Kodeks postępowania w biznesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w biznesie"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania w biznesie

2 Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas jako pracownika AbbVie jest opieranie się na etycznych fundamentach naszej firmy i troska o rozwój naszej marki poprzez przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości, sprawiedliwości i etyki w pracy. Podejmowanie właściwych decyzji nie zawsze jest jednak proste i jednoznaczne. Właśnie dlatego opracowaliśmy Kodeks postępowania w biznesie. Jest to niezwykle ważny dokument, który w przystępny sposób opisuje oczekiwania naszego przedsiębiorstwa wobec każdego pracownika reprezentującego AbbVie. AbbVie opiera się na ponadstuletniej tradycji właściwego działania w biznesie. Tradycja ta sięga czasów doktora Wallace'a Abbotta, jednego z twórców etycznego przemysłu farmaceutycznego, który jako pierwszy ustanowił wysokie standardy bezpieczeństwa i skuteczności będące fundamentem współczesnej opieki zdrowotnej. Nasz Kodeks zbiera i podsumowuje te zasady, by umożliwić kontynuowanie tej tradycji w firmie AbbVie na całym świecie dziś i w przyszłości. Kodeks zawiera wskazówki i wyznacza kierunek naszych działań. Opisuje, w co wierzymy i co staramy się zapewnić tym, którym służymy: pacjentom, pracownikom służby zdrowia, akcjonariuszom, partnerom biznesowym i współpracownikom. Propaguje Wartości naszej firmy pionierstwo, osiąganie celów, troskę i wytrwałość które stanowią o naszej tożsamości. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stosowanie naszego Kodeksu i naszych Wartości w praktyce. W ten sposób wyróżnimy firmę AbbVie na tle konkurencji, zapewnimy sobie sukces, a docelowo także wpłyniemy na jakość życia osób, którym służymy. Nasz trwały sukces zależy od zaufania klientów i partnerów biznesowych, a także od zaufania do siebie nawzajem. Obowiązkiem każdego z nas jest uważne obserwowanie naszych działań biznesowych, zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości w dobrej wierze, bez obaw o odwet. Naruszenie Kodeksu naraża AbbVie i naszych pracowników na potencjalną odpowiedzialność karną lub cywilną, a także zagraża naszej reputacji i naszemu sukcesowi.

3 Pamiętaj zatem, by skorzystać z Kodeksu, gdy musisz podjąć trudną decyzję. Jeżeli nadal będziesz mieć wątpliwości, kierownictwo i pracownicy AbbVie, a szczególnie nasz Pion Prawny oraz Biuro ds. Etyki i Zgodności, zawsze z chęcią będą Ci służyć pomocą. Pozostałe pytania lub obawy możesz zgłosić także na Infolinii ds. etyki i zgodności bezpłatnie i przez całą dobę. Chciałbym podziękować Ci za przestrzeganie naszego Kodeksu i zawartych w nim podstawowych zasad. Dziękuję również za wszystko, co robisz dla rozwoju i dalszego powodzenia AbbVie. Richard A. Gonzalez Prezes Zarządu i dyrektor generalny TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4

5 Spis treści Nasze wartości strona 2 Nasze wartości w praktyce strona 4 Etyka, przestrzeganie przepisów i nasze wartości Kim jesteśmy i co robimy strona 4 Nasz Kodeks oraz przestrzeganie przepisów prawa na całym świecie strona 4 Uczciwy obrót strona 6 Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów strona 6 Korzystanie z infolinii i kontakt z Biurem ds. Etyki i Zgodności strona 8 Współpraca przy dochodzeniach i zapytaniach strona 10 Audyt i monitorowanie strona 12 Odpowiedzialność i dyscyplina strona 12 Podejmowanie właściwych decyzji strona 12 Poszukiwanie pomocy strona 14 Pacjenci są naszym priorytetem strona 16 Przestrzeganie przepisów dotyczących opieki zdrowotnej strona 16 Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów strona 18 Ochrona prywatności pacjentów i klientów strona 19 Prowadzenie badań naukowych i klinicznych strona 20 Kontakty z pracownikami opieki zdrowotnej i innymi klientami strona 22 Realizowanie wzajemnych zobowiązań strona 24 Współpraca i szacunek strona 24 Propagowanie równości szans strona 24 Dbałość o miejsce pracy wolne od napastowania strona 26 Propagowanie bezpieczeństwa oraz zdrowego środowiska pracy strona 28 Ochrona prywatności danych osobowych pracowników strona 30 Odpowiedzialność wobec akcjonariuszy, opinii publicznej i naszych partnerów biznesowych strona 32 Rozsądne korzystanie z aktywów firmy strona 32 Ochrona informacji poufnych strona 34 Właściwe korzystanie z mediów elektronicznych i społecznościowych strona 34 Komunikacja z opinią publiczną strona 36 Konflikty interesów strona 38 Prowadzenie dokładnych ksiąg i rejestrów strona 40 Zwalczanie łapownictwa i korupcji strona 42 Przestrzeganie przepisów antymonopolowych i przepisów o ochronie konkurencji strona 44 Zapobieganie wykorzystaniu informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi strona 45 Wywiad gospodarczy strona 46 Przestrzeganie przepisów dotyczących handlu międzynarodowego strona 48 Nasze zobowiązania jako globalnego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie strona 50 Wkład w społeczności, w których żyjemy i pracujemy strona 52 Uczestnictwo w działalności politycznej i charytatywnej strona 52 Ochrona środowiska strona 53 Zwolnienia z obowiązku przestrzegania i zmiany Kodeksu strona 54 Indeks strona 56 Korzystanie z infolinii i kontakt z Biurem ds. Etyki i Zgodności strona 58 Certyfikacja strona 59 1

6 Nasze wartości Pionierstwo Czołowe osiągnięcia naukowe i ich komercjalizacja Jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań zaspokajających potrzeby ludzi poprzez pionierskie i nowatorskie sposoby leczenia i produkty, urządzenia medyczne ratujące życie oraz nowe podejścia do zarządzania zdrowiem. W AbbVie pionierstwo oznacza czołowe osiągnięcia naukowe i nowatorską realizację. Osiąganie celów Rezultaty ukierunkowane na klienta i realizacja na światowym poziomie Dążymy do osiągania znaczących wyników, wymagając dużo od siebie i innych, ponieważ nasza praca ma wpływ na ludzkie życie. Zależy nam na współpracy, której owocem są skuteczne i opłacalne rozwiązania. Koncentrując się na realizacji i współpracy, mamy pewność, że możemy dotrzymać obietnic złożonych sobie nawzajem i ludziom, którym służymy. Troska Zmienianie ludzkiego życia Troska jest podstawą pracy, którą wykonujemy, aby pomagać ludziom żyć zdrowiej. Czujemy ogromny szacunek dla życia każdego człowieka, na którego wpływa nasze przedsiębiorstwo, w tym dla życia naszych pracowników i klientów. Nasz szacunek do ludzi wyraża się w tym, co robimy i jak działamy. Wytrwałość Zaangażowanie i determinacja Wytrwałość oznacza zarówno wzgląd na naszą historię, jak i utrzymanie zaangażowania w budowanie przyszłości. Zawsze będziemy dbać o zdrowie ludzi. Dotrzymujemy obietnic, działając zgodnie z naszymi Wartościami. Rozwijamy się dzięki ciekawości świata i dążeniu do nieustannego zdobywania wiedzy oraz samodoskonalenia. 2

7 3

8 Nasze wartości w praktyce Etyka, przestrzeganie przepisów i nasze wartości kim jesteśmy i co robimy Każdego dnia mamy szansę podnosić jakość życia ludzi. Wysokiej jakości produkty i wiedza naukowa pozwalają nam pozytywnie wpływać na użytkowników naszych produktów, a także na tych, którzy je zalecają i przepisują. To naturalna cecha naszej pracy, która jest zarazem wielkim przywilejem, jak i ogromną odpowiedzialnością. Zobowiązują nas do tego ci, którzy ufają, że prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, przestrzegamy wszelkich przepisów prawa i dbamy o środowisko pracy zgodne z naszymi Wartościami. Oto nasze zobowiązanie: prowadzić działalność w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny, ze świadomością, że możemy dokonywać wspaniałych rzeczy, a jednocześnie służyć ludziom w dążeniu do zdrowego życia. Nasz Kodeks oraz przestrzeganie przepisów prawa na całym świecie Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie praktyk etycznego postępowania w każdym miejscu świata, w którym prowadzimy działalność. Zasada ta dotyczy także przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych na całym świecie. Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem globalnym, przepisy jednego kraju mogą dotyczyć sposobu naszej pracy w innych krajach. Niekiedy przepisy różnią się także w zależności od regionu. Przestrzegamy wówczas najsurowszych z obowiązujących standardów. Abyśmy mogli stosować niniejszy Kodeks w codziennej pracy i lepiej rozumieć, w jaki sposób przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązują w określonych sytuacjach, opracowaliśmy dodatkowe zasady polityki i procedury. Zasady polityki zawierają bardziej szczegółowe wymagania związane z przepisami i przestrzeganiem prawa. Z kolei procedury zawierają wskazówki dotyczące działania oraz szczegółowe procesy, zgodnie z którymi należy postępować. Nasze zasady polityki i procedury obejmują odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym przepisy dotyczące leków oraz rządowych programów opieki zdrowotnej. Takie zasady polityki i procedury są regularnie aktualizowane w związku z uwzględnianiem zmian przepisów, kodeksów branżowych i dobrych praktyk. 4

9 Nasz Kodeks, wspomagany przez zasady polityki i procedury, wzmacnia zaangażowanie AbbVie w etyczne działanie i przestrzeganie przepisów oraz wyraża oczekiwania etyczne wobec każdego z nas. Choć w Kodeksie nie sposób uwzględnić każdego problemu, który możemy napotkać, zawiera on wskazówki i zasoby przydatne w sytuacjach, gdy trudno może być nam podjąć właściwą decyzję i gdy możemy potrzebować dodatkowej pomocy. Kogo dotyczy Kodeks postępowania w biznesie? Kodeks zawiera wskazówki etyczne oraz oczekiwania związane z prowadzeniem interesów w imieniu AbbVie. Dotyczy wszystkich członków kierownictwa i pracowników AbbVie wszędzie tam, gdzie firma prowadzi działalność, w zakresie dozwolonym przepisami prawa lokalnego. AbbVie oczekuje od swoich partnerów biznesowych, takich jak m.in. pracownicy zatrudnieni na zlecenie, sprzedawcy, dostawcy i doradcy, że podczas pracy w imieniu AbbVie będą przestrzegali zasad etycznych spójnych z duchem Kodeksu oraz wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. AbbVie pragnie współpracować z partnerami biznesowymi, których standardy są spójne z naszymi. Obowiązkiem pracowników, którzy nadzorują naszych partnerów biznesowych, jest zadbanie o to, by partnerzy rozumieli swoje zobowiązania. Jeżeli partner biznesowy nie przestrzega naszych wskazówek etycznych, nie spełnia naszych oczekiwań w tym zakresie i nie realizuje zobowiązań umownych, współpraca z nim może zostać zakończona. Niniejszy Kodeks nie jest jednak umową o pracę. 5

10 Uczciwy obrót Będziemy prowadzić działalność biznesową w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny. Dotyczy to także sprawiedliwego traktowania ludzi, niezależnie od tego, czy są to nasi klienci, dostawcy, konkurenci, pracownicy, czy inne osoby, z którymi współpracujemy. Pracując w imieniu AbbVie, nie będziemy uciekali się do kłamstwa, manipulacji, fałszywego przedstawiania istotnych faktów ani do innych nieuczciwych praktyk. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów Nasz trwały sukces zależy od zaufania klientów, partnerów biznesowych i zaufania do siebie nawzajem. Każdy z nas ma obowiązek dbać o to zaufanie. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów pomaga nam szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy. Naszym obowiązkiem jest odważne mówienie o potencjalnych nieetycznych zachowaniach i potencjalnych naruszeniach Kodeksu lub naszych zasad polityki oraz zgłaszanie takich zachowań i naruszeń. Firma zachęca do otwartego rozmawiania ze współpracownikami i przełożonymi na temat utrzymania atmosfery uczciwości, sprawiedliwości i etyki w codziennym działaniu. W tym celu można się kontaktować z przełożonymi, Działem Kadr, Biurem ds. Etyki i Zgodności oraz z Pionem Prawnym. Naszym obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich obaw, nawet jeśli nie mamy pewności, czy problem w ogóle występuje. Wszystkie zgłoszenia są traktowane poważnie i odpowiednio rozpatrywane w celu ustalenia koniecznych dalszych działań, w tym ewentualnego postępowania wyjaśniającego. Nie należy zakładać, że ktoś inny zgłosi problem. P: Jestem kierownikiem. Czy jeśli zaobserwuję nieodpowiednie postępowanie w obszarze niepodlegającym mojemu nadzorowi, powinienem zgłosić problem? O: Tak. Wszyscy pracownicy AbbVie mają obowiązek zgłaszania wszelkich potencjalnie niewłaściwych zachowań, o których się dowiedzą. 6

11 Sygnały ostrzegawcze dotyczące przestrzegania zasad i przepisów na co zwracać uwagę Jeśli usłyszysz stwierdzenia podobne do poniższych lub zaobserwujesz niestandardowe działania, które wydadzą ci się oszukańcze, wiedz, że możesz mieć do czynienia z niewłaściwym postępowaniem: Dopóki cię nie złapią, wszystko jest w porządku. I tak te wszystkie zasady są bez sensu. Jeśli nie będziesz zadawał pytań, nikt nie zarzuci ci, że o tym wiedziałeś. Nieważne jak, ale muszę zrealizować swój cel. Muszę to zrobić, bo to samo robią moi konkurenci. Przejrzystość to podstawa. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dane zachowanie jest odpowiednie, niezwłocznie porozmawiaj o tym z kierownictwem lub Biurem ds. Etyki i Zgodności. 7

12 Korzystanie z infolinii i kontakt z Biurem ds. Etyki i Zgodności Istnieje wiele sposobów na uzyskanie dodatkowych wskazówek lub zgłoszenie potencjalnych naruszeń Kodeksu lub naszych zasad polityki. Infolinia ds. etyki i zgodności jest dostępna przez całą dobę i siedem dni w tygodniu pod bezpłatnym numerem telefonu. Połączenia z infolinią są poufne i anonimowe, jeśli jest to dozwolone przepisami prawa lokalnego. Aby połączyć się z Infolinią: z terytorium Stanów Zjednoczonych, Portoryko lub Kanady wybierz numer ; we wszystkich pozostałych krajach skontaktuj się z centralą AT&T USADirect, a następnie wybierz numer lub poproś operatora centrali o wybranie numeru ; na stronie jsp znajdziesz numer telefonu do AT&T USADirect w swoim kraju; możesz także zadzwonić na numer za pośrednictwem swojego operatora i poprosić o przeniesienie kosztu połączenia na odbiorcę. 8

13 Oprócz tego możesz skontaktować się bezpośrednio z wiceprezesem, dyrektorem ds. etyki i zgodności pod następującymi adresami i numerami: Telefon: (dla podmiotów stowarzyszonych: ) Faks: (dla podmiotów stowarzyszonych: ) Adres do korespondencji: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. Na kopercie należy umieścić dopisek: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Zapobieganie działaniom odwetowym W naszej firmie obowiązuje surowa polityka zakazująca działań odwetowych. Aby zdobyć i utrzymać zaufanie, powinniśmy wszyscy wiedzieć, że możemy podzielić się swoimi obawami w dobrej wierze bez obawy o odwet. AbbVie stara się utrzymać atmosferę otwartego dialogu, umożliwiającego identyfikację problemów i szybkie ich rozwiązanie. Poważnie podchodzimy do zarzutów dotyczących działań odwetowych. Wszystkie takie oskarżenia będą dokładnie badane, a jeśli okażą się uzasadnione, osoby dopuszczające się działań odwetowych mogą zostać poddane sankcjom dyscyplinarnym, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Jeżeli ktokolwiek z naszych pracowników uważa, że padł ofiarą działań odwetowych za zgłoszenie problemu, powinien zgłosić ten fakt Biuru ds. Etyki i Zgodności oraz Działowi Zgodności lub Działowi Kadr. 9

14 Współpraca przy dochodzeniach i zapytaniach AbbVie będzie niezwłocznie badała wszelkie doniesienia o niewłaściwym postępowaniu. Wyniki takich wewnętrznych postępowań dadzą nam możliwość wprowadzenia usprawnień. Dochodzenie może na przykład wykazać, że należy doprecyzować obowiązującą politykę, że konieczne jest opracowanie nowej polityki albo że potrzebne jest dodatkowe szkolenie. Podczas wewnętrznych postępowań wyjaśniających należy pamiętać, że: do prowadzenia postępowania zostaną powołane niezależne osoby posiadające odpowiednią fachową wiedzę; kierownicy i pracownicy nie powinni prowadzić postępowań wyjaśniających, o ile nie zostali do tego upoważnieni; zachowamy możliwie jak najdalej idącą poufność. Wszyscy pracownicy mają obowiązek udzielania wszelkich informacji na żądanie osób prowadzących postępowania wewnętrzne. Osób takich nie wolno wprowadzać w błąd, nie wolno zmieniać lub niszczyć dokumentów albo rejestrów w związku z przewidywanym postępowaniem lub w reakcji na jego wszczęcie, ani też przeszkadzać w postępowaniu lub w nie ingerować. Podjęcie któregokolwiek z wymienionych działań może skutkować nałożeniem sankcji dyscyplinarnych, z wypowiedzeniem stosunku pracy włącznie. P: Właśnie dowiedziałem się, że mój współpracownik został oskarżony o naruszenie zasad polityki i że zostało wszczęte postępowanie. Trudno mi w to uwierzyć, a ponadto uważam, że uczciwie byłoby uprzedzić o tym mojego współpracownika, by mógł się bronić. Czy nie powinienem mu o tym powiedzieć? O: Nie, nie powinieneś. Twój współpracownik będzie miał możliwość zareagowania na zarzuty, zaś AbbVie przeprowadzi sprawiedliwe i obiektywne postępowanie wyjaśniające. Zarzuty mogą mieć konsekwencje nie tylko dla osób zaangażowanych w sprawę, ale dla całego naszego przedsiębiorstwa. Uprzedzenie współpracownika może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu i narazić AbbVie na dodatkowe ryzyko. 10

15 Dochodzenia organów zewnętrznych Osoby trzecie, w tym urzędy państwowe, mogą nas wezwać do udzielenia informacji. Wszelkie żądania udzielenia informacji będziemy przekazywać Pionowi Prawnemu. Na tego rodzaju żądania będziemy odpowiadać w sposób uczciwy i terminowy. Nie będziemy nigdy wprowadzać osoby prowadzącej dochodzenie w błąd ani przeszkadzać w prowadzeniu dochodzenia. Będziemy współpracowali z osobą prowadzącą dochodzenie i zachowamy dokumenty, które mogą być przydatne, a także nie będziemy nigdy zmieniać lub niszczyć dokumentów albo rejestrów w związku z przewidywanym dochodzeniem lub w reakcji na jego wszczęcie. 11

16 Audyt i monitorowanie Wykorzystując zarówno zasoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, przeprowadzamy rutynowe i nadzwyczajne przeglądy naszych praktyk biznesowych, mające na celu kontrolę przestrzegania Kodeksu, naszych zasad polityki i procedur oraz przepisów prawa. W razie potrzeby będziemy pomagać wyznaczonym audytorom. Kontrole procesów biznesowych pozwalają nam identyfikować obszary, w których możemy wprowadzić usprawnienia i skorygować potencjalne problemy, by mieć pewność, że właściwie prowadzimy naszą działalność. Odpowiedzialność i dyscyplina Wszyscy musimy ponosić odpowiedzialność za swoje zachowania i za wykonywanie swoich obowiązków. Naruszenie Kodeksu albo zachęcanie do tego innych naraża firmę i poszczególnych pracowników na potencjalne postępowanie karne lub odpowiedzialność cywilną, a ponadto naraża na szwank naszą reputację i zdolność do działania na rynku. Dlatego bardzo poważnie podchodzimy do przypadków naruszeń. Każdy, kto naruszy postanowienia Kodeksu, obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, nasze zasady polityki lub procedury będzie podlegał sankcjom dyscyplinarnym, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Zasada ta dotyczy także niewykrycia i niezgłoszenia naruszenia przez przełożonego (przełożonych) osoby, która dopuściła się naruszenia, jeśli niewykrycie lub niezgłoszenie wynika z nieodpowiedniego kierownictwa lub braku nadzoru. Podejmowanie właściwych decyzji Podjęcie właściwej decyzji nie zawsze jest proste. Czasem możemy nie być pewni, co powinniśmy zrobić. Należy zawsze pamiętać, że w sytuacji trudnego wyboru nie jesteśmy sami. Nasi współpracownicy i kierownictwo AbbVie są zawsze gotowi do pomocy dostępne są też inne zasoby, na przykład Biuro ds. Etyki i Zgodności czy Pion Prawny. 12

17 Stojąc przed trudną decyzją etyczną, warto zrobić krok w tył i zadać sobie poniższe pytania. Jeżeli choćby na jedno z nich odpowiedź brzmi może, należy rozważyć inny przebieg działań lub zwrócić się o pomoc. Czy moje działania byłyby niezgodne z prawem? Czy moje działania byłyby sprzeczne z literą i duchem Kodeksu, naszymi zasadami polityki lub procedurami? Czy byłbym zakłopotany, gdyby moje działanie zostało opisane przez lokalne media? Jakie są więc oczekiwania wobec nas? We wszystkich naszych działaniach biznesowych mamy postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny. Wszyscy mamy obowiązek: znać przepisy ustawowe i wykonawcze, a także obowiązujące w naszych lokalizacjach i odnoszące się do naszych obowiązków służbowych zasady polityki i procedury oraz ich przestrzegać; sugerować doprecyzowanie lub ulepszenia zasad polityki i procedur; traktować się nawzajem i naszych partnerów biznesowych z szacunkiem; mówić prawdę i brać odpowiedzialność za swoje działania; zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszeń i nie zakładać, że ktoś inny to zrobi; prosić o pomoc, gdy to konieczne. 13

18 Poszukiwanie pomocy Za każdym razem należy zacząć od zadania sobie pytania, czy można w ten sposób naruszyć przepisy prawa lub naszego Kodeksu bądź zasady polityki lub procedury AbbVie. Zastanów się nad konsekwencjami podjęcia proponowanego działania. Jeśli nie jesteś pewien, jaka odpowiedź jest poprawna albo w którym kierunku powinieneś podążyć, poproś o wskazówki swojego przełożonego albo skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem Działu Kadr. Możesz również zadzwonić na Infolinię ds. etyki i zgodności pod numerem konsultant odpowie na twoje pytania i pomoże ci rozwiązać ewentualne problemy. Ponadto AbbVie posiada wiele zasobów dotyczących określonych obszarów problemowych. W sprawach związanych z Kodeksem lub zasadami polityki i procedurami firmowymi należy kontaktować się z Biurem ds. Etyki i Zgodności. W innych sprawach należy kontaktować się z odpowiednimi działami: Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Środowiska, Dział Finansów, Globalne Służby Zakupowe, Dział Audytu Wewnętrznego, Pion Prawny, Dział ds. Jakości i Nadzoru. 14

19 15

20 Pacjenci są naszym priorytetem Przestrzeganie przepisów dotyczących opieki zdrowotnej Pacjenci są naszym priorytetem. Ufają, że będziemy dostarczać nowatorskie, bezpieczne i skuteczne produkty. Rządy na całym świecie opracowały przepisy ustawowe i wykonawcze, które regulują działalność naszego sektora, w tym badania, prace rozwojowe, produkcję, marketing, promocję i dystrybucję wyrobów farmaceutycznych. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na naszą codzienną pracę regulują nasze kontakty z pacjentami, pracownikami służby zdrowia, badaczami, klientami, nabywcami, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami. Rozumiemy, że przepisy dotyczące opieki zdrowotnej pomagają chronić ludzi, i z tego prostego powodu zależy nam na przestrzeganiu zarówno litery, jak i ducha tych przepisów wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność: przestrzegamy wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących dopuszczanie naszych produktów do obrotu i sposób ich wytwarzania; przestrzegamy wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących sposób naszej współpracy z różnymi instytucjami państwowymi i ich przedstawicielami w zakresie promocji i sprzedaży naszych produktów; przestrzegamy wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących wprowadzanie naszych produktów do obrotu; zależy nam na przekazywaniu uczciwych, wyważonych i dokładnych informacji, ponieważ pragniemy pomagać pacjentom i ich lekarzom w doborze najbardziej odpowiedniego sposobu leczenia

21 17

22 Zachowanie bezpieczeństwa pacjentów Zaangażowanie w bezpieczeństwo użytkowników naszych produktów jest zawsze podstawą wszystkich naszych działań. Aby chronić pacjentów, musimy identyfikować, oceniać, minimalizować oraz jeśli to możliwe eliminować zagrożenia bezpieczeństwa dla pacjentów. Przestrzegamy także wszelkich wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących przekazywania informacji na temat bezpieczeństwa urzędom regulacyjnym lub zdrowia publicznego oraz komunikujemy się z każdym urzędem, który nadzoruje nasze produkty, w zakresie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Prowadzimy otwarty i uczciwy dialog z pracownikami służby zdrowia, instytucjami, pacjentami i urzędami zdrowia publicznego, by mieć pewność, że otrzymują one informacje potrzebne im do bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów AbbVie. Terminowo rozpatrujemy reklamacje dotyczące naszych produktów i podejmujemy odpowiednie działania naprawcze. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych Jednym ze sposobów monitorowania jakości i bezpieczeństwa naszych produktów jest staranne gromadzenie informacji na temat doświadczeń użytkowników. Jeżeli dowiemy się o niepożądanym wyniku u pacjenta uzyskanym podczas stosowania produktu AbbVie, mamy obowiązek zgłosić ten fakt odpowiednim osobom lub grupom w AbbVie, dzwoniąc pod numer AbbVie przestrzega wszelkich obowiązków dotyczących zgłaszania informacji na temat bezpieczeństwa wszystkich oferowanych produktów odpowiedniemu urzędowi nadzoru. Zdarzenia niepożądane dotyczące dowolnego z naszych leków musimy zgłaszać w ciągu jednego dnia roboczego od powzięcia o nich wiedzy, nawet jeśli nie mamy pewności, czy między produktem a zdarzeniem występuje związek przyczynowoskutkowy. Zgłaszanie potencjalnych problemów z bezpieczeństwem podlega lokalnym procedurom obowiązującym w pionie lub spółce stowarzyszonej pracownika

23 Ochrona prywatności pacjentów i klientów Szanujemy prywatność osób korzystających z naszych produktów. Przestrzegamy wszelkich przepisów prawa regulujących wykorzystywanie, ujawnianie i ochronę danych osobowych, które gromadzimy w związku z badaniami klinicznymi, monitorowaniem bezpieczeństwa produktów i innymi działaniami biznesowymi. Przestrzegamy także zasad ograniczających sposób wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych. Nie kontaktujemy się z pacjentami ani potencjalnymi pacjentami w celu promowania produktów bez odpowiedniego upoważnienia. Nie sprzedajemy informacji prywatnych ani nie pozyskujemy danych osobowych z niedozwolonych źródeł. Pacjenci, konsumenci i inni ufają, że będziemy chronić prywatność i bezpieczeństwo informacji o ich stanie zdrowia oraz danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest nie stracić tego zaufania. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych osobowych poza zakresem dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie będziemy w sposób niewłaściwy ujawniać danych osobowych pacjentów żadnej osobie spoza AbbVie bez pisemnej zgody pacjenta, chyba że będą nam na to pozwalać przepisy prawa. Dane osobowe pacjentów i klientów będziemy udostępniać wyłącznie innym pracownikom AbbVie, którzy muszą je poznać ze względu na wykonywane obowiązki służbowe. W przypadku podejrzenia nieupoważnionego ujawnienia danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu lub pracownikom Pionu Prawnego. W przypadku podejrzenia utraty lub kradzieży własności AbbVie, w tym urządzeń elektronicznych, nośników lub dokumentów, które mogą zawierać dane osobowe, należy natychmiast zgłosić ten fakt Globalnemu Działowi Bezpieczeństwa za pośrednictwem globalnej infolinii centrum zarządzania pod numerem (spółki stowarzyszone: ). 19

24 Prowadzenie badań naukowych i klinicznych Ponieważ zajmujemy się opracowywaniem produktów, urzędy nadzoru mogą wymagać od nas wielu rodzajów badań, w tym badań klinicznych z udziałem ludzi. Informacje uzyskane dzięki takim badaniom pomagają nam odkrywać nowe produkty lub ulepszać istniejące już sposoby leczenia. Prowadząc badania: mamy na uwadze konieczność ochrony uczestników badania przed niepotrzebnym ryzykiem; dbamy o to, by uczestnicy badań klinicznych rozumieli charakter i cel badań oraz związane z nimi ryzyko; zawsze uzyskujemy świadomą zgodę uczestników badania, traktując ją jako niezbędny element naszego procesu badawczego; cenimy wkład osób uczestniczących w badaniach i dbamy o to, by uczestnicy badań byli leczeni z poszanowaniem ich godności i szacunkiem; zależy nam na przekazywaniu wyników badań, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, w sposób dokładny i terminowy, zgodnie ze standardami branżowymi dotyczącymi publikacji i autorstwa; dbamy o to, aby wyniki każdego badania dokładnie odzwierciedlały uzyskane w tym badaniu dane; nie będziemy próbowali niewłaściwie wpływać na wynik badań klinicznych ani na sprawozdania prowadzących je osób; dostrzegamy znaczenie dbałości o dokładność danych pochodzących z badań i analiz pokrewnych; kiedy badania są wykonywane w naszym imieniu, wymagamy odpowiedniego ujawnienia współpracy; cenimy pełną jawność relacji finansowych i innych w pracach badawczo-rozwojowych

25 21

26 Kontakty z pracownikami służby zdrowia i innymi klientami Utrzymujemy regularne kontakty z klientami, w tym z pracownikami służby zdrowia, którzy zalecają i przepisują nasze produkty, z administratorami refundacji leków, którzy ustalają, jakie leki znajdą się na listach leków refundowanych, a także z urzędnikami państwowymi, szpitalami i innymi placówkami opieki zdrowotnej, które podejmują decyzje zakupowe. Ponieważ pracownicy służby zdrowia decydują o najlepszych sposobach leczenia swoich pacjentów, zależy nam na przekazywaniu im terminowych i dokładnych informacji, które pomogą im w podejmowaniu dotyczących tego obszaru decyzji. Ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywają pracownicy służby zdrowia w ustalaniu, które produkty zalecać, przepisywać lub stosować w leczeniu określonych chorób lub schorzeń, zwracamy szczególną uwagę na to, by unikać nawet pozorów niewłaściwego wpływania na ich decyzje. Promujemy nasze produkty wyłącznie w zakresie wskazań, które zostały zatwierdzone, dopuszczone lub dozwolone przez odpowiedni urząd. P: Wszyscy inni w branży wręczają klientom prezenty, szczególnie z okazji niektórych świąt. Jeżeli nie będziemy robić tego samego, stracimy klientów. Czy wręczanie prezentów klientom jest dopuszczalne? O: W niektórych krajach jest to całkowicie niedopuszczalne. W innych z kolei zdarzają się sytuacje i okazje, gdy wręczenie skromnego upominku może być właściwe ze względu na zwyczaje panujące w lokalnej kulturze. Zapoznaj się z dotyczącymi tego tematu lokalnymi zasadami polityki i skontaktuj się z Biurem ds. Etyki i Zgodności. W większości krajów istnieją przepisy regulujące sposób promowania produktów leczniczych. Przepisy te mogą obowiązywać na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Na przykład w USA Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wymaga, by firmy medyczne promowały leki na receptę wyłącznie w zakresie wskazań, które zostały zatwierdzone lub dopuszczone przez FDA. Ponadto kilka stanów USA wprowadziło inne przepisy, które mogą dotyczyć promocji naszych produktów. Co więcej, wiele krajów zakazuje firmom oferowania lub przekazywania pracownikom służby zdrowia korzyści majątkowych w zamian za stosowanie lub zalecanie produktów firmy. Przepisy amerykańskiego prawa federalnego, nazywane Ustawą o zakazie wręczania nielegalnych prowizji, zakazują oferowania lub wręczania korzyści majątkowych w celu zachęcenia pracownika służby zdrowia do stosowania lub zalecania produktów farmaceutycznych finansowanych lub refundowanych przez rząd. Amerykańska Ustawa o fałszywych roszczeniach pozwala rządowi na odzyskanie nawet trzykrotności kwot wypłaconych za fałszywe lub oszukańcze roszczenia o zapłatę lub refundację wydatków na opiekę zdrowotną, w tym na produkty promowane z naruszeniem przepisów FDA lub produkty, za które oferowano lub zapłacono nielegalne prowizje. Przepisy te umożliwiają osobom fizycznym zgłaszanie naruszeń bezpośrednio władzom oraz otrzymywanie części odzyskanych przez władze kwot. Wobec pracowników zgłaszających naruszenia firmie lub władzom nie wolno podejmować działań odwetowych za dokonanie takiego zgłoszenia

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE!

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! PROGRAM BONUSOWY www.payback.pl ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! Ochrona danych w Programie Bonusowym PAYBACK OCHRONA DANYCH JEST NASZYM PRIORYTETEM PAYBACK nie sprzedaje danych. PAYBACK nie

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE Rzeczą niezbędną jest, aby pracownicy spółki Jones Lang LaSalle Incorporated (w tym również spółki LaSalle Investment Management oraz innych jej

Bardziej szczegółowo

Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsinskiej

Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsinskiej Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsinskiej M. Czarkowski Warszawski Uniwersytet Medyczny Ośrodek Bioetyki NRL 1 Historia powstania Przyjęta przez 18 Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych Polityka prywatności dla klientów indywidualnych 1. Administrator zbioru danych osobowych Tikkurila Polska S.A. (zwana dalej Tikkurila) Ul. Ignacego Mościckiego 23 39-200 Dębica Tel: 14 680 56 00 Faks:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty

SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE FIRM FARMACEUTYCZNYCH warsztaty 6 czerwca 2016 r., Warszawa SPECYFIKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zmiany w przepisach prawa z zakresu ochrony danych osobowych a Prawo Farmaceutyczne Odpowiedzialność zarządu z tytułu przepisów Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo