Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x"

Transkrypt

1 Pegasus Mail opis programu na podstawie wersji 3.x

2 It s kind of fun to do the impossible. Walt Disney A work of art is never finished, only abandoned. Anonim (ale nie Gall) c , Grzegorz Sapijaszko, Leszek Wencel, wersja 0.40 z 25. września Plik ten może być, dla celów niekomercyjnych, rozpowszechniany bezpłatnie w niezmienionej postaci. W przypadku wprowadzania doń jakichkolwiek zmian, lub łączenia go z innymi dokumentami, musi być zachowana informacja o autorach oryginału oraz informacja o osobach dokonujących zmian. Drukowanie oraz rozpowszechnianie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody autorów. Najserdeczniejsze podziękowania składamy: Wojtkowi Myszce bez którego opis ten nie wyglądałby tak jak wygląda, Przemkowi Rachowiakowi bez którego nie byłoby bogatego materiału źródłowego, Leszkowi Strzale który jest autorem rozdziału 1.4, Michałowi Rolce który jest autorem rozdziału 1.5, Mariuszowi Leśniczukowi który poświęcił swój wolny czas i podjął się trudu redagowania tego tekstu, oraz wszystkim tym (a imię ich legion), których dyskusja na łamach grupy pl.comp.mail przyczyniła się do powstania tego opisu. Opracowano na podstawie wersji 3.01d, 3.02b14, 3.11 oraz Do składu użyto systemu LATEX 2ε.

3 Spis treści 1 Instalacja programu Instalacja na pojedynczym komputerze Konfiguracja Konfiguracja dla jednego użytkownika Konfiguracja dla wielu użytkowników Konfiguracji ciąg dalszy Ustawienie do pracy z polskimi literami Imię i nazwisko, inne opcje Instalacja na serwerze Novell Netware Instalacja plików z oprogramowaniem na volumenie serwera Konfiguracja programu Konfiguracja skrzynek pocztowych użytkowników sieci NetWare Konfiguracja sposobu uruchamiania Pegasusa na stacjach roboczych Pegasus Mail w środowisku DOS Pegasus Mail dla DOS a POP3 i SMTP Konfiguracja Uwagi praktyczne Konfiguracja Novell TCP/IP Konfiguracja packet drivera Konfiguracja DOS PPPD Opcje Pegasus Mail Opcje ogólne Zakładka: General Zakładka: Advanced Zakładka: Mailbox location Zakładka: Toolbars Zakładka: MHS/Connect Zakładka: Viewers Zakładka: Hyperlinks Zakładka: Signatures Zakładka: Message settings Zakładka: Reader settings Zakładka: Sending mail Zakładka: Encryption Zakładka: Reporting Zakładka: Network Opcje sieciowe Zakładka: General Zakładka: Receiving (POP3) Zakładka: Sending (SMTP) Zakładka: Dialling

4 4 SPIS TREŚCI 3 Praca z programem Menu Menu: File Menu: Edit Menu: Addresses Menu: Tools Paski narzędzi Definiowanie własnego paska narzędzi Wysyłamy list Listy specjalne Foldery Więcej możliwości Edycja i formatowanie tekstu Formatowanie akapitów w trakcie edycji Formatowanie tekstu w oknie czytnika Importowanie i eksportowanie plików tekstowych Drafty Specjalne opcje edytora wiadomości Przekierowywanie odpowiedzi BCC czyli niewidzialne kopie Data ważności listu Nagłówek użytkownika Przesyłanie plików przy pomocy poczty Wysyłanie plików binarnych MIME i kodowanie przesyłek Różnica między attachments oraz enclosures Szablony Rodzaje szablonów Praca z szablonami Język skryptów do tworzenia szablonów Wstawianie łańcucha znaków Polecenia zastępowania Polecenia skryptu szablonów Filtrowanie poczty Automatyczne filtrowanie nowych listów Filtrowanie kopii wysyłanych listów Filtrowanie zawartości dowolnych folderów Kryteria filtrowania Filtrowanie według nagłówków wiadomości Filtrowanie według daty Filtrowanie według adresów e mail Kryteria filtrowania z zastosowaniem wyrażeń regularnych Zaawansowane zastosowania filtrów Ksiażki adresowe i listy dystrybucyjne Książki adresowe Okno z książkami adresowymi Tworzenie nowej książki adresowej Tworzenie wpisów w książce adresowej Zastosowanie wpisów książki adresowej w poczcie Przeszukiwanie książek adresowych Udostępnianie książek adresowych

5 SPIS TREŚCI Wstawianie adresów do przygotowywanych listów Porady i wskazówki Listy dystrybucyjne Tworzenie listy adresowej Wprowadzanie list adresowych do listów Rozszerzenia do programu Rozszerzenia systemu Headers Menu Button Kryptografia Invicible Mail JVPPGP PGP Encryptor Interface QDPGP A Słownik skrótów stosowanych w tekście 85 B Wewnętrzne numery kontrolne 87

6 6 SPIS TREŚCI

7 Rozdział 1 Instalacja i konfiguracja programu 1.1 Instalacja na pojedynczym komputerze Proces instalacji jest bardzo prosty i sprowadza się do podania katalogu, w którym ma być zainstalowany program oraz wybrania komponentów, jakie chcemy zainstalować. Po skopiowaniu aktualnej 1 wersji na twardy dysk swojego komputera można przystąpić do instalacji programu. Instalatora programu można również uruchomić bezpośrednio z płyty CD jako, że Pegasus Mail jest często zamieszczany na płytach dołączanych do wielu pism komputerowych. Po uruchomieniu programu instalacyjnego, wyświetlane jest standardowe okno instalacji (Information About Pegasus Mail v. 3.1); naciskanie przycisku Next oraz wybieranie odpowiednich opcji pozwoli na łagodną i bezbolesną instalację. Następnym krokiem, po uruchomieniu programu instalacyjnego, jest wybranie katalogu, w którym ma być zainstalowany Pegasus Mail. Domyślnym katalogiem jest C:\PMAIL. Naciskając przycisk Browse można go zmienić. Polecamy to szczególnie przy instalowaniu nowszej wersji Pegasusa dzięki temu będziemy mogli korzystać z obu wersji (starej i nowej) niezależnie i w dowolnym momencie przejść na wersję nowszą, lub pozostać przy starej. Po zainstalowaniu nowszej wersji w innym katalogu, dostęp do istniejącego katalogu z pocztą możliwy będzie po skopiowaniu pliku pmail.cfg ze starszej wersji do katalogu, w którym została zainstalowana nowa wersja. Po podaniu katalogu, program instalacyjny pyta o składniki jakie mają być zainstalowane. Oprócz programu Pegasus Mail, może być zainstalowana pomoc dla sieci Novell NetWare. Ponadto można wybrać opcję, aby PMail był domyślnym programem pocztowym dla Internet Explorer a firmy Microsoft oraz aby program instalacyjny utworzył grupę w menu Start Programy dla Pegasus a. Wybranie odpowiednich opcji oraz naciśnięcie przycisku Next powoduje wyświetlenie okna Ready To Install!. Ponowne naciśnięcie przycisku Next rozpocznie instalowanie plików na twardym dysku. Po pomyślnym zainstalowaniu programu powinno wyświetlić się okno Installation Completed. 1.2 Konfiguracja Po zakończeniu instalacji i przy pierwszym uruchomieniu programu Pegasus Mail dokonuje wstępnej konfiguracji, w której należy zdecydować czy z programu będzie korzystał jeden czy wielu użytkowników, podać adres poczty elektronicznej, nazwę (adres) serwera, konto (login) a także hasło. Rysunek 1.1 przedstawia okno rozpoczynające konfigurację programu. Wybierając jedną z ikon decydujemy, czy z PMail będzie korzystała jedna (ikona górna), czy też wiele osób (ikona środkowa). Jeżeli chcemy zainstalować Pegasus a dla wielu użytkowników pracujących w Sieci powinniśmy wybrać ikonę dolną. 1 aktualnej wersji należy szukać pod adresem: Istnieje również polski mirror dystrybucji Pegasus Mail, dostępny na serwerze ftp.onet.pl w katalogu /pub/ /pmail/ 7

8 8 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU Rysunek 1.1: Okno Setting Up Mailboxes pozwalające skonfigurować Pegasus a dla jednego lub wielu użytkowników Konfiguracja dla jednego użytkownika Załóżmy, że interesuje nas instalacja dla jednego użytkownika. Wybieramy pierwszą ikonę; w następnym kroku program instalacyjny będzie wymagał podania ścieżki dostępu do katalogu, w którym przechowywane będą wiadomości. O ile zalecane jest instalowanie Pegasus a w domyślnym, proponowanym przez program instalacyjny, katalogu, o tyle katalogi z pocztą użytkownika (lub użytkowników) powinny znajdować się poza głównym katalogiem programu, np. w katalogu C:\POCZTA. W następnym kroku jesteśmy pytani o adres naszej elektronicznej poczty, np. w moim przypadku będzie to Następnie należy podać adres serwera POP3, na którym znajduje się nasze konto pocztowe. W tym przypadku jest to: ldhpux.immt.pwr.wroc.pl. Po naciśnięciu przycisku Next jesteśmy proszeniu o podanie nazwy użytkownika (login) (ang. username) oraz hasła (ang. password) jakim chronione jest nasze konto. Hasło należy wpisywać bardzo ostrożnie, tym bardziej, że nie jest ono wyświetlane w czasie wpisywania zamiast liter wyświetlane są gwiazdki. Następnie jesteśmy pytani o adres serwera obsługującego Simple Mail Transport Protocol (SMTP), którego będziemy używać do wysyłania naszych listów. Domyślnie program wstawia tutaj adres serwera POP3. Ostatnim etapem jest określenie typu podłączenia do sieci: stałe (network) lub modemowe (dialup). Był to ostatni krok konfiguracji Pegasus Mail. Po zakończeniu konfiguracji otwiera się główne okno programu, a sam program jest gotowy do użytkowania Konfiguracja dla wielu użytkowników Jeżeli istnieje chociaż cień szansy na to, że korzystaniem z poczty jeszcze ktoś będzie zainteresowany (np. brat, siostra, rodzic) warto od razu skonfigurować PMail do pracy dla wielu użytkowników. W tym celu, w oknie Setting up mail boxes należy wybrać drugą ikonę. Po jej naciśnięciu pojawi się okno Multi-user setup mailbox directory, w którym należy podać ścieżkę dostępu i nazwę katalogu, w którym będzie przechowywana poczta użytkowników. Zaleca się, podobnie jak i przy konfiguracji dla pojedynczego użytkownika, aby katalogi z pocztą znajdowały się w innym katalogu niż program. Po podaniu ścieżki dostępu (o długości nie przekraczającej sześćdziesięciu znaków) i naciśnięciu przycisku OK pojawia się okno (przedstawione na rys. 1.2), pozwalające na zdefiniowanie użytkowników, którzy będą korzystać z Pegasus a. Użytkownika można dodać naciskając przycisk New. Pojawi się kolejne okno (User details) służące do wprowadzenia nazwy (Username), jaką będzie posługiwał się dany użytkownik w Pegasus ie oraz jego imienia i nazwiska (Personal name). Należy pamiętać, aby przynajmniej jednemu z użytkowników nadać prawa administratora dzięki temu będzie on mógł dodawać kolejnych użytkowników do systemu; aby to uczynić należy przy wybranym użytkowniku zaznaczyć opcję Administrator privileges.

9 1.3. KONFIGURACJI CIAG DALSZY 9 Rysunek 1.2: Okno służące do tworzenia i dodawania użytkowników do Pegasus a. Zaznaczenie opcji Copy default mail messages, spowoduje umieszczenie w folderze nowych wiadomości kilku listów od twórców programu; zalecane jest przeczytanie tych listów. Po zdefiniowaniu wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z programu i naciśnięciu przycisku Close okno tworzenia użytkowników zostaje zamknięte, otworzy się natomiast okienko User name, please, w którym należy podać nazwę jednego ze zdefiniowanych przed chwilą użytkowników dzięki temu uruchomiony zostanie proces określania ustawień sieciowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku konfiguracji dla jednego użytkownika, m.in. zostaniemy poproszeni o podanie adresu e mail, adresów serwerów POP i SMTP, loginu i hasła. Jeżeli PMail był wcześniej zainstalowany i skonfigurowany do pracy dla jednego użytkownika, a zaistniałaby potrzeba rozszerzenia konfiguracji dla większej liczby osób, można posłużyć się poniższą procedurą. Pozwala ona na skonfigurowanie Pegasusa dla dodatkowych użytkowników, a jednocześnie umożliwia zachowanie dotychczasowych ustawień i listów. 1. W katalogu \mail należy utworzyć podkatalog, np.: \sapi; 2. Przenieść dotychczasową zawartość katalogu \mail do katalogu \mail\sapi. 3. W pliku pmail.ini należy zmienić wszystkie wpisy odnoszące się do katalogu \mail na \mail\sapi. Jeżeli nazwa użytkownika została zapisana w pliku win.ini, należy wykasować odpowiednią linię z tego pliku Następnie należy skasować plik pmail.cfg, dzięki czemu usunięta zostanie bieżąca konfiguracja, a Pegasus, przy następnym uruchomieniu, pozwoli na rozpoczęcie konfiguracji dla wielu użytkowników. 5. Uruchomić program. Przy konfiguracji wybrać opcję dla wielu użytkowników. 6. Przy wyborze użytkownika, należy stworzyć użytkownika sapi oraz innych wg uznania. Należy także ustawić prawa administratora przynajmniej dla jednego użytkownika. 1.3 Konfiguracji ciag dalszy Po uruchomieniu programu a jeszcze przed wysłaniem pierwszego listu należy uzupełnić informacje jakie Pegasus wykorzystuje do poprawnej pracy. W tym celu z menu Tools należy wybrać Options (lub nacisnąć SHIFT+F10) pojawi się okno Pegasus Mail Options składające się z różnych zakładek. W górnej części mamy do wyboru szereg zakładek, np. (General, Advanced,... ), w których należy wprowadzić nowe lub dokonać zmian już istniejących ustawień, w dolnej zaś znajdują się standardowe przyciski Windows: OK, Anuluj i Pomoc. W tym rozdziale opisano dodatkową konfigurację, jaką należy przeprowadzić, aby przystosować program do swoich potrzeb. 2 W wersji 3.01d i następnych, Pegasus nie zapamiętuje ustawień w pliku win.ini.

10 10 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU Ustawienie do pracy z polskimi literami Przede wszystkim, należy skompilować plik wpm-lmtt.r znajdujący się w podkatalogu \resources\ przy pomocy polecenia: rescom wpm-lmtt.r w rezultacie czego powstanie plik: wpm-lmtt.rsc, który należy przenieść do głównego katalogu programu. Bez tego obsługa standardu kodowania polskich liter (ISO ) nie będzie możliwa. Gotowy, skompilowany plik można znaleźć na stronach Polskiej Strony Ogonkowej 3. Następnie należy wybrać zakładkę Advanced z menu Tools, Options i w polu Default MIME character set wpisać: ISO Ponadto, aby polskie znaki były widoczne w listach/folderach to będąc w oknie wiadomości/folderu/listy folderów należy wybrać Font... z menu Folders (lub nacisnąć ikonę z literą f) i wybrać czcionkę z polskimi znakami diakrytycznymi (np. Arial CE). Wykonanie powyżej opisanych czynności spowoduje, że wysyłane listy będą zawierały polskie znaki diakrytyczne oraz będą miały właściwie zdefiniowane pola nagłówka co pozwoli na poprawne odczytanie wiadomości u adresata listu. Podobnie, listy przychodzące, będą poprawnie wyświetlane. Nie mniej jednak, po zapisaniu wiadomości w folderze zawierającym kopie wysyłanych listów (domyślnie jest to folder COPYSELF), i po jej otworzeniu, na ekranie monitora zamiast polskich liter widoczne są krzaczki. Można to wyeliminować na kilka sposobów: 1. po otwarciu listu z folderu COPYSELF należy ustawić w czytniku wyświetlanie wszystkich linii nagłówków (CTRL+H); 2. lub skorzystać z możliwości, jaką opisał Przemysław Rachowiak: From: Rachowiak P. Newsgroups: pl.comp.mail Subject: Re: Pegasus Mail (Multi users & iso) Date: Wed, 06 Jan :06: Można to obejść jeszcze inaczej. Mniej więcej na przejściu z 2.53 na 2.54 zmienił się sposób traktowania listów przenoszonych do Copies.... Wtedy właśnie spotkałem się z tym problemem. Ktoś - nie pomnę już kto - przesłał mi odpowiednie tablice konwersji i od tego czasu skończył się mój problem. Jeśli ktoś nie może sobie z tym poradzić, niech pisze do mnie. Tablice konwersji, autorstwa Wojtka Myszki, są także dostępne pod adresem: 3. Można też skopiować listy oczekujące w kolejce do wysłania do wybranego katalogu. Aby to zrobić, należy wywołać polecenie Review queued mail z menu File, następnie wskazując listy do kopiowania należy nacisnąć przycisk Copy. W ten sposób skopiowane listy mają nie tylko prawidłowe ogonki ale także zawierają pełen nagłówek oraz dołączona jest sygnatura Imię i nazwisko, inne opcje Korzystając z pola Personal Name w zakładce General można wprowadzić swoje imię i nazwisko. Dane te będą przesyłane, obok adresu e mail, w polu From: nagłówka. W polu Default reply to address w zakładce Sending mail należy wpisać adres, na który mają przychodzić do nas listy. Ponadto należy sprawdzić, czy właściwie została ustawiona strefa czasowa (pole SMTP time zone w zakładce Advanced). Więcej na ten temat na stronie Adres PSO to

11 1.4. INSTALACJA NA SERWERZE NOVELL NETWARE Instalacja na serwerze Novell Netware 4 Można śmiało stwierdzić, że obecnie Pegasus Mail należy do jednych z najlepszych programów obsługujących pocztę elektroniczną, zintegrowanych z możliwościami Novell NetWare. Jeśli brać pod uwagę oprogramowanie darmowe, to jest z pewnością najlepszym. Proces instalacji programu na serwerze Netware można podzielić na cztery etapy: 1. instalacja plików z oprogramowaniem na volumenie serwera; 2. konfiguracja programu; 3. konfiguracja skrzynek pocztowych użytkowników sieci NetWare; 4. konfiguracja sposobu uruchamiania Pegasusa na stacjach roboczych. Jest oczywiste, że z uwagi na niezbędny poziom uprawnień do zapisu w poszczególnych katalogach, uprawnień do zmian praw poszczególnych użytkowników sieci itp., instalacji Pegasusa na serwerze NetWare może dokonać w zasadzie tylko użytkownik posiadający uprawnienia administratora sieci (SUPERVISOR a w przypadku NW 3. x lub ADMIN a w przypadku NW 4.x) Instalacja plików z oprogramowaniem na volumenie serwera Pliki z oprogramowaniem należy zainstalować na volumenie i w katalogu, do którego wszyscy użytkownicy sieci, mający korzystać z poczty elektronicznej, mają prawa R (read) i F (file scan). Najlepiej umieścić pliki z Pegasus Mail w osobnym podkatalogu katalogu PUBLIC na volumenie SYS. Spowoduje to, że przy domyślnych ustawieniach praw użytkowników, będą oni mieli dostęp do podkatalogu z Pegasusem z prawami RF (dziedziczonymi od praw do katalogu PUBLIC). Tak więc po uruchomieniu programu instalacyjnego, jako katalog docelowy należy podać np. F:\PUBLIC\WPMAIL32. Następnie należy wybrać rodzaj serwera NetWare, na którym będziemy korzystać z Pegasusa. Jak można wyczytać z notki znajdującej się u dołu okna pokazanego na rys. 1.3 należy zainstalować wsparcie tylko jednego rodzaju (albo Bindery albo NDS), jakkolwiek program instalacyjny pozwala zaznaczyć obydwie opcje razem. Wybranie któregokolwiek wsparcia dla Netware powoduje wyświetlenie okna z bardzo użytecznymi informacjami. W pierwszej części program instalacyjny informuje, że Pegasus Mail uruchamiany w środowisku Windows 95/98/NT dla prawidłowego działania wymaga klienta sieci NetWare dostarczanego przez firmę Novell. Do współpracy z Pegasusem nie nadaje się klient sieci NetWare firmy Microsoft, dostarczany w komplecie z Windows. Następny wiersz informuje, że w przypadku wsparcia dla Novell NetWare 3.x, Pegasus nie wymaga już innego oprogramowania i jest w pełni gotowy do pracy. Ostatni wiersz dotyczy wsparcia dla Novell NetWare 4.x i z jego treści dowiadujemy się, że w tym przypadku należy jeszcze dodatkowo zainstalować Pegasus Mail NDS enabler, znajdujący się w pakiecie wpmnds20.zip 5. Po wybraniu przycisku Next program zapyta jeszcze o sposób umieszczenia grupy z ikonkami w menu Start, a następnie przejdzie do kopiowania plików do zdefiniowanego wcześniej katalogu docelowego. W ten sposób zakończony zostanie pierwszy etap instalacji Konfiguracja programu Pewne parametry działania Pegasusa muszą być ustawione przez administratora sieci NetWare za pomocą programu pconfig.exe (program ten powinien się znajdować w podkatalogu, w którym zainstalowaliśmy pliki Pegasusa). Parametry te w przeważającej części dotyczą współpracy Pegasusa z innymi programami pocztowymi i w najprostszym przypadku, kiedy instalujemy system pocztowy dla sieci lokalnej i nie będziemy korzystać z bramki SMTP bądź systemu MHS firmy Novell, nie będziemy musieli zbyt wielu ustawień zmieniać. Niemniej użycie pconfig.exe jest niezbędne, ponieważ w wyniku jego działania, w Bindery bądź w drzewie NDS zostaną zapisane informacje niezbędne dla działania systemu pocztowego w sieci LAN. 4 c 1999, Leszek Strzała 5 archiwum dostępne jest pod adresem ftp://ftp.onet.pl/pub/ /pmail/winpmail/wpmnds20.zip

12 12 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU Rysunek 1.3: Okno, w którym można wybrać wsparcie dla Novell Netware (po lewej) oraz okno informacyjne (po prawej) Rysunek 1.4: Okno programu pconfig.exe Novell Netware 3.x Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję Bindery Mode Configuration. Zostanie wyświetlona lista opcji, które można konfigurować. W przypadku prostej konfiguracji, w której nie korzystamy z bramek SMTP lub MHS, w sieci z jednym serwerem NetWare 3.x dla administratora interesująca jest w zasadzie tylko opcja Grant extended feature rights. Jeśli chodzi o pozostałe, to należy tylko sprawdzić, czy opcje te są wyłączone. W wypadku dwóch pierwszych, po wybraniu opcji SMTP Internet Mail Interfaces lub NetWare MHS/SMF Interface, w linii ENABLED? powinno być wpisane N, natomiast po wybraniu opcji Define Inter-server access lub Manage user-defined gateways program powinien wyświetlić puste listy. Opcja Grant extended feature rights (patrz rys. 1.4) pozwala administratorowi nadać użytkownikom dodatkowe uprawnienia, pozwalające na używanie automatycznego forwardowania, wyłączanie automatycznego potwierdzania przeczytania poczty itp. Novell Netware 4.x Po uruchomieniu programu należy wybrać opcję NDS Mode Configuration.

13 1.4. INSTALACJA NA SERWERZE NOVELL NETWARE 13 Program zapyta o kontekst, w którym zostanie zapisana konfiguracja. Można tu wykorzystać elastyczność Pegasusa w tym względzie. Mianowicie Pegasus w trakcie uruchamiania przez użytkownika szuka obiektu z zapisaną konfiguracją najpierw w kontekście, w którym znajduje się użytkownik, a jeśli go nie znajdzie, przeszukuje wyższe poziomy drzewa NDS. Tak więc można według uznania stosować jedną konfigurację dla wszystkich użytkowników, umieszczając obiekt (konkretnie profil o nazwie Pegasus Mail) na najwyższym poziomie drzewa NDS, bądź też zróżnicować konfigurację umieszczając obiekty z konfiguracją w każdym kontekście osobno. Zostanie wyświetlona lista opcji, które można konfigurować. W przypadku prostej konfiguracji, w której nie korzystamy z bramek SMTP lub MHS, dla administratora interesująca jest w zasadzie tylko opcja Settings specific to NDS mode. Jeśli chodzi o pozostałe, to należy tylko sprawdzić, czy opcje te są wyłączone. W wypadku dwóch pierwszych, po wybraniu opcji SMTP Internet Mail Interfaces lub NetWare MHS/SMF Interface, w linii ENABLED? powinno być wpisane N, natomiast po wybraniu opcji Manage user-defined gateways program powinien wyświetlić pustą listę. Opcja Settings specific to NDS mode pozwala administratorowi sieci skonfigurować pewne parametry specyficzne dla drzewa NDS zainstalowanego w sieci. W większości wypadków można tutaj pozostawić ustawienia domyślne (default), a w razie konieczności dokonania jakichkolwiek zmian dokładne opisy każdej opcji, wyświetlane na dole ekranu, pozwalają w łatwy sposób zorientować się czego ona dotyczy. Po dokonaniu konfiguracji należy zakończyć program pconfig.exe wybierając opcję Exit, saving settings. W tym momencie w kontekście, który podaliśmy na początku konfiguracji powinien zostać zapisany obiekt typu Profile o nazwie Pegasus Mail. Używając programu NWADMIN można odczytać zapisaną konfigurację poprzez wyświetlenie właściwości Login script tego obiektu Konfiguracja skrzynek pocztowych użytkowników sieci NetWare Novell Netware 3.x Jak już wcześniej zostaliśmy poinformowani przez program instalacyjny w tym wypadku nie musimy już doinstalowywać dodatkowego oprogramowania. Skrzynki pocztowe użytkowników sieci znajdują się w katalogu MAIL na volumenie SYS, w podkatalogach tworzonych automatycznie przez system w trakcie zakładania konta użytkownika za pomocą programu SYSCON. Nazwy tych podkatalogów są to tzw. ID użytkowników. W razie potrzeby ID przypisane konkretnemu użytkownikowi (a zatem nazwę jego podkatalogu w katalogu MAIL) można odczytać również za pomocą programu SYSCON. W momencie uruchomienia, Pegasus odczytuje (z Bindery) ID użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej i wyświetla informacje zawarte w jego skrzynce. Tak więc skrzynka pocztowa, którą aktualnie obsługuje Pegasus jest przypisana nie do komputera, a do użytkownika sieci NetWare i ma on do niej dostęp niezależnie od tego, na jakiej stacji roboczej w sieci LAN się zaloguje. Novell Netware 4.x W tym wypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jeśli bowiem nie korzystamy z tzw. emulacji Bindery (a w normalnych przypadkach nie mamy powodu) system nie zakłada automatycznie podkatalogów pocztowych dla poszczególnych użytkowników, tak jak w przypadku NetWare 3.x. Umożliwia za to bardziej elastyczną konfigurację skrzynek pocztowych użytkowników, jakkolwiek nie da się ukryć, że wymaga to od administratorów poświęcenia na konfigurację systemu nieco więcej czasu. Proces konfiguracji należy zacząć od skopiowania z któregoś z serwerów z Pegasusem wspomnianego wcześniej pliku o nazwie wpmnds20.zip. Z tego archiwum dla celów konfiguracji skrzynek pocztowych będziemy wykorzystywać program makembox.exe. Zawartość archiwum można skopiować w dowolne miejsce, może to być np. podkatalog katalogu SYSTEM na volumenie SYS, w ten sposób od razu uniemożliwimy zwykłym użytkownikom dostęp do zawartych w nim programów. Następnym krokiem będzie sprawdzenie, czy przyszli użytkownicy Pegasusa mają w NDS zdefiniowaną właściwość (property) o nazwie Home Directory. Jest to po prostu nazwa katalogu, który dla danego użytkownika jest, z punktu widzenia systemu, tzw. katalogiem domowym. Położenie katalogu domowego danego użytkownika może być w zasadzie dowolne, chociaż celem uniknięcia kłopotów w nadzorowaniu systemu warto wprowadzić tutaj pewien porządek. Jednym z rozwiązań jest

14 14 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU Rysunek 1.5: Okno programu NWADMIN pozwalające utworzyć nowego użytkownika (po lewej) oraz okno, w którym można definiować property dla danego użytkownika. stworzenie na którymś z volumenów serwera katalogu np. HOME i tworzenie w nim odpowiednich podkatalogów dla poszczególnych użytkowników w trakcie zakładania im kont za pomocą programu NWADMIN. W przypadku, kiedy katalogi domowe użytkowników nie były tworzone podczas zakładania im kont, można to zrobić później, ale wymaga to już trochę więcej zachodu. Mianowicie: ręcznie tworzymy katalog /HOME/<Login name>; nadajemy użytkownikowi <Login name> pełne prawa do katalogu /HOME/<Login name>; za pomocą NWADMIN definiujemy właściwość (property) Home Directory użytkownika <Login name>. W przykładzie pokazanym na rys. 1.5, podczas zakładania konta JAN tworzymy od razu katalog JAN w katalogu HOME na volumenie FSA_USER. W tym wypadku nie musimy już nadawać użytkownikowi praw do tego katalogu, jak również definiować odpowiednich właściwości, NWADMIN zrobi to za nas. Również na rys. 1.5 pokazano wygląd odpowiedniego ekranu programu NWADMIN w przypadku, kiedy użytkownik ma prawidłowo skonfigurowaną właściwość (property) Home Directory. Tutaj można też zdefiniować tę właściwość w przypadku, kiedy nie zrobiliśmy tego wcześniej, podczas zakładania konta. Następnym krokiem jest uruchomienie programu makembox.exe z parametrem będącym nazwą użytkownika, dla którego tworzymy skrzynkę. makembox.exe jest programem DOS-owym, więc trzeba go uruchamiać w okienku sesji MS-DOS. W naszym przykładzie wyglądałoby to tak: f:/system/pegasus/makembox.jan.ozas Założenie skrzynki zakończone sukcesem powoduje wyświetlenie na ekranie sesji MS-DOS komunikatu podobnego do pokazanego na rys Warto zauważyć, że nazwę użytkownika lepiej podawać jest w formie pełnej ścieżki drzewa NDS (kropka na początku), co pozwala uniknąć przykrych niespodzianek, np. z nie znalezieniem obiektu w drzewie. Możliwe jest również założenie jednym poleceniem skrzynek dla np. wszystkich użytkowników znajdujących się w tym samym kontenerze. Zakładanie skrzynek pocztowych nowo tworzonym użytkownikom sieci może być też realizowane automatycznie. W tym celu należy uruchomić na serwerze znajdujący się w archiwum wpmnds20.zip moduł pmuser.nlm Konfiguracja sposobu uruchamiania Pegasusa na stacjach roboczych Uruchomianie Pegasusa na stacji roboczej wymaga od administratora ustawienia tzw. search ów, inaczej mówiąc: zmapowania pewnych podkatalogów sieciowych jako search drives. Najlepiej jest to oczywiście zrobić w jednym ze skryptów uruchamianych podczas logowania się użytkownika do sieci. Podkatalogami, które powinny być zmapowane jako search drive y są: podkatalog sys:\public\nls oraz podkatalog z plikami Pegasus Mail, czyli np. sys:\public\wpmail32. Teraz już tylko trzeba wprowadzić bądź na pulpit, bądź do Menu Start odpowiednie skróty do programu winpm-32.exe znajdującego się w katalogu z plikami

15 1.5. PEGASUS MAIL W ŚRODOWISKU DOS 15 Rysunek 1.6: Komunikat programu makembox.exe pojawiający się po utworzeniu nowego użytkownika. Pegasusa i można zaczynać pracę. Jeśli istnieje taka potrzeba, nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić odpowiedni link w grupie Autostart. Jeśli użytkownik uruchamia program po raz pierwszy od momentu założenia mu skrzynki pocztowej, znajduje w nagrodę w swojej nowej poczcie cztery wiadomości od Davida z bardzo użytecznymi informacjami, tyle, że po angielsku. 1.5 Pegasus Mail w środowisku DOS 6 Chociaż Pegasus Mail jest programem napisanym specjalnie do pracy w sieciach Novell Netware, wbudowany weń mechanizm definiowania własnych bramek do różnych systemów pocztowych pozwala na rozbudowę jego funkcjonalności zgodnie z potrzebami użytkownika Pegasus Mail dla DOS a POP3 i SMTP Brak wbudowanej w program Pegasus Mail dla DOS obsługi protokołów POP3 i SMTP daje się łatwo obejść przy wykorzystaniu zewnętrznego programu PMPOP autorstwa Davida Harrisa. PMPOP wymaga do działania drivera pakietowego lub stosu TCP/IP firmy Novell (zawarty w LAN WorkPlace for DOS, oraz kliencie NWIP). Testowane były następujące konfiguracje: karta sieciowa Micronet SP2020 zgodna z NE2000 i packet driver; karta sieciowa Micronet SP2020 zgodna z NE2000 i Novell TCP/IP (klient 16-bitowy); karta sieciowa Micronet SP2500K i packet driver; karta sieciowa Micronet SP2500K i Novell TCP/IP (klient 16-bitowy); packet driver dla protokołu PPP. Do prawidłowej pracy niezbędne będą: 1. Pegasus Mail dla DOS - wersja 3.1 lub nowsza (najnowsza wersja to 3.40); 2. PMPOP wersja 1.10; 3. W zależności od rozwiązań stosowanych w miejscu korzystania z Pegasus Mail: 6 c 1999, Michał Rolka,

16 16 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU packet driver dla karty sieciowej, lub Novell TCP/IP, lub DOS PPPD packet driver 4. plik pm-lmtt.rsc zawierający tabele przekodowań lokalnego zestawu znaków (IBM Latin 2, Mazovia lub inne) na ISO-8859-x. Oprogramowanie to dostępne jest m.in.: 1. Pegasus Mail i PMPOP pliki pmail340.zip i pmpop110.zip: ftp://ftp.let.rug.nl/ - katalogi pegasus/dos/ i pegasus/other/; ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/simtelnet/msdos/mailnews/; ftp://ftp.man.poznan.pl/pub/simtelnet/msdos/mailnews/; ftp://ftp.tpnet.pl/pub/msdos/ftp.simtel.net/mailnews/; ftp://ftp.cyfronet.krakow.pl/pub/mirror/simtel.net/msdos/mailnews/; 2. packet driver jeśli nie ma go na wykorzystywanym komputerze, powinien być na dyskietce instalacyjnej do karty sieciowej. Jeśli i tam go nie ma, można spróbować poszukać odpowiedniego drivera na mirrorach Simtel.Net w katalogu msdos/pktdrvr/ 3. packet driver dla protokołu PPP plik dosppp05.zip, mirrory Simtel.Net, katalog msdos/pktdrvr/ 4. Novell TCP/IP (tcpip.exe) jeśli nie ma go na wykorzystywanym komputerze, można go poszukać na kompakcie instalacyjnym Novell Netware w plikach instalacyjnych klienta Netware/IP (PRODUCTS\VLMIP\IBM_6\BIN\TCPIP.EX_) lub na serwerze 5. plik pm-lmtt.rsc należy go poszukać na Polskiej Stronie Ogonkowej lub utworzyć samemu według zawartych tam informacji Konfiguracja Pegasus Mail W wersji minimalnej potrzebne są pliki pmail.exe i pegasus.rsc (w przypadku korzystania z angielskiego słownika również pmdict3.pmd lub jeśli posiadamy słownik dla innego języka). Należy je umieścić je w wybranym katalogu (u mnie był to C:\PMAIL i do niego będę się odnosił) może to być dyskietka (miejsca wystarczy). Podczas pierwszego uruchomienia należy określić LOKALNA nazwę użytkownika oraz lokalizację katalogu z pocztą (domyślnie C:\PMAIL\KATALOG 7 ). Następnie dobrze byłoby przystosować Pegasus Maila do używania polskich liter zgodnie z obowiązującym standardem (PN-91/T będąca odpowiednikiem normy ISO ). W tym celu należy ustalić lokalny standard kodowania polskich liter, a następnie skopiować lub utworzyć niezbędny plik pm-lmtt.rsc. Należy również dowolnym edytorem tekstowym otworzyć plik pmail.ini (znajdujący się w katalogu z pocztą), odszukać ciąg znaków "ISO " i zamienić go na "ISO ". PMPOP W zależności od używanej metody dostępu do protokołu TCP/IP należy wybrać odpowiednią wersję programu PMPOP: przy korzystaniu z packet drivera będzie to pdpmpop.exe, przy korzystaniu z Novell TCP/IP lwpmpop.exe. Odpowiedni program należy skopiować do katalogu z Pegasus Mailem zmieniając jego nazwę na pmpop.exe. Do tego samego katalogu należy skopiować pliki pm-menu.rsc oraz pmgate.sys. 7 maksymalnie 8 początkowych znaków nazwy użytkownika

17 1.5. PEGASUS MAIL W ŚRODOWISKU DOS 17 Transport TCP/IP Ponieważ tekst ten w pierwotnych zamiarach był przeznaczony dla osób, chcących korzystać z Pegasus Maila na komputerach już skonfigurowanych do pracy z siecią, konfigurowanie tejże jest szerzej opisane w dalszej części rozdziału. Korzystający z packet driverów powinni pamiętać o utworzeniu lub skopiowaniu istniejącego pliku wattcp.cfg. Pierwsze uruchomienie Po wykonaniu czynności opisanych w poprzednim punkcie menu programu Pegasus Mail zostanie rozszerzone o 2 nowe pozycje: check for New mail/get new POP3 mail oraz Send a mail message/send all messages. Pierwsze wejście w dowolną z tych pozycji spowoduje uruchomienie programu PMPOP w trybie konfiguracyjnym: Configuring PMPOP Get mail from : [pop3.serwer.pl ] 1 User name : mrc 2 User password : xxxxxxxxx 3 Store mail in : michal 4 Largest message to download (KB) : 0 5 Delete messages once downloaded : N 6 SMTP mail host : smtp.serwer.pl 7 From field : 8 Search mask : michal\*.msg 9 The name or address of the machine PMPOP 10 should contact to check for new mail gdzie poszczególne linie oznaczają odpowiednio: 1. adres serwera POP3; 2. identyfikator konta na serwerze POP3; 3. hasło dostępu do konta na serwerze POP3; 4. katalog, w którym nowa poczta zostanie zachowana (należy podać katalog LOKALNEGO użytkownika); 5. rozmiar maksymalnego listu (w kb), jaki może zostać pobrany z serwera POP3; 6. kasowanie listów z serwera po pobraniu; 7. adres serwera SMTP; 8. zawartość pola From:; 9. katalog i maska poszukiwania listów do wysłania (należy podać katalog LOKALNEGO użytkownika); 10. podpowiedzi.

18 18 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU Uwagi praktyczne Oszczędność miejsca Tak naprawdę wcale nie trzeba nosić na dyskietce całego Pegasus Mail wystarczy sam program PMPOP. Po uruchomieniu go z opcją -g pobierze on pocztę z serwera, a z opcją -s wyśle pocztę oczekującą. Przy pomocy prostych plików.bat można zautomatyzować transfer listów między dyskietką używaną w komputerze służącym do pobierania i wysyłania poczty a dyskiem twardym komputera, na którym poczta będzie czytana i pisana. Obsługa wielu kont Konfiguracja programu PMPOP jest zapisana w pliku PMPOP.PRO. Wystarczy zmienić jego nazwę, uruchomić PMPOP z parametrem -c i wpisać parametry następnego konta. W celu pobrania poczty z kilku kont, należy kolejno przemianowywać pliki z konfiguracją na pmpop.pro i uruchamiać PMPOP z parametrem -g Konfiguracja Novell TCP/IP W przygotowaniu Konfiguracja packet drivera W katalogu z programem pmpop.exe należy utworzyć lub skopiować istniejący plik wattcp.cfg o (przykładowej) zawartości: my_ip= netmask= nameserver= nameserver= gateway= domainslist="uwaterloo.ca" Jeśli w sieci jest używany serwer BOOTP, można zmienić pierwszy wiersz 8 na: my_ip=bootp Konfiguracja DOS PPPD Poniżej podaję przykład konfiguracji do połączenia z TPNET (numer 0,202122) przy pomocy modemu 3COM U.S. Robotics 56K Faksmodem, zainstalowanego na porcie COM2, podłączonego do centrali cyfrowej realizującej wybieranie tonowe. Potrzebne są następujące programy z archiwum dosppp05.zip: chat.exe, pppd.exe, termin.com. Następnie należy utworzyć następujące pliki: pppdrc.cfg: COM modem crtscts asyncmap 0 connect "chat -v -r pppdconn.lst -f tpnet.scr" user ppp passwd ppp 8 przykład ten jest wynikiem testów autora, w oryginalne dokumentacji PMPOP nie wspomniano o takiej możliwości

19 1.5. PEGASUS MAIL W ŚRODOWISKU DOS 19 tpnet.scr: ABORT ERROR ABORT BUSY ABORT NO DIALTONE ABORT NO CARRIER ABORT RING REPORT CONNECT TIMEOUT 10 ATZ OK ATDT0w TIMEOUT 60 CONNECT sername: sername: ppp ssword: ppp tpnet.dat: nameserver= nameserver= domainslist="tpnet.pl" plik ten jest szkieletem tworzonego w locie pliku wattcp.cfg. Jeśli driver będzie wykorzystywany z innymi programami, można uzupełnić go o inne wpisy według potrzeb. off if _%1==_ goto DIALER if %1==h goto HANGUP if %1==H goto HANGUP goto SYNTERR :HANGUP termin 0x60 echo Connection closed goto END :SYNTERR echo Syntax error, call as DIALER or DIALER H goto END :DIALER if exist ip-up.bat del ip-up.bat pppd debug kdebug 1 >>logger.out if errorlevel goto CONNERR if not exist ip-up.bat goto CONNERR call ip-up.bat if exist wattcp.cfg del wattcp.cfg copy tpnet.dat wattcp.cfg echo my_ip=%myip% >>wattcp.cfg echo gateway=%remip% >>wattcp.cfg echo netmask=%netmask% >>wattcp.cfg REM echo mss=%peermru% >>wattcp.cfg echo Connection succesful

20 20 ROZDZIAŁ 1. INSTALACJA PROGRAMU goto END :CONNERR echo Connection failed... :END W celu nawiązania połączenia, należy uruchomić plik wsadowy tpnet.bat bez parametru. Aby zakończyć połączenie, należy uruchomić go ponownie z parametrem H.

21 Rozdział 2 Opcje Pegasus Mail Na poprzednich stronach opisano kilka ustawień, jakie należało zmienić w programie. W tym rozdziale zaś, opisane zostaną wszystkie opcje dostępne w PMail. Opcje te zgrupowane zostały na poszczególnych zakładkach, dostępnych po wybraniu Options... z menu Tools. Od wersji 3.12 Pegasus Mail zmieniło się ułożenie zakładek - część pozostała w starym miejscu i jest dostępna jako Options... a część jako Internet options... z menu Tools. 2.1 Opcje ogólne Zakładka: General W zakładce tej można ustawić (lub zmienić) następujące dane: Personal name imię i nazwisko jakie będzie pojawiać się obok adresu pocztowego. Wypełnienie tego pola nie jest konieczne do poprawnej pracy programu, ale jest wskazane dzięki temu listy będą łatwiej rozpoznawane przez adresatów. Automatically open the new mail folder at startup zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że przy następnym uruchomieniu programu, automatycznie zostanie otworzony folder z nowymi listami (nawet, jeśli nowych listów w nim nie ma). Preserve deleted messages until end of session opcja ta pozwala na zabezpieczenie się przed przypadkowym skasowaniem listu. Po zaznaczeniu tej opcji, wybrane do kasowania wiadomości są umieszczane w specjalnym folderze (o nazwie Deleted Messages), a kasowanie następuje po zakończeniu pracy programu. Przypadkowo skasowane wiadomości mogą być odzyskane: wystarczy zaznaczyć daną wiadomość w folderze Deleted Messages, a następnie przenieść ją do innego folderu. Ask for confirmation before deleting objects zaznaczenie tego pola spowoduje przy każdorazowym kasowaniu wiadomości wyświetlenie ostrzeżenia. Jeżeli nie chcemy, aby program żądał od nas potwierdzania usunięcia listu, nie należy zaznaczać tego pola. Należy jednak liczyć się ze zwiększonym ryzykiem utraty listu, np. przy przypadkowym naciśnięciu przycisku Delete. Przed taką ewentualnością można zabezpieczyć się zaznaczając poprzednie pole wyboru: Preserve deleted messages... ; Allow read messages to stay in the new mail folder opcja ta pozwala na pozostawieniu przeczytanych wiadomości w folderze nowych wiadomości (New mail folder). Normalnie, przy zamykaniu folderu nowych wiadomości, przeczytane listy przenoszone są do folderu, który podany jest jako folder domyślny (Main folder). Ask for NetWare password at startup opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników wykorzystujących Pegasus Mail w środowisku Novell NetWare pozwala ona na zwiększenie bezpieczeństwa systemu pocztowego. Pegasus przy uruchomieniu będzie żądał podania hasła dostępu do sieci NetWare; dopóki hasło nie zostanie podane poprawnie PMail nie uruchomi się. 21

22 22 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL Encrypt copies-to-self of encrypted messages zaznaczenie tej opcji spowoduje, że zachowywane kopie listów wysłanych jako szyfrowane również zostaną zaszyfrowane tym samym kluczem co wysłane listy. Odczytanie kopii listów będzie wymagało podania właściwego hasła. Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone, kopie zaszyfrowanych listów będą przechowywane jako zwykły tekst. Ale jak pisał David Kocmoud (jeden z członków pomocy technicznej Pegasus Mail) 1 : From: "David J. Kocmoud" Newsgroups: comp.mail.pegasus-mail.ms-windows Subject: Re: No encryption of Copies-to-self Date: 31 Dec :51:03 GMT Gary Reents wrote in article > > I m using the built in encryptor and my > copies to self are not being encrypted. Is > this a known bug? I ve gone into options and > set the Encrypt copies to self option. Am I > missing something? It is a known limitation. That encryption option of copyself messages should be dimmed since it is not currently functional. Offer advanced options when preparing replies PMail posiada możliwość uaktywnienia dodatkowych opcji przy pisaniu odpowiedzi (reply) pozwala to m.in. na wybieranie jednego z adresów umieszczonych w nagłówku oryginalnego listu. Chcąc korzystać z tej możliwości należy zaznaczyć to pole. Różnice w wyglądzie okien dialogowych Reply options przedstawia rysunek 2.1. Save WinPMail s desktop state between sessions jeżeli to pole zostanie zaznaczone, Pegasus będzie zapisywał wygląd pulpitu (położenie i wygląd folderów, książek adresowych, oraz innych otwartych okien) przy zakończeniu pracy z programem. Przy następnym uruchomieniu programu zostanie przywołany poprzedni wygląd pulpitu. Use system-defined colours in list windows opcja ta pozwala na używanie zdefiniowanych w systemie MS Windows kolorów w oknach Pegasus Mail. Autosave messages in progress every xx minutes wpisanie w to pole jakiejś nieujemnej wartości (np. 10) spowoduje, że tworzony list będzie automatycznie zapisywany co dziesięć minut. Po wysłaniu listu, zapisana wcześniej wersja zostaje automatycznie skasowana. Opcja ta pozwala na zabezpieczenie się przed przypadkową utratą pisanej wiadomości, np. na skutek awarii lub zawieszenia się systemu. Po ponownym uruchomieniu programu można odtworzyć ostatnio zapisaną wersję przez wybranie Open saved message z menu File lub przez naciśnięcie CTRL+O. Name for folder for copies to self tutaj należy podać nazwę folderu, w którym przechowywane będą kopie listów. Domyślnie PMail nazywa ten folder jako Copies to self. Naciskając przycisk Select można wybrać jeden z istniejących już folderów w oknie Select a mail folder należy podświetlić jeden z folderów i nacisnąć przycisk Open. Name for default mail folder nazwa domyślnego folderu, w którym będą przechowywane przychodzące listy domyślnie jest to Main folder. 1 opcja ta została usunięta w wersji 3.11

23 2.1. OPCJE OGÓLNE 23 Rysunek 2.1: Okno dialogowe Reply options przy zaznaczonej opcji Offer advanced options when preparing replies oraz to samo okno, gdy opcja ta nie zostanie zaznaczona Zakładka: Advanced Refresh the new mail folder view every 10 secs ta opcja ustala jak często PMail ma sprawdzać czy w folderze z nowymi listami nie ma nowej wiadomości. Mniejsza wartość wpisana w to pole spowoduje to, że Pegasus będzie częściej sprawdzał zawartość folderu, ale też będzie powodowała zwiększenie generowanego ruchu w sieci co może objawiać się zmniejszeniem wydajności komputera, szczególnie w przypadku, gdy komputer ten podłączony jest do sieci wolnym łączem. Number of lines to scan for enclosures 20 Pegasus Mail potrafi rozpoznać załączniki utworzone przez inne kopie PMail, jednak załączniki utworzone w innych programach pocztowych mogą być trudne do znalezienia. Kiedy PMail otwiera folder z nowymi listami, automatycznie przeszukuje wszystkie wiadomości w poszukiwaniu załączników. Opcją tą można kontrolować liczbę linii jaką program powinien skanować w każdej wiadomości w poszukiwaniu załączników znalezienie jakiegokolwiek załącznika w liście jest sygnalizowane odpowiednim znacznikiem (czarnym kwadratem) w oknie nowych wiadomości. Należy jeszcze dodać, że naciśnięcie przycisku Attach podczas czytania listu spowoduje przeszukanie całego listu w poszukiwaniu załączników kodowanych UUE lub w formacie BinHex. Organization string pole to jest używane tylko w przypadku, gdy komputer nie jest podłączony do lokalnej sieci NetWare. Pole to służy do wprowadzenia informacji o przynależności użytkownika (może to być nazwa zakładu pracy w przypadku, gdy konto udostępnia nam pracodawca, może to być nazwa szkoły, itp.) Przykładowo, wartość tego pola z kilku wybranych listów: Organization: Organization: Organization: Organization: Organization: private box Agricultural University of Lublin Marie Curie-Sklodowska University Zbowid Computers Research Ltd. Z domu SMTP time zone Wartość w tym polu oznacza różnicę pomiędzy strefą czasową w jakiej znajduje się nasz komputer a czasem w Greenwich, przy czym różnica powinna być podana w formacie +xxxx lub -xxxx. Dla Polski wartość ta wynosi jedną godzinę (+0100). Od wersji 3.01b Pegasus Mail pozwala na automatyczną (zgodną z ustawieniami systemu) zmianę wartości w tym polu aby wykorzystać tą możliwość, należy zaznaczyć pole Auto. Default MIME character set w polu tym należy wpisać ISO ; jest to zestaw znaków uznany za standardowy i obowiązujący dla Polski, zawierający m.in. polskie znaki diakrytyczne (litery: ą, ć, ę,... )

24 24 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL dzięki temu ustawieniu listy pisane z użyciem polskich liter będą właściwie kodowane i przesyłane przez Sieć, co umożliwi poprawne odczytanie ich przez naszych korespondentów. Accept requests to confirm reading opcja ta działa jedynie gdy PMail nie jest podłączony do serwera NetWare. Określa ona, czy Pegasus ma wysyłać potwierdzenie tego, że list został przeczytany. Niektóre systemy poczty elektronicznej pozwalają na ustawienie właściwości przesyłki tak, aby system powiadamiał nadawcę tejże o odebraniu i przeczytaniu jej przez adresata. Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, Pegasus nie będzie wysyłał takich potwierdzeń (więcej na ten temat na stronie 45). Deleted messages folder persists between sessions opcja ta 2 pozwala po zaznaczeniu na przechowywanie skasowanych listów pomiędzy sesjami Pegasus Mail. If winsock.dll is available, load it winsock.dll (lub wsock32.dll w systemach 32-bitowych: Windows 98 i Windows NT) jest biblioteką umożliwiającą Pegasusowi połączenie się z Siecią przy pomocy protokołu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Domyślnie, jeżeli PMail znajdzie tą bibliotekę wśród plików systemowych, załaduje ją i pozwoli na korzystanie z serwisu pocztowego opartego na protokole TCP/IP. Jeśli jednak będą występowały jakiekolwiek błędy w czasie ładowania tej biblioteki można tą opcję wyłączyć wybierając Never. Jeśli komputer jest połączony z Siecią wolnym łączem (np. korzystając z protokołu Serial Line IP (SLIP)) można wybrać opcję On demand only pozwoli to Pegasusowi załadować bibliotekę wtedy gdy będzie jej potrzebował, po czym biblioteka ta zostanie usunięta z pamięci. Opcję tą można także wybrać, gdy dostępna pamięć jest niewystarczająca do poprawnej pracy. W przypadku łącza stałego można wybrać opcję Always. New mail reporting when WinPMail is minimized opcja ta 3 pozwala ustawić sposób powiadamiania o nowym liście gdy program jest zminimalizowany (zwinięty do ikony). Zaznaczenie Telltale Window spowoduje, że po zminimalizowaniu programu na pulpicie pokaże się ikona PMail, która będzie informowała o ilości nowych wiadomości. System tray spowoduje pojawienie się ikonki Pegasus a na belce programów, obok ikony zegara. Dodatkowo, przychodzącej wiadomości, można przypisać dźwięk; w tym celu należy zaznaczyć Play newmail alert sound i wybrać odpowiedni plik *.WAV. Należy zauważyć, że domyślnym ustawieniem programu jest, iż dźwiękowe powiadamianie o nowej poczcie działa tylko wtedy, gdy program jest zminimalizowany. Można jednak zmienić to ustawienie dodając do linii poleceń przełącznik -Z 512 dzięki temu, Pegasus będzie powiadamiał dźwiękiem o nowej poczcie za każdym razem, bez względu na to, czy jest zminimalizowany czy nie Zakładka: Mailbox location W zakładce tej ustawia się jedynie położenie (ścieżkę dostępu) katalogu z pocztą elektroniczną. Wartość <default> jest domyślnie wstawiana przez program. Jeżeli chcemy wskazać inne położenie katalogu z pocztą, należy, po wpisaniu w oknie prawidłowej ścieżki, nacisnąć przycisk Apply. Naciśnięcie tylko przycisku OK nie spowoduje wprowadzenia żądanych zmian w ustawieniach programu. Należy zwrócić uwagę, aby przed użyciem tej opcji pozamykać wszystkie otwarte okna Pegasus a. Move mailbox contents to new location zaznaczenie tej opcji spowoduje przeniesienie dotychczasowej zawartości skrzynki pocztowej do nowego katalogu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż opcja ta zmienia jedynie konfigurację (położenie) katalogu z przeczytaną pocztą (home mailbox), nie wpływa jednak na ścieżkę do katalogu, w którym mają być umieszczane nowe wiadomości (new mail directory) wiadomości te będą nadal umieszczane w dotychczasowym katalogu. Jeżeli istnieje potrzeba przeniesienia również tego katalogu w inne miejsce, należy skorzystać z programu pconfig.exe. Po uruchomieniu programu należy wybrać Standalone configuration i zmienić ścieżkę dostępu w polu New mailbox, przy czym należy upewnić się, że zapis \~8 (o ile wcześniej występował) nie został usunięty, tzn. c:\pmail\mail\~8 można zmienić na e:\internet\pmail\mail\~8, ale nie wolno na: e:\internet\pmail\mail\. 2 opcja ta została wprowadzona w wersji od wersji 3.12 opcja ta została rozbudowana i przeniesiona do zakładki Reporting

25 2.1. OPCJE OGÓLNE Zakładka: Toolbars Umożliwia manipulowanie zawartością i położeniem pasków narzędzi. Do dyspozycji mamy: When open, show the toolbars as : A horizontal floating window pasek narzędzi w układzie poziomym, pozwalający na dowolne przesuwanie go w obszarze okna programu; A vertical floating window pionowy pasek narzędzi, także z możliwością przesuwania; A fixed toolbar under the menu standardowo, pasek narzędzi znajduje się pod menu. Turn off tooltips on main toolbar oraz Turn off tooltips in client window toolbars opcje te włączają i wyłączają wyświetlanie podpowiedzi dla ikon pasków narzędzi po najechaniu na nie wskaźnikiem myszy. Toolbar style można wybrać sobie jeden ze zdefiniowanych stylów paska narzędzi. Do dyspozycji są: Standard, Businnes user, POP3 user, Pegasus Mail v2.x. Jeśli jednak wykorzystamy plik toolbar.pm do stworzenia swojego własnego paska narzędzi, to opisane powyżej pole wyboru z listy będzie ignorowane Zakładka: MHS/Connect2 4 Umożliwia zmianę ustawień w systemie MHS Novell NetWare. My NetWare/MHS username W tym polu należy wpisać nazwę użytkownika, pod jaką zostaliśmy zdefiniowani w systemie MHS. Nazwa ta może (ale nie musi) być taka sama jak dla systemu NetWare. Jeżeli używany jest system transportu SMF-71, nazwa ta może być podana w postaci pełnego adresu (do 128 znaków); podobnie, jeżeli nie jesteśmy członkiem domyślnej grupy roboczej MHS, powinniśmy podać tutaj pełen adres. Where to look for new mail Określa się położenie katalogu z nową pocztą w systemie MHS: Mailbox name Należy podać nazwę katalogu w drzewie katalogu MHS, do którego kierowana jest nowa poczta. W systemie MHS 1.5, nazwa ta odpowiada w zasadzie ośmiu pierwszym znakom nazwy użytkownika (loginu) w NetWare. New mail folder W tym oknie określa się nazwę folderu z nową pocztą, w którym Pegasus Mail powinien szukać nowych listów. Check the MHS new mail folder Standardowo, system MHS przy tworzeniu katalogu z nową pocztą dla każdego użytkownika, nazywa ten katalog jako MHS. Zaznaczenie tego przycisku pozwala PMail na sprawdzenie zarówno katalogu MHS jak i innego, zdefiniowanego w polu New mail folder. Zaznaczenie tej opcji nie wpływa negatywnie na pracę programu, może jednak nieznacznie spowolnić sprawdzanie czy nie ma nowej poczty Zakładka: Viewers Zakładka ta pozwala na zdefiniowanie programów, które będą uruchamiane do otworzenia różnego rodzaju plików stanowiących załącznik do otrzymanej wiadomości, bez potrzeby zapisywania załącznika na dysku i wychodzenia z Pegasus a... PMail posiada wbudowane opcje wyświetlania plików tekstowych (*.txt, *.html), oraz niektórych plików graficznych (*.jpg, *.gif, *.bmp, *.wmf). Dodanie nowego rodzaju pliku następuje po naciśnięciu przycisku Add i powiązaniu rozszerzenia pliku z konkretnym programem. Wyświetlone zostanie okno Define an attachment viewer, w którym należy zdecydować, czy Pegasus będzie rozpoznawał typ pliku załącznika po jego rozszerzeniu, czy też po informacji o załączniku, która jest generowana przez program pocztowy nadawcy i dodawana do przesyłki. Po wybraniu jednej z możliwości należy w polu If the Attachment s... matches wpisać rozszerzenie lub opis załącznika. 4 Zakładka ta zniknęła w wersji 3.12

26 26 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL Rysunek 2.2: Okno Define an attachment viewer pozwalające zdefiniować nowe rozszerzenia i ich obsługę. Command to execute to pole pozwala wybrać program jaki będzie uruchamiany do otworzenia załącznika (Run this programm) lub podjęcie decyzji, którego programu użyć, pozostawia systemowi Windows (Let Windows choose a appropriate application). Nazwę programu można wprowadzić z klawiatury, można też wskazać odpowiedni program naciskając przycisk Browse. Extension to use for temporary file w momencie otwierania załącznika, który skojarzony jest z jakimś programem, zawartość załącznika kopiowana jest do pliku tymczasowego i dopiero ten plik jest otwierany przez dany program. W polu tym można wpisać rozszerzenie, jakie ma być nadawane plikom tymczasowym. Dobrym przykładem mogą być pliki TIFF w MS DOS i Windows pliki te mają rozszerzenie.tif, w systemach unixowych rozszerzenie.tiff. Może się zdarzyć, że program graficzny nie będzie potrafił otworzyć pliku plik.tiff, i dopiero zmiana nazwy na plik.tif umożliwi odczytanie zawartości tego pliku. Oprócz dodawania nowych, można edytować (po naciśnięciu przycisku Edit) lub usuwać (przyciskiem Delete) już istniejące powiązania. Rysunek 2.2 przedstawia przykład zdefiniowania nowego rozszerzenia (*.tiff) i powiązania go z programem Imaging Zakładka: Hyperlinks Enable display of clickable links (URLs) in reader opcja ta pozwala na wyróżnianie znalezionych w przesyłce adresów sieciowych. Pegasus rozpoznaje adresy sieciowe: ftp: oraz mailto: i może wyświetlać je jako zielony, podkreślony tekst. Wyróżnienie adresów ma jeszcze jedną zaletę: podwójne kliknięcie takiego adresu spowoduje określoną reakcję: kliknięcie adresu e mail otworzy edytor nowej wiadomości, a adres wstawiany jest automatycznie w pole To:, wskazanie zaś adresu http: lub ftp: uruchomi przeglądarkę internetową (o ile jest zainstalowana). O tym, którą przeglądarkę Pegasus ma uruchomić, decyduje następna opcja: When opening a WWW hyperlink dzięki której można ustawić, aby uruchamianą przeglądarką była ta, która jest domyślnie zainstalowana w systemie (Find browser automatically) lub można wskazać ulubioną przeglądarkę (Web Browser commandline).standardowo, Pegasus powinien bez problemu korzystać z biblioteki url.dll. Jeśli jednak biblioteka ta nie jest zainstalowana (lub jest zainstalowana niewłaściwie), Pegasus Mail będzie miał kłopoty z przekazywaniem adresów URL do systemu (przeglądarki) w tym przypadku zaznaczenie opcji use URLPROXY.EXE wymusi na programie interpretowanie adresów URL przez dostarczony z Pegasusem program, a nie przez systemową bibliotekę url.dll. 5 5 opcja dostępna od wersji 3.12

27 2.1. OPCJE OGÓLNE 27 Rysunek 2.3: Okno Signature set służące do definiowania sygnatur. Use the non-standard URLs expected by MS Internet Explorer Opcja ta musi być zaznaczona jeżeli, jako przeglądarka, używany jest Internet Explorer firmy Microsoft pozwala ona na stosowanie niezgodnych ze standardami, nielegalnych, adresów URL, 6 wprowadzonymi przez Microsoft. Od wersji 3.12 zakładka ta posiada jeszcze jedną opcję: Mailer for Microsoft Internet Explorer naciśnięcie przycisku MSIE Mailer spowoduje, iż PMail będzie domyślnym programem pocztowym dla MS Internet Explorera Zakładka: Signatures Sygnatura, to swoisty podpis, umieszczany pod listem. Na ogół zawiera ona imię i nazwisko nadawcy, jego adres e mail; bardzo często też, sygnatura jest automatycznie wstawiana przez program pocztowy. Również PMail pozwala na wstawianie sygnatur, które można zdefiniować w tej zakładce; maksymalnie można zdefiniować do dziewięciu różnych sygnatur. Po naciśnięciu przycisku Edit otwiera się okno, w którym można nadać nazwę tej sygnaturze (You can enter a short name to identify this set) oraz zdefiniować zawartość sygnatur, jaka będzie dodawana do listów. Każda definicja może składać się z trzech różnych sygnatur, przy czym każda z nich przeznaczona jest dla innych adresatów. W górnym polu można zdefiniować sygnaturę, która będzie dodawana do listów wysyłanych lokalnie, w środkowym do listów wysyłanych na adresy internetowe, oraz w polu dolnym sygnaturę, która będzie wysyłana przez system MHS. Przy pomocy przycisków Copy, Paste i Save można kopiować, wstawiać i zapisywać treść sygnaturek. Zaznaczając pole Use by default przy jednej z sygnatur definiuje się, że sygnatura ta będzie automatycznie dodawana do każdego listu. Sygnatura dodawana jest (na ogół) na końcu listu. Przed właściwym tekstem sygnatury powinna występować linia składająca się ze znaków --, tj. myślnik, myślnik, spacja, dzięki temu niektóre programy pocztowe potrafią automatycznie usunąć taką sygnaturę z treści odpowiedzi (reply). Czasami może zaistnieć potrzeba wstawienia sygnatury w środku listu, np. przed forwardowanym listem. Można to uzyskać poprzez zdefiniowanie skrótu (Glossary z menu Tools), przy czym w polu Full text należy wprowadzić treść sygnatury. Należy także pamiętać aby nie dodawać standardowej sygnatury do listu należy w polu sygnatury (Sig:) wybrać No signature. 6 Definicję URL można znaleźć w dokumencie RFC1738

28 28 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL Zakładka: Message settings W tej zakładce można zmienić ustawienia dla tworzonych listów. Use MIME features pozwala na stosowanie standardu Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) (opisanego w dokumentach RFC, od nr RFC2045 do RFC2049) w wysyłanych przesyłkach. Opcja ta musi być zaznaczona, jeśli Pegasus ma obsługiwać system kodowania polskich liter zgodnie z ISO Opcję tę można włączyć wybierając On oraz wyłączyć, wybierając Off. Confirm reading, Confirm delivery te dwie opcje pozwalają na ustawienie własności wysyłanych przesyłek: włączając te opcje można próbować wymóc na systemie adresata, aby przysłał potwierdzenie dostarczenia przesyłki (confirm delivery) i potwierdzenie przeczytania listu przez adresata (confirm reading). Należy jednak podkreślić, że potwierdzenie przeczytania listu nie jest uznawane za standard w Sieci niektóre systemy pocztowe akceptują je, inne nie. Copy to self Włączenie tej opcji spowoduje, że kopie wysyłanych listów będą zapisywane na dysku, zaś Pegasus będzie je przechowywał w folderze, którego nazwa została ustawiona w opcji Name for folder for copies to self w zakładce General Wybranie pola Use last setting w powyższych opcjach spowoduje, że bieżące ustawienia będą zapamiętywane i przenoszone z listu do listu. Message width 70 Ustawia się średnią szerokość linii tekstu w pisanym liście. Average <Tab> width 4 średnia szerokość znaku tabulacji wstawianego w edytowanym liście. Remember address selection options in reply dialog opcja ta ma znaczenie tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Offer advanced options for replies w zakładce General. Jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona, Pegasus będzie pamiętał z poprzedniego listu ustawienia adresów, jakie pojawiają się w oknie Reply options przy wysyłaniu odpowiedzi. Pozostawienie tej opcja jako nie zaznaczonej, pozwala na wybieraniu odpowiedniego adresu przy pisaniu odpowiedzi. Use message reader quoting styles in replies po zaznaczeniu tej opcji, program używa ustawień z opcji Show quoted text in... z zakładki Reader settings przy tworzeniu odpowiedzi. Automatically check spelling before sending message pozwala na automatyczne sprawdzanie pisowni przed wysłaniem listu. Sprawdzanie to odbywa się po naciśnięciu przycisku Send, otwiera się wtedy okno Check spelling. Pegasus jest rozprowadzany ze słownikami do języka angielskiego (w wersji brytyjskiej oraz amerykańskiej). Ponadto można zdefiniować swój własny słownik, zawierający do 5000 słów używając przycisku Add to dict. podczas sprawdzania listu. Ask whether or not to make a copy to self przy zaznaczonej tej opcji, PMail będzie ignorował zaznaczenie opcji Copy self z edytora wiadomości, a przy wysyłaniu listu (po naciśnięciu przycisku Send) pytał, czy zachować kopię listu, czy też nie. If making a copy to self, ask which folder to put it in zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w przypadku zapisywaniu kopii listu, program będzie pytał się o folder, w którym kopia ma być zapisana. Jeżeli opcja ta pozostanie nie zaznaczona, kopie listów będą przechowywane w folderze ustawionym w opcji Name for folder for copies to self w zakładce General. Hide the editor styles toolbar po zaznaczeniu tej opcji, nie będzie wyświetlany pasek narzędzi formatowania tekstu w oknie redagowania wiadomości. Add extra white space around the message editor dodaje dodatkowy obszar pomiędzy miejscem, w którym wprowadzany jest tekst a krawędzią okna edytora. For replies, place the cursor on an initial blank line gdy ta opcja jest zaznaczona, Pegasus, przy pisaniu odpowiedzi będzie dodawał pustą linię na jej początku i w niej umieszczał kursor.

29 2.1. OPCJE OGÓLNE 29 Use exact character measurement for right margin zaznaczenie tej opcji spowoduje, że pole Message width będzie traktowane jako dokładna liczba znaków, zaś prawy margines będzie liczony w oparciu o liczbę znaków w linii a nie w oparciu o całkowitą szerokość wiadomości. Od wersji 3.10, zakładka ta posiada jeszcze dwa pola, pozwalające programowi na dokończanie adresów e mail w trakcie ich wpisywania (Address completion: complete address from), co może znacznie przyspieszyć wprowadzanie adresów. Recently-used addresses po zaznaczeniu tego pola, PMail będzie przeszukiwał ostatnio używane adresy; Addressbooks zaś po zaznaczeniu tego pola adresów występujących w książkach adresowych Zakładka: Reader settings W zakładce tej ustawia się parametry okna, w którym wyświetlane są czytane wiadomości. Show quoted text in kolor Italics w opcji tej można wybrać kolor, w jakim będzie wyświetlany cytowany w odpowiedzi fragment listu nadawcy. Dodatkowe zaznaczenie pola Italics spowoduje, że cytowany fragment będzie wyświetlany kursywą. Right margin for wrapping and reformatting 74 opcja ta, dodana w wersji 3.12, umożliwia ustawienie wartości kolumny, na której PMail będzie zawijał tekst (przy włączonych opcjach Wrap long lines lub Reformat long lines z menu Reader. Always save the last window size used zaznaczenie tej opcji spowoduje zapisywanie ostatnio ustawionego rozmiaru okna. When the current message is moved or deleted opcja ta pozwala na wybranie akcji, jaką ma wykonać program, po przeniesieniu do innego foldera lub skasowaniu aktualnie czytanej wiadomości. Do dyspozycji użytkownika pozostawiono: otworzenie następnej wiadomości w folderze, w którym była przenoszona/kasowana wiadomość (Open the next message in the original folder), otworzenie poprzedniej wiadomości w tym samym folderze (Open the previous message in the original folder) lub też zamknięcie okna i nie otwieranie żadnej innej przesyłki (Close the window and do not load another message). Where a choice exist, display the fancy version czasami, w przypadku otrzymania przesyłki zawierającej sformatowany tekst, istnieje możliwość wyboru, czy ma być on wyświetlany jako sformatowany, czy też jako zwykły tekst. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, Pegasus będzie wyświetlał, o ile będzie to możliwe, takie przesyłki w postaci niesformatowanej. Po zaznaczeniu opcji, należy zdecydować, czy przesyłki zawierające HTML mają być wyświetlane w PMail (Show HTML directly), czy też ma być uruchamiana przeglądarka (Use browser). Zaznaczenie Prompt me spowoduje, że przy każdorazowej próbie wyświetlenia takiej wiadomości, Pegasus będzie pytał się użytkownika o sposób jej wyświetlania Zakładka: Sending mail Default reply to address należy wpisać adres e mail, na który mają być kierowane odpowiedzi na listy; Permanent BCC (blind carbon copy) Bcc: jest jednym z pól nagłówka 7 przesyłki elektronicznej, opisany w RFC Pozwala on na wprowadzenie adresu osób, którym mają być wysłane kopie listów (obok pól To: i Cc:). Cechą charakterystyczną pola Bcc: jest to, że adresaci wymienieni w tym polu nie są widoczni dla głównych adresatów. W opcji tej można wprowadzić adres, na który mają być przesyłane kopie wszystkich listów np. może to być inny adres nadawcy. Naciśnięcie przycisku ze znakiem zapytania wyświetli listę ostatnio używanych adresów można wybrać jeden z nich. 7 więcej na temat pól nagłówka można przeczytać w 8 Dokumenty RFC stanowią zbiór istotnych informacji o standardach sieciowych oraz o Internecie w ogólności. Dokumenty te można znaleźć pod adresem ftp://ftp.cyf-kr.edu.pl/mirror/rfc/

30 30 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL When sending message containing rich (formatted) text Wykorzystywany przez Pegasus Mail edytor pozwala na formatowanie tekstu, podobnie jak czynią to edytory tekstowe (pogrubienie, kursywa itp.). Niestety, nie wszystkie programy pocztowe obsługują formatowany tekst, także standardy opisujące interpretację i sposób wyświetlania takiego tekstu nie są rozpowszechnione i stosowane. W rezultacie, może okazać się, że adresat takiej wiadomości nie będzie w stanie jej przeczytać. Poniżej opisane opcje pozwalają na ustawienie i kontrolę w jaki sposób mają być przesyłane sformatowane wiadomości. Always remove formatting lub Send richtext as required zaznaczenie Always remove formatting spowoduje, że Pegasus Mail będzie usuwał formatowanie, a wszystkie listy będą wysyłane jako wiadomości tekstowe (plain text). Przesyłanie listów w postaci czystego tekstu zalecane jest przez netykietę. Wskazanie na Send richtext as required pozwala na decydowanie przez PMail kiedy wysyłać list jako tekst sformatowany, a kiedy jako czysty tekst: jeżeli będzie używane formatowanie tekstu, tj. pogrubienia, kursywy, podkreślenia (bold, italic, underlined) takie wiadomości będą przesyłane jako richtext, jeśli zaś formatowanie ograniczy się do formatowania paragrafów (wcięcie, wyśrodkowanie itp.) wiadomości będą przesyłane jako plain text. Odpowiedzi na listy przysyłane w HTML u zawsze wysyłane są jako richtext. Generate multipart/alternative versions of richtext messages Multipart (Alternative) jest to specjalna właściwość przesyłki zgodnej ze specyfikacją MIME, która pozwala na umieszczenie w jednej przesyłce kilku różnych wersji tego samego tekstu. Czytnik poczty, który rozumie ten format, może wybrać tą wersję, którą jest w stanie najlepiej wyświetlić. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, PMail tworzy przesyłki zawierające dwie wersje formatowanego tekstu: wersję richtext oraz wersję plain text. Skutkiem ubocznym jest to, iż generowane przesyłki są dwukrotnie większe, niż normalnie. Należy także dodać, że wysyłanie takich przesyłek na listy dyskusyjne jest bardzo źle widziane i może być bardzo ostro krytykowane. text/enriched by default / text/html by default Opcja ta określa sposób kodowania wysyłanych przesyłek, gdy tekst w nich jest sformatowany. Text/enrichted jest fragmentem standardu MIME, opisanym przez P. Resnicka i A. Walkera 9, służącym do przesyłania sformatowanej informacji. Jego składnia jest na tyle prosta, że nawet użytkownik, który nie posiada programu umożliwiającego odczytanie tego formatu, jest w stanie odczytać treść przesyłanej informacji. Ujemną stroną text/enrichted jest to, że ma dość ograniczone możliwości formatowania tekstu. Text/HTML jest bardzo rozbudowanym sposobem formatowania przesyłek jest to język stosowany do prezentacji zawartości stron WWW. Jego składnia może być skomplikowana, co może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać odczytanie przesyłanej wiadomości przez kogoś, czyj program pocztowy nie obsługuje tego formatu. Stosowanie tego kodowania może też powodować znaczne zwiększenia objętości przesyłek. Zaletą text/html jest możliwość bardzo bogatego formatowania przesyłanych wiadomości. Wybór odpowiedniego formatu kodowania zależeć powinien od tego, z kim zamierzamy korespondować, i czy programy używane przez te osoby pozwalają na odczytanie kodowanych w ten sposób informacji. For mail sent to local addresses, use MS RTF formatting Microsoft Rich Text Format (RTF) jest jednym z formatów pozwalających na stosowanie bardzo zaawansowanych technik formatowania w dokumencie. Pegasus Mail potrafi czytać i zapisywać RTF, a także używa domyślnie tego formatu w przypadku przesyłania grafiki lub innego sformatowanego tekstu do innych użytkowników systemu lokalnego. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, Pegasus Mail ignoruje ustawienie opcji Always remove formatting przy wysyłaniu wiadomości do innych użytkowników zalogowanych lokalnie, generując sformatowany tekst RTF. Jeżeli opcja jest wyłączona, PMail nie będzie tworzył RTF i będzie usuwał formatowanie nawet dla lokalnych adresatów. Uwaga: opcja ta musi być zaznaczona aby używać możliwości wysyłania grafiki przy importowaniu jej poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. 9 oczywiście w kolejnym RFC, tym razem jest to RFC1896

31 2.1. OPCJE OGÓLNE 31 Send enclosures instead of attachments Podczas wysyłania przesyłek zawierających załączniki, PMail standardowo wysyła każdy załącznik w oddzielnej przesyłce. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, Pegasus będzie dołączał załączniki na końcu przesyłanej wiadomości, a całość potraktuje jako jedną przesyłkę. Należy zwrócić jednak uwagę, iż tak przesyłane załączniki mogą być trudniej rozpoznawalne przez inne systemy pocztowe. Allow 8 bit MIME encodings Jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona, Pegasus Mail gdy znajdzie w wiadomości ośmiobitowe dane (np. polskie znaki diakrytyczne), będzie wysyłał przesyłki zgodne z MIME używając ośmiobitowego systemu kodowania. Przesyłanie ośmiobitowych danych w poczcie elektronicznej jest niedozwolone, nie mniej jednak jest stosowane w niektórych krajach/systemach pocztowych. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, przy przesyłaniu ośmiobitowych danych program będzie je konwertował zgodnie z kodowaniem quoted-printable. Don t add information sections to Multipart messages standardowo, gdy przesyłka zawiera załączniki, PMail automatycznie dodaje kilka linijek tekstu opisujących dany załącznik. Opis ten zawiera: oryginalną nazwę pliku, jego rozmiar i datę utworzenia oraz typ załącznika dane te mogą być pomocne do identyfikacji i znalezienia załącznika w tekście. W niektórych przypadkach, np. przy korzystaniu z bramek faksujących, nie jest zalecane dodawanie takich informacji. Jeżeli chcemy wyłączyć dodawanie tych informacji, należy zaznaczyć tą opcję. Suppress BCC listings in outgoing mail Domyślnie Pegasus Mail wyświetla w polu Bcc: adresy wszystkich umieszczonych w tym polu adresatów. Jeżeli ta opcja będzie zaznaczona, pole Bcc: będzie zawierało tylko słowo Suppressed, bez żadnego adresu Zakładka: Encryption Pegasus Mail posiada wbudowany moduł służący do szyfrowania przesyłanych wiadomości. Pozwala też na stosowanie innych modułów szyfrujących, np. systemu Pretty Good Privacy (PGP) Phila Zimmermana. 10 W zakładce tej można zdefiniować niektóre ustawienia, jakie PMail będzie wykorzystywał, gdy wybranie zostana opcja szyfrowania przy pisaniu listu. Default encryption method Jeżeli jest zainstalowanych kilka modułów szyfrujących, ich nazwy powinny pojawić się w rozwijanej liście. Opcja ta pozwala na wybranie jednego z nich jako domyślnego modułu szyfrującego; jeżeli nie został zainstalowany żaden dodatkowy moduł, Pegasus będzie używał wbudowanego modułu (Built-in encryptor). Nie znaczy to jednak, że każda przesyłka będzie szyfrowana szyfrowane będą tylko te, dla których zostanie zaznaczona opcja szyfrowania w oknie tworzenia listu. Default password Niektóre z modułów szyfrujących wymagają, przed zaszyfrowaniem przesyłki, podania hasła. Hasło to można wpisać w tym polu; będzie ono zapamiętane przez program (zapisane w formie niejawnej w pliku pmail.ini) i wykorzystywane przy szyfrowaniu. Uwaga: zapisanie hasła jest równoznaczne z obniżeniem bezpieczeństwa systemu. Zapisane na dysku hasło może (przypadkowo lub celowo) dostać się w niepowołane ręce. Ask at startup Jeżeli nie chcemy zapisywać hasła i jednocześnie nie chcemy wpisywać go przy każdym szyfrowaniu przesyłek, możemy tak ustawić PMail, aby pytał się o hasło przy rozpoczęciu pracy. Jest to pewnego rodzaju kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą użytkownika, nie mniej jednak nie jest to metoda w stu procentach bezpieczna. Auto-attach a digital signature if the encryptor supports it Sygnatura cyfrowa jest opcją programów szyfrujących, która co prawda nie szyfruje zawartości listu, ale podpisuje list w specjalny sposób, pozwalający odbiorcy stwierdzić, że list został podpisany kluczem prywatnym nadawcy oraz że nie został po drodze zmieniony. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że (jeżeli tylko zainstalowany moduł szyfrujący na to pozwala) do każdej wysyłanej wiadomości taka sygnatura będzie dodawana. 10 Na temat PGP można przeczytać na stronach Pawła Krawczyka: lub w opisie Szymona Sokoła dostępnego pod adresem

32 32 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL Zakładka: Reporting Zakładka ta została wprowadzona w wersji Zawiera ona opcje związane z powiadamianiem użytkownika o nowej poczcie oraz o komunikatach systemowych. Notify of new mail using a floating Telltele window jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, Pegasus Mail będzie informował o nowej poczcie wyświetlając małe okienko, w którym podana będzie ilość nowych przesyłek w każdym ze źródeł: folderze z nową pocztą, folderze z nową pocztą w każdym z podmontowanych katalogów oraz w folderach IMAP. Place an icon in the Windows system tray opcja ta, dostępna tylko w wersjach 32-bitowych, powoduje dodanie ikonki w pasku systemowym (np. obok ikony zegara) po zminimalizowaniu Pegasusa. Opcja ta ma trzy pola: Animate the icon... when new mail arrives zaznaczenie tego pola spowoduje, iż ikona będzie animowaną gdy otrzymamy nowy list; Only display the icon when Pegasus Mail is minimized po zaznaczeniu tego pola, ikona będzie wyświetlana jedynie wtedy, gy program zostanie zminimalizowany; Hide the Pegasus Mail taskbar entry when minimized gdy to pole będzie zaznaczone, przy minimalizacji PMail będzie ukrywał przycisk z paska zadań, pozostawiając jedynie ikonę w pasku systemowym. Włączając tą opcję, oszczędzamy miejsce na pasku zadań, ale jednocześnie niemożliwym staje się przełączenie się do Pegasusa przy pomocy przycisków ALT+TAB. Play a new mail alert sound zaznaczając tą opcję można przychodzącej wiadomości przypisać dźwięk; w tym celu należy nacisnąć przycisk Select sound i wybrać odpowiedni plik *.WAV. Only play the sound if Pegasus Mail is minimized zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż dźwięk oznaczający otrzymanie nowej przesyłki będzie odtwarzany jedynie wtedy, gdy PMail jest zminimalizowany do ikony. Drugą grupę stanowią opcje związane z komunikatami systemowymi. Pegasus Mail zapisuje wszystkie zdarzenia ze swojej pracy w pliku dziennika; można podejrzeć te zdarzenia wybierając opcję System messages... z menu Window. System message reporting level Opcja ta kontroluje typ (oraz ilość) zapisywanych zdarzeń. Poziom 0 - No messages wyłącza śledzenie i zapisywanie zdarzeń, zaś poziom 5 - Debugging messages powoduje szczegółowe wyświetlanie wszystkich zdarzeń. Standardowo ustawiony poziom 3 - Normal messages w zupełności wystarcza przy normalnej pracy programu. Show System Message window after applying filtering rules zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż po każdym filtrowaniu wiadomości PMail będzie wyświetlał okno System Message. Może to być przydatne w celu zorientowania się, jakie listy i w jaki sposób zostały przefiltrowane. Keep a log of messages sent (in SYSLOG.PM file) po zaznaczeniu tej opcji, Pegasus Mail będzie tworzył plik syslog.pm, w którym będzie zapisywał informacje o wysyłanych listach. Plik ten, umieszczony w katalogu z pocztą, zawiera informacje o adresacie listu, temacie, oraz o właściwościach przesyłki, np.: :12 T Leszek Wencel pytanie o szablony - 0 <Default> NNYNNN :12 T Tomasz Sugier Re: List z Lublina - 0 <Default> NNYNNN Zakładka:Network 11 Your e mail address is w polu tym znajduje się adres e mail, który został podany w trakcie instalacji. Adres ten jest wykorzystywany i wstawiany do pola From: nagłówka przesyłki. 11 została usunięta w wersji 3.12

33 2.1. OPCJE OGÓLNE 33 POP3 host jest to adres serwera, na którym jest założone konto pocztowe. User name nazwa użytkownika (konta) Password hasło dostępu SMTP host adres (nazwa) serwera, który wysyła pocztę. Domyślnie, PMail wpisuje w to okno adres serwera POP. Zakładka ta posiada jeszcze dodatkowe przyciski, których naciśnięcie spowoduje wyświetlenie kolejnych okien konfiguracyjnych. I tak, okno dialogowe, pojawiające się po naciśnięciu Advanced network configuration options... pozwala na: TCP/IP timeout value (maximum wait time) 90 w oknie tym można podać wartość (w sekundach) decydującą o tym, jak maksymalnie długo program ma czekać na odpowiedź z serwera. Zmiana tej wartości na większą może być szczególnie przydatna w przypadku powolnego łącza z Siecią. Send mail before retrieving mail zaznaczenie tej opcji spowoduje, że PMail w trakcie połączenia najpierw wyśle pocztę, a później sprawdzi konto pocztowe. When checking for mail, check for all identities w przypadku konfiguracji Pegasus a do pracy z wieloma kontami (identyfikacjami), zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w trakcie sprawdzania konta pocztowego, sprawdzane będą wszystkie pozostałe konta jakie zadeklarowane zostały dla poszczególnych identyfikacji. Exclude this identity from multi identity mail checks ta opcja wyłącza bieżącą identyfikację ze sprawdzania wielu identyfikacji, ustawionego w poprzedniej opcji. Connect to SMTP server on TCP port 25 można ustawić port serwera, z którym powinien łączyć się PMail przy wysyłaniu poczty. Domyślnie, jest to port 25; wartości tej nie należy zmieniać bez wyraźnego polecenia administratora systemu bądź dostawcy usług sieciowych. Use user-supplied From: field in SMTP envelope list elektroniczny składa się z dwóch części: zawartości i koperty. Koperta zawiera informacje pozwalające na przesłanie i dostarczenie zawartości do adresata i jest usuwana z przesyłki po dostarczeniu jej do adresata. Jedyną pozostałością po kopercie są pola nagłówka świadczące o adresie i drodze powrotnej do nadawcy listu (Return-path:). Zawartość tego pola zwyczajowo używana jest przez serwery SMTP do obsługi błędów. Niestety, zdarzają się jednak systemy pocztowe ignorujące pole From:, a listy zwrotne (odpowiedzi) kierują na adres podany w polu Return-path:. Domyślnie, Pegasus tworzy zawartość pola Return-path: na podstawie informacji zawartych w ustawieniach serwera POP3 (nazwa użytkownika i adres serwera). Jeżeli będą zdarzały się przypadki, iż niemożliwe okaże się wysłanie odpowiedzi na Twój adres, nawet, jeśli wpisany jest on poprawnie w polu Your e mail address is, można spróbować włączyć tą opcję. Send mail at once without placing in queue Zaznaczenie tej opcji wymusi na Pegasusie wysyłanie przesyłki natychmiast po naciśnięciu przycisku Send w oknie edytora wiadomości. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, PMail będzie kolejkował listy do wysłania, a wyśle je dopiero po wybraniu Send all queued mail z menu File lub po naciśnięciu ikony wyślij pocztę. Kolejkowanie wiadomości ma tą zaletę, że przed ich wysłaniem można je jeszcze przejrzeć i sprawdzić. Ponadto ma to duże znaczenie w przypadku pracy z wolnym łączem; opcja ta nie sprawdza się przy pracy off-line. Use in preference to LAN mailer for Internet mail Opcja ta ma znaczenie jedynie w przypadku podłączenia do sieci NetWare, która używa protokołów Mercury SMTP lub Charon Internet mail gateway. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż PMail będzie używał swoich wbudowanych mechanizmów przesyłania poczty i nie będzie korzystał z Mercury ego czy też Charon a. Opcja ta jest niedostępna jeżeli komputer nie pracuje w środowisku NetWare.

34 34 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL Use for all outgoing mail, regardless of address Zwykle, gdy w pole To: wprowadzony zostanie adres bez podania domeny, np.: Igor, PMail będzie próbował dostarczyć tak zaadresowany list do użytkownika używającego tego samego systemu co nadawca. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, Pegasus będzie wysyłał wszystkie listy, bez względu na adres, do serwera, który będzie dalej je dystrybuować. Send any mail in the queue during idle checks Zaznaczenie tej opcji pozwoli programowi na wysyłanie przesyłek oczekujących w kolejce do wysłania w trakcie sprawdzania czy jest jakaś nowa poczta. Częstotliwość tego sprawdzania ustawiana jest w polu Check for new POP3 mail every xx secs idle w tej samej zakładce. Connect to POP3 host on TCP port 110 Należy ustawić port TCP/IP, z którym będzie łączyć się PMail przy sprawdzaniu poczty. Domyślnym portem dla protokołu POP3 jest port 110. Jeżeli jednak dostawca usług internetowych ustawił obsługę POP3 inaczej, należy wpisać tutaj właściwy numer portu. Do not download mail larger than 0 kb W opcji tej można ustawić ograniczenie wielkości przesyłek, jakich Pegasus nie powinien ściągać z serwera. Jest to szczególnie przydatna opcja dla łączących się z Siecią przy użyciu modemu. Jeżeli w polu tym wpisane zostanie zero, Pegasus będzie ściągał każdą przesyłkę, bez względu na jej wielkość, każda inna wpisana wartość spowoduje, iż przesyłki przekraczające tą wartość (w kb) będą pozostawiane na serwerze. Check for new POP3 mail every 0 secs idle Opcja ta określa czy i jak często PMail ma automatycznie sprawdzać czy jest jakaś nowa poczta na serwerze. Jeżeli program ma sprawdzać to automatycznie, należy określić co jaki czas (w sekundach) ma to robić, wpisując wartość sekund w to pole. Dodatkowe zaznaczenie idle oznacza, że program będzie sprawdzał serwer po ustalonym wcześniej czasie, liczonym od ostatniego naciśnięcia przycisku klawiatury lub myszki. Wpisanie 0 w tym polu sprawi, że PMail nie będzie samodzielnie sprawdzał nowej poczty. Count messages when polling but don t download Jeżeli ta opcja jest zaznaczona i ponadto ustawiony jest czas, co jaki PMail ma sprawdzać nową pocztę na serwerze (poprzednia opcja), program łącząc się z serwerem będzie zliczał ilość nowych przesyłek, ale nie będzie ich ściągał. Jeżeli natomiast opcja ta nie zostanie zaznaczona, Pegasus będzie ściągał wszystkie wiadomości w trakcie sprawdzania serwera. Allow checks when WinPMail is minimized Domyślnie, Pegasus, po zminimalizowaniu go do ikony, nie sprawdza serwera w poszukiwaniu nowej poczty. Włączenie tej opcji pozwoli na sprawdzanie (niejako w tle ) nowej poczty. Delete mail from host once successfully retrieved Zaznaczenie tej opcji pozwoli Pegasusowi na skasowanie przesyłki z serwera po skopiowaniu jej na dysk komputera lokalnego. W ten sposób można zabezpieczyć się przed przepełnieniem skrzynki pocztowej. Ponadto, jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, przesyłki będą pozostawiane na serwerze w konsekwencji czego będą kopiowane powtórnie, przy następnym połączeniu z serwerem. Check whenever the new mail folder is opened Jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona PMail będzie sprawdzał pocztę za każdym razem, gdy zostanie otwarty folder nowych wiadomości lub zostanie wybrana ikona New Mail. Jeśli zaś opcja ta nie zostanie zaznaczona, program będzie sprawdzał pocztę jedynie po wybraniu Check host for new mail z menu File. Download only unread mail Opcja ta pozwala na wymuszenie na programie kopiowania z serwera tylko tych przesyłek, które nie zostały wcześniej skopiowane. Ma ona większe znaczenie w przypadku nie zaznaczenia opisanej wcześniej opcji Delete mail from host once successfully retrieved. Normalnym stanem jest kasowanie wiadomości na serwerze po skopiowaniu ich na lokalny dysk. Jeżeli wiadomości, które zostały skopiowane, nie zostaną skasowane, należy spodziewać się, iż przy następnym połączeniu będą one powtórnie kopiowane. Pegasus pozwala jednak na pewną kontrolę: umożliwia skopiowanie przesyłek na dysk lokalny nie kasując ich z serwera, jednocześnie zapewnia, iż przy następnym połączeniu, przesyłki te nie będą powtórnie kopiowane. W przypadku jednak pracy z dwoma (lub więcej) komputerami, np.: w pracy i w domu, może okazać się, że przesyłki kopiowane są dwukrotnie: raz na komputer w pracy, raz do domu. Dzieje się tak, ponieważ PMail tworzy sobie osobne listy skopiowanych przesyłek na tych dwóch komputerach.

35 2.2. OPCJE SIECIOWE 35 APOP shared secret (optional) Pegasus Mail obsługuje polecenie APOP serwera POP3. Polecenie to pozwala na połączenie się z serwerem POP3 bez potrzeby wysyłania hasła dostępu do konta nie szyfrowanym tekstem; aby korzystać z tej możliwości, należy upewnić się, czy serwer udostępnia polecenie APOP. W polu tym należy wpisać ustalone wcześniej hasło (shared secret). Dialing... Przycisk Dialing... wywołuje okno, w którym można skonfigurować sposób wybierania numeru w przypadku połączenia modemowego... No explicit dialling support Brak dzwonienia; Run programs to dial and hang up Pozwala skonfigurować do pracy z zewnętrznymi programami służącymi do dzwonienia i rozłączania. Use IE4/Win98 dialling functions in wininet.dll Pozwala na wykorzystanie mechanizmu dzwonienia z programu Internet Explorer 4 firmy Microsoft. Don t dial, but hangup automatically using hangup32 znaczy tylko tyle, co nie dzwoń, a do rozłączenia użyj programu hangup Opcje sieciowe Od wersji 3.12 część konfiguracji została przeniesiona do menu Tools, Internet options. W menu tym dostępne są trzy zakładki związane z ustawieniami serwerów POP3 i SMTP, a także zakładka Dialling, która ma taki same pola konfiguracyjne jak ta, opisana wyżej Zakładka: General My Internet address is w tym polu należy wpisać adres internetowy; Timeout for network connections 120 seconds w tym polu zaś, należy wstawić wartość (w sekundach) decydującą o tym, jak maksymalnie długo program ma czekać na odpowiedź z serwera. Zmiana tej wartości na większą może być szczególnie przydatna w przypadku powolnego łącza z Siecią. Można całkowicie uprościć sobie konfigurację ustawień sieciowych naciskając przycisk Start Setup Wizard, który poprowadzi nas przez konfigurację (podobnie jak to miało miejsce przy instalacji programu) Zakładka: Receiving (POP3) POP3 host jest to adres serwera, na którym jest założone konto pocztowe. User name nazwa użytkownika (konta) Password hasło dostępu Connect to POP3 host on TCP port 110 Należy ustawić port TCP/IP, z którym będzie łączyć się PMail przy sprawdzaniu poczty. Domyślnym portem dla protokołu POP3 jest port 110. Jeżeli jednak dostawca usług internetowych ustawił obsługę POP3 inaczej, należy wpisać tutaj właściwy numer portu. Do not download mail larger than 0 kb W opcji tej można ustawić ograniczenie wielkości przesyłek, jakich Pegasus nie powinien ściągać z serwera. Jest to szczególnie przydatna opcja dla łączących się z Siecią przy użyciu modemu. Jeżeli w polu tym wpisane zostanie zero, Pegasus będzie ściągał każdą przesyłkę, bez względu na jej wielkość, każda inna wpisana wartość spowoduje, iż przesyłki przekraczające tą wartość (w kb) będą pozostawiane na serwerze. Check for new POP3 mail every 0 secs idle Opcja ta określa czy i jak często PMail ma automatycznie sprawdzać czy jest jakaś nowa poczta na serwerze. Jeżeli program ma sprawdzać to automatycznie, należy określić co jaki czas (w sekundach) ma to robić, wpisując wartość sekund w to pole. Dodatkowe zaznaczenie idle oznacza, że program będzie sprawdzał serwer po ustalonym wcześniej czasie, liczonym od ostatniego naciśnięcia przycisku klawiatury lub myszki. Wpisanie 0 w tym polu sprawi, że PMail nie będzie samodzielnie sprawdzał nowej poczty.

36 36 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL Count messages when polling but don t download Jeżeli ta opcja jest zaznaczona i ponadto ustawiony jest czas, co jaki PMail ma sprawdzać nową pocztę na serwerze (poprzednia opcja), program łącząc się z serwerem będzie zliczał ilość nowych przesyłek, ale nie będzie ich ściągał. Jeżeli natomiast opcja ta nie zostanie zaznaczona, Pegasus będzie ściągał wszystkie wiadomości w trakcie sprawdzania serwera. Delete mail from host once successfully retrieved Zaznaczenie tej opcji pozwoli Pegasusowi na skasowanie przesyłki z serwera po skopiowaniu jej na dysk komputera lokalnego. W ten sposób można zabezpieczyć się przed przepełnieniem skrzynki pocztowej. Ponadto, jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, przesyłki będą pozostawiane na serwerze w konsekwencji czego będą kopiowane powtórnie, przy następnym połączeniu z serwerem. Check whenever the new mail folder is opened Jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona PMail będzie sprawdzał pocztę za każdym razem, gdy zostanie otwarty folder nowych wiadomości lub zostanie wybrana ikona New Mail. Jeśli zaś opcja ta nie zostanie zaznaczona, program będzie sprawdzał pocztę jedynie po wybraniu Check host for new mail z menu File. Download only unread mail Opcja ta pozwala na wymuszenie na programie kopiowania z serwera tylko tych przesyłek, które nie zostały wcześniej skopiowane. Ma ona większe znaczenie w przypadku nie zaznaczenia opisanej wcześniej opcji Delete mail from host once successfully retrieved. Normalnym stanem jest kasowanie wiadomości na serwerze po skopiowaniu ich na lokalny dysk. Jeżeli wiadomości, które zostały skopiowane, nie zostaną skasowane, należy spodziewać się, iż przy następnym połączeniu będą one powtórnie kopiowane. Pegasus pozwala jednak na pewną kontrolę: umożliwia skopiowanie przesyłek na dysk lokalny nie kasując ich z serwera, jednocześnie zapewnia, iż przy następnym połączeniu, przesyłki te nie będą powtórnie kopiowane. W przypadku jednak pracy z dwoma (lub więcej) komputerami, np.: w pracy i w domu, może okazać się, że przesyłki kopiowane są dwukrotnie: raz na komputer w pracy, raz do domu. Dzieje się tak, ponieważ PMail tworzy sobie osobne listy skopiowanych przesyłek na tych dwóch komputerach. APOP shared secret (optional) Pegasus Mail obsługuje polecenie APOP serwera POP3. Polecenie to pozwala na połączenie się z serwerem POP3 bez potrzeby wysyłania hasła dostępu do konta nie szyfrowanym tekstem; aby korzystać z tej możliwości, należy upewnić się, czy serwer udostępnia polecenie APOP. W polu tym należy wpisać ustalone wcześniej hasło (shared secret). When checking for mail, perform checks for all identities w przypadku konfiguracji Pegasus a do pracy z wieloma kontami (identyfikacjami), zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w trakcie sprawdzania konta pocztowego, sprawdzane będą wszystkie pozostałe konta jakie zadeklarowane zostały dla poszczególnych identyfikacji. Don t check this identity when checking multiple identities ta opcja wyłącza bieżącą identyfikację ze sprawdzania wielu identyfikacji, ustawionego w poprzedniej opcji Zakładka: Sending (SMTP) SMTP host adres (nazwa) serwera, który wysyła pocztę. Domyślnie, PMail wpisuje w to okno adres serwera POP. Connect to SMTP server on TCP port 25 można ustawić port serwera, z którym powinien łączyć się PMail przy wysyłaniu poczty. Domyślnie, jest to port 25; wartości tej nie należy zmieniać bez wyraźnego polecenia administratora systemu bądź dostawcy usług sieciowych. Use the address I supplied for the SMTP envelope list elektroniczny składa się z dwóch części: zawartości i koperty. Koperta zawiera informacje pozwalające na przesłanie i dostarczenie zawartości do adresata i jest usuwana z przesyłki po dostarczeniu jej do adresata. Jedyną pozostałością po kopercie są pola nagłówka świadczące o adresie i drodze powrotnej do nadawcy listu (Return-path:). Zawartość tego pola zwyczajowo używana jest przez serwery SMTP do obsługi błędów. Niestety, zdarzają się jednak systemy pocztowe ignorujące pole From:, a listy zwrotne (odpowiedzi) kierują na adres podany w polu Return-path:.

37 2.2. OPCJE SIECIOWE 37 Domyślnie, Pegasus tworzy zawartość pola Return-path: na podstawie informacji zawartych w ustawieniach serwera POP3 (nazwa użytkownika i adres serwera). Jeżeli będą zdarzały się przypadki, iż niemożliwe okaże się wysłanie odpowiedzi na Twój adres, nawet, jeśli wpisany jest on poprawnie w polu Your e mail address is, można spróbować włączyć tą opcję. Send mail at once without placing in queue Zaznaczenie tej opcji wymusi na Pegasusie wysyłanie przesyłki natychmiast po naciśnięciu przycisku Send w oknie edytora wiadomości. Jeżeli opcja ta nie zostanie zaznaczona, PMail będzie kolejkował listy do wysłania, a wyśle je dopiero po wybraniu Send all queued mail z menu File lub po naciśnięciu ikony wyślij pocztę. Kolejkowanie wiadomości ma tą zaletę, że przed ich wysłaniem można je jeszcze przejrzeć i sprawdzić. Ponadto ma to duże znaczenie w przypadku pracy z wolnym łączem; opcja ta nie sprawdza się przy pracy off-line. Use in preference to LAN mailer for Internet mail Opcja ta ma znaczenie jedynie w przypadku podłączenia do sieci NetWare, która używa protokołów Mercury SMTP lub Charon Internet mail gateway. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż PMail będzie używał swoich wbudowanych mechanizmów przesyłania poczty i nie będzie korzystał z Mercury ego czy też Charon a. Opcja ta jest niedostępna jeżeli komputer nie pracuje w środowisku NetWare. Use for all outgoing mail, regardless of address Zwykle, gdy w pole To: wprowadzony zostanie adres bez podania domeny, np.: Igor, PMail będzie próbował dostarczyć tak zaadresowany list do użytkownika używającego tego samego systemu co nadawca. Jeżeli zaznaczymy tą opcję, Pegasus będzie wysyłał wszystkie listy, bez względu na adres, do serwera, który będzie dalej je dystrybuować. Send any mail in the queue during idle checks Zaznaczenie tej opcji pozwoli programowi na wysyłanie przesyłek oczekujących w kolejce do wysłania w trakcie sprawdzania czy jest jakaś nowa poczta. Częstotliwość tego sprawdzania ustawiana jest w polu Check for new POP3 mail every xx secs idle w tej samej zakładce. Send mail before retrieving mail via POP3 zaznaczenie tej opcji spowoduje, że PMail w trakcie połączenia najpierw wyśle pocztę, a później sprawdzi konto pocztowe. Dodatkową opcją jest możliwość autentykacji w trakcie wysyłania listów, przy czym można zrobić to na trzy sposoby: Authenticate by doing a prior POP3 mail check zaznaczenie tej opcji spowoduje wymuszenie na programie najpierw sprawdzenia konta i skopiowanie ewentualnej nowej poczty a dopiero później wysłanie poczty z kolejki; Login using my POP3 settings for username and password pozwala na zalogowanie się na serwerze SMTP przy użyciu ustawień stosowanych dla serwera POP3; Login with username xxx password xxx zaznaczenie tej opcji pozwala na ustawienia nazwy użytkownika i hasła niezależnie od ustawień serwera POP Zakładka: Dialling Zakładka ta została opisana na stronie 35.

38 38 ROZDZIAŁ 2. OPCJE PEGASUS MAIL

39 Rozdział 3 Praca z programem Jak już wcześniej napisaliśmy: po zakończeniu konfiguracji otwiera się główne okno programu, a sam program jest gotowy do użytkowania. Wygląd okna przedstawia rys Podobnie jak i w innych programach pracujących w środowisku Windows, okno Pegasusa składa się ze standardowych elementów: menu, paska narzędzi, okien funkcyjnych, belki statusu. 3.1 Menu Menu umożliwia dostęp do większości funkcji programu; pozwala na operacje na przygotowywanych wiadomościach (File), edycję tekstu (Edit), dostęp do książek adresowych i list dystrybucyjnych (Addresses), opcji i identyfikacji (Tools). Menu Window pozwala na organizację otwartych okienek na pulpicie, menu Help to standardowe menu pomocy. Ponadto, po otwarciu jednego z okien, na belce pojawia się pozycja menu specyficznego dla otwartego okna, np. po otwarciu okna z folderami pojawia się menu Folders, po otwarciu okna wiadomości menu Messages Menu: File W menu File tym dostępne są funkcje związane z: przygotowywaniem wiadomości, komunikowaniem się z serwerem w celu odebrania i wysłania przesyłek oraz drukowaniem. New message wybierając jedną z dostępnych możliwości można stworzyć zwykły list (Standard message), list, który będzie przesyłany w kółeczku, tj. od jednego adresata do drugiego, zgodnie z kolejnością wpisanych adresów w nagłówku (Circulation message), utworzyć list wzorowany na szablonie 1 (Template... ), wizytówkę (Business Card), można też wysłać list o podobnej treści do wielu użytkowników (Mail Merge), zamówić podręcznik do programu (Ordering Manuals) lub przekazać wiadomość telefoniczną (Telephone message); Open saved messages... pozwala na otwarcie przygotowywanych wcześniej i zapisanych na dysku wiadomości; Read new mail wywołuje okno New mail folder, w którym znajdują się nowe, nie przeczytane listy; Noticeboards otwiera okno systemu lokalnie rozpowszechnianych wiadomości, np. w obrębie jednej sieci; Network configuration... pozwala na konfigurację ustawień połączenia z Siecią, menu to otwiera zakładkę Network dostępną także z menu Tools, Options; tym poleceniem można zmienić adres poczty oraz adresy serwerów sieciowych, na których założone zostały konta; Check host for new mail sprawdza, czy pojawiła się nowa poczta na serwerze i kopiuje ją na lokalny dysk; 1 dostępne od wersji

40 40 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM Rysunek 3.1: Wygląd głównego okna programu Pegasus Mail. Selective mail download to polecenie pozwala na skopiowanie nagłówków przesyłek znajdujących się na serwerze i na ich podstawie zadecydowanie, które z tych przesyłek mają być skopiowane na dysk lokalny, a które usunięte; Send all queued mail wysyła listy oczekujące w kolejce; Check and send mail to polecenie łączy dwie wcześniejsze opcje pozwala na skopiowanie i wysłanie poczty za jednym razem; Review queued mail... polecenie to otwiera menedżera listów znajdujących się w kolejce, pozwalającego na edycję listów przed wysłaniem, skasowanie listu, itp. Enter offline mode oraz Leave offline mode pozwala na włączenie trybu off line, dzięki temu możliwe staje się edytowanie i przeglądanie poczty. Print... oraz Printer setup... pozwala na zmianę ustawień drukarki i drukowanie zawartości wybranych okien. Change user... ta pozycja menu pozwala na zmianę użytkownika bez konieczności wychodzenia z programu; Exit powoduje zamknięcie programu i powrót do środowiska Windows Menu: Edit W tym menu znajdują się standardowe polecenia dotyczące edycji tekstu. Niektóre z nich stają się aktywne dopiero w momencie, gdy kursor tekstowy znajduje się w oknie edycji przesyłki. Do dyspozycji mamy możliwość kopiowania do schowka (Copy, CTRL+C) i wstawiania (Paste, CTRL+V) zaznaczonego tekstu, wycinania tekstu (Cut, CTRL+X) i usuwania tekstu (Clear). Różnica pomiędzy wycinaniem i usuwaniem jest taka, że przy wycinaniu tekst jest usuwany z okna i kopiowany do schowka, zaś przy usuwaniu tekst nie jest kopiowany do schowka, przez co nie jest możliwe ponowne jego wstawienie do edytowanego tekstu. Ponadto istnieje możliwość cofnięcia ostatnio wykonywanych operacji poleceniem Undo (CTRL+Z) lub ich przywrócenia (Redo, CTRL+SCHIFT+Z). 2 Pegasus posiada także opcje związane z wyszukiwaniem 2 ciekawe ile poziomów, mnie się udało sześć, dalej nie sprawdzałem

41 3.2. PASKI NARZEDZI 41 i zastępowaniem fragmentów tekstu: Find text (CTRL+F) wyszukuje wprowadzoną frazę w bieżącym oknie, Find and replace (CTRL+R) pozwala na zamianę wybranej frazy inną, Find/replace again (CTRL+G) powtarza wyszukiwanie i zastępowanie tekstu. Aby zaznaczyć cały tekst znajdujący się w oknie, można skorzystać z polecenia Select all (CTRL+A) Menu: Addresses Local users... polecenie to pozwala na wyszukanie użytkownika w lokalnej sieci; Address books otwiera okno książek adresowych, pozwalające na zarządzanie tymi książkami; korzystanie z książek adresowych opisane zostało w rozdziale 7; Logged in users... to polecenie działa jedynie w sieci NetWare i wyświetla listę zalogowanych użytkowników; Distribution lists... pozwala na operacje na listach dystybucyjnych; MHS directory service... Quick lookup Finger client polecenie to uruchamia rozszerzenie Finger; finger jest to usługa sieciowa, pozwalająca na uzyskanie informacji o tym, kto w danej chwili jest zalogowany na serwerze lub też do znalezienia dokładniejszych informacji o jakimś użytkowniku Sieci. LDAP client oraz PH directory client to rozszerzenia, umożliwiające wyszukiwanie informacji o adresach e mail, nazwiskach, numerach telefonów itp. korzystające z sieciowych baz danych, również z X Menu: Tools Options... pozwala na zmianę i ustawienia konfiguracji programu, m.in.: adresu zwrotnego, adresów serwerów SMTP i POP. IMAP profiles... otwiera okno Manage IMAP Profiles umożliwiające konfigurację połączeń z serwerami obsługującymi IMAP. Identities... definiowanie i wybieranie identyfikacji, umożliwiających korzystanie z kilku kont pocztowych. Extensions to polecenie pozwala na wybranie jednego z zainstalowanych rozszerzeń. Mail filtering rules pozwala na zdefiniowanie i edycję filtrów, dzięki którym w bardzo wygodny sposób można sortować zarówno przychodzące listy jak i kopie wysyłanych listów. Glossary wraz z podmenu Create/edit... oraz Expand stanowi doskonałe narzędzie służące do zastępowania zdefiniowanych skrótów pełnymi zdaniami może to być bardzo pomocna narzędzie w przypadku częstego stosowania określonych zwrotów. Notepads wyświetla okno Notepads, w którym można tworzyć krótkie notatki tekstowe, które następnie można wykorzystać przy odpowiadaniu na list. Check spelling powoduje uruchamianie procesu sprawdzania pisowni opcja ta dostępna jest w trakcie pisania listu.

42 42 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM 3.2 Paski narzędzi Rysunek 3.2: Oprócz poleceń menu, bardzo wygodną formą wywoływania najczęściej używanych funkcji programu jest korzystanie z paska narzędzi umieszczonego tuż pod menu. W zależności od preferencji, użytkownik może wybrać sobie jeden z czterech zdefiniowanych w programie rodzajów paska narzędzi: standardowego, biznesowego, POP3 i zgodnego z paskiem narzędzi z Pegasusa w wersji 2.x. Wyboru dokonuje się w zakładce Toolbars dostępnej z menu Tools, Options. Wygląd standardowego paska narzędzi przedstawia rysunek 3.2, a jego poszczególne ikony opisane są w tab Trzy ostatnie ikony dostępne są po wybraniu stylu Business. W przypadku użycia stylu POP3 user, pojawia się ikona równoważna poleceniu Selective mail download, uruchamiającego proces wybierania przesyłek jakie powinny być skopiowane na lokalny dysk. Styl zgodny z wersją 2.x Pegasusa udostępnia trzy ikony związane z poleceniami menu edycji: wycinania, kopiowania i wstawiania tekstu Definiowanie własnego paska narzędzi Pegasus Mail, od wersji 3.0x, umożliwia także zdefiniowanie własnego paska narzędzi, dzięki czemu można dostosować pasek do własnych potrzeb, umieszczając na nim ikonki do najczęściej wydawanych poleceń. Sposób dopasowywania paska narzędzi opisany jest w pliku bpanel.txt znajdującym się w katalogu \resources\. Aby stworzyć własny pasek narzędzi, należy w katalogu, w którym przechowywana jest poczta (zwykle jest to katalog C:\PMAIL\MAIL\), utworzyć plik tekstowy toolbar.pm. W czasie ładowania PMail, jeśli plik toolbar.pm zostanie znaleziony, jest on wczytywany, a wybrany wcześniej w programie pasek narzędzi jest zastępowany tym, który jest zdefiniowany w pliku toolbar.pm. Format pliku przedstawia poniższy przykład: 0,801,0,1801,"Utwórz nową wiadomość" 0,836,0,1836,"Utwórz nowy list i puść go w kółeczku " 0,802,0,1802,"Co nowego w poczcie?" ;0,803,0,1803,"Foldery" przy czym składnia jest następująca: typ, nr_kontrolny, znacznik, nr_kontrolny_ikony, podpowiedź typ ukryty jest tutaj rodzaj element jaki pojawi się na pasku; typ może przyjmować następujące wartości:: 0 przycisk prostokątny o rozmiarach 22x20 pikseli; 1 przerwa o szerokości ośmiu pikseli; 2 rozwijana lista wyboru jak na razie dostępna jest tylko lista umożliwiająca wybór identyfikacji. nr_kontolny jest to numer wewnętrzny, wywołujący określone polecenie; wykaz dostępnych numerów i odpowiadających im poleceń przedstawiono na stronie 87; znacznik liczba całkowita, obecnie 3 nie jest ona używana, musi mieć wartość 0; nr_kontrolny_ikony jest to numer ikony, która zostanie wyświetlona na pasku narzędzi; podpowiedź można umieścić podpowiedź, jaka pojawi się po najechaniu wskaźnikiem myszy na ikonę, a sam tekst musi być zawarty między cudzysłowem otwierającym a zamykającym. 3 tj. w wersji 3.01d oraz w 3.11

43 3.2. PASKI NARZEDZI 43 otwiera okno przygotowywania nowego listu, kliknięcie tej ikony jest równoważne poleceniu Standard message z menu File, New message (CTRL+N); skanuje i otwiera folder z nowymi wiadomościami (File, Read new mail); otwiera okno z folderami; pozwala na otwarcie okna z książkami adresowymi, równoważne poleceniu Address Books z menu Addresses (F3); umożliwia dostęp do list dystrybucyjnych; wywołuje okno User Lookup, umożliwiające wyszukiwanie użytkowników w lokalnej sieci; otwiera okno edycji filtrów; noticeboards; pozwala na wybór jednej z zadeklarowanych identyfikacji; pozwala na wydrukowanie zawartości otwartego okna, równoważne poleceniu Print z menu File (CTRL+P); pozwala na ustawienie czcionki dla otwartego okna; naciśnięcie tej ikony spowoduje wysłanie wszystkich listów jakie znajdują się w kolejce; pozwoli na sprawdzenie i skopiowanie poczty znajdującej się na serwerze; naciśnięcie tej ikony powoduje sprawdzenie czy na serwerze nie ma nowej poczty oraz wysłanie listów oczekujących w kolejce za jednym razem; otwiera okno Telephone Message, pozwalające przesłać do adresata wiadomość o tym, że ktoś próbował się z nim telefonicznie skontaktować; otwiera okno, w którym można wypełnić zamówienie na podręcznik do programu Pegasus Mail. ikona tworzenia okólnika (circulation message); po naciśnięciu tej ikony otworzy się Draft manager, w którym można wybrać i otworzyć do edycji zapisany wcześniej list; ikona lupy pozwala uruchomić polecenie znalezienia tekstu w dokumencie lub folderze. Tablica 3.1: Ikony dostępne na standardowym pasku narzędzi oraz trzy ikony dostępne po wybraniu stylu Business.

44 44 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM Rysunek 3.3: Okno przygotowywania nowej wiadomości. Linie, które mają służyć za komentarz, albo linie ze zdefiniowanymi elementami, których nie chcemy już używać, powinny rozpoczynać się znakiem średnika linie takie zostaną zignorowane w czasie wczytywania pliku. Oprócz poleceń i ikon zdefiniowanych przez użytkownika, Pegasus przy instalacji dodaje do paska narzędzi ikonę pozwalającą wysłać wiadomość telefoniczną oraz ikonę uruchamiającą procedurę zamówienia podręcznika do programu. Jeśli chcielibyśmy dołożyć do paska narzędzi kolejne ikony, uruchamiające rozszerzenia (Tools, Extensions) należy pamiętać, że w Pegasus Mail, maksymalna ilość przycisków jakie można dodać do obsługi rozszerzeń wynosi pięć tyle jest łączy jakie PMail wykorzystuje do obsługi rozszerzeń z paska menu. Można wykorzystać dwa łącza zajmowane przez zainstalowane przez program rozszerzenia. W tym celu należy wstawić średnik przed linią Bitmap file =: Form tagname = "PM-TPHONE" ; Bitmap file = ~a\tphone.bmp,compose a telephone message Form data = "" Również we wcześniejszych wersjach programu możliwa jest konfiguracja paska narzędzi do tego celu służy rozszerzenie Menu Button, którego autorem jest Bill Froelich, dostępne pod adresem Rozszerzenie to może być także wykorzystane do modyfikacji paska narzędzi w wersji 3.01 Pegasus Mail opis znajduje się na stronie Wysyłamy list Aby wysłać list należy nacisnąć ikonę Start a new mail message lub wybrać New message Standard message z menu File (CTRL+N). Pojawi się okno Message (rys. 3.3), w którym można przygotować list. Okno to składa się z trzech zakładek: Message, Attachments oraz Special. W rozdziale tym opisano jedynie zakładkę Message; dwie pozostałe zakładki opisano na następnych stronach. W górnej części okna dostępne są pola adresowe: To: i Cc: służące do wpisywania adresów pocztowych osób, do których kierowany jest list oraz pole Subject, w którym należy wpisać krótki tekst, informujący o tym, czego dotyczy dany list. Przyciski? znajdujące się obok pól adresowych pozwalają na szybkie wprowadzenie jednego z ostatnio używanych adresów. Ponadto od wersji 3.11 Pegasus uzupełnia wpisywane adresy na podstawie listy adresów ostatnio używanych lub książki adresowej. O tym, skąd program będzie brał adresy decyduje pole Address completion: complete address from z zakładki Message settings (str. 29). Pod polem Cc: znajdują się pola wyboru, umożliwiające sterowanie własnościami przesyłki, przy czym poszczególne pola oznaczają:

45 3.3. WYSYŁAMY LIST 45 Confirm reading pole to pozwala na wymuszenie na programie odbiorcy listu wysłanie potwierdzenia przeczytania listu; Confirm delivery zaznaczenie tego pola powoduje wymuszenie na systemie transportu poczty potwierdzenia dostarczenia listu do systemu adresata; Copy self powoduje zapisanie kopii wysyłanego listu w jednym z folderów. O tym, w którym folderze zostanie umieszczona kopia decyduje ustawienie w zakładce General (co zostało opisane na str. 22) lub też zdefiniowanie odpowiednich filtrów; Urgent zaznaczenie tej opcji spowoduje potraktowanie listu jako pilnego odpowiednikiem takiego listu w zwykłej poczcie jest list wysyłany jako ekspres. Przesyłki urgent są ustawiane w kolejce jako pierwsze i przesyłane poza kolejnością ; Encrypt... opcja ta pozwala na zaszyfrowanie listu lub dodanie do niego cyfrowej sygnatury, w zależności od tego jaki moduł do szyfrowania został zainstalowany; Rich text wybór tego pola pozwoli na zastosowanie formatowania tekstu; pole to jest zaznaczane automatycznie po użyciu formatowania w tekście, np. pogrubienia; Sig: umożliwia wybór jednej ze zdefiniowanych sygnatur (patrz str. 27). Potwierdzenie przeczytania czyli Confirm reading Opcja Confirm reading jest bardzo uzależniona od stosowanego programu pocztowego każdy program stosuje tu swoją własną konwencję. 4 W przypadku Pegaza 5 jest to: lub X-Confirm-Reading-To: "Wojciech Myszka" X-Pmrqc: 1 Pierwsza linia będzie zrozumiała dla większości programów pocztowych, lecz drugą zrozumie tylko drugi Pegasus. Można też prosić o potwierdzenie dostarczenia poczty nagłówkiem: Return-receipt-to: "Wojciech Myszka" (bez X co oznacza, że jest to pewnego rodzaju standard. Potwierdzenie realizowane jest przez systemy transferu poczty). Opcja Confirm reading może być bronią obosieczną z jednej strony, używając poczty elektronicznej np. w przedsiębiorstwie (lub ogólniej, w sieci korporacyjnej), kierownik, wysyłając do kogoś list z (powiedzmy) informacjami dotyczącymi pracy na zlecenie w najbliższy weekend może sprawdzić, czy dana osoba list ten przeczytała. Z drugiej strony zaś, żądanie potwierdzenia każdego wysyłanego listu powoduje podwojenie ruchu w Sieci, co niepotrzebnie obciąża łącza. Czasami zdarza się też, że opcja ta używana jest przez osoby wysyłające spam, dzięki czemu otrzymują one potwierdzenie istnienia rzeczywistych adresów e mail. Ponadto, przy wysyłaniu potwierdzenia czytania listu, PMail automatycznie dołącza sygnaturę zdefiniowaną jako pierwszą, niezależnie od identyfikacji. Dlatego też warto dla poszczególnych identyfikacji przyporządkować sygnatury o wyższych numerach, a do sygnatury nr 1 wpisać tylko podstawowe dane, np.: imię i nazwisko. Dzięki temu, sygnatura staje się uniwersalna (niezależna od identyfikacji), tym bardziej, że dla RCPT nie można jej wyłączyć. 4 Próby usystematyzowania tego zagadnienia i wypracowania standardu, podjęto w RFC2298, w którym proponuje się, aby nagłówkiem potwierdzającym dostarczenie przesyłki było Disposition-Notification-To:. Z tego co się słyszy na grupie comp.mail.pegasus-mail.ms-windows, nagłówek ten stosowany jest w programie Eudora od wersji 3 oraz w Netscape Communicator (od wersji 4.5). 5 za informacje dziękuję Wojtkowi Myszce oraz Jarkowi Rafie.

46 46 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM Copy self kopie wysyłanych listów Copy self powoduje zapisanie kopii wysyłanego listu w folderze określonym w zakładce General, przy czym kopia ta nie zawiera wszystkich informacji, jakie pojawiają się w oryginalnym liście przede wszystkim nie jest dodawana sygnatura, a także nagłówek listu ma postać skróconą. Przykład kopii wysyłanego listu przedstawiono poniżej. X-cs: From: Self <sapi> To: Subject: test sygnatury w copies to self Reply-to: MIME-Version: 1.0 Content-type: text/plain; charset=iso Content-transfer-encoding: 8BIT Date: Mon, 3 May :52: Bla, bla, bla, tutaj treść listu Aby otrzymać kopię listu, można dodać swój adres w polu BCC:, przy czym można użyć adresu służącego tylko do tego celu, a przychodzące kopie umieszczać w wybranym folderze korzystając z filtrów; oprócz kilku zalet (otrzymujemy kopię listu dokładnie w takiej postaci w jakiej list został wysłany, jesteśmy pewni, że faktycznie list wysłaliśmy) metoda ta ma jednak pewną wadę wysłana przez nas kopia listu odsyłana jest do nas przez serwer, co niepotrzebnie obciąża łącze (szczególnie jeśli korzystamy z modemu). Można też w polu BCC: wpisać adres lokalny, tj. nazwę użytkownika kopie będą kierowane na ten adres w tym celu można posłużyć się poniższą procedurą: 1. W zakładce Sending mail w polu Permanent BCC należy wpisać (własną) nazwę użytkownika; 2. Deklaracja sygnatury (w zakładce Signatures) powinna być taka sama we wszystkich polach (a przynajmniej w dwu pierwszych); 3. W oknie Advanced Configuration for Built-in Internet Mailer (dostępnym z zakładki Network) należy odznaczyć pole Use for all outgoing mail, regardless of address; 4. Ustawić Off w polu Copy to self w zakładce Message settings. Przykład uzyskanej w ten sposób kopii znajduje się poniżej: From: "Grzegorz Sapijaszko" <sapi> [...] Content-type: text/plain; charset=iso Content-transfer-encoding: 8BIT Comments: Sender has elected to use 8-bit data in this message. If problems arise, refer to postmaster at sender s site. Subject: test z sygnaturą Reply-to: BCC: (Suppressed) Message-ID: X-mailer: Pegasus Mail for Win32 (v3.02b14) X-PMFLAGS: C97808C.CNM Ustawiłem BCC: na sapi, odznaczyłem odpowiednie opcje i powinno zadziałać. -- Grzegorz Sapijaszko,

47 3.3. WYSYŁAMY LIST 47 Jak widać, w przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, w nagłówku tym znajduje się poprawna informacja o użytym kodowaniu (ISO ), a także dodawana jest sygnatura. Poniżej listwy z polami wyboru znajduje się listwa ułatwiająca formatowanie tekstu oraz pole tekstowe służące do pisania i formatowania wiadomości Listy specjalne Oprócz normalnego listu, PMail umożliwia wysłanie wizytówek (Business card), można też wysłać list o podobnej treści do wielu użytkowników (Mail Merge). Rysunek 3.4: Okno umożliwiające edycję i wysyłanie kart wizytowych Okno Business card przedstawia rys Podobnie jak i w przypadku zwykłego listu, dostępne jest pole adresowe To: oraz pole Subject:. Poniżej, w grupie Details to include in card:, należy uzupełnić poszczególne pola o informacje, jakie mają być zawarte na wizytówce: Name: należy podać imię i nazwisko; Organization: w tym polu należy wprowadzić nazwę firmy; Postal address: adres pocztowy, tj. kod i nazwę miejscowości; Street address: nazwę ulicy i nr domu, mieszkania; address: domyślnie wprowadzany jest nasz adres ; Phone: nr telefonu; Fax: nr faksu; Notes: tutaj można wprowadzić dowolną informację, która będzie umieszczana na wizytówce; Card style: w tym polu można dokonać wyboru, wg jakiego stylu ma być przesyłana karta wizytowa. Do dyspozycji mamy: Personal styl domowy ; Personal with street address domowy z adresem; Business styl zawodowy.

48 48 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM Rysunek 3.5: Wizytówka otrzymana przy zaznaczonej opcji Personal (po lewej) oraz wizytówka otrzymana po wybraniu opcji Business (po prawej). Przykłady uzyskanych wizytówek przedstawia rys W zasadzie, karty wizytowe generowane przez Pegasus Mail będą poprawnie wyświetlane tylko i wyłącznie przez Pegasus a, każdy inny program pocztowy wyświetli taką przesyłkę jak zwykły tekst. Zawartość listu z wizytówką w stylu Business przedstawiona jest poniżej (oprócz standardowych informacji, do nagłówka dodawana jest linia X-Tagname: PM-BCARD): [...] X-Tagname: PM-BCARD X-mailer: Pegasus Mail for Win32 (v3.11) This message is a business card from Grzegorz Sapijaszko. Please put the information it contains in your mail program s address book for future use. Sender s name: Grzegorz Sapijaszko Organization: jakaś firma address: Postal address: Wroclaw Street address: Trzebnicka 6 m. 5 Phone number: Fax number: Notes: to powinne być polskie litery: ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż Style of card: Business --- BEGIN BUSINESS CARD DATA --- NA Grzegorz Sapijaszko OR jakaś firma AD PA Wroclaw SA Trzebnicka 6 m. 5 PH FX NO to powinne być polskie litery: ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż ST 2 -- Grzegorz Sapijaszko Dodatkowym problemem jest (nie)wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych w kartach wizytowych. Mail merge pozwala na przygotowanie i wysłanie seryjnej poczty do różnych adresatów z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystycznych cech, czy też różnic, jakie powinna ta poczta spełniać. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy, będąc menadżerem w jakiejś firmie, musimy umówić pracowników z kilkunastoma klientami na prezentację pewnego produktu. Zawiadomienia o prezentacji można przygotować dla każdego klienta oddzielnie, ale można też skorzystać z opcji Mail merge w tym celu należy utworzyć

49 3.3. WYSYŁAMY LIST 49 Rysunek 3.6: dwa pliki: jeden z szablonem wiadomości (powiedzmy plik list.txt) i drugi, z danymi, które do tego szablonu będą wstawiane (np. plik dane.dat). Dla przykładu, pliki te mogą wyglądać w taki sposób: list.txt: Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem. Informujemy, że zapowiedzianą prezentację poprowadzi ~2~, w dniu ~3~. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym pracownikiem, nr telefonu: ~4~. Z poważaniem, oraz plik dane.dat: Nowak,14. lipca, Kowalska,15. sierpnia, Nowak,15. lipca, Jak łatwo zauważyć, w pierwszym polu listu z danymi znajduje się adres , na który zostanie wysłany list. W kolejnych polach znajdują się informacje, które zostaną wstawione w odpowiednie miejsca w pliku list.txt, tj. tam gdzie w pliku list.txt znajduje się ~2~ zostanie wstawione imię i nazwisko pracownika, tam gdzie ~3~ data prezentacji, itd. Okno Mail Merge przedstawia rysunek 3.6. W oknie tym należy podać: Mail merge data file ścieżkę dostępu do pliku z danymi, w tym przypadku do pliku dane.dat; Field separator: separator oddzielający pola w pliku danymi, w tym przypadku przecinek, który należy wpisać w polu Other. Jeżeli dane oddzielone są od siebie znakiem tabulacji, można zaznaczyć opcję Tab; The address is in field number: w oknie tym należy podać, w którym polu znajduje się adres , na który ma zostać wysłany list; Formatting file w tym polu należy podać ścieżkę dostępu do pliku z treścią listu, w powyższym przykładzie, do pliku list.txt;

50 50 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM Rysunek 3.7: Dodatkowo można ustawić pewne opcje dla wysyłanych przesyłek, wypełniając lub zaznaczając odpowiednie pole z grupy Message options. Innym przykładem niestandardowego listu jest Circulation message jest to list będący odpowiednikiem okólnika, tj. listu (bądź pisma) przesyłanego od jednej osoby do drugiej 6. Okno edycji przesyłki jest podobne do okna standardowego listu, z tą różnicą, iż zamiast pola To: jest pole Circulate to:, w którym należy wpisać wszystkich adresatów, przez których ma przejść okólnik. Ostatnia z dostępnych opcji, to wysłanie listu opartego na szablonie (Template... ) szablonom poświęcony jest osobny, 5. rozdział. 3.4 Foldery Pegasus Mail pozwala na przechowywanie przychodzących listów (oraz kopii wysyłanych listów) w folderach (skoroszytach) i tray ach (teczkach). Przy instalacji standardowo tworzone są foldery: Main folder, New mail folder, Copies to self oraz folder Deleted messages 7. Naciśnięcie ikony Work with your mail folders otwiera okno Folders, które może być podobne do okna przedstawionego na rys Charakteryzując krótko poszczególne foldery tworzone przez program, można powiedzieć, że: Main folder - jest to folder, w którym przechowywana jest cała przychodząca do nas poczta, przy czym listy umieszczane są tam dopiero po ich przeczytaniu (a na pewno po ich otwarciu); Nazwę Main folder można zmienić na inną wypełniając pole Name for default mail folder w zakładce General. New mail folder - folder tworzony jest w momencie pojawienia się nowej (nie przeczytanej) poczty. Prawdę mówiąc, nie jest to typowy folder PMail jest to zbiór plików *.cnm każdy z tych plików jest osobnym listem; Copies to self - to folder, w którym przechowywane są kopie wysyłanych listów; nazwę tego folderu ustawia się w zakładce General (pole Name for folder for copies to self). Deleted messages - folder, w którym przechowywane są (ale tylko do końca bieżącej sesji programu) wiadomości, przeznaczone do usunięcia. 6 nie należy tego jednak mylić z łańcuszkiem szczęścia 7 folder ten tworzony jest automatycznie przez program, pod warunkiem zaznaczenia opcji Preserve deleted messages until end of session w zakładce General, w chwili skasowania listu z jakiegokolwiek folderu

51 3.4. FOLDERY 51 Rysunek 3.8: Okno Add a mailbox to your folder list umożliwiające dodanie innych skrzynek pocztowych Ponadto, po otwarciu okna z folderami, dostępne jest menu Folders menu to pozwala na zarządzanie i organizację folderów, w których przechowywana jest poczta. Add mailbox to list... pozwala na dodanie drugiej skrzynki pocztowej; Close all open trays zamyka wszystkie otwarte foldery; Open all trays w przeciwieństwie do poprzedniej pozycji, otwiera wszystkie foldery; Quick open pozwala na otwarcie zdefiniowanego wcześniej (w podmenu Define quick folders... ) folderu; Font ustawia czcionkę w oknie folderów. Rysunek 3.8 przedstawia okno Add a mailbox to your folder list, dzięki któremu można dodać drugą skrzynkę pocztową (tj. katalog dyskowy, w którym przechowywane są listy) do listy otwartych folderów. Położenie katalogu z pocztą można podać zarówno jako ścieżkę dostępu, np: c:\pmail\mail\użytkownik w polu Directory path, lub jako nazwę użytkownika (zaznaczając pole Username). W polu Name for mailbox in folder listing należy wprowadzić nazwę, pod jaką pojawi się dana skrzynka w oknie z folderami. Możliwość dodawania innych katalogów pocztowych można wykorzystać do stworzenia katalogu z archiwum pocztowym, w którym można umieszczać stare, nie potrzebne na codzień, listy.

52 52 ROZDZIAŁ 3. PRACA Z PROGRAMEM

53 Rozdział 4 Więcej możliwości 4.1 Edycja i formatowanie tekstu W poprzednim rozdziale opisane zostało jak przygotować i wysłać list, teraz skupimy się na tym, jak uzyskać swoisty styl przesyłki, tak aby robiła ona na odbiorcy dobre wrażenie. Gdy przygotowujesz swoje listy w Pegasusie, używasz prostego edytora tekstowego, pozwalającego na wprowadzanie, edycję, kopiowanie, wycinanie i wstawianie tekstu. Ponadto, PMail oferuje również bardziej zaawansowane możliwości: przeciąganie i puszczanie tekstu, sprawdzanie pisowni (niestety, jak na razie tylko w języku angielskim) oraz importowanie innych plików tekstowych i włączanie ich do przesyłki. Jeżeli codziennie używasz edytora tekstowego (chociażby Notatnika z Windows), wszystkie te operacje powinny być Ci znane. Edytując tekst można zmieniać czcionkę, wybierając jedną z dostępnych w systemie oraz zmieniać jej wielkość. Ponadto w tekście można stosować pogrubienie, kursywę i podkreślenie. Formatowanie tekstu w jeden z powyższych sposobów, wymusi na programie wysłanie przesyłki jako rich text automatycznie zaznaczone zostanie pole Rich text nad paskiem formatowania tekstu. Należy zwrócić szczególną uwagę przy formatowaniu tekstu nie wszystkie programy pocztowe potrafią odczytywać wiadomości sformatowane jako rich text. Powinniśmy również ustalić wcześniej z adresatem, czy chce on otrzymywać wzbogacone formatowaniem przesyłki. Uwaga: jeśli w zakładce Sending mail zaznaczona jest opcja Always remove formatting, formatowanie jest usuwane, a list jest wysyłany jako czysty tekst. Aby skorzystać z możliwości formatowania, należy zaznaczyć Send richtext as required Formatowanie akapitów w trakcie edycji Często zdarza się, zarówno przy pisaniu własnych jak i przy czytaniu pochodzących od innych osób listów, iż paragrafy są poprzerywane w niewłaściwych miejscach lub linie tekstu są tak długie, że nie mieszczą się w oknie i aby je odczytać, należy przewijać tekst w prawo i w lewo. Pegasus pozwala na łatwe uporanie się z tymi niedogodnościami w oknie edycji listu, a także może, przy otwieraniu przesyłki, tak ustawić łamanie linii, aby lepiej odpowiadało ono ustawieniom okna. Z natury, przy pisaniu jakichkolwiek tekstów w edytorach, aby rozdzielania dwa akapity, wystarczy raz wcisnąć przycisk Enter. Inaczej przedstawia się ten problem w PMail : do rozdzielenia dwu akapitów wykorzystuje on pustą linię, co oznacza, że po skończeniu akapitu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk ENTER. Dzieje się tak dlatego, gdyż pojedynczy ENTER wykorzystywany jest do zakończenia linii. Aby sformatować tekst w oknie edytora, należy umieścić kursor w obrębie akapitu i wybrać polecenie Reformat paragraph z menu Message, można też użyć skrótu CTRL+J. Jeżeli dwa akapity nie zostały rozdzielone pustą linią, zostaną one połączone w jeden po powtórnym formatowaniu akapitu. Od wersji 3.10, naciskając CTRL+J, kursor przesuwa się od akapitu do akapitu. Szerokość akapitu (długość linii) określona jest w polu Message width w zakładce Message settings standardowo ustawiona jest wartość 70. W zasadzie (i zgodnie z netykietą) nie powinno się ustawiać szerokości większej niż 70 znaków, gdyż może się zdarzyć, że adresat będzie miał trudności z odczytaniem 53

54 54 ROZDZIAŁ 4. WIECEJ MOŻLIWOŚCI naszego listu. W trakcie edycji szerokość akapitu można zmienić wpisując odpowiednią wartość w polu Message width w zakładce Special. Jeżeli szczególnie zależy nam na pełnym wykorzystaniu możliwości oferowanych przez edytor Pegasus Mail, możemy skorzystać z opcji wcięcia akapitu i wysunięcia pierwszej linii. Polecenie ASCII Indenting z menu Message (CTRL+D) otwiera okno dialogowe Indent Options, przy użyciu którego można wybrać jedną z czterech oferowanych możliwości. Szerokość wcięcia, wyrażona w odstępach (spacjach), określa wygląd formatowanego paragrafu, przy czym jest ona bezpośrednio związana z krojem czcionki, jaki został przypisany do okna Message zupełnie inaczej będzie wyglądał paragraf pisany czcionką proporcjonalną (Arial, Times New Roman, Helvetica), a zupełnie inaczej pisany czcionką Courier. Domyślne ustawienie wcięcia (szerokości czterech spacji) może zostać zmienione, dzięki czemu można stworzyć pewien własny styl wysyłanych listów. Po wybraniu jednej z możliwości uzyskuje się następujące rezultaty: Indent left only po zaznaczeniu tej opcji, uzyskamy wcięty akapit z lewej strony; Indent left and right dzięki tej opcji, akapit zostanie wcięty zarówno z lewej jak i z prawej strony; Hanging, left indent akapit zostanie wcięty z lewej strony, zaś pierwsza linia akapitu pozostanie wysunięta do lewego brzegu okna; Hanging, left & right akapit zostanie wcięty z obu stron, pierwsza linia akapitu, w przeciwieństwie do wcześniejszej opcji, zostanie wysunięta zarówno do lewej jak i do prawej strony. Należy uważać, aby nie stosować tabulacji w akapicie formatowanym w jeden z powyższych sposobów. Jako, że nie ma sposobu na kontrolę ustawień czytnika adresata, to, co wygląda bardzo dobrze w trakcie pisania listu, może być nieczytelne lub poprzestawiane właśnie u odbiorcy tego listu. Czasami programy pocztowe konfigurowane są w taki sposób, że odebrane listy wyświetlane są czcionką nieproporcjonalną (np. Courier) pozwala to na poprawne wyświetlenie sygnatury, która może zawierać sformatowany tekst (np. jakiś obrazek ascii art). Aby przekonać się, jak napisany przez nas, przy użyciu czcionki proporcjonalnej, tekst będzie wyglądał w tak skonfigurowanym programie, należy wybrać Toggle monospaced view z menu Messages (można też użyć przycisku F12). Wówczas tekst w oknie edytora zostanie wyświetlony przy użyciu czcionki Courier. 1 Pegasus Mail umożliwia też, poprzez skróty klawiaturowe, szybką edycję tekstu: kasowanie linii (co umożliwia naciśnięcie CTRL+Y lub wybranie Delete current line z menu Message) oraz kasowanie słowa znajdującego się na prawo od kursora poprzez naciśnięcie CTRL+T lub poleceniem Delete word right z tego samego menu. Tutaj mała uwaga jeżeli przed słowem, które ma zostać skasowane jest przerwa (znak spacji), najpierw zostanie skasowana przerwa, a dopiero ponowne naciśnięcie CTRL+T usunie to słowo Formatowanie tekstu w oknie czytnika Czasami zdarza się, że wśród otrzymywanej poczty znajdują się listy, które przy wyświetlaniu nie mieszczą się w oknie czytnika, lub też cały list składa się w jednej, baaaardzo dłuuugiej linii. Dzieje się tak dlatego, iż niektóre systemu pocztowe nie zawijają automatycznie wierszy przy wysyłaniu poczty (np. na niektórych komputerach VAX). Pegasus pozwala na automatyczne dopasowywanie czytanej wiadomości do ustawionej szerokości okna czytnika. Można to uzyskać wybierając Reformat long lines lub Wrap long lines z menu Reader, menu to dostępne jest dopiero po otwarciu jakiejś przesyłki. Opcja Wrap long lines dopóty zawija linię dłuższą od okna czytnika, dopóki linia ta nie jest krótsza od szerokości okna. Opcja ta jest bardzo prosta, ale bardzo użyteczna w przypadku przesyłki z jedną, długą linią tekstu. Opcja Reformat long lines działa trochę inaczej program próbuje tak dostosować otrzymaną przesyłkę, aby jak najlepiej odzwierciedlić jej zawartość. Może się zdarzyć, że po sformatowaniu przesyłki do okna czytnika, zawartość, a w szczególności tabele lub rysunki, będzie niewłaściwie wyświetlana, a kolumny tekstu poprzesuwane. Aby poprawnie zobaczyć taką przesyłkę, należy wyłączyć opcję reformatowania tekstu. Ponadto, aby w pełni odzwierciedlić jej zawartość należy użyć czcionki nieproporcjonalnej, np. Courier. 1 Nie należy wpadać w panikę, jeśli w tekście tym, zamiast polskich znaków diakrytycznych pokażą się robaczki dzieje się to za sprawą innej niż CP1250 strony kodowej ustawionej do wyświetlania tego tekstu w programie niestety, nie jest nam znany sposób na wyeliminowanie tej niedogodności.

55 4.1. EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU 55 Rysunek 4.1: Okno dialogowe Save message as draft Importowanie i eksportowanie plików tekstowych Oprócz kopiowania i wklejania tekstu pochodzącego z innych listów, można także włączać (lub importować) tekst z innych źródeł, można też eksportować tekst listu do pliku. Podobnie jak i inne programy pracujące w środowisku Windows, Pegasus może importować oraz eksportować zaznaczony tekst używając schowka. 2 Pegasus pozwala także na importowanie całych plików do okna edycji listów, warunkiem jest jednak to, że importowany plik musi być formatu tekstowego, co nie powinno stanowić problemu, gdyż większość programów potrafi wyeksportować przetwarzany tekst (bądź dane) do tego formatu. Aby zaimportować plik tekstowy do okna aktualnie edytowanego listu, należy posłużyć się jednym z poniższych poleceń: 1. używając myszy lub klawiatury, z menu Message wybrać Import into message... ; 2. naciskając prawy przycisk myszy wybrać Import text file... lub Import text file unwrapped... ; 3. nacisnąć CTRL+M. Otwarte zostanie okno dialogowe Select a file pozwalające na wybranie pliku. Operacją odwrotną do importowania jest eksportowanie tekstu wiadomości do pliku (lub innej aplikacji). Pegasus Mail pozwala na przenoszenie tekstu wykorzystując schowek w tym celu należy zaznaczyć tekst w oknie czytnika 3 i skopiować do schowka, następnie należy przełączyć się do aplikacji, w której tekst ma być wstawiony i wkleić tekst w odpowiednie miejsce. Aby zapisać treść całej wiadomości w pliku, należy z menu Reader wybrać Save message to file (CTRL+S) i w oknie Select a file określić nazwę i położenie pliku Drafty Czasami, zdarza się, że dokończenie rozpoczętego już listu nie jest w danej chwili możliwe, przy czym przyczyny tego mogą być bardzo różne np., może zabraknąć informacji potrzebnych do skończenia listu. Pegasus Mail pozwala na zapisanie rozpoczętego listu, dzięki czemu możliwa jest jego edycji (oraz wysłanie) w terminie późniejszym. Ponadto, dzięki tej właściwości, PMail pozwala na stworzenie szablonów listów, które można wykorzystywać wielokrotnie, zmieniając w nich tylko pewną część wiadomości. Może to być przydatne, np. w pracy biurowej, gdy często wysyłane są listy o bardzo podobnej treści. Aby zapisać dany list jako draft można używając klawiatury lub myszy wybrać Save message z menu Message albo nacisnąć CTRL+S. Pojawi się okno, pokazane na rys Domyślnie, nazwa, pod jaką będzie zachowany list, składa się z adresu e mail adresata (maksymalnie 20 pierwszych znaków) oraz z zawartości pola Subject (do 25 znaków). Nazwę tą można oczywiście zmienić. Jeżeli zapisywany list ma być wzorcem, na podstawie którego w przyszłości tworzone będą inne listy, należy zaznaczyć pole Save as mail stationery. Przy ponownej próbie zapisania tego samego listu, PMail wyświetli okno Replace existing draft?, żądając potwierdzenia, czy dany list ma być nadpisany na już istniejącym (Replace), czy też ma być zapisany jako inny list (New). Po naciśnięciu New, wyświetlone zostanie okno Save message as draft, w którym trzeba będzie wprowadzić (zmienić) nazwę. 2 Niestety, doświadczenie w pracy z programem Adobe PageMaker (w wersji 6 i 6.5) uczy, że próby wykorzystania schowka do przenoszenie tekstu między programem PageMaker a Pegasus Mail nie koniecznie muszą kończyć się pomyślnie. 3 w poprzednich wersjach zaznaczenie wielu linii tekstu było utrudnione PMail umożliwiał zaznaczenie jednej linii tekstu.

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Mozilla Thunderbird (czyt. tanderberd) to bardzo dobry, darmowy program do obsługi poczty, grup dyskusyjnych i RSS, brat przeglądarki internetowej Firefox.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik:

Podstawy konfiguracji środowiska graficznego. Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Umieszczamy kursor na pustym obszarze na pulpicie i naciskamy prawy guzik: Wybieramy myszką opcję Utwórz aktywator. Na ekranie ukaże się okno tworzenia nowego aktywatora: Strona 1 z 12 Możemy utworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo