KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM"

Transkrypt

1 MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ i sprawdÿ nowe ceny Jedyny w Ma³opolsce posiada w³asn¹ blacharniê i lakierniê. Autoryzacja Hondy Poland na prace blacharsko - lakiernicze. KRÊ EL & KRÊ EL Kraków, Al. Jana Paw³a II 142, 160 tel. (012) , (012) , tel. fax (012) POMOC DROGOWA: tel. kom. (0601) tel. kom. (0601)

2 oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium T UMIKI F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, Kraków tel.fax: , tel. kom.: poniedzia³ek - pi¹tek: AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (012) , tel.fax Serwis: (012) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (012) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (012) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (012) Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni SKLEP - SERWIS 4x4 - orurowanie (progi, zderzaki, klatki bezp.) - nadkola gumowe - specjalistyczne opony i felgi - oœwietlenie (hella, wesem) - wyci¹garki, hilifty, podnoœniki - taœmy, liny holownicze, haki, szekle - zawieszenia i hamulce - fotele, pasy, kaski i kombinezony - metromierze, dodatkowe wskaÿniki Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (012) czynne: pon. -pt.: 9-18 sob.: Kraków, ul. Wybiciego 3a (na przeciw dawnego DH "Gigant") tel.: (012) czynne: pon.-pt.: sob.: 9-13 CBC 02 CRACOW BUSINESS CORPORATION nowy adres: Kraków, ul. G³owackiego 56 tel. (012) tel. (012) CBC Chorzów, ul. Bo ogrobców 15, tel. (032) , telfax Tychy, ul. Miko³owska 270, tel. (032) , sklep i serwis RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE REKLAMY OG OSZENIA PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SAMOCHODÓW TERENOWYCH DO RAJDÓW, PRZEPRAW, TURYSTYKI

3 AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI KRAKÓW ul. Belwederczyków 8 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: Wypo yczamy samochody - samochodowe - gotówkowe (expresowo) BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa PRZERABIAMY SAMOCHODY CIÊ AROWE NA OSOBOWE ZAPEWNIAMY KOMPLET NIEZBÊDNYCH DOKUMENTÓW ZATRUDNIMY ELEKTROMECHANIKA

4 SAMOCHODY NOWE MODEL CITROEN FIAT SEICENTO pojemnoœæ skokowa moc silnika (KM) prêdkoœæ maksymalna przyspieszenie 0-100km airbagi kpb kurtyny powietrzne WYPOSA ENIE wspomaganie kierownicy ABS centralny zamek elektr. otwierane szyby przód ty³ C1 C3 C4 XSARA PICASSO C4 PICASSO BERLINGO ,7 15,9 12,8 11,4 11,7 17, ,5 elekt. regulowane lusterka podgrz. klimatyzacja radioodtwarzacz CENA P O L E C A M Y > > > od od od od od od P O L E C A M Y > > > od L E G E N D A - standard - opcja - niedostêpne - klimatyzacja elektroniczna - radioodtwarzacz z ceny aktualne na dzieñ zamkniêcia numeru - nowoœæ - pe³ny odpis podatku VAT k - airbag kierowcy p - airbag pasa era b - airbagi boczne b.d. - brak danych WIELICKA Sp. z o.o. KRAKÓW, ul. Wielicka 119 tel. (012) , PUNTO II ,3 od PUNTO GRANDE ,2 od PANDA ,0 od BRAVO ,5 od SEDICI ,8 od FSO P O L E C A M Y > > > LADA NIVA , LADA KALIWA , Kraków, ul. Zakopianska 288 tel AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer LADA , Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci GAZELA ANDORIA P O L E C A M Y > > > PODWOZIE PODWOZIE BRYGADOWE SKRZYNIOWY FURGON IZOTERMA WYWROTKA ,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17, * * * * * * AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci HONDA P O L E C A M Y > > > JAZZ Funky CITY CIVIC Type S CIVIC 5d ,9 13,4 8,9 11, KRÊ EL & KRÊ EL salon - serwis - ubezpieczenia blacharstwo - lakiernictwo ACCORD 4d CR-V HYUNDAI i10 GETZ i30 i30 CW SONATA SANTA FE CRDi PEUGEOT rok rok 307 Combi rok 807 HDI 607 HDI ,3 10,0 15,6 15,6 11,7 11,0 10,5 11,6 13,7 13,9 13,5 10,3 12,9 12, P O L E C A M Y > > > P O L E C A M Y > > > MP3 od od od od od od od od od od od od NOWY SALON - NOWA JAKOŒÆ "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 AZMOT TWÓJ DEALER PEUGEOT W KRAKOWIE Al. Pokoju 78, tel salon - serwis - czêœci Kraków, Al. Jana Paw³a II 142, 160 salon tel. (012) serwis tel. (012) tel. (012) blacharnia, lakiernia - ubezpieczenia - kredyty, leasingi NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) SALON tel.: (012) , SERWIS tel.: (012) ,

5 Jan Kosmowski - dealer i serwis SERWIS - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - samochody zastêpcze - monta akcesoriów i zabezpieczeñ antykradzie owych tel , SALON - sprzeda samochodów nowych tel ASO Jan Kosmowski BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO CZÊŒCI ZAMIENNE - kompleksowe naprawy powypadkowe - oryginalne czêœci - rozliczenia bezgotówkowe - du y wybór akcesoriów - gwarancja jakoœci - sprzeda opon zimowych i letnich tel tel SERWIS 24h tel SERWIS - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - samochody zastêpcze - monta akcesoriów i zabezpieczeñ antykradzie owych - naprawa samochodów ciê arowych i autokarów tel , ul. Ofiar D¹ bia 2, Kraków tel. (012) , , fax (012) zapraszamy w godzinach: poniedzia³ ek - pi¹ tek od 7.00 do 21.00, sobota od 7.00 do ul. Ofiar D¹ bia 2, Kraków tel. (012) , , fax (012) zapraszamy w godzinach: poniedzia³ ek - pi¹ tek od 7.00 do 21.00, sobota od 7.00 do 13.00

6 [ ] TEST Raport z jazdy Volkswagen Passat - - CC 3.6 4x4 Atak na klasê premium Tekst: Robert I. Bielecki Fot.: Robert I. Bielecki Firma Us³ug Reklamowych centrala: Kraków Al. J. S³owackiego 17a tel.fax (012) NOWY WYMIAR REKLAMY Trzecia wersja nadwozia Passata pozycjonowana jest w klasie wy szej. Pod wzglêdem w³aœciwoœci jezdnych i jakoœci wyko-nania coupé z powodzeniem mo e konkurowaæ z luksusowymi markami niemieckimi, mniej dra ni¹c przy tym oko zazdrosnych s¹siadów czy partnerów handlowych. Do tego ma bia³e a nie niebieskie podœwietlenie zegarów. Coupé jest wyraÿnie bardziej wygodne ni limuzyna czy kombi, ale za to mniej praktyczne. Z przodu siedzi siê i podró uje bardzo wygodnie, zw³aszcza po ustawieniu systemu zawieszenia w tryb Comfort, a fotele zapewniaj¹ nie tylko komfort, ale tak e bardzo dobre trzymanie boczne nawet jako pasa er nie mia³em problemu z utrzymaniem pozycji nawet na bardzo krêtych odcinkach dróg. Za to z z ty³u podobn¹ opiniê wyraziæ mog¹ wy³¹cznie osoby o wzroœcie najwy ej cm. Przy 175 cm odleg³oœæ g³owy od sufitu, przy prawid³owej pozycji, wynosi ok. 2 cm a ocenia siê, e bezpieczne minimum na wypadek dachowania to 10 cm. Pozytywnie oceniæ nale y za to profile tylnych foteli, które zapewniaj¹ komfort i dobre trzymanie boczne. Œredniego lub niskiego wzrostu prezes mo e nawet polubiæ podró owanie nowym coupé z ty³u. Auto zachowuje zalety sztywnego zawieszenia Passata limuzyny, ale t³umienie nierównoœci jest o klasê lepsze, zw³aszcza po prze³¹czeniu zawieszenia w tryb Comfort. Na trasie, zw³aszcza do szybszej lub dynamicznej jazdy lepiej w³¹czyæ z kolei tryb Sport. W obu przypadkach w³aœciwoœci jezdne s¹ odczuwalnie lepsze ni w zwyk³ym Passacie, czy nowym Mondeo. Tak e uk³ad kierowniczy pracuje lepiej i a jego precyzja, oceniana na podstawie jazdy po krêtych drogach w pagórkowatym lub górzystym terenie, spisywa³ siê lepiej ni w nowym Audi A4, czy Mercedesie C-klasy. Bez przyzwyczajania siê do samochodu, kierownicê intuicyjnie skrêca siê tak aby nie musieæ jej korygowaæ a do wyjœcia z zakrêtu. Podobnie na parkingu. To zaskakuj¹ce tym bardziej, e bezpoœrednio przed Passatem jeÿdzi³em samochodami innych marek - Lexus i Peugeot. Na najtrudniejszych zakrêtach drogi z Trzebini do Olkusza trzeba by³o wje d aæ w zakrêt na dwójce i wciskaæ peda³ przyspieszenia do oporu aby wprawiæ uk³ad jezdny w jakiekolwiek zak³opotanie i zmusiæ ESP do interwencji. Brawo. W czasie jazdy artowa³em do kolegi by³ego kierowcy jednego z najbogatszych biznesmenów, e autem jedzie siê nudno, poniewa bez wymuszania symulacji niebezpiecznych sytuacji na drodze nic siê nie dzieje. Bli sze prawdy jest stwierdzenie, e jedzie siê przyjemnie i jak po sznurku. Napêd na cztery ko³a zapewnia œwietn¹ trakcjê na krêtych drogach, tak e na mokrej nawierzchni, a dziêki temu jazda na odcinku z Trzebini do Olkusza by³a wrêcz przyjemnoœci¹, zw³aszcza przy przeje d aniu zakrêtów z u yciem si³y ci¹gu silnika (dodawaniem gazu). Jednostka 3.6 FSI rozwija swoj¹ moc p³ynnie i spokojnie. Nie ma mowy o szarpniêciach czy nag³ych zrywach, co mo e czêœæ klientów rozczarowaæ. Na fotelu kierowcy czy pasa era praktycznie nie czuæ 300 KM pod mask¹. Porównanie osi¹gów na 10 drodze pokaza³o, e to jednak tylko subiektywne wra enie, chocia w dolnym zakresie obrotów silniki TSI wydaj¹ siê chwilami lepsze. W dobie wysokich cen paliw coraz istotniejsze znaczenie ma zu ycie paliwa. O ile Passat CC w czasie dynamicznej jazdy zu ywa do 16 l benzyny na 100 km, to dla kontrastu na 18-kilometrowym odcinku trasy Olkusz-Kraków ze startu zatrzymanego przy œredniej prêdkoœci 62 kmh jazda ca³y czas z przepisowymi prêdkoœciami zu ycie wed³ug komputera wynios³o zaledwie 5,8 l100 km. W praktyce bardziej prawdopodobne jest 8-9 l. Gorzej w jeÿdzie miejskiej wprawdzie uda³o siê nam uzyskaæ 8-9 l przy ma³ych ruchu, ale ju jazda z czêstym zatrzymywaniem siê na œwiat³ach w cd pobli u na stronie krakowskiego 08 >>>> Starego Miasta, objazdami i parkowaniem pod hotelem skoñczy³a siê spalaniem l100 km l poza por¹ komunikacyjnych szczytów wydaje siê jednak zupe³nie realne. Czterodrzwiowe coupé to znaczne lepsze rozwi¹zanie ni tradycyjne wersje z jedn¹ par¹ drzwi. Na parkingu nie ma problemu z d³ugimi drzwiami i wsiadaniemwysiadaniem, a w razie potrzeby dodatkowi pasa erowie mog¹ wygodnie zaj¹æ miejsce z ty³u. Na du e uznanie zas³uguje zawieszenie DCC, zapewniaj¹ce do wyboru du o lepszy komfort lub bardziej sportowe w³aœciwoœci... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY OBROÑCÓW KRZY A Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (012) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW FATIMSKA 2 CIENISTA BULWAROWA REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA odbierz swoj¹ [ zobacz co pisz¹ inni ] nagrodê o wartoœci 299 z³oty netto Ka dy kto podpiszê umowê na og³oszenie (og³oszenia) w u mutacji Bielsko Bia³a na ³¹czn¹ kwotê nie mniejsz¹ ni 300 PLN netto, którego (których) emisja rozpocznie siê od numeru listopadowego nabywa prawo do bezp³atnej rejestracji i u ytkowania pakietu STANDARD na Platformie Handlowej PROVESTA przez okres 12 miesiêcy o wartoœci 299 PLN netto. Szczegó³y promocji u Przedstawicieli Handlowych: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel tel.kom.:

7 [ ] PREZENTACJA Vespa Tekst oraz fot.: Automobilista W³oska Osa w zakonie Rewelacja wœród powojennych jednoœladów do dzisiaj wyznacza standard skutera. Konstrukcja by³a tak znakomita, e jej zasadnicze rozwi¹zania nie uleg³y znacz¹cej ewolucji przez ponad 60 lat! Wersja, któr¹ prezentujemy by³a wytwarzana na zamówienie zakonów, jako pojazd oszczêdny, niezwykle u yteczny, który mo na by³o prowadziæ w habicie lub sutannie. Vespa powsta³a z w³oskiej powojennej biedy, w któr¹ ten piêkny kraj popad³ nie mniej ni wiele innych bior¹cych udzia³ w II wojnie œ wiatowej. Enrico Piaggio zarz¹dzaj¹cy firm¹ licz¹c¹ ponad 10 tysiêcy pracowników, nie móg³ ju wytwarzaæ swych g³ównych produktów, czyli ca³kiem udanych samolotów wojskowych. Przesta³y byæ potrzebne, za to niezwykle potrzebne sta³y siê tanie œrodki komunikacji. W tej sytuacji zleci³ swemu g³ównemu konstruktorowi Corradino D'Ascanio zaprojektowanie czegoœ taniego przeznaczonego dla najszerszych rzesz spo³eczeñstwa. W ten sposób ju w roku 1945 powsta³ pierwszy MP5 Paperino, czyli Kaczor Donald (tak we W³oszech nazywano tê postaæ z kreskówki Disney'a) bo tak go nazwali pracownicy z racji niecodziennych kszta³tów. Jednoœlad ten posiada³ ju wtedy pewne rozwi¹zania, które sta³y siê charakterystycznymi dla póÿniejszych modeli. By³y nimi poziomo u³o ony cylinder dwusuwowego silnika, zblokowany uk³ad napêdowy bez ³añcuchów czy wa³ków napêdowych, zmiana biegów pokrêtn¹ rêkojeœci¹, obudowanie zespo³u napêdowego oraz - co najwa niejsze - blaszana os³ona na nogi zaczynaj¹ca siê ju od poziomu kierownicy. W kwietniu roku 1946 wiêkszoœæ z tych rozwi¹zañ zosta³ opatentowana. Niestety Paperino nie pozwala³ na jazdê na nim paniom w sukienkach (nie by³o tzw. przekroku), wiêc pan Piaggio odes³a³ projekt do poprawki i wtedy siê zaczê³a prawdziwa historia skutera. Oczywiœcie koncern Piaggio nie wymyœli³ skutera - o palmê pierwszeñstwa ubiega siê tu kilka firm, jak choæby na przyk³ad DKW czy Cushman, ale opracowa³ kilka wa nych nowatorskich rozwi¹zañ, które przetrwa³y do dzisiaj.dziêki wizji pojazdu masowego oraz doœwiadczeniu technologicznemu (D'Ascanio by³ zamieszany w powstanie pierwszego œmi-g³owca Agusta), opracowano wkrótce nowy jednoœlad MP6 nazwany wkrótce Vespa, czyli osa. Legenda g³osi, e sta³o siê to po us³yszeniu przez Enrico Piaggio odg³osu pracy silnika nowego jednoœladu, ja jednak widzê tu tak e podobieñstwo kszta³tu, czyli cienk¹ jak osa taliê nowego skutera. Pierwsza Vespa z roku 1946 posiada³a dwusuwowy silniczek o pojemnoœci 98 ccm i mocy 3,2 KM, trzybiegow¹ skrzyniê przek³adniow¹ i monolityczn¹ konstrukcjê nadwozia t³oczon¹ z blachy. Nie mia³a adnej skomplikowanej ramy, a jedynie proste wyt³oczki tanie w produkcji i lotnicze zawieszenie przedniego ko³a na krótkim wleczonym wahaczu. Tylne ko³o pracowa³o razem z zespo³em napêdowym i resorowane by³o prostymi elementami gumowymi, czego nie obawia³a siê adna lotnicza firma. Wspó³wymienne ko³a mo na by³o wymieniaæ w razie awarii bez wielkiego trudu. Najwa niejsz¹ innowacj¹ by³ 12 jednak wspomniany ju uk³ad podwozia, tzw. monocock pozwalaj¹cy na niezwyk³e uproszczenie produkcji przy zachowaniu znakomitej sztywnoœci. Znakomity pomys³ i œwietne wykonanie spowodowa³o, e Vespa, pomimo wielkiej konkurencji, ci¹gle jest liderem w produkcji skuterów. fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI Przyczepa przysz³oœci Angielski The Caravan Club wybra³ najlepszy prototyp przyczepy w konkursie Caravan of the Future Design Concept Competition. Zwyciê y³ projekt pod nazw¹ Cargo S. The Caravan Club w ubieg³ym roku œwiêtowa³ stulecie istnienia. Dwa lata wczeœniej, w 2005 roku, klub zaprosi³ do udzia³u w tym unikalnym konkursie projektantów, in ynierów i mi³oœników caravaningu. Wp³ynê³o wiele niezwyk³ych prac, w których wykorzystano nowoczesne technologie i materia- ³y, by zaprojektowaæ coœ, czym bêd¹ podró owaæ kolejne pokolenia. ¹cznie wp³ynê³o blisko 300 projektów od indywidualnych projektantów, zespo³ów, szkó³, architektów, projektantów wnêtrz oraz od szeœcioletniego ch³opca. Jak zapewniaj¹ organizatorzy, poziom by³ wysoki, a prace zawiera³y szczegó³ow¹ dokumentacjê techniczn¹ oraz wizualizacjê (tak e w formie filmów wideo). G³ówn¹ nagrodê w wysokoœci 20 tysiêcy funtów zdoby³ duet projektantów: Hervé Delaby i Paul Burchill. Przyczepa o nazwie Cargo S ujê³a jurorów przede wszystkim po³¹czeniem tradycji z nowoczesnoœci¹. Tym, e uda³o siê stworzyæ nowoczesny wygl¹d, który jednoczeœnie odwo³uje siê do wygl¹du tradycyjnych przyczep kempingowych, jakie znamy. Czyli: jest futurystyczny na miarê XXI wieku, zachowuj¹c to, co najlepszego stworzono w wieku XX-tym. Proszê zreszt¹ oceniæ samemu i odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy tak bêdzie wygl¹daæ przyczepa przysz³oœci? fragment artyku³u pochodzi z: Dwumiesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 11,90 z³.

8 [ŒWIAT RAJDÓW] Citroen C2-R2 Teams' Challenge Czy startuj¹c w mistrzostwach Polski mo na zarabiaæ na rajdach? Tak, pod warunkiem e jesteœmy etatowym kierowc¹ czo³owego zespo³u i otrzymujemy comiesiêczn¹ ga ê. Bardziej dostêpnym dla zwyk³ych œmiertelników wariantem jest zbudowanie rajdowego Citroena i zg³oszenie siê do programu sponsorskiego C2- R2 Teams' Challengeu. Pomys³odawc¹ C2- R2 Teams' Challenge jest Marek Nawarecki dyrektor ds. PR w Citroen Polska. Inspiracj¹ by³ podobny projekt realizowany w mistrzostwach œwiata pod nazw¹ C2 Junior Experience oraz oczywiœcie wystêp Krisa Meeke w Rajdzie Polski To co wyczynia³ wychowanek Colina McRae w ma³ym czerwonym autku z oznaczeniem C2- R2 wprawi³o w os³upienie wszystkich obserwatorów. Zanim kibice zd¹ yli siê otrz¹sn¹æ z szoku, kilku zawodników zbudowa³o przez zimê pierwsze egzemplarze rajdowych C2- ek i w sezonie 2007 wyruszy³o nimi na rajdowe trasy RSMP. Szybko okaza³o siê, e rajdówki w specyfikacji R2 to zupe³nie inna liga ni samochody S1600 i 185 koni to zbyt ma³o, eby podgryzaæ generalkê. Ale jednoczeœnie rozs¹dna cena ( euro netto) rajdowego kitu, s³u ¹cego do przebudowy seryjnego VTS- a w pe³nokrwist¹ rajdówkê, sprawi³a, e coraz wiêcej m³odych zawodników zaczê³o realnie myœleæ o budowie w³asnego C2- R2. Pierwszy rok startów ma³ych Citroenów w Polsce up³yn¹³ pod znakiem nauki i zbierania doœwiadczeñ oraz rywalizacji Radka Typy z Piotrkiem Maciejewskim, który ostatecznie wygra³ ten zaciêty pojedynek. Bie ¹cy [WYWIAD] sezon to dynamiczny rozwój markowej klasy Citroena, którego rezultatem jest coraz wiêksza liczba za³óg (6-10) na starcie ka dej rundy Mistrzostw Polski. Ponadto na pocz¹tku roku homologacjê otrzyma³a nowa wersja C2- R2- ki oznaczona symbolem Max. Nadal bli ej jej do bazowego modelu R2, ni do S1600, ale o po³owê dro szy kit cechuje ca³a seria drobnych i wiêkszych ulepszeñ, m.in.: mocniejszy silnik, lepsze zawieszenie, poprawione hamulce. Za³o enia polskiej edycji sponsorskiego projektu pod nazw¹ C2- R2 Teams' Challenge s¹ bardzo proste i mo na rzec przyjazne dla zawodników. Citroen Polska wraz z partnerami programu Total, Citroen Finance, Gefco i BF Goodrich zwróci³ siê na pocz¹tku roku do PZM o utworzenie otwartej klasy dla samochodów w specyfikacji R2B. W klasie tej obowi¹zuj¹ identyczne zasady punktacji, jak w ka dej innej klasie RSMP, natomiast oficjalne wyniki zawodników Citroena w tej klasie stanowi¹ podstawê challenge'u. Dlaczego tak wa na jest formalna strona wyników? Poniewa Citroen Polska p³aci zawodnikom konkretne pieni¹dze za zajête w rajdzie miejsca!... Samochód zosta³ wyposa ony w pakiet Competition - przybli nam czym ró ni siê ona od standardowej wersji M3 e46? Marcin "MaRoS" Wybra³em wersje z pakietem Competition ze wzglêdu na jej delikatne powi¹zania z wersj¹ odel on¹ CSL. Nie by³o mnie BMW M3 e46 staæ na CSL a wiêc musia³y mnie zadowoliæ delikatne akcenty CSL owskie w mojej M3. Ró nice miêdzy pakietem Competition, a zwyk³¹ M3 to: felgi Choæ przedstawialiœmy na naszych ³amach ju kilka ciekawych samo- 19- calowe ze wzorem od CSL a, kierownica i hamulec rêczny chodów marki BMW, to nie mieliœmy jeszcze okazji zaprezentowaæ pokryty alcantar¹, krótsze prze³o enie kierownicze (z 15.4:1 do Wam najbardziej usportowionych wersji tych samochodów a mianowi- 14.5:1) naprawdê robi ró nice. Jest to chyba najbardziej cie M. Na dobry pocz¹tek jedno z najmocniejszych BMW w Polsce - M3 odczuwalna zmiana wzglêdem zwyk³ej emki. Kolejne ró nice e46, której w³aœcicielem jest Maros. Zanim bli ej przyjrzymy siê mody- to przednie hamulce od CSL a (tarcze 345mm, zwyk³a M3 - fikacjom, które pojawi³y siê w samochodzie, opowiedz jak zaczê³a siê 325mm), M- track mode, czyli przycisk na kierownicy wy³¹- twoja przygoda z BMW, i jak dosz³o do tego e sta³eœ siê szczêœliwym czaj¹cy ESP do po³owy, brak mo liwoœci zamówienia posiadaczem M3. tempomatu, kolor Interlagos Blau oferowany tylko w tym Sympatie do BMW zaszczepi³ u mnie mój ojciec. W 1991 roku czyli kiedy pakiecie, aluminiowe listwy oferowane tylko z tym pakietem mia³em 7 lat, ojciec zakupi³ nowiutkie BMW 525i E34 w kolorze Alpine praz inaczej zestrojone zawieszenie (dostosowane do felg 19- Weiss. Pamiêtam, e musia³ po to auto jechaæ do Poznania, gdy calowych). w³aœnie tam znajdowa³ siê jedyny salon BMW w Polsce. Jak pewnie W samochodzie pojawi³o siê sporo ciekawych modyfikacji, wiêkszoœæ z nas wie, prawie ka dy ch³opiec jest fanem auta swojego zarówno pod k¹tem stylistycznym jak i mechanicznym... ojca, jakie by nie by³o. Tak te by³o w moim przypadku - to by³o i nadal jest œwietne auto. Je d ê teraz nim na co dzieñ i muszê z przykroœci¹ przyznaæ, e obecnie nie produkuje siê ju takich samochodów. www. katalogdla kierowcow.pl W momencie kiedy w 2000 roku zobaczy³em now¹ M3, zakocha³em wiêcej na: siê w niej od pierwszego wejrzenia. To auto naprawdê przyprawia³o mnie o gêsi¹ skórkê. By³o przez pewien czas dla mnie samochodem marzeniem i naprawdê nie myœla³em, e kiedyœ stanê siê jego posiadaczem. Jak tylko pojawi³a siê mo liwoœæ zakupu takiego auta, bez fragment artyku³u pochodzi z: wiêkszego zastanowienia pojecha³em po nie do Niemiec. Nie muszê chyba dodawaæ, e by³ to strza³ w dziesi¹tkê. newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum JAPAN CARS 14 Na garnuszku Citroena Tekst: Bartosz G³owacki wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ Rozmawia³: Karol Jaszewski CZÊŒCI DO AUT JAPOÑSKICH I KOREAÑSKICH tel tel.kom Kraków, ul. Mogilska 49 od 3 listopada zapraszamy, ul. Mackiewicza 6 REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA BOXY BAGA NIKI AUTO - PLUS CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH AUTO - PLUS Kraków, ul. Pr¹dnicka 79 tel.: czynne: pn. - pt.: sob.: AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer Kraków, ul. Ma³a Góra 55, tel. (012) , , LATA GWARANCJI NA SILNIK ANDORII-MOT - 2 LATA GWARANCJI NA SAMOCHÓD - BEZP ATNA POMOC DROGOWA ASSISTANCE Samochody dostawcze z polskim silnikiem Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (012) , fax (012) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob

9 MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków, ul. Orzechowa (Centrum Handlowe BOREK FA ÊCKI) tel.kom.: tel.: akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA CZÊŒCI NOWE Promocyjne ceny Rabaty dla Taxi i warsztatów do aut osobowych i dostawczych - uk³ady hamulcowe - elementy zawieszenia, amortyzatory - sprzêg³a - uszczelki - filtry, oleje - paski przygotowujemy i obs³ugujemy samochody rajdowe zespo³u Platinum Junior Rally Team Kraków, ul. Pachoñskiego 2a tel , tel. kom.: Kraków, ul. Bora Komorowskiego 15b, tel zapraszamy: pon.-pt. 9-17, soboty MECHANIKA, ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , SPECJALIZACJA: HONDA, TOYOTA, FORD, FIAT, DAEWOO, GM przek³adki opon POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel.fax (012) OPONY NOWE I U YWANE -WYMIANA, NAPRAWA OPON NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15 c,tel: WULKANIZACJA SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE specjalizacja BMW, NISSAN (012) HURT DETAL SERVICE GREEN GAZ ul. Powstañców Wlkp. 7a zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: Serwis Aut Francuskich oraz Sklep z Czêœciami Sklep: tel w. 21 tel czynny w godz.: , sob.: Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis in. A. Zêbala & T. Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom czynny w godz.: , sob.: Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) Naprawa samochodów francuskich osobowych i dostawczych mechanika elektromechanika diagnostyka komputerowa obs³uga klimatyzacji AUTO NALEPA s.c. Kraków-Wêgrzce ul. C-18 nr.7, tel. (012) ,5 km od trasy warszawskiej badanie szczelnoœci g³owic szlifowanie g³owic spawanie, regeneracja, obróbka frezarska toczenie tarcz i bêbnów hamulcowych VAT dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA Kraków ul. Cystersów 21 o tradycje od czynne: Szlifowanie i tulejowanie bloków cylindrowych - Szlifowanie wa³ów korbowych - Regeneracja korbowodów - Regeneracja g³owic - Samochody osobowe i dostawcze zapewniamy czêœci MODU GSM - BLACK BOX Lokalizacja pojazdu Rejestracja zdarzeñ Historia trasy Historia pracy silnika Powiadomienie o alarmie AUTOALARMY SYSTEMY ALARMOWE SKORPION SER R BEAR - LOCK BLOKADY ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE PODNOŒNIKI SZYB ZAMKI CENTRALNE, AKCESORIA SERWIS ALARMÓW, PILOTÓW, OBUDOWY Firma DX Kraków, ul. Che³moñskiego 11, tel.: (012) autoalarmy.krakow.pl, BEZPOSREDNI IMPORTER zestawy xenonowe do samodzielnego montazu ZARÓWKI XENON D2S D2R, NASI PRACOWNICY SLUZA DOSWIADCZENIEM I FACHOWA POMOCA, Krakow, ul. Pasternik 110 tel.fax , tel. kom.: ,, 17

10 Kraków, Walewskiego 19 (przecznica z Bronowickiej) OPONTEX U YWANE OPONY FIRM ZACHODNICH NOWE I BIE NIKOWANE WULKANIZACJA MONTA KÓ WYWA ANIE KOMPUTEROWE (9-18) OPONY ZIMOWE kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni SKLEP MOTORYZACYJNY Kraków, os. Szklane Domy 1 tel.fax , tel Zapraszamy: pn. - pt.: , w soboty POLECAMY: motoczêœci do samochodów produkcji krajowej i zagranicznej oraz szeroki asortyment akcesoriów: akumulatory amortyzatory opony oleje i kosmetyki uk³ady hamulcowe i wydechowe SPRZEDA RATALNA UAZ REKLAMY OG OSZENIA 19

11 20 Œwiat bezpiecznych opon Nabijanie i odgrzybianie ozonem uk³adów klimatyzacji wyprzeda opon letnich promocja opon zimowych HURT-DETAL-SERWIS HURTOWNIA OPON, AKUMULATORÓW i OLEJÓW CENTRO GUM Kraków, ul.g³owackiego 14, tel. (012) , tel.fax (012) poniedzia³ek - pi¹tek 8-18, sobota 8-14 SOLVIA odszkodowania ul. Ba³uckiego 262, Kraków tel , tel.fax: LICENCJONOWANY DEALER AUTORYZACJA - sprzeda dêtek, obrêczy kó³ (stal, aluminium), akumulatory, oleje, filtry - fachowe porady - przechowalnia opon - realizacja zamówieñ specjalnych - respektujemy karty kredytowe - profesjonalny serwis wymiany opon i akumulatorów - prostowanie felg - sprzeda ratalna ULEG EŒ WYPADKOWI? ODBIERZ WYSOKIE ODSZKODOWANIE JE ELI: dozna³eœ uszkodzenia cia³a uszkodzono Ci samochód jesteœ niezadowolony z wysokoœci odszkodowania ubezpieczyciel odmówi³ Ci wyp³aty SKUTECZNIE I PROFESJONALNIE negocjujemy z ubezpieczycielami i sprawcami, zapewniaj¹c najwy sze i najszybsze odszkodowania za zniszczone mienie i szkody na zdrowiu nie pobieramy op³at wstêpnych nie pobieramy op³at wstêpnych dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA

12 S K L E P CZÊŒCI i AKCESORIA do wszystkich modeli samochodów Kraków ul. Kalwaryjska 64 tel. (012) tel. kom reflektory blacharka zderzaki atrapy i inne czynny : pon.-pt sobota 8-14 AUTO-CZÊŒCI KRAJOWE - ZAGRANICZNE NOWE i U YWANE GRANICA KRAKÓW-WIELICZKA Kraków, ul. Wielicka 254 tel. (012) tel. kom Kraków, ul. Zbo owa 2 tel. (012) tel. kom RATY M. Graczkowski Kraków ul. Ga³czyñskiego 33 tel. (012) tel. kom ALFA AUTO AUTO GAZ autoryzowany monta i serwis samochodowych instalacji gazowych ELEKTRO MECHANIKA MECHANIKA - SERWIS OGUMIENIA - KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ - SPRZEDA OPON NOWYCH ORAZ U YWANYCH - WYWA ANIE KÓ MOTOCYKLOWYCH SKLEP SERWIS Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom zapraszamy: pon.-pt. 8-17, sob Castrol Castrol Authorised Dealer 22 opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 23

13 opony osobowe, dostawcze, 4x4 CHROBAK Kraków, ul. Powstañców 127 tel.fax.: , serwis - naprawy felgi akumulatory wycieraczki Kraków, ul. Wieniawskiego 61, tel , fax SERWIS SAMOCHODÓW Naprawy samochodów - osobowych, dostawczych, terenowych, ciê arowych - diagnostyka i naprawa silników (benzyna i diesel) kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA CAR-O-TRONIC AUTO MYJNIA mycie nadwozia i podwozia, mycie silników wraz z komor¹, czyszczenie wnêtrza pranie tapicerki, odnawianie elementów plastikowych i gumowych polerowanie nadwozia i woskowanie PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPRZEDA Y KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA, ELEKTRONIKA - diagnostyka elektroniki silników - usuwanie istniej¹cego problemu - kompleksowa obs³uga PRZEGL DY REJESTRACYJNE - pojazdów zasilanych paliwem jak równie gazem - badania pokolizyjne - badania samochodu sprowadzanego z zagranicy - badania motocykli,skutery, motorowery - badania pojazdów typu: taxi, nauka jazdy PRZY PRZEGL DZIE REJESTRACYJNYM MYCIE AUTA AUTORYZOWANY SERWIS POWYPADKOWY Radziszów, ul. Modrzewiowa 15 tel.fax (012) , , tel.kom VW - AUDI - SEAT NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK Udzielamy 5-letniej gwarancji na naprawy blacharsko-lakiernicze rozliczenia bezgotówkowe - samochody zastêpcze blacharstwo "CAR-O-LINER" - lakiernictwo bezpy³owe dobór i sprzeda lakierów SIKKENS - pomiar nadwozia "CAR-O-TRONIC" geometria zawieszeñ Beissbarth diagnostyka elektroniki samochodowej - nape³nianie klimatyzacji monta blokad skrzyni biegów auto-handel - sklep czêœci zamiennych obs³uga eksploatacyjna pojazdów - monta i wywa anie opon POMOC DROGOWA 24h - tel.kom , lakiernictwo bezpy³owe 25

14 AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C KOMPLEKSOWE NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK MECHANIKA SPRZEDA ORYGINALNYCH CZÊŒCI DO RENAULT tel M AUTOBLACHEN Dla Twojego Samochodu Gdów, ul. apanowska 497 Marek Kurzydym tel. (012) , tel. kom tel.fax (012) , , tel. (012) KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW Kraków, ul. Niepo³omska 54 tel PROFESJONALNE MYJKI WYSOKOCIŒNIENIOWE FIRMY ZA ROZS DN CENE. OFERUJEMY MYJKI ZIMNOWODNE I GOR COWODNE. PROWADZIMY: SPRZEDA, SERWIS I SKUP ZAKUWARKI DO PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH, PRZEWODÓW WSPOMAGANIA I KLIMATYZACJI WÊ E ORAZ Z CZKI dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni BLACHARSTWO POMOC DROGOWA 24h LAKIERNIA AUTORYZOWANY DEALER FIRMY System DNA pojazdu - - znakowanie samochodu mikrocz¹steczkami dna PROFESJONALNY ELEKTRONICZNY SYSTEM POMIAROWY DO POMIARU PUNKTÓW BAZOWYCH NADWOZI I PODWOZI SAMOCHODOWYCH DNA AUTO 26 REKLAMY OG OSZENIA POMOC DROGOWA LAKIERNIA BLACHARNIA

15 FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji Geometria Mechanika pojazdowa Szybkie wymiany oleju Sprzeda czêœci zamiennych Diagnostyka komputerowa silnika Wulkanizacja ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel.fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: T UMIKI HAKI Naprawa - Monta - Sprzeda w ofercie: - t³umiki, katalizatory - ³¹cza elastyczne - sondy lambda dodatkowo: - t³umiki sportowe - strumienice - koñcówki - haki holownicze i baga niki - tanie polskie zamienniki Kraków, ul. Powstañców Wielkopolskich (baza Transbudu) tel , czynne: pn.-pt.: 8-17, sob Mechanika Samochodowa i Wulkanizacja Kraków, ul. Zbrojarzy 25 tel.: , MECHANIKA WULKANIZACJA SPRZEDA OPON CZÊŒCI DO AUT Z USA NOWE - U YWANE SPRZEDA WYSY KOWA SERWIS Kraków, ul. Wo³odyjowskiego 23 ( firma przeniesiona z ul. So³tysowskiej 37a ) tel. fax (012) tel. (012) tel. (012) tel. kom. (0601) OPONY AKUMULATORY - FELGI - BAGA NIKI Naprawa opon Prostowanie felg Wywa anie kó³ z testem drogowym Pompowanie kó³ azotem H PR Kraków Pl. Serkowskiego 5 tel. (012) tel.fax (012) diagnostyka, nape³nianie klimatyzacji odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ultradzwiêkow¹ zabezpieczanie lakieru i plastików czyszczenie tapicerki Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A Kraków, ul. Ujastek 11 tel , fax Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 2930, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp, cp, cp wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: do samochodów osobowych i ciê arowych - Sprzêg³a - Ok³adziny tarcz sprzêg³a - Regeneracja tarcz sprzêg³owych, przek³adni kierowniczych (równie ze wspomaganiem) DE TECH CHIPTUNING Zwiêkszenie mocy silnika Chiptuning Hamownia Kraków, ul. Kosocicka 106 A tel.: Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. (0-12) , tel.fax (0-12) tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU NAJLEPSZE CENY! EKEY do samochodów osobowych i dostawczych m - Klocki hamulcowe - Szczêki hamulcowe - Tarcze hamulcowe OTORS Kraków, ul. Cienista 14, tel.: serwis samochodów japoñskich - piaskowanie - renowacja samochodów i motocykli zabytkowych To Tu ARGE CZÊŒCI U YWANE SPECJALIZACJA: Vito, LT Sprinter, T4, Master, Movano, Transit, Ducato, Citroen, Boxer Skotniki, ul. Babiñskiego (obok wie y ciœnieñ) Cienista Bulwarowa Kocmyrzowska 29

16 SKUP - SPRZEDA - KREDYTY - UBEZPIECZENIA OFERUJEMY: Auto Komis "LUCAR" - Kraków, ul. Babiñskiego 63 wszelkie naprawy opon i dêtek profesjonalne wywa anie kó³ prostowanie felg aluminiowych i stalowych pompowanie kó³ azotem unikalne wywa anie kó³ z prób¹ drogow¹ naprawa opon z systemem PAX (autoryzacja Michelin) opony ró nych marek krajowe i zagraniczne przechowalnia opon SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA CA ODOBOWA POMOC DROGOWA SK BLA ul.bulwarowa 33a, telfax (012) SERWIS KLIMATYZACJI Czyszczenie klimatyzacji Usuwanie nieprzyjemnych zapachów OZON - Kompletna diagnoza (urz¹dzenia najnowszej generacji) AKUMULATORY - BAGA NIKI - OPONY - FELGI WYMIANA OLEJU H WYC P JA O OC PROM IMO ON Z AUTO SALON samochodów u ywanych WA SAMOCHODY Z GWARANCJ kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ, sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê minimum formalnoœci bez zaœwiadczeñ o dochodach KREDYTY samochodowe w 2 godziny Kraków, ul. Zakopiañska 267 b tel , tel.fax Kraków - Libertów, ul. Góra Libertowska 28 (wjazd od strony salonu BMW, Opel, VW) tel. kom.: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA Kraków, ul. Babiñskiego 64, tel.: AUTO KOMIS Kraków al. 29-go Listopada 153 tel , , AUTO-PARK E Kraków, okietka 43, tel.: , tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: skup, sprzeda samochodów, kredyty - poœrednictwo kredytowe AUTO KOMIS AUTO-CAR owców dla kier REKLAMY OG OSZENIA kredyty - uproszczona procedura do z³ Auto Komis "MAREX" ZAPRASZAMY: pon.-pt.: 9-18, sob.-niedz.: 9-14 REKLAMY OG OSZENIA du y wybór samochodów dostawczych do 3,5 T poœrednictwo przy zakupie na raty pojazdu spoza komisu 10R0TO% ŒCI SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ SPRZEDA - ZAMIANA UBEZPIECZENIA KREDYTY owców dla kier SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA KOMIS "AUTOLUX" auto CENTRUM blask zobacz co pisz¹ inni Kraków - Nowa Huta, ul. Cienista 3 (róg Kocmyrzowskiej) tel.fax: (012) , KRAWAL www. driver-polska.pl zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: zobacz co pisz¹ inni , HONORUJEMY KARTY P ATNICZE 30 KOMISY Auto Komis - Kraków, ul. Piastowska 20 tel.: Najlepsze opony - Solidny serwis 31

17 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi K-ów, ul. G. Libertowska 2, tel Pb-95, Pb-98, ON Kraków, ul. Opolska 9, tel Pb-95, Pb-98, ON WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH FF,K,S S, M, O, K Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi DANEX Kraków, ul. Myœliwska 5 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi K-ów, os. Kombatantów 20, tel Pb-95, Pb-98, ON S, M, O, K, N Kraków, Al. Pokoju 91, tel Pb-95, Pb-98, ON FF,K,M,O,S,R Pb-95, ON WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Kraków, Al. Pokoju 65 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP, VPR Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP, LPG S, M, K S, K, G S, M, K S, M, O, K S, K S, M, O, K S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,W,P,FF Kraków, os. Dywizjonu a, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,R,W,P,FF Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON S,M,O,K,G,W,FF Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Mogilska 81, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep LEGENDA "MERKS" CENTRUM CZÊŒCI KAROSERYJNYCH Kraków ul. Wielicka 44b tel.fax (012) , tel.kom czynne: elementy reperacyjne - ch³odnice - zderzaki - nagrzewnice - elementy karoserii - oœwietlenie - atrapy - lusterka zapraszamy: 8-17, soboty 8-12 ul. Saska 25, tel tel. GSM SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (012) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów SERWIS SAMOCHODOWY Kraków, ul. Reduta 7 ( przecznica z ul. Strzelców ) tel. (012) Komputerowy test amortyzatorów Diagnostyka, naprawa zawieszeñ, mechanika... sprê yny, klocki, szczêki, tarcze hamulcowe, t³umiki, elementy zawieszeñ, rozrz¹dy, przeguby napêdowe, sprzêg³a, ³o yska, p³yny i oleje... amortyzatory SACHS zapraszamy: pn. - pt i inne SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (012) , kom Zapraszamy: pn.-pt , sob

18 WULKANIZACJA 34 Tadex Auto Poland Wulkanizacja Mechanika samochodowa Naprawa zawieszeñ Geometria uk³adu kierowniczego Wymiana oleju Kraków, ul. Niepokalanej Marii Panny zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: MECHANIKA POJAZDOWA Posiadamy w ofercie oleje: Mobil 1 oraz opony wiêkszoœci znanych firm. SERWIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH WSZYSTKICH MAREK PROFESJONALNY ZAK AD BLACHARSTWA I LAKIERNICTWA SAMOCHODY FRANCUSKIE - SPECJALIZACJA CITROEN naprawy bezgotówkowe pe³ny serwis mechaniczny wymiana opon od 50 PLN komora lakiernicza, bezpy³owa komputerowe dobieranie lakieru farby wodne PPG samochody zastêpcze pomoc drogowa HOMOLOGACJA AUTORYZOWANY MONTA INSTALACJI GAZOWYCH DO SAMOCHODÓW: - gaÿnikowych - z wtryskiem - katalizatorem Serwis, regulacje Sprzeda zbiorników gazowych Raty Auto Serwis Magdalena i Wies³aw Banasik Kraków, os. Piastów 61, tel.fax: czynne: poniedzia³ek - pi¹tek: 8-17, sobota: Kraków, ul. Geodetów 18b, os. Grêba³ów tel.fax (012) , tel. kom TEST KOMPUTEREM SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Specjalistyczny serwis samochodów FORD Kraków, ul. 29-go Listopada 166 tel.: , AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a - Leszek Rakowski Kraków, ul. Prandoty 6 ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA SPONSOR: MEGA TAXI tel , Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 192 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 listopada 2008 r. Wœród prawid³owych rozwi¹zañ rozlosowane zostan¹ cztery darmowe przejazdy taksówk¹ sieci MEGA TAXI do kwoty 15 PLN ka dy. KRZY ÓWKA nr 192 HAS O: , POZIOMO 1. wielkie cierpienie 5. rzezaniec, eunuch 8. czêœæ miasta wyznaczona dla mniejszoœci narodowej, religijnej 9. w dawnym prawie polskim kara polegaj¹ca na s¹dowym pozbawieniu czci i praw obywatelskich 10. ruch obrotowy jakiegoœ cia³a wokó³ jego osi 11. smar maszynowy 12. odg³os ³amanych ga³êzi 15. pracuje przy wykopywaniu kartofli, torfu 17. promieniotwórczy aktynowiec (Am) 19. najwa niejszy tytu³ monarszy 22. hiszpañska wyspa popularna wœród turystów SZYBKO, TANIO I SOLIDNIE przez ca³¹ dobê 25. pismo urzêdowe przesy³ane obiegiem, kurenda 26. stolica Cypru 27. gra zespo³owa owaln¹ pi³k¹ 28. schronisko turystyczne przy szlaku wodnym 29. z lekcewa eniem o Francuzie PIONOWO 1. naciêcie na bocznej œcianie œruby 2. polskie w³ókno poliestrowe 3. kamieñ pó³szlachetny, odmiana chalcedonu 4. ruchome po³¹czenie koœci 5. plac do gry w tenisa 6. w³óczêga, obie yœwiat 7. przednia strona ludzkiej g³owy 13. trunek z Jamajki 14. w³osy upiête w wêze³ 15. pled 16. dawny w³adca rosyjski lub bu³garski 17. og³oszenie prasowe 18. zwój np. papieru 20. obietnica, przysiêga 21. zgromadzenie osób, które zjecha³y siê w celu wziêcia udzia³u we wspólnych obradach 22. jaja rybie 23. krzew z rodziny ró owatych, u ywany na ywop³oty 24. biedrzeniec KUPON NR 192 TAXI OSOBOWE i BAGA OWE BEZP ATNE ZAMAWIANIE TAKSÓWEK:

19 SALON FELG ALUMINIOWYCH ul. u ycka 27, Kraków tel , tel AUTO PERFEKT Piekary 231, Liszki - mechanika pojazdowa - wulkanizacja - nape³nianie uk³adu klimatyzacji Piekary TO TU A4 A4 Kryspinów kierunek A4 Ksiêcia Józefa Salwator Firma AUTOKOMPUTER A. Bulanda; J.Walasek Kraków - Nowa Huta ul. Makuszyñskiego 9b tel. (012) , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW Badania techniczne pojazdów do 3.5 t ( przegl¹dy rejestracyjne ) Badania techniczne okresowe Badania pojazdów zasilanych gazem Badania pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granic¹, badania pojazdów powypadkowych skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostê ( dowody rej. zatrzymane przez policjê ) Komputerowy system pomiaru, kontroli i regulacji uk³adów jezdnych samochodów osobowych i ciê arowych do 3.5 t. Komputerowy system sprawnoœci amortyzatorów Zmiana przeznaczenia samochodu z ciê arowego na osobowy zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni 36 ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (012) ( ) tel. kom drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ REKLAMY OG OSZENIA

20 dla kierowcow.pl AUTOMYJNIA pranie tapicerki samochodowej polerowanie lakieru zapraszamy na Kraków, ul. Marii Bobrzeckiej 5, tel.: A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (012) tel. sklep (012) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochody europejskie i amerykañskie testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane tel tel MASTER MOVANO Kraków, ul. Nad Drwin¹ 7, tel.: , Autoryzowany monta instalacji gazowych serwis - regulacje - homologacja - raty AUTO GAZ Kraków, ul. Centralna ( zak³ad przeniesiony z ul. So³tysowskiej 14A ) tel.: , tel. kom.: Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel AUTO-WIRNIK Kraków, ul. Wieniawskiego 63, tel , alternatory, rozruszniki - SREWIS, CZÊŒCI ZAMIENNE HURTOWNIA MOTORYZACYJNA RZEPKA K-ów, ul. Centralna 55 tel , - czêœci do sam. osobowych i dostawczych LARK CAR-AUDIO Kraków, ul. Ks. Machaya 1, tel profesjonalne nag³aœnianie i zabezpieczanie samochodów MARBOIL Kraków, ul. mujdzka 23, tel mechanika, pranie tapicerek ZAK AD ELEKTROMECHANIKI I ELEKTRONIKI POJAZDOWEJ Ryszard Stupka i synowie K-ów, ul. Centralna 77, tel Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel.fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Marcin Smolski: tel. (012) wew Piotr Majchrzyk: tel REKLAMY OG OSZENIA Nie pozwól aby Twój samochód zosta³ skradziony na czêœci! DNA AUTO 5000 mikrocz¹stek DNA AUTO trwale zabezpiecza i identyfikuje wszystkie czêœci Twojego samochodu Stacja Kontroli Pojazdów ul. Liryczna 5, Kraków, tel.: tel.: , CZÊŒCI FORD TRANSIT - oœwietlenie - blacharka, zderzaki - czêœci silnikowe - ch³odnice - zawieszenie - skrzynie biegów - szyby, tapicerki, inne tel tel Kraków, ul. Robotnicza 9 Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz.

Ukazuje się od 1997 roku ISSN 1508-1001. nakład. 20.000 egz. Ukazuje się od 1997 roku 15 kwietnia 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.000 egz. nr 412 R E K L A M A.... Na ulicach Gliwic ubędzie samochodów z charakterystyczną L -ką Kursanci Tatuœ pije, dziecko prowadzi

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo