Zarządzanie, integracja i udostępnianie obrazów teledetekcyjnych na przykładzie oprogramowania ER Mapper 7.01 oraz Image Web Server 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie, integracja i udostępnianie obrazów teledetekcyjnych na przykładzie oprogramowania ER Mapper 7.01 oraz Image Web Server 7."

Transkrypt

1 Zarządzanie, integracja i udostępnianie obrazów teledetekcyjnych na przykładzie oprogramowania ER Mapper 7.01 oraz Image Web Server 7.0 (ERM) ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9, Kraków Tel. +48-(0) Faks +48-(0) WGS84 N E

2 Earth Resource Mapping Ltd. Siedziba: Perth, Australia Rok powstania: 1989 CEO: Stuart Nixon Kalendarium premiera ER Mapper wersje ER Mapper 6.0(kompresjaECW!) wersje ProGea Consulting autoryzowany dystrybutoroprogramowania ERM Ltd ER Mapper ER Mapper 6.4 Service Pack ER Mapper ER Mapper 7.01 Produkty:

3 ER Mapper w Polsce Zainstalowane licencje: - licencje edukacyjne: 17 pakietów (x5) - licencje komercyjne: 8 Wybrani użytkownicy ER Mapper w Polsce: PGNiG IMGW Kraków PIG Taxus SI Instytut Badawczy Leśnictwa BULiGL Białystok Tatrzański Park Narodowy AR Poznań AGH Kraków Geomat Sp. z.o.o. Politechnika Gdańska Siedlik-Geograf Sp. z o.o. Uniwersytet Gdański Uniwersytet Wrocławski Akademia Świętokrzyska SGGWWarszawa AR Kraków

4 ER Mapper: Generowanie ortofotomap (lotniczych i satelitarnych): -ortorektyfikacja -mozaikowanie -wyrównanie tonalne Kalibracja i transformacja rastrów Przetwarzanie obrazu: -formu ły matematyczne (np. NDVI) -transformacje histogramu -filtry Klasyfikacje obrazu Analizy obrazów hiperspektralnych Generowanie modeli 3D Import / eksport popularnych formatów GIS (np. SHAPE) Generowanie NMT Kompilacja map Koncepcja ERM Kompletne rozwiązanie przetwarzania i prezentacji obrazów Image Web Server: Udost ępnianie GB i TB danych rastrowych przez Internet / Intranet Protokó ł przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym Technologia 'Active Zoom' Integracja z serwerami WebGIS Kompresja ECW: Otwarty standard Kontrola nad parametrami kompresji Pe łna informacja o geopozycji Kompresja obrazów wieloi hiperspektralnych Bezp łatny kompresor* Bezp łatne aplikacje typu plug-in * dla niekomercyjnych produktów, na zasadzie licencji GPL

5 Przetwarzanie obrazu (1) Metoda tradycyjna Pojedyncza operacja A 400 MB wzmocnienie kontrastu B 400 MB wymaganyzapis obrazu wynikowego do pliku B 400 MB filtr mediany C 400 MB Szybki przyrost objętości przetwarzanych danych i wydłużenie czasu. C NDVI D 400 MB 100 MB

6 Przetwarzanie obrazu (2) Metoda ER Mapper 400 MB Algorytm przetwarzania: -kontrast i jasno ść -filtry -formu ły (PC, NDVI, etc.) -o świetlenie, etc. Przykład algorytmu ECW 8 MB Algorytm zbiór kroków i instrukcji, wykorzystywanych przez ER Mapper w procesie przetwarzania danych wejściowych, w celu otrzymania końcowego, wzmocnionego obrazu Efekt działania algorytmu Plik algorytmu 7 KB Diagram przetwarzania Powierzchnie i warstwy

7 Koncepcja ERM Asystenci narz ędzia wspomagające pracę Asystenci: mozaikowania wyrównania tonalnego generowania warstwic ortorektyfikacji obrazów Landsat przetwarzania danych Aster modelowania powierzchni 3D... Tematyczne belki narzędzi GIS teledetekcja le śnictwo klasyfikacja kompresja geofizyka radar przetwarzanie wsadowe...

8 Obsługiwane formaty plików Bezpośredni odczyt formatów: ER Mapper, ECW, BMP, JPEG, HDF, TIFF, GeoTIFF, ESRI, BIL, DOQQ, SpotView i wielu innych Import innych formatów rastrowych Możliwość tworzenia własnych narzędzi importu Rozpoznawanie formatów sensorów satelitarnych, sejsmicznych i innych Bezpośredni dostęp do formatów systemów GIS, baz danych, bez potrzeby importu Import danych wektorowych oraz GIS: AutoCAD DXF, ARC/INFO, SHAPE (ESRI), MicroStation DGN

9 Wyświetlanie wartości obrazu Profil wartości, sąsiedztwo Wykres rozproszenia Statystyki obrazu Geopozycja (2) Profil Geopozycja (1)

10 'Geolinkowanie' obrazu Geolinkowanie technikapozwalaj ąca na analizę tego samegoobszarugeograficznegoprzy u życiu różnych zestawów danych imetodprzetwarzania. Tryb Window ten sam obszar Tryby Overview Zoom / Overview Roam główne okno kontroluje podgląd, pozostałe pokazują Tryb Screen uzupe łnianie się obrazów obszar wskazany na oknie głównym

11 Modyfikacja histogramu, wzmacnianie kontrastu Techniki wzmacniania (poprawy) kontrastu uwydatnianie subtelnychró żnic w wartościach danych Transformacje: liniowe, Gaussa, progowe, logarytmiczne, wykładnicze Linia transformacji kontroluje przypisanie wartości danych do wyświetlanych kolorów i jasnościobrazu Przed... 99% Contrast Enhancement Po...

12 Filtry przestrzenne Filtry przestrzenne wzmocnienia wartości interpretacyjnej obrazu. Filtry modyfikują wartości każdego piksela w odniesieniu do wartości pikseli go otaczających. Działanie filtrów polega na usunięciu pewnych spektralnych lub przestrzennych częstotliwości by wzmocnić pożądane cechy w obrazie. Dwuwymiarowa macierz filtra krawędziowego Filtr mediany napisany w C Brak Filtr dolnoprzepustowy Filtr górnoprzepustowy Filtr imitujący oświetlenie Filtr mediany

13 Użycie formuł Formuły - operacje arytmetyczne, logicznei statystyczne. Formuły - przetwarzają każdy poszczególny piksel obrazu. LANDSAT ETM+ LANDSAT ETM+ : ekstrakcja obszarów leśnych (dwie formuły oraz filtr dolnoprzepustowy) Zastosowania formuł: -ekstrakcja tematycznych informacji z obrazów wielospektralnych (np. NDVI) - łączenie danych ( data fusion ) -wyizolowanie interesuj ących zakresów danych czy regionów geograficznych -kompresja (przekszta łcenia) obrazu wielospektralnego (np. analiza głównych składowych) -korekcja efektów atmosferycznych, winietowanie obrazów satelitarnych i lotniczych

14 Colordraping, merging Colordraping wy świetlaniedanych z jednego obrazu na innym obrazie, który kontroluje jasność lub intensywność kolorów. Merging łączenie danych z różnych sensorów, pozwala wykorzystać zalety każdegoz nich. QuickBird MS 321, rozdzielczość 2.4 m Model powierzchni terenu Cieniowany, barwny model powierzchni terenu Cieniowany model powierzchni terenu Połączona informacja ze skanerów MS i Pan satelity QuickBird QuickBird Pan, rozdzielczość 0.6 m

15 Detekcja zmian * ** * Detekcja zmian środowiska przyrodniczego: -zr ęby, -zalesienia, -sukcesja, -po żary leśne, -gradacje owadów itp. ** * ** *IKONOS MS 321, VIII.2001 Rozdzielczość 4 m **QuickBird MS 321, IX.2003 rozdzielczość 2.4 m

16 Widok 3D perspektywa i przelot Tworzenie złożonych wizualizacji 3D oglądanych w rzucie perspektywicznym oraz wykonywanie wirtualnych przelotów nad modelowaną powierzchnią Wirtualny przelot Powierzchnie 3D: ortofotomapa i mapa topograficzna udrapowane na SRTM oraz kompozycja barwna SRTM (skala Z = 5:1) Magurski Park Narodowy (skala Z = 3:1)

17 Integracja danych wektorowych Zestaw narzędzi do edycji danych wektorowych Asystent generowania warstwic Bezpośredni odczyt formatów:autocad DXF, ARC/INFO Coverage, MicroStation DGN Import popularnych formatów: ESRI SHAPE Edycja formatu ARC/INFO Coverage

18 Klasyfikacja nienadzorowana Klasyfikacja nienadzorowana(isoclass) okre ślenie liczby klas, kanałów spektralnych oraz prawdopodobieństwoklasyfikacji pikseli. ER Mapperumo żliwia ocenę dokładności klasyfikacji przez statystyczne porównaniejejefektów z próbami terenowymi lub ze sklasyfikowanym obrazemwzorcowym.

19 Klasyfikacja nadzorowana Wybór pól treningowych Wyliczenie statystyk pól treningowych Ocena statystyk klas obrazu Klasyfikacja obrazu Wyświetlenie rezultatu klasyfikacji Edycja lub import z pliku wektorowego Statystyki: liczbapikseli, powierzchnia, min, max, średnia, kowariancja i macierz korelacyjna (dla wszystkich kanałówspektralnych) Dostępneklasyfikatory: Maximum Likelihood Enhanced (max. podobieństwa) Minimum Distance (min. odleg łości) Minimum Distance with a standard deviation (min. odleg łości z uwzględnieniem odchylenia standardowego) Parallelopiped (metoda prostopad łościanów) Mahalanobis (klasyfikator Mahalanobisa)

20 Klasyfikacja nadzorowana Klasyfikacja nadzorowana zobrazowania QucikBird Wybór pól treningowych: -las liściasty -las iglasty -uprawy rolne -obszary wodne Metoda klasyfikacji: Maximum Likelihood Enhanced

21 Wektoryzacja Wybór dowolnych kanałów obrazu do wektoryzacji Generowanie wektora jako: -polilini -poligonu Wygładzenie polilini/poligonu

22 Kalibracja rastrów Asystent kalibracji: Wybór metody kalibracji: -triangulacyjna -wielomianowa (I, II i III stopnia) Pozyskanie punktów do kalibracji: -z mapy referencyjnej rastrowej lub wektorowej -z digitizera Edycja punktów do kalibracji Eksport/import pliku z danymi do kalibracji

23 (18) Transformacja rastrów Asystent transformacji: Transformacja obrazów pomiędzy zdefiniowanymi układami współrzędnych. Tryb pracy wsadowej.

24 Ortorektyfikacja Asystent ortorektyfikacji: Metody: z wykorzystaniem punktów dostosowania, wymagane: -protokó ł kalibracji kamery -wspó łrzędne punktów dostosowania (ang. ground controll points) -NMT Wybór metody ortorektyfikacji z wykorzystaniem parametrów zewnętrznej orientacji kamery, wymagane: -protokó ł kalibracji kamery -parametry zewn ętrznej orientacji kamery -NMT Określenie pliku NMT oraz parametrów kamery

25 Ortorektyfikacja Dane z protokołu kalibracji kamery Wskazanie położenia znaczków tłowych na zdjęciu lotniczym

26 Wybór skalibrowanego obrazu dla identyfikacji GCP Funkcje ER Mapper Ortorektyfikacja Identyfikacja GCP Geolinkowane okna ułatwiają wskazywanie punktów dostosowania

27 Ortorektyfikacja Ustalenie końcowych parametrów: -nazwy pliku -formatu -kadru -rozmiaru piksela przed... Zdjęcie lotnicze po... ortorektyfikacji

28 Mozaikowanie obrazu Asystent mozaikowania Wybór obrazów, sposób wyświetlenia mozaiki (2D/3D) Kryteria wyboru obrazów Mozaikowanie wg. zdefiniowanych Wybór metody wyświetlania regionów mozaiki Mozaika map topograficznych Tatr 3.68 GB ECW 77.1 MB

29 (24) Mozaikowanie obrazu mozaikowanie przy użyciu zdefiniowanych regionów Ortofotomapa z 15 zdjęć 1: Ortofotomapa z 35 zdjęć 1:

30 (25) Wyrównanie tonalne Opcje asystenta wyrównania tonalnego: Original oryginalna kolorystyka Balanced wyrównanie ca łej mozaiki Balanced with no black/white edges j.w. oraz usuwa czarne lub białe fragmenty na brzegach obrazu Balanced with clip regions wyrównanie w obr ębie zdefiniowanych obszarów Mozaika wejściowa Mozaika wyrównana

31 Wyrównanie tonalne Mozaika wejściowa Mozaika wyrównana

32 Zmiana odwzorowań kartograficznych i układów odniesienia w locie Swobodna integracja geodanych, z różnych układów współrzędnych. Przekszta łcenie MB/GB/TB danych rastrowych w czasie rzeczywistym. PUWG 1992/19 WGS84 BL PUWG 1992/19 UTM NUTM 34

33 'Gridding' generowanie powierzchni Asystent generowania powierzchni tworzenie regularnych, rastrowych warstw reprezentujących zmienność powierzchni na podstawie: Linii warstwicowych, cieków, linii nieciągłości Pikiet wysoko ściowych rozmieszczonych losowo; Regularnych linii Regularnych danych w postaci obrazów rastrowych (np. TIFF) Zapis do poszczególnych kanałów obrazu wielokanałowego Metody generowania powierzchni: -TIN sie ć nieregularnych trójkątów -minimalnych krzywizn

34 Tworzenie kompozycji mapowych

35 Kompresja ECW oraz JPEG2000(1) ECW (Enhanced Compressed Wavelet) kompresja falkowa(ang. wavelet) -nie wymaga tworzenia piramid obrazu, kolejne poziomy szczegółowości zapisywane bezpośrednio w strukturze pliku -regulowany wspó łczynnik kompresji, rozmiar piksela oraz wynikowa rozdzielczość -pe łnainformacjao geopozycji -kompresja obrazów w odcieniach szaro ści, RGB i wielokanałowych -wtyczki(ang. plug-ins) wykorzystanie w programach GIS, CAD, graficznych, biurowych, przeglądarkach WWW, urządzeniach typu PDA Puszcza Niepołomicka Obraz nieskompresowany cała mozaika: 1.56 GB KompresjaECW cała mozaika: 30 MB 50x mniejszy obraz!!!

36 Kompresja ECW oraz JPEG2000(2) ECW (Enhanced Compressed Wavelet) kompresja falkowa(ang. wavelet) Barwne zdjęcie lotnicze skala 1:5000 rozdzielczość 0.25 m. Kompresja pliku 340 MB: -Format ECW: -wspó łczynnik kompresji 25 14,4 MB -wspó łczynnik kompresji 50 5,8 MB -Format JPEG 2000: -wspó łczynnik kompresji MB -wspó łczynnik kompresji 50 9 MB

37 Kompresja ECW oraz JPEG2000(3) ECW Plik oryginalny Zdjęcie lotnicze 340 MB Stopień kompresji 1:25 14,4 MB Stopień kompresji 1:50 5,8 MB

38 Kompresja ECW oraz JPEG2000(4) ECW Plik oryginalny 340 MB Stopień kompresji 1:25 14,4 MB Stopień kompresji 1:50 5,8 MB

39 Kompresja ECW oraz JPEG2000 ECW Plik oryginalny 340 MB Stopień kompresji 25 14,4 MB Stopień kompresji 50 5,8 MB

40 Kompresja ECW oraz JPEG2000 JPEG 2000 Plik oryginalny 340 MB Stopień kompresji MB Stopień kompresji 50 9 MB

41 Kompresja ECW oraz JPEG2000 JPEG 2000 Plik oryginalny 340 MB Stopień kompresji MB Stopień kompresji 50 9 MB

42 Kompresja ECW oraz JPEG2000 ECW 1:50 JPEG :50

43 Kompresja ECW oraz JPEG2000 ECW (1:50) JPEG 2000 (1:50)

44 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Protokó ł przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym; Integracja z serwerami mapowymi Web GIS; I-Wizard dla u żytkowników ArcIMS / ArcDesigner; P łynna zmiana przezroczystości obrazu; Pe łna informacja o geopozycji; Bezpiecze ństwo udostępnianych informacji; Wsparcie formatu ECW; Kadrowanie i skalowanie bez ograniczeń; Obs ługa każdej aplikacji nie tylko przeglądarek internetowych

45 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Kadrowanie i skalowanie TB obrazów w czasie rzeczywistym Po łączenie zalet informacji rastrowej i wektorowej Swobodne wykorzystanie obrazów rastrowych w ArcIMS Wykrywanie i analiza zmian w czasie Okre ślanie dokładnego położenia obiektów na obrazie Dost ęp do wybranej skali lub części obrazu po autoryzacji hasłem lub na podstawie adresu IP czynazwy domeny Oszcz ędność miejsca i redukcja liczby przesyłanych danych Pe łna swoboda przeglądania obrazu Jednakowy dost ęp do geoinformacji dla użytkowników GIS, CAD i aplikacji biurowych

46 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Nowe funkcje IWS Integracja ze standardem OpenGIS Web Map Service; Mo żliwość ograniczenia dostępu do zasobów serwera na podstawie adresu IP lub domeny oraz nazwy użytkownika i hasła; Publiczny dost ęp do zobrazowań może być ograniczany do określonej rozdzielczości czy ściśle określonego regionu; Korekcja jasno ści i kontrastu obrazu w trybie rzeczywistym, możliwość podglądu histogramu; I-Wizard umo żliwia obecnieintegracj ę z ArcIMS 4.x oraz wykorzystanie wielu obrazów rastrowychwwitrynach internetowych zaprojektowanych przy użyciu ArcDesigner; Obs ługa przeglądarek bazujących na Mozilla dlasystemu MacOS.

47 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Image Web Server AR Kraków Kraków

48 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Image Web Server AR Kraków Puszcza Niepołomicka

49 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Image Web Server Mozaika zdjęć Landsat Oryginalny rozmiar mozaiki 2,163 TB Po kompresji 27 GB Współczynnik kompresji - 80

50 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Image Web Server dostarcza pełną statystykę wyświetlanych obrazów. Informacje znajdujące się w statystykach: lokalizacja pliku rozmiar przed i po kompresji czas otwarcia adres IP komputera u żytkownika czas otwarcia pliku liczba zapyta ń rozmiar wy świetlanego pliku Statystyki obrazów

51 Wielkość wyświetlanych plików: Sandiego 0,53 MB California 0,429 MB Sandiego 0,745 MB Landsat 1,304 MB Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Statystyki obrazów

52 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Integracja serwera IWS z serwerami wektorowymi: ESRI sarcims and MapObjects IMS Autodesk smapguide MapInfo smapxtreme Intergraph sgeomedia WebMap UMN MapServer Vicinity'sMapBlast

53 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Integracja serwera IWS z serwerami wektorowymi MapGuide SpokaneMaps Arizona

54 Image Web Server Wykorzystanie skompresowanych obrazów Integracja serwera IWS z serwerem wektorowym ArcIMS (ESRI)

55 ER Mapper Przykłady zrealizowanych projektów Projekty zrealizowane przy użyciu oprogramowania IWS / ER Mapper: -IWS dla Instytutu Badawczego Leśnictwa, AR w Krakowie (intranet/internet) -Ocenamo żliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań lotniczych i satelitarnychquickbird oraz technik GPS przyinwentaryzacji lasu na przykładzie Nadleśnictw Niepołomice i Staszów. (IBL, WL AR Kraków, ProGeaConsulting); -Przydatno ść wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w metodzie określania stref uszkodzeń lasu na przykładzie Nadleśnictw: Świerklaniec i Puławy (IBL, WL AR Kraków, ProGea); -Wykonanieopracowania fotogrametrycznego oraz ortofotomapy cyfrowej ze spektrostrefowych barwnych zdjęć lotniczych 1: wybranych drzewostanów Nadleśnictwa Pisz. (IBL, ProGea Consulting); -Analizaprzestrzennego rozk ładu rodzaju i stopnia uszkodzenia drzewostanów dla lasu ochronnego Szast i jego otuliny oraz wybranych drzewostanów gospodarczych Nadleśnictwa Pisz na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych, danych z terenowej inwentaryzacji uszkodzeń drzewostanów oraz danych z rewizji urządzania lasu. (IBL, ProGea Consulting);

56 ER Mapper Przykłady zrealizowanych projektów -Mozaikowanie i kompresja obrazów VHR IKONOS dla obszaru Tatr (PL i SK); -Wykonanieopracowania fotogrametrycznego oraz ortofotomapy cyfrowej z panchromatycznych zdjęć lotniczych 1: oraz barwnych zdjęć lotniczych Phare 1: obszaru Staszowa dla Instytutu Badawczego Leśnictwa(IBL, ProGea Consulting); -Mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortofotografii ze zdjęć CIR : dla obszarów: Tatrzańskiego Parku Narodowego i Babiogórskiego Parku Narodowego (WL AR Kraków) -Kalibracja i kompresja (format ECW) rastrowej mapy gospodarczo-przeglądowej Babiogórskiego Parku Narodowego(ProGea Consulting); -Wykonanie filmów przedstawiających przelot nad trójwymiarowym modelem terenu Magurskiego Parku Narodowego(ProGea Consulting);

57 ER Viewer Bezpłatna przeglądarka plików graficznych Obsługiwane formaty: ECW BMP TIFF, GeoTIFF JPEG ERS, ALG formaty ER Mapper HDR ESRI BIL i GeoSPOT FST Landsat 7 a tak że: Aster, Modis, EODIS Bardzo szybkie wczytywanie GB danych rastrowych. Swobodne skalowanie i kadrowanie obrazu. Odczyt informacji o geopozycji i pomiar odległości. ER Viewer to także plug-in do oprogramowaniamicrosoft Office. Opcje automatycznej poprawy kontrastu i wygładzeniawczytanego obrazu. Odczyt obrazów ECW bezpośrednio zinternetu, udost ępnionych przez Image Web Server.

58 ER Viewer Plug-in Microsoft Office Obiekt wstawiony bezpośrednio do programu PowerPoint Swobodne kadrowanie wielkość pliku 123 MB!

59 ER Viewer Plug-in Microsoft Office

60 ProGea Consulting Szkolenia ER Mapper i Image Web Server Zakres szkolenia: -obsługa ER Mapper -formaty danych (GeoTIFF, ERS, ERV) -wzmacnianie kontrastu - colordraping -wizualizacje3d -integracja danych wektorowych -wektoryzacja danych rastrowych -klasyfikacje -kalibracja obrazów rastrowych -ortorektyfikacja zdjęć lotniczych -mozaikowaniei wyrównanie tonalne -gridding -tworzenie map -definiowanie nowych układów współrzędnych -kompresja ECW -wykorzystanie obrazów ECW waplikacjach typu GIS, CAD, Office, programach graficznych WykorzystanieImage Web Server do tworzenia serwisów sieciowych, udostępniających obrazy rastrowe (np. ortofotomapy, sceny satelitarne) przez Internet/Intranet. Praca z danymi klienta: rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą ER Mapper. Materiały szkoleniowe w języku polskim.

61

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

IMAGE WEB SERVER PLATFORMA UDOSTĘPNIANIA ORTOFOTOMAP CYFROWYCH POPRZEZ INTERNET

IMAGE WEB SERVER PLATFORMA UDOSTĘPNIANIA ORTOFOTOMAP CYFROWYCH POPRZEZ INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych Wrocław Polanica Zdrój, 15-17 września 2003

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi

Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi Łukasz Sławik II WARSZTATY SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH ZAKOPANE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GIS-TPN. Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy

SYSTEM GIS-TPN. Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy Marcin Guzik Tatrzański Park Narodowy GIS TPN SYSTEM GIS-TPN Streszczenie System GIS w Tatrzańskim Parku Narodowym zaczął być budowany w 2000 roku, obecnie jego budowa jest n półmetku. Przebrnięto już

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie

LiS Distribution - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie - zarządzanie, wizualizacja i przetwarzanie danych LiDAR w Internecie Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. TNTmips ver 7.3/7.4 lub 2009,2011

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. TNTmips ver 7.3/7.4 lub 2009,2011 Przedmiot Tytuł projektu Kierunek i rok studiów Autorzy Wykorzystywane oprogramowanie Uwagi wstępne Cel projektu: Sposób zaliczenia: Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych laboratoria Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Kurs. z podstaw systemów informacji przestrzennej (SIP) na poziomie nadleśnictwa,

Kurs. z podstaw systemów informacji przestrzennej (SIP) na poziomie nadleśnictwa, Kurs z podstaw systemów informacji przestrzennej (SIP) na poziomie nadleśnictwa, dla pracowników rdlp odbierających mapy numeryczne w ramach zleceń zewnętrznych 12 20 kwietnia 1999 r. TEMATYKA WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych

ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych ENVI - wszechstronne narzędzie do analiz teledetekcyjnych Edyta Wyka ewyka@esri.pl Karolina Orłowska korlowska@esri.pl Esri Polska Politechnika Warszawska, 23 września 2016 r. Wsparcie Ogólnopolskiej Olimpiady

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Bartosz Kulawik Koordynator Projektu Centrum Badań Kosmicznych PAN Zespół Obserwacji Ziemi

Bartosz Kulawik Koordynator Projektu Centrum Badań Kosmicznych PAN Zespół Obserwacji Ziemi Bartosz Kulawik Koordynator Projektu Centrum Badań Kosmicznych PAN Zespół Obserwacji Ziemi Maciej Borsa Koordynator B+R Instytut Systemów Przestrzennych I Katastralnych Upowszechnienie techniki satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360

Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Generowanie produktów pochodnych lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz Maślanka Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych

MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych Anna Wójtowicz-Nowakowska Avenza Product Manager anna.wojtowicz@progea.pl Firma ProGea Consulting Dział GIS Dział LiDAR Dział Środowisko

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index.

Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona archiwum: http://150.254.126.237/pkc/index. Wykorzystanie map rastrowych z referencjami przestrzennymi udostępnianych przez Wydziałowe Archiwum Kartograficzne Prowadzący: S. Królewicz Strona warsztatów: http://ztg.amu.edu.pl/gisday2010.htm Strona

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA INTERNETOWYCH SERWISÓW MAPOWYCH Z BAZAMI DANYCH NA PRZYKŁADZIE PREZENTACJI GEODANYCH OBSZARU PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ ORAZ KRAKOWA

INTEGRACJA INTERNETOWYCH SERWISÓW MAPOWYCH Z BAZAMI DANYCH NA PRZYKŁADZIE PREZENTACJI GEODANYCH OBSZARU PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ ORAZ KRAKOWA Piotr Wężyk Krystian Kozioł Andrzej Świąder INTEGRACJA INTERNETOWYCH SERWISÓW MAPOWYCH Z BAZAMI DANYCH NA PRZYKŁADZIE PREZENTACJI GEODANYCH OBSZARU PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ ORAZ KRAKOWA Streszczenie. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server?

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server? Mateusz Maślanka plan prezentacji 1. Co to jest LiDAR server? 2. pierwsze kroki 3. przeglądanie danych 4. przekrój poprzeczny 5. Jak pobierać dane LiDAR? 2 Co to jest LiDAR server? geoportal dla danych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Iwona Nakonieczna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków www.progea.pl 2 Fotografia jako informacja Jeden

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS Rolnictwo Współczesne rolnictwo w równym stopniu jak rozwiązań technicznych potrzebuje fachowej wiedzy i nowości technologicznych.

Bardziej szczegółowo

ERDAS TITAN środowisko 3D udostępniania danych przestrzennych

ERDAS TITAN środowisko 3D udostępniania danych przestrzennych ERDAS TITAN środowisko 3D udostępniania danych przestrzennych III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved ERDAS

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. A. Pozyskanie i przygotowanie danych

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. A. Pozyskanie i przygotowanie danych Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych A. Pozyskanie i przygotowanie danych 1 I. Wybór obszaru zainteresowania II. Pozyskanie danych obrazowych (sceny Landsat) 2 Wprowadzenie Każdy student

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) ECDL EPP GIS Syllabus wersja 1.0 ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010) Oficjalna wersja dokumentuu dostępna

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w oprogramowaniu ecognition firmy Definiens AG

Nowości w oprogramowaniu ecognition firmy Definiens AG Nowości w oprogramowaniu ecognition firmy Definiens AG Karol Paradowski, Geosystems Polska Sp. z o.o. 10-06-2010, V Konferencja naukowo-techniczna, Zielonka Plan prezentacji Wprowadzenie do ecognition

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Po uruchomieniu adresu otwiera się okno strony głównej z przekierowaniem do właściwej przeglądarki Start The LandsatLook Viewer (ryc. 1).

Po uruchomieniu adresu otwiera się okno strony głównej z przekierowaniem do właściwej przeglądarki Start The LandsatLook Viewer (ryc. 1). LandsatLook Viewer LandsatLook Viewer jest narzędziem stworzonym przez USGS (United States Geological Survey), które zostało opracowane w celu umożliwienia szybkiego przeglądania i dostępu do archiwów

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. System informacji przestrzennej, jako szczególne narzędzie w realizacji działań statutowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Michał Zapart Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i geolokalizacja dokumentacji fotograficznej. Jakub Mlost ProGea Consulting jakub.mlost@progea.pl www.progea.pl

Zarządzanie i geolokalizacja dokumentacji fotograficznej. Jakub Mlost ProGea Consulting jakub.mlost@progea.pl www.progea.pl Zarządzanie i geolokalizacja dokumentacji fotograficznej Jakub Mlost ProGea Consulting jakub.mlost@progea.pl www.progea.pl Kilka słów o nas istniejemy od 1991 roku realizujemy projekty z zakresu szeroko

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

c) Sprawdź, czy jest włączone narzędzie Image classification. Jeśli nie, to je włącz: Customize Toolbars Image Classification

c) Sprawdź, czy jest włączone narzędzie Image classification. Jeśli nie, to je włącz: Customize Toolbars Image Classification 3. KLASYFIKACJA Proces klasyfikacji obrazów satelitarnych polega na utworzeniu ze zbioru danych wejściowych pojedynczej mapy wynikowej. Dane multispektralne stanowią zbiór map rastrowych z tym samym odniesieniem

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie podkładu topograficznego z Geoportalu przy użyciu biblioteki GDAL. Krzysztof Kochan

Uzyskanie podkładu topograficznego z Geoportalu przy użyciu biblioteki GDAL. Krzysztof Kochan Uzyskanie podkładu topograficznego z Geoportalu przy użyciu biblioteki GDAL Krzysztof Kochan Cel zadania Uzyskanie zgeoreferencjowanego podkładu topograficznego z Geoportalu, o określonych granicach,przy

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego.

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Kandydat winien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie: - korzystania z głównych

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Załącznik nr 1 do SIWZ BADANIE PRÓBKI SYSTEM EWIDENCJI I ZARZADZANIA DROGAMI WOJEWÓDZKIMI WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Województwa Kujawsko Pomorskiego str. 1 SPIS TREŚCI 1 Cele i założenia badania

Bardziej szczegółowo

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS

cgeozasiewy Oprogramowanie polowe do prowadzenia pomiarów GPS Polski program rozwijany przez firmę Softline Plus z Wrocławia. Wersja programu 2.4.2.0 Funkcje podstawowe: a) polski język interfejsu Funkcje podstawowe: b) możliwość zarządzania kolekcją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROW YCH SYSTEMY INFORMACJI GE OGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010)

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROW YCH SYSTEMY INFORMACJI GE OGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010) ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROW YCH SYSTEMY INFORMACJI GE OGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010) Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa i wektorowa

Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Jakie są różnice między grafiką rastrową a wektorową? Podaj przykłady programów do pracy z grafiką rastrową/wektorową? Czym są RGB, CMYK? Gdzie używamy modelu barw RGB/CMYK?

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Drogowych

Bank Danych Drogowych Bank Danych Drogowych Wersja 8.0 1 O programie System Bank Danych Drogowych (BDD) jest kluczowym systemem wspomagającym zarządzanie siecią drogową. Posiada bazy do rejestru danych lokalizowanych w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby PRACA LICENCJACKA GEOINFORMACJA Proponowana problematyka w roku akademickim 2015/2016 Dr Jolanta Czerniawska Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby na przykładzie di Pomorza lub bkujaw. Prace oparte

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

przy tworzeniu mapy numerycznej Nadleśnictwa Pisz

przy tworzeniu mapy numerycznej Nadleśnictwa Pisz Mgr inŝ. Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie Oddział w Białymstoku Wykorzystanie zdjęć lotniczych przy tworzeniu mapy numerycznej Nadleśnictwa Pisz Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

16.3. Geomatyka leśna w Internecie

16.3. Geomatyka leśna w Internecie 16.3. Geomatyka leśna w Internecie Geomatyka leśna w Internecie dr inż. PIOTR WĘŻYK Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Leśny Geomatyka (ang. geomatics) definiowana jest najczęściej jako dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30

Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30 2.3. Model rastrowy Rastrowy model danych wykorzystywany jest dla gromadzenia i przetwarzania danych pochodzących ze skanowania istniejących

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej 2-letnie studia magisterskie na kierunku Geografia Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo