Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Autoryzowany dystrybutor SDL Trados Opracowanie: Jacek Mikrut, Agenor Hofmann-Delbor Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 1

2 O podręczniku Podręcznik dostarczany jest wszystkim osobom, które zakupiły aktualizację lub nową licencję SDL Trados. Źródłem niniejszego podręcznika jest plik pomocy programu SDL Trados Studio Podręcznik jest własnością firmy Localize.pl. Kopiowanie i rozpowszechnianie poszczególnych jego części lub w całości jest zabronione. Zadaniem niniejszego podręcznika jest przeprowadzenie użytkownika przez proces instalacji programów: SDL Trados Studio 2011, SDL Trados 2007, SDL MultiTerm 2011, jak również pomóc użytkownikowi w stawianiu pierwszych kroków przy pracy w środowisku: SDL Trados Studio Podręcznik nie zawiera pełnego opisu wszystkich elementów i funkcji programu SDL Trados Studio 2011, ani sposobu ich oddziaływania na proces tłumaczenia. Głównym założeniem podręcznika jest pomoc początkującym użytkownikom komputerów w sprawnej instalacji wymienionych wyżej aplikacji oraz ułatwienie rozpoczęcia pracy z Trados Studio 2011 oraz SDL MultiTerm Pełna lista zagadnień wraz z ich opisem w języku angielskim znajduje się w pliku pomocy programu (Help -> Help topics). Pomoc znaleźć można również na stronach producenta, firmy SDL oraz na witrynie pomocy technicznej (http://kb.sdl.com). Data ostatniej aktualizacji: Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 2

3 O podręczniku 2 Instalacja pakietu SDL Trados Studio Poprzednie wersje pakietu 5 Pobranie plików instalacyjnych 5 Instalacja 8 Instalacja pakietu SDL Trados 2007 Suite 9 Informacja ogólna 9 Poprzednie wersje pakietu 9 Pobranie plików instalacyjnych 9 Instalacja 12 Instalacja pakietu SDL Multiterm Poprzednie wersje pakietu 21 Pobranie plików instalacyjnych 21 Instalacja 24 Lista obsługiwanych formatów 29 Aktywacja produktu 30 Aktywacja online 30 Aktywacja offline 33 Dezaktywacja online 36 Dezaktywacja offline 39 Pierwsze uruchomienie SDL Trados Studio Panele widoków 44 Przebieg pracy 51 Przebieg pracy tłumaczenia dokumentu 51 Przebieg pracy w oparciu o paczkę projektową 52 Przygotowanie programu do pracy 53 Domyślna para językowa 53 Ustawienia par językowych 53 Zasoby 54 Konfigurowanie ustawień domyślnych 55 Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 3

4 Dokumenty Ms Word oraz dwujęzyczne dokumenty Ms Word 58 Projekty w SDL Trados Studio Przystąpienie do pracy z programem 61 Przed rozpoczęciem pracy nowa pamięć tłumaczeń 61 Praca z pojedynczym plikiem 62 Praca z wieloma plikami 66 Ustawienia projektu 80 Zmiana ustawień projektu dla baz terminologii SDL MultiTerm i słowników predykcji tekstu AutoSuggest 82 Paczka projektowa otwórz paczkę 83 Analiza 84 Raporty 85 Edytor przystąpienie do tłumaczenia 86 Uwaga 88 Korzystanie z substytutów 88 Uzyskiwanie podglądu dokumentu 89 Sprawdzanie tłumaczenia 89 Tworzenie dokumentu docelowego 90 Dla zaawansowanych użytkowników 92 Tłumaczenie plików XML w Studio 92 Więcej informacji 107 Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 4

5 Instalacja pakietu SDL Trados Studio 2011 Poprzednie wersje pakietu Przed instalacją SDL Trados Studio 2011 nie trzeba usuwać poprzednich wersji programu (2011, 2007, 2006, itd.). Można dzięki temu pracować na kilku środowiskach na raz. Nie dotyczy to aplikacji SDL MultiTerm stanowczo zaleca się instalowanie wyłącznie najnowszej wersji SDL MultiTerm Pobranie plików instalacyjnych Aby móc rozpocząć instalację pakietu SDL Trados Studio 2011 należy najpierw pobrać plik instalatora. Plik należy pobrać z konta użytkownika, które otrzymuje każdy nabywca SDL Trados Studio Logowanie na konto odbywa się za pośrednictwem strony https://oos.sdl.com w oknie przeglądarki internetowej. Po wyświetleniu się strony do logowania na konto należy: 1. Wpisać adres , na który zarejestrowane zostało konto. Należy dokonać tego w polu Enter your address (Podaj swój adres ). 2. Zaznaczyć pole wyboru I am a returning customer, and my SDL My Account password is (Jestem już klientem, a hasło do mojego konta SDL to). 3. Wpisać hasło ustanowione przy pierwszym logowaniu. 4. Kliknąć przycisk Log in (Zaloguj się). Dalsza część opisu oparta jest na tym wyborze. W przypadku potrzeby założenia nowego konta użytkownika, należy wpisać adres , na który zostanie założone konto i wybrać pole wyboru I am a new cusotmer (Jestem nowym klientem). Jeżeli hasło zostało utracone, należy kliknąć łącze Forgotten Password? (Zapomniane hasło?), aby rozpocząć procedurę jego odzyskania. Po zalogowaniu się na konto użytkownika można kliknąć My Licenses (Moje licencje), aby upewnić się, które licencje zostały nabyte i będą do pobrania. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 5

6 Zakupione licencje wyświetlane są w wierszach. Liczba w nawiasie informuje ile licencji danego typu jest w posiadaniu użytkownika. Kliknij ikonę, aby wyświetlić szczegóły dla wybranego typu licencji. Ze szczegółów można odczytać: 1. Kod aktywacyjny w postaci ciągu 18 cyfr. Kody licencji Professional network dodatkowo zaczynają się od litery N. Kod aktywacyjny wykorzystwany jest do aktywacji programu (por. strona 23). 2. Nazwę programu którego licencja dotyczy. Np. SDL Trados Studio 2011 Professional. 3. Typ licencji: a. Single-user License (Licencja jednostanowiskowa), b. Network License X Network Users (Licencja sieciowa; X oznacza dostępną liczbę użytkowników). 4. In Use (W użyciu): ile kodów aktywacyjnych zostało aktywowanych. 5. Available (Dostępnych): ile kodów aktywacyjnych jest jeszcze do wykorzystania. 6. Total (W sumie): suma dwóch poprzednich pozycji. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 6

7 7. Expiry date (Termin wygaśnięcia): kiedy licencja wygasa. Dotyczy licencji ograniczonych czasowo, np. otrzymanych za darmo do testowania. Aby pobrać program należy przejść do My Downloads (Moje pliki do pobrania). Wyświetli się lista posiadanych programów do pobrania. Należy odnaleźć pozycję SDL Trados Studio 2011 Freelance lub Professional. Kliknięcie rozwinie listę plików do pobrania. W tabeli, która się pojawi należy odnaleźć instalator SDL Trados Studio 2011 i kliknąć Download (Pobierz), aby rozpocząć proces pobierania pliku instalatora na dysk twardy. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 7

8 W zależności od przeglądarki internetowej pobieranie rozpocznie się automatycznie lub będzie wymagało wskazania miejsca do zapisania pliku. Instalacja Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić plik instalatora pobrany wcześniej z konta użytkownika w systemie OOS (https://oos.sdl.com), pod zakładką My downloads (Moje pliki do pobrania). Na koncie użytkownika zawsze dostępna jest najnowsza wersja programu. Sam program będzie również się automatycznie aktualizował, jeżeli komputer będzie podłączony do Internetu i nowa aktualizacja będzie dostępna. Po kliknięciu przycisku Accept (Wyrażam zgodę), a następnie Install (Instaluj) rozpocznie się proces wyodrębniania plików pakietu SDL Trados Studio 2011 na potrzeby instalacji. Po wyodrębnieniu plików rozpocznie się instalowanie pakietu. W oknie instalacji zostanie wyświetlona umowa licencyjna oprogramowania SDL Trados Studio, którą należy zaakceptować zaznaczając okienko I accept the terms of the license agreement (Zgadzam się z warunkami licencji). Uaktywni się wówczas przycisk Next (Dalej), który należy nacisnąć, aby kontynuować. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 8

9 Rozpocznie się instalacja Trados Studio Powyższe okno zawiera listę wykonywanych czynności. Lista ta może się różnić w zależności od komputera użytkownika. Pomyślne zainstalowanie produktu potwierdzi komunikat Set-up has completed successfully (Instalacja przebiegła pomyślnie). Instalacja pakietu SDL Trados 2007 Suite Informacja ogólna SDL Trados 2007 Suite dostępny jest jako płatny dodatek przy zakupie SDL Trados Studio Poprzednie wersje pakietu Jeżeli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja SDL Trados Studio 2007 zaleca się jej aktualizację, lub odinstalowanie i postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją. Pobranie plików instalacyjnych Aby móc rozpocząć instalację pakietu SDL Trados 2007 Suite należy najpierw pobrać plik instalatora. Plik trzeba pobrać z konta użytkownika, które otrzymuje każdy nabywca SDL Trados Studio Logowanie na konto odbywa się za pośrednictwem strony https://oos.sdl.com w oknie przeglądarki internetowej. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 9

10 Po wyświetleniu się strony do logowania na konto należy: 1. Wpisać adres , na który zarejestrowane zostało konto. Należy dokonać tego w polu Enter your address (Podaj swój adres ). 2. Zaznaczyć pole wyboru I am a returning customer, and my SDL My Account password is (Jestem już klientem, a hasło do mojego konta SDL to). 3. Wpisać hasło ustanowione przy pierwszym logowaniu. 4. Kliknąć przycisk Log in (Zaloguj się). Dalsza część opisu oparta jest na tym wyborze. W przypadku potrzeby założenia nowego konta użytkownika, należy wpisać adres , na który zostanie założone konto i wybrać pole wyboru I am a new cusotmer (Jestem nowym klientem). Jeżeli hasło zostało utracone, należy kliknąć łącze Forgotten Password? (Zapomniane hasło?), aby rozpocząć procedurę jego odzyskania. Po zalogowaniu się na konto użytkownika można kliknąć My Licenses (Moje licencje), aby upewnić się, które licencje zostały nabyte i będą do pobrania. Zakupione licencje wyświetlane są w wierszach. Liczba w nawiasie informuje ile licencji danego typu jest w posiadaniu użytkownika. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 10

11 Kliknij ikonę, aby wyświetlić szczegóły dla wybranego typu licencji. W zależności od typu licencji szczegółów należy szukać przełączając zakładki Activation Codes (Kody aktywacyjne) oraz Softkey Licenses (Licencje pływające). Ze szczegółów można odczytać: 1. Kod aktywacyjny lub oznaczenie licencji pływającej. 2. Nazwę programu którego licencja dotyczy. Np. SDL Trados 2007 Suite Professional. 3. Informację Bundled with version 2011 (W pakiecie z wersją 2011): oznacza to, że wersja 2007 została zakupiona w zestawie z wersją In Use (W użyciu): ile kodów aktywacyjnych zostało aktywowanych. 5. Available (Dostępnych): ile kodów aktywacyjnych jest jeszcze do wykorzystania. 6. Total (W sumie): suma dwóch poprzednicj pozycji. 7. Expiry date (Termin wygaśnięcia): kiedy licencja wygasa. Dotyczy licencji ograniczonych czasowo, np. otrzymanych za darmo do testowania. Aby pobrać program należy przejść do My Downloads (Moje pliki do pobrania). Wyświetli się lista posiadanych programów do pobrania. Należy odnaleźć pozycję SDL Trados Studio 2011 Freelance (lub Professional) + SDL Trados 2007 Suite Freelance (lub Professional). Kliknięcie rozwinie listę plików do pobrania. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 11

12 W tabeli, która się pojawi należy odnaleźć instalator SDL Trados 2007 Suite Freelance lub Professional (w zależności od nabytej wersji) i kliknąć Download (Pobierz), aby rozpocząć proces pobierania pliku instalatora na dysk twardy. W zależności od przeglądarki internetowej pobieranie rozpocznie się automatycznie lub będzie wymagało wskazania miejsca do zapisania pliku. Instalacja Aby rozpocząć instalację pakietu SDL Trados 2007 Suite należy uruchomić plik instalatora pobrany wcześniej z konta użytkownika w systemie OOS (https://oos.sdl.com), pod zakładką My downloads (Moje pliki do pobrania). Na koncie użytkownika zawsze dostępna jest najnowsza wersja programu do pobrania. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 12

13 Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone powyższe okno wyboru folderu, w którym ma zostać zainstalowany program. Początkującym użytkownikom zaleca się, aby pozostawić to pole bez zmian. Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej). Po wyodrębnieniu wszystkich plików zostanie wyświetlone okno menu. W celu zainstalowania SDL Trados 2007 Suite należy wybrać kolejno: Installation Software (Pakiety instalacyjne), a następnie Install SDL Trados 2007 Suite (Instaluj SDL Trados 2007 Suite). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 13

14 Zostanie wyświetlone okno z listą komponentów, które będą instalowane. Wyświetlona lista komponentów może się różnić w zależności od komputera. Aby kontynuować kliknij przycisk Install (Instaluj). Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) pojawi się powyższe okno instalacji programu zawierające licencję na oprogramowanie SDL Trados 2007 Suite, którą należy zaakceptować zaznaczając pozycję I accept the terms of the license agreement (Zgadzam się z warunkami postanowienia licencyjnego). Aby kontynuować kliknij Next (Dalej). W kolejnym oknie należy podać swoje dane i/lub dane organizacji, oraz zdecydować czy program ma zostać zainstalowany na wszystkich kontach użytkowników komputera, czy tylko obecnie zalogowanego użytkownika. Aby kontynuować kliknij przycisk Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 14

15 Na tym etapie należy wybrać, w jaki sposób ma przebiegać instalacja. Początkującym użytkownikom zaleca się wybranie opcji Default (Domyślna). Na tym etapie wszystkie komponenty są już gotowe do instalacji, która rozpocznie się po kliknięciu przycisku Install (Instaluj). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 15

16 Po pomyślnej instalacji SDL Trados 2007 należy kliknąć przycisk Finish (Zakończ). Automatycznie uruchomi się instalator SDL Synergy Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone powyższe okno instalacji programu. Należy zapoznać się z licencją na oprogramowanie SDL Trados Synergy, a następnie zaakceptować ją, wybierając pozycję I accept the terms of the license agreement (Zgadzam się z warunkami licencji). Aby kontynuować kliknij przycisk Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 16

17 Pojawi się okno wyboru folderu, w którym zainstalowany zostanie program. Początkującym użytkownikom zaleca się pozostawienie domyślnego wyboru. Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej). Aby zainstalować program, kliknij przycisk Install (Instaluj). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 17

18 Instalacja SDL Trados Synergy 2007 przebiegła pomyślnie. Aby kontynuować, kliknij przycisk Finish (Zakończ). Automatycznie uruchomi się instalator SDL Passolo 2007 Essential. Aby kontynuować, kliknij Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 18

19 Pojawi się okno wyboru katalogu, w którym zainstalowany zostanie program. Początkującym użytkownikom zaleca się pozostawienie domyślnego wyboru bez zmian. Można zrezygnować z instalacji SDL Passolo 2007 Essential poprzez kliknięcie Cancel (Anuluj). Aby zainstalować Passolo, kliknij Next (Dalej). W oknie składników decydujemy, które elementy mają zostać zainstalowane. Są to kolejno: Program Files (Podstawowe pliki programu), Sample Files (Próbki instruktażowe), Manuals as PDF files (instrukcje w formacie PDF). Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 19

20 W przypadku posiadania wcześniejszej wersji Passolo, należy się upewnić, że nie jest ona uruchomiona. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) rozpocznie instalację SDL Passolo 2007 Essential., Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 20

21 Po kliknięciu przycisku Finish (Zakończ) instalacja zostanie pomyślnie zakończona, o czym poinformuje poniższy komunikat. Można teraz wyłączyć okno Installation Software (Pakiety instalacyjne). Instalacja pakietu SDL Multiterm 2011 Poprzednie wersje pakietu Ze względu na brak kompatybilności poprzednich wersji SDL MultiTerm z 64-bitowymi systemami operacyjnymi, zaleca się dokonanie kopii zapasowych posiadanych baz terminologii oraz odinstalowanie poprzednich wersji programu. Pobranie plików instalacyjnych Aby móc rozpocząć instalację pakietu SDL MultiTerm 2011 należy najpierw pobrać plik instalatora. Plik należy pobrać z konta użytkownika, które otrzymuje każdy nabywca SDL Trados Studio Logowanie na konto odbywa się za pośrednictwem strony https://oos.sdl.com w oknie przeglądarki internetowej. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 21

22 Po wyświetleniu się strony do logowania na konto należy: 1. Wpisać adres , na który zarejestrowane zostało konto. Należy dokonać tego w polu Enter your address (Podaj swój adres ). 2. Zaznaczyć pole wyboru I am a returning customer, and my SDL My Account password is (Jestem już klientem, a hasło do mojego konta SDL to). 3. Wpisać hasło ustanowione przy pierwszym logowaniu. 4. Kliknąć przycisk Log in (Zaloguj się). Dalsza część opisu oparta jest na tym wyborze. W przypadku potrzeby założenia nowego konta użytkownika, należy wpisać adres , na który zostanie założone konto i wybrać pole wyboru I am a new cusotmer (Jestem nowym klientem). Jeżeli hasło zostało utracone, należy kliknąć łącze Forgotten Password? (Zapomniane hasło?), aby rozpocząć procedurę jego odzyskania. Po zalogowaniu się na konto użytkownika można kliknąć My Licenses (Moje licencje), aby upewnić się, które licencje zostały nabyte i będą do pobrania. Zakupione licencje wyświetlane są w wierszach. Liczba w nawiasie informuje ile licencji danego typu jest w posiadaniu użytkownika. Licencja SDL MultiTerm 2011 Desktop jest częścią licencji SDL Trados Studio Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 22

23 Kliknij ikonę, aby wyświetlić szczegóły dla wybranego typu licencji. Ze szczegółów można odczytać: 1. Kod aktywacyjny w postaci ciągu 18 cyfr. Kody licencji Professional network dodatkowo zaczynają się od litery N. Kod aktywacyjny wykorzystywany jest do aktywacji programu (por. strona 23). 2. Nazwę programu którego licencja dotyczy. Np. SDL Trados Studio 2011 Professional. 3. Typ licencji: a. Single-user License (Licencja jednostanowiskowa), b. Network License X Network Users (Licencja sieciowa; X oznacza dostępną liczbę użytkowników). 4. In Use (W użyciu): ile kodów aktywacyjnych zostało aktywowanych. 5. Available (Dostępnych): ile kodów aktywacyjnych jest jeszcze do wykorzystania. 6. Total (W sumie): suma dwóch poprzednich pozycji. 7. Expiry date (Termin wygaśnięcia): kiedy licencja wygasa. Dotyczy licencji ograniczonych czasowo, np. otrzymanych za darmo do testowania. Aby pobrać program należy przejść do My Downloads (Moje pliki do pobrania). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 23

24 Wyświetli się lista posiadanych programów do pobrania. Należy odnaleźć pozycję SDL Trados Studio 2011 Freelance lub Professional. Kliknięcie rozwinie listę plików do pobrania. W tabeli, która się pojawi należy odnaleźć instalator SDL MultiTerm 2011 Desktop Installer i kliknąć Download (Pobierz), aby rozpocząć proces pobierania pliku instalatora na dysk twardy. W zależności od przeglądarki internetowej pobieranie rozpocznie się automatycznie lub będzie wymagało wskazania miejsca do zapisania pliku. Instalacja Aby rozpocząć instalację pakietu SDL MultiTerm 2011 należy uruchomić plik instalatora pobrany wcześniej z konta użytkownika w systemie OOS (https://oos.sdl.com), pod zakładką My downloads (Moje pliki do pobrania). Na koncie użytkownika zawsze dostępna jest najnowsza wersja programu do pobrania. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 24

25 Po kliknięciu przycisku Accept (Akceptuj), a następnie Install (Instaluj) rozpocznie się proces wyodrębniania plików programu. Po ukończonym procesie wyodrębniania plików rozpocznie się właściwa instalacja pakietu. Instalator wyświetli treść licencji oprogramowania SDL MultiTerm Desktop, którą należy zaakceptować, zaznaczając pozycję I accept the terms of the license agreement (Zgadzam się z warunkami licencji). Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 25

26 Zostanie wyświetlone okno wyboru składników. Początkującym użytkownikom zalecamy wybranie wszystkich możliwości. Zostanie wyświetlone okno wyboru katalogu, w którym będzie instalowana aplikacja. Początkującym użytkownikom zaleca się, aby pozostawić domyślnie wybraną pozycję. Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 26

27 Powyższe okno przedstawia wybrane składniki. Lista będzie się różnić w zależności od wybranych wcześniej elementów. Aby kontynuować, kliknij przycisk Next (Dalej). Powyższe okno zawiera listę wykonywanych czynności. Lista ta może się różnić w zależności od komputera użytkownika. Jeżeli na dysku twardym znajdują się bazy MultiTerm, to instalator skopiuje je do nowej lokalizacji na potrzeby wykorzystania przez SDL MultiTerm Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 27

28 Instalacja wszystkich składników oprogramowania została zakończona pomyślnie. Skrót do głównej aplikacji SDL Trados Studio 2011 znajduje się domyślnie na pulpicie oraz w menu Start. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 28

29 Lista obsługiwanych formatów SDL Trados Studio obsługuje następujące formaty plików: Adobe Acrobat PDF (formatem wyjściowym dla plików PDF jest MS Word) Adobe FrameMaker Adobe FrameMaker 8-11 MIF Adobe InDesign CS2-CS4 INX CS4-CS6 IDML CS4-CS6 ICML Generic delimited text CSV, CAT files Generic Text TXT HTML, XHTML Wliczając w to: Active Server Pages (ASP), Active Server.NET (ASP.NET), Java Server Pages (JSP) oraz Include files(inc) Interleaf IASCII* Java PROPERITIES Microsoft Excel XLS, XLT Microsoft Excel XLSX, XLTX, XLSM Microsoft Word DOC, DOT, RTF Microsoft Word DOCX, DOTX, DOCM, DOTM Microsoft PowerPoint PPT, PPS, POT Microsoft PowerPoint PPTX, PPSX, POTX, PPSM OpenDocuments ODT, OTT, ODM ODS, OTS, OTP, ODP, OTP PageMaker Pliki formatowane TXT* QuarkXPress7** Pliki formatowane QuarkXPress: QSC, XTG, TTG, TAG QuickSilver 3.0 IASCII ver. 8.5 i 8.6 SDLX files ITD pliki dwujęzyczne SDL Trados Studio files SDLXLIFF pliki dwujęzyczne SGML* SGM, SGML StarOffice SXW, SXC, SXI TradosTag files TTX pliki dwujęzyczne Trados Translator's Workbench DOC, DOCX pliki dwujęzyczne Ventura* Pliki formatowane TXT Windows Binary EXE, DLL, OCX Windows Resource RC, DLG Workbench RTF RFT WsXliff XLF XML, XSL Dokumenty XLIFF (XLF) XML Microsoft NET Resources RESX *Obsługiwane przez SDL Trados 2007 Suite **Pliki QuarkXPress 7 (również w kodowaniu Unicode) obsługiwane są przy pomocy programu CopyFlow firmy Napsys. Więcej informacji znajduje się pod adresem Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 29

30 Aktywacja produktu Aktywacja online Kreator aktywacji produktu jest instalowany razem z aplikacja. Zostanie wyświetlony przy pierwszym uruchomieniu programu. SDL Trados Studio 2011 można uruchomić z menu Start Wszystkie programy SDL SDL Trados Studio Przy pierwszej instalacji pakietu Trados Studio 2011 kreator aktywacji produktu wyświetli informację o 30-dniowym okresie ewaluacyjnym. Do czasu aktywowanie produktu, przez 30 dni od instalacji program będzie pracował w trybie demonstracyjnym. Przez ten czas użytkownik może korzystać z wszystkich funkcji programu, który działa jako licencja Professional. Komunikat ten zniknie po aktywacji licencji. Kliknięcie przycisku Activate (Aktywuj) rozpocznie proces aktywacji. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 30

31 W oknie dialogowym Activation Code (Kod aktywacyjny) należy wpisać kod aktywacyjny. Kod ten przesyłany jest mailowo przy zakupie pakietu Studio. Jeśli nie mogą Państwo odnaleźć wiadomości, kod licencyjny można zawsze uzyskać z poziomu konta użytkownika. W tym celu należy przejść na witrynę i zalogować się na konto użytkownika. Po zalogowaniu do konta i przejściu do sekcji My Licences (Moje licencje) pojawi się lista wszystkich zakupionych licencji. Aby uzyskać szczegóły danej licencji należy kliknąć znak + (plus)obok jej nazwy. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 31

32 Przykładowo, wybierając pozycję SDL Trados Studio 2011 wyświetlą się wszystkie kody aktywacyjne dla tego produktu. Pozostałe zakładki pozwolą uzyskać informację o zakupionych licencjach innego typu. Obok kodu licencyjnego znajdują się dodatkowe informacje. Można na ich podstawie sprawdzić, czy licencja jest już w użyciu, ile aktywacji jest dostępnych i jaka jest data ważności licencji. Żeby kod skopiować do schowka i przejść do okna dialogowego aktywacji produktu, można skorzystać z ikony Copy Activation Code (Skopiuj kod aktywacyjny). Następnie należy wkleić kod do okna dialogowego. Teraz można już kliknąć przycisk Activate (Aktywuj). Kreator dokona weryfikacji kodu online i wyświetli potwierdzenie pomyślnej aktywacji. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 32

33 Kliknięcie przycisku OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego. Sekcja Active License będzie od tej pory wyświetlać dostępną wersję produktu. Jeśli połączenie z serwerem aktywacyjnym nie powiodło się, należy zapoznać się z filmem wideo na temat aktywacji Offline. Jest on dostępny w sekcji My Licenses (Moje licencje) na koncie użytkownika SDL. Więcej informacji o aktywowaniu licencji znajduje się w plikach pomocy. Aktywacja offline Z procedury aktywacji w trybie offline można skorzystać, jeśli nie jest możliwe połączenie się z Internetem lub z serwerem aktywacji SDL. SDL Trados Studio 2011 można uruchomić z menu Start Wszystkie programy SDL SDL Trados Studio Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 33

34 Przy pierwszej instalacji pakietu Trados Studio 2011 kreator aktywacji produktu wyświetli informację o 30-dniowym okresie ewaluacyjnym. Do czasu aktywowania produktu, przez 30 dni od instalacji, program będzie pracował w trybie demonstracyjnym. Przez ten czas użytkownik może korzystać z wszystkich funkcji programu, który działa jako licencja Professional. Komunikat ten zniknie po aktywacji licencji. Kliknięcie przycisku Activate (Aktywuj) rozpocznie proces aktywacji. Aby aktywować produkt bez łączenia się z Internetem, należy kliknąć odnośnik Alternative Activation option (Alternatywne opcje aktywacji). Następnie należy wybrać pozycję Offline Activation (Aktywacja offline). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 34

35 W tym momencie należy wygenerować certyfikat aktywacji offline. Kod instalacji można skopiować za pomocą odpowiedniej ikony. Następnie należy zalogować się do konta użytkownika celem wygenerowania certyfikatu. Z poziomu konta użytkownika należy przejść do sekcji My Licences (Moje licencje). Są tu dostępne wszystkie zakupione licencje na produkty SDL. Kliknięcie znaku obok nazwy licencji, umożliwi zapoznanie się z jej szczegółami. Aby wygenerować certyfikat aktywacji, należy kliknąć odnośnik Can t activate online? Get an offline Activation Certificate (Nie możesz aktywować online? Utwórz certyfikat aktywacji offline). Pole kodu aktywacyjnego zostanie automatycznie uzupełnione. W tym Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 35

36 momencie należy ze schowka wkleić kod instalacji. Zostanie wygenerowany kod Activation ID, który należy skopiować, aby później aktywować licencję. Zostanie wygenerowany po kliknięciu pozycji Generate Offline Activation Certificate (Wygeneruj certyfikat aktywacji offline). Wygenerowany certyfikat można skopiować za pomocą ikony kopiowania. Zostanie on także przesłany w wiadomości . W tym momencie można już przejść do okna kreatora aktywacji produktu. W oknie dialogowym należy wkleić kod aktywacji. Następnie należy skopiować certyfikat aktywacji z konta użytkownika lub z otrzymanej wiadomości . W oknie dialogowym Activation (Certyfikat aktywacji) należy wkleić kod certyfikatu. Następnie należy kliknąć przycisk Activate (Aktywuj). Dezaktywacja online Dezaktywację przeprowadzić można za pomocą kreatora aktywacji produktu, dostępnego z poziomu produktu SDL. Proces dezaktywacji umożliwi przeniesienie kodu aktywacyjnego z jednego komputera na drugi. Może to dotyczyć na przykład aplikacji SDL Trados Studio Z procedury tej należy skorzystać, jeśli aktywacja będzie przeprowadzana na zupełnie innej maszynie lub dysk komputera będzie formatowany. Aby użyć tego samego kodu aktywacyjnego przy ponownej instalacji Studio, należy uprzednio zwrócić licencję na serwer aktywacji SDL. Po zalogowaniu do konta użytkownika Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 36

37 SDL na stronie w sekcji My Licences (Moje licencje) można zapoznać się z zakupionymi licencjami. Jeśli nie zostanie przeprowadzona dezaktywacja, zakłada się, że licencja jest w użyciu i jej ponowne wykorzystanie do aktywacji na innej maszynie nie będzie możliwe. Na powyższym rysunku licencja Studio jest w użyciu i nie ma innych wolnych licencji. Konieczne jest więc dezaktywowanie licencji przed ponowną próbą aktywacji. Jest to możliwe z menu Help (Help) pakietu SDL Trados Studio. Aby uruchomić kreatora aktywacji produktu, należy przejść do menu Help Product Activation (Pomoc Aktywacja produktu). Po uruchomieniu kreatora zostanie wyświetlona aktywna licencja. Aby ją dezaktywować należy kliknąć przycisk Deactivate (Deaktywuj). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 37

38 Kreator poprosi o potwierdzenie chęci dezaktywacji produktu. Aby potwierdzić należy kliknąć Yes (Tak). Pomyślna dezaktywacja zostanie potwierdzona stosownym komunikatem. Aby zakończyć proces, należy kliknąć przycisk OK. Kreator aktywacji produktu będzie od tej pory wyświetlać informację o braku aktywnej licencji. Innym sposobem upewnienia się, że licencja może być ponownie wykorzystana, jest sprawdzenie zawartości kolumny Avaiable (Dostępne) w sekcji My Licenses (Moje licencje) na koncie użytkownika. Po odświeżeniu strony, kolumna In Use (W użyciu) będzie wyświetlać wartość zero, a kolumna Available (Dostępne) jeden. Teraz wiadomo, że z kodu będzie można skorzystać Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 38

39 przy ponownej instalacji. Jeśli dezaktywacja w trybie online nie jest możliwa, należy zapoznać się z filmem wideo na temat dezaktywacji w trybie online. Dezaktywacja offline Z procedury dezaktywacji w trybie offline można skorzystać, jeśli nie jest możliwe połączenie się z Internetem lub z serwerem aktywacji SDL. Aby upewnić się, że będzie możliwe ponowne użycie danego kodu, należy zwrócić licencję na serwer aktywacyjny SDL. Po zalogowaniu się do konta użytkownika na stronie w sekcji My Licences (Moje licencje) będzie możliwe sprawdzenie listy posiadanych licencji. Jeśli nie zostanie przeprowadzona dezaktywacja, zakłada się, że licencja jest w użyciu i jej ponowne wykorzystanie do aktywacji na innej maszynie nie będzie możliwe. Na powyższym rysunku licencja Studio jest w użyciu i nie ma innych wolnych licencji. Konieczne jest więc dezaktywowanie licencji przed ponowną próbą aktywacji. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 39

40 Można tego dokonać z menu Help (Help) pakietu SDL Trados Studio. Aby uruchomić kreatora aktywacji produktu, należy przejść do menu Help Product Activation (Pomoc Aktywacja produktu). Należy kliknąć odnośnik Deactivate offline. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 40

41 Kod aktywacyjny zostanie wyświetlony w oknie dialogowym. Przycisk Generate Certificate (Generuj certyfikat) umożliwi wygenerowanie certyfikatu dezaktywacji produktu dla danej maszyny. Certyfikat dezaktywacji jest potwierdzeniem, że przeprowadzono dezaktywację produktu na danej maszynie. Należy go zwrócić na konto użytkownika SDL, aby była możliwa aktywacja licencji na innej maszynie. Po wygenerowaniu certyfikatu dezaktywacji, należy skopiować go do schowka za pomocą ikony kopiowania. Następnie trzeba przejść do sekcji My Licences (Moje licencje) na koncie użytkownika. Znajduje się tu lista wszystkich zakupionych licencji na produkty SDL. Aby zapoznać się ze szczegółami licencji, należy kliknąć symbol plus obok jej nazwy. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 41

42 Aby potwierdzić dezaktywację licencji, należy kliknąć odnośnik Can t deactivate online?- Deactivate offline (Nie możesz dezaktywować online? Deaktywuj offlline). W oknie dialogowym Deactivation Certificate (Certyfikat deazaktywacji) należy wkleić certyfikat dezaktywacji, który został uprzednio skopiowany do schowka. Następnie należy kliknąć odnośnik Deactivate (Dezaktywuj). Pomyślną dezaktywację licencji potwierdzi stosowny komunikat. Aby się upewnić, że proces przebiegł pomyślnie, należy skorzystać z odnośnika Return to My Licences (Powrót do moich licencji). Następnie należy przejść do kreatora aktywacji produktu, aby potwierdzić, że certyfikat dezaktywacji został zwrócony na konto użytkownika SDL. Należy zaznaczyć potwierdzenie pomyślnego zwrócenia certyfikatu. Następnie należy kliknąć przycisk Confirm (Potwierdź). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 42

43 Komunikat potwierdzi zakończenie procedury dezaktywacji. Należy kliknąć OK. Okno dialogowe zostanie odświeżone, a sekcja Active License (Aktywna licencja) wyświetli informację o braku aktywnych licencji. W razie potrzeby można teraz ponownie aktywować licencję. Pierwsze uruchomienie SDL Trados Studio 2011 Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o podanie imienia, nazwiska oraz adresu . Są to obligatoryjne pola bez ich wypełnienia nie można rozpocząć pracy. Kolejnym krokiem jest wybór profilu użytkownika, który ustawi w programie skróty klawiszowe. Początkującym użytkownikom zaleca się wybranie profilu domyślnego dla SDL Trados Studio 2011 (default). Pozostałe możliwości to: trados dla skrótów z poprzednich wersji Trados, sdlx dla skrótów z programu SDLX. Wybrany profil można zmienić później na inny z poziomu programu, wchodząc w menu Tools Manage User Profiles (Narzędzia Zarządzanie Profilami Użytkownika). Wszelkie skróty klawiszowe można również samemu ustawić w menu Tools Options Keyboard Shortcuts (Narzędzia Opcje Skróty klawiatury). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 43

44 Ostatnim krokiem jest (opcjonalne) zainstalowanie przykładowego projektu: Load samples at initial startup (Załaduj przykładowe pliki przy starcie). Od tej pory program jest gotowy do pracy. Panele widoków Poruszanie się po programie opiera się na dostępnych panelach widoków: Panele występujące w programie: 1. Home (Start) 2. Projects (Projekty) 3. Files (Pliki) 4. Reports (Raporty) 5. Editor (Edytor) 6. Translation Memories (Pamięci tłumaczeń) Panele Files (Pliki) oraz Reports(Raporty) nie będą widoczne, dopóki nie zostanie aktywowany dowolny projekt. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 44

45 1. Home (Start) Z panelu Home (Start) można m.in.: otworzyć dokument do tłumaczenia (Open Document), utworzyć nowy projekt (New Project), otworzyć paczkę projektową (Open Package), otworzyć istniejący projekt (Open Project), utworzyć nową pamięć tłumaczeń (New Translation Memory) otworzyć istniejącą pamięć tłumaczeń (Open Translation Memory) aktualizować pamięć tłumaczeń (Upgrade Translation Memory) W panelu Home odnaleźć można również najciekawsze tematy pomocy oraz nowości obejmujące SDL Trados Studio 2011 (wymagane połączenie z Internetem). 2. Projects (Projekty) Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 45

46 Panel Projects (Projekty) przedstawia listę projektów oraz ich szczegóły. Z poziomu tego panelu zarządza się projektami. Aktywny projekt zaznaczony jest pogrubioną czcionką. Pliki projektu widoczne są w panelu Files (Pliki). Aby przełączyć aktywny projekt, można kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy wybrany projekt na liście lub zaznaczyć projekt, kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybrać Open (Otwórz). 3. Files (Pliki) W panelu Files (Pliki) znajduje się lista plików do tłumaczenia. Każdy dokument opisany jest kilkoma parametrami, np. Words (ilość słów w dokumencie), Status, Progress (postęp pracy przedstawiony w postaci graficznej i procentowej), File Type Identifier (format pliku). 4. Reports (Raporty) Panel Raports gromadzi dane statystyczne tworzone dla tłumaczonych dokumentów oraz całych projektów. Informacje, które można odczytać z raportu to m.in.: Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 46

47 grupy klas podobieństw, Repetitions (powtórzenia), New (nowe segmenty), Context Match (segmenty o zgodności kontekstowej), PerfectMatch. Poszczególne raporty dla języków projektu dostępne są w panelu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Aby wyświetlić raport należy go kliknąć. Raporty można zapisywać na dysk do formatów: Excel 2007, HTML, MHT, XML. Aby zapisać raport należy go zaznaczyć, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Save As (Zapisz jako). 5. Editor (Edytor) Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 47

48 W panelu Editor (Edytor) odbywa się zasadnicza część pracy tłumaczenie i korekta dokumentów. W części nawigacyjnej można szybko przemieszczać się pomiędzy wyróżnionymi elementami struktury dokumentu, np. pomiędzy rozdziałami dokumentu Word. Centralną część panelu Editor (Edytor) zajmuje okno edytora, które ma formę tabeli. Wyróżnić można w nim następujące kolumny (od lewej strony): a) liczba porządkowa, b) segmenty źródłowe, c) statusy segmentów, d) segmenty docelowe, e) informacje strukturalne. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 48

49 Nad oknem edytora znajduje się okno z czterema zakładkami, które wyświetlają: a) Transaltion Results (Wyniki tłumaczenia) wyniki z pamięci tłumaczeń; b) Concordance Search(Wyszukiwanie kontekstowe) wyniki przeszukiwania kontekstowego pamięci tłumaczeń; c) Comments (Komentarze) lista komentarzy w dokumencie; d) Messages (Powiadomienia) lista komunikatów kontroli jakości. Aby włączyć zakładkę, należy kliknąć jej nazwę. Po prawej stronie okna z wynikami pamięci tłumaczeń znajduje się okno terminologii MultiTerm. Dwie zakładki umożliwiają przełączanie pomiędzy widokiem: a) Term Recognition (Rozpoznawania terminologii), b) Termbase Search (Przeszukiwania słownika terminologii). Obie funkcje do poprawnego działania wymagają podłączonego słownika MultiTerm. 6. Translation Memories (Pamięci tłumaczeń) Panel Translation Memories (Pamięci tłumaczeń) służy do przeglądania i edytowania pamięci tłumaczeń. Aby dodać istniejącą pamięć tłumaczeń do listy, należy wybrać opcję Open Translation Memory (Otwórz pamięć tłumaczeń). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 49

50 Dodane w ten sposób pamięći tłumaczeń pojawią się w części nawigacyjnej panelu i będzie je można otwierać do edycji i innych czynności związanych z zarządzaniem pamięciami. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 50

51 Przebieg pracy Przebieg pracy tłumaczenia dokumentu Poniższy wykres przedstawia typowy przebieg pracy z dokumentem: Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 51

52 Przebieg pracy w oparciu o paczkę projektową Poniższy wykres przedstawia typowy przebieg pracy z paczką projektową: Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 52

53 Przygotowanie programu do pracy Przed rozpoczęciem tłumaczenia warto poświęcić kilka chwil na konfigurację programu i ustawienie kilku podstawowych funkcji, które ułatwią pracę. Domyślna para językowa Parę językową tworzą: język źródłowy i język docelowy. Dla każdej pary językowej można skonfigurować indywidualne ustawienia, które zostaną pobrane i wykorzystane przy rozpoczęciu tłumaczenia Wielojęzyczne zasoby, takie jak słowniki MultiTerm, można przypisać jednocześnie wielu parom językowym. Dwujęzyczne zasoby, takie jak plikowe pamięci tłumaczeń, można tylko wykorzystać do pracy z jedną parą językową, którą dana pamięć tłumaczeń obejmuje. Ustawienia domyślne warto skonfigurować przed rozpoczęciem pracy. Będą one wykorzystywane przy rozpoczynaniu nowych tłumaczeń, dzięki czemu uniknie się ich każdorazowego konfigurowania. Można w ten sposób zdefiniować, które pamięci tłumaczeń, słowniki MultiTerm oraz inne zasoby mają być wykorzystywane do pracy z angielskoniemiecką parą językową, lub każdą inną. Domyślną parę językową można ustawić, przechodząc do menu Tools Options Editor Languages (Narzędzia Opcje Edytor Języki). Ustawienie wybranych: języka źródłowego (Source Language) oraz języka docelowego (Target Language) spowoduje, że od tej pory będzie to domyślna para językowa proponowana przez program przy rozpoczynaniu nowych projektów. Ustawienia par językowych Konfiguracji zasobów wykorzystywanych do tłumaczenia oraz wyboru innych ustawień dokonuje się standardowo (zalecane dla początkujących użytkowników) w gałęzi Language Pairs All Language Pairs (Pary językowe Wszystkie pary językowe). Stąd ustawienia są pobierane do konkretnych par językowych, jeżeli są właściwe dla danej pary. Jeżeli do All Language Pairs (Wszystkie pary językowe) dodana zostanie serwerowa, wielojęzyczna pamięć tłumaczeń zawierająca pary językowe: angielsko-niemiecką i Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 53

54 angielsko-francuską, wówczas ta pamięć będzie wybierana do pracy z tymi dwiema parami językowymi. Zmiana Minimum match value (Minimalny poziom zgodności) na 65% w All Language Pairs Translation Memory And Automated Translation (Wszystkie pary językowe Pamięć tłumaczeń i tłumaczenie maszynowe) zostanie zastosowane do wszystkich par językowych. Wszystkie pary językowe Indywidualne pary językowe Zasoby Zasoby dzielą się na: Zasób Translation Memories (Pamięci tłumaczeń) Charakterystyka Format plikowych pamięci tłumaczeń SDL Trados Studio to.sdltm. Pamięci tłumaczeń o tym formacie wykorzystywane są przez SDL Trados Studio 2009 i Informacje na temat importowania pamięci tłumaczeń utworzonych w starych wersjach SDL Trados lub SDLX znajdują się w części Migrowanie ze starych wersji SDL Trados. Istnieje również możliwość łączenia się z serwerowymi pamięciami tłumaczeń utworzonymi w SDL TM Server 2009 SP3, SDL GroupShare TM, SDL TM Server 2011 oraz SDL WorldServer 2011 SP1. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 54

55 Automated Translation Server (Serwer tłumaczenia maszynowe go) Termbases (słowniki, glosariusze MultiTerm) AutoSuggest Dictionaries (Słowniki AutoSuggest) Tłumaczenia maszynowego dokonuje oprogramowanie komputerowe bez udziału człowieka. Program wykonujący tłumaczenie maszynowe znajduje się na serwerze i dostępny jest w podobny do serwerowych pamięci tłumaczeń sposób. Oto niektóre rozwiązania, do których można się podłączyć: SDL s Default Automated Translation Server SDL BeGlobal Google Translate (funkcja wymaga opłat) SDL Trados Studio pracuje na plikowych (.sdltb) słownikach utworzonych w SDL MultiTerm Można również 2009 i wykorzystać własne serwery tłumaczenia maszynowego. Ponadto, można użyć następujących formatów słowników MultiTerm: SDL MultiTerm 2007 (wersja 7.5) i poprzednich wersji 7.x SDL MultiTerm ix (wersja 6.x). Po otwarciu starszych słowników, zostaną one automatycznie zaktualizowane do formatu SDL MultiTerm 2011 (.sdltb) Można również łączyć się z serwerowymi słownikami MultiTerm Server 2009 SP3 oraz MultiTerm Server Słowniki AutoSuggest są stosunkowo nowym (wprowadzonym w wersji 2009) i ważnym elementem, których funkcją jest przyspieszanie procesu tłumaczenia. AutoSuggest po wpisaniu kilku pierwszych znaków wyświetla listę proponowanych słów i zwrotów z pamięci tłumaczeń w języku docelowym, które zaczynają się tymi samymi znakami. Źródłem funkcji AutoSuggest może być: Słownik AutoSuggest - stworzony od podstaw (funkcja dostępna jedynie z dodatkiem AutoSuggest Creator lub wersją Professional) lub wybrany z już utworzonych słowników przez innych użytkowników Słownik zawiera słowa i zwroty wydobyte z pamięci tłumaczeniowych (.sdltm) lub plików (.tmx). Słownik SDL MultiTerm. Pozycje funkcji AutoText - utworzona ręcznie lista słów i wyrażeń. Konfigurowanie ustawień domyślnych Poniższe instrukcje opisują, jak ustawić domyślne (globalne) pamięci tłumaczeń, słowniki MultiTerm i AutoSuggest do tłumaczenia z języka angielskiego na niemiecki, lecz mogą być zastosowane do wszystkich innych języków. Ustawienia te powinny zostać zdefiniowane w gałęzi All Language Pairs (Wszystkie pary językowe). Jedynie słowniki AutoSuggest wybiera się indywidualnie dla par językowych. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 55

56 Przy rozpoczynaniu nowej pracy, program zawsze będzie proponował ustawienia domyślne, które można później modyfikować indywidualnie dla każdego projektu. Poniższa procedura może zostać wykorzystana do indywidualnej konfiguracji każdej pary językowej. 1. Wybierz Tools Options (Narzędzia Opcje) z menu. 2. Wybierz gałąź Language Pairs All Language Pairs Translation Memory and Automated Translation (Pary językowe Wszystkie pary językowe Pamięć tłumaczeń i tłumaczenie maszynowe) z drzewa nawigacji. 3. W oknie Translation Memory and Automated Translation (Pamięć tłumaczeń i tłumaczenie maszynowe) wybiera się plikowe i serwerowe pamięci tłumaczeń. przycisk Add (Dodaj) dodaje istniejące pamięci tłumaczeń do listy; przycisk Create (Utwórz) tworzy nowe pamięci; przycisk Remove (Usuń) usuwa pamięci z listy, lecz nie z dysku twardego. Jeżeli dla dodanej pamięci tłumaczeń nie istnieje jeszcze właściwa para językowa, wyświetli się okno dialogowe Add Supported Language Pair (Dodaj parę językową), potwierdzające utworzenie nowej pary językowej. Poniższy obraz przedstawia okno dialogowe dodawania pary językowej: angielski - niemiecki. Należy zaznaczyć pole wyboru obok zaproponowanej pary językowej i kliknąć OK. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 56

57 4. Wybierz gałąź Language Pairs All Language Pairs Termbases (Pary językowe Wszystkie pary językowe Słowniki terminologii) z drzewa nawigacji. 5. W oknie Termbases (Słowniki terminologii) wybiera się słowniki terminologii MultiTerm. 6. Wybierz Language Pairs English (United States) German (Germany) AutoSuggest Dictionaries (Pary językowe Wszystkie pary językowe Słowniki AutoSuggest) z drzewa nawigacji. Słowniki AutoSuggest definiowane są na poziomie poszczególnych par językowych. 7. W oknie AutoSuggest Dictionaries (Słowniki AutoSuggest) wybiera się słowniki AutoSuggest. 8. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 57

58 Dokumenty Ms Word oraz dwujęzyczne dokumenty Ms Word Nowością w stosunku do poprzedniej wersji Studio jest możliwość odczytu dwujęzycznych plików w formacie *.doc, utworzonych przez Trados Może się zdarzyć, że zwykły dokument Word zostanie przez program błędnie rozpoznany jako bilingwalny, przez co zawartość pliku nie zostanie odczytana przez edytor i praca będzie niemożliwa. Sytuację taką powoduje pojawienie się w tekście stylu tw4winmark, który powoduje interpretację całego dokumentu przez Trados Studio 2011 jako dwujęzycznego. Wyjścia z takiej sytuacji są dwa: odnalezienie niepożądanego stylu i usunięcie go, lub przełączenie ustawień w Trados Studio w menu Tools Options File types (Narzędzia Opcje Typy plików). Po otworzeniu okna należy na gałęziach: Microsoft Word oraz następnie Microsoft Word otworzyć gałąź Common (Wspólne) i zaznaczyć pole wyboru Process files with tw4winmark style (przetwarzaj pliki zawierające styl tw4winmark). Włączenie tej opcji spowoduje, że dokumenty zawierające ten styl, nie będą rozpoznawane jako bilingwalne. Dotyczyć to jednak również będzie faktycznych plików dwujęzycznych, utworzonych w Trados Aby z kolei te dokumenty poprawnie otworzyć, należy odznaczyć pole wyboru Process files with tw4winmark style (przetwarzaj pliki zawierające styl tw4winmark). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 58

59 Projekty w SDL Trados Studio 2011 Praca w SDL Trados Studio 2011 odbywa się zawsze w oparciu o projekt. Utworzone projekty widoczne są z panelu Projects (Projekty). Po otworzeniu panelu wyświetli się lista projektów, z którymi pracował użytkownik. Typ projektu można odczytać w kolumnie Type (Typ). Projekt oznaczony pogrubioną czcionką jest aktywnym projektem i na nim obecnie odbywa się praca. Aby przełączyć aktywny projekt, należy kliknąć dwukrotnie lewem klawiszem myszy inny projekt z listy. Drugą metodą jest zaznaczenie projektu lewym klawiszem mysz, następnie kliknięcie zaznaczenia prawym klawiszem myszy i wybranie pozycji Open (Otwórz) z menu kontekstowego. W pracy lokalnej wyróżniamy trzy typy projektów: 1. Sinlge file project (Projekt pojedynczego pliku). Ten typ projektu powstaje, gdy otwierany do tłumaczenia jest jeden dokument przy pomocy opcji Open Document (Otwórz dokument). Program sam konfiguruje projekt na podstawie ustawień domyślnych. 2. Standard Studio project (Standardowy projekt Studio). Projekt standardowy pozwala na dodanie wielu plików do projektu. W przeciwieństwie do projektu pojedynczego pliku, projekt standardowy jest konfigurowany przez użytkownika krok po kroku w zintegrowanym kreatorze. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 59

60 3. Studio package (Paczka projektowa Studio). Jest to projekt zawierający materiały, które zostały zawarte w paczce projektowej. Taki projekt zawiera ustawienia utworzone na podstawie projektu, z którego paczka powstała. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 60

61 Przystąpienie do pracy z programem Przystąpić do tłumaczenia można na 4 sposoby, wybierając jedną z możliwości: Open Document (Otwórz dokument) natychmiastowe rozpoczęcie tłumaczenia pojedynczego dokumentu New Project (Nowy projekt) praca z projektem złożonym z wielu dokumentów Open package (Otwórz paczkę) praca nad przygotowaną przez innego użytkownika paczką-zleceniem, która zawiera wydzielone elementy większego projektu Open Server Project (Otwórz projekt na serwerze) praca z projektem założonym na serwerze Przed rozpoczęciem pracy nowa pamięć tłumaczeń Jeżeli użytkownik nie dysponuje żadną pamięcią tłumaczeń, warto ją utworzyć przed rozpoczęciem pracy. Pamięć tłumaczeń jest bazą, która zapisuje dotychczas przetłumaczone teksty w postaci jednostek tłumaczeniowych. Aby założyć nową pamięć tłumaczeń należy przejść do panelu Translation Memories (Pamięci tłumaczeń). Z poziomu panelu Projects (Projekty) należy wybrać menu File New Translation Memory (Plik Nowa Pamięć tłumaczeń). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 61

62 Okno tworzenia nowej pamięci tłumaczeń zawiera następujące pola: 1. Name (Nazwa): należy wpisać nazwę dla pamięci. Dobrym zwyczajem jest, aby podać parę językową w nazwie pamięci. Pole to jest obowiązkowe. 2. Description (Opis): pole, w które można wpisać charakterystykę pamięci tłumaczeń. Pole nie jest obowiązkowe. 3. Copyright (Prawa autorskie): pole to nie jest obowiązkowe. 4. Location (Lokalizacja): miejsce na dysku twardym, gdzie pamięć zostanie zapisana. 5. Source Language (Język źródłowy). 6. Target Language (Język docelowy). Kliknięcie Finish (Zakończ) spowoduje utworzenie nowej pamięci tłumaczeń, która pojawi się na liście. Dwukrotne kliknięcie pamięci z listy otworzy ją w oknie edycyjnym. Praca z pojedynczym plikiem Żeby rozpocząć pracę z pojedynczym dokumentem należy wybrać opcję Open Document (Otwórz dokument). Jest ona dostępna z panelu Home (Start). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 62

63 Można ją również odnaleźć na poziomym pasku narzędzi, oraz w menu File Open Document (Plik Otwórz Dokument). Wszystkie wymienione opcje pozwalają na rozpoczęcie pracy z jednym dokumentem. Wyświetli się okno eksploratora, w którym należy odnaleźć plik źródłowy, zaznaczyć go i kliknąć Open (Otwórz). Pojawi się okno przygotowania dokumentu do tłumaczenia. W oknie przygotowania tłumaczenia należy wybrać parę językową dla tłumaczonego dokumentu. 1. Source language (Język źródłowy). 2. Target language (Język docelowy). Kolejnym krokiem jest wybranie pamięci tłumaczeń, która zostanie wykorzystana przy tłumaczeniu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 63

64 W części Translation Memory and Automated Translation należy wskazać pamięć tłumaczeń. Jeżeli pamięć już istnieje, można ją dodać przez opcję Add File-based Translation Memory (Dodaj Plikowa pamięć tłumaczeń) i następnie wybranie jej z dysku twardego. Można także założyć nową pamięć tłumaczeń. W tym celu należy wybrać Create New filebased Translation Memory (Utwórz Nowa plikowa pamięć tłumaczeń). Wybrana pamięć od razu pojawi się na liście. Informacja: tworzenie nowej pamięci tłumaczeń przebiega identycznie, jak to zostało opisane w rozdziale Przed rozpoczęciem pracy nowa pamięć tłumaczeń na stronie 51. Jedyna różnica jest taka, że pamięć utworzona podczas rozpoczynania tłumaczenia dokumentu nie pojawi się na liście pamięci w panelu Translation Memories (Pamięci Tłumaczeń). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 64

65 Wówczas, aby dodać pamięć do listy pamięci tłumaczeń, należy przejść do panelu Translation Memories (Pamięci tłumaczeń) i wybrać menu File Open Open Translation Memory (Plik Otwórz Otwórz Pamięć Tłumaczeń). Pamięć tłumaczeń pojawi się na liście i będzie ją można otwierać do edycji. Dodana do tłumaczenia pamięć może pracować z 5 ustawieniami: Enabled (Aktywna) włączenie pamięci, Lookup (Wyszukiwanie) przeszukiwanie pamięci pod kątem podobnych fragmentów tekstu, Penalty (Punkty karne) celowe obniżanie wartości danej pamięci tłumaczeń z powodu określonych sytuacji, np. różnic w formatowaniu Concordance (Wyszukiwanie kontekstowe) Update (Aktualizacja) automatyczne aktualizowanie pamięci w trakcie tłumaczenia Po zatwierdzeniu przyciskiem OK wybrany do tłumaczenia plik zostanie załadowany i program otworzy okno edytora tekstu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 65

66 Kiedy otworzy się okno edytora i plik zostanie otworzony zaleca się od razu zapisać pracę: File Save (Plik Zapisz). Dzięki temu uaktywni się opcja analizy dokumentu, a w przypadku pliku MsWord *.doc(x) program sprawdzi, czy plik źródłowy nie jest uszkodzony na poziomie struktury dokumentu (i czy w związku umożliwi poprawne wygenerowanie docelowego dokumentu na późniejszym etapie). Jeżeli program nie będzie w stanie dokonać zapisu, należy najpierw spróbować naprawić dokument, lub uzyskać naprawioną wersję. Bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa procesu tłumaczenia jest włączenie wyświetlania wszystkich znaczników zawartych w tekście źródłowym. Dokonuje się tego poprzez skrót klawiszowy CTRL+SHIFT+H lub włączenie ikony podglądu znaczników: Ustawienie to powinno być ZAWSZE włączone, aby mieć pełną kontrolę nad znacznikami. SDL Trados Studio zawsze tworzy projekty, nawet przy pracy z indywidualnymi projektami. Praca z wieloma plikami Praca z wieloma plikami możliwa jest po utworzeniu projektu Studio. Rozpoczęcie tłumaczenia poprzedzone jest kreatorem projektu, podczas którego definiowane są ustawienia. Żeby otworzyć kreatora projektu należy z panelu Home (Start) wybrać opcję New Project (Nowy Projekt). Jest ona dostępna również na poziomym pasku narzędzi oraz w menu File New Project (Plik Nowy Projekt). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 66

67 Otworzy się pierwsze okno kreatora Project Type (Rodzaj projektu) i rozpocznie proces tworzenia projektu. W pierwszym oknie należy wybrać szablon projektu. Do wyboru są dwie możliwości: 1. Create a project based on a project template (Stwórz projekt na bazie szablonu) umożliwia wybranie domyślnego szablonu (Default) lub wykorzystanie innego szablonu poprzez wskazanie pliku o formacie SDLTPL. Początkującym użytkownikom zaleca się pozostawienie tej opcji bez zmian. 2. Create a project based on a previous project (Stwórz projekt na bazie poprzedniego projektu) umożliwia wykorzystanie ustawień z wcześniej utworzonych projektów. Kliknięcie Next (Dalej) spowoduje przejście do kolejnego etapu tworzenia projektu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 67

68 W oknie Project Details (Szczegóły projektu) należy wprowadzić podstawowe informacje o projekcie: 1. Name (Nazwa): nazwa pod jaką projekt będzie widoczny w panelu Projects (Projekty). Pole to jest obligatoryjne. 2. Description (Opis): pole to umożliwia wprowadzenie opisu widocznego dla wszystkich współużytkowników. 3. Location (Lokalizacja): miejsce na dysku twardym, w którym projekt zostanie umiejscowiony. Aby wybrać inną lokalizację, niż zaproponowaną przez program, należy kliknąć Browse (Przeglądaj). 4. Allow source editting for supported file types (Zezwól na edytowanie źródła w obsługiwanych typach plików): zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi edytowanie źródła podczas pracy w edytorze. 5. Publish project on Group Share (Opublikuj projekt na serwerze Group Share): zaznaczenie tego pola wyboru umieści projekt na serwerze SDL GroupShare Project Sharing. Aby skorzystać z tej opcji należy podać adres serwera SDL GroupShare. 6. Due Date (Termin zakończenia): to pole wyboru pozwala na określenie terminu zakończenia projektu poprzez podanie daty oraz godziny. Włączenie tej opcji będzie widoczne w panelu Projects (Projekty) w postaci wykresu Gantta. 7. Cutomer (Klient): pole to umożliwia na oznaczenie klienta, dla którego projekt jest realizowany. Edytowalna lista klientów wyświetli się po kliknięciu przycisku Customers (Klienci). Kliknięcie Next (Dalej) otworzy kolejny ekran kreatora projektu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 68

69 W oknie Project Languages (Języki projektu) należy wybrać języki, z którymi będzie odbywała się praca. 1. Source Language (Język źródłowy): należy wybrać język, w którym napisane są dokumenty do tłumaczenia. Można wybrać tylko jeden język. 2. Target Languages (Języki docelowe): należy wybrać język, na który będą tłumaczone dokumenty. Może być to kilka języków. Dla każdej pary utworzone zostaną odrębne pliki przechowujące postęp pracy i tłumaczenie. Aby dodać język docelowy do projektu, należy zaznaczyć go w oknie Available (Dostępne) i kliknąć Add (Dodaj). Dodany język pojawi się w oknie Selected (Wybrane). Aby usunąć język docelowy z projektu, należy zaznaczyć go w oknie Selected (Wybrane) i kliknąć Remove (Usuń). Kliknięcie Remove All (Usuń Wszystkie) usunie wszystkie języki docelowe. Kliknięcie Next (Dalej) otworzy kolejny ekran kreatora projektu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 69

70 Okno Project Files (Pliki projektu) służy do dodawanie plików do tłumaczenia. 1. Add Files (Dodaj pliki): służy do dodawania plików do projektu. 2. Add Folder (Dodaj folder): służy do dodawanie całej zawartości katalogów do projektu. 3. New Folder (Nowy folder): tworzy podkatalog w ramach struktury projektu. 4. Merge Files (Połącz pliki): jeżeli do projektu dodane są już pliki, opcja ta umożliwia połączenie kilku dokumentów w jeden na czas pracy. Przy generowaniu dokumentów końcowych, połączone pliki są rozdzielane zgodnie z ich pierwotną strukturą. 5. Change File Usage (Zmień zastosowanie pliku): umożliwia zmianę zastosowania dla zaznaczonego pliku na jeden z trzech rodzajów: a. Translatable (Do tłumaczenia): jeśli format pliku jest rozpoznawany przez program, to można go tłumaczyć. Domyślnie pliki rozpoznane przez program oznaczone są jako do tłumaczenia. b. Localizable (Do zlokalizowania): oznaczenie np. dla plików graficznych, które trzeba przetłumaczyć, lecz nie można tego zrobić w SDL Trados Studio 2011, które nie tłumaczy plików graficznych. c. Reference (Referencyjny): oznaczenie pliku jako referencyjny wyłącza go z procesu tłumaczenia. 6. File Types (Typy plików): otwiera okno z typami plików. Ustawienia te przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. Po dodaniu co najmniej jednego pliku do projektu należy kliknąć Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 70

71 Okno Translation Memory and Automated Translation (Pamięć tłumaczeń i tłumaczenie maszynowe) służy do wybrania pamięci tłumaczeń oraz słowników AutoSuggest. Aby dodać pamięć tłumaczeń do projektu należy wybrać gałąź All Language Pairs Translation Memory and Automated Translation (Wszystkie pary językowe Pamięć tłumaczeń i tłumaczenie maszynowe). Przycisk Add (Dodaj) umożliwia dodanie istniejącej pamięci tłumaczeń lub wykorzystanie rozwiązania tłumaczenia maszynowego. Przycisk Create (Utwórz) umożliwia utworzenie nowej pamięci tłumaczeń. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 71

72 Aby dodać słownik AutoSuggest do projektu należy wybrać gałąź pary językowej, dla której ma zostać słownik dodany. Na zdjęciu pokazany jest przykład dodania słownika AutoSuggest dla pary językowej angielsko (Stany Zjednoczone)-polskiej. W tym celu należy przejść do gałęzi [English (United States)->Polish (Poland)] AutoSuggest Dictionaries i kliknąć Add (Dodaj). Użytkownicy SDL Trados Studio 2011 w wersji Professional lub Freelance, posiadający dodatek AutoSuggest Creator mogą tworzyć własne słowniki z pamięci tłumaczeń, która zawiera co najmniej 25 tysięcy jednostek tłumaczeniowych. Aby otworzyć kreatora tworzenia słownika AutoSuggest należy kliknąć Generate (Utwórz). Kliknięcie Next (Dalej) otworzy kolejne okno kreatora projektu. W oknie Termbases (Bazy terminologii) dodaje się słowniki MultiTerm, zwane również bazami terminologii MultiTerm. Aby dodać słownik lub słowniki MultiTerm należy kliknąć Add (Dodaj). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 72

73 Pojawi się okno Select Termbases (Wybierz bazy terminologii). Żeby dodać słownik terminologii z dysk należy kliknąć Browse (Przeglądaj) i wskazać plik z bazą. Kliknięcie Servers (Serwery) lub Login (Zaloguj) umożliwi podanie adresu serwerowej bazy terminologii i dodanie jej do projektu. Dodane słowniki pojawią się na liście. Kliknięcie OK zatwierdzi wybór słowników i wyświetli z powrotem okno Termbases (Bazy terminologii). Kliknięcie Next (Dalej) wyświetli kolejne okno kreatora projektu. Okno PerfectMatch umożliwia wykorzystanie poprzednich wersji plików dwujęzycznych, które mają być tłumaczone w tworzonym projekcie. Jeżeli użytkownik tłumaczy dokumenty, które już kiedyś zostały przetłumaczone i posiada pliki dwujęzyczne (w formatach:.sdlxliff, Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 73

74 .ttx lub.itd) tych tłumaczeń, może je wykorzystać przy tłumaczeniu nowych wersji tychże dokumentów. Aby wskazać poprzednie tłumaczenie w postaci pliku dwujęzycznego należy kliknąć Add (Dodaj). Opcja Matching Previous Documents from Folder (Pasujące dokumenty z katalogu) umożliwia wskazanie katalogu ze starymi plikami tłumaczeń. Program sam je dopasuje do obecnie wybranych w projekcie, jeżeli nazwy są identyczne. Aby dopasować każdy plik indywidualnie należy wybrać opcję Specific Previous Document (Konkretny dokument), co umożliwi na wskazanie poprzedniego dokumenty dwujęzycznego. U dołu okna PerfectMatch należy wybrać opcję oznaczenia statusu segmentów przetłumaczonych przez PerfectMatch Translation transfer options (Sposób przeniesienia statusu). 1. Apply PerfectMatch and lock (Zastosuj PerfectMatch i zablokuj): segmenty przetłumaczone z poprzedniej wersji dokumentu zostaną oznaczone jako PM I zablokowane przez tłumaczeniem. 2. Use the original translation origin and status (Wykorzystaj źródło i status z poprzednich dokumentów): segmenty przetłumaczone z poprzedniej wersji dokumentu zostaną oznaczone ich statusami. Jeżeli nie ma poprzednich wersji tłumaczeń, niczego w oknie PerfectMatch nie trzeba ustawiać. Aby przejść do kolejnego ekranu kreatora należy kliknąć Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 74

75 Wyświetli się okno Project Preparation (Przygotowanie projektu). Pole Task Sequance (Kolejność zadań) umożliwia wybranie zadań, które mają zostać przeprowadzone: 1. Prepare without project TM (Przygotuj bez projektowej pamięci tłumaczeń) zakłada projekt tłumaczeniowy zgodnie z zadanymi ustawieniami. Nie zostanie utworzona pamięć projektowa. Projektowa pamięć tłumaczeń została omówiona w kolejnym rozdziale podręcznika. 2. Prepare (Przygotuj) zakłada projekt tłumaczeniowy zgodnie z zadanymi ustawieniami. Dodatkowo utworzona zostanie projektowa pamięć tłumaczeń, która będzie pracowała zamiast wybranej, głównej pamięci tłumaczeniowej. Projektowa pamięć tłumaczeń została omówiona w kolejnym rozdziale podręcznika. 3. Analyze only (Tylko analiza) przygotuje projekt, lecz nie zostanie przeprowadzane wstępne tłumaczenie plików. Celem tego zadania jest przede wszystkim przeanalizowanie dokumentów. 4. Pseudo-translate Round Trip (Pseudotłumaczenie) pozwala na przeprowadzenie testowego tłumaczenia, które polega na uzupełnieniu segmentów docelowych losowymi słowami z języka docelowego. Funkcja ta może pozwala szybko uzyskać dokument docelowy w celu oceny ilość pracy potłumaczeniowej, którą trzeba będzie poświęcić na ukończenie dokumentu. 5. Custom (Własna konfiguracja) umożliwia samodzielne skonfigurowanie procesu Project Preparation (Przygotowanie projektu). Początkującym użytkownikom zaleca się pozostawienie opcji Prepare without project TM (Przygotuj bez projektowej pamięci tłumaczeń) bez zmian. O ten wybór opiera się dalsza część rozdziału. Aby przejść do jeszcze kolejnego etapu konfiguracji należy kliknąć Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 75

76 Okno Batch Processing Settings (Ustawienia przetwarzania wsadowego) pozwala na skonfigurowanie trzech zadań, które są częścią przygotowywania projektu. Ustawienia przetwarzania wsadowego można ustawić globalnie, dla wszystkich par językowych w projekcie. Należy wybrać wówczas gałąź All Language Pairs (Wszystkie pary językowe). Można również skonfigurować przetwarzanie wsadowe indywidualnie dla każdej pary językowej. Na obrazie powyżej wybrana została para angielsko hiszpańska i wszelkie zmiany w ustawieniach przetwarzania wsadowego obejmą tylko tę parę. 1. Analyze Files (Analiza plików) umożliwia ustawienie następujących opcji: a. Report Cross-file Repetitions (Powtórzenia pomiędzy plikami) porównuje pliki ze sobą i sprawdza, czy znajdują się w nich powtarzające się zdania. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 76

77 b. Report internal fuzzy match leverage (Dopasowania wewnętrzne) sprawdza, czy w obrębie tego samego dokumentu znajdują się podobne fragmenty. c. Export frequent segments (Eksportuj powtarzające się segmenty) umożliwia eksportowanie powtarzających się segmentów do oddzielnego pliku. Częstość występowania można ustawić w polu Number of occurences. d. Export unknown segments (Eksportuj nierozpoznane segmenty) eksportuje do zbiorczego pliku segmenty, dla których zgodność z pamięcią tłumaczeń jest niższa niż 75%. Zgodność można ustawić w polu Maxiumum match value. 2. Pre-translate Files (Tłumaczenie wstępne plików) zawiera następujące opcje: a. Minimum match value (Minimalny poziom zgodności) określa jaki musi być minimalny poziom zgodności segmentu z pamięcią tłumaczeń, aby tłumaczenie zostało wstawione do segmentu. Domyślna wartość to 100%. b. Translation overwrite mode (Sposób nadpisywania tłumaczenia) dotyczy plików dwujęzycznych, które mają już część lub wszystkie segmenty przetłumaczone. Przy tłumaczeniu wstępnym tych plików należy określić jak program ma się zachować, jeżeli znajdzie alternatywne tłumaczenie dla segmentu: Overwrite existing translation if better match found (Zastąp istniejące tłumaczenie, jeśli znaleziono lepsze), Keep existing translation (Zachowaj istniejące tłumaczenie), Always overwrite existing translation (Zawsze zastępuj istniejące tłumaczenia). c. After Applaying Translations (Po wprowadzeniu tłumaczenia) określa jak mają zostać oznaczone statusy segmentów po wprowadzeniu tłumaczenia z pamięci tłumaczeń: Confirm 100% matches (Zatwierdź segmenty o 100% zgodności), Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 77

78 Confirm context matches (Zatwierdź segmenty o zgodności kontekstowej), Lock context matches (Zablokuj przed edycją segmenty o zgodności kontekstowej) d. When no match found (Gdy nie zaleziono tłumaczenia o minimalnej zgodności) określa, jaka czynność ma zostać podjęta, jeżeli w pamięci tłumaczeń nie zostało znalezione tłumaczenie o minimalnej zgodności: Leave target segment empty (Pozostaw segment docelowy pusty), Copy source to target (Skopiuj źródło do segmentu docelowego), Apply automated translation (Wykorzystaj tłumaczenie maszynowe). 3. Fuzzy bands (Przedziały poziomów zgodności) określają poszczególne progi zgodności, które m.in. są wykorzystywane przy analizie plików. Kliknięcie Next (Dalej) otworzy ostatnie okno kreatora projektu. Ostatnie okno kreatora projektu Project Summary (Podsumowanie projektu) przedstawia podstawowe informacje, takie jak: 1. Details (Szczegóły): a. Based on (Utworzony z) określa szablon, którego użyto to utworzenia projektu; b. Name (Nazwa); c. Location (Lokalizacja na dysku); d. Customer (Klinet); e. Due (Termin zakończenia); f. Source language (Język źródłowy); g. Target languages (Języki docelowe). 2. Files (pliki) ilość plików w projekcie: a. Translatable (Do tłumaczenia); Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 78

79 b. Localizable (Do zlokalizowania); c. Reference (Referencyjnych); 3. Translation Memory and Automated Translation (Pamięć tłumaczeń i tłumaczenie maszynowe) lista par językowych w projekcie. Kliknięcie Project Settings (Ustawienia projektu) otworzy okno konfiguracji projektu. Zostało ono omówione w kolejnym rozdziale. Kliknięcie Finish (Zakończ) zakończy proces konfiguracji projektu i rozpocznie zadanie przygotowania projektu do pracy. Pomyślnie zakończone przygotowanie projektu do pracy zostanie potwierdzone komunikatem Completed (Ukończone) dla każdego z zadań wyświetlonych w oknie Preparing Project (Przygotowanie projektu). U dołu okna, w części Project Template (Szablon projektu), widoczne są trzy opcje: 1. Do not store for future use (Nie zachowuj) nie zapisze ustawień z utworzonego projektu. 2. Update the selected project template (Default) with any modifications made for this project (Aktualizuj wybrany szablon [Domyślny] zgodnie z dokonanymi zmianami) wprowadza zmiany do wybranego przy tworzeniu projektu szablonu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 79

80 3. Create a new project template based on this project (Utwórz nowy szablon projektu na bazie tego projektu) pozwala zapisać plik z szablonem projektu i wykorzystania go w mających powstać projektach. Szablony projektu wybiera się na pierwszym ekranie kreatora projektu. W zależności od wybranej opcji kliknięcie Close (Zamknij) otworzy okno eksploratora, aby wskazać lokalizację zapisania szablonu projektu, lub zamknie zakończy proces tworzenia projektu. Nowo utworzony projekt jest dostępny w panelu Projects (Projekty) i jest on automatycznie ustawiany jako aktywny projekt. Ustawienia projektu Istniejący projekt działa na podstawie ustawień, z którymi został przygotowany. Nie są one jednak permanentne i można je zmienić. Ustawienia projektu Zmian ustawień projektu, które pobierane są automatycznie z ustawień domyślnych, można dokonać otwierając okno dialogowe Project Settings (Ustawienia projektu). Wyświetli się okno identyczne jak w przypadku menu Tools Options (Narzędzia Opcje), lecz zmiany wprowadzone w Project Settings będą dotyczyły tylko otwartego obecnie projektu, bez wpływu na ustawienia domyślne. Przy zmianie ustawień projektu, zwykle dokonuje się zmian ustawień na poziomie globalnym w All Language Pairs (Wszystkie pary językowe), ale można konfigurować poszczególne pary językowe. Załóżmy, że chcemy zmienić minimalny próg zgodności na 65% w aktywnym projekcie. Jest to stopień zgodności, który musi zaistnieć pomiędzy segmentem w dokumencie źródłowym a jednostką w pamięci tłumaczeń, żeby tłumaczenie zostało zaproponowane. Domyślnie jest to 70%. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 80

81 Aby zmienić minimalny próg zgodności w projekcie: 1. Kliknij przycisk Project Settings (Ustawienia projektu). Wyszukiwanie Minimalny próg zgodności 2. Wybierz gałąź Language Pairs All Language Pairs Search (Pary językowe Wszystkie pary językowe Wyszukiwanie) z drzewa nawigacji. 3. Zmień wartość Minimum match value (Minimalny próg zgodności) dla Translation (Tłumaczenie) na pożądaną, czyli Kliknij przycisk OK., aby zastosować ustawienia wyszukiwania do projektu i dokumentu. Domyślne ustawienia dla minimalnego progu zgodności można zmienić w identyczny sposób w menu Tools Options Language Pairs All Language Pairs Search (Narzędzia Opcje Pary językowe Wszystkie pary językowe Wyszukiwanie). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 81

82 Zmiana ustawień projektu dla baz terminologii SDL MultiTerm i słowników predykcji tekstu AutoSuggest Aby ustawić bazy terminologii dla danego projektu należy przejść do menu Project Settings Language Pairs All Language Pairs Termbases (Ustawienia projektu Pary językowe Wszystkie pary językowe słowniki MultiTerm), a następnie użyć przycisku Add (Dodaj). Zakładanie baz MultiTerm odbywa się za pomocą aplikacji SDL MultiTerm Proces tłumaczenia znacznie przyspiesza także korzystanie z bazy AutoSuggest słownika funkcji automatycznej predykcji tekstu. Po rozpoczęciu wpisywania słowa mogą zostać wyświetlone podpowiedzi z bazy, które od razu można zatwierdzić, bez potrzeby wpisywania całego słowa. Znacząco przyspiesza to proces edycji, a podpowiedzi są oparte na pamięci tłumaczeń, z której był generowany dany słownik. Aby dodać słownik w projekcie należy przejść do menu Project Settings Language Pairs *language pair* AutoSuggest Dictionaries (Ustawienia projektu Pary językowe *wybrana para językowa* AutoSuggest), użyć przycisku Add (Dodaj), a następnie wskazać plik zawierający bazę słownika AutoSuggest. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 82

83 Użytkownicy wersji Freelance bez dodatku AutoSuggest Creator mogą jedynie korzystać z przygotowanych baz, lecz nie mogą sami ich tworzyć. Ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy dodatku AutoSuggest Creator oraz użytkowników wersji Professional. Aby utworzyć bazę AutoSuggest należy wybrać opcję Generate (Utwórz). Paczka projektowa otwórz paczkę Paczka projektowa jest to archiwum (w formacie.sdlppx) stworzone przez jednego użytkownika i wysłane innemu użytkownikowi do tłumaczenia, korekty lub zatwierdzenia. Obaj użytkownicy muszą posiadać SDL Trados Studio. Paczka projektowa, poza dokumentami do tłumaczenia, może zawierać pamięci tłumaczeń, słowniki MultiTerm, słowniki AutoSuggest, jak również pliki referencyjne. Otwieranie paczki projektowej: 1. Kliknij przycisk Open Package (Otwórz paczkę) dostępny na pasku narzędzi w dowolnym panelu. Wyświetli się okno eksploratora, w którym należy wskazać paczkę. 2. Wskaż paczkę do otwarcia i kliknij Open (Otwórz). Kreator otworzy okno Review Package Contents (Przegląd zawartość paczki), w którym znajdują się podstawowe informacje dotyczące ilości dokumentów w archiwum, ich przeznaczenia oraz statystyki (m.in. ilość słów przetłumaczonych, nieprzetłumaczonych, ich suma). 3. Kliknij Finish (Zakończ), aby zaimportować paczkę. Wyświetli się okno Importing Package (Importowanie paczki). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 83

84 4. Wyświetli się okno Browse For Folder (Wskaż folder). Wybierz folder, w którym chcesz zapisać zawartość paczki i kliknij OK. 5. Po zakończeniu procesu importowania, kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć kreatora otwierania paczki. Na podstawie paczki projektowej utworzony zostaje projekt. Nazwa otwartego projektu; w oknie poniżej pliki w projekcie Od tej pory można otwierać z projektu pliki do tłumaczenia. W tym celu należy przejść do panelu Files (Pliki), zaznaczyć plik do otworzenia, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na zaznaczeniu i wybrać Open For Translation (Otwórz do tłumaczenia) z menu kontekstowego, które się pojawi. Program przełączy się do panelu Editor (Edytor) i otworzy wybrany dokument. Drugim sposobem otworzenia pliku jest dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie. Analiza Kolejnym istotnym etapem jest wykonanie analizy dokumentu lub całej partii dokumentów w przypadku większego projektu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 84

85 Aby przeprowadzić analizę dokumentu należy otworzyć zakładkę Projects (Projekty), następnie kliknąć prawym klawiszem myszy wybrany dokument, wybierając Batch Tasks Analyze Files (Zadania seryjne Analiza Plików). Bez zmieniania ustawień należy kliknąć dwa razy pod rząd Next (Dalej), a następnie Finish (Zakończ). Raporty Wyniki analizy widoczne są pod zakładką Reports (Raporty). Wyniki podzielone są na dwie kategorie: Totals (Podsumowania) i File Details (Szczegóły pliku). Podsumowania dotyczą wszystkich dokumentów w projekcie, natomiast szczegółowe rezultaty odnoszą się do konkretnych dokumentów. Z raportu można odczytać wyniki dotyczące kilku kategorii: PerfectMatch (segmenty kontekstowe) jednostki, które zostały przetłumaczone kontekstowo na podstawie poprzedniej wersji dokumentu oraz pamięci tłumaczeń, nie wymagają dodatkowego sprawdzania Repetitions (powtórzenia) liczba powtórzeń segmentów, słów, itd. Context Match (dopasowania kontekstowe) jednostki pobrane z pamięci tłumaczeń o 100% zgodności tłumaczenia oraz znajdujące się w tym samym miejscu struktury dokumentu 100% - jednostki pobrane z pamięci tłumaczeń o 100% zgodności tłumaczeń New (nowe) nowe jednostki, które nie miały odpowiedników w pamięci tłumaczeń 50%-95% - poziomy zgodności (podobieństwa) segmentów w dokumencie/projekcie z jednostkami pamięci tłumaczeń. Raporty zapisywane są w postaci pliku XML na dysku twardym w katalogu projektu, w podkatalogu Reports. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 85

86 Raport można również zapisać w innych formatach: XLSX, HTML, MHT. Aby zapisać raport, należy przejść do panelu Reports (Raporty), zaznaczyć raport, który ma zostać zapisany, kliknąć go prawym klawiszem myszy i wybrać Save As (Zapisz Jako). Edytor przystąpienie do tłumaczenia Edytor w SDL Trados Studio 2011 działa w systemie side-by-side, czyli w układzie tabelarycznym, w którym lewa strona zawiera segmenty źródłowe, a tłumaczenia dokonuje się po prawej stronie. Po kliknięciu w obszarze kolumny po prawej stronie tabeli można przystąpić do tłumaczenia. Wprowadzone tłumaczenie na początku będzie oznaczone ikoną zielonego ołówka, oznaczającego, że tekst jest ma status Draft (Roboczy) i nie został jeszcze zatwierdzony przez użytkownika. Informuje o tym również okienko, które pojawi się po umieszczeniu kursora nad ikoną zielonego ołówka. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 86

87 Po ukończeniu tłumaczenia danego segmentu należy go zatwierdzić, aby oznaczyć tłumaczenie jako ukończone. Aby zatwierdzić tłumaczenie, umieść kursor w przetłumaczonym segmencie i kliknij przycisk Confirm (Translated) (Potwierdź [Przetłumaczony]) na pasku narzędziowym Translation and Review (Tłumaczenie i korekta) lub naciśnij [CTRL] + [ENTER]. Po zatwierdzeniu tłumaczenia: Status segmentu zmienia się na Translated (Przetłumaczony) i zostaje wyświetlona odpowiednia ikona w kolumnie statusu: Tłumaczenie automatycznie jest dodawane do pamięci tłumaczeń wybranej (lub wybranych) podczas tworzenia projektu. Jeśli w użyciu jest projektowa pamięć tłumaczeń, tłumaczenie dodawane do niej zamiast do głównej pamięci tłumaczeń. Po zatwierdzeniu segmentu, zostaje automatycznie przeprowadzona jego weryfikacja. Błędy są wyświetlane w oknie Messages (Komunikaty). Sprawą absolutnie kluczową jest zachowanie oryginalnego formatowania dokumentu podczas tłumaczenia. SDL Trados Studio 2011 oznacza formatowanie tekstu za pomocą tzw. znaczników (ang. znacznik), odpowiadających m.in. za pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, hiperłącze, itd. Źródło: Tłumaczenie: Liczba znaczników w tłumaczonym tekście musi odpowiadać ich liczbie z segmentu źródłowego, gdyż w przeciwnym razie edytor SDL Trados Studio zgłosi błąd w tłumaczeniu. W przykładzie na obrazku w tłumaczeniu usunięte zostały znaczniki pt11, o czym powiadamia czerwona ikona oraz okno informacyjne. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 87

88 Do otwarcia nowego znacznika służy skrót klawiszowy [Ctrl +,(przecinek)]. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno dialogowe, z którego będzie można wybrać znacznik do skopiowania. Program będzie za każdym kolejnym razem automatycznie proponował kolejny znacznik. Po wciśnięciu klawisza Enter znacznik zostanie skopiowany ze źródła i będzie można wprowadzić tłumaczenie. Wszystkie znaczniki po otwarciu muszą zostać zamknięte. Blady kolor oznacza, że znacznik nie został zamknięty. Służy do tego skrót klawiszowy [Ctrl +.(kropka)]. Taki przypadek to tak zwane Ghost znaczniks (Znaczniki-widma). Do otwarcia kolejnego znacznika ponownie należy użyć skrótu klawiaturowego [Ctrl +,(przecinek)]. Tym razem w oknie dialogowym automatycznie zostanie wybrany następny znacznik, a uprzednio wprowadzony będzie przeniesiony na koniec listy. Uwaga Domyślnie po wprowadzeniu 100% zgodnego segmentu z pamięci tłumaczeń jest on automatycznie oznaczany jako zatwierdzony. Jest to opcjonalne ustawienie, które można zmodyfikować w menu Options (Opcje). Gdy status wszystkich segmentów zostanie zmieniony na Translated (Przetłumaczony), status całego dokumentu również zostanie zmieniony na Translated (Przetłumaczony). Korzystanie z substytutów Substytuty to fragment treści dokumentu źródłowego, który został automatycznie rozpoznany jako: treść, która nie wymaga tłumaczenia; treść, która może być zlokalizowana automatycznie poprzez zastosowanie pamięci tłumaczeń. Na przykład niektóre daty mogą zostać automatycznie skonwertowane do właściwego formatu poprzez zastosowanie pamięci tłumaczeń. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 88

89 W aplikacji SDL Trados Translator's Workbench substytut był oznaczany podkreśleniem w postaci niebieskiego nawiasu kwadratowego. W aplikacji SDL Trados Studio substytuty są również oznaczane takim podkreśleniem w oknie Translation Memory. Aby wstawić substytut za pomocą myszy: 1. Kliknij pole segmentu docelowego, w którym chcesz umieścić 20%. 2. Umieść kursor nad pozycją 20% w segmencie źródłowym i naciśnij [CTRL]. Tekst 20% zostanie podświetlony żółtym kolorem. 3. Trzymając wciśnięty przycisk [CTRL], kliknij myszą 20% w segmencie źródłowym. Tekst 20% zostanie wstawione do segmentu docelowego w miejscu umieszczenia kursora. Aby wstawiać substytuty za pomocą klawiatury oraz listy rozwijanej QuickPlace (lista szybkiego wyboru): 1. Gdy kursor znajdzie się w miejscu, w którym chcesz wstawić 20% w segmencie docelowym, naciśnij [CTRL]+[,]. Pod segmentem docelowym zostanie wyświetlona lista rozwijana substytutów z segmentu źródłowego. 2. Naciśnij [ENTER] lub [TAB], aby wstawić 20% do segmentu docelowego Uzyskiwanie podglądu dokumentu W aplikacji SDL Trados Studio dostępne są trzy typy podglądu: 1. Podgląd w oknie Preview (Podgląd) - dokument wyświetlany jest w oknie Preview widoku Editor (Edytor). 2. Podgląd w natywnej aplikacji - dokument wyświetlany jest w aplikacji, w której został utworzony. Podgląd dokumentu w określonych aplikacjach jest zależny od ustawień filtrów plików oraz programów zainstalowanych na danym komputerze. 3. Podgląd wydruku - wyświetla dokument dwujęzycznych SDLXLIFF w oknie przeglądarki internetowej. Tekst źródłowy i przetłumaczony są wyświetlane obok siebie. Wyświetlając podgląd w przeglądarce można także skorzystać z opcji wydrukowania go. Tak jak w aplikacji SDL Trados TagEditor możliwe jest uzyskanie podglądu dokumentu źródłowego lub przetłumaczonego tekstu, a także widoku obu wersji dokumentów obok siebie. Sprawdzanie tłumaczenia Po przetłumaczeniu całości warto skorzystać z funkcji weryfikacji tekstu. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 89

90 Funkcja ta znajduje się w menu Tools Verify (Narzędzia Weryfikuj). Narzędziem odpowiadającym za tę czynność w SDL Trados Studio 2011 jest QA Checker 3.0. Szczegółowe ustawienia można odnaleźć w menu Tools Options Verification QA Checker 3.0 (Narzędzia Opcje Sprawdzanie QA Checker 3.0). Narzędzie przystąpi do weryfikacji poprawności tłumaczenia. Wszelkie informacje pojawią się w oknie Messages (Komunikaty). Informacje dotyczyć mogą kilku kategorii (kolejno od najbardziej do najmniej istotnych): Errors (Błędów), Warnings (Ostrzeżeń), Notes (Uwag). Wszystkie błędy powinny zostać usunięte, aby uniknąć problemów z tworzeniem dokumenty docelowego. Tworzenie dokumentu docelowego Gdy tłumaczenie jest już zakończone i sprawdzone można przystąpić do tworzenia dokumentu docelowego. Tworzenie dokumentu docelowego odbywa się poprzez wybranie pozycji menu File Save Target As (Plik Zapisz plik docelowy jako). Po chwili na dysku twardym utworzony zostanie przetłumaczony dokument. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 90

91 Program domyślnie zapisuje pliki na dysku (C:) w lokalizacji: Dokumenty/Trados Studio 2011/Projects. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 91

92 Dla zaawansowanych użytkowników Tłumaczenie plików XML w Studio Format XML to obecnie jeden z najpopularniejszych formatów danych. Dokumenty XML umożliwiają przechowywanie praktycznie dowolnych informacji w strukturze, którą definiuje autor dokumentu lub określone narzędzie. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości, pozostawiając jednocześnie czytelny, tekstowy format dokumentu. Plik XML charakteryzuje się drzewiastą strukturą znaczników i tekstu. Przykładowy plik XML może wyglądać następująco: <?xml version="1.0"?> <LETTER> <SALUTATION>Dear Daniel,</SALUTATION> <TEXT>thank you for sending us the information on <EMPHASIS>SDL Trados</EMPHASIS>. We like your products and think they represent the <BOLD>most powerful</bold> solution available on the market. Please send us a <UNDERLINE>quote</UNDERLINE> for 5 licences. Keep up the good work! </TEXT> <GREETING>Thank you,</greeting> <SIGNATURE>Paul Smith</SIGNATURE> <ADDRESS>Smith and Company Ltd.</ADDRESS> <ADDRESS ALT="Country">Smithtown</ADDRESS> <WEBLINK>http://www.smith-company-ltd.com</WEBLINK> </LETTER> Powyższy przykład zawiera listę kilkunastu znaczników. Każdy znacznik zaczyna się znakiem < i kończy znakiem >. Większość znaczników występuje parami, czyli każdy znacznik otwierający np. <TEST> ma swój znacznik zamykający </TEST>, który dodatkowo zawiera znak ukośnika ( / ). Otrzymany do tłumaczenia dokument XML należy przetłumaczyć tak, aby nie uszkodzić znaczników. Znaczniki (ang. tags) dzielą się na zewnętrzne (strukturalne) np. <LETTER> oraz wewnętrzne, np. <EMPHASIS>. Zewnętrzne znaczniki tworzą strukturę dokumentu i jego odpowiednią hierarchię, odpowiadają za jego poprawną walidację i import w narzędziu, które plik wygenerowało. Tagi wewnętrzne z reguły przenoszą mniej istotne informacje, np. formatowanie. Ogólna zasada tłumaczeń dokumentów ze znacznikami brzmi, iż tłumacz ma zachować zgodność z oryginałem. Można jednak przestawiać kolejność lub w skrajnym przypadku usuwać lub dodawać znaczniki wewnętrzne. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 92

93 Powyżej widać przykładowy dokument otwarty w SDL Trados Studio 2011 za pomocą polecenia File-Open Document. SDL Trados Studio 2011 automatycznie korzysta z domyślnych ustawień dla plików XML. Ten sposób jest wystarczający, jeśli struktura dokumentów jest prosta, a aplikacja jest w stanie odróżnić znaczniki strukturalne od wewnętrznych. Ponieważ każdy plik XML może mieć inną strukturę i listę znaczników, zalecane jest, aby za każdym razem sprawdzić, czy na liście segmentów znalazły się wszystkie wymagane fragmenty tekstu. Można także wstawić do kolumny docelowej tłumaczenia (lub skorzystać z funkcji Pseudo-translate), aby uzyskać szablon dokumentu docelowego. Po zapisaniu pliku docelowego będzie można otworzyć go i sprawdzić, czy nie pozostały w nim teksty w języku źródłowym. Jeśli tak jest, należy zmodyfikować ustawienia lub utworzyć je od podstaw. W omawianym przykładzie pozornie wydaje się, że wszystkie teksty są widoczne. Porównanie źródła z posegmentowanym tekstem da różne wyniki: Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 93

94 Wszystkie znaczniki zewnętrzne zostały pominięte, a zawarty między nimi tekst posegmentowany. Jedyny znacznik wewnętrzny, EMPHASIS, został w Studio wyświetlony jako substytut. Pełni on tutaj rolę analogiczną do znacznika <b> (pogrubienie) w dokumentach Worda lub HTML-a. Znaczniki z perspektywy aplikacji CAT to elementy struktury pliku. Każdy znacznik będzie zatem tworzyć listę elementów dla danych ustawień (danego typu pliku). W omawianym przykładzie występują elementy SALUTATION, TEXT, GREETING itd. Element LETTER jest tak zwanym elementem głównym, korzeniem całej struktury. To na jego podstawie programy przetwarzające (z języka ang. parsujące ) pliki XML mogą stosować odpowiednie ustawienia. Powyżej i poniżej tego elementu nie znajdują się już żadne inne niestandardowe znaczniki. Jest to swoista etykieta całego pliku i wszystkich elementów w nim zawartych. Warto zwrócić uwagę, że pliki XML mają zawsze strukturę drzewiastą, co dobrze uwidacznia wyświetlenie ich w przeglądarce internetowej. Jak zostało już wspomniane, element zwykle ma znacznik otwierający i zamykający. Możliwych przypadków jest jednak więcej. Czasami zdarza się, że element, oprócz tekstu znajdującego się między znacznikiem otwierającym a zamykającym, posiada również tak zwane atrybuty. Najczęściej są to parametry techniczne, niezbędne do prawidłowego Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 94

95 odczytania pliku XML przez określony parser lub program. Zdarza się jednak, że znajdują się tam również teksty. Kolejny przykład: Element ADDRESS w drugim wystąpieniu zawiera również atrybut ALT. Atrybut nie jest obowiązkowy, może wystąpić lub nie. Atrybut może również przyjmować określone wartości (w zależności od późniejszego wykorzystania pliku XML), np. kolor tekstu. Może również zawierać dowolny ciąg znaków, czyli po prostu tekst. W powyższym przykładzie zawiera dowolny tekst, otoczony zawsze cudzysłowem w wersji angielskiej (dwa znaki "). SDL Trados Studio 2011 domyślnie pomija atrybuty elementów. Ich treść nie jest dostępna do tłumaczenia: Aby wyodrębnić do tłumaczenia również atrybut ALT, należy przygotować nowe ustawienia. W tym celu najpierw należy zamknąć plik w oknie edytora. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 95

96 Następnie należy wybrać menu Tools Options File Types (Narzędzia Opcje Typy Plików). Teraz trzeba upewnić się, że na liście znajdą się nasze nowe ustawienia dla tego konkretnego typu pliku. Przez typ pliku można rozumieć format XML, ale z reguły pliki XML są interpretowane na podstawie elementu głównego. W tym wypadku jest nim element LETTER. Należy utworzyć nowe ustawienia XML dla elementu głównego LETTER. Aby otworzyć okno tworzenia nowych ustawień należy kliknąć New (Nowy). W oknie Select Type (Określ typ) należy wybrać XML jako format bazowy, na którym będą oparte ustawienia. W oknie Create File Type (Utwórz typ pliku) trzeba podać wszystkie niezbędne informacje. W szczególności należy podać unikatową nazwę ustawień oraz opis, który pozwoli w przyszłości rozpoznać ustawienia bez zaglądania do szczegółów ich konfiguracji. W tym Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 96

97 wypadku ustawienia zostały nazwane LETTER_ALT_TEXT. Warto uzupełnić fakultatywne pole Description (Opis). Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) otworzy się kolejne okno konfiguracyjne. Należy wybrać ustawienia domyślne XML lub wskazać plik źródłowy dla ustawień. Ustawienia domyślne będą dokładnym odpowiednikiem ustawień, które zostały zastosowane przy pierwszym otwarciu dokumentu. Ich wybranie zatem nie zmieni sytuacji i nie pozwoli nam wyodrębnić do tłumaczenia atrybutu. W omawianym przypadku wybrana została druga pozycja, czyli Define settings based on INI, ANL, XML, XSD or ITS rule file (Określ ustawienia na bazie plików INI, ANL, XSD lub ITS). Po kliknięciu przycisku Browse wskazujemy jako źródło nasz plik, czyli materiał, który chcemy przetłumaczyć. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 97

98 Po kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie odczytana pełna lista elementów (znaczników) z pliku. Ponieważ domyślne ustawienia zupełnie poprawnie odczytują wszystkie znaczniki oraz traktują znacznik EMPHASIS jako znacznik wewnętrzny (INLINE), nie ma powodu, aby je modyfikować. W omawianym przykładzie dodany zostanie atrybut elementu ADDRESS. W tym celu należy kliknąć przycisk Add (Dodaj). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 98

99 W oknie Add rule (Dodaj regułę) należy wybrać w konfiguracji Attribute zamiast domyślnej pozycji Element, a następnie odpowiednie pozycje z listy rozwijanej. Po kliknięciu OK na ogólnej liście reguł pojawi się nowa pozycja. Aby przejść dalej, kliknij Next (Dalej). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 99

100 W ostatnim oknie nie ma potrzeby modyfikowania dodatkowych parametrów. Kliknięcie przycisku Finish (Zakończ) spowoduje utworzenie nowych ustawień XML dla plików typu LETTER. Ustawienia pojawią na liście w menu Tools Options File types (Narzędzia Opcje Typy plików). Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 100

101 Wszystkie utworzone przez nas reguły są widoczne w pozycji PARSER na drzewie ustawień. Można je w razie konieczności modyfikować. Uwaga: ustawienia są stosowane w momencie otwierania dokumentu źródłowego. Modyfikacja ustawień po otwarciu dokumentu nie spowoduje, że będzie on inaczej wyświetlany w oknie edytora. Ustawienia nie wpływają także na już utworzone i zapisane pliki SDLXLIFF. Wszystkie operacje związane z modyfikacją ustawień należy przeprowadzać przed otwarciem dokumentu źródłowego. Można otworzyć dokument z początku rozdziału od nowa: Tym razem ujęty w atrybucie ALT tekst Country został wyodrębniony do tłumaczenia i nie będzie pominięty w dalszej obróbce. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 101

102 Poszczególne elementy można blokować przed tłumaczeniem. Należy wówczas odnaleźć określoną regułę na liście w pozycji PARSER i określić element jako Not translatable (Nie do tłumaczenia). W powyższym przykładzie zablokowany został element SALUTATION. Tekst powitania został zablokowany i nie pojawia się już jako pierwszy segment w edytorze. Co zrobić, gdy otrzymany plik zawiera setki różnych znaczników, a klient życzy sobie tłumaczenia tekstu otoczonego tylko jednym określonym typem znaczników (elementów)? Można oczywiście skorzystać z przedstawionej powyżej procedury, będzie ona jednak wymagać ręcznego zmodyfikowania konfiguracji dla poszczególnych atrybutów i określenia każdego z nich jako Not translatable (Nie do tłumaczenia), aby wyeliminować je z tłumaczenia. Taki sposób wchodzi w grę jedynie dla krótkiej listy znaczników, inaczej będzie to bardzo czasochłonna operacja. Prostszym sposobem będzie utworzenie nowych ustawień, korzystając z określonych reguł. Jeżeli z omawianego pliku trzeba wybrać do tłumaczenia tylko jeden element, na przykład TEXT, całą resztę dokumentu można usunąć z procesu tłumaczeniowego. Należy utworzyć dwie reguły: 1. Regułę, która oznaczy cały dokument jako nietłumaczalny, ukrywając go przed edycją oraz analizą. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 102

103 2. Regułę, która wybierze tylko jeden znacznik (wg określonej maski) i umożliwi tłumaczenie tekstu, który jest danym znacznikiem ujęty. Należy przygotować nowe ustawienia. Należy wykorzystać ponownie plik XML do przeczytania znaczników. Pojawi się okno reguł. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 103

104 Trzeba usunąć wszystkie pozycje. Po kliknięciu przycisku Add (Dodaj), pojawi się okno tworzenia reguły. Tym razem należy określić typ reguły jako XPath. Składnia reguł wymaga umieszczenia przed nazwą elementu dwóch ukośników. Regułą, którą trzeba dodać, jest oznaczenie całej reszty pliku jako niedostępnej do tłumaczenia: Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 104

105 Należy dodać element TEXT i określić go jako Always translatable (Zawsze do tłumaczenia). Po utworzeniu ustawień trzeba upewnić się, że reguła dla elementu TEXT jest nadrzędna. Oczywiście można również utworzyć reguły w odpowiedniej kolejności. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 105

106 Po otwarciu pliku widać, że do tłumaczenia wyodrębniony został tylko element TEXT. Uwaga: tworzenie właściwych ustawień ma wpływ nie tylko na proces edycji, ale również na analizę dokumentów. Jeśli tekst nie wyświetla się w oknie edytora, to nie jest również objęty analizą, a więc nie jest częścią wyceny. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Strona 106

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Używanie programu ApSIC Xbench. Wersja 3.0

Używanie programu ApSIC Xbench. Wersja 3.0 Używanie programu ApSIC Xbench Wersja 3.0 Wydrukowano 16 czerwca, 2014 Informacje o prawach autorskich Copyright 1999-2014 ApSIC S.L. Wszystkie prawa zastrzeżone Oprogramowanie opisane w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Swordfish Podręcznik użytkownika

Swordfish Podręcznik użytkownika Swordfish Podręcznik użytkownika Copyright 2007-2009 Maxprograms Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 Spis treści Spis treści...3 Przegląd...5 Obsługiwane formaty plików...5 Wymagania...5 Obsługiwane platformy...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo