Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1 Strona 6. Pytanie 2 Strona 8. Pytanie 3 Strona 10. Pytanie 4 Strona 12. Pytanie 5 Strona 14. Podsumowanie Strona 16."

Transkrypt

1

2 2 3 Zapis naszych czasów Opinie ekspertów Świat komunikacji zmienia się w niezwykle szybkim tempie. Dziś nasze kontakty ze znajomymi, przyjaciółmi i partnerami biznesowymi wyglądają zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Powszechny dostęp do sieci, popularność smartfonów, komunikatorów i portali społecznościowych, przenikają nasze życie prywatne, zmieniają podejście do komunikacji biznesowej i wpływają na sposób obsługi klienta. W tym niewielkim wydawnictwie pokusiliśmy się o podsumowanie dzisiejszego stanu rozwoju rynku contact center i sięgnęliśmy spojrzeniem w przyszłość. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się menadżerowie obsługi klienta dziś, a jakie staną przed nimi za kilka lat Jakie technologie contact center, dziś dopiero testowane przez niektóre firmy, staną się w przyszłości powszechne Do udziału w projekcie zaprosiliśmy kilku ekspertów polskiej branży contact center: praktyków, konsultantów, przedstawicieli organizacji branżowych i mediów. Chcieliśmy stworzyć obraz rynku obsługi klienta w 2014 roku. Być może za dziesięć lat wrócimy do tej broszury i sprawdzimy, jak trafne były nasze przewidywania... Pytanie 1 Strona 6 Co oznacza sukces w zarządzaniu contact center i jak go osiągnąć Przed Pytanie 3 Strona 10 Gorące trendy technologiczne w obsłudze klienta w 2014 roku Pytanie 2 Strona 8 jakimi znaczącymi wyzwaniami stają dziś menadżerowie contact center Marcin Grygielski dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej Interactive Intelligence Pytanie 5 Strona 14 Jak wybrać efektywne oprogramowanie dla contact center Pytanie 4 Strona 12 Jak rynek contact center będzie wyglądał za 10 lat Podsumowanie Strona 16

3 4 5 Eksperci Zbigniew Błażejczyk konsultant branży contact center Saabisu Wojciech Urbanek dziennikarz Businessman.pl, IT Reseller Piotr Krawczyk dyrektor operacyjny Mondial Assistance Sp. z o.o. Piotr Ślusarczyk, dyrektor Biura Obsługi Klienta NEUCA S.A. Maciej Buś prezes i założyciel Forum Call Center Jacek Barankiewicz wiceprezes Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego szef Grupy Call Center Piotr Zbela dyrektor BiuraTelecentrum Katowice NEUCA S.A. Łukasz Wiktor dyrektor Biura Obsługi Klientów mbank S.A. Marcin Grygielski dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej Interactive Intelligence

4 6 7 Co oznacza sukces w zarządzaniu contact center i jak go osiągnąć Gdy mówimy o sukcesie w contact center, pierwsze skojarzenia biegną w kierunku osiąganych kluczowych mierników (KPI), którymi mierzymy zarządzany przez nas biznes. To byłoby jednak zbyt proste. Dla mnie osobiście sukces to balans pomiędzy oczekiwaniami Zarządu, Klientów i pracowników. Każda z tych grup znacząco oddziałuje na contact center. Wierzę, że finalnie o sukcesie decyduje Klient. W ostatnich miesiącach, oceniając poszczególne branże i firmy wykorzystujące contact center jako podstawę działania, mam wrażenie, że kluczem do sukcesu jest dotrzymywanie obietnic, a tym samym - nie składanie obietnic ponad miarę. Mówię tu o wszelkich polach działania: sprzedaży, obsłudze klienta, działaniach retencyjnych czy windykacyjnych. Spełniając zarówno te najprostsze (terminowość odpowiedzi, oddzwanianie w umówionym czasie), jak i te trudniejsze (dobra jakość usług, poprawność rozliczeń), na pewno przybliżamy się do sukcesu. Miarą sukcesu contact center jest oczywiście zadowolenie klienta. Dlatego tak istotne jest prowadzenie regularnych badań opinii klientów i śledzenie ich reakcji na wprowadzane w centrum obsługi zmiany. Wewnętrzne mierniki jakości pracy (KPI) stanowią dobre narzędzie kontroli efektywności, jednak to klient jest odbiorcą naszych usług i jego zadowolenie stanowi nadrzędny cel prowadzonych działań. Wszystkie procesy jakościowe w contact center powinny być temu podporządkowane. Trudno jest osiągnąć sukces w zarządzaniu contact center bez zmotywowanego zespołu pracowników. Konsultanci, którzy czerpią satysfakcję ze swojej pracy, dbają również o zadowolenie klienta jakość wewnętrzna przekłada się na jakość zewnętrzną. Jeszcze niedawno za sukces wiele osób uważało osiągnięcia wyrażone wskaźnikami liczbę lub wartość sprzedanych produktów czy usług, Service Level itd. Dzisiaj w końcu zaczyna się dostrzegać, że głos ma klient. To on na końcu oceni jakość naszego zarządzania swoją lojalnością, rekomendacją, kolejnymi zakupami. Sztuka zarządzania contact center to zatem umiejętność połączenia wielu kompetencji oraz obszarów operacyjnych w sprawnie działającą strukturę. Dzisiaj manager musi umieć, a nie tylko być. W koszyku jego kompetencji powinny znaleźć się takie umiejętności jak słuchanie głosu klienta oraz swoich pracowników, myślenie wykraczające poza miesiąc rozliczeniowy oraz mury firmy, a także dobór współpracowników o odpowiednich umiejętnościach i postawach. W świecie contact center sukces jak zawsze oznacza znacznie więcej niż bycie dobrym lub bardzo dobrym. Może mieć też wiele wymiarów. Dla wielu sukces to po prostu pokonanie konkurencji, osiągnięcie wyjątkowego wyniku finansowego. Dla innych sukcesem może być wdrożenie unikalnej technologii lub wyjątkowego projektu. Warto jednak pamiętać, że contact center to przed wszystkim ludzie, pracownicy, rzesza osób wynagradzanych stosunkowo słabo, a wykonujących niezwykle trudną, odpowiedzialną i zazwyczaj niedocenianą pracę. Wytworzenie dobrej atmosfery i zapewnienie im satysfakcji z pracy to także może być sukces. Osiągnięcie sukcesu nigdy nie wiąże się tylko z solidnym wykonywaniem pracy, wiąże się z wizją, pasją i wielką wolą bycia najlepszym i wyjątkowym. Wiąże się z konsekwentną realizacją planów, ale też z umiejętnością słuchania. Szczególnie w contact center widać wyraźnie, że prawie każdy umie mówić, ale umiejętność słuchania to wielka rzadkość. Sukces w zarządzaniu contact center to, po pierwsze, bardzo dobry, zmotywowany i zaangażowany zespół. Po drugie, dobrze skalibrowane, osiągalne KPI i oparty o nie pozytywnie stymulujący ludzi system premiowy. Po trzecie, stabilny i elastyczny system informatyczny. A w zasadzie zestaw systemów. Co do recepty na osiągnięcie sukcesu w myśl powiedzenia nóg nie przegrzewać, głowy nie przeziębiać powiedziałbym: wydajności nie przegrzewaj, jakości świadczonych usług nigdy nie obniżaj (a wręcz przeciwnie). O sukcesie w zarządzaniu contact center możemy mówić w chwili, gdy uda się osiągnąć równowagę na dwóch istotnych płaszczyznach: realizacji wyznaczonych przez Zarząd celów biznesowych oraz kreowania dobrego wizerunku organizacji wśród aktualnych i potencjalnych klientów firmy. Ważnym aspektem sukcesu jest również budowanie kompetencji w zespole contact center, szkolenie efektywnego zespołu, którego pracownicy mogliby następnie awansować w organizacji i wykorzystywać swoją wiedzę do wzmacniania jej potencjału. Contact center coraz częściej stają się ważnym narzędziem sprzedaży produktów i usług; Zarząd oczekuje twardych wyników finansowych. Równocześnie komunikacja z klientem nie może być nachalna. Sztukę stanowi przygotowanie oferty i strategii komunikacyjnej, która zainteresuje klienta, zamiast go zniechęcać. Gdy klient zauważa, że contact center jest potrzebne i przydatne nie tylko w sytuacjach kryzysowych, możemy mówić o osiągnięciu sukcesu. WSKAZÓWKA INTERACTIVE INTELLIGENCE Nie trać z oczu potrzeb klienta. To on jest ostatecznym sędzią wszystkich działań contact center. Pytaj go regularnie o opinie i kieruj się otrzymanymi wskazówkami.

5 8 9 Przed jakimi znaczącymi wyzwaniami stają dziś menadżerowie contact center Dużo mówi się o różnicy pokoleń, o innym podejściu do pracy i życia najmłodszej grupy pracowników. Trzeba brać to pod uwagę, ale należy też pamiętać, że każde pokolenie czymś się różniło. Kiedy my zaczynaliśmy pracę, nasi szefowie zapewne również mówili, że nasze pokolenie jest inne. Wyzwaniem jest adaptacja nowych technologii, a tym samym nowych możliwości w zakresie wykorzystania w obszarze contact center. Kilkanaście lat temu, gdy rozwój sieci komórkowych w Polsce dopiero się, sposób działania contact center był zupełnie inny. Teraz praktycznie każdy dorosły Polak ma telefon, 72% gospodarstw domowych ma internet, a 41% osób jako dodatkowego łącza internetowego używa smartfona lub komputera przenośnego. Bez ukierunkowania na obsługę nowych wyzwań z tym związanych, część contact center utraci swoją konkurencyjność. To bardzo ogólne pytanie. Rodzaj wyzwań w dużym stopniu zależy od charakteru działalności contact center. Jednak moim zdaniem podstawowym wyzwaniem dla centrów obsługi podobnych do naszego jest stworzenie dobrego, zmotywowanego zespołu pracowników. Konsultanci contact center nie są zazwyczaj wysoko opłacani, zatem trudno ich motywować finansowo. Menadżerowie muszą znaleźć pozafinansowe narzędzia zwiększające satysfakcję z wykonywanej pracy, która nie należy przecież do łatwych i przyjemnych. Zapobieganie rotacji pracowników, utrzymywanie motywacji i zapobieganie znużeniu to priorytetowe wyzwania stojące dziś przed kadrą zarządzającą contact center. Nie należy również zapominać o ciągłym doskonaleniu i optymalizacji procesów pod kątem obniżania kosztów działalności. Contact center, jak wszystkie działy przedsiębiorstwa, mus budować jego konkurencyjność, dążąc do coraz większej efektywności działania. Największym wyzwaniem jakie widzę, jest wyjście menadżerów poza ramy swoich własnych struktur. Większość z nich potrzebuje i szuka informacji stanowiących dla nich i prowadzonej przez nich działalności punkt odniesienia. Jednocześnie brakuje wystarczającej otwartości, by móc wymieniać się informacjami. Działania marketingowe firm koncentrują się dzisiaj bardziej na utrzymaniu klienta, na zapewnieniu mu odpowiedniej, ale i innowacyjnej obsługi. Wyzwaniem są z pewnością innowacje, ponieważ wciąż brak jest wystarczającej wiedzy na temat ich wdrażania oraz przykładów faktycznie udanych wdrożeń (takich, które przełożyły się na pozytywny efekt biznesowy). Tutaj znów zacz od zespołu. Wielkie wyzwanie to zaangażowanie ludzi, szczególnie w kontekście coraz większych różnic pomiędzy kolejnymi pokoleniami. Problem pokoleń dotyczy także klientów i ich zmieniających się potrzeb. Jeśli na to nałożymy coraz większą ilość i złożoność obsługiwanych przez contact center procesów i usług, oraz coraz krótszy cykl ich życia, to docieramy do niezwykle istotnego procesu zarządzania wiedzą. Mam tu na myśli gromadzenie, szybkie dotarcie do potrzebnego zasobu i poprawne zastosowanie informacji. Największym problemem polskich menadżerów contact center są niestety ich kompetencje, niedostosowane do nadciągających zmian. W Polsce nie mamy ani jednej instytucji kształcącej w tym kierunku. Nie mamy jasnego standardu wymagań. W początkowym okresie (do 2005 r.) głównym zmartwieniem menadżerów była technologia. Obecnie są to problemy pracownicze, związane z relacjami wewnątrz firmy, a w najbliższej przyszłości będą to problemy związane z komunikacją z rynkiem. Dobry menadżer będzie już nie tylko sprawnym administratorem systemu i sprawnym HR-owcem. Przede wszystkim będzie dobrym psychologiem rozumiejącym treści i emocje zawarte w komunikacji z klientami. Ocena miękkich elementów komunikacji stanie się ważniejsza, niż ocena twardych liczb, a to wymaga całkiem innych kompetencji. Wyzwania stojące przed menadżerami contact center wynikają bezpośrednio z założonych celów biznesowych. Po pierwsze, musimy zapewnić szybką, sprawną obsługę klienta, rozwiązać wszystkie jego problemy w czasie jednego kontaktu. Po drugie, zgodnie z trendem migracji contact center z tzw. cost center do profit center, powinniśmy zapewnić pewien poziom sprzedaży oraz promocji nowych produktów i ofert. To niełatwe zadania, wymagające budowy odpowiednich procesów, właściwych szkoleń dla pracowników, a także wsparcia technologicznego. Dodatkowym wyzwaniem w zarządzaniu contact center jest szkolenie i utrzymywanie motywacji zespołu. Większość działów obsługi boryka się ze sporą rotacją personelu, co utrudnia efektywną pracę. Zapewnienie konsultantom warunków, które zmotywują ich do pracy, zapewnienie ścieżki rozwoju i awansu to aspekty, które w prostej linii przekładają się na jakość pracy działu. WSKAZÓWKA INTERACTIVE INTELLIGENCE Wykorzystuj technologie z sensem. Nie inwestuj na siłę. Przemyśl dokładnie każde nowe wdrożenie i zastanów się, czy rzeczywiście dana technologia jest odpowiednia dla Twojego contact center.

6 10 11 Gorące trendy technologiczne w obsłudze klienta w 2014 roku Osobiście od blisko 3 lat czekam na bardziej dynamiczny rozwój usług z chmury. To technologia, która da zespołom contact center dużo niezależności i zwiększy ich elastyczność pracy. Z punku widzenia Klienta niewątpliwie najlepiej rozwijającą się technologią jest czat. Widać, że coraz więcej firm inwestuje w ten dodatkowy kanał komunikacji. Klienci też coraz częściej podkreślają, że chcą z takiej formy kontaktu korzystać. Nie bez znaczenia jest tutaj komputerów i internetu. Musimy też mocniej nastawiać się na 'mobilną obsługę' z wykorzystaniem smartfonów i tabletów. Sprzedaż tych urządzeń rośnie i poszerza się grono odbiorców, do których moglibyśmy kierować usługi na zupełnie nowym i znacznie bardziej efektywnym poziomie rok nie przyniesie zasadniczych zmian w sposobie obsługi klientów contact center. Wielu konsumentów wciąż będzie komunikować się z firmami za pośrednictwem telefonów stacjonarnych, choć wzrośnie rola smartfonów. Dużym atutem ultramobilnych terminali jest możliwość zapewnienia dostępu zarówno do usług głosowych, jak i internetowych. Firmy będą poszukiwać rozwiązań pozwalających na optymalną obsługę użytkowników telefonii komórkowej. Niewykluczone, że powstaną nowe, interesujące aplikacje ułatwiające komunikację pomiędzy klientami i działem obsługi. Najbardziej znaczącym trendem technologicznym w branży contact center jest aktualnie model Communications as a Service, czyli chmura. W Polsce świadomość korzyści tej nowej technologii jest wciąż stosunkowo niska; rozmawiając z klientami na ten temat często widzimy, jak pozabiznesowe argumenty i obawa przed nowością dominują nad twardym rachunkiem zysków finansowych. Jednak rozwój chmury to tylko kwestia czasu pierwsze udane wdrożenia contact center w chmurze na rynku polskim pociągną za sobą lawinę kolejnych projektów. Obserwujemy również duże zainteresowanie klientów analityką mowy (zarówno w czasie rzeczywistym jak i analizą nagrań), autoryzacją biometryczną oraz rozwiązaniami z zakresu tzw. customer engagement, umożliwiającymi inteligentną analizę zachowania klienta lub potencjalnego klienta w sieci oraz inicjowanie interakcji pod kątem jego potrzeb, w celu zwiększenia współczynnika konwersji. Z pewnością Communication as a Service, czyli, potocznie mówiąc, chmura. Rosnąca popularność tego typu rozwiązań stawia je moim zdaniem na pierwszym miejscu wśród trendów technologicznych. Od lat jestem też fan zastosowań biometrii, technologii związanych z voice recognition oraz komunikacją wideo. Na rynku widać coraz więcej takich wdrożeń. Z wielką niecierpliwością czekam na polskich pionierów autentykacji głosowej. Nie chciałbym odnosić się do technologii jako tych, które wyznaczają kierunki rozwoju call czy contact center. Technologia jest niezbędnym narzędziem, ale istotę rozwoju upatruję bardziej w strategii i operacjach. Niewątpliwie gorącym kierunkiem jest multikanałowość, czyli zapewnienie klientowi możliwości kontaktu i obsługi przez różne kanały kontaktu począwszy od tradycyjnych już dla contact center kanałów takich jak telefon czy , a skończywszy na social media. Rewolucji nie będzie, może to i dobrze. Widocznym trendem będzie 'chmura', a w efekcie dalsze obniżenie progu wejścia i kosztów bieżących. Ten kierunek to jednak i szansa i zagrożenie. Ryzyko, że idąc w oszczędności, przyjmiemy rolę królika doświadczalnego, może okazać się kosztowne w skutkach. Kolejny trend będzie związany ze zmianami modeli marketingowych, dla których contact center jest kanałem komunikacji. Względny spadek znaczenia inbound marketingu opartego o media oraz wzrost e-commerce i mediów społecznościach spowoduje, że komunikacja do contact center będzie coraz bardziej oparta o i czat, a nie telefon. Jeśli miałbym dzisiaj inwestować w technologię dla contact center, to przede wszystkim w automatyzację komunikacji pisanej. Na pewno czeka nas rozwój technologii wideo. Rynek idzie w tym kierunku; wideo popularyzuje się na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych. Coraz więcej firm udostępnia możliwość rozmowy wideo z konsultantem, a klienci doceniają możliwość personalizacji interakcji. Moim zdaniem czeka nas również popularyzacja biometrii, szczególnie w firmach, które wymagają uwierzytelnienia klienta podczas komunikacji z contact center. Klienci nie chcą pamiętać PINów i haseł, doceniają prostotę i szybkość autoryzacji za pomocą głosu. A równocześnie biometria zapewnia pełne bezpieczeństwo. Wciąż rozwijają się media społecznościowe i rośnie ich wykorzystanie w procesach obsługi klienta. Szczególnie ludzie młodzi chętnie i często kontaktują się z contact center na portalach społecznościowych. WSKAZÓWKA INTERACTIVE INTELLIGENCE Warto śledzić nowinki technologiczne wprowadzane przez największych dostawców technologii contact center, jednak przed wdrożeniem poczekaj na przynajmniej kilka referencji!

7 12 13 Jak rynek contact center będzie wyglądał za 10 lat Kamera w telefonie to już standard. Podobne zjawisko pojawia się w nowoczesnych telewizorach. Nie jestem przekonany, że Klienci będą chcieli nadawać swój obraz, ale na pewno będą chcieli widzieć rozmówcę z contact center. Uważam, że jako standard powróci praca 24/7. Jeśli mobilność społeczeństwa będzie rosła w dotychczasowym tempie, to może się okazać, że będziemy zmuszeni dostosować godziny pracy do naszych Klientów, którzy podróżując lub pracując w różnych strefach czasowych będą takiego standardu wymagać. Na rynku pozostaną centra, które będą rozwijały swoje specjalizacje głównie wsparcie techniczne i kwestie związane z bezpieczeństwem/zdrowiem. Pozostałe sprawy zostaną zautomatyzowane w kanałach zdalnych (np. czat) lub w systemach typu 'self service' przez internet i technologie mobilne. Moim zdaniem rynek będzie nadal rozwijał się w kierunku wielofunkcyjnych urządzeń mobilnych z coraz bardziej wyrafinowanym i wszechstronnym interfejsem dotykowym. Za pomocą prostych ruchów typu przeciągnij i upuść będziemy mogli robić zakupy w wirtualnych sklepach, a w razie problemów lub dodatkowych pytań do naszej dyspozycji będzie agent wirtualny lub konsultant contact center. Na pewno rozwinie się samoobsługa. Aplikacje samoobsługowe na urządzenia mobilne wejdą do codziennego użytku. Równocześnie firmy będą starały się wyróżniać prestiżowe produkty i doceniać kluczowych klientów oferując możliwość kontaktu z personalnym doradcą. Wzrośnie również nacisk na jakość obsługi, a mechanizmy społecznościowe umożliwią natychmiastową weryfikację działania contact center oraz staną się znaczącym czynnikiem podczas podejmowania decyzji zakupowych. Wpływ jakości obsługi na lojalność klientów oraz sprzedaż firmy będzie stale wzrastał. Przepowiadanie dość odległej przyszłości w dziedzinie komunikacji jest trochę jak wrażenie z fusów. Ale z drugiej strony kiedy cofniemy się o dziesięć lat wstecz, okazuje się, że nie nastąpiły jakieś drastyczne zmiany. Obecnie najważniejszym kanałem kontaktu pozostaje tradycyjny telefon. W najbliższych latach komunikacja głosowa odgrywać będzie pierwszoplanową rolę, ale zostanie wzbogacona o szereg usług dodatkowych, a przede wszystkim obraz. W 2024 komunikacja wideo stanie się rozwiązaniem ogólnodostępnym. Klienci szybko i łatwo połączą się z biurami obsługi, zestawiając wideokonferencje za pośrednictwem przenośnych terminali, inteligentnych telewizorów czy konsol do gier. Czytałem, że agentów zastąpią maszyny :) Rynek call center zmienia się bardzo dynamicznie. Kierunki rozwoju wyznaczają przede wszystkim zmiany kulturowe społeczeństwa i idąca za nimi zmiana sposobu komunikowania się. Call center (niedalekiej) przyszłości widzę jako w pełni multimedialne, wielokanałowe centrum obsługi, które będzie dysponowało pełną wiedzą na temat klienta i spraw z nim prowadzonych. Uproszczona zostanie większość procedur i procesów, tak że załatwienie sprawy będzie dla klienta szybsze i prostsze. Jednak nadal za organizację tego kontaktu oraz jego realizację będzie odpowiadał człowiek. Większość prognoz wygłaszanych (również przeze mnie) 10 lat temu nie sprawdziła się. Dzisiejszy rynek contact center w Polsce jest zupełnie wyjątkowy i trudno go porównać do jakiegokolwiek innego w Europie. Spodziewam się, że za 10 lat ta różnica znacząco się zmniejszy, czyli upodobnimy się do innych krajów EU. Co to oznacza Przede wszystkim wzrost znaczenia inbound marketingu, wzrost znaczenia kanałów nie głosowych, zwiększenie integracji kanałów komunikacji, ale też ogromną poprawę jakości obsługi. Nie tylko w sensie twardych wskaźników, ale też poprzez lepsze rozumienie procesu komunikacji oraz dopasowanie obsługi klienta do wymagań i oczekiwań. Mam nadzieję, że za 10 lat firmy oferujące klientom obsługę w godzinach 10-17, od poniedziałku do piątku, dawno już zbankrutują, podobnie jak te, które odpowiadają na w ciągu 3 dni roboczych albo odpowiadają nie próbując zrozumieć pytania. Podobny los powinien spotkać firmy, które są w stanie zadzwonić do swojego klienta i 5 razy pod rząd, aby zaproponować mu to, co już dawno ma. Moim zdaniem głównym trendem, wpływającym na rozwój branży i jej kształt za kilka lub kilkanaście lat, będzie dążenie do automatyzacji. Centra obsługi o charakterze technicznym, np. zajmujące się obsługą ubezpieczeń, będą ograniczały kontakt telefoniczny, inwestując w inteligentne rozwiązania samoobsługi lub przekazując interakcje wirtualnym agentom. Już dziś widzimy pierwsze projekty wdrożeń tzw. botów w bankowości i sektorze publicznym. Za parę lat ta technologia może zdominować rynek. Wiele pytań i procesów w contact center jest przecież bardzo powtarzalnych. W obsłudze szkody komunikacyjnej zawsze występuje identyfikacja, pytanie o numer polisy, pytanie o numer rejestracyjny pojazdu Prosta aplikacja może w tym wypadku przejąć dużą część pracy konsultanta. Natomiast w wyspecjalizowanych contact center np. zajmujących się usługami medycznymi kontakt telefoniczny pozostanie podstawowym sposobem komunikacji. Być może zostanie wzmocniony technologiami wideo, które zwiększają komfort interakcji. Nawet pięć lat to dużo na rynku nowych technologii, jednak patrząc wstecz muszę stwierdzić, że ostatnie dziesięciolecie nie zrewolucjonizowało obsługi klienta w contact center. Bardzo możliwe, że kolejne 10 lat też nie przyniesie znaczącej rewolucji. Na pewno centra obsługi będą dążyły do większej automatyzacji w postaci aplikacji samoobsługowych, wyszukiwarek baz wiedzy lub wirtualnych agentów. Upowszechni się wiele technologii niewidocznych z punktu widzenia klienta, ale ułatwiających pracę agenta, takich jak biometria czy geolokalizacja. Jednak kontakt z żywym człowiekiem jest w pewnych sprawach niezastąpiony, więc nawet za kilkanaście lat nadal będą istniały tradycyjne centra zatrudniające konsultantów odbierających telefony i odpowiadających na e. Przyszłość to globalizacja, rosnąca rola samoobsługi w wyrafinowanej formie i coraz bardziej zaawansowana technologia. Rynek prostych usług będzie zdominowany przez automatyczną obsługę. Będziemy prawdopodobnie rozmawiać z botami już dziś awatary na stronach internetowych udzielają nam informacji i nie ma już praktycznie żadnych przeszkód, by maszyna nie mogła odpowiadać na pytania zadawane głosem. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić o tym, że automatyczne programy tłumaczące pozwolą agentom call center rozmawiać w nieznanych sobie językach. Urządzenia mobilne będą już od dawna głównym narzędziem wielokanałowej komunikacji z contact center. WSKAZÓWKA INTERACTIVE INTELLIGENCE Automatyzacja to najważniejszy trend w rozwoju rynku contact center. Zastanów się, jakie procesy możesz łatwo zautomatyzować i zapytaj swojego dostawcę, jak może Ci w tym pomóc.

8 14 15 Jak wybrać efektywne oprogramowanie dla contact center Lista kontrolna Przed podpisaniem umowy na nowe oprogramowanie contact center nie zapomnij sprawdzić: Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Inne potrzeby ma call center na 20 stanowisk, a inne 500-stanowiskowe. Na pewno należy określić kanały kontaktu oraz typy spraw obsługiwane w ramach naszego contact center. Duże znaczenie mają ewentualne integracje oprogramowania contact center z aplikacjami biznesowymi. Dla mnie szczególnie ważny jest cały obszar związany z raportami i analizą danych - bez tej funkcji nawet najlepsze oprogramowanie jest nieprzydatne. Praca contact center w znacznym stopniu bazuje na liczbach, zatem jeśli system nie wspiera tego elementu, to lepiej z niego zrezygnować. Ostatnią rzeczą jest rozwojowość danego oprogramowania:. Dobre oprogramowanie powinno wystarczyć na 3 do 5 lat pracy. Mądrze. Na rynku jest przynajmniej kilkunastu producentów i kilkudziesięciu integratorów systemów call center. Wszystkie systemy co do jednego realizują najważniejszą funkcję zestawiają połączenia telefoniczne. Aby mądrze wybrać oprogramowanie musimy przede wszystkim wiedzieć, do czego chcemy go użyć, jak wyglądają procesy, które wymagają takiego systemu, jak kontaktują się z nami nasi klienci, jakie są ich preferencje i w końcu jak bardzo krytyczne jest działanie systemu, czyli ile pieniędzy stracimy, jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie on działać. Poniżej przedstawiliśmy listę kontrolną, która przyda się każdej firmie przygotowującej się do przetargu na oprogramowanie contact center. W skrócie, najważniejsze jest dobre zdefiniowanie wymagań w stosunku do dostawcy. Ile kanałów ma obsługiwać system Jakie integracje planujemy Czy bardziej opłaca nam się wdrożenie tradycyjne, czy chmurowe Warto oczywiście sprawdzić stabilność finansową dostawcy, innowacyjność produktu (dobrym wskaźnikiem są tutaj roczne nakłady na R&D), lokalne referencje firmy u klientów z naszej branży, a także dokładnie przyjrzeć się mapie rozwoju produktu. Nie chcemy przecież inwestować w system, którzy po kilku latach stanie się przestarzały, bo dostawca przestanie go rozwijać. Ważnym elementem przetargu są wizyty referencyjne, gdzie możemy zobaczyć system w działaniu i porozmawiać z osobami, które doskonale znają jego plusy i minusy. Przy dużych projektach na kilkaset stanowisk warto przeprowadzić tzw. proof of concept. W tym wypadku klient zleca dostawcy wykonanie pewnych zadań w środowisku testowym, sprawdzając realne możliwości systemu. Pozycja dostawcy na rynku: o rok założenia (okres działalności na rynku) o stabilność finansowa: struktura organizacyjna i własnościowa, wyniki finansowe ostatnich lat o zasięg geograficzny o zasięg sieci partnerskiej, lokalni partnerzy o innowacyjność, inwestycje w R&D o branżowe know-how o czas istnienia produktu/technologii contact center na rynku o referencje produktu/technologii Charakter produktu: o jeden/wielu dostawców, ilość punktów kontaktu w razie problemów o zewnętrzne oceny produktu (nagrody branżowe, raporty analityczne) o wymagania w zakresie infrastruktury o polityka wprowadzania aktualizacji (ile aktualizacji, jak często) o wdrożenie w chmurze lub outsourcing o wsparcie: czas reakcji i koszty o warunki i okres rozwiązania umowy o koszty produktu Wymagania techniczne o krótki czas wdrożenia o wsparcie dla multimediów z możliwością rozwoju o dodatkowe kanały komunikacji o wsparcie dla integracji z innymi systemami (ERP, CRM) o gwarancje bezpieczeństwa i wysokiej dostępności o innowacyjność technologiczna, wsparcie dla nowinek technologicznych o dopasowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań biznesowych o łatwość rozbudowy i migracji o przejrzysta i prosta konfiguracja o łatwość obsługi i użytkowania, intuicyjny interfejs o elastyczność, łatwość wprowadzania modyfikacji o bardzo dużo opcji raportowania o skalowalność, modularność

9 16 17 Podsumowanie Co oznacza sukces w zarządzaniu contact center Sukces contact center to zadowolony, lojalny klient. Jednak nie ma gotowej recepty na osiągnięcie tego celu. Eksperci zauważają, że osiągnięcie sukcesu wymaga sprawnego zarządzania oraz osiągnięcia równowagi pomiędzy wieloma różnymi aspektami funkcjonowania działu: ważny jest zmotywowany zespół, realnie zaplanowane KPI, właściwe zastosowanie nowych technologii, a przede wszystkim słuchanie głosu klienta. Przed jakimi wyzwaniami stają dziś menadżerowie obsługi klienta Duże wyzwanie dla menadżerów contact center stanowi zbudowanie zmotywowanego, wydajnego zespołu konsultantów. Praca konsultanta jest niełatwa i słabo opłacana, co dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie pozafinansowych motywatorów, które zrekompensują niskie zarobki. Drugi trudny obszar w zarządzaniu contact center to adaptacja do szybko zmieniających się potrzeb i preferencji klientów, szczególnie w aspekcie dynamicznego rozwoju technologii komunikacyjnych. Aktualne trendy technologiczne w contact center Większość ekspertów wymienia chmurę jako najbardziej obiecującą spośród aktualnych nowinek technologicznych. Obsługa klienta w wielu kanałach kontaktu stała się już w contact center standardem, ale przewiduje się, że w najbliższym czasie komunikacja pisana będzie wypierać interakcje głosowe. Wzrośnie wykorzystanie czatu oraz mediów społecznościowych. Popularyzacja smartfonów wymusi inwestycje w różnego rodzaju aplikacje obsługi i samoobsługi klienta na urządzeniach mobilnych. Spodziewany jest też rozwój biometrii. Rynek contact center 2024 Automatyzacja powtarzalnych, typowych procesów obsługi klienta w contact center wydaje się najważniejszym trendem w szerokim horyzoncie czasowym. Z drugiej strony jednak wiele wyspecjalizowanych centrów obsługi lub nietypowych problemów klienta nie może odbywać się bez wsparcia żywego konsultanta, zatem raczej nie grozi nam przejęcie contact center przez roboty. Na pewno wzrośnie popularność inteligentnych wyszukiwarek baz wiedzy, aplikacji automatyzujących procesy i wirtualnych agentów. Przyszłość z Interactive Intelligence Odpowiedni system może znacząco ułatwić życie menadżerom contact center. Przykładowo, w zakresie motywacji i zarządzania zespołem przydają się moduły oceny konsultantów. W systemie Interactive Intelligence każdy pracownik ma dostęp do swoich wyników i może zobaczyć, jak wypada na tle zespołu. Widzi również oceny przyznane mu przez przełożonych i ma możliwość dyskusji krytycznych opinii. Warto też zauważyć, że system contact center stanowi podstawowe narzędzie pracy konsultanta, zatem stworzenie przyjaznego, wydajnego interfejsu jest ważnym elementem tworzenia dobrej atmosfery w zespole. Nic nie irytuje bardziej niż konieczność przepisywania codziennie tych samych danych do dwóch różnych aplikacji lub wielokrotne klikanie, aby otworzyć system, z którego konsultant korzysta kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Dobre oprogramowanie musi również umożliwiać słuchanie głosu klienta. Jak zauważają eksperci, to klient jest ostateczną wyrocznią dla działań tej jednostki. Śledzenie jego opinii za pomocą krótkich ankiet satysfakcji, najlepiej prowadzonych bezpośrednio po rozmowie, za pomocą automatycznych narzędzi (nagrania w IVR), powinno stać się rutynowym działaniem menadżerów. Interactive Intelligence oferuje taką funkcję w aplikacji Interaction Feedback systemu CIC. W zakresie obiecujących innowacji technologicznych eksperci wymieniają chmurę, technologie mobilne, nowe kanały komunikacji takie jak czat, wideo i media społecznościowe, a także usługi i aplikacje dodatkowe, jak biometria, geolokalizacja czy analiza mowy w czasie rzeczywistym. Warto zatem sprawdzić, czy oprogramowanie naszego dostawcy wspiera powyższe technologie lub przynajmniej daje możliwość łatwej integracji z wyspecjalizowanymi aplikacjami tego typu. Wreszcie automatyzacja, czyli trend przyszłości. Czy nasze contact center posiada powtarzalne, proste procesy, które moglibyśmy zautomatyzować w systemie informatycznym Interactive Intelligence rekomenduje tutaj funkcję automatyzacji procesów biznesowych na bazie technologii komunikacyjnych. Wykorzystuje ona takie dobrze znane technologie jak kierowanie interakcji zgodne z umiejętnościami, nagrywanie czy monitoring obecności w czasie rzeczywistym do zarządzania i śledzenia procesów biznesowych w obrębie całej firmy. Technologia nie tylko automatyzuje proste zadania, ale również umożliwia kontrolę procesów przebiegających częściowo poza contact center, niwelując tradycyjną barierę pomiędzy działem obsługi klienta a innymi departamentami przedsiębiorstwa.

10 Interactive Intelligence Interactive Intelligence od 1994 roku wyznacza kierunek rozwoju technologii komunikacji biznesowej i obsługi klienta. Nasz wielofunkcyjny pakiet oprogramowania komunikacji IP, Customer Interaction Center (CIC) został zaprojektowany, aby rozwiązać problem skomplikowanej administracji, wysokich kosztów i słabej integracji systemów wielopunktowych. Naszymi klientami w Polsce są m.in. Nowy mbank, Allianz, Raiffeisen Polbank, Urząd m.st. Warszawy czy ZUS. Na świecie współpracujemy z takimi markami jak BMW, BP, US Airways czy Kimberly-Clark. Interactive Intelligence Waliców Warszawa Telefon:

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010

w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 w w w.erp.comarch.pl Nr 1/2010 Rynek docenia sprawdzone strategie Napływające ze światowych rynków informacje zwiastują ożywienie gospodarcze. Comarch wychodzi z kryzysu gospodarczego o krok przed konkurencją.

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo