PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień"

Transkrypt

1 Rewitalizacja terenu działki nr z obr " Poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku" Roboty budowlane PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Terenu Działki NR z obr ADRES INWESTYCJI : ul. Gibalskiego - NAZWA INWESTORA : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA;Plac Bankowy /;00-90 Warszawa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Brycki (aktualizacji dokonał : Toasz Baśkiewicz) Stawka roboczogodziny : pozio cen : III kw. 7r. NARZUTY Koy pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) Wartość koorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zł Sporządził Zatwierdził Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze PRACE PRZYGOTOWAWCZE KNR Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych xx c na podsypce ceentowo-piaskowej- ANALOGIA: Rozbióka nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych..0 KNR KNR KNR RAZEM.0 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie RAZEM 6.00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości c: ANALOGIA: ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI CEMENTOWO- BETONOWEJ.6.60 RAZEM.60 Rozebranie obrzeży o wyiarach 8x0c, na podsypce piaskowej RAZEM Rozebranie poręczy ochronnych rurowych: ROZBIÓRKA PŁOTKÓW Z RU- REK STALOWYCH WYS. 0CM.000 RAZEM.000 Rozbióka trzepaków z rur stalowych kpl kpl.000 RAZEM.000 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na odległość 0 k RAZEM.78 Opłata za utylizację gruzu t.78*. t 6.9 RAZEM 6.9 ROBOTY BUDOWLANE. Chodnik z kostki 9 d.. 0 d.. KNR - - KNR - d.. 0- KNR - d KNR - d KNR - d NNRNKB d KNR - d.. 0- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 0 c Rozplantowanie ręczne ziei z korytowania RAZEM Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Podsypka piaskowa z zagęszczenie echaniczny - 0 c grubości warstwy po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 0 c Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie echaniczny - c grubości warstwy po zagęszczeniu Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 c - -0 eleentów/ Ława pod obrzeże betonowa z opore 66.6* RAZEM KNR - d Obrzeża betonowe o wyiarach x8 c na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową RAZEM Nawierzchnia żwirowa 8 KNR - d.. - Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 0 c Nora PRO Wersja.7 Nr seryjny: 7 Użytkownik: ZGN Wola

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 9 KNR - d Wywóz ziei saochodai skrzyniowyi na odległość 0 k grunt.kat. I-II 9* RAZEM d.. Utylizacja urobku t 9*0.0*.6 t.0 RAZEM.0 KNR - d.. 0- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV KNR - d Podsypka piaskowa z zagęszczenie echaniczny - c grubości warstwy po zagęszczeniu KNR - d Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu c Schody terenowe KNR - d.. 0- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II.00* *0.7* *..7 KNR - d KNR -0 d KNR -0 d d.. RAZEM.07 Podsypka piaskowa z zagęszczenie ręczny - 0 c grubości warstwy po zagęszczeniu.00* *0.7* *..7 RAZEM.07 Podkłady betonowe na podłożu gruntowy gr. 0c- C6/0 0.* * * RAZEM.6 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,07.0* * * RAZEM Obsadzenie kotew - wklejenie prętów ze stali nierdzewnej dł. c wraz z wiercenie otworów o śr RAZEM Wychodek dla psów 9 KNR - d Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wyiarach 0x0 c w gruncie kat.i-ii 6.8*+.60* RAZEM KNR - d Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie ręczny - c grubości warstwy po zagęszczeniu (6.8*+.60*)* RAZEM.98 KNR - d Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C/ KNR - d.. 0- KNR - d.. 0- KNR - d.. 0- KNR - d.. 0- (6.8*+.60*)*0..9 RAZEM.9 Palisada betonowa 8x8x60c (Rx8,) -,/b..0 RAZEM.0 Palisada betonowa 8x8x0c (Rx,)-,6/b 6.8*+.60* RAZEM 9.0 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 6.66*..78 RAZEM.78 Podsypka piaskowa z zagęszczenie ręczny - 0 c grubości warstwy po zagęszczeniu 6.66* Nora PRO Wersja.7 Nr seryjny: 7 Użytkownik: ZGN Wola

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze RAZEM.78 6 KNR - d Żwir - grubość po zagęszczeniu 0 c 6.66*..78 RAZEM.78. Wyposażenie Dostawa i ontaż kosza na śieci wg wytycznych dokuentacji projektowej 7 d.. 8 d.. 9 d.. 0 d.. d RAZEM Dostawa i ontaż kosza na psie odchody wg wytycznych dokuentacji projektowej.000 RAZEM.000 Dostawa i ontaż trzepaka wg wytycznych dokuantacji projektowej.000 RAZEM.000 Dostawa i ontaż ławki z siedziskie drewniany.000 RAZEM.000 Dostawa i ontaż tablicy inforacyjnej (oznaczenie psiej toalety).000 RAZEM Nora PRO Wersja.7 Nr seryjny: 7 Użytkownik: ZGN Wola

5 Rewiralizacja działki Gibalskiego A - Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość przed. PRACE PRZYGOTOWAWCZE KNR Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i.0 06 przejść dla pieszych z płyt betonowych xx c na podsypce ceentowo-piaskowej- ANALOGIA: Rozbióka nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 6.00 KNR piaskowej z wypełnienie spoin piaskie Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości c: ANALOGIA: ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI CE- MENTOWO- BETONOWEJ.60 KNR Rozebranie obrzeży o wyiarach 8x0c, na podsypce piaskowej KNR Rozebranie poręczy ochronnych rurowych: ROZBIÓRKA.000 PŁOTKÓW Z RUREK STALOWYCH WYS. 0CM 6 Rozbióka trzepaków z rur stalowych kpl Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi.78 na odległość 0 k 8 Opłata za utylizację gruzu t 6.9 Raze dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY BUDOWLANE. Chodnik z kostki 9 d.. 0 d.. d.. d.. d.. d.. d.. 6 d.. 7 d.. 8 d.. KNR - - KNR - 0- KNR KNR KNR NNRNKB 0-0 KNR - 0- KNR Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 0 c Rozplantowanie ręczne ziei z korytowania Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Podsypka piaskowa z zagęszczenie echaniczny - 0 c grubości warstwy po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 0 c Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie echaniczny - c grubości warstwy po zagęszczeniu Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 c - -0 eleentów/ Ława pod obrzeże betonowa z opore 0.06 Obrzeża betonowe o wyiarach x8 c na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin zaprawą ceentową. Nawierzchnia żwirowa KNR d.. 0 d.. d.. d.. d.. KNR KNR - 0- KNR KNR Schody terenowe KNR - 0- d.. d.. KNR - 0- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 0 c Wywóz ziei saochodai skrzyniowyi na odległość 0 k grunt.kat. I-II Utylizacja urobku t.0 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Podsypka piaskowa z zagęszczenie echaniczny - c grubości warstwy po zagęszczeniu Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu c Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II Podsypka piaskowa z zagęszczenie ręczny - 0 c grubości warstwy po zagęszczeniu Nora PRO Wersja.7 Nr seryjny: 7 Użytkownik: ZGN Wola

6 Rewiralizacja działki Gibalskiego A - Lp. Podstawa Opis Jedn. przed. Ilość Cena jedn. Wartość 6 KNR -0 - Podkłady betonowe na podłożu gruntowy gr. 0c-.6 d.. C6/0 7 d.. 8 d.. 9 d.. KNR -0 - Stopnie proste blokowe o przekroju do 0, Obsadzenie kotew - wklejenie prętów ze stali nierdzewnej dł. c wraz z wiercenie otworów o śr.. Wychodek dla psów KNR d.. d.. d.. d.. d.. d.. 6 d.. KNR KNR KNR - 0- KNR - 0- KNR - 0- KNR - 0- KNR Wyposażenie 7 d.. 8 d.. 9 d.. 0 d.. d.. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wyiarach 0x0 c w gruncie kat.i-ii Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie ręczny - c grubości warstwy po zagęszczeniu Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C/.9 Palisada betonowa 8x8x60c (Rx8,) -,/b.0 Palisada betonowa 8x8x0c (Rx,)-,6/b 9.0 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II Podsypka piaskowa z zagęszczenie ręczny - 0 c grubości warstwy po zagęszczeniu Żwir - grubość po zagęszczeniu 0 c.78 Dostawa i ontaż kosza na śieci wg wytycznych dokuentacji projektowej Dostawa i ontaż kosza na psie odchody wg wytycznych dokuentacji projektowej Dostawa i ontaż trzepaka wg wytycznych dokuantacji projektowej Dostawa i ontaż ławki z siedziskie drewniany.000 Dostawa i ontaż tablicy inforacyjnej (oznaczenie psiej toalety) Raze dział: ROBOTY BUDOWLANE Wartość koorysowa robót bez podatku VAT Słownie: Nora PRO Wersja.7 Nr seryjny: 7 Użytkownik: ZGN Wola

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy ul.bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy ul.bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy ul.bea 70 Przediar robót Nazwa inwestycji : Wyiana nawierzchni chodnika Adres inwestycji : Jana Olbrachta 9 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Adinistracja Koło

Bardziej szczegółowo

OPRACOWAŁ: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OPRACOWAŁ: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233300-2 Fundaentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI EstiMus ul. Sikorskiego 36/48 40-282 Katowice KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 452222- Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

ARCHIS PROJEKT Radom, ul. Źródłowa 46 PRZEDMIAR

ARCHIS PROJEKT Radom, ul. Źródłowa 46 PRZEDMIAR ARCHIS PROJEKT Rado, ul. Źródłowa 6 NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT OGRODZENIA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH - II ETAP ADRES INWESTYCJI : 6-600 Rado ul.struga 86 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. INTRAKT Andrzej Drzazgowski Pomiechowo, ul. Ogrodowa 15, Pomiechówek

PRZEDMIAR. INTRAKT Andrzej Drzazgowski Pomiechowo, ul. Ogrodowa 15, Pomiechówek INTRAKT Andrzej Drzazgowski Poiechowo, ul. Ogrodowa 5, 05-80 Poiechówek PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD Skawina, ul. Radziszowska 11 Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-0 Skawina, ul. Radziszowska 11 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIAR ROBÓT Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1. "R/S" Pracownia Architektoniczno - Budowlana

PRZEDMIIAR ROBÓT Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1. R/S Pracownia Architektoniczno - Budowlana "R/S" Pracownia Architektoniczno - Budowlana Piotr Rynkiewicz 72-100 Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1 PRZEDMIIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Sylwester Piętak (BUDOWLANA / DROGOWA) DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019r WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Sylwester Piętak (BUDOWLANA / DROGOWA) DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019r WYKONAWCA : INWESTOR : "EMBI ARCHITEKTURA" ul. Gazowa 5/7,26-600 Rado PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH- ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 20; 202/; 20. INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Inwestycyjnych JGT w Lublinie Lublin ul. Zwycięska 3/4

Biuro Usług Inwestycyjnych JGT w Lublinie Lublin ul. Zwycięska 3/4 Biuro Usług Inwestycyjnych JGT w Lublinie Lublin ul. Zwycięska 3/4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu ADRES INWESTYCJI : Bielsko Biała - Sikornik

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu ADRES INWESTYCJI : Bielsko Biała - Sikornik NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu ADRES INWESTYCJI : Bielsko Biała - Sikornik PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Feil DATA OPRACOWANIA : 05.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 05.2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont chodnika oraz opaski wokół budynku ADRES INWESTYCJI : 64-100 Leszno, ul. Sikorskiego INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 64-100 Leszno, ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PODSTACJI TRAKCYJNEJ TCZEW PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ DROGOWA

BUDOWA PODSTACJI TRAKCYJNEJ TCZEW PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ DROGOWA PKP Energetyka S.A. Zakład Północny ul. Jana z Kolna 29 81-859 Sopot PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM Opracowanie dokuentacji projektowych wraz z uzyskanie odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej o długości 298,0 ETAP I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY BOLESŁAWIEC ul. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 15 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLESŁAWIANKA"

KOSZTORYS ŚLEPY BOLESŁAWIEC ul. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 15 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOLESŁAWIANKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLESŁAWIANKA" 59-700 BOLESŁAWIEC ul. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 15 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK (przez trawnik od klatki Gałczyńskiego 22 do Gałczyńskiego 15) ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ślepy

KOSZTORYS INWESTORSKI ślepy KOSZTORYS INWESTORSKI ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej NAZWA INWESTYCJI : Środowiskowy Do Saopoocy w Młodzianowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. INTRAKT Andrzej Drzazgowski Pomiechowo, ul. Ogrodowa 15, Pomiechówek

PRZEDMIAR. INTRAKT Andrzej Drzazgowski Pomiechowo, ul. Ogrodowa 15, Pomiechówek INTRAKT Andrzej Drzazgowski Poiechowo, ul. Ogrodowa 5, 05-80 Poiechówek PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Inwestycyjnych JGT w Lublinie Lublin ul. Zwycięska 3/4

Biuro Usług Inwestycyjnych JGT w Lublinie Lublin ul. Zwycięska 3/4 Biuro Usług Inwestycyjnych JGT w Lublinie Lublin ul. Zwycięska 3/4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wejścia do budynku MEiL Politechniki Warszawskiej ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

PARK REKREACYJNY W DZIELNICY BIAŁA POŁNOC (OBSZARY)-ZIELONY SKWER ADRES INWESTYCJI

PARK REKREACYJNY W DZIELNICY BIAŁA POŁNOC (OBSZARY)-ZIELONY SKWER ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 43P w. Czerin od k 0+000 do k 0+68,3 ADRES INWESTYCJI : Powiat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : r. Poziom cen : 4 kw. 17 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania r.

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : r. Poziom cen : 4 kw. 17 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania r. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45223821-7 Eleenty gotowe 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kunice, Spalona ul. Leśna 15. DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym

PRZEDMIAR Kunice, Spalona ul. Leśna 15. DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym DRA-BUD gr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowy PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Giny Szeud ul. Kartuska 13, 84-217 Szeud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

PRZEDMIAR. Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Dział Inwestycji i Reontów Wojskowa Akadeia Techniczna i. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akadeia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112720-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych PRZEDMIAR ROBÓT 45233253-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDOWLANY UL. SZKOLNA-KILIŃSKIEGO

PRZEDMIAR - BUDOWLANY UL. SZKOLNA-KILIŃSKIEGO Gina Korfantów Rynek 4, 48-317 Korfantów PRZEDMIAR - BUDOWLANY UL. SZKOLNA-KILIŃSKIEGO NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic Szkolna-Kilińskiego-Piastowska wraz odwodnienie i oświetlenie uliczny w iejscowści

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto - II etap. Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Ochrona środowiska

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Ochrona środowiska PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 90720000-0 Ochrona środowiska NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego chodnika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łuków, ul. Siedlecka 86. Usługi projektowe, nadzory inwestorskie Krzysztof Sierpień

PRZEDMIAR ROBÓT Łuków, ul. Siedlecka 86. Usługi projektowe, nadzory inwestorskie Krzysztof Sierpień Usługi projektowe, nadzory inwestorskie Krzysztof Sierpień -400 Łuków, ul. Siedlecka 86 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : Data opracowania KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45232300-5 Roboty budowlane i poocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów kounikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa Studio V3 Al. Arii Krajowej 53/4 4-5 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45700- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane SPORZĄDZIŁ KALKULACJE PRZEDMIAR ROBÓT 45233160-8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Ścieżki i inne nawierzchnie etalizowane NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: BUDOWA ŚCIEŻKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WA 15. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Polak DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR WA 15. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Polak DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia SUNLOGIC MAŁGORZATA POLAK 42-603 TARNOWSKIE GÓRY, UL. JAWORO- WA 15 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Piksa DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Piksa DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INBUD Janusz Kwapisz ul Piastowska 7, 8-0 Jedlina Zdrój PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Sowiogórski Rej-Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr przy ul. Kolejowej 8, 8-40 Głuszyca, działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Giny Szeud ul. Kartuska 13, 84-217 Szeud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu działki gminnej przy ul. H. Sienkiewicza w Białej Piskiej działka geod. nr ewid. 178/5 Przedmiar

Zagospodarowanie terenu działki gminnej przy ul. H. Sienkiewicza w Białej Piskiej działka geod. nr ewid. 178/5 Przedmiar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych - roboty rozbiórkowe d. Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach zienych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót Szczegółowy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Reont chodnika przy budynku Deotyy 7/9, 11/13, 15/17 ADRES INWESTYCJI : ul. Deotyy 7/9, 11/13, 15/17 I : ZGN Adinistracja Koło ADRES INWESTORA : ul. Ciołka 33

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE 95-030 Rzgów,Plac 500-lecia 22 KOSZTORYS INWESTORSKI 45233140-2 Roboty drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : przebudowa ul. Południowej w

Bardziej szczegółowo

AB PROJEKT Legionowo ul.słowackiego 22/32

AB PROJEKT Legionowo ul.słowackiego 22/32 AB PROJEKT 05-120 Legionowo ul.słowackiego 22/32 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233220- Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233222-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych URZĄD GMINY SZEMUD ul. Kartuska 13, 84-217 Szeud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r. Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny

DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017r. Stawka roboczogodziny : aktualne : aktualny Urząd Giny Szeud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45220000-5 Roboty inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont terenów zielonych w obrębie kapusu akadeickiego ZUT w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : kwartał

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni lekkoatletycznej400 oraz skoczni do skoku w dal ADRES INWESTYCJI : ul.poznanska 4, 63-005 Kleszczewo INWESTOR : Ginny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

zlec. MZD/167/TP2/2007 data:x-2007 r. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku między ul. Łódzką i Rzeszowską w Opolu

zlec. MZD/167/TP2/2007 data:x-2007 r. PRZEDMIAR ROBÓT Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku między ul. Łódzką i Rzeszowską w Opolu zlec. MZD/167/TP2/2007 data:x-2007 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233123-7 Budowa dróg podrzędnych Nazwa obiektu i adres: Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. UTEKO Sp. z o.o Wrocław ul.braci Gierymskich 156

PRZEDMIAR ROBÓT. UTEKO Sp. z o.o Wrocław ul.braci Gierymskich 156 UTEKO Sp. z o.o. 51-640 Wrocław ul.braci Gieryskich 156 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212221-1 Roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakład Usług "DAN" Sp z oo ul Kopernika 4C/22 14-200 Iława PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul Kaziierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy ieszkaniowej wielorodzinnej"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie różnych nawierzchni

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie różnych nawierzchni ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ADRES INWESTYCJI : 26-650 PRZYTYK, UL,

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT 526220-6 Fundaentowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZCJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁKACH NR. EW. 206/, 25 ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. WJAZDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Banino, ul.ogrodowa 5. INDOM Mieczysław Tkaczyk. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Banino, ul.ogrodowa 5. INDOM Mieczysław Tkaczyk. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień INDOM Mieczysław Tkaczyk 80-97 Banino, ul.ogrodowa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 70-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Droga przy DS2 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Traugutta INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 11/12 80-223 GDANSK SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP

KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. II ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolski - etap II oraz budowa

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. 45110000-145233120- 6 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty zieneroboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233200-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR Rozbiórka opaski betonowej o gr.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR Rozbiórka opaski betonowej o gr. 1 KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka opaski betonowej o gr.do 10 c 3 8.10 3 8.100 RAZEM 8.100 2 KNR 2-31 0815-02 Rozebranie płyt betonowych 50x50x7 2 24.29 2 24.290 RAZEM 24.290 3 KNR 2-31 Rozebranie kostki betonowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY. Budowa ulicy 4/1 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie. odcinek 2

PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY. Budowa ulicy 4/1 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie. odcinek 2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAMIENNY Budowa ulicy 4/1 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonoicznej w Lublinie odcinek 2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej o długości 220,0 oraz odnowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy, wykonanie zieleni oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : Wolska 46/48 i 50 INWESTOR : Adinistracja

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k d.1 0119-03 0.495 k 0.50

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Drogowskaz S.C. M Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KZGM KATOWICE Grażyńskiego 5, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OTOCZENIU BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul. Wojska Polskiego nr 6-7 działka nr 797 INWESTOR : Gmina Żagań o statusie

Bardziej szczegółowo

Biuro Kosztorysowe "CENBUD" Opole, ul. Poświatowskiej 3-5 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Biuro Kosztorysowe CENBUD Opole, ul. Poświatowskiej 3-5 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Biuro Kosztorysowe "CENBUD" 45-002 Opole, ul. Poświatowskiej 3-5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie i wyposaŝenie terrenu placu zabaw w przedszkolu ADRES INWESTYCJI : Prószków ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.ewa SKARŻYŃSKA DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.ewa SKARŻYŃSKA DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : maj 2012r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : maj 2012r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 73300-9 Usługi opoiarowania 4000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 46300-4 Betonowanie 433- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13 Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski 05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45233320-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - roboty drogowe, chodniki, ciągi pieszojezdne

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PRASKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - roboty drogowe, chodniki, ciągi pieszojezdne Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Praga Północ Warszawa, ul. Kłopotowskiego 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inŝynieryjne i budowlane 450000-

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17 Koenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Reontów 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17 PRZEDMIAR Nazwa inwestycji : Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z parkingie Adres inwestycji : KPP Pszczyna Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lubieszów, ul. Leśna 17A. P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Lubieszów, ul. Leśna 17A. P.P.U.H. PK Patryk Kawa. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 7- Lubieszów, ul. Leśna 7A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 59-573-9 570-5 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH WYSZKÓW UL. PROSTA 14/3 TEL PRZEDMIAR ROBÓT

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH WYSZKÓW UL. PROSTA 14/3 TEL PRZEDMIAR ROBÓT ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 4/3 TEL 600 958 99 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

ul. Kartuska 13, Szemud KOSZTORYS OFERTOWY

ul. Kartuska 13, Szemud KOSZTORYS OFERTOWY GMINA SZEMUD ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45212200-8

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : DS-3 Roboty zewnętrzne - chodniki i trawniki INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwerstet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień FUNKCIONA Architekci Sp.p ul. Flory 7/6, 00-586 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45220-0 452336-5 45233200-452723-9 4523620-5 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Bardziej szczegółowo

Sporządził : Artur Kopacz Data opracowania : październik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Sporządził : Artur Kopacz Data opracowania : październik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Przediar Robót Nazwa inwestycji : Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków kounikacyjnych terenu Zespołu Szkół i. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej 6 w Policach Branża : Budowlana Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Giny Szeud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) INVEST Grzegorz Piwnik 97-500 Radosko Architektów 26a Przediar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi ginnej nr 109253 E od iejscowości Sulierzyce do iejscowości Dąbrowa o długości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Komenda Portu Wojennego Świnoujscie ul. Steyera 28

KOSZTORYS ŚLEPY. Komenda Portu Wojennego Świnoujscie ul. Steyera 28 Koenda Portu Wojennego 72-600 Świnoujscie ul. Steyera 28 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont nawierzchni dróg, reont chodnika oraz reont przyłącza kanalizacji sanitarnej w kopleksie 4370 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa drogi ginnej w. Kolonowskie, ul. Mickiewicza, dz. nr 1445 1 KNR 2-19-03 z.sz. 2.3.3 9902 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r. arch_it piotr zybura ul wierzbowa 15 lok 52, 50-056 wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Euro-Projekt Grzegorz Latecki Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1. Sporządził. mgr inż. Sylwia Leszczyńska

KARTA TYTUŁOWA. Euro-Projekt Grzegorz Latecki Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1. Sporządził. mgr inż. Sylwia Leszczyńska 8-00 Elbląg, ul. Stanisława Suliy tel./fax 7-89-8 e-ail: projekt@europrojekt.elblag.pl KARTA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Przediar - branża drogowa Rozbiórka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł . Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45232452-5 Roboty odwadniające 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233250-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU : miasto Kargowa, obręb 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU : miasto Kargowa, obręb 1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212140-9 Obiekty rekreacyjne NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I

Bardziej szczegółowo

Komenda Portu Wojennego Świnoujscie ul. Steyera 28 KOSZTORYS ŚLEPY

Komenda Portu Wojennego Świnoujscie ul. Steyera 28 KOSZTORYS ŚLEPY Koenda Portu Wojennego 72-600 Świnoujscie ul. Steyera 28 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont nawierzchni dróg, reont ów i parkingu, reont instalacji kanalizacyjnej w kopleksie 4370 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : 6 luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Data opracowania 6 luty 2017

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : 6 luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Data opracowania 6 luty 2017 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i częściowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Frosztęga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45262300-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : 6 luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Data opracowania 6 luty 2017

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : 6 luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Data opracowania 6 luty 2017 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45216122-5 Roboty budowlane w zakresie pogotowia ratunkowego 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i częściowa

Bardziej szczegółowo

ALKBUD Jadwisin, ul. Królewska 10 PRZEDMIAR ROBÓT

ALKBUD Jadwisin, ul. Królewska 10 PRZEDMIAR ROBÓT ALKBUD 05-140 Jadwisin, ul. Królewska 10 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233222-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SIM PROJEKT S.C Bolszewo ul. Zbożowa 11 PRZEDMIAR ROBÓT

SIM PROJEKT S.C Bolszewo ul. Zbożowa 11 PRZEDMIAR ROBÓT SIM PROJEKT S.C. 84-239 Bolszewo ul. Zbożowa 11 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233200-1 Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w m. Radzymin

: Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w m. Radzymin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej - ul. Leśna w. Radzyin : działka nr ew. 66 obręb 01-05 w. Radzyin INWESTOR : Gina Radzyin ADRES INWESTORA : Pl. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I WYPOCZYNKU PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212140-9 Obiekty rekreacyjne NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BEZ CEN. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł SPORZĄDZIŁ:

KOSZTORYS BEZ CEN. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł SPORZĄDZIŁ: KOSZTORYS BEZ CEN Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkie dróg 45233251-3 Wyiana nawierzchni 452330-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Padew Narodowa, Wojków 63. Budownictwo Firma Doradczo - Inwestycyjna Jan Pluta NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIAR Padew Narodowa, Wojków 63. Budownictwo Firma Doradczo - Inwestycyjna Jan Pluta NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Budownictwo Fira Doradczo - Inwestycyjna Jan Pluta 9-40 Padew Narodowa, Wojków 6 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: Przebudowa drogi dojazdowej w Colasie - za stary

Bardziej szczegółowo