Elementarz Risk Managera.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementarz Risk Managera."

Transkrypt

1 Elementarz Risk Managera. Stosowanie i jakość zarządzania ryzykiem to miara dojrzałości i kultury korporacji, jest to bowiem przeciwieństwo lekkomyślności w biznesie. Jeśli ktoś chciałby, aby przeciętni menedżerowie mieli ponadprzeciętną świadomość interesów i celów firmy - osiągnie to przez wprowadzenie zintegrowanego (holistycznego) zarządzania ryzykiem. Formułą, na której bazują rozważania zawarte w tym artykule, jest Risk Management Standard stworzony jesienią 2002 roku przez ekspertów z trzech brytyjskich organizacji: AIRMIC ( Association of Insurance and Risk Managers ), IRM ( Institute of Risk Management ) oraz ALARM ( National Forum fo r Risk Management in Public Sector ). Formuła ta zasadniczo podobna jest do modelu zarysowanego w nieco wcześniejszym, australijsko-nowozelandzkim standardzie AS/NZS 4360:2004. Ten drugi, mimo że bardziej rozbudowany (a może właśnie dlatego), jest bardziej przyjazny dla początkującego risk managera, a ponadto zawiera dwa znamienne elementy, których brak w standardzie brytyjskim (o czym później). Zarządzanie ryzykiem gospodarczym nie jest jednorazowym aktem czy zbiorem kilku decyzji, lecz procesem zamykającym się w pętlę logiczną (...). Pierwszym ruchem, bez którego nie ma nawet mowy o dobrym systemie zarządzania ryzykiem (niestety nie mówi o nim zbyt wiele standard brytyjski) jest uświadomienie sobie tzw kontekstu": celów biznesowych firmy oraz celów (oczekiwań) jej interesariuszy (...) 1 / 9

2 Trzeci z najpowszechniej wykorzystywanych modeli - amerykański COSO Enterprise Risk Management Framework kładzie - oprócz tych dwóch wątków - znaczny nacisk na procesy biznesowe. Zgodnie z tym modelem, powinny one być doskonale opisane przez menedżerów przed przystąpieniem do właściwych działań wiążących się z zarządzaniem ryzykiem. Jeśli więc którykolwiek z menedżerów mówi: zarządzam ryzykiem w moim oddziale (departamencie)", to jakby mówił: doskonale znam cele biznesowe mojego departamentu oraz firmy, a także oczekiwania naszych interesariuszy oraz rozumiem najważniejsze procesy w naszej firmie, nie tylko te przebiegające w moim departamencie". Trzeba być odkrywczym i przewidującym... Identyfikacja ryzyka polega na metodycznym przeglądzie wszystkich bez wyjątku aspektów funkcjonowania firmy i jej otoczenia biznesowego. Przy czym - rzecz niezwykle istotna - ryzykie m dla konkretnej firmy działającej w konkretnej branży jest wyłącznie takie zjawisko, które może firmie przeszkodzić w osiągnięciu jej celów biznesowych, zakłócić podstawowe procesy lub zagrozić oczekiwaniom interesariuszy. W celu zidentyfikowania ryzyka do dyspozycji jest wiele narzędzi, znanych większości menedżerów, w tym np.: - stakeholders analysis (analiza pod kątem oczekiwań głównych grup interesu); - analiza SWOT; - analiza PEST. 2 / 9

3 Pomocne może być wykonanie gruntownego przeglądu przepływów i koncentracji zasobów firmy w aspekcie geograficznym i logicznym (operacyjnym, funkcjonalnym). Nieocenione są rozmowy i warsztaty przeprowadzane z menedżerami i kierownikami niższych szczebli operacyjnych - gdyż niejednokrotnie to oni znacznie lepiej niż zarząd zdają sobie sprawę z ryzyk, jakie zagrażają firmie. Lista rozmówców jest otwarta, risk manager powinien przejawiać mnóstwo inicjatywy w jej rozszerzaniu, aby uniknąć wybiórczego analizowania obszarów organizacji (tzw. silo thinking). Złożone obszary i funkcje w obrębie firmy mogą wymagać bardziej specjalistycznych narzędzi analitycznych, takich jak: mapowanie procesów, flow charts (analiza ilości i rodzaju przepływających przez infrastrukturę firmy materiałów pod kątem wzajemnego wpływu na wynik), metody HAZOP ( Hazard and Operability Studies ), HAZID ( Hazard Indentification Study ), Fault Tree Analysis, Root Cause Analysis, metody Bowtie. Identyfikacja ryzyka to pierwsza pułapka, w którą łatwo się złapać - sensem tego etapu jest bowiem bycie odkrywczym, przewidującym i innowacyjnym. Identyfikacja ryzyk odbywa się dość regularnie, w sposób powtarzalny (cykliczny) i powinien wykonywać ją podświadomie praktycznie każdy pracownik i kierownik. Zwykle przybiera to jednak postać zorganizowaną i mniej czy bardziej sformalizowaną: tzw. checklisty to najprostszy, ale też najmniej wartościowy sposób identyfikacji ryzyk - nie pozwala bowiem wyjść poza dotychczasowe przekonania, utrudnia pracę grupową i nie pozwala na swobodne odkrywanie" nowych zagrożeń. Opis musi być jasny i klarowny 3 / 9

4 Lepszym narzędziem jest burza mózgów, choć obecność na takich warsztatach mocnej osobowości (szczególnie na wysokim szczeblu menedżerskim) nie równoważona przez co najmniej równie silną i niezależną osobowość prowadzącego burzę (zwykle risk manager), może zniweczyć potencjał, jaki można by czerpać z doświadczenia pozostałych uczestników. Proszę mi wierzyć - takie sesje bywają niezwykle ożywczym doświadczeniem dla uczestników, którzy niejednokrotnie odkrywają własną firmę na nowo, czy też zażarcie kłócą się między sobą o realne i nierealne zagrożenia... Metodą pozwalającą uczestnikom uwolnić się od wpływu silnych jednostek jest m.in. metoda delficka, która bazuje na anonimowym formułowaniu indywidualnych opinii, a następnie wypracowaniu wspólnej opinii na podstawie wypowiedzi eksperckich i wielokrotnych iteracji. Ostatnim krokiem w identyfikacji ryzyka powinno być jego właściwe opisanie - właściwe, czyli takie, które zagwarantuje, że jakikolwiek menedżer firmy czy zewnętrzny konsultant złapie w lot, o jakie ryzyko chodzi - na podstawie samego opisu, bez konieczności jego tłumaczenia i objaśniania przez autora. Okazuje się, że dla większości menedżerów to bardzo trudne wyzwanie. Do sporządzania takiego opisu może służyć trójelementowa tzw. metoda X-Y-Z": ryzyko X, spowodowane Y, skutkujące Z. Na przykład: (X) ryzyko przyśnięcia, (Y) spowodowane obfitym posiłkiem, (Z) skutkujące opadnięciem głowy na biurko i zbiciem okularów. Dlaczego opis jest tak istotny? Gdyż determinuje natychmiast wartości prawdopodobieństwa i skutku, jakie przypiszemy temu ryzyku, oraz sposób reakcji na to ryzyko. Proszę porównać z nim kolejne, wydawałoby się podobne ryzyko: (X) ryzyko przyśnięcia, (Y) spowodowane obfitym posiłkiem, (Z) skutkujące zjechaniem na przeciwny pas drogi. Lub inny wariant: (X) ryzyko przyśnięcia, (Y) spowodowane poważnym przedawkowaniem środków uspokajających, (Z) skutkujące 4 / 9

5 opadnięciem głowy na biurko i zbiciem okularów. W każdym z tych przypadków co najmniej jedna cecha ryzyka (skutek lub prawdopodobieństwo) zostaną ocenione inaczej, a w każdym z nich inaczej próbowalibyśmy radzić sobie z takim ryzykiem. Miary apetytu na ryzyko Po tym, jak menedżerowie ustalą, jakich jest np. 50 niepokojących ich ryzyk, przystępują do ich tzw. oszacowania, czy kwantyfikacji" - jak sam lubię tę czynność nazywać. Pomoże im w tym scharakteryzowanie tych ryzyk przy użyciu dwóch parametrów: maksymalnego realnego skutku realizacji zagrożenia oraz prawdopodobieństwa realizacji zagrożenia. Biorąc pod uwagę skrajnie odmienne typy ryzyk (np. awaria linii produkcyjnej, śmierć CEO), najrozsądniej zacząć od uzgodnienia wspólnych kryteriów kwantyfikowania tych parametrów. Dlatego zanim zacznie się mierzyć materię tak ulotną i niemierzalną jak ryzyko, powinno się skonstruować miary ryzyk. W tym miejscu wypada uchylić nakrycie głowy przed każdym risk managerem, który z powodzeniem zaprojektował miary ryzyk sprawdzające się w jego firmie. Jest to zadanie wymagające niezwykle głębokiej znajomości firmy (wspomnianych celów biznesowych, oczekiwań interesariuszy i zasadniczych procesów biznesowych); bardzo jasnej świadomości celu, jaki menedżer ryzyka chce osiągnąć w ciągu 2-5 lat; gruntownej wiedzy menedżerskiej oraz - po prostu - inteligencji i błyskotliwości. Niestety wytrych w postaci zaangażowania do wykonania tego zadania zewnętrznych konsultantów nie jest wcale gwarancją wysokiej jakości i adekwatności miar. 5 / 9

6 Wypracowanie miar (skal skutku i prawdopodobieństwa) jest związane ściśle z ustaleniem poziomu tzw. apetytu firmy na ryzyko - a może być on zróżnicowany w poszczególnych obszarach działalności firmy. Starając się w tym miejscu mocno powstrzymać pióro (na ten temat każdy risk manager mógłby non-stop mówić kilka godzin, pozostawiając i tak uczucie niedosytu i niedopowiedzenia) należy jedynie stwierdzić, że: - nie ma jednego uniwersalnego sposobu mierzenia ryzyk; - każda firma może, czy wręcz powinna, robić to inaczej - po swojemu; - skutek można mierzyć w odniesieniu do wielu bardzo odległych od siebie kryteriów i kategorii, można miary łączyć czy stosować je równolegle. Aby zarządzanie ryzykiem nie było postrzegane jako czarnoksięstwo, posłużę się dwoma wyrywkowymi przykładami liczbowymi. Pierwszy dotyczy ustalenia apetytu (tolerancji) na ryzyko, który jest tożsamy ze zdefinowaniem najwyższego dopuszczalnego jeszcze progu na skali skutku - powyżej tej kwoty mówimy o skutku katastrofalnym" lub o zniszczeniu, anihilacji firmy. Większość znanych metod naukowo-finansowych" bazuje na koszyku wskaźników finansowych przedsiębiorstwa - przykładowy koszyk (wg R.J. Hansmana) analizuje najważniejsze parametry i przykłada do nich wagi. Oczywiście w zależności od struktury majątku i cash flow firmy (tj. jej branży i profilu) metoda będzie mniej lub bardziej trafna. (...) Osobiście polecam sposób bardziej na nosa", niezależny od charakteru firmy: proszę zadać pytanie dyrektorowi finansowemu, jaką największą kwotę jednorazowej straty jest firma w stanie samodzielnie sfinansować nie znikając z rynku? Można przedstawić następujący scenariusz: spalenie fabryki wraz z linią produkcyjną; ubezpieczyciel dopatruje się niedociągnięć i na tej podstawie odmawia wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania; wszystkie współpracujące z firmą banki ze względu na niepewną przyszłość firmy odmawiają udzielenia nawet krótkoterminowego kredytu. Firma przestaje mieć przyjaciół, natomiast ma coraz więcej wrogów - jest zdana sama na siebie. Ile wytrzyma? 6 / 9

7 Drugi przykład, to skala skutku wykorzystywana przez jedną z firm w Australii: proszę zauważyć, że oprócz wartości w pieniądzu pojawia się wartość niematerialna: czas, jakość, reputacja, zdrowie i bezpieczeństwo. Nie są to przypadki odosobnione - nawet w bardzo komercyjnych i technicznych" korporacjach. Lockheed np. mierzy skutek głównie w odniesieniu do zdrowia publicznego, zagrożenia środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników, na ostatnim miejscu stawiając tzw. efektywność kosztową". Zgodnie z wolą sponsorów" Sama kwantyfikacja jest już czynnością prostszą - zdroworozsądkową. Powinna być poparta twardymi danymi i faktami - nie zaś przeczuciami czy wyobrażeniami menedżerów. Skutek powinien przedstawiać konsekwencje najgorszego z realnie możliwych scenariuszy. Punktem odniesienia może być analiza historycznych incydentów w firmie, wśród partnerów i konkurentów, w podobnych branżach. Najtrudniejszą częścią tego zadania jest przełożenie strat niewyrażalnych w pieniądzu na wartości wymierne. Ile istnień ludzkich przekłada się na miliony? Ile złotych jest warta nasza reputacja? Iloletni zysk jest równoważny dziesięciu procentom udziału w rynku? Jak bardzo utrata CEO zaważy na wyniku finansowym firmy? Należy przywołać wypracowane wcześniej miary ryzyka, których jakość będzie determinowała jakość i wartość zarządczą całego procesu (modelu) zarządzania ryzykiem. Prawdopodobieństwo - niezależnie czy ustalane w punktach czy jako procent - zależy nie tylko od charakteru samego zagrożenia jako zjawiska (np. powódź, defraudacja) ale i otoczenia, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, definiowanego przez np. kulturę zarządzania, wielkość i stopień złożoności firmy, czynnik ludzki, warunki makroekonomiczne i polityczne. I drugi element odróżniający standard australijski od brytyjskiego (w którym tego elementu brak) - ocenę skutku należy uzależnić od istniejących środków kontroli ryzyka - tj. od ich obecności i 7 / 9

8 skuteczności. Również i na tym etapie nieocenione są warsztaty, burze mózgów czy metoda delficka. Oszaco wanie (zmierzenie) oraz uzasadnienie powinny być utrwalone, zarejestrowane - aby podlegać ocenie i późniejszym audytom, a także ułatwiać wracanie do oceny tego ryzyka po dłuższym czasie. Taki wymóg wywołuje niekiedy skrajne reakcje wśród zarządzających: podczas jednej z sesji dyrektor zarządzający spółki, w której odbywał się pierwszy taki warsztat, poczuł iż jego autorytet jest zagrożony (po 25 latach zarządzania przez niego firmą ktoś po raz pierwszy żądał od niego uzasadnienia jego oceny - to prawie jakby podawał ją w wątpliwość!). Po około 2-3 godzinach przysłuchiwania się, jak pod przewodnictwem konsultanta niżsi rangą menedżerowie poza nim" dokonują oceny spraw istotnych dla spółki, puściły mu nerwy - nagle wstał i wybuchnął, podnosząc głos na konsultanta, kwestionując sens wprowadzania systemu zarządzania ryzykiem w ogóle. W takich właśnie chwilach konfrontacji konsultant (lub risk manager) powinien móc ze spokojem i mocą powiedzieć: osobistym życzeniem właściciela (rady nadzorczej) firmy, którą pan prowadzi, jest aby zarządzanie ryzykiem odbywało się właśnie w ten sposób". Pozostaje wtedy tylko zgrzytanie zębami - i o to właśnie chodzi we właściwym umocowaniu i sponsorowaniu" zarządzania ryzykiem przez rady nadzorcze i zarządy. Wspominanie o konieczności opierania się na twardych danych i faktach może niepokoić - lecz niepotrzebnie, gdyż nie jest tu wymagana duża dokładność - oszacowanie ma ograniczyć się do wpisania danego zdarzenia lub zjawiska w widełki", a przedziały wartości mogą być bardzo duże. Przykładowo: przedziały dla skutku są zwykle odcinane kolejnymi wartościami na skali pseudo-logarytmicznej (np. 100 tys., 1 mln, 10 mln...). 8 / 9

9 Pełna wersja artykułu w nr 1/2008 Przeglądu Corporate Governance" 9 / 9

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo