KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM"

Transkrypt

1 MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ i sprawdÿ nowe ceny Jedyny w Ma³opolsce posiada w³asn¹ blacharniê i lakierniê. Autoryzacja Hondy Poland na prace blacharsko - lakiernicze. KRÊ EL & KRÊ EL Kraków, Al. Jana Paw³a II 142, 160 tel. (012) , (012) , tel. fax (012) POMOC DROGOWA: tel. kom. (0601) tel. kom. (0601)

2 oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium T UMIKI F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, Kraków tel.fax: , tel. kom.: poniedzia³ek - pi¹tek: AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (012) , tel.fax Serwis: (012) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (012) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (012) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (012) Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni SKLEP - SERWIS 4x4 - orurowanie (progi, zderzaki, klatki bezp.) - nadkola gumowe - specjalistyczne opony i felgi - oœwietlenie (hella, wesem) - wyci¹garki, hilifty, podnoœniki - taœmy, liny holownicze, haki, szekle - zawieszenia i hamulce - fotele, pasy, kaski i kombinezony - metromierze, dodatkowe wskaÿniki Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (012) czynne: pon. -pt.: 9-18 sob.: Kraków, ul. Wybiciego 3a (na przeciw dawnego DH "Gigant") tel.: (012) czynne: pon.-pt.: sob.: 9-13 CBC 02 CRACOW BUSINESS CORPORATION nowy adres: Kraków, ul. G³owackiego 56 tel. (012) tel. (012) CBC Chorzów, ul. Bo ogrobców 15, tel. (032) , telfax Tychy, ul. Miko³owska 270, tel. (032) , sklep i serwis RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE REKLAMY OG OSZENIA PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SAMOCHODÓW TERENOWYCH DO RAJDÓW, PRZEPRAW, TURYSTYKI

3 AUTO SZYBY FIRMA OBLIÑSKI KRAKÓW ul. Belwederczyków 8 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: Wypo yczamy samochody - samochodowe - gotówkowe (expresowo) BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa PRZERABIAMY SAMOCHODY CIÊ AROWE NA OSOBOWE ZAPEWNIAMY KOMPLET NIEZBÊDNYCH DOKUMENTÓW ZATRUDNIMY ELEKTROMECHANIKA

4 SAMOCHODY NOWE MODEL CITROEN FIAT SEICENTO pojemnoœæ skokowa moc silnika (KM) prêdkoœæ maksymalna przyspieszenie 0-100km airbagi kpb kurtyny powietrzne WYPOSA ENIE wspomaganie kierownicy ABS centralny zamek elektr. otwierane szyby przód ty³ C1 C3 C4 XSARA PICASSO C4 PICASSO BERLINGO ,7 15,9 12,8 11,4 11,7 17, ,5 elekt. regulowane lusterka podgrz. klimatyzacja radioodtwarzacz CENA P O L E C A M Y > > > od od od od od od P O L E C A M Y > > > od L E G E N D A - standard - opcja - niedostêpne - klimatyzacja elektroniczna - radioodtwarzacz z ceny aktualne na dzieñ zamkniêcia numeru - nowoœæ - pe³ny odpis podatku VAT k - airbag kierowcy p - airbag pasa era b - airbagi boczne b.d. - brak danych WIELICKA Sp. z o.o. KRAKÓW, ul. Wielicka 119 tel. (012) , PUNTO II ,3 od PUNTO GRANDE ,2 od PANDA ,0 od BRAVO ,5 od SEDICI ,8 od FSO P O L E C A M Y > > > LADA NIVA , LADA KALIWA , Kraków, ul. Zakopianska 288 tel AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer LADA , Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci GAZELA ANDORIA P O L E C A M Y > > > PODWOZIE PODWOZIE BRYGADOWE SKRZYNIOWY FURGON IZOTERMA WYWROTKA ,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17, * * * * * * AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci HONDA P O L E C A M Y > > > JAZZ Funky CITY CIVIC Type S CIVIC 5d ,9 13,4 8,9 11, KRÊ EL & KRÊ EL salon - serwis - ubezpieczenia blacharstwo - lakiernictwo ACCORD 4d CR-V HYUNDAI i10 GETZ i30 i30 CW SONATA SANTA FE CRDi PEUGEOT rok rok 307 Combi rok 807 HDI 607 HDI ,3 10,0 15,6 15,6 11,7 11,0 10,5 11,6 13,7 13,9 13,5 10,3 12,9 12, P O L E C A M Y > > > P O L E C A M Y > > > MP3 od od od od od od od od od od od od NOWY SALON - NOWA JAKOŒÆ "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 AZMOT TWÓJ DEALER PEUGEOT W KRAKOWIE Al. Pokoju 78, tel salon - serwis - czêœci Kraków, Al. Jana Paw³a II 142, 160 salon tel. (012) serwis tel. (012) tel. (012) blacharnia, lakiernia - ubezpieczenia - kredyty, leasingi NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) SALON tel.: (012) , SERWIS tel.: (012) ,

5 Jan Kosmowski - dealer i serwis SERWIS - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - samochody zastêpcze - monta akcesoriów i zabezpieczeñ antykradzie owych tel , SALON - sprzeda samochodów nowych tel ASO Jan Kosmowski BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO CZÊŒCI ZAMIENNE - kompleksowe naprawy powypadkowe - oryginalne czêœci - rozliczenia bezgotówkowe - du y wybór akcesoriów - gwarancja jakoœci - sprzeda opon zimowych i letnich tel tel SERWIS 24h tel SERWIS - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - samochody zastêpcze - monta akcesoriów i zabezpieczeñ antykradzie owych - naprawa samochodów ciê arowych i autokarów tel , ul. Ofiar D¹ bia 2, Kraków tel. (012) , , fax (012) zapraszamy w godzinach: poniedzia³ ek - pi¹ tek od 7.00 do 21.00, sobota od 7.00 do ul. Ofiar D¹ bia 2, Kraków tel. (012) , , fax (012) zapraszamy w godzinach: poniedzia³ ek - pi¹ tek od 7.00 do 21.00, sobota od 7.00 do 13.00

6 [ ] TEST Raport z jazdy Volkswagen Passat - - CC 3.6 4x4 Atak na klasê premium Tekst: Robert I. Bielecki Fot.: Robert I. Bielecki Firma Us³ug Reklamowych centrala: Kraków Al. J. S³owackiego 17a tel.fax (012) NOWY WYMIAR REKLAMY Trzecia wersja nadwozia Passata pozycjonowana jest w klasie wy szej. Pod wzglêdem w³aœciwoœci jezdnych i jakoœci wyko-nania coupé z powodzeniem mo e konkurowaæ z luksusowymi markami niemieckimi, mniej dra ni¹c przy tym oko zazdrosnych s¹siadów czy partnerów handlowych. Do tego ma bia³e a nie niebieskie podœwietlenie zegarów. Coupé jest wyraÿnie bardziej wygodne ni limuzyna czy kombi, ale za to mniej praktyczne. Z przodu siedzi siê i podró uje bardzo wygodnie, zw³aszcza po ustawieniu systemu zawieszenia w tryb Comfort, a fotele zapewniaj¹ nie tylko komfort, ale tak e bardzo dobre trzymanie boczne nawet jako pasa er nie mia³em problemu z utrzymaniem pozycji nawet na bardzo krêtych odcinkach dróg. Za to z z ty³u podobn¹ opiniê wyraziæ mog¹ wy³¹cznie osoby o wzroœcie najwy ej cm. Przy 175 cm odleg³oœæ g³owy od sufitu, przy prawid³owej pozycji, wynosi ok. 2 cm a ocenia siê, e bezpieczne minimum na wypadek dachowania to 10 cm. Pozytywnie oceniæ nale y za to profile tylnych foteli, które zapewniaj¹ komfort i dobre trzymanie boczne. Œredniego lub niskiego wzrostu prezes mo e nawet polubiæ podró owanie nowym coupé z ty³u. Auto zachowuje zalety sztywnego zawieszenia Passata limuzyny, ale t³umienie nierównoœci jest o klasê lepsze, zw³aszcza po prze³¹czeniu zawieszenia w tryb Comfort. Na trasie, zw³aszcza do szybszej lub dynamicznej jazdy lepiej w³¹czyæ z kolei tryb Sport. W obu przypadkach w³aœciwoœci jezdne s¹ odczuwalnie lepsze ni w zwyk³ym Passacie, czy nowym Mondeo. Tak e uk³ad kierowniczy pracuje lepiej i a jego precyzja, oceniana na podstawie jazdy po krêtych drogach w pagórkowatym lub górzystym terenie, spisywa³ siê lepiej ni w nowym Audi A4, czy Mercedesie C-klasy. Bez przyzwyczajania siê do samochodu, kierownicê intuicyjnie skrêca siê tak aby nie musieæ jej korygowaæ a do wyjœcia z zakrêtu. Podobnie na parkingu. To zaskakuj¹ce tym bardziej, e bezpoœrednio przed Passatem jeÿdzi³em samochodami innych marek - Lexus i Peugeot. Na najtrudniejszych zakrêtach drogi z Trzebini do Olkusza trzeba by³o wje d aæ w zakrêt na dwójce i wciskaæ peda³ przyspieszenia do oporu aby wprawiæ uk³ad jezdny w jakiekolwiek zak³opotanie i zmusiæ ESP do interwencji. Brawo. W czasie jazdy artowa³em do kolegi by³ego kierowcy jednego z najbogatszych biznesmenów, e autem jedzie siê nudno, poniewa bez wymuszania symulacji niebezpiecznych sytuacji na drodze nic siê nie dzieje. Bli sze prawdy jest stwierdzenie, e jedzie siê przyjemnie i jak po sznurku. Napêd na cztery ko³a zapewnia œwietn¹ trakcjê na krêtych drogach, tak e na mokrej nawierzchni, a dziêki temu jazda na odcinku z Trzebini do Olkusza by³a wrêcz przyjemnoœci¹, zw³aszcza przy przeje d aniu zakrêtów z u yciem si³y ci¹gu silnika (dodawaniem gazu). Jednostka 3.6 FSI rozwija swoj¹ moc p³ynnie i spokojnie. Nie ma mowy o szarpniêciach czy nag³ych zrywach, co mo e czêœæ klientów rozczarowaæ. Na fotelu kierowcy czy pasa era praktycznie nie czuæ 300 KM pod mask¹. Porównanie osi¹gów na 10 drodze pokaza³o, e to jednak tylko subiektywne wra enie, chocia w dolnym zakresie obrotów silniki TSI wydaj¹ siê chwilami lepsze. W dobie wysokich cen paliw coraz istotniejsze znaczenie ma zu ycie paliwa. O ile Passat CC w czasie dynamicznej jazdy zu ywa do 16 l benzyny na 100 km, to dla kontrastu na 18-kilometrowym odcinku trasy Olkusz-Kraków ze startu zatrzymanego przy œredniej prêdkoœci 62 kmh jazda ca³y czas z przepisowymi prêdkoœciami zu ycie wed³ug komputera wynios³o zaledwie 5,8 l100 km. W praktyce bardziej prawdopodobne jest 8-9 l. Gorzej w jeÿdzie miejskiej wprawdzie uda³o siê nam uzyskaæ 8-9 l przy ma³ych ruchu, ale ju jazda z czêstym zatrzymywaniem siê na œwiat³ach w cd pobli u na stronie krakowskiego 08 >>>> Starego Miasta, objazdami i parkowaniem pod hotelem skoñczy³a siê spalaniem l100 km l poza por¹ komunikacyjnych szczytów wydaje siê jednak zupe³nie realne. Czterodrzwiowe coupé to znaczne lepsze rozwi¹zanie ni tradycyjne wersje z jedn¹ par¹ drzwi. Na parkingu nie ma problemu z d³ugimi drzwiami i wsiadaniemwysiadaniem, a w razie potrzeby dodatkowi pasa erowie mog¹ wygodnie zaj¹æ miejsce z ty³u. Na du e uznanie zas³uguje zawieszenie DCC, zapewniaj¹ce do wyboru du o lepszy komfort lub bardziej sportowe w³aœciwoœci... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY OBROÑCÓW KRZY A Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (012) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW FATIMSKA 2 CIENISTA BULWAROWA REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA odbierz swoj¹ [ zobacz co pisz¹ inni ] nagrodê o wartoœci 299 z³oty netto Ka dy kto podpiszê umowê na og³oszenie (og³oszenia) w u mutacji Bielsko Bia³a na ³¹czn¹ kwotê nie mniejsz¹ ni 300 PLN netto, którego (których) emisja rozpocznie siê od numeru listopadowego nabywa prawo do bezp³atnej rejestracji i u ytkowania pakietu STANDARD na Platformie Handlowej PROVESTA przez okres 12 miesiêcy o wartoœci 299 PLN netto. Szczegó³y promocji u Przedstawicieli Handlowych: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel tel.kom.:

7 [ ] PREZENTACJA Vespa Tekst oraz fot.: Automobilista W³oska Osa w zakonie Rewelacja wœród powojennych jednoœladów do dzisiaj wyznacza standard skutera. Konstrukcja by³a tak znakomita, e jej zasadnicze rozwi¹zania nie uleg³y znacz¹cej ewolucji przez ponad 60 lat! Wersja, któr¹ prezentujemy by³a wytwarzana na zamówienie zakonów, jako pojazd oszczêdny, niezwykle u yteczny, który mo na by³o prowadziæ w habicie lub sutannie. Vespa powsta³a z w³oskiej powojennej biedy, w któr¹ ten piêkny kraj popad³ nie mniej ni wiele innych bior¹cych udzia³ w II wojnie œ wiatowej. Enrico Piaggio zarz¹dzaj¹cy firm¹ licz¹c¹ ponad 10 tysiêcy pracowników, nie móg³ ju wytwarzaæ swych g³ównych produktów, czyli ca³kiem udanych samolotów wojskowych. Przesta³y byæ potrzebne, za to niezwykle potrzebne sta³y siê tanie œrodki komunikacji. W tej sytuacji zleci³ swemu g³ównemu konstruktorowi Corradino D'Ascanio zaprojektowanie czegoœ taniego przeznaczonego dla najszerszych rzesz spo³eczeñstwa. W ten sposób ju w roku 1945 powsta³ pierwszy MP5 Paperino, czyli Kaczor Donald (tak we W³oszech nazywano tê postaæ z kreskówki Disney'a) bo tak go nazwali pracownicy z racji niecodziennych kszta³tów. Jednoœlad ten posiada³ ju wtedy pewne rozwi¹zania, które sta³y siê charakterystycznymi dla póÿniejszych modeli. By³y nimi poziomo u³o ony cylinder dwusuwowego silnika, zblokowany uk³ad napêdowy bez ³añcuchów czy wa³ków napêdowych, zmiana biegów pokrêtn¹ rêkojeœci¹, obudowanie zespo³u napêdowego oraz - co najwa niejsze - blaszana os³ona na nogi zaczynaj¹ca siê ju od poziomu kierownicy. W kwietniu roku 1946 wiêkszoœæ z tych rozwi¹zañ zosta³ opatentowana. Niestety Paperino nie pozwala³ na jazdê na nim paniom w sukienkach (nie by³o tzw. przekroku), wiêc pan Piaggio odes³a³ projekt do poprawki i wtedy siê zaczê³a prawdziwa historia skutera. Oczywiœcie koncern Piaggio nie wymyœli³ skutera - o palmê pierwszeñstwa ubiega siê tu kilka firm, jak choæby na przyk³ad DKW czy Cushman, ale opracowa³ kilka wa nych nowatorskich rozwi¹zañ, które przetrwa³y do dzisiaj.dziêki wizji pojazdu masowego oraz doœwiadczeniu technologicznemu (D'Ascanio by³ zamieszany w powstanie pierwszego œmi-g³owca Agusta), opracowano wkrótce nowy jednoœlad MP6 nazwany wkrótce Vespa, czyli osa. Legenda g³osi, e sta³o siê to po us³yszeniu przez Enrico Piaggio odg³osu pracy silnika nowego jednoœladu, ja jednak widzê tu tak e podobieñstwo kszta³tu, czyli cienk¹ jak osa taliê nowego skutera. Pierwsza Vespa z roku 1946 posiada³a dwusuwowy silniczek o pojemnoœci 98 ccm i mocy 3,2 KM, trzybiegow¹ skrzyniê przek³adniow¹ i monolityczn¹ konstrukcjê nadwozia t³oczon¹ z blachy. Nie mia³a adnej skomplikowanej ramy, a jedynie proste wyt³oczki tanie w produkcji i lotnicze zawieszenie przedniego ko³a na krótkim wleczonym wahaczu. Tylne ko³o pracowa³o razem z zespo³em napêdowym i resorowane by³o prostymi elementami gumowymi, czego nie obawia³a siê adna lotnicza firma. Wspó³wymienne ko³a mo na by³o wymieniaæ w razie awarii bez wielkiego trudu. Najwa niejsz¹ innowacj¹ by³ 12 jednak wspomniany ju uk³ad podwozia, tzw. monocock pozwalaj¹cy na niezwyk³e uproszczenie produkcji przy zachowaniu znakomitej sztywnoœci. Znakomity pomys³ i œwietne wykonanie spowodowa³o, e Vespa, pomimo wielkiej konkurencji, ci¹gle jest liderem w produkcji skuterów. fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI Przyczepa przysz³oœci Angielski The Caravan Club wybra³ najlepszy prototyp przyczepy w konkursie Caravan of the Future Design Concept Competition. Zwyciê y³ projekt pod nazw¹ Cargo S. The Caravan Club w ubieg³ym roku œwiêtowa³ stulecie istnienia. Dwa lata wczeœniej, w 2005 roku, klub zaprosi³ do udzia³u w tym unikalnym konkursie projektantów, in ynierów i mi³oœników caravaningu. Wp³ynê³o wiele niezwyk³ych prac, w których wykorzystano nowoczesne technologie i materia- ³y, by zaprojektowaæ coœ, czym bêd¹ podró owaæ kolejne pokolenia. ¹cznie wp³ynê³o blisko 300 projektów od indywidualnych projektantów, zespo³ów, szkó³, architektów, projektantów wnêtrz oraz od szeœcioletniego ch³opca. Jak zapewniaj¹ organizatorzy, poziom by³ wysoki, a prace zawiera³y szczegó³ow¹ dokumentacjê techniczn¹ oraz wizualizacjê (tak e w formie filmów wideo). G³ówn¹ nagrodê w wysokoœci 20 tysiêcy funtów zdoby³ duet projektantów: Hervé Delaby i Paul Burchill. Przyczepa o nazwie Cargo S ujê³a jurorów przede wszystkim po³¹czeniem tradycji z nowoczesnoœci¹. Tym, e uda³o siê stworzyæ nowoczesny wygl¹d, który jednoczeœnie odwo³uje siê do wygl¹du tradycyjnych przyczep kempingowych, jakie znamy. Czyli: jest futurystyczny na miarê XXI wieku, zachowuj¹c to, co najlepszego stworzono w wieku XX-tym. Proszê zreszt¹ oceniæ samemu i odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy tak bêdzie wygl¹daæ przyczepa przysz³oœci? fragment artyku³u pochodzi z: Dwumiesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 11,90 z³.

8 [ŒWIAT RAJDÓW] Citroen C2-R2 Teams' Challenge Czy startuj¹c w mistrzostwach Polski mo na zarabiaæ na rajdach? Tak, pod warunkiem e jesteœmy etatowym kierowc¹ czo³owego zespo³u i otrzymujemy comiesiêczn¹ ga ê. Bardziej dostêpnym dla zwyk³ych œmiertelników wariantem jest zbudowanie rajdowego Citroena i zg³oszenie siê do programu sponsorskiego C2- R2 Teams' Challengeu. Pomys³odawc¹ C2- R2 Teams' Challenge jest Marek Nawarecki dyrektor ds. PR w Citroen Polska. Inspiracj¹ by³ podobny projekt realizowany w mistrzostwach œwiata pod nazw¹ C2 Junior Experience oraz oczywiœcie wystêp Krisa Meeke w Rajdzie Polski To co wyczynia³ wychowanek Colina McRae w ma³ym czerwonym autku z oznaczeniem C2- R2 wprawi³o w os³upienie wszystkich obserwatorów. Zanim kibice zd¹ yli siê otrz¹sn¹æ z szoku, kilku zawodników zbudowa³o przez zimê pierwsze egzemplarze rajdowych C2- ek i w sezonie 2007 wyruszy³o nimi na rajdowe trasy RSMP. Szybko okaza³o siê, e rajdówki w specyfikacji R2 to zupe³nie inna liga ni samochody S1600 i 185 koni to zbyt ma³o, eby podgryzaæ generalkê. Ale jednoczeœnie rozs¹dna cena ( euro netto) rajdowego kitu, s³u ¹cego do przebudowy seryjnego VTS- a w pe³nokrwist¹ rajdówkê, sprawi³a, e coraz wiêcej m³odych zawodników zaczê³o realnie myœleæ o budowie w³asnego C2- R2. Pierwszy rok startów ma³ych Citroenów w Polsce up³yn¹³ pod znakiem nauki i zbierania doœwiadczeñ oraz rywalizacji Radka Typy z Piotrkiem Maciejewskim, który ostatecznie wygra³ ten zaciêty pojedynek. Bie ¹cy [WYWIAD] sezon to dynamiczny rozwój markowej klasy Citroena, którego rezultatem jest coraz wiêksza liczba za³óg (6-10) na starcie ka dej rundy Mistrzostw Polski. Ponadto na pocz¹tku roku homologacjê otrzyma³a nowa wersja C2- R2- ki oznaczona symbolem Max. Nadal bli ej jej do bazowego modelu R2, ni do S1600, ale o po³owê dro szy kit cechuje ca³a seria drobnych i wiêkszych ulepszeñ, m.in.: mocniejszy silnik, lepsze zawieszenie, poprawione hamulce. Za³o enia polskiej edycji sponsorskiego projektu pod nazw¹ C2- R2 Teams' Challenge s¹ bardzo proste i mo na rzec przyjazne dla zawodników. Citroen Polska wraz z partnerami programu Total, Citroen Finance, Gefco i BF Goodrich zwróci³ siê na pocz¹tku roku do PZM o utworzenie otwartej klasy dla samochodów w specyfikacji R2B. W klasie tej obowi¹zuj¹ identyczne zasady punktacji, jak w ka dej innej klasie RSMP, natomiast oficjalne wyniki zawodników Citroena w tej klasie stanowi¹ podstawê challenge'u. Dlaczego tak wa na jest formalna strona wyników? Poniewa Citroen Polska p³aci zawodnikom konkretne pieni¹dze za zajête w rajdzie miejsca!... Samochód zosta³ wyposa ony w pakiet Competition - przybli nam czym ró ni siê ona od standardowej wersji M3 e46? Marcin "MaRoS" Wybra³em wersje z pakietem Competition ze wzglêdu na jej delikatne powi¹zania z wersj¹ odel on¹ CSL. Nie by³o mnie BMW M3 e46 staæ na CSL a wiêc musia³y mnie zadowoliæ delikatne akcenty CSL owskie w mojej M3. Ró nice miêdzy pakietem Competition, a zwyk³¹ M3 to: felgi Choæ przedstawialiœmy na naszych ³amach ju kilka ciekawych samo- 19- calowe ze wzorem od CSL a, kierownica i hamulec rêczny chodów marki BMW, to nie mieliœmy jeszcze okazji zaprezentowaæ pokryty alcantar¹, krótsze prze³o enie kierownicze (z 15.4:1 do Wam najbardziej usportowionych wersji tych samochodów a mianowi- 14.5:1) naprawdê robi ró nice. Jest to chyba najbardziej cie M. Na dobry pocz¹tek jedno z najmocniejszych BMW w Polsce - M3 odczuwalna zmiana wzglêdem zwyk³ej emki. Kolejne ró nice e46, której w³aœcicielem jest Maros. Zanim bli ej przyjrzymy siê mody- to przednie hamulce od CSL a (tarcze 345mm, zwyk³a M3 - fikacjom, które pojawi³y siê w samochodzie, opowiedz jak zaczê³a siê 325mm), M- track mode, czyli przycisk na kierownicy wy³¹- twoja przygoda z BMW, i jak dosz³o do tego e sta³eœ siê szczêœliwym czaj¹cy ESP do po³owy, brak mo liwoœci zamówienia posiadaczem M3. tempomatu, kolor Interlagos Blau oferowany tylko w tym Sympatie do BMW zaszczepi³ u mnie mój ojciec. W 1991 roku czyli kiedy pakiecie, aluminiowe listwy oferowane tylko z tym pakietem mia³em 7 lat, ojciec zakupi³ nowiutkie BMW 525i E34 w kolorze Alpine praz inaczej zestrojone zawieszenie (dostosowane do felg 19- Weiss. Pamiêtam, e musia³ po to auto jechaæ do Poznania, gdy calowych). w³aœnie tam znajdowa³ siê jedyny salon BMW w Polsce. Jak pewnie W samochodzie pojawi³o siê sporo ciekawych modyfikacji, wiêkszoœæ z nas wie, prawie ka dy ch³opiec jest fanem auta swojego zarówno pod k¹tem stylistycznym jak i mechanicznym... ojca, jakie by nie by³o. Tak te by³o w moim przypadku - to by³o i nadal jest œwietne auto. Je d ê teraz nim na co dzieñ i muszê z przykroœci¹ przyznaæ, e obecnie nie produkuje siê ju takich samochodów. www. katalogdla kierowcow.pl W momencie kiedy w 2000 roku zobaczy³em now¹ M3, zakocha³em wiêcej na: siê w niej od pierwszego wejrzenia. To auto naprawdê przyprawia³o mnie o gêsi¹ skórkê. By³o przez pewien czas dla mnie samochodem marzeniem i naprawdê nie myœla³em, e kiedyœ stanê siê jego posiadaczem. Jak tylko pojawi³a siê mo liwoœæ zakupu takiego auta, bez fragment artyku³u pochodzi z: wiêkszego zastanowienia pojecha³em po nie do Niemiec. Nie muszê chyba dodawaæ, e by³ to strza³ w dziesi¹tkê. newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum JAPAN CARS 14 Na garnuszku Citroena Tekst: Bartosz G³owacki wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. Cena: 7,95 z³ Rozmawia³: Karol Jaszewski CZÊŒCI DO AUT JAPOÑSKICH I KOREAÑSKICH tel tel.kom Kraków, ul. Mogilska 49 od 3 listopada zapraszamy, ul. Mackiewicza 6 REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA BOXY BAGA NIKI AUTO - PLUS CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH AUTO - PLUS Kraków, ul. Pr¹dnicka 79 tel.: czynne: pn. - pt.: sob.: AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer Kraków, ul. Ma³a Góra 55, tel. (012) , , LATA GWARANCJI NA SILNIK ANDORII-MOT - 2 LATA GWARANCJI NA SAMOCHÓD - BEZP ATNA POMOC DROGOWA ASSISTANCE Samochody dostawcze z polskim silnikiem Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (012) , fax (012) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob

9 MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków, ul. Orzechowa (Centrum Handlowe BOREK FA ÊCKI) tel.kom.: tel.: akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA CZÊŒCI NOWE Promocyjne ceny Rabaty dla Taxi i warsztatów do aut osobowych i dostawczych - uk³ady hamulcowe - elementy zawieszenia, amortyzatory - sprzêg³a - uszczelki - filtry, oleje - paski przygotowujemy i obs³ugujemy samochody rajdowe zespo³u Platinum Junior Rally Team Kraków, ul. Pachoñskiego 2a tel , tel. kom.: Kraków, ul. Bora Komorowskiego 15b, tel zapraszamy: pon.-pt. 9-17, soboty MECHANIKA, ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , SPECJALIZACJA: HONDA, TOYOTA, FORD, FIAT, DAEWOO, GM przek³adki opon POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel.fax (012) OPONY NOWE I U YWANE -WYMIANA, NAPRAWA OPON NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15 c,tel: WULKANIZACJA SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE specjalizacja BMW, NISSAN (012) HURT DETAL SERVICE GREEN GAZ ul. Powstañców Wlkp. 7a zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: Serwis Aut Francuskich oraz Sklep z Czêœciami Sklep: tel w. 21 tel czynny w godz.: , sob.: Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis in. A. Zêbala & T. Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom czynny w godz.: , sob.: Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) Naprawa samochodów francuskich osobowych i dostawczych mechanika elektromechanika diagnostyka komputerowa obs³uga klimatyzacji AUTO NALEPA s.c. Kraków-Wêgrzce ul. C-18 nr.7, tel. (012) ,5 km od trasy warszawskiej badanie szczelnoœci g³owic szlifowanie g³owic spawanie, regeneracja, obróbka frezarska toczenie tarcz i bêbnów hamulcowych VAT dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA Kraków ul. Cystersów 21 o tradycje od czynne: Szlifowanie i tulejowanie bloków cylindrowych - Szlifowanie wa³ów korbowych - Regeneracja korbowodów - Regeneracja g³owic - Samochody osobowe i dostawcze zapewniamy czêœci MODU GSM - BLACK BOX Lokalizacja pojazdu Rejestracja zdarzeñ Historia trasy Historia pracy silnika Powiadomienie o alarmie AUTOALARMY SYSTEMY ALARMOWE SKORPION SER R BEAR - LOCK BLOKADY ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE PODNOŒNIKI SZYB ZAMKI CENTRALNE, AKCESORIA SERWIS ALARMÓW, PILOTÓW, OBUDOWY Firma DX Kraków, ul. Che³moñskiego 11, tel.: (012) autoalarmy.krakow.pl, BEZPOSREDNI IMPORTER zestawy xenonowe do samodzielnego montazu ZARÓWKI XENON D2S D2R, NASI PRACOWNICY SLUZA DOSWIADCZENIEM I FACHOWA POMOCA, Krakow, ul. Pasternik 110 tel.fax , tel. kom.: ,, 17

10 Kraków, Walewskiego 19 (przecznica z Bronowickiej) OPONTEX U YWANE OPONY FIRM ZACHODNICH NOWE I BIE NIKOWANE WULKANIZACJA MONTA KÓ WYWA ANIE KOMPUTEROWE (9-18) OPONY ZIMOWE kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni SKLEP MOTORYZACYJNY Kraków, os. Szklane Domy 1 tel.fax , tel Zapraszamy: pn. - pt.: , w soboty POLECAMY: motoczêœci do samochodów produkcji krajowej i zagranicznej oraz szeroki asortyment akcesoriów: akumulatory amortyzatory opony oleje i kosmetyki uk³ady hamulcowe i wydechowe SPRZEDA RATALNA UAZ REKLAMY OG OSZENIA 19

11 20 Œwiat bezpiecznych opon Nabijanie i odgrzybianie ozonem uk³adów klimatyzacji wyprzeda opon letnich promocja opon zimowych HURT-DETAL-SERWIS HURTOWNIA OPON, AKUMULATORÓW i OLEJÓW CENTRO GUM Kraków, ul.g³owackiego 14, tel. (012) , tel.fax (012) poniedzia³ek - pi¹tek 8-18, sobota 8-14 SOLVIA odszkodowania ul. Ba³uckiego 262, Kraków tel , tel.fax: LICENCJONOWANY DEALER AUTORYZACJA - sprzeda dêtek, obrêczy kó³ (stal, aluminium), akumulatory, oleje, filtry - fachowe porady - przechowalnia opon - realizacja zamówieñ specjalnych - respektujemy karty kredytowe - profesjonalny serwis wymiany opon i akumulatorów - prostowanie felg - sprzeda ratalna ULEG EŒ WYPADKOWI? ODBIERZ WYSOKIE ODSZKODOWANIE JE ELI: dozna³eœ uszkodzenia cia³a uszkodzono Ci samochód jesteœ niezadowolony z wysokoœci odszkodowania ubezpieczyciel odmówi³ Ci wyp³aty SKUTECZNIE I PROFESJONALNIE negocjujemy z ubezpieczycielami i sprawcami, zapewniaj¹c najwy sze i najszybsze odszkodowania za zniszczone mienie i szkody na zdrowiu nie pobieramy op³at wstêpnych nie pobieramy op³at wstêpnych dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA

12 S K L E P CZÊŒCI i AKCESORIA do wszystkich modeli samochodów Kraków ul. Kalwaryjska 64 tel. (012) tel. kom reflektory blacharka zderzaki atrapy i inne czynny : pon.-pt sobota 8-14 AUTO-CZÊŒCI KRAJOWE - ZAGRANICZNE NOWE i U YWANE GRANICA KRAKÓW-WIELICZKA Kraków, ul. Wielicka 254 tel. (012) tel. kom Kraków, ul. Zbo owa 2 tel. (012) tel. kom RATY M. Graczkowski Kraków ul. Ga³czyñskiego 33 tel. (012) tel. kom ALFA AUTO AUTO GAZ autoryzowany monta i serwis samochodowych instalacji gazowych ELEKTRO MECHANIKA MECHANIKA - SERWIS OGUMIENIA - KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ - SPRZEDA OPON NOWYCH ORAZ U YWANYCH - WYWA ANIE KÓ MOTOCYKLOWYCH SKLEP SERWIS Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom zapraszamy: pon.-pt. 8-17, sob Castrol Castrol Authorised Dealer 22 opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 23

13 opony osobowe, dostawcze, 4x4 CHROBAK Kraków, ul. Powstañców 127 tel.fax.: , serwis - naprawy felgi akumulatory wycieraczki Kraków, ul. Wieniawskiego 61, tel , fax SERWIS SAMOCHODÓW Naprawy samochodów - osobowych, dostawczych, terenowych, ciê arowych - diagnostyka i naprawa silników (benzyna i diesel) kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA CAR-O-TRONIC AUTO MYJNIA mycie nadwozia i podwozia, mycie silników wraz z komor¹, czyszczenie wnêtrza pranie tapicerki, odnawianie elementów plastikowych i gumowych polerowanie nadwozia i woskowanie PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPRZEDA Y KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA, ELEKTRONIKA - diagnostyka elektroniki silników - usuwanie istniej¹cego problemu - kompleksowa obs³uga PRZEGL DY REJESTRACYJNE - pojazdów zasilanych paliwem jak równie gazem - badania pokolizyjne - badania samochodu sprowadzanego z zagranicy - badania motocykli,skutery, motorowery - badania pojazdów typu: taxi, nauka jazdy PRZY PRZEGL DZIE REJESTRACYJNYM MYCIE AUTA AUTORYZOWANY SERWIS POWYPADKOWY Radziszów, ul. Modrzewiowa 15 tel.fax (012) , , tel.kom VW - AUDI - SEAT NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK Udzielamy 5-letniej gwarancji na naprawy blacharsko-lakiernicze rozliczenia bezgotówkowe - samochody zastêpcze blacharstwo "CAR-O-LINER" - lakiernictwo bezpy³owe dobór i sprzeda lakierów SIKKENS - pomiar nadwozia "CAR-O-TRONIC" geometria zawieszeñ Beissbarth diagnostyka elektroniki samochodowej - nape³nianie klimatyzacji monta blokad skrzyni biegów auto-handel - sklep czêœci zamiennych obs³uga eksploatacyjna pojazdów - monta i wywa anie opon POMOC DROGOWA 24h - tel.kom , lakiernictwo bezpy³owe 25

14 AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C KOMPLEKSOWE NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK MECHANIKA SPRZEDA ORYGINALNYCH CZÊŒCI DO RENAULT tel M AUTOBLACHEN Dla Twojego Samochodu Gdów, ul. apanowska 497 Marek Kurzydym tel. (012) , tel. kom tel.fax (012) , , tel. (012) KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW Kraków, ul. Niepo³omska 54 tel PROFESJONALNE MYJKI WYSOKOCIŒNIENIOWE FIRMY ZA ROZS DN CENE. OFERUJEMY MYJKI ZIMNOWODNE I GOR COWODNE. PROWADZIMY: SPRZEDA, SERWIS I SKUP ZAKUWARKI DO PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH, PRZEWODÓW WSPOMAGANIA I KLIMATYZACJI WÊ E ORAZ Z CZKI dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni BLACHARSTWO POMOC DROGOWA 24h LAKIERNIA AUTORYZOWANY DEALER FIRMY System DNA pojazdu - - znakowanie samochodu mikrocz¹steczkami dna PROFESJONALNY ELEKTRONICZNY SYSTEM POMIAROWY DO POMIARU PUNKTÓW BAZOWYCH NADWOZI I PODWOZI SAMOCHODOWYCH DNA AUTO 26 REKLAMY OG OSZENIA POMOC DROGOWA LAKIERNIA BLACHARNIA

15 FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji Geometria Mechanika pojazdowa Szybkie wymiany oleju Sprzeda czêœci zamiennych Diagnostyka komputerowa silnika Wulkanizacja ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel.fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: T UMIKI HAKI Naprawa - Monta - Sprzeda w ofercie: - t³umiki, katalizatory - ³¹cza elastyczne - sondy lambda dodatkowo: - t³umiki sportowe - strumienice - koñcówki - haki holownicze i baga niki - tanie polskie zamienniki Kraków, ul. Powstañców Wielkopolskich (baza Transbudu) tel , czynne: pn.-pt.: 8-17, sob Mechanika Samochodowa i Wulkanizacja Kraków, ul. Zbrojarzy 25 tel.: , MECHANIKA WULKANIZACJA SPRZEDA OPON CZÊŒCI DO AUT Z USA NOWE - U YWANE SPRZEDA WYSY KOWA SERWIS Kraków, ul. Wo³odyjowskiego 23 ( firma przeniesiona z ul. So³tysowskiej 37a ) tel. fax (012) tel. (012) tel. (012) tel. kom. (0601) OPONY AKUMULATORY - FELGI - BAGA NIKI Naprawa opon Prostowanie felg Wywa anie kó³ z testem drogowym Pompowanie kó³ azotem H PR Kraków Pl. Serkowskiego 5 tel. (012) tel.fax (012) diagnostyka, nape³nianie klimatyzacji odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ultradzwiêkow¹ zabezpieczanie lakieru i plastików czyszczenie tapicerki Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A Kraków, ul. Ujastek 11 tel , fax Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 2930, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp, cp, cp wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: do samochodów osobowych i ciê arowych - Sprzêg³a - Ok³adziny tarcz sprzêg³a - Regeneracja tarcz sprzêg³owych, przek³adni kierowniczych (równie ze wspomaganiem) DE TECH CHIPTUNING Zwiêkszenie mocy silnika Chiptuning Hamownia Kraków, ul. Kosocicka 106 A tel.: Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. (0-12) , tel.fax (0-12) tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU NAJLEPSZE CENY! EKEY do samochodów osobowych i dostawczych m - Klocki hamulcowe - Szczêki hamulcowe - Tarcze hamulcowe OTORS Kraków, ul. Cienista 14, tel.: serwis samochodów japoñskich - piaskowanie - renowacja samochodów i motocykli zabytkowych To Tu ARGE CZÊŒCI U YWANE SPECJALIZACJA: Vito, LT Sprinter, T4, Master, Movano, Transit, Ducato, Citroen, Boxer Skotniki, ul. Babiñskiego (obok wie y ciœnieñ) Cienista Bulwarowa Kocmyrzowska 29

16 SKUP - SPRZEDA - KREDYTY - UBEZPIECZENIA OFERUJEMY: Auto Komis "LUCAR" - Kraków, ul. Babiñskiego 63 wszelkie naprawy opon i dêtek profesjonalne wywa anie kó³ prostowanie felg aluminiowych i stalowych pompowanie kó³ azotem unikalne wywa anie kó³ z prób¹ drogow¹ naprawa opon z systemem PAX (autoryzacja Michelin) opony ró nych marek krajowe i zagraniczne przechowalnia opon SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA CA ODOBOWA POMOC DROGOWA SK BLA ul.bulwarowa 33a, telfax (012) SERWIS KLIMATYZACJI Czyszczenie klimatyzacji Usuwanie nieprzyjemnych zapachów OZON - Kompletna diagnoza (urz¹dzenia najnowszej generacji) AKUMULATORY - BAGA NIKI - OPONY - FELGI WYMIANA OLEJU H WYC P JA O OC PROM IMO ON Z AUTO SALON samochodów u ywanych WA SAMOCHODY Z GWARANCJ kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ, sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê minimum formalnoœci bez zaœwiadczeñ o dochodach KREDYTY samochodowe w 2 godziny Kraków, ul. Zakopiañska 267 b tel , tel.fax Kraków - Libertów, ul. Góra Libertowska 28 (wjazd od strony salonu BMW, Opel, VW) tel. kom.: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA Kraków, ul. Babiñskiego 64, tel.: AUTO KOMIS Kraków al. 29-go Listopada 153 tel , , AUTO-PARK E Kraków, okietka 43, tel.: , tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: skup, sprzeda samochodów, kredyty - poœrednictwo kredytowe AUTO KOMIS AUTO-CAR owców dla kier REKLAMY OG OSZENIA kredyty - uproszczona procedura do z³ Auto Komis "MAREX" ZAPRASZAMY: pon.-pt.: 9-18, sob.-niedz.: 9-14 REKLAMY OG OSZENIA du y wybór samochodów dostawczych do 3,5 T poœrednictwo przy zakupie na raty pojazdu spoza komisu 10R0TO% ŒCI SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ SPRZEDA - ZAMIANA UBEZPIECZENIA KREDYTY owców dla kier SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA KOMIS "AUTOLUX" auto CENTRUM blask zobacz co pisz¹ inni Kraków - Nowa Huta, ul. Cienista 3 (róg Kocmyrzowskiej) tel.fax: (012) , KRAWAL www. driver-polska.pl zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: zobacz co pisz¹ inni , HONORUJEMY KARTY P ATNICZE 30 KOMISY Auto Komis - Kraków, ul. Piastowska 20 tel.: Najlepsze opony - Solidny serwis 31

17 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi K-ów, ul. G. Libertowska 2, tel Pb-95, Pb-98, ON Kraków, ul. Opolska 9, tel Pb-95, Pb-98, ON WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH FF,K,S S, M, O, K Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi DANEX Kraków, ul. Myœliwska 5 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi K-ów, os. Kombatantów 20, tel Pb-95, Pb-98, ON S, M, O, K, N Kraków, Al. Pokoju 91, tel Pb-95, Pb-98, ON FF,K,M,O,S,R Pb-95, ON WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Kraków, Al. Pokoju 65 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP, VPR Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP Pb-95, Pb-98, ON, VP, LPG S, M, K S, K, G S, M, K S, M, O, K S, K S, M, O, K S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,W,P,FF Kraków, os. Dywizjonu a, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,R,W,P,FF Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON S,M,O,K,G,W,FF Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Mogilska 81, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep LEGENDA "MERKS" CENTRUM CZÊŒCI KAROSERYJNYCH Kraków ul. Wielicka 44b tel.fax (012) , tel.kom czynne: elementy reperacyjne - ch³odnice - zderzaki - nagrzewnice - elementy karoserii - oœwietlenie - atrapy - lusterka zapraszamy: 8-17, soboty 8-12 ul. Saska 25, tel tel. GSM SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (012) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów SERWIS SAMOCHODOWY Kraków, ul. Reduta 7 ( przecznica z ul. Strzelców ) tel. (012) Komputerowy test amortyzatorów Diagnostyka, naprawa zawieszeñ, mechanika... sprê yny, klocki, szczêki, tarcze hamulcowe, t³umiki, elementy zawieszeñ, rozrz¹dy, przeguby napêdowe, sprzêg³a, ³o yska, p³yny i oleje... amortyzatory SACHS zapraszamy: pn. - pt i inne SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (012) , kom Zapraszamy: pn.-pt , sob

18 WULKANIZACJA 34 Tadex Auto Poland Wulkanizacja Mechanika samochodowa Naprawa zawieszeñ Geometria uk³adu kierowniczego Wymiana oleju Kraków, ul. Niepokalanej Marii Panny zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: MECHANIKA POJAZDOWA Posiadamy w ofercie oleje: Mobil 1 oraz opony wiêkszoœci znanych firm. SERWIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH WSZYSTKICH MAREK PROFESJONALNY ZAK AD BLACHARSTWA I LAKIERNICTWA SAMOCHODY FRANCUSKIE - SPECJALIZACJA CITROEN naprawy bezgotówkowe pe³ny serwis mechaniczny wymiana opon od 50 PLN komora lakiernicza, bezpy³owa komputerowe dobieranie lakieru farby wodne PPG samochody zastêpcze pomoc drogowa HOMOLOGACJA AUTORYZOWANY MONTA INSTALACJI GAZOWYCH DO SAMOCHODÓW: - gaÿnikowych - z wtryskiem - katalizatorem Serwis, regulacje Sprzeda zbiorników gazowych Raty Auto Serwis Magdalena i Wies³aw Banasik Kraków, os. Piastów 61, tel.fax: czynne: poniedzia³ek - pi¹tek: 8-17, sobota: Kraków, ul. Geodetów 18b, os. Grêba³ów tel.fax (012) , tel. kom TEST KOMPUTEREM SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Specjalistyczny serwis samochodów FORD Kraków, ul. 29-go Listopada 166 tel.: , AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a - Leszek Rakowski Kraków, ul. Prandoty 6 ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni REKLAMY OG OSZENIA SPONSOR: MEGA TAXI tel , Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 192 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 listopada 2008 r. Wœród prawid³owych rozwi¹zañ rozlosowane zostan¹ cztery darmowe przejazdy taksówk¹ sieci MEGA TAXI do kwoty 15 PLN ka dy. KRZY ÓWKA nr 192 HAS O: , POZIOMO 1. wielkie cierpienie 5. rzezaniec, eunuch 8. czêœæ miasta wyznaczona dla mniejszoœci narodowej, religijnej 9. w dawnym prawie polskim kara polegaj¹ca na s¹dowym pozbawieniu czci i praw obywatelskich 10. ruch obrotowy jakiegoœ cia³a wokó³ jego osi 11. smar maszynowy 12. odg³os ³amanych ga³êzi 15. pracuje przy wykopywaniu kartofli, torfu 17. promieniotwórczy aktynowiec (Am) 19. najwa niejszy tytu³ monarszy 22. hiszpañska wyspa popularna wœród turystów SZYBKO, TANIO I SOLIDNIE przez ca³¹ dobê 25. pismo urzêdowe przesy³ane obiegiem, kurenda 26. stolica Cypru 27. gra zespo³owa owaln¹ pi³k¹ 28. schronisko turystyczne przy szlaku wodnym 29. z lekcewa eniem o Francuzie PIONOWO 1. naciêcie na bocznej œcianie œruby 2. polskie w³ókno poliestrowe 3. kamieñ pó³szlachetny, odmiana chalcedonu 4. ruchome po³¹czenie koœci 5. plac do gry w tenisa 6. w³óczêga, obie yœwiat 7. przednia strona ludzkiej g³owy 13. trunek z Jamajki 14. w³osy upiête w wêze³ 15. pled 16. dawny w³adca rosyjski lub bu³garski 17. og³oszenie prasowe 18. zwój np. papieru 20. obietnica, przysiêga 21. zgromadzenie osób, które zjecha³y siê w celu wziêcia udzia³u we wspólnych obradach 22. jaja rybie 23. krzew z rodziny ró owatych, u ywany na ywop³oty 24. biedrzeniec KUPON NR 192 TAXI OSOBOWE i BAGA OWE BEZP ATNE ZAMAWIANIE TAKSÓWEK:

19 SALON FELG ALUMINIOWYCH ul. u ycka 27, Kraków tel , tel AUTO PERFEKT Piekary 231, Liszki - mechanika pojazdowa - wulkanizacja - nape³nianie uk³adu klimatyzacji Piekary TO TU A4 A4 Kryspinów kierunek A4 Ksiêcia Józefa Salwator Firma AUTOKOMPUTER A. Bulanda; J.Walasek Kraków - Nowa Huta ul. Makuszyñskiego 9b tel. (012) , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW Badania techniczne pojazdów do 3.5 t ( przegl¹dy rejestracyjne ) Badania techniczne okresowe Badania pojazdów zasilanych gazem Badania pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granic¹, badania pojazdów powypadkowych skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostê ( dowody rej. zatrzymane przez policjê ) Komputerowy system pomiaru, kontroli i regulacji uk³adów jezdnych samochodów osobowych i ciê arowych do 3.5 t. Komputerowy system sprawnoœci amortyzatorów Zmiana przeznaczenia samochodu z ciê arowego na osobowy zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni 36 ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów. ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (012) ( ) tel. kom drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ REKLAMY OG OSZENIA

20 dla kierowcow.pl AUTOMYJNIA pranie tapicerki samochodowej polerowanie lakieru zapraszamy na Kraków, ul. Marii Bobrzeckiej 5, tel.: A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (012) tel. sklep (012) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE kierowcow.pl dla zobacz co pisz¹ inni SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochody europejskie i amerykañskie testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane tel tel MASTER MOVANO Kraków, ul. Nad Drwin¹ 7, tel.: , Autoryzowany monta instalacji gazowych serwis - regulacje - homologacja - raty AUTO GAZ Kraków, ul. Centralna ( zak³ad przeniesiony z ul. So³tysowskiej 14A ) tel.: , tel. kom.: Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel AUTO-WIRNIK Kraków, ul. Wieniawskiego 63, tel , alternatory, rozruszniki - SREWIS, CZÊŒCI ZAMIENNE HURTOWNIA MOTORYZACYJNA RZEPKA K-ów, ul. Centralna 55 tel , - czêœci do sam. osobowych i dostawczych LARK CAR-AUDIO Kraków, ul. Ks. Machaya 1, tel profesjonalne nag³aœnianie i zabezpieczanie samochodów MARBOIL Kraków, ul. mujdzka 23, tel mechanika, pranie tapicerek ZAK AD ELEKTROMECHANIKI I ELEKTRONIKI POJAZDOWEJ Ryszard Stupka i synowie K-ów, ul. Centralna 77, tel Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel.fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Marcin Smolski: tel. (012) wew Piotr Majchrzyk: tel REKLAMY OG OSZENIA Nie pozwól aby Twój samochód zosta³ skradziony na czêœci! DNA AUTO 5000 mikrocz¹stek DNA AUTO trwale zabezpiecza i identyfikuje wszystkie czêœci Twojego samochodu Stacja Kontroli Pojazdów ul. Liryczna 5, Kraków, tel.: tel.: , CZÊŒCI FORD TRANSIT - oœwietlenie - blacharka, zderzaki - czêœci silnikowe - ch³odnice - zawieszenie - skrzynie biegów - szyby, tapicerki, inne tel tel Kraków, ul. Robotnicza 9 Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia

KATALOG. dla kierowców NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Zdrowych i spokojnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A MTM tel. 012 357 11 11 szczegó³ y strona

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. [ www.katalogdlakierowcow.pl. MTM tel. 012/ 357 11 11 BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY. zobacz co pisz¹ inni]

KATALOG. dla kierowców. [ www.katalogdlakierowcow.pl. MTM tel. 012/ 357 11 11 BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY. zobacz co pisz¹ inni] [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A MTM tel. 012 357 11 11 szczegó³ y strona 5 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (200) CZERWIEC 2009 KRAKÓW - WIELICZKA SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. TOTALNA WYPRZEDA rocznika 2007. Civic Type S, 4D, 5D. Accord Sedan Rabat 7000 z³. Accord Tourer Rabat 10000 z³.

KATALOG. dla kierowców. TOTALNA WYPRZEDA rocznika 2007. Civic Type S, 4D, 5D. Accord Sedan Rabat 7000 z³. Accord Tourer Rabat 10000 z³. 2 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ Radia CB - szczegó³y strona 16 R E K L A M A ISSN 1429-7078 wyd.a nr 2 (184) LUTY 2008 MTM szczegó³y strona 5 KRAKÓW - WIELICZKA TOTALNA WYPRZEDA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski PIOTR MIDERA DORADCA HANDLOWY TEL. 502904910 INTERVAPO Sp. z o. o. Ul. Elbląska 98B 80-718 Gdańsk Data: 15-07-2014 Oferta na samochód PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski Opis samochodu

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 Warszawa: Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyspecyfikowanych w 3 częściach zamówienia: Część 1: Pojazdy marki Skoda. Część 2: Pojazdy marki

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU 2010 rok Warszawa 2010 rok 1 1. Klasy i kategorie ; 1 Podział na klasy i kategorie 1.1. MINI dla zawodników, którzy do dnia rozpoczęcia zawodów ukończyli 8 lat do końca roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 XENONY. [ www.katalogdlakierowcow.pl NOWY SALON, NOWA JAKOSC

KATALOG. dla kierowców. Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 XENONY. [ www.katalogdlakierowcow.pl NOWY SALON, NOWA JAKOSC Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 012 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00-18.00 sobota: 8.00-14.00 [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] TYlko nowe au a T TYlk d têp d

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C Oferta Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb 2012 Cena: 47 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C9046032 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879.

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23 Cena: 99900 PLN brutto Vin: WAUZZZ8V2EA138879 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 150 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Miernik ciśnienia sprężania benzyna M14mm i M18mm.

Miernik ciśnienia sprężania benzyna M14mm i M18mm. Jesteśmy firmą trudniącą się w wyposażaniu serwisów samochodowych i ogumienia w sprzęt do pracy. Posiadamy szeroką gamę produktów i bogaty wybór wszelakich testerów diagnostycznych, podnośników zawieszeń

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę)

WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) WSTĘPNE INFORMACJE (SERWISY KANDYDUJĄCE DO SIECI DYNAFLEET NAPRAWY) DANE SERWISU (nazwa, miasto, osoba odpowiedzialna za współpracę) 1. Godziny otwarcia serwisu: Poniedziałek Piątek od.. do. Sobota TAK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63 e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, www. bip.powiat.wielun.pl Wieluń, 03.06.2016r.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG R E K L A M A oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, 30-694 Kraków

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo