Subversion. System wersjonowania projektów. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Subversion. System wersjonowania projektów. mailto:sobaniec@cs.put.poznan.pl. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska"

Transkrypt

1 Subversion System wersjonowania projektów CEZARY SOBANIEC $Id: subversion.lyx :12:57Z sobaniec $

2 Co to jest Subversion? Subversion jest systemem wersjonowania grup plików, umożliwia zarzadzanie wieloma współbieżnymi wersjami projektów, zastępuje CVS, usuwajac jego wady. Architektura centralne repozytorium analogia do systemu plików + przechowywanie historii wprowadzanych zmian przechowywanie dowolnych plików, również binarnych Historia 2000 CollabNet VIII 2001 źródła Subversion zarzadzane przez Subversion Subversion (1/45)

3 Główne cechy Subversion Wersjonowanie struktur katalogów Inaczej niż w przypadku CVS, wersjonowaniu podlegaja całe struktury katalogów. Użytkownik ma do dyspozycji nowe komendy: move i copy. Atomowe zatwierdzanie Zmiany zatwierdzane sa w całości albo w ogóle. Metadane podlegajace wersjonowaniu Do każdego pliku i/lub katalogu można przypisać dowolna liczbę własności (klucz wartość), których wartości podlegaja wersjonowaniu. Różne metody dostępu Lokalny system plików wbudowany prosty serwer moduł dla serwera Apache komunikujacy się zgodnie z protokołem WebDAV tunelowanie SSH. Subversion (2/45)

4 Główne cechy Subversion (cd) Jednolite przetwarzanie plików Zmiany w plikach sa przechowywane w postaci skompresowanej w taki sam sposób, bez względu na ich typ (pliki tekstowe, binarne). Efektywna komunikacja klient serwer Klient i serwer wysyłaja zawsze tylko zmiany pomiędzy wersjami plików (w CVS tylko serwer => klient). Efektywne tworzenie gałęzi pobocznych i etykietowanie Koszt utworzenia gałęzi pobocznej w projekcie jest stały i nie zależy od rozmiaru projektu (analogia do twardych dowiazań w systemie plików). Czytelny i rozszerzalny kod źródłowy Subversion to nowy projekt, tworzony od podstaw, z czytelnym i przejrzystym API gotowym do dalszej rozbudowy. Subversion (3/45)

5 Narzędzia Subversion Klient svn svnversion klient Subversion umożliwiajacy wprowadzanie zmian i pobieranie informacji z repozytorium. narzędzie wspomagajace do raportowania numerów wersji składowych katalogu roboczego. Serwer svnlook svnadmin svnserve mod dav syn narzędzie do pobierania różnych informacji z repozytorium. program do zarzadzania repozytorium (tworzenie, backup, itp.). samodzielny serwer zdalnego dostępu do repozytorium. moduł serwera Apache do zdalnego dostępu do repozytorium. Subversion (4/45)

6 Podstawowe pojęcia Repozytorium Centralny, wersjonowany system plików. Dane moga być pobierane przez dowolna liczbę klientów. Zapis do repozytorium umożliwia dostęp do nowych danych innym klientom. Repozytorium zapis odczyt odczyt Użytkownik 1 Użytkownik 2 Użytkownik 3 Subversion (5/45)

7 Model wersjonowania a) b) A A odczyt odczyt A A A A c) d) A A zapis A A A A zapis Subversion (6/45)

8 Współdzielenie plików Nadpisywanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników. Blokowanie dostępu do pliku (podejście pesymistyczne) Wiele blokad do odczytu, jedna blokada do zapisu. Problem nie zdjętych blokad. Nadmiarowa synchronizacja: edycja różnych fragmentów pliku tekstowego. Współbieżne, niekompatybilne zmiany w plikach zależnych od siebie. Subversion (7/45)

9 Współdzielenie plików (cd) Współbieżne modyfikacje (podejście optymistyczne) Replikacja danych u klientów. Zmiany pochodzace od różnych użytkowników sa przez nich integrowane i wprowadzane do repozytorium. Podejście optymistyczne: użytkownicy z reguły nie wprowadzaja konfliktowych zmian. Subversion (8/45)

10 Integracja zmian a) b) A A odczyt odczyt A A A A c) d) A A zapis zapis A A A A Subversion (9/45)

11 Integracja zmian (cd) e) f) A A odczyt A A A A A* g) h) A* A* A A* zapis odczyt A* A* Subversion (10/45)

12 Katalog roboczy Kopia danych z repozytorium. Zwykłe pliki, które moga być dowolnie modyfikowane. Zmiany po weryfikacji moga być wprowadzone do repozytorium. operacja commit Zmiany innych użytkowników moga być pobrane z repozytorium i integrowane z lokalna wersja projektu. operacja update Informacje zarzadzaj ace przechowywane sa w podkatalogu.svn ( svn w systemach Windows). Subversion (11/45)

13 Przykładowa sesja 1. Pobranie projektu z repozytorium # svn checkout svn://unixlab/proj1 # cd Proj1 # ls -a Makefile main.c const.h.svn 2. Wprowadzenie zmian do lokalnej kopi # vi main.c 3. Weryfikacja dokonanych zmian # svn status M main.c # svn diff Index: main.c =================================================================== --- main.c (revision 7) +++ main.c (working copy) 5c5,6 Subversion (12/45)

14 Przykładowa sesja (cd) 4. Zatwierdzenie zmian # svn commit Sending main.c Transmitting file data... Committed revision Pobranie innych zmian z repozytorium # svn update U const.h 6. Dodanie/usunięcie plików # svn add dane.c # svn delete const.h 7. Zmiana nazwy/lokalizacji pliku/katalogu # svn move dane.c data.c Subversion (13/45)

15 Adresy URL repozytoriów file:// https:// svn:// svn+ssh:// bezpośredni dostęp do lokalnego repozytorium. dostęp za pośrednictwem protokołu WebDAV. podobnie jak ale komunikacja jest kodowana. dostęp za pośrednictwem protokołu serwera svnserve. podobnie jak file:///, ale poprzez tunel SSH. Przykład svn+ssh://unixlab/var/svnroot/testproject ^^^^^^^^^^^ =========== fizyczny nazwa katalog projektu na serwerze Subversion (14/45)

16 Wersje repozytorium ==================================================================================== / / / / / --Proj1 --Proj1 --Proj1 --Proj1 --Makefile --Makefile --Makefile --Makefile --main.c --main.c --main.c --main.c* --defs.h --defs.h --defs.h --defs.h --Proj2 --Proj2 --Proj2 --index.html --index.html --index.html --main.css --main.css ==================================================================================== import Proj1 import Proj2 add main.css update main.c Subversion (15/45)

17 Nowy projekt Przygotowanie repozytorium # svnadmin create /var/svnroot Wprowadzenie projektu do repozytorium # svn import NowyProjekt file:///var/svnroot/proj1 Adding NowyProjekt/Makefile Adding NowyProjekt/main.c Transmitting file data... Committed revision 1. Utworzenie katalogu roboczego # svn checkout file:///var/svnroot/proj1 A Proj1/Makefile A Proj1/main.c Checked out revision 1. # cd Proj1 Subversion (16/45)

18 Nowy projekt (cd) Utworzenie projektu i konwersja do katalogu roboczego # cd.. # svn mkdir file:///var/svnroot/proj1 # svn checkout file:///var/svnroot/proj1 # cd Proj1 # svn add Makefile main.c A Makefile A main.c # svn commit... Subversion (17/45)

19 Weryfikacja wprowadzonych zmian # svn status M Makefile MM main.c? defs.h Status pliku A D M C plik będzie dodany do repozytorium. plik będzie usunięty z repozytorium. plik zmodyfikowany lokalnie. konflikt pomiędzy aktualna wersja w repozytorium a wersja lokalna.? nieznany plik nie przechowywany w repozytorium.! brak pliku przechowywanego w repozytorium. Druga kolumna opisuje zmiany metadanych (własności). Subversion (18/45)

20 Weryfikacja wprowadzonych zmian (cd) # svn diff main.c Index: main.c =================================================================== --- main.c (revision 7) +++ main.c (working copy) -2,6 +2,7 int main() { - int x = 0; + int x = 1; + int y = 2 * x + 1; printf("ok\n"); if (x > 0) { Komendy status i diff nie wymagaja kontaktowania się z repozytorium. Katalog.svn zawiera kopie oryginalnych plików pobranych z repozytorium. => redukcja komunikacji kosztem większej zajętości dyskowej Subversion (19/45)

21 Wycofanie wprowadzonych zmian # svn revert main.c Reverted main.c Przywracana jest bazowa wersja pliku z katalogu.svn (bez kontaktu z repozytorium). Komenda revert może wycofywać operacje add i delete. Subversion (20/45)

22 Aktualizacja lokalnego katalogu # svn update U./main.c Updated to revision 9. Status pliku U A D R G C plik został zaktualizowany (pobrano zmiany wprowadzone do repozytorium). nowy plik został dodany do lokalnego katalogu roboczego. lokalny plik został usunięty. lokalny plik został zastapiony innym o takiej samej nazwie. zmiany z repozytorium zostały poprawnie zintegrowane z lokalnymi. zmiany z repozytorium spowodowały konflikt z lokalnymi zmianami. Subversion (21/45)

23 Konflikty Reakcja na konflikt 1. Sygnalizacja znakiem C. 2. Modyfikacja pliku źródłowego wskazujaca nakładajace się zmiany. 3. Utworzenie plików: plik.mine plik.roldrev plik.rnewrev Możliwe akcje oryginalny plik klienta sprzed operacji update. plik bazowy dla lokalnych modyfikacji. aktualna wersja pliku w repozytorium. 1. Ręczne usunięcie konfliktu poprzez edycję oryginalnego pliku. 2. Skopiowanie jednego z plików.mine,.roldrev,.rnewrev. 3. Wycofanie lokalnych zmian (svn revert). 4. Usunięcie plików tymczasowych: svn resolved. Subversion (22/45)

24 Przykład konfliktu Oryginalny plik Modyfikacje uż.1 Modyfikacje uż #define ONE 1 #define ONE 1 #define ONE 1 #define TWO 2 #define TWO 2 #define TWO 2 #define MORE 3 #define THREE 3.---> #define OTHER 3 #define MORE 4 <---- Użytkownik 1 wprowadził zmiany do repozytorium. Użytkownik 2 wprowadził inne zmiany i aktualizuje katalog roboczy. #define ONE 1 #define TWO 2 <<<<<<<.mine <== początek konfliktu #define OTHER 3 <== wersja użytkownika 2 (moja) ======= #define THREE 3 <== wersja użytkownika 1 #define MORE 4 >>>>>>>.r8 <== koniec konfliktu Subversion (23/45)

25 Historia zmian # svn log r3 sobaniec :15: (Mon, 08 Mar 2004) 1 line Algorytm iteracyjny r2 kowalski :38: (Thu, 04 Mar 2004) 1 line Procedura startowa r1 sobaniec :35: (Mon, 01 Mar 2004) 1 line Wersja początkowa # svn log -r 5:8 # modyfikacje od 5 do 8 # svn log defs.h # modyfikacje dotyczące pliku defs.h # svn log -r 3 -v # szczegółowa lista plików zmieniona w wersji r3 sobaniec :15: (Mon, 08 Mar 2004) 1 line Changed paths: M /Proj1/main.c Subversion (24/45)

26 Historia zmian (cd) Komenda diff # svn diff -r 5 main.c # zmiany między wersją roboczą # a wersją 5 z repozytorium # svn diff -r 5:6 main.c # zmiany wprowadzone między wersją 5 i 6 # svn diff -r 5:6 svn://unixlab/proj2/main.c # obserwacja zmian bez katalogu roboczego Pobieranie starszych wersji # svn checkout -r 5... # svn update -r 5... # przejście do wersji 5 Subversion (25/45)

27 Inne komendy Wyświetlanie plików z repozytorium # svn cat -r 8 Makefile... Informacja o projekcie z katalogu roboczego # svn info Path:. URL: file:///var/svnroot/proj1 Repository UUID: 0ec7a80a-1dd f-8eb621ee5bc6 Revision: 9 Node Kind: directory Schedule: normal Last Changed Author: sobaniec Last Changed Rev: 9 Last Changed Date: :53: (Tue, 16 Mar 2004) Subversion (26/45)

28 Inne komendy (cd) Lista plików w repozytorium # svn list # katalog roboczy Makefile main.c... # svn list file:///var/svnroot/proj2 # katalog z repozytorium index.html main.css Czyszczenie katalogu roboczego # svn cleanup Subversion (27/45)

29 Inne komendy (cd) Komenda blame (praise, annotate) Informacja o autorach zmian w poszczególnych liniach plików wraz z numerami wersji. # svn blame main.c 1 sobaniec #include <stdio.h> 24 kowalski #include <unistd.h> 1 sobaniec 1 sobaniec int main() { 24 kowalski int x; 12 nowak int y = 10; 24 kowalski x = getpid(); 10 kowalski printf("hello world\n"); 12 nowak printf("y=%d\n", y); 1 sobaniec } Subversion (28/45)

30 Właściwości (properties) Właściwości sa metadanymi Ustawienie właściwości # svn propset copyright (c) 2004 PUT II Makefile property copyright set on Makefile # svn propedit copyright Makefile Set new value for property copyright on Makefile Wyświetlenie właściwości # svn propget copyright Makefile (c) 2004 PUT II Status plików # svn status M main.c M Makefile <-- zmiana właściwości Subversion (29/45)

31 Właściwości (cd) Lista właściwości # svn proplist Makefile Properties on Makefile : copyright # svn proplist -v Makefile Properties on Makefile : copyright : (c) 2004 Sobaniec Usuwanie właściwości # svn propdel copyright Makefile property copyright deleted from Makefile. Uwaga: Właściwości sa wersjonowane i ich zmiany moga generować konflikty! Subversion (30/45)

32 Specjalne właściwości svn:executable odtwarzania prawa do wykonywania (Unix). svn:mime-type typ MIME danego pliku. Wszystkie typy MIME text/* sa traktowane jako pliki tekstowe (wykonywana jest operacja łaczenia zmian merge). svn:ignore lista wzorców plików, które maja być ignorowane użyteczne w przypadku katalogów (plik.cvsignore w CVS). svn:keywords lista identyfikatorów postaci $nazwa$ modyfikowanych podczas operacji commit. svn:eol-style sposób kodowania nowych linii: native, CR, LF, CRLF. Subversion (31/45)

33 Własność svn:keywords Identyfikatory $Date$ $Rev$ $Author$ $URL$ $Id$ data ostatniej modyfikacji. numer wersji repozytorium. autor ostatniej zmiany w repozytorium. adres URL dokumentu w repozytorium. skrócona wersja powyższych identyfikatorów. Przykład # svn propset svn:keywords Id Rev main.c # head -3 main.c /* * $Id: main.c :01:24Z sobaniec $ */ Subversion (32/45)

34 Rozgałęzienia Motywacja Utrzymywanie wielu równoległych wersji rozwijanego projektu. Seperacja prac o różnym satusie: rozwojowe, stabilizujace. Subversion (33/45)

35 Tworzenie rozgałęzienia Kopiowanie # svn copy svn://unixlab/proj svn://unixlab/proj-1.0-branch Tworzenie rozgałęzień jest operacja o niskim koszcie (zamiast kopiowania tworzone sa dowiazania). Rozgałęzienie jest kontynuacja poprzednich modyfikacji: istnieje możliwość pobierania dowolnie starszych wersji plików z gałęzi pobocznej. Subversion (34/45)

36 Praca z gałęzia poboczna Pobranie wersji pobocznej projektu # svn checkout svn://unixlab/proj-1.0-branch Przełaczanie między gałęziami # svn checkout svn://unixlab/proj # cd Proj # svn switch svn://unixlab/proj-1.0-branch Subversion (35/45)

37 Kopiowanie zmian między gałęziami Integracja zmian z gałęzi pobocznej # svn merge -r 8:10 svn://unixlab/proj-1.0-branch # svn commit -m "Integracja zmian 8:10 z gałęzi 1.0-branch" Komenda merge działa bardzo podobnie do komendy diff. Wycofywanie zmian # svn merge -r 10:8 main.c # svn merge -r HEAD:PREV main.c <= ostatnia zmiana Subversion (36/45)

38 Etykietowanie wersji Kopiowanie # svn copy. svn://unixlab/proj-1.0-release Kopiowanie bez katalogu roboczego # svn copy svn://unixlab/proj svn://unixlab/proj-1.0-release Nie ma różnicy między rozgałęzieniem, a etykieta zawsze kopiowanie. Konwencja nazewnicza katalogów + definicja praw dostępu. Subversion (37/45)

39 Skrypty Skrypty znajduja się w katalogu hooks w repozytorium. Skrypty start-commit wywoływany przed utworzeniem transakcji zgrubna weryfikacja uprawnień. Argumenty: ścieżka do repozytorium i nazwa użytkownika. pre-commit po utworzeniu transakcji, ale przed jej wykonaniem szczegółowa weryfikacja uprawnień bazujaca na nazwach plików i podkatalogów projektu. post-commit po zatwierdzeniu transakcji powiadomienie użytkowników o zmianach. Subversion (38/45)

40 Prawa dostępu do repozytorium Skrypt commit-access-control.pl + plik konfiguracyjny commit-access-control.cfg: [Dostęp do odczytu dla wszystkich] <= identyfikator reguły match =.* <= wyrażenie regularne access = read-only [Projekty Proj1 i Proj2] match = ^(Proj1 Proj2) access = read-write users = sobaniec [Dokumentacja projektu Proj1] match = ^Proj/Doc users = sobaniec kowalski access = read-write Subversion (39/45)

41 Kopia zapasowa repozytorium Kopia w formacie tekstowym # svnadmin dump /var/svnroot gzip -9 > kopia.gz Kopia binarna repozytorium # svnadmin hotcopy /var/svnroot /var/backup Kopia binarna jest zwykłym repozytorium gotowym do pracy. Subversion (40/45)

42 Migracja repozytorium Pobranie historii projektu # svnadmin dump /var/svnroot svndumpfilter include Proj > proj.svn Wczytanie archiwum # svnadmin load /var/svnroot < proj.svn Subversion (41/45)

43 Konfiguracja oprogramowania klienta Unix Lokalizacja plików konfiguracyjnych ustawienia globalne: /etc/subversion/ ustawienia lokalne: ~/.subversion/ Plik config [helpers] editor-cmd = vim [miscellany] log-encoding = iso enable-auto-props = yes [auto-props] *.sh = svn:executable *.bat = svn:eol-style=crlf *.c = svn:eol-style=native;svn:keywords=id Subversion (42/45)

44 Konfiguracja oprogramowania klienta Unix (cd) Ustawienia dotyczace sieci: plik servers [global] http-timeout = 30 [groups] inne = test.domain.pl put = *.cs.put.poznan.pl ---. [put] < http-proxy-host = proxy.cs.put.poznan.pl http-proxy-port = 80 http-proxy-username = sobaniec http-proxy-password = tajne http-timeout = 60 [inne] < Subversion (43/45)

45 Konfiguracja oprogramowania klienta Unix (cd) Automatyczne uzupełnianie podkomend i przełaczników poleceń svn i svnadmin: bash# shopt -s extglob progcomp bash#. /usr/share/subversion/tools/client-side/bash completion Subversion (44/45)

46 Ważne adresy Strona domowa projektu Subversion. Version Control with Subversion ksiażka o Subversion. TortoiseSVN klient Subversion dla Windows. Obecna prezentacja. Subversion Quick Reference Card. Subversion (45/45)

Michał (plucho) Wronkaplucho@gmail.com Subversion Wykorzystanie i administracja repozytorium

Michał (plucho) Wronkaplucho@gmail.com Subversion Wykorzystanie i administracja repozytorium Subversion Wykorzystanie i administracja repozytorium Michał (plucho) Wronka plucho@gmail.com 14.01.2006 Repozytorium Część I Odrobina Teorii Repozytorium Ogólna koncepcja Modele wersjonowania 1 Repozytorium

Bardziej szczegółowo

SUBVERSION TOMASZ ŁUKASZUK

SUBVERSION TOMASZ ŁUKASZUK SUBVERSION TOMASZ ŁUKASZUK STRESZCZENIE: Dokument przedstawia system Subversion jako następcę systemu CVS. Zawarto w nim instrukcję utworzenia i pracy z systemem Subversion. 1. WPROWADZENIE Subversion

Bardziej szczegółowo

SVN sojusz, partnerstwo, współpraca

SVN sojusz, partnerstwo, współpraca SVN sojusz, partnerstwo, współpraca Bogusz Kowalski Wrocław, 16.03.2010 http://www.linuxacademy.pl 1 Coś o historii Zaczęło się od RCS w 1985... 1990 nadeszła era CVS... 2000 SVN 2 Po co system kontroli

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i administracja systemem kontroli wersji SVN

Konfiguracja i administracja systemem kontroli wersji SVN Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Konfiguracja i administracja systemem kontroli wersji

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty. Środowisko programisty 1/35

Środowisko programisty. Środowisko programisty 1/35 Środowisko programisty Środowisko programisty 1/35 Środowisko programisty 2/35 Literatura 1. Butcher P., Debugowanie. Jak wyszukiwać i naprawiać błędy w kodzie oraz im zapobiegać, Helion, Gliwice 2010

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wersjami

Systemy zarządzania wersjami 24 października 2007 Po co? Dla kogo? Dlaczego? aby ułatwić kontrolę nad projektem aby panować nad wersjami aby móc śledzić zmiany dla każdego projektu, przy którym pracuje więcej niż jedna osoba dla ludzi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu wersjonowania svn

Wprowadzenie do systemu wersjonowania svn SubVersioN Wprowadzenie do systemu wersjonowania svn Wersjonowanie plików Po co zaprzątać sobie tym głowę? Repozytorium Problemy z współdzieleniem Zablokuj-Zmień-Odblokuj Kopiuj-Zmień-Scal Kopiuj-Zmień-Scal

Bardziej szczegółowo

CVS system kontroli wersji

CVS system kontroli wersji CVS system kontroli wersji Agenda Podstawowe pojęcia Podstawowe polecenia Metody dostępu do repozytorium Konfiguracja i używanie aplikacji klienckich Konflikty i ich rozwiązywanie Dodatkowe możliwości

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji - wprowadzenie Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji System kontroli wersji (ang. version/revision control system) służy do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

GIT. System Kontroli wersji GIT. Rafał Kalinowski

GIT. System Kontroli wersji GIT. Rafał Kalinowski GIT System Kontroli wersji GIT Rafał Kalinowski Agenda Czym jest GIT? Modele pracy Możliwości GIT a Kilka słów o terminologii Obiekty w GIT ie? Struktura zmian Operacje zdalne i lokalne Podstawowe operacje

Bardziej szczegółowo

Adam Wójs git --wprowadzenie

Adam Wójs <adam[shift+2]wojs.pl> git --wprowadzenie Adam Wójs git --wprowadzenie Życie programisty A) Rozwój projektu B) Naprawianie błędów C) Refaktoryzacja kodu Ekstremalny przykład Wersja jądra Lb-a programistów Lb-a linii kodu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 9: Zarządzanie konfiguracją Zadania:

Ćwiczenia 9: Zarządzanie konfiguracją Zadania: Ćwiczenia 9: Zarządzanie konfiguracją Zadania: Konfiguracja repozytorium CVS: 1. Ściągnij i zainstaluj serwer CVS: CVSNT (www.cvsnt.org). 2. W konfiguracji repozytoriów (Panel Sterowania -> CVSNT) wybierz

Bardziej szczegółowo

Git - podstawy. Błażej Kowalczyk. Koło Naukowe Robotyków KoNaR. 7 listopada 2014

Git - podstawy. Błażej Kowalczyk. Koło Naukowe Robotyków KoNaR. 7 listopada 2014 Git - podstawy Błażej Kowalczyk Koło Naukowe Robotyków KoNaR 7 listopada 2014 łażej Kowalczyk (Koło Naukowe Robotyków KoNaR) Git - podstawy 7 listopada 2014 1 / 18 Wstęp Kontrola wersji Po co nam kontrola

Bardziej szczegółowo

Assembla.com zajęcia 1

Assembla.com zajęcia 1 Assembla.com zajęcia 1 Autor: Marcin Gadamer System kontroli wersji System kontroli wersji (ang. version/revision control system) - oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system kontroli wersji GIT. Piotr Macuk

Rozproszony system kontroli wersji GIT. Piotr Macuk <piotr@macuk.pl> Rozproszony system kontroli wersji GIT Piotr Macuk O mnie Programowanie Linux + vim 19 lat 12 lat Kontrola wersji 9 lat Ruby (on Rails) 5 lat Git 2 lata Agenda Czym jest git Instalacja

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji, system zarządzania kodem źródłowym

System kontroli wersji, system zarządzania kodem źródłowym System kontroli wersji, system zarządzania kodem źródłowym (ang. version/revision control system) VCS albo RCS Source control or (source) code management (SCM) Teoria Co to jest? Po co nam taki system

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW SYSTEMY KONTROLI WERSJI CZ.1 16 XII 2009 OPRACOWAŁ: PRZEMYSŁAW PARDEL

KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW SYSTEMY KONTROLI WERSJI CZ.1 16 XII 2009 OPRACOWAŁ: PRZEMYSŁAW PARDEL KOŁO NAUKOWE INFORMATYKÓW SYSTEMY KONTROLI WERSJI CZ.1 16 XII 2009 OPRACOWAŁ: PRZEMYSŁAW PARDEL Katedra Informatyki, Uniwersytet Rzeszowski 2009 Agenda System kontroli wersji CVS SVN Praca z SVN i Visual

Bardziej szczegółowo

Nowy system kontroli wersji oprogramowania. Jacek Prucia jacek.prucia@7bulls.com http://www.7bulls.com/

Nowy system kontroli wersji oprogramowania. Jacek Prucia jacek.prucia@7bulls.com http://www.7bulls.com/ Nowy system kontroli wersji oprogramowania Jacek Prucia jacek.prucia@7bulls.com http://www.7bulls.com/ Wprowadzenie System kontroli wersji w ogólności Antidotum na bałagan: *.old, *.old~, *.backup Największa

Bardziej szczegółowo

git krótki przewodnik

git krótki przewodnik git krótki przewodnik Spis treści Podstawy pracy z systemem git (pojęcia)... 2 Instalacja klienta git Atlassian SourceTree... 2 Konfiguracja Atlassian SourceTree do współpracy z bitbucket.org... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład III Praca grupowa nad projektem informatycznym Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2007-2015 Cykl życia oprogramowania Cykl życia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

ponad 90 000 pracowników ponad 60 000 pracowników ponad 30 000 pracowników ponad 3 000 pracowników

ponad 90 000 pracowników ponad 60 000 pracowników ponad 30 000 pracowników ponad 3 000 pracowników ponad 90 000 pracowników ponad 60 000 pracowników ponad 30 000 pracowników ponad 3 000 pracowników finanse firmy Ventures Capital, a potem reklamy kwestie socjalne darmowe jedzenie, transport do pracy,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie platformy projektowo-programowej

Przygotowanie platformy projektowo-programowej Przygotowanie platformy projektowo-programowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej dr inż. Łukasz Szustak Agenda System Kontroli Wersji (SVN) Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić tworzenie i zarządzanie stroną na drupalu. Maciej Łukiański

Jak usprawnić tworzenie i zarządzanie stroną na drupalu. Maciej Łukiański Jak usprawnić tworzenie i zarządzanie stroną na drupalu Maciej Łukiański Dlaczego ta prezentacja Najczęściej A można bardziej wydajnie za darmo O czym będzie Code driven development Wersjonowanie kodu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy: Laboratorium 15

Partnerzy: Laboratorium 15 Laboratorium 15 System kontroli wersji. Mercurial wraz z Subversion, CVS czy też programem Git należy do grupy aplikacji określanych mianem systemów kontroli wersji. Umożliwiają one sprawną prace wielu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami informatycznymi Tworzenie repozytorium Repozytorium w programie git możemy stworzyć na dwa sposoby: git init albo git clone. git init git init inicjalizuje katalog jako repozytorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Pierwsza wersja programu 1.0.0.0 powstała w czerwcu 2010. kod źródłowy programu zawiera ponad 6 900 wierszy. Modyfikacje/zmiany w wersji 1.0.4.0 (październik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL Jesień Linuksowa 2007, 22 września O projekcie... system replikacji danych dla PostgreSQL rozwijany od 2004 roku Open Source Licencja BSD Jan Wieck@Afilias... i inni aktualna seria 1.2.x

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja baz danych systemu qs-stat

Aktualizacja baz danych systemu qs-stat Aktualizacja baz danych systemu qs-stat Copyright 2003 Q-DAS GmbH Eisleber Str. 2 D - 69469 Weinheim Tel.: ++49/6201/3941-0 Fax: ++49/6201/3941-24 E-Mail: q-das@q-das.de Internet: http://www.q-das.de Hotline:

Bardziej szczegółowo

Open Source w służbie developerom

Open Source w służbie developerom 5 grudnia 2011 Wstęp Plan prezentacji Agenda Dyskusja problemu Wstęp Plan prezentacji Agenda Dyskusja problemu Etapy Wstęp Plan prezentacji Agenda Dyskusja problemu Etapy Przykłady Wstęp Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop Wersja 04 Wrzesień 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER XLZEBRAPRINTER Oprogramowanie XLZebraPrinter służy do wykonywania dowolnych wydruków etykiet (łącznie z możliwością wydruku kodów kreskowych 1D oraz 2D) na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o Systemie Archiwizacji ZEUS

Ogólne informacje o Systemie Archiwizacji ZEUS Ogólne informacje o Systemie Archiwizacji ZEUS System Archiwizacji ZEUS przeznaczony jest do opracowywania zasobów archiwalnych. Oprogramowanie powstało w wyniku wielomiesięcznej analizy potrzeb jednego

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Subversion jest systemem kontroli wersji

Subversion jest systemem kontroli wersji SVN Piskadło & Szymański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Referat w ramach przedmiotu "Administracja Serwerami Sieciowymi Linux" Streszczenie Dokument opisuje w jaki sposób działa i jakie funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rule Set Based Access Control ĆWICZENIE RSBAC 1 Wprowadzenie RSBAC to zestaw łat na jądro systemu Linux rozszerzających bezpieczeństwo systemu. Wspiera on mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Dlaczego MySQL? szybkość programiści twierdzą, że jest najszybszą bazą danych, łatwość użycia MySQL jest względnie prostym systemem w instalacji,

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja kompilacji źródeł aplikacji 1.0

Dokumentacja kompilacji źródeł aplikacji 1.0 Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dokumentacja kompilacji źródeł aplikacji Projekt: Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB

CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB CitiDirect Online Banking - portal CitiDirect EB Dodatkowa informacja dotycząca konfiguracji zabezpieczeń oprogramowania Java Pomoc Techniczna CitiDirect CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW

Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW Projektowanie oprogramowania systemów NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA I ŚLEDZENIA BŁĘDÓW plan wykładu Narzędzia pracy grupowej Edycja grupowa w czasie rzeczywistym Narzędzia Systemy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 - dokumentacja techniczna Wer. 02 Warszawa, lipiec 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

TortoiseHg + Windows konfiguracja

TortoiseHg + Windows konfiguracja TortoiseHg + Windows konfiguracja instrukcja do projektu RSO 14 marca 2012 r., ver. 1.0 Paweł Barszcz 1. Założenia wstępne Instrukcja dotyczy podstawowego korzystania z TortoiseHg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD.

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. LAB. 2 Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. Laboratorium Mikroprocesorowych Układów Sterowania instrukcja

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Optymalizacja serwera metadanych Spis treści 1. Jak działa serwer metadanych?...2 2. Szacowanie wielkości pamięci operacyjnej potrzebnej dla serwera metadanych...2 3. Workunit

Bardziej szczegółowo

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx

https://portal.clusterix.pl:8443 trainxx tramxx Logowanie 1. Otworzyć w oknie przeglądarki adres: https://portal.clusterix.pl:8443 2. Zalogować się używając konta, użytkownik: trainxx, hasło: tramxx Delegacja certyfikatu proxy 1. Zalogować poprzez ssh

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator

Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Wykaz zmian w programie Win Admin Replikator Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała w czerwcu 2010. kod źródłowy programu zawiera ponad 6 900 wierszy. Modyfikacje/zmiany w wersji 1.0.4.0 (październik

Bardziej szczegółowo