Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups"

Transkrypt

1 Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011

2 Risk Management System As Strategic Support 1. The main management challenge is to answer following questions: Are strategic objectives still achievable? What will happen if market suddenly breaks? What would be a result of if any of operational risks materialises? What would be internal and external reaction for risk? What is the impact of risk on company value? 2. All business development implies uncertainty; in many cases it is hard tell if particular event is threat or opportunity 3. Almost all business decision are made in the situation of incomplete information p. 2

3 Essence of ERM Risk Management Zintegrowany System System As Zarządzania Strategic Support Ryzykiem Integrated Risk Management System Jest to logicznie uporządkowany zbiór reguł i zasad, w sposób jednolity i stały stosowanych w odniesieniu do ryzyka prowadzonej działalności ERM (Enterprise Risk Management) - processes Internal Environment W ramach procesu zarządzania ryzykiem następuje: Monitoring Communication Objectives Events 1. integracja wiedzy o ryzykach z poszczególnych obszarów organizacji, a to umożliwia rozpatrywanie konsekwencji w ramach całościowego obrazu organizacji. Control Response Risk Assessment 2. pod uwagę brane są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne ryzyka obniżające efektywność działania organizacji. str. 3

4 Objectives of the implementation ERM in ENERGA Group Starting assessment Incoordinate risk management Ad hoc risk management Lack of common language Lack of assignment of risk to owners Risk management executed independently of strategic objectives ERM Assessment after implementation Integrated risk management Continuous process Common language describing risk Unequivocal risk assignment to owners Coherent definition of ERM complying with business strategy + Objectives of ERM : Umożliwienie Spółce ENERGA SA zarządzania ryzykiem na poziomie całej Grupy Kapitałowej Wsparcie realizacji założonych celów biznesowych Grupy Kapitałowej w ramach przyjętego przez Zarząd akceptowalnego poziomu ryzyka. Wzmocnienie integracji spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA Wzrost możliwości przewidywania przez spółkę pojawiających się zagrożeń oraz szans. Projekt ERM nie ma na celu: Szczegółowej analizy wszystkich ryzyk, każdej ze spółek Grupy Kapitałowej w celu przygotowania strategii zarządzania ryzykiem dla poszczególnych spółek. Uwzględnienia wszystkich aspektów działania każdej ze spółek Grupy Kapitałowej w Modelu zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej Oceny funkcjonujących elementów zarządzania ryzykiem w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej str. 4

5 Integrated Management Integrated Risk Management System Dlaczego zintegrowane? Structure Oddziaływanie Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem Shared Values Twarde elementy systemu Miękkie elementy systemu Opracowanie własne z wykorzystaniem modelu 7 S McKinsey a (7 czynników sukcesu) Style Strategy Structure Systems Style Staff Skills Shared Values Strategia zasadniczy kierunek działania Struktura formalna struktura odzwierciedlona w schematach organizacyjnych Systemy - procesy i procedury oraz systemy zarządcze i technologiczne Style kierowania sposoby zachowania się menedżerów Personel ludzie w organizacji, ich mocne i słabe strony Kompetencje umiejętności i możliwości jakie ma organizacja Wspólne wartości Kultura organizacji str. 5

6 Execution Risk Management Podejście do zarządzania ryzykiem. Perspektywa Grupy Kapitałowej ENERGA Funkcje wsparcia bezpieczeństwa niezawodności motywacji logistyki podatkowe prawne Funkcje podstawowe ochrony środowiska eksploatacji inwestycji regulacji systemowe inwestycji pogody prawne rynkowe spekulacyjne Kredytowe kadrowe infrastruktury konkurencji rozliczeń str. 6

7 Execution Risk Management Podejście do zarządzania ryzykiem. Perspektywa Grupy Kapitałowej ENERGA Ryzyka Ryzyko związane z systemami informatycznymi Zdarzenia losowe Ryzyko związane z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości Ryzyko inwestycyjne Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ryzyko działań związków zawodowych Ryzyko nieefektywności Ryzyko związane z Prawem Zamówień Publicznych Ryzyko kursowe Ryzyko płynności Ryzyko sytuacji finansowej kluczowych odbiorców Ryzyko warunków pozyskiwania finansowania Ryzyko stóp procentowych Ryzyko niesprawności organizacyjnej Risk Funkcje wsparcia Funkcje podstawowe Model łańcucha wartości dzieli przedsiębiorstwo na szereg działalności generujących wartość. W każdym z tych obszarów występują specyficzne, powiązane ze sobą ryzyka, które wpływają na rozmiar wygenerowanej przez przedsiębiorstwo wartości. ERM pozwala na zintegrowane zarządzanie ryzykami występującymi we wszystkich elementach łańcucha wartości. Wytwarzanie Ryzyko zmian cen surowców Ryzyko zmian cen energii elektrycznej Ryzyko inwestycyjne Ryzyko związane z prawami do emisji CO2 Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko czynników atmosferycznych Model łańcucha wartości dla Grupy ENERGA Kontrola wewnętrzna i obsługa Spółki Technologie i narzędzia, infrastruktura Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzenie zakupami Zarządzanie finansami i księgowość Nadzór nad Grupą ENERGA Dystrybucja Ryzyko regulacyjne Ryzyko inwestycyjne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko czynników atmosferycznych Ryzyko bilansowania Obrót Ryzyko regulacyjne Ryzyko zmian cen energii Ryzyko zmian cen certyfikatów Ryzyko utraty klientów (TPA) Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe str. 7

8 Conditions of success Integrated Risk Management System 1. JEDEN WSPÓLNY JĘZYK aby być zrozumiałym przez wszystkich, warto cierpliwie budować jeden wspólny zrozumiały język 2. KOALICJE WEWNĘTRZNE budowanie tzw. masy krytycznej. Zarządzać projektem wdrożenia systemu ERM bez sponsora w postaci menedżera najwyższego szczebla oznacza brak sukcesu. 3. KONSULTANCI na rynku są specjaliści, którzy mogą pomóc przy opracowaniu i wdrożeniu ERM 4. DOKŁADNOŚĆ ANALIZY zbyt powierzchowna analiza nie dostarczy niezbędnych informacji decyzyjnych, a zbyt szczegółowa będzie trwać lata i zanim się skończy, już będzie nieaktualna. 5. PROCES, NIE PRODUKT zarządzanie ryzykiem jest procesem, zatem nie można oczekiwać efektów natychmiastowych 6. ERM JEST SYSTEMEM ZARZĄDCZYM ERM powinien dostarczać informacji do podejmowania, więc powinien być zintegrowany z systemem zarządzania firmą Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest wzrost świadomości istnienia ryzyka i zrozumienia wartości, jakie niesie aktywne podejście. W procesie zarządzania ryzykiem najważniejsi są ludzie a nie tylko rozbudowany system, z wieloma procedurami i zaawansowanymi narzędziami. str. 8

9 Benefits of ERM Integrated Risk Management System Monitoring Internal Environment Objectives ERM pozwala na przemyślane stosowanie podejścia do zarządzania ryzykiem, szczególnie w czasie kryzysu Communication Events ERM poprawia ocenę zdolności kredytowej organizacji Control Response Risk Assessment ERM pozwala na stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej i korporacyjnej wzrost wartości przedsiębiorstwa wzrost reputacji przedsiębiorstwa usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami a Zarządem lepsze poznanie procesów zachodzących w Grupie str. 9

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ład informatyczny w oparciu o normę ISO/IEC 38500

Ład informatyczny w oparciu o normę ISO/IEC 38500 Dariusz Kralewski Ład informatyczny w oparciu o normę ISO/IEC 38500 Wstęp Funkcjonowanie efektywnego systemu ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie jak i w całej gospodarce pomaga osiągnąć taki poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki e-mail: ajurczuk@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CRM W OBROCIE GAZEM JAKO STRATEGICZNY WARUNEK SKUTECZNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI

CRM W OBROCIE GAZEM JAKO STRATEGICZNY WARUNEK SKUTECZNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI CRM W OBROCIE GAZEM JAKO STRATEGICZNY WARUNEK SKUTECZNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI Autor: Ewa Moroz, Jerzy Szkutnik ("Rynek Energii" - czerwiec 2014) Słowa kluczowe: CRM, przepływ, potencjał, dyscyplina Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Magdalena BACHMAN Tomasz MIERZWA Piotr NOWIŃSKI ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: W artykule przedstawiono tematykę

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 103 116 Janusz Myszczyszyn ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 15 http://piz.sanedu.pl PROBLEMY ZARZĄDZANIA Redakcja Jan Antoszkiewicz Maciej Dębski Warszawa Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 15 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2014 / 2015 FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH, AUDYT, PRAWO, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specialists in finance & accounting recruitment www.michaelpage.pl 2 3 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw

Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie danych pozafinansowych Przewodnik dla przedsiębiorstw Raportowanie danych pozafinansowych ] Przewodnik dla przedsiębiorstw Czerwiec 2013 [ 1 Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Łukasz Wachstiel Uniwersytet Śląski w Katowicach ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Wprowadzenie Wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Mgr Tomasz Hermaniuk Katedra Marketingu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Wprowadzenie Każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw

Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw Irena Pichola Lider zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Agenda 1 Po co nam to?

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo