Konferencja. Prezentacja materiałów dydaktycznych do e-learningu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja. Prezentacja materiałów dydaktycznych do e-learningu"

Transkrypt

1 Konferencja Bezpieczeństwo dziecka w świecie multimediów r. Prezentacja materiałów dydaktycznych do e-learningu dr Jan Polak, Microsoft Krzysztof Jakub Święcicki Partnerstwo dla Przyszłości

2 Ogólnopolska Kampania Edukacyjna nt. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności dzieci i młodzieŝy w Internecie

3 Gdzie? Portal (www.pdp.edu.pl) Platformą współpracy społeczności innowacyjnych szkół, innowacyjnych nauczycieli i innowacyjnych uczniów jest portal PdP Portal ma charakter społecznościowy, udostępnia zainteresowanym przestrzeń wirtualną i zasoby edukacyjne na podportalach tematycznych. Podportal Bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy w Internecie : Materiały dydaktyczne on-line oraz do pobrania Forum dyskusyjne Dokumenty, materiały konferencyjne, transmisje internetowe, Aktualności, wydarzenia, przydatne linki, ogłoszenia

4 Praktyczne narzędzie e-learningowe słuŝące edukacji dzieci i młodzieŝy w przedziałach wiekowych: 7 12 lat, lat. Get Safe Online Bądź bezpieczny w Internecie Materiały edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. Interaktywne scenki, quizy, gotowe plany lekcji oraz porady pomocne w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy w Internecie.

5 Historyjki obrazkowe Quizy Interaktywne scenki

6 Cele poruszanie kwestii bezpieczeństwa i ochrony prywatności w sieci na zajęciach z uczniami; cenne źródło informacji na temat sposobów korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzieŝ; praktyczna pomoc w wyszukiwaniu innych istotnych źródeł informacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

7 Materiały dla uczniów Historyjki (zawierające informacje, zadania i problemy do rozwiązania) - Podział wg grup wiekowych - MoŜliwość korzystania w zaleŝności od poziomu uczniów. Quizy sprawdzające wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji. - Podział wg grup wiekowych.

8 Materiały dla Nauczycieli Wirusy, Hakerzy, Spam (zasady korzystania z poczty elektronicznej), Netykieta, Prawa autorskie, Bezpieczeństwo informacji. Sposoby omawiania w/w problemów z uczniami przykłady: debata, historyjki obrazkowe, dyskusja.

9 Materiały dla Rodziców Obszerne informacje dotyczące komunikacji w sieci; Opisy rodzajów zagroŝeń w zaleŝności od wieku dziecka oraz stopnia sprawności obsługi komputera; Słowniczek pojęć przejrzyste wyjaśnienia. Istotne informacje na temat specyfiki postrzegania Internetu przez dzieci w róŝnym wieku.

10 Zagadnienia dla Rodziców i Wychowawców Zasady korzystania z Internetu w domu; bezpieczne hasła, programy filtrujące, ograniczanie kontaktów, historia odwiedzanych stron, pobierania plików z sieci, ochrona prywatności, zasady bezpiecznego czatowania, komunikatory, przemoc w sieci. Jasne, rzetelne, praktyczne wskazówki i podpowiedzi.

11 Warunki bezpiecznego korzystania z Internetu Chroń siebie w sieci Chroń swój komputer Przestrzegaj zasad

12 Bądź bezpieczny w Internecie

13 REGULAMIN UCZNIA DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z SIECI ORAZ INTERNETU Dyrekcja zespołu szkól w Parafii East Baton Rouge dostrzega rolę technologii edukacyjnych w stymulowaniu innowacyjnego podejścia do nauczania i uczenia się oraz zmiany sposobu w jaki nauczyciele i uczniowie uzyskują dostęp do informacji i ich przekazywania, dzielenia się pomysłami i kontaktowania się z innymi. UŜytkowanie zasobów sieciowych oraz Internetu słuŝy do celów edukacyjnych. Dostosowanie sie do zasad i ustaleń jest wymagane dla posiadania ciągłego dostępu do zasobów technologicznych.

14 i Telekomunikacja Generalnie, kazdy dostep ucznia do zasobow sieci i telekomunikacji musi słuŝyć celom edukacyjnym. Zasady systemu szkolnego odnośnie komunikacji uczniów dotyczą równieŝ środowiska online. Uczniowie musza respektowac i stosowac sie do zasad Systemu Szkól w Parafii East Baton Rouge,, zasad lokalnych, stanowych i prawa federalnego. Uczniowie są zobowiązani by: Logować się do zasobów sieciowych tylko za pomocą swoich kont osobistych. Wylogowywać się i zamykać aplikacje natychmiast po skonczeniu pracy, by zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu ich ID uŝytkownika. Nie uŝywać i, czatow, net meeting i innych form bezposredniej elektornicznej komunikacji, włącznie z komunikatorami, bez posiadania autoryzacji wydanej przez okręg i bezpośredniego nadzoru nauczyciela. System zasad szkolnych mający zapobiegać uŝywaniu nieprzyzwoitych słów, wulgaryzmow, słów obraźliwych, mających słuŝyć zastraszaniu, o podtekście seksualnym lub słuŝącym terroryzowaniu stosuje się do wszystkich form komunikacji elektronicznej. Przed uzyskaniem konta emaliowego uczeń oraz rodzic lub opiekun musi podpisać Umowę Dotyczącą UŜytkowania Sieci i Telekomunikacji. Nie mogą rozpowszechniać prywatnych informacji na temat samych siebie oraz innych. Nie mogą wysyłać spamu, łańcuszków i innych form niedozwolonych masowych i. Nie wolno im przeglądać, uŝywać, ani kopiować haseł do których nie mają autoryzacji.

15 Uczniowie muszą UŜywanie sieci i internetu UŜywać wyszukiwarek i/lub innych narzędzi internetowych tylko pod kierownictwem i dozorem nauczycieli. Przestrzegać praw autorskich, zasad cytowania źródeł informacji zaczerpniętych z Internetu uŝywając standardowych reguł podanych przez nauczyciela lub/i pracownika biblioteki. Nie otwierać umyślnie, nie transmitowac, kopiowac lub tworzyć materiałów, które są nielegalne, tak jak: materialy obsceniczne, kradzione, nielegalne kopie prac posiadających prawa autorskie takie jak, muzyka, gry, filmy - ale nie tylko. Nie otwierać umyślnie, nie transmitowac, kopiowac, lub tworzyć jakichkolwiek materiałów lub wizualnych deskrypcji na szkolnych i okregowych sieciach lub w Internecie które sa, niestosowne, wulgarne, obrazliwe, mają na celu zastraszanie, terroryzowanie lub mogą wyrządzić krzywdę grupom mniejszościowym. Nie podejmować prób zdobycia nieautoryzowanego dostępu, włącznie z tzw. Hackingiem, nie naraŝać na szwank bezpieczeństwa jakiegokolwiek komputera lub sieci, i nie podejmować jakichkolwiek innych, nielegalnych działań, w Internecie włączając w to umyslne rozsyłanie wirusow komputerowych, robaków, i innych szkodliwych dla sieci programów. Nie ściągać i nie instalować Ŝadnych programów udostępniających pliki które omijają okręgowe urządzenia filtrujące. Nie uŝywać zasobów technologicznych do dalszego rozpowszechniania działań które są przestępstwem, albo są pogwałceniem szkolnych lub okręgowych zasad postępowania. Nie robić Ŝadnych zakupów poprzez Internet uŝywając do tego sprzętu szkolnego lub Internetu.

16 Uczniowie którzy nieumyślnie wejdą na stronę pornograficzna, obsceniczna, lub krzywdzącą dla grup mniejszościowych, powinni natychmiast wyłączyć się z takiej strony oraz poinformowac o tym nauczyciela. Dyrekcja nie będzie pobłaŝliwa w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub niewlasciwych działań i nie przyjmie odpowiedzialności za takowe zachowania uczniow. Dyrekcja nie gwarantuje prawa do uzywania internetu i rezerwuje sobie prawo do zawieszenia lub odebrania takich przywilejów w przypadku kaŝdej osoby, bez ostrzezenia, podania przyczyny lub powodu. Wszelkie szkolne i okręgowe zasady stosują się do Internetu zarówno w klasie jak i w kaŝdym innym miejscu na terenie szkoly, lub w działaniach szkoly. Administratorzy sieci oraz personel szkolny moŝe przeglądać wiadomości studentów w kaŝdym czasie, jak równieŝ śledzić poruszanie się ucznia po sieci i w internecie. Jakiekolwiek pogwałcenie tych zasad moze skutkowac utraceniem dostępu do Internetu poprzez sieć EBRPSS. Dodatkowe postępowanie dyscyplinarne wobec uczniów będzie podjęte w zgodzie z istniejącymi zasadami i procedurami zarówno administracyjnymi jak i przyjętymi przez Parafię East Baton Rouge, w razie konieczności przy uŝyciu odpowiednich organów ścigania. Dyrekcja jest świadoma, Ŝe zmiany w technologiach oraz w prawie lokalnym, stanowym i federalnym mogą od czasu do czasu wymagac zmian w zasadach i trybie postępowania w przypadku uŝytkowania technologii w Okręgu i niniejszym upowaŝnia Nadzorcę lub wykonawcę/wykonawców do wprowadzania takich zmian, w razie potrzeby.

17 Dziękuję za uwagę!

Bezpieczny Internet - program. Wstęp

Bezpieczny Internet - program. Wstęp Bezpieczny Internet - program Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii i powszechne wykorzystywanie komputerów i Internetu w Ŝyciu osobistym i zawodowym pociąga za sobą znaczący wzrost zagroŝeń związanych

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie!

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Elementarz dla rodziców Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Partnerem jest: Spis treści A. Jak należy korzystać z tego informatora 2 B. Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 4 1. Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok

Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok Opracowali: mgr Klaudia Świtała mgr Daniel Roczniok SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 Podstawa prawna:... 3 2. CELE PROGRAMU:... 3 3. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI... 4 4. UDZIAŁ W AKCJACH, PROGRAMACH I KAMPANIACH

Bardziej szczegółowo

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie!

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Elementarz dla rodziców Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Partnerem jest: Spis treści A. Jak należy korzystać z tego informatora 2 B. Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 4 1. Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Spis Treści Wstęp... 2 Ochrona danych osobowych... 3 Prawo do prywatności w sieci... 5 Serwisy społecznościowe... 6 Cyfrowe ślady mają wpływ na nasz wizerunek w sieci.... 8 Komunikacja w sieci... 10 Działania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego Praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu

Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego Praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu Rodzinny podręcznik bezpieczeństwa internetowego Praktyczne porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu Autor: Caroline Cockerill Przedmowa: Childnet International Wprowadzenie Internet to cudowne

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 15/2010/11 Dyrektora ZSE Dębica z dnia 28-02-2011 r. REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Facebooku. Jak to na. ładnie

Facebooku. Jak to na. ładnie metoda społeczność Jak to na Facebooku ładnie [ Iwona Moczydłowska ] Tytuł tego artykułu nie jest przypadkowy. Nawiązuje do piosenki Jak to na wojence ładnie, która bynajmniej nie opiewa uroków wojny,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu. 1. DOMYŚLNA AKCEPTACJA WARUNKI UŻYTKOWANIA Dostęp do strony www.idcgames.com (dalej Strona) i/lub pobieranie aplikacji/ na urządzenia mobilne (dalej, Aplikacje), które umożliwiają korzystanie z platformy

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć. Dziecko w Sieci Sieciaki Dziecko w Sieci Sieciaki Bezpieczeństwo dzieci w Internecie scenariusze zajęć Podręcznik zawiera scenariusze zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Dr Roland Łukasiewicz WSM Warszawa Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo, edukacja, netykieta Abstrakt Prawo stanowione w

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo