KZiS 2010 KZiS Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań zawodów i specjalności z KZiS z 2010 r. z zawodami i specjalnościami z klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1145) na poziomie symbolu sześciocyfrowego Nazwa /specjalności Parlamentarzysta Parlamentarzysta Nazwa /specjalności Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) KZiS 2010 KZiS 2014 Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny) Pozostali przedstawiciele władz publicznych Wyższy urzędnik państwowy Wyższy urzędnik państwowy Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej Wyższy urzędnik samorządowy Wyższy urzędnik samorządowy Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców pracodawców Zawodowy działacz organizacji politycznej Zawodowy działacz organizacji politycznej Zawodowy działacz organizacji pozarządowej Zawodowy działacz organizacji pozarządowej Zawodowy działacz organizacji profesjonalnej Zawodowy działacz organizacji zawodowej Zawodowy działacz organizacji związkowej Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw administracyjnych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Dyrektor do spraw energetyki Dyrektor do spraw energetyki Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw informatyki / informacji Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor do spraw personalnych Dyrektor finansowy Dyrektor finansowy Dyrektor generalny Dyrektor generalny Dyrektor handlowy Dyrektor handlowy Dyrektor logistyki Dyrektor logistyki Dyrektor marketingu Dyrektor marketingu Dyrektor operacyjny Dyrektor operacyjny Dyrektor produkcji Dyrektor produkcji Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor rozwoju biznesu Dyrektor sprzedaży Dyrektor sprzedaży Dyrektor techniczny Dyrektor techniczny Dyrektor wykonawczy Dyrektor wykonawczy Prezes Prezes Rektor Rektor Syndyk Syndyk Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii Pozostali dyrektorzy generalni i wykonawczy Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający Główny księgowy Główny księgowy Kierownik biura rachunkowego Kierownik biura rachunkowego

2 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Kierownik działu finansowego Kierownik działu finansowego Pozostali kierownicy do spraw finansowych Kierownik działu kadrowo-płacowego Kierownik działu kadr i płac Kierownik działu szkoleń Kierownik działu szkoleń Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Dyrektor departamentu Dyrektor departamentu Kierownik do spraw strategicznych i planowania Kierownik do spraw strategii i planowania Naczelnik / kierownik wydziału Naczelnik / kierownik wydziału Pozostali kierownicy do spraw strategii i planownania Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Kierownik działu administracyjno-gospodarczego Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe Kierownik projektu Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik działu marketingu Kierownik do spraw marketingu Kierownik działu sprzedaży Kierownik do spraw sprzedaży Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży Kierownik do spraw marketingu internetowego Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego) Regionalny kierownik sprzedaży Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży Kierownik agencji reklamowej Kierownik agencji reklamowej Kierownik działu reklamy / promocji / public Kierownik działu reklamy / promocji / public relations relations Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży Kierownik do spraw rozwoju produktu Kierownik do spraw rozwoju produktu Kierownik działu badawczo-rozwojowego Kierownik działu badawczo-rozwojowego Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym Kierownik przedsiębiorstwa usługowego Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem związanego z leśnictwem Kierownik w gospodarce leśnej Kierownik w gospodarce leśnej Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i liśnictwie

3 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych Kierownik produkcji w zakładzie akwakultury Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie Szyper Szyper Główny technolog Główny technolog Kierownik do spraw kontroli jakości Kierownik do spraw kontroli jakości Kierownik działu produkcji Kierownik produkcji w przemyśle Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym przetwórczym Kierownik utrzymania ruchu Pozostali kierownicy do spraw produkcji w przemysłowej Kierownik działu wydobycia Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu Kierownik jednostki ratownictwa górniczego Kierownik jednostki ratownictwa górniczego Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym Pozostali kierownicy w górnictwie Kierownik ruchu w zakładzie górniczym Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu Pozostali kierownicy w górnictwie Kierownik budowy Kierownik budowy Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego Pozostali kierownicy do spraw budownictwa Kierownik działu logistyki Kierownik działu logistyki Kierownik działu transportu Kierownik działu transportu Kierownik działu zakupów Kierownik działu zakupów Kierownik magazynu Kierownik magazynu Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego Kierownik przedsiębiorstwa transportowego Kierownik przedsiębiorstwa transportowego Zawiadowca stacji Zawiadowca stacji Kierownik punktu skupu Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych Kierownik działu informatyki Kierownik działu informatyki Kierownik działu w przedsiębiorstwie Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym telekomunikacyjnym Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Kierownik rozwoju technologii informatycznych Kierownik rozwoju technologii informatycznych Kierownik rozwoju technologii Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych telekomunikacyjnych Kierownik sieci informatycznych Kierownik sieci informatycznych Pozostali kierownicy do spraw technologii Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych informatycznych i telekomunikacyjnych Kierownik centrum rozrywki dla dzieci Kierownik centrum rozrywki dla dzieci Kierownik przedszkola Kierownik przedszkola Kierownik wioski dziecięcej Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Kierownik żłobka Kierownik żłobka / klubu dziecięcego Kierownik placówki wsparcia dziennego Kierownik ośrodka adopcyjnego

4 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach dziećmi opieki nad dziećmi Kierownik hospicjum Kierownik hospicjum Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu zdrowotnej leczniczego Kierownik placówki usług medycznych Kierownik podmiotu leczniczego Kierownik zakładu opieki zdrowotnej Kierownik podmiotu leczniczego Pielęgniarka oddziałowa Pielęgniarka oddziałowa Położna oddziałowa Lekarz ordynator oddziału Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej Kierownik domu spokojnej starości Kierownik domu spokojnej starości Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi Kierownik domu dziecka Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej Kierownik domu opieki społecznej Kierownik domu pomocy społecznej Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej Kierownik ośrodka pomocy rodzinie Kierownik ośrodka pomocy rodzinie Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Dziekan Dziekan Kierownik warsztatów szkolnych Kierownik warsztatów szkolnych Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych Kierownik agencji doradztwa finansowego Kierownik agencji doradztwa finansowego Kierownik agencji ubezpieczeniowej Kierownik agencji ubezpieczeniowej Kierownik działu w banku Kierownik działu operacji finansowych Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej Kierownik działu operacji finansowych Kierownik placówki bankowej Kierownik placówki bankowej Pozostali kierownicy instytucji finansowych i Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych ubezpieczeniowych Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego Dyrektor zakładu dla nieletnich Dyrektor zakładu dla nieletnich Kierownik agencji ochrony mienia i osób Kierownik agencji ochrony mienia i osób Kierownik firmy audytorskiej Kierownik firmy audytorskiej Kierownik kancelarii prawnej Kierownik kancelarii prawnej Komendant policji (powiatowej,miejskiej, rejonowej, komisariatu) Komendant straży gminnej / miejskiej Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej Kierownik rewiru / posterunku policji Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Kierownik działu w hotelu Kierownik działu w hotelu Kierownik hostelu / motelu Kierownik hostelu / motelu Kierownik hotelu Kierownik hotelu Kierownik pensjonatu Kierownik pensjonatu Pozostali kierownicy w hotelarstwie Kierownik działu w lokalu gastronomicznym Kierownik działu w lokalu gastronomicznym

5 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Kierownik lokalu gastronomicznego Kierownik lokalu gastronomicznego Kierownik do spraw kateringu Pozostali kierownicy w gastronomii Kierownik działu w handlu detalicznym Kierownik działu w handlu detalicznym Kierownik działu w handlu hurtowym Kierownik działu w handlu hurtowym Kierownik hurtowni Kierownik hurtowni Kierownik supermarketu Kierownik sklepu / supermarketu Kierownik apteki Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej Kierownik archiwum Kierownik archiwum Kierownik biblioteki Kierownik biblioteki Kierownik domu kultury Kierownik domu kultury Kierownik galerii sztuki Kierownik galerii sztuki Kierownik kasyna Kierownik kasyna Kierownik kina Kierownik kina Kierownik klubu fitness Kierownik klubu fitness Kierownik klubu sportowego Kierownik klubu sportowego Kierownik muzeum Kierownik muzeum Kierownik parku rozrywki / cyrku Kierownik parku rozrywki / cyrku Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej Kierownik siłowni Kierownik siłowni Kierownik szkółki jeździeckiej Kierownik szkółki jeździeckiej Kierownik teatru Kierownik teatru Kierownik szkoły tańca Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i kultury kultury Kierownik biura podróży Kierownik biura podroży Kierownik biura tłumaczeń Kierownik biura tłumaczeń Kierownik centrum handlowego Kierownik centrum handlowego Kierownik centrum konferencyjnego Kierownik centrum konferencyjnego Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik Kierownik centrum obsługi telefonicznej call center) (kierownik call center) Kierownik do spraw windykacji Kierownik do spraw windykacji Kierownik firmy sprzątającej Kierownik firmy sprzątającej Kierownik kempingu Kierownik kempingu Kierownik / właściciel zakładu usługowego Kierownik / właściciel stacji paliw Kierownik / właściciel szkoły jazdy Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług Pozostali kierownicy do spraw innych typów gdzie indziej niesklasyfikowani usług gdzie indziej niesklasyfikowani Astrofizyk Astrofizyk Astronom Astronom Fizyk Fizyk Fizyk medyczny Fizyk medyczny Pozostali fizycy i astronomowie Hydrometeorolog Hydrometeorolog Meteorolog Meteorolog Synoptyk Synoptyk

6 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Klimatolog Pozostali meteorolodzy Chemik Chemik Chemik technologia chemiczna Chemik technologia chemiczna Agrochemik Perfumiarz Pozostali chemicy Geofizyk Geofizyk Geograf Geograf Geolog Geolog Hydrograf morski Hydrograf morski Hydrolog Hydrolog Oceanolog Oceanolog Pozostali specjaliści nauk o Ziemi Pozostali specjaliści nauk o Ziemi Aktuariusz Aktuariusz Matematyk Matematyk Demograf Demograf Statystyk Statystyk Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy Antropolog Antropolog Biochemik Biochemik Biofizyk Biofizyk Bioinżynier Bioinżynier Biolog Biolog Biotechnolog Biotechnolog Genetyk Genetyk Mikrobiolog Mikrobiolog Bioinformatyk Pozostali biolodzy i pokrewni Pozostali biolodzy i pokrewni Doradca rolniczy Doradca rolniczy Gleboznawca Gleboznawca Inżynier leśnictwa Inżynier leśnictwa Inżynier ogrodnictwa Inżynier ogrodnictwa Inżynier rolnictwa Inżynier rolnictwa Inżynier rybactwa Inżynier rybactwa Inżynier zootechniki Inżynier zootechniki Klasyfikator gruntów Klasyfikator gruntów Rzeczoznawca rolniczy Rzeczoznawca rolniczy Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni leśnictwa i pokrewni Audytor ekologiczny Audytor środowiskowy Ekolog Ekolog Specjalista ochrony środowiska Specjalista ochrony środowiska Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska Inżynier normowania pracy Inżynier normowania pracy Inżynier organizacji i planowania produkcji Inżynier organizacji i planowania produkcji Inżynier utrzymania ruchu Inżynier utrzymania ruchu Inżynier zaopatrzenia, transportu i Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania magazynowania Konsultant komitetu technicznego Konsultant komitetu technicznego Logistyk Specjalista do spraw logistyki

7 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Normalizator Normalizator Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia Specjalista kontroli jakości Specjalista kontroli jakości Towaroznawca Towaroznawca Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji Inżynier budownictwa budowle i drogi wodne Inżynier budownictwa budowle i drogi wodne Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Inżynier budownictwa budownictwo Inżynier budownictwa budownictwo przemysłowe przemysłowe Inżynier budownictwa linie, węzły i stacje Inżynier budownictwa linie, węzły i stacje kolejowe kolejowe Inżynier budownictwa urządzenia, instalacje i Inżynier budownictwa urządzenia, instalacje i sieci energetyczne sieci energetyczne Inżynier budownictwa wyburzanie obiektów Inżynier budownictwa wyburzanie obiektów Inżynier budowy dróg Inżynier budowy dróg Inżynier budowy mostów Inżynier budowy mostów Inżynier geotechnik Inżynier geotechnik Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawca budowlany Pozostali inżynierowie budownictwa Pozostali inżynierowie budownictwa Inżynier inżynierii środowiska gazowe Inżynier inżynierii środowiska gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier inżynierii środowiska gospodarka Inżynier inżynierii środowiska gospodarka wodna i hydrologia wodna i hydrologia Inżynier inżynierii środowiska instalacje Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne sanitarne Inżynier inżynierii środowiska melioracje Inżynier inżynierii środowiska melioracje Inżynier inżynierii środowiska oczyszczanie Inżynier inżynierii środowiska oczyszczanie miast i gospodarka odpadami miast i gospodarka odpadami Inżynier inżynierii środowiska systemy Inżynier inżynierii środowiska systemy wodociągowe i kanalizacyjne wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ochrony radiologicznej Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska Inżynier mechanik cieplno-mechaniczne Inżynier mechanik cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do Inżynier mechanik maszyny i urządzenia do obróbki metali obróbki metali Inżynier mechanik maszyny i urządzenia Inżynier mechanik maszyny i urządzenia energetyczne energetyczne Inżynier mechanik maszyny i urządzenia Inżynier mechanik maszyny i urządzenia przemysłowe przemysłowe Inżynier mechanik mechanika precyzyjna Inżynier mechanik mechanika precyzyjna Inżynier mechanik środki transportu Inżynier mechanik środki transportu Inżynier mechanik technologia mechaniczna Inżynier mechanik technologia mechaniczna Inżynier mechanik lotniczy Inżynier mechanik lotniczy Inżynier mechanizacji rolnictwa Inżynier mechanizacji rolnictwa Inżynier spawalnik Inżynier spawalnik Konstruktor form wtryskowych Inżynier budownictwa okrętowego Pozostali inżynierowie mechanicy Pozostali inżynierowie mechanicy Inżynier inżynierii chemicznej Inżynier inżynierii chemicznej Inżynier technologii chemicznej Inżynier technologii chemicznej Inżynier technologii żywności Inżynier technologii żywności Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

8 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Inżynier górnik górnictwo ropy naftowej, gazu i surowców płynnych Inżynier górnik górnictwo otworowe Inżynier górnik górnictwo węgla brunatnego Inżynier górnik górnictwo odkrywkowe Inżynier górnik górnictwo węgla kamiennego Inżynier górnik górnictwo podziemne Inżynier górnik wiertnictwo Inżynier górnik wiertnictwo Inżynier hutnik Inżynier hutnik Inżynier inżynierii materiałowej Inżynier inżynierii materiałowej Inżynier odlewnik Inżynier odlewnik Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza Inżynier geofizyk - geologia górnicza i poszukiwawcza Inżynier geofizyk - hydrologia górnicza Pozostali inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii Audytor energetyczny Audytor energetyczny Inspektor dozoru technicznego Inspektor dozoru technicznego Inżynier automatyki i robotyki Inżynier automatyki i robotyki Inżynier awionik Inżynier awionik Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Inżynier energetyk Inżynier energetyki Inżynier gospodarki przestrzennej Inżynier gospodarki przestrzennej Inżynier kliniczny Inżynier kliniczny Inżynier poligraf Inżynier poligrafii Inżynier pożarnictwa Inżynier pożarnictwa Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia osób i mienia Inżynier technologii betonów Inżynier technologii betonów Inżynier technologii ceramiki Inżynier technologii ceramiki Inżynier technologii drewna Inżynier technologii drewna Inżynier technologii przetwórstwa skóry Inżynier technologii przetwórstwa skóry Inżynier technologii szkła Inżynier technologii szkła Inżynier transportu drogowego Inżynier transportu drogowego Inżynier transportu kolejowego Inżynier transportu kolejowego Inżynier włókiennik Inżynier włókiennik Kontroler kolejowy Kontroler kolejowy Legalizator Legalizator Metrolog Metrolog Nanotechnolog (inżynier nanostruktur) Nanotechnolog (inżynier nanostruktur) Specjalista do spraw ergonomii i projektowania Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych form użytkowych Specjalista do spraw pakowania i opakowań Specjalista do spraw pakowania i opakowań Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia Inżynier akustyk Inżynier procesu malowania Technolog programista obrabiarek Zarządca energią Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Inżynier elektroenergetyk Inżynier elektroenergetyk Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych Inżynier elektryk Inżynier elektryk Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

9 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Inżynier elektryk automatyk Inżynier elektryk automatyk Inżynier techniki świetlnej Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Pozostali inżynierowie elektrycy Pozostali inżynierowie elektrycy Inżynier elektronik Inżynier elektronik Inżynier mechatronik Inżynier mechatronik Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym ruchem kolejowym Optoelektronik Optoelektronik Pozostali inżynierowie elektronicy Inżynier telekomunikacji Inżynier telekomunikacji Technolog inżynierii telekomunikacyjnej Technolog inżynierii telekomunikacyjnej Pozostali inżynierowie telekomunikacji Architekt Architekt Architekt wnętrz Architekt wnętrz Pozostali architekci Architekt krajobrazu Architekt krajobrazu Architekt zieleni wewnątrz budynków Architekt zieleni wewnątrz budynków Pozostali architekci krajobrazu Projektant biżuterii Projektant biżuterii Kostiumograf Kostiumograf Projektant mody Projektant mody Projektant wzornictwa przemysłowego Projektant wzornictwa przemysłowego Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser) Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży Inżynier ruchu drogowego Inżynier ruchu drogowego Inżynier ruchu kolejowego Inżynier ruchu kolejowego Urbanista Urbanista Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego Inżynier geodeta fotogrametria i teledetekcja Inżynier geodeta fotogrametria i teledetekcja Inżynier geodeta geodezja górnicza Inżynier geodeta geodezja górnicza Inżynier geodeta geodezja inżynieryjnoprzemysłowprzemysłowa Inżynier geodeta geodezja inżynieryjno Inżynier geodeta geodezja urządzania terenów Inżynier geodeta geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych rolnych i leśnych Inżynier geodeta geodezyjne pomiary Inżynier geodeta geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne podstawowe i satelitarne Inżynier geodeta geomatyka Inżynier geodeta geomatyka Inżynier geodeta kataster i gospodarka Inżynier geodeta kataster i gospodarka nieruchomościami nieruchomościami Kartograf Kartograf Pozostali kartografowie i geodeci Pozostali kartografowie i geodeci Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy DTP Grafik komputerowy multimediów Grafik komputerowy multimediów Ilustrator Ilustrator Projektant grafiki Projektant grafiki Projektant grafiki stron internetowych Projektant grafiki stron internetowych Specjalista do spraw animacji multimedialnej Specjalista do spraw animacji multimedialnej Pozostali projektanci grafiki i multimediów Pozostali projektanci grafiki i multimediów Lekarz Lekarz

10 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Lekarz ze specjalizacją I stopnia Lekarz alergologia Lekarz specjalista alergologii Lekarz anestezjologia i intensywna terapia Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Lekarz angiologia Lekarz specjalista angiologii Lekarz audiologia i foniatria Lekarz specjalista audiologii i foniatrii Lekarz balneologia i medycyna fizykalna Lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej Lekarz chirurgia dziecięca Lekarz specjalista chirurgii dziecięcej Lekarz chirurgia klatki piersiowej Lekarz specjalista chirurgii klatki piersiowej Lekarz chirurgia naczyniowa Lekarz specjalista chirurgii naczyniowej Lekarz chirurgia ogólna Lekarz specjalista chirurgii ogólnej Lekarz chirurgia onkologiczna Lekarz specjalista chirurgii onkologicznej Lekarz chirurgia plastyczna Lekarz specjalista chirurgii plastycznej Lekarz chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz specjalista chirurgii szczękowotwarzowe Lekarz choroby płuc Lekarz specjalista chorób płuc Lekarz choroby wewnętrzne Lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lekarz choroby zakaźne Lekarz specjalista chorób zakaźnych Lekarz dermatologia i wenerologia Lekarz specjalista dermatologii i wenerologii Lekarz diabetologia Lekarz specjalista diabetologii Lekarz diagnostyka laboratoryjna Lekarz specjalista diagnostyki laboratoryjnej Lekarz endokrynologia Lekarz specjalista endokrynologii Lekarz epidemiologia Lekarz specjalista epidemiologii Lekarz farmakologia kliniczna Lekarz specjalista farmakologii klinicznej Lekarz gastroenterologia Lekarz specjalista gastroenterologii Lekarz genetyka kliniczna Lekarz specjalista genetyki klinicznej Lekarz geriatria Lekarz specjalista geriatrii Lekarz ginekologia onkologiczna Lekarz specjalista ginekologii onkologicznej Lekarz hematologia Lekarz specjalista hematologii Lekarz hipertensjologia Lekarz specjalista hipertensjologii Lekarz immunologia kliniczna Lekarz specjalista immunologii klinicznej Lekarz kardiochirurgia Lekarz specjalista kardiochirurgii Lekarz kardiologia Lekarz specjalista kardiologii Lekarz kardiologia dziecięca Lekarz specjalista kardiologii dziecięcej Lekarz medycyna nuklearna Lekarz specjalista medycyny nuklearnej Lekarz medycyna paliatywna Lekarz specjalista medycyny paliatywnej Lekarz medycyna pracy Lekarz specjalista medycyny pracy Lekarz medycyna ratunkowa Lekarz specjalista medycyny ratunkowej Lekarz medycyna rodzinna Lekarz specjalista medycyny rodzinnej Lekarz medycyna sądowa Lekarz specjalista medycyny sądowej Lekarz medycyna sportowa Lekarz specjalista medycyny sportowej Lekarz medycyna transportu Lekarz specjalista medycyny transportu Lekarz mikrobiologia lekarska Lekarz specjalista mikrobiologii lekarskiej Lekarz nefrologia Lekarz specjalista nefrologii Lekarz neonatologia Lekarz specjalista neonatologii Lekarz neurochirurgia Lekarz specjalista neurochirurgii Lekarz neurologia Lekarz specjalista neurologii Lekarz neurologia dziecięca Lekarz specjalista neurologii dziecięcej Lekarz neuropatologia Lekarz specjalista neuropatologii Lekarz okulistyka Lekarz specjalista okulistyki

11 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Lekarz onkologia i hematologia dziecięca Lekarz specjalista onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz onkologia kliniczna Lekarz specjalista onkologii klinicznej Lekarz ortopedia i traumatologia narządu ruchu Lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu Lekarz otorynolaryngologia Lekarz specjalista otorynolaryngologii Lekarz otorynolaryngologia dziecięca Lekarz specjalista otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz patomorfologia Lekarz specjalista patomorfologii Lekarz pediatria Lekarz specjalista pediatrii Lekarz położnictwo i ginekologia Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Lekarz psychiatria Lekarz specjalista psychiatrii Lekarz psychiatria dzieci i młodzieży Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Lekarz radiologia i diagnostyka obrazowa Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Lekarz radioterapia onkologiczna Lekarz specjalista radioterapii onkologicznej Lekarz rehabilitacja medyczna Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej Lekarz reumatologia Lekarz specjalista reumatologii Lekarz seksuologia Lekarz specjalista seksuologii Lekarz toksykologia kliniczna Lekarz specjalista toksykologii klinicznej Lekarz transfuzjologia kliniczna Lekarz specjalista transfuzjologii klinicznej Lekarz transplantologia kliniczna Lekarz specjalista transplantologii klinicznej Lekarz urologia Lekarz specjalista urologii Lekarz urologia dziecięca Lekarz specjalista urologii dziecięcej Lekarz zdrowie publiczne Lekarz specjalista zdrowia publicznego Lekarz specjalista chorób płuc dzieci Lekarz specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej Lekarz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej Lekarz specjalista gastrologii dziecięcej Lekarz specjalista intensywnej terapii Lekarz specjalista medycyny lotniczej Lekarz specjalista medycyny morskiej i tropikalnej Lekarz specjalista nefrologii dziecięcej Lekarz specjalista pediatrii metabolicznej Lekarz specjalista perinatologii Pozostali lekarze specjaliści Pozostali lekarze specjaliści Pielęgniarka Pielęgniarka Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki anestezjologicznego i intensywnej opieki Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego chirurgicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego diabetologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego epidemiologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego geriatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

12 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego nefrologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego neonatologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego neurologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego onkologicznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego operacyjnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej długoterminowej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej paliatywnej Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego pediatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego psychiatrycznego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego ratunkowego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego rodzinnego Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania środowiska nauczania i wychowania Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w zdrowia pracujących ochronie zdrowia pracujących Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego zachowawczego Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej edukacji zdrowotnej Pozostałe pielęgniarki specjalistki Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty Położna Położna Położna specjalista organizacji i zarządzania Położna specjalista organizacji i zarządzania Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej zdrowotnej Pozostałe położne specjalistki Pozostałe położne z tytułem specjalisty Ratownik medyczny specjalista Specjalista do spraw ratownictwa medycznego Lekarz weterynarii Lekarz weterynarii Lekarz weterynarii specjalista chirurgii Lekarz weterynarii specjalista chirurgii weterynaryjnej weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista chorób drobiu i Lekarz weterynarii specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych ptaków ozdobnych Lekarz weterynarii specjalista chorób koni Lekarz weterynarii specjalista chorób koni Lekarz weterynarii specjalista chorób owadów Lekarz weterynarii specjalista chorób owadów Użytkowych użytkowych Lekarz weterynarii specjalista chorób Lekarz weterynarii specjalista chorób przeżuwaczy przeżuwaczy

13 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Lekarz weterynarii specjalista chorób psów i Lekarz weterynarii specjalista chorób psów i kotów kotów Lekarz weterynarii specjalista chorób ryb Lekarz weterynarii specjalista chorób ryb Lekarz weterynarii specjalista chorób trzody Lekarz weterynarii specjalista chorób trzody chlewnej chlewnej Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt futerkowych futerkowych Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt Lekarz weterynarii specjalista chorób zwierząt nieudomowionych nieudomowionych Lekarz weterynarii specjalista epizootiologii i Lekarz weterynarii specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej administracji weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Lekarz weterynarii specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz Lekarz weterynarii specjalista radiologii weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Lekarz weterynarii specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz Lekarz weterynarii specjalista radiologii weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista rozrodu zwierząt Lekarz weterynarii specjalista rozrodu zwierząt Lekarz weterynarii specjalista użytkowania i Lekarz weterynarii specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych patologii zwierząt laboratoryjnych Lekarz weterynarii specjalista weterynaryjnej Lekarz weterynarii specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej diagnostyki laboratoryjnej Pozostali lekarze weterynarii specjaliści Lekarz dentysta Lekarz dentysta lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia Lekarz dentysta chirurgia stomatologiczna Lekarz dentysta specjalista chirurgii stomatologicznej Lekarz dentysta chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz dentysta specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Lekarz dentysta epidemiologia Lekarz dentysta specjalista epidemiologii Lekarz dentysta ortodoncja Lekarz dentysta specjalista ortodoncji Lekarz dentysta periodontologia Lekarz dentysta specjalista periodontologii Lekarz dentysta protetyka stomatologiczna Lekarz dentysta specjalista protetyki stomatologicznej Lekarz dentysta stomatologia dziecięca Lekarz dentysta specjalista stomatologii dziecięcej Lekarz dentysta stomatologia zachowawcza z Lekarz dentysta specjalista stomatologii endodoncją zachowawczej z endodoncją Lekarz dentysta zdrowie publiczne Lekarz dentysta specjalista zdrowia publicznego Pozostali lekarze dentyści specjaliści Pozostali lekarze dentyści specjaliści Diagnosta laboratoryjny Diagnosta laboratoryjny Diagnosta laboratoryjny cytomorfologia Diagnosta laboratoryjny specjalista medyczna cytomorfologii medycznej Diagnosta laboratoryjny epidemiologia Diagnosta laboratoryjny specjalista epidemiologii Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna Diagnosta laboratoryjny specjalista diagnostyka medyczna laboratoryjnej diagnostyki medycznej Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna Diagnosta laboratoryjny specjalista diagnostyka sądowa laboratoryjnej genetyki sądowej Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna genetyka Diagnosta laboratoryjny specjalista medyczna laboratoryjnej genetyki medycznej Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna Diagnosta laboratoryjny specjalista hematologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna immunologia medyczna laboratoryjnej hematologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej

14 Nazwa /specjalności Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna parazytologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna toksykologia medyczna Diagnosta laboratoryjny laboratoryjna transfuzjologia medyczna Diagnosta laboratoryjny mikrobiologia medyczna Diagnosta laboratoryjny zdrowie publiczne Diagnosta laboratoryjny zdrowie środowiskowe Nazwa /specjalności Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista mikrobiologii medycznej Diagnosta laboratoryjny specjalista zdrowia publicznego Diagnosta laboratoryjny specjalista zdrowia środowiskowego Diagnosta laboratoryjny specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej Pozostali specjaliści diagnostyki laboratoryjnej Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści Farmaceuta Farmaceuta analityka farmaceutyczna Farmaceuta specjalista analityki farmaceutycznej Farmaceuta bromatologia Farmaceuta specjalista bromatologii Farmaceuta farmacja apteczna Farmaceuta specjalista farmacji aptecznej Farmaceuta farmacja kliniczna Farmaceuta specjalista farmacji klinicznej Farmaceuta farmacja przemysłowa Farmaceuta specjalista farmacji przemysłowej Farmaceuta farmacja szpitalna Farmaceuta specjalista farmacji szpitalnej Farmaceuta farmakologia Farmaceuta specjalista farmakologii Farmaceuta lek roślinny Farmaceuta specjalista leku roślinnego Farmaceuta mikrobiologia i biotechnologia Farmaceuta specjalista mikrobiologii i farmaceutyczna biotechnologii farmaceutycznej Farmaceuta toksykologia Farmaceuta specjalista toksykologii Farmaceuta zdrowie publiczne Farmaceuta specjalista zdrowia publicznego Farmaceuta zdrowie środowiskowe Farmaceuta specjalista zdrowia środowiskowego Pozostali farmaceuci Pozostali farmaceuci specjaliści Inspektor dozoru jądrowego Inspektor dozoru jądrowego Promotor zdrowia Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Specjalista zdrowia publicznego Specjalista zdrowia publicznego Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Specjalista zdrowia środowiskowego Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Fizjoterapeuta Fizjoterapeuta Specjalista fizjoterapii Specjalista dietetyk Specjalista do spraw dietetyki Specjalista żywienia człowieka Specjalista żywienia człowieka Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia Audiofonolog Audiofonolog Logopeda Logopeda Logopeda neurologopedia Neurologopeda Logopeda surdologopedia Surdologopeda Pozostali audiofonolodzy i logopedzi

15 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Optometrysta Optometrysta Epidemiolog Epidemiolog Koordynator badań klinicznych Koordynator badań klinicznych Kosmetolog Kosmetolog Osoba wykwalifikowana w przemyśle Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym farmaceutycznym Psychoterapeuta Psychoterapeuta Specjalista psychoterapii uzależnień Specjalista psychoterapii uzależnień Specjalista terapii uzależnień Specjalista terapii uzależnień Toksykolog Toksykolog Psychoonkolog Psychotraumatolog Specjalista radiofarmacji Specjalista inżynierii medycznej Elektroradiolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie niesklasyfikowani indziej niesklasyfikowani Nauczyciel akademicki nauki biologiczne Nauczyciel akademicki nauki biologiczne Nauczyciel akademicki nauki chemiczne Nauczyciel akademicki nauki chemiczne Nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne Nauczyciel akademicki nauki ekonomiczne Nauczyciel akademicki nauki farmaceutyczne Nauczyciel akademicki nauki farmaceutyczne Nauczyciel akademicki nauki fizyczne Nauczyciel akademicki nauki fizyczne Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne Nauczyciel akademicki nauki humanistyczne Nauczyciel akademicki nauki leśne Nauczyciel akademicki nauki leśne Nauczyciel akademicki nauki matematyczne Nauczyciel akademicki nauki matematyczne Nauczyciel akademicki nauki medyczne Nauczyciel akademicki nauki medyczne Nauczyciel akademicki nauki o kulturze Nauczyciel akademicki nauki o kulturze fizycznej fizycznej Nauczyciel akademicki nauki o Ziemi Nauczyciel akademicki nauki o Ziemi Nauczyciel akademicki nauki prawne Nauczyciel akademicki nauki prawne Nauczyciel akademicki nauki rolnicze Nauczyciel akademicki nauki rolnicze Nauczyciel akademicki nauki techniczne Nauczyciel akademicki nauki techniczne Nauczyciel akademicki nauki teologiczne Nauczyciel akademicki nauki teologiczne Nauczyciel akademicki nauki weterynaryjne Nauczyciel akademicki nauki weterynaryjne Nauczyciel akademicki nauki wojskowe Nauczyciel akademicki nauki wojskowe Nauczyciel akademicki sztuki filmowe Nauczyciel akademicki sztuki filmowe Nauczyciel akademicki sztuki muzyczne Nauczyciel akademicki sztuki muzyczne Nauczyciel akademicki sztuki plastyczne Nauczyciel akademicki sztuki plastyczne Nauczyciel akademicki sztuki teatralne Nauczyciel akademicki sztuki teatralne Pozostali nauczyciele akademiccy Pozostali nauczyciele akademiccy Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych

16 Nazwa /specjalności Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Nazwa /specjalności Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciel biologii Nauczyciel biologii Nauczyciel chemii Nauczyciel chemii Nauczyciel etyki Nauczyciel etyki Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel fizyki i astronomii Nauczyciel geografii Nauczyciel geografii Nauczyciel historii Nauczyciel historii Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka francuskiego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka hiszpańskiego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka niemieckiego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel języka rosyjskiego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel języka włoskiego Nauczyciel języka obcego Nauczyciel matematyki Nauczyciel matematyki Nauczyciel muzyki Nauczyciel muzyki Nauczyciel plastyki Nauczyciel plastyki Nauczyciel przedsiębiorczości Nauczyciel przedsiębiorczości Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel przysposobienia obronnego Nauczyciel religii Nauczyciel religii Nauczyciel techniki Nauczyciel techniki Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel wiedzy o kulturze Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel wychowania fizycznego Nauczyciel wychowania fizycznego Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Nauczyciel etyki w szkole podstawowej Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej podstawowej Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej Nauczyciel języka niemieckiego w szkole Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej podstawowej Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej Nauczyciel nauczania początkowego Nauczyciel nauczania początkowego Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej

17 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel religii w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Nauczyciel techniki w szkole podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej podstawowej Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Pozostali nauczyciele szkół podstawowych Nauczyciel przedszkola Nauczyciel przedszkola Wychowawca małego dziecka Wychowawca małego dziecka Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka Andragog Andragog Ewaluator programów edukacji Ewaluator programów edukacji Metodyk edukacji na odległość Metodyk edukacji na odległość Metodyk multimedialny Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel doradca metodyczny Nauczyciel instruktor Nauczyciel instruktor Pedagog Pedagog Pedagog medialny Pedagog mediów Wizytator Wizytator Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania nauczania Nauczyciel głuchych i niedosłyszących Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog) (surdopedagog) Nauczyciel niedostosowanych społecznie Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta) (pedagog resocjalizacji,socjoterapeuta) Nauczyciel niewidomych i niedowidzących Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog) (tyflopedagog) Nauczyciel przewlekle chorych i Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) (oligofrenopedagog) Pozostali nauczyciele szkół specjalnych Pozostali nauczyciele szkół specjalnych Lektor języka angielskiego Lektor języka obcego Lektor języka francuskiego Lektor języka obcego Lektor języka hiszpańskiego Lektor języka obcego Lektor języka niemieckiego Lektor języka obcego Lektor języka rosyjskiego Lektor języka obcego Lektor języka włoskiego Lektor języka obcego Pozostali lektorzy języków obcych Lektor języka obcego Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Instruktor tańca Instruktor tańca Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel technologii informatycznych w Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych placówkach pozaszkolnych Pozostali instruktorzy technologii informatycznych Dydaktyk aplikacji multimedialnych Dydaktyk multimedialny Egzaminator on-line Egzaminator on-line Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia Egzaminator osób ubiegających się o do kierowania pojazdem uprawnienia do kierowania pojazdem

18 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciel konsultant Nauczyciel konsultant Nauczyciel logopeda Nauczyciel logopeda Nauczyciel na odległość Nauczyciel nauczania na odległość Nauczyciel psycholog Nauczyciel psycholog Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych Pedagog animacji kulturalnej Pedagog animacji kulturalnej Pedagog szkolny Pedagog szkolny Specjalista do spraw zarządzania w oświacie Specjalista do spraw zarządzania w oświacie Wychowawca w placówkach oświatowych, Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i wychowawczych i opiekuńczych opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej Wykładowca na kursach (edukator, trener) Wykładowca na kursach (edukator, trener) Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) Korepetytor Nauczyciel domowy Pedagog specjalny Trener osobisty (coach, mentor, tutor) Pozostali specjaliści nauczania i wychowania Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani gdzie indziej niesklasyfikowani Biegły rewident Biegły rewident Specjalista do spraw kontrolingu Specjalista do spraw controllingu Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej Kontroler finasowy Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości Doradca emerytalny Doradca emerytalny Doradca finansowy Doradca finansowy Doradca inwestycyjny Doradca inwestycyjny Doradca podatkowy Doradca podatkowy Doradca do spraw leasingu Specjalista do spraw tworzenia biznes planów Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni Analityk giełdowy Analityk giełdowy Analityk kredytowy Analityk kredytowy Projektant pakietów usług finansowych Projektant pakietów usług finansowych Specjalista bankowości Specjalista bankowości Specjalista do spraw factoringu Specjalista do spraw factoringu Specjalista do spraw finansów Analityk finansowy Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych osobowych Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

19 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter) Analityk inwestycyjny Pozostali analitycy finansowi Pozostali analitycy finansowi Administrator produkcji filmowej Administrator produkcji filmowej Koordynator projektów unijnych Koordynator projektów unijnych Makler nadzorujący Makler nadzorujący Negocjator biznesowy Negocjator biznesowy Organizator transportu drogowego Organizator transportu drogowego Specjalista do spraw doskonalenia organizacji Specjalista do spraw doskonalenia organizacji Specjalista do spraw konsultingu Specjalista do spraw konsultingu Specjalista do spraw logistyki Specjalista do spraw logistyki Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) Specjalista ochrony informacji niejawnych Specjalista ochrony informacji niejawnych Administrator bezpieczeństwa informacji Analityk biznesowy Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji organizacji Animator gospodarczy do spraw Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości przedsiębiorczości Animator gospodarczy do spraw rozwoju Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego regionalnego Animator gospodarczy do spraw rozwoju Specjalista do spraw komercjalizacji technologicznego innowacyjnych technologii Audytor Audytor Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych towarów niebezpiecznych Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektoratu Farmaceutycznego Inspektor farmaceutyczny Inspektor farmaceutyczny Inspektor kontroli skarbowej Inspektor kontroli skarbowej Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru bankowego Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony danych osobowych Inspektor ochrony rybołówstwa Inspektor rybołówstwa morskiego Inspektor pracy Inspektor pracy Kontroler państwowy Kontroler państwowy Rzecznik patentowy Rzecznik patentowy Specjalista administracji publicznej Specjalista administracji publicznej Specjalista do spraw badań społecznoekonomicznycekonomicznych Specjalista do spraw badań społeczno Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista do spraw integracji europejskiej Specjalista do spraw organizacji i rozwoju Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu przemysłu Specjalista do spraw organizacji i rozwoju Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu transportu Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych Specjalista do spraw planowania strategicznego Specjalista do spraw planowania strategicznego Specjalista do spraw stosunków Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych międzynarodowych Specjalista do spraw zamówień publicznych Specjalista do spraw zamówień publicznych

20 Nazwa /specjalności Nazwa /specjalności Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia zdrowia Specjalista zarządzania kryzysowego Specjalista zarządzania kryzysowego Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży Pozostali specjaliści do spraw administracji i Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju rozwoju Analityk pracy Analityk pracy Doradca EURES Doradca EURES Doradca personalny Doradca personalny Doradca zawodowy Doradca zawodowy Konsultant do spraw kariery Konsultant do spraw kariery Lider klubu pracy Lider klubu pracy Specjalista do spraw kadr Specjalista do spraw kadr Specjalista do spraw kultury firmy Specjalista do spraw kultury firmy Specjalista do spraw rekrutacji pracowników Specjalista do spraw rekrutacji pracowników Specjalista do spraw wynagrodzeń Specjalista do spraw wynagrodzeń Specjalista do spraw zarządzania talentami Specjalista do spraw zarządzania talentami Specjalista wielokulturowości Specjalista integracji międzykulturowej Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników Pozostali specjaliści do spraw zarządzania Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi zasobami ludzkimi Broker edukacyjny Broker edukacyjny Specjalista do spraw rozwoju zawodowego Specjalista do spraw rozwoju zawodowego Specjalista do spraw szkoleń Specjalista do spraw szkoleń Pozostali specjaliści do spraw szkoleń Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr zawodowych i rozwoju kadr Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Analityk trendów rynkowych (cool hunter) Autor tekstów i sloganów reklamowych Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) (copywriter) Menedżer produktu Menedżer produktu (product manager) Opiekun marki (brand manager) Menedżer marki (brand manager) Specjalista analizy i rozwoju rynku Specjalista analizy i rozwoju rynku Specjalista do spraw marketingu i handlu Specjalista do spraw marketingu i handlu Specjalista do spraw reklamy Specjalista do spraw reklamy Specjalista do spraw mediów interaktywnych Specjalista sprzedaży internetowej Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu Etyk biznesu Specjalista etyki biznesu Lobbysta Lobbysta Specjalista do spraw public relations Specjalista do spraw public relations Pozostali specjaliści do spraw public relations Inżynier sprzedaży Inżynier sprzedaży Opiekun klienta Opiekun klienta Przedstawiciel medyczny Przedstawiciel medyczny Specjalista do spraw kluczowych klientów (key Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager) account manager) Specjalista do spraw sprzedaży Specjalista do spraw sprzedaży Specjalista zaopatrzenia medycznego Specjalista zaopatrzenia medycznego Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych)

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 29. 12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010

Klucz powiązań między KZIS 2007 i 2010 Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010r. KZIS z 2007r. KZIS z 2010 r. 111101 Parlamentarzysta 111101 Parlamentarzysta 111102 Polityk

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań między KZiS KZiS 2010 z późniejszymi zmianami

Klucz powiązań między KZiS KZiS 2010 z późniejszymi zmianami Klucz powiązań między KZiS 2007- KZiS 2010 z późniejszymi zmianami Stan na dzień 19.11.2012 r. Klucz powiązań pomiędzy Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Częstość Procent 387 9, _Specjalista do spraw sprzedaży _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka

Częstość Procent 387 9, _Specjalista do spraw sprzedaży _Programista aplikacji 198 4, _Lektor języka 243305_Specjalista do spraw sprzedaży Częstość Procent 387 9,2 251401_Programista aplikacji 198 4,7 235301_Lektor języka 159 3,8 angielskiego 241202_Doradca finansowy 152 3,6 243303_Przedstawiciel 147

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Załącznik 2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

z dnia 7 sierpnia 2014 r. Dz.U.2014.1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania. Dz.U.2014.1145 z dnia 2014.08.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Załącznik KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 6) wprowadzenie pozycji Pozostałe w 127 grupach elementarnych.

UZASADNIENIE. 6) wprowadzenie pozycji Pozostałe w 127 grupach elementarnych. UZASADNIENIE Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U.2014.760 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U. z 2014 r., poz.760 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Bardziej szczegółowo

Klucz przejścia pomiędzy

Klucz przejścia pomiędzy Klucz przejścia pomiędzy klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. a klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.82.537. 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na

Dz.U.10.82.537. 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na Dz.U.10.82.537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 20 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Wiadomości ogólne

Część pierwsza. Wiadomości ogólne Część pierwsza Wiadomości ogólne Rozdział 1 Pojęcie i źródła prawa medycznego 1. Pojęcie prawa medycznego Pojęcie prawa medycznego zarówno w piśmiennictwie prawniczym, jak i medycznym jest coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 760 wersja obowiązująca od 2014-06-06 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1145 wersja obowiązująca od 2015-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.) Dz.U.10.82.537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Wkładka aktualizacyjna BHP w praktyce Bogdan Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2010 [BK627] KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

Wkładka aktualizacyjna BHP w praktyce Bogdan Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2010 [BK627] KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI BHP w praktyce Bogdan Rączkowski, ODDK, Gdańsk 2010 [BK627] 1) s. 855 Ostatnie zdanie na stronie powinno brzmieć: Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe Pytania ogólne #MULTIVALUE Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu..,,,, Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie.. Jakiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. Dz.U.04.265.2644 2007.07.01 zm. Dz.U.2007.106.728 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu 1. 1. 1 1. 1. 2 Kwalifikacje zawodowe 01 Pytania ogólne Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie Jakiego

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału WNIOSKOPOLISA Seria LEK nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 080 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/6/13 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2013 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Alergologia województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02014 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo