Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2010"

Transkrypt

1 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej Wspólne publikacje dotyczące problematyki niezawodności systemu elektroenergetycznego. Realizacja grantu MNiSW. Józef Paska Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Realizacja PBZ Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Józef Paska członek Rady Naukowej Konsorcjum 4 politechnik Uniwersytet Zielonogórski Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Akademia Górniczo-Hutniczo w Krakowie Organizowanie wspólnych seminariów Antoni Dmowski Instytut Energetyki, Oddział Transformatorów w Łodzi Współpraca przy wykonania systemu monitorowania stanu autotransformatora w SE Poręba Ryszard Kowalik Wojskowa Akademia Techniczna Współpraca w opracowaniu urządzenia do zatęŝania i i dekompozycji par materiałów wybuchowych Ryszard Niedbała Instytut Tele-Radiotechniczny w Warszawie Współpraca w dziedzinie opracowania modeli urządzeń do badania parametrów jakościowych rud Ŝelaza Marcin Wesołowski Monografie, podręczniki, skrypty, poradniki 1.1. Monografie lub podręczniki akademickie w języku angielskim 1.2. Rozdziały w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim 1. Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Hauser Jacek: Numerical Modeling of Underfloor Heating System Using CFD Procedures with Elmer Software. Computer Application in Electrical Engineering, Post-conference Monograph ZKwE'2010, ed. R. Nawrowski, Institute of Electrical Engineering and Electronics, Poznań University of Technology, pp

2 2 2. Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin: Criterions for Selection of Volume Induction Heating Parameters, rozdział w monografii: Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials, InTech, , ISBN , pp Monografie lub podręczniki akademickie w języku polskim lub innym niŝ angielski lub polski 1. Machowski Jan, T. Białas, A. Dobroczek, H. Dytry, Z. Lubośny, M. Tomica, K. Romantowska, S. Wróblewska, A. Wójcik: Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia, Biblioteka Operatora Systemu Przesyłowego, Warszawa 2010, ISBN , stron Marzecki Jerzy: Niezawodność rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2010, ISBN , 180 stron. 3. Paska Józef: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, ISBN , stron Rozdziały w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niŝ angielski lub polski 1.5. Redaktorzy naczelni wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickego lub serii wydawniczej język angielski język inny niŝ angielski lub polski 1.6. Skrypty, poradniki zawodowe, ksiąŝki popularyzujące wiedzę naukową 1. Wiśniewski Andrzej: Elektryczne źródła światła, Oficyna Wydawnicza PW, 2010, ISBN , liczba stron: Publikacje w czasopismach 2.1. Publikacje w czasopismach wyróŝnionych przez Journal Citation Reports 1. Baczyński Dariusz: Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek w procesie uczenia sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu krótkoterminowym, Rynek Energii, ISSN , nr 4, 2010, str Bielecki Sławomir, Parol Mirosław: Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy uŝyciu liczb rozmytych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 86, nr 6, 2010, str Chmurski Paweł, Tomasik Grzegorz, Rasolomampionona Désiré Dauphin, Robak Sylwester: MoŜliwość implementacji mechanizmów DSR w warunkach funkcjonującego rynku energii elektrycznej w Polsce, Rynek Energii, ISSN , Zeszyt nr 2 (87), 2010, str CzyŜewski Dariusz: Luminance distribution of LED luminous sufface, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str CzyŜewski Dariusz: Monitoring of the lighting conditions of a street illuminated with road lights equipped with LEDs, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str

3 6. Dmowski Antoni, Szymański Bernard, Rosłaniec Łukasz, Kompa Kamil: Modern grid-connected photovoltaic power system with energy storage element, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 9, 2010, str Kompa Kamil, Szymański Bernard, Dmowski Antoni, Michalke Norbert: Control of the oil reluctance pump with double rotor, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 9, 2010, str Machowski Jan: Sterowanie urządzeń UPFC w inteligentnych sieciach przesyłowych przyszłości, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R.86, nr 12, 2010, str Marzecki Jerzy, Saganek Daniel: Modelowanie obciąŝeń szczytowych wiejskich stacji transformatorowych SN/nn, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 12, 2010, str Marzecki Jerzy: Strategia rozwoju stacji 110kV/SN w warunkach rynkowych, Rynek Energii, ISSN , nr 4, 2010, str Milewski Jarosław, Swiercz Tomasz, Badyda Krzysztof, Miller Andrzej, Biczel Piotr, Dmowski Antoni: The control strategy for a molten carbonate fuel cell hybrid system, International Journal of Hydrogen Energy, ISSN , nr 7, 2010, str Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin: Wpływ rozszerzalności cieplnej na dokładność obliczeń energetycznych nagrzewanych bezpośrednio wsadów, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 5, 2010, str Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin, Nowakowski Mirosław, Cudziło Stanisław, Bielecki Zbigniew, Rutecka Beata, Wojtas Jacek: Projekt układu zatęŝania i dekompozycji par materiałów wybuchowych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 11a, 2010, str Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Metoda prognozowania wieloletniego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółkach dystrybucyjnych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , R.86, nr 8, 2010, str Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie 15 minut na potrzeby sterowania w sieciach niskich napięć ze źródłami generacji rozproszonej, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , R.86, nr 12, 2010, str Parol Mirosław, Romanik Tomasz, Wójcik Łukasz: Monitoring i zdalne sterowanie instalacjami KNX TP za pośrednictwem telefonii komórkowej, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 86, nr 5, 2010, str Parol Mirosław: Wymiana energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią spółki dystrybucyjnej, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , R. 86, nr 8, 2010, str Paska Józef, Kłos Mariusz: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym przyłączanie, wpływ na system i ekonomika, Rynek Energii, ISSN , nr 1, 2010, str Paska Józef, Kłos Mariusz: Ogniwa paliwowe przyszłością wytwarzania energii elektrycznej i ciepła?, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN , nr 8, 2010, str Paska Józef, Michalski Łukasz, Molik Łukasz, Kocęba Mariusz: Wykorzystanie mikrosieci prądu stałego do integracji rozproszonych źródeł energii, Rynek Energii, ISSN , nr 2, 2010, str

4 4 21. Paska Józef, Sałek Mariusz, Surma Tomasz: Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według Unii Europejskiej, Rynek Energii, ISSN , nr 2, 2010, str Paska Józef: Elektroenergetyka w Polsce od monopolu do konsolidacji?, Rynek Energii, ISSN , nr 4, 2010, str Paska Józef: Metodyka analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej, Rynek Energii, ISSN , nr 6, 2010, str Pracki Piotr: The comparative analysis of road lighting energy efficiency, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str Pracki Piotr: Dynamika energetyczna oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 3, 2010, str Pracki Piotr: Potencjał energetyczny oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 1, 2010, str Rasolomampionona Désiré Dauphin, Robak Sylwester, Paweł Chmurski, Grzegorz Tomasik: Przegląd istniejących mechanizmów DSR stosowanych na rynkach energii elektrycznej, Rynek Energii, ISSN , Zeszyt nr 2 (87), 2010, str Słomiński Sebastian: Dynamic mapping of luminance in analytical model of source of the light, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str Wasilewski Jacek: Zastosowanie rozmytych automatów komórkowych w zadaniu długoterminowego prognozowania przestrzennego obciąŝeń elektroenergetycznych, Rynek Energii, ISSN , nr 1 (86), 2010, str Wiśniewski Andrzej: The possibilites of adjusting the luminous flux of the metal halide lamps, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str Zalewski Sławomir: Calculation of Road Lighting realized on LEDs, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str śagan Wojciech: O potrzebie modyfikacji bazy danych fotometrycznych opraw oswietleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN , nr 10, 2010, str Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych wymienionych w wykazie ministra 1. Bielecki Sławomir, Parol Mirosław, Piotrowski Paweł, Rudion Krzysztof: Konkurencja w sektorze dystrybucji energii elektrycznej sytuacja w Polsce i w Niemczech, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 3, 2010, str Bielecki Sławomir, Parol Mirosław, Piotrowski Paweł: Analiza wpływu istniejącej struktury własnościowej sieci rozdzielczych na bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , R. LXXVIII, nr 2, 2010, str Kopański Paweł, Kowalik Ryszard: Mikroprocesorowy sterownik WAGO jako urządzenie sterujące aktywną grupą chłodnic autotransformatora WN, Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , nr 3, 2010 (68), str Kowalik Ryszard, Kopański Paweł: System monitoringu autotransformatorów, Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , nr 1, 2010 (66), str Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin, Hauser Jacek: Operation of a Glow Discharge Chamber In a Wide Range of Pressure, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, ISSN , No 62, Poznań 2010, str

5 5 6. Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin, Wojtas Jacek, Bielecki Zbigniew: Mikronagrzewnica indukcyjna do dekompozycji par materiałów wybuchowych, Elektronika, ISSN , nr 7, 2010, str Nogal Łukasz, Machowski Jan: WAMS based Control of Series FACTS Devices Installed in Tie-lines of Interconnected Power System Archives of Electrical Enginnering, ISSN , Vol.59 (3-4), 2010, pp Nogal Łukasz: Sterowanie szeregowych urządzeń FACTS z wykorzystaniem sygnałów WAMS w celu poprawy stabilności SEE, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 3, 2010, str Paska Józef: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Energetyka, ISSN , nr 11, 2010, str Piotrowski Paweł, Bilmin Piotr: Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej (część 1), Elektro-info, ISSN , nr 12, 2010, str Piotrowski Paweł: Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczna na potrzeby spółek dystrybucyjnych, Elektro-info, ISSN , nr 6, 2010, str Pracki Piotr: Analiza wyników badań dotyczących przewymiarowania oświetlenia drogowego, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 10, 2010, str Robak Sylwester: Automatyka przeciwawaryjna w systemie elektroenergetycznym, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 7, 2010, str Robak Sylwester: Farmy wiatrowe wybrane aspekty, Napędy i Sterowaniemiesięcznik techniczno-informacyjny, ISSN , nr 4, 2010, str Smolarczyk Adam, Lizer Marcin: Stanowisko dydaktyczne do badania zabezpieczeń od zwarć doziemnych dla sieci średniego napięcia, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 1, 2010, str Smolarczyk Adam.: Blokady przeciwkołysaniowe stosowane w zabezpieczeniach odległościowych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 10, 2010, str Smolarczyk Adam.: Nastawianie impedancyjnych blokad przeciwkołysaniowych typu Z(t), Automatyka Elektroenergetyczna, ISSN , nr 3, 2010 (68), str Smolarczyk Adam: Sytuacje i czynniki mogące powodować nieprawidłowe działanie blokad przeciwkołysaniowych, Wiadomości Elektrotechniczne, ISSN , nr 11, 2010, str Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Hauser Jacek: Temperature Field Modeling for the Control System Requirements in the Device for Determination Plsticity of Iron Ores, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Poznań, ISSN , No 62, 2010, str Wesołowski Marcin, Więch M., Orzechowski Z.: Precyzyjne układy pomiaru wielkości fizycznych w urządzeniu do badania termoplastyczności rud Ŝelaza, Elektronika, ISSN , nr 7, 2010, s Piotrowski Paweł, Koperski T.: Filtracja ruchu sieciowego przy wykorzystaniu protokołu WPAD oraz skryptów automatycznej konfiguracji serwera Proxy, Metody Informatyki Stosowanej, nr 4/2009(21), Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki, Szczecin 2009, ISSN , str ze względu na późny termin druku referat nie został wykazany w sprawozdaniu za rok 2009.

6 6 2.3 Publikacje w czasopismach, nie podlegające ocenie punktowej przez MNiSW 2 1. CzyŜewski Dariusz: Oświetlenie drogowe na bazie diod elektroluminescencyjnych, Rynek Elektryczny (Rynek oświetleniowy), ISSN , nr 06, 2010, str Dmowski Antoni, Kompa Kamil, Rosłaniec Łukasz, Szymański Bernard: Nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne z zasobnikami energii połączone z systemem elektroenergetycznym, Acta Energetica, ISSN: , nr 3, 2010, str Paska Józef, Kłos Mariusz: Wodór jako przyszłościowy nośnik energii, Rynek Energii, ISSN , Zeszyt tematyczny Nr I (V), maj 2010, str Paska Józef, Kłos Mariusz, Marchel Piotr, Michalski Łukasz: Analiza i ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego, Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój, ISSN , nr 4, 2010, str Paska Józef, Kłos Mariusz, Michalski Łukasz, Molik Łukasz: Układy hybrydowe integracja róŝnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój, ISSN , nr 4, 2010, str Paska Józef: Elektroenergetyka w Polsce od monopolu do?, Rynek Energii, ISSN , Zeszyt tematyczny nr I (V), maj 2010, str Piotrowski Paweł: Analiza statystyczna danych do prognoz wieloletnich, materiał miesięcznika Elektro-info, ISSN , nr 6, 2010, w formie internetowej publikacji: Aanaliza-statystyczna-danych-do-prognoz-wieloletnich&catid=139&Itemid= Pracki Piotr: Ocena wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz budynków uŝyteczności publicznej w Polsce, Nowa Elektrotechnika, ISSN X, nr 7-8, 2010, str Robak Sylwester, Wasilewski Jacek: Wybrane aspekty działań prewencyjnych w procesie obrony systemu elektroenergetycznego, Energetyka, ISSN , Zeszyt Tematyczny nr XX, 2010, str śagan Wojciech: Die Beleuchtung von Grachten in Amsterdam neue Technologien in Aussenbeleuchtung, Wissenschaftliche Berichte der Fachhochschule Koeln, ISSN , nr 1, 2010, str Redaktor naczelny czasopisma 3. Uzyskane tytuły i stopnie naukowe 3.1. Tytuł profesora 3.2. Stopień doktora habilitowanego 3.3. Stopień doktora 1. Kompa Kamil: Fuzzy logic based control of double-rotor reluctance oil pump, Politechnika Warszawska, 2010, promotor: prof. dr hab. inŝ. Antoni Dmowski. 2. KsięŜyk Krzysztof: Praca mikrosieci w systemie elektroenergetycznym, Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, 2010, promotor: dr hab. inŝ. Mirosław Parol prof. nzw. PW. 2 Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW za publkacje nie uznaje się miedzy innymi : suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów popularnonaukowych

7 7 3. Słomiński Sebastian: Mapowanie rozkładu luminancji źródła światła w obliczeniach fotometrycznych odbłyśników zwierciadlanych, Politechnika Warszawska, 2010, promotor: prof. dr hab. inŝ. Wojciech śagan. 4. Szymański Bernard: Resonant DC-to-DC Converters In Photovoltaic Power System, Politechnika Warszawska, 2010, promotor: prof. dr hab. inŝ. Antoni Dmowski. 4. Referaty w materiałach konferencji międzynarodowych 4.1. Referaty plenarne wygłoszone na zaproszenie 1. Paska Józef, Participation of Warsaw University of Technology in the project (Durchführung des Projektes an TU-Warschau), Konferenz Zum Abschluss des Tempusprojektes Masterstudiums in Energiemanagement für Erdöl/Chemieindustrie, Baku, 19. Februar Paska Józef, XVI Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej rynek, technologie, polityka, Kazimierz Dolny, Elektroenergetyka w Polsce od monopolu do? (referat zamawiany), maja Pozostałe referaty 1. Baczyński Dariusz, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce, Wisła, Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek w procesie uczenia sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu krótkoterminowym, , str Biczel Piotr, Sauer D.U.: Battery in DC Bus System, Kraftwerk Batterie - Lösungen für Automobil und Energieversorgung, Germany, Mainz, CzyŜewski Dariusz: Monitoring stanu oświetlenia ulicy oświetlonej oprawami drogowymi wyposaŝonymi w LED-y, 3rd Conference of the Visegrad Countries on Lighting LUMEN V4, Brno, , ISBN , 3 strony. 4. CzyŜewski Dariusz: Rozkład luminancji na powierzchni świecącej diod elektroluminescencyjnych, 3rd Conference of the Visegrad Countries on Lighting LUMEN V4, Brno, , ISBN , 4 strony. 5. Glik Krzysztof, Kowalik Ryszard: Fault location in transmission lines using travelling waves, Applications of Systems Science, EXIT Press, Wrocław (Polska), 2010, ISBN: , pages Helt Piotr, Baczyński Dariusz, Kołodziejczyk Krzysztof, Maniecki Marek: Koncepcja systemu ELGRID do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci energetycznych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w elektroenergetyce PE 2010, Wisła, 8-10 września 2010, str Kopański Paweł, Kowalik Ryszard, Glik Krzysztof: Autotransformer monitoring system, Poster Session, International Conference on Renewable Energies And Power Quality (ICREPQ'10), Grenada (Hiszpania), 2010, ISBN: , pages Kopański Paweł, Kowalik Ryszard, Glik Krzysztof: Microprocessor controller WAGO, as the controller of the active group of radiators in HV autotransformer, Poster Session, International Conference on Renewable Energies And Power Quality (ICREPQ'10), Grenada (Hiszpania), 2010, ISBN , pages Kowalik Ryszard, Glik Krzysztof, Kopański Paweł: Teaching fundamentals of telecommunication technology, MEPS'10, Wrocław(Poland), 2010, ISBN , pages 8.

8 10. Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Problems Found During Testing of PDH Devices Used for Transmitting Data Between Power Systems Line Differential Protections, The 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference Valletta, Malta April 2010, ISBN: , pp Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Problems Found During Testing of SDH Devices Used for Transmitting Data Between Power Systems Line Differential Protections, The 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference Valletta, Malta April 2010, ISBN: , pp Kowalik Ryszard, Kopański Paweł, Glik Krzysztof: New Laboratory Stand - Transformer Monitoring System, MEPS'10 Wrocław (Poland), 2010, ISBN , pages Kowalik Ryszard, Kopański Paweł, Glik Krzysztof: Transformer Monitoring System, XVII International Conference on Systems Science, Wrocław (Polska), 2010, ISBN: , pages Parol Mirosław, Paweł Piotrowski: Metoda prognozowania wieloletniego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółkach dystrybucyjnych oparta na równaniu logistycznym Prigogine a wspomaganym algorytmami ewolucyjnymi, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2010, Wisła, Politechnika Częstochowska, Materiały Konferencyjne, , str (opublikowano streszczenie). 15. Parol Mirosław, Wójtowicz Tomasz: Optimization of Exchange of Electrical Energy between Microgrid and Electricity Utility Distribution Network, CD Proceedings of the International Symposium Modern Electric Power Systems 2010 MEPS 10, Wrocław, September 20-22, 2010, ISBN , Page(s): 6 pp. 16. Piotrowski Paweł: Wybrane aspekty prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz miesięcznej mocy szczytowej dla róŝnych horyzontów prognoz na uŝytek spółek dystrybucyjnych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2010, Wisła, 8-10 września 2010, Częstochowa 2010, materiały konferencyjne (streszczenie), str Pracki Piotr: Unified system of lighting energy efficiency evaluation in public places, CIE Conference: Lighting Quality and Energy Efficiency, Wiedeń, , ISBN , str Pracki Piotr: Analiza porównawcza wydajności energetycznej oświetlenia drogowego, 3rd Conference of the Visegrad Countries on Lighting LUMEN V4, Brno, , ISBN , 4 strony. 19. Pracki Piotr: Porównanie sposobów oceny wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz budynków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rozwój zrównowaŝony a budowa marki miejsca. Administracja, Środowisko, Technologia, Warszawa , str. 36, materiały zostały opublikowane w Internecie. 20. Robak Sylwester, Rasolomampionona D. D.: Participation of demand side response in power system control, 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010, May 18-20, 2010 Tatranské Matliare (Slovak Republic), ISBN , pp Słomiński Sebastian: Dynamiczne mapowanie luminancji na modelu obliczeniowym źródła światła, 3rd Conference of the Visegrad Countries on Lighting LUMEN V4, Brno, , ISBN , 4 strony. 8

9 9 22. Wasilewski Jacek, Parol Mirosław: End-use modelling in spatial electric load forecasting, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2010, Wisła, Politechnika Częstochowska, Materiały Konferencyjne, , str (opublikowano streszczenie). 23. Wiśniewski Andrzej: MoŜliwości regulacji strumienia świetlnego lamp metalohalogenkowych, Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Materiały konferencyjne wydane na płycie CD, , ISBN , 4 strony. 24. Zalewski Sławomir: Obliczenia diodowego oświetlenia dróg, 3rd Conference of the Visegrad Countries on Lighting LUMEN V4, Brno, , ISBN , 4 strony. 25. śagan Wojciech: O potrzebie modyfikacji bazy danych fotometrycznych opraw oświetleniowych, 3rd Conference of the Visegrad Countries on Lighting LUMEN V4, Brno, , ISBN , 4 strony. 5. Referaty w materiałach konferencji krajowych 1. Czaplicki Adam, Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin: Komora klimatyczna z modułami Peltiera, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne Elektryka nr 15, Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych, Kielce, , ISSN , str CzyŜewski Dariusz: Analiza wymagań oświetleniowych dla terenów kolejowych zewnętrznych, Konferencja Naukowo Techniczna: Energooszczędność w oświetleniu, Poznań, , str CzyŜewski Dariusz: Monitoring pierwszych instalacji oświetleniowych, wykorzystujących diody elektroluminescencyjne w Warszawie, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, Warszawa, , ISSN , str CzyŜewski Dariusz: Pierwsze realizacje oświetlenia zewnętrznego na bazie diod elektroluminescencyjnych, V Konferencja - Oświetlenie drogowe sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Kołobrzeg, , str CzyŜewski Dariusz: Stan oświelenia ulic w Koszalinie, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, Warszawa, , ISSN , str Krupiński Rafał: Nowe projekty iluminacji zrealizowane w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, Warszawa, , ISSN , str Krupiński Rafał: Przegląd ciekawszych iluminacji obiektów i przestrzeni miejskich, IV Krajowa Konferencja Naukowo Techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach, Kraków, , ISBN , str Kucharski Daniel, Hauser Jacek: Symulacja pola temperatury w wybranych układach geometrycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne Elektryka nr 15, ISSN , Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych, Kielce, , str

10 9. Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Hauser Jacek: Zastosowanie programu Elmer do symulacji numerycznej akumulacyjnego elektrycznego ogrzewania podłogowego, The 15-th Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering, ISBN , Poznań, April 19-21, 2010, str Marzecki Jerzy, Saganek Daniel: Modelowanie obciąŝeń szczytowych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych, Modelowanie i symulacja, MIS-6, Kościelisko, , PTETiS i Wydział Elektryczny PW, ISBN , str Marzecki Jerzy: Strategia rozwoju miejskich stacji 110kV/SN w warunkach rynkowych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce, Wisła, 8-10 września, 2010 PTETiS i Wydz. Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, str Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Wesołowski Marcin, Hauser Jacek: Eksploatacja komór wyładowań jarzeniowych w szerokim zakresie ciśnień, The 15-th Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, , ISBN , str Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin, Czaplicki Adam: Sposoby regulacji mocy grzejnej małych nagrzewnic indukcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne Elektryka nr 15, Konferencja Naukowo- Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych, Kielce, , ISSN , str Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin, Wojtas Jacek, Bielecki Zbigniew, Cudziło Stanisław, Nowakowski Mirosław, Rutecka Beata: Projekt układu zatęŝania i dekompozycji par materiałów wybuchowych, IX Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, , ISBN , str Pracki Piotr: Sprawność oświetlenia i jej wpływ na wydajność energetyczną oświetlenia drogowego, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, Warszawa, , ISSN , str Pracki Piotr: Wybrane zagadnienia wydajnego energetycznie oświetlenia budynków i dróg, Konferencja Naukowo Techniczna: Energooszczędność w oświetleniu, Poznań , str Pracki Piotr: Wymagania oświetleniowe dla terenów zewnętrznych, IV Krajowa Konferencja Naukowo Techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach, Kraków, , ISBN , str Robak Sylwester: Farmy wiatrowe wybrane aspekty, XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Inwestycje w Energetyce 2010, Hotel Wodnik Słok k. Bełchatowa, Słomiński Sebastian: Mapowanie luminancji na modelu obliczeniowym źródła światła moŝliwości wykorzystania matrycowych mierników luminancji w technice świetlnej, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, Warszawa, , ISSN , str Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Czaplicki Adam, Hauser Jacek: Ocena moŝliwości wykorzystania obliczeń symulacyjnych do projektowania przetworników nagrzewnic indukcyjnych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko, , ISBN , str Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Czaplicki Adam: Wieloparametryczne modelowanie procesu monokrystalizacji materiałów półprzewodnikowych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-6, Kościelisko, , ISBN , str

11 Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Czaplicki Adam: Koncepcja układu regulacji temperatury z modelem cieplnym obiektu, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Techniczne Elektryka nr 15, Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i Sterowanie Procesów Elektrotermicznych, Kielce, , ISSN , str Wesołowski Marcin, Niedbała Ryszard, Kucharski Daniel, Hauser Jacek: Modelowanie pól temperatury dla potrzeb regulacji temperatury w urządzeniach do pomiaru termoplastyczności rud Ŝelaza, The 15-th Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, April 19-21, 2010, ISBN , str Wiśniewski Andrzej: MoŜliwości zastosowania diod organicznych (OLED) w oświetleniu, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, Warszawa, , ISSN , str Zalewski Sławomir: Zapis właściwości świetlnych LEDowej oprawy oświetlenia drogowego, Warszawa, XIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2010, , ISSN , str śagan Wojciech: Jakość i energooszczędność świetlówek kompaktowych, Konferencja Naukowo Techniczna: Energooszczędność w oświetleniu, Poznań , str Inne publikacje, w tym publikacje o charakterze popularyzatorskim 1. Trzaska Zdzisław, Niedbała Ryszard, Konferencja PES-7 Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, Elektronika, ISSN , 2010, nr 2, okładka. 2. śagan Wojciech: Oświetlenie kościoła - naturalne i sztuczne, rozdział w monografii Dawne i nowe wnętrza kościołów wobec potrzeb odnowionej liturgii, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2010, liczba stron: Opracowanie norm oraz komentarzy do norm 1. IEN : Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych. Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wykorzystujących zjawisko sił elektromagnetycznych w metalach w stanie płynnym, Wesołowski Marcin, IEN : Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych. Część 7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń z wyrzutniami elektronowymi, Wesołowski Marcin, Realizowane prace badawcze ze środków budŝetowych lub zagranicznych 8.1. Zakończone projekty badawcze MNiSW (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Kowalik Ryszard, Marcin Januszewski, Kamil Gontarz, Rafał Jarnutowski i inni: Intranetowe urządzenie Automatyki Elektroenergetycznej nowej generacji, grant nr 516/G/1041/6001 (grant badawczo-rozwojowy), umowa nr 0492/R/T02/2007/03 z dnia Czas trwania Paska Józef: Opracowanie raportu końcowego z realizacji zadania nr 5 Analiza wpływu struktury technicznej i własnościowej na bezpieczeństwo, PBZ-MEiN- 1/2/2006. Warszawa, marzec Piotrowski Paweł, Baczyński Dariusz, Parol Mirosław, Kujszczyk Szczęsny, Wasilewski Jacek, Zdun Tomasz, Helt Piotr, Wójtowicz Tomasz: Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o róŝnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych, umowa nr 0973/B/TO2/2007/33 z dnia , grant nr 516/G/1041/0801. Czas trwania

12 12 4. Smolarczyk Adam: Nowe metody selektywnego rozróŝniania kołysań mocy od zwarć oporowych, rozwijających się i innych złoŝonych zakłóceń zapewniające niezawodną pracę zabezpieczeń odległościowych, grant nr 515/G/1041/0831, nr umowy 3582/B/T02/2008/34. Czas trwania Ziemianek Stanisław, Dołowy Marian, Machowski Jan, Karska Monika: Zastosowanie metod śledzenia przepływów mocy czynnej i biernej do rozwiązywania problemów techniczno-ekonomicznego opisu systemu elektronicznego (Nr N N ), umowa nr 1912/B/T02/2007/33 z dnia , grant nr 516/G/1041/0805. Czas trwania śagan Wojciech: Mapowanie rozkładu luminancji źródła światła w obliczeniach fotometrycznych odbłyśników zwierciadlanych, grant nr 508/S/1041/0871 (grant promotorski), nr umowy 3528/B/T02/2009/36. Czas trwania (wykonawca: Sebastian Słomiński) Projekty badawcze MNiSW w trakcie realizacji (wykonywane w Instytucie Elektroenergetyki PW) 1. Dmowski Antoni: Projekt i wykonanie układu zapewniającego współpracę ogniw fotowoltaicznych i zasobnika energii z siecią elektroenergetyczną, grant nr 508/G/1041/0910, decyzja 3255/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Machowski Jan: Zapobieganie awariom systemów elektroenergetycznych za pomocą nowych metod sterowania, grant nr 508/G/1041/0909, nr umowy 3496/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Maksymiuk Jan: Podstawy fizyczne i metody wnioskowania dotyczące diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, grant nr 508/G/1041/0911, decyzja nr 3336/B/T02/2009/37 z dnia Czas trwania Parol Mirosław: Zastosowanie rozmytych automatów komórkowych w zadaniu długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w aglomeracjach miejskich, projekt badawczy promotorski MNiSW (wykonawca Jacek Wasilewski) nr N N , nr umowy 4750/B/T02/2010/39 z dnia , nr księgowy 505/S/1041/0955. Czas trwania: Robak Sylwester: Analiza wpływu duŝego udziału generacji wiatrowej na regulację częstotliwości i mocy w systemie elektroenergetycznym, grant nr 505/G/1041/0959, umowa nr 4728/B/T02/2010/39 z dnia Czas trwania śagan Wojciech: Ekwiwalentność kontrastu luminancji i barwy w iluminacji- grant MNiSzW nr NN , decyzja nr 0445/B/T02/2010/38, 505/S/1041/ Projekty badawcze MNiSW realizowane w innych instytucjach 1. Bargiel Joachim (kierownik projektu), Goc Wiesław, Paska Józef (15%), Sierociński Tomasz, Sowa Paweł, Teichman Bogusław: Niezawodność dostawy energii elektrycznej z sieci średnich napięć, Nr projektu: 3576/B/T02/2008/34, , Politechnika Śląska, Gliwice, Kontrakty międzynarodowe finansowane ze środków zagranicznych 1. Panek Aleksander, Pracki Piotr i inni: Termomodernizacja budynków publicznych przeprowadzona zgodnie z warunkami zrównowaŝonego rozwoju STEP (Theromodernisation of public buildings in accordance with sustainable development conditions STEP), Projekt badawczy realizowany w ramach priorytetu Badania naukowe Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Nr PL0077; Projekt realizowany na Wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,

13 Działalność statutowa Automatyzacja procesów elektroenergetycznych i racjonalizacja zuŝycia energii, 504/G/1041/ Podzadania: 1. KsięŜyk Krzysztof: Optymalizacja pracy mikrosieci przy współpracy z systemem elektroenergetycznym oraz w warunkach pracy autonomicznej, działalność statutowa nr 504/G/1041/0160, Michalski Łukasz: Dobór mocy i konstrukcje wybranych źródeł mikrosieci prądu stałego, działalność statutowa 504/G/1041/0161, Rasolomampionona Desire, Dobkowski J.: Scentralizowany system do zarządzania pocztą elektroniczną oparty na architekturze trójwarstwowej, działalność statutowa nr 504/G/1041/162, Wesołowski Marcin: Procedury symulacji ultraszybkich metod nagrzewania indukcyjnego., działalność statutowa nr 504/G/1041/0163, Wiśniewski Andrzej: Perspektywy i bariery rozwoju źródeł światła wobec uregulowań prawnych dotyczących energooszczędności, działalność statutowa nr 504/G/1041/0164, Granty rektorskie 1. Paska Józef, Łukasz Molik, Przygotowanie części modelu symulacyjnego do optymalizacji pracy mikrosieci, grant nr 503/R/1041/ Inne granty 8.8. Granty Rozwoju Kadrowego 9. Prace umowne realizowane w ramach Politechniki Warszawskiej 9.1. Zakończone jednorazowe umowy na prace B+R o wartości powyŝej 5 tys. zł 1. Baczyński Dariusz - kierownik pracy, Piotrowski Paweł, Robak Sylwester: Opracowanie projektu modułu prognozowania ultrakrótkoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o., Warszawa ul. Rostafińskich 4, zgodnie z zamówieniem szczegółowym nr 1 (z 12 stycznia 2010) w ramach umowy ramowej nr 501 H ; numer księgowy: 501/H/1041/0919. Czas trwania Baczyński Dariusz - kierownik pracy, Helt Piotr, Marzecki Jerzy, Piotrowski Paweł, Wasilewski Jacek, Wójtowicz Tomasz: Opracowanie projektu modułu prognozowania krótkoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o., Warszawa ul. Rostafińskich 4, zgodnie z zamówieniem szczegółowym nr 3 (z 17 czerwca 2010) w ramach umowy ramowej nr 501 H ; nr księgowy 501/H/1041/0939. Czas trwania Baczyński Dariusz - kierownik pracy, Helt Piotr, Marzecki Jerzy, Piotrowski Paweł, Wasilewski Jacek: Opracowanie metod prognozowania produkcji energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o., Warszawa ul. Rostafińskich 4, zgodnie z zamówieniem szczegółowym nr 2 (z 22 marca 2010) w ramach umowy ramowej nr 501 H ; nr księgowy 501/H/1041/0929. Czas trwania 2010.

14 14 4. Biczel Piotr, Kłos Mariusz, Michalski Łukasz: Audyt układu zasilania gwarantowanego w obiekcie przy ul. Puławskiej 466 w Warszawie, praca na zlecenie Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, umowa nr 501/H/1041/0958 z dnia Biczel Piotr, Kłos Mariusz, Michalski Łukasz: Audyt instalacji elektrycznej w siedzibie Zamawiającego, budynek B ( Obiekt ) przy ul. Wawelskiej 15B w Warszawie ; praca na zlecenie Sołtysik&Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, Warszawa, umowa nr 501/H/1041/0946 z dnia Biczel Piotr, Kłos Mariusz, Michalski Łukasz: Ekspertyza w zakresie stosowania źródeł energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, geotermalnej) do zasialnia i urządzeń infrastruktury linii kolejowej, jako alternatywa dla konwencjonalnych źródeł zasilania, praca na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, Warszawa, umowa nr 60/010/003/ /10/S/O z dnia , nr 501/H/1041/ CzyŜewski Dariusz: Pomiar strumieni i mocy trzech lamp. Pomiar rozsyłu światłości dla jednej lampy i wykonanie raportu badań. Aproksymacja danych fotometrycznych wraz z raportem, praca na zlecenie DopelTech Sp. z o.o., ul. Borowskiego 2, Warszawa; zlecenie z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0925 z dnia Czas trwania Helt Piotr, Baczyński Dariusz, Piotrowski Paweł, Wójtowicz Tomasz, Zdun Tomasz: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Nowe Miasteczko o mocy 25 MW przyłączonej do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Nr księgowy 501/H/1041/0861 z dnia Czas trwania Helt Piotr, Baczyński Dariusz, Piotrowski Paweł, Wójtowicz Tomasz, Zdun Tomasz: Wykonanie ekspertyzy wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej DAMASŁAWEK o mocy 30 MW przyłączonej do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa. Umowa nr 467/08 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0860. Czas trwania Helt Piotr, Baczyński Dariusz, Piotrowski Paweł, Wójtowicz Tomasz, Zdun Tomasz: Wykonanie ekspertyzy przyłączenia farmy wiatrowej LGOTA WIELKA do sieci 110 kv PGE Dystrybucja Łodź Teren SA ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/0886 z dnia Czas trwania Helt Piotr, Baczyński Dariusz, Piotrowski Paweł, Wójtowicz Tomasz, Zdun Tomasz: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Godzianów o mocy 40 MW przyłączonej do sieci PGE Dystrybucja Łodź Teren SA w Łodzi ; Infusion Polska Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/0876 z dnia Czas trwania Januszewski Marcin: Wykonanie badań pełnych terminala zabezpieczeniowego firmy GE-T60, praca na zlecenie PSE Centrum SA, ul. Pruszkowska 17, Warszawa; zlecenie WZ/LAB/NK/3663/2009 z dnia nr księgowy 501/H/1041/0718. Czas trwania Kłos Mariusz, Paska Józef, Momot Andrzej: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej EKO-PASZ 1 o mocy 40 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Warszawa, marzec 2010, praca na zlecenie Polskie elektrownie wiatrowe, numer umowy 501/H/1041/0904.

15 14. Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: 1. Opracowanie algorytmu działania i wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji elektroenergetycznej dla stacji WN 400/220/110 kv Kozienice. 2. Opracowanie algorytmu działania i wykonanie infrastruktury połączeń koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN 400/220/110 kv Kozienice, praca na zlecenie SAG Elbud Kraków Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 8, Kraków, zlecenie nr 08372/GS2/10/KO z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0963. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Dostawa i uruchomienie koncentratora komunikacyjnego do zdalnego nadzoru zabezpieczeń stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Morzyczyn, praca na zlecenie ELTEL Networks Olsztyn S.A., umowa nr 501/H/1041/0840 z dnia r. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Opracowanie algorytmu działania koncentratora EAZ w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Lublin Systemowa oraz wykonanie koniecznej infrastruktury połączeń, praca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Wschód, ul. śeromskiego 75, Radom, zlecenie nr DTZ/2562/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0967. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Opracowanie algorytmu działania koncentratora EAZ w stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre oraz wykonanie koniecznej infrastruktury połączeń, praca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Wschód, ul. śeromskiego 75, Radom, zlecenie nr DTZ/2594/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0968. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN 220/110 kv Piła Krzewina, praca na zlecenie SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING, zlecenie z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0874. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN 220/110 kv Stalowa Wola wraz z niezbędną infrastrukturą, zlecenie nr ES/6141/2009 z dnia , praca na zlecenie ENERGO-SYSTEM Sp. z o.o. Rzeszów; nr księgowy 501/H/1041/0916. Etap I w 2009, praca zakończona w Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN Boguszów, praca na zlecenie Zakładu Produkcyjnego Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 13, Siemianowice Śląskie, zlecenie nr ZD-K 00779/ZD/10 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0937. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN Cieplice, praca na zlecenie Zakładu Produkcyjnego Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 13, Siemianowice Śląskie, zlecenie nr ZD-K 00779/ZD/10 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0938. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN Skawina, praca na zlecenie SAG Elbud Kraków Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 8, Kraków, zlecenie z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0940. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN Boguchwała, praca na zlecenie Energo-System S.A., ul. Energetyczna 1, Rzeszów, zlecenie nr ES/3058/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0948. Czas trwania

16 24. Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji NN 220/110 kv Janów, praca na zlecenie SAG Elbud Kraków Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 8, Kraków, zlecenie nr 08246/GS2/10/JA z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0950. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie podłączenia do koncentratorów komunikacyjnych telezabezpieczeń w stacjach Wielopole, Dobrzeń oraz Tarnów, praca na zlecenie Zakładu Pomiarowo-Badawczego Energetyki ENERGOPOMIAR- ELEKTRYKA Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, Gliwice, zlecenie nr KWZ/631/10 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0953. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie podłączenia nowych zabezpieczeń do koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej WN 400/110 kv Dobrzeń, praca na zlecenie Zakładu Produkcyjnego Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 13, Siemianowice Śląskie, zlecenie nr 85/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0936. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie podłączenia nowych zabezpieczeń do koncentratora zabezpieczeń w stacji energetycznej Katowice, praca na zlecenie Energo-System S.A., ul. Energetyczna 1, Rzeszów, zlecenie nr ES/2663/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0941. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie podłączenia nowych zabezpieczeń do koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej WN 220/110 kv Piła Krzewina, praca na zlecenie PSE ZACHÓD S.A., ul. Marcelińska 71, Poznań, zlecenie nr PSE-Z/MS/ŁD/2138/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0957. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wykonanie, dostarczenie i uruchomienie układu monitoringu autotransformatora ATR1 w SE 220/110 kw Janów, praca na zlecenie ELCON ELBUD S.A. Kraków, zlecenie nr GPD/163/JM/09 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0875. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Wymiana koncentratora zabezpieczeń w SE Podolszyce, praca na zlecenie PSE CENTRUM S.A., ul. Pruszkowska 17, Warszawa, umowa nr 2010/071/WZ/PSE-CENTRUM z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0933. Czas trwania Niedbała Ryszard, Wesołowski Marcin: Opracowanie kompletu elementów mechanicznych i grzewczych wraz z kontrolerami temperatury do zatęŝania i dekompozycji par materiałów wybuchowych, praca na zlecenie WAT, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Warszawa; umowa nr 43/6700/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0992. Czas trwania Paska Józef, Kłos Mariusz, Momot Andrzej: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej Góra Kalwaria etap II i III o mocy 42 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, praca na zlecenie PROKON New Energy Poland, nr umowy 501/H/1041/0901. Czas trwania Paska Józef, Kłos Mariusz, Momot Andrzej: Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej EKO-PASZ 2 o mocy 42 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, praca na zlecenie Polskie elektrownie wiatrowe, nr umowy 501/H/1041/0903. Czas trwania Paska Józef, Kłos Mariusz, Michalski Łukasz, Rosłaniec Łukasz: MoŜliwości budowy w warunkach polskich magazynów energii przyłączonych do sieci elektrycznych o pojemności powyŝej 50 MWh i czasie przechowywania powyŝej 5 godzin, praca na zlecenie PSE Operator S.A., nr umowy 501/H/1041/0930. Czas trwania

17 Paska Józef: Opinia do rozwaŝanych wariantów zamknięcia pierścienia linii najwyŝszych napięć 400 kv wokół Warszawy pod względem niezawodności zasilania aglomeracji warszawskiej, praca na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa, nr księgowy 501/H/1041/0956. Czas trwania Pawełkowicz Zygmunt i inni: Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy układu zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla Kompleksu Centrum Giełdowe w Warszawie, przy ul. KsiąŜęcej 4, praca na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej KsiąŜęca 4 utworzonej przez Centrum Giełdowe S.A., Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; nr księgowy 501/H/1041/0931. Czas trwania Rasolomampionona Desire, Sylwester Robak: Opracowanie wstępnej koncepcji zarządzania generacją rozproszoną w KSE w warunkach rynku inteligentnego opomiarowania, praca na zlecenie Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. CATA, ul. Warszawska 165, Warszawa; zamówienie z dnia nr 0002 IEn-PW/CAT/2010; nr księgowy 501/H/1041/0970. Czas trwania Robak Sylwester, Szczegłów Jakub: Analiza wpływu rozproszonych urządzeń do kompensacji mocy biernej w sieci rozdzielczej, praca na zlecenie ABB Sp. z o.o., ul. śegańska 1, Warszawa; umowa z dnia nr PLC RC/ /02/1617/2010, nr księgowy 501/E/1041/0960. Czas trwania śagan Wojciech: Projekt iluminacji oświetleniowej kompleksu budynków sejmowych Kancelarii Sejmu, praca na zlecenie Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/0951 z dnia Czas trwania śagan Wojciech: Wykonanie pomiaru parametrów oświetleniowych na drugiej części ulicy Dzielnej w Warszawie oraz opracowanie opinii dotyczącej porównania opraw jedno i dwukomorowych, praca na zlecenie Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/0924 z dnia Czas trwania Inne prace umowne zrealizowane w Instytucie Elektroenergetyki PW o wartości poniŝej 5 tys. zł 1. CzyŜewski Dariusz: Aproksymacja danych fotometrycznych wraz z raportem i przekazaniem plików z danymi fotometrycznymi dla opraw 28W 40W, praca na zlecenie DopelTech Sp. z o.o., ul. Borowskiego 2, Warszawa; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0928. Czas trwania CzyŜewski Dariusz: Fotometrowanie zewnętrznych opraw oświetleniowych, praca na zlecenie Norlys Sp. z o.o., ul. Zawiszy Czarnego 7, Nowy Sącz; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0894. Czas trwania CzyŜewski Dariusz: Pomiar strumienia świetlnego oraz pomiar mocy czynnej wybranych opraw oświetleniowych, praca na zlecenie DopelTech Sp. z o.o., ul. Borowskiego 2, Warszawa; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0920. Czas trwania CzyŜewski Dariusz: Przeprowadzenie testów wydajności dla tonerów wg. zamówienia, praca na zlecenie Osconcept Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, Warszawa; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0921. Czas trwania CzyŜewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych wybranych opraw oswietleniowych, praca na zlecenie Groemix Sp. z o.o., ul. Nowołęczna 4, Nowy Dwór Mazowiecki; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0926. Czas trwania 2010.

18 18 6. CzyŜewski Dariusz: Wykonanie badań fotometrycznych wybranych opraw oświetleniowych firmy BEMKO, praca na zlecenie BEMKO Sp. z o.o, ul. Kolejowa 206, Łomianki; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0942. Czas trwania CzyŜewski Dariusz: Wykonanie pomiarów fotometrycznych w oprawach typu FRANE-LED dla trzech połączeń matrycy diodowej, praca na zlecenie Candelux Sp. z o.o., ul. Borsucza 30, Warszawa; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0952. Czas trwania CzyŜewski Dariusz: Wykonanie pomiaru barwy światła skrzynki wzorcowej, praca na zlecenie BGH Group S.C., ul. Piwna 23/14, Wrocław; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0965. Czas trwania Kowalik Ryszard, Januszewski Marcin: Naprawa koncentratora zabezpieczeń w SE Dobrzeń, praca na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Południe S.A., ul. Jordana 25, Katowice; zlecenie nr DE/EZ/GK/2572/07/2010 z dnia ; nr księgowy 501/H/1041/0945. Czas trwania Rasolomampionona Desire: Wykonanie wstępnego testu urządzenia zabezpieczeniowego MICOMP 139, praca na zlecenie Transition Technologies SA, ul. Pawia 35, Warszawa w ramach wieloletniej umowy z dn , nr księgowy 501/H/1041/ Wesołowski Marcin: Opracowanie Polskiej wersji normy IEN : Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych. Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wykorzystujących zjawisko sił elektromagnetycznych w metalach w stanie płynnym, praca na zlecenie Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa; zlecenie nr ZEL/ZR/001/078/003/2010 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0944. Czas trwania Wesołowski Marcin: Opracowanie Polskiej wersji normy IEN : Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych. Część 7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń z wyrzutniami elektronowymi, praca na zlecenie Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa; zlecenie nr ZEL/ZR/001/078/002/2010 z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0943. Czas trwania Wiśniewski Andrzej: Ekspertyza techniczna przekazanych lamp ledowych, praca na zlecenie Action SA, ul. Jana Kazimierza 46/54, Warszawa; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0935. Czas trwania Wiśniewski Andrzej: Ekspertyza techniczna przekazanych świetlówek kompaktowych, praca na zlecenie Action SA, ul. Jana Kazimierza 46/54, Warszawa; zlecenie z dnia , nr księgowy 501/H/1041/0934. Czas trwania Jednorazowe umowy na prace B+R w trakcie realizacji 1. Baczyński Dariusz: Opracowanie projektu modułu optymalizacji pracy rozwoju i wspomagania eksploatacji sieci elektroenergetycznej ; praca na zlecenie Globema Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/ Baczyński Dariusz: Opracowanie projektu modułu prognozowania średnioterminowego i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną ; praca na zlecenie Globema Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/ Helt Piotr: Ekspertyza wpływu na Krajowy System Elektroenergetyczny przyłączenia farmy wiatrowej Choszczno o mocy 50 MW przyłączonej do sieci ENEA Operator, praca na zlecenie Z wiatrem Sp. z o.o, ul. Krajewskiego 2 lok. 7, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/0923 (etap III).

19 4. Januszewski Marcin: Opracowanie nowego algorytmu działania koncentratora w stacji Morzyczyn oraz podłączenie przekaźników w polu Recław 220 kv, praca na zlecenie ELTEL Networks Olsztyn S.A., Gutkowo 81D, Olsztyn, Ryszard Kowalik, nr księgowy 501/H/1041/ Januszewski Marcin: Wykonanie badań pełnych terminala zabezpieczeniowego firmy GE-T60, praca na zlecenie PSE Centrum SA, ul. Pruszkowska 17, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: 1. Opracowanie algorytmu działania koncentratora oraz wykonanie konfiguracji. 2. Wykonanie infrastruktury połączeń w SE Skawina, praca na zlecenie ELBUD Katowicie Sp. z o.o., ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19, Katowice, nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: Dostawa, instalacja i uruchomienie koncentratora zabezpieczeń stacji energetycznej dla stacji WN 220/110 kv Wrzosowa, praca na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Rzeszów, nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: Opracowanie porównania wymagań zawartych w specyfikacji z lipca 2006 r. pt.: Standard budowy SSiN w stacjach WN lipiec 2006 r. dotyczących systemu sterowania oraz cechy systemu sterowania PACiS, praca na zlecenie AREVA T&D Sp. z o.o., ul. świrki i Wigury 52, Mikołów, nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla stacji WN 220/110 kv Lubocza, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A., ul. Karskiego 11, Kielce, nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: Wykonanie i uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru zabezpieczeń stacji 400/110 kv śarnowiec, praca na zlecenie SAG Elbud Gdańsk Holding S.A., nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: Wykonanie i uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru zabezpieczeń stacji 400/220/110 kv Miłosna, praca na zlecenie Elbud Warszawa, nr księgowy 501/H/1041/0895 (etap III). 12. Kowalik Ryszard: Wykonanie i uruchomienie koncentratora do zdalnego nadzoru zabezpieczeń stacji 400/220/110 kv Miłosna, praca na zlecenie Elbud Warszawa, nr księgowy 501/H/1041/0891 (II etap). 13. Kowalik Ryszard: Wykonanie koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej dla SE 440/110 kv Wrocław, praca na zlecenie ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.; nr księgowy 501/H/1041/0966 (etap II). 14. Kowalik Ryszard: Wykonanie modernizacji koncentratora komunikacyjnego stacji energetycznej 400/110 kv Pasikurowice oraz podłączenie nowych urządzeń do koncentratora, praca na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/ Kowalik Ryszard: Wykonanie, dostawa, montaŝ infrastruktury i uruchomienie systemu koncentratora komunikacyjnego w SE 400/200 kv Połaniec, praca na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.; nr księgowy 501/H/1041/0962 (etap III). 16. Paska Józef: Ekspertyza wpływu przyłączenia gazowego układu generacyjnego o mocy 40 MW na sieć elektroenergetyczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, praca na zlecenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o., ul. St. Bryły 6, Pruszków; nr księgowy 501/H/1041/

20 Paska Józef: Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji w stacji SE Ostrołęka, praca na zlecenie PSE Centrum SA, ul. Pruszkowska 17, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/ Pawełkowicz Zygmunt: Opracowanie koncepcji dokumentacji przetargowej dla przeniesienia napowietrznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kv GPZ Zegrze III etap ; praca na zlecenie Inter IKEA Centre Polska SA, pl. Szwedzki 1, Raszyn, nr księgowy 501/H/1041/ śagan Wojciech: Ekspertyza nt. widoczności kolejowych semaforów świetlnych z fotela maszynisty usytuowanego z prawej i lewej strony kabiny maszynisty ; praca na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa; nr księgowy 501/H/1041/ Umowy na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych 1. Baczyński Dariusz: Umowa ramowa wieloletnia na świadczenie usług, prowadzenie badań i usług doradczych zleconych przez GLOBEMA w ramach badań przesyłowych prac rozwojowych projektu ELGrid ; Globema Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2009 z dnia Baczyński Dariusz: Warunkowa umowa ramowa wieloletnia na świadczenie usług, prowadzenie badań i usług doradczych zleconych przez GLOBEMA w ramach badań przesyłowych prac i rozwojowych projektu MGrid ; Globema Sp. z o.o, ul. Rostafińskich 4, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/warunk/2010 z dnia Januszewski Marcin: Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badania cyfrowych terminali zabezpieczeniowych w laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, praca na zlecenie PSE - CENTRUM Sp. z o.o. Warszawa, umowa nr 048/2005/DW/PSE- Centrum Sp. z o.o. z dnia r. 501/H/1041/0718). 4. Januszewski Marcin: Umowa na świadczenie usług laboratoryjnych oraz konsultingowych w zakresie testowania cyfrowych urządzeń automatyki elektroenergetycznej i laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej, umowa wieloletnia, rozpoczęcie 2009; Transition Technologies SA, ul. Pawia 35, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/0870 z dnia Machowski Jan: Realizacja na rzecz BOT usług i prac i ekspertyz dotyczących wspomagania procesów obejmujących obszary wymienione w umowie ; BOT Górnictwo Energetyka SA, ul. Piłsudskiego 12, Łódź; umowa nr 501/H/1041/2007 z dnia Machowski Jan: Umowa na wykonywanie usług, prac i ekspertyz dotyczących wspomagania procesów wg obszarów podanych w umowie ; PSE Operator SA, ul. Mysia 2, Warszawa; umowa nr BK/W/003/2006 z dnia Machowski Jan: Umowa ramowa zakres pracy wg szczegółowych zamówień ; Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii CATA Sp. z o.o., ul. Mysia 2, Warszawa; umowa nr 501/H/1041/2009 z dnia Patenty, wdroŝenia, licencje Patenty międzynarodowe Patenty krajowe 1. Sławomir Zalewski: Układ mocowania i zasilania diody elektroluminescencyjnej w oprawie oświetleniowej z kloszem. P , WdroŜenia

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( )

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( ) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH (2009-2013) a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports i wymienionych w wykazie ministra o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( )

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ( ) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2013) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014)

REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) REFERATY NAUKOWE I TECHNICZNE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH (2009-2014) a) publikacje w recenzowanych meteriałach konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science (w grupie nauk ścisłych i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2008 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2007 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( )

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH ( ) PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH (2009-2015) a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports i wymienionych w wykazie ministra o którym mowa w par. 6 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012

Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2012 Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku I.1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE - PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ KONFERENCYJNE a) publikacje w czasopismach wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006 Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2006 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

STUDIA MAGISTERSKIE. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika

STUDIA MAGISTERSKIE. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika STUDIA MAGISTERSKIE PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2006/2007 Kierunek Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor pracy Specjalizacja Specjalność Elektroenergetyka 1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP:

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP: P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 NIP: 525-000-58-34 http://www.ee.pw.edu.pl/ien Tel. 22/ 234-72-55

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji

ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ENERGETYKA PROSUMENCKA Pierwsza próba konsolidacji Monografia Redakcja naukowa Jan Popczyk Robert Kucęba Krzysztof Dębowski Waldemar Jędrzejczyk Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Marek PALUSZCZAK* Wojciech TWARDOSZ** Grzegorz TWARDOSZ*** MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT

PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TRANSPORT Z 100587-01-BG AUTOMOTIVE Automotive Safety Problems / Ed. Tomasz Lech Stańczyk Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2012 ; 24 cm Vol. 1. - 267 s. : il. (Monografie,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2002 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2001

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2001 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2001 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego

Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni: Transformacja energetyki: nowe rynki energii, klastry energii Układy energoelektroniczne

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa TECHNIKA ŚWIETLNA `2015 Warszawa, listopada Organizatorzy. Sponsorzy

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa TECHNIKA ŚWIETLNA `2015 Warszawa, listopada Organizatorzy. Sponsorzy XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa TECHNIKA ŚWIETLNA `2015 Warszawa, 19-20 listopada 2015 Organizatorzy Sponsorzy Platynowy Sponsor Złoty Sponsor Patronat medialny XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY JÓZEF PASKA 1. Dane personalne Nazwisko: Paska Imię: Józef Data urodzenia: 29.09.1950 2. Wykształcenie 1969-1974 Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Autor: Michał Wierzbowski Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej ( Energia Elektryczna luty 2013) W obecnym czasie obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 2009

Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 2009 Wydział EAIiE Katedra Maszyn Elektrycznych Publikacje 29 l.p. nazwa autorzy tytuł rok tom strony afiliacja punktacja 1. Przegląd Elektrotechniczny, 2. Przegląd Elektrotechniczny, 3. Przegląd Elektrotechniczny,.

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Warsztaty uŝytkowników programu PLANS

Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko, 11-13 IX 2012 Historia PLANS lata 70: EROP, EROQ, z modułem obliczania rozpływu mocy Fortran, CDC 3170 Rozpływy, Zwarcia, wersja dydaktyczna Algol, Odra

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne do badania bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego TOM

Modele matematyczne do badania bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego TOM Jacek Klucznik Robert Małkowski Zbigniew Lubośny Maciej Łosiński Ryszard Zajczyk TOM Modele matematyczne do badania bezpieczenstwa systemu elektroenergetycznego redaktor Ryszard Zajczyk Gdańsk 2012 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Informacje o działalności naukowej. Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2013

Informacje o działalności naukowej. Instytutu Elektroenergetyki PW w roku 2013 Informacje o działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW w roku I.1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE - PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ KONFERENCYJNE a) publikacje w czasopismach wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa Dr inż. Mariusz Kłos Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2004

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2004 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2004 1. Spis placówek krajowych z którymi były prowadzone wspólne badania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA. MIERNICTWO

METROLOGIA. MIERNICTWO METROLOGIA. MIERNICTWO Z 099360-BG DURCZAK KAROL Pomiary wielkości geometrycznych w technice / Karol Durczak. - Wyd. 2. Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2006. - 268 s. : il.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYSTEMU MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII W ROZPROSZONYCH SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH

ANALIZA I OCENA SYSTEMU MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII W ROZPROSZONYCH SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Adam GUBAŃSKI* Paweł KOSTYŁA* Jarosław M. SZYMAŃDA* ANALIZA I OCENA SYSTEMU MONITOROWANIA JAKOŚCI ENERGII W ROZPROSZONYCH

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Instytut Elektroenergetyki Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Specjalność Elektroenergetyka Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki PROBLEMY IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO POWODUJĄCYCH WZROST WYŻSZYCH HARMONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie Przez to co robimy budujemy lepsze jutro, wierzymy w inne poszukiwanie rozwiązań.

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa

Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa 1 Projekt Smart Toruń - pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej przez Grupę Kapitałową Energa Inteligentne sieci energetyczne w ENERGA-OPERATOR Sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie

Bardziej szczegółowo

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 KONFERENCJA Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Współpraca i Patronaty: - prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik Prezes

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Automatyka Telekomunikacja Informatyka

Automatyka Telekomunikacja Informatyka XL Konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Instytut

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki www.ien.pw.edu.pl Studia Niestacjonarne Inżynierskie - Kierunek Elektrotechnika W Instytucie Elektroenergetyki jest pięć zakładów;

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2005 Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Relacja z Targów TERMO 2007,GAZ - TECHNIKA 2007

Relacja z Targów TERMO 2007,GAZ - TECHNIKA 2007 Relacja z Targów TERMO 2007,GAZ - TECHNIKA 2007 PROGRAM TARGÓW TERMO 2007, GAZ - TECHNIKA 2007 14-16 marca 2007r. 14.03.2007r. - ŚRODA 10:00 OTWARCIE TARGÓW KONFERENCJE SALA KONFERENCYJNA NR 1 PAWILON

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED

POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED POJAWIENIEM SIĘ NAPIĘCIA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PODCZAS AWARII FALOWNIKA PRACUJĄCEGO W TRYBIE ON GRID mgr inż. Krzysztof Jakowiecki Opiekun pracy naukowej:

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016) Funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. (Power supply and safe exploitation of LV and HV mining networks). Prof. dr hab. inŝ. Bogdan Miedziński (5

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl

Mapa drogowa wdrożenia ISE. Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Mapa drogowa wdrożenia ISE Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl Opracowanie Mapy Drogowej wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia pilotażowe Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. MASZYNY ELEKTRYCZNE. ELEKTROENERGETYKA

ELEKTROTECHNIKA. MASZYNY ELEKTRYCZNE. ELEKTROENERGETYKA ELEKTROTECHNIKA. MASZYNY ELEKTRYCZNE. ELEKTROENERGETYKA WE 008214-WE AUGUSTYNIAK LESZEK Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej / Leszek Augustyniak Białystok: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej,

Bardziej szczegółowo

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa TECHNIKA ŚWIETLNA `2015 Warszawa, 19-20 listopada 2015. Organizatorzy. Sponsorzy

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa TECHNIKA ŚWIETLNA `2015 Warszawa, 19-20 listopada 2015. Organizatorzy. Sponsorzy XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa TECHNIKA ŚWIETLNA `2015 Warszawa, 19-20 listopada 2015 Organizatorzy Sponsorzy Platynowy Sponsor Złoty Sponsor Patronat medialny XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa,

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomienie/ uchwała

1. Uruchomienie/ uchwała 1. Uruchomienie/ uchwała Studia podyplomowe z zakresu Pompy ciepła i magazynowanie energii ciepła zostały utworzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej mocą uchwały nr 7/377 Senatu Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo