SZKOLENIA OTWARTE 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA OTWARTE 2014"

Transkrypt

1 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

2 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia DCP Serdecznie zapraszany do zapoznania się z ofertą szkoleniową Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas propozycja szkoleń będzie odpowiadała Państwa oczekiwaniom, a zaproponowane przez nas warunki będą dla Państwa atrakcyjne. Głównym celem naszego działania jest przygotowanie oraz poprowadzenie szkoleń w sposób profesjonalny oraz efektywny. Szkolenia są naszą pasją, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo z nich zadowoleni, a wiedza oraz umiejętności przekazane przez naszych trenerów przyniosły wymierne korzyści dla Państwa rozwoju zawodowego oraz osobistego. Inwestycja w kapitał ludzki, a co za tym idzie w szkolenia pracowników są niezwykle ważnym aspektem rozwoju każdej Organizacji, pozwalają bowiem na nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz motywacji swoich pracowników, a tym samym wzrostu wydajności i efektywności Organizacji. Jako firma doradczo-szkoleniowa jesteśmy do Państwa dyspozycji. Postaramy się spełnić Państwa indywidualne wymagania, przygotowując profesjonalną ofertę szkoleniową oraz prowadząc efektywne szkolenie, zgodne z Państwa potrzebami. Autorskie programy szkoleń Dolnośląskie Centrum Psychoterapii jako jedna z nielicznych firm szkoleniowych w Polsce organizuje specjalistyczne szkolenia dla psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, lekarzy, nauczycieli. Programy naszych szkoleń opracowywane są przez zespoły ekspertów w danej dziedzinie i ukierunkowane są głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności. Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych - multimediów, filmów szkoleniowych, uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych wysokiej jakości. Doświadczeni trenerzy, wykładowcy Wszystkie szkolenia w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelnii Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia, poradni pedagogiczno- psychologicznych, ośrodków metodycznych. Mamy bogate doświadczenie w realizacji szkoleń na zamówienie, szkoleń i projektów EFS. Realizowaliśmy szkolenia dla wszystkich w Polsce Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w ramach projektów podnoszących kwalifikacje kadr pomocy i integracji społecznej, oraz wielu instytucji oświatowych. Do zapoznania się z naszymi referencjami i rekomendacjami zapraszamy Państwa na nasza stronę Nasi klienci zadowoleni z jakości usług szkoleniowych współpracują z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii od wielu lat. MEN-owskie świadectwa uczestnictwa w szkoleniu Uczestnicy szkoleń DCP otrzymują po ukończeniu szkolenia Świadectwa wydawane na podstawie 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 6 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 16). Strona

3 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Oferta szkoleń otwartych DCP 4. Mediacje rodzinne Data: Cena: 35 zł Szczególnie zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i rodzinami w konflikcie, w sytuacji kryzysu - wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów. W trakcie szkolenia uczestnicy praktycznie zapoznają się z teorią i praktyką mediacji rodzinnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznają się także z konstruowaniem projektów mediacyjny, zastosują w trakcie ćwiczeń indywidualnych i grupowych poznane techniki i metody pracy mediatora. 1. Psychologia konfliktu, dynamika konfliktów w rodzinie.. Mediacje rodzinne definicja i podstawowe zasady mediacji..1. neutralność, bezstronność, poufność, dobrowolność.. mediacje w sprawach rodzinnych 3. Zastosowanie mediacji; ocena sytuacji konfliktowej, gotowości do podjęcia mediacji, ocena zagrożenia przemocą w rodzinie. 4. Przeciwwskazania do zastosowania mediacji. 5. Mediacja a terapia. 6. Praktyczne aspekty mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. 7. Model Moore a. 8. Etapy mediacji. 9. Osoba mediatora i jego zadania. 1. Metody i techniki w mediacji rodzinnej. 11. Techniki komunikacyjne neutralizowania konfliktu i budowania współpracy 1. Dzieci w mediacji 1.1. mediacje w sprawach dotyczących dzieci 1.. dzieci w sytuacji separacji, rozwodu. 13. Przemoc w rodzinie. 14. Prawne aspekty mediacji w sprawach rodzinnych. 15. Etyka zawodowa mediatora. Trening umiejętności wychowawczych Data: Cena: 35 zł Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Program szkolenia obejmować będzie krótkie teoretyczne omówienie metod otwartego komunikowania się z dzieckiem i technik wychowawczych pozwalających na wprowadzanie 3 Strona 3

4 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 pozytywnej dyscypliny czyli uczących dzieci samodyscypliny i samokontroli. Wprowadzone zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną pracą warsztatową i treningową, podczas której uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zastosowania poznanych technik i przećwiczenia ich w praktyce. 1. Zasady jak je ustalać i egzekwować.. Kary i nagrody w procesie wpajania samodyscypliny. 3. Technika naturalnych i logicznych konsekwencji. 4. Czas na przemyślenie jako technika wychowawcza. 5. Sztuka empatycznego słuchania., język akceptacji. 6. Sztuka stosowania pochwał. 7. Zachęcanie dziecka do współpracy. 8. Zmiana zachowania poprzez zmianę otoczenia. 9. Stosowanie komunikatów ja. 1. Reguły wyznaczania granic. Podstawy systemowej terapii rodzin Data: 4..4 Cena: 35 zł Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z rodzinami, zarówno do psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, jak i studentów wymienionych kierunków oraz wolontariuszy doświadczający w swojej pracy niedostatków metod terapeutycznych. 1. Podstawowe założenia terapii rodzin.. Założenia systemowej terapii rodzin. 3. Pierwsza sesja z rodziną nawiązanie kontaktu, kontrakt. 4. Cykl życia rodziny i trudności na każdym etapie rozwoju rodziny. 5. Metody pracy z rodziną: genogram, pytania cyrkularne, praca na symbolach, rzeźba rodzinna. 6. Genogram jako mapa systemu rodzinnego. 7. Symbole genogramu aspekt strukturalny i relacyjny 8. Odszukiwanie wzorców rodzinnych na genogramie. 9. Rola wywiadu przy tworzeniu i analizie genogramu. 1. Wzorce relacje relacje trójkąta. 11. Role w rodzinie. 1. Kliniczne zastosowanie genogramu. 13. Warunki skuteczności terapii rodzin. 14. Przeciwskazania do prowadzenia terapii rodzin 4 Strona 4

5 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Grupy wsparcia, edukacyjne, terapeutyczne - organizowanie i prowadzenie Data: Cena: 6 zł Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem grup. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej grupowych form pomocy, określenie sytuacji trudnych i tego, w jaki sposób sobie z nimi radzić. Adresaci: psychologowie, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, terapeuci uzależnień, terapeuci zajęciowi, studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącej profesjonalnej pomocy i pracy z grupą. 1.Tworzenie grupy. 1.1 Koncepcja systemów otwartych (Miller i Rice). 1.. Kontrakt terapeutyczny.. Dobór pacjentów do grupy. 3. Proces grupowy. 4. Czynniki leczące w grupie Nadzieja. 4. Powszechność, uniwersalność Psychoedukacja Altruizm Korekcyjne odtworzenie pierwotnej grupy rodzinnej Rozwój umiejętności społecznych Zachowania naśladowcze Uczenie się poprzez doświadczenie interpersonalne i rozumienie Spójność grupowa Katarsis Czynniki egzystencjalne. 5. Normy grupowe. 6. Trudni klienci. 7. Współpraca prowadzących. 8. Grupa wsparcia a grupa terapeutyczna Grupa terapeutyczna. 8.. Grupa wsparcia. Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego Data: Cena: 35 zł Szkolenie skierowane jest do psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców oraz studentów (kierunków: psychologia, pedagogika) pracujących z dziećmi autystycznymi. 5 Strona 5

6 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 1. Definicja i historia rozwoju pojęcia autyzmu.. Klasyfikacja autyzmu wg ICD Klasyfiakcja autyzmu wg DSM-IV. 4. Obszary zaburzeń funkcjonowania w autyzmie (sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna). 5. Rozwój dziecka zdrowego a dziecka z autyzmem podobieństwa i różnice. 6. Jak wspierać i jak leczyć dziecko autystyczne? 7. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w rodzinie i w szkole 8. Terapia dziecka z autyzmem- cele i założenia, zasady postępowania, metody pracy. Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy Data:..4 Cena: 35 zł Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną- ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy, oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy. 1. Czym jest przemoc?. Rodzaje przemocy. 3. Przemoc, jako zjawisko cykliczne. 4. Kim jest sprawca? 5. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności. 6. Dynamika zjawiska przemocy domowej. 7. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka. 8. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. 9. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej. 1. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy. 11. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy. 6 Strona 6

7 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby Data: 7..4 Cena: 35 zł Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych. 1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.. Dynamika procesu żałoby w rodzinie. 3. Fazy procesu żałoby. 4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci. 5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne. 6. Żałoba po śmierci samobójczej. 7. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka. 8. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby. 9. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję. 1. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty. 11. Dziecko w sytuacji straty rodziców, rodzice w sytuacji straty dziecka. 1. Zasady prowadzenia debriefingu. Zastosowanie, cele, procedury. 13. Terapia patologicznego procesu żałoby. 14. Kryzys nadchodzącej śmierci w wyniku choroby przekazywanie informacji osobie chorej. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia Data: 8..4 Cena: 35 zł Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oraz po urazach psychicznych. Uraz psychiczny u dzieci może powodować trwałe następstwa psychofizyczne, a rozmiar konsekwencji zależy od stadium rozwojowego dziecka w chwili urazu, zdolności do radzenia sobie z trudnościami i znaczenia, jakie to zdarzenie miało dla dziecka. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii, głównie mające zastosowanie w leczeniu u dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi. 1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne. 7 Strona 7

8 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży. 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. 4. Zaburzenia rozpoczynające się we wczesnym dzieciństwie do 6 r.ż. Niepełnosprawność umysłowa. Całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera - diagnoza, terapia. 5. Zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia funkcjonowania społecznego. 6. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.zaburzenia hiperkinetyczne. Zaburzenia zachowania - diagnoza, terapia. 7. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia obsesyjnokompulsyjne - diagnoza, terapia. 8. Metody terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. 9. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii dzieci i młodzieży. 1. Zabawa w psychoterapii 11. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 1. Analiza przypadków. Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych Data: Cena: 35 zł Szkolenie kierujemy zwłaszcza do psychologów, pedagogów, pracowników instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, punktów interwencji kryzysowej, urzędów, organizacji pozarządowych, a także studentów. 1. Fakty i mity dotyczące uzależnień.. Etiologia. 3. Diagnoza zespołu uzależnienia. 4. Fazy uzależnienia. 5. Mechanizmy uzależnień. 6. Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną - diagnoza. 7. Motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia. 8. Terapia osób uzależnionych. 9. Role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu. 1. Cechy osób współuzależnionych. 11. Diagnoza współuzaleznienia - pierwszy kontakt z osobą współuzależnioną. 1. Sposoby motywowania do terapii osób współuzależnionych. 13. Terapia osób współuzależnionych. 8 Strona 8

9 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Terapia zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się Data: Cena: 35 zł Szkolenie przeznaczone jest dla osób udzielających pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami odżywiania, psychologów, terapeutów, pedagogów, oraz studentów ostatnich lat pedagogiki i psychologii. 1. Źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania się:. Anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się kryteria diagnostyczne w DSM-IV i ICD 1, definicje i cechy charakterologiczne osób ulegających tym problemom, ocenianie stanu i stopnia zaburzenia. Zaburzenia i problemy współistniejące. Farmakoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania. 3. Cechy i tendencje osób z zaburzeniami odżywiania do uwzględnienia w pracy terapeutycznej: o niskie poczucie własnej wartości o nierealistyczne ambicje i oczekiwania w stosunku do siebie o perfekcjonizm i myślenie dychotomiczne o głęboka potrzeba tłumienia prawdziwej siebie o podświadoma chęć niszczenia się, a nawet unicestwienia o życie za maską o nadmierne i nieracjonalne poczucie odpowiedzialności (skierowane w stosunku do innych, a nie do siebie) o nadmierne i nieracjonalne poczucie winy o silny związek z "idealnym" rodzicem o zniekształcenia poznawcze w przebiegu anoreksji i bulimii 4. Podstawowe zasady i założenia w terapii zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się. 5. Metody i techniki pracy poznawczej i behawioralnej w terapii zaburzeń odżywiania. 6. Rola rodziny i otoczenia w terapii zaburzeń odżywiania- anoreksji, bulimii i kompulsywnego objadania się. 7. Prawdy i mity dotyczące prawidłowego odżywiania oraz zasady i możliwości utrzymania właściwego stosunku do jedzenia. 8. Remisje i nawroty w przebiegu terapii zaburzeń odżywiania. Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości Data: 1..4 Cena: 35 zł Adresatami szkolenia są psychologowie, pedagodzy, pracownicy pomocy społecznej, pielęgniarki, terapeuci uzależnień, terapeuci zajęciowi, studenci psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i innych kierunków społecznych. 9 Strona 9

10 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 1. Po co potrzebna jest diagnoza psychologiczna?. Diagnoza jako proces. 3. Zaburzenia osobowości co je różni od innych zaburzeń. 4. Diagnoza dwuosiowa. 5. Poziom neurotyczny borderline psychotyczny. 6. Podstawowe zasady pracy. 7. Zasady pracy z osobą borderline. 8. Typologia zaburzeń 9. Diagnoza ICD Omówienie wybranych zaburzeń osobowości - osobowość dyssocjalna - osobowość chwiejna emocjonalnie - osobowość lękliwa - osobowość zależna 11. Diagnoza różnicowa. 1. Potrzeba superwizji. Praca terapeutyczna z rodziną dysfunkcyjną Data:..4 Cena: 35 zł Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z rodzinami, zarówno do psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, jak i studentów wymienionych kierunków oraz wolontariuszy doświadczający w swojej pracy niedostatków metod terapeutycznych. 1. Trudności rodzin dysfunkcyjnych - uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, nieprzystosowanie społeczne, niewydolność wychowawcza.. Rodzina jako system. 3. Rozwój rodziny - ciągłość i zmiany. 4. Praca z rodziną w ujęciu systemowym. Fazy rozwoju rodziny. 5. Funkcjonowanie rodziny alkoholowej. 6. Przemoc, wykorzystanie, zaniedbanie w rodzinie dysfunkcyjnej. 7. Przemoc, jako zjawisko cykliczne. 8. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar. Portret ofiary i sprawcy. Zjawisko wyuczonej bezradności. Przyczyny pozostawania w związku ze sprawcą przemocy. 9. Dynamika zjawiska przemocy domowej. 1. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną. 11. Przemoc wobec dziecka. Dziecko, jako ofiara przemocy seksualnej. 1. Funkcjonowanie rodziny kazirodczej. 13. Praca terapeutyczna z rodzinami dysfunkcyjnymi. Formy pomocy psychologicznej. Cele terapii. 1 Strona 1

11 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa Studium przypadku - praca warsztatowa. Zachowania samobójcze - diagnoza i pomoc psychologiczna Data: 8..4 Cena: 35 zł Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi - psychologów, pedagogów (i studentów tych kierunków), pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych zainteresowanych problematyką samobójstw - interwencją i profilaktyką. 1. Dynamizm samobójstwa.. Zachowania samobójcze - czynniki kliniczne, społeczne, osobiste. 3. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo. 4. Mity o samobójstwie. 5. Analiza listów samobójców. 6. Samobójstwo - znaki ostrzegawcze. 7. Formularz Oceny Selekcyjnej - w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia. 8. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych - poradnictwo w kryzysie. 9. Strategie interwencji wobec samobójstwa. 1. Zapobieganie samobójstwom. Opracowywanie terapii prewencyjnych. 11. Stres i żałoba po samobójstwie. 1. Spotkanie postinterwencyjne. 13. Opieka nad osobą po próbie samobójczej. 14. Opieka nad rodziną samobójcy. Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu Data:.3.4 Cena: 35 zł Adresatami szkolenia są m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, opiekunowie socjalni, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać metody terapii skoncetrowanej na rozwiązaniu. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania metody skoncentrowanej na rozwiązaniach poprzez poznanie jej podstawowych założeń i zasad teoretycznych oraz naukę praktycznych umiejętności posługiwania się tą metodą, niezbędnych w pracy terapeutycznej z klientami. 1. Założenia i źródła TSR. Czym jest Solution Focused Brief Therapy SFBT wg Steve de Shazera? 3. Charakterystyka SFBT 11 Strona 11

12 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 4. Terapia krótkoterminowa a terapia długoterminowa. 5. Ogólne zagadnienia psychologii a TSR 6. Tworzenie kontekstu spotkania z klientem. 7. Przebieg spotkania z klientem. 8. Typologia klientów wg S. de Shazera i sposoby nawiązywania relacji z pomagaczem 9. Rodzaje interwencji pomagacza, w kierunku różnych typów klienta. 1. Koncentracja na zasobach. 11. Przebieg pierwszej sesji z klientem - charakterystyka, cele: 1. Wywiad z klientem z zastosowaniem genogramu - tworzenie genogramu, zastosowanie, analiza genogramu na potrzeby TSR 13. Praca Metodą TSR - Metody i techniki TSR: 14. Praca Metodą TSR- Metodologia TSR Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i terapia Data: Cena: 35 zł Na szkoleniu zostanie przybliżona charakterystyka zaburzenia borderline oraz omówione teorie dotyczące przyczyn kształtowania się tej struktury charakteru, co ma na celu przybliżenie uczestnikom problematyki zaburzeń z pogranicza. Podczas szkolenia poruszone zostaną zarówno kwestie związane z wypracowaniem zasad kontaktu z osobami borderline, przestrzeganiem settingu itp. jak i zarys pracy terapeutycznej. 1. Borderline - charakterystyka zaburzenia (zachowanie, emocje, radzenie sobie z impulsami, poczucie tożsamości, relacje interpersonalne).. Diagnoza: model dynamiczny (borderline jako poziom rozwoju osobowości), ICD-1, DSM-IV. 3. Borderline z perspektywy teorii rozwoju charakteru. 4. Przyczyny powstawania zaburzeń z pogranicza: teoria relacji z obiektem, teoria psychologii self, czynniki biologiczne i neurologiczne. 5. Model konfliktu i model deficytu. 6. Specyfika rodziny pochodzenia. 7. Leczenie oparte na modelu konfliktu i modelu deficytu. 8. Techniki behawioralne w leczeniu zaburzeń borderline. 9. Włączanie farmakoterapii. 1. Studium przypadku. Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie Data: Cena: 35 zł Szkolenie skierowane jest do terapeutów, wychowawców, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. Program 1 Strona 1

13 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 definiuje problem autoagresji i autoagresji oraz omawia metody pracy terapeutycznej z osobą dotkniętą tym problemem. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat), uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. 1. Agresja w różnych ujęciach teoretycznych.. Formy agresji i zachowań autoagresywnych. 3. Uwarunkowania zachowań agresywnych 4. Przyczyny i skutki agresji. 5. Psychologiczny portret agresora i ofiary. 6. Główne przyczyny agresywności u osób niepełnosprawnych intelektualnie. 7. Agresja jako przejaw zaburzeń w kontaktach społecznych. 8. Agresja jako objaw osobowości dyssocjalnej. 9. Agresywny pacjent pod wpływem środków psychoaktywnych. 1. Agresja związana z podłożem popędowym (seksualnym) 11. Kompetencje sprzyjające byciu nieagresywnym - Trening Zastępowania Agresji. 1. Nagrody i kary w procesie oduczania zachowań agresywnych. 13. Praca z osobą z problemem agresji kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości. 14. Agresja w przebiegu chorób psychicznych. Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia dwubiegunowe. Zaburzenia kontroli popędów. 15. Rozpoznawanie i eliminowanie sytuacji wywołujących zachowania agresywne. 16. Metody redukcji zachowań agresywnych. 17. Zasady postępowania w przypadku ataku agresji. 18. Pozycje ciała, które są pomocne podczas ataku agresji. 19. Formy relacji z, przeciwko, razem z osobą agresywną/autoagresywną.. Praca i formy zajęć w celu przeciwdziałania agresji i autoagresji. 1. Eliminacja zachowań trudnych.. Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby agresywnej i autoagresywnej. 3. Zachowania autoagresywne i zjawisko samookaleczania się. 4. Rodzaje samouszkodzeń. 5. Samouszkodzenia a próby samobójcze. 6. Zaburzenia osobowości i tendencje do samookaleczeń. 7. Trudności pracowników socjalnych i terapeutów w kontakcie z osobami agresywnymi i autoagresywnymi. 8. Konsekwencje pracy zawodowej z osobami agresywnymi. 9. Profesjonalizacja postępowania w pracy zawodowej z klientami agresywnymi i autoagresywnymi. Praca terapeutyczna z osobą chorą na Alzheimera i jej rodziną Data: Cena: 35 zł Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych - pielęgniarki, psychoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i terapeutów. Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. 13 Strona 13

14 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 1. Objawy choroby Alzheimera. Depresja i labilność emocjonalna - jako zaburzenia neuropsychiatryczne występujące w chorobie Alzheimera 3. Fazy rozwoju choroby Alzheimera 4. Przyczyny choroby, metody jej rozpoznawania, metody leczenia. 5. Metody oceny funkcjonowania osoby z chorobą Alzheimera: 6. Geriatryczna skala oceny funkcjonowania- zastosowanie 7. Postępowanie z chorym zasady, które ułatwiają kontakt z chorymi 8. Metody pracy z chorym na Alzheimera 9. Wsparcie osób chorych na Alzheimera i ich rodzin. 1. Jak powinna wyglądać opieka nad chorym z chorobą Alzheimera. 11. Jak radzić sobie z trudnymi i uciążliwymi zachowaniami chorego. 1. Jak radzić sobie ze stresem i lękiem, jaki powoduje opieka nad osobą chorą. Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą Data: Cena: 35 zł Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: pedagogika, psychologia. 1.Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.. Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. 3. Zabawa i techniki ekspresyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży: a) techniki wykorzystujące fantazję b) techniki z wykorzystaniem opowiadań i historii c) techniki ekspresji z wykorzystaniem arteterapii d) techniki z wykorzystaniem zabaw i gier e) zastosowanie lalek i kukiełek w psychoterapii dzieci i młodzieży f) techniki zabawy grupowej g) inne techniki 4. Trening interpersonalny dla dzieci i młodzieży. 5. Trening stymulowania zdolności twórczych. 6. Trening neutralizacji zachowań agresywnych. 7. Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 8. Analiza przypadków- praca warsztatowa Coaching rodzicielski Data:.3.4 Cena: 35 zł Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, pracowników socjalnych, studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, 14 Strona 14

15 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 pragnących w swej pracy wspierać rodziców w procesie wychowawczym, uczyć ich, jak mogą wykorzystywać metody coachingu rodzicielskiego w relacjach z dzieckiem - a tym samym uczyć rodziców jak być coachem rodzicielskim, w odniesieniu do swoich dzieci. 1. Podstawy coaching rodzicielskiego.. Coaching - czym jest, sposób pracy, osoba coacha, pierwsza sesja coachingowa, metody pracy. 3. Podstawy systemowego rozumienia rodziny- cechy rodziny, zjawiska zachodzące w rodzinie, dynamika relacji. 4. Solution Focused Approach (Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu) jako metoda Coachingu Rodzicielskiego. Podstawowe techniki: pytania (zorientowane na przyszłość, o cele, o cud, o wyjątki, skalujące) rozpoznawanie wyjątków. 5. Sesja coaching rodzicielskiego - praktyka. 6. Podejmowanie nowych ról rodzicielskich. a) Uwrażliwienie i dostosowanie się do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, b) Sztuka komunikowania się z dziećmi, c) Sztuka rozwiązywania problemów w relacji rodzic - dziecko, d) Metody wychowawcze wobec dzieci na różnych etapach rozwoju, e) Wspieranie rozwoju dziecka w wieku szkolnym. 7. Rola rodzica w formowaniu się tożsamości młodego człowieka, a) Zmiany charakteru relacji rodzic dziecko prowadzące do osiągnięcia samodzielności, b) Sposoby komunikowania się z dorastającym dzieckiem, c) Rozmowa coachingowa jako metoda wspierania nastolatka w dokonywaniu wyborów i osiąganiu jego celów, d) Sposoby wspierania młodych w podejmowaniu nowych ról (zawodowych, małżeńskich, rodzinnych), e) Radzenie sobie z odejściem dzieci z domu rodzinnego. 8. Studium przypadków. 9. Analiza rozmów coachingowych. FAS/FAE/RAD diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagigiczna Data: Cena: 35 zł Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów którzy w swojej pracy stykają sie z problemem FAS, FAE, RAD oraz z trudnościami w diagnozie. 1. Definicja zespołu FAS.. Metody diagnozy zespołu FAS. 3. Różnice pomiędzy zespołem FAS a ADHD. 15 Strona 15

16 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 4. Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS. 5. Zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS. 6. Nauczyciel dziecka z zespołem FAS, cechy i potrzebne umiejętności. 7. Dziecko z zespołem FAS a odpowiedzialność. 8. Funkcjonowanie dziecka z zespołem FAS w życiu dorosłym. 9. Podstawowe założenia w pracy z dziećmi z FAS: a) Ograniczanie nadmiernej stymulacji b) Zmniejszanie nadwrażliwości sensorycznej c) Konsekwencja d) Stałość otoczenia e) Polisensoryczność f) Motywacja wewnętrzna g) Zaburzenia przywiązania u dzieci z FAS 1. Metody terapii dziecka z zespołem FAS. a) Terapia behawioralna b) Kinezjologia edukacyjna c) Neurostymulacja d) Metody relaksacyjne e) Muzykoterapia f) Choreoterapia g) Socjoterapia h) Zabawa 11. Zaburzenia fizjologiczne, charakterystyczne dla dziecka z zespołem FAS. 1. Pomoc dziecku z FAS w systemie edukacji a) Formy pomocy b) Podstawy prawne. Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu interwencja kryzysowa i terapia Data: Cena: 35 zł Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, terapeutów, lekarzy, personelu medycznego, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące pomocy psychologicznej osobom w żałobie po stracie dziecka, poronieniu. 1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby.. Dynamika procesu żałoby w rodzinie. 3. Fazy procesu żałoby. 4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci. 5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne 6. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka i po stracie małego dziecka. 7. Kryzys nadchodzącej śmierci- praca terapeutyczna z osobami przed śmiercią nienarodzonego dziecka. 8. Wsparcie i pomoc psychologiczna dla kobiety i rodziny w sytuacji poronienia, porodu zmarłego dziecka. 16 Strona 16

17 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 9. Przywitanie i pożegnanie dziecka przez rodziców. 1. Rola i zadania personelu medycznego, specjalistów pomocy psychologicznej. 11. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby po stracie dziecka. 1. Zasady budowania kontaktu w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty. 13. Terapia patologicznego procesu żałoby. 14. Grupy wsparcia dla aniołkowych rodziców. 15. Powrót rodziców do zdrowia i spojrzenie w przyszłość. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście regulacji prawnych. Data: Cena: 35 zł Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych- lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów. Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości u specjalistów obszarów psychoseksualnych u osób zdrowych i niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, radzenia sobie z problemami ich seksualności. Program szkolenia dotyczy przygotowania osób niepełnosprawnych do podejmowania ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej, a także podniesienia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie fizjologii i biologii ciała, w zakresie seksualności i prokreacji, utożsamiania się z własną płcią, oraz ochrony przed wykorzystaniem seksualnym. 1. Problemy rozwoju psychoseksualnego i wychowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.. Rozwój seksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie 3. Wizja rodziny dziecka w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną 4. Dojrzewanie osób niepełnosprawnych intelektualnie 5. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. 6. Analiza różnic między seksualnością osób zdrowych a osób niepełnosprawnych intelektualnie. 7. Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia. 8. Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia dziewczęta. 9. Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia chłopcy. 1. Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia. 11. Fazy rozwoju psychoseksualnego. 1. Seksualność dziecięca, młodzieńcza, dojrzała, starcza. 13.Realizacja potrzeby seksualnej przez osoby niepełnosprawne. 14. Przemoc seksualna 17 Strona 17

18 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych. 16. Prawo a niepełnosprawność intelektualna 17. Niepełnosprawność intelektualna charakterystyka 18. Poziom upośledzenia a możliwość udziału w procesie 19. Niepełnosprawność umiarkowana i lekka a ocena wiarygodności. Kwestia pamięci i upływającego czasu 1. Przypadek szczególny: autyzm. Przesłuchanie osoby upośledzonej ogólne zasady 3. Przydatność warunkowa Zaburzenia nerwicowe diagnoza i terapia Data: Cena: 6 zł Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej, pracę nad przypadkiem. Program został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym są zaburzenia nerwicowe, jakie są objawy psychopatologiczne, etiologia zaburzeń nerwicowych i metody leczenia. Celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom możliwości poszerzenia wiedzy dotyczącej diagnostyki i psychoterapii, mając na uwadze, że sukces terapii i najlepsze wyniki leczenia choroby psychicznej zależą od udanej współpracy lekarza psychiatry, psychologa, pacjenta i jego rodziny. 1. Zaburzenia nerwicowe definicja, etiologia.. Konflikt w zaburzeniach nerwicowych. 3. Różne maski zaburzeń nerwicowych. 4. Nerwica sytuacyjna a zaburzenia osobowości. 5. Diagnoza ICD Diagnoza różnicowa. 7. Zasady pracy z pacjentem neurotycznym. 8. Krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. 9. Terapia poznawczo-behawioralna. 1. Sesja debriefingu. 11. Studium przypadku. 18 Strona 18

19 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu diagnoza i pomoc psychologiczna Data: Cena: 35 zł Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną młodzieży uzależnionej. 1.Uzależnienie od Internetu i komputera definicja i klasyfikacja zjawiska. Uzależnienie od Internetu i komputera wśród dzieci i młodzieży specyfika i skala zjawiska 3. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od Internetu 4. Patologiczne używanie Internetu - fazy i etapy rozwoju kontaktów z Internetem 5. Przyczyny spędzania czasu przed komputerem i / lub w sieci 6. Problemy z diagnozowaniem uzależnienia od Internetu 7. Niebezpieczeństwa związane z Internetem 8. Skutki uzależnienia od Internetu i komputera 9. Profilaktyka uzależnienia od Internetu 1. Psychoterapia dzieci i młodzieży uzależnionych od Internetu A) problemy i kontrowersje związane z psychoterapią dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera i Internetu B) główne zasady stosowane podczas leczenia 1. Praca nad studiami przypadków Podstawy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu cz. Data: Cena: 35 zł Adresatami szkolenia są m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, opiekunowie socjalni, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać metody terapii skoncetrowanej na rozwiązaniach. Na szkolenie doskonalące warsztat pracy metodą TSR zapraszamy osoby uczestniczące w pierwszej części podstawowej szkolenia, oraz osoby posiadające podstawy wiedzy i umiejętności pracy w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 1. Doskonalenie warsztatu pracy w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.. Praca Metodą TSR - Metody i techniki TSR- ćwiczenia praktyczne a) Rozmowa poza problemem, 19 Strona 19

20 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 b) Komplementowanie - wydobywanie zasobów klienta i zasobów pomagacza, c) Cele, d) Pytania cyrkularne, pytania o cud, pytania normatywno-porównawcze, pytania o skalowanie, pytania o wyjątki, Pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość, e) Wyjątki, f) Skalowanie, g) Pierwszy krok, h) Zadania domowe. 3. Praca Metodą TSR- Metodologia TSR a) skuteczne formowanie celu pracy terapeutycznej, b) Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu, c) Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu", d) Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu, e) Monitorowanie wprowadzanych zmian, 4. Pomocne techniki TSR, 5. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metody TS. 6. Analiza przypadków. Sesja informacji zwrotnych Psychodrama i arteterapia w pracy terapeutycznej z osobami po urazach traumatycznych Data: Cena: 35 zł Szkolenie skierowane jest do terapeutów, wychowawców, pedagogów, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika. 1. Podstawy teoretyczne zastosowania psychodramy i arteterapii w pomocy psychologicznej.. Diagnoza deprywacji potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży. 3. Kompensacja potrzeb poprzez aktywność twórczą. 4. Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży po urazach traumatycznych. 5. Portret psychologiczny dorosłej ofiary traumy. 4. Terapeutyczna funkcja aktywności twórczej alternatywa dla zachowań agresywnych, wycofania, zahamowania, lęków. 5. Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu, katharsis. 6. Przykładowa techniki terapii zajęciowej. 7. Teatr jako forma łącząca plastykę, muzykę, tekst literacki i ruch sceniczny. 8. Psychodrama wg Moreno. - Specyfika psychodramy Gestalt, tzw. odgrywanie ról. - Funkcje psychodramy. 9. Zastosowanie i konstruowanie sesji psychodramy. - Diagnozowanie ukrytych tendencji indywidualnych przy użyciu psychodramy. - Praca z fantazjami i snami. Funkcje diagnostyczne i psychoterapeutyczne odtwarzania relacji między członkami rodziny pochodzenia i rodziny aktualnej. - Odgrywanie marzeń, bajek - ich funkcje terapeutyczne. 1. Własny rozwój osobisty, umiejętność korzystania ze swoich zasobów psychicznych 11. Projekcja i omówienie filmu instruktażowego z zapisem sesji. Strona

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Oferta szkoleń dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Następna strona» Spis treści Spis treści Informacje organizacyjne» Szkolenia na zamówienie klienta» Zakres tematyczny szkoleń i grupy odbiorców»»

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE

Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Książka streszczeń WYSTĄPIENIA PLENARNE Daniel Bąk Pracownia Psychologiczna JA-TY, Warszawa Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ "Tęczówka", Warszawa SPRAWNIE CZY PRZYJEMNIE?

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo