POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009"

Transkrypt

1 POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009 Wprowadzenie dr med. Carlos Belmonte Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia dr med. Floyd E. Bloom

2 POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY STOWARZYSZENIA DANA 2009 Wprowadzenie dr med. Carlos Belmonte Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia dr med. Floyd E. Bloom Redakcja naukowa dr med. Floyd E. Bloom dr med., dr Dennis W. Choi dr med. Joseph T. Coyle Redakcja Ben Mauk Redakcja wydania polskiego James Dutt Robert Kuba Filipkowski Korekta Agnieszka Kasprzycka

3 The EUROPEAN DANA AllIANCE FOR the BRAIN Prezes William Safire Wiceprezesi Colin Blakemore, PhD, ScD, FRS Pierre J. Magistretti, MD, PhD Przewodniczący Edward F. Rover Komitet wykonawczy Carlos Belmonte, MD, PhD Anders Björklund, MD, PhD Joël Bockaert, PhD Albert Gjedde, Dr Med, MD, FRSC Sten Grillner, MD, PhD Małgorzata Kossut, MSc, PhD Richard Morris, DPhil, FRSE, FRS Dominique Poulain, MD, DSc Wolf Singer, MD, PhD Piergiorgio Strata, MD, PhD Eva Syková, MD, PhD, DSc Dyrektor wykonawczy Barbara E. Gill Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu Dana (EDAB, ang. European Dana Alliance for the Brain) jest grupą 265 czołowych specjalistów w dziedzinie neuronauki (nauki badającej działanie układu nerwowego), reprezentujących 27 krajów, wśród których jest dziesięciu laureatów Nagrody Nobla. Zadaniem Stowarzyszenia jest zwiększenie powszechnej świadomości dotyczącej postępów w badaniach nad mózgiem i płynących z nich korzyści. Organizacja ta, założona w roku 1997, służy jako platforma łącząca badania naukowe, samych naukowców i ogół społeczeństwa. A Dana Alliance for the Brain Inc publication prepared by EDAB, the European subsidiary of DABI

4 SPIS TREśCI Wprowadzenie 5 dr med., dr Carlos Belmonte prezes International Bain Research Oraganization Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia 9 dr med. Floyd E. Bloom Mapowanie ścieżek wiodących do uzależnienia 15 Elizabeth Norton Lasley Nowe kierunki w badaniach nad chorobą Alzheimera; sukcesy i porażki 25 Tom Valeo W poszukiwaniu lepszych terapii schizofrenii; o roli przypadku w nauce 37 Hakon Heimer Interfejs mózg-maszyna; pomysły z literatury fantastyczno-naukowej stają się rzeczywistością 47 Brenda Patoine Problem otyłości; zdradzeni przez hormony 57 Scott Edwards Zespół stresu pourazowego (PTSD) i uraz czaszkowo-mózgowy; leczenie pobite(wne)go mózgu 67 Kayt Sukel Podsumowanie; inne ważniejsze dokonania naukowe 2008 roku 79 John Timmer Przypisy 91 Wizja i cele Stowarzyszenia Dana 101 Spis treści 3

5

6 WPROWADZENIE dr med. Carlos Belmonte Prezes International Brain Research Organization tłumaczenie: Agnieszka Kasprzycka Neuronaukowcy ze stażem odpowiednio długim, by mieć właściwe pojęcie o postępach w badaniach nad mózgiem, podzielają moje poczucie, że żyjemy w dobie rewolucji. Rewolucje całkowicie odmieniają ludzkie życie i często pożerają własne dzieci, dlatego doniosłe odkrycia, dokonane przez wybitnych naukowców zaledwie kilka lat temu, obecnie pozostają anonimowe i zepchnięte na margines przez ekscytujące wyniki najnowszych badań. Ale badacze muszą odsunąć nostalgię na bok, by zwrócić się w stronę bardzo obecnie realnej szansy odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego mózgu pytania, które jeszcze nie tak dawno wydawały się niedostępne. Leczenie wielu istotnych zaburzeń mózgu wciąż pozostaje poza naszym zasięgiem. Zarówno naukowcy, jak i kadra kierownicza zakładów opieki zdrowotnej nieustannie narzekają na trudności związane z przełożeniem podstawowych odkryć badawczych na leczenie ludzi, co stanowi źródło frustracji dla neuronaukowców zajmujących się badaniami klinicznymi i podstawowymi. Jednakże zrozumienie molekularnych i komórkowych mechanizmów leżących u podstaw chorób mózgu jest najbezpieczniejszą i najszybszą drogą do znalezienia skutecznych form terapii służących zapobieganiu i leczeniu tych schorzeń. Raport roczny Postępy nauki o mózgu Stowarzyszenia Dana każdego roku wskazuje na te obiecujące postępy neuronaukowe, które stają się pomostem pomiędzy badaniami podstawowymi a praktyką kliniczną. W zapoczątkowanym w tym roku nowym formacie raportu do omówienia została wybrana pewna liczba gorących tematów, by dostarczyć czytelnikom aktualny przegląd ostatnich osiągnięć i wskazać na ich znaczenie w kontekście wiedzy podstawowej i klinicznej. Powstanie samego raportu wynika z silnego przekonania o tym, jak istotne jest rozpowszechnianie wiedzy naukowej. Co ważniejsze, celem raportu jest powiększenie liczby odbiorców zainteresowanych tymi badaniami. Szybki postęp w neuronauce nieustannie dostarcza nowych wiadomości na temat różnych aspektów funkcjonowania mózgu, co sprawia, że nawet naukowcom trudno jest pozostawać na bieżąco z najświeższymi odkryciami. Publikacja, która przynosi zarówno profesjonalnym neuronaukowcom, jak i laikom przegląd największych osiągnięć w badaniach nad mózgiem, przy zachowaniu przystępnej i atrakcyjnej formy oraz jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości informacji naukowej, jest bezcennym źródłem. Wprowadzenie 5

7 Początki Tygodnia Mózgu W 1992 roku Fundacja Dana zdecydowała podzielić się ze społeczeństwem wiadomościami dotyczącymi postępów w badaniach nad mózgiem, które mają miejsce w laboratoriach i szpitalach na całym świecie. Przecież w końcu to społeczeństwo właśnie będzie ostatecznym beneficjentem rozwoju wiedzy o mózgu. Fundacja wspierała, najpierw w Stanach Zjednoczonych a następnie w Europie, stowarzyszenie utworzone przez grupę uznanych neuronaukowców, którzy oddali się pracy nad upublicznianiem wiedzy o badaniach nad mózgiem i ich potencjale i rozpoczęli przekazywanie informacji w sposób zrozumiały i przystępny. Tak narodziło się Stowarzyszenie Dana. W owym czasie wielu czynnych neuronaukowców patrzyło na tę inicjatywę ze sceptycyzmem, myśląc, że jest to zbyt duża odpowiedzialność dla prywatnej fundacji i że powinno się ją raczej przekazać w ręce publicznych i rządowych instytucji. Popularność Tygodnia Mózgu oraz sukces wielorakich publikacji i działań na całym świecie, włączając w to raport roczny Stowarzyszenia Dana o postępach nauki o mózgu, ilustruje błędność takiego osądu. Fundacji udało się rozbudzić w społeczeństwie przekonanie, że neuronauka bezpośrednio odnosi się do ich osobistego życia. Leczenie występujących współcześnie zaburzeń W tym roku raport zajmuje się przede wszystkim postępami osiągniętymi w rozumieniu zaburzeń mózgu, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia i uszkodzenia mózgu wskutek bezpośrednich urazów głowy, występujących szczególnie często we współczesnych społeczeństwach. Jednakże raport nie pomija także wkładu neuronaukowców w zrozumienie innych problemów społecznych, takich jak nadużywanie substancji uzależniających i otyłość, ani też dyskusji nad możliwościami oferowanymi przez nowo powstające technologie. Jedna z nowszych hipotez, która twierdzi, że choroba Alzheimera jest spowodowana zaburzeniem zdolności komórek nerwowych do zmian w połączeniach międzyneuronalnych, stanowi atrakcyjne uzupełnienie do dominujących teorii koncentrujących się na blaszkach amyloidowych i kłębkach neurowłókienkowych. Wydaje się, że blaszki i kłębki są raczej skutkiem niż przyczyną tej choroby. Podobnie, ostatnie badania poszukujące przyczyn schizofrenii wskazały nowe obszary aktywności neuronalnej. W tym przypadku chodzi o nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem głównego neuroprzekaźnika w mózgu glutaminianu, mogące stanowić przyczyny bardziej pierwotne niż te proponowane wcześniej przez naukowców. W ramach leczenia zespołu stresu pourazowego naukowcy badali nowe obszary mózgu, ale także nowe terapie i technologie mające na celu złagodzenie uporczywych wspomnień związanych z traumatycznymi wydarzeniami oraz zredukowanie bezpo- 6 Wprowadzenie

8 średnich skutków wywołanych uszkodzeniem mózgu. Terapie te obejmują zarówno metody przywoływania wspomnień poprzez rzeczywistość wirtualną, jak i zastosowanie leków łagodzących cytotoksyczne skutki urazu mózgu. Niektóre symptomy zespołu stresu pourazowego, jak alkoholizm, nadużywanie leków oraz nadmierne objadanie się były niegdyś traktowane raczej jako zależne od woli człowieka przejawy wad charakteru niż zaburzenia spowodowane złym funkcjonowaniem mózgu. Dzisiaj naukowcy coraz bardziej zdają sobie sprawę z roli, jaką w kompulsywnym spożywaniu substancji uzależniających czy jedzenia pełni znajdujący się w mózgu układ nagrody. Zarówno w przypadku otyłości, jak i alkoholizmu naukowcy są przekonani, że prawidłowo rozpoznali te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za kontrolę zachowań i podatność na uzależnienia. Innego rodzaju kontrola była kluczowa w doskonaleniu interfejsu łączącego mózg z maszyną. Miałby on umożliwiać osobom unieruchomionym przez uszkodzenia systemu nerwowego interakcję ze środowiskiem za pomocą urządzeń sterowanych przez impulsy elektryczne odbierane z komórek nerwowych lub mięśniowych. Dzięki poczynionym w ostatnich latach postępom także to marzenie staje się coraz bardziej realne. Nauka o mózgu w skali globalnej Różnorodność i doniosłość odkryć opisanych w Raporcie rocznym 2009 uwydatniają zarówno ich potencjał do ułatwienia życia milionom ludzi cierpiących z powodu zaburzeń systemu nerwowego, jak i pomagają uzasadnić wysiłki naukowców i instytucji grantowych w badaniach nad mózgiem. Jednakże dodatkowa rola badań neuronaukowych w pogłębianiu wiedzy na temat mechanizmów działania prawidłowo funkcjonującego mózgu ludzkiego będzie miała w dalszej perspektywie równie duży albo nawet większy wpływ na nasze życie. Na przykład: pojęcie odpowiedzialności prawnej i winy, metody edukacyjne czy też możliwość zewnętrznej kontroli mózgu prowadzącej do odpowiedniego modulowania ludzkich zachowań to wszystko zostanie w przyszłości określone dzięki postępom w neuronauce. Procesy, w wyniku których mózg generuje świadomość, oraz inne złożone funkcje poznawcze pozostają wciąż nieznane, ale stają się coraz bardziej osiągalne dla naukowych analiz i, wnosząc z dynamiki dotychczasowych postępów, jesteśmy bliżej ich zrozumienia, niż dawniej myśleliśmy. Naukowa analiza wyjaśniająca ludzkie zachowania z pewnością będzie miała ogromny wpływ na społeczeństwo, a zgłębianie tajemnic mózgu stanie się najważniejszym naukowym wyzwaniem XXI wieku. Musimy włączyć wszystkie kraje świata w naukową przygodę, jaką jest badanie mózgu. W globalnej społeczności, znajdującej się nieustannie na progu konfliktu, nauka stanowi terytorium wspólne, na którym racjonalność jest podstawową siłą sprawczą i gdzie pojęcia i teorie muszą być eksperymentalnie sprawdzone, by mogły zostać zaakceptowane. Naukowe badania należą do tych nielicznych aktywności ludzkich, którym przyświecają ogólnie uznane wartości etyczne, zatem oferują wspólny Wprowadzenie 7

9 grunt, na którym można współpracować mimo indywidualnych różnic i odmiennych przekonań. Gdy bierzemy pod uwagę tę dodatkową rolę nowoczesnej nauki, badania naukowe nad mózgiem jawią się jako szczególnie ekscytujące pole do testowania możliwości globalnej współpracy. 8 Wprowadzenie

10 perspektywy BADAń NAD SUBSTANCJAMI WYWOłUJąCYMI UZAleżNIENIA dr med. Floyd E. Bloom profesor emerytowany, Department of Molecular and Integrative Neuroscience, The Scripps Research Institute dyrektor Alkermes, Inc. dyrektor Elan Pharmaceuticals, Inc. tłumaczenie: prof. dr hab. Piotr Popik W ostatnim roku najważniejszych odkryć dotyczących mózgu dokonano niewątpliwie w dziedzinie badań nad uzależnieniami i ich leczeniem; zostaną one opisane w kolejnym rozdziale. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują nowe potencjalne leki wspomagające proces stopniowego obniżania dawek niemal wszystkich legalnych i nielegalnych substancji uzależniających, po które sięga człowiek. Właśnie te osiągnięcia zasługują na specjalne wyróżnienie wśród innych, nawet najwybitniejszych tegorocznych dokonań naukowych. Badania te pozwalają nam również zrozumieć proces, dzięki któremu naukowcy odkrywają, jak narkotyki wpływają na mózg, a także jaki jest wpływ wcześniejszych doświadczeń z narkotykiem na rozwój uzależnienia. Co więcej, lepsze zrozumienie naturalnej historii rozwoju choroby uzależnieniowej kiedy się zaczyna, jak długo trwa (leczona i nieleczona), jaki jest wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na długość jej trwania będzie pomocne osobom uzależnionym w podjęciu decyzji co do sposobu i czasu rozpoczęcia terapii. Poszukiwanie właściwych receptorów Niedawne badania wykonane przez Narodowe Instytuty Zdrowia USA wskazują, że ponad 22 miliony Amerykanów wykazuje znaczące problemy związane z braniem narkotyków, lecz mniej niż 25 procent z tej liczby otrzymuje prawidłowe leczenie. Ponad 80 procent skazanych w więzieniach federalnych i stanowych odsiaduje wyroki z powodu przestępstw związanych z alkoholem lub innymi narkotykami. Ci, którzy w czasie pobytu w więzieniach nie są leczeni, niemal zawsze wracają do nałogu po opuszczeniu zakładu. Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia 9

11 Zainteresowanie tematem uzależnień znacząco zwiększyło się w wyniku nasilonego używania heroiny i marihuany przez personel wojskowy biorący udział w wojnie wietnamskiej. Obserwacja ta skłoniła prezydenta Nixona do ogłoszenia regulacji prawnych zmierzających do zapobiegania uzależnieniom narkotykowym (tzw. Special Action Office on Drug Abuse Prevention) w 1971 r. Ten krok z kolei skłonił Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego USA do intensyfikacji badań nad alkoholizmem i innymi formami uzależnień narkotykowych. Badania epidemiologiczne wykazały, że wielu z żołnierzy było zbyt młodych, by legalnie kupować alkohol, tymczasem czysta heroina i marihuana były łatwo dostępne, w dodatku za niewielkie pieniądze. Również w tym czasie naukowcy zaczęli uświadamiać sobie, jak niewiele wiedzą o tym, dlaczego przyjmowanie alkoholu (etanolu) prowadzi do upicia się lub w jaki sposób nielegalne narkotyki (heroina, kokaina i marihuana) pośrednio wpływają na funkcjonowanie sześciu badanych wówczas neuroprzekaźników (acetylocholiny, dopaminy, noradrenaliny, serotoniny, glutaminianu i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA)). Ożywione badania nad substancjami uzależniającymi początkowo dotyczyły receptora, przez który narkotyki opioidowe wywołują efekty u zwierząt laboratoryjnych. Gdy receptory te zostały opisane przez kilka niezależnych i konkurujących ze sobą grup badawczych, niektórzy uczeni zaczęli się zastanawiać, dlaczego w mózgu w ogóle znajdują się takie receptory i jaka jest ich funkcja. W ciągu pięciu lat te rozważania przyniosły niespodziewane odkrycia: receptory opioidowe istnieją, ponieważ właśnie na nie działają nieznane wcześniej neuroprzekaźniki. Nazwano je później endorfinami, czyli endogennymi (naturalnie występującymi) substancjami morfinopodobnymi. W końcu naukowcy zdefiniowali trzy rodziny genów dla trzech różnych endorfin, wykazujących ekspresję w trzech różnych obwodach neuronalnych razem z trzema głównymi rodzajami receptorów. Alkoholizm zyskuje większą uwagę Opisane wyniki badań naukowych wywarły niezwykły wpływ na neuronaukę. Niektórzy uczeni przyjęli odkrycie nieznanego neuroprzekaźnika, którego receptory reagują na opioidy jako dobrą przesłankę sugerującą, że być może inne substancje silnie oddziałujące na mózg (takie jak np. marihuana i benzodiazepiny używane jako leki hamujące odczucia lękowe) działają poprzez receptory dla innych nieznanych neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. Nic więc dziwnego, że wkrótce zidentyfikowano endogenne kannabinoidy neuroprzekaźniki, których receptory umożliwiają działanie marihuany. Z kolei efekty benzodiazepin wkrótce przypisano specyficznej kombinacji podjednostek budujących receptory dla GABA. Drugą konsekwencją odkrycia systemów endorfinowych było zwrócenie uwagi na ich udział w działaniu alkoholu i w leczeniu alkoholizmu. Silni i selektywni antagoniści blokujący receptory opioidowe byli już używani do leczenia zatrucia (przedawkowania) 10 Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia

12 opioidami oraz heroinizmu wśród pacjentów szpitali w więzieniach federalnych. Eksperymentatorzy zaczęli się zastanawiać nad ich wpływem na inne substancje uzależniające, których mechanizm działania nie był znany dotyczyło to zwłaszcza alkoholu. W latach 70-tych naukowcy nie byli zainteresowani badaniem efektów alkoholu. Porównując jego siłę działania z lekami uspakajającymi, uważano, że alkohol jest bardzo słaby, ponieważ dla efektu przeciwlękowego potrzebne są gramy alkoholu, a dopiero dziesiątki gramów powodują efekty upicia. Jednakże do wczesnych lat tych kilka grup badawczych zdołało wykazać, że antagoniści receptorów opioidowych hamują reakcję samopodawania alkoholu u zwierząt i odwracają efekty niskich dawek alkoholu na neurony w tkance nerwowej. Badania nad działaniem alkoholu wpisywały się dobrze w nurt innych prac doświadczalnych, w których specyficzne rejony mózgu określono mianem układu nagrody (rozkoszy). Chodzi tu o projekcje dopaminowe z substancji czarnej oraz niewielki zespół neuronów przedniego podwzgórza, znany jako jądro półleżące przegrody. Uzyskane wyniki, szeroko dyskutowane w następnym rozdziale, potwierdziły opisane wcześniej, hamujące efekty antagonistów receptorów opioidowych na reakcję samopodawania alkoholu w modelach zwierzęcych. Co więcej, zachęciły klinicystów do stosowania tych antagonistów u alkoholików; badania kliniczne wykazały prawie zupełny brak działań niepożądanych. Ostatecznie, FDA (ang. Food and Drug Administration, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) dopuściła w terapii alkoholizmu używanie antagonistów receptorów opioidowych i innych leków hamujących farmakologiczne efekty działania alkoholu na komórki nerwowe. Walka z przesądami dotyczącymi uzależnień Wracając do żołnierzy wojny wietnamskiej: w latach 70-tych (ale takie przekonanie funkcjonuje także obecnie wśród wielu, którym wydaje się, że wiedzą coś o uzależnieniach) uzależnienie od narkotyków było traktowane przez organy ścigania i system sprawiedliwości jako zaburzenie natychmiastowe i nieuleczalne, wywołujące głód narkotykowy tak silny, że żaden świadomy wysiłek nie mógłby go pokonać. U osób uzależnionych pozbawionych narkotyku zachowania przestępcze podejmowane w celu jego zdobycia uważano wręcz za zrozumiałe. Jednakże gdy ponownie porównano sporą grupę żołnierzy po roku i trzech latach od powrotu z Wietnamu z odpowiednią grupą kontrolną w tym samym wieku, wyniki okazały się niezwykłe. Początkowo, tuż po powrocie prawie 80% byłych żołnierzy wykazywało kontakt z marihuaną (potwierdzały to badania moczu na obecność narkotyku), połowa z nich próbowała morfiny lub opium, a prawie 20% wykazywało objawy kwalifikujące ich jako uzależniony w czasie służby. Jednakże rok później tylko 5% z tych, którzy byli uzależnieni od opioidów w czasie działań wojennych, wciąż wykazywało uzależnienie po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Te osoby, które nie były już uzależnione, właściwie nie otrzymywały żadnej terapii. Lee Robbins z Washington University w Saint Louis, główny epide- Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia 11

13 miolog tych badań, wysnuł wniosek, że przyczyną powszechności używania narkotyków w czasie wojny była ich szeroka dostępność i niska cena. Tak więc powszechne mniemanie, że człowiek raz uzależniony pozostanie takim do końca życia okazało się błędne. Uzależnienie nie trwa wiecznie, ponieważ może być przerwane przez zmianę warunków życia lub, być może, przez skuteczną terapię. Co ciekawe, u weteranów wojennych wykazujących patologiczne zachowania społeczne przed Wietnamem, pozostawanie w nałogu i fiasko leczenia były równie częste jak wśród społeczności cywilnej i penitencjariuszy więzień federalnych. Wieloletni alkoholizm dotyka niemal 20% ogólnej populacji (genetyczne predyspozycje występowania i oporności na uzależnienia są ważnym zagadnieniem badawczym wykraczającym jednak poza ramy niniejszego opracowania). Jeśli już mowa o legalnych substancjach uzależniających, warto zauważyć, że wśród przyczyn umieralności w USA wymienianych przez raport Physicians and Lawyers for National Drug Abuse Policy 2008 palenie tytoniu zajmuje miejsce pierwsze zaś picie alkoholu miejsce trzecie, zaraz za chorobami nowotworowymi. Droga do lepszego leczenia Badania nad farmakologicznymi terapiami alkoholizmu otworzyły drogę dla poszukiwań leków na inne uzależnienia. Jednakże większość lekarzy nigdy nie otrzymało odpowiedniego wyszkolenia dotyczącego rozpoznawania i leczenia pacjentów uzależnionych. Osoby zatrzymane z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu i przywiezione na oddział pogotowia ratunkowego mają dodatkowy kłopot, ponieważ przeważająca część programów ubezpieczeniowych w większości stanów USA z definicji nie pokrywa wydatków związanych z leczeniem pijanych klientów. Większość lekarzy o ile w ogóle mają czas na rozmowę, rozpoznanie choroby uzależnieniowej i wdrożenie leczenia nie wierzy, że terapia jest możliwa lub pomocna. Przeciwnie, lekarze ci uważają, że wystarczy terapia w formie doradztwa, prowadzona przez innego specjalistę. W ramach prób klinicznych wykazano, że połączenie leczenia antagonistami receptorów opioidowych z terapią grupową przynosi efekty wśród osób, które chcą się leczyć, jednakże większość uzależnionych wcale nie szuka pomocy. Sam więc dostęp do systemu leczenia, w którym w dodatku nie uwzględnia się efektywnych metod terapeutycznych, nie zmieni zatem sytuacji. Jednak naciski pacjentów świadomych swego uzależnienia lub uzależnienia osób bliskich mogą w końcu doprowadzić do szerszego stosowania nowoczesnych metod leczenia. Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach obserwuje się tutaj znaczący postęp, także dzięki wynikom badań biomedycznych. 12 Perspektywy badań nad substancjami wywołującymi uzależnienia

14 POSTĘPY NAUKI O MÓZGU RAPORT ROCZNY 2008

15

16 NARKOTYKI Mapowanie ścieżek wiodących do uzależnienia Elizabeth Norton Lasley tłumaczenie: prof. dr hab. Piotr Popik Raymond F. Anton (z lewej) i Gabor Oroszi w laboratorium w Medical University of South Carolina (dr med. Raymond F. Anton / Medical University of South Carolina) Narkotyki 15

17 Wieloletnie badania sugerowały, że uzależnienia są zaburzeniami o podłożu neurobiologicznym. Medycyna dysponuje już kilkoma lekami skutecznymi w terapii alkoholizmu, a kilka nowych zostanie niebawem wprowadzonych. Prace badawcze wykonane w 2008 r. sugerują, że różne rodzaje uzależnień mogą mieć podłoże genetyczne. Jedna z linii badań wskazuje, że odpowiedź alkoholików na leczenie może zależeć od różnic w budowie jednego z kluczowych receptorów. Inne wyniki sugerują, że obserwowane różne rodzaje alkoholizmu zależą od aktywności odmiennych obwodów neuronalnych. W przyszłości będą istniały terapie ukierunkowane na konkretny rodzaj uzależnienia; terapie te będą zapewniały najlepszą skuteczność każdemu konkretnemu pacjentowi. Choć największy postęp w badaniach w 2008 r. dotyczy samych korzeni alkoholizmu, ich implikacje dostarczą wiedzy mającej zastosowanie w rozumieniu zjawiska uzależnienia. Okazuje się, że badania nad alkoholizmem i innymi uzależnieniami przeplatają się wzajemnie, niekiedy w zaskakujący sposób. W kierunku receptora opioidowego Badania nad uzależnieniami i nasza wiedza o tym zjawisku koncentrują się wokół opioidów. Chodzi tu nie tylko o opium (ekstrakt z maku, znany z czasów starożytnych z powodu najsilniejszych właściwości przeciwbólowych), lecz również jego pochodne, takie jak heroina, morfina i kodeina. Wszystkie opioidy mają jednak znaną wadę działają uzależniająco. W pierwszej połowie XX wieku badacze poszukiwali równie skutecznego leku przeciwbólowego, który nie powodowałby uzależnienia, jednak wysiłki te nie przyniosły rezultatu. Pomimo tych poszukiwań, dziedzina leczenia uzależnień nie rozwijała się znacząco w czasie wspomnianego półwiecza. Jak zauważa Ting Kai Li, dyrektor amerykańskiego National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), nie tylko badania uzależnień, lecz w ogóle badania behawioralne rozwijały się zbyt wolno, aby uznano je za część neuronauki. Zachowanie się zwierząt i ludzi powszechnie uznawano za coś intencjonalnego, rodzaj wyboru dobrego lub złego, nie zaś za wynik procesów nerwowych. To prawda, że picie alkoholu lub używanie narkotyków może się rozpocząć jako zachowanie podległe woli twierdzi Li jednak dla niektórych osób zachowanie podległe woli może przerodzić się w zachowanie powtarzające się, a potem w kompulsywne. Zagadnienie owej zmiany w mózgu, która powoduje uzależnienie, zostało uznane za priorytet, gdy rząd USA rozpoczął walkę z narkotykami w latach 70-tych. Do rozwiązania tej zagadki na początku lat 70-tych powołano NIAAA oraz National Institute on Drug Abuse (NIDA). Jeden z pierwszych kamieni milowych w badaniu uzależnień został położony właśnie dzięki tej inicjatywie. Mimo że naukowcy już wcześniej opracowali kilka działających antagonistów receptorów opioidowych substancji podobnych strukturalnie, które blokują receptory opioidowe lub odwracają efekty działania opioidów. Należą do nich nalokson (szybko działający antagonista, stosowany do leczenia zatruć) i naltrek- 16 Narkotyki

18 son (który działa dłużej). Jednak przyszłość badań nad uzależnieniami była niejasna, gdyż nie odkryto wciąż samego receptora opioidowego. Oni wszyscy pracowali po omacku, twierdzi Charles O Brien, dyrektor Center for Studies in Addiction na University of Pennsylvania. Pierwszy receptor opioidowy został zidentyfikowany w 1973 r. przez Solomona Snydera i Candace Pert z Johns Hopkins University, w badaniach sponsorowanych przez NIDA. 1 Chemiczni posłańcy uzależnień Naukowcom brakowało wyraźnego powodu, aby w ludzkim mózgu istniały receptory dla wyciągu z rośliny. Przecież mózg zawiera swój własny zestaw substancji chemicznych w połowie lat 70-tych znano ich już ponad tuzin. Jednak wielu badaczy podejrzewało, że receptor opioidowy potrzebny jest do działania jakiejś nowej, nieznanej cząsteczki, która wykazuje na tyle silne podobieństwo do opium, że wiąże się do wspólnego receptora. Ta hipoteza znalazła potwierdzenie doświadczalne w 1975 r., gdy dwóch badaczy ze Szkocji, John Hughes i Hans Kosterlitz, określili strukturę chemiczną endogennej substancji opioidopodobnej, którą nazwali enkefaliną. 2 Z kolei termin endorfina (skrót od endogenna morfina ) wprowadzono już wcześniej, jest on bardziej ogólny i używany częściej do określenia naturalnie występujących w mózgu substancji przeciwbólowych. Odkrycia te wzbudziły nadzieję zarówno w środowisku medycznym, jak i wśród prawodawców że będzie istniała możliwość skutecznych terapii uzależnień. Prace badawcze wykonane w ciągu następnego trzydziestolecia zaowocowały odkryciem w 2008 r., że odpowiedź alkoholika na leczenie antagonistą receptorów opioidowych, naltreksonem, zależy od genotypu pacjenta. Niezwykłe połączenie Umieszczenie tych badań w szerszym kontekście podkreśla ich rolę. W 1980 r. środowiskiem naukowym wstrząsnęły wyniki eksperymentu wskazującego, że naltrekson powodował zaprzestanie przyjmowania alkoholu przez rezusy. W tym czasie niewiele było wiadomo o wpływie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy: przyjmowano, że alkohol działa przez jakiś inny mechanizm, niż powiązany z receptorem opioidowym. Jak zawsze w przypadku badań podstawowych, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał mówi O Brien. Ponieważ inne eksperymenty, w tym wykonane na pacjentach przez O Briena i jego współpracowników, potwierdziły obserwacje działania naltreksonu u małp, lek został zarejestrowany przez FDA do leczenia alkoholizmu w 1995 r. W 2003 r. O Brien przewodził badaniom, które połączyły odpowiedź na naltrekson ze specyficznym wariantem genetycznym receptora μ-opioidowego (zwanego także mi lub mu-opioidowym). 3 Ten typ receptora jest rozpowszechniony w organizmie Narkotyki 17

19 i wykrywa się go np. w układzie nagrody w mózgu, gdzie jak się uważa odpowiada za zmiany adaptacyjne towarzyszące długotrwałemu przyjmowaniu alkoholu i narkotyków. Konkretnie, O Brien i jego zespół badał DNA osób uczestniczących w kilku opublikowanych badaniach. Osoby z opisywanym wariantem genetycznym wykazywały mniejsze szanse na powrót do uzależnienia po terapii. Wyniki doświadczeń O Briena zostały potwierdzone w 2008 r. w badaniach wykonanych na ponad 900 pacjentach i opublikowanych przez Raymonda Antona i współpracowników z University of South Carolina. 4 Publikacja ukazała się w lutowym wydaniu Archives of General Psychiatry (piśmie, które odrzuciło oryginalny manuskrypt o efektach działania naltreksonu z 1980 r., co O Brien podkreślił w dołączonym komentarzu). synapsa neuron odbierający sygnał neuron wysyłający sygnał sygnał alkohol sygnał naltrekson receptor opioidy endogenne (występujące w mózgu) opioidy egzogenne (podane z zewnątrz) A) Uważa się, że alkohol stymuluje uwalnianie endogennych opioidów, które wywołują efekty euforyczne. B) Endogenne opioidy są uwalniane do synapsy i C) stymulują aktywność receptorów opioidowych, co wywołuje zmiany w neuronie odbierającym sygnał. D) Egzogenne opioidy, takie jak morfina, również stymulują receptory opioidowe. E) Naltrekson blokuje receptory opioidowe i zapobiega ich aktywacji. (Joseph Volpicelli / NIH National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) 18 Narkotyki

20 Wciąż pozostaje zagadką, jak dokładnie alkohol działa na receptory opioidowe. Wydaje się, że za efekty euforyzujące odpowiadają stymulowane alkoholem endorfiny, które następnie uwalniają neuroprzekaźnik dopaminę w układzie nagrody. Efekty te są blokowane naltreksonem. Gdy zwierzęta doświadczalne przyzwyczajone do alkoholu otrzymują naltrekson, obserwuje się u nich brak uwalniania dopaminy w układzie nagrody. Również ludzie przyjmujący naltrekson odczuwają brak alkoholowego kopa. Osoby podatne na działanie naltreksonu wykazują pewne podobieństwa. Właśnie u nich głód alkoholu jest niezwykle silny i obciążeni są rodzinną historią alkoholizmu. Zaczynają pić w młodości i mają tzw. mocną głowę. Na poziomie biochemicznym ich odpowiedź endorfinowa jest silniejsza niż u osób niereagujących na podanie naltreksonu. W badaniach z 2008 r. alkoholicy z omawianym wariantem genetycznym, otrzymujący naltrekson byli w stanie obyć się bez alkoholu przez dłuższy czas, wykazywali mniej dni wzmożonego picia oraz potrafili powstrzymać się od picia (lub pić niewiele) w czasie ostatnich ośmiu tygodni szesnastotygodniowego eksperymentu. Pacjenci bez tego wariantu genetycznego leczeni naltreksonem wykazywali reakcję podobną do reakcji grupy kontrolnej, której podano placebo. Odkrycia te sugerują, że jesteśmy o krok od wprowadzenia istotnej terapii, mówi O Brien. Obecnie alkoholikiem jest ktoś, kto za dużo pije. Jednak wkrótce będziemy mogli wyodrębnić populacje pacjentów, którzy odpowiadają w szczególny sposób na leczenie, w zależności od konkretnego mechanizmu uzależnienia. Zgadza się z tym Li z NIAAA. Wskazuje również, że obecnie, zgodnie z Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), standardowym podręcznikiem diagnostycznym dla lekarzy, za alkoholika uważa się osobę spełniającą przynajmniej 3 z 7 kryteriów, takich jak: utrata kontroli nad piciem, tolerancja i objawy abstynencyjne po zaprzestaniu picia. Jeśli masz tylko 2 z 7 objawów, nie jesteś alkoholikiem. Jeśli masz 3 wszystko jedno które jesteś, mówi Li. W przyszłości, w celu wybrania najlepszej możliwej terapii, alkoholizm będzie klasyfikowany i określany za pomocą genetycznego profilu pacjenta oraz jego indywidualnej charakterystyki. Istnieją tylko dwa inne leki stosowane w terapii alkoholizmu. Leczenie akamprozatem przynosi mierną ulgę w odczuwaniu przykrych skutków odstawienia alkoholu; choć lek ten jest używany w Europie, badania amerykańskie kwestionują jego skuteczność. Najstarszy lek używany w leczeniu alkoholizmu, disulfiram (Antabuse, Esperal) blokuje metabolizm alkoholu, co wiedzie do powstawania toksycznego związku chemicznego. Jego działanie jest nieprzyjemne: zaczerwienienie twarzy, palpitacje serca, nudności i wymioty. Li, który pracował z alkoholikami leczonymi disulfiramem, stwierdził, że lek jest skuteczny wyłącznie u osób silnie zmotywowanych lub zmuszonych prawnie do leczenia (np. skazanych za prowadzenie pojazdów po pijanemu). Nieprzyjemnych efektów leku można uniknąć, po prostu nie przyjmując go. Podawanie disulfiramu działa zapobiegawczo i nie jest prawdziwym leczeniem. Narkotyki 19

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Diagnoza i terapia patologicznego hazardu Białobrzegi 10-12 maja 2012 Materiały konferencyjne Ogólnopolska konferencja szkoleniowa Diagnoza i terapia patologicznego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zachowaj jasność umysłu

Zachowaj jasność umysłu Zachowaj jasność umysłu najnowsze wyniki badań naukowych mózgu Jakość życia The European Dana Alliance for the Brain NRTA - Towarzystwo Edukacyjne AARP NRTA (www.aarp.org/nrta, National Retired Teachers

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWA MEDYCZNE cd. WĘGLOWODANY I CZERWONE MIĘSO

OSZUSTWA MEDYCZNE cd. WĘGLOWODANY I CZERWONE MIĘSO OSZUSTWA MEDYCZNE cd. WĘGLOWODANY I CZERWONE MIĘSO POTĘGA BIAŁKA Protein Power [1995] - dr Mary Dan Eades i dr Michael R Eades [fragmenty] SPIS TREŚCI Podziękowania Wprowadzenie CZĘŚĆ I: OCEŃ SWOJE RYZYKO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA DO WYDANIA INTERNETOWEGO

PRZEDMOWA DO WYDANIA INTERNETOWEGO Tomasz Gabiś, Mateusz Rolik RAPORT O AIDS Pierwodruk: Stańczyk. Pismo postkonserwatywne, 2004, nr 1-2 (40-41). SPIS TREŚCI PRZEDMOWA DO WYDANIA INTERNETOWEGO WSTĘP 1. PARADOKSY I ZAGADKI PARADYGMATU HIV

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010

Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010 Zdrowie zaczyna się wraz z wiedzą dr Matthias Rath Kwartalnik dla Osób o Otwartym Umyśle nr 1/2010 Umysł człowieka jest jak spadochron. Zamknięty, nie spełnia swojej funkcji. Frank Zappa Spis treści Jak

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję

EZOP. ABC leczenia zaburzeń lękowych. Leki OTC i suplementy. fakty i kontrowersje DRUID. Wódka i śmierć. BOTOX na depresję lipiec - wrzesień 2014 /wydanie bezpłatne D l a L e k a r z a R o d z i n n e g o n r 1 DRUID BOTOX na depresję ABC leczenia zaburzeń lękowych Pobudzenie u pacjentów z otępieniem Wódka i śmierć EZOP Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej Część pierwsza: okres międzywojenny

Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej Część pierwsza: okres międzywojenny Alkoholizm i Narkomania 2005, Tom 18: nr 3, 79-107 P r a c e m o n o g r a f i c z n e Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej Część pierwsza: okres międzywojenny

Bardziej szczegółowo

1 Stres wróg czy przyjaciel? Zbigniew Karapuda

1 Stres wróg czy przyjaciel? Zbigniew Karapuda 1 2 Zbigniew Karapuda Stres Wróg czy przyjaciel? Lublin 2009 3 Tytuł: Stres wróg czy przyjaciel? Autor: Zbigniew Karapuda ISBN: 978-83-62147-29-8 Data wydania: 1.10.2009 Projekt okładki: Paweł Królak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia Kwartalnik Nr 2 (11) ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny 2014 Parkinson Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Oda do zdrowia O! Jakby to dobrze było, gdybyś do mnie powróciło, zdrówko moje!

Bardziej szczegółowo

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne.

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne. ŚwiatRZS 12011 Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów 5 Leczenie biologiczne. Ważne pytania 8 Chorujesz na RZS? www.das28.pl 4 Sytuacja chorych na RZS w Polsce 10 Jedzenie, które

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE BIULETYN SPCh Światło w mroku jak pokonać depresję CO W NUMERZE Wstęp / 2 Zdążyć z pomocą wywiad z osobą, która przeszła depresję / 3 10 wskazówek terapeutycznych w leczeniu depresji / 6 Jeden z dwunastu,

Bardziej szczegółowo

Coś złego dzieje się z twoim życiem: tracisz pracę, twoje małżeństwo

Coś złego dzieje się z twoim życiem: tracisz pracę, twoje małżeństwo Bazująca rzekomo na naukowych podstawach psychiatria charakteryzuje się znikomą skutecznością leczenia chorób psychicznych i jednocześnie cieszy się wysokim statusem społecznym. Czy zasłużenie? Rochelle

Bardziej szczegółowo

szczypta naszej nadziei

szczypta naszej nadziei SZCZYPTA NASZEJ NADZIEI 1 szczypta naszej nadziei Leczenie substytucyjne uzależnionych od opiatów w Krakowie, 2000-2007 Red. Jan Chrostek Maj, Grzegorz Wodowski STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWA DŁOŃ Kraków 2008

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo