SPRAWOZDANIE PREZESA LOK NOWE BRZESKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE PREZESA LOK NOWE BRZESKO"

Transkrypt

1 LIGA OBRONY KRAJU Koło Miejsko - Gminne Nowe Brzesko Walne Zebranie podsumowujące działalność w okresie SPRAWOZDANIE PREZESA LOK NOWE BRZESKO Nowe Brzesko 16 kwietnia 2015 r. Koło Miejsko-Gminne LOK Nowe Brzesko od chwili reaktywacji w dniu 23 sierpnia 1992r. działa nieprzerwanie wychowując w duchu patriotycznoobronnym dzieci i młodzież, organizując i współorganizując każdego roku kilkanaście imprez i uroczystości, głównie dla dzieci i młodzieży. Zaliczyć do nich należy zawody strzeleckie, różne konkursy i wycieczki edukacyjno-krajoznawcze. W Kole LOK działały w latach sekcje: strzelecka, modelarska, turystyczna, logistyczna, informatyczna, tenisa stołowego. Koło na r. zrzeszało 50 czynnych Członków, 5-ciu Honorowych, a 20 osób to dzieci i młodzież systematycznie biorąca udział w zawodach strzeleckich tenisa stołowego. Koło LOK dysponuje grupą uprawnionych instruktorów do prowadzenia zajęć strzeleckich. Dla młodzieży startującej w zawodach i konkursach pozyskiwaliśmy z różnych źródeł nagrody, współpracując m.in. z Samorządem Gminnym, MGCKiP, ŚDS i ZERiI, Sponsorami. Posiadamy krytą i w pełni zautomatyzowaną strzelnicę LOK w Nowym Brzesku oddaną do użytku w 1998 roku, na której corocznie organizowaliśmy wiele zawodów strzeleckich, w tym m.in.: Turniej Czterech Tarcz, zawody z okazji Dnia Dziecka, zawody z okazji Dni Nowego Brzeska, Święto Niepodległości. Organizowaliśmy Dzień LOK-ówki i Święto Latawca, wycieczki, a w okresie Świąteczno-Noworocznym współorganizowaliśmy Wieczór Kolęd. Największym wyzwaniem dla Zarządu LOK i całego Koła LOK Nowe Brzesko w mijającej kadencji było współorganizowanie godnych obchodów 70-lecia RP 1944 w 2014r, tym budowa i odsłonięcie Pomnika 1944 w Hebdowie w dniu 15 sierpnia 2014r. W zadania te było zaangażowane wiele osób. LOK wydał szczegółowy RAPORT 1944 z tych działań. W latach Zarząd LOK Nowe Brzesko pracował w następującym składzie: Arkadiusz Fularski (prezes), Dominika Resil-Molo (I-szy wiceprezes), Tomasz Sasiński, Ryszard Garbarz, Stanisław Grzyb (wiceprezesi), Agnieszka Walczak (sekretarz), Elżbieta Garbarz (skarbnik) oraz członkowie Zarządu: Irena Fularska, Kinga Zathey-Stąpor, Maria Kuracińska, Józef Krosta, Zygmunt Chodorowicz, Jarosław Błaszkiewicz. Przedstawiając poniżej szczegółowy harmonogram działań w latach składam serdeczne podziękowania WSZYSTKIM zaangażowanym w działalność Koła w okresie sprawozdawczym. Dziękuję Zarządowi Koła LOK, KR LOK, Instruktorom LOK, wszystkim Członkom LOK opłacającym corocznie składki, Sympatykom, Samorządowi Miejsko-Gminnemu, MGCKiP, ŚDS Gruszów, ZERiI, Sponsorom, Komitetowi Gminnemu Dziękuję też ZK i BWP RP, a zwłaszcza Panu prezesowi por.rez. śp. Tadeuszowi Mykale za pomoc przy Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za wspólną, bardzo owocną pracę w LOK w latach Prezes Koła M-G LOK Nowe Brzesko Arkadiusz Fularski.

2 DZIAŁALNOŚĆ LOK NOWE BRZESKO w 2011 r. Styczeń - Ferie z LOK Nowe Brzesko - Turniej Czterech Tarcz, 19 stycznia Zjazd Rejonowy Nowa Huta, udział czterech osób, 30 marca Zjazd Wojewódzki LOK w Krakowie, udział delegata, 18 kwietnia - pożegnaliśmy prezesa śp. Henryka Pietrasa, sztandar, 21 maja - LOK i ZERiI, zorganizowały wycieczkę w Świętokrzyskie. 30 kwietnia - LOK i ZERiI wycieczka w Żywieckie, września - LOK i ZERiI wyjazd do Lichenia, 1 października Święto Latawca na LKS, 4 listopada - Zarząd Kola Miejsko-Gminnego LOK, 11 listopada Święto Niepodległości, 4 grudnia - Dzień Pielgrzyma w Hebdowie, udział ze sztandarem, 9 grudnia Kultura LOK, wyjazd do Kina na film pt. Listy do M. DZIAŁALNOŚĆ LOK NOWE BRZESKO w 2012 r. 12 stycznia Walne LOK, Wieczór Kolęd w Gruszów ŚDS, 18 stycznia Zarząd Rejonowy LOK Nowa Huta, 31 stycznia - Wyjazd na Koncert Mazowsza do NCK-u Nowa Huta. Luty Ferie zimowe - Turniej Czterech Tarcz. 15 lutego - wyjazd na Musical do PWST w Krakowie, 18 lutego - spektakl Agaty Klimczak w Niepołomicach, 23 lutego - Kraków, ul. Mikołajska, Agata Klimczak, koncert, 18 kwietnia pogrzeb pani Marii Bednarskiej (100 lat), sztandar. 3 maja - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji, sztandar. 28 maja - Zarząd LOK, 31 maja i 1 czerwca Dzień Dziecka, zawody strzeleckie dla 80-ciu dzieci, 16 czerwca Pielgrzymko-wycieczka - Sanktuarium Ojca PIO, 27 lipca - Zarząd LOK, 29 Lipiec Dni NB, turniej piłki siatkowej, zawody strzeleckie, 11 sierpnia - wyjazd do Sanktuarium w Czernej, zamek w Tenczynku, obiad, 15 sierpnia - obchody 20-lecia LOK, Hebdów i Gruszów, września V-ta Jubileuszowa Pielgrzymka do Lichenia, 22 września - wycieczka LOK do Szczawnicy, wspólnie z Kołem Emerytów, 29 września - Święto Latawca i Balonów, ognisko, kiełbaski z rusztu, 16 października - byliśmy na filmie z Woody Allenem "Paryż - Manhattan", 28 października - posiedzenie Zarządu LOK i KR LOK NB. 11 listopada - zawody strzeleckie o Puchar Niepodległości, 8 grudnia - udział ze sztandarem LOK w Hebdowie, Dzień Pielgrzyma, 24 grudnia wydrukowanie okolicznościowej kartki świątecznej LOK, Cały rok prowadzenie strony internetowej LOK. DZIAŁALNOŚĆ LOK NOWE BRZESKO w 2013 r. 13 stycznia Koncert Kolęd w Filharmonii Krakowskiej, 23 stycznia walne zebranie LOK, Wieczór Kolęd, 16 do 25 stycznia - Turniej Czterech Tarcz Ferie zimowe, 7 marca - Dzień Lokówki, organizowany z okazji Dnia Kobiet, 21 marca - wyjazd do kina na film pt. SYBERIADA, 24 marca - udział w uroczystościach 85. lecia ur. ks. J. Bryły w Krakowie, 6 kwietnia - pożegnanie zimy, topienie Marzanny, herbata w Hebdowie, 3 maja - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji, udział ze sztandarem, 22 maja Zarząd LOK,

3 1 czerwca - Dzień Dziecka z LOK w Nowym Brzesku, Koziołek Matołek, 15 czerwca wycieczka do Szczyrku, 30 czerwca (niedziela) - wyjazd na Piknik Lotniczy do Czyżyn, Lipiec i sierpień - Wakacje na strzelnicy z LOK, treningi strzeleckie, 20 lipca - wycieczka do GIDLE, Częstochowy, Olsztyna k. Częstochowy, 25 lipca - Zarząd LOK, 28 lipca - zawody strzeleckie, Puchar 1944, 31 sierpnia (sobota) Zarząd LOK w Kościelisku, Uchwała dot. 1944, 16 września - spotkanie organizacyjne Komitetu ds. obchodów 1944r, 26 września Zarząd LOK, 29 września - Święto Latawca na LKS Nowe Brzesko, 18 października - spotkanie Komitetu ds. obchodów 1944r, 7 listopada - Zarząd LOK, 11 listopada - Święto Niepodległości, zawody strzeleckie i tenisa stołowego, 13 listopada - spotkanie Zespołu ds. Konkursu 1944r. 20 listopada - spotkanie Zespołu ds. Konkursu 1944r. 24 listopada Filharmonia Krakowska, Musical CUDA REBEGO, 4 grudnia - Spotkanie Komitetu ds. 1944r. 8 grudnia - udział ze sztandarem LOK w Hebdowie, X-ty Dzień Pielgrzyma. 22 grudnia - Świąteczny Zarząd LOK i KR w Hebdowie, 27 grudnia - wyjazd na kolędy do kawiarni KURANT w Krakowie. Ponadto w 2013r. - koordynowano prace Zespołu ds. obchodów 70. Rocznicy 1944r. - ogłoszono i koordynowano Konkursy ds. 1944r. - zakupiono 4. nowe karabinki pneumatyczne, - wymieniono drzwi wejściowe na strzelnicę, poprawiono elewację, - wykonano wystawę modelarską na strzelnicy - podświetlono wystawę, - odnowiono szafy na strzelnicy, w tym szafy metalowe, - zakupiono tablice korkowe na strzelnicę, - odnowiono wystawę fotograficzną na strzelnicy, dot. bieżącej działalności, - wykonano wystawę fotograficzną na strzelnicy dotyczącą 1944r. - uporządkowano strzelnicę i Salę Tradycji naprzeciw strzelnicy, - wydrukowano okolicznościowe kartki, - kontynuowano prowadzenie kroniki LOK, - zebrano od wszystkich członków składki członkowskie, - zawieszono baner na strzelnicy LOK. - wykonano pieczęć okolicznościową uporządkowano otoczenie pomnika Powstańców z 1944r. - uporządkowano otoczenie nagrobków Powstańców z 1944 i uporządkowano otoczenie nagrobka Ignacego Woźniakowskiego, - promocja w gazetach i Internecie działań LOK Nowe Brzesko. - Prowadzenie strony: DZIAŁALNOŚĆ LOK NOWE BRZESKO w 2014 r. 13 stycznia Walne zebranie, Wieczór Kolęd, 5,7,12 i 14 - Luty - Turniej Czterech Tarcz Ferie zimowe, 8 marca - Dzień Lokówki, wyjazd do kina organizowany z okazji Dnia Kobiet, 12 marca Konkurs Wiedzy o "1944" eliminacje szkolne, 16 marca - wyjazd na koncert do Niepołomic, 10 kwietnia - wykład LOK, w klasie mundurowej LO Proszowice, 2 maja - obchody Święta Flagi, 3 maja - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji, sztandar, 14 maja Konkurs 1944 eliminacje Gminne 1944r. 17 maja - wyjazd do GIDLE, Częstochowy, Ojciec PIO,

4 28 maja Zarząd LOK, 1 czerwca - Dzień Dziecka z LOK w Nowym Brzesku. 12 czerwca - wizyta uczniów LO Proszowice na strzelnicy LOK Nowe Brzesko, 13 czerwca Konferencja Regionalna 1944 w Proszowicach. 17 czerwca - trening strzelecki dla młodzieży z SP Mniszów, 24 lipca - Zarząd LOK, 27 lipca - zawody strzeleckie i tenisa stołowego o Puchar Rzeczpospolitej Partyzanckiej ta Rocznica Powstania Lipcowego, 2 sierpnia - wycieczka w Żywieckie, Rychwałd, statek, Wadowice, 5 sierpnia - udział w uroczystościach w Skalbmierzu, sztandar LOK, 15 sierpnia - udział w uroczystościach 1944r, w Hebdowie, 6 i 7 września X-ta Miejsko-Gminna Jubileuszowa Konferencja "1944" w Piwnicznej, podsumowanie organizacji obchodów "1944". 26 września Zarząd LOK, 28 września - Święto Latawca na LKS Nowe Brzesko, 6 listopada - Zarząd LOK, 11 listopada - obchody Święto Niepodległości. Ponadto w 2014r. - pomoc dla ZK RP i BWP, przy pozyskaniu nowej tablicy na Pomnik 1944, - pomoc przy budowie Pomnika 1944 w Hebdowie, - pomoc przy uporządkowaniu: Pomnika Powstańców z 1944r. - wydrukowanie okolicznościowej kartki 1944r, - koordynowanie prac Zespołów ds. obchodów 70. Rocznicy 1944r, na poziomie Regionalnym (Powiaty: Proszowice, Pińczów, Kazimierza Wielka), udział w obradach Regionalnych 1944r. w dniach: I-sze: 27 stycznia 2014r. w Nowym Brzesku, II-gie: 27 lutego 2014r. w Proszowicach, III-cie: 27 marca 2014r. w Koniuszy, IV-te: 24 kwietnia 2014r. w Skalbmierzu, V-te 29 maja 2014r. w Chrobrzu, powiat Pińczów, 13 czerwca 2014r. - konferencja w Proszowicach, 5 sierpnia 2014r. - udział w uroczystościach w Skalbmierzu, 6-7 września 2014r. Piwniczna podsumowanie wszystkich Konferencji i działań "1944" w 2013 i 2014r. - Koordynowanie prac Społecznego Miejsko-Gminnego Komitetu Obchodów 70. Rocznicy Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 i Powstania Lipcowego w Gminie Nowe Brzesko, nazywane też Konferencjami Które odbyły się w dniach: I-sze 16 września 2013r. w Nowym Brzesku (założycielskie), II-gie 18 października 2013r. w Nowym Brzesku, III-cie 4 grudnia 2013r. w Nowym Brzesku, IV-te 27 stycznia 2014r. Nowym Brzesku, V-te 28 lutego 2014r. w Nowym Brzesku, VI-te 25 marca 2014r. w Nowym Brzesku, VII-me 30 kwietnia w Nowym Brzesku, VIII-me 28 maja 2014r. w Nowym Brzesku, IX-te 10 lipca 2014r. w Nowym Brzesku, X-te Jubileuszowe 6 września 2014r. w Piwnicznej (zakończenie prac). - wydanie w 2013r. opracowania LOK o 1944r. pt. RZECZPOSPOLITA PARTYZANCKA 1944 i w 2014r. RAPORTU 1944 z działań Komitetu 1944r. w latach 2013 i 2014 r. - dalsze prowadzenie kroniki LOK, - promocja w gazetach i Internecie działań LOK Nowe Brzesko, radio Kraków. - prowadzono stronę:

5 OPRACOWANIE PREZES LOK W LATACH ARKADIUSZ FULARSKI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W GMINIE CZERNICHÓW ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W GMINIE CZERNICHÓW ZA ROK 2013 Międzybrodzie Bialskie 10.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W GMINIE CZERNICHÓW ZA ROK 2013 Nazwa podmiotu: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA POLSKO-NORWESKIEGO W WARSZAWIE. INFORMATOR NR 1 (28)/2011 (Sprawozdanie z działalności w roku 2010, 50-lecie TP-N)

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA POLSKO-NORWESKIEGO W WARSZAWIE. INFORMATOR NR 1 (28)/2011 (Sprawozdanie z działalności w roku 2010, 50-lecie TP-N) ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA POLSKO-NORWESKIEGO W WARSZAWIE INFORMATOR NR 1 (28)/2011 (Sprawozdanie z działalności w roku 2010, 50-lecie TP-N) Warszawa, marzec 2011 Orkiestra Lillestrøm Musikkorps w czasie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 Kronika Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Rok szkolny 2009/2010 1 IX 2009. Rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Starosta Łęczyński Adam Niwiński, który pogratulował osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2011/2012 rozpoczęty Piątek, 02. Wrzesień 2011 21:00 Z dniem 1 września 2011r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012, zdjęcia z tej uroczystości do obejrzenia w galerii.

Bardziej szczegółowo

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.:

4,9% ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA POŻYCZKA. Jubileusz Par Kino 3D w Libiążu! Nowe obiekty sportowe PROMOCJA W NUMERZE M.IN.: !"# $ %&' %( ) * +$ (" ", )& -. $ / 0 0. 0 12342567851769-8:-; 25?< Nr 63 Styczeń - Marzec 2015 ISSN 1895-6831 8513@5? 63 186

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury...

GMINA WILAMOWICE. Codziennie bliżej kultury... GMINA WILAMOWICE Codziennie bliżej kultury... Kontakt: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach 43-330 Wilamowice, ul. Staszica 2 tel. 33/845-73-45, 515-101-965 e-mail: mgok@wilamowice.pl, gci@wilamowice.pl

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach: HISTORIA CSP Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 GMINA KOSZĘCIN Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy świątecznym stole

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego ul. Pawliczka 16, 41 800 Zabrze tel./fax (032) 370 15 34, kom. 0692998247

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

NUMER 9 - STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2013 R.

NUMER 9 - STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2013 R. Przegląd Suski w w w. su s z. p l BE ZPŁ ATNY BIULET YN MIES ZK AŃCÓW NUMER 9 - STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2013 R. ISSN 2083-1471 Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie. 50 lat szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie. 50 lat szkoły Historia Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie 50 lat szkoły Co można wyczytać ze starej kroniki? W zaciszu szkolnego archiwum leży duża, zielona kronika, którą wyjmowałam na lekcje historii pokazując

Bardziej szczegółowo