować oraz jeśli to możliwe eliminować zagrożenia bezpieczeństwa dla pacjentów. Przestrzegamy także wszelkich wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących przekazywania informacji na temat bezpieczeństwa urzędom regulacyjnym lub zdrowia publicznego oraz komunikujemy się z każdym urzędem, który nadzoruje nasze produkty, w zakresie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Prowadzimy otwarty i uczciwy dialog z pracownikami służby zdrowia, instytucjami, pacjentami i urzędami zdrowia publicznego, by mieć pewność, że otrzymują one informacje potrzebne im do bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów AbbVie. Terminowo rozpatrujemy reklamacje dotyczące naszych produktów i podejmujemy odpowiednie działania naprawcze. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych Jednym ze sposobów monitorowania jakości i bezpieczeństwa naszych produktów jest staranne gromadzenie informacji na temat doświadczeń użytkowników. Jeżeli dowiemy się o niepożądanym wyniku u pacjenta uzyskanym podczas stosowania produktu AbbVie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednim osobom lub grupom w AbbVie, dzwoniąc pod numer AbbVie przestrzega wszelkich obowiązków dotyczących zgłaszania informacji na temat bezpieczeństwa wszystkich oferowanych produktów odpowiedniemu urzędowi nadzoru. Zdarzenia niepożądane dotyczące dowolnego z naszych leków musimy zgłaszać w ciągu jednego dnia roboczego od powzięcia o nich wiedzy, nawet jeśli nie mamy pewności, czy między produktem a zdarzeniem występuje związek przyczynowoskutkowy. Zgłaszanie potencjalnych problemów z bezpieczeństwem podlega lokalnym procedurom obowiązującym w pionie lub spółce stowarzyszonej pracownika

23 Ochrona prywatności pacjentów i klientów Szanujemy prywatność osób korzystających z naszych produktów. Przestrzegamy wszelkich przepisów prawa regulujących wykorzystywanie, ujawnianie i ochronę danych osobowych, które gromadzimy w związku z badaniami klinicznymi, monitorowaniem bezpieczeństwa produktów i innymi działaniami biznesowymi. Przestrzegamy także zasad ograniczających sposób wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych. Nie kontaktujemy się z pacjentami ani potencjalnymi pacjentami w celu promowania produktów bez odpowiedniego upoważnienia. Nie sprzedajemy informacji prywatnych ani nie pozyskujemy danych osobowych z niedozwolonych źródeł. Pacjenci, konsumenci i inni ufają, że będziemy chronić prywatność i bezpieczeństwo informacji o ich stanie zdrowia oraz danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest nie stracić tego zaufania. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych poza zakresem dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie będziemy w sposób niewłaściwy ujawniać danych osobowych pacjentów żadnej osobie spoza AbbVie bez pisemnej zgody pacjenta, chyba że będą nam na to pozwalać przepisy prawa. Dane osobowe pacjentów i klientów będziemy udostępniać wyłącznie innym pracownikom AbbVie, którzy muszą je poznać ze względu na wykonywane obowiązki służbowe. W przypadku podejrzenia nieupoważnionego ujawnienia danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu lub pracownikom Pionu Prawnego. W przypadku podejrzenia utraty lub kradzieży własności AbbVie, w tym urządzeń elektronicznych, nośników lub dokumentów, które mogą zawierać dane osobowe, należy natychmiast zgłosić ten fakt Globalnemu Działowi Bezpieczeństwa za pośrednictwem globalnej infolinii centrum zarządzania pod numerem (spółki stowarzyszone: ). 19

24 Prowadzenie badań naukowych i klinicznych Ponieważ zajmujemy się opracowywaniem produktów, urzędy nadzoru mogą wymagać od nas wielu rodzajów badań, w tym badań klinicznych z udziałem ludzi. Informacje uzyskane dzięki takim badaniom pomagają nam odkrywać nowe produkty lub ulepszać istniejące już sposoby leczenia. Prowadząc badania: mamy na uwadze konieczność ochrony uczestników badania przed niepotrzebnym ryzykiem; dbamy o to, by uczestnicy badań klinicznych rozumieli charakter i cel badań oraz związane z nimi ryzyko; zawsze uzyskujemy świadomą zgodę uczestników badania, traktując ją jako niezbędny element naszego procesu badawczego; cenimy wkład osób uczestniczących w badaniach i dbamy o to, by uczestnicy badań byli leczeni z poszanowaniem ich godności i szacunkiem; zależy nam na przekazywaniu wyników badań, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, w sposób dokładny i terminowy, zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi publikacji i autorstwa; dbamy o to, aby wyniki każdego badania dokładnie odzwierciedlały uzyskane w tym badaniu dane; nie będziemy próbowali niewłaściwie wpływać na wynik badań klinicznych ani na sprawozdania prowadzących je osób; dostrzegamy znaczenie dbałości o dokładność danych pochodzących z badań i analiz pokrewnych; kiedy badania są wykonywane w naszym imieniu, wymagamy odpowiedniego ujawnienia współpracy; cenimy pełną jawność relacji finansowych i innych w pracach badawczo-rozwojowych

25 21

26 Kontakty z pracownikami służby zdrowia i innymi klientami Utrzymujemy regularne kontakty z klientami, w tym z pracownikami służby zdrowia, którzy zalecają i przepisują nasze produkty, z administratorami refundacji leków, którzy ustalają, jakie leki znajdą się na listach leków refundowanych, a także z urzędnikami państwowymi, szpitalami i innymi placówkami opieki zdrowotnej, które podejmują decyzje zakupowe. Ponieważ pracownicy służby zdrowia decydują o najlepszych sposobach leczenia swoich pacjentów, zależy nam na przekazywaniu im terminowych i dokładnych informacji, które pomogą im w podejmowaniu dotyczących tego obszaru decyzji. Ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywają pracownicy służby zdrowia w ustalaniu, które produkty zalecać, przepisywać lub stosować w leczeniu określonych chorób lub schorzeń, zwracamy szczególną uwagę na to, by unikać nawet pozorów niewłaściwego wpływania na ich decyzje. Promujemy nasze produkty wyłącznie w zakresie wskazań, które zostały zatwierdzone, dopuszczone lub dozwolone przez odpowiedni urząd. P: Wszyscy inni w branży wręczają klientom prezenty, szczególnie z okazji niektórych świąt. Jeżeli nie będziemy robić tego samego, stracimy klientów. Czy wręczanie prezentów klientom jest dopuszczalne? O: W niektórych krajach jest to całkowicie niedopuszczalne. W innych z kolei zdarzają się sytuacje i okazje, gdy wręczenie skromnego upominku może być właściwe ze względu na zwyczaje panujące w lokalnej kulturze. Zapoznaj się z dotyczącymi tego tematu lokalnymi zasadami polityki i skontaktuj się z Biurem ds. Etyki i Zgodności. W większości krajów istnieją przepisy regulujące sposób promowania produktów leczniczych. Przepisy te mogą obowiązywać na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Na przykład w USA Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wymaga, by firmy medyczne promowały leki na receptę wyłącznie w zakresie wskazań, które zostały zatwierdzone lub dopuszczone przez FDA. Ponadto kilka stanów USA wprowadziło inne przepisy, które mogą dotyczyć promocji naszych produktów. Co więcej, wiele krajów zakazuje firmom oferowania lub przekazywania pracownikom służby zdrowia korzyści majątkowych w zamian za stosowanie lub zalecanie produktów firmy. Przepisy amerykańskiego prawa federalnego, nazywane Ustawą o zakazie wręczania nielegalnych prowizji, zakazują oferowania lub wręczania korzyści majątkowych w celu zachęcenia pracownika służby zdrowia do stosowania lub zalecania produktów farmaceutycznych finansowanych lub refundowanych przez rząd. Amerykańska Ustawa o fałszywych roszczeniach pozwala rządowi na odzyskanie nawet trzykrotności kwot wypłaconych za fałszywe lub oszukańcze roszczenia o zapłatę lub refundację wydatków na opiekę zdrowotną, w tym na produkty promowane z naruszeniem przepisów FDA lub produkty, za które oferowano lub zapłacono nielegalne prowizje. Przepisy te umożliwiają osobom fizycznym zgłaszanie naruszeń bezpośrednio władzom oraz otrzymywanie części odzyskanych przez władze kwot. Wobec pracowników zgłaszających naruszenia firmie lub władzom nie wolno podejmować działań odwetowych za dokonanie takiego zgłoszenia

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo