Tydzień. 17 lipca. z Tygodnikiem Solidarność. Śmierć mózgu. Zakazana debata. nr 16 z 18 lipca /8. Komentarz tygodnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tydzień. 17 lipca. z Tygodnikiem Solidarność. Śmierć mózgu. Zakazana debata. nr 16 z 18 lipca 2014 1/8. Komentarz tygodnia"

Transkrypt

1 Tydzień z Tygodikiem Solidarość Śmierć mózgu. Zakazaa debata Siedemastoleti Kamil z Wrocławia trafia po wypadku do szpitala. Lekarze stwierdzają u iego śmierć mózgową i podejmują decyzję o pobraiu arządów do przeszczepu. Nie chce się a to zgodzić matka i przyjaciele chłopaka. Oskarżają władze szpitala o popełieie przestępstwa. Ostry spór, w którym lekarze zajmują zupełie przeciwe staowiska dobitie pokazuje koieczość podjęcia poważej debaty a temat zasadości stosowaych obecie kryteriów orzekaia zgou i iych zagadień związaych z trasplatologią. Ratukiem dla ofiar wypadków, których serce adal bije, lecz mózg uległ poważemu uszkodzeiu, jest zapobiegaie wystąpieiu obrzęku tego arządu. Moża to robić z powodzeiem przy zastosowaiu hipotermii oraz odpowiediego leczeia hormoami tarczycy. Sprawą fudametalą dla zapobieżeia dalszym uszkodzeiom mózgu jest zmiejszeie ciśieia śródczaszkowego. Ale takie leczeie ozacza jedak rezygację z chęci zachowaia arządów r 16 z 18 lipca 2014 w staie optymalym dla dokoaia przeszczepu. Orgay pobierae w celach trasplatacyjych powiy być bowiem jak ajlepiej ukrwioe, do tego zaś koiecze jest utrzymaie u potecjalego dawcy odpowiedio wysokiego ciśieia krwi. Od decyzji lekarzy o chęci pobraia od pacjeta orgaów bądź ratowaia mu życia zależy zatem wybór dalszego postępowaia medyczego. Przy odpowiediej terapii szasę a przeżycie ma aż 60 proc. pacjetów, u których stwierdzoo śmierć mózgu. Szerzej o tym bulwersującym zagadieiu w ajowszym Tygodiku Solidarość. Kometarz tygodia 17 lipca Świat zachodi przeżywa szok. Od rakiety ziemia powietrze zgięło 298 osób pasażerskiego samolotu. To co moża było przeczytać wcześiej w mediach o iwazji Rosji a Ukraiie wydawało się czymś a tyle odległym, że ierealym. Zestrzeleie samolotu pasażerskiego przez rosyjski system rakietowy powoduje, że woja a Ukraiie de facto wtargęła a terytorium Holadii, Aglii, Niemiec, Australii czy Malezji, bo to obywatele tych krajów zostali zamordowai. Te akt terroru odsłaia prawdę ajbrutaliejszą, stroa, która iterweiuje a Ukraiie, za ic ma jakiekolwiek prawo międzyarodowe, jakiekolwiek względy humaitare. Dla iej cały świat, z wyjątkiem Rosji, jest wrogiem, którego moża likwidować. I taki sta sakcjoują władze państwowe Rosji. Świat zachodi będzie musiał się teraz zmierzyć z kłamstwami stroy rosyjskiej a temat zestrzeleia tego samolotu pasażerskiego. Tak samo polska opiia publicza musiała się zmierzyć z wersją rosyjską katastrofy smoleńskiej. Wtedy świat zachodi wybrał postawę obojętą mimo prawdopodobieństwa zamachu a prezydeta jedego z ajwiększych krajów Jerzy Kłosiński UE i śmierci kilku geerałów NATO. Wydaje się, że dziś świat zachodi ie pozostaie biery. Bo gdyby pozostał biery, eskalacja tej wojy może objąć już ie tylko te 298 iewiych osób, ale milioy i koszty rozpędzoej machiy agresji rosyjskiej będą po stokroć większe. To co się stało 17 lipca dla całego świata, w tym właśie krajów Azji, powio być przełomem. Jeśli ie zostaą wyciągięte wioski, które doprowadzą do zakończeia zbrojej iterwecji Rosji a Ukraiie i powstrzymaia jej imperialej doktryy wojeej, koflikt regioaly bardzo szybko i iespodziewaie może w każdej chwili przerodzić się w światowy. 1/8

2 r 30 z 25 lipca 2014 Źle głosowałem Dziś oceiam moje głosowaie przeciwko referedum w sprawie wieku emerytalego za błąd. Powiiśmy przyjąć takie rozwiązaie, że projekt, pod którym podpisało się przyajmiej milio obywateli, jest poddaway pod głosowaie w referedum w sposób obligatoryjy z prezesem Polski Razem Jarosławem Gowiem rozmawia Krzysztof Świątek. Tematem poruszaym w wywiadzie jest rówież itegracja prawicy. W tej sprawie wypowiada się także a łamach TS Zbigiew Ziobro. Jest deklaracja miistra w sprawie Dolej Odry Dzięki staraiom zachodiopomorskiej Solidarości miister skarbu państwa podpisał deklarację fukcjoowaia Zespołu Elektrowi Dola Odra po roku 2035 oraz zaiicjował działaie zespołu roboczego ds. gospodarki morskiej. W spotkaiach dotyczących problemów Pomorza Zachodiego uczesticzył także przewodiczący KK Solidarości Piotr Duda relacja ze spotkaia a łamach TS. Dokąd zmierza Jastrzębska Spółka Węglowa Koiuktura a węgiel zdemoralizowała i zdemotywowała zarządy spółek węglowych. Przestały się liczyć koszty iwestycji, maszy, utrzymaia coraz większej armii admiistracji oraz kadry kierowiczej, których zarobki w ostatim czasie wzrosły kilkakrotie. Przez kilka lat dobra koiuktura a węgiel pokrywała wszystkie błędy w zarządzaiu. Niemal wszyscy uwierzyli, że jest to efekt mądrości osób odpowiedzialych za górictwo. Wystarczył spadek ce, aby dramat został brutalie obażoy. Szczególie wyraźie widać to w JSW, gdzie układy, prywata, służalczość wobec prezesa i iekompetecja zarządzających doprowadziły m.i. do opóźień w odtwarzaiu frotu robót, a złe rozpozaie złoża do uieruchomieia kilku ścia wydobywczych w liście otwartym Zakładowej Orgaizacji Koordyacyjej NSZZ Solidarość JSW S.A. drukowaym a łamach TS. Stałe felietoy zamieszczają: Ja Pietrzak w swoim ajowszym felietoie pisze: Świadomość o staie państwa zawdzięczamy bardziej kilku podsłuchom, iż sejmowym przemowom kłamliwego premiera. O staje a sejmowej mówicy WYŁĄCZNIE po to, by kłamać. To jest ruska szkoła rządzeia. Otwiera usta, by zagadać, zagdakać, zamazać prawdę. A rządowe media codzieie tylko czekają, by kłamstwa władzy przemielić a medialą papkę wciskaą w otumaioe łepetyy. Jerzy Kłosiński Staisław Żary Mieczysław Gil Marek Ja Chodakiewicz Ryszard Bugaj Porad prawych udzielają eksperci związkowi. tym wydaiu TS astępujące tematy: Porad prawych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaiu TS astępujące tematy: umowa międzyzakładowa komisja koordyacyja (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalego a okres próby, umorzeie pożyczki mieszkaiowej a podatek, co może firma widykacyja? a dochód z wyajmu 2/8

3 r 30 z 25 lipca 2014 Kto jest diozaurem? Zamieszczamy w całości bardzo ciekawą replikę a artykuł z Dzieika Gazety Prawej. Oto fragmet tej repliki: Pai redaktor Mira Suchodolska w tekście Pracodawcy ajwiększy związek zawodowy, opublikowaym w Dzieiku Gazecie Prawej 4 lipca br. pomyliła fascyację dobrze skrojoymi gariturami i garsokami z rzetelością dzieikarską. Zdumiewające, że tekst, według którego orgaizacje pracodawców w Polsce przejęły rolę związków zawodowych, ukazał się w zwykle dbającej o stadardy gazecie. Rzeczywiście szkoda, że autorce ie udało się porozmawiać z ikim z liderów związkowych, ie zwalia to jej jedak z obowiązku obiektywego spojrzeia a opisywae zjawiska. Twierdzeie, że związki zawodowe są w sytuacji diozaurów a pięć miut przed ostateczą zagładą ie zostało poparte żadymi rzetelymi argumetami. Współcześi pogaiacze iewolików Polska po 25 latach kapitalizmu dorobiła się całkiem liczej kadry meadżerskiej. Jedak podobie jak polscy politycy, prawicy, pracodawcy czy urzędicy także meadżerowie bardzo różią się oi od światowej czy europejskiej czołówki. Kierowicze staowiska osiągali i adal osiągają przede wszystkim ci, którzy potrafią wycisąć z podwładych świete wyiki fiasowe. Tacy współcześi pogaiacze iewolików. Mobbig za zamkiętymi drzwiami Mobbig zabija bardzo skuteczie silych i słabych. Często zdarza się, że dzieje się to za zamkiętymi drzwiami istytucji, których a pozór ikt by o takie praktyki ie posądził. Należy do ich a przykład wymiar sprawiedliwości. Specyfika takiego mobbigu polega a tym, że ofiara ie może z racji pełioych fukcji skuteczie upubliczić swojego protestu ai powiadomić iych o swojej sytuacji o czym piszą a łamach TS psychologowie Wojciech i Marek Wareccy. Poadto w każdym umerze oprócz tematyki związkowej i społeczej: gospodarka, historia, kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej... 3/8

4 Redaguje Dział Iformacji KK Serwis Iformacyjy Solidarości Kometarz przewodiczącego KK w sprawie współpracy partii prawicowych Mając w pamięci jedozacze deklaracje liderów główych partii prawicowych, że po dojściu do władzy, takie decyzje obecej koalicji jak wydłużeie wieku emerytalego czy atypracowicze zmiay w kodeksie pracy, wyrzucą do kosza z adzieją przyjmujemy ich play jedoczeia swoich ugrupowań. W tym kotekście jedoczeie się prawej stroy scey polityczej jest procesem oczekiwaym ie tylko przez NSZZ Solidarość, ale i większość polskich pracowików. Jedak patrząc jak te zamiary są realizowae, zadajemy sobie pytaie o rzeczywiste itecje. Jak bowiem mamy odczytać łączeie się takich ugrupowań jak Solidara Polska, której lider Zbigiew Ziobro deklaruje wyrzuceie wydłużoego wieku emerytalego do kosza, z Polską Razem, której lider Jarosław Gowi ie tylko głosował za jego wprowadzeiem, ale jest też tych zmia gorącym zwoleikiem. Chodzi o program, czy może jedyie o stołki? NSZZ Solidarość to blisko 2 ml wyborców, którzy oczekują jedozaczej deklaracji w takich sprawach jak wiek emerytaly, prawo o zgromadzeiach, prawo o referedach, prawo o zamówieiach publiczych, a przede wszystkim kodeks pracy i umowy śmieciowe. Jeśli ktokolwiek myśli, że zadowolą ich jakieś persoale gierki jest w błędzie. Bierzcie przykład ze związków zawodowych, które w obroie praw pracowiczych potrafiły się porozumieć i działać wspólie. Apelujemy do prawicowych partii opozycyjych odłóżcie swoje ambicje a bok i przedstawcie polskim pracowikom dobrą ofertę. Piotr Duda, przewodiczący KK NSZZ Solidarość Dość lekceważeia społeczeństwa szef związku a kogresie prawicy Musimy zmieić władzę. Sami od tego koryta ie odejdą mówił Piotr Duda, przewodiczący KK a sobotiej kowecji prawicy. Dla ich ie ma zahamowań. Nie mają poczucia wstydu i godości. W Sali Kryształowej Szkoły Główej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się kowecja Jedość dla Polski, która jest pierwszym krokiem do jedoczeia polskiej prawicy. fot. Telewizja Republika Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości wezwał polityków iych prawicowych ugrupowań do odsuięcia a bok osobistych urazów i ambicji, by móc stworzyć jede zdyscyplioway klub a prawicy, który odiesie zdecydowae zwycięstwo ad koalicją PO-PSL już w ajbliższych wyborach. Wyciągijmy wioski, zjedoczmy się i szybko maszerujmy do przodu, do zwycięstwa apelował lider PiS. Piotr Duda zwracał uwagę a to, że władzę sprawuje się dla społeczeństwa, a ie przeciw iemu. Przewodiczący apelował o większą aktywość Polaków. Jego zdaiem taśmy ujawioe przez dzieikarzy potwierdziły to, co o rządzie było wiadomo już od dawa. Nie mają poczucia wstydu i godości. Trzeba wyjść a ulicę. NSZZ Solidarość jest a to gotowy deklarował szef związku. Sytuacja dojrzała, aby dyktaturę rządów Doalda Tuska odsuąć od władzy. Dość lekceważeia społeczeństwa! 4/8

5 Redaguje Dział Iformacji KK Serwis Iformacyjy Solidarości Jest deklaracja miistra w sprawie ZEDO Dzięki staraiom zachodiopomorskiej Solidarości, podczas wizyty w regioie miister skarbu państwa podpisał deklarację fukcjoowaia Zespołu Elektrowi Dola Odra po roku 2035 oraz zaiicjował działaie zespołu roboczego ds. gospodarki morskiej. W spotkaiach dotyczących problemów Pomorza Zachodiego uczesticzył także przewodiczący KK Piotr Duda. W poiedziałek rao w Dolej Odrze odbyło się spotkaie poświęcoe przyszłości zakładu. Odbyło się oo a wiosek stroy społeczej, która już dwa tygodie temu spotkała się w Warszawie z miistrem Włodzimierzem Karpińskim. Przedstawiciele Solidarości oraz gryfińscy samorządowcy przedstawili wówczas swoje wątpliwości, przede wszystkim dotyczące braku w opublikowaej iedawo zaktualizowaej strategii rozwoju PGE kokretych zapisów dotyczących iwestycji, które powiy być przeprowadzoe Poczta Polska szuka oszczędości w płacach pracowików Poczta Polska po raz kolejy szuka oszczędości. Wprowadza owy system wyagrodzeń i wypowiada układ zbiorowy pracy iformuje Dzieik Gazeta Prawa. fot. P. Łątka Zarząd Poczty Polskiej poiformował, że w ciągu sześciu miesięcy zmiei obowiązujący system wyagrodzeń w firmie oraz zasady premiowaia pracowików. Spółka plauje zlikwidować większość dodatków do płacy. Dotychczasowe składowe pesji (przyajmiej iektóre) staą się itegralą częścią wyagrodzeia. Premie mają otrzymywać tylko ci, którzy zrealizują zadaia i play sprzedaży. Wszystkie związki zawodowe działające w firmie są zgode, że pracowicy poczty już raz, w 2010 r. sfiasowali restrukturyzację firmy. Po zawarciu poprzediego układu zbiorowego pracy wszyscy pracowicy stracili fiasowo. w ZEDO w celu utrzymaia jej mocy produkcyjej i zapewieia techiczych możliwości fukcjoowaia po roku Budzi to obawy co do przyszłości zakładu, którego zamkięcie ozaczałoby ie tylko utratę blisko dwóch tysięcy miejsc pracy, ale także zagroziłoby bezpieczeństwu eergetyczemu kraju. Miister Włodzimierz Karpiński przyjechał w poiedziałek do zakładu, m.i. w towarzystwie prezesa PGE Marka Woszczyka. Na spotkaiu obeci byli także: przewodiczący KK NSZZ Solidarość Piotr Duda, wicemiistrowie, zachodiopomorscy parlametarzyści, człokowie zarządu spółki, przewodiczący Solidarości Pomorza Zachodiego, przedstawiciele załogi, samorządowcy. Efektem rozmów a temat przyszłości ZEDO jest komuikat, pod którym podpisał się miister oraz wszyscy zebrai. Tamte decyzje wyikały ze zrozumieia, jak truda jest sytuacja Poczty Polskiej. Teraz tak łatwo już ie pójdzie. Wydaje mi się, że zmiay w systemie wyagrodzeń są ie do przyjęcia bez podiesieia kwoty przezaczoej a fudusz płac mówi Bogumił Nowicki, szef Solidarości Pracowików PP. Pracowicy Poczty Polskiej są traktowai jak wyrobicy a folwarku podkreśla, bowiem jego zdaiem zarząd chce swoje błęde decyzje bizesowe fiasować pieiędzmi przezaczoymi dla pracowików. Nowy regulami premiowaia wydaje się Problemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale także wiele iych dotyczących Pomorza Zachodiego, są mi doskoale zae mówił podczas wizyty w Szczeciie przewodiczący Solidarości Piotr Duda. Przewodiczący Mieczysław Jurek a bieżąco iformuje mie o sytuacji w regioie, a ja zawsze deklaruję pomoc w rozwiązywaiu wszystkich palących kwestii, czy to w ramach działalości Komisji Krajowej, czy w ramach różego rodzaju kotaktów i relacji z iymi osobami i istytucjami. Na szczęście, co dzisiaj zaobserwowałem, w wielu przypadkach takie iterwecje są zbęde, gdyż lokali działacze w większości przypadków świetie sobie radzą sami. Szczególie mie cieszy to, że dialog społeczy, który a forum Komisji Trójstroej ie jest realizoway, tutaj, lokalie, ma miejsce i prowadzi do pozytywych rozstrzygięć. kostruoway w taki sposób, aby łatwo pozbawić ich premii. A to 12 proc. fuduszu płac, czyli 400 ml zł zazacza Nowicki. Zarząd jest zobowiązay do podjęcia egocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie owego porozumieia w ciągu ajbliższych trzech miesięcy. hd 5/8

6 Redaguje Dział Iformacji KK Serwis Iformacyjy Solidarości Dobry samorząd jest kluczem do rozwiązywaia wielu problemów Musimy broić miejsc pracy Dauta Czerielewska przewodicząca ZR Koszalińskie Pobrzeże Mamy ostatio sporo owych orgaizacji że do S przystępują boką wodę. Cieszy as, związkowych, tak więc młodzi ludzie, zamierzamy kolejych zachęcać ajważiejszą sprawą jest teraz przeszkolić owych młodych związdaia orgaizacji zakła- do działaia, do zakłakowców, tak aby dawali sobie radę w firmach, ą sprawą jest dla as dowych. Koleją waż- p. podczas egocjacji. przepływ iformacji, Zamierzamy zresztą objąć te owo powstałe KZ wszystko lepiej fuk- chcielibyśmy, żeby to opieką, tak aby ie rzucać ich od razu a głę- ajszybciej docierały cjoowało, tak aby jak do Wartości, tradycja, szczyte cele i ideały, to potecjał i siła «S» Bogda Orłowski przewodiczący ZR Zagłębie Miedziowe Siła i zdolości ie w pełi wykorzystywae w co- spektakularym pokaza- Naładowae akumulatory dzieej pracy, czasami brak iem możliwości Solidarości we wrześiu 2013, szybkich i spektakularych sukcesów przeszkadzają w osiągaiu celów da- młodych koleżaek i kole- moce utożsamiaie się leko i blisko wytyczoych. gów z postulatami, bieżącą as sygały z orgaizacji zakładowych kiedy dzieje się coś istotego. Mam adzieję, że w tej kadecji będzie to lepiej fukcjoowało. W ostatiej kadecji udało am się uchroić ludzi przed zwolieiami, zakłady pracy przed likwidacją. To jest bardzo waże zadaie dla Solidarości. Będziemy ściśle współpracować z władzami samorządowymi, by ajskutecziej jak się da broić miejsc pracy. Chodzi przecież o aszych człoków. Taki Adrzej Kaczmarek przewodiczący ZR Ziemia Sadomierska W owej kadecji jedym społecze, płace i dochody rodzi są iskie. Dlatego bardzo z priorytetów będzie podjęcie szerszych iż dotychczas działań dla rozwoju związku w Re- miejsc pracy i przestrzegaia waża będzie dla as obroa gioie Ziemia Sadomierska praw pracowiczych, dopilowaie dobrych waruków NSZZ Solidarość. W aszym regioie od wielu lat arasta pracy. Poważym wyzwaiem zubożeie i rozwarstwieie będą dla as wybory samorządowe w jesiei. Samorząd jest bowiem dużym pracodawcą, decydującym o miejscach i warukach pracy w oświacie, służbie zdrowia, wielu zakładach komualych i budżetowych. Dobry samorząd jest dla as kluczem do rozwiązywaia wielu problemów pracowiczych i społeczych. Będziemy wspierać w działalości szczególie miejsze orgaizacje zakładowe, a także owe, które powstały w miioej kadecji. Ważym zadaiem jest także wspieraie i współpraca z Regioalymi Sekcjami: Służby Zdrowia, Oświaty i Wychowaia, Emerytów i Recistów. problem mamy m.i. w saepidach. Mamy w regioie 2 oddziały i chcemy zrobić wszystko, żeby ratować miejsca pracy. Mamy dużo pracy aby tylko zdrowia starczyło. pracą i wytyczoymi kierukami to dobry progostyk, do przekucia w codzieość dla dobra i małych ojczyz jakimi są Regioy, ale przede wszystkim dla Rzeczypospolitej. Więcej wiary w posiaday potecjał, śmiało z ofertą do owych podmiotów, gdzie jeszcze brakuje NSZZ Solidarość, ale z podiesioym czołem tam gdzie jesteśmy, bo mamy ajlepszą ofertę wśród fukcjoujących związków zawodowych w zakładach pracy. 6/8

7 Redaguje Dział Iformacji KK Serwis Iformacyjy Solidarości Czekają as przełomowe chwile Adrzej Kropiwicki, przewodiczący Regiou Mazowsze Miioa kadecja była ciężka, a astępa wydaje się być lityki będzie dążyła do lawio- Kotyuacja eoliberalej po- jeszcze trudiejsza. Czekają wej prywatyzacji spółek państwowych i samorządowych as przełomowe chwile. Powoli wyczerpuje się teza Doalda Tuska, że wszystko jest miejskie. Ozacza to, że miej- takich jak: szpitale i spółki pięke. Ostatia afera taśmowa pokazała jak cyiczy, zajomi i przyjaciele. Dlasca pracy stracą asze rodziie asi rządzący wykorzystują tego czeka as mobilizacja i maipulują społeczeństwem. społecza. W związku z tym Priorytetem jest także walka o emerytów i recistów rozmawiałem z ludźmi z różych braż i środowisk. Wyjaśiłem im, że w tej sytuacji będziemy potrzebować ludzi ie do mówieia, lecz Maria Król, przewodiczący ZR Środkowowschodiego Priorytetem w aszych działaiach będzie pomoc w orcisk a walkę o dobre miejsca Ale chcę także położyć agaizowaiu się pracowików w związek zawodowy. i ubezpieczeiowym, z pracy, z pakietem socjalym odprowadzaiem pełej stawki a ubezpieczeie społecze. Przy wszechobecym obiżaiu kosztów, coraz częstszym stosowaiu przez firmy outsourcigu, uciekają dobre miejsca pracy, tzw. etaty. Priorytetem jest także walka o prawa emerytów i recistów. do działaia. Ludzi chętych poświęcić swój czas i zaagażowaie w pracę społeczą. Jako przewodiczący będę potrzebował wsparcia, ie tylko człoków Zarządu Regiou, ale całej mazowieckiej Solidarości. Musimy zrozumieć, że ie ma rzeczy ieważych lub as iedotyczących. Jeżeli ie okażemy wsparcia i solidarości, to przyjdzie am wywiesić białą flagę, a a to z pewością ie zasługujemy. Miej iż jeda trzecia Polaków jedzie a urlop fot. sxc.hu Miej iż połowa Polaków tylko 49 proc. ie ma w tym roku żadych letich plaów wyjazdowych związaych z wakacjami. Na urlop wybiera się jedyie ieco poad jeda czwarta akietowaych 29 proc. To wyik badań przeprowadzoych przez TNS Polska, opublikowaych przez PAP. Częściej a urlop wybierają się osoby do 40. roku życia iż starsi. A ajczęściej ajmłodsi badai lat. To prawdopodobie rodzice fiasują ich wyjazdy. Na urlop częściej iż pozostali badai mogą sobie pozwolić osoby z wyższym wykształceiem (52 proc. wobec 29 proc. dla ogółu) oraz mieszkańcy ajwiększych miast (55 proc.). Niespeła połowa osób, które oceiają swoją sytuację jako dobrą 47 proc., zdecydowała się a zaplaowaie urlopu. Praca a czas określoy awet przez 20 lat Około 450 tys. osób pracuje a czas określoy, choć powiy mieć stały etat alarmuje Dzieik Gazeta Prawa. Z daych zebraych przez określoy, choć w większości Państwową Ispekcję Pracy wyika, że co siódma ter- Jeśli dodamy do tego osoby powiy mieć stały kotrakt. miowa umowa o pracę jest z umowami a okres od 3 do zawieraa a okres poad 5 5 lat, liczba urośie do ok. lat, a co czwarta a co ajmiej 3 lata. Niektóre z ich moża zwolić za dwutygo- 900 tys. Takich pracowików są podpisywae a 10, a awet 20 lat! W chwili obec- bez koieczości uzasadiediowym wypowiedzeiem, ej kodeks pracy ie określa maksymalego czasu, a mi zawodowymi. ia i kosultacji ze związka- jaki moża podpisać umowę Tę sytuację ma zmieić owelizacja kodeksu pracy, który a czas określoy. Gazeta porówuje statystyki ograiczy adużywaie kotraktów a czas określoy. Do- PIP, dotyczące czasowego zatrudieia a okres powyżej 5 kumet zostaie przedstawioy parterom społeczym do lat z łączą liczbą umów czasowych. Wyika z tego, że ok. końca lipca iformuje gazeta. 450 tys. osób pracuje a czas hd 7/8

8 Spis treści Tygodika Solidarość r 30 Związek 7 Umów ależy dotrzymywać M. Chudkiewicz Spór zbiorowy w PGNiG 8 Marmury a huśtawce W. Dudkiewicz O sytuacji Kieleckich Kopali Surowców Mieralych 16 Kto jest diozaurem? H. Daszczyńska Polemika z Dzieikiem Gazetą Prawą 20 Dokąd zmierza Jastrzębska Spółka Węglowa List otwarty Zakładowej Orgaizacji Koordyacyjej NSZZ S JSW S.A. 34 Straż przy grobie błogosławioego księdza Jerzego Popiełuszki A. Falkowicz Kraj 12 Chcemy umowy a piśmie K. Świątek Rozmowa ze Zbigiewem Ziobro prezesem Solidarej Polski 13 Źle głosowałem K. Świątek Rozmowa z Jarosławem Gowiem prezesem Polski Razem 25 Statystyka, o której rzadko się mówi M. Miłosz O wypadkach w rolictwie Społeczeństwo 22 Śmierć mózgowa zakazaa debata A. Żurek W dyskusji o śmierci mózgowej jej zwoleicy zamiast argumetów używają iwektyw 24 Współcześi pogaiacze iewolików M. Miłosz O kompetecjach polskich meadżerów 27 Mobbig za zamkiętymi drzwiami W. i M. Wareccy O mobbigu w wymiarze sprawiedliwości 32 Półdzikie wybrzeże W. Dudkiewicz Costa Brava Stałe rubryki Wiadomości Kraj 4 6 Związek 2, 7 9 porady prawe a sportowo 40, 41 Kometarze i felietoy Ja Pietrzak 5 Mieczysław Gil 4 Ryszard Bugaj 15 Marek Ja Chodakiewicz 28 8/8

Tydzień. z Tygodnikiem Solidarność. Deale w Generalnej Dyrekcji...

Tydzień. z Tygodnikiem Solidarność. Deale w Generalnej Dyrekcji... Tydzień z Tygodikiem Solidarość Deale w Geeralej Dyrekcji... r 15 z 11 lipca 2014 Geerala Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z agecji rządowej przekształca się powoli w agecję firm z Grupy Saferoad. To

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Tydzień. z Tygodnikiem Solidarność

Tydzień. z Tygodnikiem Solidarność Tydzień z Tygodikiem Solidarość Święto związkowej demokracji We wszystkich 33 regioach związku oraz w sekretariatach i sekcjach brażowych odbywają się wybory władz a ową kadecję 2014 2018. I tak jest od

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012

Materiał ćwiczeniowy z matematyki Marzec 2012 Materiał ćwiczeiowy z matematyki Marzec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych oraz schemat oceiaia do zadań otwartych POZIOM PODSTAWOWY Marzec 0 Klucz puktowaia do zadań zamkiętych Nr zad 3 5 6 7 8 9 0

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBORCÓW ZAWIEDZONYCH

BADANIE WYBORCÓW ZAWIEDZONYCH BADANIE WYBORCÓW ZAWIEDZONYCH Warszawa, czerwiec 2015 partiami politycznymi A2. Co sprawiło, że jest Pan/i niezadowolony/a z działania partii, na którą Pan głosował? Nieudolność partii PO PiS 19% 59% Agresja,

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH

STATYSTYKA I ANALIZA DANYCH TATYTYKA I ANALIZA DANYCH Zad. Z pewej partii włókie weły wylosowao dwie próbki włókie, a w każdej z ich zmierzoo średicę włókie różymi metodami. Otrzymao astępujące wyiki: I próbka: 50; średia średica

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa BIULETYN INFORMACYJNY NR 38-39 31.07.2011 Miesiąc Hoorowego Krwiodawstwa Człowiek jest wielki ie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; ie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z iymi.

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami se Nowocze ia arzędz olie dla preumeratorów DGP za darmo! PRENUMERATA Zarejestruj się i korzystaj! www.arzedzia. Kalkulatory Akty prawe Aktywe druki Wskaźiki i stawki FIRMA i PRAWO DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy

Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy Referedum sodażowe przeciwko zmiaom w prawie pracy Koleżaki i Koledzy Człokowie NSZZ Solidarość Do Sejmu RP wpłyęły projekty zmia w kodeksie pracy wprowadzające m.i. 12- miesięczy okres rozliczeiowy czasu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN:

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: Załączik r do uchwały r 309 Zarządu Dzielicy Ursyów m.st. Warszawy z dia 25 paździerika 20 r WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN: ) WIELOLETNIEJ PROGNOZY BUDŻETÓW *, W TYM: b) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w tym UE* Obszar Staowisko

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu

Bardziej szczegółowo

PROTEST ROLNIKÓW. BIULETYN INFORMACYJNY NR 63 n 5.02.2015 GÓRNICZE STRAJKI

PROTEST ROLNIKÓW. BIULETYN INFORMACYJNY NR 63 n 5.02.2015 GÓRNICZE STRAJKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 63 5.02.2015 GÓRNICZE STRAJKI Góricy we wszystkich kopaliach Jastrzębskiej Spółce Węglowej w diu 28 styczia rozpoczęli strajk pod ziemią. W kopaliach Kompaii Węglowej oraz spółki

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 45 n 23.05.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 45 n 23.05.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 45 23.05.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

WWW.SPRAWDZAMPOLITYKA.PL

WWW.SPRAWDZAMPOLITYKA.PL BIULETYN INFORMACYJNY NR 59 15.05.2014 WWW.SPRAWDZAMPOLITYKA.PL Milio odsło stroy www.sprawdzampolityka.pl, spoty radiowe emitowae a ateie ajpopulariejszych stacji radiowych, 360 billboardów w całej Polsce,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

Współdecydujemy i współodpowiadamy

Współdecydujemy i współodpowiadamy Niemobili Polacy to mit Olimpiada w Soczi, czyli igrzyska pod broią Europa krytykuje polski rząd PISZĄ U NAS: Chodakiewicz, Gil, Pietrzak, Żary Nr 7 (1318) 14 lutego 2014 Cea 3,80 (w tym 8% VAT) 10. roczica

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA lipiec 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym.

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym. ZADANIA MATURALNE - CIĄGI LICZBOWE - POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Dauta Brzezińska Zad.1. ( pkt) Ciąg a określoy jest wzorem 5.Wyzacz liczbę ujemych wyrazów tego ciągu. Zad.. ( 6 pkt) a Day jest ciąg

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE, sierpień 2015 r.

WYDANIE SPECJALNE, sierpień 2015 r. 1980 2015 WYDANIE SPECJALNE, sierpień 2015 r. Egzemplarz bezpłaty rys. W. Świątek www.tygodiksolidarosc.com 2 35-lecie NSZZ Solidarość Razem aprawiajmy Rzeczpospolitą! Chcę przywrócić Polskę a drogę sprawiedliwego

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza.

Praca socjalna jest wielkim nieobecnym systemu pomocy społecznej mówi Marek Rymsza. Resort pracy nie zamierza przygotować ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Zamiast pracą z podopiecznymi pracownicy socjalni wypełniają dokumenty. Zawód pracownika socjalnego nie jest doceniany mimo

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekoomiczy Uiwersytet Dziecięcy Dlaczego jede kraje są biede a ie bogate? dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 23 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r. Zadaie 1 Rzucamy 4 kości do gry (uczciwe). Prawdopodobieństwo zdarzeia iż ajmiejsza uzyskaa a pojedyczej kości liczba oczek wyiesie trzy (trzy oczka mogą wystąpić a więcej iż jedej kości) rówe jest: (A)

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Jak kontrolować tkowzroczność? CHIRURGIA LASEROWA. Wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność Nadwzroczność Astygmatyzm. dr n. med. Anna M.

Jak kontrolować tkowzroczność? CHIRURGIA LASEROWA. Wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność Nadwzroczność Astygmatyzm. dr n. med. Anna M. Program wczesego wykrywaia wad wzroku u dzieci klas II szkół podstawowych m. st. Warszawy prof. dr hab.. med. Jerzy Szaflik Kliika Okulistyki II WL AM w Warszawie ie, Samodziely Publiczy Kliiczy Szpital

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekoomisty Mieriki wzrostu gospodarczego dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 7 marca 2013 r. Ayoe who believes that expotetial growth ca go o for ever i a fiite world

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

5. Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

5. Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Notatki do lekcji, klasa matematycza Mariusz Kawecki, II LO w Chełmie 5. Zasada idukcji matematyczej. Dowody idukcyje. W rozdziale sformułowaliśmy dla liczb aturalych zasadę miimum. Bezpośredią kosekwecją

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

L.Kowalski zadania ze statystyki matematycznej-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3 L.Kowalski zadaia ze statystyki matematyczej-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3 Zadaie 3. Cecha X populacji ma rozkład N m,. Z populacji tej pobrao próbę 7 elemetową i otrzymao wyiki x7 = 9, 3, s7 =, 5 a Na poziomie

Bardziej szczegółowo

XXIX ROCZNICA SIERPNIA

XXIX ROCZNICA SIERPNIA BIULETYN INFORMACYJNY NR 20-21 25.08.2009 XXIX ROCZNICA SIERPNIA W ramach regioalych obchodów XXIX roczicy Powstaia Niezależego Związku Zawodowego Solidarość w diu 30 sierpia br. o godz. 11.00 w kościele

Bardziej szczegółowo

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh -

Fundamentalna tabelka atomu. eureka! to odkryli. p R = nh - TEKST TRUDNY Postulat kwatowaia Bohra, czyli założoy ad hoc związek pomiędzy falą de Broglie a a geometryczymi własościami rozważaego problemu, pozwolił bez większych trudości teoretyczie przewidzieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13

Przegląd Oświatowy 17 sobota, 22 października :13 1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 Poczta W Teresa nieokreślony. Obecnie Chciałabym kwietnia, Czy Jeśli zatrudni (odp. Podział Przewodnicząca zawodowy osoby, socjalnych. Kto sprawie do N.: przebywam prawnika Jestem

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH POMIAR FIZYCZNY Pomiar bezpośredi to doświadczeie, w którym przy pomocy odpowiedich przyrządów mierzymy (tj. porówujemy

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy: FIRMA i PRAWO FORSAL.PL K Aa Michalska dr Patryk Filipiak doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA Bartosz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr 1/2017 Kongresu Krajowego Sekretariatu Kultury i Srodków Przekazu NSZZ "Solidarność"

Stanowisko Nr 1/2017 Kongresu Krajowego Sekretariatu Kultury i Srodków Przekazu NSZZ Solidarność Krajowy Sekretariat Kultury NSZZ SOLIDARNOŚĆ" Stanowisko Nr 1/2017 Dotyczy: zapewnienia właściwego finansowania mediów publicznych. Kongres i Środków Przekazu NSZZ Solidarność", apeluje do Rządu R.P. o

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS 10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. Jeśli jesteś żonaty, dbaj

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A. 343-347 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl Maty atyzmęczeiowe i maty bezpieczeństwa Wypróbuj maty przez 14 di za DARMO! www.zakowaie.pl z a k u j e m y i z a b e z p i e c z a m y, a b y ś p r a c o w a ł b e z p i e c z i e Zmiejszeie ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU

Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeniowy z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. W zadaniach od 1. do 21. wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. 1 C. 3 D.

Arkusz ćwiczeniowy z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. W zadaniach od 1. do 21. wybierz i zaznacz poprawną odpowiedź. 1 C. 3 D. Arkusz ćwiczeiowy z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE W zadaiach od. do. wybierz i zazacz poprawą odpowiedź. Zadaie. ( pkt) Liczbę moża przedstawić w postaci A. 8. C. 4 8 D. 4 Zadaie. ( pkt)

Bardziej szczegółowo

RADA SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ REGIONU GDAŃSKIEGO. 5 lutego 2013 r.

RADA SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ REGIONU GDAŃSKIEGO. 5 lutego 2013 r. RADA SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ REGIONU GDAŃSKIEGO 5 lutego 2013 r. NAJWAŻNIEJSZE PROPONOWANE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia propozycję zmian w Karcie Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Prace domowe z matematyki Semestr zimowy 2010/2011. Zoa Zieli«ska-Kolasi«ska

Prace domowe z matematyki Semestr zimowy 2010/2011. Zoa Zieli«ska-Kolasi«ska Prace domowe z matematyki Semestr zimowy 2010/2011 Zoa Zieli«ska-Kolasi«ska 5 pa¹dzierika 2010 Rozdziaª 0 Uwagi Prace domowe ie s obowi zkowe aczkolwiek zach cam gor co do ich robieia i oddawaia mi a kartkach.

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITCHIKA OPOLSKA ISTYTUT AUTOMATYKI I IFOMATYKI LABOATOIUM MTOLOII LKTOICZJ 7. KOMPSATOY U P U. KOMPSATOY APIĘCIA STAŁO.. Wstęp... Zasada pomiaru metodą kompesacyją. Metoda kompesacyja pomiaru apięcia

Bardziej szczegółowo

Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji The impact of religiosity on the formation of attitudes toward euthanasia

Wpływ religijności na ukształtowanie postawy wobec eutanazji The impact of religiosity on the formation of attitudes toward euthanasia Ewelia Majka, Katarzya Kociuba-Adamczuk, Mariola Bałos Wpływ religijości a ukształtowaie postawy wobec eutaazji The impact of religiosity o the formatio of attitudes toward euthaasia Ewelia Majka 1, Katarzya

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RADNYCH

INFORMATOR DLA RADNYCH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE INFORMATOR DLA RADNYCH Progozy WHO mówią, że jesteśmy jedym z pięciu państw w Europie, w których spożycie alkoholu będzie rosło. To bardzo iepokojąca progoza,

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA czerwiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo