Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów"

Transkrypt

1 Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych kategor układów kosztów w nne. Zasadnczym procesem w transformacj układów kosztowych jest proces rozlczana kosztów, który umoŝlwa przekształcene kosztów ujętych w dokumentacj źródłowej we wcześnej ustalone przekroje nformacyjne. Punktem wyjśca jest zgrupowane kosztów w układze rodzajowym, które w dalszej kolejnośc poddawane są rozlczenom: 1) mędzyokresowym, 2) podmotowym (według mejsc powstawana), 3) przedmotowym (według nośnków kosztów). 1

2 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej Dzałalność wydzałów pomocnczych (produkcj pomocnczej) obejmuje: śwadczene usług transportowych, śwadczene usług remontowych, wytwarzane energ, wytwarzane narzędz, opakowań, częśc zapasowych, prototypów tp., śwadczene usług socjalnych dla pracownków (stołówka, hotele robotncze, ośrodk wczasowe tp.). Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Koszty dzałalnośc pomocnczej, bezpośredne pośredne, rejestrowane są na konce Koszty dzałalnośc pomocnczej, dla którego prowadz sę dwupozomową ewdencję analtyczną: 1) wyodrębnene kosztów poszczególnych wydzałów dzałalnośc pomocnczej, 2) wydzelene poszczególnych pozycj kosztów rodzajowych. Ewdencja dzałalnośc pomocnczej pownna obejmować: rodzaje lośc wykonywanychśwadczeń, wydzały komórk przedsęborstwa, dla których usług były śwadczone, sumę strukturę kosztów danego wydzału, wysokość kosztów śwadczeń przypadających na poszczególne konta odborcówśwadczeń. 2

3 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Sposób rozlczana kosztów wydzałów pomocnczych na rzecz poszczególnych odborców zaleŝy od dwóch czynnków: 1) charakteru śwadczeń wydzałów pomocnczych: a) śwadczena jednorodne produkcja jednego rodzaju wyrobów lub usług, b) śwadczena róŝnorodne produkcja welu rodzajów wyrobów lub usług, 2) kerunków śwadczeń wydzałów pomocnczych: a) śwadczena jednokerunkowe produkcja wyrobów usług wyłączne na potrzeby nnych odborców poza wydzałam pomocnczym, b) śwadczena welokerunkowe produkcja wyrobów usług zarówno na potrzeby nnych odborców, jak wzajemne potrzeby wydzałów pomocnczych. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Śwadczene usług na rzecz nnych jednostek wewnętrznych bez wykonywana śwadczeń wzajemnych Najproścej przebega kalkulacja rozlczane kosztów wydzałów dzałalnośc pomocnczej o produkcj jednorodnej w sytuacj, gdy dany wydzał ne wykonuje śwadczeń na rzecz nnych wydzałów pomocnczych. Wówczas potrzebne są następujące dane: suma kosztów ponesonych przez wydzał produkcj pomocnczej, lość produkcj wytworzonej przez wydzał produkcj pomocnczej w okrese sprawozdawczym, lość produkcj pobranej przez poszczególnych odborców. 3

4 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. W tym przypadku rozlczane kosztów wydzału pomocnczego przebega następująco: ustalene kosztu wytworzena jednostk produkcj danego wydzału: K k = q ustalene kosztów śwadczeń na rzecz poszczególnych odborców K j = k q gdze: k koszt wytworzena jednostk produkcj wydzału -tego, K suma kosztów ponesonych przez wydzał -ty w okrese rozlczenowym, q welkość produkcj wydzału -tego w okrese rozlczenowym, K j kosztyśwadczeń wydzału -tego na rzecz wydzału j-tego, q j welkość produkcj wydzału -tego na rzecz wydzału j-tego. j Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. W warunkach braku pomaru lośc śwadczeń pobranych przez poszczególnych uŝytkownków, moŝna posłuŝyć sę welkoścam umownym nazywanym kluczam podzałowym kosztów. Są to parametry zuŝyca śwadczeń wydzałów pomocnczych, w stosunku do których koszt rozlczanych śwadczeń kształtuje sę proporcjonalne, np. koszty zuŝyca energ rozlczane proporcjonalne do powerzchn lub objętośc ogrzewanych pomeszczeń. Klucz rozlczenowy pownen pozostawać w zwązku przyczynowoskutkowym z rozlczonym kosztam. Dobór klucza pownen stanowć komproms pomędzy dokładnoścą oblczeń kosztem pozyskana odpowednch danych (dotyczących pomaru welkośc produkcj lubśwadczonych usług). 4

5 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. W przypadku śwadczeń o charakterze nejednorodnym (wydzał remontowy, narzędzowna), produkcja odbywa sę najczęścej na zlecene komórek zamawających. Koszty bezpośredne rozlczane są na poszczególne zlecena na podstawe dokumentów źródłowych, natomast koszty pośredne rozlczane są za pomocą odpowednch kluczy rozlczenowych. W przypadku drobnych zleceń stosuje sę uproszczone rozwązane polegające na rozlczanu kosztów wydzału pomocnczego proporcjonalne w stosunku do pracochłonnośc zleceń. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Śwadczene usług na rzecz nnych jednostek wewnętrznych z wykonywanem śwadczeń wzajemnych Przypadk występowana śwadczeń wzajemnych w praktyce: 1) Śwadczena jednokerunkowe dany wydzał pomocnczy ne wykonuje śwadczeń na rzecz nnych wydzałów pomocnczych, ale korzysta ze śwadczeń tych wydzałów. W tym przypadku w perwszej kolejnośc rozlcza sę koszty wydzału, który ne korzysta ze śwadczeń nnych wydzałów, natomast sam realzuje śwadczena na rzecz tych wydzałów. Na konec rozlcza sę koszty wydzału, który korzysta z usług wszystkch rozlczanych wcześnej wydzałów. 2) Śwadczena wzajemne dany wydzał pomocnczy wykonuje śwadczena na rzecz nnych wydzałów pomocnczych sam korzysta ze śwadczeń tych wydzałów. 5

6 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 1 Występowane jednokerunkowych śwadczeń wydzałów pomocnczych na własne potrzeby W przedsęborstwe znajdują sę dwa wydzały produkcj pomocnczej: kotłowna oraz wydzał transportu. W cągu mesąca wydzały te ponosły następujące koszty: kotłowna: zł wydzał transportu: zł Kotłowna w cągu analzowanego mesąca wytworzyła 1500 ton pary na rzecz następujących komórek przedsęborstwa: wydzał transportu: 100 ton wydzał produkcj podstawowej: 1100 ton zarząd: 300 ton Wydzał transportu zrealzował w cągu mesąca przewozy w lośc 2000 tonoklometrów (tkm) z wyszczególnenem na poszczególne komórk: zaopatrzene: 1000 tkm wydzał produkcj podstawowej: 400 tkm zbyt: 600 tkm Rozlczyć koszty wydzałów produkcj pomocnczej przedsęborstwa. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 1 cd. W perwszej kolejnośc ustalamy koszty jednostkowych śwadczeń kotłown oblczając koszt wytworzena 1 tony pary: = 20 zł / t Ustalamy koszty śwadczeń kotłown na rzecz drugego wydzału produkcj pomocnczej (wydzału transportu): Całkowte koszty śwadczeń wydzału transportu wynoszą: Jednostkowy koszt śwadczeń wydzału transportowego jest równy: zł t 100 t 20 zł / t = 2000 zł zł zł = zł zł = 10 zł / tkm 2000 tkm 6

7 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 1 cd. Rozlczene kosztów śwadczeń kotłown (30000 zł): na rzecz wydzału transportu: na rzecz wydzału produkcj podstawowej: na rzecz zarządu: Rozlczene kosztów śwadczeń wydzału transportu (20000 zł): na rzecz zaopatrzena: na rzecz wydzału produkcj podstawowej: na rzecz zbytu: 100 t 20 zł / t = 2000 zł 1100 t 20 zł / t = zł 300 t 20 zł / t = 6000 zł 1000 tkm 10 zł / tkm = zł 400 tkm 10 zł / tkm = 4000 zł 600 tkm 10 zł / tkm = 6000 zł Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Śwadczena wzajemne wydzałów pomocnczych Wydzał A Wydzał B Wydzał C Wydzał D 7

8 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Jednym ze sposobów wyceny rozlczana kosztów wzajemnych śwadczeń wydzałów pomocnczych jest zastosowane umownych stawek kosztów dla jednostek wykonywanych śwadczeń. W charakterze stawek umownych moŝna wykorzystać: planowany koszt wytworzena, koszt wytworzena z poprzednego okresu, cenę śwadczeń stosowaną przez zewnętrznych. dostawców Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Do wyceny śwadczeń produkcj pomocnczej, w zaleŝnośc od jej charakteru welkośc, moŝna zastosować następujące metody: a) metodę bezpośredną, b) metodę stopnową, c) metodę uwzględnana śwadczeń wzajemnych po koszce planowanym, d) metodę uwzględnana wszystkch śwadczeń po koszce planowanym, e) metodę kolejnych przyblŝeń, f) metodę algebraczną (układu równań). 8

9 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. a) Metoda bezpośredna polega na gnorowanu śwadczeń wzajemnych mędzy komórkam dzałalnośc pomocnczej. Koszty rozlczane są wyłączne na rzecz komórek dzałalnośc podstawowej zarządu. b) Metoda stopnowa zakłada pewną stałą kolejność rozlczana śwadczeń kosztów produkcj pomocnczej. Wydzał pomocnczy, którego koszty rozlcza sę w perwszej kolejnośc, ne przyjmuje usług nnych wydzałów pomocnczych. Tak postępuje sę aŝ do rozlczena kosztów ostatnego wydzału, który przyjął śwadczena wszystkch wydzałów produkcj pomocnczej, które rozlczono wcześnej. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. c) Metoda uwzględnana śwadczeń wzajemnych po koszce planowanym dokonuje wyceny wszystkch śwadczeń wzajemnych komórek dzałalnośc pomocnczej przy zastosowanu planowanych stawek jednostkowych. Reszta śwadczeń rozlczana jest według rzeczywstych kosztów wytworzena. d) Metoda uwzględnana wszystkch śwadczeń po koszce planowanym dokonuje wyceny wszystkch śwadczeń komórek dzałalnośc pomocnczej przy zastosowanu planowanych stawek jednostkowych oraz rozlczenu odchyleń kosztów rzeczywstych od tych stawek. 9

10 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. e) Metoda kolejnych przyblŝeń polega na klkakrotnym rozlczanu kosztów śwadczonych usług na rzecz danej komórk organzacyjnej zgodne ze strukturą procentową śwadczonych usług. Rozlczane kosztów powtarza sę aŝ do momentu, w którym wysokość ne rozlczonych kosztów będze nestotna dla prawdłowośc wyceny. f) Metoda algebraczną (układu równań) uwzględna wzajemne śwadczena mędzy komórkam dzałalnośc pomocnczej, wykorzystując układ równań, w którym newadomym są jednostkowe koszty śwadczonych usług przez komórk pomocncze. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Dokładne rozlczene moŝna uzyskać stosując układ równań o n newadomych (n lczba wydzałów pomocnczych). Punktem wyjśca są dwe zaleŝnośc: gdze: K 0 K K j k Q K 0 = K + K k K = Q j= 1 0 n j ( = 1, 2, K, n) ( = 1, 2, K, n) pełna, po rozlczenach wzajemnych, suma kosztów -tego wydzału pomocnczego, suma kosztów -tego wydzału pomocnczego przed rozlczenam wzajemnym, koszty śwadczeń j-tego wydzału na rzecz -tego wydzału pomocnczego, jednostkowy koszt śwadczeń -tego wydzału pomocnczego, globalna welkość śwadczeń -tego wydzału pomocnczego. 10

11 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej cd. Uwzględnając zaleŝnośc: K K j 0 = q j k = Q k j ( = 1, 2, K, n) ( = 1, 2, K, n) gdze: q j welkość śwadczeń wydzału j-tego na rzecz wydzału -tego otrzymujemy układ n równań: Q k n j= 1 q j k j = K ( = 1, 2, K, n) W równanach tych jako newadoma k występują koszty jednostkowych śwadczeń wydzałów pomocnczych, które uzyskujemy po rozwązanu układu równań. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 2 Występowane śwadczeń wzajemnych W przedsęborstwe znajdują sę dwa wydzały produkcj pomocnczej: A B. Koszty ponesone przez te wydzały w cągu beŝącego mesąca kształtują sę następująco: wydzał A: zł wydzał B: zł Wydzał A śwadczył w analzowanym mesącu usług na rzecz poszczególnych wydzałów: dla wydzału B: 100 j. dla wydzałów produkcj podstawowej: 250 j. dla admnstracj: 50 j. Razem: 400 j. Welkość śwadczeń wydzału B na rzecz poszczególnych komórek: dla wydzału A: 200 j. dla wydzałów produkcj podstawowej: 500 j. dla admnstracj: 100 j. Razem: 800 j. Rozlczyć koszty wydzałów produkcj pomocnczej stosując metodę algebraczną. 11

12 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 2 cd. Przyjmujemy: k 1 jednostkowy kosztśwadczeń wydzału A, k 2 jednostkowy kosztśwadczeń wydzału B, Otrzymujemy następujący układ równań: 400 k k 2 = k k 1 = Otrzymujemy rozwązane jednostkowe koszty śwadczeń wydzałów A B: k 1 = 70 zł k 2 = 40 zł Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 2 cd. Koszty śwadczeń wydzału pomocnczego A rozlczone na poszczególne komórk: wydzał B: wydzały produkcj podstawowej: admnstracja: 100 * 70 zł = 7000 zł 250 * 70 zł = zł 50 * 70 zł = 3500 zł zł Razem: zł Rozlczene kosztówśwadczeń wydzału B na rzecz poszczególnych komórek: wydzał A: 200 * 40 zł = 8000 zł wydzały produkcj podstawowej: 500 * 40 zł = zł zł admnstracja: 100 * 40 zł = 4000 zł Razem: zł zł zł = zł zł = zł 12

13 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 Na strukturę organzacyjną przedsęborstwa składają sę: admnstracja, dwa wydzały produkcyjne A B oraz dwa wydzały pomocncze wydzał transportowy X wydzał remontowy Y. Koszt planowany za 1 tonoklometr wynos 3,20 zł, a stawka 1 roboczogodzny wydzału remontowego wynos 2,40 zł. Pozostałe dane dotyczące kosztów oraz śwadczonych usług przedstawono ponŝej. Koszty: wydzał produkcyjny A: zł wydzał produkcyjny B: zł admnstracja: zł wydzał pomocnczy X: zł wydzał pomocnczy Y: zł Razem zł Śwadczone usług Jednostka mary Wydz. X Wydz. Y Wydz. A Wydz. B Admnstracja Rozlczyć koszty wydzałów produkcj pomocnczej stosując powyŝsze metody. Razem Wydzał X tkm Wydzał Y rh Źródło: Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. Dom Organzatora, Toruń, Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda bezpośredna Ustalamy rzeczywsty jednostkowy koszt wytworzena śwadczonych usług pomjając wzajemne śwadczena mędzy komórkam dzałalnośc pomocnczej. Rzeczywsty jednostkowy koszt z pomnęcem wzajemnych śwadczeń będze wynosł: dla wydzału transportowego: zł ( ) zł = = 3,16 zł / tkm tkm tkm dla wydzału remontowego: zł ( ) rh = zł rh = 2,92 zł / rh 13

14 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda bezpośredna cd. Lp. Śwadczone usług Wydzały pomocncze Wydzały produkcyjne X Y A B Admnstracja Razem 1. Koszty wydzałowe Śwadczena wzajemne Śwadczena na rzecz dzałalnośc podstawowej Rzeczywsty koszt jednostkowy (1/3) Rozlczene kosztów wydz. X Rozlczene kosztów wydz. Y ,16 2, ,32 473, , ,02 87, , Razem , , , Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda stopnowa W metodze stopnowej rozlczamy wzajemne śwadczena mędzy komórkam pomocnczym jedyne w ogranczonym zakrese. Rozpoczynamy od rozlczana kosztów wydzału transportowego, ponewaŝ śwadczy on usług o wyŝszej wartośc na rzecz wydzału remontowego nŝ odwrotne. Koszty jednostkowe: dla wydzału transportowego: zł ( ) tkm = zł tkm = 3,00 zł / tkm dla wydzału remontowego (uwzględnamy koszty śwadczena usług wydzału transportowego to, Ŝe wydzał remontowy ne śwadczy usług na rzecz wydzału transportowego): ( ) ( ) zł rh = zł rh = 3,36 zł / rh 14

15 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda stopnowa cd. Lp. Śwadczone usług Wydzały pomocncze Wydzały produkcyjne X Y A B Admnstracja Razem 1. Koszty wydzałowe Śwadczena razem Rzeczywsty koszt jednostkowy wydzału X (1/2) Rozlczene kosztów wydz. X 3, Koszty wydzału Y (1+4) Rzeczywsty koszt jednostkowy wydzału Y (5/2) Rozlczene kosztów wydz. Y 3, ,07 100, , Razem , , , Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda uwzględnana śwadczeń wzajemnych po koszce planowanym Wycena wzajemnych śwadczeń według planowanej stawk jednostkowej wygląda następująco: Wydzał Ilość Stawka Kwota Wydzał X 250 3, Wydzał Y 90 2, PowyŜsze kwoty naleŝy dodać do rzeczywstych kosztów wytworzena tych wydzałów, a następne koszty rozlczyć tak, jak według metody bezpośrednej. W wynku takej procedury śwadczone usług wycenane są częścowo według kosztów planowanych, a częścowo według rzeczywstych. 15

16 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda uwzględnana śwadczeń wzajemnych po koszce planowanym cd. Lp. Śwadczone usług Wydz. pomoc. Wydz. prod. Admnstracja X Y A B Razem 1. Koszty wydzałowe Śwadczena na rzecz dzałalnośc podstawowej Planowany koszt śwadczeń wydz. X Koszty po rozlczenu kosztów wydz. X Planowany koszt śwadczeń wydz. Y Koszty po rozlczenu kosztów wydz. Y Rzeczywsty koszt jednostkowy (6/2) ,035 3, Rozlczene kosztów wydz. X ,16 455, , Rozlczene kosztów wydz. Y ,88 97, , Razem , , , Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda uwzględnana wszystkch śwadczeń po koszce planowanym W tej metodze wszystke śwadczena najperw rozlczane są według planowanej stawk dla jednostk usług. W wynku takego rozlczena powstają odchylena, które trzeba rozlczyć stosując wskaźnk odchyleń. Odchylena te rozlczane na tylko na wydzały odstawowe. Wskaźnk odchyleń: dla wydzału transportowego: 784 zł ( ) dla wydzału remontowego: zł ( ) 100% = 5,158% zł 100% = 36,062% zł 16

17 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda uwzględnana wszystkch śwadczeń po koszce planowanym cd. Tak ustalone wskaźnk procentowe odchyleń pozwolą skorygować kosztyśwadczonych usług do wysokośc kosztów rzeczywstych. W przypadku kosztów wydzału transportowego otrzymamy odchylena ujemne, czyl zmnejszające planowane koszty śwadczeń. W przypadku wydzału remontowego będą to odchylena dodatne, a węc zwększające planowane kosztyśwadczeń. Odchylena dla wydzału transportowego: wydzał produkcyjny A: -5,158% = -288,84 wydzał produkcyjny B: -5,158% 480 = -24,76 admnstracja: -5,158% = -470,40 Razem: -784,00 Odchylena dla wydzału remontowego lczymy analogczne. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda uwzględnana wszystkch śwadczeń po koszce planowanym cd. Lp. Śwadczone usług Wydz. pomoc. Wydz. prod. Admnstracja X Y A B Razem 1. Koszty wydzałowe Rozlczene wydzału X Rozlczene wydzału Y Koszty po rozlczenach Odchylena od kosztu planowanego Wskaźnk odchyleń -5,158% 36,062% Kwota odchyleń wydzał X Kwota odchyleń wydzał Y ,84-24,76-470, ,88 25,96 623, Razem , , ,

18 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda kolejnych przyblŝeń W metodze tej klkakrotne rozlczamy koszty śwadczonych usług na rzecz wszystkch komórek organzacyjnych zgodne ze strukturą procentową śwadczonych usług. Struktura śwadczonych usług wydzałów pomocnczych kształtuje sę następująco: Śwadczone usług Wydz. X Wydz. Y Wydz. A Wydz. B Admnstracja Razem Wydzał X 5% 35% 3% 57% 100% Wydzał Y 5% 53,33% 1,67% 40% 100% Zaczynamy od rozlczena kosztów wydzału X, potem Y, potem znów X, aŝ do momentu uzyskana bardzo małej kwoty kosztów nerozlczonych 0,4 zł. Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda kolejnych przyblŝeń cd. Lp. Śwadczone usług Wydz. pomoc. Wydz. prod. Admnstracja X Y A B Razem 1. Koszty wydzałowe Etap 1 rozlczene wydz. X Koszty po etape Etap 2 rozlczene wydz. Y 287, ,67 95, Koszty po etape 2 287, , , Etap 3 rozlczene wydz. X -287,50 14,38 100,63 8,63 163, Koszty po etape , , , , Etap 4 rozlczene wydz. Y 0,72-14,38 7,67 0,24 5, Koszty po etape 4 0, , , , Etap 5 rozlczene wydz. X -0,72 0,04 0,25 0,02 0, Koszty po etape 5 0 0, , , , Razem 0 0, , , ,

19 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Przyjmujemy: Metoda algebraczna (układu równań) k 1 jednostkowy kosztśwadczeń wydzału A, k 2 jednostkowy kosztśwadczeń wydzału B, Otrzymujemy następujący układ równań: k 1 90 k 2 = k k 1 = Otrzymujemy rozwązane jednostkowe koszty śwadczeń wydzałów A B: k 1 = 3,058 zł k 2 = 3,203 zł Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Metoda algebraczna (układu równań) cd. Lp. Śwadczone usług Wydz. pomoc. Wydz. prod. Admnstracja X Y A B Razem 1. Koszty wydzałowe Planowany koszt śwadczeń wydzału X Planowany koszt śwadczeń wydzału Y Koszty po rozlczenu śwadczeń wzajemnych -764,50 764,50 288,27-288, , ,23 5. Koszt jednostkowy 3,058 3, Rozlczene kosztów wydzału X Rozlczene kosztów wydzału Y , ,50 458, , , ,88 96, , Razem -1,73-0, , , , ,63 Neścsłośc w rozlczenu kosztów wynkają z przyjętych przyblŝeń przy ustalanu kosztów jednostkowych. 19

20 Rozlczane kosztów dzałalnośc pomocnczej przykład 3 cd. Porównane wynków Lp. Metoda rozlczana kosztów produkcj pomocnczej Wydzały produkcyjne A Admnstracja Razem 1. Metoda bezpośredna , , , ,00 2. Metoda stopnowa , , , , Metoda uwzględnana śwadczeń wzajemnych po koszce planowanym Metoda uwzględnana wszystkch śwadczeń po koszce planowanym B , , , , , , , ,00 5. Metoda kolejnych przyblŝeń , , , ,00 6. Metoda algebraczna (układu równań) , , , ,63 20

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IV dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ GENEZA WZROST UDZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH automatyzacja procesów technologicznych wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA Załączk r do Regulamu I kokursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY: SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA. Cel opracowaa Celem opracowaa jest spója metodyka oblczaa efektu ograczaa emsj gazów ceplaraych,

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 18. Anna Jakubowska, Edward Dutkiewicz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA

Ćwiczenie 18. Anna Jakubowska, Edward Dutkiewicz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA Ćwczene 18 Anna Jakubowska, Edward Dutkewcz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA Zagadnena: Zjawsko adsorpcj, pojęce zotermy adsorpcj. Równane zotermy adsorpcj Gbbsa. Defncja nadmaru

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kalkulacyjny układ kosztów

Kalkulacyjny układ kosztów Kalkulacyjny układ kosztów bezpośrednie Robocizna Inne wydziałowe zarządu bezpośrednie Techniczny koszty TKW wytworzenia Zakładowy koszt wytworzenia Całkowity koszt własny sprzedaży CKW Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 55 / V /08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3.

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3. 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ Zapotrzebowane na moc ceplną dla ogrzewanych pomeszczeń naleŝy określać zgodne z wymaganam aktualne obowązującej normy PN-94/B-03406

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE.

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. Warunki wymiany stolarki okiennej. 1 1. Wymiany stolarki okiennej może dokonać członek Spółdzielni po

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA O ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką lub Invista DM SA) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 542

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 542 Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 542 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Nr 9/XL/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23.12.2014r Uchwała Nr 13/IX/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 30.12.2014r Polityka zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo