NOWE KOMPETENCJE KLUCZ DO SUKCESU 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE KOMPETENCJE KLUCZ DO SUKCESU 2"

Transkrypt

1 2 KOMPONENT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ INFORMACJE O PROJEKCIE CEL KOMPONENTU WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ: Zwiększenie świadomości pracowników działów personalnych/kadr przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie korzyści płynących z zatrudniania osób w wieku 45+ poprzez równoległe wypracowanie z partnerem brytyjskim modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem możliwych do wdrożenia w kujawsko-pomorskich przedsiębiorstwach. GRUPA DOCELOWA: Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłe osoby pracujące (tj. zatrudnione na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych), zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy, niezależnie od pracodawcy, poza godzinami i miejscem pracy, chcą: GRUPA I: zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tego obszaru poprzez uczestnictwo w merytorycznym przygotowaniu programu, uczestnictwo w szkoleniu w formule blended learning, przeprowadzenie praktycznych warsztatów i udział w superwizji z trenerami brytyjskimi. Liczba miejsc w grupie szkoleniowej: 9. Kryteria, jakie należy łącznie spełnić, by zakwalifikować się do udziału w projekcie: a) zatrudnienie w dziale kadr/personalnym/na stanowisku zw. ze sprawami personalnymi w przedsiębiorstwie z województwa kujawsko-pomorskiego lub poświadczona współpraca z przedsiębiorstwami z województwa kujawskopomorskiego, b) min. 2-letnie doświadczenie w pracy trenera, c) znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez trenera brytyjskiego, d) podpisanie deklaracji współpracy z firmą INWESTOR-Usługi Szkoleniowe Ewa Pawlak w zakresie przygotowania merytorycznego programu szkolenia z zarządzania wiekiem. Przez min. 2-letnie doświadczenie w pracy trenera należy rozumieć możliwe do udokumentowania przeprowadzenie w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających dzień zgłoszenia do projektu min. 160 godzin dydaktycznych zajęć. 1/5

2 GRUPA II: poznać mechanizmy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie poprzez uczestnictwo w szkoleniu w formule blended learning. Liczba miejsc w grupie szkoleniowej: 10. Kryteria, jakie należy łącznie spełnić, by zakwalifikować się do udziału w projekcie: a) zatrudnienie w dziale kadr/personalnym/na stanowisku zw. ze sprawami personalnymi w przedsiębiorstwie z województwa kujawsko-pomorskiego, b) znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez trenerów brytyjskich. Łącznie 19 mieszkanek i mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w szkoleniu Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie w formule blended-learning obejmującym: a) szkolenie teoretyczne w formie e-learning (150 ekranów/1osobę) b) praktyczne warsztaty (3 sesje, po 16h każda) zajęcia prowadzone przez trenera brytyjskiego przedstawiciela York College. OFEROWANE FORMY WSPARCIA: GRUPA I: 1. Udział w szkoleniu Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie w formule blendedlearning obejmującym: szkolenie teoretyczne w formie e-learning (150 ekranów), praktyczne warsztaty (3 sesje, po 16 h każda) zajęcia prowadzone przez trenera brytyjskiego przedstawiciela York College Każdy/a z 9 uczestników/czek otrzyma certyfikat trenera z zakresu zarządzania wiekiem wydany przez York College. 2. Aktywny udział w tworzeniu programu szkolenia tradycyjnego i e-learningowego zgodnie z zasadą empowerment, w tym możliwość konsultacji z trenerami brytyjskimi. 3. Przeprowadzenie testowego szkolenia, połączonego z superwizją, w oparciu o stworzony program (3 sesje po 24 h każda, w tym 16 h warsztatów oraz 8 h konsultacji z trenerami brytyjskimi). 4. Możliwość udziału dwóch wybranych osób w kilkudniowych wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii (planowane terminy: koniec czerwca 2011 r. i grudzień 2011 r.). GRUPA II: 1. Udział w szkoleniu Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie w formule blendedlearning obejmującym: szkolenie teoretyczne w formie e-learning (150 ekranów), praktyczne warsztaty (3 sesje, po 16 h każda) zajęcia prowadzone przez trenera brytyjskiego przedstawiciela York College. Każdy/a z 10 uczestników/czek otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem wydany przez York College. 2/5

3 REKRUTACJA: Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez pracowników/-ce biur terenowych projektu: Przysiek, Zławieś Wielka tel , osoba odpowiedzialna: Liliana Leszczyc-Grabianka powiaty (ziemskie i grodzkie) objęte działaniem biura: toruński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, mogileński ul. Hetmańska 38, Bydgoszcz tel , , osoba odpowiedzialna: Elżbieta Skorcz powiaty (ziemskie i grodzkie) objęte działaniem biura: bydgoski, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński ul. Okrzei 74A, Włocławek tel , osoba odpowiedzialna: Violetta Trawińska powiaty (ziemskie i grodzkie) objęte działaniem biura: włocławski, radziejowski, aleksandrowski, lipnowski, rypiński ul. Małomłyńska 1, Grudziądz tel , osoba odpowiedzialna: Grzegorz Szlitkus powiaty (ziemskie i grodzkie) objęte działaniem biura: grudziądzki, świecki, chełmiński, brodnicki W kwestiach związanych z informacjami o projekcie i z rekrutacją prosimy kontaktować się z pracownikami właściwego ze względu na miejsce Pana/-i zamieszkania biura terenowego projektu. 3/5

4 Rekrutacja przebiegać będzie w następujący sposób: Człowiek najlepsza inwestycja Nabór uczestniczek i uczestników prowadzony będzie na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, które ze względów logistycznych podzieliliśmy na 4 strefy, odpowiadające obszarom działania pracowników/-ic biur terenowych. UWAGA! Projekt jest realizowany w zgodzie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn (gender mainstreaming). Projekt zakłada również zmniejszenie dyskryminacji kobiet i mężczyzn po 45 roku życia na rynku pracy. Do udziału w projekcie szczególnie serdecznie zapraszamy więc reprezentantki i reprezentantów ww. grup! Nowe kwalifikacje podwyższą Wasz kapitał zawodowy i zwiększą konkurencyjność na rynku pracy. GRUPA I: Rekrutacja rozpocznie się na początku maja 2011 r. Aby przystąpić do projektu należy najpóźniej do dnia r. złożyć we właściwym biurze terenowym: wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, deklarację współpracy z firmą INWESTOR-Usługi Szkoleniowe Ewa Pawlak w zakresie przygotowania merytorycznego programu szkolenia z zarządzania wiekiem. Dokumenty te dostępny jest na stronie internetowej Po zakończeniu weryfikacji formularzy, wybrane osoby poproszone zostaną o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz o podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie/umowy uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu. GRUPA II: Zgłoszenie do udziału w projekcie przyjmowane będą od początku maja 2011 r. do końca września 2011 r. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wpłynięcia 30 zgłoszeń przed planowanym terminem zamknięcia naboru uczestniczek/-ów. Aby przystąpić do projektu należy złożyć we właściwym biurze terenowym wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, który można pobrać strony internetowej Po zakończeniu weryfikacji formularzy, wybrane osoby poproszone zostaną o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz o podpisanie deklaracji uczestnictwa 4/5

5 w projekcie/umowy uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu UCZESTNICZKOM I UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY: całkowicie bezpłatny udział w oferowanych formach wsparcia, realizację zajęć poza godzinami pracy, na terenie województwa kujawskopomorskiego materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne, wyżywienie podczas zajęć, sfinansowanie kosztów wizyt studyjnych jeśli dotyczy. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ Szkolenia e-learningowe: październik 2011 r., Szkolenia tradycyjne dla obu grup (warsztaty prowadzone przez trenera brytyjskiego): na przełomie 2011/2012 r. Szkolenia prowadzone przez członków I grupy szkoleniowej dla pracownic i pracowników kujawsko-pomorskich firm (łącznie z superwizją): marzec-czerwiec 2012 r. UWAGA: Szkolenia tradycyjne odbywać się będą w trybie popołudniowym i weekendowym (poza miejscem i godzinami pracy uczestniczek i uczestników). INFORMACJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ JEGO REALIZATORACH: Projekt Nowe kompetencje klucz do sukcesu 2, nr projektu WND-POKL /10 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionach, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ PARTNERÓW: INWESTOR Usługi Szkoleniowe Ewa Pawlak (Lider Partnerstwa) ul. Rysia 1, Toruń tel./fax NIP REGON Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Toruniu: 2.04/00187/2005. Nr wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia: 398. Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza (Partner w Projekcie) Przysiek, Zławieś Wielka Tel /5

6 NIP REGON /5

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 2. FUNDUSZ PRACY... 8 2.1. Środki Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo