POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA

2 1. Dane personalne Nazwisko: Paska Imię: Józef Data urodzenia: Wykształcenie Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, specjalność elektroenergetyka (specjalizacja - elektrownie i gospodarka elektroenergetyczna), IPS Nowe metody wytwarzania energii elektrycznej Politechnika Warszawska, Studium Pedagogiczne w zakresie Szkolnictwa Zawodowego 1975 Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego 1976 Szkoła Oficerów Rezerwy (opinia służbowa ze specjalną rekomendacją) 1993 Studia Podyplomowe Zarządzanie techniczno-ekonomiczne w elektroenergetyce w warunkach gospodarki rynkowej 1994 Studia Podyplomowe dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa w Sektorze Energetycznym (dyplom zdania egzaminu przed Komisją Ministerstwa Przemysłu i Handlu nr 118/94) 3. Stopnie i tytuły naukowe (zawodowe) 1974 Mgr inż.; Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek Elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka (specjalizacja - elektrownie i gospodarka elektroenergetyczna); dyplom z wyróżnieniem praca dyplomowa magisterska pt. Projekt generatora MHD dużej mocy ; 24 października 1974; Opiekun pracy: doc. dr hab. inż. Zdzisław Celiński 1982 Dr inż.; Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, dziedzina nauki: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: elektrotechnika, elektroenergetyka; doktorat z wyróżnieniem praca doktorska pt. Modele niezawodnościowe układów elektrycznych zasilania potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy elektrowni ; data nadania 14 lipca 1982; Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Matla Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bełdowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Sozański 2002 Dr hab.; Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, dziedzina nauki: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: elektrotechnika, elektroenergetyka; Rozprawa habilitacyjna pt. Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego ; data nadania 19 czerwca 2002; Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk, prof. dr hab. inż. Jacek Malko, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik 2007 Tytuł naukowy profesora (postanowienie Prezydenta RP nr z dnia 21 grudnia 2007) 4. Przebieg pracy zawodowej zajmowane stanowiska Asystent stażysta i asystent Wydział Elektryczny PW, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej (ZEiGE) Szkoła Oficerów Rezerwy (6 miesięcy) i praktyka w jednostce (6 mies.) Starszy asystent - Wydział Elektryczny PW, ZEiGE Adiunkt - Wydział Elektryczny PW, ZEiGE ½ etatu, adiunkt Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Prodziekan Wydziału Elektrycznego PW Prof. nzw. w Instytucie Elektroenergetyki PW (od na czas określony a od na czas nieokreślony) Prodziekan Wydziału Elektrycznego PW Kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Prof. zw. w Instytucie Elektroenergetyki PW, w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej (od ) 2

3 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 1, DYDAKTYCZNEJ, KSZTAŁCENIA KADRY I ORGANIZACYJNEJ Józef Paska, 29 września 1950 Imię i nazwisko, data urodzenia 1. Rozprawa doktorska: Modele niezawodnościowe układów elektrycznych zasilania potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy elektrowni. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Warszawa, Współautor: A. Pawlęga. Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Matla. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bełdowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Sozański Data nadania: 14 lipca Rozprawa habilitacyjna: Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego. Prace Naukowe PW Elektryka. Z. 120, Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk, prof. dr hab. inż. Jacek Malko, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik Data nadania: 19 czerwca Całokształt dorobku naukowego Monografie, studia, rozprawy [1] Application of TRELSS and Implementation of Value-Based Transmission Reliability Approach at Polish Power Grid Company. TR EPRI, Palo Alto, CA and PPGC, Warsaw, Poland, March Principal Investigator. 218 p. Współautorzy: J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska; J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 2 30%. [2] Ocena niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego. Prace Naukowe PW Elektryka. Z. 120, Rozprawa habilitacyjna. 157 s. [3] Rynek energii elektrycznej a niezawodność systemu elektroenergetycznego. Rozdział 4 w: Problemy systemów elektroenergetycznych. Monografia SSE KE PAN. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, ss ISBN [4] Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa s. ISBN [5] Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa s. ISBN Artykuły i referaty [1] Algorytm oceny poziomu niezawodności w projektowaniu stacji elektroenergetycznych. I Konferencja Metody i Środki Projektowania Automatycznego. Warszawa, listopada Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [2] Algorytm obliczania parametrów elektrycznych i gazodynamicznych generatora MHD. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 6, [3] Analiza porównawcza wskaźników niezawodności wielkich elektrowni eksploatowanych na świecie. Sympozjum Kompleksowe, Racjonalne Sterowanie Niezawodnością Wielkich Elektrowni. Radom, października Współautorzy: Z. Pawełkowicz, A. Pawlęga. Udział własny 35%. 1 2 W przypadku prac wspólnych kursywą podano współautorów. Podkreślenie oznacza wiodącego autora, który opracował koncepcję artykułu (pracy) i/lub wniósł największy wkład. 3

4 [4] Analiza metod oceny niezawodności w projektowaniu układów elektrycznych potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy wielkich elektrowni. Sympozjum Kompleksowe, Racjonalne Sterowanie Niezawodnością Wielkich Elektrowni. Radom, października Współautor: A. Pawlęga. Udział własny 50%. [5] Badania optymalizacyjne niezawodności układów elektrycznych elektrowni. Prace II Sympozjum OZE-2 Optymalizacja w Zagadnieniach Elektrotechniki. Kalatówki, 5-8 czerwca Współautor: R. Matla. Udział własny 70%. [6] Algorytm badania niezawodności układów elektrycznych elektrowni metodą modelowania statystycznego. II Konferencja Metody i Środki Projektowania Automatycznego. Warszawa, 7-10 listopada [7] Modelowanie elementów i struktury układu elektrycznego elektrowni przy obliczaniu wskaźników niezawodności. II Konferencja Metody i Środki Projektowania Automatycznego. Warszawa, 7-10 listopada Współautor: R. Matla. Udział własny 70%. [8] Obliczanie parametrów elektrycznych i gazodynamicznych generatora MHD. Prace I Sympozjum SPD-1 Symulacja Procesów Dynamicznych. Zakopane, 9-14 czerwca [9] Odwzorowanie funkcjonalne układu elektrycznego elektrowni przy obliczaniu wskaźników niezawodności metodą modelowania statystycznego. I Konferencja Optymalizacja Projektowania i Eksploatacji Systemów i Urządzeń Elektroenergetycznych. Warszawa, listopada Współautor: R. Matla. Udział własny 70%. [10] Symulacyjny model procesu eksploatacji elementu układu elektrycznego. I Konferencja Optymalizacja Projektowania i Eksploatacji Systemów i Urządzeń Elektroenergetycznych. Warszawa, listopada [11] Symulacyjny model niezawodnościowy układu elektrycznego elektrowni. III Konferencja Metody i Środki Projektowania Automatycznego. Warszawa, listopada [12] Aspekty niezawodnościowe w projektowaniu układów elektrycznych elektrowni. Seminarium Naukowe Problemu Resortowego R.I.16 Podstawy teorii rozwoju układów elektroenergetycznych. Serock, Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [13] Podstawy budowy algorytmów projektowania wspomaganego komputerowo układów elektrycznych w elektrowniach. Seminarium Naukowe Problemu Resortowego R.I.16 Podstawy teorii rozwoju układów elektroenergetycznych. Serock-Jadwisin, września Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [14] Struktura układów elektrycznych elektrowni cieplnych zawodowych. Archiwum Energetyki. Nr 4, Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [15] Symulacja procesów eksploatacji obiektów elektroenergetycznych typu elementy. Sympozjum Symulacja procesów dynamicznych - SPD-2. Zakopane - Chochołowska, czerwca [16] Algorytmy i programy obliczeniowe do analiz niezawodności urządzeń i układów elektrycznych w elektrowniach. Konferencja Problemu Resortowego R.I.16 Podstawy teorii rozwoju układów elektroenergetycznych. Jabłonna, listopada Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [17] Die bewertung der zuverlassigkeit von elektroanlagen und kraftwerksschaltungen mittels Markowscher prozesse und der empirisch-statistischen methode. Wissenschaftliche Konferenz. Leipzig Współautor: A. Pawlęga. Udział własny 50%. [18] Niezawodność jako parametr oceny eksploatacji elektrowni cieplnych blokowych. Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki PWr. Seria konferencje, Współautor: A. Pawlęga. Udział własny 50%. [19] Wprowadzenie do modelowania i wyboru metod obliczeń niezawodności urządzeń i układów elektrycznych elektrowni. Archiwum Energetyki. Nr 1-2, Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [20] Identyfikacja modeli niezawodnościowych prostych obiektów elektroenergetycznych. Konferencja Energia i jej Wpływ na Rozwój Gospodarki Narodowej. Warszawa, [21] Wybrane metody wyznaczania awaryjnych ubytków mocy w systemie elektroenergetycznym. Konferencja Energia i jej Wpływ na Rozwój Gospodarki Narodowej. Warszawa, [22] Oddziaływanie radiacyjne energetyki jądrowej. Biuletyn Techniczny Energoprojektu Elektrownie i Elektrociepłownie. Nr 1-2,

5 [23] Bezpieczeństwo radiologiczne elektrowni jądrowych. Gospodarka Paliwami i Energią. Nr 2, [24] Elektrownie jądrowe w energetyce światowej. Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 3-4, [25] Modele niezawodności układów zasilania bezprzerwowego. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 7, [26] Wytwarzanie energii elektrycznej w generatorach magnetogazodynamicznych. Gospodarka Paliwami i Energią. Nr 8, [27] Mikrokomputerowa realizacja oceny niezawodności wytwarzania w SEE. Konferencja Zastosowanie Mikrokomputerów w Energetyce Zawodowej. Jadwisin, październik [28] Identyfikacja modeli probabilistycznych wielkości losowych w elektroenergetyce. Konferencja Metody Matematyczne w Elektroenergetyce. Zakopane, listopad [29] Energetyka jądrowa - stan obecny, problemy i perspektywy. Gospodarka Paliwami i Energią. Nr 11, [30] Potrzeby własne i rozwiązania strukturalne części elektrycznej elektrowni jądrowych. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 1-2, [31] Zastosowanie symulacji do oceny niezawodności wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Prace VII Sympozjum SPD-7 Symulacja Procesów Dynamicznych. Polana Chochołowska, 8-12 czerwca [32] Oprogramowanie do prognozowania niezawodności wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. Gliwice- Kozubnik, września [33] Renewable energies in world s energy balance. Archiwum Energetyki. Nr 3-4, [34] Opłaty taryfowe za moc i energię elektryczną. Elektroenergetyka - Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 3, [35] Niezawodność systemu elektroenergetycznego, jej wskaźniki i ocena. Elektroenergetyka - Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, [36] Ewidencja i analiza awaryjności jednostek wytwórczych w systemie elektroenergetycznym (SEE) za pomocą relacyjnej bazy danych. Elektroenergetyka - Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 1, Współautorzy: M. Stodolski, A. Bordziłowski, J. Łukasiewicz. Udział własny 35%. [37] Prognozowanie dyspozycyjności elektrowni systemowych. Seminarium N-T Wysokosprawne bloki energetyczne. Słok k/bełchatowa, listopada [38] Wykorzystanie programu ONW do prognozowania niezawodności podsystemu wytwórczego w systemie elektroenergetycznym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce - APE 97. Jurata, czerwca T. IV, ss [39] Optymalizacja niezawodności podsystemu wytwórczego w systemie elektroenergetycznym. Konferencja Optymalizacja w Elektroenergetyce - OPE 97. Jachranka, września ss [40] Racjonalizacja zachowań odbiorcy rozliczanego według taryfy dwuczłonowej. Konferencja Optymalizacja w Elektroenergetyce - OPE 97. Jachranka, września ss [41] Prognozowanie niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka. Z. 105, ss [42] Selection of Random Quantities Probability Models in Electrical Power Engineering. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka. Z. 105, pp [43] Opłaty za moc oferowaną w pool u. V Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek energii elektrycznej: Restrukturyzacja elektroenergetyki polskiej oczekiwania i efekty. Nałęczów, maja ss [44] Generation system reliability and its assessment. Archiwum Energetyki. Nr 1-2, pp [45] Niezawodność dostawy w warunkach rynku energii elektrycznej. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek energii elektrycznej: Rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce a rynek europejski. Kazimierz Dolny, kwietnia ss [46] Porównanie narzędzi komputerowych do oceny niezawodności sieci przesyłowej - programów TRELSS i NIEZ. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce - APE'99. Gdańsk-Jurata, 9-11 czerwca T. II, ss Współautorzy: N. Abi-Samra, J. Bargiel. Udział własny 50%. 5

6 [47] Niezawodność podsystemu wytwórczego SEE i jej ocena. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce - APE'99. Gdańsk-Jurata, 9-11 czerwca T. II, ss [48] Ocena niezawodności systemu przesyłowego SEE. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce - APE'99. Gdańsk-Jurata, 9-11 czerwca T. II, ss [49] Evaluation of Generation System Reliability using GRA Computer Program. In: Software and Hardware Engineering for the 21st Century. World Scientific and Engineering Society Press, 1999, 3 rd WSES/IEEE/IMACS World Multiconference on Circuits, Systems, Communication and Computers - CSCC'99, Ateny - Grecja, 4-8 lipca pp [50] Metodyka wartościowania niezawodności SEE. Konferencja N-T Optymalizacja w Elektroenergetyce - PE 99. Jachranka, 7-8 października ss [51] Referat generalny grupy tematycznej Nr 2: Metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni. Konferencja N-T Optymalizacja w Elektroenergetyce - OPE 99. Jachranka, 7-8 października ss Referat zamawiany. [52] Niezawodność dostawy w warunkach rynku energii elektrycznej. Rynek Energii. Nr 4, ss [53] Ocena niezawodności wytwarzania i przesyłu w warunkach rynku energii elektrycznej. Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Rozwój i harmonizacja struktur - REE'2000. Kazimierz Dolny, kwietnia ss [54] Aktualna ocena niezawodności wybranego fragmentu krajowej sieci przesyłowej. Konferencja N-T Jakość energii elektrycznej i cieplnej - JAWE'2000. Kołobrzeg, 8-12 maja ss Współautorzy: W. Goc, J. Bargiel, B. Mól, A. Oleksy, P. Sowa P., B. Teichman. [55] Metodyka oceny niezawodności przesyłu. Zastosowanie programu TRELSS oraz wdrożenie w PSE S.A. podejścia wartościowania niezawodności. Elektroenergetyka - Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 2, 2000, 68 ss. Współautorzy: J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska; J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 30%. [56] Metodyka oceny niezawodności wytwarzania i przesyłu w warunkach rynku energii elektrycznej. Rynek Energii. Nr 3, ss [57] Jakość energii elektrycznej a niezawodność. Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Nr 91, Seria: Konferencje, Nr 34, IV Konferencja N-T Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI ss Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 55%. [58] Poziom niezawodności krajowej sieci przesyłowej: aktualnie i w perspektywie do roku Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Nr 91, Seria: Konferencje, Nr 34, IV Konferencja N-T Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI ss Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, T. Sierociński, B. Teichman. Udział własny 30%. [59] Computer Tools for Estimation of the Transmission and Distribution Networks' Unreliability. 4 th International Scientific Conference Efficiency and Power Quality of Electrical Supply of Industrial Enterprises. Mariupol, Ukraine, May, pp Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, B. Szewc. Udział własny 30%. [60] Ocena zamierzeń inwestycyjnych w krajowym systemie przesyłowym z punktu widzenia niezawodności. V Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce. Perspektywy i Ograniczenia Rozwoju Elektroenergetyki - PE 2000". Częstochowa, września ss Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, T. Sierociński, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [61] Prognozowanie niezawodności wytwarzania energii elektrycznej. II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej Diagnostyka Warszawa, września ss [62] Wskaźniki niezawodnościowe i eksploatacyjne krajowych bloków energetycznych. II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej Diagnostyka Warszawa, września ss Współautor: G. Parciński. Udział własny 60%. [63] Polish Generating Units Availability Data System. 6 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS Funchal, Madeira Portugal, September 25-28, Paper PSP [64] Problems of Reliability and Power Quality Assessment in Polish Electric Power System. 9 th International Conference on Harmonics and Quality of Power. Orlando, FL USA, October 1-4, Vol. 1, pp Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 40%. 6

7 [65] Experience with Application of Reliability Analysis in Polish Transmission System Planning. 32 nd Annual North American Power Symposium NAPS Waterloo, Ontario, Canada, October 23-24, pp Współautorzy: N. Abi-Samra, J. Bargiel, J. Pułtorak. Udział własny 50%. [66] Flexible Tool for Evaluation of Generating System Reliability. 32 nd Annual North American Power Symposium NAPS Waterloo, Ontario, Canada, October 23-24, pp [67] Niezawodność systemu elektroenergetycznego a jakość energii elektrycznej. Rynek Energii. Nr 5, ss Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 55%. [68] Generacja rozproszona szansa czy zagrożenie? IV Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Świerże Górne, marca ss Referat zamawiany. [69] Wykorzystanie zbiorów rozmytych w analizie niezawodności systemu dla potrzeb rynku energii elektrycznej. VIII Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Liberalizacja szanse i zagrożenia REE Kazimierz Dolny, kwietnia ss [70] Niezawodność zabezpieczeń stosowanych w krajowej sieci przesyłowej. VI Konferencja N-T Jakość energii elektrycznej i cieplnej JAWE Ayia Napa, kwietnia 2001, Zamek Rydzyna, 7-9 maja ss Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [71] Economic aspect of electric power system reliability. International Scientific Conference Energy Savings in Electrical Engineering. Warsaw, of May pp [72] Economic profitability of logging and converting of energy from renewable sources. International Scientific Conference Energy Savings in Electrical Engineering. Warsaw, of May pp Współautor: E. Nowakowska. Udział własny 60%. [73] Nowe trendy w analizie niezawodności systemu elektroenergetycznego. X Międzynarodowa Konferencja N-T Aktualne problemy w elektroenergetyce APE Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca T. 1, ss [74] Reliability assessment of Polish transmission system using TRELSS computer program. X Międzynarodowa Konferencja N-T Aktualne problemy w elektroenergetyce APE Gdańsk-Jurata, 6-8 czerwca T. 1, ss Współautorzy: A. Momot, J. Bargiel, W. Goc. Udział własny 40%. [75] Wpływ ekwiwalentowania sieci na wyniki analiz niezawodnościowych systemu przesyłowego. III Ogólnopolska Konferencja N-T Postępy w elektrotechnice stosowanej PES-3. Kościelisko, czerwca ss Współautorzy: J. Bartczak, A. Kłos, A. Momot. Udział własny 40%. [76] Reliability Evaluation of Protection Systems Used in Polish Power Transmission System. 6 th IASTED International Conference on Power and Energy Systems EuroPES Rhodes - Greece, July 3-6, pp Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [77] Key Problems of Reliability and Power Quality in Polish Electric Power System under Restructuring. Conference IEEE Porto Power Tech Porto - Portugal, September 10-13, pp [78] Application of TRELSS and Implementation of Value Based Transmission Reliability Approach at Polish Power Grid Company. 6 th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation EPQU 2001 (under scientific auspices of: IEEE, IEE, KE PAN, KBN). Kraków, Sept pp Współautorzy: A. Momot, J. Bargiel, W. Goc. Udział własny 40%. [79] Reliability in Contracts for Electric Energy Supply and Settlements. 6 th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation EPQU 2001 (under scientific auspices of: IEEE, IEE, KE PAN, KBN). Kraków, Sept pp Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Szewc, B. Teichman. Udział własny 20%. [80] Evaluation of Capacity Payments on Wholesale Electricity Market. 1 st Balkan Power Conference Power System Control and Deregulation of Electricity Market BPC 2001 (under auspices of: Canadian International Development Agency, Eurelectric). Bled Slovenia, September 24 th 26 th, pp [81] Power System Reliability in the Restructured Polish Electric Power Industry. 1 st Balkan Power Conference Power System Control and Deregulation of Electricity Market BPC 2001 (under auspices of: Canadian International Development Agency, Eurelectric). Bled Slovenia, September 24 th 26 th, pp [82] Ocena niezawodności wytwarzania i optymalnej rezerwy mocy przy wykorzystaniu liczb rozmytych. Konferencja N-T Optymalizacja w elektroenergetyce OPE 01. Jachranka, 4-5 października ss

8 [83] Niezawodność dostawy energii elektrycznej w odczuciu odbiorców wyniki badań ankietowych. Konferencja N-T Optymalizacja w elektroenergetyce OPE 01. Jachranka, 4-5 października ss [84] Program TRELSS narzędziem do wspomagania planowania rozwoju i eksploatacji systemu przesyłowego. Konferencja N-T Optymalizacja w elektroenergetyce OPE 01. Jachranka, 4-5 października ss Współautorzy: J. Bargiel, A. Oleksy. Udział własny 60%. [85] Referat generalny grupy tematycznej nr 2 Optymalizacja eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni. Konferencja N-T Optymalizacja w elektroenergetyce OPE 01. Jachranka, 4-5 października ss Referat zamawiany. [86] Power Quality and Reliability and Tasks of their Assessment and Improvement in Polish Electric Power System. International Symposium on Power Quality SICEL 2001 (under scientific auspices of: IEEE, IEE). Bogota - Colombia, November 28-30, pp Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 25%. [87] Wskaźniki niezawodnościowe i eksploatacyjne krajowych bloków energetycznych. Energetyka. Nr 12, ss Współautor: G. Parciński. Udział własny 60%. [88] Program TRELSS narzędziem do wspomagania planowania rozwoju i eksploatacji systemu przesyłowego. Elektroenergetyka Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, ss Współautorzy: J. Bargiel, A. Oleksy. Udział własny 60%. [89] Modele i ocena niezawodności układów zasilania energią elektryczną. V Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., 6-8 marca ss ISBN Referat zamawiany. [90] Distributed Generation in Poland. Fachtagung Elektrische Energiewandlungssysteme. Magdeburg, Marz pp ISBN [91] Economic Assessment of Renewable Energy Sources and Distributed Generation. Fachtagung Elektrische Energiewandlungssysteme. Magdeburg, Marz pp ISBN Współautor: E. Nowakowska-Siwińska. Udział własny 60%. [92] Wytwarzanie rozproszone a niezawodność systemu elektroenergetycznego. IX Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: osiągnięcia, doświadczenia, wyzwania REE Kazimierz Dolny, maja ss ISBN [93] Zastosowanie programu TRELSS do wspomagania funkcjonowania rynku energii elektrycznej. IX Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: osiągnięcia, doświadczenia, wyzwania REE Kazimierz Dolny, maja ss ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, A. Momot. Udział własny 30%. [94] Place and Importance of Reliability Assessment in Power System Planning and Management. International Symposium Modern Electric Power Systems MEPS 02. (under auspices of IEEE) Wrocław, September 11-13, pp ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, A. Momot, E. Nowakowska-Siwińska, P. Sowa. Udział własny 30%. [95] Requirements and some Solutions of the New Tool for Composite Electric Power System Reliability Assessment. International Symposium Modern Electric Power Systems MEPS 02. (under auspices of IEEE) Wrocław, September 11-13, pp ISBN [96] Present-Day Problems of Reliability of Protection Systems in Polish Transmission Network. International Symposium Modern Electric Power Systems MEPS 02. (under auspices of IEEE) Wrocław, September 11-13, pp ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 20%. [97] Renewable Energy and Distributed Generation An Economic Assessment. International Symposium Modern Electric Power Systems MEPS 02. (under auspices of IEEE) Wrocław, September 11-13, pp ISBN Współautor: E. Nowakowska-Siwińska. Udział własny 60%. [98] Assessment of Customer Supply Quality in Electric Market Conditions Survey Results. International Symposium Modern Electric Power Systems MEPS 02. (under auspices of IEEE) Wrocław, September 11-13, pp ISBN Współautor: W. Goc. Udział własny 60%. 8

9 [99] Zastosowanie programu TRELSS do weryfikacji programów rozwoju systemu przesyłowego. VI Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce PE Częstochowa-Złoty Potok, września ss ISBN X, ISSN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, E. Nowakowska-Siwińska, T. Sierociński, P. Sowa. Udział własny 20%. [100] Polish Power System Reliability Performance Assessment. 7 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS (under auspices of IEEE) Naples - Italy, September 22-26, pp ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, A. Momot, E. Nowakowska-Siwińska, P. Sowa. Udział własny 30%. [101] Application of Value-Based Reliability Approach in Power Transmission System Planning. 7 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS (under auspices of IEEE) Naples - Italy, September 22-26, pp ISBN Współautorzy: J. Bargiel, A. Oleksy. Udział własny 60%. [102] Application of Reliability Program for the Verification of Plan of Development of Transmission System. 3 rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power Athens Greece, November 4 6, (MED02/129) Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 25%. [103] Generacja rozproszona a niezawodność systemu elektroenergetycznego. Elektroenergetyka Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 3, ss ISSN X. [104] Ocena niezawodności układów zasilania energią elektryczną. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 11, ss ISSN [105] Technologie generacji rozproszonej. Elektroenergetyka Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, ss ISSN X. [106] Możliwości wykorzystania ogniw paliwowych w generacji rozproszonej. Rynek Energii. Nr 6, ss ISSN [107] Techniczne i ekonomiczne aspekty generacji rozproszonej. VI Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., marca ss ISBN Referat zamawiany. [108] O modelowaniu niezawodności jednostek wytwórczych generacji rozproszonej. X Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: od restrukturyzacji... do Unii Europejskiej REE Kazimierz Dolny, 7-9 maja ss ISBN [109] Niezawodność i jakość zasilania w odczuciu odbiorców. X Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: od restrukturyzacji... do Unii Europejskiej REE Kazimierz Dolny, 7-9 maja ss ISBN Współautor: W. Goc. Udział własny 50%. [110] Jakość dostaw energii elektrycznej, niezawodność zasilania i systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwo energetyczne. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 03. Jurata, czerwca t. 1, ss ISBN [111] Modele jednostek generacji rozproszonej do oceny niezawodności wytwarzania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 03. Jurata, czerwca t. 1, ss ISBN [112] Metodyka oceny konkurencyjności technologii wytwarzania energii elektrycznej. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 03. Jurata, czerwca t. 3, ss ISBN Współautor: E. Nowakowska-Siwińska. Udział własny 60%. [113] Ocena i propozycje zmian obecnych uregulowań prawnych w zakresie niezawodności systemu elektroenergetycznego. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 03. Jurata, czerwca t. 1, ss ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, A. Momot, P. Sowa. Udział własny 25%. [114] Niezawodność zasilania w europejskim prawodawstwie energetycznym. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 03. Jurata, czerwca t. 1, ss ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, E. Nowakowska-Siwińska, P. Sowa. Udział własny 30%. 9

10 [115] Układ zarządzania źródłami w elektrowni słonecznej z ogniwem paliwowym. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-4. (pod patronatem IEEE - Polska Sekcja) Kościelisko, czerwca Tom I. ss ISBN Współautor: P. Biczel. Udział własny 50%. [116] Some Aspects of Electric Power System Reliability Optimization. 7 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU 03. (under auspices of IEEE, IEE, KE PAN) Cracow-Poland, September 17-19, ss ISBN [117] Survey Assessment of Customer Supply Reliability and Quality. 7 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU 03. (under auspices of IEEE, IEE, KE PAN) Cracow-Poland, September 17-19, ss ISBN Współautor: W. Goc. Udział własny 60%. [118] Reliability Assessment in Electric Power System Planning and Management. 7 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU 03. (under auspices of IEEE, IEE, KE PAN) Cracow-Poland, September 17-19, ss ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, A. Momot, E. Nowakowska, P. Sowa. Udział własny 30%. [119] Wykorzystanie w energetyce rozproszonej wielu źródeł energii pierwotnej. Konferencja Naukowo-Techniczna Optymalizacja w Elektroenergetyce OPE 03. Jachranka, 9-10 października ss ISBN Współautor: P. Biczel. Udział własny 50%. [120] Źródła i modelowanie niepewności generacji rozproszonej. Konferencja Naukowo-Techniczna Optymalizacja w Elektroenergetyce OPE 03. Jachranka, 9-10 października ss ISBN [121] Referat generalny grupy tematycznej nr 2 Optymalizacja eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni. Konferencja Naukowo-Techniczna Optymalizacja w Elektroenergetyce OPE 03. Jachranka, 9-10 października ss ISBN Referat zamawiany. [122] Niezawodność układów zasilania potrzeb własnych. V Ogólnopolska Konferencja Potrzeby własne w elektroenergetyce. Szklarska Poręba. 3-5 grudnia ss ISBN [123] Układy energoelektroniczne w hybrydowej elektrowni słonecznej z ogniwem paliwowym. X Sympozjum Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki PPEE (pod patronatem IEEE - Polska Sekcja oraz KE PAN) Ustroń, 7-10 grudnia Archiwum Konferencji PTETiS. Vol. 18, ss ISBN Współautor: P. Biczel. Udział własny 50%. [124] Niezawodność krajowych bloków energetycznych. VI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej PBEC Warszawa, 9-12 grudnia Prace Naukowe PW Konferencje. Z. 23. OWPW. Warszawa, ss ISSN X. [125] Jakość energii elektrycznej, niezawodność zasilania, bezpieczeństwo energetyczne. Elektroenergetyka Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, ss ISSN X. [126] Hybrydowa elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym jako przykład optymalnego wykorzystania w energetyce rozproszonej pierwotnych nośników energii. Elektroenergetyka Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, ss ISSN X. Współautor: P. Biczel. Udział własny 60%. [127] Wskaźniki niezawodności krajowych i amerykańskich bloków energetycznych. VII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: M. Sałek, T. Surma. Udział własny 60%. [128] Hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i ogniw paliwowych. VII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 40%. [129] Wytwarzanie energii elektrycznej w układach hybrydowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, ogniw paliwowych i zasobników energii. X Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii. Warszawa, marca ss. I.39-I.46. ISBN X. Współautorzy: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 40%. 10

11 [130] Generacja rozproszona a lokalne rynki energii elektrycznej. Rynek Energii. Nr 3, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 40%. [131] Niezawodność zasilania węzłów połączonego systemu elektroenergetycznego. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 04 Południe: Elektroenergetyka Polska w Unii Europejskiej. Wisła, 7-9 czerwca Energetyka. Zeszyt tematyczny nr III. ss ISSN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [132] Reliability and Performance Indices of Power Generating Units in Poland. 8 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS (under auspices of IEEE) Aimes - Iowa, USA, September 12-16, pp IEEE Catalog Number: 04EX853C. [133] Customer Supply Reliability and Quality Assessment by Poll Investigations. 8 th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS (under auspices of IEEE) Aimes - Iowa, USA, September 12-16, pp IEEE Catalog Number: 04EX853C. Współautor: W. Goc. Udział własny 60%. [134] Ekonomika wytwarzania energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 9, ss ISSN [135] Power system reliability in local subsystem co-working with power system network. IEEE International Conference on Power System Technology - Powercon2004. Singapore, November 21-24, Conference Proceedings vol. 2. pp IEEE Catalog Number 04EX902C, ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 25%. [136] Niezawodność urządzeń elektrowni i elektrociepłowni. Konferencja Polskiego Komitetu N-T FSNT NOT ds. Gospodarki Energetycznej Bezpieczeństwo systemów energetycznych. Warszawa, 9-10 grudnia ss ISBN Referat zamawiany. [137] Niezawodność systemów elektroenergetycznych a wielkie awarie systemowe. Konferencja Polskiego Komitetu N-T FSNT NOT ds. Gospodarki Energetycznej Bezpieczeństwo systemów energetycznych. Warszawa, 9-10 grudnia ss ISBN Referat zamawiany. Współautor: A. Kłos. Udział własny 50%. [138] Analiza niezawodności systemu elektroenergetycznego jako narzędzie zapobiegania wielkim awariom systemowym. VIII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., 2-4 marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: T. Surma, P. Wójcik. Udział własny 70%. [139] Hybrydowe układy wytwórcze energii elektrycznej zintegrowane podejście techniczno-ekonomicznoekologiczne. VIII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., 2-4 marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: R. Dzik, M. Kłos, M. Sałek. Udział własny 40%. [140] Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Charakterystyka odnawialnych źródeł energii. Energetyka. Nr 3, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 70%. [141] Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Elektrownie wiatrowe. Energetyka. Nr 3, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 70%. [142] Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Elektrownie słoneczne. Energetyka. Nr 3, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 70%. [143] Dane do obliczeń niezawodnościowych możliwości uzyskania. XI Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w strukturze Unii Europejskiej REE Kazimierz Dolny, kwietnia Tom II. ss ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 25%. [144] Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii - Elektrownie geotermiczne, maremotoryczne i maretermiczne, oraz elektrownie wykorzystujące biomasę. Energetyka. Nr 5, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 70%. [145] Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii Obecna rola i perspektywy zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej świata. Energetyka. Nr 5,

12 ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 70%. [146] DC Voltage Micro Grid in the Distributed Generation. 4 th International Workshop on Compatibility in Power Electronics CPE Gdynia, Poland, 1-3 June (under auspices of IEEE Poland section) ISBN Współautor: P. Biczel. Udział własny 50%. [147] Ochrona systemu elektroenergetycznego przed wielkimi awariami systemowymi zarys koncepcji. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 05. Gdańsk- Jurata, 8-10 czerwca Tom I, ss ISBN Także w: Energetyka, zeszyt tematyczny nr VII, ss , ISSN Współautor: A. Kłos. Udział własny 50%. [148] Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 05. Gdańsk-Jurata, 8-10 czerwca Tom IV, ss ISBN Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [149] Hybrid Photovoltaic - Fuel Cell Power Plant. IEEE St. Petersburg PowerTech St. Petersburg, Russia. June 27-30, Paper p. ISBN Współautor: P. Biczel. Udział własny 50%. [150] Next Step in Application of Transmission and Distribution System Reliability Analysis. IEEE St. Petersburg PowerTech St. Petersburg, Russia. June 27-30, Paper p. ISBN Współautorzy: M. Sałek, T. Surma. Udział własny 60%. [151] Tool for Evaluation of Generating System Reliability and its Applications. IEEE St. Petersburg PowerTech St. Petersburg, Russia. June 27-30, Paper p. ISBN [152] Forecast of Reliability Factors of Transmission, Distribution and Generation Components of Network. VII Congreso Latinoamericano y IV Iberoamericano en alta Tensón y Aislamiento Electrico - ALTAE 05. (under auspices of IEEE) Panama City, Panama, July p. Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 25%. [153] Data for Electric Power System Reliability Calculations. 8 th International Conference Electrical Power Quality and Utilization - EPQU 05. (under auspices of IEEE, KE PAN, SEP) Cracow-Poland, September 21-23, pp ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, P. Wójcik. Udział własny 40%. [154] Experience with Hybrid Power Generating Systems. 8 th International Conference Electrical Power Quality and Utilization - EPQU 05. (under auspices of IEEE, KE PAN, SEP) Cracow-Poland, September 21-23, pp ISBN Współautor: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 50%. [155] Referat generalny grupy tematycznej nr 2: Metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni. Konferencja Naukowo-Techniczna Optymalizacja w Elektroenergetyce OPE 05. Jachranka, września Tom: Referaty generalne. ss ISBN Referat zamawiany. [156] Analiza niezawodności systemu elektroenergetycznego. Elektroinstalator. Nr 10, ss ISSN [157] DC Voltage Hybrid Generation Systems. Int. Conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation PELINCEC (under auspices of IEEE, PAN, SEP) Warsaw-Poland, October 16-19, p. Współautor: P. Biczel Udział własny 40%. [158] Renewable Energy Sources, Distributed Generation and Hybrid Power Systems in Works of WUT Institute of Electrical Power Engineering. 8 th International Symposium Höfler s Days. Portoroz-Slowenia, 6-8 November, p. ISBN Invited paper. [159] Magazynowanie energii a wytwarzanie rozproszone. Seminarium PELINCEC. Warszawa, 7 grudnia Współautorzy: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 30%. [160] Projekt HYPOS-DILETR platforma kształcenia na odległość w zakresie Hybrydowych Systemów Wytwórczych. Seminarium PELINCEC. Warszawa, 7 grudnia Współautorzy: A. Dmowski, P. Biczel. Udział własny 40%. 12

13 [161] Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 12, ss ISSN Współautorzy: M. Sałek, T. Surma. Udział własny 70%. [162] Niezawodność bloków energetycznych w Polsce i Ameryce Północnej. Elektroenergetyka Technika, Ekonomia, Organizacja. Nr 4, ss ISSN X. [163] Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w Niemczech. Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 1, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 50%. [164] Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w Danii. Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 2, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 50%. [165] Przegląd koncepcji i rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. IX Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautor: P. Biczel. Udział własny 50%. [166] Niezawodność bloków energetycznych i ich podstawowych elementów. IX Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: M. Sałek, T. Surma. Udział własny 70%. [167] Energetyka wiatrowa jako nośnik postępu technologicznego. IX Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Elektrownia Kozienice S.A., marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: R. Dzik, M. Kłos. Udział własny 30%. [168] Dylematy planowania systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej. XII Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Dylematy rozwoju rynku REE Kazimierz Dolny, kwietnia ss ISBN Współautor: A. Kłos. Udział własny 60%. [169] Energetyka odnawialna i rozproszona a niezawodność systemu elektroenergetycznego. XII Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Dylematy rozwoju rynku REE Kazimierz Dolny, kwietnia ss ISBN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 60%. [170] Urządzenia bezpośredniej przemiany energii pierwotnej w energię elektryczną. Energetyka. Nr 8, ss ISSN [171] Long-term Planning of Electric Power System Development Using Reliability Criteria Polish Power System Case. Proceedings of the International Symposium Modern Electric Power Systems - MEPS (under auspices of IEEE) Wrocław 6-8 September pp ISBN Współautorzy: M. Sałek, T. Surma. Udział własny 60%. [172] Some Aspects of Distributed Generation Impact on Power System Reliability. Proceedings of the International Symposium Modern Electric Power Systems - MEPS (under auspices of IEEE) Wrocław 6-8 September pp ISBN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 60%. [173] Power System Reliability in Local Subsystem. Proceedings of the International Symposium Modern Electric Power Systems - MEPS (under auspices of IEEE) Wrocław 6-8 September pp ISBN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa. Udział własny 25%. [174] Niezawodność sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć i 110 kv stan obecny i perspektywy. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 9, ss ISSN Współautorzy: W. Goc, J. Bargiel, P. Sowa. Udział własny 25%. [175] Elektrownie wiatrowe - wybrane aspekty budowy. Inżynier budownictwa. Nr 9, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 60%. [176] Hybrydowe systemy wytwórcze. IV Międzynarodowa Konferencja CIEPŁOWNICTWO Wrocław, 28 lutego 2 marca ss Referat zamawiany. 13

14 [177] Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii. X Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Zakopane, marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [178] Poprawa bezpieczeństwa zasilania aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii najwyższych napięć od strony południowej. X Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Zakopane, marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: M. Sałek, W. Witek. Udział własny 30%. [179] Stan obecny i perspektywy odnawialnych źródeł energii w Polsce. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek energii elektrycznej: rynek energii w perspektywie konsolidacji REE Kazimierz Dolny, 9-11 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr 1, ss ISSN Współautor: T. Surma. Udział własny 60%. [180] Współpraca elektrowni wiatrowej z systemem elektroenergetycznym. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek energii elektrycznej: rynek energii w perspektywie konsolidacji REE Kazimierz Dolny, 9-11 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr 1, ss ISSN Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [181] Technologie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. XIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek energii elektrycznej: rynek energii w perspektywie konsolidacji REE Kazimierz Dolny, 9-11 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr 1, ss ISSN Współautor: M. Sałek. Udział własny 60%. [182] Zastosowanie zasobników energii w energetyce wiatrowej. VIII Konferencja N-T Elektrownie cieplne: eksploatacja modernizacje - remonty. Bełchatów, maja ss Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [183] Wybrane aspekty oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE Jurata, czerwca T. I, ss [184] Modele niezawodnościowe elektrowni wiatrowych. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE Jurata, czerwca T. IV, ss Współautor: T. Surma. Udział własny 60%. [185] Przegląd podejść i kryteriów niezawodnościowych stosowanych w planowaniu systemu elektroenergetycznego. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE Jurata, czerwca T. I, ss Także w: Archiwum Energetyki. Nr specjalny, Tom XXXVII, ss ISSN X. Współautor: M. Sałek. Udział własny 60%. [186] Referat generalny do referatów podsekcji IV.2 Odnawialne źródła energii źródła generacji rozproszonej. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE Jurata, czerwca T. V, ss [187] Renewable energy sources in Poland - status and perspectives. XIX Deutsch-Polnisches Wissenschaftliches Seminar Energiemanagement aus wirtschaftlicher, technischer und ökologischer Perspektive. Fachhochschule Köln/CUAS, Juni Keynote speech. Scientific Reports of the Cologne University of Applied Sciences. No 1, pp ISSN [188] Methodologies and Tools for Electric Power System Reliability Assessment on HL I and HL II Levels. 9 th International Conference on Electrical Power Quality and Utilization - EPQU (under auspices of IEEE) Barcelona Spain, 9-11 October pp. ISBN [189] Distributed Generation and Renewable Energy Sources in Poland. 9 th International Conference on Electrical Power Quality and Utilization - EPQU (under auspices of IEEE) Barcelona Spain, 9-11 October pp. ISBN [190] Analiza i ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego. Międzynarodowa Konf. N-T Invention - Innowacyjność w elektroenergetyce. Ustroń, października Energetyka. Zeszyt tematyczny nr XIII, ss ISSN [191] Generacja wiatrowa w analizie niezawodności systemu elektroenergetycznego. Międzynarodowa Konf. N-T Invention - Innowacyjność w elektroenergetyce. Ustroń, października Energetyka. Zeszyt tematyczny nr XIII, ss ISSN Współautorzy: J. Bargiel, J. Bartczak, W. Goc, A. Kłos, A. Momot, E. Nowakowska, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 30%. 14

15 [192] Referat generalny do referatów sekcji Niezawodność i diagnostyka. Międzynarodowa Konf. N-T Invention - Innowacyjność w elektroenergetyce. Ustroń, października [193] Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych. Rynek Energii. Nr 5, ss ISSN (LF 3 ) [194] Hybrid power systems are being used to test the effectiveness of multiple energy sources within the framework of distributed power generation. Power & Energy Technology. Winter pp ISSN Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [195] Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Energetyka. Nr 1, ss ISSN Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 50%. [196] Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 2, ss ISSN (LF) Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [197] Miejsce i znaczenie układów zasilania potrzeb własnych w problematyce niezawodności systemu elektroenergetycznego. XI Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Zakopane, 5-7 marca ss ISBN X. Referat zamawiany. [198] Wytwarzanie energii elektrycznej z zasobów odnawialnych w Polsce i Unii Europejskiej. XIV Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Przesłanki nowej polityki energetycznej paliwa, technologie, zarządzanie - REE 08. Kazimierz Dolny, 7-10 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr I, ss ISSN (LF) Współautor: T. Surma. Udział własny 60%. [199] Parametry niezawodnościowe elementów podstawą zarządzania niezawodnością elektroenergetycznej sieci przesyłowej. XIV Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Przesłanki nowej polityki energetycznej paliwa, technologie, zarządzanie - REE 08. Kazimierz Dolny, 7-10 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr I, ss ISSN (LF) Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [200] Stan obecny i perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych. XIV Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Przesłanki nowej polityki energetycznej paliwa, technologie, zarządzanie - REE 08. Kazimierz Dolny, 7-10 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr I, ss ISSN (LF) Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [201] Analysis and Evaluation of Electric Power System Reliability. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 7, ss ISSN (LF) [202] Electric Power System Reliability Optimization. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 11, ss ISSN (LF) [203] Niezawodność sieci średniego napięcia. VI Konferencja N-T Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce SIECI Szklarska Poręba, września ss Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [204] Reliability Issues in Electric Power Systems with Distributed Generation. Rynek Energii. Nr 5, ss ISSN (LF) [205] Current status and perspectives of renewable energy sources in Poland. Renewable & Sustainable Energy Reviews. Vol. 13, No 1, pp ISSN (LF: IF = 4,842) Współautorzy: T. Surma, M. Sałek. Udział własny 60%. [206] Wybrane aspekty pracy elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym. XII Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce. Kazimierz Dolny, marca ss ISBN Referat zamawiany. Współautorzy: M. Kłos, A. Boguszewski, T. Surma. Udział własny 60%. [207] Teoria i praktyka analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego. XV Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania - REE 09. Kazimierz Dolny, maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr II, marzec ss ISSN (LF) 3 Tzw. lista filadelfijska. 4 Impact Factor. 15

16 [208] Modelowanie niezawodności elektrowni wiatrowych. XV Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania - REE 09. Kazimierz Dolny, maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr II, marzec ss ISSN (LF) Współautor: T. Surma. Udział własny 60%. [209] Niezawodność układów wyprowadzania mocy z elektrowni wiatrowych. XV Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej: Zagrożenia i nowe wyzwania - REE 09. Kazimierz Dolny, maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr II, marzec ss ISSN (LF) Współautorzy: J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman. Udział własny 20%. [210] Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii elektrycznej dla poprawy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych i współpracujących z nimi układów wytwórczych. IX Konferencja N-T Elektrownie cieplne: eksploatacja modernizacje - remonty. Bełchatów, 1-3 czerwca ss ISBN Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [211] Techniczne i ekonomiczne aspekty magazynowania energii dla poprawy efektywności wykorzystania OZE na przykładzie elektrowni wiatrowych. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE Jurata, 3-5 czerwca T. IV, ss Współautor: M. Kłos. Udział własny 50%. [212] Pojęcia bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności systemu elektroenergetycznego w różnych horyzontach czasowych. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE Jurata, 3-5 czerwca T. I, ss Także w: Archiwum Energetyki. Tom XXXIX(2009), nr 1. ss ISSN X. Współautorzy: G. Anders, A. Kłos. Udział własny 60%. [213] Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym wybrane aspekty. Część 1. Przegląd Energetyczny. Nr 2 (54), czerwiec ss ISSN Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [214] Hybrid power systems An effective way of utilising primary energy sources. Renewable Energy. Vol. 34, No 11, Nov pp ISSN (LF: IF-2009 = 2,209). Współautorzy: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 50%. [215] Przyłączanie i praca elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym wybrane aspekty. Część 2. Przegląd Energetyczny. Nr 3 (55), wrzesień ss ISSN Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [216] Key Problems of Polish Electric Power System Reliability. 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU 2009). (under auspices of IEEE) Łódź, September pp ISBN , ISSN , IEEE Catalog Number CFP0930C-CDR. [217] Technical and Economic Aspects of Electricity Storage Systems Co-operating with Renewable Energy Sources. 10 th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU 2009). (under auspices of IEEE) Łódź, September pp ISBN , ISSN , IEEE Catalog Number CFP0930C-CDR. Współautor: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 50%. [218] Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym stan obecny i perspektywy, stosowane generatory i wymagania. Rynek Energii. Nr 5, ss ISSN (LF, IF-2009 = 0,626) Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. [219] Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym i ich zdolność do pokrywania obciążenia. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Nr 12, ss ISSN (LF, IF-2009 = 0,196) [220] Urządzenia i układy do magazynowania energii elektrycznej. Konferencja N-T Polskiego Komitetu Naukowo- Technicznego FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej Elektroenergetyka wiatrowa i zasobniki energii. Warszawa, 3 grudnia ss ISBN Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [221] Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła? Międzynarodowa Konf. N-T Invention - Innowacyjność w elektroenergetyce. Ustroń, października stron. Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [222] Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym przyłączanie, wpływ na system i ekonomika. Rynek Energii. Nr 1, ss ISSN (LF) Współautor: M. Kłos. Udział własny 60%. 16

17 [223] Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według Unii Europejskiej. Rynek Energii. Nr 2, ss ISSN (LF) Współautorzy: M. Sałek, T. Surma. Udział własny 70%. [224] Wykorzystanie mikrosieci prądu stałego do integracji rozproszonych źródeł energii. Rynek Energii. Nr 2, ss ISSN (LF) Współautorzy: Ł. Michalski, Ł. Molik, M. Kocęba. Udział własny 25%. [225] Elektroenergetyka w Polsce od monopolu do? XVI Konf. N-T Rynek energii elektrycznej rynek, technologie, polityka. Kazimierz Dolny, maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny Nr I (V), maj ss ISSN [226] Wodór jako przyszłościowy nośnik energii. XVI Konf. N-T Rynek energii elektrycznej rynek, technologie, polityka. Kazimierz Dolny, maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny Nr I (V), maj ss ISSN (LF) Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [227] Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła? Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Nr 8, ss ISSN (LF) Współautor: M. Kłos. Udział własny 40%. [228] Elektroenergetyka w Polsce od monopolu do konsolidacji? Rynek Energii. Nr 4, ss ISSN (LF) [229] Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Energetyka. Nr 11, ss ISSN [230] Analiza i ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego. Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój. Nr 4, ss ISSN Współautorzy: M. Kłos, P. Marchel, Ł. Michalski. Udział własny 70%. [231] Układy hybrydowe integracja różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój. Nr 4, ss ISSN Współautorzy: M. Kłos, Ł. Michalski, Ł. Molik. Udział własny 70%. [232] Metodyka analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej. Rynek Energii. Nr 6, ss ISSN (LF) [233] Modelowanie niezawodności elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem prędkości wiatru dla typowego roku meteorologicznego. Rynek Energii. Nr 1, ss ISSN (LF) Współautor: P. Marchel. Udział własny 40%. [234] Aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania urządzeń energoelektronicznych w fotowoltaicznych układach wytwórczych. Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój. Nr 1, ss ISSN Współautorzy: M. Kłos, M. Kocęba, Ł. Rosłaniec. Udział własny 20%. [235] Bezpieczeństwo elektroenergetyczne, pewność zasilania i niezawodność systemu elektroenergetycznego w obecnych realiach elektroenergetyki. XVII Konf. N-T Rynek energii elektrycznej rynek a polityka. Kazimierz Dolny, 9-12 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr I (VI), ss ISSN [236] Zasobniki energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. XVII Konf. N-T Rynek energii elektrycznej rynek a polityka. Kazimierz Dolny, 9-12 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr I (VI), ss ISSN Współautorzy: M. Kłos, Ł. Michalski. Udział własny 30%. [237] Wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych realizacja celów roku 2010 oraz perspektywy Rynek Energii. Nr 2, ss ISSN (LF) Współautorzy: T. Surma, E. Gąsiorowska. Udział własny 40%. [238] Wybrane zagadnienia modelowania niezawodności elektrowni wiatrowych. Rynek Energii. Nr 2, ss ISSN (LF) Współautorzy: T. Surma. Udział własny 50%. [239] Electric systems in nuclear power plants. 1 st International Nuclear Energy Congress. Warsaw, Poland May Współautorzy: P. Marchel. Udział własny 60%. [240] Wielostanowe modele niezawodnościowe elektrowni wiatrowych. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE 11. Jurata, 8-10 czerwca T. IV, ss ISBN Współautorzy: T. Surma. Udział własny 50%. 17

18 [241] Koncepcja zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania 50 MWh. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE 11 Jurata, 8-10 czerwca T. II, ss ISBN Współautorzy: M. Kłos, P. Antos, G. Błajszczak. Udział własny 40%. [242] Kryteria oceny i wyboru urządzeń i układów do magazynowania energii elektrycznej. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE 11. Jurata, 8-10 czerwca T. II, ss ISBN Współautorzy: M. Kłos. Udział własny 50%. [243] Referat generalny do referatów podsekcji III.2: Rynki energii i analizy techniczno-ekonomiczne. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne problemy w elektroenergetyce - APE 11. Jurata, 8-10 czerwca T. V, ss ISBN Referat zamawiany. [244] Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej w Polsce. Polityka Energetyczna. Tom 14, Nr 1, ss ISSN [245] O potrzebie wykonywania analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego. Napędy i Sterowanie. Nr 9, ss ISSN [246] Dziś i jutro metodyki analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Nr 9a, ss ISSN (LF) [247] Mikrosieci prądu stałego sposobem na integrację źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym. Napędy i Sterowanie. Nr 10, ss ISSN Współautorzy: P. Biczel, M. Kłos. Udział własny 30%. [248] Sposoby łagodzenia skutków deficytów mocy w energetyce lokalnej. Rynek Energii. Nr 5, ss ISSN (LF). Współautorzy: J. Bargiel, P. Sowa. Udział własny 30%. [249] Zasobniki energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym - zastosowania i rozwiązania. Invention Ustroń, października Referat zamawiany. [250] Bateryjny i pneumatyczny zasobnik energii elektrycznej opis koncepcji. Invention Ustroń, października Współautorzy: M. Kłos, Ł. Michalski. Udział własny 30%. [251] Modele niezawodnościowe elektrowni wiatrowych. Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój. Nr 4, ss ISSN Współautor: T. Surma. Udział własny 40%. [252] Metodyka oceny kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Rynek Energii. Nr 2, ss ISSN (LF). [253] Energetyka wiatrowa w Unii Europejskiej stan obecny oraz perspektywa roku Rynek Energii. Nr 2, ss ISSN (LF) Współautorzy: T. Surma. Udział własny 50%. [254] Potrzeby energetyczne przeciętnego gospodarstwa domowego i koncepcja ich pokrycia ze źródeł odnawialnych. XVIII Konf. N-T Rynek energii elektrycznej energetyka w dobie integracji europejskiej i kryzysu finansowego. Kazimierz Dolny, 8-10 maja Rynek Energii. Zeszyt tematyczny nr I (VII), ss ISSN Współautorzy: Ł. Michalski, P. Marchel. Udział własny 30%. [255] Structural solutions of electric systems in nuclear power plants. Energetyka. Nr 3-4, ss ISSN Współautor: P. Marchel. Udział własny 60%. [256] Niezawodność podzespołów elektrowni wiatrowych. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Nr 4a, ss ISSN (LF) Współautor: T. Surma. Udział własny 50%. [257] Zasobniki energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym - zastosowania i rozwiązania. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Nr 9a, ss ISSN (LF) [258] Bateryjny i pneumatyczny zasobnik energii elektrycznej opis koncepcji. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Nr 9a, ss ISSN (LF) Współautorzy: M. Kłos, Ł. Michalski. Udział własny 30%. 18

19 [259] A concept of an electricity storage system with 50 MWh storage capacity (Koncepcja zasobnika energii elektrycznej o zdolności magazynowania 50 MW). Acta Energetica. Nr 2/11, 2012, ss (38-42). ISSN Współautorzy: M. Kłos, P. Antos, G. Błajszczak. Udział własny 40%. [260] Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej. ss W: Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa ISBN ss. Pozostałe publikacje [1] Odnawialne źródła energii. Problemy. Nr 11, [2] Sytuacja energetyczna świata. Problemy. Nr 12, [3] Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych wymagania i zasady oceny. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 1-2, [4] Zastosowanie komputerów w układach automatycznego sterowania elektrowni jądrowych. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 1-2, [5] Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 5-6, [6] Usuwanie i składowanie odpadów promieniotwórczych w USA. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 7-8, [7] Koszty budowy elektrowni jądrowych w Kanadzie. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 11-12, [8] Analiza ryzyka awarii elektrowni jądrowych. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 11-12, [9] Efektywność pokrywania zmiennych obciążeń przez elektrownie jądrowe. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 11-12, [10] Czas i koszty budowy elektrowni jądrowych w USA. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 11-12, [11] Energetyka jądrowa i problem odpadów promieniotwórczych. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 11-12, [12] Co robią Amerykanie z odpadami radioaktywnymi. Problemy. Nr 1, [13] Barwy atomu. Polityka dodatek Eksport Import. Nr 5, [14] Ryzyko i bezpieczeństwo z punktu widzenia dynamiki systemowej. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 10-12, [15] Bezpieczeństwo radiologiczne torowego cyklu paliwowego. Tłumaczenie. Postępy Techniki Jądrowej. Nr 10-12, [16] Dziś i jutro energetyki jądrowej. Problemy. Nr 1, [17] Elektrownia. Hasło w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN. PWN. Warszawa [18] Energetyka. Hasło w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN. PWN. Warszawa [19] Elektrownia. Hasło w Wielkiej Encyklopedii PWN, t. 8. PWN. Warszawa str ISBN [20] Energetyka. Hasło w Wielkiej Encyklopedii PWN, t. 8. PWN. Warszawa str ISBN [21] Elektroenergetyczny system. Hasło w Wielkiej Encyklopedii PWN, t. 8., PWN. Warszawa str ISBN [22] Prace grupy roboczej ds. standardów nauczania dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA. XIV Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki. Koszalin-Kołobrzeg, czerwca ss ISBN Współautorzy: M. Derecka, P. Drozdowski, W. Miczulski, J. Skwarczyński. Udział własny 30%. [23] Nie wydawajmy pochopnych sądów. Wywiad. Energia Poradnik producenta i użytkownika. Nr 11-12, ISSN ss [24] Siła różnorodności. Wywiad. Pracodawca. Nr 4, ss ISSN X. 19

20 Nie opublikowane opracowania, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy itp. [1] Projekt generatora MHD dużej mocy. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Warszawa, [2] Metody i środki projektowania automatycznego. Opracowanie metody obliczeń niezawodnościowych przy automatycznym projektowaniu układów i urządzeń elektroenergetycznych wyprowadzenia mocy oraz sieci elektroenergetycznych potrzeb własnych w elektrowniach. Instytut Elektroenergetyki PW, Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [3] Zastosowanie metod analizy strukturalnej do obliczania niezawodności układów elektrycznych. Sesja Naukowa Kierunki Przetwarzania i Użytkowania Energii. Lublin, Współautor: R. Matla. Udział własny 70%. [4] Modele niezawodnościowe układów elektrycznych zasilania potrzeb własnych i wyprowadzenia mocy elektrowni. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny. Warszawa, Współautor: A. Pawlęga. Udział własny 50%. [5] Podstawy budowy algorytmów projektowania wspomaganego komputerowo układów elektrycznych w elektrowniach. Problem Resortowy MNSzWiT R.I.16 Podstawy teorii rozwoju układów elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki PW, Współautorzy: R. Matla, A. Pawlęga. Udział własny 40%. [6] Modele matematyczne analizy i syntezy urządzeń wytwórczych i układów elektrowni dla potrzeb oceny niezawodności wytwarzania energii elektrycznej w SEE. CPBP Wybrane zagadnienia poznawcze energetyki. Instytut Elektroenergetyki PW, sprawozdania z lat [7] Ocena niezawodności układów elektrycznych elektrowni. Resortowy program badawczo-rozwojowy Informatyzacja procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego w szkołach wyższych. Instytut Elektroenergetyki PW, Współautorzy: A. Pawlęga, A. Staniszewski. Udział własny 40%. [8] Metody analiz ekonomicznych dostosowane do warunków gospodarki rynkowej. Opracowanie dla uczestników Studium Podyplomowego Zarządzanie techniczno-ekonomiczne w elektroenergetyce w gospodarce rynkowej. Warszawa, maj [9] Modele matematyczne, algorytmy i oprogramowanie do racjonalizacji produkcji oraz wykorzystania przez odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Sprawozdanie merytoryczne z grantu dziekańskiego. Warszawa, grudzień [10] Metody, algorytmy i oprogramowanie dla potrzeb analiz ekonomicznych i hurtowego rynku energii elektrycznej. Sprawozdanie merytoryczne z grantu dziekańskiego. Warszawa, grudzień Współautor: A. Kądzielawa. Udział własny 60%. [11] Modele matematyczne bloków energetycznych i układów elektrowni do oceny niezawodności podsystemu wytwórczego w KSEE. Sprawozdanie merytoryczne z grantu KBN Nr 9 S Warszawa, grudzień [12] Możliwości wykorzystania energii odnawialnych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Etap I. Warszawa, maj Etap II. Warszawa, maj Sprawozdanie merytoryczne z grantu rektorskiego. Współautor: E. Nowakowska-Siwińska. Udział własny 60%. [13] Ocena możliwości wykorzystania metod kształtowania popytu na energię elektryczną (DSM) do zintegrowanego programowania rozwoju systemu elektroenergetycznego. Praca realizowana w ramach projektu zamawianego PBZ Zdefiniowanie pojęć z zakresu DSM. Warszawa, sierpień Wybór metod badania opłacalności stosowania DSM w Polsce, wybór i testowanie oprogramowania użytkowego. Warszawa, styczeń Kierownik pracy. Praca została wdrożona w PSE SA. Współautor: E. Nowakowska-Siwińska. Udział własny 60%. [14] Planowanie rozwoju podsystemu wytwórczego energii elektrycznej i ciepła w okresie transformacji elektroenergetyki krajowej. Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej. Instytut Elektroenergetyki PW, grudzień [15] Modele, metody, algorytmy i oprogramowanie do analiz niezawodności podsystemu wytwórczego systemu elektroenergetycznego. Sprawozdanie merytoryczne z grantu dziekańskiego. Warszawa, maj [16] Zasady i narzędzia określania jednostkowej ceny ofertowej (JCO) w rozliczeniach na systemowym rynku ofertowym. Część I: Analiza problemu oceny niezawodności wytwarzania energii elektrycznej (podsystemu wytwórczego) dla potrzeb rozliczeń na systemowym rynku ofertowym. Praca dla Energoprojektu-Consulting S.A. 20

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( )

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( ) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2013) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Jachty Statki morskie i obiekty oceanotechniczne Semestr III. Semestr IV liczba godzin liczba forma

PLAN STUDIÓW. Jachty Statki morskie i obiekty oceanotechniczne Semestr III. Semestr IV liczba godzin liczba forma WYDZIAŁ: OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil : ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne PROJEKTOWANIE STATKÓW I URZĄDZEŃ OCEANOTECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Instytut Elektroenergetyki Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Specjalność Elektroenergetyka Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych J. Paska, M. Sałek, T. Surma

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych J. Paska, M. Sałek, T. Surma Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych J. Paska, M. Sałek, T. Surma Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 12, 2005. ss. 3-13. ISSN 0043-5112. III nagroda w Konkursie im. Prof. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce

Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce Działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na rzecz wdrażania energetyki jądrowej w Polsce prof. zw. dr hab. Zdzisław Celiński przewodniczący Komitetu Energetyki Jądrowej SEP XXIV Kongres Techników Polskich

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014)

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych

Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych Autor: Józef Paska 1) ( Energetyka czerwiec 2013) Rozproszone źródła energii, wytwarzanie rozproszone, generacja rozproszona, energetyka

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2001

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2001 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2001 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY ŁAGODZENIA SKUTKÓW POTENCJALNEGO DEFICYTU MOCY I ENERGII W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

SPOSOBY ŁAGODZENIA SKUTKÓW POTENCJALNEGO DEFICYTU MOCY I ENERGII W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM SPOSOBY ŁAGODZENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO DEFCYTU MOCY ENERG W KRAJOWYM SYSTEME ELEKTROENERGETYCZNYM Autor: Joachim Bargiel, Józef Paska, Paweł Sowa ( Rynek Energii październik 2011) Słowa kluczowe: deficyt

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku

PROJEKT na RWE w dniu 28 września 2015 roku "ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2015-2017 i następnych" przedstawione Radzie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych

RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych wiedza i doświadczenie VII KONFERENCJA SZKOLENIOWA ZAKŁADU TECHNIKI CIEPLNEJ RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ PRZEZ ROZBUDOWĘ LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ OD STRONY POŁUDNIOWEJ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ PRZEZ ROZBUDOWĘ LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ OD STRONY POŁUDNIOWEJ Poprawa bezpieczeństwa zasilania aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii najwyższych napięć od strony południowej. X Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warszaw University of Technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Marek PALUSZCZAK* Wojciech TWARDOSZ** Grzegorz TWARDOSZ*** MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej

Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej 56 Spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko, 31.01.2013 Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej Prof. dr hab. inż. Józef PASKA Politechnika Warszawska Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Problemy Energoelektroniki Elektromechaniki i Mechatroniki XII Sympozjum PPEE 2007 Wisła, 9 12 grudnia 2007

Podstawowe Problemy Energoelektroniki Elektromechaniki i Mechatroniki XII Sympozjum PPEE 2007 Wisła, 9 12 grudnia 2007 Podstawowe Problemy Energoelektroniki Elektromechaniki i Mechatroniki XII Sympozjum PPEE 2007 Wisła, 9 12 grudnia 2007 UKŁAD MIKROPROCESOROWY DO STEROWANIA I NADZORU PRZETWORNIC DC / DC W UKŁADACH ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci 43 2013 47-58 brak https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?openfile=1181

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA PARAMETRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 370 MW OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM

ESTYMACJA PARAMETRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 370 MW OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 2 2009 Maciej Pawlik*, Andrzej Oziemski* ESTYMACJA PARAMETRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 370 MW OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM 1. Wstęp Nadrzędnym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun, powołany w dniu 20 kwietnia 2016r. na ponowną kadencję na Prezesa Zarządu Spółki, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM ANALIZA WPŁYWU GENERACJI WIATROWEJ NA POZIOM REZERWY MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Autorzy: Zbigniew Połecki, Piotr Kacejko ("Rynek Energii" - luty 2017 r.) Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4 Nazwa modułu: Nowoczesne systemy zasilania źródeł i sterowania oświetleniem Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL-1-718-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH

WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ W ŚWIETLE BADAŃ SYMULACYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 78 Electrical Engineering 2014 Ryszard FRĄCKOWIAK* Piotr PIECHOCKI** WARTOŚCI CZASU TRWANIA ZWARCIA PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W ROZDZIELNIACH NAJWYŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych

Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol Piotr Pałka Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk Instytut

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP Table of Contents Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP 1 2 2 5 6 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl Energetyka elektryczna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Monografia Redakcja naukowa Jan Popczyk Robert Kucęba Krzysztof Dębowski Waldemar Jędrzejczyk Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej

Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Polityka w zakresie OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Filary polityki energetycznej UE II Strategiczny Przegląd Energetyczny KE (bezpieczeństwo energetyczne)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia i rozwój Zakładu Pomp Napędów i Siłowni

Osiągnięcia i rozwój Zakładu Pomp Napędów i Siłowni Osiągnięcia i rozwój Zakładu Pomp Napędów i Siłowni Tadeusz Skoczkowski Warszawa, 13 grudnia 2011 KADRA KIEROWNIK prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska - Instytut Elektrotechniki

Politechnika Szczecińska - Instytut Elektrotechniki Politechnika Szczecińska - Instytut Elektrotechniki Studium możliwości przyłączania elektrowni wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej 110 kv i analizy potrzeb modernizacyjnych sieci 110 kv

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

EFEKT K_K03 PRZEDMIOT

EFEKT K_K03 PRZEDMIOT K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W71 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Doświadczenia Politechniki Śląskiej związane z otwarciem nowego kierunku Energetyka prosumencka na Wydziale Elektrycznym

TEMAT: Doświadczenia Politechniki Śląskiej związane z otwarciem nowego kierunku Energetyka prosumencka na Wydziale Elektrycznym C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Klaster 3x20 TEMAT: Doświadczenia Politechniki Śląskiej związane z otwarciem nowego kierunku Energetyka prosumencka na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz IT. V Konferencja Naukowo-Techniczna 14-15 listopada 2012 Licheń pt. Remonty i utrzymanie ruch w energetyce

Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz IT. V Konferencja Naukowo-Techniczna 14-15 listopada 2012 Licheń pt. Remonty i utrzymanie ruch w energetyce Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz IT V Konferencja Naukowo-Techniczna 14-15 listopada 2012 Licheń pt. Remonty i utrzymanie ruch w energetyce Sp. z o.o. Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Program praktyk dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 - kierunek zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna Politechnika Wrocławska Instytut Energoelektryki Janusz BROŻEK Aleksander KOT Katedra Elektroenergetyki AGH, 30-059 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo