Idea i filozofia prowadzenia badań naukowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idea i filozofia prowadzenia badań naukowych"

Transkrypt

1 Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Idea i filozofia prowadzenia badań naukowych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Algorytmy przeprowadzenia eksperymentu naukowego schemat postępowania w zaplanowani planowaniu doświadczeni wiadczenia a nie jest dowolny jak brzmi idea, której mamy bronić lub obalać? umiejętno tność właściwego zaplanowania eksperymentu naukowego cechuje doświadczonego badacza

3 Planowanie eksperymentu naukowego przypadkowe i szeroko zakrojone zbieranie wyników w jest nieporozumieniem i przeczy racjonalnemu podejściu w pracy naukowej wyniki zbieramy i opracowujemy z myślą o udowodnieniu postawionej wcześniej hipotezy, a nie odwrotnie próby wykrojenia koncepcji badawczej na podstawie zebranych w sposób b chaotyczny (gdyŝ bez wcześniejszego zamysłu u celowego działania ania) danych pomiarowych jest działaniem aniem po omacku i graniczy z manipulacją naukową

4 określ problem badawczy jak brzmi hipoteza? wybierz test statystyczny wybór próby badanej zbierz dane zastosuj właściwy test zadecyduj o wyniku

5 Planowanie eksperymentu naukowego Indukcja - przechodzeniu od szczegółu do ogółu Dedukcja - przechodzeniu od ogółu do szczegółu

6 proste testy istotności wybór testu statystycznego

7 Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Wyszukiwanie informacji naukowej w sieci Internet Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

8 Informacja naukowa Źródła a informacji Informacje drukowane: podręczniki, czasopisma edukacyjne, czasopisma specjalistyczne. Przekazu ustne: zjazdy i konferencje naukowe, zebrania w zespołach, Informacje elektroniczne: medyczne serwisy/ksiąŝki, czasopisma dostępne w Internecie (Medline( Medline), systemy typu doctop doctop

9 Informacja naukowa Badania Nowe teorie Dane dośw. Dane komputerowe transformacja Publikacje naukowe Bazy danych katalogowanie Metadane (dane o danych) Identyfikacja danych z podaniem Ŝródła Metody, protokoły, abstrakty A-130 Implementation Guidelines Group for Scientific and Technical Information 1995

10 WYSZUKIWARKI przeczesywanie internetowych stron pod kątem k określonych słów w kluczowych i przedstawienie odnalezionych lokalizacji w postaci listy adresów w stron - wykorzystują odmienne reguły przeszukiwania - korzystają z ograniczonego zakresu zindeksowanych stron Zbieranie informacji z kilku źródeł

11 Problemy związane z poszukiwaniem informacji w internecie: brak wiedzy o tym: gdzie szukać jak szukać co się chce znaleźć

12 Dostępne narzędzia do poszukiwania informacji w internecie: wyszukiwarki multiwyszukiwarki serwisy katalogowe (portale ogólne i serwisy specjalistyczne) roboty wyszukiwawcze strony ekspertów, grupy dyskusyjne, encyklopedie internetowe

13 WYSZUKIWARKI przeczesywanie internetowych stron pod kątem k określonych słów w kluczowych i przedstawienie odnalezionych lokalizacji w postaci listy adresów w stron - wykorzystują odmienne reguły przeszukiwania - korzystają z ograniczonego zakresu zindeksowanych stron - są w posiadaniu najobszerniejszych zasobów adresów stron WWW, jednak dynamika rozwoju sieci sprawia, Ŝe Ŝadna z wyszukiwarek nie zawiera kompletnej bazy danych z aktualnymi adresami. Zbieranie informacji z kilku źródeł

14 Najpopularniejsze wyszukiwarki i katalogi searchenginewatch.com/ Major Search Engines and Directories By Danny Sullivan, Search Engine Watch, Mar 28, 2007 Top Choices The search engines below are all excellent choices to start with when searching for information. 1. Google 2. Yahoo 3. Ask Strongly Consider 1. AllTheWeb.com 2. AOL Search (internal) 3. HotBot

15 Multiwyszukiwarki serwisy internetowe Nie posiadają własnych baz danych Kierowanie zapytań jednocześnie nie do kilku szperaczy Sortowanie uzyskanych adresów Usuwanie duplikatów Przedstawienie spójnego zbioru odnośnik ników w w postaci listy adresów w stron - większe szanse na odnalezienie właściwego adresu - oszczędność czasu - wygoda

16 Multiwyszukiwarki polskie emulti.pl pierwsza polska multiwyszukiwarka Zasoby w wyszukiwarkach: NetSprint, Szukacz, AltaVista/PL, AlltheWeb/PL, Yahoo!/PL, HotBot/PL, MSN, Teoma, Teoma, LookSmart

17 Multiwyszukiwarki serwisy internetowe Zalety: Potencjał informacyjny multiwyszukiwarki jest sumą potencjałów wyszukiwarek i katalogów, do których się ona odwołuje Wady: Nie moŝna w pełni korzystać z zaawansowanej formy wyszukiwania informacji, poniewaŝ forma ich zadawania moŝe być róŝna dla róŝnych wyszukiwarek

18 Katalogi (serwisy katalogowe) Wyselekcjonowane i opisane wartościowe strony podzielone na grupy tematyczne - Kryterium porządkowania stron jest tu dziedzina, do której naleŝą - przygotowywane i uaktualniane przez redaktorów - pomocne w docieraniu do dokumentów na dany temat bez znajomości słów kluczowych - uboŝsze w zasoby indeksowanych stron od wyszukiwarek - brak stron przypadkowych (nietrafionych) - nie zawsze aktualne informacje

19 Katalogi (serwisy katalogowe)

20 Portal Onet (

21 katalog Medycyny Praktycznej (

22 katalog medyczny Medicentrum Medicentrum ( medicentrum.pl)

23 Medicentrum ( medicentrum.pl)

24

25

26 Roboty wyszukiwawcze Programy łącz czą zalety multiwyszukiwarek z moŝliwo liwością precyzyjnej konfiguracji i lepszych kryteriów poszukiwania

27 Roboty wyszukiwawcze Copernic Desktop Search 2.1 Darmowa wyszukiwarka plików, która umoŝliwia znalezienie prawie wszystkiego w komputerze. Program jest zopytmalizowany pod kątem wyszukiwania wiadomości w programach Mozilla Thunderbird oraz Eudora, indeksuje dyski sieciowe, oraz umoŝliwia podgląd znalezionych multimediów.

28 Roboty wyszukiwawcze

29 Roboty wyszukiwawcze

30 Charakterystyka adresów stron internetowych: Adresy www Uniwersytet Medyczny w Łodzi Biblioteka adresy e bg.am.lodz.pl Ministerstwo Zdrowia RP Niepowtarzalna kombinacja liter, cyfr, znaków Domena Niepowtarzalna kombinacja liter, cyfr, znak Identyfikuje miejsce strony w sieci

31 Domeny internetowe identyfikacja rodzaju oferowanych usług ug identyfikacja rodzaju prowadzonej działalno alności Domeny globalne (tzw. TLD).edu (placówki edukacyjne) (firmy komercyjne) (instytucje rządowe) (firmy związane z działalnością sieciową).org (organizacje typu non-profit) (organizacje wojskowe) (organizacje międzynarodowe) Domeny narodowe (tzw. CCTLD).pl (Polska),.de (Niemcy),.uk (Wielka Brytania)

32 Wyszukiwanie proste (słowa kluczowe) Link do strony Fragment tekstu ze słowami kluczowymi Adres strony internetowej

33 ZawęŜanie poszukiwań operatory logiczne: AND (i), OR (lub), NOT (nie)

34 ZawęŜanie poszukiwań znaki +/-

35 ZawęŜanie poszukiwań Cudzysłów w (szukanie po frazie)

36 Poszukiwanie za pomocą Google dowolna wielkość liter (brak wpływu na wynik poszukiwań) aleksander kwaśniewski Aleksander Kwaśniewski aleksander kwaśniewski

37 Wyszukiwanie zaawansowane

38 Wyszukiwanie zaawansowane

39 Wyszukiwanie proste z uŝyciem tych samych słów kluczowych

40 Poszukiwanie obrazów (*.jpg jpg,, *.gif gif,, *.png png)

41 Poszukiwanie grafiki

42 Strony ekspertów Grupy dyskusyjne Korzystać, gdy potrzebna informacja jest trudno dostępna lub nie jest ogólnie dostępna Encyklopedie/ słowniki internetowe Dysponują róŝnym zakresem informacji. Idealne do zdobywania wiedzy ogólnej

43 Wiedza encyklopedyczna (definicje) Wiedza ogólna Prace popularno-naukowe naukowe Prace specjalistyczne: publikacje naukowe ksiąŝ ąŝki Profesjonalne źródła a informacji naukowej

44 Profesjonalne źródła a informacji naukowej Bazy literatury naukowej Strony czasopism online Strony wydawnictw online Strony bibliotek

45 Bazy literatury naukowej Medline Scirus Ingenta

46

47 Co to jest SciCentral? Strona powstała w 1997 r. z inicjatywy naukowców i entuzjastów nauki by gromadzić najnowszą wiedzę i dostęp do informacji rozproszonej w internecie Przeszukuje strony poświęcone przede wszystkim naukom ścisłym, w tym medycynie

48 Co to jest SciCentral? Zasoby Ŝródeł są przeglądane raz w miesiącu i na tej podstawie ustalany jest ranking źródeł pozostających w dyspozycji SciCentral DąŜenie do utrzymania stałego, dobrego poziomu i efektywności Na bieŝąco oceniane są nowe źródła, które mogą wyprzeć źródła znajdujące się na pozycji lidera w rankingu serwisu DąŜenie do uproszczenia Przedstawienie 5 najlepszych Ŝródeł

49 SciCentral literatura naukowa

50 SciCentral (bazy literatury) Wyniki poszukiwań:

51 SciCentral (bazy literatury) Wyniki poszukiwań mogą pochodzić ze stron indeksowanych przez następujące bazy: 14.6 million MEDLINE citations 5.5 million ScienceDirect full-text articles 1.2 million patents from the USPTO 261,000 e-prints on ArXiv.org 5,352 BioMed Central full-text articles 5,352 BioMed Central full-text articles 10,600 NASA technical reports 14,878 full text articles from Project Euclid

52 BioMed Central (BMC) to oficyna wydawnicza z pełnowymiarowym i darmowym dostępem do recenzowanych prac biomedycznych Oferuje prace z ponad 100 czasopism Prace opublikowane w BMC są włączane do baz naukowych PubMed Central i PubMed

53 Wyszukiwanie po słowach kluczowych Wyszukiwanie wg nazwy czasopisma PrzedłoŜenie pracy do recenzji BieŜące próby kliniczne dostęp do innych baz naukowych

54 PubMed Central (PMC) to archiwum literatury naukowej pozostające pod opieką Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (NCBI) w Narodowej Bibliotece Medycyny (NLM) U.S.A. Darmowy dostęp do literatury

55 Medline Plus to serwis Narodowej Biblioteki Medycyny U.S.A. Kopalnia złota informacji na temat zdrowia Informacje wiarygodne, codziennie uaktualniane Nie zawiera reklam, nie popiera Ŝadnych przedsiębiorstw ani produktów Bardzo ciekawa, profesjonalna strona

56

57 MEDLINE Medline jest największą bazą bibliograficzną działającą przy Narodowej Bibliotece Medycyny U.S.A. Została utworzona w 1966 r. i jest aktualizowana codziennie UmoŜliwia dostęp do ponad 14 mln rekordów opublikowanych w ponad 4800 czasopismach, począwszy od lat 20-tych MoŜe być przeglądana za darmo Rekord - jeden kompletny wpis w bazie danych określony przez elementy (pola. takie jak: tytuł publikacji, nazwiska autorów, nazwę czasopisma, rok publikacji

58 MEDLINE - gromadzi rekordy biblioteczne ukazujące się w 30 językachj w >4500 czasopismach oraz > 70 państwach - 86% rekordów w odnosi się do artykułów opublikowanych w języku j angielskim

59 MEDLINE

60 MEDLINE - PubMed

61 System MEDLINE skłąda się z kilku baz danych obejmujących PubMed (bazę abstraktów) oraz bazy z zakresu biologii molekularnej Rozpoczynając pracę z wyszukiwarką Medline mamy moŝliwość wyboru jednej z baz, przy czym domyślnie ładowana jest baza PubMed

62 Wyszukiwanie Ogólne informacje o bazie, pomoc Baza czasopism Baza słów kluczowych Dostęp do innych baz naukowych

63 określ problem badawczy jak brzmi hipoteza? wybierz test statystyczny wybór próby badanej zbierz dane zastosuj właściwy test zadecyduj o wyniku

64 Elektroniczne źródła informacji Strony czasopism online Strony wydawnictw online Strony bibliotek Serwisy, bazy danych dysponujące literaturą naukową

65 Strony czasopism Postępy Biochemii Acta Bioch Pol J Physiol Pharmacol Cell and Mol Biol Letters Pharmacological reports Medical Science Monitor Zdrowie Publiczne Blood JBC Circulation Science

66 Strony wydawnictw Academic Press Blackwell Publishing Elsevier Science Oxford University Press Taylor & Francis Ltd Scientific Press Ltd

67 Strony bibliotek Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu Biblioteka Główna G Akademii Medycznej w Warszawie Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu Biblioteka AMB Bialystok Biblioteka Główna G Akademii Medycznej w Gdańsku Biblioteka Główna G Śląskiej Akademii Medycznej

68 DOSTĘP DO PEŁNOTEKSTOWYCH BAZ DANYCH Biblioteka Główna UM w Łodzi połączenie Biblioteka bogatej uczelni połączenie System elektronicznego dostarczania dokumentów w medycznych połączenie

69 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

70 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

71 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

72 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

73 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

74 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

75 Ciekawe adresy Biblioteka Główna UM

76

77 Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała PIŚMIENNICTWO OMÓWIENIE ZASAD CYTOWANIA I PORZĄDKOWANIA DANYCH LITERATUROWYCH PRZY POMOCY PROGRAMU REFERENCE MANAGER Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

78 Ocena wartości informacji Wydawca Czy jest podana nazwa organizacji w dokumencie? Czy jest podany adres kontaktowy do administratora strony dokumentu Czy organizacja działa a na tym samym polu a jej opinia jest istotna, miarodajna i wartościowa

79 Ocena wartości informacji Autorstwo sprawdzić,, czy autor jest osobą dobrze znaną w danej dziedzinie, a jeśli nie to: znaleźć link do innych dokumentów w autora, które budzą zaufanie znaleźć i sprawdzić notę biograficzną,, adres, kontakt

80 Ocena wartości informacji Punkt widzenia Informacja podana w dokumentach jest rzadko neutralna (prezentuje punkt widzenia autora) Na stronach firm komercyjnych zazwyczaj informacje przedstawiane sąs w pozytywnym świetle

81 Ocena wartości informacji Znajomośc literatury, wiedza Treść moŝe e odzwierciedlać wiedzę teoretyczną i praktyczną autora w danej dyscyplinie Zapoznać się dobrze z treści cią i biografią: Wiedza na tematy pokrewne Znajomość teorii Znajomość technik

82 Ocena wartości informacji Dokładno adność i weryfikacja szczegółów WaŜne w przypadku procedur badawczych, metod badawczych jasna metodologia moŝliwo liwość odtworzenia procedury (dokładno adność) adres autora lub źródła a danych opublikowanych

83 Ocena wartości informacji Aktualność odnosi się do daty publikacji data zbierania informacji data publikacji lub data ostatniej aktualizacji adres autora lub źródła a danych opublikowanych

84 Ocena wartości informacji Bądź krytycznym odbiorcą informacji internetowych! wyszukiwarki Inf. często anonimowa strony bibliotek, czasopism Rzetelna informacja znaleźć alternatywne źródła a potwierdzające znalezione wcześniej informacje (znaleźć dowód d ich autentyczności) ci)

85 Źródła informacji z badań naukowych Evidence based medicine (EBM) Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach (POWAB) Brian Haynes Roman Jaeschke. EBM - jak uniknąć zalewu informacji? Medycyna Praktyczna 2003/03 połącz

86 Selekcja doniesień medycznych przydatnych w praktyce Evidence-based medicine (EBM) Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach (POWAB) Brian Haynes Roman Jaeschke. EBM - jak uniknąć zalewu informacji? Medycyna Praktyczna 2003/03 połącz

87 PIŚMIENNICTWO OMÓWIENIE ZASAD CYTOWANIA References, bibliography piśmiennictwo, literatura sens cytowania jakie prace cytować? gdzie cytować?

88 RÓśNE STYLE CYTOWANIA W TEKŚCIE I ZESTAWIANIA LISTY PUBLIKACJI W CZASOPISMACH BIOMEDYCZNYCH Standardy dostępne w literaturze Instrukcje dla autorów Wskazówki promotorów/opiekunów pracy

89 Instrukcje dla autorów i inne ciekawe adresy Journal of Thrombosis and Haemostasis połącz Thrombosis Research połącz Platelets połącz Wykaz czasopism połącz Skróty czasopism wg Index Medicus połącz Zasady przygotowywania prac naukowych połącz

90 RÓśNE SYSTEMY CYTOWANIA W TEKŚCIE I ZESTAWIANIA LISTY PUBLIKACJI W CZASOPISMACH BIOMEDYCZNYCH System: nazwisko i rok (System Harvardzki) w tekście podaje się nazwisko autora (autorów) i rok publikacji np. Smith (1999), gdy więcej prac tego autora Smith (1999a) gdy więcej niŝ dwóch autorów podaje się: Smith i wsp. (1999) lub Smith et al. (1999)

91 PIŚMIENNICTWO System: nazwisko i rok (System Harvardzki) na końcu publikacji podaje się alfabetyczną listę referencji wady i zalety dla czytelnika

92 PIŚMIENNICTWO System: nazwisko i rok (System Harvardzki) Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25: Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice-Hall International, Inc., 1999.

93 PIŚMIENNICTWO System alfabetyczno-numeryczny numeryczny w tekście podaje się numer publikacji: (1) lub [1] lub 1 na końcu publikacji podaje się numerowaną listę referencji w kolejności alfabetycznej (wg autora) wady i zalety tego systemu dla czytelników

94 PIŚMIENNICTWO System alfabetyczno-numeryczny numeryczny 1. Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25: Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil, SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice- Hall International, Inc., 1999.

95 PIŚMIENNICTWO System porządkowy - kolejności cytowania w tekście podaje się numer publikacji: (1) lub [1] lub 1 na końcu publikacji podaje się numerowaną listę referencji w kolejności ich cytowania wady i zalety tego systemu dla czytelników

96 PIŚMIENNICTWO System porządkowy - kolejności cytowania 1. Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil, SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice- Hall International, Inc., Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25:

97 Vancouver (Blood Blood) Numeric citations: : (1;3-5) RóŜne style cytowania (1) Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation.. J Hist Fant 1976; 6(11): Circulation Numeric citations: : ( 1;3 1;3-5 ) 1. Adams JQ, Lincoln A, van Buren M et al. An imaginary conversation. J Hist Fant ;76: Cell First citation: : (Adams( et al., 1976) Adams,J.Q., Lincoln,A., van Buren,M., and Truman,H.S. (1976). An imaginary conversation.. J. Hist. Fant. 76,,

98 refman.com

99 Porównanie właściwości programów EndNote, Reference Manager, ProCite oraz WriteNote Cecha Wersja X Przeszukiwanie Internetu Tak Tak Tak Tak Organizowanie odnośników Tak Tak Tak Tak Przechowywanie i cytowanie plików graficznych i obiektów Tak Nie Nie Nie Formatowanie bibliografii Tak Tak Tak Tak Przeszuk. baz danych on-line Tak Tak Tak Nie Przeszukiwanie Z39.50 Tak Tak Tak Nie System operacyjny Mac OS X & Win Win Mac OS 9 & Win Win, Mac & Linux Dostęp do Internetu Tak Tak Nie Tak Dostęp dla wielu uŝytkowników Tak Tak Nie Tak MoŜliwości sieciowe Tak Tak Nie Tak Liczba filtrów importu 540+ własne 430+ własne 580+ własne 250 Liczba stylów wyjściowych własne 950+ własne 650+ własne 700 Tworzenie tabeli Tak Nie Nie Nie Sprawdzanie pisowni Tak Tak Nie Nie Tworzenie wykazów ulubionych stylów Tak Nie Nie Nie Wyszukiwanie zaawansowane Nie Nie Tak Nie Integracja z MS Word Tak Tak Tak Tak SzablonyMS Word Tak Nie Nie Nie Tworzenie linków do plików PDF lokalnych lub w Internecie Tak Tak Tak Tak Dostęp do OpenURL Tak Tak Nie Nie

100 Reference Manager Praktyczne zastosowania programu Reference Manager gromadzenie danych literaturowych przygotowanie biblioteki plików PDF generowanie literatury do prac dyplomowych i publikacji połączenie

101 Reference Manager Bezpośrednie pobieranie referencji z bazy Medline plecenie: internet search i wprowadzanie słów kluczowych wybór interesujących pozycji polecenie: copy references, wprowadzanie nowych referencji połączenie

102 Reference Manager Import z bazy Pub Med przygotowanie pliku tekstowego w bazie Pub Med polecenie: References, Import Text File wybór referencji

103 Reference Manager Ręczne wprowadzanie nowych referencji plecenie: References New wybór typu referencji wprowadzanie danych

104 Reference Manager Zarządzanie referencjami sortowanie wyszukiwanie biblioteka artykułów w wersji PDF

105 Reference Manager Generowanie piśmiennictwa przygotowanie tekstu, wprowadzanie referencji wybór formatu piśmiennictwa generowanie piśmiennictwa

106 Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Publikacje naukowe Praca magisterska Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

107 ŹRÓDŁA Istnieje wymóg korzystania ze źródeł i cytowania tych źródeł. publikacje naukowe róŝnych rodzajów, w formie klasycznej i elektronicznej inne źródła, w tym internet wskazana ostroŝność!

108 PUBLIKACJE NAUKOWE Co to jest publikacja naukowa? prezentuje wyniki nowe lub się do nich bezpośrednio odnosi jest powszechnie dostępna jest recenzowana

109 PUBLIKACJE NAUKOWE Jaki jest sens publikowania wyników? rozpowszechnianie wyników weryfikacja wyników (recenzja) uprawomocnienie wyników krytyczna dyskusja wyników poszerzenie stanu wiedzy zastosowanie wyników

110 RODZAJE PUBLIKACJP UBLIKACJI język publikacji dominuje angielski; istnieją wartościowe publikacje w językach narodowych RODZAJE prace oryginalne (original papers) komunikaty, doniesienia zjazdowe prace dyplomowe prace przeglądowe (review papers) ksiąŝki naukowe, podręczniki naukowe wydawnictwa multimedialne

111 KOMUNIKATY (DONIESIENIA) ZJAZDOWE informacje ogólne o zjazdach i konferencjach formy prezentacji publikacja streszczeń w czasopiśmie, materiałach streszczenia komunikatów nie powinny słuŝyć jako źródła i być cytowane w pracy magisterskiej

112 PUBLIKACJE ORYGINALNE najwaŝniejszy rodzaj publikacji w nauce krótkie, publikowane w specjalistycznych czasopismach naukowych specjalistyczne więc dość wąski krąg odbiorców streszczenia (abstracts) indeksowane w medycznych bazach danych (Medline i inne)

113 PUBLIKACJE ORYGINALNE zdecydowanie godne polecenia jako materiały źródłowe w pracy magisterskiej; zalety i wady mają charakterystyczna strukturę (podział na części) Struktura I M R A D Introduction - wstęp Materials and methods materiał, metodyka Results And - wyniki Discussion - dyskusja

114 Title - tytuł PUBLIKACJE ORYGINALNE Authors - autorzy Inne części publikacji: Key-words słowa kluczowe Abstract, summary - streszczenie Acknowledgments - podziękowania References, bibliography piśmiennictwo, literatura

115 Title - tytuł PUBLIKACJE ORYGINALNE Running title tytuł skrócony Authors autorzy, często kilku autorów Kolejność autorów, hierarchia waŝności pierwszy i ostatni autor, autor do korespondecji odpowiedzialność za artykuł

116 PUBLIKACJE ORYGINALNE Abstract, summary - streszczenie Key-words słowa kluczowe Introduction - wstęp wprowadzenie cel pracy co stwierdzono

117 PUBLIKACJE ORYGINALNE Material and methods materiał i metodyka opis materiałów, odczynniki, materiał biologiczny opis metodyki, procedury eksperymentalne, metody statystyczne moŝliwość powtórzenia opisywanego eksperymentu

118 PUBLIKACJE ORYGINALNE Results wyniki wyniki w tekście tabele (tables) ryciny (figures): wykresy, schematy, zdjęcia

119 PUBLIKACJE ORYGINALNE Discussion dyskusja (omówienie wyników) najwaŝniejsza część artykułu co wiadomo? co wykryli autorzy artykułu? co wykryli inni? czy są podobieństwa czy róŝnice, dlaczego? jakie są wnioski? dalsze plany badawcze?

120 PUBLIKACJE ORYGINALNE Acknowledgments podziękowania, źródła finansowania Refereneces / bibliography / literature piśmiennictwo, literatura

121 PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE (review articles) przegląd, synteza wyników opublikowanych szerszy krąg odbiorców brak układu IMRAD dłuŝsze; rozbudowana struktura podrozdziałów rozbudowane piśmiennictwo

122 PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE zdecydowanie godne polecenia jako materiały źródłowe w pracy magisterskiej; wady? zalety: umoŝliwiają wstępne zapoznanie się z zagadnieniem prezentują aktualny stan wiedzy (por. ksiąŝki) nie są adresowane tylko do specjalistów

123 KSIĄśKI NAUKOWE I PODRĘCZNIKI oczywiście godne polecenia jako materiały źródłowe w pracy magisterskiej; - zalety (pełne, wyczerpujące ujęcie tematu) - wady (szybka dezauktualizacja tematu)

124 RANGA PUBLIKACJI jeszcze raz o znaczeniu publikacji ilość i jakość (iloczyn!) publikacji decydują o ocenie: poszczególnych naukowców zespołów badawczych Zakładów, Katedr, Klinik, Instytutów, Uczelni poziomu nauki w poszczególnych państwach finansowanie badań, prestiŝ, awans zawodowy

125 RANGA PUBLIKACJI ranga według typu publikacji ranga według czasopisma system punktacji lista filadelfijska 5700 czasopism Institute for Scientific Information (ISI) wspólczynnik oddziaływania = impact factor (IF) IF czasopisma X jest równy ilości cytowań artykułów z czasopisma X przez inne czasopisma w ciągu 2 lat / całkowitą ilość prac opublikowaną w czasopiśmie X w ciągu tych samych 2 lat

126 RANGA PUBLIKACJI IF jakie są konsekwencje istnienia tego wskaźnika? Przykładowe IF (dane za 2000 rok) NATURE SCIENCE LANCET J EXP MED BLOOD CANCER RES THROMB HAEMOSTASIS BIOCHEM PHARMACOL PLATELETS 0.78 PRZEM CHEM 0.05

127 PRACA MAGISTERSKA W przypadku artykułów oryginalnych i przeglądowych istnieją tzw. instrukcje dla autorów instrukcje dla autorów określają precyzyjnie: parametry tekstu (czcionka, odstęp, marginesy, długość tekstu, formatowanie nagłówków) podział tekstu na części; stosowanie skrótów i jednostek miar sposób cytowania i formatowania piśmiennictwa

128 PRACA MAGISTERSKA W przypadku pracy magisterskiej BRAK uniwersalnej instrukcji dla autorów instrukcji dla autora pracy magisterskiej dostarcza promotor i/lub opiekun pracy istnieje ogólny plan pracy magisterskiej najczęściej spotykany w naukach biomedycznych

129 PRACA MAGISTERSKA uwagi ogólne 1. Praca magisterska zawierąjaca wyniki (eksperymentalna lub analityczna ) obowiązuje struktura IMRAD (tak jak w publikacjach oryginalnych) wstęp (część teoretyczna) jest dłuŝszy i ma na ogół charakter pracy przeglądowej

130 PRACA MAGISTERSKA uwagi ogólne 2. Praca magisterska opisowa ma charakter publikacji przeglądowej wskazane wprowadzenie jasnej struktury sekcji i podrozdziałów obecne sekcje dodatkowe pracy (podziękowania, spis treści, wykaz skrótów, cel pracy, wykaz rycin i tabel)

131 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części STRONA TYTUŁOWA (najczęściej nie numerowana) imię i nazwisko autora tytuł pracy nazwa typu pracy (praca magisterska) źródło finansowania miejsce wykonania pracy nazwisko promotora, opiekuna miasto i rok

132 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części STRONA z podziękowaniami zwyczajowo się taką część umieszcza forma podziękowania dowolna, np.: Składam podziękowania Panu Profesorowi X za pomoc w napisaniu niniejszej pracy

133 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części SPIS TREŚCI zwyczajowo umieszcza się na początku pracy (po stronie tytułowej i podziękowaniach) moŝna tworzyć ręcznie lub automatycznie (program MS Word) zazwyczaj tworzy się po zakończeniu edycji pracy

134 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW kiedy jest sens wprowadzenie tej części? skróty maja być ułatwieniem dla czytelnika a nie dla autora! (zastanówmy się kaŝdorazowo nad sensem wprowadzenia skrótu) skrót rozwijamy gdy po raz pierwszy występuje w tekście oraz w wykazie skrótów (wskazówka praktyczna przy pisaniu pracy); nie rozwijać skrótów jednostek miar układu SI

135 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części I. Wstęp / Wprowadzenie / Część teoretyczna na ogół ma charakter publikacji przeglądowej jest syntezą, przeglądem informacji dostępnych w piśmiennictwie dotyczących tematyki pracy magisterskiej (jak blisko dotyczących?) wskazane jest wprowadzenie struktury podrozdziałów porządkującej organizację tekstu wskazane jest zamieszczenie schematu(ów)

136 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części II. Cel(e) pracy cele pracy na ogół przedstawia się w kilku punktach ich przedstawienie moŝna moŝna poprzedzić krótkim wstępem (szczególnie gdy Wprowadzenie jedynie luźno nawiązuje do części praktycznej pracy)

137 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części III. Materiał(y) opisuje się materiał wykorzystywany w pracy (w szerokim rozumieniu): odczynniki chemiczne (producent, kraj producenta) opis grupy badanej (np. dla ludzi wiek, płeć itp.) opis materiału biologicznego

138 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części IV. Metody / Metodyka szczegółowy (na ile?) opis metod stosowanych w pracy opis procedur eksperymentalnych opis procedur ankietowych, zbierania materiałów opis kryteriów wyszukiwania informacji (praca o charakterze opisowym) opis wzorów i równań stosowanych w obliczeniach opis analizy statystycznej

139 PRACA MAGISTERSKA poszczególne części V. Wyniki wyniki podaje się w tekście, z którego wynurzają się formy graficzne (tabele, wykresy, zdjęcia) nie naleŝy dublować przedstawiania wyników; jednocześnie przedstawianie wyników musi mieć formę spójnego logicznego wywodu co to znaczy?

140 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy kiedy stosować wyniki w tekście, kiedy wykresy a kiedy tabele? Wybór wykresu (EXCEL?) naleŝy dobrać typ wykresu na podstawie typu własnych danych (nie kaŝdy typ da się sporządzić) naleŝy dobrać typ wykresu na podstawie kryteriów subiektywnych

141 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Udział w rynku Udział w rynku [%] 10 [%] Lek 1 Lek 2 Lek Lek 1 Lek 2 Lek

142 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Zyski firmy farmaceutycznej X w latach Zysk [mln USD] Zysk [mln USD]

143 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Zyski firmy farmaceutycznej X w latach Zysk [mln USD] 120 Zysk [mln USD] Rok Ryc. 1. Zyski firmy farmaceutycznej X w latach

144 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy uwagi końcowe nie przeładowywać wykresów (jest miejsce) wybrać i sprawdzić wcześniej pewne parametry wykresów (kolory, grubość linii, czcionki) i stosować je konsekwentnie praktyczne metody robienia wykresów Excel wklejenie do Worda Word wstaw wykres Excel program graficzny (obróbka) eksport - Word

145 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Tabele tytuł tabeli podaje się nad tabelą; pod tabela jest miejsce na ewentualne uwagi i dopiski

146 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Tabele Tab. 1. Porównanie parametrów lipidowych pomiędzy grupą chorych na chorobę X a grupa kontrolną Parametry Chorzy Zdrowi Cholesterol [mg%] 260 (*) 220 Triglicerydy [mg%] W tabeli przedstawiono wartości średnie (*) poziom istotności róŝnic p<0,05 (test t Studenta)

147 PRACA MAGISTERSKA VI. Dyskusja Dyskusja (omówienie wyników) co wiadomo? co wykrył magistrant? jak te wyniki się mają do istniejącego stanu wiedzy? czy są podobieństwa czy róŝnice, dlaczego?

148 PRACA MAGISTERSKA VII. Wnioski zazwyczaj w pracy magisterskiej wyodrębnia się tą część, a nie łączy z dyskusją wnioski pisze się w punktach, choć nie zawsze w jednym zdaniu

149 PRACA MAGISTERSKA VIII. Streszczenie streszczenie pracy magisterskiej jest dłuŝsze od streszczeń artykułów (2-3 strony) streszczenie powinno obejmować wszystkie najwaŝniejsze części pracy, bez śródtytułów

150 PRACA MAGISTERSKA IX. Piśmiennictwo References, bibliography piśmiennictwo, literatura sens cytowania jakie prace cytować? gdzie cytować?

151 PRACA MAGISTERSKA uwagi końcowe na końcu pracy moŝna umiescić, wykaz rycin i tabel uwagi dotyczące czcionki, marginesów, nagłówków odstępu wydruk i oprawa

152 Struktura IMRAD. Co to jest, gdzie występuje. Czego dotyczy współczynnik oddziaływania (impact factor). Cechy charakterystyczne publikacji naukowych. Rola publikacji. Publikacje oryginalne i przeglądowe. Charakterystyka, róŝnice. Zasady cytowania źródeł (referencji) w pracy magisterskiej.

PUBLIKACJE NAUKOWE.. PRACA MAGISTERSKA

PUBLIKACJE NAUKOWE.. PRACA MAGISTERSKA Przedmiot: Zasady prowadzenia badań naukowych PUBLIKACJE NAUKOWE.. PRACA MAGISTERSKA Dr Marcin RóŜalski Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Łodzi ŹRÓDŁA Istnieje wymóg

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań naukowych

Metodologia badań naukowych Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Informacja naukowa wyszukiwanie weryfikacja przetwarzanie Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań naukowych

Metodologia badań naukowych Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Informacja naukowa wyszukiwanie weryfikacja przetwarzanie Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować artykuł naukowy? Podział na grupy i wybór tematu projektu. Projekt zespołowy 2017/2018 Zbigniew Chaniecki Krzysztof Grudzień

Jak przygotować artykuł naukowy? Podział na grupy i wybór tematu projektu. Projekt zespołowy 2017/2018 Zbigniew Chaniecki Krzysztof Grudzień Jak przygotować artykuł naukowy? Podział na grupy i wybór tematu projektu Projekt zespołowy 2017/2018 Zbigniew Chaniecki Krzysztof Grudzień Na podstawie http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ http://www.imp.lodz.pl/upload/biblioteka/2014/wprowadzenie.pdf

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW

PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW (Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 6 th edition, Greenwood Press, 2006) Co to jest publikacja naukowa? prezentuje wyniki

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje moŝliwość przeszukania większości baz udostępnianych na UW oraz katalogu Bibliotek UW. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu. Jak rozpocząć

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego

Spis treści. Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego Spis treści Wstęp do wydania pierwszego Wstęp do wydania szóstego 1 Źródła informacji naukowej, ich podział i znaczenie 1.1 Klasyfikacja literatury naukowej 1.1.1 Literatura źródłowa 1.1.1.1 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

CZEGO OCZEKUJĄ OD BIBLIOTEKI

CZEGO OCZEKUJĄ OD BIBLIOTEKI CZEGO OCZEKUJĄ OD BIBLIOTEKI MŁODZI NAUKOWCY A CZEGO MOGLIBY OCZEKIWAĆ? NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED Paulina Biczkowska Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 W celu zwiększenia indeksowania i przeszukiwania publikacji autorskich przez naukowe wyszukiwarki internetowe, należy

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje moŝliwość przeszukania większości baz udostępnianych na UW oraz katalogu Bibliotek UW. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu. Jak rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Krok 2: Analiza baz publikacji

Krok 2: Analiza baz publikacji Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 2: Analiza baz publikacji Edyta Pazura Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko,

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service - przewodnik

Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service - przewodnik Wyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu w Białymstoku oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Dostęp do wszystkich baz z komputerów uczelnianych lub zarejestrowanych w Centrum Informatycznym Uczelni. Wejście na stronę Zagraniczne bazy danych z adresu: http://www.awf.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz. Jak pisać prace naukowe?

Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz. Jak pisać prace naukowe? Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz Jak pisać prace naukowe? Zanim zaczniesz pisać Zrób plan pracy - problemy do poruszenia, wybierz badania, co chcesz udowodnić? Wybierz czasopismo

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty użytkowania zasobów Zintegrowanej Platformy Polskich Czasopism Naukowych MERKURIUSZ

Praktyczne aspekty użytkowania zasobów Zintegrowanej Platformy Polskich Czasopism Naukowych MERKURIUSZ Praktyczne aspekty użytkowania zasobów Zintegrowanej Platformy Polskich Czasopism Naukowych MERKURIUSZ Monika Gajewska Ewelina Krześniak Maja Bandurska 18.09 2015 Przed Merkuriuszem rozproszenie informacji

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Szukanie, gromadzenie, cytowanie

Szukanie, gromadzenie, cytowanie Szukanie, gromadzenie, cytowanie Zasady pisania pracy naukowej Wszelkie informacje w pracy, dotyczą informacji o obiekcie badań i których nie wykazujemy w części wyniki powinny pochodzić z literatury naukowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone,

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, zapisywanie wyników wyszukiwania w bibliotece referencji, tworzenie alertów i powiadomień. Operatory do tworzenia wyszukiwania zaawansowanego:

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Publikacji Pracowników. Politechniki Krakowskiej. próba stworzenia nowoczesnej bazy danych

Bibliografia Publikacji Pracowników. Politechniki Krakowskiej. próba stworzenia nowoczesnej bazy danych Bibliografia Publikacji Pracowników próba stworzenia nowoczesnej bazy danych Ewa Lang Joanna Radzicka Biblioteka Bibliograficzne bazy danych, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN PRACY DYPLOMOWEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie E.M. Siedlecka E. Grabowska A. Malankowska

Seminarium licencjackie E.M. Siedlecka E. Grabowska A. Malankowska Seminarium licencjackie 2017 E.M. Siedlecka E. Grabowska A. Malankowska Harmonogram DATA TEMAT 16.02 Zajęcia organizacyjne 23.02 Praca indywidualna z promotorem. Wyszukiwanie literatury przedmiotu. 02.03

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

EndNote. dla użytkowników Web of Science DR KLEMENTYNA KARLIŃSKA-BATRES

EndNote. dla użytkowników Web of Science DR KLEMENTYNA KARLIŃSKA-BATRES EndNote dla użytkowników Web of Science DR KLEMENTYNA KARLIŃSKA-BATRES EndNote Basics podstawy Internetowy organizator pozycji bibliograficznych Budowanie biblioteki referencji, wszystko on-line Pracując

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Aby znaleźć potrzebne książki i czasopisma, skorzystaj ze wspólnego katalogu Biblioteki Głównej, jej filii oraz większości bibliotek

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka daje możliwość jednoczesnego przeszukania większości baz udostępnianych w Politechnice Lubelskiej oraz katalogu Biblioteki PL. Przeszukiwane

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

BAZY ABSTRAKTÓW I ARTYKUŁÓW

BAZY ABSTRAKTÓW I ARTYKUŁÓW BAZY ABSTRAKTÓW I ARTYKUŁÓW www.ncbi.nlm.nih.gov Pubmed-Entrez http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/ Największy zbiór abstraktów (prawie 16 mln) i artykułów. Przeszukiwanie po słowach kluczowych Słowo*

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

The Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

The Office of Scientific and Technical Information (OSTI) The Office of Scientific and Technical Information (OSTI) Repozytorium wiedzy z dziedziny nauki i techniki http://www.osti.gov/ 1. Repozytorium wiedzy z dziedziny nauki i techniki (OSTI) jest częścią biura

Bardziej szczegółowo

Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? Izabela Młynarczuk-Biały

Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? Izabela Młynarczuk-Biały Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? Izabela Młynarczuk-Biały Podstawowe obszary działania Śledzenie literatury i znajdowanie oryginalnych pomysłów w ramach tematów własnych Planowanie eksperymentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej

Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną? Doświadczenia instytutowej biblioteki medycznej Jolanta Przyłuska Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Biblioteka Naukowa przyjol@imp.lodz.pl Czy istnieje potrzeba

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE Sławomir Szaruga Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP WYSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE II etap edukacji (klasa VI) Cele kształcenia Cele ogólne: kształtowanie umiejętności wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310

Poniedziałek-piątek w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Poniedziałek-piątek 9.00-14.45 w soboty i niedziele - nieczynna II piętro Gmachu Głównego, pok. 310 Jak korzystać z baz danych i katalogów*? Osobiście w Pracowni Komputerowej lub Czytelni Ogólnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Personalizuj. Stwórz profil osobisty

Personalizuj. Stwórz profil osobisty Personalizuj Stwórz profil osobisty Każdy użytkownik Web of Science może stworzyć profil osobisty ISI Web of Knowledge, aby móc korzystać z przydatnych opcji personalizacji. Stworzenie profilu osobistego

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne:

Czas trwania zajęć : 90 minut. Cele ogólne: Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania: konspekt lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Barbara Dejko: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Temat: Biblioteka,

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

POMOC. 1. Wybór Katalogu

POMOC. 1. Wybór Katalogu Bibliografia Regionalna obejmuje książki i czasopisma lokalne zawierające wszelkie wiadomości na temat Woli. Gromadzone informacje dotyczą najczęściej takich zagadnień jak życie społeczne, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5),

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), 194-198 2010 Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA DLA DOKTORANTÓW I

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

EMBASE dzisiaj. Ponad 11 milionów rekordów bibliograficznych w wersji online juŝ od. Ponad 4,900 specjalistycznych czsopism pochodzących z ok.

EMBASE dzisiaj. Ponad 11 milionów rekordów bibliograficznych w wersji online juŝ od. Ponad 4,900 specjalistycznych czsopism pochodzących z ok. Embase on OvidSP EMBASE dzisiaj Ponad 11 milionów rekordów bibliograficznych w wersji online juŝ od 1974 roku Ponad 4,900 specjalistycznych czsopism pochodzących z ok. 70 krajów swiata Aktualizacja następuje

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin prac licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje ogólne 1. Pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Jak szukać w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC Clarivate Analytics) przykłady

Jak szukać w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC Clarivate Analytics) przykłady Jak szukać w bazie Web of Science Core Collection (WoS CC Clarivate Analytics) przykłady Materiał opracowano na podstawie zapytań użytkowników Biblioteki CIOP-PIB w zakresie korzystania z bazy WoS CC.

Bardziej szczegółowo

Piszesz pracę dyplomową, referat lub książkę może okazać się nieodzownym narzędziem do. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Piszesz pracę dyplomową, referat lub książkę może okazać się nieodzownym narzędziem do. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Piszesz pracę dyplomową, referat lub książkę może okazać się nieodzownym narzędziem do opracowania w sposób szybki i precyzyjny przypisów i bibliografii załącznikowej w twojej pracy będzie również użyteczny

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Biblioteka. Dokumentowanie i rozpowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Biblioteka. Dokumentowanie i rozpowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników Politechniki Łódzkiej Politechnika Łódzka Biblioteka Dokumentowanie i rozpowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników Politechniki Łódzkiej Baza SCOPUS SCOPUS to wielodziedzinowa, bibliograficzno-abstraktowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMACJI NAUKOWEJ

PODSTAWY INFORMACJI NAUKOWEJ UWAGA! Na zaliczenie, oprócz materiałów zamieszczonych w tym pliku, obowiązują również informacje zawarte w zakładce: Przysposobienie biblioteczne > Materiały szkoleniowe, a dotyczące funkcjonowania Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i założeń pracy doktorskiej I. TEZY I ZAŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ

WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i założeń pracy doktorskiej I. TEZY I ZAŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i założeń pracy doktorskiej I. TEZY I ZAŁOŻENIA PRACY DOKTORSKIEJ 1. Forma a) Tezy pracy doktorskiej, przygotowane według wytycznych przedstawionych poniżej,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Serwis zintegrowanego wyszukiwania, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. czasopism i książek

Bardziej szczegółowo

Jak pisać publikacje naukowe? Nie o naukowej, a technicznej stronie pisania artykułu

Jak pisać publikacje naukowe? Nie o naukowej, a technicznej stronie pisania artykułu XXVIII Letnia Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych Zakopane, 12-14.05.2014 Jak pisać publikacje naukowe? Nie o naukowej, a technicznej stronie pisania artykułu Maciej Zaborowicz Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo