kolagenowej OsseoGuard do zabiegów sterowanej regeneracji kości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kolagenowej OsseoGuard do zabiegów sterowanej regeneracji kości"

Transkrypt

1 Z klinicznego punktu widzenia Wewnątrz numeru: Stosowanie resorbowalnej błony kolagenowej OsseoGuard do zabiegów sterowanej regeneracji kości Przypadki prezentują: Xavier Vela, MD, DDS, HISZPANIA Robert A. del Castillo, DMD, USA Michael K. Sonick, DMD, USA Numer 7, Wydanie 1 RESORBOWALNA BŁONA KOLAGENOWA

2 TM Sterowana regeneracja kości Sterowana regeneracja kości (Guided Bone Regeneration GBR) poprawia regenerację tkanki kostnej oraz pozwala na 1 3 zachowanie znacznego odsetka wszczepianego materiału. Wyeliminowanie możliwości wnikania tkanek miękkich w obszar wszczepu ma kluczowe znaczenie w procesie regeneracji kości. Pomimo tego, iż nieresorbowalne błony zaporowe dzięki swojej charakterystycznej integralności strukturalnej mogą mieć korzystny wpływ na procesy odtwórcze kości, to jednak ich zastosowanie wymaga najczęściej kolejnego zabiegu chirurgicznego mającego na celu usunięcie błony z obszaru augmentacji. Ponadto dehiscencje tkanek nad błoną zaporową mogą wymagać jej przedwczesnego usunięcia, co skutkuje nie w 4 pełni optymalnymi wynikami leczenia. W związku z tym korzystniejsze byłoby stosowanie błon podlegających resorpcji, które jednak będą utrzymywać funkcję bariery tak długo, jak jest to możliwe. Szybkoresorbujące się błony mogą blokować wnikanie tkanki łącznej krócej, niż wymaga tego proces całkowitego wygojenia ubytku kostnego. U pacjentów z niedoborami uzębienia zazwyczaj występują warunki kliniczne odbiegające od optymalnych. Jednakże rozwój materiałów regeneracyjnych zapewnia klinicystom szereg różnych możliwości prowadzących do satysfakcjonujących wyników zabiegów odtwórczych. Procedury regeneracyjne mogą być wykonywane w połączeniu z leczeniem implantologicznym odtwarzającym tkanki twarde i miękkie. Jednoczesne postępowanie implantacyjne i regeneracyjne prowadzi do zmniejszenia liczby zabiegów chirurgicznych i znacznie skraca czas oczekiwania na ostateczną fazę rehabilitacji protetycznej. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klinicystów wykonujących zabiegi regeneracji tkanek w połączeniu z jednoczesnym leczeniem implantologicznym opracowano zaawansowaną technologię produkcji błon zaporowych, która wspomaga efekty podejmowanych działań. Charakterystyka błony zaporowej OsseoGuard W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie klinicystów dotyczące sterowanej regeneracji kości (GBR) połączonej z leczeniem implantologicznym, BIOMET3i wprowadził resorbowalną błonę kolagenową OsseoGuard. Błona ta jest wytwarzana w unikalnym procesie, który zapewnia dłuższą, odpowiednią dla technik GBR resorpcję materiału (sześć miesięcy). Materiał ten składa się z bazującej na włóknach struktury macierzy zapewniającej wytrzymałość na mocowanie błony za pomocą pinów lub szwów w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba. Struktura błony zapewnia jej doskonałe zachowanie po zwilżeniu w znacznym stopniu ułatwiające dopasowanie błony do różnego rodzaju ubytków kostnych. Klinicyści stosujący błonę OsseoGuard mogą mieć poczucie bezpieczeństwa co do jej pochodzenia czysty kolagen bydlęcy typu I uzyskiwany ze ścięgna Achillesa pobranego z osobników hodowanych w zamkniętych stadach. Do technik GBR mogących wymagać zastosowania resorbowalnej błony zaporowej zaliczamy: Miejscowa augmentacja wyrostka/przyszłe miejsce implantacji Okołoimplantowe ubytki kostne Zębodoły poekstrakcyjne Regeneracja kości po zabiegu resekcji korzenia Zamknięcie okienka kostnego po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej Zamknięcie perforacji błony zatoki szczękowej Prezentowane w dalszej części przypadki kliniczne przedstawiają zastosowanie błony OsseoGuard w różnych sytuacjach klinicznych: ekstrakcja zęba z wykorzystaniem GBR oraz odroczoną implantacją; ekstrakcja zęba z natychmiastową implantacją połączoną z zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej i przeszczepem; ekstrakcja zęba z natychmiastową implantacją i jednoczasowym przeszczepem. Każdy z przypadków jest wyrazem indywidualnego doświadczenia klinicysty i jego metod pracy, które mogą nie być przekładalne na inne przypadki kliniczne z powodu zróżnicowania pacjentów oraz odmiennych sytuacji klinicznych. PISMNIENNICTWO: 1. Dahlin C, Gottlow J, Linde A, Nyman S. Healing of maxillary and mandibular defects using a membrane technique. An experimental study In monkeys. Scan J of Plas and Recon Surg and Hand Surg 1990;24: Becker W, Dahlin C, Becker B, Lekholm U, van Steenberghe D, Higuchi K, Kultje C. The use of e PTFE barrier membranes for bone promotion around titanium implants placed into extraction sockets: a prospective multicenter study. Int J of Oral & Maxillofac Implants 1994;9: Mellonig J, Nevins M, Sanchez R. Evaluation of bioabsorbable physical barrier for guided bone regeneration. Part II. Material and a bone replacement graft. Int J of Perio and Rest Dent 1998;18: Simion M., Trisi P, Maglione M, Piattelli A. A preliminary report on a method for studying the permeability of expanded polytetrafluoroethylene membrane to bacteria in vitro: A scanning electron microscopic and histological study. J of Perio 1994;65:

3 Postępowanie kliniczne prowadził: Xavier Vela, MD, DDS (Hiszpania) : 1 SYTUACJA POCZĄTKOWA PACJENTKI 28 letnia pacjentka zgłosiła się z celem leczenia przetoki występującej między korzeniami zębów nr 11 i 21 (przyśrodkowe siekacze szczęki) (Rysunek 1). Badanie radiologiczne wykazało przejaśnienie występujące wokół okolicy przyszczytowej zęba nr 21 (Rysunek 2). Pacjentka oczekiwała estetycznej rekonstrukcji bocznego siekacza szczęki z powodu przebarwień powstałych po wcześniej przeprowadzonym leczeniu zachowawczym. W związku z młodym wiekiem pacjentki oraz wysokimi oczekiwaniami estetycznymi plan leczenia zakładał etapowe podejście do ekstrakcji zęba, rekonstrukcji protetycznej, regeneracji (jeśli byłaby konieczna) oraz implantacji. DIAGNOZA Przetoka pomiędzy przyśrodkowymi siekaczami szczęki (zęby nr 11 i 21) związana ze złamaniem korzenia zęba nr 21 Potwierdzona zgłębnikiem periodontologicznym niewystarczająca ilość kości do przeprowadzenia zabiegu natychmiastowej implantacji bez dodatkowej regeneracji kości (związane z czynnikiem opisanym powyżej) Prawidłowy stan przyzębia z niewielką recesją dziąseł Próchnica brzeżna oraz przebarwienie wypełnienia kompozytowego w bocznych siekaczach szczęki (zęby nr 12 i 22) Wysokie oczekiwanie estetyczne oraz wysoka linia uśmiechu Wystarczająca przestrzeń w obszarze siekaczy w stosunku do przeciwstawnego łuku zębowego PLAN LECZENIA Wykonanie modeli diagnostycznych, wzorników woskowych, szablonu chirurgicznego oraz wzornika protetycznego Usunięcie zszynowanych koron oraz ekstrakcja przyśrodkowych siekaczy szczęki (zęby nr 11 i 21) Ocena jakości zębodołów zębów nr 12 i 21 Jeżeli kość zębodołów jest nienaruszona zabieg implantacji natychmiastowej Jeżeli ilość kości w obszarze zębodołów jest ograniczona preparacja pełnej grubości płata okostnowo śluzówkowego oraz zastosowanie proceder regeneracyjnych, po których nastąpi odroczona implantacja (po czterech miesiącach) Preparacja bocznych siekaczy szczęki pod tymczasowej uzupełnienie protetyczne Implantacja dwóch wszczepów NanoTite PREVAIL Implant (4/5/4mm) Natychmiastowe osadzenie tymczasowego stałego uzupełnienia protetycznego na zębach nr Faza osteointegracji oraz gojenia i keratynizacji tkanek miękkich Wycisk z poziomu implantów dwa miesiące po zabiegu implantacji Osadzenie ostatecznych uzupełnień implantoprotetycznych

4 LECZENIE CHIRURGICZNE Po uzyskaniu akceptacji planu leczenia przez pacjentkę wykonano modele diagnostyczne, wzorniki woskowe oraz szablon chirurgiczny. W dniu zabiegu pacjentce podano miejscowe znieczulenie nasiękowe i opracowano boczne siekacze (nr 12 i 22) usuwając ubytki próchnicowe wokół wcześniej założonych wypełnień kompozytowych. Usunięto zszynowanie korony zębów 11 i 21, a następnie przeprowadzono ekstrakcję ich korzeni przy wykorzystaniu periotomów. Ścianki zębodołów oczyszczono za pomocą ręcznych i mechanicznych instrumentów, po czym przeprowadzono ocenę ciągłości blaszek kostnych, podczas której stwierdzono występowanie ubytku kostnego od strony wargowej w obrębie zębodołu poekstrakcyjnego zęba nr 21. Przeprowadzono preparację pełnej grubości płata okostnowo śluzówkowego od strony wargowej w okolicy zębów od kła do kła (Rysunek 3) uwidaczniając istniejący ubytek kości (Rysunek 4). Po dokładnym oczyszczeniu i zaugmentowaniu materiałem ksenogennym masywnego ubytku kostnego od strony wargowej (Rysunek 5), wprowadzono materiał kościozastępczy do zębodołów poekstrakcyjnych (Rysunek 6). Docięto resorbowalną błonę kolagenową OsseoGuard i zwilżono ją roztworem soli fizjologicznej, a następnie wprowadzono pod płat tkankowy od strony wargowej. Resorbowalna błona zaporowa idealnie zaadaptowała się do operowanej okolicy i zasłoniła miejsce augmentacji, nad którym następnie zbliżono brzegi rany bez potrzeby stabilizacji błony zaporowej za pomocą pinów lub szwów (Rysunek 7). Założono szwy materacowe, dzięki którym zabezpieczono błonę pod płatem i zredukowano jego napięcie (Rysunek 8). WYKONANIE UZUPEŁNIENIA TYMCZASOWEGO Do szablonu wykonanego na podstawie wzornika woskowego wprowadzono samopolimeryzującą żywicę akrylową, a następnie osadzono go na opracowanych wcześniej bocznych siekaczach: zęby nr 12 i 21. Początkowe tężenie masy odbywało się wewnątrzustnie, a końcowa polimeryzacja przebiegała poza jamą ustną. Tymczasowe uzupełnienie protetyczne wykonturowano w taki sposób, aby uzyskać optymalny kształt tkanek wokół przęseł, wypolerowane je i osadzone na bocznych siekaczach. Uzupełnienie posiadało punkty kontaktu w relacji centrycznej i ekscentrycznej. Pacjentka po poinstruowaniu i otrzymaniu zaleceń farmakologicznych opuściła gabinet. IMPLANTACJA Cztery miesiące po ekstrakcji oraz wprowadzeniu materiału kościozastępczego pacjentka zgłosiła na zabieg implantacji. Gojenia wokół tymczasowego uzupełnienia protetycznego przebiegało w sposób bezproblemowy (Rysunek 9). Po usunięciu prowizorium uwidoczniono doskonale wygojone tkanki miękkie oraz satysfakcjonującą szerokość wyrostka zębodołowego (Rysunek 10). Odpreparowano pełnej grubości płat śluzówkowo okostnowy odsłaniając zaugmentowaną okolicę. Utrzymano odpowiednią szerokość wyrostka (Rysunek 11) uzyskując całkowite wypełnienie ubytku kostnego. Przed opracowaniem miejsc implantacji w okolicy zębów nr 11 i 21 usunięto resztki błony zaporowej. W przygotowane łoża wprowadzono dwa implanty NanoTite PREVAIL (o średnicy 4/5/4 i długości 13mm) (Rysunek 12). Umieszczono śruby zamykające na wewnętrznym połączeniu implantów, a następnie w obrębie przedsionka jamy ustnej wprowadzono przeszczep tkanki łącznej maksymalizując

5 grubość tkanek miękkich. Płat tkanki miękkiej został zabezpieczony szwem ciągłym zapewniając beznapięciowe zamknięcie brzegów rany (Rysunek 13). Tymczasowe uzupełnienie protetyczne z owalnymi przęsłami umieszczono na bocznych siekaczach, a następnie pacjentka po poinstruowaniu i otrzymaniu zaleceń dotyczących farmakoterapii opuściła gabinet. LECZENIE PROTETYCZNE Dziesięć tygodni po implantacji i przeszczepie pacjentka zgłosiła się celem oceny wyników leczenia. Tymczasowe uzupełnienie protetyczne zostało zdjęte odsłaniając idealnie wygojone tkanki miękkie znajdujące się wokół owalnych przęseł mostu i odpowiednią strefę dziąsła przyrośniętego (Rysunek 14). Śruby zamykające, które się lekko odsłoniły podczas procesu gojenia, zostały usunięte. Na wewnętrznym połączeniu implantu osadzono transfery wyciskowe Certain Pick-up Implant Impression Copings, co potwierdziło wyczuwalne i słyszalne kliknięcie. W celu weryfikacji wykonano małoobrazkowe zdjęcie RTG. Wycisk z transferami pobrano za pomocą masy poliwinylosiloksanowej o wysokiej lepkości. Po pobraniu masą alginatową wycisku uzębienia przeciwstawnego wysłano go wraz z wyciskiem implantów, kęskiem zwarciowym oraz zarejestrowanym kolorem zębów do laboratorium protetycznego, gdzie wykonano ostateczne łączniki indywidualne oraz nowe uzupełnienie tymczasowe. Tydzień później zdjęto prowizorium i umieszczono na implantach indywidualne złote łączniki UCLA, a następnie osadzono nowe uzupełnienie tymczasowe (Rysunek 15). Pacjentka zjawiła się ponownie po okresie dwóch miesięcy celem oceny stanu tkanek miękkich i osadzenia indywidualnych koron pełnoceramicznych na zębach 12, 11, 21 i 22. PODSUMOWANIE KLINICZNE Powyższy przypadek kliniczny przedstawia etapowe podejście do ekstrakcji zęba oraz sterowanej regeneracji kości, co było spowodowane młodym wiekiem pacjentki oraz jej wysokimi oczekiwaniami estetycznymi. Po usunięciu zęba ubytek kości został wypełniony wszczepem ksenogennym i pokryty resorbowalną kolagenową błoną zaporową OsseoGuard. Zastosowano tę błonę z powodu dłuższego czasu jej resorpcji (sześć miesięcy), który zabezpiecza wszczep podczas procesu regeneracji. Uzyskano idealną szerokość wyrostka oraz optymalny stan tkanek miękkich, co zapewniło w pełni satysfakcjonujący wynik implantacji i odbudowy protetycznej w strefie estetycznej. Dr Vela posiada tytuły lekarza (MD) oraz dentysty (DDS). Opublikował wiele artykułów oraz jest międzynarodowym wykładowcą z dziedziny implantologii. Dr Vela jest współzałożycielem Barcelona Osseointegration Research Group (B.O.R.G.) (Barcelońskiego Zespołu Prowadzącego Badania nad Osteointegracją) oraz prowadzi prywatną praktykę w Barcelonie w Hiszpania zajmującą się implantologią oraz implantoprotetyką. 4

6 : Postępowanie kliniczne prowadził: Robert A. del Castillo, DMD (USA) SYTUACJA POCZĄTKOWA PACJENTA 38 letni pacjent zgłosił się do gabinetu celem uzupełnienia pierwszego lewego trzonowca szczęki (ząb nr 26), który został usunięty przez lekarza protetyka dwa tygodnie wcześniej z powodu złamania (Rysunek 1). Nie przeprowadzono żadnych procedur zachowania zębodołu. Pacjent został skierowany do lekarza implantologa w celu konsultacji. Jego oczekiwania obejmowały odbudowę brakującego zęba za pomocą stałej pracy implantoprotetyczej, która nie obejmowałaby sąsiadujących zębów. Badanie radiologiczne (Rysunek 2) wykazało ubytek w stanie dwa tygodnie po ekstrakcji. Przywierzchołkowa część zębodołu znajdowała się w sąsiedztwie dna zatoki szczękowej, co zwiększało prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia jednoczasowego podniesienie dna zatoki oraz wprowadzenia materiału kościozastępczego w trakcie implantacji. DIAGNOZA Braku lewego trzonowca szczęki (ząb nr 26) spowodowany wcześniejszym złamaniem Potwierdzona zgłębnikiem periodontologicznym niewystarczająca ilość kości do przeprowadzenia zabiegu implantacji bez jednoczesnego zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej i wprowadzenia materiału kościozastępczego Zdrowe przyzębie Odpowiednia przestrzeń międzyokluzyjna pomiędzy przeciwstawnym uzębieniem PLAN LECZENIA Implantacja wszczepu NanoTite PREVAIL z jednoczesnym zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej oraz augmentacją (jeśli zajdzie taka potrzeba) Okres potrzebny na osteointegrację oraz wygojenia tkanek miękkich Odsłonięcie implantu oraz umieszczenie śruby gojącej Encode Healing Abutment Pobranie wycisku śruby gojącej Encode Healing Abutment Skanowanie, komputerowe projektowanie oraz frezowanie ostatecznego łącznika Encode Abutment w celu wykonania Indywidualnego Uzupełnianie Protetycznego (Patient Specific Restoration ) Wykonanie ostatecznej korony implantoprotetycznej z porcelany napalanej na metal odtwarzającej ząb nr 26 Osadzenie ostatecznego uzupełnienia implantoprotetycznego LECZENIE CHIRURGICZNE W okolicy bocznego lewego kwadrantu szczęki podano miejscowo znieczulenie nasiękowe (2% Xylocaine z 1:100,000 epinefryny). Poprowadzono cięcie wyrostkowe. W związku z tym,

7 6 7 iż na powierzchni policzkowej stwierdzono obecność komunikacji przypominającej przetokę, zdecydowano się na preparację pełnej grubości płata od strony policzkowej oraz podniebiennej z dwoma cięciami uwalniającymi po stronie policzkowej. Stwierdzono obecność dużej dehiscencji kostnej w miejscu wcześniej przeprowadzanej resekcji korzenia (Rysunek 3). Tkankę ziarninową usunięto za pomocą kiret, a następnie sprawdzono ciągłość ścianek zębodołu poekstrakcyjnego. Podczas łyżeczkowania zmiany doszło do niewielkiego uszkodzenia błony zatoki szczękowej w obrębie występującej dehiscencji policzkowej. W celu utworzenia dostępu do przerwanej błony zatoki powiększono dehiscencję policzkową tworząc okienko kostne. Zastosowano kombinację procedur osteotomii oraz podnoszenia dna zatoki szczękowej. Kość autogenną zebraną podczas zabiegu osteotomii wykonywanej za pomocą osteotomów wprowadzono do światła zatoki szczękowej. Następnie w celu naprawy rozerwania błony zatoki szczękowej okienko kostne zostało zamknięte resorbowalną błoną kolagenową OsseoGuard, na którą wprowadzono zebraną kość autogenną oraz materiał ksenogenny. Uwaga: Do naprawy przerwanej błony zatoki szczękowej oraz zamknięcia okienka kostnego wybrano błonę OsseoGuard z powodu jej budowy strukturalnej resorbującego się kolagenu. Dłuższy czas resorpcji (sześć miesięcy) powinien zapewnić odpowiednią ilość czasu potrzebną do wgojenia wszczepu i jego właściwego przekształcenia W przygotowane łoża implantologiczne wszczepiono implant NanoTite PREVAIL o średnicy 5/6/5mm i długości 13mm, wokół którego następnie wprowadzono dodatkową ilość materiału kostnego autogennego oraz ksenogennego (Rysunek 5). Decyzję o jednoczasowej implantacji podjęto biorąc pod uwagę dostateczną wysokość kości znajdującą się poniżej dna zatoki szczękowej, która zapewniła wysoką stabilizację pierwotną wprowadzonego wszczepu. Materiał kościozastępczy / duże okienko kostne pokryto kolejną błoną OsseoGuard (Rysunek 6). Zabezpieczono ją za pomocą poziomych szwów materacowych Vicryl 4 0 (Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson Co.). W celu uzyskania pierwotnego zamknięcia tkankami miękkimi ponad wprowadzoną błonę zaporową przesunięto płat w kierunku koronowym zakładając pojedynczy szwy. Cięcie uwalniające zabezpieczono pojedynczymi szwami chromowogutowymi 4 0 (Rysunek 7). Po wykonaniu pozabiegowego małoobrazkowego zdjęcia RTG (Rysunek 8) pacjent został pouczony oraz zabezpieczony farmakologicznie i opuścił gabinet. Sześć miesięcy po implantacji oraz augmentacji pacjent pojawił się na drugi etap leczenia chirurgicznego oraz osadzenie łączników gojących. Proces gojenia przebiegał bezproblemowo (Rysunek 9). W celu potwierdzenia właściwej regeneracji kostnej po stronie policzkowej wykonano cięcie wyrostkowe pełnej grubości, a następnie odpreparowano płat (Rysunek 10). Stwierdzono satysfakcjonującą regenerację kości po stronie policzkowej (Rysunek 11). Usunięto z implantu śrubą zamykającą i umieszczono łącznik gojący Encode Healing Abutment. Dokręcono go siłą 20Ncm. W celu uzyskania odpowiedniej objętości dziąsła przyrośniętego oraz właściwego uwidocznienia kodu znajdującego się na łączniku gojącym, tkanki miękkie zrepozycjonowano w kierunku przyszczytowym wokół osadzonego łącznika. Następnie tkanki miękkie zszyto za pomocą chromowogutowych szwów pojedynczych 4 0 (Rysunek 12). 6

8 LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE Pacjent zgłosił się ponownie do gabinetu sześć tygodnie po II etapie chirurgicznym oraz umieszczeniu łącznika gojącego. Za pomocą masy wyciskowej Dimension Penta H (3M ESPE, St. Paul, Minnesota) pobrano wycisk łącznika gojącego Encode Healing Abutment. Wycisk uzębienia przeciwstawnego wykonano masą Penta Quick. Następnie wyciski wraz z zarejestrowaną sytuacją zgryzową oraz dobranym kolorem wysłano do laboratorium protetycznego. Wyciski odlano z jasnożółtej masy ogniotrwałej typu IV (GC Fujirock EP, GC America, Alsip, Illinois). Wykonano konwencjonalny model dzielony w którym umieszczono piny, a następnie ustawiono go w relacji centralnej w zalecanym artykulatorze Stratos 100, BIOMET3i Package (Ivoclar Vivadent, Inc., Amherst, New York). Ostateczny łącznik Encode Abutment został przygotowany w laboratorium protetycznym, a następnie modele w artykulatorze wysłano do BIOMET3i celem skanowania, komputerowego opracowania oraz frezowania metodą CAD/CAM indywidualnego łącznika Patient Specific Restoration. Ostateczny łącznik Encode Abutment odesłano do laboratorium protetycznego, gdzie osadzono go na modelu roboczym i wykonano ostateczną koroną metalową licowaną porcelaną. Po usunięciu u pacjenta łącznika gojącego Encode Healing Abutment osadzono łącznik ostateczny Encode Abutment (Rysunek 13). Zabezpieczono go śrubą Gold Tite Abutment Screw z siłą 20Ncm. Osadzono ostateczne rozwiązanie implantoprotetyczne i dostosowano punkty styczne w celu uzyskania optymalnych punktów kontaktu w ruchach centrycznych i ekscentrycznych. Koronę zacementowano na cemencie GC Fuji Plus Cement (GC America, Alsip, Illinois) (Rysunek 14). Wykonano kontrolne zdjęcie małoobrazkowe, które potwierdziło całkowite usunięcie cementu (Rysunek 15). Po instruktażu na temat higieny jamy ustnej pacjent opuścił gabinet. PODSUMOWANIE KLINICZNE Powyższy przypadek kliniczny przedstawia łączne wykonanie podniesienia dna zatoki szczękowej, augmentacji oraz jednoczesnej implantacji w trakcie jednego zabiegu chirurgicznego. Wybrano błony OsseoGuard z powodu kolagenowej budowy strukturalnej, która umożliwiła naprawę rozerwania błony zatoki szczerej oraz proces augmentacji. Korzyści wynikające z połączonego zastosowania wszystkich procedur polegają na ograniczeniu liczby zabiegów chirurgicznych, zmniejszeniu dolegliwości bólowych oraz skróceniu całego procesu leczenia. Często w podobnych przypadkach stosuje się postępowanie etapowe. Wówczas klinicysta powinien odczekać 12 tygodni po zabiegu ekstrakcji przed podniesieniem dna zatoki szczękowej oraz augmentacją, po której dopiero po 6 miesiącach można by przystąpić do implantacji. Z perspektywy protetycznej umieszczenie łącznika gojącego Encode Healing Abutment na drugim etapie chirurgicznym umożliwiło wykonanie indywidualnego uzupełnienia implantoprotetycznego Patient Specific Restoration. Dr del Castillo ukończył studia stomatologiczne oraz otrzymał Certyfikat z Periodontologii na Uniwersytecie Tufts, School of Dental Medicine, w Bostonie, MA. Jest profesorem kontraktowym na Katedrze Periodontologii Uniwersytetu Tutfs School of Dental Medicine. Dr Castillo prowadzi prywatną praktykę w Miami Lakes na Florydzie zajmującą się periodontologią, implantologią stomatologiczną oraz leczeniem regeneracyjnym

9 : Postępowanie kliniczne prowadził: Michael K. Sonick, DMD (USA) SYTUACJA POCZĄTKOWA PACJENTKI 77 letnia pacjentka zgłosiła się z częściowymi brakami zębowymi zęby nr 15, 14 i 25, oraz z zębami nr 16, 13, 24 i 26 nienadającymi się do leczenia (Rysunek 1) z powodu zaawansowanej próchnicy. Głównym oczekiwaniem pacjentki było odtworzenie bocznych zębów szczęki. Twierdziła: Nie chcę niczego, co musiałabym wyjmować z ust i wkładać do szklanki. Zaakceptowany przez pacjentkę plan leczenia obejmował ekstrakcje oraz natychmiastową implantację połączoną z augmentacją kostną. Dwuetapowe leczenie implantologiczne planowano przeprowadzić łącznie z odsłonięciem implantów cztery miesiące po ekstrakcji i implantacji. DIAGNOZA Nienadające się do leczenia zęby z powody zaawansowanej próchnicy zęby nr 16, 13, 24 i 26 Brakujące uzębienie zęby nr 15, 14, 25 Nieodpowiednia jakość i objętość kości związana z ubytkami wyrostka zębodołowego po przeprowadzonych natychmiastowych ekstrakcjach uniemożliwiających przeprowadzenie natychmiastowej implantacji bez zabiegu jednoczesnej regeneracji Zdrowe przyzębie (uogólnione kieszonki dziąsłowe o głębokości 2 3mm) z obecną niewielką recesją dziąseł Odpowiednia przestrzeń międzyokluzyjna pomiędzy przeciwstawnym uzębieniem PLAN LECZENIA Wykonanie odlewów diagnostycznych, wzorników woskowych oraz szablonu chirurgicznego Badanie kontrolne zębów 17 i 27 dotyczące próchnicy Ekstrakcja zębów 16, 13, 24 i 26 Implantacja natychmiastowa po zabiegu usunięcia zębów nr 13 i 24; implantacja w okolicy zębów 15, 14 i 25 z jednoczesną augmentacją i wprowadzeniem resorbowalnej błony zaporowej Okres osteointegracji oraz gojenia tkanek miękkich Odsłonięcie implantów oraz założenie śrub gojących cztery miesiące po zabiegu chirurgicznym Wycisk pod uzupełnienie implantoprotetyczne oraz oddanie ostatecznej pracy protetycznej LECZENIE CHIRURGICZNE Po akceptacji planu leczenia pacjentka został skonsultować przez lekarza protetyka, który pobrał wyciski w celu wykonania szablonu chirurgicznego. W dniu zabiegu pacjentka otrzymała premedytację w postaci ibuprofenu 600mg oraz amoksycyliny 500mg. Podano znieczulenie miejscowe i za pomocą periotomów usunięto zęby 16, 13, 24 i 26. Zębodoły poekstrakcyjne zostały dokładnie wyłyżeczkowane za pomocą ręcznych i rotacyjnych narzędzi. [Zdjęcia kliniczne przedstawiają jedynie zabiegi przeprowadzone w lewym bocznym kwadrancie szczęki]

10 Preparację łóż implantologiczne rozpoczęto w bocznym lewym kwadrancie szczęki w okolicy zębów 24 i 25. Jako pierwszego użyto wiertła o średnicy 2mm po którym zastosowano wskaźnik głębokości Gelb Depth Gauge w okolicy zęba 24 oraz wskaźnik kierunku w okolicy 25 sprawdzając pozycjonowanie implantów (Rysunek 2). Po potwierdzeniu kierunku implantacji kontynuowano preparację łóż implantologicznych wiertłem o średnicy 3mm oraz wiertłem fazującym. Następnie przygotowano łoża implantologiczne w odcinkach bezzębnych nr 15, 14 i 13, po czym wprowadzono wszczepy o średnicy 4mm OSSOTITE we wszystkie pięć wypreparowanych pod implantację miejsc. W okolicy zęba 15 od strony policzkowej występował niewielki okrężny ubytek kostny, natomiast w okolicy zęba 13 stwierdzono obecność dużego okrężnego ubytku. Wypełniono je liofilizowanym materiałem kościozastępczym (FDBA). W miejscu brakującego zęba 24 stwierdzono występowanie masywnego okrężnego ubytku kostnego odsłaniającego gwinty implantu do wysokości 8mm (Rysunek 3). Wszczep wprowadzony w okolicę 25 jedynie w niewielkim stopniu miał odsłonięte gwinty implantu. Oba miejsca zaugmentowano materiałem FDBA i pokryto resorbowalną błoną kolagenową OsseoGuard (Rysunek 4). Błona została zwilżona płynami znajdującymi się w okolicy przeprowadzanego zabiegu, założona na augmentowany materiał, a następnie wprowadzona pod tkanki miękkie bez potrzeby jej unieruchomiania. Wybrano błonę OsseoGuard do pokrycia ubytku z powodu doskonałych właściwości ułatwiających osadzanie błony oraz dłuższego czasu jej resorpcji (sześć miesięcy). Następnie nad całym obszarem augmentacji umieszczono kolagenowe zatyczki, ponieważ pierwotne zamknięcie brzegów rany było niemożliwe. Pojedynczymi szwami politetrafluoroetylenowymi (eptfe) zabezpieczono zatyczki kolagenowe łącząc przeciwległe brzegi tkanek miękkich (Rysunek 5). Umożliwiło to wynabłonkowanie rany bez potrzeby wykonywania przeszczepu tkanki łącznej lub zaburzania głębokości przedsionka i normalnej anatomii Po trzech tygodniach od zabiegu przeprowadzono badanie kontrole, na którym stwierdzono odsłonięcie śrub zamykających na implantach znajdujących się w okolicy zębów 14, 24 i 25. Nie stwierdzono krwawienia, stanu zapalnego ani wysięku ropnego. Pacjentka zgłosiła się po raz kolejny dwa miesiące później, dzięki czemu proces gojenia trwał odpowiednią ilość czasu. Cztery miesiące po ekstrakcji zębów i implantacji pacjentka zgłosił się na drugi etap zabiegu chirurgicznego. Gojenie przebiegało w sposób bezproblemowy. Badanie radiologiczne miejsc implantacji wykazało optymalną regenerację kości. W celu przeprowadzenia augmentacji tkanek miękkich oraz poszerzenia strefy dziąsła przyrośniętego w okolicy policzkowej zastosowano obustronnie dojście od strony podniebiennej (Rysunek 6). Stwierdzono idealną regenerację ubytków kostnych wraz z całkowitym pokryciem korpusów wszystkich implantów. W okolicy zęba 24 stwierdzono 6mm regenerację blaszki policzkowej (Rysunek 7). Wprowadzono na implanty łączniki gojące EP Titanium Healing Abutments. Podniebienny płat tkanki miękkiej został przesunięty w kierunku policzkowym, co pozwoliło na augmentację i zwiększenie grubości tkanek po stronie policzkowej. Założono resorbowalne szwy pojedyncze i wykonano zdjęcie RTG potwierdzające właściwe osadzenie śrub gojących. Po dwóch tygodniach pacjentka zgłosiła się na wizytę oceniającą wynik drugiego etapu chirurgicznego, na której stwierdzono właściwy przebieg procesu gojenia. Cztery tygodnie później zauważono dalsze dojrzewanie śluzówki znajdującej się wokół śrub gojących (Rysunek 9). Wykonano małoobrazkowe zdjęcie RTG (Rysunek 10) i pacjentka po pobraniu przez lekarza protetyka wycisków pod ostateczne uzupełnienie implantoprotetyczne opuściła gabinet

11 LECZENIE PROTETYCZNE W gabinecie protetyka pacjentka pojawiła się z doskonale wygojonymi tkankami miękkimi wokół tytanowych śrub gojących oraz z odpowiednią objętością dziąsła przyrośniętego umożliwiającą wykonanie ostatecznej pracy implantoprotetycznej. Regeneracja kostna oraz drugi etap chirurgiczny pozwoliły na uzyskanie znacznej poprawy w zakresie tkanek miękkich. Usunięto łączniki gojące i założono transfery wyciskowe, których osadzenia sprawdzono badaniem radiologicznym. Wykonano wycisk masą poliwinylosiloksanową. Po pobraniu wycisku przeciwstawnego masą alginatową, rejestracji zwarcia i doborze koloru wysłano wszystko do laboratorium protetycznego celem wykonania indywidualnych łączników protetycznych. Zdecydowano się na zblokowanie koron implantoprotetycznych, aby zoptymalizować rozkład sił okluzyjnych. Pacjentka zgłosiła się do gabinetu lekarza protetyka po kilku tygodniach i wykonano wówczas przymiar podbudowy metalowej. Łączniki gojące zastąpiono indywidualnym łącznikami, które zorientowano przestrzennie za pomocą indeksów wykonanych z materiału szybkowiążącego (Rysunek 11). Następnie osadzono podbudowę metalową, sprawdzono klinicznie oraz radiologicznie. Po sprawdzeniu dopasowania zdjęto łączniki i szkielet metalowy i odesłano z powrotem do laboratorium protetycznego w celu napalenia porcelany. Pacjentka pojawiła się na kolejnej wizycie w gabinecie protetycznym po dwóch tygodniach celem osadzenia łączników i oddania ostatecznego uzupełnienia implantoprotetycznego. Zdjęto łączniki gojące. Osadzono i przykręcono łączniki indywidualne za pomocą śrub Gold Tite Abutment Screws z siłą 32Ncm (Rysunek 12). Wykonano zdjęcie RTG (Rysunek 13). Próbnie osadzono uzupełnienie protetyczne, dostosowano kontakty interproksymalne i skorygowano w celu uzyskania optymalnych warunków okluzyjnych w ruchach centrycznych i ekscentrycznych, a następnie całość zacementowano (Rysunek 14). Wykonano kontrolę zdjęcie po osadzeniu pracy protetycznej i po instruktażu dotyczącym higieny jamy ustnej pacjentka opuściła gabinet. PODSUMOWANIE KLINICZNE Powyższy przypadek obrazuje częściowo bezzębną pacjentkę z zębami nienadającymi się do leczenia z powodu zaawansowanych zmianom próchnicowych. Plan leczenia zaakceptowany przez pacjentkę obejmował usunięcie nienadających się do leczenia zębów znajdujących się w bocznym odcinku szczęki oraz natychmiastową implantację. W związki z masywnymi ubytkami kostnymi powstałymi po ekstrakcji zdecydowano się na jednoczesną sterowaną regeneracje kości. Ubytki wypełniono liofilizowanym materiałem kościozastępczym (FDBG), a po stronie lewej pokryto je błoną OsseoGuard, którą wybrano do tego przypadku w związku z doskonałymi właściwościami ułatwiającymi posługiwanie się nią oraz dłuższym czasem resorpcji (sześć miesięcy). Przeprowadzono dwuetapowe postępowanie chirurgiczne z odsłonięciem implantów po czterech miesiącach od ekstrakcji, implantacją oraz regeneracją. Lekarz protetyk: Dr Steven Regenstein, Westport, Connecticut Dr Sonick uzyskał tytuł lekarza dentysty na University of Connecticut, School of Dental Medicine in Farmington, Connecticut, odbył rezydenturę w Metropolitan Hospital w Nowym Jorku i otrzymał Certyfikat z Periodontologii w Emory University School of Dentistry w Atlancie, Georgia. Następnie ukończył kurs implantologiczny na Harvard School of Dental Medicine. Dr Sonick prowadzi swoją prywatną praktykę zajmującą się periodontologią oraz implantologią w Fairfield, Connecticut. 10

12 Błona OssoeGuard TM Informacja dotycząca produktu Błona zaporowa OsseoGuard umożliwia pasaż korzystnych substancji oraz środków odżywczych zapobiegając wrastaniu komórek dziąsła i nabłonka. Błona może być stosowana obustronnie. Błona zaporowa OsseoGuard* Numer katalogowy Rozmiar (mm) OG X20 OG X30 OG X40 Opublikowane Przez: Global Headquarters 4555 Riverside Drive Palm Beach Gardens, FL Spoza USA: Fax: Wyłączny przedstawiciel BIOMET 3i w Europie Środkowej: Dental Depot Wasio Ul. Traugutta 93, Wrocław tel.: Customer Service, tel.: Customer Service, tel.: Edukacja, fax.: OsseoGuardTM cross section (100x) ART1038PL CAM StructSURE, Certain, MicroMiniplant, PreFormance, Provide and QuickSeat are registered trademarks and NanoTite and QuickBridge are trademarks of BIOMET 3i, Inc. BIOMET is a registered trademark and BIOMET 3i and design are trademarks of BIOMET, Inc BIOMET 3i, Inc. All rights reserved. PRZEDSTAWICIELE DYSTRYBUTORZY

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I

I 17. cosmetic. Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Temat specjalny _ Zastosowanie CAD/CAM I Ryc. 5 Ryc. 6 Ryc. 7 czy to zwłaszcza leczenia implantologicznego w strefie estetycznej. Często także wykonanie uzupełnienia tymczasowego w strefie estetycznej

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA

ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA ODTWORZENIE POJEDYNCZEGO ZĘBA GingiHue - praca cementowana TECHNIKA POŚREDNIA MATERIAŁ: Stop tytanu pokryty powłoką azotku tytanu (Certain Straight Post oraz 15 Pre-Angled Post) Tytan (External Heks Straight

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Implantoprotetyka 2008, tom IX, nr 2 (31) Krzysztof Tomasz śliwowski Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Streszczenie Celem pracy jest pokazanie

Bardziej szczegółowo

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją T E M A T N U M E R U lek. med. stom. Tomasz Sypień Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 33 Poz. 193 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku

Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Autor _ dr n. med., lek. stom. Pär-Olov Östman Ryc. 1_Obraz kliniczny przed leczeniem przyêrodkowe z by

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków prezentacja przypadku

Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków prezentacja przypadku Zaopatrzenie implantologiczne i natychmiastowa odbudowa tymczasowa bezzębnych wyrostków prezentacja przypadku Implant placement and immediate provisional restoration of edentulous arches a case presentation

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

CENNIK EXCLUSIVE DENTAL STUDIO

CENNIK EXCLUSIVE DENTAL STUDIO CENNIK EXCLUSIVE DENTAL STUDIO USŁUGA BADANIA / KONSULTACJE Pierwsza wizyta konsultacyjna u lekarza bezpłatnie Modele diagnostyczne 200 Konsultacja lekarza specjalisty 150 Analiza estetyczna DSD (Digital

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej

Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką CAD/CAM w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Indywidualizowane łączniki protetyczne konstruowane techniką w długoterminowym modelowaniu tkanki miękkiej Utilisation of patient-speciic abutments for long-term soft-tissue management Autorzy_ Julian

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne

Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne autorzy Michał Sypień, Tomasz Sypień Streszczenie: W dobie nowoczesnej stomatologii, mnogości systemów implantologicznych dostępnych na

Bardziej szczegółowo

CENNIK GABINETU. an-kadent

CENNIK GABINETU. an-kadent CENNIK ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH GABINETU an-kadent BADANIE Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie) Przegląd uzębienia- kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

zarządzanie zębodołem

zarządzanie zębodołem dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials zarządzanie zębodołem Innowacyjny materiał złożony dopasowany resorbowalny złożony 1 System regeneracji botiss maxresorb flexbone collacone.. max Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia CENNIK Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wydanie orzeczenia lekarskiego do zabiegu lub operacji Znieczulenie nasiękowe 20 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązania estetyczne z wykorzystaniem koron na wszczepach i własnych zębach Autorzy_ Mariusz Kochanowski i Maciej Kopytek Ryc. 1_Stan przed leczeniem. Ryc. 2_Zdjęcie OPG stan przed leczeniem. _Celem

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci CENA W EUR STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50,00 zł 25 Opatrunek 50,00 zł 15 Wypełnienie kompozytowe

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z pozdrowieniami Dr n. med. Piotr Majewski

Szanowni Państwo, Z pozdrowieniami Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam na 7. Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA), które odbędzie się w dniach 28-29 października b.r. w Krakowie. CEIA, jako akademia implantologii,

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Aesthetics red and white the description of implantation in the anterior region immediate

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

protokół wykonywania odbudowy protetycznej wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek

protokół wykonywania odbudowy protetycznej wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek Protokół wykonywania odbudowy protetycznej na implantach wprowadzonych w pozycji siekaczy przyśrodkowych szczęki u pacjentów z niedoborami tkanek Autor _ dr George Priest 06 implants _Uzyskanie naturalnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie Informacje o produkcie MIS Corporation. All Rights Reserved. System Zarządzania Jakością MIS zgodny jest z międzynarodowymi standardami jakości ISO 13485:2003 - System Zarządzani Jakością, dla Wyrobów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalna i estetyczna rehabilitacja implantoprotetyczna w warunkach silnej atroii wyrostka zębodołowego w przebiegu zespołu Kellego

Funkcjonalna i estetyczna rehabilitacja implantoprotetyczna w warunkach silnej atroii wyrostka zębodołowego w przebiegu zespołu Kellego Funkcjonalna i estetyczna rehabilitacja implantoprotetyczna w warunkach silnej atroii wyrostka zębodołowego w przebiegu zespołu Kellego Functional and estetic full arch implant rehabilitation in edentolous

Bardziej szczegółowo

Cennik stomatologiczny

Cennik stomatologiczny Cennik stomatologiczny CENTRUM DIAGNOSTYKI 3D Tomografia endodontyczna 5x5 cm Tomografia jeden łuk zębowy (szczęka lub żuchwa) 10x5cm Tomografia szczęki z żuchwą (ograniczone pole 8cx8cm Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless CHAMPIONS Multi-Unit Step-by-Step Instrukcja systemu łączników Multi-Unit Minimalnie Inwa N o 1 MIMI -Flapless zyjna Metoda Implantacji, bezpłatowa 1 PRZEGLĄD MODUŁÓW Wysokość dziąsła 1 mm ø 5,2 mm Wysokość

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach

Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Rozwiązanie estetyczne przy wykorzystaniu pojedynczych koron na wszczepach i własnych zębach Aesthetic solution by using a single crowns on and patient s own teeth Autorzy _ Mariusz Kochanowski, Maciej

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

Informacje o leczeniu implantologicznym

Informacje o leczeniu implantologicznym Gabinet Stomatologiczny dr Jerzy Brydak & dr Jacek Wojciechowski ul. Bagno 2 m.75, 00-112 Warszawa, Tel +48 22 624 86 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo