itunes U wytyczne Tworzenie własnego kursu Przegląd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "itunes U wytyczne Tworzenie własnego kursu Przegląd"

Transkrypt

1 Spis treści Przegląd 1 Pierwsze kroki 2 Ustawienia kursu 3 Edycja i organizowanie treści 5 Dodawanie postów, zadań i materiałów 6 Zarządzanie i współpraca 8 Zarządzanie zapisami 9 Praktyczne porady 10 Przegląd Za sprawą kursów itunes U możesz zapewnić każdej grupie uczniów możliwość nauki w prawdziwie spersonalizowany sposób. Korzystając z aplikacji itunes U, można łatwo opracowywać własne kursy na ipada i przeprowadzać je w klasie. Dzięki kursom itunes U wszystkie materiały, których potrzebujesz do prowadzenia zajęć, są zgromadzone w jednym miejscu. Twoi uczniowie mogą oglądać filmy wideo, słuchać wykładów, czytać książki, oglądać prezentacje i uczestniczyć w dyskusjach a wszystko to bezpośrednio w aplikacji. Mogą również przeglądać listę zadań i na bieżąco zaznaczać te, które zostały już zrobione. A kiedy zamieścisz nowy post, uczniowie otrzymają aktywne powiadomienie. Kursy mogą zawierać program nauczania, materiały i zadania dla uczniów oraz inne elementy. Możesz wykorzystać treści z ibooks Store i App Store, jak również łącza do stron internetowych. Do dyspozycji masz także ponad plików z materiałami dydaktycznymi dostępnych w itunes U, w tym treści multimedialne przygotowane przez najlepsze instytucje edukacyjne na świecie. Kiedy kurs jest już gotowy, udostępnianie go uczniom i publikowanie na stronie itunes U swojej instytucji jest bardzo proste.

2 2 Pierwsze kroki Zacznij od pobrania bezpłatnej aplikacji itunes U. Aby utworzyć nowy kurs, stuknij znak + i wybierz opcję Utwórz kurs. Następnie pojawi się sugestia utworzenia profilu prowadzącego, który będzie zawierał Twoje dane osobowe i nazwę macierzystej instytucji. Możesz zrobić zdjęcie wbudowaną kamerą albo wybrać obraz z biblioteki zdjęć. Informacje z tego profilu zostaną automatycznie skopiowane na stronę Prowadzący w każdym z Twoich kursów. Wszystkie kursy, które utworzysz będą zawierały odnośnik do Twojego profilu, który możesz edytować w dowolnym momencie. Po zapisaniu profilu zobaczysz ekrany Ustawienia kursu, gdzie można wpisać informacje o kursie. Wszystkie kursy utworzone w itunes U są domyślnie ustawione jako prywatne.

3 3 Ustawienia kursu Wpisz nazwę kursu, nazwę skrótową i nazwę przedmiotu. Dodaj opis kursu to dobra okazja, żeby zaprezentować uczniom przygotowane dla nich treści i ustalić wzajemne oczekiwania związane z realizacją kursu. Możesz na przykład zamieścić tu skrótowy opis struktury kursu albo listę wymagań i celów. Stuknij opcję Następna. Dodaj swoją instytucję. Wybierz poziom edukacji i język, a także kategorię i podkategorię. Stuknij opcję Wróć, żeby wrócić do ekranu Ustawienia. Wybierz typ kursu Własne tempo albo Plan zajęć. Wybierz opcję Własne tempo, jeśli chcesz, żeby uczniowie pracowali we własnym tempie. Możesz zamieścić informację o przewidywanym czasie trwania kursu i modyfikować ją w dowolnym momencie. Wybierz opcję Plan zajęć, jeśli chcesz, żeby uczniowie dostosowali się do Twojego tempa prowadzenia zajęć. Kursy typu Plan zajęć są zorganizowane zgodnie z kalendarzem, mają określoną datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz terminy wykonania poszczególnych zadań. Zdecyduj, w jaki sposób będą prowadzone dyskusje w ramach kursu. Dzięki funkcji Dyskusje uczniowie mogą dyskutować z osobą prowadzącą, a także z innymi uczestnikami kursu. Każdy uczestnik kursu ma możliwość brania udziału w dyskusji, a nauczyciel monitorowania jej, jak również zamieszczania własnych wypowiedzi. Można też wyłączyć tę funkcję w swoim kursie. Jeśli go upublicznisz, zostanie ona usunięta automatycznie. Wybierz typ licencji dla swoich treści. Dostępny jest szeroki wybór opcji, również te ze standardowego zestawu licencji Creative Commons. Licencja określa, w jaki sposób inni użytkownicy mogą wykorzystywać Twoje treści we własnych kursach. Stuknij opcję Następna

4 4 7 Dodaj do swojego kursu przyciągającą uwagę ilustrację, która będzie widoczna na półce itunes U. Możesz zrobić zdjęcie wbudowaną kamerą albo wybrać obraz z biblioteki zdjęć. Obraz można dodać podczas zakładania kursu albo później. Użyj obrazu o rozdzielczości co najmniej 600 na 600 pikseli i maksymalnym rozmiarze 10 MB. 7 Kiedy skończysz dodawać ilustrację do swojego kursu, stuknij Następna. Przejdziesz wtedy do zakładki Moje kursy. W tej zakładce wyświetlają się wszystkie kursy, które tworzysz lub współtworzysz. Możesz tu przejrzeć podstawowe informacje na temat każdego kursu. Stworzenie kursu w itunes U naprawdę jest aż tak proste. Teraz, kiedy masz już swój własny kurs, możesz zapełnić go treścią.

5 5 Edycja i organizowanie treści Buduj swój kurs, korzystając ze stron Przegląd, Prowadzący oraz Konspekt. Strona Overview zawiera informacje wprowadzone wcześniej, podczas wybierania ustawień kursu, w tym jego opis, nazwę Twojej instytucji, poziom edukacji itd. Informacje o kursie możesz edytować w dowolnym momencie. Strona Prowadzący zawiera informacje z Twojego profilu. Możesz je edytować w dowolnej chwili. Na stronie Konspekt zamieszczasz program swojego kursu. Wszystkie Twoje posty i zadania będą powiązane z poszczególnymi tematami w programie. Możesz wpisać swój program kursu bezpośrednio w itunes U, uwzględniając maksymalnie dwa dodatkowe poziomy treści, albo przekleić te informacje z innej aplikacji.

6 6 Jeśli część tematów nie pasuje do stron Prowadzący i Przegląd, możesz dodać nowe strony. Mogą one zawierać na przykład zasady uczestnictwa w kursie, warunki wstępne, efekty edukacyjne ukończenia kursu lub jakiekolwiek inne informacje, które uznasz za użyteczne dla uczestników. Dodawanie postów, zadań i materiałów Używaj postów, zadań i materiałów, żeby wprowadzać treści do swojego kursu i nadawać im odpowiedni kontekst. Bezpośrednio komunikuj się z uczniami, tworząc posty powiązane z konkretnymi tematami w programie kursu. Post może zawierać na przykład instrukcje, objaśnienia lub podsumowanie wykładu. Żeby zamieścić nowy post, wybierz temat ze swojego programu, wpisz tytuł wiadomości, a następnie jej treść. W przypadku kursów typu Własne tempo, możesz przenosić posty, stukając opcję Edycja, a następnie przeciągając wybraną wiadomość w nowe miejsce za pomocą narzędzia do zmiany położenia. W kursach In-Session posty są uporządkowane zgodnie z datą ich opublikowania. Zadanie można dołączyć do dowolnego posta. Zadanie to inaczej konkretne ćwiczenie lub polecenie, które uczniowie mają wykonać. Do każdego posta może być dołączona nieograniczona liczba zadań. Można je ustawić w dowolnej kolejności metodą przeciągania do wybranego miejsca w danym poście. W kursach typu Plan zajęć możesz wyznaczyć terminy wykonania poszczególnych zadań.

7 7 Z zadaniami mogą być powiązane różne materiały będące częścią kursu, takie jak filmy wideo, pliki audio, łącza do stron WWW, aplikacje, książki, dokumenty i prezentacje. Możesz również dodać swoje własne zdjęcia, filmy wideo oraz dokumenty i zarządzać nimi w zakładce Moje materiały.

8 8 Odkrywaj niesamowite aplikacje, książki, materiały z itunes U, podcasty i inne treści, korzystając z opcji Przeszukaj sklep, i dodawaj je do swojego kursu. Zarządzanie i współpraca Zduplikuj swój kurs. Możesz zrobić kopię swojego kursu w zakładce Moje kursy, wykonując gest machnięcia w lewo, a następnie stukając opcje Więcej i Powiel. Możesz dowolnie edytować kopię swojego kursu, na przykład zmieniając jego typ z Plan zajęć na Własne tempo. Prześlij kopię. Teraz możesz przesłać pełną kopię swojego kursu (łącznie z jego programem, postami, zadaniami i materiałami) innemu prowadzącemu. Osoba, która otrzyma kopię kursu, może od razu zacząć go używać ze swoimi uczniami, a także dowolnie edytować.

9 9 Przekaż kurs innemu prowadzącemu. Jako właściciel(ka) prawa własności kursu, możesz je w całości przekazać innemu prowadzącemu, nie zmieniając przy tym składu grupy i nie zakłócając w żaden sposób pracy uczniów. W zakładce Moje kursy wykonaj gest machnięcia w lewo na kursie, który chcesz przekazać, następnie stuknij opcję Więcej i wybierz polecenie Przekaż. Uwaga: żeby dokonać przekazania prawa własności kursu przez prowadzącego afiliowanego komuś innemu, obie osoby muszą być afiliowane z tą samą instytucją. Dodaj kurs do katalogu publicznego. Jeśli jesteś prowadzącym afiliowanym z instytucją posiadającą publiczną witrynę itunes U, możesz wystąpić z wnioskiem o umieszczenie Twojego kursu w katalogu itunes U największej na świecie cyfrowej skarbnicy bezpłatnych materiałów edukacyjnych. W zakładce Moje kursy stuknij Edycja i zaznacz odpowiedni kurs. Stuknij przycisk Wyślij, a następnie wybierz opcję Dodaj do katalogu publicznego. Zaproś współautorów kursu. Możesz zaprosić maksymalnie pięciu współautorów. Współautorzy mogą pomagać w tworzeniu i prowadzeniu kursu, dodając do niego posty, zadania i materiały. Mogą również zarządzać zapisami. Dodaj współautorów kursu w zakładce Administrator na stronie Prowadzący. Zarządzanie zapisami Jeśli wszystko jest gotowe i możesz już zaprosić uczniów do zapisania się na kurs, stuknij stronę Zapisy w zakładce Administrator, żeby przesłać im kod zapisu albo odpowiednie łącze. Kiedy uczeń wprowadzi kod zapisu w aplikacji itunes U albo stuknie łącze na swoim ipadzie, telefonie iphone lub ipodzie touch, otrzymasz wiadomość z wnioskiem o przyjęcie danej osoby do grupy, który możesz przyjąć lub odrzucić. Dostępna jest również opcja Zatwierdzanie autom. Po jej włączeniu wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą chęć zapisu, zostaną przyjęci automatycznie. Jeśli nie jesteś prowadzącym afiliowanym z instytucją posiadającą własną witrynę itunes U, możesz jednocześnie prowadzić 12 kursów dla maksymalnie 50 uczniów każdy, oraz wykorzystać do 20 GB przestrzeni dyskowej na swoje autorskie materiały. Powyższe ograniczenia nie dotyczą prowadzących afiliowanych.

10 10 Praktyczne porady Opis. Uwzględnij w opisie swojego kursu listę celów nauczania. Pomoże to uczniom szybko zorientować się, czy ich potrzeby edukacyjne zostaną spełnione. Taka informacja jest szczególnie ważna w przypadku kursów publicznych. Tytuły. Wprowadzaj krótkie tytuły postów i zadań, żeby uczniom wystarczyło pobieżne spojrzenie do zorientowania się w najważniejszych informacjach. Posty. Używaj wiadomości zawartych w postach, żeby nadać materiałom dydaktycznym właściwe znaczenie i kontekst. Staraj się powiązać bieżące zadania z tym, czego uczniowie dowiedzieli się wcześniej, i pokazuj, w jaki sposób nowy materiał będzie się łączył z następnymi tematami. Zadania. Rozpoczynaj opisy zadań od czasowników, określających konkretne czynności. Czasowniki te utworzą listę zadań dla studentów. Dyskusje. Angażuj uczniów i zachęcaj do interakcji z grupą, tworząc zaproszenia do dyskusji. Dyskusje można powiązać z konkretnymi postami lub mogą one mieć charakter ogólny. Zróżnicowane materiały dydaktyczne. Możesz dodawać materiały do swojego kursu, korzystając z zakładki Posty lub zakładki Materiały. Używaj treści dopasowanych do różnych stylów uczenia się; staraj się w zrównoważony sposób wykorzystywać materiały tekstowe, nagrania wideo, aplikacje, książki itd. W App Store dostępnych jest ponad aplikacji edukacyjnych o szerokim zakresie tematycznym, przeznaczonych dla każdego poziomu edukacyjnego i stylu uczenia się. ibooks oferuje ogromny wybór książek, które możesz wykorzystać w swoich kursach między innymi biografie, poradniki i podręczniki ibooks z wiodących wydawnictw edukacyjnych. Również w katalogu itunes U można znaleźć olbrzymie zasoby treści dydaktycznych, w tym wykładów i filmów wideo, które możesz wykorzystać w swoich kursach. Moja biblioteka materiałów. Możesz dodawać materiały do kursu także za pomocą funkcji Moja biblioteka materiałów. Wykorzystaj zasoby ze swojej listy Moje materiały, jeśli prowadzisz kilka kursów opartych na tych samych materiałach. Możesz również użyć tej funkcji, żeby stworzyć listę treści do wykorzystania w przyszłych kursach. Tworzenie głębokich łączy. Zamieszczaj łącza do konkretnego fragmentu filmu wideo lub do wybranego rozdziału w książce, żeby uczniowie mogli od razu przejść do treści, z którymi mają się zapoznać. Zamieszczaj autorskie materiały. Dodawaj do kursu swoje autorskie materiały, takie jak prezentacje, arkusze kalkulacyjne, filmy wideo i książki. Dzięki temu wszystko, czego uczniowie potrzebują, żeby ukończyć kurs, jest w zasięgu jednego stuknięcia. Możesz na przykład użyć wbudowanej kamery, żeby nagrać film z wprowadzeniem do kursu. Każdy plik, który da się zapisać w bibliotece zdjęć, może zostać dodany do materiałów kursu. Możesz opracowywać treści w Pages, Numbers, Keynote i innych aplikacjach, a następnie przenosić te materiały bezpośrednio do itunes U, po prostu stukając ikonę Udostępnij i wybierając polecenie Otwórz w itunes U.

11 11 Skorzystaj z możliwości robienia notatek. Kiedy to tylko możliwe, używaj plików tekstowych zapisanych w formacie epub lub ibooks Author. Twoi uczniowie mogą wtedy robić notatki bezpośrednio w książce i gromadzić je w zakładce Notatki danego kursu. Zastanów się, czy nie warto dokonać konwersji dokumentów PDF, Word i Pages do formatu epub lub ibooks Author. Skorzystaj z mobilności i wbudowanych narzędzi. Opracowuj zadania, które pozwalają skorzystać z możliwości mobilnej platformy; gromadź ze swoimi uczniami dane i twórz treści poza klasą, na całym terenie szkoły i w jej okolicach, a także podczas wycieczek szkolnych. Używaj takich funkcji ipada jak wbudowana kamera, mikrofon i aplikacja do nagrywania filmów, żeby tworzyć nowatorskie ćwiczenia. Ogłoszenia. Jeśli prowadzisz kurs typu Plan zajęć, możesz przesyłać uczniom ogłoszenia w dowolnym momencie; nie są one powiązane z żadnym konkretnym tematem w programie kursu. Ogłoszenia mogą pełnić rolę wiadomości organizacyjnych, dotyczących na przykład odwołania zajęć albo przeniesienia daty sprawdzianu. Korzystanie ze źródeł RSS. Jeśli chcesz, możesz dodawać do swojego kursu materiały audio i wideo ze źródła RSS lub z systemu rejestracji wykładów. Kiedy dodasz źródło RSS do zbioru swoich materiałów, aplikacja itunes U zaimportuje wszystkie obsługiwane treści bezpośrednio do kursu. Aplikacja itunes U automatycznie sprawdza, czy w źródle pojawiają się nowe treści i na bieżąco dodaje je do kursu. Afiliowanie swojego konta. Jeśli Twoja instytucja edukacyjna posiada publiczną witrynę w itunes U, dokonaj afiliacji swojego konta z tą instytucją. Usuwa to wszelkie ograniczenia dotyczące przestrzeni dyskowej na materiały, liczby prowadzonych kursów i liczby zapisanych na nie uczestników. Co więcej, możesz zwrócić się do administratora witryny publicznej z wnioskiem o zamieszczenie kursu na stronie itunes U Twojej macierzystej instytucji, gdzie mogą go odnaleźć uczniowie z całego świata. Jeśli Twoja instytucja chce złożyć wniosek o utworzenie własnej publicznej witryny itunes U, odwiedź stronę eduapp.apple.com i dowiedz się, jak to zrobić. Aby uzyskać dodatkową pomoc i porady oraz przejrzeć informacje na temat społeczności itunes U, odwiedź stronę Wsparcie dla usługi itunes U Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, ibooks, ipad, iphone, ipod, ipod touch, itunes U, Keynote, Numbers i Pages są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. App Store i ibooks Store są znakami usług Apple Inc. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Lipiec 2014 r.

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ipoda touch

Podręcznik użytkownika ipoda touch Podręcznik użytkownika ipoda touch Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Rejestracja ipoda touch 6 Synchronizacja z itunes 11 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze 12 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: ipod touch przegląd 9 ipod touch omówienie 10 Akcesoria 10 Przyciski 11 Ikony statusu 13 Rozdział 2: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 4.3

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 4.3 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 4.3 Spis treści 9 Rozdział 1: Rzut oka na ipada 9 Wygląd 10 Przyciski 12 Tacka karty micro-sim 13 Ekran początkowy 17 Ekran wielodotykowy 19 Klawiatura

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Course Manager. dla nauczycieli. DANIEL MAKUS s

Course Manager. dla nauczycieli. DANIEL MAKUS s i T u Course Manager n dla nauczycieli e DANIEL MAKUS s Chapter 1 ITUNES U COURSE MANAGER Dzięki bezpłatnej aplikacji itunes U każdy nauczyciel ma dostęp do największego na świecie katalogu bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1 iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania iphone OS 3.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Pierwsze kroki 9 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iphonie 9 Co będzie potrzebne? 10 Aktywacja iphone'a

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika APPLE IPAD http://pl.yourpdfguides.com/dref/4680049

Twoja instrukcja użytkownika APPLE IPAD http://pl.yourpdfguides.com/dref/4680049 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 iphone Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: iphone przegląd 9 Rzut oka na iphone'a 9 Akcesoria 10 Przyciski 12 Ikony statusu 14 Rozdział 2: Pierwsze kroki 14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Spis treści: Wprowadzenie (str. 2) Ebooki tworzone na platformie Issuu (str.3) Prezentacja w programie Prezi (str. 11) Projekty edukacyjne Wiki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo