Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem"

Transkrypt

1 Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie dla samorządowców Liczenie Excelem

2

3 W NUMERZE: Szanowni Państwo, Rozmowy 2 z dr hab. Marią Gintowt-Jankowicz: Oczywiste wymagania 3 z prof. Witoldem Kieżunem: Egzamin wojewódzki Dokumenty 5 Serwis samorządowy PAP 6 CESI Porozumienie Wdrożeniowo- Certyfikacyjne Na Rzecz Powszechnego Wdrożenia Międzynarodowych Standardów Zarządzania W Jednostkach Administracji Samorządowej 7 Holiday Travel 7 Marketing Now Ltd 8 Regulamin Europejskiej Wszechnicy Samorządowej 9 Cechy idealnego wójta 10 Skuteczna promocja gminy w internecie i w prasie, w Polsce i za granicą 13 E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet 14 Krajowy Program Promocji Gmin Polskich Wiarygodna i Przyjazna Gmina 16 Szwedzkie doświadczenia w produkcji zielonej energii 20 Liczenie Excelem 23 Zarządzanie energią w budynkach szkolnych etykiety energetyczne relacja z konferencji w Bielsku Białej 24 Termomodernizacja budynków szkolnych na przykładzie gminy Świerzawa 27 Zarządzanie projektami wyzwanie dla samorządowców W imieniu Zarządu Fundacji Promocji Gmin Polskich pragnę poinformować o nowej inicjatywie programowej, podejmowanej w przekonaniu, że jej realizacja, dzięki partnerskiej współpracy z Państwem, przyniesie ogniwom samorządowym wymierne korzyści. Wykorzystując ponad 12 letnie doświadczenia, wiedzę i rożne kontakty uznaliśmy, że najważniejszym wyzwaniem dla samorządów terytorialnych i administracji terenowej jest dziś intensywne podnoszenie jakości zarządzania gminą i codziennego jej funkcjonowania, tak by jak najszybciej uzyskać europejski znak jakości i przede wszystkim uznanie swoich mieszkańców. Formuła Europejskiej Wszechnicy Samorządowej, którą dziś Państwu proponujemy, może wydatnie pomóc w osiągnięciu tych celów, a jednocześnie przynieść wymierne korzyści w budowaniu wizerunku gminy i pomóc w aktywnej promocji jej potencjału. Europejska Wszechnica Samorządowa opiera się na zasadzie partnerstwa, partnerskiej wymiany informacji, doświadczeń, poznawania potrzeb i równoprawnego, wspólnego działania. Zasady i warunki naszego partnerstwa w ramach Europejskiej Wszechnicy Samorządowej prezentujemy w załączonych założeniach merytorycznych i organizacyjnych. Zachęcając do bliższego zapoznania się z naszą ofertą, będziemy wdzięczni za szybkie nawiązanie z nami kontaktu i wielce zobowiązani za wyrażenie wstępnej deklaracji przystąpienia do partnerstwa w ramach Europejskiej Wszechnicy Samorządowej. Z serdecznymi pozdrowieniami, Adolf Reut Prezes Zarządu. czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów partner Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych magazyn otrzymują wszystkie polskie gminy WYDAWCA: Fundacja Promocji Gmin Polskich Prezes Adolf Reut Dyrektor Generalny Adam Lech Bartnik ul. Jaworzyńska 7/3, Warszawa, tel./faks: , , Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta Opracowanie graficzno-techniczne Omedia Sp. z o.o. DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY: Dyrektor Marketingu Przemysław Rogucki tel. kom , tel w. 20 Andrzej Piotr Uszyński Za treść ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada FOTOSKŁAD: Omedia Sp. z o.o. ISSN

4 Oczywiste wymagania Obserwujemy dużo zmian organizacyjnych i legislacyjnych, które powodują, że gorset nakładany na urzędników jest dla nich coraz bardziej uciążliwy wspomnijmy tylko zwiększone kontrole, obowiązkowe oświadczenia majątkowe. Czy słuchacze Szkoły nie boją się tej tendencji? Zgodzę się, że w życiu publicznym istnieje taka tendencja. Ale przecież osoba, która decyduje się na wybór tej drogi musi być przygotowana na to, że każde jej działanie publiczne będzie podlegać kontroli, w szerokim tego słowa znaczeniu. Świat obiegają hasła transparentnej administracji, jawności decyzji czy procedur administracyjnych, aż do granic wyznaczonych tajemnicą państwową. Po prostu, nasza administracja zaczyna być obłożona wymaganiami oczywistymi dla każdej administracji w demokratycznym państwie. Przyzwyczajenie do administracji totalitarnej, sekretnej się kończy, mam nadzieję. To prawda, że praca urzędnika jest trudna, ale tak być musi. W takim razie to, co się dzieje obecnie w Polsce, szukanie afer, infiltracja wszelkich osób na stanowiskach, różnorakie kontrole, oświadczenia czy można ten proces nazwać normalnym? Często ulegamy magii słowa. Proszę zmienić słowo kontrola na słowo przejrzystość albo na dostęp do informacji publicznej. I wtedy rozmawiamy na odpowiedniej płaszczyźnie. Kontrolą nazywamy np. obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych. Tymczasem, to jest istotny instrument, który dobrze pomyślany, a potem dobrze stosowany, może naprawdę cywilizować pewien obszar działalności każdej administracji. Co z ujawnianiem majątków urzędników? Wielu samorządowców sprzeciwia się tym regulacjom, uważają, że naruszają one dobra osobiste... Wiara, że obowiązek ujawniania majątków nałożony przepisami ma wszystko uzdrowić został, jak mi się wydaje, przeceniony. W naszych warunkach mamy niski poziom bezpieczeństwa włamania, napady, wybryki chuligańskie. Zważywszy na to, przeceniono skuteczność takich ujawnień. Przecież celem (jak rozumiem) jest sprawdzenie stanu majątkowego na początku i na końcu sprawowania pełnionej funkcji. W tym momencie jest robiona jakaś karykatura. Teraz mamy do czynienia z wyrywkowymi, nie do końca przemyślanymi instrumentami. Czy pani dyrektor nie obserwuje postępującego rozdźwięku między administracją centralną, do której w przeważającej większości trafiają słuchacze Krajowej Szkoły, a administracją w terenie? Czy to nie jest coraz większym problemem? Rozmowa: Dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz jest dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej od 1 czerwca 1990 roku. Absolwentka, a potem długoletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa publicznego. Visiting professor kilku uczelni europejskich. Ekspert programu Narodów Zjednoczonych ds. Administracji Publicznej w 1995 r. Wiceprzewodnicząca Regionu Europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół i Instytutów Administracji Publicznej (IASIA). Od września 1999 r. wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej Jest to bardzo ważna sprawa, pięta achillesowa w naszym systemie. Muszą zostać ujednolicone zasady wynagradzania pracowników administracji, przynajmniej państwowej. To jest karygodne zaniedbanie wielu lat. Z tego co jest mi wiadome, poziom zarobków w administracji terenowej i rządowej szczebla wojewódzkiego jest poziomem bardzo niskim. Nie możemy się dziwić, że ludzie o wysokich umiejętnościach też chcą żyć na pewnym poziomie. Dysproporcja w kompetencjach na niekorzyść administracji terenowej jest skutkiem nieuporządkowanego systemu wynagrodzeń. Płace w administracji centralnej rządowej, czy nawet szerzej, państwowej, są dużo wyższe. Padają kontrargumenty, że życie w Warszawie jest droższe niż w głębokiej (jak to się ładnie określa we Francji prowincję) Polsce, ale nie chcę się do nich ustosunkowywać. z dr hab. Marią Gintowt-Jankowicz, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Dysproporcja w kompetencjach na niekorzyść administracji terenowej jest skutkiem nieuporządkowanego systemu wynagrodzeń. (ciało ustawowe) przy Prezesie Rady Ministrów. Autorka książek poświęconych polityce i prawu podatkowemu, wielu rozdziałów w publikacjach naukowych na temat budżetu i finansów lokalnych, artykułów, analiz badawczych i ekspertyz do rozstrzygnięć, a także komentarzy wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wytrwała popularyzatorka idei samorządnej Rzeczypospolitej i służby cywilnej. Twórczyni oryginalnego programu kształcenia w KSAP, założycielka i pierwszy dyrektor rządowej szkoły-ośrodka słowem i czynem promującego ideę służby cywilnej, jako niezbędnego elementu demokracji III Rzeczpospolitej. Krajowa Szkoła wyznacza standardy szkoleń dla administracji. Jakie one powinny być? Z tym jest trochę inaczej. Jako KSAP nie mamy środków na realizację szkoleń dla administracji niższego szczebla. Pamiętam, była kilka lat temu idea utworzenia terenowych ośrodków KSAP, jednakże rządy się 2

5 zmieniały, a propozycja została porzucona... Czy oznacza to, że nikt nie kontroluje, czego uczą i jak szkolą urzędników? Zajmują się tym przecież różne ośrodki na szczeblach województw, czasem nawet firmy prywatne? Czy nie ma tu żadnej koordynacji? Rzeczywiście, tu jest duży problem. To prawda, że nie ma krajowego systemu kontroli nad takimi szkoleniami. Na pewno jest potrzebny, aby decydować, jaka wiedza i umiejętności są urzędnikom niezbędne. Niestety, Krajowa Szkoła nie może tego w obecnym etapie robić. Brak nam środków i umocowania prawnego. Pani dyrektor, wyobraźmy sobie, że ambitny urzędnik szczebla samorządowego chce się kształcić w KSAP, chce poszerzyć swoje kompetencje. Co ma zrobić? Czy takie przypadki się zdarzają? Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe. Jest wielu słuchaczy w Krajowej Szkole, których sytuacja odpowiada temu przypadkowi. Po prostu trzeba poddać się całej procedurze kwalifikacyjnej. Pod warunkiem, że ma nie więcej niż 32 lata. Wymagania są ogólnie znane. Obawiam się, że taki urzędnik już nie wróci z Warszawy... Ja bym się tak nie bała... Coraz więcej słuchaczy szkoły deklaruje chęć powrotu do swojego województwa, powiatu... Należy jednak pamiętać, że obowiązuje ich 5-letni okres pracy w administracji. I tu mamy problem. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku Kancelaria Premiera (wskazuje ona miejsca, gdzie absolwenci KSAP powinni podjąć pracę) aktywnie szukała miejsc w administracji terenowej, nawet w województwach. I okazało się, że brakuje odpowiednich stanowisk. Przecież ludzie z takim wykształceniem nie mogą zostać tylko referendarzami... Ale sądzę, że sytuacja się polepszy i nasz urzędnik wróci w przyszłości do swojego regionu. Dziękujemy za rozmowę. Rozmowa była opublikowana w Serwisie Samorządowym PAP Egzamin wojewódzki Czy jest Pan Profesor zadowolony z wyniku prac zespołu opiniującego kandydatury wojewodów? Generalnie tak. Oczywiście założenie było takie, że to nie my decydujemy, ale muszę powiedzieć, że nasze opinie były procentowo w wystarczający sposób uwzględniane. Uważam, że jako pierwsza próba obiektywnej oceny zdała egzamin. Było parę decyzji nie w pełni zgodnych z naszymi sugestiami, stosunkowo nie dużo, a poza tym były pewne uzasadnienia dla takich decyzji. Osobiście uważam, że ta akcja miała charakter przełomowy, dlatego, że jest na co się powołać przy dalszych decyzjach kadrowych. Spodziewam się, że takiej analizie będą poddani także kandydaci na radnych, na posłów i senatorów. Nawet na radnych? Taka lokalna komisja? Absolutnie tak. Radny, który jest na liście skazanych musi udowodnić, że został skazany z tytułu pospolitego przestępstwa. Z radnymi jest o tyle problem, że są wybierani w wyborach powszechnych, natomiast wojewoda jest nominatem politycznym... Wszystko jedno. W Kanadzie na przykład nie ma mowy, aby ktoś skazany mógł ubiegać się o lokalną funkcję. To jest podstawowe zagadnienie. Kandydat na radnego musi mieć jawne referencje dwóch osób wysokiego zaufania społecznego świadczące o jego poziomie moralnym, to co zrobiliśmy w zespole opiniującym wojewodów. Kandydat na radnego nie może być objęty aktem oskarżenia i nie może być przeciwko niemu prowadzone dochodzenie w sprawach finansowych. To jest podstawowy element. Każdy, kto ma objąć funkcję społeczną musi udowodnić, że jest umownie mówiąc czysty. Trzeba dojść do sytuacji, w której kandydaci są dobrze prześwietleni, żeby było wiadomo kim są, a nie podawać mało ważne fakty z życiorysu. Nie może być tak, jak w poprzednim Sejmie, w którym było około dwudziestukilku posłów skazanych. Jeden z wojewodów bardzo szybko przeszedł weryfikację swoich umiejętności na kierowniczym stanowisku w administracji. Mam na myśli wojewodę śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego. Długo się Państwo zastanawiali, czy 32-letnia osoba jest w stanie właściwe sprawować tę funkcję? Rozmowa: z prof. Witoldem Kieżunem, wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, członkiem specjalnej komisji przy MSWiA oceniającej na początku br. kandydatów na wojewodów Spodziewam się, że takiej analizie będą poddani kandydaci na radnych, na posłów i senatorów. Przede wszystkim nowy wojewoda się sprawdził. Zaregował od razu na sytuację kryzysową. Media o nim rzadko mówią, raczej informując o ministrach, ale może to nawet lepiej, bo nie robi sobie reklamy. Jestem emigrantem i moja koncepcja jest pod wielkim wpływem koncepcji amerykańskich, które moim zdaniem są najlepsze, jeśli chodzi 3

6 o politykę kadrową. Należy stawiać na młodych i dynamicznych. Kadra kierownicza powinna składać się z 30-, 40-latków. Oczywiście powinni mieć bardzo doświadczonych doradców. W wieku 30-stu lat człowiek jest niezwykle dynamiczny, natomiast doświadczenie służy doradztwu. 57-letni wojewoda znalazł się jednak wśród tych szesnastu... Praktycznie rzecz biorąc może być. To też jest kwestia indywidualna. Ja jestem dość mocno posunięty w latach, ale jeszcze siedem lat temu zdobyłem mistrzostwo seniorów w tenisie. Na ogół jednak preferowani są ludzie młodzi. Cieszy fakt, że wśród nowych wojewodów jest tak wiele osób z doświadczeniem samorządowym. Kładliśmy na to bardzo silny nacisk. I faktycznie bardzo wielu z nich miało praktyczne doświadczenie samorządowe. Zwłaszcza Ewa Draus, wojewoda podkarpacki, która ma doświadczenie na kierowniczym stanowisku. Wspomniana przez Pana Profesora Ewa Draus jest jedną spośród dwóch kobiet na stanowisku wojewody. Nie było kobiet wśród kandydatów? To istotnie wynika z ograniczonej liczby kobiet wśród zaproponowanych osób. Jednak myślę, że te dwie panie będą dobrymi wojewodami. Poza tym o wyborze nie decydowała płeć. Pani Draus ukończyła socjologię na KUL-u, magisterium ekonomii we Francji i dyplom Alliance Francaise z języka francuskiego. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo trudne. Sam dobrze znałem francuski, a i tak musiałem się dużo uczyć, by dobrze zdać ten egzamin. Poza tym praktyka w Wojewódzkim Urzędzie Pracy czego jeszcze można chcieć? Rozmawiał: Daniel Pawluczuk Rozmowa była opublikowana w Serwisie Samorządowym PAP Jesteśmy wydawcą magazynów: Fundacja Promocji Gmin Polskich jest organizacją pozarządową istniejącą od 1994 roku. Celem statutowym fundacji jest: 1 opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia i przepływu informacji między gminami oraz instytucjami w kraju i zagranicą; 1 organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych; 1 promowanie ofert inwestycyjnych; 1 pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia; 1 promowanie potencjału społecznego, ekonomicznego i ekologicznego gmin polskich, 1 stymulowanie inicjatyw związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości lokalnej i aktywną walką z bezrobociem, 1 tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 1 pomoc informacyjna w rozwijaniu proekologicznej infrastruktury komunalnej, w tym komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Fundacja uczestniczy w szeregu inicjatyw skierowanych do samorządów lokalnych. Jesteśmy patronem medialnym takich inicjatyw i konkursów jak: 1 Gmina Fair Play : 1 Lider Polskiej Ekologii : 1 Wszystkie Kolory Recyklingu Program Publicznej Edukacji Ekologicznej: 1 Polska Bez Azbestu : 1 Projekt Leonardo da Vinci Nowy Biznes Nowy Start Z polskich gmin na staż do Umbrii 1 Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL e-dialog 1 Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Zasięg działalności Fundacji Promocji Gmin Polskich to obszar całego kraju. 4

7 Jedyny taki portal w Polsce powstały z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego i dla jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący kompendium wiedzy m.in. z zakresu prawa, gospodarki, edukacji i kultury, środowiska, polityki i administracji. 86% czytelników portalu to pracownicy różnego rodzaju szczebli jednostek samorządu terytorialnego i administracji samorządowej. Odwiedzany przez ponad osób dziennie stanowi nie tylko pełen zbiór wiadomości, jest także najlepszym nośnikiem dla informacji, które chcecie Państwo przekazać o swoim regionie. Uczestnictwo w Europejskiej Wszechnicy Samorządowej, to najprostszy sposób zaprezentowania się na forum portalu, intensywna promocja regionu oraz przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. 5

8 POROZUMIENIE WDROŻENIOWO-CERTYFIKACYJNE NA RZECZ POWSZECHNEGO WDROŻENIA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ZARZĄDZANIA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ CESI jeden z największych na świecie, niezależnych ośrodków badawczych i certyfikacyjnych. Założony w 1956 roku w Mediolanie, zatrudnia ponad tysiąc osób i prowadzi działalność w 35 krajach. Do CESI należy ponad 50% światowego rynku badań sprzętu elektro-mechanicznego. CESI jest ekspertem we wdrażaniu zaawansowanych technologii, innowacyjnych systemów pomiarowych i obliczeniowych w sektorze elektro-energetycznym. CESI we współpracy z IMQ (Instituto del Marchio di Qualita) od blisko 20 lat prowadzi proces certyfikacji systemów zarządzania wg schematu CSQ. Wydano do tej pory ponad certyfikatów ISO 9001: 2000, ISO 14001, OHSAS 18001, BS 7799, ISO/TS 16949, QS 9000, AVSQ 94 dla przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych oraz jednostek administracji publicznej. CSQ jest włoskim reprezentantem w międzynarodowym stowarzyszeniu IQNet, zrzeszającym największe jednostki certyfikujące z 34 krajów. Organizacje certyfikowane przez CESI/IMQ oprócz certyfikatu ISO 9001: 2000 uzyskują także certyfikat IQNet. CESI jest uznany przez władze Unii Europejskiej jako Organ Notyfikowany dla Dyrektyw Unii Europejskiej odnoszących się do wymagań bezpieczeństwa i dotyczących oznakowania CE. Usługi CESI w Polsce nie są opodatkowane podatkiem VAT. MADE jeden z największych w Polsce zespołów specjalistów w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001: 2000; zarządzania środowiskowego, ISO 14001: 2005; BHP: PN-N 18001; oraz innych standardów europejskich. MADE to także pracownicy naukowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści BHP, ADR i trenerzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii menedżerskiej. MADE zapewnia kompleksową obsługę szkoleniowo doradczą opartą na najnowszych osiągnięciach naukowo-badawczych i innowacyjnych metodach wdrożeniowych. MADE jest akredytowanym wykonawcą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz partnerem Konsorcjum Polska w Unii Europejskiej. MADE jest biurem organizacyjnym Krajowego Programu Promocji Gmin Polskich oraz Koordynatorem Krajowego Programu Promocji Jakości, w ramach projektu Przyjazna Polska. MADE jest jedną z nielicznych organizacji doradczych uhonorowaną rekomendacjami siedmiu niezależnych jednostek certyfikacyjnych. System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000, to niezbędny krok w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością usprawnia organizację pracy w gminie oraz podnosi jakość obsługi klienta. Certyfikaty ISO to nie tylko prestiż, ale także wiarygodność, szczególnie podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, oraz nawiązywania kontaktów europejskich. Program ma na celu pomoc w zdobyciu Certyfikatów Jakości ISO 9001: 2000 i IQNet każdej, nawet najmniejszej lub najuboższej gminie, a także rozpropagowanie europejskich standardów jakości wśród przedsiębiorstw działających na jej terenie. Gruntowne przygotowanie menedżerskie przyszłych władz gminy, to warunek efektywnego współdziałania w ramach organizacji i struktur europejskich oraz skuteczności podejmowanych działań. To także dodatkowy atut przy pozyskiwaniu inwestycji na teren gminy. Program obejmuje cykl kursów i warsztatów menedżerskich dla zarządów oraz rad gmin, a także szkolenia językowe. 6

9 1 Holiday Travel Sp. z o.o. jest jednym z najbardziej prestiżowych polskich biur podróży powstałym w 1991r., posiadającym licencję organizatora turystyki Nr Holiday Travel jest członkiem IATA, Polskiej Izby Turystycznej oraz EFAPCO międzynarodowej organizacji kongresowej. Prowadzimy wielokierunkową działalność turystyczną w kraju i za granicą. Główne nasze działy, to obsługa zagranicznej turystyki przyjazdowej. W wielu krajach posiadamy własnych przedstawicieli, którzy współpracują z naszym biurem. Posiadając licencję IATA obsługujemy zagraniczny ruch podróżniczy wielu ministerstw, Urzędów Centralnych, Jednostek Samorządów Terytorialnych, a także ruch biznesowy i indywidualny. Posiadana wiedza oraz kontakty międzynarodowe pozwalają nam na przygotowanie różnorodnych ofert zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług dla instytucji i klientów indywidualnych. Z myślą o potrzebach i zainteresowaniach gmin partnerów Europejskiej Wszechnicy Samorządowej przygotowaliśmy specjalną, atrakcyjną ofertę studyjnych wyjazdów do krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza do Włoch i Niemiec. Ich celem będzie bezpośrednie poznanie doświadczeń samorządów za granicą w zakresie nowoczesnej promocji swoich miejscowości i regionów oraz rozwoju turystyki, a zwłaszcza agroturystyki. Brytyjska firma z siedzibą w Londynie, specjalizująca się w budowaniu profesjonalnych, międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz narzędzi promocji i wymiany informacji między podmiotami w krajach Unii Europejskiej. Fundacja Promocji Gmin Polskich reprezentuje jej interesy na terenie Polski. Zachęciła do utworzenia pierwszej tego rodzaju, dwujęzycznej, polskoangielskiej witryny internetowej: odpowiadającej najwyższym obecnie standardom. Zapewnia ona dostęp do wielu aktualnych, istotnych informacji o potencjale, potrzebach i uwarunkowaniach funkcjonowania ogniw samorządu i szeroko rozumianego biznesu w Polsce, ale także o możliwościach i ofercie biznesu brytyjskiego i innych krajów Unii Europejskiej. b2b.uk.net, umożliwia także interaktywną współpracę między użytkownikami witryny. Głównym celem współpracy, wspieranej przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, jest promowanie polskich gmin jako ważnych, obiecujących partnerów biznesowych, gospodarzy atrakcyjnych miejsc i wydarzeń turystycznych, terenów wartych zainteresowania i korzystnych inwestycji. Dla samorządów, które włączają się do partnerstwa w ramach Europejskiej Wszechnicy Samorządowej, przygotowane zostały szczególnie korzystne warunki i atrakcyjne możliwości. Oferta Marketing Now Ltd to również możliwość realizacji zleceń związanych np. z pomocą w nawiązaniu i utrzymywaniu bezpośrednich kontaktów, także biznesowych, z pożądanymi podmiotami i osobami w krajach Unii Europejskiej, organizacją udziału w międzynarodowych wydarzeniach, targach, konferencjach, zapewnieniem indywidualnej promocji i potrzebnych informacji. 7

10 Regulamin Europejskiej Wszechnicy Samorządowej 1 Europejska Wszechnica Samorządowa (EWS) jest wyodrębnioną jednostką Fundacji Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie, powołaną do realizacji zadań określonych w niniejszym Regulaminie. 2 EWS integruje na zasadach partnerstwa jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w ich działaniach służących podnoszeniu jakości ich funkcjonowania i rozwoju oraz promowaniu w kraju i zagranicą ich doświadczeń i dorobku. 3 Przystąpienie do EWS jest dobrowolne, a status Partnera EWS uzyskuje się po podpisaniu przez Wójta lub Burmistrza, Deklaracji Przystąpienia do EWS. 4 EWS działa na rzecz Partnerów poprzez: 1. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w dążeniu do uzyskania certyfikatów jakości ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie z innymi krajami zrzeszonymi w Unii Europejskiej; 2. współdziałanie i pomoc w zakresie promocji lokalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i ekologicznych; 3. aktywne promowanie Partnerów przy wykorzystaniu rozmaitych instrumentów, a zwłaszcza możliwości wykorzystania portali internetowych: 1 Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej w ramach Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych, 1 partnera zagranicznego londyńskiej firmy Marketing Now Ltd. 4. organizowanie szkoleń i seminariów podnoszących kwalifikacje kadr samorządowych; 5. działalność centrum konsultacyjnego w zakresie rozbudowy i modernizacji lokalnej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poradnictwa w zakresie poszukiwania inwestorów i funduszy na te cele. 5 Prawem Partnera EWS jest udział we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez EWS. Partner ma w szczególności prawo do uczestnictwa w konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach organizowanych przez EWS, Fundację i jej Partnerów. Biuro EWS będzie informować Partnerów o wszystkich przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych podejmowanych w ramach EWS. 6 Partner EWS ma prawo korzystać na zasadach promocyjnych z wszelkich umów, jakie wiążą EWS z innym podmiotami, w tym zwłaszcza partnerami strategicznymi. 7 Partnerzy mają prawo korzystać na zasadach promocyjnych z innych projektów, programów i inicjatyw prowadzonych przez Fundację Promocji Gmin Polskich, a przede wszystkim z przedsięwzięć realizowanych w formule Administratora lub Partnera programów wspieranych przez Unię Europejską. 8 Partnerem EWS zostaje się po podpisaniu Deklaracji Przystąpienia stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 9 Wójt lub Burmistrz wskaże osobę wyznaczoną do utrzymywania systematycznego, operatywnego kontaktu z Biurem EWS. Fundacja zapewni tym osobom odpowiednie przygotowanie. Brak wskazania takiej osoby nie stanowi przeszkody do podjęcia współpracy partnerskiej. 10 Za korzystanie z wydawnictwa, projektów i Programów Fundacji oraz EWS nie pobiera się od Partnerów żadnych opłat. Tytułem udziału w kosztach Partnerstwa, w szczególności zabezpieczenia funkcjonowania biura EWS Partner zobowiązuje się do wnoszenia kwoty 175 złotych miesięcznie, w dwóch półrocznych ratach: pierwsza w terminie 14 dni po podpisaniu Deklaracji. Wpłaty należy dokonać w terminie do 14 dni od daty podpisania deklaracji na konto: Bank Zachodni WBK S.A. IX oddział w Warszawie Nr

11 Zniżki specjalne dla uczestników Partnerstwa w Europejskiej Wszechnicy Samorządowej % zniżki na wszystkie szkolenia z zakresu systemów jakości dla Zarządów i pracowników gmin (szkolenia kadry kierowniczej i rad gminy, pełnomocników systemu, audytorów wewnętrznych) w roku 2006 i 30% w latach % zniżki na szkolenia menedżerskie dla zarządów i rad gmin w roku 2006 i 25% w kolejnych latach (warsztaty zarządzania, leadership, public relations, negocjacje, umiejętności menedżerskie, zarządzanie czasem pracy, doskonalenie organizacji pracy, kultura organizacyjna) % zniżki na wszystkie pozostałe szkolenia (profesjonalna obsługa klienta, szkolenia informatyczne, podpis elektroniczny, bezpieczeństwo informacji, pierwsza pomoc, PPOŻ, BHP) w roku 2006 i 20% zniżki w kolejnych latach 4. 30% zniżki na usługi doradcze przy serwisie i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością dla wdrożeń rozpoczętych w 2006 roku i 15% zniżki dla wdrożeń rozpoczętych w latach następnych % zniżki na wszystkie pozostałe usługi (audyty, oceny zgodności, doradztwo dotacyjne, szkolenia prawne) w roku 2006 i 10% w latach następnych. Zniżki dla roku 2006 obowiązują również wtedy, jeżeli w 2006 roku została zawarta umowa o świadczenie danej usługi z realizacją w następnych latach. Oferta na start Dla pierwszych 10 gmin, które zgłoszą swój udział w Programie Promocji Gmin Polskich BEZPŁATNE SZKOLENIE Z PODSTAW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001: 2000! Dla pierwszych 100 gmin, które jako pierwsze otrzymają certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 wystawiony przez CESI (IQNet) bon na usługi MADE o wartości 10% poniesionych kosztów certyfikacji! 1 10% zniżki dla wyjazdów grupowych i indywidualnych dla partnerów EWS. 1 50% zniżki od kosztów wystawienia biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz bezpłatne dostarczenie zamówionych biletów i voucher ów turystycznych. DOŚWIADCZENIE UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY LEGITYMACJA SPOŁECZNA WYKSZTAŁCENIE PRACOWITOŚĆ Cechy idealnego wójta Trzy pytania do prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, kierownika Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej UMCS Jaki powinien być idealny kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta miasta? Jakimi cechami powinien się charakteryzować? Po pierwsze powinien mieć doświadczenie samorządowe. Uważam, że w samorządzie dobieranie ludzi z klucza partyjnego nie ma żadnego sensu. Po drugie powinien to być człowiek, który potrafi współpracować z ludźmi i ma doświadczenie społecznika. Jeśli taka osoba nie potrafi współpracować z ludźmi, to prawdopodobnie trudno będzie jej współpracować z radnymi, a dziś jest to niesłychanie trudne. Trzecią i zasadniczą kwestią jest legitymacja społeczna. Kandydat na wójta, burmistrza powinien cieszyć się poparciem społeczności lokalnej. W małych gminach warunek ten jest zazwyczaj spełniony, w dużych miastach bywa różnie, często są to ludzie anonimowi co jest bardzo złym rozwiązaniem. Kolejną kwestią jest wykształcenie. Osoba, która ma dobrze zarządzać gminą lub miastem powinna posiadać pewne minimum wykształcenia, najlepiej jeśli będzie to wykształcenie wyższe. Niestety zdarzają się sytuacje kiedy to klucz partyjny powoduje, że osoby bez wykształcenia zdobywają mandaty wójta, czy burmistrza. Poza tym osoba, który stara się o urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta powinna być pracowita, mieć chęci i zapał, powinna jeździć w teren, rozmawiać z ludźmi. Nie może być tak, że całą władzę wójt przekazuje zastępcom, dyrektorom wydziałów, czy sekretarzowi, a niestety takie przypadki dość często w naszych gminach się zdarzają. Czy wygląd zewnętrzny i prezencja potencjalnego wójta lub burmistrza ma znaczenie? Przy tym pytaniu powinniśmy się zastanowić nad tym, czy chodzi nam o wygrywanie wyborów, czy o to by taka osoba dobrze rządziła naszą gminą? Oczywiście marketing wyborczy jest rzeczą niesłychanie ważną, ale jeśli mówimy o wspólnotach lokalnych, nie jest to kwestia zasadnicza. W małych gminach wiejskich to się nie sprawdza, natomiast w większych może to prowadzić do sytuacji, w której wybierzemy sobie jakiegoś pięknego lalusia, który na przykład zyska poparcie kobiet, a potem skutki bywają opłakane. A czy płeć ma znaczenie? Ja bym kobiet nie przekreślał. Dla mnie nie ma to wielkiego znaczenia, są bowiem kobiety, które świetnie sobie radzą na stanowiskach wójtów i burmistrzów, są dobrymi menadżerami. Uważam, że jedyną kwestią jest to, czy takie kandydatki spełniają wymagania i posiadają cechy, o których wcześniej wspomniałem. Dziękuję za rozmowę Marcin Przybylski Rozmowa została opublikowana w Serwisie Samorządowym PAP 9

12 Skuteczna promocja gminy w internecie i w prasie, w Polsce i za granicą Każda polska gmina ma już własną stronę internetową. Prezentuje na niej informacje o swoich osiągnięciach, atrakcjach turystycznych, możliwościach inwestycyjnych itp. Wiele z nich jest dostępnych w wersji obcojęzycznej i zawiera bardzo wartościowe informacje dla ewentualnych zagranicznych inwestorów czy po prostu turystów zainteresowanych naszym krajem. Nie ulega wątpliwości, że nie ma możliwości zaistnienia gminy za granicą bez posiadania własnej witryny. Ale czy ten konieczny warunek jest również warunkiem wystarczającym? Pamiętając o tym, że internet jest skutecznym i tanim narzędziem marketingowym, trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie dlatego jest on masowo wykorzystywany. Posiadanie nawet atrakcyjnej, wielojęzycznej i wykonanej dużym nakładem środków witryny internetowej nie gwarantuje jeszcze jej sukcesu. Sukces każdej witryny internetowej mierzony jest liczbą odwiedzin ludzi potencjalnie zainteresowanych zwartą na niej informacją. Według ostrożnych szacunków obecnie funkcjonuje w internecie ponad 5 miliardów domen internetowych! Najpopularniejsza wyszukiwarka GOOGLE ma w swojej bazie danych zarejestrowanych ponad 4 miliardy stron internetowych. Oczywiście większość z nich nie zawiera istotnych informacji, co jednak nie zmienia faktu, że z każdą z nich witryna gminy musi konkurować o uwagę użytkowników internetu. Istnieje wiele sposobów promocji własnej strony internetowej. Jedna z najbardziej klasycznych metod jest umieszczanie informacji o niej w specjalnych katalogach internetowych. Była to najbardziej popularna metoda zanim rynkiem internetowym zawładnęły wyszukiwarki internetowe. W ostatnich latach doszło do zjawiska masowej inflacji katalogów i obecnie użytkownik internetu może mieć duże trudności z odróżnieniem wartościowego katalogu od katalogu śmiecia, który zawiera wpisy informujące o bezwartościowych witrynach internetowych. Tak czy inaczej, współczesny użytkownik internetu trafia na takie katalogi najczęściej poprzez wyszukiwarki w rodzaju GOOGLE czy YAHOO. I tutaj dochodzimy do następnej metody promocji witryny internetowej, czyli tzw. pozycjonowania. Pozycjonowanie jest zbiorem czynności i metod prowadzących do tego, aby strona internetowa pojawiała się na zadane, konkretne zapytania możliwie wysoko w wynikach wyszukiwania popularnych wyszukiwarek internetowych. Można uznać, że jest to najskuteczniejsza metoda promocji strony internetowej, ponieważ nie tylko gwarantuje ona dużą ilość odwiedzin, ale pozwala również na sterowanie jakością odwiedzających. Na przykład witryna gminy poszukującej inwestora, może pozycjonować swoją stronę w taki sposób, że będzie ona widoczna na czołowych pozycjach w wynikach wyszukiwarek, dla każdego, kto poszukiwać będzie w internecie na przykład: tereny inwestycyjne. Osoba, która trafi na stronę gminy taką drogą, jest z oczywistych względów bardziej interesująca dla gminy niż ktoś, kto trafi na stronę poszukując po prostu nazwy gminy, bądź za pomocą jakiegoś neutralnego zapytania typu Wisła. Pozycjonowanie ma jednak dwie podstawowe wady: jest kosztowne i długotrwałe. Osiąganie wysokich wyników w GOOGLE na popularne w polskim internecie zapytania może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Nawet przy tak wysokich opłatach efekt nie jest natychmiastowy, często trwa kilka miesięcy zanim strona gminy pojawi się w wyszukiwarce w czołówce wyników na interesujące zapytanie. Wyszukiwarki takie jak GOOGLE charakteryzują się również sporą bezwładnością. Strona gminy może osiągać dobre wyniki w wyszukiwarkach na jakieś tradycyjne, typowe zapytania, ale kiedy trzeba szybko dotrzeć do internautów z jakąś konkretną informacją, która jest istotna teraz, a za tydzień będzie już bezwartościowa (impreza kulturalna, przetarg itp.) tradycyjne pozycjonowanie jest zupełnie bezużyteczne. Kolejną trudnością pozycjonowania jest bariera językowa. Strony internetowe gmin zwykle osiągają całkiem niezłe wyniki w polskich wyszukiwarkach nawet bez dodatkowych działań firm zajmujących się pozycjonowaniem, na pewne tradycyjne słowa kluczowe, na przykład zawierające nazwę miejscowości. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja dotarcia gminy ze swoją ofertą do partnerów zagranicznych. Niewiele pomoże perfekcyjnie przygotowana niemiecko- czy angielskojęzyczna wersja witryny internetowej, bo aby została przeczytana, musi najpierw zostać odnaleziona. Promocja witryn w wyszukiwarkach zagranicznych jest bardzo trudna i dla większości firm zajmujących się pozycjonowaniem pozostaje ziemią nieznaną. Należy również pamiętać, że koszty pozycjonowania dla zapytań dla języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego są wielokrotnie wyższe. Zasadniczym pytaniem, jakie może postawić sobie gmina jest to, czy wyłącznie promocja internetowa w katalogach i wyszukiwarkach jest wystarczająca? Czy poważny inwestor będzie zainteresowany ofertą, która może odnaleźć jedynie w wyszukiwarkach? Czy taka oferta będzie traktowana z powagą, na jaką zasługuje? Wyszukiwarki działają 10

13 automatycznie i nie do uniknięcia są sytuacje, w których poważne strony pojawiają się w otoczeniu stron zupełnie niepoważnych. Taka sytuacja powoduje, że wielu internautów w poszukiwaniu informacji korzysta nie tylko z wyszukiwarek, ale również ze specjalnych portali informacyjnych, w których publikowane informacje weryfikowane są przez ludzi wyspecjalizowanych w danym temacie redaktorów. Przykładami takich portali informacyjnych w Polsce mogą być np. ONET, INTERIA, WIRTUALNA POL- SKA oraz wiele portali specjalizujących się w danej dziedzinie. Informacje zawarte w takich portalach są uporządkowane i poprawnie zredagowane. Ich wartość jest o wiele wyższa niż oferowanych przez automatyczne wyszukiwarki. Wielu biznesmenów wybiera ten rodzaj poszukiwania informacji w internecie, ponieważ oszczędza on cenny czas. Mimo, że internet jest obecnie najważniejszym kanałem przekazu informacji, to jednak nie jest jedynym. Ciągle przecież wydawane są czasopisma i gazety tradycyjne, funkcjonują i maja się dobrze redakcje radiowe i telewizyjne. Skuteczna promocja gminy nie może zapominać o tych prestiżowych środkach komunikacji i rozprzestrzeniania informacji. Rekapitulując dotychczasowe rozważania możemy wymienić kilka problemów, z jakimi gmina musi się zmierzyć chcąc zaistnieć w nowoczesnej, europejskiej przestrzeni informacyjnej: 1) informacje z gminy muszą być odnajdowane w katalogach, 2) informacje z gminy muszą być odnajdowane w wyszukiwarkach, 3) informacje z gminy muszą docierać do dziennikarzy portali informacyjnych i mediów tradycyjnych, 4) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione również w obcych strefach językowych. Takie zadania wydają się niewykonalne dla gminy dysponującej bardzo ograniczonym budżetem promocyjnym. Wpisy w katalogach to wydatek kilkuset złotych, za granicą kilkuset euro, pozycjonowanie w wyszukiwarkach to już koszt tysięcy złotych lub euro miesięcznie! Poważne i skuteczne dotarcie do dziennikarzy innych mediów niż regionalne, wiąże się nieodłącznie z koniecznością korzystania z usług agencji prasowych, które za każdą krótką notkę pobierają odpowiednio kilkaset złotych, a za granicą kilkaset euro. Na takie działania stać wielkie firmy, które posiadają własne działy Public Relations, lub korzystają z usług agencji PR i agencji prasowych, ale czy stać na to przeciętną polska gminę? Odpowiedź brzmi: Tak! Wszystkie wymienione działania mogą zostać zrealizowane za pomocą jednego, prostego w obsłudze narzędzia i co ważne, w dowolnie wybranym kraju europejskim. Odpowiedzią na wszystkie pytania zawarte w powyższym tekście jest europejska platforma informacyjna QLI- KWORLD. Jak to działa? Aby to wyjaśnić posłużę się wypunktowanymi już powyżej problemami. informacje z gminy musza być odnajdowane w katalogach QLIKWORLD prowadzi w 11 państwach europejskich katalogi branżowe: (Holandia) (Niemcy) (Francja) (Belgia) (Hiszpania) (Wlk. Brytania) (Szwajcaria) (Polska) (Czechy) (Rosja) (Kazachstan) W systemie tych katalogów zarejestrowanych jest obecnie około 2,5 miliona firm i instytucji z całej Europy. Codziennie są one odwiedzane przez około 5 milionów użytkowników. Specyfika tych portali polega przede wszystkim na tym, że umożliwiają poszukiwanie towarów i usług w dowolnym państwie w jednym z 8 obsługiwanych języków. Oznacza to, że na przykład Brytyjczyk poszukujący w Polsce producenta okien, nie musi zaglądać dodatkowo do słownika, aby sprawdzić jak brzmi polskie słowo oznaczające window. Podobnie Polacy mogą poszukiwać towarów i usług w Moskwie czy Berlinie po polsku. informacje z gminy muszą być odnajdowane w wyszukiwarkach QLIKWORLD posiada w Europie sieć ponad 5 tysięcy portali internetowych wyspecjalizowanych w branżach zawartych w poszczególnych katalogach. Na przykład krakowski hotel, który zarejestruje się na 3klik.pl w branży Hotele, będzie odnajdowany nie tylko na samym ale również na portalach tematycznych, takich jak np.: i wiele innych, a np. producent żaluzji także na portalu Każdy z tych portali jest pozycjonowany w najbardziej popularnych wyszukiwarkach internetowych w danym kraju. Dodatkowo każdy z klientów QLI- KWORLD może tworzyć własne oferty, informacje, które za pomocą specjalnej platformy informacyjnej PLAZOO pozycjonowane są bezpośrednio w wyszukiwarkach, przede wszystkim w tej najważniejszej, czyli w GOOGLE. Co to oznacza w praktyce dla gminy? Jeżeli na przykład gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, że stworzyła nowe tereny inwestycyjne i chce tym wydarzeniem zainteresować potencjalnych inwestorów niemieckich, to wystarczy, że za pomocą systemu 3klik napisze o tym informację w języku niemieckim, nada jej tytuł Możliwości inwestycyjne w Polsce (oczywiście po niemiecku) i kliknie przycisk OPUBLIKUJ. Po kilku dniach taka informacja pokaże się na pierwszej stronie wyników niemieckiego GOOGLE czy YAHOO, dla każdego internauty który będzie poszukiwał właśnie możliwości inwestycyjnych w Polsce (konkretnie investitionsmoeglichkeiten in Polen ). W taki sam sposób może to się odbywać dla dowolnej informacji i dla dowolnego (jednego z 8 obsługiwanych przez 3klik) europejskiego języka. 11

14 informacje z gminy muszą docierać do dziennikarzy portali informacyjnych i mediów tradycyjnych Jest to najtrudniejsze i najbardziej kosztowne zadanie. Oczywiście można wysyłać informacje bezpośrednio do redakcji, ale jest to czasochłonne, kosztowne i nieskuteczne. Trzeba zbudować własną bazę danych. Nie wystarczy, aby zawierała ona jedynie ogólne dane kontaktowe redakcji. Konieczna jest wiedza na temat konkretnego redaktora, który w redakcji zajmuje się tematyką, jakiej dotyczy informacja, którą gmina chce rozpowszechnić. Kolejnym problemem jest to, że redakcje zasypywane są setkami faksów i tysiącami maili, których po prostu nikt nie czyta o ile nie zostały one zamówione, nie pochodzą ze znajomego źródła i nie trafiają do właściwego odbiorcy. Oczywiście można w takim wypadku skorzystać z usług agencji prasowej, jednak tutaj na przeszkodzie stają koszty: kilkaset złotych w Polsce i kilkaset euro w zachodniej Europie. Korzystanie z usług agencji prasowej wiąże się również z koniecznością wykupienia drogich abonamentów i uciążliwą procedurą weryfikacyjną. Jak uporać się z tymi problemami? Za niską, zryczałtowaną kwotę QLI- KWORLD oferuje firmom i instytucjom z całej Europy usługę agencyjną. Na tym obszarze QLIKWORLD współpracuje z jedną z najbardziej znanych na świecie agencji informacyjnych PR NEWSWIRE (www.prnewswire.com), która działa na całym świecie, w każdym z krajów posługując się kanałami miejscowych agencji prasowych (w Polsce PR NEW- SWIRE przesyła informacje kanałami Polskiej Agencji Prasowej). W ten sposób, stworzona w gminie informacja zostanie najpierw skierowana do biura 3klik w odpowiednim kraju, tam zostanie sprawdzona pod względem językowym i merytorycznym (w razie potrzeby może zostać również tłumaczenie wiadomości) i przekazana do PR NEWSWIRE skąd natychmiast trafia do dziennikarzy, którzy dokładnie wiadomości o takiej tematyce zamawiali. Dla dziennikarza oznacza to, że otrzymuje interesującą informację, którą sam zamówił ze źródła, w którym sam się zarejestrował. Dla przykładu obecnie PR NEWSWIRE ma około odbiorców w Polsce, w Niemczech tysiąca. Jak to zrobić? To bardzo proste. W Polsce reprezentantem QLIKWORLD jest firma 3klik. Wystarczy, więc zarejestrować się bezpłatnie na stronie z podaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za projekt i oczekiwać na telefon od konsultanta-doradcy. Decyzją, jaką trzeba podjąć nawiązując współpracę z QLIKWORLD, jest wybranie kraju, w którym gmina chciałaby prowadzić swoją akcję promocyjną. W wybranym kraju gmina otrzymuje wpisy w katalogu branżowym, czyli na przykład na jeżeli zdecyduje się na Rosję, czy na jeżeli zdecyduje się na Niemcy. W każdym wypadku otrzymuje także wpisy katalogowe w polskim oddziale Gmina otrzymuje w Polsce bezpłatny pakiet 3 wiadomości, a w wybranym przez siebie kraju pakiet 24 wiadomości. Gmina otrzymuje dostęp do internetowego narzędzia, za pomocą którego redaguje swoje wiadomości. Natychmiast po ich opublikowaniu pojawiają się one w internecie, a po kilku godzinach wysyłane są do dziennikarzy. Każdy z klientów otrzymuje mailowe potwierdzenie dla każdej wiadomości, z dokładną listą redakcji, do jakich została ona wysłana. Tomasz Sadowski 12

15 E-HANDLOWIEC zawód przyszłości dla kobiet Czas na podsumowania Handel elektroniczny, e-marketing, mała firma w internecie to hasła, które przez ostatnie miesiące nie opuszczały sal szkoleniowych warszawskiego Instytutu Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. Finalizowany już projekt pn. E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet, trwający od lutego do września br., został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wychodząc naprzeciw rosnącej popularności e-biznesu i rodzących się dzięki niemu nowych potrzeb na rynku pracy, Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. podjął się niełatwego, bo dość nowatorskiego przedsięwzięcia. Jego zasadniczym założeniem było przeprowadzenie pięciu edycji szkolenia przygotowującego mieszkańców województwa mazowieckiego do założenia i prowadzenia własnej firmy, która w swojej codziennej działalności wykorzystuje techniki internetowe. Nadzór merytoryczny nad programem kursu pełnił prof. dr hab. Stefan Kojło kierownik Katedry Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Jako że celem wspomnianego działania 1.6 SPO RZL jest integracja i reintegracja zawodowa kobiet, projekt skierowany był do pań. Co w programie? W czasie każdego z 14-dniowych kursów uczestniczki miały okazję zapoznać się z podstawami prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów zakładania i prowadzenia własnej firmy. Warsztaty w pracowni internetowej wprowadziły kursantki w wirtualny świat małego biznesu. Do istotnych zagadnień, które poruszano, należały również m.in.: logistyka, płatności, e-marketing, negocjacje, a także handel zagraniczny, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej. Wielką zaletą szkoleń było to, że dzięki współfinansowaniu unijnemu i środkom budżetu RP, były one całkowicie bezpłatne. Wszystkim paniom zapewniono wyżywienie, a tym spoza Warszawy nocleg w jednym z hoteli nieopodal miejsca szkoleń i zwrot kosztów podróży. Kto skorzystał? Szkolenie ukończyło w sumie 120 osób. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było przesłanie ankiety zgłoszeniowej, obecność na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym oraz spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów: status bezrobotnego, bierność zawodowa, niskie kwalifikacje bądź zamieszkiwanie na obszarach wiejskich. Trudno było przewidzieć poziom zainteresowania tematyką projektu, zwłaszcza, że e-handel ciągle pozostaje początkującą gałęzią polskiej gospodarki. Tymczasem pierwsze dni kampanii promocyjnej przyniosły prawdziwą falę telefonów, faksów oraz i z prośbą o zapisanie na kurs. W niedługim czasie do biura projektu napłynęło w sumie ponad 300 zgłoszeń. Jak nas widzą Z myślą o potrzebie oceny wykonywanych działań, organizatorzy zaplanowali wewnętrzny system monitoringu i ewaluacji projektu. Jedną z metod było badanie opinii uczestniczek, które w ostatnim dniu szkolenia wypełniały anonimowe ankiety oceniające jego merytoryczną i organizacyjną stronę. Jak się okazało, 94% uczestniczek stwierdziło, że szkolenie spełniło ich oczekiwania. Najwięcej ocen znakomicie lub bardzo dobrze uczestniczki przyznały: obsłudze organizacyjnej kursu (97%), materiałom szkoleniowym i atmosferze w czasie zajęć (89%), jak również tematyce i treści kursu oraz sposobowi prowadzenia wykładów (po 75%). Instytut prowadzi aktualnie badanie opinii i sytuacji zawodowej absolwentek dwa miesiące po zakończeniu ich udziału w projekcie (również za pomocą anonimowych ankiet). Jak wynika z pierwszych 30 nadesłanych formularzy, szkolenie poszerzyło wiedzę handlową wszystkich badanych uczestniczek, 72% z nich kurs nauczył lepiej posługiwać się internetem i zachęcił do częstszego korzystania z jego zasobów. Tyle samo osób chce podjąć pracę lub działalność związaną z e-handlem, a według 83% badanych, ich perspektywy na rynku pracy dzięki szkoleniu stały się lepsze. Podziękowania Miłym zaskoczeniem dla organizatorów było nadspodziewanie duże zainteresowanie projektem. Nie sposób pominąć tutaj wkładu gospodarzy gmin, miast i powiatów województwa mazowieckiego. Obok akcji dystrybucji ulotek przy głównych trasach Mazowsza, Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. rozesłał informację o planowanych szkoleniach do wszystkich starostów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy, prezydentów miast oraz większości burmistrzów i wójtów gospodarzących w województwie. Dlatego instytut składa serdeczne podziękowania wszystkim samorządowcom, dyrektorom instytucji rynku pracy oraz lokalnym organizacjom (w tym szczególnie Gminnym Centrom Informacji) za rozpowszechnienie informacji o szkoleniu E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet. Instytut wyraża również wdzięczność w imieniu mieszkanek Mazowsza, które skorzystały ze wsparcia, jakie zaoferowało im przedsięwzięcie, i których sytuacja na rynku pracy dzięki niemu choć trochę się poprawiła. Co dalej? Ponieważ chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu ciągle przybywa, instytut oczekuje na decyzje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, które właśnie rozpatrują kolejne wnioski o dofinansowanie podobnych projektów. Popularyzacja e-commerce i kształcenie w tym kierunku nowych kadr, które zasilą polski rynek pracy, czynią przedsięwzięcie szczególnie atrakcyjnym. Zatem czy nastąpi ciąg dalszy? Przekonamy się już niebawem. Kontakt dla zainteresowanych: Instytut Audytu i Ewaluacji Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40, Warszawa tel , fax

16 Krajowy Program Promocji Gmin Polskich Wiarygodna i Przyjazna Gmina na 5 minut przed premierą. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 ma wreszcie realną szansę trafić pod strzechy nie tylko przedsiębiorstw, ale także jednostek administracji samorządowej. Zgodnie z naszą smutną tradycją, Polska także pod względem jakości wlecze się w ogonie krajów europejskich. Dysproporcja pomiędzy Polską, a większością krajów Unii Europejskiej, łącznie z tymi, które wraz z Polską do Unii wstępowały, jest już bardzo duża. ISO w liczbach Wg przewodnika ISO Survey 2004 do grudnia 2004r. na świecie wydano łącznie certyfikatów ISO 9001:2000 w 154 krajach. Najwięcej wdrożeń na świecie dokonały... Chiny łącznie certyfikatów. Drugie niekwestionowane miejsce zajmują Włochy ( certyfikatów), następnie Wielka Brytania (50 884), Japonia (48 989), Hiszpania (40 972), USA (37 285), Francja (27 101), Niemcy (26 654), Australia (17 365) i Indie ( certyfikatów). Na tym kończy się światowa lista Top Ten. Polska pod względem ilości wydanych certyfikatów zajmuje w Europie 10-te miejsce (5753 certyfikaty). Przed nami: Włochy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Francja, Węgry. Mimo zakwalifikowania się do europejskiej dziesiątki nie jest to powód do zadowolenia. Istotnym wskaźnikiem jakości organizacyjnej gospodarki danego kraju jest nie ilość wydanych certyfikatów, a ilość certyfikowanych organizacji, w stosunku do ilości osób zamieszkujących dany kraj. Wskazuje on bowiem, jak wiele osób pracuje w nowoczesnych organizacjach spełniających międzynarodowe standardy. Polska pod względem zaludnienia zajmuje 32 miejsce na świecie z liczbą mieszkańców (dane za 2006). Stosunek ilości organizacji z wdrożonym systemem jakości do ilości mieszkańców, dla Polski wynosi 0, Dla porównania: nasz południowy sąsiad Słowacja ma wdrożonych 2008 systemów, pod względem ludności zajmuje 107 miejsce na świecie (5,4 mln mieszkańców), wskaźnik jakości dla Słowacji wynosi więc 0, Trzykrotnie więcej niż dla Polski! Polska nie może nawet marzyć o dogonieniu Czechów czy Węgrów. Czesi posiadają certyfikowanych organizacji, Węgrzy Wskaźnik jakości jest w przypadku tych krajów prawie 10-krotnie wyższy, niż w Polsce, odpowiednio: 0,001528, 0, Z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej tylko Litwa ma nieco mniejszy od Polski współczynnik 0, Łotwa i Estonia zdążyły nas już dawno wyprzedzić. A kraje przed akcesją? Polska pozostaje daleko w tyle za Rumunią (5153 wdrożeń/ mieszkańców, wskaźnik jakości: 0, ), Bułgarią (1685/ = 0,000262). Wskaźnik jakości można traktować jako jeden z ważnych czynników wpływających na wybór miejsc inwestycji, zwłaszcza tych wielkich, ponieważ o atrakcyjności inwestycyjnej regionu decyduje także odległość od dostawców, z którymi inwestor zamierza współpracować. Budowanie zakładu w odległości kilkuset kilometrów od najbliższego dostawcy o wymaganej jakości, jest i nieekonomiczne i kłopotliwe ze względów logistycznych. Nie sprawdzenie dostawców pod względem jakości może się wiązać z koniecznością prowadzenia u nich tzw. audytów drugiej strony czyli sprawdzaniu, czy procesy produkcyjne przebiegają pod należytą kontrolą. Jest to kłopotliwe i kosztowne, dlatego zakłady posiadające wdrożony System Zarządzania Jakością na swoich dostawców wybierają firmy posiadające ten system. W przypadku Polski znalezienie takich dostawców jest, jak widać z powyższych liczb znacznie trudniejsze niż w innych krajach. Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwagę stan dróg i biurokratyczne przepisy, to nie należy się dziwić, że inwestorzy omijają nasz kraj szerokim łukiem, wybierając Słowację, Węgry, Czechy, Rumunię Prawie stracona dekada... Polska nie wykorzystała w pełni szansy jaką stworzyły fundusze przedakcesyjne. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na tych, którzy zaniedbali konieczność szerokiego upowszechnienia informacji o dotacjach unijnych, zanim się one pojawiły, oraz korzyści płynących z dostosowania się standardów europejskich, zanim stały się one powszechne. Efekt był taki, że gdy fundusze przedakcesyjne stały się dostępne, mało który przedsiębiorca wierzył, że ktoś (tzn. Unia) chce dawać pieniądze za darmo. Gdy dotacje się upowszechniły, zabrakło wiedzy dlaczego ważne jest wdrożenie systemu. W tym momencie, rzadko który przedsiębiorca uważa, że wymyślił lepszy system zarządzania jakością niż ISO, jednak dotacje strukturalne na wdrożenie systemu są w stosunku do przedakcesyjnych znacznie ograniczone i trudniejsze do uzyskania. Nie spotkałem się z danymi dotyczącymi ilości gmin z wdrożonym systemem. Prawdopodobnie nikt takich statystyk nie prowadzi, mimo, że coraz więcej organizacji widzi taką potrzebę. Można się jednak domyślać, że wskaźnik jakości w odniesieniu do jednostek administracji samorządowej jest jeszcze gorszy, niż w przypadku polskich przedsiębiorstw. Nie było prowadzonej systematycznej edukacji administracji z zakresu systemów jakości i europejskich standardów funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Obecnie są prowadzone duże programy szkoleniowe z zakresu jakości dla pracowników służby cywilnej i konsultantów organizacji pozarządowych. Nie stworzono także systemowych funduszów na wdrażanie systemów jakości w jednostkach administracji. W rezultacie władze gminne powtarzały często te same argumenty przeciw wdrażaniu systemów jakości, co przedsiębiorcy. W tej sytuacji, tylko co bardziej przedsiębiorczy wójtowie i burmistrzowie pod- 14

17 jęli trud wygospodarowania środków na wdrożenie systemów. Są oni pionierami nowoczesności w administracji i pozytywnym przykładem dla innych samorządów. Efekty wdrożenia systemów jakości zaczynają być widoczne zarówno dla codziennych klientów tych organizacji, jak i potencjalnych inwestorów. Krajowy Program Promocji Gmin Polskich Wiarygodna i Przyjazna Gmina ogólna charakterystyka Głównym celem programu jest przygotowanie, pod względem organizacyjnym i personalnym jak największej liczby samorządów terytorialnych do funkcjonowania zgodnie z międzynarodowymi standardami, możliwie jak najniższym kosztem. W założeniu program powinien być dostępny dla każdej zainteresowanej gminy. Program jest związany z Krajowym Programem Promocji Jakości propozycją przeprowadzenia podobnych działań w małych i średnich przedsiębiorstwach działających na terenie gminy. Kolejnym krokiem jest popularyzacja regionów (rozumianych jako jednostka administracji samorządowej wraz z działającymi na jej terenie przedsiębiorstwami), które osiągną wysoki wskaźnik jakości. Promocja obejmie działania w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Program kładzie szczególny nacisk na rozwój dobrej współpracy pomiędzy administracją, a lokalnym biznesem, a zarząd gminy jest traktowany jako gospodarz i reprezentant regionu. Od jakości i zakresu tej współpracy zależą m.in. koszty uczestnictwa w programie. Im więcej przedsiębiorstw działających na terenie gminy rozpocznie wdrożenie w ramach programu tym niższe koszty wdrożenia poniesie sama gmina. Teoretycznie koszt wdrożenia może się obniżyć do symbolicznej złotówki, jeżeli na terenie gminy odpowiednio dużo przedsiębiorstw rozpocznie w ramach programu wdrożenie. Program składa się z trzech działań: 1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000 Organizacja staje się bardziej wiarygodna i przejrzysta w funkcjonowaniu w wyniku wdrożenia systemu. Organizacja posiadająca wdrożony System Zarządzania Jakością jest z natury rzeczy przyjazna, tzn. ukierunkowana na klienta i dążąca do jak najbardziej skutecznego i sprawnego zaspokojenia jego potrzeb. Jakość wdrożonych systemów potwierdzi jednostka certyfikacyjna będąca członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IQNet, zrzeszającego po jednej, reprezentacyjnej jednostce certyfikującej z 34 krajów. Organizacje zrzeszone w IQNet wzajemnie uznają wydane przez siebie certyfikaty. 2. Przygotowanie menedżerskie zarządów i rad gmin Równie ważne jak osiągnięcie wiarygodności i przejrzystości organizacji, jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, która tą organizacją będzie zarządzała. W ramach programu zostaną przeprowadzone kursy i warsztaty menedżerskie dla zarządów i rad gmin oraz szkoleń z zakresu obsługi klienta i organizacji czasu pracy dla szeregowych pracowników. Przewiduje się także szkolenia językowe, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, szkolenia międzykulturowe i in. 3. Promocja jednostek administracji samorządowej oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy biorący udział w programie będą promowani poprzez portal internetowy Przyjazna Polska pismo Gmina oraz inne media. Przedstawiciele najbardziej przedsiębiorczych regionów wezmą udział w wyjazdach studyjnych oraz spotkaniach z europejskimi organizacjami samorządowymi, gospodarczymi, oraz normalizacyjnymi. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w polskich i europejskich konkursach jakościowych. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji jakości zostaną przyznane wyróżnienia i nagrody. Kalendarium programu. Rozpoczęcie programu nastąpi bezpośrednio po wyborach samorządowych XI/XII Realizacja programu obejmie lata Działanie 1 od stycznia 2007 do grudnia 2007, działanie 2 w latach Działanie 3 w latach Obecnie jest prowadzona rejestracja uczestników oraz akredytacja ekspertów. Rejestracja ma na celu określenie zainteresowania programem i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników programu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia z zakresu systemu zarządzania jakością. Rejestracji można dokonać poprzez stronę Jarosław Kmieć Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités (PNEC) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego nie działającą dla zysku, od 12 lat współpracującą z samorządami lokalnymi. Od 2003 r. istnieje możliwość przekazania 1% należnego podatku na rzecz działalności wybranej organizacji pożytku publicznego. Pomóż nam zadbać o przyszłość naszego środowiska przekazując 1% swojego podatku. Każdy grosz się liczy! Dziękujemy! Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Krakowie Rynek Główny 31 Rachunek Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites Nr:

18 Szwedzkie doświadczenia w produkcji zielonej energii Szwecja ma największe w Europie doświadczenie, jeśli chodzi o nowoczesne technologie produkcji energii odnawialnej powiedział 13 marca 2006 r. podczas swojej ostatniej wizyty w Szwecji premier Polski. Jak podaje PAP, premier Kazimierz Marcinkiewicz i premier Szwecji Göran Persson, uzgodnili podczas rozmów w Sztokholmie, że Polska będzie korzystać ze szwedzkich doświadczeń w zakresie energii odnawialnej. W dniach od 31 maja do 1 czerwca br. w Jönköping, 320 km od stolicy Szwecji odbyły się Międzynarodowe Targi World Bioenergy 2006, którym towarzyszyła konferencja Pellets 2006 oraz targi Elmia Waste & Recykling. Kluczem do tegorocznego sukcesu okazało się powiązanie trzech elementów. Konferencje, wystawa wewnątrz przestronnych nowoczesnych lokali z demonstracją maszyn na przestrzeni otwartej oraz liczne wycieczki z wizytami w obiektach okazały się atrakcyjnym pomysłem mówi Alan Sherrard, manager projektu Elmii. Targi World Bioenery 2006, patronowane przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa osobiście zanagażowanego w zagadnienia ochrony środowiska i uroczyście otwierane przez premiera Görana Perssona, niewątpliwie zaliczyć można do jeszcze jednego sukcesu Szwedów w dziedzinie zielonej energii. To dopiero druga edycja tego prestiżowego przedsięwzięcia, a już uzyskała uznanie i rozpoznawalność na świecie. Może to potwierdzić ponad zwiedzajacych, 100 wystawców i 1150 uczestników konferencji. Przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu z ponad sześćdziesięciu państw gościli w Jönköping na najważniejszym na świecie wydarzeniu targowym dotyczącym bioenergii. Najliczniejsze zagraniczne delegacje przyjechały z Ameryki Północnej, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Chin oraz Rosji. Teoria w praktyce Atrakcyjność tego prestiżowego przedsięwzięcia, organizowanego co dwa lata polega na unikalnym koncepcie, kładącym nacisk na zapoznanie gości z praktyką funkcjonującą w Szwecji. Taking you from Know how to show How, to motto tego międzynarodowego wydarzenia, dającego niepowtarzalną okazję do obejrzenia najnowszych rozwiązań praktycznych stosowanych w kraju gospodarzy, gdzie elektryczność jest produkowana w większej skali z bioenergii niż z paliw stałych, a biomasa stanowi 24% całego zapotrzebowania energetycznego. Te trzy dni to więcej niż tylko targi. To obszerny program konferencyjny oraz przede wszystkim wizyty w nowoczesnych elektrociepłowniach, ciepłowniach i fabrykach w okolicach Jönköping i Sztokholmu. Obiekty z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w dziedzinie bioenergii i recyklingu, otworzyły drzwi dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć teorię w praktyce. Największą popularnością gości cieszyły się wyjazdy dotyczące pozyskiwania energii z lasu oraz produkcji pellet na skalę przemysłową. Dla gości World Bioenery 2006 przewidziana była również możliwość uczestnictwa w sześciu wycieczkach przed- i pokonferencyjnych z bezpośrednim transportem z/na międzynarodowe lotnisko w Sztokholmie Arlanda. Sortowanie stanowi różnicę między odpadami, a zasobami. Pytaniem jest, czy zasoby powinny być wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów, czy paliwa. Po raz pierwszy zagadnienie to było szeroko dyskutowane na targach w Jönköping. W Szwecji zarabia się pieniądze na imporcie odpadów komunalnych z krajów, gdzie śmieci stanowią tylko problem. Spalanie odpadów pozwala na uzyskanie taniej energii i zapobiega powstawaniu kosztownych i nieprzyjaznych środowisku wysypisk. Na wystawie prezentowanych było wiele ciekawych rozwiązań technicznych dotyczących recyklingu i oczyszczania. Przykładem może być wydająca się nieco futurystyczna wizja miasta bez śmieciarek. Prezentowany system centralnego odkurzacza osiedlowego, wysyłający posortowane śmieci do kontenerów poza obszarem osiedlowym, funkcjonuje w kilku miejscach w tym w jednym z najnowocześniejszych osiedli w Sztokholmie-Hammarby Sjöstad. W czasie tzw. side events prezentowano bardzo modne obecnie zagadnienie Miasta Zrównoważonego Rozwoju the Sustainable City, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gospodarowania odpadami, recyklingu oraz OZE. Otwarcie elektrociepłowni w Torsvik Moim zdaniem główną atrakcją targów były wycieczki dotyczące m.in. przeróbki odpadów na energię, procesów gazyfikacji biomasy oraz produkcji biopaliwa. Każdego dnia targów goście mieli okazję zwiedzić wiele interesujących obiektów Elektrociepłownia w Torsvik. Fot. K. Nosarzewska m.in. elektrociepłownię w Torsvik, znajdującą się w pobliżu Jönköping. Elektrociepłownia oddana do działania w czasie targów, jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w Szwecji. Przy jej budowie wykorzystano najnowszą technikę przyczyniającą się do zminimalizowania emisji substancji nieprzyjaznych środowisku. Koszt inwestycji szacuje się na 1,1 miliardów szwedzkich koron. Roczna produkcja elektrociepłowni wynosić będzie ok. 350 GWh ciepła i ok. 80 GWh energii elektrycznej. 16

19 W styczniu 2005 południową część Szwecji dotknął huragan Gudrun. W jego następstwie powalonych zostało 70 milionów m³ lasów, czyli objętość odpowiadająca rocznym statystykom przeróbki lasu w Szwecji. Jak Szwecja poradziła sobie z zagadnieniami popytu, podaży i logistyki w obliczu huraganu? Można było się przekonać w czasie wycieczki tematycznej zatytułowanej Następstwa huraganu Gudrun. Jedną z moich faworytek była wycieczka do Enköping, gdzie znajduje się samowystarczalne rozwiązanie energetyczne dla gminy liczącej mieszkańców. Od 1994 elektrociepłownia Ena Kraft opalana jest biopaliwem produkowanym w regionie. Zrębki wierzby Salix pochodzą z pól, gdzie oczyszcza się ścieki komunalne. Uczestnicy wyjazdu wyliczali plusy tego pomysłowego i świetnie funkcjonującego rozwiązania dla gminy i jej mieszkańców: tania oczyszczalnia ścieków, system nawożenia plantacji dopasowany do ekologicznego obiegu składający się ze ścieków komunalnych, szlamu i popiołu oraz zagwarantowany zbyt wierzby szybkorosnącej dla rolników. Opisywany powyżej wyjazd wchodził w skład sześciu dodatkowych wycieczek przed- i pokonferencyjnych zorganizowanych 29 maja i 2 czerwca. Tematy innych wycieczek dotyczyły produkcji etanolu, plantacji szybkorosnących roślin energetycznych Salix, transportu biogazu, produkcji i wykorzystywania pellet z wizytami w Västerås, Örebro, Laxå, Linköping, Norrköping, Nyköping, Katrineholm itd. Gospodarstwo rolne jako producent i użytkownik bioenergii prezentowane było m.in. na przykładzie fermy drobiu ogrzewanej paliwem pochodzącym z przeróbki słomy. Jako ciekawostkę podam, że można było zobaczyć pierwszy na świecie pociąg pasażerski napędzany biogazem oraz zwiedzić letnią rezydencję premiera Szwecji. Szwecja system, który działa na piątkę Szwecja posiada bardzo zaawansowane rozwiązania dotyczące oczyszczania i jest liderem w dziedzinie bioenergii. Jedna czwarta zużycia energii, włącznie z transportem jest zaspokajana przy pomocy biopaliw, przede wszystkim pochodzenia odpadowego i z industrializacji lasów. Szwedzki sektor pozyskiwania energii z biomasy jest bardzo dobrze rozwinięty. Jak podaje Pelletsindustrins Riksförbund związek zrzeszający producentów Pellets w 2005 roku Stacja tankowania biogazu w Jönköping. Fot. Svebio wyprodukowano w Szwecji ton pellet. Statystyki Pir wykazują że podaż i popyt na biopaliwa rośnie, a dostawy pellet do prywatnych domów w roku 2005 zwiększyły się o 34 procent w porównaniu z rokiem Zagadnienia wykorzystania i rozwoju paliw płynnych takich jak RME, etanol oraz inne zielone paliwa są oczywistością. Na szwedzkich ulicach jeżdżą autobusy na etanol oraz samochody na biogaz wyprodukowane m.in. przez. Volvo i Saab, a 60 procent ciepła wytworzonego w lokalnych centrach grzewczych pochodzi z ekologicznych źródeł. Kraj naszych sąsiadów importuje rocznie 20 tys. ton śmieci i wywarza z nich tanie ciepło. Działa tu sprawnie funkcjonujący system gromadzenia i sortowania śmieci dla recyklingu. Ze śmieci wytwarza się tu ok. 6,4 proc. całego ciepła używanego do ogrzewania i ocieplania mieszkań. Pytanie, co jest paliwem, a co jest nowym produktem, jest obecnie bardzo popularne w Szwecji i będzie coraz częściej zadawane w związku z rosnącymi cenami ropy. Przypadek Szwecji jest interesujący tym bardziej, że zlikwidowano dwa jądrowe reaktory, a deficyt energii zrównoważono paliwem produkowanym z OZE. Poparcie władz Królestwa Szwecji Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii są zagadnieniami priorytetowymi w kraju gospodarzy. Król Szwecji Karol XVI Gustaw znany ze swojego osobistego zaangażowania w problemy środowiska objął patronat nad World Bioenergy W konferencji Elmia Waste & Recykling udział wzięło wielu przedstawicieli szwedzkich organizacji rządowych m.in. Minister Środowiska Lena Sommestad. Zainteresowanie ochroną środowiska podziela szwedzki premier, który dokonał uroczystego otwarcia targów. Nie musisz być laureatem Nagrody Nobla, żeby rozumieć, że ropa będzie za droga aby ją spalać powiedział Göran Persson w swoim inauguracyjnym przemówieniu, w którym przypomniał o rządowym planie uniezależnienia kraju od ropy. Działania szwedzkiego rządu w zakresie zielonej energii koncentrują się na trzech obszarach: transporcie, przemyśle oraz systemie grzewczym mieszkań i budynków. W tym roku wszedł w życie plan dofinansowania dla posiadaczy prywatnych domów, którzy chcą stosować ogrzewanie przyjazne środowisku. Dla wszystkich, którzy dzisiaj ogrzewają swoje domy paliwem olejowym, a chcą wymienić np. kotły olejowe na takie, w których wykorzystuje się ekopaliwo, zastosować pompy ciepła pobierające energię z ziemi, skał i jezior, biopaliwo, korzystać z energii pochodzenia słonecznego bądź podłączyć się do sieci ogrzewania centralnego, przewidziana jest konkretna pomoc materialna. Plan obowiązywać będzie do Za wyzwanie w Szwecji uważa się sektor transportu i przemysłu. Nasz wspólny globalny interes To jedyne targi tak popierane przez władze Szwecji, co podkreśla znaczenie zarządzania odpadami i zagadnieniami bioenergii w tym kraju. Rząd Szwecji wspiera inwestycje związane z energią odnawialną i gospodarką odpadami, co stanowi podstawę dla szybkiego rozwoju tych sektorów oraz stwarza rynek dla przedsiębiorstw oferujących produkty, usługi i technologie związane z dziedziną bioenergii. 17

20 Według prowadzącego konferencję dr Tomasa Kåbergera tegoroczny sukces World Bioenergy odzwierciedla dynamiczny rozwój zagadnień dotyczących bioenergii na świecie. Uważa też, że podyktowane jest to czynnikami zarówno politycznymi, jak i ekonomicznymi oraz prognozuje dalszy ekspansywny rozwój międzynarodowego handlu w sektorze zielonej energii. W obliczu wzrastających cen ropy, a także rosnącej świadomości o potrzebie ochrony środowiska, w trosce o konsekwencje zmian klimatycznych, dążeniu do ulepszenia bezpieczeństwa energetycznego, kreowaniu nowych miejsc pracy w gospodarstwach rolnych zagadnienie produkcji paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii jest bardzo aktualne. Polska dąży do spełnienia wymogów stawianych przez UE krajom członkowskim, dlatego ważne jest, aby na takich spotkaniach jak World Bioenery 2006 bywali zarówno polscy politycy, jak i polscy przedsiębiorcy. Więcej gości z Polski Organizatorami imprezy są Svebio the Swedish Bioenery Association oraz Elmia, a głównym sponsorem koncern TallOil, który jest jednym z europejskich liderów działających w dziedzinie biopaliw i bioenergii. Dlaczego byliście zainteresowani w tym roku udziałem Polski w targach? zapytałam organizatorów ze Svebio. Po pierwsze uważamy, że temat odnawialnych źródeł energii ma w Polsce szczególne znaczenie, a doświadczenie Szwecji może być cenne dla Polski tym bardziej, że warunki atmosferyczne i klimat południowej Szwecji są zbliżone do panujących w Polsce. Po drugie chcielibyśmy, aby rozwijała się współpraca handlowa miedzy naszymi krajami. Istnieją już przykłady takiej współpracy, mowa tu o konkretnetnych firmach. World Bioenergy 2006 ma na celu zwiększenie ilości takich przedsięwzięć mówi Kjall Andersson, PR manager. Jesteśmy ponadto przekonani, że doświadczenia szwedzkich firm są wartościowe dla Polski, ponieważ pozwalają na uniknięcie wielu błędów, z którymi borykała się Szwecja dodaje Karin Haara, manager projektu. Zdanie to podziela radca Ambasady Szwecji w Warszawie, Gunnar Haglund, który zajmuje się promocją kontaktów gospodarczych i stara się przekonać polskich partnerów do tego, że współpraca w dziedzinie bioenergii jest korzystna dla obu stron. Kilka dni temu odbyło się seminarium, na którym radca w swoim przemówieniu Polen Europas största miljömarknad (Polska największy ekorynek w Europie) zachęcał szwedzkie firmy do inwestowania w Polsce. W tym roku na targach nie było wielu gości z Polski. Obecny na wystawie I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Szwecji Krzysztof Łoziński, uważa, że powodem takiej sytuacji może być cena, dość wygórowana w przełożeniu na polskie warunki. Krzysztof Łoziński jest jednak optymistą i będzie pracował nad tym, aby w kolejnej edycji targów uczestniczyło więcej Polaków. Ambasada ma w planach stworzenie polskiego stoiska wystawowego. Takie stoisko miała na przykład Republika Czech. Będziemy się starać o zaliczenie tych targów do grona imprez targowych objętych rządowym programem, umożliwiającym polskiej firmie zmniejszenie kosztów udziału w targach i wystawach zagranicznych. Mowa tu o Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), utworzonym przez Ministerstwo Gospodarki w celu poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Istnieje więc szansa, że zainteresowane polskie firmy będą miały możliwość na uzyskanie wsparcia finansowego, aby zaprezentować swoją działalność na kolejnych Targach World Bioenergy. Oczywiście pod warunkiem, że starania ambasady zakończą się pomyślnie. Następna edycja World Bioenergy w Jönköping odbędzie się maja 2008 roku. Kamila Nosarzewska SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen Torsgatan 12, 3 tr SE Stockholm 18

Partnerstwo na rzecz rozwoju gmin w Polsce

Partnerstwo na rzecz rozwoju gmin w Polsce Partnerstwo na rzecz rozwoju gmin w Polsce Szanowni Pañstwo, W imieniu Zarzπdu Fundacji Promocji Gmin Polskich pragní poinformowaê o nowej inicjatywie programowej, podejmowanej w przekonaniu, øe jej realizacja,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY 16 22 czerwca 2008 www.ekipa.info www.workwindow.info Internetowe Europejskie Targi Pracy odbędą się w dniach 16 do 22 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Magazyn GMINA To czasopismo, założonej w 1994 roku przez kilkanaście instytucji: agend rządowych, stowarzyszeń miast i gmin oraz banków; Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOMERCJALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument dostępny również w Internecie: www.komercjalizacja.cl-consulting.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ESPRO SARL 35, - 31 400 TOULOUSE 455, - 06 200 NICE

ESPRO SARL 35, - 31 400 TOULOUSE 455, - 06 200 NICE Group ESPRO SARL Conseil d' Affaires Franco-Polonais Francusko-Polska Grupa Doradcza 35, rue Monplaisir - 31 400 TOULOUSE 455, Promenade des Anglais - 06 200 NICE Tél./fax.: + 33 493 187 380 e-mail : contact@groupespro.com

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie realizacji zadania z projektu Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celami konkursu są: 1) promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług i etyki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Kurs dla przewodników dominikańskich - V edycja

Kurs dla przewodników dominikańskich - V edycja Kurs dla przewodników dominikańskich - V edycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Informacje o projekcie 1. Projekt Kurs dla przewodników dominikańskich - V edycja realizowany jest przy wsparciu środków

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer Zintegrowany system promocji gospodarczej Włodzimierz Majer Business Consulting Sp. z o.o. Działa w doradztwie biznesowym od 1989 r. Uczestniczyła w procesach komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych Wprowadza

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE JAK SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? SZKOLENIE WARSZTATOWE FUNDUSZE UNIJNE 2014 2020. Termin szkolenia: 19-20.09.2016 r. Główny cel szkolenia: - dostarczenie wiedzy dotyczącej aktualnych źródeł dofinansowania projektów unijnych - nabycie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SPIS TREŚCI 1. SŁOWO WSTĘPU 2. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 3. SZCZEGÓŁY PROJEKTU 4. KORZYŚCI DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo