Subversion. System wersjonowania projektów. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Subversion. System wersjonowania projektów. mailto:sobaniec@cs.put.poznan.pl. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska"

Transkrypt

1 Subversion System wersjonowania projektów CEZARY SOBANIEC $Id: subversion.lyx :12:57Z sobaniec $

2 Co to jest Subversion? Subversion jest systemem wersjonowania grup plików, umożliwia zarzadzanie wieloma współbieżnymi wersjami projektów, zastępuje CVS, usuwajac jego wady. Architektura centralne repozytorium analogia do systemu plików + przechowywanie historii wprowadzanych zmian przechowywanie dowolnych plików, również binarnych Historia 2000 CollabNet VIII 2001 źródła Subversion zarzadzane przez Subversion Subversion (1/45)

3 Główne cechy Subversion Wersjonowanie struktur katalogów Inaczej niż w przypadku CVS, wersjonowaniu podlegaja całe struktury katalogów. Użytkownik ma do dyspozycji nowe komendy: move i copy. Atomowe zatwierdzanie Zmiany zatwierdzane sa w całości albo w ogóle. Metadane podlegajace wersjonowaniu Do każdego pliku i/lub katalogu można przypisać dowolna liczbę własności (klucz wartość), których wartości podlegaja wersjonowaniu. Różne metody dostępu Lokalny system plików wbudowany prosty serwer moduł dla serwera Apache komunikujacy się zgodnie z protokołem WebDAV tunelowanie SSH. Subversion (2/45)

4 Główne cechy Subversion (cd) Jednolite przetwarzanie plików Zmiany w plikach sa przechowywane w postaci skompresowanej w taki sam sposób, bez względu na ich typ (pliki tekstowe, binarne). Efektywna komunikacja klient serwer Klient i serwer wysyłaja zawsze tylko zmiany pomiędzy wersjami plików (w CVS tylko serwer => klient). Efektywne tworzenie gałęzi pobocznych i etykietowanie Koszt utworzenia gałęzi pobocznej w projekcie jest stały i nie zależy od rozmiaru projektu (analogia do twardych dowiazań w systemie plików). Czytelny i rozszerzalny kod źródłowy Subversion to nowy projekt, tworzony od podstaw, z czytelnym i przejrzystym API gotowym do dalszej rozbudowy. Subversion (3/45)

5 Narzędzia Subversion Klient svn svnversion klient Subversion umożliwiajacy wprowadzanie zmian i pobieranie informacji z repozytorium. narzędzie wspomagajace do raportowania numerów wersji składowych katalogu roboczego. Serwer svnlook svnadmin svnserve mod dav syn narzędzie do pobierania różnych informacji z repozytorium. program do zarzadzania repozytorium (tworzenie, backup, itp.). samodzielny serwer zdalnego dostępu do repozytorium. moduł serwera Apache do zdalnego dostępu do repozytorium. Subversion (4/45)

6 Podstawowe pojęcia Repozytorium Centralny, wersjonowany system plików. Dane moga być pobierane przez dowolna liczbę klientów. Zapis do repozytorium umożliwia dostęp do nowych danych innym klientom. Repozytorium zapis odczyt odczyt Użytkownik 1 Użytkownik 2 Użytkownik 3 Subversion (5/45)

7 Model wersjonowania a) b) A A odczyt odczyt A A A A c) d) A A zapis A A A A zapis Subversion (6/45)

8 Współdzielenie plików Nadpisywanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników. Blokowanie dostępu do pliku (podejście pesymistyczne) Wiele blokad do odczytu, jedna blokada do zapisu. Problem nie zdjętych blokad. Nadmiarowa synchronizacja: edycja różnych fragmentów pliku tekstowego. Współbieżne, niekompatybilne zmiany w plikach zależnych od siebie. Subversion (7/45)

9 Współdzielenie plików (cd) Współbieżne modyfikacje (podejście optymistyczne) Replikacja danych u klientów. Zmiany pochodzace od różnych użytkowników sa przez nich integrowane i wprowadzane do repozytorium. Podejście optymistyczne: użytkownicy z reguły nie wprowadzaja konfliktowych zmian. Subversion (8/45)

10 Integracja zmian a) b) A A odczyt odczyt A A A A c) d) A A zapis zapis A A A A Subversion (9/45)

11 Integracja zmian (cd) e) f) A A odczyt A A A A A* g) h) A* A* A A* zapis odczyt A* A* Subversion (10/45)

12 Katalog roboczy Kopia danych z repozytorium. Zwykłe pliki, które moga być dowolnie modyfikowane. Zmiany po weryfikacji moga być wprowadzone do repozytorium. operacja commit Zmiany innych użytkowników moga być pobrane z repozytorium i integrowane z lokalna wersja projektu. operacja update Informacje zarzadzaj ace przechowywane sa w podkatalogu.svn ( svn w systemach Windows). Subversion (11/45)

13 Przykładowa sesja 1. Pobranie projektu z repozytorium # svn checkout svn://unixlab/proj1 # cd Proj1 # ls -a Makefile main.c const.h.svn 2. Wprowadzenie zmian do lokalnej kopi # vi main.c 3. Weryfikacja dokonanych zmian # svn status M main.c # svn diff Index: main.c =================================================================== --- main.c (revision 7) +++ main.c (working copy) 5c5,6 Subversion (12/45)

14 Przykładowa sesja (cd) 4. Zatwierdzenie zmian # svn commit Sending main.c Transmitting file data... Committed revision Pobranie innych zmian z repozytorium # svn update U const.h 6. Dodanie/usunięcie plików # svn add dane.c # svn delete const.h 7. Zmiana nazwy/lokalizacji pliku/katalogu # svn move dane.c data.c Subversion (13/45)

15 Adresy URL repozytoriów file:// https:// svn:// svn+ssh:// bezpośredni dostęp do lokalnego repozytorium. dostęp za pośrednictwem protokołu WebDAV. podobnie jak ale komunikacja jest kodowana. dostęp za pośrednictwem protokołu serwera svnserve. podobnie jak file:///, ale poprzez tunel SSH. Przykład svn+ssh://unixlab/var/svnroot/testproject ^^^^^^^^^^^ =========== fizyczny nazwa katalog projektu na serwerze Subversion (14/45)

16 Wersje repozytorium ==================================================================================== / / / / / --Proj1 --Proj1 --Proj1 --Proj1 --Makefile --Makefile --Makefile --Makefile --main.c --main.c --main.c --main.c* --defs.h --defs.h --defs.h --defs.h --Proj2 --Proj2 --Proj2 --index.html --index.html --index.html --main.css --main.css ==================================================================================== import Proj1 import Proj2 add main.css update main.c Subversion (15/45)

17 Nowy projekt Przygotowanie repozytorium # svnadmin create /var/svnroot Wprowadzenie projektu do repozytorium # svn import NowyProjekt file:///var/svnroot/proj1 Adding NowyProjekt/Makefile Adding NowyProjekt/main.c Transmitting file data... Committed revision 1. Utworzenie katalogu roboczego # svn checkout file:///var/svnroot/proj1 A Proj1/Makefile A Proj1/main.c Checked out revision 1. # cd Proj1 Subversion (16/45)

18 Nowy projekt (cd) Utworzenie projektu i konwersja do katalogu roboczego # cd.. # svn mkdir file:///var/svnroot/proj1 # svn checkout file:///var/svnroot/proj1 # cd Proj1 # svn add Makefile main.c A Makefile A main.c # svn commit... Subversion (17/45)

19 Weryfikacja wprowadzonych zmian # svn status M Makefile MM main.c? defs.h Status pliku A D M C plik będzie dodany do repozytorium. plik będzie usunięty z repozytorium. plik zmodyfikowany lokalnie. konflikt pomiędzy aktualna wersja w repozytorium a wersja lokalna.? nieznany plik nie przechowywany w repozytorium.! brak pliku przechowywanego w repozytorium. Druga kolumna opisuje zmiany metadanych (własności). Subversion (18/45)

20 Weryfikacja wprowadzonych zmian (cd) # svn diff main.c Index: main.c =================================================================== --- main.c (revision 7) +++ main.c (working copy) -2,6 +2,7 int main() { - int x = 0; + int x = 1; + int y = 2 * x + 1; printf("ok\n"); if (x > 0) { Komendy status i diff nie wymagaja kontaktowania się z repozytorium. Katalog.svn zawiera kopie oryginalnych plików pobranych z repozytorium. => redukcja komunikacji kosztem większej zajętości dyskowej Subversion (19/45)

21 Wycofanie wprowadzonych zmian # svn revert main.c Reverted main.c Przywracana jest bazowa wersja pliku z katalogu.svn (bez kontaktu z repozytorium). Komenda revert może wycofywać operacje add i delete. Subversion (20/45)

22 Aktualizacja lokalnego katalogu # svn update U./main.c Updated to revision 9. Status pliku U A D R G C plik został zaktualizowany (pobrano zmiany wprowadzone do repozytorium). nowy plik został dodany do lokalnego katalogu roboczego. lokalny plik został usunięty. lokalny plik został zastapiony innym o takiej samej nazwie. zmiany z repozytorium zostały poprawnie zintegrowane z lokalnymi. zmiany z repozytorium spowodowały konflikt z lokalnymi zmianami. Subversion (21/45)

23 Konflikty Reakcja na konflikt 1. Sygnalizacja znakiem C. 2. Modyfikacja pliku źródłowego wskazujaca nakładajace się zmiany. 3. Utworzenie plików: plik.mine plik.roldrev plik.rnewrev Możliwe akcje oryginalny plik klienta sprzed operacji update. plik bazowy dla lokalnych modyfikacji. aktualna wersja pliku w repozytorium. 1. Ręczne usunięcie konfliktu poprzez edycję oryginalnego pliku. 2. Skopiowanie jednego z plików.mine,.roldrev,.rnewrev. 3. Wycofanie lokalnych zmian (svn revert). 4. Usunięcie plików tymczasowych: svn resolved. Subversion (22/45)

24 Przykład konfliktu Oryginalny plik Modyfikacje uż.1 Modyfikacje uż #define ONE 1 #define ONE 1 #define ONE 1 #define TWO 2 #define TWO 2 #define TWO 2 #define MORE 3 #define THREE 3.---> #define OTHER 3 #define MORE 4 <---- Użytkownik 1 wprowadził zmiany do repozytorium. Użytkownik 2 wprowadził inne zmiany i aktualizuje katalog roboczy. #define ONE 1 #define TWO 2 <<<<<<<.mine <== początek konfliktu #define OTHER 3 <== wersja użytkownika 2 (moja) ======= #define THREE 3 <== wersja użytkownika 1 #define MORE 4 >>>>>>>.r8 <== koniec konfliktu Subversion (23/45)

25 Historia zmian # svn log r3 sobaniec :15: (Mon, 08 Mar 2004) 1 line Algorytm iteracyjny r2 kowalski :38: (Thu, 04 Mar 2004) 1 line Procedura startowa r1 sobaniec :35: (Mon, 01 Mar 2004) 1 line Wersja początkowa # svn log -r 5:8 # modyfikacje od 5 do 8 # svn log defs.h # modyfikacje dotyczące pliku defs.h # svn log -r 3 -v # szczegółowa lista plików zmieniona w wersji r3 sobaniec :15: (Mon, 08 Mar 2004) 1 line Changed paths: M /Proj1/main.c Subversion (24/45)

26 Historia zmian (cd) Komenda diff # svn diff -r 5 main.c # zmiany między wersją roboczą # a wersją 5 z repozytorium # svn diff -r 5:6 main.c # zmiany wprowadzone między wersją 5 i 6 # svn diff -r 5:6 svn://unixlab/proj2/main.c # obserwacja zmian bez katalogu roboczego Pobieranie starszych wersji # svn checkout -r 5... # svn update -r 5... # przejście do wersji 5 Subversion (25/45)

27 Inne komendy Wyświetlanie plików z repozytorium # svn cat -r 8 Makefile... Informacja o projekcie z katalogu roboczego # svn info Path:. URL: file:///var/svnroot/proj1 Repository UUID: 0ec7a80a-1dd f-8eb621ee5bc6 Revision: 9 Node Kind: directory Schedule: normal Last Changed Author: sobaniec Last Changed Rev: 9 Last Changed Date: :53: (Tue, 16 Mar 2004) Subversion (26/45)

28 Inne komendy (cd) Lista plików w repozytorium # svn list # katalog roboczy Makefile main.c... # svn list file:///var/svnroot/proj2 # katalog z repozytorium index.html main.css Czyszczenie katalogu roboczego # svn cleanup Subversion (27/45)

29 Inne komendy (cd) Komenda blame (praise, annotate) Informacja o autorach zmian w poszczególnych liniach plików wraz z numerami wersji. # svn blame main.c 1 sobaniec #include <stdio.h> 24 kowalski #include <unistd.h> 1 sobaniec 1 sobaniec int main() { 24 kowalski int x; 12 nowak int y = 10; 24 kowalski x = getpid(); 10 kowalski printf("hello world\n"); 12 nowak printf("y=%d\n", y); 1 sobaniec } Subversion (28/45)

30 Właściwości (properties) Właściwości sa metadanymi Ustawienie właściwości # svn propset copyright (c) 2004 PUT II Makefile property copyright set on Makefile # svn propedit copyright Makefile Set new value for property copyright on Makefile Wyświetlenie właściwości # svn propget copyright Makefile (c) 2004 PUT II Status plików # svn status M main.c M Makefile <-- zmiana właściwości Subversion (29/45)

31 Właściwości (cd) Lista właściwości # svn proplist Makefile Properties on Makefile : copyright # svn proplist -v Makefile Properties on Makefile : copyright : (c) 2004 Sobaniec Usuwanie właściwości # svn propdel copyright Makefile property copyright deleted from Makefile. Uwaga: Właściwości sa wersjonowane i ich zmiany moga generować konflikty! Subversion (30/45)

32 Specjalne właściwości svn:executable odtwarzania prawa do wykonywania (Unix). svn:mime-type typ MIME danego pliku. Wszystkie typy MIME text/* sa traktowane jako pliki tekstowe (wykonywana jest operacja łaczenia zmian merge). svn:ignore lista wzorców plików, które maja być ignorowane użyteczne w przypadku katalogów (plik.cvsignore w CVS). svn:keywords lista identyfikatorów postaci $nazwa$ modyfikowanych podczas operacji commit. svn:eol-style sposób kodowania nowych linii: native, CR, LF, CRLF. Subversion (31/45)

33 Własność svn:keywords Identyfikatory $Date$ $Rev$ $Author$ $URL$ $Id$ data ostatniej modyfikacji. numer wersji repozytorium. autor ostatniej zmiany w repozytorium. adres URL dokumentu w repozytorium. skrócona wersja powyższych identyfikatorów. Przykład # svn propset svn:keywords Id Rev main.c # head -3 main.c /* * $Id: main.c :01:24Z sobaniec $ */ Subversion (32/45)

34 Rozgałęzienia Motywacja Utrzymywanie wielu równoległych wersji rozwijanego projektu. Seperacja prac o różnym satusie: rozwojowe, stabilizujace. Subversion (33/45)

35 Tworzenie rozgałęzienia Kopiowanie # svn copy svn://unixlab/proj svn://unixlab/proj-1.0-branch Tworzenie rozgałęzień jest operacja o niskim koszcie (zamiast kopiowania tworzone sa dowiazania). Rozgałęzienie jest kontynuacja poprzednich modyfikacji: istnieje możliwość pobierania dowolnie starszych wersji plików z gałęzi pobocznej. Subversion (34/45)

36 Praca z gałęzia poboczna Pobranie wersji pobocznej projektu # svn checkout svn://unixlab/proj-1.0-branch Przełaczanie między gałęziami # svn checkout svn://unixlab/proj # cd Proj # svn switch svn://unixlab/proj-1.0-branch Subversion (35/45)

37 Kopiowanie zmian między gałęziami Integracja zmian z gałęzi pobocznej # svn merge -r 8:10 svn://unixlab/proj-1.0-branch # svn commit -m "Integracja zmian 8:10 z gałęzi 1.0-branch" Komenda merge działa bardzo podobnie do komendy diff. Wycofywanie zmian # svn merge -r 10:8 main.c # svn merge -r HEAD:PREV main.c <= ostatnia zmiana Subversion (36/45)

38 Etykietowanie wersji Kopiowanie # svn copy. svn://unixlab/proj-1.0-release Kopiowanie bez katalogu roboczego # svn copy svn://unixlab/proj svn://unixlab/proj-1.0-release Nie ma różnicy między rozgałęzieniem, a etykieta zawsze kopiowanie. Konwencja nazewnicza katalogów + definicja praw dostępu. Subversion (37/45)

39 Skrypty Skrypty znajduja się w katalogu hooks w repozytorium. Skrypty start-commit wywoływany przed utworzeniem transakcji zgrubna weryfikacja uprawnień. Argumenty: ścieżka do repozytorium i nazwa użytkownika. pre-commit po utworzeniu transakcji, ale przed jej wykonaniem szczegółowa weryfikacja uprawnień bazujaca na nazwach plików i podkatalogów projektu. post-commit po zatwierdzeniu transakcji powiadomienie użytkowników o zmianach. Subversion (38/45)

40 Prawa dostępu do repozytorium Skrypt commit-access-control.pl + plik konfiguracyjny commit-access-control.cfg: [Dostęp do odczytu dla wszystkich] <= identyfikator reguły match =.* <= wyrażenie regularne access = read-only [Projekty Proj1 i Proj2] match = ^(Proj1 Proj2) access = read-write users = sobaniec [Dokumentacja projektu Proj1] match = ^Proj/Doc users = sobaniec kowalski access = read-write Subversion (39/45)

41 Kopia zapasowa repozytorium Kopia w formacie tekstowym # svnadmin dump /var/svnroot gzip -9 > kopia.gz Kopia binarna repozytorium # svnadmin hotcopy /var/svnroot /var/backup Kopia binarna jest zwykłym repozytorium gotowym do pracy. Subversion (40/45)

42 Migracja repozytorium Pobranie historii projektu # svnadmin dump /var/svnroot svndumpfilter include Proj > proj.svn Wczytanie archiwum # svnadmin load /var/svnroot < proj.svn Subversion (41/45)

43 Konfiguracja oprogramowania klienta Unix Lokalizacja plików konfiguracyjnych ustawienia globalne: /etc/subversion/ ustawienia lokalne: ~/.subversion/ Plik config [helpers] editor-cmd = vim [miscellany] log-encoding = iso enable-auto-props = yes [auto-props] *.sh = svn:executable *.bat = svn:eol-style=crlf *.c = svn:eol-style=native;svn:keywords=id Subversion (42/45)

44 Konfiguracja oprogramowania klienta Unix (cd) Ustawienia dotyczace sieci: plik servers [global] http-timeout = 30 [groups] inne = test.domain.pl put = *.cs.put.poznan.pl ---. [put] < http-proxy-host = proxy.cs.put.poznan.pl http-proxy-port = 80 http-proxy-username = sobaniec http-proxy-password = tajne http-timeout = 60 [inne] < Subversion (43/45)

45 Konfiguracja oprogramowania klienta Unix (cd) Automatyczne uzupełnianie podkomend i przełaczników poleceń svn i svnadmin: bash# shopt -s extglob progcomp bash#. /usr/share/subversion/tools/client-side/bash completion Subversion (44/45)

46 Ważne adresy Strona domowa projektu Subversion. Version Control with Subversion ksiażka o Subversion. TortoiseSVN klient Subversion dla Windows. Obecna prezentacja. Subversion Quick Reference Card. Subversion (45/45)

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład III Praca grupowa nad projektem informatycznym Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2007-2015 Cykl życia oprogramowania Cykl życia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW

Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW plan wykładu Narzędzia pracy grupowej Edycja grupowa w czasie rzeczywistym Narzędzia Systemy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Instalacja... 2 Opis struktury pakietu... 2 Konfiguracja serwera... 3 Konfiguracja klienta...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23 Spis treści O Autorze...21 Przedmowa...23 Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Fedora Core...35 Fedora Core wizytówka systemu... 36 Czym jest Linux?...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty promocyjne, Archiwizacja Platon U4

Warsztaty promocyjne, Archiwizacja Platon U4 Slajd 1 Warsztaty promocyjne, Archiwizacja Platon U4 Korzystanie z usługi powszechnej archiwizacji, ćwiczenia praktyczne Slajd 2 Laptop warsztatowy Seria: HP G62 Procesor: Intel Core i3-350m 2.26 GHz Dysk

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Git - podstawy. Błażej Kowalczyk. Koło Naukowe Robotyków KoNaR. 7 listopada 2014

Git - podstawy. Błażej Kowalczyk. Koło Naukowe Robotyków KoNaR. 7 listopada 2014 Git - podstawy Błażej Kowalczyk Koło Naukowe Robotyków KoNaR 7 listopada 2014 łażej Kowalczyk (Koło Naukowe Robotyków KoNaR) Git - podstawy 7 listopada 2014 1 / 18 Wstęp Kontrola wersji Po co nam kontrola

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po TEX Live, wydanie 7

Przewodnik po TEX Live, wydanie 7 Przewodnik po TEX Live, wydanie 7 Sebastian Rahtz sebastian.rahtz@oucs.ox.ac.uk Czerwiec 2002 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Rozszerzenia TEX-a..................................... 3 2. Struktura i zawartość

Bardziej szczegółowo

29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA...

29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA... Spis treści Wprowadzenie... 29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA... 37 Rozdział 1. Instalacja systemu Fedora... 39 Nim rozpoczniesz instalację... 40 Planowanie strategii podziału dysków na partycje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

LDAP. Cezary Sobaniec

LDAP. Cezary Sobaniec LDAP Cezary Sobaniec 1 X.500 Globalna usługa katalogowa Przechowuje dane zorganizowane jako atrybuty obiektów Obiekty identyfikowane przez nazwy wyróżnione (ang. distinguished name DN) Pobieranie informacji

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo